RWE Česká republika. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RWE Česká republika. Obsah"

Transkript

1 RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 VYBRANÉ UKAZATELE (dle ČÚS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) -149 Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) -219 Výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč) Výsledek hospodaření po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) 184 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 455 Termínem Společnost nebo RWE Česká republika se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Česká republika a.s.

3 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 2 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Údaje o Společnosti Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 21 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Podnikatelské aktivity RWE v ČR 28 Obchod se zemním plynem a elektřinou 28 Distribuce zemního plynu 32 Skladování zemního plynu 34 Výroba elektřiny a tepla Komunikační aktivity Lidské zdroje Ochrana životního prostředí Následné události Výhled 46 5 Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 55 6 Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

5 Obsah

6 6 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, RWE Česká republika má za sebou první rok svého fungování jako řídící společnost skupiny RWE v ČR. Navzdory krizi, ve které se nachází evropská energetika, šlo z našeho pohledu o úspěšné období. Svědčí o tom dosažené hospodářské výsledky celé skupiny. Dovolte mi proto, abych poděkoval všem zaměstnancům i partnerům, kteří k tomu přispěli. Za úspěchy, kterých jsme i přes komplikovanou situaci na trhu s energií dosáhli, stojí řada strategických rozhodnutí a mnoho profesionálně odvedené práce. Zcela klíčová pro další rozvoj našeho podnikání v Česku byla konsolidace našich aktivit, která nám umožnila výrazně zjednodušit a zefektivnit organizační strukturu skupiny RWE v ČR. V roce 2013 se nám podařilo koncentrovat veškeré podnikatelské aktivity do čtyř hlavních oblastí. Pod řízením RWE Česká republika došlo v roce 2013 k reorganizaci veškerých aktivit v oblasti distribuce zemního plynu v rámci společnosti RWE Grid Holding. Do její dceřiné společnosti RWE GasNet fúzovali dosavadní tři regionální distributoři zemního plynu (VČP Net, SMP Net a JMP Net).

7 5 6 7 Obsah 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 To umožnila komplexní transakce s jedním z nejvýznamnějších mezinárodních infrastrukturních investorů, Macquarie Infrastructure and Real Assets, který tak zároveň získal 35% podíl v RWE Grid Holding. RWE Česká republika koordinovala také celý projekt sloučení obchodních společností (Jihomoravská plynárenská, Severomoravská plynárenská, Východočeská plynárenská a RWE Key Account CZ) do RWE Energie. Ta nyní jako jediná zajišťuje obchod se zemním plynem a elektřinou pro 1,7 miliónu tuzemským zákazníků RWE. Konsolidace se nevyhnula ani aktivitám skupiny RWE v ČR v oblasti výroby tepla a elektřiny. Společně s projekty bioplynových a CNG plnicích stanic byly tyto činnosti sloučeny do nové výrobní společnosti RWE Energo. Čtvrtý pilíř nové struktury skupiny RWE v České republice představuje skladování zemního plynu v podzemních zásobnících. Společnost RWE Gas Storage, která je jejich největším tuzemským provozovatelem, se v roce 2013 musela vyrovnat se slabou poptávkou po skladovací kapacitě. Ta se mj. odrazila v zastavení nových investic do rozšiřování zásobníků. Posledním velkým dokončeným projektem tak prozatím byla modernizace podzemního zásobníku plynu Lobodice v hodnotě 100 mil. korun. Opomenout nelze ani významné obchodní úspěchy na maloobchodním trhu. Jarní zlevnění zemního plynu o více než 10 procent a atraktivní produktová nabídka se staly impulsem k podpisu nové smlouvy s RWE pro více než 400 tisíc zákazníků. Dařilo se nám i v oblasti prodeje elektřiny. Počet uzavřených smluv prolomil hranici 300 tisíc. I vloni tak platilo, že každý třetí zákazník, který se rozhodl ke změně dodavatele elektřiny a vybíral mezi alternativními dodavateli, zvolil nabídku RWE. Jasným lídrem byla RWE také v oblasti prodeje CNG. Na podzim pak rozšířila své služby pro zákazníky o virtuálního mobilního operátora RWE Mobil. Posilování konkurenceschopnosti bylo hlavním cílem také pro projekty zaměřené na optimalizaci vnitřního fungování Společnosti a skupiny. První pozitivní přínosy těchto aktivit se projevily už v roce 2013 a v příštích letech očekáváme ještě další efekty plynoucí především z realizace interních úspor. Proto si velmi cením úspěšného dokončení konsolidace skupiny RWE v České republice. Jde o pozitivní signál celému trhu, jenž ukazuje na růst efektivity našeho podnikání. Jsem přesvědčen, že i díky tomu úspěšně překonáme výzvy, které stojí před námi. Martin Herrmann předseda představenstva

