Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne

2 Obsah Část I. Základní charakteristika školy. 3 Část II. Údaje o pracovnících školy.. 4 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 5 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí. 6 Část V. Rozhodnutí ředitele 6 Část VI. Další údaje o škole 6 Část VII. Poradenské služby v základní škole 11 Část VIII. Hodnocení minimálního preventivního programu.. 12 Část IX. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Část X. Zhodnocení a závěr 15 2

3 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa: Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel školy: Město Moravský Krumlov Ředitel školy: RNDr. František Vrána Škola sdružuje: základní škola, školní jídelna - úplná, školní družina Telefon: Fax: www stránky b. Úplná škola - k : 1. stupeň 2. stupeň Školní rok 2012/2013 Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , , ,9 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 33 Průměrný počet žáků na pedagogické pracovníky celkem za celou školu (pedagogičtí pracovníci v přepočtených úvazcích): 14,3 d. Školská rada zřízená dle 167 zákona č. 561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO e. Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.: Název zvoleného Číslo jednací vzdělávacího programu Školní vzdělávací program 834/2007 Škola pro každého 793/2009 V ročníku 5. r r.; 6.r 9.r Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ne f. Zařízení školního stravování k : Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci ostatní pravidelně stravovaní z toho pracovníků škol 921 ŠJ - úplná g. Počet pracovníků školního stravování k : Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5 h. Školní družina, která je součástí základní školy k : ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 4 / přepoč. 3 Z činnosti školní družiny : Činnost školní družiny vychází ze Školního vzdělávacího programu č. j. 822/2007 a 793/2009 pro školní družinu při Základní škole, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Konkrétně se řídí plánem práce, který pedagogické pracovnice zpracovávají pro jednotlivá oddělení. Zahrnuje 3

4 procvičování učební látky s pomůckami (formou hry), výtvarné práce, cvičení s hudbou, zpěv, rukodělné práce, čtení a vyprávění pohádek, hry s hračkami atd. Družina je přístupná přihlášeným žákům od 6.15 hod. do hod. Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. - přepočtený počet / fyzický počet: Celkový počet pedagogických pracovníků 29/ % Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 28/32 96,5 % / 97,0 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 6 6. Věkové složení pedagogických pracovníků: Věk Učitelé Muži do 35 let let 0 10 nad 50 let 4 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 2 Celkem 7 26 Rodičovská dovolená 0 5 Ženy 7. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Na škole působilo celkem 33 pedagogických pracovníků. Z toho 1 ředitel školy, 1 zástupce ředitele školy. Na 1. stupni 10 učitelek (všechny na plný pracovní úvazek), na 2. stupni 12 učitelů na plný pracovní úvazek a 5 na částečný pracovní úvazek. Ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky, z toho dvě na celý pracovní úvazek a 2 na pracovní úvazek 0,5. Jedna vychovatelka současně pracovala ještě na úvazek 0,5 jako asistentka pedagoga. Dále bylo na škole zaměstnáno 6 provozních pracovníků 1 školník, 1 účetní a současně mzdová účetní, 3 uklízečky na celý pracovní úvazek, 1 na úvazek 0,7 (současně pracuje jako kuchařka na úvazek 0,3). Ve školní jídelně pracovalo 6 zaměstnankyň 1provozářka (úvazek 0,7), 1 vedoucí kuchařka a 4 kuchařky na celý pracovní úvazek a jedna kuchařka na úvazek 0,3 (současně pracuje jako uklízečka na úvazek 0,7). Celkem tedy ve školním roce 2012/13 bylo na škole zaměstnáno 44 pracovníků. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků školy Název akce Minimalizace šikany 1 Legislativní aspekty drogové 1 problematiky Výtvarná dílna 1 Integrované dítě v ZŠ 28 Celkem Romský asistent: NE 10. Jiný asistent pedagogický: ANO Počet účastníků 4

5 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k : Ročník Počet žáků 2012/13 Opakují 2012/13 Prospělo s vyznamenáním 2012/13 Prospělo 2012/13 Neprospělo 2012/ Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 0, ,48 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 179 hodin 1 žák, průměr na jednoho žáka: hodiny 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14): 1 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4leté studium 6leté studium 8leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ: Ročník 9. ročník 41 Nižší ročník 2 Celkem 43 Počet žáků 5

