Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 1. Úvodní slovo 2. Základní informace o organizaci 3. Veřejný závazek 4. Organizační struktura 5. Aktivizační činnosti 6. Vzdělávání zaměstnanců 7. Poskytování a využívání našich služeb 8. Přehled hospodaření za rok Personální zajištění - seznam zaměstnanců 10. Kontakty 11. Poděkování 2

3 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych Vám předložila výroční zprávu Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p.o. za rok 2012, ve které bych Vás chtěla seznámila s činností a hospodařením naší organizace. Pečovatelská služba je sociální terénní služba s dlouhou tradicí a v naší republice tvoří ústřední prvek péče o seniory. Význam této služby spočívá v možnosti klienta co nejdéle setrvat ve svém domově a oddálit nebo často i vyloučit nutnost komplexní péče v pobytovém zařízení. Mohu zkonstatovat, že loňský rok byl pro naši organizaci úspěšným rokem. Byl to rok byť možná malých, ale pro naše klienty příjemných změn. Výrazným způsobem jsme navýšili rozsah nabízených aktivizačních činností v pečovatelských domech a rozšířili jsme nabídku fakultativních úkonů. Snažíme se naše služby poskytovat na vysoké profesionální úrovni, ale prioritou je vždy pro nás lidský přístup. Poskytované služby jsou individuálně přizpůsobovány jednotlivým klientům a tyto služby zajišťují proškolené, prověřené, ochotné a motivované pracovnice. V loňském roce uskutečnila PS dotazníkové šetření týkající se kvality poskytovaných služeb. Výsledky tohoto anonymního šetření nás velmi potěšily. 95% našich klientů uvedlo, že naše pracovnice plně respektují jejich přání, že jejich přístup je vstřícný a lidský a že jim naše péče pomáhá. 86% klientů by doporučilo naše služby svým známým. To je právě pro nás to největší odměnou a motivací k další práci. Bc. Ditta Hromádková ředitelka 3

4 2. Základní informace o organizaci Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen PS) je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne s účinností od Působnost Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. Působnost Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. je na území správního obvodu obce Ústí nad Labem (Chabařovice, Svádov, Olšinky, Olešnice, Povrly, Kojetice). Uživatelé musí mít své bydliště v dostupnosti MHD. Sídlo Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Masarykova 781/318 B, Ústí nad Labem (trolejbusová zastávka č. 54 a 56 Kpt. Jaroše, směr Všebořice, v bývalém zdravotnickém středisku Bukov) Úřední hodiny od 7:00 do 15:00 hodin (po dohodě i mimo úřední hodiny) Poskytování služeb PS poskytuje své služby na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé situace uživatele 4

5 3. Veřejný závazek Poslání Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti. Cíle Cílem PS je klient, který: zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí, má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti, udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím, má vytvořeny podmínky pro seberealizaci. Cílová skupina Pečovatelská služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území správního obvodu obce Ústí nad Labem. Zásady poskytování služeb: poskytování pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách naplňování Standardů kvality sociálních služeb komplexnost, srozumitelnost, transparentnost poskytovaných informací o PS partnerský smluvní vztah PS a klient individuální přístup ke klientům PS, flexibilita spolupráce s rodinou či blízkými klienta profesionalita zaměstnanců PS, lidský přístup 5

6 4. Organizační struktura Ředitel Ekonomický úsek Provozní úsek Sociální úsek Ekonom rozpočtář statutární zástupce Provozně technický pracovník Sociální pracovník Mzdová účetní Administrativní pracovník Koordinátor PS Koordinátor PS Koordinátor PS Pracovník v sociálních službách Instruktor sociální péče Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách 6

