Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků."

Transkript

1 Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků

2 Program semináře

3 Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování projektu 10:45 11:15 Žádosti o platbu 11:15 11:30 Dotazy 11:30 11:45 Přestávka hlášení o zahájení realizace projektu monitorovací zprávy (průběžná, závěrečná a MZ o udržitelnosti) základní pokyny pro zpracování MZ zpracování MZ v IS Benefit povinné přílohy MZ harmonogram žádostí o platbu (finanční plán) základní pokyny pro zpracování ŽOZL Zpracování ŽOZL v IS Benefit povinné přílohy ŽOZL dokladování způsobilých výdajů, vedení odděleného účetnictví projektu, zvláštní účet pro projekt

4 Program semináře (II.) 11:45 12:00 Nejčastější chyby v MZ a ŽOZL 12:00 12:40 Vyhodnocování pre-seed činností a metodika přechodu PoC-PK 12:40 12:50 Zveřejňování výsledků IA 12:50 13:45 Přestávka, občerstvení 13:45 14:15 Hodnocení projektů externím poradcem 14:15 15:30 Veřejná podpora v návaznosti na transfer technologií výzev 6.3 a :30 15:50 Výběr dodavatelů Pravidla pro výběr dodavatelů Kontrola VŘ ze strany ŘO OP VaVpI Nejčastější chyby vedoucí k nesrovnalostem 15:50 16:00 Závěr, dotazy

5 Úvod

6 Výzva 7.3 PODPORA PRE-SEED AKTIVIT PRIORITNÍ OSA 3 Komercializace a popularizace VaV OBLAST PODPORY Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví Návaznost - Přímo navazuje na předchozí výzvu 6.3 Hlavním cílem výzvy je podpora komercializace a zpřístupnění duševního vlastnictví nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají na vysokých školách a výzkumných institucích.

7 Poslání Klíčovým posláním výzvy je nastavit funkční prostředí ve VaV organizacích pro podporu komercializace: - cílem je vybudovat funkční a aktivní prostředí na VaV institucích umožňující transparentní a efektivní podporu realizace projektů TT s budoucí omezenou intervencí ze strany státu; - proto projekty mají vytvářet mechanismy pro využití příjmů z komerční činnosti jako jsou například preseed investiční fondy spravované příjemcem dotace; - partnerem pro příjemce by také měla být stávající a nově budovaná CTT (výzva 3.3. OP VaVpI).

8 Současný stav Výzva projektů, 6 institucí 40 individuálních aktivit (1 neúspěšná skončila), 282 mil. Kč Výzva projektů, 13 institucí 114 individuálních aktivit, 599 mil.kč Celkem podpořeno: 14 institucí

9 Monitorování projektu

10 Monitorování projektu Účel: průběžné sledování postupu realizace projektů Přehled monitorovacích zpráv: A) Hlášení o zahájení realizace projektu B) Průběžné monitorovací zprávy C) Závěrečná monitorovací zpráva D) Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti Monitorovací zpráva se vyplňuje prostřednictvím aplikace Benefit7.

11 Hlášení o zahájení realizace projektu A) Hlášení o zahájení realizace projektu: Jak často: 1x za dobu realizace projektu Kdy: společně s 1. MZ (pokud je zahájení před podáním 1.MZ) Kolik: 2 pare: 1 pare si ponechá příjemce, 1 pare odevzdává Jak: a) osobně b) poštou/ kurýrem Komu: PM/FM

12 Průběžné monitorovací zprávy (1) B) Průběžné monitorovací zprávy: Jak často: 1 x za 6 měsíců realizace projektu Kdy: a) 1. MZ: nejdříve v den vydání Rozhodnutí, nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí b) další MZ: do konce měsíce následujícího po skončení každého 6-měsíčního období realizace projektu Kolik: 2 pare: 1 pare si ponechá příjemce, 1 pare odevzdává

13 Průběžné monitorovací zprávy (2) Jak : osobně nebo poštou (datum doručení MZ je datum přijetí na sekretariátu odboru implementace OP VaVpI) Korespondenční adresa: Karmelitská Praha 1 Komu: PM/FM (vystaví předávací protokol) Následuje kontrola MZ Doplnění na základě Výzvy Info o schválení MZ em

14 Závěrečná monitorovací zpráva C) Závěrečná monitorovací zpráva: Jak často: 1x po ukončení realizace projektu Kdy: do 2 měsíců od data ukončení realizace projektu Kolik: 2 pare: 1 pare si ponechá příjemce, 1 pare odevzdává Jak : osobně nebo v odůvodněných případech poštou Komu: PM/FM Následuje kontrola MZ Doplnění na základě Výzvy osobně nebo v odůvodněných případech poštou Info o schválení MZ em

15 Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti D) Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti: Jak často: 1x ročně po dobu udržitelnosti projektu Kdy: první monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu se předkládá do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo dovršeno prvních 12 měsíců doby udržitelnosti Kolik: 2 pare: 1 pare si ponechá příjemce, 1 pare odevzdává Jak : osobně nebo v odůvodněných případech poštou Komu: PM/FM

16 Základní pokyny ke zpracování MZ MZ v listinné podobě musí obsahovat shodný unikátní kód jako elektronická podoba v Benefit7 Listy MZ i listy jednotlivých příloh musí být spolu vždy pevně spojeny, samostatně pouze dokumenty, u nichž je to nezbytné, např. s ohledem na zvláštní formát Příjemce je povinen dodržovat termíny doplnění pro odevzdání MZ (zpravidla 10 pracovních dní, o prodloužení je nutné zažádat) MZ je považována za doručenou včas, pokud je v termínu doručena jak v elektronické podobě (vyplnění a finalizace v Benefit7 a 1x CD/DVD), tak i v listinné podobě Příjemce je povinen archivovat všechny MZ včetně příloh

17 Zpracování MZ v Benefit7 (1) Konto žádostí Po přihlášení do B7 se zobrazí Konto žádostí, které obsahuje nabídku základních funkčních záložek v levé části obrazovky a v pravé části seznam vytvořených projektových žádostí (PŽ) U projektů, které mají vydané Rozhodnutí, je možné vytvářet MZ a ŽOZL. Harmonogram MZ Záložka informuje o stavu administrace MZ, které již byly ŘO povoleny k vyplnění (naplánovaná + schválené) Pro získání aktuálních informací - tlačítko Načíst harmonogram ze systému MONIT7+.

18 Zpracování MZ v Benefit7 (2) Monitorovací zpráva V této části je možné zobrazit rozpracované nebo již odeslané MZ (souhrnná tabulka) Levé menu umožňuje prostřednictvím tlačítka Založit novou MZ založit MZ! MZ nelze vytvořit, pokud u předchozí finalizované MZ není v poli Stav dle MONIT7+ hodnota Schváleno ŘO

19 Zpracování MZ v Benefit7 (3) Po založení MZ umožněno načtení dat a rozpočtu z M7+ Načíst data z Monit7+ V případě úspěšného načtení dat jsou některá pole MZ předvyplněna a zobrazí se Načíst rozpočet projektu z Monit7+ Úspěšné převzetí dat z M7+ je oznámeno hláškou, poté vyplňujete editovatelná pole Aktualizace dat možné i v průběhu vyplňování MZ v B7, pokud se změní data v M7+ (nutno je promítnout do rozpracované MZ)! POZOR aktualizace dat smaže příjemcem nově zadaná data! ---- načíst pouze vybrané datové oblasti!

20 Zpracování MZ v Benefit7 (4) Načíst vybrané datové oblasti z MONIT7+ - Po stisku se zobrazí tabulka obsahující zaškrtávací seznam záložek a jejich částí, které je možné jednotlivé aktualizovat.

