Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne

2 Obsah Část I. Základní charakteristika školy. 3 Část II. Údaje o pracovnících školy.. 4 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 5 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí. 6 Část V. Rozhodnutí ředitele 6 Část VI. Další údaje o škole 6 Část VII. Poradenské služby v základní škole 11 Část VIII. Hodnocení minimálního preventivního programu.. 12 Část IX. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Část X. Zhodnocení a závěr 15 2

3 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa: Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel školy: Město Moravský Krumlov Ředitel školy: RNDr. František Vrána Škola sdružuje: základní škola, školní jídelna - úplná, školní družina Telefon: Fax: www stránky b. Úplná škola - k : 1. stupeň 2. stupeň Školní rok 2012/2013 Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , , ,9 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 33 Průměrný počet žáků na pedagogické pracovníky celkem za celou školu (pedagogičtí pracovníci v přepočtených úvazcích): 14,3 d. Školská rada zřízená dle 167 zákona č. 561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO e. Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.: Název zvoleného Číslo jednací vzdělávacího programu Školní vzdělávací program 834/2007 Škola pro každého 793/2009 V ročníku 5. r r.; 6.r 9.r Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ne f. Zařízení školního stravování k : Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci ostatní pravidelně stravovaní z toho pracovníků škol 921 ŠJ - úplná g. Počet pracovníků školního stravování k : Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5 h. Školní družina, která je součástí základní školy k : ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 4 / přepoč. 3 Z činnosti školní družiny : Činnost školní družiny vychází ze Školního vzdělávacího programu č. j. 822/2007 a 793/2009 pro školní družinu při Základní škole, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Konkrétně se řídí plánem práce, který pedagogické pracovnice zpracovávají pro jednotlivá oddělení. Zahrnuje 3

4 procvičování učební látky s pomůckami (formou hry), výtvarné práce, cvičení s hudbou, zpěv, rukodělné práce, čtení a vyprávění pohádek, hry s hračkami atd. Družina je přístupná přihlášeným žákům od 6.15 hod. do hod. Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. - přepočtený počet / fyzický počet: Celkový počet pedagogických pracovníků 29/ % Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 28/32 96,5 % / 97,0 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 6 6. Věkové složení pedagogických pracovníků: Věk Učitelé Muži do 35 let let 0 10 nad 50 let 4 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 2 Celkem 7 26 Rodičovská dovolená 0 5 Ženy 7. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Na škole působilo celkem 33 pedagogických pracovníků. Z toho 1 ředitel školy, 1 zástupce ředitele školy. Na 1. stupni 10 učitelek (všechny na plný pracovní úvazek), na 2. stupni 12 učitelů na plný pracovní úvazek a 5 na částečný pracovní úvazek. Ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky, z toho dvě na celý pracovní úvazek a 2 na pracovní úvazek 0,5. Jedna vychovatelka současně pracovala ještě na úvazek 0,5 jako asistentka pedagoga. Dále bylo na škole zaměstnáno 6 provozních pracovníků 1 školník, 1 účetní a současně mzdová účetní, 3 uklízečky na celý pracovní úvazek, 1 na úvazek 0,7 (současně pracuje jako kuchařka na úvazek 0,3). Ve školní jídelně pracovalo 6 zaměstnankyň 1provozářka (úvazek 0,7), 1 vedoucí kuchařka a 4 kuchařky na celý pracovní úvazek a jedna kuchařka na úvazek 0,3 (současně pracuje jako uklízečka na úvazek 0,7). Celkem tedy ve školním roce 2012/13 bylo na škole zaměstnáno 44 pracovníků. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků školy Název akce Minimalizace šikany 1 Legislativní aspekty drogové 1 problematiky Výtvarná dílna 1 Integrované dítě v ZŠ 28 Celkem Romský asistent: NE 10. Jiný asistent pedagogický: ANO Počet účastníků 4

5 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k : Ročník Počet žáků 2012/13 Opakují 2012/13 Prospělo s vyznamenáním 2012/13 Prospělo 2012/13 Neprospělo 2012/ Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 0, ,48 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 179 hodin 1 žák, průměr na jednoho žáka: hodiny 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14): 1 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4leté studium 6leté studium 8leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ: Ročník 9. ročník 41 Nižší ročník 2 Celkem 43 Počet žáků 5

