Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková"

Transkript

1 M ě s t s k á s t ř e d n o d b o r n á š k o l a, K l o b o u k y u B r n a, n á m. M u 6, p ř p ě v k o v á o r g a n i z a c e í ír ís Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platné m zně ní a 7 0 za š kolní r ok 2009 /2010 M g r. J o s e f Ž á č e k, ř e d i t e l š k o l y 1

2 1. Základní dat a š ko ly Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Adresa sídla školy: nám. Míru 6 č.p. 101, Klobouky u Brna, PSČ číslo telefonu a faxu: IČ školy: Identifikátor zařízení: Součásti školy: 1. střední odborná škola IZO domov mládeže IZO školní jídelna IZO Typ organizace: Bankovní spojení: právnická osoba, příspěvková organizace Česká spořitelna Břeclav, č.ú /0800 Zřizovatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1 PSČ , identifikační číslo Ředitel školy: Mgr. Josef Žáček trvalé bydliště: Moutnice č. 266, PSČ mobil jmenovací dekret ŘŠ:Město Klobouky u Brna - č. j. 1549/2004 od Statutární zástupce ředitele:phdr. Hana Balšínková do Ing. Eva Šerháková od telefon: , kl Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: RNDr. Hálková Zdenka - zástupce zřizovatele RNDr. Vlčková Zdeňka - zástupce zřizovatele Ing. Grünwald Jan - zástupce pedagog. pracovníků Ing. Hlavsová Marie - zástupce pedagog. pracovníků Charvát Stanislav - zástupce zákonných zástupců Kosík Adam - zástupce zletilých žáků Předsedou školské rady je Ing. Grünwald Jan. Datum zahájení činnosti školy: 1. července 2004 Datum dřívějšího zařazení školy do sítě: 28. června 2004, rozhodnutím MŠMT č.j / s platností ode dne: 1. července 2004, rozhodnutím MŠMT č.j / Poslední platné rozhodnutí: 3. března 2009, rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 4815/ , s platností od 1. září 2009 Datum zápisu školy do obchodního rejstříku: u Krajského soudu Brno v oddílu Pr, vložce číslo 1457 dnem nabytí právní moci rozhodnutí 9. října

3 2. P ř e h le d o b o r ů v z dě lání Městská střední odborná škola Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace je zařazena do sítě škol (dnes školský rejstřík) MŠMT ČR od rozhodnutím čj / a podle posledního platného rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 4815/ , s platností od 1. září 2009 má zařazeny a může vyučovat následující studijní obory: dobíhající obory: M/001 agropodnikání M/004 obchodní akademie - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs., - UP čj / s platností od denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs., dobíhající o - UP čj / s platností od M/040 informatika v ekonomice - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs., dobíhající o - UP čj / s platností od nově zařazené obory: M/01 Agropodnikání název ŠVP tohoto oboru ( zaměření ) M/02 Obchodní akademie tohoto oboru ( zaměření ) M/01 Informační technologie název ŠVP tohoto oboru ( zaměření ) - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs. - Agropodnikání - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs. název ŠVP - Obchodní akademie - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs. - Informatika v ekonomice Náplň učiva se řídí uvedenými učebními plány, podle školních vzdělávacích programů se vyučuje počínaje dnem 1. září 2009., od kdy je také obor M/040 informatika v ekonomice postupně nahrazován novým oborem M/01 informační technologie. 3. P ř e h le d p r ac o v níků š ko ly Učitelé: 1. Žáček Josef, Mgr. MAT, CHE 2. Šerháková Eva, Ing. ekonomické předměty 3. Balšínková Hana, PhDr. PED, PSY 4. Blažková Martina, Mgr. ČJL 5. Dostál František, Ing. zem.před. ZAM, STZ, FYZ 6. Grünwald Jan, Ing. předměty ICT 7. Hlavsová Marie, Ing. zem.před. RV, CHE 8. Kachnáčová Marie, Ing. ekonomické předměty 9. Koráb František, Ing. zem. před. ŽV, praxe 10. Kubík Richard, Mgr. ANG, DĚJ 11. Kudlík Jaroslav ANG 12. Kučera Petr, Mgr. MAT, FYZ, INF 13. Krůzová Veronika ANG 14. Kurz Vítězslav, Mgr. MAT, OBN, INF 15. Musilová Stanislava, Ing. ekonomické předměty 16. Procházka Radoslav, Mgr. ZEM, HOZ, TEV 17. Sedláčková Monika, Ing. počítačová grafika 3