7 5. Aktivizační činnosti DPS Chlumec V tomto roce připravila PS pro klienty žijící v DPS Chlumec řadu příjemných změn. Každý čtvrtek mají senioři možnost protáhnout si tělo při lehkém kondičním cvičení na židlích. Dále se mohou věnovat různým zájmovým činnostem vyzkoušeli jsme si malbu barvami na sklo, malbu a ubrouskovou techniku na kachlíky, práci s přírodními materiály při výrobě dekorativních předmětů aj. Ve spolupráci MěÚ Chlumec obyvatelé DPS vycestovali na celodenní výlet do Úštěka a Ploskovic na Litoměřicku, kde si důkladně prohlédli muzeum Čertů, zámecký park a místní restaurace. V průběhu roku pak nechyběly zajímavé přednášky, vystoupení harmonikáře, společná setkávání. Kondiční cvičení na židlích v DPS Chlumec. Zájmová činnost v DPS Chlumec.

8 2. října PS ve spolupráci s MěÚ Chlumec zorganizovala PS v DK Chlumec oslavu Dne seniorů. Tato událost měla nejen mezi obyvateli DPS Chlumec obrovský úspěch. Pozváni byli také senioři z Chlumce žijící mimo DPS a senioři z DPS Chabařovice. Na této akci vystoupil Senior Band hudební skupina seniorů z Domova pro seniory Filipov. Celou akci zaštítil starosta města Chlumec, pan ing. Petr Maxa. Rádi bychom, aby se oslava Dne seniorů v příštích letech stala tradicí. I tento rok byl ukončen vánoční besídkou spojenou se zpěvem při harmonice. Na své seniory nezapomněl ani starosta MěÚ Chlumec pan ing. Petr Maxa, který obyvatele DPS potěšil milými dárečky. Vánoční besídka v DPS Chlumec, kterou navštívil starosta města Chlumec, pan ing. Petr Maxa a všechny přítomné potěšil dárečky. Výlet do Ploskovic. 8

9 DPS Chabařovice V Domě s pečovatelskou službou v Chabařovicích mají také senioři možnost každý čtvrtek cvičit pod vedením aktivizační pracovnice. Obyvatelům je pak nabízena řada zájmových činností výtvarná tvorba, vystoupení hudebních skupin, přednášky, výlety aj. V roce 2012 jsme dvakrát společně vyrazili na houby do Máchova kraje. Malý odpočinek před velkým sbíráním hub Pečovatelka s klientem na výletě 9

10 I v Chabařovicích se tradičně zakončuje rok společným posezením při hudbě. Obyvatelé si sami připravují bohaté pohoštění, zdobí stoly, pečou cukroví. Na vánoční besídku kromě zástupců PS zavítal i starosta města Chabařovice Mgr. Josef Kusebauch a člen Rady města Jiří Záhořík. Vánoční besídka v DPS Chabařovice. Obyvatelé si sami bohatě prostřeli stoly. V předvánočním čase přišel pozdravit obyvatele starosta města Chabařovice Mgr. Josef Kusebauch a člen Rady města Chabařovice Jiří Záhořík. 10

11 6. Vzdělávání zaměstnanců Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. je aktivním členem České asociace pečovatelské služby. Tato profesní asociace realizuje pro zvýšení profesní mobility a adaptability zaměstnanců pečovatelských služeb systém průběžného vzdělávání. I naše pečovatelky se v loňském roce zúčastnily řady akreditovaných školení pořádaných výše zmiňovanou asociací. Jednalo se prohlubování znalostí v první pomoci, aktivizaci klienta v domácí péči a poskytování domácí hospicové péče. V roce 2012 naše organizace také rozšířila spolupráci se vzdělávací agenturou Bfz, o.p.s. Zapojením do projektu Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů měli možnost zaměstnanci sociálního úseku absolvovat odborné akreditované kurzy. Cílem průběžného vzdělávání našich pracovníků je obnovovat, upevňovat a doplňovat profesní kvalifikaci. Snažíme se realizovat a nabízet našim pracovníkům taková školení, ze kterých by pak získané vědomosti byly co nejvíce pro ně přínosné a využitelné v praxi. V roce 2012 se naše organizace zaměřila na prohlubování znalostí v individuálním plánování. 11

