Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne

2 Obsah Část I. Základní charakteristika školy. 3 Část II. Údaje o pracovnících školy.. 4 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 5 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí. 6 Část V. Rozhodnutí ředitele 6 Část VI. Další údaje o škole 6 Část VII. Poradenské služby v základní škole 11 Část VIII. Hodnocení minimálního preventivního programu.. 12 Část IX. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Část X. Zhodnocení a závěr 15 2

3 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa: Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel školy: Město Moravský Krumlov Ředitel školy: RNDr. František Vrána Škola sdružuje: základní škola, školní jídelna - úplná, školní družina Telefon: Fax: www stránky b. Úplná škola - k : 1. stupeň 2. stupeň Školní rok 2012/2013 Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , , ,9 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 33 Průměrný počet žáků na pedagogické pracovníky celkem za celou školu (pedagogičtí pracovníci v přepočtených úvazcích): 14,3 d. Školská rada zřízená dle 167 zákona č. 561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO e. Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.: Název zvoleného Číslo jednací vzdělávacího programu Školní vzdělávací program 834/2007 Škola pro každého 793/2009 V ročníku 5. r r.; 6.r 9.r Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ne f. Zařízení školního stravování k : Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci ostatní pravidelně stravovaní z toho pracovníků škol 921 ŠJ - úplná g. Počet pracovníků školního stravování k : Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5 h. Školní družina, která je součástí základní školy k : ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 4 / přepoč. 3 Z činnosti školní družiny : Činnost školní družiny vychází ze Školního vzdělávacího programu č. j. 822/2007 a 793/2009 pro školní družinu při Základní škole, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Konkrétně se řídí plánem práce, který pedagogické pracovnice zpracovávají pro jednotlivá oddělení. Zahrnuje 3

4 procvičování učební látky s pomůckami (formou hry), výtvarné práce, cvičení s hudbou, zpěv, rukodělné práce, čtení a vyprávění pohádek, hry s hračkami atd. Družina je přístupná přihlášeným žákům od 6.15 hod. do hod. Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. - přepočtený počet / fyzický počet: Celkový počet pedagogických pracovníků 29/ % Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 28/32 96,5 % / 97,0 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 6 6. Věkové složení pedagogických pracovníků: Věk Učitelé Muži do 35 let let 0 10 nad 50 let 4 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 2 Celkem 7 26 Rodičovská dovolená 0 5 Ženy 7. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Na škole působilo celkem 33 pedagogických pracovníků. Z toho 1 ředitel školy, 1 zástupce ředitele školy. Na 1. stupni 10 učitelek (všechny na plný pracovní úvazek), na 2. stupni 12 učitelů na plný pracovní úvazek a 5 na částečný pracovní úvazek. Ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky, z toho dvě na celý pracovní úvazek a 2 na pracovní úvazek 0,5. Jedna vychovatelka současně pracovala ještě na úvazek 0,5 jako asistentka pedagoga. Dále bylo na škole zaměstnáno 6 provozních pracovníků 1 školník, 1 účetní a současně mzdová účetní, 3 uklízečky na celý pracovní úvazek, 1 na úvazek 0,7 (současně pracuje jako kuchařka na úvazek 0,3). Ve školní jídelně pracovalo 6 zaměstnankyň 1provozářka (úvazek 0,7), 1 vedoucí kuchařka a 4 kuchařky na celý pracovní úvazek a jedna kuchařka na úvazek 0,3 (současně pracuje jako uklízečka na úvazek 0,7). Celkem tedy ve školním roce 2012/13 bylo na škole zaměstnáno 44 pracovníků. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků školy Název akce Minimalizace šikany 1 Legislativní aspekty drogové 1 problematiky Výtvarná dílna 1 Integrované dítě v ZŠ 28 Celkem Romský asistent: NE 10. Jiný asistent pedagogický: ANO Počet účastníků 4

5 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k : Ročník Počet žáků 2012/13 Opakují 2012/13 Prospělo s vyznamenáním 2012/13 Prospělo 2012/13 Neprospělo 2012/ Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 0, ,48 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 179 hodin 1 žák, průměr na jednoho žáka: hodiny 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14): 1 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4leté studium 6leté studium 8leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ: Ročník 9. ročník 41 Nižší ročník 2 Celkem 43 Počet žáků 5