6 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/13 nebyla na škole provedena kontrola Českou školní inspekcí. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti těmto rozhodnutím: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky podle 37 zákona 561/2004 Sb v platném znění o přijetí do 1. ročníku podle 46 zákona 561/2004 Sb. v platném znění 44 0 o přestupu z jiné základní školy podle 49 zákona 561/2004 Sb. v platném 30 0 znění o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu - 18 zákona 561/2004 Sb. v platném znění 25 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011: 44 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2011/12: 51 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2012/13: 44 účast školy v soutěžích, olympiádách a) soutěže - matematika Matematická olympiáda Školní kolo: Počet úspěšných řešitelů v 5. ročníku 2 Počet úspěšných řešitelů v 6. ročníku - 3 Okresní kolo: 5. ročník 13. a 14. místo 6. ročník 10 místo Pythagoriáda Školní kolo: Počet řešitelů v 5. ročníku - 16 Počet řešitelů v 6. ročníku 22 Počet řešitelů v 7. ročníku - 13 Počet řešitelů v 5. ročníku - 11 Okresní kolo : 6. ročník - 3., 4. a 5. místo Matematický klokan Soutěže se účastnilo 86 žáků z 4. až 9. tříd. b) soutěže fyzika Fyzikální olympiáda Školní kolo: Počet řešitelů v 9. ročníku - 1 Část VI. Další údaje o škole 6

7 Okresní kolo: 9. ročník - 5. místo c) soutěže český jazyk Olympiáda v českém jazyce Školní kolo: 9. ročník - 2 Okresní kolo: 9. ročník 10. místo Psaní dopisů Soutěž v písemném projevu žáků základních škol České republiky organizovala Česká pošta. Zúčastnilo se jí 15 žáků školy. d) soutěže dějepis Dějepisná olympiáda Soutěž je organizována pro žáky 8. a 9. ročníků. Okresní kolo 28. a 30. místo e) soutěže zeměpis Zeměpisná olympiáda Soutěž je organizována pro žáky 6. až 9. ročníku. Školní kolo 6. ročník 24 žáků 7. ročník 7 žáků 8. a 9. ročník 7 žáků Okresní kolo: 6. ročník 2. místo (postup do krajského kola) 7. ročník 7. místo 8. a 9. ročník 8.místo Krajské kolo 6. ročník 14. místo Eurorebus Žáci tříd 6.B,C, 7. A, B, 8. B se zapojili do vědomostní soutěže Eurorebus. Všech pět tříd postoupilo do krajského kola soutěže školních tříd, které proběhlo v Brně. Každá třída si zvolila svůj tříčlenný tým, který ji měl v krajském kole reprezentovat. Každý z nich navíc soutěžil také sám za sebe v soutěži jednotlivců. Kategorie školních tříd ZŠ01: 6.B 7. místo 6.C 16. místo 7.A 15. místo 7.B 13. místo Kategorie školních tříd ZŠ02: 8.B 20. místo Kategorie jednotlivců ZŠ01: 6., 12., 15. a 16. místo f) soutěže ve zpěvu Lyra 2011 Soutěž byla organizována ZŠ Vémyslice. Účastnilo se jí 5 žáků školy. I. kategorie (1. 3. třída) 1. místo g) soutěže výtvarné Téma - sport a sportovní olympiáda Soutěž jsme organizovali pro žáky 1. stupně, kteří se zapojili všichni. h) soutěže sportovní Soutěže ve skoku vysokém Mikulášská laťka Soutěž byla organizována školou. Chlapci: ročník 22 žáků 7

8 8. 9. ročník 24 žáků Dívky: ročník 18 žákyň ročník 14 žákyň Vánoční laťka Soutěž byla organizována Střední školou dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. Chlapci: ročník - 2. místo Soutěže v basketbalu Soutěž byla organizována DDM Znojmo. Škola uspořádala okrskové kolo a okresní finále soutěže v basketbalu pro chlapce a dívky ročník Chlapci: okrskové kolo 3. místo Dívky: okrskové kolo 2. místo Soutěže v fotbale McDonald ś Cup v minifotbalu Soutěž byla organizována Českomoravským fotbalovým svazem. Chlapci: ročník okrskové kolo 1. místo ročník okrskové kolo 3. místo ročník okresní kolo 6. místo Coca cola cup 8. 9.ročník základní kolo Halová kopaná Soutěž byla organizována DDM Znojmo. Chlapci: ročník okrskové kolo 1. místo okresní kolo 2. místo Soutěže v atletice- Pohár rozhlasu Soutěž byla organizována Českým rozhlasem. Chlapci: ročník okresní kolo 3. místo ročník okresní kolo 1. místo Dívky: ročník okresní kolo 8. místo 8

