Vážené dámy, vážení pánové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 1. Úvodní slovo 2. Základní informace o organizaci 3. Veřejný závazek 4. Organizační struktura 5. Aktivizační činnosti 6. Vzdělávání zaměstnanců 7. Poskytování a využívání našich služeb 8. Přehled hospodaření za rok Personální zajištění - seznam zaměstnanců 10. Kontakty 11. Poděkování 2

3 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych Vám předložila výroční zprávu Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p.o. za rok 2012, ve které bych Vás chtěla seznámila s činností a hospodařením naší organizace. Pečovatelská služba je sociální terénní služba s dlouhou tradicí a v naší republice tvoří ústřední prvek péče o seniory. Význam této služby spočívá v možnosti klienta co nejdéle setrvat ve svém domově a oddálit nebo často i vyloučit nutnost komplexní péče v pobytovém zařízení. Mohu zkonstatovat, že loňský rok byl pro naši organizaci úspěšným rokem. Byl to rok byť možná malých, ale pro naše klienty příjemných změn. Výrazným způsobem jsme navýšili rozsah nabízených aktivizačních činností v pečovatelských domech a rozšířili jsme nabídku fakultativních úkonů. Snažíme se naše služby poskytovat na vysoké profesionální úrovni, ale prioritou je vždy pro nás lidský přístup. Poskytované služby jsou individuálně přizpůsobovány jednotlivým klientům a tyto služby zajišťují proškolené, prověřené, ochotné a motivované pracovnice. V loňském roce uskutečnila PS dotazníkové šetření týkající se kvality poskytovaných služeb. Výsledky tohoto anonymního šetření nás velmi potěšily. 95% našich klientů uvedlo, že naše pracovnice plně respektují jejich přání, že jejich přístup je vstřícný a lidský a že jim naše péče pomáhá. 86% klientů by doporučilo naše služby svým známým. To je právě pro nás to největší odměnou a motivací k další práci. Bc. Ditta Hromádková ředitelka 3

4 2. Základní informace o organizaci Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen PS) je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne s účinností od Působnost Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. Působnost Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. je na území správního obvodu obce Ústí nad Labem (Chabařovice, Svádov, Olšinky, Olešnice, Povrly, Kojetice). Uživatelé musí mít své bydliště v dostupnosti MHD. Sídlo Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Masarykova 781/318 B, Ústí nad Labem (trolejbusová zastávka č. 54 a 56 Kpt. Jaroše, směr Všebořice, v bývalém zdravotnickém středisku Bukov) Úřední hodiny od 7:00 do 15:00 hodin (po dohodě i mimo úřední hodiny) Poskytování služeb PS poskytuje své služby na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé situace uživatele 4

5 3. Veřejný závazek Poslání Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti. Cíle Cílem PS je klient, který: zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí, má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti, udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím, má vytvořeny podmínky pro seberealizaci. Cílová skupina Pečovatelská služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území správního obvodu obce Ústí nad Labem. Zásady poskytování služeb: poskytování pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách naplňování Standardů kvality sociálních služeb komplexnost, srozumitelnost, transparentnost poskytovaných informací o PS partnerský smluvní vztah PS a klient individuální přístup ke klientům PS, flexibilita spolupráce s rodinou či blízkými klienta profesionalita zaměstnanců PS, lidský přístup 5

6 4. Organizační struktura Ředitel Ekonomický úsek Provozní úsek Sociální úsek Ekonom rozpočtář statutární zástupce Provozně technický pracovník Sociální pracovník Mzdová účetní Administrativní pracovník Koordinátor PS Koordinátor PS Koordinátor PS Pracovník v sociálních službách Instruktor sociální péče Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách 6

7 5. Aktivizační činnosti DPS Chlumec V tomto roce připravila PS pro klienty žijící v DPS Chlumec řadu příjemných změn. Každý čtvrtek mají senioři možnost protáhnout si tělo při lehkém kondičním cvičení na židlích. Dále se mohou věnovat různým zájmovým činnostem vyzkoušeli jsme si malbu barvami na sklo, malbu a ubrouskovou techniku na kachlíky, práci s přírodními materiály při výrobě dekorativních předmětů aj. Ve spolupráci MěÚ Chlumec obyvatelé DPS vycestovali na celodenní výlet do Úštěka a Ploskovic na Litoměřicku, kde si důkladně prohlédli muzeum Čertů, zámecký park a místní restaurace. V průběhu roku pak nechyběly zajímavé přednášky, vystoupení harmonikáře, společná setkávání. Kondiční cvičení na židlích v DPS Chlumec. Zájmová činnost v DPS Chlumec.