8 2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2013

9 Obsah

10 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2013 Dozorčí rada společnosti RWE Česká republika pracovala v roce 2013 v šestičlenném složení. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v roce 2013 zaměřena na průběžné sledování uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, jejích hospodářských výsledků a na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti. Dozorčí rada kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Dozorčí rada jednala v roce 2013 na třech řádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná. Na svých zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady svěřeny dozorčí radě, včetně materiálů, jejichž předložení si v rámci své kontrolní činnosti od představenstva vyžádala. Předložené písemné materiály byly při projednávání dozorčí radou doplněny slovním komentářem členů představenstva. Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo neslučitelné s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala dne 11. března 2014 účetní závěrku Společnosti za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a zprávu o vztazích za rok Ve shodě s auditorem dozorčí rada dospěla k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2013, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za dosavadní práci vykonanou pro Společnost v roce V Praze dne 11. března 2014 Ing. Filip Thon, Ph.D. předseda dozorčí rady

11 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 11

12 3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

13 Obsah

14 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Česká republika a.s. Sídlo: Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Založení a vznik Společnosti RWE Česká republika a.s. vznikla dne 25. září 2012 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Profil Společnosti RWE Česká republika převzala v roce 2013 řídící roli ve skupině RWE v ČR. V rámci tohoto procesu přešla do Společnosti od 1. ledna 2013 většina zaměstnanců RWE Supply & Trading CZ, a.s. RWE Supply & Trading CZ, a.s., není součástí skupiny společností řízených ze strany RWE Česká republika a.s. Společnost prostřednictvím svých dceřiných a sesterských společností zabezpečuje a koordinuje podnikatelské aktivity skupiny RWE v České republice ve čtyřech oblastech, kterými jsou obchod s elektřinou a zemním plynem včetně zákaznického servisu, skladování zemního plynu, distribuce zemního plynu a správa sítí, výroba elektřiny a tepla. V rámci svých aktivit poskytuje Společnost ostatním společnostem skupiny RWE v České republice specifické manažerské a odborné činnosti. Jedná se například o službu procesního řízení včetně správy řízené dokumentace, služby finančního řízení a řízení rizik, controllingové služby, řízení interního auditu, koordinace právních služeb a regulačních záležitostí, služby v oblasti bezpečnosti, ochrany osob, majetku a informací, službu BOZP, služby public relations, řízení lidských zdrojů, komplexní korporátní služby, služby centrálního nákupu a služby správy budov včetně kancelářských služeb. Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá zřízenu organizační složku v zahraničí.

15 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah Údaje o akcionářích a cenných papírech Základní kapitál Společnosti činí Kč. Společnost vydala ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč. Jediným akcionářem RWE Česká republika a.s. je společnost RWE Gas International N.V. se sídlem Willemsplein 4, 5211AK, s-hertogenbosch, Nizozemské království.

16 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Představenstvo Společnosti k 31. prosinci 2013 Martin Herrmann předseda představenstva, resort Strategy & Communication Datum narození: 3. července 1967 Vzdělání: Westfälische-Wilhems-Universität, Münster, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE East, s.r.o., předseda představenstva RWE Grid Holding, a.s., předseda dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., RWE Energie, a.s., a RWE Gas Storage, s.r.o., člen dozorčí rady RWE Supply & Trading GmbH, Budapesti Elektromos Müvek Nyrt. a ÉMÁSz Nyrt. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Axel Gerhardy místopředseda představenstva, resort Finance Datum narození: 14. srpna 1971 Vzdělání: Georg-August-Universität, Göttingen, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva RWE Supply & Trading CZ, a.s., člen představenstva RWE Grid Holding, a.s., člen dozorčí rady RWE Gas Storage, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

17 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 17 Ing. Tomáš Varcop, MBA člen představenstva, resort National Sales Datum narození: 15. dubna 1965 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, MBA na University of Pittsburgh Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva RWE Energie, a.s., člen dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Východočeská plynárenská, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ve složení představenstva Společnosti nedošlo v roce 2013 k žádným změnám.

