Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6"

Transkript

1 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne

2 2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Údaje o počtu žáků... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Výsledky soutěží... 7 Údaje o výsledcích kontrol... 8 Školská rada... 9 Další aktivity... 9 Správa budov Závěr Zpráva o hospodaření za rok příloha č.1 ICT plán... příloha č.2 Fotogalerie. příloha č.3

3 3 Základní údaje o škole Název : I.základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Identifikátor zařízení : Zřizovatel školy : MÚ Říčany Ředitelka školy : Mgr. Svatava Škroníčková Statutární zástupkyně ředitelky : PaedDr. Jana Helebrantová Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví zajišťuje firma Ing.J.Šimek Druh školy : úplná základní škola Datum zařazení do sítě : Kapacita školy : 810 žáků Kapacita školní družiny : 125 žáků Součásti školy : školní družina a školní jídelna Budovy školy : 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova Sokolská Pod Školou 1110 Organizace studia Vzdělávací program : Základní škola, čj /96-22 Na II.stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola spolupracuje s SK Umbro fotbalovou školou na základě smlouvy. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Bartoníčková VŠ I.st. 33 Jaroslava Caudr Martin ÚSO Tv 4 Trenér kopané Čásenská VŠ Tv Z 15 Správce kabinetu Tv Zuzana Červenková ÚSO Vych. 18 Vedoucí školní družiny Jitka Doležalová Věra ÚSO Vych. 20 Kabinet I.st. Dynybilová Jana VŠ Čj D 24 Správce sbírek Z a D

4 4 Helebrantová Jana VŠ M Zt 19 Zást.II.st.+vých.poradce+ vedení foto kroniky Hubnerová Jana ÚSO I.st. 45 Důch. Janoušková VŠ Čj 0 Kab.Vv Jana Jeriová Libuše VŠ I.st., M 34 Správce kabinetu Pv Kalná Martina VŠ 14 Správce kabinetu Aj Kapinusová ÚSO Vych. 15 Šárka Kouklíková VŠ Čj Ov 15 Vedení školní kroniky Alena Krásný Jan VŠ M Tv 43 Lodin Josef VŠ Tv 11 Trenér kopané Már Tomáš VŠ Ch Z M 37 Vých.poradce-volba povolání, správce kabinetu Ch a audiovizuální techniky Melicharová VŠ Čj Ov 13 Jolana Mrázová Anna VŠ I.st. 41 Důch. Nováková Jitka ÚSO Vych. 16 Pacovská VŠ Čj D 12 Zuzana Pelikánová VŠ I.st. 11 Anna Pergelová Iva VŠ I.st. 1 Petrová Božena VŠ I.st., Čj 35 Důch. Správce kabinetu Čj Poláková Ilona VŠ Ch Př 14 Správce kabinetu F Pospíšilová VŠ Ped. 29 Daniela Prchalová VŠ M Př 18 Správce kabinetu Př Lenka Řehková Ivana VŠ M Dg 16 Schickerová VŠ M Zt 11 ICT Lenka Slezáková Ivana ÚSO I.st. 7 Stejskalová VŠ Rj Hv 40 Důch., správce kabinetu Hv Zdena Svádová Blanka VŠ Př Tv 42 Důch. Svobodová Jana VŠ I.st. 23 Metodik pro I.st. Šimčíková VŠ I.st. 16 Radana Škroníčková VŠ I.st. 25 Řed. Svatava Vávrová VŠ I.st., Čj 33 Důch. Radoslava Vokněrová VŠ M F 43 Důch. Dagmar Volánková VŠ I.st. 25 Hana Vydrová Helena VŠ M Ch 9 Správce kabinetu M