4 18. Skaličková Eva, Mgr. do od Brechličuková Adéla, Mgr. Nj Nj 19. Svoboda Stanislav, PaedDr. CJL, DEJ, OBN 20. Šedivý Libor, Ing. předměty ICT 21. Šťavíková Hana, Ing. ekonomické předměty 22. Vašíčková Anna, Mgr. Nj, ČJ 23. Vítek Jaroslav MOV 24. Vlčková Zdeňka, RNDr. BIO, FIL 25. Zelinka Josef, Ing zem. před. RV, praxe 26. Kordiovská Pavlína, Ing. ANG od mateřská 27. Kynclová Beata, Mgr. CJL, NEM - od mateřská 28. Tihlaříková Iveta, Ing. ekonom. př. - od mateřská 29. Varmužová Lenka, Mgr. Nj - od mateřská Učitelé a u to š k o ly : 1. Koráb František, Ing. autoškola jízdy 2. Ondrůj Radim autoškola jízdy V y c h o v a telé: 1. Procházková Jarmila vychovatelka pověřená řízením 2. Ambrozová Miluše vychovatelka 3. Horáková Květoslava vychovatelka P r o v o z n í z a m ě s tn a n c i: 1. Vinterová Libuše vedoucí provozu, ekonomka školy 2. Tichlerová Jana personální a mzdová účetní Kachnáčová Věra hospodářka školy 4. Bedřich Ladislav školník, topič 5. Varmuža Miroslav údržbář, topič 6. Bedřichová Jana uklízečka 7. Braunová Jaroslava uklízečka 8. Mikulicová Zdeňka uklízečka 9. Turečková Oldřiška uklízečka 10. Klementová Emilie (zástupy) uklízečka P r a c o v n í c i š k o ln í j í d eln y : 1. Novotná Věra vedoucí školní jídelny 2. Kretschmannová Ludmila šéfkuchařka 3. Bedřichová Marta kuchařka 4. Charvátová Marcela kuchařka 5. Žďárská Anna kuchařka 6. Klementová Emilie, Balátová Jarmila (zástupy) kuchařka 4

5 P o čty p r a c o v n í k ů š k o ly, k v a lif ik a c e a v ě k o v é s lo ž en í : Počty přepočtených pracovníků školy ke Útvar Funkce Počet na SŠ ředitel 1,00 zástupce ředitele 1,00 učitelé 22,85 Pedagogičtí pracovníci asistent pedagoga 0,00 trenér 0,00 vychovatelé 2,55 celkem 24,10 Nepedagogičtí pracovníci 11,81 Kvalifikace a aprobovanost Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace (v %) 91,6 Aprobovanost ( v %) 86,9 Věkové složení pedagogických pracovníků ke (přepočtení pracovníci) Věková skupina Učitelé na SŠ Ostatní = vychovatelé DM Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 2,95 3,00 0,00 0, let 3,00 2,38 0,00 0,00 nad 50 let 4,95 2,00 0,00 2,55 Důchodci 0,62 3,95 0,00 0,00 Celkem 11,52 11,33 0,00 2,55 5

