Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 1. Úvodní slovo 2. Základní informace o organizaci 3. Veřejný závazek 4. Organizační struktura 5. Aktivizační činnosti 6. Vzdělávání zaměstnanců 7. Poskytování a využívání našich služeb 8. Přehled hospodaření za rok Personální zajištění - seznam zaměstnanců 10. Kontakty 11. Poděkování 2

3 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych Vám předložila výroční zprávu Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p.o. za rok 2012, ve které bych Vás chtěla seznámila s činností a hospodařením naší organizace. Pečovatelská služba je sociální terénní služba s dlouhou tradicí a v naší republice tvoří ústřední prvek péče o seniory. Význam této služby spočívá v možnosti klienta co nejdéle setrvat ve svém domově a oddálit nebo často i vyloučit nutnost komplexní péče v pobytovém zařízení. Mohu zkonstatovat, že loňský rok byl pro naši organizaci úspěšným rokem. Byl to rok byť možná malých, ale pro naše klienty příjemných změn. Výrazným způsobem jsme navýšili rozsah nabízených aktivizačních činností v pečovatelských domech a rozšířili jsme nabídku fakultativních úkonů. Snažíme se naše služby poskytovat na vysoké profesionální úrovni, ale prioritou je vždy pro nás lidský přístup. Poskytované služby jsou individuálně přizpůsobovány jednotlivým klientům a tyto služby zajišťují proškolené, prověřené, ochotné a motivované pracovnice. V loňském roce uskutečnila PS dotazníkové šetření týkající se kvality poskytovaných služeb. Výsledky tohoto anonymního šetření nás velmi potěšily. 95% našich klientů uvedlo, že naše pracovnice plně respektují jejich přání, že jejich přístup je vstřícný a lidský a že jim naše péče pomáhá. 86% klientů by doporučilo naše služby svým známým. To je právě pro nás to největší odměnou a motivací k další práci. Bc. Ditta Hromádková ředitelka 3

4 2. Základní informace o organizaci Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen PS) je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne s účinností od Působnost Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. Působnost Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. je na území správního obvodu obce Ústí nad Labem (Chabařovice, Svádov, Olšinky, Olešnice, Povrly, Kojetice). Uživatelé musí mít své bydliště v dostupnosti MHD. Sídlo Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Masarykova 781/318 B, Ústí nad Labem (trolejbusová zastávka č. 54 a 56 Kpt. Jaroše, směr Všebořice, v bývalém zdravotnickém středisku Bukov) Úřední hodiny od 7:00 do 15:00 hodin (po dohodě i mimo úřední hodiny) Poskytování služeb PS poskytuje své služby na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé situace uživatele 4

5 3. Veřejný závazek Poslání Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti. Cíle Cílem PS je klient, který: zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí, má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti, udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím, má vytvořeny podmínky pro seberealizaci. Cílová skupina Pečovatelská služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území správního obvodu obce Ústí nad Labem. Zásady poskytování služeb: poskytování pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách naplňování Standardů kvality sociálních služeb komplexnost, srozumitelnost, transparentnost poskytovaných informací o PS partnerský smluvní vztah PS a klient individuální přístup ke klientům PS, flexibilita spolupráce s rodinou či blízkými klienta profesionalita zaměstnanců PS, lidský přístup 5

6 4. Organizační struktura Ředitel Ekonomický úsek Provozní úsek Sociální úsek Ekonom rozpočtář statutární zástupce Provozně technický pracovník Sociální pracovník Mzdová účetní Administrativní pracovník Koordinátor PS Koordinátor PS Koordinátor PS Pracovník v sociálních službách Instruktor sociální péče Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách 6

7 5. Aktivizační činnosti DPS Chlumec V tomto roce připravila PS pro klienty žijící v DPS Chlumec řadu příjemných změn. Každý čtvrtek mají senioři možnost protáhnout si tělo při lehkém kondičním cvičení na židlích. Dále se mohou věnovat různým zájmovým činnostem vyzkoušeli jsme si malbu barvami na sklo, malbu a ubrouskovou techniku na kachlíky, práci s přírodními materiály při výrobě dekorativních předmětů aj. Ve spolupráci MěÚ Chlumec obyvatelé DPS vycestovali na celodenní výlet do Úštěka a Ploskovic na Litoměřicku, kde si důkladně prohlédli muzeum Čertů, zámecký park a místní restaurace. V průběhu roku pak nechyběly zajímavé přednášky, vystoupení harmonikáře, společná setkávání. Kondiční cvičení na židlích v DPS Chlumec. Zájmová činnost v DPS Chlumec.