12 7. Poskytování a využívání našich služeb Popis základních úkonů poskytovaných naší službou: Pomoc při podávání jídla a pití: Jedná se o samostatný úkon podávání jídla a pití, pečovatelka podporuje klienta k maximální soběstačnosti, využívá možných schopností klienta při tomto úkonu. Úkon zahrnuje malé úkony pomoci ohřátí a podání jídla nebo příprava studeného jídla z hotových pokrmů (např. namazání chleba, napůlení jablka apod.), ale i uvaření jednoduchých časově nenáročných jídel v čase vyhrazeném pro poskytování služby. S úkonem souvisí umytí a úklid použitého nádobí. Příprava a podání jídla a pití: Jedná se o ohřátí předem připraveného jídla, příprava pití, naservírování a podání, příprava svačiny, studené večeře. S tímto úkonem souvisí i umytí a úklid použitého nádobí a pomůcek. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: Tento úkon zahrnuje aktivity jako je svlékání z nočního prádla do denního a naopak, oblékání při pomoci u hygieny a pomoc s nasazením, sundáváním speciální pomůcky (ortéza, korzet, plenkové kalhotky). Pečovatelka pomáhá či dohlíží na správné provedení, využívá možných schopností klienta. Kompletní provedení tohoto úkonu bude zajištěno pečovatelkou, pokud toho není klient schopen sám nebo s pomocí. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru: Pečovatelka je nápomocna při pohybu s využitím zachovaných schopností klienta, podporuje klienta při jeho aktivitách. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: Tento úkon zahrnuje pomoc při přesunech na lůžko nebo na vozík. Pomoc při úkonech osobní hygieny: Běžnými úkony se rozumí mytí rukou, obličeje, hrudníku, česání vlasů, čištění zubů či zubní protézy, péče o dutinu ústní. U imobilních klientů se úkon rozšiřuje na intimní hygienu a u inkontinentních klientů na výměnu inkontinenčních pomůcek. Úkon zahrnuje též pomoc při celkové koupeli či sprchování a ošetření pokožky těla ochranným krémem. Klient používá vlastní hygienické a kosmetické přípravky. 12

13 Pomoc při použití WC: Tímto úkonem se rozumí pomoc při vykonávání potřeby na WC, toaletním křesle, ale také při používání plenkových kalhot nebo vložek. Jde zejména o pomoc při přesunech a hygieně spojené s vyprazdňováním. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty: Touto pomocí se rozumí mytí a případné vysoušení vlasů vlastními prostředky klienta a ostříhání nehtů na rukou a nohou včetně čištění, pokud toto nevyžaduje odbornou péči (pedikúru). Pomoc při přípravě jídla a pití: Tento úkon zahrnuje malé úkony pomoci ohřátí a podání jídla nebo příprava studeného jídla z hotových pokrmů (např. namazání chleba, nakrájení jablka apod.), ale i uvaření jednoduchých časově nenáročných jídel v čase vyhrazeném pro poskytování služby. S úkonem souvisí umytí a úklid použitého nádobí. Příprava a podání jídla a pití: Jedná se o ohřátí předem připraveného jídla, příprava pití, naservírování a podání, příprava svačiny, studené večeře. S tímto úkonem souvisí i umytí a úklid použitého nádobí a pomůcek. Běžný úklid: Jde o úklid, který směřuje k udržení standardu bydlení klienta. Za běžný úklid se považuje pravidelné stírání prachu na sucho i na vlhko, stírání podlah ve volně přístupných místech, luxování, mytí sociálního zařízení (umytí umyvadla, vany či sprchového koutu a WC mísy), pomoc s mytím nádobí a jeho úklid, omytí dřezu, setření kuchyňské pracovní desky, likvidace odpadu (umístění do popelnice), převlékání ložního prádla, praní prádla v automatické pračce, věšení prádla, zalévání květin, vyndávání a uskladňování věcí do skříní. Velký úklid: Velký úklid se v domácnostech klientů provádí mimo běžný úklid. Znamená mytí oken (včetně praní záclon a závěsů v automatické pračce), mytí dveří, úklid po řemeslnících, úklid po malování, sezónní úklid (vánoce, jarní úklid). Údržba domácích spotřebičů: Pečovatelka čistí domácí spotřebiče (např. chladničku, mrazničku) po odpojení od přívodu el. energie a musí postupovat dle instrukcí výrobce. Běžné nákupy a pochůzky: o Běžný nákup je nákup zboží běžné denní potřeby (pečivo, maso, uzeniny) a věcí osobní potřeby v obvyklém množství. 13