8 2. října PS ve spolupráci s MěÚ Chlumec zorganizovala PS v DK Chlumec oslavu Dne seniorů. Tato událost měla nejen mezi obyvateli DPS Chlumec obrovský úspěch. Pozváni byli také senioři z Chlumce žijící mimo DPS a senioři z DPS Chabařovice. Na této akci vystoupil Senior Band hudební skupina seniorů z Domova pro seniory Filipov. Celou akci zaštítil starosta města Chlumec, pan ing. Petr Maxa. Rádi bychom, aby se oslava Dne seniorů v příštích letech stala tradicí. I tento rok byl ukončen vánoční besídkou spojenou se zpěvem při harmonice. Na své seniory nezapomněl ani starosta MěÚ Chlumec pan ing. Petr Maxa, který obyvatele DPS potěšil milými dárečky. Vánoční besídka v DPS Chlumec, kterou navštívil starosta města Chlumec, pan ing. Petr Maxa a všechny přítomné potěšil dárečky. Výlet do Ploskovic. 8

9 DPS Chabařovice V Domě s pečovatelskou službou v Chabařovicích mají také senioři možnost každý čtvrtek cvičit pod vedením aktivizační pracovnice. Obyvatelům je pak nabízena řada zájmových činností výtvarná tvorba, vystoupení hudebních skupin, přednášky, výlety aj. V roce 2012 jsme dvakrát společně vyrazili na houby do Máchova kraje. Malý odpočinek před velkým sbíráním hub Pečovatelka s klientem na výletě 9

10 I v Chabařovicích se tradičně zakončuje rok společným posezením při hudbě. Obyvatelé si sami připravují bohaté pohoštění, zdobí stoly, pečou cukroví. Na vánoční besídku kromě zástupců PS zavítal i starosta města Chabařovice Mgr. Josef Kusebauch a člen Rady města Jiří Záhořík. Vánoční besídka v DPS Chabařovice. Obyvatelé si sami bohatě prostřeli stoly. V předvánočním čase přišel pozdravit obyvatele starosta města Chabařovice Mgr. Josef Kusebauch a člen Rady města Chabařovice Jiří Záhořík. 10

11 6. Vzdělávání zaměstnanců Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. je aktivním členem České asociace pečovatelské služby. Tato profesní asociace realizuje pro zvýšení profesní mobility a adaptability zaměstnanců pečovatelských služeb systém průběžného vzdělávání. I naše pečovatelky se v loňském roce zúčastnily řady akreditovaných školení pořádaných výše zmiňovanou asociací. Jednalo se prohlubování znalostí v první pomoci, aktivizaci klienta v domácí péči a poskytování domácí hospicové péče. V roce 2012 naše organizace také rozšířila spolupráci se vzdělávací agenturou Bfz, o.p.s. Zapojením do projektu Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů měli možnost zaměstnanci sociálního úseku absolvovat odborné akreditované kurzy. Cílem průběžného vzdělávání našich pracovníků je obnovovat, upevňovat a doplňovat profesní kvalifikaci. Snažíme se realizovat a nabízet našim pracovníkům taková školení, ze kterých by pak získané vědomosti byly co nejvíce pro ně přínosné a využitelné v praxi. V roce 2012 se naše organizace zaměřila na prohlubování znalostí v individuálním plánování. 11