21 Zpracování MZ v Benefit7 (5) 1. Údaje o projektu a monitorovací zprávě - Většina polí je automaticky vyplněna (z PŽ) - Je třeba vyplnit Předpokládané datum předložení ŘO v případě výzvy k doplnění MZ se toto datum nemění Zaškrtávací pole = zaškrtnout pouze v případě, že došlo ve sledovaném období ke změně (příslušné kapitoly pak bude možné editovat)

22 Zpracování MZ v Benefit7 (6) 2. Údaje o příjemci předvyplněno! Pokud informace neodpovídají skutečnosti, nutně kontaktovat ŘO - nelze editovat ze strany příjemce! 3. Popis Další informace o realizaci projektu = popisujete, čeho bylo dosaženo v průběhu monitorovaného období (např.: zahájené VŘ, nově přijatí pracovníci, zahájení klíčové aktivity, splnění dílčího cíle, milníku, zřízení bank. účtu partnera ) Popis problémů spojených s realizací projektu (např.: zpoždění realizace VŘ vedoucí k nedodržení plánovaného harmonogramu) Provedená a plánovaná opatření

23 Zpracování MZ v Benefit7 (7) 4. Horizontální témata - Předvyplněna z PŽ, možné upravit dle stávající situace v rámci daného monitorovacího období 5. Monitorovací indikátory Dosažená hodnota = Hodnota, které bylo dosaženo kumulativně od začátku projektu k poslednímu dni daného sledovaného období Datum dosažené hodnoty = Poslední den monitorovacího období nemění se, pokud se nemění dosažená hodnota Způsob vykazování MI viz aktuální verze PPP + Příloha 8d) Monitorovací indikátory + Příloha 8 g) Vykazování MI

24 Zpracování MZ v Benefit7 (8) 6. Výběrová řízení S každou odevzdávanou MZ aktualizujte pole Stav VŘ a Předpokládané / skutečné datum zahájení a ukončení tyto záložky musí být v souladu (Datum podpisu smlouvy o dílo = skutečné datum ukončení VŘ)

25 Zpracování MZ v Benefit7 (9) - POZOR! Novela ZVZ změna limitů veřejných zakázek (pole VŘ dle výše předpokládané hodnoty ) - Pro každou formu (Rámcová smlouva, Minitendr, Výběrové řízení, Soutěž o návrh, Koncesní řízení a Koncesní dialog) jsou definovaná pole k vyplnění - zobrazení určuje vyplnění pole Vyplňované údaje k vyplňte jako první, poté se zobrazí požadovaná pole - Pokud dojde k rozsáhlým změnám ve VŘ (např. jedno VŘ rozděleno do více VŘ nebo více VŘ sloučeno do jednoho VŘ) - konzultujte s ŘO (PM) a následně uveďte do pole Popis - Veškeré změny v údajích o VŘ zadávejte také jako informativní změnu na záložce Změny v projektu - U ukončených VŘ je nutné uvést název vítěze výběrového řízení (dodavatele) a nasmlouvanou cenu - U ukončených VŘ uvádějte odpovídající čísla řádků soupisky účetních dokladů v poli Popis - U ukončených VŘ doložte všechny podklady dle Pravidel pro výběr dodavatelů - Nezapomínejte uvádět všechny podepsané Dodatky k VŘ a dodat též jako přílohu MZ - POZOR! VŘ nelze smazat (ani ze strany ŘO)

26 Zpracování MZ v Benefit7 (10) 7. Klíčové aktivity - Předdefinovány automaticky (z projektové žádosti nebo předchozí MZ) - Součet výdajů všech KA (Celkové výdaje, Celkové ZV a Celkové NZV) musí být v souladu s celkovým schváleným rozpočtem projektu provazba na záložku Přehled financování

27 Zpracování MZ v Benefit7 (11) 7. Klíčové aktivity Aktuální stav I a Aktuální stav II = Popis aktivit, které se uskutečnily na dané KA v průběhu daného monitorovacího období. Pole s označením II slouží pouze k rozšíření pole I. - Při nedostatečné kapacitě znaků lze popis odevzdat na zvláštní příloze mimo MZ (na přílohu odkážete v poli Aktuální stav a uvedete ji mezi přílohy č. 9 Další relevantní podklady)

28 Zpracování MZ v Benefit7 (12) 8. Publicita - Záložka je zpřístupněna pro editaci v případě zaškrtnutí pole Došlo ve sledovaném období ke změně v Publicitě? na záložce Údaje o projektu a monitorovací zprávě = Popis aktivit, které byly uskutečněny v rámci vybraného typu publicity v daném monitorovacím období (u každého prvku publicity aktualizujete popis dle prováděných aktivit, např. doplníte adresu webových stránek projektu, uvedete odkaz na zveřejněnou tiskovou zprávu o zahájení projektu, zorganizované semináře atd.) - Přidávání / odstraňování jednotlivých prvků nelze provést v B7 (upravuje ŘO v M7+ )

29 Zpracování MZ v Benefit7 (13) 9. Přehled financování - Částky první části záložky jsou doplňovány automaticky, částky v části Dotace projektu jsou načteny na základě kliku na tlačítko Rozpad financí - Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55 = pokud dle výpočtu ve finanční mezeře vychází 100% nárok na dotaci, v tomto poli se vyplní 0

30 Zpracování MZ v Benefit7 (16) 10. Finanční plán - Před aktualizací finančního plánu je nezbytné kliknout na tlačítko Aktualizovat finanční plán, čímž se z M7+ načtou aktuální data týkající se finančního plánu

31 10. Finanční plán Zpracování MZ v Benefit7 (17)

32 Zpracování MZ v Benefit7 (18) 10. Finanční plán Předpokládaná požadovaná částka = Výše částky požadované k proplacení za dané období. Součet částek za všechny plánované platby se musí rovnat částce celkových způsobilých výdajů (provazba na Přehled financování ) Skutečně proplacené částky / Skutečné vyúčtování doplňuje se automaticky na základě výše proplacené ŽOZL / výše schváleného vyúčtování, načítá se z IS ŘO Plánované vyúčtování celkem = Výše vyúčtování předkládaného / plánovaného k předložení v rámci dané žádosti o platbu (obvykle se rovná poli Předpokládaná požadovaná částka). Každou úpravu prosím konzultujte může se jednat o podstatnou změnu (ex-ante schvalování)

33 Zpracování MZ v Benefit7 (19) 11. Prioritní témata - Tato záložka slouží k aktualizaci částky dotace připadající na prioritní téma prostřednictvím pole Aktuální stav. - V případě, že se příjemce v rámci PŽ zavázal pouze k jednomu tématu, je možné částky doplnit prostřednictvím tlačítka Doplnit částku EU. 12. Změny v projektu - Příručka pro příjemce VaVpI kapitola 5.3 Změny v projektu -!!! Doporučujeme konzultovat plánované změny s příslušným PM/FM v dostatečném předstihu!!! - Rozsáhlé změny v personálním zajištění nebo rozpočtu projektu je možné odevzdávat jako samostatný dokument - Informativní a nepodstatné => uvádějí se v MZ za dané monitorovací období - Podstatné => nahlašují se ex-ante na formuláři Oznámení o změnách v projektu až po schválení ŘO se uvádějí do MZ

34 Zpracování MZ v Benefit7 (20) 12. Změny v projektu - nutné vyplnit všechna pole - Typ změny: informativní, nepodstatná, podstatná bez / s Dodatkem - Datum oznámení - nepodstatné = datum odevzdání MZ, podstatné = datum oznámení ŘO - Popis změny: k čemu došlo, proč, jak je řešeno, jaký je výsledný stav (např. tabulka + zdůvodnění) - Přílohy k Rozhodnutí: relevantní pouze u podstatné změny (Technický popis / Finanční plán) - Přílohy k projektové žádosti: záleží na změně (př Personální zajištění, Finanční mezera)

35 Zpracování MZ v Benefit7 (21) 13. Kontroly - Záložka slouží pro uvedení všech ukončených kontrol za sledované období, které byly provedené jiným subjektem než ŘO OP VaVpI. - Pokud nedojde k vyplnění, záložka se v přehledu nezobrazuje

36 Zpracování MZ v Benefit7 (23) 14. (13.) Přílohy - Předdefinovaný seznam příloh, ve kterém se zaškrtne nerelevantní / relevantní u každé přílohy (u pre-seed projektů budou přílohy č. 5 8 vždy nerelevantní) - Všechny přílohy zaznamenané na záložce je nutné doložit v listinné podobě spolu s MZ a v elektronické podobě na CD (možné výjimky u dokumentace VŘ) Aktualizovaný rozpočet projektu nezapomeňte okomentovat v poli zdůvodnění (ESOP Finanční mezera) Kompletní dokumentace z realizovaných VŘ - viz PVD Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů příloha 8g), dále viz Příloha č. 8d) PPP + doložit dokladované hodnoty (např. kopie přihlášek vynálezu ) Fotodokumentace Dokumentujte publicitu štítky, panel, školení Další relevantní podklady související s realizací projektu personální zajištění projektu, popis monitorovacího období, atd.