6 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/13 nebyla na škole provedena kontrola Českou školní inspekcí. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti těmto rozhodnutím: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky podle 37 zákona 561/2004 Sb v platném znění o přijetí do 1. ročníku podle 46 zákona 561/2004 Sb. v platném znění 44 0 o přestupu z jiné základní školy podle 49 zákona 561/2004 Sb. v platném 30 0 znění o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu - 18 zákona 561/2004 Sb. v platném znění 25 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011: 44 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2011/12: 51 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2012/13: 44 účast školy v soutěžích, olympiádách a) soutěže - matematika Matematická olympiáda Školní kolo: Počet úspěšných řešitelů v 5. ročníku 2 Počet úspěšných řešitelů v 6. ročníku - 3 Okresní kolo: 5. ročník 13. a 14. místo 6. ročník 10 místo Pythagoriáda Školní kolo: Počet řešitelů v 5. ročníku - 16 Počet řešitelů v 6. ročníku 22 Počet řešitelů v 7. ročníku - 13 Počet řešitelů v 5. ročníku - 11 Okresní kolo : 6. ročník - 3., 4. a 5. místo Matematický klokan Soutěže se účastnilo 86 žáků z 4. až 9. tříd. b) soutěže fyzika Fyzikální olympiáda Školní kolo: Počet řešitelů v 9. ročníku - 1 Část VI. Další údaje o škole 6

7 Okresní kolo: 9. ročník - 5. místo c) soutěže český jazyk Olympiáda v českém jazyce Školní kolo: 9. ročník - 2 Okresní kolo: 9. ročník 10. místo Psaní dopisů Soutěž v písemném projevu žáků základních škol České republiky organizovala Česká pošta. Zúčastnilo se jí 15 žáků školy. d) soutěže dějepis Dějepisná olympiáda Soutěž je organizována pro žáky 8. a 9. ročníků. Okresní kolo 28. a 30. místo e) soutěže zeměpis Zeměpisná olympiáda Soutěž je organizována pro žáky 6. až 9. ročníku. Školní kolo 6. ročník 24 žáků 7. ročník 7 žáků 8. a 9. ročník 7 žáků Okresní kolo: 6. ročník 2. místo (postup do krajského kola) 7. ročník 7. místo 8. a 9. ročník 8.místo Krajské kolo 6. ročník 14. místo Eurorebus Žáci tříd 6.B,C, 7. A, B, 8. B se zapojili do vědomostní soutěže Eurorebus. Všech pět tříd postoupilo do krajského kola soutěže školních tříd, které proběhlo v Brně. Každá třída si zvolila svůj tříčlenný tým, který ji měl v krajském kole reprezentovat. Každý z nich navíc soutěžil také sám za sebe v soutěži jednotlivců. Kategorie školních tříd ZŠ01: 6.B 7. místo 6.C 16. místo 7.A 15. místo 7.B 13. místo Kategorie školních tříd ZŠ02: 8.B 20. místo Kategorie jednotlivců ZŠ01: 6., 12., 15. a 16. místo f) soutěže ve zpěvu Lyra 2011 Soutěž byla organizována ZŠ Vémyslice. Účastnilo se jí 5 žáků školy. I. kategorie (1. 3. třída) 1. místo g) soutěže výtvarné Téma - sport a sportovní olympiáda Soutěž jsme organizovali pro žáky 1. stupně, kteří se zapojili všichni. h) soutěže sportovní Soutěže ve skoku vysokém Mikulášská laťka Soutěž byla organizována školou. Chlapci: ročník 22 žáků 7

8 8. 9. ročník 24 žáků Dívky: ročník 18 žákyň ročník 14 žákyň Vánoční laťka Soutěž byla organizována Střední školou dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. Chlapci: ročník - 2. místo Soutěže v basketbalu Soutěž byla organizována DDM Znojmo. Škola uspořádala okrskové kolo a okresní finále soutěže v basketbalu pro chlapce a dívky ročník Chlapci: okrskové kolo 3. místo Dívky: okrskové kolo 2. místo Soutěže v fotbale McDonald ś Cup v minifotbalu Soutěž byla organizována Českomoravským fotbalovým svazem. Chlapci: ročník okrskové kolo 1. místo ročník okrskové kolo 3. místo ročník okresní kolo 6. místo Coca cola cup 8. 9.ročník základní kolo Halová kopaná Soutěž byla organizována DDM Znojmo. Chlapci: ročník okrskové kolo 1. místo okresní kolo 2. místo Soutěže v atletice- Pohár rozhlasu Soutěž byla organizována Českým rozhlasem. Chlapci: ročník okresní kolo 3. místo ročník okresní kolo 1. místo Dívky: ročník okresní kolo 8. místo 8

