Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6"

Transkript

1 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne

2 2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Údaje o počtu žáků... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Výsledky soutěží... 7 Údaje o výsledcích kontrol... 8 Školská rada... 9 Další aktivity... 9 Správa budov Závěr Zpráva o hospodaření za rok příloha č.1 ICT plán... příloha č.2 Fotogalerie. příloha č.3

3 3 Základní údaje o škole Název : I.základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Identifikátor zařízení : Zřizovatel školy : MÚ Říčany Ředitelka školy : Mgr. Svatava Škroníčková Statutární zástupkyně ředitelky : PaedDr. Jana Helebrantová Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví zajišťuje firma Ing.J.Šimek Druh školy : úplná základní škola Datum zařazení do sítě : Kapacita školy : 810 žáků Kapacita školní družiny : 125 žáků Součásti školy : školní družina a školní jídelna Budovy školy : 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova Sokolská Pod Školou 1110 Organizace studia Vzdělávací program : Základní škola, čj /96-22 Na II.stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola spolupracuje s SK Umbro fotbalovou školou na základě smlouvy. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Bartoníčková VŠ I.st. 33 Jaroslava Caudr Martin ÚSO Tv 4 Trenér kopané Čásenská VŠ Tv Z 15 Správce kabinetu Tv Zuzana Červenková ÚSO Vych. 18 Vedoucí školní družiny Jitka Doležalová Věra ÚSO Vych. 20 Kabinet I.st. Dynybilová Jana VŠ Čj D 24 Správce sbírek Z a D

4 4 Helebrantová Jana VŠ M Zt 19 Zást.II.st.+vých.poradce+ vedení foto kroniky Hubnerová Jana ÚSO I.st. 45 Důch. Janoušková VŠ Čj 0 Kab.Vv Jana Jeriová Libuše VŠ I.st., M 34 Správce kabinetu Pv Kalná Martina VŠ 14 Správce kabinetu Aj Kapinusová ÚSO Vych. 15 Šárka Kouklíková VŠ Čj Ov 15 Vedení školní kroniky Alena Krásný Jan VŠ M Tv 43 Lodin Josef VŠ Tv 11 Trenér kopané Már Tomáš VŠ Ch Z M 37 Vých.poradce-volba povolání, správce kabinetu Ch a audiovizuální techniky Melicharová VŠ Čj Ov 13 Jolana Mrázová Anna VŠ I.st. 41 Důch. Nováková Jitka ÚSO Vych. 16 Pacovská VŠ Čj D 12 Zuzana Pelikánová VŠ I.st. 11 Anna Pergelová Iva VŠ I.st. 1 Petrová Božena VŠ I.st., Čj 35 Důch. Správce kabinetu Čj Poláková Ilona VŠ Ch Př 14 Správce kabinetu F Pospíšilová VŠ Ped. 29 Daniela Prchalová VŠ M Př 18 Správce kabinetu Př Lenka Řehková Ivana VŠ M Dg 16 Schickerová VŠ M Zt 11 ICT Lenka Slezáková Ivana ÚSO I.st. 7 Stejskalová VŠ Rj Hv 40 Důch., správce kabinetu Hv Zdena Svádová Blanka VŠ Př Tv 42 Důch. Svobodová Jana VŠ I.st. 23 Metodik pro I.st. Šimčíková VŠ I.st. 16 Radana Škroníčková VŠ I.st. 25 Řed. Svatava Vávrová VŠ I.st., Čj 33 Důch. Radoslava Vokněrová VŠ M F 43 Důch. Dagmar Volánková VŠ I.st. 25 Hana Vydrová Helena VŠ M Ch 9 Správce kabinetu M