14 o Velký nákup je nákup zboží, které se nakupuje s delším časovým odstupem minimálně jednoho týdne (týdenní nákup, nákup ošacení). o Pochůzky Pečovatelka zajišťuje pochůzky (např. zaplacení složenek, objednávka rekondičního pobytu, vyzvedávání léků v lékárně apod.) dle jasně stanovených požadavků klienta. Praní, žehlení a drobné opravy prádla V domácnosti klienta pečovatelka přepírá v ruce pouze drobné prádlo. Velké prádlo se v domácnosti pere pouze v automatické pračce, a pokud klient pračku nevlastní, prádlo se odváží do veřejných prádelen. o Žehlení prádla se provádí v domácnosti klienta. o Drobnými opravami se rozumí přišívání knoflíků, podšívek, zašívání a podobně. Neprovádíme šití na stroji. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod, konverzace PS zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle nasmlouvaných služeb klienta, např. doprovod na úřady, do lékárny, na poštu, do banky, do knihovny, ke kadeřnici, na pedikúru, k lékaři, na různá vyšetření apod. Doprovod se poskytuje pěšky, veřejným dopravním prostředkem, taxíkem nebo sanitou. o Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět Tato služba je poskytována rodinám, které nemohou pro zdravotní handicap dětí nebo rodičů zajistit docházky svých dětí do školy a jiných zařízení. o Doprovázení dospělých osob do školy, k lékaři, na úřady...: Tato služba je poskytována handicapovaným občanům s cílem bezpečné docházky do určeného zařízení. Základní sociální poradenství, psychická podpora: Jedná se o poskytování informací např. o možných sociálních dávkách, o možnosti umístění do Domu s pečovatelskou službou, Domovů pro seniory, informace o dalších poskytovatelích sociálních služeb, zprostředkování jiných sociálních služeb aj. Tyto činnosti poskytujeme zdarma. 14

15 Přehled poskytnuté péče od do V roce 2012 jsme poskytli naše služby celkem 483 klientům. Průměrný věk klientů K evidovala PS 344 aktivních klientů, z toho 196 klientů je starších 80 let a 49 klientů je starších 90 let. 15

16 Provedené úkony v období od do Název úkonu Počet Cena úkonů v Kč Běžný úklid a údržba domácnost 2 364, ,70 Pomoc při zajištění velkého úklidu 323, ,97 Běžné nákupy a pochůzky 1 764, ,28 Velký nákup 23, ,00 Dovážka oběda území města , ,00 Donáška jídla 2 502, ,00 Cesta mimo území města 973, ,00 Pomoc při osobní hygieně 761, ,25 Pomoc při přípravě jídla a pití 794, ,16 Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 43, ,77 Příprava a podání jídla a pití 325, ,04 Zprostředkování kontaktu se společ. prostředím 407, ,00 Pouze žehlení a opravy osobního a ložního prádla 77, ,00 Praní a žehlení osobního a ložního prádla popř. jeho opravy 70, ,00 Pronájem jídlonosičů 1 641, ,00 Pronájem signalizačního zařízení 144, ,00 Cesta k uživateli 7 649, ,00 Vyřízení příspěvku 11, ,00 Příprava a vypravení do nemocnice, DS apod. 3,75 375,00 Dohled 463, ,67 Kontrola stavu a potřeb klienta v DPS 2 108, ,00 PS evidovala k klientů, kterým poskytovala služby zdarma. V roce 2012 jsme u těchto lidí provedli úkony v celkové výši ,-Kč. 16