12 7. Poskytování a využívání našich služeb Popis základních úkonů poskytovaných naší službou: Pomoc při podávání jídla a pití: Jedná se o samostatný úkon podávání jídla a pití, pečovatelka podporuje klienta k maximální soběstačnosti, využívá možných schopností klienta při tomto úkonu. Úkon zahrnuje malé úkony pomoci ohřátí a podání jídla nebo příprava studeného jídla z hotových pokrmů (např. namazání chleba, napůlení jablka apod.), ale i uvaření jednoduchých časově nenáročných jídel v čase vyhrazeném pro poskytování služby. S úkonem souvisí umytí a úklid použitého nádobí. Příprava a podání jídla a pití: Jedná se o ohřátí předem připraveného jídla, příprava pití, naservírování a podání, příprava svačiny, studené večeře. S tímto úkonem souvisí i umytí a úklid použitého nádobí a pomůcek. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: Tento úkon zahrnuje aktivity jako je svlékání z nočního prádla do denního a naopak, oblékání při pomoci u hygieny a pomoc s nasazením, sundáváním speciální pomůcky (ortéza, korzet, plenkové kalhotky). Pečovatelka pomáhá či dohlíží na správné provedení, využívá možných schopností klienta. Kompletní provedení tohoto úkonu bude zajištěno pečovatelkou, pokud toho není klient schopen sám nebo s pomocí. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru: Pečovatelka je nápomocna při pohybu s využitím zachovaných schopností klienta, podporuje klienta při jeho aktivitách. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: Tento úkon zahrnuje pomoc při přesunech na lůžko nebo na vozík. Pomoc při úkonech osobní hygieny: Běžnými úkony se rozumí mytí rukou, obličeje, hrudníku, česání vlasů, čištění zubů či zubní protézy, péče o dutinu ústní. U imobilních klientů se úkon rozšiřuje na intimní hygienu a u inkontinentních klientů na výměnu inkontinenčních pomůcek. Úkon zahrnuje též pomoc při celkové koupeli či sprchování a ošetření pokožky těla ochranným krémem. Klient používá vlastní hygienické a kosmetické přípravky. 12

13 Pomoc při použití WC: Tímto úkonem se rozumí pomoc při vykonávání potřeby na WC, toaletním křesle, ale také při používání plenkových kalhot nebo vložek. Jde zejména o pomoc při přesunech a hygieně spojené s vyprazdňováním. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty: Touto pomocí se rozumí mytí a případné vysoušení vlasů vlastními prostředky klienta a ostříhání nehtů na rukou a nohou včetně čištění, pokud toto nevyžaduje odbornou péči (pedikúru). Pomoc při přípravě jídla a pití: Tento úkon zahrnuje malé úkony pomoci ohřátí a podání jídla nebo příprava studeného jídla z hotových pokrmů (např. namazání chleba, nakrájení jablka apod.), ale i uvaření jednoduchých časově nenáročných jídel v čase vyhrazeném pro poskytování služby. S úkonem souvisí umytí a úklid použitého nádobí. Příprava a podání jídla a pití: Jedná se o ohřátí předem připraveného jídla, příprava pití, naservírování a podání, příprava svačiny, studené večeře. S tímto úkonem souvisí i umytí a úklid použitého nádobí a pomůcek. Běžný úklid: Jde o úklid, který směřuje k udržení standardu bydlení klienta. Za běžný úklid se považuje pravidelné stírání prachu na sucho i na vlhko, stírání podlah ve volně přístupných místech, luxování, mytí sociálního zařízení (umytí umyvadla, vany či sprchového koutu a WC mísy), pomoc s mytím nádobí a jeho úklid, omytí dřezu, setření kuchyňské pracovní desky, likvidace odpadu (umístění do popelnice), převlékání ložního prádla, praní prádla v automatické pračce, věšení prádla, zalévání květin, vyndávání a uskladňování věcí do skříní. Velký úklid: Velký úklid se v domácnostech klientů provádí mimo běžný úklid. Znamená mytí oken (včetně praní záclon a závěsů v automatické pračce), mytí dveří, úklid po řemeslnících, úklid po malování, sezónní úklid (vánoce, jarní úklid). Údržba domácích spotřebičů: Pečovatelka čistí domácí spotřebiče (např. chladničku, mrazničku) po odpojení od přívodu el. energie a musí postupovat dle instrukcí výrobce. Běžné nákupy a pochůzky: o Běžný nákup je nákup zboží běžné denní potřeby (pečivo, maso, uzeniny) a věcí osobní potřeby v obvyklém množství. 13