6 4 V ý v o j p o č t u ž š ú e o p ř i j ř e p r o š r o / 2 0. áků ko ly a daj ím ac ím íz ní ko lní k 10 Celkový počet studujících byl ke 30. září žáků, z toho 105 v oboru obchodní akademie, 95 v oboru informatika v ekonomice nebo informační technologie a 65 z oboru agropodnikání. Ke konci školního roku na škole studovalo 272 studentů, v prvním ročníku 61, ve druhém 64, ve třetím 72 a ve čtvrtém 75. Celkově se počet žáků v průběhu školního roku zmenšil o 2 žáky. Počty žáků ve škole a v předchozí Střední odborné škole v několika posledních letech: r. 2001/ žáků r. 2002/ žáků r. 2003/ žáků r. 2004/ žáků r. 2005/ žáků r. 2006/ žáků r. 2007/ žáků r. 2008/ žáků r. 2009/ žáků Přijímací řízení v průběhu školního roku konané pro školní rok 2010/2011 proběhlo podle právních předpisů, ve kterých byla uchazečům o studium dána možnost podat si tři přihlášky již v prvním kole. Na škole proběhla v průběhu školního roku celkem čtyři kola přijímacího řízení, ve kterých bylo přihlášeno celkem 113 žáků, přijato bylo 112 žáků, zápisový lístek podalo 75 žáků a na škole zůstalo celkem 59 zápisových lístků, tedy 59 žáků potvrdilo zájem studovat. V oboru obchodní akademie bylo přijato a nastoupilo 25 žáků, v oboru informatika v ekonomice 24 žáků a v oboru agropodnikání 10 žáků. 6

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou zachyceny v tabulce. Žáci, kteří neprospěli buď opakují ročník nebo školu opustili. Třída Prospěli s vyznáním Prospěli Neprospěli Neklasifik. A I O A I O A I O A I O Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2009/2010 jsou zobrazeny v následující tabulce. Při studiu čtvrtého ročníku 5 studentů neprospělo a 4 opakují ročník, 70 studentů ukončilo ročník úspěšně a tím získali možnost vykonání maturitní zkoušky. Z tohoto počtu pět studentů uzavřelo čtvrtý ročník až v srpnu a proto maturovali poprvé v září V řádném květnovém termínu maturovalo 65 studentů, z nichž 61 studentů složilo maturitní zkoušku, z toho 3 s vyznamenáním, a čtyři studenti maturitní zkoušku nesložili. Z pěti studentů maturujících poprvé v září 2010 byli čtyři studenti úspěšní a jedna studentka neúspěšná z jednoho předmětu. Všichni neúspěšní studenti mají možnost vykonat opravnou maturitní zkoušku. Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce: Výsledky maturitních zkoušek Termín Termín Počet celkem květen 2009 září 2009 Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli

8 6. Údaje o dalš ím vzdělávání p edag og i ck ých p r acovník ů Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010 Prioritou DVPP v tomto školním roce byla příprava na státní maturity v rámci e-learningových kurzů pro zadavatele státních maturitních zkoušek, školní maturitní komisaře, management školy, kde se učitelé připravovali na tyto zkoušky v rámci své odborné přípravy, odpoledne, po vyučování. Dále to bylo zvládnutí metod výuky plynoucí z požadavků nových ŠVP a získání kompetencí nutných pro realizaci efektivní výuky. Z toho důvodu byla preferována účast na seminářích, které byly zaměřeny na tvorbu ŠVP, moderní metody výuky a přípravu ke státní maturitní zkoušce. Nepodcenili jsme však ani odbornou průpravu. Přehled absolvovaných seminářů: Legislativa výchovného poradenství 1 Platební styk 2 Konzultační seminář k novým mat. NJZ 1 Tvůrčí psaní 1 Periodická soustava prvků 1 Národní kulturní památky 1 Kreativní metody pro úspěšné vyučování NJZ 1 Islám a střet civilizací 1 Jak na výuku informatiky na ZŠ a víc. gym. 1 Ekonomika na středních školách 2 Google využití v práci učitele 1 Povinnosti vyplývající z chemické legislativy 1 Grammar? No dread! No drill! 1 Software Bakaláři 2 Zadavatel státní maturity 9 Hodnotitel písemné práce 6 Školní maturitní komisař 1 V letošním školním roce naše škola zahájila projekt Metodologická podpora v oblasti práce se žáky uskutečňovaného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci ESF. Hlavním cílem projektu je podpora zvýšení kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků s důrazem na zvyšování kvality výuky na školách, kde pracují. Pod tímto programem se uskutečnila týdenní tzv. Letní škola, které se zúčastnilo 17 učitelů. Některých z plánovaných seminářů se vyučující nemohli zúčastnit z důvodu jejich zrušení pro nedostatečný počet zájemců. 8