6 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/13 nebyla na škole provedena kontrola Českou školní inspekcí. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti těmto rozhodnutím: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky podle 37 zákona 561/2004 Sb v platném znění o přijetí do 1. ročníku podle 46 zákona 561/2004 Sb. v platném znění 44 0 o přestupu z jiné základní školy podle 49 zákona 561/2004 Sb. v platném 30 0 znění o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu - 18 zákona 561/2004 Sb. v platném znění 25 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011: 44 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2011/12: 51 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2012/13: 44 účast školy v soutěžích, olympiádách a) soutěže - matematika Matematická olympiáda Školní kolo: Počet úspěšných řešitelů v 5. ročníku 2 Počet úspěšných řešitelů v 6. ročníku - 3 Okresní kolo: 5. ročník 13. a 14. místo 6. ročník 10 místo Pythagoriáda Školní kolo: Počet řešitelů v 5. ročníku - 16 Počet řešitelů v 6. ročníku 22 Počet řešitelů v 7. ročníku - 13 Počet řešitelů v 5. ročníku - 11 Okresní kolo : 6. ročník - 3., 4. a 5. místo Matematický klokan Soutěže se účastnilo 86 žáků z 4. až 9. tříd. b) soutěže fyzika Fyzikální olympiáda Školní kolo: Počet řešitelů v 9. ročníku - 1 Část VI. Další údaje o škole 6

7 Okresní kolo: 9. ročník - 5. místo c) soutěže český jazyk Olympiáda v českém jazyce Školní kolo: 9. ročník - 2 Okresní kolo: 9. ročník 10. místo Psaní dopisů Soutěž v písemném projevu žáků základních škol České republiky organizovala Česká pošta. Zúčastnilo se jí 15 žáků školy. d) soutěže dějepis Dějepisná olympiáda Soutěž je organizována pro žáky 8. a 9. ročníků. Okresní kolo 28. a 30. místo e) soutěže zeměpis Zeměpisná olympiáda Soutěž je organizována pro žáky 6. až 9. ročníku. Školní kolo 6. ročník 24 žáků 7. ročník 7 žáků 8. a 9. ročník 7 žáků Okresní kolo: 6. ročník 2. místo (postup do krajského kola) 7. ročník 7. místo 8. a 9. ročník 8.místo Krajské kolo 6. ročník 14. místo Eurorebus Žáci tříd 6.B,C, 7. A, B, 8. B se zapojili do vědomostní soutěže Eurorebus. Všech pět tříd postoupilo do krajského kola soutěže školních tříd, které proběhlo v Brně. Každá třída si zvolila svůj tříčlenný tým, který ji měl v krajském kole reprezentovat. Každý z nich navíc soutěžil také sám za sebe v soutěži jednotlivců. Kategorie školních tříd ZŠ01: 6.B 7. místo 6.C 16. místo 7.A 15. místo 7.B 13. místo Kategorie školních tříd ZŠ02: 8.B 20. místo Kategorie jednotlivců ZŠ01: 6., 12., 15. a 16. místo f) soutěže ve zpěvu Lyra 2011 Soutěž byla organizována ZŠ Vémyslice. Účastnilo se jí 5 žáků školy. I. kategorie (1. 3. třída) 1. místo g) soutěže výtvarné Téma - sport a sportovní olympiáda Soutěž jsme organizovali pro žáky 1. stupně, kteří se zapojili všichni. h) soutěže sportovní Soutěže ve skoku vysokém Mikulášská laťka Soutěž byla organizována školou. Chlapci: ročník 22 žáků 7

8 8. 9. ročník 24 žáků Dívky: ročník 18 žákyň ročník 14 žákyň Vánoční laťka Soutěž byla organizována Střední školou dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. Chlapci: ročník - 2. místo Soutěže v basketbalu Soutěž byla organizována DDM Znojmo. Škola uspořádala okrskové kolo a okresní finále soutěže v basketbalu pro chlapce a dívky ročník Chlapci: okrskové kolo 3. místo Dívky: okrskové kolo 2. místo Soutěže v fotbale McDonald ś Cup v minifotbalu Soutěž byla organizována Českomoravským fotbalovým svazem. Chlapci: ročník okrskové kolo 1. místo ročník okrskové kolo 3. místo ročník okresní kolo 6. místo Coca cola cup 8. 9.ročník základní kolo Halová kopaná Soutěž byla organizována DDM Znojmo. Chlapci: ročník okrskové kolo 1. místo okresní kolo 2. místo Soutěže v atletice- Pohár rozhlasu Soutěž byla organizována Českým rozhlasem. Chlapci: ročník okresní kolo 3. místo ročník okresní kolo 1. místo Dívky: ročník okresní kolo 8. místo 8