9 8. 9. ročník okresní kolo 7. místo Krumlovské kolečko Soutěž pro cyklisty vyhlásil DDM Moravský Krumlov. Z naší školy soutěžilo 86 žáků. Dopravní soutěž mladých cyklistů Besip Týmová soutěž navazuje na Krumlovské kolečko. Je celostátní a vyhlašují ji - Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Ústředním automotoklubem České republiky, Autoklubem České republiky a Českým červeným křížem. Oblastní kolo I. kategorie 5. místo II. kategorie 6. místo Střelnice Cross Soutěže organizované DDM Moravský Krumlov se zúčastnilo: V I. kategorii (2. 4. třída) 58 žáků V II. kategorii (5. 6. třída) 84 žáků V III. kategorii (7. 9. třída) 35 žáků Soutěž - plavání Soutěž byla organizována Plaveckou školou Aqua Start Znojmo, Mgr. Bedřich Daberger. Dívky a chlapci - 3.r. 4.r 6 žáků 2. místo Stolní tenis Soutěž byla organizována školou. Chlapci 6.r. 7.r žáků Chlapci 8.r. 9.r žáků Dívky 6.r. 7.r žákyň Dívky 8.r. 9.r. - 8 žákyň Atletická olympiáda Na závěr školního roku byla uspořádána atletická olympiáda pro žáky 1. a 2. stupně. 1. stupeň žáků, 2. stupeň 82 žáků ch) soutěže prezentace Felix futurum Týmovou soutěž šestice žáků základních škol okresu Znojmo organizovala SOŠ a SOU Přímětická, Znojmo. Téma znělo Proč jsem hrdý na svou školu a celá soutěž měla dvě části. V prvním kole žáci vytvořili několikastránkový text na zadané téma, připojili fotografie, tabulky apod. Vše odeslali do pořádající školy, kde byly práce zhodnoceny. Poté obdrželi informaci, že práce žáků postupuje do kola druhého, tým nyní musel vypracovat prezentaci a nacvičit vystoupení před porotou. Ve finále soutěže žáci obsadili 3. místo. organizace působící při škole Sdružení rodičů při ZŠ Klášterní Sdružení rodičů při ZŠ Klášterní podporuje finančně některé akce pořádané školou a pomáhá s jejich organizací. Sportovní klub při ZŠ Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134 Členy sportovního klubu je 26 žáků školy. Činnost klubu je zaměřena na basketbal pro žáky r. 9

10 spolupráce školy s dalšími subjekty ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická organizace soutěží Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova organizace lyžařského výcvikového kurzu žáků 7. ročníku a turistického pochodu Krumlovská šestatřicítka Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov - plánování a organizování některých akcí pro žáky Nadační fond Krtek - naši žáci realizovali programové pásmo pro děti z onkologického oddělení FN Brno, Dětská nemocnice, Černopolní 9 Hnutí na vlastních nohou stonožka Jde o mezinárodní hnutí fungující v různých zemích světa. Zakladatelkou hnutí a hlavním garantem je paní Bela Gran Jensen (státní příslušnice Norska, českého původu). Patronem hnutí je bývalý český prezident Václav Havel. Žáci školy se zapojují do hnutím organizované akce tvorba vánočních přání, která se pak prodávají zájemcům ve světě. Utržené finanční prostředky jsou používány na vybavení nemocnic, pomoc po živelných a válečných pohromách atd. Počítačová škola Gopas, a s., Brno - vzdělávací středisko pro mezinárodně uznávané testování ECDL škola je vlastníkem certifikované počítačové učebny Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství pří ZŠ Klášterní - spolupráce formou vzájemných konzultací v oblasti pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, hospodaření a systému školení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účast žáků a pedagogů na životě v obci a místním regionu Soubor Krumlováček pracoval ve školním roce 2012/2013 ve dvou odděleních. I. oddělení (první stupeň) V kroužku pracovalo 14 žáků prvního stupně. Žáci pracovali s chutí a nadšením. II. oddělení (druhý stupeň) Kroužek navštěvovali žáci 2. stupně, z různých ročníků. Program byl sestaven pro 3 taneční páry. Obě oddělení Krumlováčku se zúčastnila těchto vystoupení: Pohádkové Vánoce (Moravský Krumlov-město) Žáci žákům (budova školy) Děti pro děti (Brno, dětské oddělení Fakultní nemocnice, spolupráce s nadačním fondem Krtek) školní akademie zapojení školy do projektů a programů financovaných z cizích zdrojů Projekt EU peníze školám Škola se zapojila do projektu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projekt bude na škole probíhat až do konce roku V školním roce 2012/13 učitelé vytvořil 120 digitálních učebních materiálů, které budou využity v předmětech anglický jazyk, fyzika, zeměpis, prvouka, vlastivěda a přírodověda. Dále bylo finančně zajištěno rozdělení tříd ve výuce informatiky v 5. až 9. ročníku. 10