8 2. října PS ve spolupráci s MěÚ Chlumec zorganizovala PS v DK Chlumec oslavu Dne seniorů. Tato událost měla nejen mezi obyvateli DPS Chlumec obrovský úspěch. Pozváni byli také senioři z Chlumce žijící mimo DPS a senioři z DPS Chabařovice. Na této akci vystoupil Senior Band hudební skupina seniorů z Domova pro seniory Filipov. Celou akci zaštítil starosta města Chlumec, pan ing. Petr Maxa. Rádi bychom, aby se oslava Dne seniorů v příštích letech stala tradicí. I tento rok byl ukončen vánoční besídkou spojenou se zpěvem při harmonice. Na své seniory nezapomněl ani starosta MěÚ Chlumec pan ing. Petr Maxa, který obyvatele DPS potěšil milými dárečky. Vánoční besídka v DPS Chlumec, kterou navštívil starosta města Chlumec, pan ing. Petr Maxa a všechny přítomné potěšil dárečky. Výlet do Ploskovic. 8

9 DPS Chabařovice V Domě s pečovatelskou službou v Chabařovicích mají také senioři možnost každý čtvrtek cvičit pod vedením aktivizační pracovnice. Obyvatelům je pak nabízena řada zájmových činností výtvarná tvorba, vystoupení hudebních skupin, přednášky, výlety aj. V roce 2012 jsme dvakrát společně vyrazili na houby do Máchova kraje. Malý odpočinek před velkým sbíráním hub Pečovatelka s klientem na výletě 9

10 I v Chabařovicích se tradičně zakončuje rok společným posezením při hudbě. Obyvatelé si sami připravují bohaté pohoštění, zdobí stoly, pečou cukroví. Na vánoční besídku kromě zástupců PS zavítal i starosta města Chabařovice Mgr. Josef Kusebauch a člen Rady města Jiří Záhořík. Vánoční besídka v DPS Chabařovice. Obyvatelé si sami bohatě prostřeli stoly. V předvánočním čase přišel pozdravit obyvatele starosta města Chabařovice Mgr. Josef Kusebauch a člen Rady města Chabařovice Jiří Záhořík. 10

11 6. Vzdělávání zaměstnanců Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. je aktivním členem České asociace pečovatelské služby. Tato profesní asociace realizuje pro zvýšení profesní mobility a adaptability zaměstnanců pečovatelských služeb systém průběžného vzdělávání. I naše pečovatelky se v loňském roce zúčastnily řady akreditovaných školení pořádaných výše zmiňovanou asociací. Jednalo se prohlubování znalostí v první pomoci, aktivizaci klienta v domácí péči a poskytování domácí hospicové péče. V roce 2012 naše organizace také rozšířila spolupráci se vzdělávací agenturou Bfz, o.p.s. Zapojením do projektu Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů měli možnost zaměstnanci sociálního úseku absolvovat odborné akreditované kurzy. Cílem průběžného vzdělávání našich pracovníků je obnovovat, upevňovat a doplňovat profesní kvalifikaci. Snažíme se realizovat a nabízet našim pracovníkům taková školení, ze kterých by pak získané vědomosti byly co nejvíce pro ně přínosné a využitelné v praxi. V roce 2012 se naše organizace zaměřila na prohlubování znalostí v individuálním plánování. 11

