RWE Česká republika. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RWE Česká republika. Obsah"

Transkript

1 RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 VYBRANÉ UKAZATELE (dle ČÚS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) -149 Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) -219 Výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč) Výsledek hospodaření po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) 184 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 455 Termínem Společnost nebo RWE Česká republika se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Česká republika a.s.

3 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 2 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Údaje o Společnosti Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 21 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Podnikatelské aktivity RWE v ČR 28 Obchod se zemním plynem a elektřinou 28 Distribuce zemního plynu 32 Skladování zemního plynu 34 Výroba elektřiny a tepla Komunikační aktivity Lidské zdroje Ochrana životního prostředí Následné události Výhled 46 5 Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 55 6 Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

5 Obsah

6 6 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, RWE Česká republika má za sebou první rok svého fungování jako řídící společnost skupiny RWE v ČR. Navzdory krizi, ve které se nachází evropská energetika, šlo z našeho pohledu o úspěšné období. Svědčí o tom dosažené hospodářské výsledky celé skupiny. Dovolte mi proto, abych poděkoval všem zaměstnancům i partnerům, kteří k tomu přispěli. Za úspěchy, kterých jsme i přes komplikovanou situaci na trhu s energií dosáhli, stojí řada strategických rozhodnutí a mnoho profesionálně odvedené práce. Zcela klíčová pro další rozvoj našeho podnikání v Česku byla konsolidace našich aktivit, která nám umožnila výrazně zjednodušit a zefektivnit organizační strukturu skupiny RWE v ČR. V roce 2013 se nám podařilo koncentrovat veškeré podnikatelské aktivity do čtyř hlavních oblastí. Pod řízením RWE Česká republika došlo v roce 2013 k reorganizaci veškerých aktivit v oblasti distribuce zemního plynu v rámci společnosti RWE Grid Holding. Do její dceřiné společnosti RWE GasNet fúzovali dosavadní tři regionální distributoři zemního plynu (VČP Net, SMP Net a JMP Net).

7 5 6 7 Obsah 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 To umožnila komplexní transakce s jedním z nejvýznamnějších mezinárodních infrastrukturních investorů, Macquarie Infrastructure and Real Assets, který tak zároveň získal 35% podíl v RWE Grid Holding. RWE Česká republika koordinovala také celý projekt sloučení obchodních společností (Jihomoravská plynárenská, Severomoravská plynárenská, Východočeská plynárenská a RWE Key Account CZ) do RWE Energie. Ta nyní jako jediná zajišťuje obchod se zemním plynem a elektřinou pro 1,7 miliónu tuzemským zákazníků RWE. Konsolidace se nevyhnula ani aktivitám skupiny RWE v ČR v oblasti výroby tepla a elektřiny. Společně s projekty bioplynových a CNG plnicích stanic byly tyto činnosti sloučeny do nové výrobní společnosti RWE Energo. Čtvrtý pilíř nové struktury skupiny RWE v České republice představuje skladování zemního plynu v podzemních zásobnících. Společnost RWE Gas Storage, která je jejich největším tuzemským provozovatelem, se v roce 2013 musela vyrovnat se slabou poptávkou po skladovací kapacitě. Ta se mj. odrazila v zastavení nových investic do rozšiřování zásobníků. Posledním velkým dokončeným projektem tak prozatím byla modernizace podzemního zásobníku plynu Lobodice v hodnotě 100 mil. korun. Opomenout nelze ani významné obchodní úspěchy na maloobchodním trhu. Jarní zlevnění zemního plynu o více než 10 procent a atraktivní produktová nabídka se staly impulsem k podpisu nové smlouvy s RWE pro více než 400 tisíc zákazníků. Dařilo se nám i v oblasti prodeje elektřiny. Počet uzavřených smluv prolomil hranici 300 tisíc. I vloni tak platilo, že každý třetí zákazník, který se rozhodl ke změně dodavatele elektřiny a vybíral mezi alternativními dodavateli, zvolil nabídku RWE. Jasným lídrem byla RWE také v oblasti prodeje CNG. Na podzim pak rozšířila své služby pro zákazníky o virtuálního mobilního operátora RWE Mobil. Posilování konkurenceschopnosti bylo hlavním cílem také pro projekty zaměřené na optimalizaci vnitřního fungování Společnosti a skupiny. První pozitivní přínosy těchto aktivit se projevily už v roce 2013 a v příštích letech očekáváme ještě další efekty plynoucí především z realizace interních úspor. Proto si velmi cením úspěšného dokončení konsolidace skupiny RWE v České republice. Jde o pozitivní signál celému trhu, jenž ukazuje na růst efektivity našeho podnikání. Jsem přesvědčen, že i díky tomu úspěšně překonáme výzvy, které stojí před námi. Martin Herrmann předseda představenstva