9 8. 9. ročník okresní kolo 7. místo Krumlovské kolečko Soutěž pro cyklisty vyhlásil DDM Moravský Krumlov. Z naší školy soutěžilo 86 žáků. Dopravní soutěž mladých cyklistů Besip Týmová soutěž navazuje na Krumlovské kolečko. Je celostátní a vyhlašují ji - Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Ústředním automotoklubem České republiky, Autoklubem České republiky a Českým červeným křížem. Oblastní kolo I. kategorie 5. místo II. kategorie 6. místo Střelnice Cross Soutěže organizované DDM Moravský Krumlov se zúčastnilo: V I. kategorii (2. 4. třída) 58 žáků V II. kategorii (5. 6. třída) 84 žáků V III. kategorii (7. 9. třída) 35 žáků Soutěž - plavání Soutěž byla organizována Plaveckou školou Aqua Start Znojmo, Mgr. Bedřich Daberger. Dívky a chlapci - 3.r. 4.r 6 žáků 2. místo Stolní tenis Soutěž byla organizována školou. Chlapci 6.r. 7.r žáků Chlapci 8.r. 9.r žáků Dívky 6.r. 7.r žákyň Dívky 8.r. 9.r. - 8 žákyň Atletická olympiáda Na závěr školního roku byla uspořádána atletická olympiáda pro žáky 1. a 2. stupně. 1. stupeň žáků, 2. stupeň 82 žáků ch) soutěže prezentace Felix futurum Týmovou soutěž šestice žáků základních škol okresu Znojmo organizovala SOŠ a SOU Přímětická, Znojmo. Téma znělo Proč jsem hrdý na svou školu a celá soutěž měla dvě části. V prvním kole žáci vytvořili několikastránkový text na zadané téma, připojili fotografie, tabulky apod. Vše odeslali do pořádající školy, kde byly práce zhodnoceny. Poté obdrželi informaci, že práce žáků postupuje do kola druhého, tým nyní musel vypracovat prezentaci a nacvičit vystoupení před porotou. Ve finále soutěže žáci obsadili 3. místo. organizace působící při škole Sdružení rodičů při ZŠ Klášterní Sdružení rodičů při ZŠ Klášterní podporuje finančně některé akce pořádané školou a pomáhá s jejich organizací. Sportovní klub při ZŠ Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134 Členy sportovního klubu je 26 žáků školy. Činnost klubu je zaměřena na basketbal pro žáky r. 9

10 spolupráce školy s dalšími subjekty ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická organizace soutěží Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova organizace lyžařského výcvikového kurzu žáků 7. ročníku a turistického pochodu Krumlovská šestatřicítka Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov - plánování a organizování některých akcí pro žáky Nadační fond Krtek - naši žáci realizovali programové pásmo pro děti z onkologického oddělení FN Brno, Dětská nemocnice, Černopolní 9 Hnutí na vlastních nohou stonožka Jde o mezinárodní hnutí fungující v různých zemích světa. Zakladatelkou hnutí a hlavním garantem je paní Bela Gran Jensen (státní příslušnice Norska, českého původu). Patronem hnutí je bývalý český prezident Václav Havel. Žáci školy se zapojují do hnutím organizované akce tvorba vánočních přání, která se pak prodávají zájemcům ve světě. Utržené finanční prostředky jsou používány na vybavení nemocnic, pomoc po živelných a válečných pohromách atd. Počítačová škola Gopas, a s., Brno - vzdělávací středisko pro mezinárodně uznávané testování ECDL škola je vlastníkem certifikované počítačové učebny Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství pří ZŠ Klášterní - spolupráce formou vzájemných konzultací v oblasti pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, hospodaření a systému školení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účast žáků a pedagogů na životě v obci a místním regionu Soubor Krumlováček pracoval ve školním roce 2012/2013 ve dvou odděleních. I. oddělení (první stupeň) V kroužku pracovalo 14 žáků prvního stupně. Žáci pracovali s chutí a nadšením. II. oddělení (druhý stupeň) Kroužek navštěvovali žáci 2. stupně, z různých ročníků. Program byl sestaven pro 3 taneční páry. Obě oddělení Krumlováčku se zúčastnila těchto vystoupení: Pohádkové Vánoce (Moravský Krumlov-město) Žáci žákům (budova školy) Děti pro děti (Brno, dětské oddělení Fakultní nemocnice, spolupráce s nadačním fondem Krtek) školní akademie zapojení školy do projektů a programů financovaných z cizích zdrojů Projekt EU peníze školám Škola se zapojila do projektu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projekt bude na škole probíhat až do konce roku V školním roce 2012/13 učitelé vytvořil 120 digitálních učebních materiálů, které budou využity v předmětech anglický jazyk, fyzika, zeměpis, prvouka, vlastivěda a přírodověda. Dále bylo finančně zajištěno rozdělení tříd ve výuce informatiky v 5. až 9. ročníku. 10