12 7. Poskytování a využívání našich služeb Popis základních úkonů poskytovaných naší službou: Pomoc při podávání jídla a pití: Jedná se o samostatný úkon podávání jídla a pití, pečovatelka podporuje klienta k maximální soběstačnosti, využívá možných schopností klienta při tomto úkonu. Úkon zahrnuje malé úkony pomoci ohřátí a podání jídla nebo příprava studeného jídla z hotových pokrmů (např. namazání chleba, napůlení jablka apod.), ale i uvaření jednoduchých časově nenáročných jídel v čase vyhrazeném pro poskytování služby. S úkonem souvisí umytí a úklid použitého nádobí. Příprava a podání jídla a pití: Jedná se o ohřátí předem připraveného jídla, příprava pití, naservírování a podání, příprava svačiny, studené večeře. S tímto úkonem souvisí i umytí a úklid použitého nádobí a pomůcek. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: Tento úkon zahrnuje aktivity jako je svlékání z nočního prádla do denního a naopak, oblékání při pomoci u hygieny a pomoc s nasazením, sundáváním speciální pomůcky (ortéza, korzet, plenkové kalhotky). Pečovatelka pomáhá či dohlíží na správné provedení, využívá možných schopností klienta. Kompletní provedení tohoto úkonu bude zajištěno pečovatelkou, pokud toho není klient schopen sám nebo s pomocí. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru: Pečovatelka je nápomocna při pohybu s využitím zachovaných schopností klienta, podporuje klienta při jeho aktivitách. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: Tento úkon zahrnuje pomoc při přesunech na lůžko nebo na vozík. Pomoc při úkonech osobní hygieny: Běžnými úkony se rozumí mytí rukou, obličeje, hrudníku, česání vlasů, čištění zubů či zubní protézy, péče o dutinu ústní. U imobilních klientů se úkon rozšiřuje na intimní hygienu a u inkontinentních klientů na výměnu inkontinenčních pomůcek. Úkon zahrnuje též pomoc při celkové koupeli či sprchování a ošetření pokožky těla ochranným krémem. Klient používá vlastní hygienické a kosmetické přípravky. 12

13 Pomoc při použití WC: Tímto úkonem se rozumí pomoc při vykonávání potřeby na WC, toaletním křesle, ale také při používání plenkových kalhot nebo vložek. Jde zejména o pomoc při přesunech a hygieně spojené s vyprazdňováním. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty: Touto pomocí se rozumí mytí a případné vysoušení vlasů vlastními prostředky klienta a ostříhání nehtů na rukou a nohou včetně čištění, pokud toto nevyžaduje odbornou péči (pedikúru). Pomoc při přípravě jídla a pití: Tento úkon zahrnuje malé úkony pomoci ohřátí a podání jídla nebo příprava studeného jídla z hotových pokrmů (např. namazání chleba, nakrájení jablka apod.), ale i uvaření jednoduchých časově nenáročných jídel v čase vyhrazeném pro poskytování služby. S úkonem souvisí umytí a úklid použitého nádobí. Příprava a podání jídla a pití: Jedná se o ohřátí předem připraveného jídla, příprava pití, naservírování a podání, příprava svačiny, studené večeře. S tímto úkonem souvisí i umytí a úklid použitého nádobí a pomůcek. Běžný úklid: Jde o úklid, který směřuje k udržení standardu bydlení klienta. Za běžný úklid se považuje pravidelné stírání prachu na sucho i na vlhko, stírání podlah ve volně přístupných místech, luxování, mytí sociálního zařízení (umytí umyvadla, vany či sprchového koutu a WC mísy), pomoc s mytím nádobí a jeho úklid, omytí dřezu, setření kuchyňské pracovní desky, likvidace odpadu (umístění do popelnice), převlékání ložního prádla, praní prádla v automatické pračce, věšení prádla, zalévání květin, vyndávání a uskladňování věcí do skříní. Velký úklid: Velký úklid se v domácnostech klientů provádí mimo běžný úklid. Znamená mytí oken (včetně praní záclon a závěsů v automatické pračce), mytí dveří, úklid po řemeslnících, úklid po malování, sezónní úklid (vánoce, jarní úklid). Údržba domácích spotřebičů: Pečovatelka čistí domácí spotřebiče (např. chladničku, mrazničku) po odpojení od přívodu el. energie a musí postupovat dle instrukcí výrobce. Běžné nákupy a pochůzky: o Běžný nákup je nákup zboží běžné denní potřeby (pečivo, maso, uzeniny) a věcí osobní potřeby v obvyklém množství. 13