5 5 Vyhnánková VŠ I.st. 18 Milada Wohlmuthová VŠ Čj Ov 13 Protidrog.koordinátor, KMD Jolana Žvejkalová Jana ÚSO I.st. 29 Zást.I.st.+vých.poradce Správní zaměstnanci : Blažková B. SO Kuchařka 37 Dohnalová M. UO Kuchařka 39 Drábková V. ÚSO Kuchařka 21 Ešnerová M. ÚSO Kuchařka 5 Hampejsková V. SO Mzdová účetní 29 Hynková UO Kuchařka 44 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič, vedení skladu 23 Jenčová P. Z Pomocná kuchařka 20 Kadeřábková M. Z Uklízečka 31 Kadlecová V. UO Uklízečka 22 Kafková S. ÚSO Vedoucí škol.jídelny 32 Kovandová M. UO Uklízečka 12 Paulusová M. UO Vedoucí kuchařka 30 Rezková O. Z Uklízečka 27 Vávrová A. Z Uklízečka 27 Voráčová V. SO Uklízečka, topič 28 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka, topič 16 Zahradníková Z. Z Uklízečka 41 Školní rok jsme zahájili se čtyřmi posilami. Nastoupila čerstvá absolventka Jana Janoušková a z jiných škol k nám přišli kolegové Jaroslava Bartoníčková, Jan Krásný a paní vychovatelka Daniela Pospíšilová. Průměrný věk učitelského sboru je 47,2 let. Za kolegyně na mateřských dovolených zastupují paní důchodkyně. Pracují na částečné úvazky tak, aby byla zajištěna co nejširší aprobovanost a aby v případě potřeby mohly suplovat za chybějící pedagogy. Výsledkem je 100% odborná výuka českého jazyka, matematiky, dějepisu, přírodopisu a tělesné výchovy, 85% aprobovanost při výuce občanské a výtvarné výchovy a pracovního vyučování. Učitelé a vychovatelé se dále vzdělávají. Kurz pro pokročilé v informační gramotnosti ukončilo šest pedagogů, dalších patnáct tímto kurzem prochází. Základní kurz mají všichni pedagogové. Osm učitelek z II.stupně je proškoleno v projektu Škola za školou. Běžnou součástí vzdělávání se staly krátkodobé kurzy, které si každý volí podle své aprobace, zájmu a potřeby. Příkladem je pět učitelek docházející na kurz angličtiny, po jedné učitelce na výtvarné techniky, etiku, psychologii Všichni jsme prošli dvěma školeními o tvorbě rámcových vzdělávacích plánů. Velmi zajímavým bylo školení o agresivitě, které proběhlo přímo v naší škole pro všechny učitele i vychovatele. Správní zaměstnanci absolvují v pravidelných intervalech potřebná školení bezpečnostní, požární, topičské. Podle potřeby (změn zákonů a vyhlášek) se zúčastňuje školení mzdová účetní.