5 5 Vyhnánková VŠ I.st. 18 Milada Wohlmuthová VŠ Čj Ov 13 Protidrog.koordinátor, KMD Jolana Žvejkalová Jana ÚSO I.st. 29 Zást.I.st.+vých.poradce Správní zaměstnanci : Blažková B. SO Kuchařka 37 Dohnalová M. UO Kuchařka 39 Drábková V. ÚSO Kuchařka 21 Ešnerová M. ÚSO Kuchařka 5 Hampejsková V. SO Mzdová účetní 29 Hynková UO Kuchařka 44 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič, vedení skladu 23 Jenčová P. Z Pomocná kuchařka 20 Kadeřábková M. Z Uklízečka 31 Kadlecová V. UO Uklízečka 22 Kafková S. ÚSO Vedoucí škol.jídelny 32 Kovandová M. UO Uklízečka 12 Paulusová M. UO Vedoucí kuchařka 30 Rezková O. Z Uklízečka 27 Vávrová A. Z Uklízečka 27 Voráčová V. SO Uklízečka, topič 28 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka, topič 16 Zahradníková Z. Z Uklízečka 41 Školní rok jsme zahájili se čtyřmi posilami. Nastoupila čerstvá absolventka Jana Janoušková a z jiných škol k nám přišli kolegové Jaroslava Bartoníčková, Jan Krásný a paní vychovatelka Daniela Pospíšilová. Průměrný věk učitelského sboru je 47,2 let. Za kolegyně na mateřských dovolených zastupují paní důchodkyně. Pracují na částečné úvazky tak, aby byla zajištěna co nejširší aprobovanost a aby v případě potřeby mohly suplovat za chybějící pedagogy. Výsledkem je 100% odborná výuka českého jazyka, matematiky, dějepisu, přírodopisu a tělesné výchovy, 85% aprobovanost při výuce občanské a výtvarné výchovy a pracovního vyučování. Učitelé a vychovatelé se dále vzdělávají. Kurz pro pokročilé v informační gramotnosti ukončilo šest pedagogů, dalších patnáct tímto kurzem prochází. Základní kurz mají všichni pedagogové. Osm učitelek z II.stupně je proškoleno v projektu Škola za školou. Běžnou součástí vzdělávání se staly krátkodobé kurzy, které si každý volí podle své aprobace, zájmu a potřeby. Příkladem je pět učitelek docházející na kurz angličtiny, po jedné učitelce na výtvarné techniky, etiku, psychologii Všichni jsme prošli dvěma školeními o tvorbě rámcových vzdělávacích plánů. Velmi zajímavým bylo školení o agresivitě, které proběhlo přímo v naší škole pro všechny učitele i vychovatele. Správní zaměstnanci absolvují v pravidelných intervalech potřebná školení bezpečnostní, požární, topičské. Podle potřeby (změn zákonů a vyhlášek) se zúčastňuje školení mzdová účetní.