18 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Dozorčí rada Společnosti k 31. prosinci 2013 Ing. Filip Thon, Ph.D. předseda dozorčí rady Datum narození: 17. června 1972 Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, doktorát na Vysoké škole báňské v Ostravě Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva RWE Polska S.A., jednatel RWE East, s.r.o., člen dozorčí rady Essent N.V. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Karl Kraus místopředseda dozorčí rady Datum narození: 9. listopadu 1963 Vzdělání: Technische Universität Braunschweig, Georg-August-Universität Göttingen, Braunschweig Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE East, s.r.o., RWE Slovensko, s.r.o., a CEO RWE Hrvatska d.o.o., předseda dozorčí rady TE Plomin d.o.o., místopředseda dozorčí rady Východoslovenská energetika, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává PhDr. Patrik Bauer, Ph.D. člen dozorčí rady Datum narození: 28. května 1977 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady EČS Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci a TE Plomin d.o.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

19 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 19 Dr. Gabriele Haas člen dozorčí rady Datum narození: 2. října 1971 Vzdělání: Johannes-Gutenberg Universität Mainz, Universidad Jaume I de Castellón, doktorát práv Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady Westnetz GmbH Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Mgr. František Kolátor člen dozorčí rady Datum narození: 9. května 1980 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Lenka Šimarová člen dozorčí rady Datum narození: 16. listopadu 1964 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

20 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Změny v dozorčí radě Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2013: Dne 3. června 2013 projednal jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Thomase Jana Hejcmana a schválil ukončení výkonu jeho funkce s účinností ke dni 4. června Dne 23. května 2013 jediný akcionář rozhodl o zvolení nové členky dozorčí rady paní Dr. Gabriele Haas s účinností od 5. června Dne 25. září 2013 uplynulo jednoleté první funkční období členům dozorčí rady panu Ing. Františku Čechovi a panu Mgr. Přemyslu Dubovi. S účinností od dne 25. září 2013 byli pan Mgr. František Kolátor a paní Ing. Lenka Šimarová zvoleni členy dozorčí rady zaměstnanci Společnosti.

21 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Česká republika a.s. za rok 2013 Auditorská firma: Odpovědný auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Ing. Tomáš Bašta Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4 oprávnění č zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod oprávněním č. 021 V Praze dne 11. března 2014 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lucie Čejková Head of Accounting RWE Group Business Services CZ, s.r.o. Osoby odpovědné za výroční zprávu RWE Česká republika a.s. za rok 2013 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Martin Herrmann předseda představenstva Axel Gerhardy místopředseda představenstva

22 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2013

23 Obsah

24 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Výsledek hospodaření Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2013 hodnoty mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění 2013 (mil. Kč) 2012 (mil. Kč) provozní výsledek hospodaření přidaná hodnota osobní náklady odpisy ostatní provozní náklady a výnosy finanční výsledek hospodaření daň z příjmu za běžnou činnost výsledek hospodaření po zdanění Provozní výnosy činily mil. Kč a provozní náklady mil. Kč. Negativní provozní výsledek ve výši -219 mil. Kč je důsledkem procesu restrukturalizace ve skupině RWE v roce Finanční výsledek hospodaření činil mil. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky převodu zisku ze společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., ve výši mil. Kč. Struktura aktiv a pasiv Struktura aktiv Celková aktiva Společnosti vzrostla k 31. prosinci 2013 o mil. Kč na hodnotu mil. Kč. Dlouhodobý majetek vzrostl o mil. Kč na hodnotu mil Kč. Kromě nárůstu půjček ( mil. Kč) je změna způsobena především nárůstem podílů v ovládaných osobách ( mil. Kč).