37 Zpracování MZ v Benefit7 (24) 15. Čestné prohlášení příjemce - Podepisuje statutární zástupce nebo pověřen osoba (podpisové vzory) 16. Rozpočet projektu - Je možné upravit jednotlivé kapitoly a podkapitoly rozpočtu v případě změn - Příjemce zaznamenává do rozpočtu nepodstatné změny (např. přesun fin. prostředků mezi lety) - podstatné změny, která nevyžaduje Dodatek k Rozhodnutí, provede úpravu po jejich schválení ŘO - Podstatné změny, které vyžadují Dodatek k Rozhodnutí, se promítnou do rozpočtu po jeho vydání ze strany ŘO a načtení dat z M7+ v nejbližší MZ po vydání Dodatku (přechod z fáze Proof of Concept a Příprava komercializace) - V případě úpravy vyplňte pole Zdůvodnění úpravy rozpočtu

38 Obecné zásady

39 Kontrola, finalizace a tisk MZ, ŽOZL Po konečném vyplnění MZ, ŽOZL v B7 je nezbytné provést (pro každý typ dokumentu zvlášť) několik kroků, aby je bylo možné řádně odevzdat - prostřednictvím tlačítek levého menu formuláře MZ, ŽOZL: Kontrola Spustí kontrolu zadaných údajů, pokud systém najde chyby, zobrazí je pomocí seznamu červených hlášek, bez odstranění hlášek není možné MZ, ŽOZL finalizovat. Černé hlášky jsou pouze informativní a slouží k upozornění příjemce, aby provedl kontrolu, zda jsou dané hodnoty skutečně vyplněny správně. Finalizace Finalizace je nevratný proces, který uzamkne MZ, ŽOZL a zamezí další editaci ze strany příjemce,! POZOR nelze provést storno finalizace Tisk Po finalizaci MZ, ŽOZL daný dokument vytisknete

40 Vrácení k doplnění Vytištěnou verzi MZ, ŽOZL odevzdává příjemce předepsaným způsobem ŘO V průběhu administrace MZ, ŽOZL na úrovni ŘO může být rozhodnuto o vrácení MZ, ŽOZL k doplnění příjemci Po obdržení informace o vrácení k doplnění provede příjemce na každém z formulářů storno finalizace (tlačítko Storno finalizace ), po provedení storna je MZ, ŽOZL opět zpřístupněna pro editaci. Příjemce po přepracování MZ, ŽOZL opět provede kontrolu, finalizaci a tisk a doručí doplnění na ŘO

41 Dotazy a odpovědi

42 Žádosti o platbu

43 Základní pokyny pro zpracování Žádosti o platbu (1) Žádost o ex-ante platbu = žádost o platbu (Benefit) + podklady pro vyúčtování (PPV) Žádost o platbu (ŽOZL) se zpracovává prostřednictvím aplikace Benefit7 záložka Žádost o platbu Předkládá se společně s Monitorovací zprávou (MZ) dle harmonogramu uvedeného ve Finančním plánu Konzultace k ŽOZL Dle Příručky pro příjemce (PPP) OP VaVpI , verze 5.0 doporučuje ŘO příjemcům zasílat před odevzdáním vlastní ŽOZL podklady ke konzultaci přidělenému FM, a to v dostatečném časovém předstihu před termínem odevzdání vlastní ŽOZL Podkladem pro konzultaci je zejména soupiska účetních dokladů, případně další související doklady, které má příjemce v daném okamžiku již k dispozici. Hlavním cílem konzultace je vyloučení nezpůsobilých výdajů projektu z nárokovaných prostředků.

44 Základní pokyny pro zpracování Žádosti o platbu (2) Je nutné vyplňovat Přílohy ŽOZL a přehledně předkládat všechny podklady k jednotlivým účetním případům v souladu s přílohami PPP Pravidla způsobilosti výdajů a Dokladování způsobilých výdajů Všechny podklady je nutné dodat i v elektronické podobě na CD (strukturovat shodně dle příloh ŽOZL a MZ) Podklady pro vyúčtování (např. příloha 16c a 16f) je příjemce povinen doložit v elektronické podobě (pdf.) i v editovatelné verzi, tj. ve formátu xls.

45 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU A NAČTENÍ DAT Z M7+ (1) Žádost o platbu se zakládá prostřednictvím tlačítka Žádost o platbu Levé menu umožňuje prostřednictvím tlačítka Založit novou žádost o platbu založit ŽOZL

46 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU A NAČTENÍ DAT Z M7+ (2) Závěrečná žádost Označení ŽOZL prostřednictvím zaškrtávacího pole Závěrečná žádost. Tato žádost odpovídá poslednímu řádku finančního plánu Stav Jedná se o stavy administrace ŽOZL v B7 Stav dle Monit7+ Stavy administrace ŽOZL na úrovni ŘO

47 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU A NAČTENÍ DAT Z M7+ (3) Po založení žádosti je umožněno načtení dat z Monit7+ prostřednictvím tlačítka Načíst data z Monit7+. Pro správné vyplnění první verze ŽOZL je vždy nutné načíst data z M7+. Tuto operaci je také nutné provést v případě, že byly v M7+ provedeny nějaké úpravy, které je třeba promítnout do ŽOZL. V případě vrácení ŽOZL k přepracování není nutné znovu načítat data z M7+.

48 Záložka Žádost o platbu - Výběr typu žádosti Typ žádosti (povinné; předdefinovaný výběr) Prostřednictvím tohoto pole je zvolen typ financování projektu ex-ante nebo ex-post Datum finalizace žádosti o platbu (předvyplněno) Datum, kdy příjemce provedl finalizaci a ŽOZL byla přenesena do M7+ Stav dle MONIT7+ (předvyplněno) Zaregistrována / Vráceno k dopracování / Schváleno ŘO / Zamítnuto ŘO Závěrečná žádost (nepovinné; zaškrtávací pole) ŽOZL odpovídající poslednímu řádku finančního plánu

49 Záložka Žádost o platbu Zdůvodnění platby: částka požadovaného předfinancování v rozlišení inv./neinv. (odděleně za příjemce a partnera) v souladu s Finančním plánem projektu "Příjemce" - celkem...kč z toho...neinvestiční,...investiční "Partner" - celkem...kč z toho...neinvestiční,...investiční období, v rámci kterého bude poskytnuté předfinancování čerpáno k financování jakých IA budou prostředky sloužit a z jakých kapitol bude čerpáno

50 Záložka Financování žádosti o platbu formulář pro ex-ante

51 Záložka Financování žádosti o platbu formulář pro ex-ante Celkové výdaje (automaticky doplněno) Celkové způsobilé výdaje + Celkové nezpůsobilé výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje (povinné) vyčíslení odhadu/plánu nezpůsobilých výdajů Celkové způsobilé výdaje (automaticky doplněno) Celkové způsobilé výdaje investiční + Celkové způsobilé výdaje neinvestiční. Částka shodná s částkou v poli Způsobilé výdaje z dotace Celkové způsobilé výdaje investiční (povinné) - částka z aktualizovaného finančního plánu Celkové způsobilé výdaje neinvestiční (povinné) - částka z aktualizovaného finančního plánu Způsobilé výdaje z dotace (automaticky doplněno) Způsobilé výdaje dotace investiční + Způsobilé výdaje z dotace neinvestiční. Částka shodná s částkou v poli Celkové způsobilé výdaje.