14 o Velký nákup je nákup zboží, které se nakupuje s delším časovým odstupem minimálně jednoho týdne (týdenní nákup, nákup ošacení). o Pochůzky Pečovatelka zajišťuje pochůzky (např. zaplacení složenek, objednávka rekondičního pobytu, vyzvedávání léků v lékárně apod.) dle jasně stanovených požadavků klienta. Praní, žehlení a drobné opravy prádla V domácnosti klienta pečovatelka přepírá v ruce pouze drobné prádlo. Velké prádlo se v domácnosti pere pouze v automatické pračce, a pokud klient pračku nevlastní, prádlo se odváží do veřejných prádelen. o Žehlení prádla se provádí v domácnosti klienta. o Drobnými opravami se rozumí přišívání knoflíků, podšívek, zašívání a podobně. Neprovádíme šití na stroji. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod, konverzace PS zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle nasmlouvaných služeb klienta, např. doprovod na úřady, do lékárny, na poštu, do banky, do knihovny, ke kadeřnici, na pedikúru, k lékaři, na různá vyšetření apod. Doprovod se poskytuje pěšky, veřejným dopravním prostředkem, taxíkem nebo sanitou. o Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět Tato služba je poskytována rodinám, které nemohou pro zdravotní handicap dětí nebo rodičů zajistit docházky svých dětí do školy a jiných zařízení. o Doprovázení dospělých osob do školy, k lékaři, na úřady...: Tato služba je poskytována handicapovaným občanům s cílem bezpečné docházky do určeného zařízení. Základní sociální poradenství, psychická podpora: Jedná se o poskytování informací např. o možných sociálních dávkách, o možnosti umístění do Domu s pečovatelskou službou, Domovů pro seniory, informace o dalších poskytovatelích sociálních služeb, zprostředkování jiných sociálních služeb aj. Tyto činnosti poskytujeme zdarma. 14

15 Přehled poskytnuté péče od do V roce 2012 jsme poskytli naše služby celkem 483 klientům. Průměrný věk klientů K evidovala PS 344 aktivních klientů, z toho 196 klientů je starších 80 let a 49 klientů je starších 90 let. 15

16 Provedené úkony v období od do Název úkonu Počet Cena úkonů v Kč Běžný úklid a údržba domácnost 2 364, ,70 Pomoc při zajištění velkého úklidu 323, ,97 Běžné nákupy a pochůzky 1 764, ,28 Velký nákup 23, ,00 Dovážka oběda území města , ,00 Donáška jídla 2 502, ,00 Cesta mimo území města 973, ,00 Pomoc při osobní hygieně 761, ,25 Pomoc při přípravě jídla a pití 794, ,16 Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 43, ,77 Příprava a podání jídla a pití 325, ,04 Zprostředkování kontaktu se společ. prostředím 407, ,00 Pouze žehlení a opravy osobního a ložního prádla 77, ,00 Praní a žehlení osobního a ložního prádla popř. jeho opravy 70, ,00 Pronájem jídlonosičů 1 641, ,00 Pronájem signalizačního zařízení 144, ,00 Cesta k uživateli 7 649, ,00 Vyřízení příspěvku 11, ,00 Příprava a vypravení do nemocnice, DS apod. 3,75 375,00 Dohled 463, ,67 Kontrola stavu a potřeb klienta v DPS 2 108, ,00 PS evidovala k klientů, kterým poskytovala služby zdarma. V roce 2012 jsme u těchto lidí provedli úkony v celkové výši ,-Kč. 16

17 V roce 2012 PS uskutečnila celkem návštěv u klientů. Nejžádanější službou je rozvoz obědů. Obědy rozvážíme v jídlonosičích s izotermickým obalem, čímž zajistíme předání teplého oběda. V roce 2012 rozvezla PS obědů. Denně čtyřmi auty PS dovezeme průměrně našim klientům 141 obědů. 17

18 Fakultativní činnosti Jedná se o doplňkové činnosti, kterými rozšiřujeme nabídku základních úkonů poskytovaných PS. Nabízíme venčení domácích zvířat, vyřízení příspěvku (sociální dávky), pronájem signalizačního zařízení, poskytnutí stravy mimo obec Ústí nad Labem, pronájem jídlonosiče, dohled, kontrolu klienta, podporu při realizaci zájmových a volnočasových aktivit. Tyto činnosti tvoří 20% všech příjmů od klientů za poskytnuté služby. 18

19 8. Přehled hospodaření za rok 2012 Organizace v roce 2012 hospodařila dle schváleného finančního plánu. Ke dni byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši ,44 Kč. Činnost organizace byla, stejně jako v předchozích letech založena na vícezdrojovém financování Struktura zdrojů financování Zdroje financování tis. Kč % (na 2 deset. místa) příspěvek na provoz od zřizovatele 6 250,00 69 dotace se StR 630,00 7 úhrady za poskytování soc.služeb 2 142,93 24 jiné výnosy 50,53 0 Zapojení výsledku hospodaření z doplňkové činnosti 2,37 0 Celkem 9 075, Hospodářský výsledek za rok 2012 (v tis.kč na 2 deset. místa) Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek 9 007, ,83 67,87 19