8 2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2013

9 Obsah

10 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2013 Dozorčí rada společnosti RWE Česká republika pracovala v roce 2013 v šestičlenném složení. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v roce 2013 zaměřena na průběžné sledování uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, jejích hospodářských výsledků a na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti. Dozorčí rada kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Dozorčí rada jednala v roce 2013 na třech řádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná. Na svých zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady svěřeny dozorčí radě, včetně materiálů, jejichž předložení si v rámci své kontrolní činnosti od představenstva vyžádala. Předložené písemné materiály byly při projednávání dozorčí radou doplněny slovním komentářem členů představenstva. Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo neslučitelné s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala dne 11. března 2014 účetní závěrku Společnosti za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a zprávu o vztazích za rok Ve shodě s auditorem dozorčí rada dospěla k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2013, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za dosavadní práci vykonanou pro Společnost v roce V Praze dne 11. března 2014 Ing. Filip Thon, Ph.D. předseda dozorčí rady

11 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 11

12 3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

13 Obsah

14 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Česká republika a.s. Sídlo: Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Založení a vznik Společnosti RWE Česká republika a.s. vznikla dne 25. září 2012 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Profil Společnosti RWE Česká republika převzala v roce 2013 řídící roli ve skupině RWE v ČR. V rámci tohoto procesu přešla do Společnosti od 1. ledna 2013 většina zaměstnanců RWE Supply & Trading CZ, a.s. RWE Supply & Trading CZ, a.s., není součástí skupiny společností řízených ze strany RWE Česká republika a.s. Společnost prostřednictvím svých dceřiných a sesterských společností zabezpečuje a koordinuje podnikatelské aktivity skupiny RWE v České republice ve čtyřech oblastech, kterými jsou obchod s elektřinou a zemním plynem včetně zákaznického servisu, skladování zemního plynu, distribuce zemního plynu a správa sítí, výroba elektřiny a tepla. V rámci svých aktivit poskytuje Společnost ostatním společnostem skupiny RWE v České republice specifické manažerské a odborné činnosti. Jedná se například o službu procesního řízení včetně správy řízené dokumentace, služby finančního řízení a řízení rizik, controllingové služby, řízení interního auditu, koordinace právních služeb a regulačních záležitostí, služby v oblasti bezpečnosti, ochrany osob, majetku a informací, službu BOZP, služby public relations, řízení lidských zdrojů, komplexní korporátní služby, služby centrálního nákupu a služby správy budov včetně kancelářských služeb. Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá zřízenu organizační složku v zahraničí.

15 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah Údaje o akcionářích a cenných papírech Základní kapitál Společnosti činí Kč. Společnost vydala ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč. Jediným akcionářem RWE Česká republika a.s. je společnost RWE Gas International N.V. se sídlem Willemsplein 4, 5211AK, s-hertogenbosch, Nizozemské království.

16 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Představenstvo Společnosti k 31. prosinci 2013 Martin Herrmann předseda představenstva, resort Strategy & Communication Datum narození: 3. července 1967 Vzdělání: Westfälische-Wilhems-Universität, Münster, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE East, s.r.o., předseda představenstva RWE Grid Holding, a.s., předseda dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., RWE Energie, a.s., a RWE Gas Storage, s.r.o., člen dozorčí rady RWE Supply & Trading GmbH, Budapesti Elektromos Müvek Nyrt. a ÉMÁSz Nyrt. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Axel Gerhardy místopředseda představenstva, resort Finance Datum narození: 14. srpna 1971 Vzdělání: Georg-August-Universität, Göttingen, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva RWE Supply & Trading CZ, a.s., člen představenstva RWE Grid Holding, a.s., člen dozorčí rady RWE Gas Storage, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

17 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 17 Ing. Tomáš Varcop, MBA člen představenstva, resort National Sales Datum narození: 15. dubna 1965 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, MBA na University of Pittsburgh Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva RWE Energie, a.s., člen dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Východočeská plynárenská, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ve složení představenstva Společnosti nedošlo v roce 2013 k žádným změnám.