52 Záložka Financování žádosti o platbu formulář pro ex-ante

53 Záložka Financování žádosti o platbu formulář pro ex-ante Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55 (automaticky doplněno) součet částek Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55 - investiční a Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55 neinvestiční do obou polí jsou částky vyplňovány podle soupisky (Celkové způsobilé výdaje investiční a Celkové způsobilé výdaje neinvestiční) Způsobilé výdaje z dotace celkem (automaticky doplněno) součet částek Způsobilé výdaje z dotace investiční a Způsobilé výdaje z dotace neinvestiční do obou polí jsou částky vyplňovány podle soupisky (Celkové způsobilé výdaje investiční a Celkové způsobilé výdaje neinvestiční) Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55 (automaticky doplněno) Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy (automaticky doplněno) Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje (automaticky doplněno) Celkem způsobilé výdaje (automaticky doplněno)

54 ŽOZL další záložky 1/2 Čestná prohlášení Texty čestných prohlášení jsou předvyplněna, pro finalizaci žádosti je s nimi potřeba vyjádřit souhlas, v listinné podobě musí být podepsány statutárním zástupcem.

55 ŽOZL další záložky 2/2 Přílohy ŽOZL: - Záložka obsahuje předdefinovaný seznam příloh, které přikládá příjemce k papírové verzi ŽOZL (výstupu z Benefit7). V případě, že přílohu v papírové podobě k žádosti přiloží, zaškrtne pole Doloženo v listinné podobě. Pokud je daný dokument pro příjemce nerelevantní, zaškrtne pole Nerelevantní a tuto skutečnost okomentuje v poli Popis. Do B7 se oproti jiným operačním programům nevkládají dokumenty v elektronické podobě, pouze se zde stvrdí jejich přiložení

56 Povinné přílohy ŽOZL Podklady pro vyúčtování (PPV) příloha č. 16c) PPP» Soupiska účetních dokladů (včetně dokladů v hodnotě do Kč)» Rozpisy osobních výdajů projektového realizačního týmu/výzkumných týmů IA, rozpis cestovních náhrad» Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu» Přehled stavu vlastních prostředků na projektovém bankovním účtu (zvlášť za příjemce i partnera)» Aktualizace FP (včetně vyúčtování ZV) Kopie pracovních smluv, pracovních náplní, kopie platových/mzdových výměrů Kopie účetních dokladů v hodnotě nad Kč za již uskutečněné způsobilé výdaje (včetně zálohových faktur k dosud nevyúčtovaným platbám)

57 Povinné přílohy ŽOZL Kopie dokladů o úhradě způsobilých výdajů v hodnotě nad Kč (výpisy z bankovních účtů, pokladní doklady) Kopie dodavatelských smluv a objednávek Doklady o zaúčtování účetních případů Seznam osob oprávněných k podpisu dokumentů v rámci projektu včetně podpisových vzorů (podepsaný statutárním zástupcem) Další relevantní podklady (např. mzdové předpisy, vzorek účetních dokladů do Kč na vyžádání ŘO atp.)

58 Povinné přílohy ŽOZL Soupiska účetních dokladů (SÚD)» doporučené řazení výdajů dle kapitol» vykazování mezd za jednotlivé IA a měsíce» druh účetního dokladu faktura/daňový doklad, výdajový pokladní doklad, interní doklad (mzdy) aj.» datum zdanitelného plnění datum uvedené na faktuře/daňovém dokladu, rozhodující pro zařazení daného výdaje do příslušného monitorovacího období o v případě mezd poslední den měsíce, za který je mzda vyplácena» datum úhrady daného účetního případu nejpozději do ukončení kontroly věcné a finanční správnosti předloženého vyúčtování/žozl o v případě mezd datum jejich vyplacení na příslušné účty zaměstnanců

59 Povinné přílohy ŽOZL Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu» sledování do úrovně podkapitol jednotlivých IA» aktuálně platný rozpočet, tj. rozpočet po zapracování všech podstatných a nepodstatných změn (shodný s rozpočtem v MZ)» aktuálně prokazované výdaje dle předkládaného vyúčtování (SÚD)» dosud prokázané výdaje (3. ŽoZL a dále) výdaje schválené v rámci předchozích vyúčtování Rozpisy osobních výdajů (ROV)» zvlášť za projektový realizační tým a každou IA» podkladem sestava z mzdového systému příjemce Seznam osob oprávněných k podpisům dokumentů» originál nebo úředně ověřená kopie, podepsaný statutárním orgánem» s vymezením rozsahu oprávnění a doby platnosti» doplnění podpisových vzorů v průběhu realizace dle potřeby

60 Povinné přílohy ŽOZL Formulář aktualizace finančního plánu projektu» Předpokládaná požadovaná částka předfinancování (Kč) 1. ŽoZL předfinancování na prvních 9 měsíců realizace projektu (dle FP) 2. a další ŽoZL předfinancování na následujících 6 měsíců realizace projektu (maximálně však do výše předkládaného vyúčtování v rozlišení ne/investice, v opačném případě lze zažádat o změnu finančního plánu podstatná změna)» Předpokládaná výše vyúčtování (Kč) 1. vyúčtování nulové vyúčtování za fázi Přípravy projektu oficiálně předkládáno až s 2. ŽoZL 2. a další vyúčtování výše dle aktuálně prokazovaného vyúčtování (SÚD) v rozlišení na ne/investice aktualizace předpokládané výše vyúčtování dle reálné situace za opakované nebo výrazné neplnění plánovaného vyúčtování (méně než 70 % předpokládané výše) se dokládá zdůvodnění neplnění finančního plánu podepsané statutárním zástupcem» Celková předpokládaná požadovaná částka předfinancování (ne/investice) = Celková předpokládaná výše vyúčtování (ne/investice)

61 Dokladování způsobilých výdajů ŽOZL (1) Obecné zásady:» Všechny předkládané doklady označovat názvem projektu a registračním číslem doporučujeme razítko s názvem a číslem projektu» Formuláře OP VaVpI aktuální verze (www.opvavpi.cz) v originále s podpisem statutárního zástupce případně jím pověřené osoby (nutnost doložit pověření)» Relevantní interní a účetní doklady příjemce kopie» Způsobilé výdaje nad 10 tis. Kč limit pro dokládání účetních dokladů - částka uvedená na dokladu bez DPH, nikoliv částka uplatněná do způsobilých výdajů projektu kopie smluv/objednávek, faktur aj.» Způsobilé výdaje do 10 tis. Kč součástí předkládaného vyúčtování (uvedeny v SÚD) předložení účetních dokladů (kopií) na vyžádání ŘO (v rámci kontroly vzorku účetních dokladů do 10 tis. Kč)

62 Dokladování způsobilých výdajů ŽOZL (2) Obecné zásady:» Povinnost příjemce zřídit zvláštní bankovní účet projektu povinnost platí i pro partnery z projektového účtu je možné hradit pouze výdaje týkající se projektu formuláře Přehled stavu vlastních prostředků na projektovém bankovním účtu (PPV), Přehled stavu úroků na projektovém bankovním účtu» Povinnost příjemce vést oddělené účetnictví projektu povinnost platí i pro partnery účetní oddělení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu (včetně rozlišení ne/investice) ČP k oddělenému účetnictví projektu + souhrnná sestava z účetnictví příjemce/partnera» Povinnost důsledně rozlišovat ne/investice změna poměru ne/investice, přeúčtování již vyplaceného (pouze v rámci aktuálního roku) podstatná změna s dodatkem