14 o Velký nákup je nákup zboží, které se nakupuje s delším časovým odstupem minimálně jednoho týdne (týdenní nákup, nákup ošacení). o Pochůzky Pečovatelka zajišťuje pochůzky (např. zaplacení složenek, objednávka rekondičního pobytu, vyzvedávání léků v lékárně apod.) dle jasně stanovených požadavků klienta. Praní, žehlení a drobné opravy prádla V domácnosti klienta pečovatelka přepírá v ruce pouze drobné prádlo. Velké prádlo se v domácnosti pere pouze v automatické pračce, a pokud klient pračku nevlastní, prádlo se odváží do veřejných prádelen. o Žehlení prádla se provádí v domácnosti klienta. o Drobnými opravami se rozumí přišívání knoflíků, podšívek, zašívání a podobně. Neprovádíme šití na stroji. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod, konverzace PS zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle nasmlouvaných služeb klienta, např. doprovod na úřady, do lékárny, na poštu, do banky, do knihovny, ke kadeřnici, na pedikúru, k lékaři, na různá vyšetření apod. Doprovod se poskytuje pěšky, veřejným dopravním prostředkem, taxíkem nebo sanitou. o Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět Tato služba je poskytována rodinám, které nemohou pro zdravotní handicap dětí nebo rodičů zajistit docházky svých dětí do školy a jiných zařízení. o Doprovázení dospělých osob do školy, k lékaři, na úřady...: Tato služba je poskytována handicapovaným občanům s cílem bezpečné docházky do určeného zařízení. Základní sociální poradenství, psychická podpora: Jedná se o poskytování informací např. o možných sociálních dávkách, o možnosti umístění do Domu s pečovatelskou službou, Domovů pro seniory, informace o dalších poskytovatelích sociálních služeb, zprostředkování jiných sociálních služeb aj. Tyto činnosti poskytujeme zdarma. 14

15 Přehled poskytnuté péče od do V roce 2012 jsme poskytli naše služby celkem 483 klientům. Průměrný věk klientů K evidovala PS 344 aktivních klientů, z toho 196 klientů je starších 80 let a 49 klientů je starších 90 let. 15

16 Provedené úkony v období od do Název úkonu Počet Cena úkonů v Kč Běžný úklid a údržba domácnost 2 364, ,70 Pomoc při zajištění velkého úklidu 323, ,97 Běžné nákupy a pochůzky 1 764, ,28 Velký nákup 23, ,00 Dovážka oběda území města , ,00 Donáška jídla 2 502, ,00 Cesta mimo území města 973, ,00 Pomoc při osobní hygieně 761, ,25 Pomoc při přípravě jídla a pití 794, ,16 Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 43, ,77 Příprava a podání jídla a pití 325, ,04 Zprostředkování kontaktu se společ. prostředím 407, ,00 Pouze žehlení a opravy osobního a ložního prádla 77, ,00 Praní a žehlení osobního a ložního prádla popř. jeho opravy 70, ,00 Pronájem jídlonosičů 1 641, ,00 Pronájem signalizačního zařízení 144, ,00 Cesta k uživateli 7 649, ,00 Vyřízení příspěvku 11, ,00 Příprava a vypravení do nemocnice, DS apod. 3,75 375,00 Dohled 463, ,67 Kontrola stavu a potřeb klienta v DPS 2 108, ,00 PS evidovala k klientů, kterým poskytovala služby zdarma. V roce 2012 jsme u těchto lidí provedli úkony v celkové výši ,-Kč. 16

17 V roce 2012 PS uskutečnila celkem návštěv u klientů. Nejžádanější službou je rozvoz obědů. Obědy rozvážíme v jídlonosičích s izotermickým obalem, čímž zajistíme předání teplého oběda. V roce 2012 rozvezla PS obědů. Denně čtyřmi auty PS dovezeme průměrně našim klientům 141 obědů. 17

18 Fakultativní činnosti Jedná se o doplňkové činnosti, kterými rozšiřujeme nabídku základních úkonů poskytovaných PS. Nabízíme venčení domácích zvířat, vyřízení příspěvku (sociální dávky), pronájem signalizačního zařízení, poskytnutí stravy mimo obec Ústí nad Labem, pronájem jídlonosiče, dohled, kontrolu klienta, podporu při realizaci zájmových a volnočasových aktivit. Tyto činnosti tvoří 20% všech příjmů od klientů za poskytnuté služby. 18

19 8. Přehled hospodaření za rok 2012 Organizace v roce 2012 hospodařila dle schváleného finančního plánu. Ke dni byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši ,44 Kč. Činnost organizace byla, stejně jako v předchozích letech založena na vícezdrojovém financování Struktura zdrojů financování Zdroje financování tis. Kč % (na 2 deset. místa) příspěvek na provoz od zřizovatele 6 250,00 69 dotace se StR 630,00 7 úhrady za poskytování soc.služeb 2 142,93 24 jiné výnosy 50,53 0 Zapojení výsledku hospodaření z doplňkové činnosti 2,37 0 Celkem 9 075, Hospodářský výsledek za rok 2012 (v tis.kč na 2 deset. místa) Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek 9 007, ,83 67,87 19

