Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012"

Transkript

1 Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE Únor 2011 Aktualizace srpen 2012

2 PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY Každému uživateli je přidělen jeden pracovník z přímé péče tzv. klíčový pracovník. Klíčový pracovník s uživatelem plánuje poskytování sociální služby. Dohodnutý rozsah poskytování sociální služby zaznamenávají v Plánu užívání služby. Průběh poskytování služby je zaměstnanci průběžně zaznamenáváno a společně s uživatelem průběžně vyhodnocováno a přehodnocováno. Vyhodnocování probíhá zpravidla co 3 měsíce.

3 UBYTOVÁNÍ Uživatel služby se může přestěhovat v rámci domova: jednolůžkový dvoulůžkový na základě žádosti (například z důvodu neshod se spolubydlícím), nebo po předchozím projednání s uživatelem služby: z provozních důvodů (havárie, rekonstrukce, apod.), nebo v případě zásadní změny úrovně soběstačnosti uživatele, a to na pokoj, který lépe vyhovuje potřebám uživatele Přestěhování koordinuje vedoucí služby. třílůžkový

4 Po dohodě s vedoucí služby si mohou uživatelé pokoj vybavit vlastním drobným nábytkem a zařízením, např. televizí, rádiem, ledničkou, křesílkem, apod. -povinnost hradit ze svých prostředků poplatek České televizi a Českému rozhlasu -uživatelé služby mají právo disponovat s klíči od svého pokoje a zamykatelných prostor -uzamykání pokoje personálem se provádí na základě dohody s uživatelem služby -náhradní klíče jsou uloženy v pracovně personálu

5 STRAVOVÁNÍ Strava je podávána v jídelnách nebo na pokojích. Doba podávání stravy: snídaně 7:45 8:45 přesnídávka oběd 11:30 12:30 svačina 15:00 15:45 večeře 17:30 18:30 Druhy diet, které domov zajišťuje: Racionální (3) Šetřící (2) Diabetická (9) Diabetická šetřící (9/2) Dieta s omezením bílkovin na 60g (6) Dieta bez mléčných výrobků (DF/BLK) Dieta výživná Úprava stravy: Mechanicky upravená strava Kašovitá Další diety, které budou zavedeny v případě potřeby uživatele služby: Dieta s omezením tuků Dieta redukční Vegetariánská

6 OSOBNÍ VĚCI Donesené potraviny si mohou uživatelé služby uložit v lednicích na jednotlivých patrech. Doporučujeme potraviny označit jménem nebo značkou, aby nedošlo k záměně. Ošacení dávané do prádelny musí mít označení na rubové straně oděvu jménem uživatele nebo jedinečnou značkou jednotnou na všech kusech oděvu. Za označení prádla odpovídá uživatel služby!

7 HYGIENA Uživatelé služby jsou povinni v rámci úrovně své soběstačnosti pečovat o osobní hygienu, čistotu prádla a šatstva a udržovat pořádek na pokoji. Pro účely holení, stříhání a úpravy vlasů, nehtů, pedikúru je možno využít soukromých placených služeb. Podporu s prováděním hygieny poskytuje uživatelům služby personál dle dohody v plánu služby.

8 NÁVŠTĚVY Není-li uživatel služby v pokoji, je zakázáno vstupovat na pokoj uživatele služby bez jeho souhlasu. Odnášíte-li z domova osobní věci uživatele služby, které mají vyšší hodnotu (cennosti, elektrospotřebiče, ošacení, apod.), informujte personál z důvodu předcházení nedorozuměním. Návštěvy v době nočního klidu (22:00 6:00) pouze po dohodě s vedoucí směny příslušného patra. Návštěvníci jsou povinni zapsat se do knihy návštěv na recepci a oznámit svůj příchod službu konajícímu personálu.

9 PODNĚTY, PŘIPOMÍNKY, STÍŽNOSTI Uživatelé služby, osoby blízké nebo návštěvy mají právo podávat náměty, podněty, připomínky nebo stížnosti k poskytované sociální službě. Ústně nebo písemně u personálu jednotlivých pater, všeobecných sester, pracovníků provozu, vedoucích pracovníků nebo ředitele. Anonymně vhozením do schránky důvěry na patře nebo ve vestibulu. Schránku vybírá sociální pracovnice. Poskytovatel je povinen informovat o způsobu řešení podnětu nebo připomínky. V případě řešení stížnosti je povinen osobu písemně vyrozumět do 30ti kalendářních dní od data doručení stížnosti. 30

10 OMBUDSMAN, ZŘIZOVATEL Ombudsman se zabývá souladem vnitřních metodik s naplňováním práv uživatelů služby. Poskytuje občanskoprávní poradenství. Obvykle 1x za 14 dní dochází do domova, můžete zanechat vzkaz ve schránce (vzkazníku) na recepci a p. ombudsmanka Vás kontaktuje. Kancelář: v suterénu budovy B č. 21 klapka 146 Telefon: Magistrát Statutárního města Ostrava (zřizovatel) Nebudete-li s výsledkem řešení podnětu, připomínky nebo stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na nadřízené instituce a organizace. Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 30. dubna 3130/2d Ostrava Tel: (+420) nebo (+420)

11 DALŠÍ ORGANIZACE Krajský úřad - Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Tel.: (+420) Úřad práce Ostrava 30. dubna 3130/2c Ostrava 2 Tel.: (+420) Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Sídlo veřejného ochránce práv: Brno, Údolní 39, PSČ ová adresa pro podávání podnětů: Telefonická informační linka: (+420)