63 Dokladování Způsobilých výdajů ŽOZL (3) Způsobilý výdaj je nárokován na SÚD a jeho pořízení a úhrada je řádně doložena. Dokladování způsobilých výdajů příloha č. 15 PPP a) výdaje na pořízení majetku/služeb: dodavatelská smlouva/objednávka podepsaná správcem rozpočtu a příkazcem operace účetní/daňové doklady - faktury, zjednodušené daňové doklady, dodací listy/předávací protokoly doklady o úhradě výpisy z bankovního účtu, výdajové pokladní doklady doklad o zaúčtování účetních případů do účetního IS na zakázku projektu košilky (likvidační/průvodní listy) - nahrazuje sestava z účetního IS příjemce, číslo dokladu z účetnictví příjemce uvedeno rovněž na samotné faktuře/daňovém dokladu v případě pořízení majetku doklad o zařazení do majetku instituce

64 Dokladování Způsobilých výdajů ŽOZL (4) b) mzdové výdaje: pracovní smlouvy/dohody, pracovní náplně, mzdové výměry při prvním předložení a při změnách součástí smlouvy/dohody je identifikace projektu, rozsah úvazku na projektu, výše odměny ve vztahu k projektu a popis pracovní činnosti pro projekt sestavy z mzdového IS opatřené podpisem osoby zodpovědné za zpracování mezd (mzdové účetní) a podpisem osoby zodpovědné za úhradu mezd (hlavní účetní) čestné prohlášení mzdové účetní o úhradě mezd a s nimi souvisejících odvodů zaměstnanců doklad o zaúčtování účetního případu do účetního IS na zakázku projektu pracovní výkazy (originál) od se již s PPV nedokládají předložení na výzvu ŘO či v rámci kontroly na místě

65 ŽOZL přesuny v rozpočtu Nepodstatné změny» změny v rámci položek jedné kapitoly, jedné IA, stejné fáze» informace je nutné uvést v MZ za příslušné monitorovací období Podstatné změny bez dodatku (k RoPD)» v rámci položek různých kapitol, mezi jednotlivými IA, mezi fázemi (při zachování ne/investic), navýšení požadovaného předfinancování oproti předkládanému vyúčtování» Oznámení o podstatné změně (příloha č. 20 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI) Podstatné změny s dodatkem (k RoPD)» při změně ne/investic, výše dotace» Oznámení o podstatné změně (příloha č. 20 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI)

66 Dotazy a odpovědi

67 Přestávka

68 Nejčastější chyby v MZ a ŽOZL

69 Nejčastější chyby v MZ a jejich přílohách (1) Údaje o projektu a MZ Nezapomínejte vyplnit Skutečné datum zahájení realizace projektu Řádek Předpokládané datum předložení MZ = datum předložení MZ dle FP Údaje v TA Je nutné sledovat závazky dané v Technickém annexu + ve vypořádání doporučení hodnotitelů, komentovat zahájené činnosti v aktivitách (kap. Klíčové aktivity, příp. Změny v projektu) Rozpočet projektu + Finanční mezeře Rozpočet v MZ musí být shodný s aktuální verzí Finanční mezery. Spolu s MZ dodávejte relevantní přílohy Personální zajištění dle aktivit a funkcí, Finanční mezeru, Technický popis, Pracovní smlouvy atd.

70 Nejčastější chyby v MZ a jejich přílohách (2) Monitorovací indikátory Při změně dosažení hodnoty MI nezapomeňte aktualizovat Datum dosažené hodnoty. Příloha 8g dokladování monitorovacích indikátorů Výběrová řízení Neaktualizace současného stavu výběrových řízení, zejména řádek stav VŘ, řádek skutečné datum zahájení VŘ = datum uveřejnění výzvy, řádek skutečné datum ukončení VŘ = poslední datum podpisu smlouvy s dodavatelem = datum podpisu smlouvy o dílo Popis VŘ komentář k posunu VŘ, popis a výsledek průběhu VŘ u ukončených VŘ, informace o vítězném dodavateli» pokud jde o Rámcovou smlouvu, která už byla u jiného projektu z OPVaVpI kontrolována, doplňte informaci, kde jsou podklady možné najít.

71 Nejčastější chyby v MZ a jejich přílohách (3) Výběrová řízení Rámcová smlouva Celková částka RS v Kč bez DPH doplnit částku připadající na projekt. Do popisu VŘ napsat celkovou částku Rámcové smlouvy (Příručka pro Benefit) Nedodání kompletní dokumentace k ukončeným VŘ viz. Pravidla pro výběr dodavatelů Příloha č. 2 PPP Doporučení - k ukončeným výběrovým řízením uvádějte číslo řádku ze soupisky účetních dokladů a čísla Žádosti o platbu.

72 Nejčastější chyby v MZ a jejich přílohách (4) Změny v projektu Uvádějte všechny změny, ke kterým došlo ve sledovaném období. Chybějící nebo nedostatečný popis informativních a nepodstatných změn za dané MO, nedoložení aktualizovaných relevantních příloh ke změnám, chybějící informace o odsouhlasených podstatných změnách ŘO v daném MO Personální zajištění dle aktivit a funkcí (ESOP - Projektový tým): Úvazky neodpovídají pracovním smlouvám, nebo je uveden špatný přepočet na FTE, nesoulad údajů s tabulkou úvazků v kap.iii. Personální zajištění v TA

73 Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (1) Apel na pečlivost a pozornost při přípravě podkladů k MZ a ŽOZL => nastudování PPP a souvisejících předpisů Nejčastější chyby chybějící podpisy dokumentů, nesoulad s podpisovými vzory nepřehlednost podkladů v papírové podobě, nekompletnost a nepřehlednost dokumentů na CD (jasný a stručný název dokumentu, shodné řazení s papírovou verzí) chybně opsaná čísla dokladů, faktur, IČ, názvů dodavatelů atd. v SÚD nevyplnění některých řádků či sloupců u jednotlivých formulářů nedodání potřebných podkladů a příloh mzdových podkladů, veřejných zakázek aj. chybějící nebo nesprávná povinná publicita (povinná loga, neoznačení relevantních dokumentů reg. číslem projektu) použití neplatných formulářů

74 Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (2) Doplnění MZ a ŽOZL na základě výzvy PM a FM nezapracování připomínek, nedodání vyžádaných podkladů nedodržení daných termínů ŘO si vyhrazuje právo na uložení sankce u 2. a další výzvy k doplnění MZ a ŽOZL je příjemce povinen zaslat žádost o prodloužení termínu k doplnění lhůty em na příslušného PM/FM s dostatečným časovým předstihem (min. 2 pracovní dny před uplynutím lhůty)» V případě nejasností doporučujeme konzultaci s PM/FM

75 Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (3) Soulad mezi MZ, ŽOZL a PPV Nutné dodržet soulad mezi dokumenty SÚD, Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu, ŽOZL a MZ Rozpis osobních výdajů, pracovní smlouvy, pracovní výkazy, sestavy ze mzdových IS aj. Soupiska účetních dokladů Musí obsahovat veškeré způsobilé výdaje za dané monitorovací období Datum zdanitelného plnění u každého dokladovaného výdaje musí spadat do příslušného monitorovacího období (výdaj mimo monitorovací období je možné zařadit jako způsobilý pouze ve výjimečných případech a to po dohodě s ŘO, jinak může být NZV). Pozor na správné zařazení výdajů do příslušných kapitol rozpočtu (osobní výdaje a zákonné odvody zvlášť odlišné kapitoly rozpočtu)

76 Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (4) Přehled čerpání způsobilých výdajů Chybějící aktualizace údajů dle schválených změn v rozpočtu projektu ve sloupci Platný rozpočet v Kč Sloupec Dosud prokázané výdaje v Kč = součet uskutečněných výdajů v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu projektu za všechna předcházející MO (3. ŽoZL = 1. ŽoZL + 2. ŽoZL) Chybějící vyplnění sloupce Pořadová čísla ÚD na Soupisce Rozpis osobních výdajů Odlišné úvazky od pracovních smluv/technického popisu/tabulky personálního zajištění Chybné součty hodin Opomenutí uvedení náhrad mezd (dovolená, pracovní neschopnost)

77 Nejčastější chyby v ŽOZL a jejich přílohách (5) Finanční plán Aktualizace předpokládané výše vyúčtování v rámci předkládané ŽoZL dle aktuálně prokazovaného vyúčtování (SÚD, v rozlišení na ne/investice) Aktualizace předpokládané výše vyúčtování v dalších ŽoZL dle reálné situace» Při nesplnění plánovaného vyúčtování se dokládá zdůvodnění neplnění finančního plánu podepsané statutárním zástupcem

78 Dotazy a odpovědi

79 Vyhodnocování pre-seed činností a přechod PoC->PK

80 Důležité dokumenty PPP popsán proces průběžného monitorování včetně vyhodnocení přechodu PoC PK, kapitola Příloha č. 35 PPP a PPŽ: Metodika věcného hodnocení projektů pre-seed aktivit v realizační fázi. Posudek celková kvalita projektu a individuálních aktivit v realizační fázi.