11 Projekt Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady. Umožňuje školám deklarovat jejich ekologické myšlení a zároveň podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol. Program Mrkev Škola je zapojena do programu - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy v regionu. Program je zaměřen na podporu ekologické výchovy na školách v České republice. V Jihomoravském kraji koordinuje a finančně zajišťuje tento program školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. výcvikové kurzy - lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz byl v souladu se zvoleným výukovým programem realizován pro žáky 7. ročníku. Proběhl ve dvou termínech. V rámci efektivního využití finančních prostředků (doprava, převoz lyžařského vybavení) byl termín určen ve spolupráci s Gymnáziem Moravský Krumlov. Kurz proběhl v Orlických horách, Deštné. - plavecký výcvikový kurz Plavecký výcvikový kurz byl realizován pro žáky 3. a 4. ročníku v souladu se zvoleným výukovým programem. Žáci kurz absolvovali v Plavecké škole zřízené společností - Znojemské plavání s r. o., Školní 3214/3, Znojmo. Část VII. Poradenské služby v Základní škole Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, Moravský Krumlov 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 učitelství 2. stupeň; vysokoškolské M Zt; studium pro výchovné poradce školní metodik prevence 1 učitelství 2. stupeň; Čj - Ov vysokoškolské úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog

12 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) program (grant) 0 organizace, která grant poskytuje 0 výše finanční částky 0 b) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese, např. sponzor, jiné zdroj 0 výše finanční částky 0 3. Individuální integrace Individuální integrace Speciální vzdělávací potřeby Ročník Počet žáků Poruchy učení II. 1 Poruchy učení III. 4 Poruchy učení IV. 1 Poruchy učení V. 4 Poruchy učení VI. 7 Poruchy učení VII. 3 Poruchy učení VIII. 2 Celkem I.-IX. 22 Mimořádně nadaní žáci Ročník Počet žáků Mimořádně nadaní žáci IV. 1 Část VIII. Hodnocení minimálního preventivního programu Školní minimální preventivní program (dále MMP) rozlišuje specifickou a nespecifickou primární prevenci. 1. Specifická primární prevence (dále SPP) byla prováděna v těchto oblastech: a) výuka Témata týkající se SPP byla součástí učiva ve všech ročnících. Ke změnám školního vzdělávacího programu nedošlo, učivo bylo probráno podle plánu. b) organizace školy Ve školním ochranném režimu tvořeném dohledy nad žáky a školním řádem se neprojevily žádné nedostatky. Školní směrnice Prevence šikany (č. j. 26 / 2011) a Program proti šikanování (č. j. 1022/2010) byly efektivně využívány. Metodik prevence úzce spolupracoval s výchovným poradcem a školním koordinátorem péče o integrované a zohledňované žáky. c) zapojení do komplexního primárního preventivního programu Realizované akce Roč. Realizátor Dopravní výchova DDM MK 112 V ohrožení života DDM MK Právní vědomí I. 6. OSPOD MK Školy přicházejí do NP Podyjí 6., 7., 9. NP Podyjí Poruchy příjmu potravy 8. lektor o. s. Anabell Brno Akce byly vhodně koncipovány pro příslušný ročník, vyhovovaly potřebám školy. 12