11 Projekt Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady. Umožňuje školám deklarovat jejich ekologické myšlení a zároveň podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol. Program Mrkev Škola je zapojena do programu - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy v regionu. Program je zaměřen na podporu ekologické výchovy na školách v České republice. V Jihomoravském kraji koordinuje a finančně zajišťuje tento program školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. výcvikové kurzy - lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz byl v souladu se zvoleným výukovým programem realizován pro žáky 7. ročníku. Proběhl ve dvou termínech. V rámci efektivního využití finančních prostředků (doprava, převoz lyžařského vybavení) byl termín určen ve spolupráci s Gymnáziem Moravský Krumlov. Kurz proběhl v Orlických horách, Deštné. - plavecký výcvikový kurz Plavecký výcvikový kurz byl realizován pro žáky 3. a 4. ročníku v souladu se zvoleným výukovým programem. Žáci kurz absolvovali v Plavecké škole zřízené společností - Znojemské plavání s r. o., Školní 3214/3, Znojmo. Část VII. Poradenské služby v Základní škole Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, Moravský Krumlov 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 učitelství 2. stupeň; vysokoškolské M Zt; studium pro výchovné poradce školní metodik prevence 1 učitelství 2. stupeň; Čj - Ov vysokoškolské úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog

12 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) program (grant) 0 organizace, která grant poskytuje 0 výše finanční částky 0 b) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese, např. sponzor, jiné zdroj 0 výše finanční částky 0 3. Individuální integrace Individuální integrace Speciální vzdělávací potřeby Ročník Počet žáků Poruchy učení II. 1 Poruchy učení III. 4 Poruchy učení IV. 1 Poruchy učení V. 4 Poruchy učení VI. 7 Poruchy učení VII. 3 Poruchy učení VIII. 2 Celkem I.-IX. 22 Mimořádně nadaní žáci Ročník Počet žáků Mimořádně nadaní žáci IV. 1 Část VIII. Hodnocení minimálního preventivního programu Školní minimální preventivní program (dále MMP) rozlišuje specifickou a nespecifickou primární prevenci. 1. Specifická primární prevence (dále SPP) byla prováděna v těchto oblastech: a) výuka Témata týkající se SPP byla součástí učiva ve všech ročnících. Ke změnám školního vzdělávacího programu nedošlo, učivo bylo probráno podle plánu. b) organizace školy Ve školním ochranném režimu tvořeném dohledy nad žáky a školním řádem se neprojevily žádné nedostatky. Školní směrnice Prevence šikany (č. j. 26 / 2011) a Program proti šikanování (č. j. 1022/2010) byly efektivně využívány. Metodik prevence úzce spolupracoval s výchovným poradcem a školním koordinátorem péče o integrované a zohledňované žáky. c) zapojení do komplexního primárního preventivního programu Realizované akce Roč. Realizátor Dopravní výchova DDM MK 112 V ohrožení života DDM MK Právní vědomí I. 6. OSPOD MK Školy přicházejí do NP Podyjí 6., 7., 9. NP Podyjí Poruchy příjmu potravy 8. lektor o. s. Anabell Brno Akce byly vhodně koncipovány pro příslušný ročník, vyhovovaly potřebám školy. 12