81 Vyhodnocování pre-seed činností dle PPP Probíhá průběžně, je součástí práce projektového realizačního týmu. Zpráva s hodnocením stavu a postupu komercializačních činností se dodává spolu s monitorovací zprávou, počínaje druhou MZ (po 6 měsících od začátku realizace). Na konci fáze Proof of Concept (PoC) slouží zpráva jako podklad pro rozhodnutí o postupu Individuálních aktivit (IA) do fáze Přípravy komercializace (PK). Do monitorování a vyhodnocování fáze PoC je zapojen externí poradce MŠMT.

82 Harmonogram hodnocení při přechodu PoC->PK...pro urychlení vydání Dodatku k rozhodnutí Poradce i příjemce dodají hodnocení PoC nejpozději do 10 pracovních dnů od konce PoC. Hodnocení poradce je předáno příjemci ke komentování (standardní část procesu). Příjemce ve lhůtě max. 5 dní zašle vyjádření k posudku poradce.

83 Vyhodnocování pre-seed činností dle metodiky A. Roztřídění individuálních aktivit, vyhodnocení stavu (úspěšné, neúspěšné, perspektivní k pokračování do PK, perspektivní, ale nepokračující, neperspektivní) Seřazení IA dle vhodnosti ke komercializaci se provádí na základě celkové kvality IA, provedenému technologickému ověřování a perspektivy z pohledu budoucí komercializace. Pro postup do fáze PK je zásadní perspektiva IA z pohledu komercializačního potenciálu, přínosu pro instituci a dalších aspektů. Bodování IA se neprovádí. Je možné si ho doplnit interně dle hodnoceného stavu IA.

84 Vyhodnocování pre-seed činností dle metodiky B. SWOT analýza celého projektu. C. Nálezy projektu, s ohodnocením závažnosti....dodává externí poradce D. SWOT analýza a kriteriální hodnocení za individuální aktivity projektu: uvedení stavu IA (0-5), dle návodu u každého kritéria; zhodnocení kvalitativní s doporučeními. Uvedená témata mohou být hodnotitelem rozšířena. Doporučení dodává především externí poradce.

85 Vyhodnocování pre-seed činností dle metodiky E. SWOT analýza a kriteriální hodnocení projektového realizačního týmu. Kriteriální hodnocení se provádí: uvedení stavu IA (0-5), dle návodu u každého kritéria; zhodnocení kvalitativní s doporučeními. Uvedená témata mohou být hodnotitelem rozšířena. Doporučení dodává především externí poradce.

86 Vyhodnocování pre-seed činností dle metodiky Ukázka formuláře hodnocení.

87 Úspěšné a neúspěšné IA Neúspěšné jsou IA, u kterých nejsou splněny projektové závazky. Neúspěšné IA nepokračují do fáze PK. Jejich výdaje (vynaložené a plánované) jsou nezpůsobilé v plné výši, včetně souvisejícího podílu v rámci PRT. Úspěšná je IA, u které došlo k prokazatelnému provedení technického a komerčního ověřování (je zavázáno v Technickém popisu projektu). Úspěšná je i taková IA, u které proběhlo ověření, ale bylo vyhodnoceno, že není vhodná pro další přípravu ke komercializaci. IA nevhodné k další přípravě ke komercializaci nepokračují do fáze PK.

88 IA, které pokračují do PK Postupují IA nejvíce perspektivní pro budoucí komercializaci: Z úspěšných aktivit budou k pokračování vybrány jen ty nejvíce perspektivní IA z hlediska budoucí komercializace. Jejich vhodnost je doložena v hodnocení. vzhledem ke stavu přípravy komercializace postupujících perspektivních aktivit, může dojít k optimalizaci původního plánu výdajů IA a také Administrace a řízení.

89 Limitace maximálního počtu postupujících IA Pokračování IA do fáze PK je limitováno disponibilními prostředky vyhrazenými na tuto fázi postupující IA budou financovány v původně plánované nebo optimalizované výši ZV, finanční prostředky budou přesunuty z úspěšných IA nepokračujících do fáze PK může být navržena nejvýše jedna IA, u které nebudou finanční prostředky plně pokrývat původně plánované ZV při zachování plánovaných výstupů IA výdaje přesahující ZV mohou být hrazeny v rámci nezpůsobilých výdajů, nebo bude IA realizována se zbývajícími ZV při zachování plánovaných výstupů....vypořádání u této IA navrhne příjemce

90 Jaká je původně plánovaná výše finančních prostředků fáze PK na jednotlivé IA? Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly prostředky pro fázi PK u každé IA redukovány na polovinu. Původně plánovaná výše je ta před redukcí (tedy po zapracování všech požadavků vyplývajících z hodnocení projektu).

91 Rozhodování Konečný výběr IA pokračujících do fáze Přípravy komercializace schvaluje/rozhoduje ŘO. Výsledný výběr IA pokračujících do fáze PK bude schválen formou vydání Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud příjemce chce začít realizovat fázi Přípravy komercializace u jednotlivých IA, aniž došlo ze strany ŘO k ukončení vyhodnocení fáze PoC, ŘO doporučuje v tomto přechodném období předfinancovat vzniklé výdaje z vlastních prostředků příjemce.

92 Role externího poradce při vyhodnocování přechodu Vypracování nezávislého hodnocení a kromě jiného: Detekce neúspěšných IA. Detekce IA, které ukázaly, že nejsou vhodné k další přípravě ke komercializaci (požadovaných technologických parametrů nebylo dosaženo, nutná ochrana DV není možná, další podobné zásadní důvody). Rozhodné slovo při výběru IA postupujících do fáze PK má příjemce, pokud nevzniká rozpor s externím poradcem v předchozích dvou bodech....neshoda v pořadí IA pro pokračování do fáze PK není rozporem.

93 Finančním přesuny PoC->PK Před ukončením PoC: Na základě podstatné změny je možné převádět prostředky mezi IA a mezi fázemi PoC a PK. Při převodu prostředků do fáze PK jsou tyto prostředky převáděny v plné výši, nedochází k jejich redukci. Projekt v realizační fázi již obsahuje redukci finančních prostředků ve fázi PK. Převáděné prostředky jsou plánovány na činnosti nepodléhající této redukci, nejsou tedy redukovány.

94 Finančním přesuny PoC->PK Při přechodu PoC-PK: V rámci přechodu PoC-PK je možné nevyužité finanční prostředky fáze PoC alokovat do fáze PK. V případě nevyužití finančních prostředků příjemcem, například z důvodu nepokračování jedné hraniční IA, která není plně financována, se tyto prostředky vrací.