6 6 Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 598 žáků ve 26 třídách. Z toho vyplývá průměr 23 žáků ve třídě. Na I.stupni se jednalo o 291 žáků ve 13 třídách (průměrně 22,4 dětí ve třídě), na II.stupni 307žáků ve 13 třídách (průměrně 23,6 dětí ve třídě). Z uvedeného počtu na II.stupni se vzdělávalo 94 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 24,3žáků ve třídě). 345 dětí se učilo anglicky, 74 dětí německy. O výuku ruského jazyka zájem nebyl. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 41 integrovaných žáků. Z celkového počtu žáků bylo 585 s českou státní příslušností, 2 s ruskou, 5 se slovenskou a 6 s ukrajinskou. Výsledky výchovy a vzdělávání V závěru školního roku jsme 339 žákům předali vysvědčení s hodnocením prospěl/a s vyznamenáním. Na I. stupni jedna žákyně opakuje ročník, na II.stupni budou 4 žáci dělat opravné zkoušky na konci prázdnin, a to 1 ze 6.ročníku, 2 z 8. a 1 z 9.ročníku. Všichni žáci tuto šanci využili a postoupili do dalšího ročníku. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 86 žáků, z toho 2 děti v 8.ročníku. 16 žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, 50 žáků na studijní obory s maturitou a 20 žáků do učebních oborů. Abychom co nejvíce usnadnili dětem i jejich rodičům rozhodování o dalším studiu, spolupracujeme s Okresní pedagogicko psychologickou poradnou Praha-východ v Říčanech. Žáci mohou zdarma vypracovat na začátku 9.ročníku profesní testy a společně s rodiči konzultovat výsledek, závěry a doporučení erudovaných pracovníků poradny. Při výběru budoucího povolání pomáhají i pracovnice úřadu práce, které pořádají každým rokem pro zájemce z řad našich žáků besedy o volbě povolání. Z 5.ročníků odešlo 13 žáků studovat osmiletá gymnázia. V rámci školního Minimálního protidrogového programu proběhlo několik akcí, některé ve spolupráci se sdružením Klub cesta. Příkladem je dopravní soutěž pro žáky I.stupně, projekt Hrou proti AIDS pro starší žáky, který se velmi líbil a pro celou školu seznamovací akci s integrovaným záchranným systémem. Spolupracuje s námi i nadále dr.kašparová, která systematicky pracuje s dětmi po jednotlivých ročnících. Svůj program přizpůsobuje věkovým zvláštnostem a individuálním potřebám jednotlivých tříd. Je zajímavé srovnávat zjištění paní doktorky s vlastními zkušenostmi a poznatky. Problémy s paní doktorkou konzultujeme a hledáme řešení. Mezi našimi žáky jsou individuality, vyžadující více či méně specifický přístup. Snažíme se, ale velmi by nám pomohl školní psycholog. Přítomnost odborníka přímo ve škole se jeví čím dále tím více nutností. Budeme se snažit získat ve spolupráci s ostatnímu říčanskými školami psychologa, o jehož úvazek bychom se podělili. Ve výuce v 2.třídě pokračuje jedno děvčátko s atypickým dětským autismem. Má přidělenou asistentku a úspěšně postoupilo do dalšího ročníku. Otázkou bude další

7 7 vývoj. V sedmém ročníku se učí vozíčkářka, pro kterou již není problém pohyb po škole, protože je už celá škola bezbariérová, včetně sociálního zázemí. Částečnými individuálními plány řešíme časový rozvrh nadaných dětí tak, aby měly možnost dojíždět na tréninky apod. Za individuální přístup lze považovat i zřizování tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Na žáky v takto zaměřených třídách (vždy jedna třída v ročníku na II.stupni) jsou kladeny vyšší studijní nároky. Tomu odpovídá i jejich další volba při výběru středních škol a jejich úspěšnost při dalším studiu. Zohledňujeme také chlapce s fotbalovým nadáním. Na II.stupni je soustřeďujeme do jedné třídy a spolupracujeme se Sportovním klubem Umbro, který zajišťuje jejich tréninky, účasti v soutěžích, mimoškolní soustředění, ale také reprezentaci školy. I v tomto školním roce pracují někteří vyučující s dětmi z II.stupně v rámci projektu Škola za školou. V jednotlivých předmětech pracují na počítačích a projekt jim umožňuje nejen zpětnou vazbu, ale i práci mimo školu s tím, že veškeré výsledky lze později ve škole zkontrolovat nebo prokonzultovat s vyučujícím. V době nemoci lze prostřednictvím tohoto projektu zadat žákům domácí práce v souvislosti s probíraným učivem, opět se zpětnou vazbou. Součástí vzdělávání a výchovy jsou povinně-volitelné předměty pro žáky tříd 163 žáků - (informatika, domácnost, společenskovědní seminář, anglická konverzace, sportovní seminář, semináře ze zeměpisu, přírodopisu a matematiky), nepovinné předměty (4x sportovní aktivity) a kroužky (ruční práce, Klub mladého diváka). Každé odpoledne (mimo úterý, kdy je odpolední výuka) mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Děti 2. a 3.tříd jezdily jedno pololetí na kurz plavání a 52 žáků 7.ročníku se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu. Jedním z výstupů, kterým lze měřit naše snahy, je forma testování. Děti z 5.ročníku se zúčastnily testů Scio a dosáhly nadprůměrných výsledků v celorepublikovém srovnání. Žáci 9.ročníku se zúčastnili celostátního projektu Kvalita Výsledkem bylo umístění A, B a C třídy přibližně v polovině žebříčku městských škol a třída D matematická - patřila opět mezi nadprůměrné. Určitým výstupem jsou i výsledky žáků v různých soutěžích a olympiádách. Výsledky soutěží 2005/6 V této kapitole uvádíme výčet soutěží, kterých se naši žáci během školního roku zúčastnili. Nutno podotknout, že děti z II.stupně bojují se žáky víceletých gymnázií, tudíž si umístění na předních místech ceníme o to více. Nelze opomenout ani fakt, že nevysíláme žáky, ale žáci se hlásí sami podle zájmu. Z toho vyplývá někdy početná účast bez významnějšího umístění a někdy zase přesně naopak. Matematika - olympiáda okres.kolo : 6.ročník - účast 13 žáků (D.Wesselý 4.místo) 7.ročník - účast 1 žáka - Pythagoriáda : 6.ročník účast tří žáků 7.ročník účast tří žáků - Pikomat (korespondenční soutěž) účast čtyř žáků (D.Wesselý 5.místo)