25 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 25 Oběžná a ostatní aktiva vzrostla o mil. Kč a dosáhla k 31. prosinci 2013 výše mil. Kč. V kategorii oběžných aktiv vzrostly krátkodobé pohledávky o mil. Kč. Celkově se na oběžných a ostatních aktivech podílely krátkodobé pohledávky 96 %. Růst krátkodobých pohledávek byl způsoben zejména vyšším objemem pohledávek z cash-poolingu, který nově RWE ČR pro skupinu spravuje. Krátkodobý finanční majetek vzrostl o mil. Kč, ostatní aktiva se zvýšila o 210 mil. Kč. Aktiva Struktura aktiv (mil. Kč) prosince prosince 2012 Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Krátkodobá finanční aktiva Ostatní aktiva Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

26 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Struktura pasiv Vlastní kapitál vzrostl k 31. prosinci 2013 o mil. Kč na hodnotu mil. Kč a tvoří 56,5 % celkových pasiv Společnosti. Důvodem výrazného růstu vlastního kapitálu je zejména zvýšení základního kapitálu o mil. Kč. Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhly výše mil. Kč. Krátkodobé závazky se na nich podílely 99 %. Pasiva Struktura pasiv (mil. Kč) prosince prosince 2012 Vlastní kapitál Krátkodobé závazky Rezervy Dlouhodobé závazky Ostatní pasiva

27 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 27 Řízení rizik Řízení rizik ve Společnosti zastřešuje Výbor pro řízení rizik, jehož členy jsou zástupci managementu skupiny RWE v České republice. Společnost eviduje veškerá identifikovaná rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a rozsahu možné škody. Nejvýznamnější rizika pokrývá Společnost v závislosti na charakteru daného rizika prostřednictvím pojištění, zajišťovacích transakcí, stanovení limitů na rizikové pozice, tvorbou rezerv nebo prováděním nejrůznějších preventivních opatření. Společnost je vystavena především úrokovým, měnovým a operačním rizikům, která jsou aktivně řízena. Veškeré deriváty přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Společnost neuplatňuje zajišťovací účetnictví. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků.

28 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce Podnikatelské aktivity RWE v ČR OBCHOD SE ZEMNÍM PLYNEM A ELEKTŘINOU V průběhu roku 2013 vykonávala RWE Česká republika a.s. řídící a koordinační roli v rámci skupiny RWE v ČR v oblasti obchodu se zemním plynem a elektřinou na trhu koncových zákazníků. I v tomto roce skupina RWE pokračovala v nabídce elektřina a plyn od jediného dodavatele a dále zlepšovala servis svým zákazníkům. Tím se řadí mezi špičku dodavatelů na trhu s energiemi. Obchodní strategie Strategické obchodní priority společností skupiny RWE v ČR v roce 2013 navazovaly na cíle a úkoly předchozího období. Zaměřily se primárně na udržení stávajícího tržního podílu v oblasti prodeje zemního plynu a rovněž i na dynamicky pokračující růst na trhu s elektřinou. Podobně jako tomu bylo dříve, zabezpečovala RWE Česká republika prodej zemního plynu i elektřiny prostřednictvím čtyř regionálních společností patřících do skupiny RWE. Obchodní strategii roku 2013 ovlivňovala aktivní konkurence, kterou tvoří jak tradiční dodavatelé, kteří nabízejí obě klíčové komodity, tak i mnozí menší vyzývatelé. Se sílící konkurencí na trhu, bohužel, stále přetrvávají nekalo-soutěžní praktiky spojené zejména s prodejci některých menších dodavatelů energií. Útvar národního obchodu (National Sales) Společnosti těmto výzvám aktivně čelil prostřednictvím změn cenové politiky, množstvím inovací vybraných produktů a služeb (v segmentu domácností i podnikatelů) nebo vstupem do zcela nové oblasti podnikání, kterou jsou telekomunikace. Snížení cen plynu i elektřiny, nové atraktivní produkty (např. RWE Termo) nebo služba RWE Mobil mají za úkol zvýšit spokojenost zákazníků s aktuální nabídkou produktů a služeb RWE a omezit jejich případný odchod na minimum. Nedílnou součástí těchto aktivit ve firemním segmentu byly také nabídky strukturovaných produktů a řešení šitá na míru největším odběratelům.