9 8. 9. ročník okresní kolo 7. místo Krumlovské kolečko Soutěž pro cyklisty vyhlásil DDM Moravský Krumlov. Z naší školy soutěžilo 86 žáků. Dopravní soutěž mladých cyklistů Besip Týmová soutěž navazuje na Krumlovské kolečko. Je celostátní a vyhlašují ji - Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Ústředním automotoklubem České republiky, Autoklubem České republiky a Českým červeným křížem. Oblastní kolo I. kategorie 5. místo II. kategorie 6. místo Střelnice Cross Soutěže organizované DDM Moravský Krumlov se zúčastnilo: V I. kategorii (2. 4. třída) 58 žáků V II. kategorii (5. 6. třída) 84 žáků V III. kategorii (7. 9. třída) 35 žáků Soutěž - plavání Soutěž byla organizována Plaveckou školou Aqua Start Znojmo, Mgr. Bedřich Daberger. Dívky a chlapci - 3.r. 4.r 6 žáků 2. místo Stolní tenis Soutěž byla organizována školou. Chlapci 6.r. 7.r žáků Chlapci 8.r. 9.r žáků Dívky 6.r. 7.r žákyň Dívky 8.r. 9.r. - 8 žákyň Atletická olympiáda Na závěr školního roku byla uspořádána atletická olympiáda pro žáky 1. a 2. stupně. 1. stupeň žáků, 2. stupeň 82 žáků ch) soutěže prezentace Felix futurum Týmovou soutěž šestice žáků základních škol okresu Znojmo organizovala SOŠ a SOU Přímětická, Znojmo. Téma znělo Proč jsem hrdý na svou školu a celá soutěž měla dvě části. V prvním kole žáci vytvořili několikastránkový text na zadané téma, připojili fotografie, tabulky apod. Vše odeslali do pořádající školy, kde byly práce zhodnoceny. Poté obdrželi informaci, že práce žáků postupuje do kola druhého, tým nyní musel vypracovat prezentaci a nacvičit vystoupení před porotou. Ve finále soutěže žáci obsadili 3. místo. organizace působící při škole Sdružení rodičů při ZŠ Klášterní Sdružení rodičů při ZŠ Klášterní podporuje finančně některé akce pořádané školou a pomáhá s jejich organizací. Sportovní klub při ZŠ Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134 Členy sportovního klubu je 26 žáků školy. Činnost klubu je zaměřena na basketbal pro žáky r. 9

10 spolupráce školy s dalšími subjekty ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická organizace soutěží Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova organizace lyžařského výcvikového kurzu žáků 7. ročníku a turistického pochodu Krumlovská šestatřicítka Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov - plánování a organizování některých akcí pro žáky Nadační fond Krtek - naši žáci realizovali programové pásmo pro děti z onkologického oddělení FN Brno, Dětská nemocnice, Černopolní 9 Hnutí na vlastních nohou stonožka Jde o mezinárodní hnutí fungující v různých zemích světa. Zakladatelkou hnutí a hlavním garantem je paní Bela Gran Jensen (státní příslušnice Norska, českého původu). Patronem hnutí je bývalý český prezident Václav Havel. Žáci školy se zapojují do hnutím organizované akce tvorba vánočních přání, která se pak prodávají zájemcům ve světě. Utržené finanční prostředky jsou používány na vybavení nemocnic, pomoc po živelných a válečných pohromách atd. Počítačová škola Gopas, a s., Brno - vzdělávací středisko pro mezinárodně uznávané testování ECDL škola je vlastníkem certifikované počítačové učebny Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství pří ZŠ Klášterní - spolupráce formou vzájemných konzultací v oblasti pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, hospodaření a systému školení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účast žáků a pedagogů na životě v obci a místním regionu Soubor Krumlováček pracoval ve školním roce 2012/2013 ve dvou odděleních. I. oddělení (první stupeň) V kroužku pracovalo 14 žáků prvního stupně. Žáci pracovali s chutí a nadšením. II. oddělení (druhý stupeň) Kroužek navštěvovali žáci 2. stupně, z různých ročníků. Program byl sestaven pro 3 taneční páry. Obě oddělení Krumlováčku se zúčastnila těchto vystoupení: Pohádkové Vánoce (Moravský Krumlov-město) Žáci žákům (budova školy) Děti pro děti (Brno, dětské oddělení Fakultní nemocnice, spolupráce s nadačním fondem Krtek) školní akademie zapojení školy do projektů a programů financovaných z cizích zdrojů Projekt EU peníze školám Škola se zapojila do projektu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projekt bude na škole probíhat až do konce roku V školním roce 2012/13 učitelé vytvořil 120 digitálních učebních materiálů, které budou využity v předmětech anglický jazyk, fyzika, zeměpis, prvouka, vlastivěda a přírodověda. Dále bylo finančně zajištěno rozdělení tříd ve výuce informatiky v 5. až 9. ročníku. 10