8 8 Český jazyk - olympiáda okres.kolo : účast 2 žáků - účast v literární soutěži Společná Evropa Přírodopis - olympiáda okres. kolo : účast 3 žáků Zeměpis - Eurorebus kraj. kolo : účast 1 družstva Tělesná výchova - košíková : okres.kolo dívky 2.místo, chlapci 9.místo - atletika : Pohár rozhlasu okres.kolo účast 4 družstev (starší chlapci - 5.místo) Atletický trojboj účast 44 žáků (A.Dolejší 1.místo, K.Rollová 1.místo, Š.Hájková 2.místo, J.Olah 2.místo, B.Růžičková 3.místo, L.Pěnkava 3.místo, družstvo dívek 1.místo) Přespolní běh okres.kolo účast 4 družstev (st.chlapci 1.místo, st.dívky 2.místo, ml.chlapci 2.místo, ml.dívky 4.místo) Sport bez předsudků 9 x 1.místo, 7 x 2.místo, 4 x 3.místo - florbal : okres.kolo chlapci - 7.místo - dopravní : okres.kolo starší žáci 8.místo, mladší žáci - 8.místo - lanové centrum účast 11 žáků - stolní tenis : okres.kolo účast 4 družstev (st.dívky 1.místo, ml.dívky 1.místo, ml.chlapci 3.místo, st.chlapci 5.místo) - branný závod : škol.kolo - šachy : okres.kolo družstvo 1.místo kraj.kolo družstvo 2.místo celostátní kolo 22.místo Výtvarná výchova : - Bezpečně na přechodu (Středočes.kraj) 3.místo M.Brandlová, ocenění za originální zpracování třída 3.C - Kytice (ZUŠ Říčany) 1.místo A.Pelikánová, Š.Geist, 2.místo H.Čáhová, M.Dvořanová, 3.místo Š.Bláhová, M.Baťková - Můj nejmilejší strom (Svaz zahrádkářů) účast - Pohyblivá loutka účast - kalendář Socrates 40 prací vybrané práce do kalendáře Údaje o výsledcích kontrol Pracovnice MÚ Říčany, útvaru interního auditu, provedla veřejnoprávní kontrolu pokladny a inventarizace majetku a závazků za rok Kontrola proběhla od do