20 Výkaz zisku a ztráty k Nákladová část (v tis. Kč) Spotřeba materiálu 371,46 Spotřeba energie 53,24 Cestovné 56,24 Náklady na reprezentaci 4,97 Opravy a udržování 103,90 Ostatní služby 447,17 Mzdové náklady 5 696,87 Zákonné sociální pojištění 1 905,56 Zákonné sociální náklady 55,71 Jiné sociální náklady 8,29 Daně a poplatky 1,75 Pokuty a penále 4,99 DDHM 221,96 Odpisy dlouhodobého majetku 36,55 Ostatní náklady z činnosti 39,04 Náklady z vyřazených pohledávek 0,26 Náklady celkem 9 007,96 Výnosová část Výnosy z prodeje služeb 2 142,93 Čerpání fondů 35,55 Ostatní výnosy 11,12 Úroky 3,86 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 630,00 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 6 250,00 Zapojení výsledku hospodaření z doplňkové činnosti 2,37 Výnosy celkem 9 075,83 Výsledek hospodaření 67,87 Prioritou hospodářské činnosti naší organizace bylo i v roce 2012 dodržení zavedeného systému úsporných opatření při zachování vysokých standardů kvality poskytovaných úkonů pečovatelské služby. Kladného hospodářského výsledku bylo i přes veškerá zavedená úsporná opatření dosaženo pouze díky navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele. 20

21 9. Personální zajištění - seznam zaměstnanců Personální zajištění Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. PS má 33 zaměstnanců. Statutárním zástupcem je ředitelka. Organizace se člení na tři úseky úsek sociální, ekonomický a provozní úsek. Úsek sociální řídí sociální pracovnice a je rozdělen na tři okrsky. Každý okrsek je řízen koordinátorkou pečovatelské služby. Koordinátorce jsou podřízeni pečovatelky. Přímou pečovatelskou činnost vykonává 23 pečovatelek. Seznam zaměstnanců Titul Příjmení Jméno Funkce Úsek Bc. Hromádková Ditta ředitelka Šmejda Jaroslav provozně technický pracovník úsek provozní Kosíková Jana ekonom - rozpočtář úsek ekonomický Lacinová Marie administrativní pracovnice Úsek ekonomický Jozífková Ľubica mzdová účetní úsek ekonomický Bc. Priehodová Hana sociální pracovnice úsek sociální Cihlářová Helena koordinátorka peč. služby okr. I. úsek sociální Jonášová Libuše koordinátorka peč. služby okr. II. úsek sociální Bačinová Markéta koordinátorka peč. služby okr. III. úsek sociální Filová Lucie instruktorka soc, péče úsek sociální Běloubková Pavla pečovatelka úsek sociální Boubelíková Zdeňka pečovatelka úsek sociální Fojtíková Jarmila pečovatelka úsek sociální Hanzlíková Lenka pečovatelka úsek sociální Házová Radmila pečovatelka úsek sociální Hejná Eva pečovatelka úsek sociální Chrásková Zdena pečovatelka úsek sociální Keilová Ilona pečovatelka úsek sociální Kopáčová Renáta pečovatelka úsek sociální Kricnerová Dana pečovatelka úsek sociální Kroutilová Jitka pečovatelka úsek sociální Kulhánková Jitka pečovatelka úsek sociální Kuzová Jaroslava pečovatelka úsek sociální Pešková Miluše pečovatelka úsek sociální Sokolová Ivana pečovatelka úsek sociální Ševcová Eva pečovatelka úsek sociální Šmejdová Regina pečovatelka úsek sociální Šulcová Ivana pečovatelka úsek sociální Uhlířová Marie pečovatelka úsek sociální Vegnerová Ivana pečovatelka úsek sociální Vyšatová Hana pečovatelka úsek sociální 21