9 7. Údaje o ak t i vi t ách a p r ezent aci š k oly na veř ejnost i Prezentace školy byla orientována do těchto oblastí: prezentace prostřednictvím webových stránek, místního a regionálního tisku, prezentace prostřednictvím náborových akcí, akcí pořádaných školou, spoluprací s jinými subjekty a účastí učitelů a žáků na veřejném životě v obcích. Webové stránky poskytují veřejnosti veškeré základní i aktuální informace o škole. Aktuální informace o dění ve škole byly zveřejněny i na veřejné nástěnce před školou a v místním časopisu Větrný mlýn. V ostatním tisku byly zveřejněny informace související s náborem žáků do I. ročníků. Za účelem prezentace pro náborové akce uspořádala škola dva dny otevřených dveří, zúčastnila se Veletrhů vzdělávání v Hodoníně a v Břeclavi a řady náborových setkání na základních školách. K dalším akcím patřila hlavně spolupráce našich žáků se Svazem chovatelů v Hodoníně při pořádání regionální výstavy drobného zvířectva a účast na charitativních akcích Srdíčkové dny občanského sdružení Život dětem a projektu Šance. Škola spolupracovala i s různými výrobními podniky a podnikatelskými subjekty, především s firmami Farma ing. Foretník v Krumvíři, ZEMOS Velké Němčice, AGROMONET Moutnice, ROŽIVA Kašnice, ZEMAX Šitbořice a dalšími firmami v rámci praxe našich studentů. Pro obyvatele města Klobouky u Brna uspořádala škola výstavu Plody podzimní zahrady, tradiční školní ples a pro děti MŠ Mikuláše. Součástí prezentace školy byla i účast učitelů a žáků na životě v obcích jejich bydliště. Dva učitelé pracovali jako členové obecního zastupitelstva, jedna učitelka jako členka komise MÚ, jeden učitel jako obecní kronikář, předseda klubu historie a vlastivědy a šéfredaktor obecního časopisu, jeden jako předseda kulturní komise, dva jako členové divadelního spolku a jeden jako předseda Divadelního spolku bratří Mrštíků v Boleradicích. Jedna učitelka je členkou redakční rady místního časopisu Větrný mlýn. Jeden učitel je členem krajského zastupitelstva, předseda komise pro výchovu a vzdělávání, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a člen rady pro národnostní menšiny. Jedna učitelka je dlouhodobou lektorkou kurzů DVPP a členkou PAU. Naši žáci se aktivně podíleli na akcích v místě svého bydliště účastí v různých sportovních klubech a při pořádání folklórních akcí. K základním aktivitám školy patřila tvorba školních vzdělávacích programů pro všechny tři studijní obory. Učitelé v letošním školním roce započali výuku v prvních ročnících podle těchto nových plánů. Neméně důležitá byla i příprava na státní maturitní zkoušku, zvláště účast učitelů v různých formách vzdělávání pro tuto akci. Škola uspořádala státní zkoušky v psaní na klávesnici, pro žáky 1. ročníků adaptační kurz, zájezd do Osvětimi a různé odborné i vlastivědné exkurze. Dále ve spolupráci s PPP v Břeclavi vrstevnické programy pro žáky 1. a 2. ročníků, pro žákyně 1. ročníků zdravotní přednášku, pro žáky 4. ročníků besedy se zástupci vysokých škol, sportovní den a projektový týden, na němž žáci 1. ročníků oborů agropodnikání, informační technologie a obchodní akademie prezentovali své projektové práce. Žáci 4. ročníků oborů agropodnikání a informatiky v ekonomice a obchodní akademie 9