11 Projekt Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady. Umožňuje školám deklarovat jejich ekologické myšlení a zároveň podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol. Program Mrkev Škola je zapojena do programu - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy v regionu. Program je zaměřen na podporu ekologické výchovy na školách v České republice. V Jihomoravském kraji koordinuje a finančně zajišťuje tento program školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. výcvikové kurzy - lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz byl v souladu se zvoleným výukovým programem realizován pro žáky 7. ročníku. Proběhl ve dvou termínech. V rámci efektivního využití finančních prostředků (doprava, převoz lyžařského vybavení) byl termín určen ve spolupráci s Gymnáziem Moravský Krumlov. Kurz proběhl v Orlických horách, Deštné. - plavecký výcvikový kurz Plavecký výcvikový kurz byl realizován pro žáky 3. a 4. ročníku v souladu se zvoleným výukovým programem. Žáci kurz absolvovali v Plavecké škole zřízené společností - Znojemské plavání s r. o., Školní 3214/3, Znojmo. Část VII. Poradenské služby v Základní škole Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, Moravský Krumlov 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 učitelství 2. stupeň; vysokoškolské M Zt; studium pro výchovné poradce školní metodik prevence 1 učitelství 2. stupeň; Čj - Ov vysokoškolské úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog

12 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) program (grant) 0 organizace, která grant poskytuje 0 výše finanční částky 0 b) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese, např. sponzor, jiné zdroj 0 výše finanční částky 0 3. Individuální integrace Individuální integrace Speciální vzdělávací potřeby Ročník Počet žáků Poruchy učení II. 1 Poruchy učení III. 4 Poruchy učení IV. 1 Poruchy učení V. 4 Poruchy učení VI. 7 Poruchy učení VII. 3 Poruchy učení VIII. 2 Celkem I.-IX. 22 Mimořádně nadaní žáci Ročník Počet žáků Mimořádně nadaní žáci IV. 1 Část VIII. Hodnocení minimálního preventivního programu Školní minimální preventivní program (dále MMP) rozlišuje specifickou a nespecifickou primární prevenci. 1. Specifická primární prevence (dále SPP) byla prováděna v těchto oblastech: a) výuka Témata týkající se SPP byla součástí učiva ve všech ročnících. Ke změnám školního vzdělávacího programu nedošlo, učivo bylo probráno podle plánu. b) organizace školy Ve školním ochranném režimu tvořeném dohledy nad žáky a školním řádem se neprojevily žádné nedostatky. Školní směrnice Prevence šikany (č. j. 26 / 2011) a Program proti šikanování (č. j. 1022/2010) byly efektivně využívány. Metodik prevence úzce spolupracoval s výchovným poradcem a školním koordinátorem péče o integrované a zohledňované žáky. c) zapojení do komplexního primárního preventivního programu Realizované akce Roč. Realizátor Dopravní výchova DDM MK 112 V ohrožení života DDM MK Právní vědomí I. 6. OSPOD MK Školy přicházejí do NP Podyjí 6., 7., 9. NP Podyjí Poruchy příjmu potravy 8. lektor o. s. Anabell Brno Akce byly vhodně koncipovány pro příslušný ročník, vyhovovaly potřebám školy. 12