13 d) preventivní aktivity ve spolupráci s jinými subjekty Žáci 2. A a 5. B pracovali se svými tř. u. na projektu Kočičí zahrada Ped. psych. poradny Brno. Dívky 6. roč. absolvovaly besedu Čas proměn. Žáci 7. B absolvovali šetření vztahů ve třídě realizované Ped. psych. poradnou Znojmo. Žáci 9. roč. navštívili Den otevřených dveří Tyflocentra pořádaný ve spolupráci s MěK. 2. V rámci nespecifické primární prevence (dále NPP) vyvíjela škola činnost v těchto oblastech: a) běžný školní provoz - všichni třídní učitelé se v rámci třídnických chvilek věnovali zlepšování sociálního klimatu v kolektivu -vyučující jednotlivých tříd 2. stupně se pravidelně scházeli k hodnocení prospěchu a chování žáků -k seznamování žáků s aktuálními informacemi sloužila nástěnka ŠMP b) projekty Těšíme se do školy Adaptační program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče je všemi zúčastněnými velmi kladně přijímán. Jsem tu pro tebe Žáci 9. ročníku se stali patrony prvňáčků pomáhali jim po celý rok v běžném školním provozu s různými těžkostmi, absolvovali s nimi řadu akcí a spoluvytvářeli tak bezpečné školní prostředí. Na Mikuláše navštívili prvňáčky v maskách a připravili pro ně soutěžní dopoledne. Na závěr školního roku předali svým prvňáčkům malé dárečky. Začínáme Žáci 6. C, která je složena z nově příchozích žáků, se na začátku školního roku formou prožitkových aktivit seznámili navzájem i se svou tř. u. a učili se zásadám dobré spolupráce. Vánoční dílničky Žáci 2. stupně strávili vyučovací den před Vánocemi aktivitami, které si sami zvolili. Jednotlivé dílničky šly napříč třídami setkávali se tedy a spolupracovali žáci různých ročníků. Školní akademie Zábavný pořad, který proběhl , připravovali pro své spolužáky společně žáci 1. i 2. stupně pod vedením pedagogických pracovníků. Opět šlo o vhodné doplnění nabídky volnočasových aktivit. Někteří účinkující připravili ve spolupráci s nadací Krtek vystoupení pro pacienty dětského onkologického oddělení nemocnice Brno. c) soutěže Žáci se účastnili širokého spektra soutěží pořádaných školou i jinými subjekty. Soutěžili v oblasti výtvarné, sportovní, pěvecké a ekologické. Tyto činnosti vedly k posilování pozitivního klimatu školy a k utváření pozitivních postojů žáků. d) různé - charitativní sbírky, projekty pomohly žákům uvědomovat si realitu nemocných dětí, postižených, trpících - návštěvy filmových a divadelních představení, výstav umožňovaly žákům budovat osobní postoje - žáci se účastnili akcí pořádaných městem, učili se tak být součástí veřejného dění Výše jmenované činnosti rovněž podporovaly utváření pozitivních osobních postojů žáků. 3. Závěr Účinnost školního MMP byla průběžně ověřována rozhovory s pedagogickými pracovníky, žáky i rodiči. Třídní učitelé soustavně pozorovali a pozitivně ovlivňovali klima v třídních kolektivech. Cíle MMP se dařilo naplňovat. Dne Mgr. Lucie Krausová, školní metodička prevence 13

14 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano ne věk celkem případů Návykové látky ne Záškoláctví ano 14 1 Šikana ne Kyberšikana ne Gambling ne Kriminalita ne Rasismus ne Jiné - ničení školního majetku ne - ničení majetku žáka ne - podvodné jednání ne - nevhodné chování ano neplnění školních povinností ano Příjmy roku 2012 Část IX. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Výnosy z transferů ze státního rozpočtu ,00 Kč Výnosy z transferů z rozpočtu zřizovatele ,00 Kč Příjmy z vlastní činnosti (tržby za stravné, úplata za školní družinu, Příspěvek na závodní stravování, čerpání rezervního fondu, jiné výnosy, přijaté úroky) ,49 Kč Dotace EU Kč Příjmy z hlavní činnosti celkem ,49 Kč Příjmy z doplňkové činnosti (tržba za stravné od cizích strávníků, tržba za pronájmy tělocvičny a kuchyňky, tržba za stravné od organizací, tržba z prodeje sazenic, zálohované nájemné za školnický byt) ,00 Kč Příjmy z hlavní a doplňkové činnosti celkem ,49 Kč Výdaje roku 2012 Výdaje z nároků na prostředky ze státního rozpočtu ,00 Kč Výdaje nároků na prostředky z rozpočtu územně správních celků ,46 Kč Čerpání dotace EU Kč Výdaje hlavní činnosti celkem ,46 Kč Výdaje doplňkové činnosti ,20 Kč Výdaje hlavní a doplňkové činnosti celkem ,66 Kč Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Výnosy z transferů ze státního rozpočtu.0 Kč Výnosy z transferů z rozpočtu územně správních celků a z vlastní činnosti ,03 Kč Celkem ,03 Kč Hospodářský výsledek doplňkové činnosti ,80 Kč Hospodářský výsledek hlavní a doplňkové činnosti celkem ,83 Kč 14

15 Část X. Zhodnocení a závěr Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace je úplnou základní školou, která učí podle Školního vzdělávacího programu Škola pro každého č. j. 834/2007, č. j. 793/2009. Škola plní svoji funkci v oblasti vzdělávání a výchovy dětí ve věku 6 až 15 roků. Hospodaření školy v kalendářním roce 2012 bylo bezproblémové. V Moravském Krumlově dne RNDr. František Vrána ředitel školy 15

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, Slavkov u Brna, IČO: tel: ,

MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, Slavkov u Brna, IČO: tel: , MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více