10 prezentovali výsledky získané v průběhu praxí ve firmách. V rámci sebehodnocení školy se žáci 4. ročníků zúčastnili projektu Vektor. Žáci 3. ročníků zorganizovali školní ples, na němž předvedli předtančení, dále Studentskou akademii, na jejímž programu se podílely všechny třídy. Enviromentálního vzdělávání EVVO - škola nabídla tři nadstandardní akce. Někteří žáci chodili po Pálavě podle programu Vyprahlou stepí, připraveného Centrem ekologické výchovy v Mikulově, jiní se zúčastnili jednoho ze dvou celodenních ekologických výukových programů Fenomén zvaný GLOBALIZACE anebo Patznakaka (tj. interkulturní poznávání) pořádaných Centrem ekologické výchovy v Brně. Akce byly vedeny zážitkově, zábavnou formou a u žáků jsou velmi oblíbeny. K významným aktivitám školy patří i pořádání školních soutěží a účast ve vyšších kolech některých z nich. Škola uspořádala školní kolo soutěže v českém, německém a anglickém jazyce, v matematice, ve psaní na klávesnici a ve stolním tenise. Žáci se dále zúčastnili okresního kola středoškolských her ve florbalu (4. místo) a okresního kola téže soutěže ve fotbalu (2. místo), okresního kola v německém jazyce, v Soutěži ve psaní na klávesnici PC, pořádané Gymnáziem T.G. Masaryka v Hustopečích (2.místo) a v Krajské soutěži ve zpracování textu a grafických úloh v Brně a nakonec krajského kola soutěže v jízdě zručnosti traktorem (6.místo). K novým a neméně důležitým aktivitám školy lze zařadit sérii přednášek z oblasti etiky, tzv. ETICKÉ DÍLNY. Zde byla probrána témata Image, nebo charakter?, Sex a aids, Láska a vztahy, Peníze, peníze, peníze, Vážíš si svého těla?, Pohoda, klídek a tabáček a Holocaust stále živá rána. 8. Činnost školy H o d n o c e n í č i n n o s t i v ý c h o v n é h o p o r a d c e v e š k o l n í m r o c e / Činnost VP byla rozvržena do několika oblastí, především do oblasti konzultační, metodické a informační a vycházela z plánu práce na školní rok 2009/10. Největší pozornost byla věnována individuální poradenské činnosti zaměřené na řešení osobních problémů žáků, adaptačních problémů žáků 1. ročníků a na pomoc žákům se SPU a nadaným žákům. Během školního roku VP spolupracovala s rodiči žáků, s ředitelem školy, metodikem prevence, třídními a ostatními učiteli, vychovatelkami DM a pracovníky poradenských aj. institucí. Ve spolupráci s metodikem prevence a pracovnicí PPP v Břeclavi Mgr. Adamusovou zabezpečila šetření zjišťující sociální klima ve třídách I. ročníku, jako podklad pro práci školy v naplňování MPP. VP seznámila učitele se žáky s SPU a SPCH a doporučila jim postup při práci s jednotlivými žáky. Doporučila, aby učitelé při práci se žáky s SPU používali metodickou pomůcku, kterou VP vypracovala. 10