18 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Dozorčí rada Společnosti k 31. prosinci 2013 Ing. Filip Thon, Ph.D. předseda dozorčí rady Datum narození: 17. června 1972 Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, doktorát na Vysoké škole báňské v Ostravě Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva RWE Polska S.A., jednatel RWE East, s.r.o., člen dozorčí rady Essent N.V. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Karl Kraus místopředseda dozorčí rady Datum narození: 9. listopadu 1963 Vzdělání: Technische Universität Braunschweig, Georg-August-Universität Göttingen, Braunschweig Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE East, s.r.o., RWE Slovensko, s.r.o., a CEO RWE Hrvatska d.o.o., předseda dozorčí rady TE Plomin d.o.o., místopředseda dozorčí rady Východoslovenská energetika, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává PhDr. Patrik Bauer, Ph.D. člen dozorčí rady Datum narození: 28. května 1977 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady EČS Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci a TE Plomin d.o.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

19 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 19 Dr. Gabriele Haas člen dozorčí rady Datum narození: 2. října 1971 Vzdělání: Johannes-Gutenberg Universität Mainz, Universidad Jaume I de Castellón, doktorát práv Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady Westnetz GmbH Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Mgr. František Kolátor člen dozorčí rady Datum narození: 9. května 1980 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Lenka Šimarová člen dozorčí rady Datum narození: 16. listopadu 1964 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

20 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Změny v dozorčí radě Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2013: Dne 3. června 2013 projednal jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Thomase Jana Hejcmana a schválil ukončení výkonu jeho funkce s účinností ke dni 4. června Dne 23. května 2013 jediný akcionář rozhodl o zvolení nové členky dozorčí rady paní Dr. Gabriele Haas s účinností od 5. června Dne 25. září 2013 uplynulo jednoleté první funkční období členům dozorčí rady panu Ing. Františku Čechovi a panu Mgr. Přemyslu Dubovi. S účinností od dne 25. září 2013 byli pan Mgr. František Kolátor a paní Ing. Lenka Šimarová zvoleni členy dozorčí rady zaměstnanci Společnosti.

21 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Česká republika a.s. za rok 2013 Auditorská firma: Odpovědný auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Ing. Tomáš Bašta Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4 oprávnění č zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod oprávněním č. 021 V Praze dne 11. března 2014 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lucie Čejková Head of Accounting RWE Group Business Services CZ, s.r.o. Osoby odpovědné za výroční zprávu RWE Česká republika a.s. za rok 2013 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Martin Herrmann předseda představenstva Axel Gerhardy místopředseda představenstva

22 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2013

23 Obsah

24 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Výsledek hospodaření Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2013 hodnoty mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění 2013 (mil. Kč) 2012 (mil. Kč) provozní výsledek hospodaření přidaná hodnota osobní náklady odpisy ostatní provozní náklady a výnosy finanční výsledek hospodaření daň z příjmu za běžnou činnost výsledek hospodaření po zdanění Provozní výnosy činily mil. Kč a provozní náklady mil. Kč. Negativní provozní výsledek ve výši -219 mil. Kč je důsledkem procesu restrukturalizace ve skupině RWE v roce Finanční výsledek hospodaření činil mil. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky převodu zisku ze společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., ve výši mil. Kč. Struktura aktiv a pasiv Struktura aktiv Celková aktiva Společnosti vzrostla k 31. prosinci 2013 o mil. Kč na hodnotu mil. Kč. Dlouhodobý majetek vzrostl o mil. Kč na hodnotu mil Kč. Kromě nárůstu půjček ( mil. Kč) je změna způsobena především nárůstem podílů v ovládaných osobách ( mil. Kč).