9 9 V závěru bylo konstatováno, že v kontrolované činnosti nastala rizika s možným dopadem na splnění rozhodujících úkolů a schválených cílů. Ke kontrole jsme se nevyjádřili, protože jsme ne ve všem souhlasili jak s jejím průběhem, tak s jejím závěrem. Konec konců i uvedené konstatování ze závěru hodnocení je mlhavé, náznakové a nekonkrétní. Školská rada Od začátku školního roku byla školská rada ustanovena a připravena ke spolupráci s rodiči a školou. Na začátku školního roku rada prodiskutovala a schválila potřebné školní dokumenty (řády školy, družiny, klasifikační ). Rodiče se na radu s žádnými problémy neobrátili. Další aktivity Většina žáků z I. a II. stupně se zapojila do sběru hliníku. Výsledkem bylo 163,43 kg shromážděného hliníku v ceně 2 942,00 Kč. Děti sbírají hliník celý školní rok, akce jsme se zúčastnili již druhým rokem. Odměnou nám byl lis na plastové lahve. Poprvé jsme se zapojili do Srdíčkového dne, který pořádá občanské sdružení Život dětem. Pro dětská nemocniční zařízení jsme vybrali 3 350,00 Kč. I do Květinového dne jsme vstoupili poprvé. Liga proti rakovině dodala žákům 9.D květiny, které nabízeli říčanským občanům. Veřejností byla akce přijata velmi kladně a děti vybraly celkem ,00 Kč na podporu boje proti rakovině. Podruhé se žáci II.stupně zúčastnili akce ke Dni Země Ukliďme svět. Druhým rokem uspořádali žáci devátých tříd se svými třídními učiteli pro děti z říčanských mateřských školek pohádkový den plný her a soutěží na Sokolském hřišti. Třetím rokem proběhl projekt První třída nanečisto. Jedná se o přípravu budoucích prvňáčků na vstup do života. Během dubna a května se scházejí jednou týdně ve své budoucí třídě se svými budoucími spolužáky a paní učitelkou. Jednak se seznámí s novým prostředím a nemají obavy z nástupu do školy a také se odstraní drobné nedostatky. Snažíme se dětem učení zpříjemnit, a tak někteří pedagogové s třídami vyjíždějí na školy v přírodě a ozdravné a poznávací zájezdy. Děti se učily v zimě v Krkonoších a volné chvíle trávily na zasněžených stráních, na jaře někteří žáci absolvovali cyklistický kurz v Krkonoších, jiní zase nabírali sil a zkušeností v Caorle v Itálii, ale spokojené byly děti i v Borovici u Mnichova Hradiště nebo ve Varvažově v jižních Čechách. Pokračovali jsme v navázané spolupráci se členy brněnského spolku Zayferus, kteří vždy přivezou velký počet dravců, se kterými předvádějí různé způsoby lovu a o kterých umějí zajímavě vyprávět. V říčanském kině shlédli žáci několik zajímavých pořadů, např. o Africe, tučňácích Během roku připravili tělocvikáři při příležitosti svátků (Vánoce, Velikonoce, konec školního roku ) několik turnajů ve fotbalu, florbalu a přehazované.