17 V roce 2012 PS uskutečnila celkem návštěv u klientů. Nejžádanější službou je rozvoz obědů. Obědy rozvážíme v jídlonosičích s izotermickým obalem, čímž zajistíme předání teplého oběda. V roce 2012 rozvezla PS obědů. Denně čtyřmi auty PS dovezeme průměrně našim klientům 141 obědů. 17

18 Fakultativní činnosti Jedná se o doplňkové činnosti, kterými rozšiřujeme nabídku základních úkonů poskytovaných PS. Nabízíme venčení domácích zvířat, vyřízení příspěvku (sociální dávky), pronájem signalizačního zařízení, poskytnutí stravy mimo obec Ústí nad Labem, pronájem jídlonosiče, dohled, kontrolu klienta, podporu při realizaci zájmových a volnočasových aktivit. Tyto činnosti tvoří 20% všech příjmů od klientů za poskytnuté služby. 18

19 8. Přehled hospodaření za rok 2012 Organizace v roce 2012 hospodařila dle schváleného finančního plánu. Ke dni byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši ,44 Kč. Činnost organizace byla, stejně jako v předchozích letech založena na vícezdrojovém financování Struktura zdrojů financování Zdroje financování tis. Kč % (na 2 deset. místa) příspěvek na provoz od zřizovatele 6 250,00 69 dotace se StR 630,00 7 úhrady za poskytování soc.služeb 2 142,93 24 jiné výnosy 50,53 0 Zapojení výsledku hospodaření z doplňkové činnosti 2,37 0 Celkem 9 075, Hospodářský výsledek za rok 2012 (v tis.kč na 2 deset. místa) Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek 9 007, ,83 67,87 19

20 Výkaz zisku a ztráty k Nákladová část (v tis. Kč) Spotřeba materiálu 371,46 Spotřeba energie 53,24 Cestovné 56,24 Náklady na reprezentaci 4,97 Opravy a udržování 103,90 Ostatní služby 447,17 Mzdové náklady 5 696,87 Zákonné sociální pojištění 1 905,56 Zákonné sociální náklady 55,71 Jiné sociální náklady 8,29 Daně a poplatky 1,75 Pokuty a penále 4,99 DDHM 221,96 Odpisy dlouhodobého majetku 36,55 Ostatní náklady z činnosti 39,04 Náklady z vyřazených pohledávek 0,26 Náklady celkem 9 007,96 Výnosová část Výnosy z prodeje služeb 2 142,93 Čerpání fondů 35,55 Ostatní výnosy 11,12 Úroky 3,86 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 630,00 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 6 250,00 Zapojení výsledku hospodaření z doplňkové činnosti 2,37 Výnosy celkem 9 075,83 Výsledek hospodaření 67,87 Prioritou hospodářské činnosti naší organizace bylo i v roce 2012 dodržení zavedeného systému úsporných opatření při zachování vysokých standardů kvality poskytovaných úkonů pečovatelské služby. Kladného hospodářského výsledku bylo i přes veškerá zavedená úsporná opatření dosaženo pouze díky navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele. 20