29 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 29 Marketing Aktivity centrálního útvaru obchodu a marketingu se v průběhu roku 2013 soustředily primárně na ochranu existujícího portfolia zákazníků RWE s odběrem zemního plynu (v kategorii domácnosti a maloodběratelé) a na další dynamický růst počtu nových odběratelů elektřiny. Klíčovým faktorem pro úspěch na poli udržení stávajícího tržního podílu v oblasti prodeje plynu bylo snížení cen a výplata bonusů či speciálních prémií zákazníkům skupiny RWE. V průběhu jara si statisíce zákazníků vybraly jeden z nových produktů s jistotou dalšího poklesu ceny. Intenzivní komunikační kampaň, která snížení cen doprovázela, přinesla zároveň razantní zlepšení většiny klíčových hodnot vnímání značky RWE. V oblasti prodeje elektřiny vyvinul útvar marketingu inovativní produkt s garancí každoročního poklesu ceny až do konce roku 2015 (RWE Optimal), který se stal prodejně velmi úspěšným, a to především díky přímé komunikaci s jednotlivými zákazníky. Pokračovala i podpora nízké ceny silové elektřiny prostřednictvím produktu RWE Start. S úspěchem se setkaly i spotřebitelské soutěže připravené pro nové či stávající zákazníky skupiny RWE v ČR. Společnost se rovněž dále intenzivně zaměřovala na oblast rozšiřování portfolia poskytovaných služeb. Vedle rozvoje stávajících online (RWE ONLINE SERVIS) a off-line služeb či podpory sítě zákaznických center připravil útvar marketingu i zcela novou službu z oblasti telekomunikací. RWE Mobil je virtuální operátor nabízející cenově velmi výhodné volání s předplacenou kartou a možnost získat další bonusy či kredit při uzavření smlouvy na vybrané produkty. Skupina RWE v ČR se touto nabídkou stala významným dodavatelem energie na tuzemském trhu, který kromě klasických komodit nabízí i služby v oblasti telekomunikací. Společnost pochopitelně nezapomínala ani na tématiku racionálního využití energie a podporovala mnohé aktivity spojené s tímto tématem. Dokladem toho jsou speciální internetové stránky setrimenergii.cz, které nabízejí velké množství rad a tipů, jak ušetřit náklady za energii, a zároveň umožňují každý den sledovat spotřebu elektřiny, plynu a vody v každé domácnosti.

30 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Prodej zemního plynu V roce 2013 společnosti skupiny RWE v ČR udržely vedoucí postavení na trhu se zemním plynem a celkem prodaly 37,6 TWh zemního plynu svým zákazníkům. Celkový objem prodaného plynu oproti roku 2012 mírně vzrostl o 610 GWh. Nárůst byl zaznamenán u kategorie individuálně obsluhovaných zákazníků (o 3,5 TWh), naopak u hromadně obsluhovaných zákazníků došlo k poklesu o 2,9 TWh. Prioritou roku 2013 bylo snížení počtu odchozích zákazníků a stabilizace hospodářského výsledku z obchodu se zemním plynem. Společnosti skupiny RWE v ČR reagovaly na konkurenci na trhu se zemním plynem především aktivní cenovou politikou a nabídkou řady nových produktů. Unikátním produktem je RWE Termo, který umožní ušetřit výdaje za zemní plyn v případě, že aktuální teplota je nižší než dlouhodobý teplotní normál. Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2013 s průměrnou teplotou 8,39 C mírně teplejší oproti dlouhodobému teplotnímu normálu, který je 8,01 C. Tržby z prodeje zemního plynu (tis. CZK) Prodej velkoodběratelé maloodběratelé domácnosti ostatní obchodníci Prodej celkem