22 10. Kontakty Ředitelka: Bc. Ditta Hromádková, Koordinátorky: Helena Cihlářová, Libuše Jonášová Obvod č. 1 - Helena Cihlářová, , (Předlice, Vaňov, Střekov, Klíše, Všebořice, Bukov, Brná, střed města) Obvod č. 2 - Libuše Jonášová, , (Severní Terasa, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Povrly) Obvod č. 3 - Lucie Filová, , (Dobětice, Stříbrníky, Skřivánek, Chlumec, Chabařovice) Základní sociální poradenství - sociální pracovnice Bc. Hana Priehodová, , Poděkování Děkuji velmi i touto cestou Magistrátu města Ústí nad Labem za finanční podporu a vynikající spolupráci. Náš velký dík patří i Městským úřadům Chlumec a Chabařovice za spolupráci a za poskytnutí finančních prostředků pro realizaci aktivizačního programu pro seniory. Ráda bych touto cestou poděkovala i celému týmu zaměstnanců za odvedenou práci. Práce pečovatelky nepatří k jednoduchým zaměstnáním. Vyžaduje nejen profesionalitu odváděné práce, ale i osobní nasazení, lidský přístup, trpělivost, vstřícnost, ochotu, flexibilitu, rozhodnost. A za všechno toto děkuji všem zaměstnancům PS. V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem našim klientům za důvěru, kterou nám projevují. Bc. Ditta Hromádková ředitelka 22

Úřední hodiny od 7:00 do 15:00 hodin (po dohodě i mimo úřední hodiny)

Úřední hodiny od 7:00 do 15:00 hodin (po dohodě i mimo úřední hodiny) Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva 2013 1. Úvodní slovo 2. Základní informace o organizaci 3. Veřejný závazek 4. Organizační struktura 5. Aktivizační činnosti 6.

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

KDO JSME?...str. 2. JAK TO FUNGUJE?...str. 3. KDO JE KLIENT, CO JE INDIVIDUÁLNÍ PLÁN, KDO JE KLÍČOVÝ PRACOVNÍK?...str. 3. CO NABÍZÍME?...str.

KDO JSME?...str. 2. JAK TO FUNGUJE?...str. 3. KDO JE KLIENT, CO JE INDIVIDUÁLNÍ PLÁN, KDO JE KLÍČOVÝ PRACOVNÍK?...str. 3. CO NABÍZÍME?...str. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace telefon: 475 211 781, 475 210 631 Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem fax: 475 211 781 IČO 44555385 e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 Výroční zpráva za rok 2013 1. Základní informace Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2011 1. Úvodní slovo V roce 2011se projevuje snaha státu ušetřit finanční prostředky. Toto opatření dopadá především na sociální služby.

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE:

POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: POPIS ÚKONŮ, KTERÉ POSKYTUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NADĚJE: Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách a vyhláškou

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2010 Výroční zpráva za rok 2010 1. Kontakty: Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB PRAGOM CS, spol. s.r.o. Domov pro seniory Školní 50, 289 41 Pňov Předhradí www.domovpredhradi.cz NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB V tomto dokumentu naleznete, jaká je naše NABÍDKA SLUŽEB. Více informací Vám rádi

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Pro koho jsou služby zdarma?

Pro koho jsou služby zdarma? Vnitřní předpis č. 16 Informace o pečovatelských službách Komu je Pečovatelská služba určena? Je určena lidem v nepříznivé sociální situaci to znamená každému: kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

Metodika úkonů pečovatelské služby

Metodika úkonů pečovatelské služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Metodika úkonů pečovatelské služby Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony . Metodika úkonů denního stacionáře Základní úkony Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sociální služby, s.r.o. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE o poskytnutí sociální služby osobní asistence podle 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřená mezi Poskytovatelem: VIDA

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Pečovatelská služba Dolní Němčí Školní 888, 687 62 Dolní Němčí

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Pečovatelská služba Dolní Němčí Školní 888, 687 62 Dolní Němčí Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Pečovatelská služba Identifikátor 9716717 Forma služby terénní Název zařízení a místo poskytování

Více

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba zahrnuje Vysvětlivky. Běžná denní hygiena. Česání a mytí vlasů. Mytí těla a koupání

Oblast potřeb Téma Potřeba uživatele Co daná potřeba zahrnuje Vysvětlivky. Běžná denní hygiena. Česání a mytí vlasů. Mytí těla a koupání Domovy pro seniory 1 Běžná denní hygiena Péče o ústa Ranní hygiena Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Večerní hygiena Vysmrkání se Použití intimspreje Vyčištění zubů Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více