25 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 25 Oběžná a ostatní aktiva vzrostla o mil. Kč a dosáhla k 31. prosinci 2013 výše mil. Kč. V kategorii oběžných aktiv vzrostly krátkodobé pohledávky o mil. Kč. Celkově se na oběžných a ostatních aktivech podílely krátkodobé pohledávky 96 %. Růst krátkodobých pohledávek byl způsoben zejména vyšším objemem pohledávek z cash-poolingu, který nově RWE ČR pro skupinu spravuje. Krátkodobý finanční majetek vzrostl o mil. Kč, ostatní aktiva se zvýšila o 210 mil. Kč. Aktiva Struktura aktiv (mil. Kč) prosince prosince 2012 Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Krátkodobá finanční aktiva Ostatní aktiva Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

26 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Struktura pasiv Vlastní kapitál vzrostl k 31. prosinci 2013 o mil. Kč na hodnotu mil. Kč a tvoří 56,5 % celkových pasiv Společnosti. Důvodem výrazného růstu vlastního kapitálu je zejména zvýšení základního kapitálu o mil. Kč. Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhly výše mil. Kč. Krátkodobé závazky se na nich podílely 99 %. Pasiva Struktura pasiv (mil. Kč) prosince prosince 2012 Vlastní kapitál Krátkodobé závazky Rezervy Dlouhodobé závazky Ostatní pasiva

27 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 27 Řízení rizik Řízení rizik ve Společnosti zastřešuje Výbor pro řízení rizik, jehož členy jsou zástupci managementu skupiny RWE v České republice. Společnost eviduje veškerá identifikovaná rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a rozsahu možné škody. Nejvýznamnější rizika pokrývá Společnost v závislosti na charakteru daného rizika prostřednictvím pojištění, zajišťovacích transakcí, stanovení limitů na rizikové pozice, tvorbou rezerv nebo prováděním nejrůznějších preventivních opatření. Společnost je vystavena především úrokovým, měnovým a operačním rizikům, která jsou aktivně řízena. Veškeré deriváty přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Společnost neuplatňuje zajišťovací účetnictví. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků.

28 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce Podnikatelské aktivity RWE v ČR OBCHOD SE ZEMNÍM PLYNEM A ELEKTŘINOU V průběhu roku 2013 vykonávala RWE Česká republika a.s. řídící a koordinační roli v rámci skupiny RWE v ČR v oblasti obchodu se zemním plynem a elektřinou na trhu koncových zákazníků. I v tomto roce skupina RWE pokračovala v nabídce elektřina a plyn od jediného dodavatele a dále zlepšovala servis svým zákazníkům. Tím se řadí mezi špičku dodavatelů na trhu s energiemi. Obchodní strategie Strategické obchodní priority společností skupiny RWE v ČR v roce 2013 navazovaly na cíle a úkoly předchozího období. Zaměřily se primárně na udržení stávajícího tržního podílu v oblasti prodeje zemního plynu a rovněž i na dynamicky pokračující růst na trhu s elektřinou. Podobně jako tomu bylo dříve, zabezpečovala RWE Česká republika prodej zemního plynu i elektřiny prostřednictvím čtyř regionálních společností patřících do skupiny RWE. Obchodní strategii roku 2013 ovlivňovala aktivní konkurence, kterou tvoří jak tradiční dodavatelé, kteří nabízejí obě klíčové komodity, tak i mnozí menší vyzývatelé. Se sílící konkurencí na trhu, bohužel, stále přetrvávají nekalo-soutěžní praktiky spojené zejména s prodejci některých menších dodavatelů energií. Útvar národního obchodu (National Sales) Společnosti těmto výzvám aktivně čelil prostřednictvím změn cenové politiky, množstvím inovací vybraných produktů a služeb (v segmentu domácností i podnikatelů) nebo vstupem do zcela nové oblasti podnikání, kterou jsou telekomunikace. Snížení cen plynu i elektřiny, nové atraktivní produkty (např. RWE Termo) nebo služba RWE Mobil mají za úkol zvýšit spokojenost zákazníků s aktuální nabídkou produktů a služeb RWE a omezit jejich případný odchod na minimum. Nedílnou součástí těchto aktivit ve firemním segmentu byly také nabídky strukturovaných produktů a řešení šitá na míru největším odběratelům.