31 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 31 Prodej elektřiny Skupina RWE v ČR v roce 2013 i nadále úspěšně expandovala na trh s elektrickou energií. Z hlediska počtu nově připojených zákazníků byla skupina RWE nejúspěšnějším novým hráčem na poli elektroenergetiky. Celkově dodaly společnosti skupiny RWE v ČR svým zhruba 250 tisícům zákazníkům 2,0 TWh elektrické energie. I v oblasti elektřiny byly společnosti skupiny RWE lídrem ve vývoji nových produktů, např. RWE Optimal 2015, který zákazníkům zajistí pokles ceny v každém roce dodávky. Tržby z prodeje elektřiny koncoví zákazníci (tis. CZK) Prodej velkoodběratelé maloodběratel podnikatel maloodběratel obyvatelstvo Prodej celkem

32 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 DISTRIBUCE ZEMNÍHO PLYNU Distribucí zemního plynu se v rámci skupiny RWE v ČR zabývá společnost RWE GasNet, s.r.o. Jedná se o regulovanou činnost. Pravidla jejího provozování, včetně cen, stanovuje Energetický regulační úřad. Distributor nese odpovědnost za provoz a údržbu distribuční soustavy, jakož i za prodej distribuční kapacity zemního plynu. Rok 2013 byl pro distributora rokem zásadních změn. V lednu se výlučným vlastníkem tehdy ještě čtyř regionálních distribučních společností RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., a SMP Net, s.r.o., stala RWE Grid Holding, a.s. To umožnila komplexní transakce s jedním z nejvýznamnějších mezinárodních infrastrukturních investorů, Macquarie Infrastructure and Real Assets, který tak zároveň získal 35% podíl v RWE Grid Holding, a.s. K 1. listopadu pak do RWE GasNet, s.r.o., fúzovali další tři regionální distributoři zemního plynu (VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., a SMP Net, s.r.o.). Provoz a údržbu distribuční soustavy pro RWE GasNet, s.r.o., zajišťují RWE Distribuční služby, s.r.o., a JMP DS, s.r.o. Počet odběrných míst k 31. prosinci 2013 činil , přičemž objem distribuovaného plynu za loňský rok dosáhl výše 71,8 TWh. Rozsah provozovaných plynárenských zařízení ** 2011** 2010** Délka provozovaných plynovodů místní sítě km přípojky km dálkovody km Počet předávacích a VVTL regulačních stanic ks Počet vysokotlakých regulačních stanic ks Počet středotlakých regulačních stanic ks Počet plynofikovaných obcí ks 6 880* * Změna metodiky ve vykazování plynofikovaných obcí. Na základě vzniku jednoho provozovatele distribuční soustavy jsou vykazovány plynofikované katastry, které jsou součástí aktuální licence na distribuci plynu. ** Souhrnné hodnoty všech provozovatelů distribučních soustav. V zájmu zachování vysokého standardu bezpečného a spolehlivého provozu bylo v roce 2013 vynaloženo na obnovu a rozvoj distribuční sítě celkem mil. Kč. Obnova byla zacílena zejména na postupnou náhradu ocelových plynovodů místních sítí, eliminaci rizikových úseků spirálově svařovaných vysokotlakých (VTL) plynovodů a plynovodů z nevhodného materiálu (Liten). Během přípravy a realizace rekonstrukcí místních sítí byla úspěšně využívána koordinace stavebních prací s ostatními správci technické infrastruktury i orgány místní správy a samosprávy. Významná část

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Key Account CZ, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Key Account CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 RWE Key Account CZ, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 12 004 EBITDA (mil. Kč) 166 Provozní zisk (mil. Kč) 135 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 159 Zisk po

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 24. dubna 2012 1. Úvod Zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009 1. Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

RWE GAS STORAGE SPOLEHLIVÝ PROVOZOVATEL PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ PLYNU

RWE GAS STORAGE SPOLEHLIVÝ PROVOZOVATEL PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ PLYNU RWE GAS STORAGE SPOLEHLIVÝ PROVOZOVATEL PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ PLYNU RWE GAS STORAGE NEJVĚTŠÍ PROVOZOVATEL PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKU PLYNU V ČR O společnosti Podzemní zásobníky RWE Gas Storage RWE Gas Storage,

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2006 Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 3 OBSAH 1.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více