11 VP vypracovala seznam žáků se závažnými zdravotními potížemi (alergie, nemoci oběhové a pohyb. ústrojí) a informovala učitele o těchto žácích a o lécích, které užívají. Kariérové poradenství bylo zaměřeno především na pomoc žákům 4. ročníků při řešení možností dalšího studia a zapojení do pracovního procesu. Žákům hlásícím se ke studiu na VŠ a VOŠ byla poskytnuta pomoc při výběru vhodných oborů studia a při vyplňování přihlášek ke studiu. K doplnění informací byla vytvořena nástěnka o VŠ a VOŠ z materiálů poskytnutých jednotlivými školami, z propagačních materiálů získaných na veletrhu Gaudeamus a z UN. V průběhu školního roku VP konzultovala s vyučujícími výchovné a vzdělávací problémy žáků a spolupracovala s TU při navrhování výchovných opatření při řešení kázeňských přestupků. VP zorganizovala zdravotní přednášku pro studentky 1. ročníků. VP připravila materiály pro veletrhy vzdělávání v Břeclavi a v Hodoníně a podílela se na Dnech otevřených dveří. Průběžně konzultovala s vedoucí vychovatelkou a ostatními vychovatelkami výchovné a kázeňské problémy žáků, ubytovaných na DM. Spolupráce VP s PPP (Hodonín, Břeclav) byla zaměřena na konzultace k problematice žáků se SPU a na sjednávání vyšetření. Dále VP spolupracovala s občanským sdružením Život dětem, občanským sdružením Šance a s lektorkou programu S Tebou o Tobě. Hodnocení plnění programu prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2009/2010 Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena především na vytvoření pozitivních sociálních vztahů, na rozvoj mimoškolních aktivit žáků, propagaci zdravého životního stylu a na osvětu na dané téma. Snahou všech pracovníků školy ve spolupráci s rodiči bylo zajistit optimální klima školy, vytvořit inspirující a plnohodnotné prostředí školy, klidnou a přátelskou atmosféru mezi studenty, pedagogickými i ostatními pracovníky školy, aby se zvýšila odolnost žáků proti stresu a frustracím, aby byli schopni zvládat různé životní problémy a konflikty a tím se posílila jejich odolnost vůči sociálně patologickým jevům. Toto úsilí směřovalo k zapojení co nejvíce žáků do různých aktivit, které by smysluplně naplnily jejich volný čas a zároveň rozvíjely jejich sociální dovednosti. Kromě tradiční možnosti využití učeben výpočetní techniky, školní knihovny, tělocvičny a posilovny ve volném čase a zapojení do různých kroužků, organizovaných především na domově mládeže, šlo především o přípravu a účast v různých soutěžích pořádaných školou (školní kolo v psaní na klávesnici, v německém jazyce a anglickém jazyce, sportovní soutěže, tak i soutěže okresní, krajské, regionální a celostátní (grafické disciplíny, soutěž v účetnictví, celostátní kolo soutěže v jízdě zručnosti, atd.) Žáci se zapojili do přípravy řady akcí pořádaných školou (exkurze, školní ples, sportovní den, výstava ovoce a zeleniny apod.), sami zorganizovali Studentskou akademii s řadou scének a soutěží. Studenti agropodnikání se podíleli na organizaci chovatelské výstavy v Hodoníně. 11

12 Rozvoj pozitivních mezilidských vztahů, kolektivního cítění, schopnosti komunikace a dalších sociálních dovedností byl součástí především adaptačního kurzu pro 1. ročníky, ale i výchovně vzdělávacích cílů vícedenních exkurzí, které organizovali třídní učitelé ve spolupráci se žáky. Problematika prevence sociálně patologických jevů byla zařazena do tématických plánů některých předmětů, zvláště do občanské nauky, chemie, biologie, tělesné výchovy a práva. Byla projednávána na třídnických hodinách a poradách pedagogů i vedení školy. Ve spolupráci s PPP v Břeclavi se uskutečnily v 1. ročnících vrstevnické programy, jejichž cílem bylo především ozdravění třídního klima. Studentky prvních ročníků se zúčastnily zdravotnické přednášky; studenti, ubytovaní na domově mládeže, shlédli video s drogovou problematikou. Rodiče byli o programu prevence sociálně patologických jevů i o možnostech spolupráce se školou při řešení případných problémů informováni na třídních schůzkách. Pro rodiče žáků 1. ročníků byla uspořádána schůzka, na které byli metodikem prevence seznámeni s řešením problematiky prevence sociálně patologických jevů na naší škole, obdrželi informativní materiály, byla jim nabídnuta spolupráce při řešení této problematiky a byli seznámeni s poradenskými hodinami metodiky prevence. V každé třídě byl k dispozici přehled zařízení a pracovníků (včetně pracovníků školy), na které se mohou rodiče nebo žáci při řešení problémů souvisejících se sociálně patologickými jevy obrátit. K posílení prevence sociálně patologických, ale i jiných negativních jevů sloužila schránka důvěry, do níž měli žáci možnost vkládat své dotazy a připomínky a také nástěnka k protidrogové problematice. Při plnění minimálního preventivního programu spolupracoval metodik prevence především s výchovnou poradkyní, vedením školy, s třídními učiteli, vychovatelkami DM, ale i s ostatními pracovníky školy. Dále s Mgr. Adamusovou, okresní metodičkou prevence, pracovnicí PPP v Břeclavi a s dalšími odbornými zařízeními. Lze konstatovat, že plnění minimálního preventivního programu se i v tomto školním roce stalo neoddělitelnou součástí života školy. Velká pozornost byla věnována řešení vysoké absence, zvláště u plnoletých žáků. Přístupem pedagogů i prostřednictvím kázeňských opatření se u většiny těchto žáků podařilo absenci snížit. Škola ve spolupráci s MÚ a Městskou policií rovněž řešila kouření žáků v okolí školy. Bohužel tento závažný problém se přes uplatňování různých forem řešení, zatím nepodařilo vyřešit. Proto v příštím období bude třeba se ještě více na tento problém zaměřit. 12