29 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 29 Marketing Aktivity centrálního útvaru obchodu a marketingu se v průběhu roku 2013 soustředily primárně na ochranu existujícího portfolia zákazníků RWE s odběrem zemního plynu (v kategorii domácnosti a maloodběratelé) a na další dynamický růst počtu nových odběratelů elektřiny. Klíčovým faktorem pro úspěch na poli udržení stávajícího tržního podílu v oblasti prodeje plynu bylo snížení cen a výplata bonusů či speciálních prémií zákazníkům skupiny RWE. V průběhu jara si statisíce zákazníků vybraly jeden z nových produktů s jistotou dalšího poklesu ceny. Intenzivní komunikační kampaň, která snížení cen doprovázela, přinesla zároveň razantní zlepšení většiny klíčových hodnot vnímání značky RWE. V oblasti prodeje elektřiny vyvinul útvar marketingu inovativní produkt s garancí každoročního poklesu ceny až do konce roku 2015 (RWE Optimal), který se stal prodejně velmi úspěšným, a to především díky přímé komunikaci s jednotlivými zákazníky. Pokračovala i podpora nízké ceny silové elektřiny prostřednictvím produktu RWE Start. S úspěchem se setkaly i spotřebitelské soutěže připravené pro nové či stávající zákazníky skupiny RWE v ČR. Společnost se rovněž dále intenzivně zaměřovala na oblast rozšiřování portfolia poskytovaných služeb. Vedle rozvoje stávajících online (RWE ONLINE SERVIS) a off-line služeb či podpory sítě zákaznických center připravil útvar marketingu i zcela novou službu z oblasti telekomunikací. RWE Mobil je virtuální operátor nabízející cenově velmi výhodné volání s předplacenou kartou a možnost získat další bonusy či kredit při uzavření smlouvy na vybrané produkty. Skupina RWE v ČR se touto nabídkou stala významným dodavatelem energie na tuzemském trhu, který kromě klasických komodit nabízí i služby v oblasti telekomunikací. Společnost pochopitelně nezapomínala ani na tématiku racionálního využití energie a podporovala mnohé aktivity spojené s tímto tématem. Dokladem toho jsou speciální internetové stránky setrimenergii.cz, které nabízejí velké množství rad a tipů, jak ušetřit náklady za energii, a zároveň umožňují každý den sledovat spotřebu elektřiny, plynu a vody v každé domácnosti.

30 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Prodej zemního plynu V roce 2013 společnosti skupiny RWE v ČR udržely vedoucí postavení na trhu se zemním plynem a celkem prodaly 37,6 TWh zemního plynu svým zákazníkům. Celkový objem prodaného plynu oproti roku 2012 mírně vzrostl o 610 GWh. Nárůst byl zaznamenán u kategorie individuálně obsluhovaných zákazníků (o 3,5 TWh), naopak u hromadně obsluhovaných zákazníků došlo k poklesu o 2,9 TWh. Prioritou roku 2013 bylo snížení počtu odchozích zákazníků a stabilizace hospodářského výsledku z obchodu se zemním plynem. Společnosti skupiny RWE v ČR reagovaly na konkurenci na trhu se zemním plynem především aktivní cenovou politikou a nabídkou řady nových produktů. Unikátním produktem je RWE Termo, který umožní ušetřit výdaje za zemní plyn v případě, že aktuální teplota je nižší než dlouhodobý teplotní normál. Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2013 s průměrnou teplotou 8,39 C mírně teplejší oproti dlouhodobému teplotnímu normálu, který je 8,01 C. Tržby z prodeje zemního plynu (tis. CZK) Prodej velkoodběratelé maloodběratelé domácnosti ostatní obchodníci Prodej celkem