21 9. Personální zajištění - seznam zaměstnanců Personální zajištění Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. PS má 33 zaměstnanců. Statutárním zástupcem je ředitelka. Organizace se člení na tři úseky úsek sociální, ekonomický a provozní úsek. Úsek sociální řídí sociální pracovnice a je rozdělen na tři okrsky. Každý okrsek je řízen koordinátorkou pečovatelské služby. Koordinátorce jsou podřízeni pečovatelky. Přímou pečovatelskou činnost vykonává 23 pečovatelek. Seznam zaměstnanců Titul Příjmení Jméno Funkce Úsek Bc. Hromádková Ditta ředitelka Šmejda Jaroslav provozně technický pracovník úsek provozní Kosíková Jana ekonom - rozpočtář úsek ekonomický Lacinová Marie administrativní pracovnice Úsek ekonomický Jozífková Ľubica mzdová účetní úsek ekonomický Bc. Priehodová Hana sociální pracovnice úsek sociální Cihlářová Helena koordinátorka peč. služby okr. I. úsek sociální Jonášová Libuše koordinátorka peč. služby okr. II. úsek sociální Bačinová Markéta koordinátorka peč. služby okr. III. úsek sociální Filová Lucie instruktorka soc, péče úsek sociální Běloubková Pavla pečovatelka úsek sociální Boubelíková Zdeňka pečovatelka úsek sociální Fojtíková Jarmila pečovatelka úsek sociální Hanzlíková Lenka pečovatelka úsek sociální Házová Radmila pečovatelka úsek sociální Hejná Eva pečovatelka úsek sociální Chrásková Zdena pečovatelka úsek sociální Keilová Ilona pečovatelka úsek sociální Kopáčová Renáta pečovatelka úsek sociální Kricnerová Dana pečovatelka úsek sociální Kroutilová Jitka pečovatelka úsek sociální Kulhánková Jitka pečovatelka úsek sociální Kuzová Jaroslava pečovatelka úsek sociální Pešková Miluše pečovatelka úsek sociální Sokolová Ivana pečovatelka úsek sociální Ševcová Eva pečovatelka úsek sociální Šmejdová Regina pečovatelka úsek sociální Šulcová Ivana pečovatelka úsek sociální Uhlířová Marie pečovatelka úsek sociální Vegnerová Ivana pečovatelka úsek sociální Vyšatová Hana pečovatelka úsek sociální 21

22 10. Kontakty Ředitelka: Bc. Ditta Hromádková, Koordinátorky: Helena Cihlářová, Libuše Jonášová Obvod č. 1 - Helena Cihlářová, , (Předlice, Vaňov, Střekov, Klíše, Všebořice, Bukov, Brná, střed města) Obvod č. 2 - Libuše Jonášová, , (Severní Terasa, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Povrly) Obvod č. 3 - Lucie Filová, , (Dobětice, Stříbrníky, Skřivánek, Chlumec, Chabařovice) Základní sociální poradenství - sociální pracovnice Bc. Hana Priehodová, , Poděkování Děkuji velmi i touto cestou Magistrátu města Ústí nad Labem za finanční podporu a vynikající spolupráci. Náš velký dík patří i Městským úřadům Chlumec a Chabařovice za spolupráci a za poskytnutí finančních prostředků pro realizaci aktivizačního programu pro seniory. Ráda bych touto cestou poděkovala i celému týmu zaměstnanců za odvedenou práci. Práce pečovatelky nepatří k jednoduchým zaměstnáním. Vyžaduje nejen profesionalitu odváděné práce, ale i osobní nasazení, lidský přístup, trpělivost, vstřícnost, ochotu, flexibilitu, rozhodnost. A za všechno toto děkuji všem zaměstnancům PS. V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem našim klientům za důvěru, kterou nám projevují. Bc. Ditta Hromádková ředitelka 22

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2007 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory 1 Úvodní slovo ředitele Domova Milá čtenářko, milý čtenáři, již po páté před Vás předkládáme tuto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Název: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace Sídlo: Králova 1742, Tišnov,666 01 IČO: 28 33 49 49 Telefon: 549 410 301 Fax: 549 410 308 e-mail: info@css.tisnov.cz

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více