13 9. Údaje o výsledcích i nsp ek č ní č i nnost i p r ovedené Č S I Na škole neproběhla ve školním roce 2009/2010 žádná kontrolní činnost pracovníků České školní inspekce. Neproběhly inspekce dílčí ani komplexní Z ák ladní ú daje o hosp odař ení š k oly Škola je právnickou osobou, je zapsána ve školském a obchodním rejstříku. Pracuje jako příspěvková organizace Města Klobouky u Brna. Její bankovní spojení je: Česká spořitelna Břeclav, č.ú /0800. Jako základní údaje o hospodaření školy je ke zprávě přiložena kopie Výroční zprávy o hospodaření za kalendářní rok 2009 a její příloha Z ávěr Zpráva byla vypracována v měsíci září Obsahuje 13 stran a 3 strany příloh. Byla projednána na pedagogické radě dne 6. října Poté byla předložena Školské radě. Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok strana Příloha k Výroční zprávě o hospodaření MěSOŠ Klobouky u Brna za rok strany V Kloboukách u Brna, dne 6. října 2010 Mgr. Josef Žáček, ředitel Městské střední odborné školy, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Zpráva byla projednána ve Školské radě dne 20. října Ing. Jan Grünwald, předseda Rady školy 13

14 Přílohy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 za celou školu v tis.na 2des.místa státní rozpočet CELKOVÉ PŘÍJMY: 19098, ,00 z toho prostředky získané vlastní činnosti 157,19 z toho prostředky ze státního rozpočtu 14321, ,00 z toho prostředky z ÚSC 2434,90 z toho prostředky přijaté ze zahraničí na provoz z toho příspěvky a dary z toho poplatky od žáků a rodičů (zák.zástupců) 899,28 z toho příjmy z doplňkové činnosti 906,18 z toho zúčtování fondů z toho ostatní příjmy 379,86 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 19098, ,00 z toho náklady na platy pracovníků školy 10421, ,68 z toho OPPP 116,00 116,00 z toho zák.odvody na zdravotní a soc.pojištění 3445, ,09 z toho účelové prostředky na opravy (ISPROFIN) z toho FKSP 208,55 205,57 z toho výdaje na učebnice, uč.texty a pomůcky 186,57 164,89 z toho DVPP 18,69 18,69 z toho ostatní provozní náklady 4700,68 143,08 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -150,70 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 150,99 Hospodářský výsledek celkem za organizaci 0,29 INVESTICE pořízené z FRIMu 215,67 V průběhu roku 2009 proběhy na naší škole tyto kontroly: 1. Město Klobouky u Brna průběžná finanční kontrola 2. OSSZ Břeclav Výroční zprávou bude projednána na poradě pracovníků školy dne: Sestavila: Libuše Vinterová V Kloboukách u Brna dne: Ředitel školy: Mgr. Josef Žáček Počet příloh: 2 14

15 Příloha č. 1 k Výroční zprávě o hospodaření MěSOŠ Klobouky u Brna za rok 2009 čerpání přímých nákladů ze státní dotace účelový znak čerpání celkem Přímé náklady na vzdělání ,00 v tom: platy ,00 OPPP ,00 odvody soc. a zdravotního pojištění ,00 tvorba FKSP ,00 ONIV: ochranné pomůcky 12875,00 školní potřeby a UP ,00 cestovné 29333,00 školení 18692,00 programové vybavení 29052,00 zákonné pojištění mezd 46655,00 náhrady mezd 25162, Zvýšení nenárok.složek platů pedagog.prac ,00 v tom: platy ,00 odvody soc. a zdravotního pojištění ,00 tvorba FKSP 8661, Hustota a specifika 33000,00 v tom: platy 24000,00 odvody soc. a zdravotního pojištění 8000,00 tvorba FKSP 1000, Posílení úrovně odměň ování nepedagog.prac ,00 v tom: platy 95589,00 odvody soc. a zdravotního pojištění 32500,00 tvorba FKSP 1911,00 Neinvestiční dotace celkem ,00 Klobouky u Brna sestavila: Vinterová 15