95 Finančním přesuny PoC->PK Po přechodu PoC-PK: Po realizaci přechodu a vydání Dodatku rozhodnutí může dojít k finančním přesunům mezi fázemi PoC a PK. Důvodem může být vyúčtování IA v rámci PoC, finanční prostředky mohou zbýt. Pak se při převodu postupuje podstatnou změnou, tedy zdůvodněním převodu.... není již možné měnit počet postupujících IA

96 Minimální požadavky na zpřístupnění výsledků projektu všem zájemcům o využití

97 Co je cílem? Proč? Co? Dle zákona 130/2002 Sb.: u výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem zájemcům o jejich využití. Jedná se o výsledky VaV, které jsou v rámci jednotlivých individuálních aktivit projektů pre-seed, připraveny ke komercializaci. Před výběrem komerčního partnera je nutné učinit veřejnou nabídku výsledku všem možným zájemcům o využití.

98 Minimální požadavky na splnění zákonné podmínky u projektů pre-seed Jak? Kdy? Kromě vlastních komercializačních aktivit příjemce jde minimálně o zveřejnění nabídky na portále s širokým domácím a mezinárodním dopadem, vybraným Řídicím orgánem. Kdykoliv v průběhu projektu, nebo po skončení realizační fáze. Vždy ale minimálně 1 měsíc před vlastní komercializací, tedy před uzavřením smlouvy s komerčním partnerem, založením spinoff nebo startup firmy, prodejem licence, atd. Evidence? Informace o zveřejnění bude součástí monitorovacích zpráv projektu a bude obsahovat odkaz na zveřejnění (datum, název nabídky).

99 Očekávaný minimální proces Kromě vlastních komercializačních aktivit příjemce, je nutné uskutečnit alespoň následující minimální proces nabídky: Zveřejnění nabídky v síti vybrané ŘO. Sběr nabídek ze sítě po dobu minimálně jednoho měsíce. Vyhodnocení nabídek. Vyhodnocují se samozřejmě veškeré nabídky, získané ze všech komercializačních aktivit příjemce.... další kroky komercializace.

100 Kde zveřejnit nabídku? ŘO vybral platformu, kde je možné provést širokou veřejnou nabídku výsledků projektu, určených ke komercializaci. Jedná se o: Enterprise Europe Network Poznámka: takto budou splněny zákonné požadavky. Proces ovšem nenahrazuje vlastní komercializační aktivity příjemce. Následují základní informace o vybrané platformě od EEN

101 PLACE PARTNER S LOGO HERE Enterprise Europe Network Title Iniciativa EU Aktivity sítě byly oficiálně zahájeny v únoru 2008 Sub-title Zdroje financování: Evropský komunitární program CIP Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. European Commission Enterprise and Industry

102 Enterprise Europe Network Title of the presentation Date # the world s largest business support & partnering network 23 zemí mimo EU 570 partnerů 3000 zaměstnanců + země EU ~ živých profilů v databázi

103 Země mimo EU (En názvy) Title of the presentation Date # Albania Armenia Bosnia and Herzegovina Canada Chile China Croatia Egypt fyrom (former Macedonia) Iceland India Israel Japan Mexico Moldova Montenegro Morocco Norway Russia Serbia South Korea Switzerland Tunisia Turkey Ukraine USA

104 Odkazy Title of the presentation Date # Síť Enterprise Europe Network: Síť Enterprise Europe Network v ČR:http://www.enterprise-europe-network.cz/

105 Poskytovatelé služeb EEN Title of the presentation Date # Služby sítě Enterprise Europe Network jsou vždy poskytovány hostitelskou organizací, které jsou regionálně sdruženy do konsorcií. V ČR se nachází celkem 11 kontaktních míst sdružených do jednoho konsorcia. Koordinátorem v ČR je: Technologické centrum Akademie věd ČR

106 Partneři sítě v ČR Title of the presentation Date # Liberec ARR Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. (www.arr-nisa.cz) VÚTS, a.s. (www.vuts.cz) Praha Centrum pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz) Pardubice Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (www.rrapk.cz) Ústí nad Labem, Most Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (www.rra.cz) Plzeň BIC Plzeň s.r.o. (www.bic.cz) Brno Regionální hospodářská komora Brno (www.rhkbrno.cz) Jihomoravské inovační centrum (www.jic.cz) Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (www.khkmsk.cz) BIC Ostrava s.r.o. (www.bicova.cz)

107 Další partneři sítě Title of the presentation Date # Asociovaní partneři CzechInvest Hospodářská komora ČR Česká asociace rozvojových agentur Asociace inovačního podnikání Spolupracující organizace Spolupracující organizace po celé ČR (mj. síť EURES, Eurocentra, CzechTrade, okresní hospodářské komory, univerzity, podnikatelské svazy apod.)

108 Činnosti sítě Title of the presentation Date # Činnost sítě je v současné době rozdělena do 3 základních modulů: Modul A Informace a poradenství pro podnikatele Modul B ten se vztahuje k Pre-seed Inovace a technologický transfer Modul C Projektové poradenství - 7. Rámcový program EU pro výzkum a vývoj

109 Příprava hledání partnera Title of the presentation Date # První kroky: Kontaktujte lokální EEN kancelář Vyplňte formulář R&D profilu Zašlete do systému

110 Příprava hledání partnera Title of the presentation Date #

111 Občerstvení, volná diskuse

112 Hodnocení projektů externím poradcem

113 Role externího poradce (PwC a ÚJEP) Vypracování nezávislého hodnocení obsahujícího Nálezy Doporučení Roztřídění IA Semináře pro příjemce Konference

114 Pre-seed projekty a veřejná podpora

115 Technologický transfer...prodej / přenos výzkumných výsledků do praxe není financováno pre-seed není financováno

Výzvy 6.3, 7.3. Podpora pre-seed aktivit. Zveřejňování výsledků VaV

Výzvy 6.3, 7.3. Podpora pre-seed aktivit. Zveřejňování výsledků VaV Výzvy 6.3, 7.3 Podpora pre-seed aktivit Zveřejňování výsledků VaV Seminář TC AV ČR 12.3.2014 Jan POLECHA, MŠMT Minimální požadavky na zpřístupnění výsledků projektu všem zájemcům o využití Co je cílem?

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Popis procesu a termínů předkládání Žádosti o platbu Žádost

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík Finanční část monitorovací zprávy Petr Hlavík Obsah 1. Přímé a nepřímé náklady projektu 2. Přílohy monitorovací zprávy 3. Zadání žádosti o platbu 4. Podezření na porušení rozpočtové kázně 5. Praktický

Více

Seminář pro příjemce. Veřejná podpora

Seminář pro příjemce. Veřejná podpora Seminář pro příjemce Veřejná podpora Praha, 29. 8. 2013 Program semináře 09:30 10:00 Registrace 10:00 10:15 Úvod 10:15 11:15 Prezentace zástupců ÚOHS 11:15 11:30 Přestávka 11:30 12:30 Prezentace zástupců

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Seminář pro příjemce OP VaVpI

Seminář pro příjemce OP VaVpI Seminář pro příjemce OP VaVpI Praha, 26. 6. 2012 Program semináře 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování projektu 10:45 11:15 Žádosti o platbu 11:15 11:45 Nejčastější chyby v MZ a ŽOZL 11:45 12:45 Přestávka

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu Verze č. 1.4 Účinnost od 17. 12. 2015 Příloha č. 17j) SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.2 Účinnost od 10. 7. 2014 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 24 Monitorovací zprávy (MZ) - Etapová monitorovací

Více

Seminář pro příjemce OP VaVpI Výzva 3.4. Praha, Úvod

Seminář pro příjemce OP VaVpI Výzva 3.4. Praha, Úvod Seminář pro příjemce OP VaVpI Výzva 3.4 Praha, 15. 1. 2015 Úvod 1 Program semináře 10:00 10:10 Úvod 10:10 10:30 nejčastější chyby 10:30 10:50 Žádost o platbu nejčastější chyby 10:50 11:10 Podstatné změny

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3

PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3 PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3 Verze č. 1.1 Účinnost od 1. 9. 2014 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 1. 9. 2014 l ČÍSLO VERZE 1.1 l 1 / 9

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3 a 4.3) Verze č. 1.2 Účinnost od 17. 12. 2015 SEZNAM

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Příručka. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k

Příručka. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k 3.6.2011 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7 (EX-ANTE)