12 DŮLEŽITÁ PRAVIDLA! Udržuj pořádek a čistotu! Zákaz používání elektrospotřebičů, u kterých není provedena elektrorevize! Není dovoleno přechovávat zbraně, hygienicky závadné předměty a potraviny! Zákaz agresivního chování, neoprávněného a hrubého napadání (slovní i fyzické) ostatních uživatelů služby nebo personálu domova! Zakáz rozdělávání ohně v blízkosti budov. Kouření v jiných než vyhrazených prostorách domova je zakázáno! Kouření je povoleno ve vymezeném prostoru terasy, v kuřárně suterénu domova, v prostoru pod schodištěm před vstupem do budovy. Uživatel služby se zavazuje podpisem smlouvy zaplatit za ubytování a stravu úhradu podle platného sazebníku

13 Poskytovatel vede o poskytované službě záznamy. Uživatel služby má právo na poskytnutí informací ze své zdravotní i sociální dokumentace. Důchody mohou uživatelé přebírat do vlastních rukou prostřednictvím České pošty, nechat zaslat na vlastní účet nebo mohou udělit souhlas s vyplácením důchodu na účet poskytovatele formou tzv. hromadných výplatních listin z České správy sociálního zabezpečení. Zdravotní péči v domově zabezpečuje odborný ošetřovatelský personál v souladu s léčebným režimem, který doporučí lékař. Ošacení dávané do prádelny musí být označeno jménem nebo jedinečnou značkou. Za označení odpovídá uživatel služby. Finanční hotovost mohou uživatelé uschovat u vedoucí/ho služby na patře nebo u sociální pracovnice v přízemí budovy B. Osobní doklady (např. občanské průkazy a průkazy zdravotních pojišťoven) mohou být uschovány u vedoucí služby příslušného patra. Depozitní účet slouží k úschově finančních prostředků k běžné spotřebě. Nenahrazuje bankovní účet nebo jinou formu spoření.

14 VÝBOR OBYVATEL Výbor obyvatel představují voleni zástupci z řad obyvatel, kteří jednají jménem obyvatel na společných schůzkách s ředitelem domova a vedoucími pracovníky. Členové výboru obyvatel: zastupují obyvatele předávají obyvatelům informace o dění v domově mohou být svědky při výplatě důchodu Maximální počet členů za patro činí tři osoby. JAK MOHU VOLIT? volby koordinuje sociální pracovnice patra: volby probíhají 1x ročně nebo na žádost obyvatel patra v průběhu roku; hlasování může probíhat tajně (např. vhozením hlasovacího lístku do schránky důvěry) nebo může být veřejné na společné schůzce obyvatel patra obyvatelé mohou volit zástupce z patra, na kterém bydlí

15 PORUŠENÍ PRAVIDEL Porušování pravidel soužití bude řešeno v rámci kompetencí jednotlivých pracovníků, přičemž je dodržena posloupnost organizační struktury : Upozornění pracovníkem v přímé péči. Vysvětlí osobě jaké chování a jednání je neslučitelné s Pravidly soužití Při opětovném porušení téhož pravidla : Upozornění vedoucí služby příslušného patra. Sdělí osobě, která se opakovaně provinila proti pravidlům soužití, možné následky a jaké chování či jednání je žádoucí; o upozornění provede zápis V případě, že osoba nereflektuje osobní pohovor Ústní a písemné upozornění na nepřípustnost takového chování Nereflektuje-li osoba i nadále vnitřní pravidla organizace, vypoví poskytovatel smlouvu o poskytnutí sociální služby s tímto uživatelem nebo budou vyvozeny pracovně právní důsledky pro zaměstnance.

16 !!! NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE!!! HOŘÍ Křič HOŘÍ! Zmáčkni zvonek! Řekni pracovnici! Buď u pracovnice! Dbej slov pracovnice a hasiče! TEČE VODA! Zavolej TEČE VODA! Zmáčkni zvonek! Řekni pracovnici! Buď u pracovnice! Dbej slov pracovnice!

17 Nemůžeš ven?!!! NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE!!!! Bouchej na dveře! Volej POMOC! Přivolej pracovnici! Zmáčkni zvonek! Zatáhni za provázek signalizace Je Ti špatně? Upadl někdo? Stala se nehoda? Zmáčkni zvonek! Volej POMOC! Zatáhni za provázek signalizace! Přivolej pracovnici! Zmáčkni zvonek!

18 Ředitel: Mgr. Marek Kyjovský SLUŽBU ZAJIŠŤUJÍ Vedoucí úseku odborné ošetřovatelské péče (VÚOOP) Všeobecné sestry (SZP) Nutriční terapeut Fyzioterapeut Vedoucí úseku odborných sociálních služeb (VÚOSS) Vedoucí útvaru provozně technického (VÚPT) Sociální pracovnice: Agenda (důchody) Žadatelé Na patrech (plánování, aktivity) Pracovnice v sociálních službách volnočasové dílny Vedoucí prádelny Vedoucí kuchyně Údržba KONTAKTY: Petruškova 2936/ Ostrava Zábřeh IČ: Číslo účtu: / 0100 Komerční banka Ostrava, a.s. Recepce: Vedoucí služby (VS) Personální; mzdová; účetní Recepce Pracovníci v sociálních službách (PSS)

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory dle 91 a následně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen Smlouva) uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. bydliště

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více