31 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 31 Prodej elektřiny Skupina RWE v ČR v roce 2013 i nadále úspěšně expandovala na trh s elektrickou energií. Z hlediska počtu nově připojených zákazníků byla skupina RWE nejúspěšnějším novým hráčem na poli elektroenergetiky. Celkově dodaly společnosti skupiny RWE v ČR svým zhruba 250 tisícům zákazníkům 2,0 TWh elektrické energie. I v oblasti elektřiny byly společnosti skupiny RWE lídrem ve vývoji nových produktů, např. RWE Optimal 2015, který zákazníkům zajistí pokles ceny v každém roce dodávky. Tržby z prodeje elektřiny koncoví zákazníci (tis. CZK) Prodej velkoodběratelé maloodběratel podnikatel maloodběratel obyvatelstvo Prodej celkem

32 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 DISTRIBUCE ZEMNÍHO PLYNU Distribucí zemního plynu se v rámci skupiny RWE v ČR zabývá společnost RWE GasNet, s.r.o. Jedná se o regulovanou činnost. Pravidla jejího provozování, včetně cen, stanovuje Energetický regulační úřad. Distributor nese odpovědnost za provoz a údržbu distribuční soustavy, jakož i za prodej distribuční kapacity zemního plynu. Rok 2013 byl pro distributora rokem zásadních změn. V lednu se výlučným vlastníkem tehdy ještě čtyř regionálních distribučních společností RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., a SMP Net, s.r.o., stala RWE Grid Holding, a.s. To umožnila komplexní transakce s jedním z nejvýznamnějších mezinárodních infrastrukturních investorů, Macquarie Infrastructure and Real Assets, který tak zároveň získal 35% podíl v RWE Grid Holding, a.s. K 1. listopadu pak do RWE GasNet, s.r.o., fúzovali další tři regionální distributoři zemního plynu (VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., a SMP Net, s.r.o.). Provoz a údržbu distribuční soustavy pro RWE GasNet, s.r.o., zajišťují RWE Distribuční služby, s.r.o., a JMP DS, s.r.o. Počet odběrných míst k 31. prosinci 2013 činil , přičemž objem distribuovaného plynu za loňský rok dosáhl výše 71,8 TWh. Rozsah provozovaných plynárenských zařízení ** 2011** 2010** Délka provozovaných plynovodů místní sítě km přípojky km dálkovody km Počet předávacích a VVTL regulačních stanic ks Počet vysokotlakých regulačních stanic ks Počet středotlakých regulačních stanic ks Počet plynofikovaných obcí ks 6 880* * Změna metodiky ve vykazování plynofikovaných obcí. Na základě vzniku jednoho provozovatele distribuční soustavy jsou vykazovány plynofikované katastry, které jsou součástí aktuální licence na distribuci plynu. ** Souhrnné hodnoty všech provozovatelů distribučních soustav. V zájmu zachování vysokého standardu bezpečného a spolehlivého provozu bylo v roce 2013 vynaloženo na obnovu a rozvoj distribuční sítě celkem mil. Kč. Obnova byla zacílena zejména na postupnou náhradu ocelových plynovodů místních sítí, eliminaci rizikových úseků spirálově svařovaných vysokotlakých (VTL) plynovodů a plynovodů z nevhodného materiálu (Liten). Během přípravy a realizace rekonstrukcí místních sítí byla úspěšně využívána koordinace stavebních prací s ostatními správci technické infrastruktury i orgány místní správy a samosprávy. Významná část

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2013

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2013 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2013 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 PRODEJ NET4GAS PŘISPĚL K UPEVNĚNÍ KAPITÁLOVÉ ZÁKLADNY RWE A POSÍLIL FINANČNÍ SÍLU CELÉHO KONCERNU

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 24. dubna 2012 1. Úvod Zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

RWE Česká republika. Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RWE Česká republika. Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 Výroční zpráva 2014 RWE Česká republika Vybrané ukazatele společností v rámci skupiny RWE v ČR* ve struktuře reportované v rámci koncernu, zpracované dle koncernového

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah

Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah Profil společnosti... 2 Zpráva o podnikatelské činnosti... 4 Následné události... 5 Zpráva o vztazích

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY VČP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY VČP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY VČP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více