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-ANTE

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-ANTE Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-ANTE Po přihlášení do aplikace Benefit7 se ocitnete na záložce Konto žádostí. Z nabídky vlevo vyberte možnost Konto projektů. V tabulce Konto projektů

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

proč není možné tuto lhůtu splatnosti nastavit, nemusí mu znovu tuto skutečnost doporučovat. 1 / 5

proč není možné tuto lhůtu splatnosti nastavit, nemusí mu znovu tuto skutečnost doporučovat. 1 / 5 Metodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 15. 2. 2012 se doplňuje a upřesňuje kapitola 5.1.1.3 Možnost finančního postihu za neplnění

Více

Seminář pro příjemce. Veřejná podpora. Program semináře :35 13:00 Diskuse. 10:00 10:05 Úvod VŘ / ŘO

Seminář pro příjemce. Veřejná podpora. Program semináře :35 13:00 Diskuse. 10:00 10:05 Úvod VŘ / ŘO Program semináře Seminář pro příjemce 10:00 10:05 Úvod VŘ / ŘO 10:05 11:00 Úvodní slovo a prezentace ÚOHS 11:00 11:45 OP VaVpI změny a novinky 11:45 12:15 Přestávka 12:15 12:35 OP VVV plánované režimy

Více

Postupy. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7. Verze 2 k

Postupy. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7. Verze 2 k Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7 Verze 2 k 23.8.2012 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ)

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2. 2. 2010, Praha Typy monitorovacích zpráv zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací zpráva (ZMP)

Více

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 Nejčastější dotazy a chyby Podklady pro příjemce Postup administrace monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7+ je podrobně popsán v dokumentu s názvem Příručka Elektronická

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 20. 1. 2016 v. 1.0 Obsah 1. Úvod... 2 2. Žádost o platbu (ŽoP)... 3 2.1.1. Založení

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR MONITOROVACÍ ZPRÁVY PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR Projekt: Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a

Více

Změny v projektech (výzva č. 36 / 1.2. OP LZZ) Seminář pro příjemce

Změny v projektech (výzva č. 36 / 1.2. OP LZZ) Seminář pro příjemce Změny v projektech (výzva č. 36 / 1.2. OP LZZ) Seminář pro příjemce Obsah prezentace 1. Důležité informace pro provádění změn 2. Nepodstatné změny projektu 3. Podstatné změny projektu 1. Důležité informace

Více

Seminář pro příjemce OP VaVpI Výzva č Podpora pre-seed aktivit, PO 3

Seminář pro příjemce OP VaVpI Výzva č Podpora pre-seed aktivit, PO 3 Investice do vaší budoucnosti Seminář pro příjemce OP VaVpI 23. 10. 2012 Výzva č. 6. 3 Podpora pre-seed aktivit, PO 3 Monitorování projektu, žádosti o platbu, nejčastější chyby v MZ a ŽOZL Otázka: Má podpisový

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 (výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 7. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele. Finanční řízení. MPSV - Odbor sociálních služeb

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele. Finanční řízení. MPSV - Odbor sociálních služeb OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seminář pro konečné uživatele Finanční řízení MPSV - Odbor sociálních služeb 8. 2. 2006 Finanční řízení projektů 1) Uznaletné výdaje 2) Vedení samostatného bankovního

Více

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17 Zjednodušenou žádost o platbu (ZŽoP) včetně Monitorovací

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 (výzva č. 40 ITS ve městech projekty v rámci ITI a IPRÚ verze 1 9. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku Uživatelská

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Lukáš Šamberger Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR 2. 2. 2016 Základní informace k programu GAMA, PP 1 Program GAMA: schválen usnesením vlády ze dne 12. června

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Strana 1 (celkem 14) OBSAH: Konto žádostí... 2 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací zprávy-hlášení... 3 Hlášení/Monitorování... 3 Vliv na rovné

Více

Příručka. Vyplnění EX-POST žádosti o platbu v aplikaci Benefit

Příručka. Vyplnění EX-POST žádosti o platbu v aplikaci Benefit Vyplnění EX-POST žádosti o platbu v aplikaci Benefit7 3.6.2011 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte projekt,

Více

Otázky a odpovědi ze semináře pro příjemce OP VaVpI na téma využití úspor (10. a )

Otázky a odpovědi ze semináře pro příjemce OP VaVpI na téma využití úspor (10. a ) Otázky a odpovědi ze semináře pro příjemce OP VaVpI na téma využití úspor (10. a 11. 7. 2014) 1) Jak dlouho bude trvat administrace změny, když příjemce předloží podklady v termínu 31. 7. 2014? Do 30 dnů.

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity

Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 6.3 oblasti podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

Více

Vyplnění 2. a další monitorovací zprávy

Vyplnění 2. a další monitorovací zprávy Vyplnění 2. a další monitorovací zprávy 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1 Obsah Úvod... 3 Záložky monitorovací zprávy...

Více

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha,

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, 27. 9. 2011 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné změny projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Další důležité

Více

PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 6.3, 7.3 a 9.3) Verze č. 1.5 Účinnost od

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci Výzva č. 21 a 22/v1 17. prosince 2010 Obsah Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení...2 1.Harmonogram MZ/HoP(MH)...4

Více

PŘÍLOHA č. 23w) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 1 Výzva č. 2.1

PŘÍLOHA č. 23w) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 1 Výzva č. 2.1 PŘÍLOHA č. 23w) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 1 Výzva č. 2.1 Verze 1.0 Účinnost od 30. 4. 2014 Technický popis projektu PO 1 Výzva č. 2.1 Datum vypracování: dd/mm/yyyy

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi od 6. 9.

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi od 6. 9. Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi od 6. 9. 2016 Po schválení žádosti Výběrovou komisí bude žadatel depeší v IS

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE VE VĚCI ÚPRAVY ŽÁDOSTI

INFORMACE PRO ŽADATELE VE VĚCI ÚPRAVY ŽÁDOSTI INFORMACE PRO ŽADATELE VE VĚCI ÚPRAVY ŽÁDOSTI PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ŽÁDOSTI SCHVÁLENÉ NA VÝBĚROVÉ KOMISI OD 6. 9. 2016 Verze vydání: 2 Datum účinnosti: 24. 3. 2017 Po schválení žádosti

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B Monitorovací zprávu (část A i B), včetně příloh je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli dotace.

Více

V Praze, Seminář pro příjemce Výzvy č. 2.4, PO 4, OP VaVpI

V Praze, Seminář pro příjemce Výzvy č. 2.4, PO 4, OP VaVpI V Praze, 11. 2. 2014 Seminář pro příjemce Výzvy č. 2.4, PO 4, OP VaVpI Program semináře Program semináře 10:00 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:10 13:10 13:30

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( )

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( ) Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Žádosti o platbu OPR prostřednictvím Portálu farmáře. Při podání Žádosti

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času,

Více

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

Instrukce k vyúčtování dotací

Instrukce k vyúčtování dotací Instrukce k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a pro finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na realizaci

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

PŘÍLOHA č. 2D PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ŽÁDOST O PLATBU

PŘÍLOHA č. 2D PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ŽÁDOST O PLATBU PŘÍLOHA č. 2D PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ŽÁDOST O PLATBU OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Žádost o platbu... 3

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30. 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30. 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková Obsah Finanční část ELMZ v aplikaci Benefit7+ Přímé a nepřímé náklady Způsobilost

Více

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI PROGRAMU POTENCIÁL 1. PODPOROVANÁ AKTIVITA V RÁMCI PROGRAMU

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI PROGRAMU POTENCIÁL 1. PODPOROVANÁ AKTIVITA V RÁMCI PROGRAMU NÁVOD NA VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI PROGRAMU POTENCIÁL 1. PODPOROVANÁ AKTIVITA V RÁMCI PROGRAMU Žadatel vyplňuje minimálně jedno a maximálně 4 políčka. Políčko c) a d) je pouze doplňující k prvním dvou

Více