10 10 Tradičně jsme v předsálí MěKS uspořádali Vánoční výstavu, která sklízí každoročně obdiv návštěvníků a také se velmi líbily výstavky výtvarných prací žáků I.stupně v přízemí radnice. V rámci vyučování žáci jednotlivých tříd absolvovali průměrně čtyři exkurze za školní rok. Mezi nejzajímavější patřily návštěvy keltské vesnice v Ostré u Lysé nad Labem, planetária v Praze, hvězdárny v Ondřejově, Toulcova dvora, skanzenu v Přerově nad Labem, westernového městečka ve Zvůli u Brna, Imaxu Kultura naše děti také zajímá. S Klubem mladého diváka jezdily do pražských divadel, starší žáci ocenili koncert o vývoji světového rocku, mladším žákům se líbila pohádka Čert a pánvička, v rámci českého jazyka shlédly starší děti literární pásma jednoho herce, mladší děti chodily na besedy do knihovny Akcí bylo mnoho a nemělo by smysl zde všechny vypisovat. Cílem bylo dětem zpestřit výuku, přiblížit často nezajímavé a suché téma, zaujmout. To se, doufejme, alespoň zčásti podařilo. Správa budov Škola stále pracuje v nevyhovujících podmínkách. Spravujeme celkem pět budov a do dalších dvou naši žáci docházejí. V letošním roce byla provedena další část sanace sklepa v budově čp.71 za kostelem (osazení okny směrem na pozemek tak, aby bylo možné větrání vlhkých nevytápěných prostorů). Celá hlavní budova byla vymalována a ve čtyřech třídách bylo vyměněno linoleum. Dokončili jsme bezbariérovost budovy vybudováním bezbariérové toalety. Úpravy doznal také vchod do služebního bytu, kde bylo nutné vyrovnat schody a postavit závětří. Ve dvou třídách a služebním bytu jsme nechali vyměnit alespoň venkovní okna. Postupně bychom chtěli takto měnit okna v celé budově. Vstupní dveře byly nově natřeny a ve vstupní chodbě k administrativní části školy byl položen nový koberec. Největší akcí, organizovanou MÚ, byla generální rekonstrukce kotelny a komínů. V druhé školní budově čp.82 soud proběhla výměna linolea ve všech třídách mimo jedné a položení koberce v místnosti používané školní družinou při dělení tříd. V třetí budově (bývalé mateřské školce v Olivově ulici) jsme obnovili zahradní přístřešek. Až ho vybavíme nábytkem, budou se prvňáčci učit na čerstvém vzduchu a bude to jistě vítané zpestření např. výtvarné výchovy nebo pracovního vyučování. V létě jsme také nechali obnovit nátěr oken této budovy. Ve čtvrté budově v Sokolské ulici došlo k přemístění požárního schodiště. Důvodem byla skutečnost, že těžké schodiště narušovalo soukromý dům, na kterém bylo připevněno. Nyní je nově umístěno přímo na naší budově. Paní kuchařky se pustily odvážně do nátěrů stolů a rozsvítily jídelnu oranžovou a žlutou barvou. Hned je tepleji a veseleji v poměrně rozlehlé místnosti stravovny. V jednotlivých budovách pronajímáme prostory. Největší zájem je o tělocvičnu (poptávka vysoce převyšuje nabídku) a hřiště. Na venkovní hřiště s umělým povrchem umožňujeme zdarma vstup ve vyhrazeném čase široké veřejnosti. Školní jídelna (nikoliv kuchyně) bývá pronajímána pro šachové turnaje, schůze, ale i k různým oslavám. V učebnách probíhá činnost zájmových útvarů pod vedením pracovníků s živnostenským oprávněním. Výše nájmu učeben je rozlišována podle toho, zda jsou

11 11 členy zájmového útvaru děti naší školy (výtvarné techniky, angličtina...), nebo zda je činnost určena pro dospělé (kurzy účetnictví, jóga...). Závěr Situace v naší škole se nemění. Stále nemáme odborné pracovny, dostatek kabinetů, chybí šatny, děti přecházejí mezi budovami školy přes nebezpečné hlavní komunikace. Přetrvávají ztráty časové (docházení na sportoviště, do jídelny, školní družiny) i finanční (vytápění pěti budov, jejich údržba, zdvojování pomůcek ). Nezbývá nám než věřit v brzké vyřešení problémů stavbou nové školy.