13 d) preventivní aktivity ve spolupráci s jinými subjekty Žáci 2. A a 5. B pracovali se svými tř. u. na projektu Kočičí zahrada Ped. psych. poradny Brno. Dívky 6. roč. absolvovaly besedu Čas proměn. Žáci 7. B absolvovali šetření vztahů ve třídě realizované Ped. psych. poradnou Znojmo. Žáci 9. roč. navštívili Den otevřených dveří Tyflocentra pořádaný ve spolupráci s MěK. 2. V rámci nespecifické primární prevence (dále NPP) vyvíjela škola činnost v těchto oblastech: a) běžný školní provoz - všichni třídní učitelé se v rámci třídnických chvilek věnovali zlepšování sociálního klimatu v kolektivu -vyučující jednotlivých tříd 2. stupně se pravidelně scházeli k hodnocení prospěchu a chování žáků -k seznamování žáků s aktuálními informacemi sloužila nástěnka ŠMP b) projekty Těšíme se do školy Adaptační program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče je všemi zúčastněnými velmi kladně přijímán. Jsem tu pro tebe Žáci 9. ročníku se stali patrony prvňáčků pomáhali jim po celý rok v běžném školním provozu s různými těžkostmi, absolvovali s nimi řadu akcí a spoluvytvářeli tak bezpečné školní prostředí. Na Mikuláše navštívili prvňáčky v maskách a připravili pro ně soutěžní dopoledne. Na závěr školního roku předali svým prvňáčkům malé dárečky. Začínáme Žáci 6. C, která je složena z nově příchozích žáků, se na začátku školního roku formou prožitkových aktivit seznámili navzájem i se svou tř. u. a učili se zásadám dobré spolupráce. Vánoční dílničky Žáci 2. stupně strávili vyučovací den před Vánocemi aktivitami, které si sami zvolili. Jednotlivé dílničky šly napříč třídami setkávali se tedy a spolupracovali žáci různých ročníků. Školní akademie Zábavný pořad, který proběhl , připravovali pro své spolužáky společně žáci 1. i 2. stupně pod vedením pedagogických pracovníků. Opět šlo o vhodné doplnění nabídky volnočasových aktivit. Někteří účinkující připravili ve spolupráci s nadací Krtek vystoupení pro pacienty dětského onkologického oddělení nemocnice Brno. c) soutěže Žáci se účastnili širokého spektra soutěží pořádaných školou i jinými subjekty. Soutěžili v oblasti výtvarné, sportovní, pěvecké a ekologické. Tyto činnosti vedly k posilování pozitivního klimatu školy a k utváření pozitivních postojů žáků. d) různé - charitativní sbírky, projekty pomohly žákům uvědomovat si realitu nemocných dětí, postižených, trpících - návštěvy filmových a divadelních představení, výstav umožňovaly žákům budovat osobní postoje - žáci se účastnili akcí pořádaných městem, učili se tak být součástí veřejného dění Výše jmenované činnosti rovněž podporovaly utváření pozitivních osobních postojů žáků. 3. Závěr Účinnost školního MMP byla průběžně ověřována rozhovory s pedagogickými pracovníky, žáky i rodiči. Třídní učitelé soustavně pozorovali a pozitivně ovlivňovali klima v třídních kolektivech. Cíle MMP se dařilo naplňovat. Dne Mgr. Lucie Krausová, školní metodička prevence 13

14 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano ne věk celkem případů Návykové látky ne Záškoláctví ano 14 1 Šikana ne Kyberšikana ne Gambling ne Kriminalita ne Rasismus ne Jiné - ničení školního majetku ne - ničení majetku žáka ne - podvodné jednání ne - nevhodné chování ano neplnění školních povinností ano Příjmy roku 2012 Část IX. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Výnosy z transferů ze státního rozpočtu ,00 Kč Výnosy z transferů z rozpočtu zřizovatele ,00 Kč Příjmy z vlastní činnosti (tržby za stravné, úplata za školní družinu, Příspěvek na závodní stravování, čerpání rezervního fondu, jiné výnosy, přijaté úroky) ,49 Kč Dotace EU Kč Příjmy z hlavní činnosti celkem ,49 Kč Příjmy z doplňkové činnosti (tržba za stravné od cizích strávníků, tržba za pronájmy tělocvičny a kuchyňky, tržba za stravné od organizací, tržba z prodeje sazenic, zálohované nájemné za školnický byt) ,00 Kč Příjmy z hlavní a doplňkové činnosti celkem ,49 Kč Výdaje roku 2012 Výdaje z nároků na prostředky ze státního rozpočtu ,00 Kč Výdaje nároků na prostředky z rozpočtu územně správních celků ,46 Kč Čerpání dotace EU Kč Výdaje hlavní činnosti celkem ,46 Kč Výdaje doplňkové činnosti ,20 Kč Výdaje hlavní a doplňkové činnosti celkem ,66 Kč Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Výnosy z transferů ze státního rozpočtu.0 Kč Výnosy z transferů z rozpočtu územně správních celků a z vlastní činnosti ,03 Kč Celkem ,03 Kč Hospodářský výsledek doplňkové činnosti ,80 Kč Hospodářský výsledek hlavní a doplňkové činnosti celkem ,83 Kč 14

15 Část X. Zhodnocení a závěr Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace je úplnou základní školou, která učí podle Školního vzdělávacího programu Škola pro každého č. j. 834/2007, č. j. 793/2009. Škola plní svoji funkci v oblasti vzdělávání a výchovy dětí ve věku 6 až 15 roků. Hospodaření školy v kalendářním roce 2012 bylo bezproblémové. V Moravském Krumlově dne RNDr. František Vrána ředitel školy 15

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola, Šatov. okres Znojmo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2010-2011

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2010-2011 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 3. 10. 2011.

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Stránka č. 1 z 11 Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ve školním roce 2003/2004) a) Název školy, sídlo, právní forma Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více