20 Výkaz zisku a ztráty k Nákladová část (v tis. Kč) Spotřeba materiálu 371,46 Spotřeba energie 53,24 Cestovné 56,24 Náklady na reprezentaci 4,97 Opravy a udržování 103,90 Ostatní služby 447,17 Mzdové náklady 5 696,87 Zákonné sociální pojištění 1 905,56 Zákonné sociální náklady 55,71 Jiné sociální náklady 8,29 Daně a poplatky 1,75 Pokuty a penále 4,99 DDHM 221,96 Odpisy dlouhodobého majetku 36,55 Ostatní náklady z činnosti 39,04 Náklady z vyřazených pohledávek 0,26 Náklady celkem 9 007,96 Výnosová část Výnosy z prodeje služeb 2 142,93 Čerpání fondů 35,55 Ostatní výnosy 11,12 Úroky 3,86 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 630,00 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 6 250,00 Zapojení výsledku hospodaření z doplňkové činnosti 2,37 Výnosy celkem 9 075,83 Výsledek hospodaření 67,87 Prioritou hospodářské činnosti naší organizace bylo i v roce 2012 dodržení zavedeného systému úsporných opatření při zachování vysokých standardů kvality poskytovaných úkonů pečovatelské služby. Kladného hospodářského výsledku bylo i přes veškerá zavedená úsporná opatření dosaženo pouze díky navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele. 20

21 9. Personální zajištění - seznam zaměstnanců Personální zajištění Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. PS má 33 zaměstnanců. Statutárním zástupcem je ředitelka. Organizace se člení na tři úseky úsek sociální, ekonomický a provozní úsek. Úsek sociální řídí sociální pracovnice a je rozdělen na tři okrsky. Každý okrsek je řízen koordinátorkou pečovatelské služby. Koordinátorce jsou podřízeni pečovatelky. Přímou pečovatelskou činnost vykonává 23 pečovatelek. Seznam zaměstnanců Titul Příjmení Jméno Funkce Úsek Bc. Hromádková Ditta ředitelka Šmejda Jaroslav provozně technický pracovník úsek provozní Kosíková Jana ekonom - rozpočtář úsek ekonomický Lacinová Marie administrativní pracovnice Úsek ekonomický Jozífková Ľubica mzdová účetní úsek ekonomický Bc. Priehodová Hana sociální pracovnice úsek sociální Cihlářová Helena koordinátorka peč. služby okr. I. úsek sociální Jonášová Libuše koordinátorka peč. služby okr. II. úsek sociální Bačinová Markéta koordinátorka peč. služby okr. III. úsek sociální Filová Lucie instruktorka soc, péče úsek sociální Běloubková Pavla pečovatelka úsek sociální Boubelíková Zdeňka pečovatelka úsek sociální Fojtíková Jarmila pečovatelka úsek sociální Hanzlíková Lenka pečovatelka úsek sociální Házová Radmila pečovatelka úsek sociální Hejná Eva pečovatelka úsek sociální Chrásková Zdena pečovatelka úsek sociální Keilová Ilona pečovatelka úsek sociální Kopáčová Renáta pečovatelka úsek sociální Kricnerová Dana pečovatelka úsek sociální Kroutilová Jitka pečovatelka úsek sociální Kulhánková Jitka pečovatelka úsek sociální Kuzová Jaroslava pečovatelka úsek sociální Pešková Miluše pečovatelka úsek sociální Sokolová Ivana pečovatelka úsek sociální Ševcová Eva pečovatelka úsek sociální Šmejdová Regina pečovatelka úsek sociální Šulcová Ivana pečovatelka úsek sociální Uhlířová Marie pečovatelka úsek sociální Vegnerová Ivana pečovatelka úsek sociální Vyšatová Hana pečovatelka úsek sociální 21