12 12 Příloha č.1 Výroční zpráva I.ZŠ Říčany za rok 2005 Název organizace : I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha-východ IČO : Statutární zástupce : Mgr. Škroníčková Svatava ředitelka školy Předmět činnosti : vzdělávání žáků : pronájem učeben a pracovny TV Informace o inventarizaci majetku Viz. zvláštní příloha - kniha DDHIM - inventurní seznam + výsledek inventarizace Informace o závazcích a pohledávkách z obchodního styku : Závazky po lhůtě splatnosti : 64206,-- Kč (jedná se o došlé faktury se splatností delší jak 14 dní. Výraznou částku tvoří došlá faktura od firmy COMPUTER HELP, s.r.o., kde je doplatek 58 tis. Kč. U této faktury je smluvně domluven splátkový kalendář.) Pohledávky po lhůtě splatnosti : 12285,-- Kč Zhodnocení výsledku hospodaření: organizace zapojila do financování provozních potřeb rezervní fond, čímž měla vyrovnané hospodaření. Výsledek hospodaření: 0 Tvorba a použití peněžních fondů : Fond FKSP ,-- Kč Fond odměn ,-- Kč Fond rezervní ,-- Kč v roce 2005 čerpán ve výši ,24 Fond reprodukce majetku ,-- Kč Výnosy ZŠ měla celkem k dispozici prostředky ve výši ,-- Kč Nejvýraznějším zdrojem jsou dotace poskytnuté od KÚ a MÚ : MÚ ,-- KÚ ,-- Prostředky od KÚ jsou použity na přesně stanovené náklady mzdy, odvody, ONIV. Dalším příjmem ZŠ je výnos z další činnosti : Příspěvky školní družina ,-- Pronájem bytů, tělocvičny a učeben ,--

13 13 Příjmy ze stravného ,-- Ostatní výnosy úroky ,-- - prodej DM,výstava,přefakt ,-- Použití čerpání rezervního fondu ,-- Náklady KÚ Mzdové náklady patří mezi nejvýraznější položku, další položkou jsou odvody pojistného a ONIV. (Ostatní neinvestiční náklady) Mzdy činily ,-- Kč, pojistné sociální ,-- Kč, zdravotní ,-- Kč. ONIV byly ve výši ,-- Kč. Jde především o nákup učebnic, učebních pomůcek, drobného majetku, seminářů a cestovného. Dáje je zde povinné pojištění a příděl do fondu FKSP. Nevyčerpané prostředky od KÚ se vrací zpět do státního rozpočtu. MÚ + vlastní zdroje Ostatní provozní náklady ZŠ jsou hrazeny z prostředků vlastních a z dotace od MÚ. Účtová třída 50. Mezi nejvýraznější položky této skupiny patří nákup energií el.en ,--, plyn ,--, vodné-stočné ,-- Kč. Další výraznou položkou je nákup materiálu, jde o úklidové prostředky ,--, literatura ,--, kancelářské potřeby ,--, nákup drobného majetku ,-- (plynový kotel,počítače,tiskárna,lavice,židle,kopírka,projektor,nábytek) Na účtě 501 je také nákup potravin v částce ,--, tyto náklady jsou však kryty příjmem za stravné. Účtová třída 51. Nákup služeb poštovné14 234,--, semináře ,--, náklady za telefon a internet ,--, revize ,--, služby PC, účetní ,--, odvoz odpadu ,-- a ostatní služby ve výši ,-- Kč. (Výroba klíčů, výroba fotografíí, řez stromů.) Náklady na opravy zejména se jedná o opravy oken, dveří, malování, oprava kanalizace, žlabů, omítek, instalatérské práce a drobné opravy technického vybavení. Celkem bylo použito na opravy ,-- Kč. Mezi další náklady, které zatížily hospodaření školy patří bankovní poplatky v částce ,--, pojistné ,--, mzdy ,--, odvody SZ ,-- ZP 6 796,-- a ostatní náklady ,-- Kč. Celkové náklady ZŠ byly ,-- Kč. Výsledek hospodaření je roven 0. K dalšímu rozvoji své činnosti použila škola prostředky rezervního fondu ve výši ,-- Kč, čímž škole nevznikla ztráta. Zprávu zpracovali: Mgr. Svatava Škroničková ředitelka školy Ing. Šimek Jaroslav, účetní

14 14

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http:// www.zs-ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář podpis:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2006-2007 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více