16 Příloha č.2 k Výroční zprávě o hospodaření MěSOŠ Klobouky za rok 2009 celková rekapitulace státní provozní doplňková ostatní celkem TRŽBY dotace dotace činnost činnost Příjmy získané vlast.činností - stravné zaměstnanci , ,00 Dotace ze státního rozpočtu , ,00 Dotace z ÚSC , ,00 Poplatky od žáků a rodičů - stravné žáci obědy 86294, ,00 - stravné žáci celodenní , ,00 - za ubytování na DM , ,00 - stravné MŠ 81504, ,00 Příjmy z doplňkové činnosti - stravné , ,00 - ubytování , ,00 - nájemné , ,00 Ostatní příjmy - úroky 23290, ,64 - nahodilé příjmy , ,30 - tržba za prodané učebnice 91493, ,00 Příjmy celkem , , , , ,94 NÁKLADY Náklady na platy , , ,00 Náklady na OPPP , ,00 Zákonné odvody , , ,00 Tvorba FKSP , , ,00 Náklady na školní potřeby a UP , , ,30 Ostatní provozní náklady , , , ,70 ochranné pomůcky, prádlo 12875,00 195, ,00 DHM 8971, ,00 pohonné hmoty 41694, ,67 potraviny , , ,80 spotřební materiál , , ,20 energie , , , ,61 opravy , , ,20 cestovné 29333, , ,00 poštovné 12590, ,00 telefony 64778, ,12 poradenské služby 7200, ,00 nájemné 7140, ,00 programy 29052, , ,50 školení 18692, , ,00 zpracování dat 30320, ,00 servis VT , ,00 ostatní služby , , ,30 zákonné pojištění 46655,00 661, ,00 náhrady mezd 25162, , ,00 pojistné 34511, ,50 ostatní náklady 99421, ,80 poplatky spořitelně 22620, ,00 odpisy , ,00 Náklady celkem , , , , ,00 Zůstatek 0,00 0, , ,67 285,94 Klobouky u Brna Sestavila: Vinterová 16

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková Městská střední odborná škola, K lobou ky u B rna, nám. Míru 6, p řísp ěv kov á org ani z ac e Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platné m zně ní a 7 0 za š kolní r ok 2008/2009

Více

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platné m zně ní za š kolní r ok 2006/2007 Z p ráv u z p rac ov al: Mg r. J osef

Více

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková

Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, p řísp ěv kov á org ani z ac e Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platné m zně ní a 7 0 za š kolní r ok 2011/2012

Více

Součásti školy: 1. střední odborná škola IZO 000566829 2. domov mládeže IZO 110023005 3. školní jídelna IZO 103179348

Součásti školy: 1. střední odborná škola IZO 000566829 2. domov mládeže IZO 110023005 3. školní jídelna IZO 103179348 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platném znění a 70 za školní rok 2012/2013 Mgr. Josef Žáček,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platném znění za školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín,, http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Školní rok 2015 / 2016 Pracoviště Pracoviště 1 1. Základní

Více

NÁKLADY. ZÁVAZNÉ UKAZATELE náklady financ. z příspěvku zřizovatele náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů

NÁKLADY. ZÁVAZNÉ UKAZATELE náklady financ. z příspěvku zřizovatele náklady financ. z tržeb a z dalších výnosů ROZBOR HOSPODAŘENÍ za leden - prosinec 2014 Zařízení: Mateřská škola Maxe Švabinského Bílina NEZÁVAZNÉ UKAZATELE 1 potraviny 567 000 566 103,42 100% 2 noviny, časopisy 19 000 18 576,93 98% #DIV/0! 3 učební

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více