22 10. Kontakty Ředitelka: Bc. Ditta Hromádková, Koordinátorky: Helena Cihlářová, Libuše Jonášová Obvod č. 1 - Helena Cihlářová, , (Předlice, Vaňov, Střekov, Klíše, Všebořice, Bukov, Brná, střed města) Obvod č. 2 - Libuše Jonášová, , (Severní Terasa, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Povrly) Obvod č. 3 - Lucie Filová, , (Dobětice, Stříbrníky, Skřivánek, Chlumec, Chabařovice) Základní sociální poradenství - sociální pracovnice Bc. Hana Priehodová, , Poděkování Děkuji velmi i touto cestou Magistrátu města Ústí nad Labem za finanční podporu a vynikající spolupráci. Náš velký dík patří i Městským úřadům Chlumec a Chabařovice za spolupráci a za poskytnutí finančních prostředků pro realizaci aktivizačního programu pro seniory. Ráda bych touto cestou poděkovala i celému týmu zaměstnanců za odvedenou práci. Práce pečovatelky nepatří k jednoduchým zaměstnáním. Vyžaduje nejen profesionalitu odváděné práce, ale i osobní nasazení, lidský přístup, trpělivost, vstřícnost, ochotu, flexibilitu, rozhodnost. A za všechno toto děkuji všem zaměstnancům PS. V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem našim klientům za důvěru, kterou nám projevují. Bc. Ditta Hromádková ředitelka 22

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci... 4 3. Veřejný závazek... 5 4. Poskytování a využívání našich

Více

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2014

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2014 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva 2014 1 1. Úvodní slovo 2. Základní informace o organizaci 3. Veřejný závazek 4. Organizační struktura 5. Aktivizační činnosti 6.

Více

Úřední hodiny od 7:00 do 15:00 hodin (po dohodě i mimo úřední hodiny)

Úřední hodiny od 7:00 do 15:00 hodin (po dohodě i mimo úřední hodiny) Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva 2013 1. Úvodní slovo 2. Základní informace o organizaci 3. Veřejný závazek 4. Organizační struktura 5. Aktivizační činnosti 6.

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace telefon: 475 211 781, 475 210 631 Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem fax: 475 211 781 IČO 44555385 e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

KDO JSME?...str. 2. KDO JE KLIENT, CO JE INDIVIDUÁLNÍ PLÁN, KDO JE KLÍČOVÝ PRACOVNÍK?...str. 3. CO NABÍZÍME?...str. 3. DOKUMENTACE...str.

KDO JSME?...str. 2. KDO JE KLIENT, CO JE INDIVIDUÁLNÍ PLÁN, KDO JE KLÍČOVÝ PRACOVNÍK?...str. 3. CO NABÍZÍME?...str. 3. DOKUMENTACE...str. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace telefon: 475 211 781, 475 210 631 Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem fax: 475 211 781 IČO 44555385 e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

KDO JSME?...str. 2. JAK TO FUNGUJE?...str. 3. KDO JE KLIENT, CO JE INDIVIDUÁLNÍ PLÁN, KDO JE KLÍČOVÝ PRACOVNÍK?...str. 3. CO NABÍZÍME?...str.

KDO JSME?...str. 2. JAK TO FUNGUJE?...str. 3. KDO JE KLIENT, CO JE INDIVIDUÁLNÍ PLÁN, KDO JE KLÍČOVÝ PRACOVNÍK?...str. 3. CO NABÍZÍME?...str. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace telefon: 475 211 781, 475 210 631 Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem fax: 475 211 781 IČO 44555385 e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD 1.1.2014 Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská ul. 4091/11 767 01

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

1) Kontaktní údaje IČ: Zřizovatel: Město Bojkovice. Zahájení činnosti: Statutární zástupce: Mgr.

1) Kontaktní údaje IČ: Zřizovatel: Město Bojkovice. Zahájení činnosti: Statutární zástupce: Mgr. Výroční zpráva 2014 Obsah: 1) Kontaktní údaje 2) Úvod 3) Organizační struktura 4) Statistika obyvatel 5) Sociální oblast terénní pečovatelská služba 6) Finanční zpráva 7) Školení 8) Souhrn činností 2 1)

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz, www.agentura-oasa.cz (Žádost o zavedení pečovatelské služby) Žádost podána dne: Žádost o poskytnutí sociální služby

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel: Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Pečovatelská služba a jesle města Písku V Písku dne: 16.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zvýšení úhrad za sociální služby NÁVRH USNESENÍ Rada města po

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Pečovatelská služba Identifikátor 3918445 Forma služby Terénní správní obvod ORP Uherský Brod

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více