13 d) preventivní aktivity ve spolupráci s jinými subjekty Žáci 2. A a 5. B pracovali se svými tř. u. na projektu Kočičí zahrada Ped. psych. poradny Brno. Dívky 6. roč. absolvovaly besedu Čas proměn. Žáci 7. B absolvovali šetření vztahů ve třídě realizované Ped. psych. poradnou Znojmo. Žáci 9. roč. navštívili Den otevřených dveří Tyflocentra pořádaný ve spolupráci s MěK. 2. V rámci nespecifické primární prevence (dále NPP) vyvíjela škola činnost v těchto oblastech: a) běžný školní provoz - všichni třídní učitelé se v rámci třídnických chvilek věnovali zlepšování sociálního klimatu v kolektivu -vyučující jednotlivých tříd 2. stupně se pravidelně scházeli k hodnocení prospěchu a chování žáků -k seznamování žáků s aktuálními informacemi sloužila nástěnka ŠMP b) projekty Těšíme se do školy Adaptační program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče je všemi zúčastněnými velmi kladně přijímán. Jsem tu pro tebe Žáci 9. ročníku se stali patrony prvňáčků pomáhali jim po celý rok v běžném školním provozu s různými těžkostmi, absolvovali s nimi řadu akcí a spoluvytvářeli tak bezpečné školní prostředí. Na Mikuláše navštívili prvňáčky v maskách a připravili pro ně soutěžní dopoledne. Na závěr školního roku předali svým prvňáčkům malé dárečky. Začínáme Žáci 6. C, která je složena z nově příchozích žáků, se na začátku školního roku formou prožitkových aktivit seznámili navzájem i se svou tř. u. a učili se zásadám dobré spolupráce. Vánoční dílničky Žáci 2. stupně strávili vyučovací den před Vánocemi aktivitami, které si sami zvolili. Jednotlivé dílničky šly napříč třídami setkávali se tedy a spolupracovali žáci různých ročníků. Školní akademie Zábavný pořad, který proběhl , připravovali pro své spolužáky společně žáci 1. i 2. stupně pod vedením pedagogických pracovníků. Opět šlo o vhodné doplnění nabídky volnočasových aktivit. Někteří účinkující připravili ve spolupráci s nadací Krtek vystoupení pro pacienty dětského onkologického oddělení nemocnice Brno. c) soutěže Žáci se účastnili širokého spektra soutěží pořádaných školou i jinými subjekty. Soutěžili v oblasti výtvarné, sportovní, pěvecké a ekologické. Tyto činnosti vedly k posilování pozitivního klimatu školy a k utváření pozitivních postojů žáků. d) různé - charitativní sbírky, projekty pomohly žákům uvědomovat si realitu nemocných dětí, postižených, trpících - návštěvy filmových a divadelních představení, výstav umožňovaly žákům budovat osobní postoje - žáci se účastnili akcí pořádaných městem, učili se tak být součástí veřejného dění Výše jmenované činnosti rovněž podporovaly utváření pozitivních osobních postojů žáků. 3. Závěr Účinnost školního MMP byla průběžně ověřována rozhovory s pedagogickými pracovníky, žáky i rodiči. Třídní učitelé soustavně pozorovali a pozitivně ovlivňovali klima v třídních kolektivech. Cíle MMP se dařilo naplňovat. Dne Mgr. Lucie Krausová, školní metodička prevence 13

14 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano ne věk celkem případů Návykové látky ne Záškoláctví ano 14 1 Šikana ne Kyberšikana ne Gambling ne Kriminalita ne Rasismus ne Jiné - ničení školního majetku ne - ničení majetku žáka ne - podvodné jednání ne - nevhodné chování ano neplnění školních povinností ano Příjmy roku 2012 Část IX. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Výnosy z transferů ze státního rozpočtu ,00 Kč Výnosy z transferů z rozpočtu zřizovatele ,00 Kč Příjmy z vlastní činnosti (tržby za stravné, úplata za školní družinu, Příspěvek na závodní stravování, čerpání rezervního fondu, jiné výnosy, přijaté úroky) ,49 Kč Dotace EU Kč Příjmy z hlavní činnosti celkem ,49 Kč Příjmy z doplňkové činnosti (tržba za stravné od cizích strávníků, tržba za pronájmy tělocvičny a kuchyňky, tržba za stravné od organizací, tržba z prodeje sazenic, zálohované nájemné za školnický byt) ,00 Kč Příjmy z hlavní a doplňkové činnosti celkem ,49 Kč Výdaje roku 2012 Výdaje z nároků na prostředky ze státního rozpočtu ,00 Kč Výdaje nároků na prostředky z rozpočtu územně správních celků ,46 Kč Čerpání dotace EU Kč Výdaje hlavní činnosti celkem ,46 Kč Výdaje doplňkové činnosti ,20 Kč Výdaje hlavní a doplňkové činnosti celkem ,66 Kč Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Výnosy z transferů ze státního rozpočtu.0 Kč Výnosy z transferů z rozpočtu územně správních celků a z vlastní činnosti ,03 Kč Celkem ,03 Kč Hospodářský výsledek doplňkové činnosti ,80 Kč Hospodářský výsledek hlavní a doplňkové činnosti celkem ,83 Kč 14

15 Část X. Zhodnocení a závěr Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace je úplnou základní školou, která učí podle Školního vzdělávacího programu Škola pro každého č. j. 834/2007, č. j. 793/2009. Škola plní svoji funkci v oblasti vzdělávání a výchovy dětí ve věku 6 až 15 roků. Hospodaření školy v kalendářním roce 2012 bylo bezproblémové. V Moravském Krumlově dne RNDr. František Vrána ředitel školy 15

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více