6 6 Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 598 žáků ve 26 třídách. Z toho vyplývá průměr 23 žáků ve třídě. Na I.stupni se jednalo o 291 žáků ve 13 třídách (průměrně 22,4 dětí ve třídě), na II.stupni 307žáků ve 13 třídách (průměrně 23,6 dětí ve třídě). Z uvedeného počtu na II.stupni se vzdělávalo 94 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 24,3žáků ve třídě). 345 dětí se učilo anglicky, 74 dětí německy. O výuku ruského jazyka zájem nebyl. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 41 integrovaných žáků. Z celkového počtu žáků bylo 585 s českou státní příslušností, 2 s ruskou, 5 se slovenskou a 6 s ukrajinskou. Výsledky výchovy a vzdělávání V závěru školního roku jsme 339 žákům předali vysvědčení s hodnocením prospěl/a s vyznamenáním. Na I. stupni jedna žákyně opakuje ročník, na II.stupni budou 4 žáci dělat opravné zkoušky na konci prázdnin, a to 1 ze 6.ročníku, 2 z 8. a 1 z 9.ročníku. Všichni žáci tuto šanci využili a postoupili do dalšího ročníku. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 86 žáků, z toho 2 děti v 8.ročníku. 16 žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, 50 žáků na studijní obory s maturitou a 20 žáků do učebních oborů. Abychom co nejvíce usnadnili dětem i jejich rodičům rozhodování o dalším studiu, spolupracujeme s Okresní pedagogicko psychologickou poradnou Praha-východ v Říčanech. Žáci mohou zdarma vypracovat na začátku 9.ročníku profesní testy a společně s rodiči konzultovat výsledek, závěry a doporučení erudovaných pracovníků poradny. Při výběru budoucího povolání pomáhají i pracovnice úřadu práce, které pořádají každým rokem pro zájemce z řad našich žáků besedy o volbě povolání. Z 5.ročníků odešlo 13 žáků studovat osmiletá gymnázia. V rámci školního Minimálního protidrogového programu proběhlo několik akcí, některé ve spolupráci se sdružením Klub cesta. Příkladem je dopravní soutěž pro žáky I.stupně, projekt Hrou proti AIDS pro starší žáky, který se velmi líbil a pro celou školu seznamovací akci s integrovaným záchranným systémem. Spolupracuje s námi i nadále dr.kašparová, která systematicky pracuje s dětmi po jednotlivých ročnících. Svůj program přizpůsobuje věkovým zvláštnostem a individuálním potřebám jednotlivých tříd. Je zajímavé srovnávat zjištění paní doktorky s vlastními zkušenostmi a poznatky. Problémy s paní doktorkou konzultujeme a hledáme řešení. Mezi našimi žáky jsou individuality, vyžadující více či méně specifický přístup. Snažíme se, ale velmi by nám pomohl školní psycholog. Přítomnost odborníka přímo ve škole se jeví čím dále tím více nutností. Budeme se snažit získat ve spolupráci s ostatnímu říčanskými školami psychologa, o jehož úvazek bychom se podělili. Ve výuce v 2.třídě pokračuje jedno děvčátko s atypickým dětským autismem. Má přidělenou asistentku a úspěšně postoupilo do dalšího ročníku. Otázkou bude další

7 7 vývoj. V sedmém ročníku se učí vozíčkářka, pro kterou již není problém pohyb po škole, protože je už celá škola bezbariérová, včetně sociálního zázemí. Částečnými individuálními plány řešíme časový rozvrh nadaných dětí tak, aby měly možnost dojíždět na tréninky apod. Za individuální přístup lze považovat i zřizování tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Na žáky v takto zaměřených třídách (vždy jedna třída v ročníku na II.stupni) jsou kladeny vyšší studijní nároky. Tomu odpovídá i jejich další volba při výběru středních škol a jejich úspěšnost při dalším studiu. Zohledňujeme také chlapce s fotbalovým nadáním. Na II.stupni je soustřeďujeme do jedné třídy a spolupracujeme se Sportovním klubem Umbro, který zajišťuje jejich tréninky, účasti v soutěžích, mimoškolní soustředění, ale také reprezentaci školy. I v tomto školním roce pracují někteří vyučující s dětmi z II.stupně v rámci projektu Škola za školou. V jednotlivých předmětech pracují na počítačích a projekt jim umožňuje nejen zpětnou vazbu, ale i práci mimo školu s tím, že veškeré výsledky lze později ve škole zkontrolovat nebo prokonzultovat s vyučujícím. V době nemoci lze prostřednictvím tohoto projektu zadat žákům domácí práce v souvislosti s probíraným učivem, opět se zpětnou vazbou. Součástí vzdělávání a výchovy jsou povinně-volitelné předměty pro žáky tříd 163 žáků - (informatika, domácnost, společenskovědní seminář, anglická konverzace, sportovní seminář, semináře ze zeměpisu, přírodopisu a matematiky), nepovinné předměty (4x sportovní aktivity) a kroužky (ruční práce, Klub mladého diváka). Každé odpoledne (mimo úterý, kdy je odpolední výuka) mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Děti 2. a 3.tříd jezdily jedno pololetí na kurz plavání a 52 žáků 7.ročníku se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu. Jedním z výstupů, kterým lze měřit naše snahy, je forma testování. Děti z 5.ročníku se zúčastnily testů Scio a dosáhly nadprůměrných výsledků v celorepublikovém srovnání. Žáci 9.ročníku se zúčastnili celostátního projektu Kvalita Výsledkem bylo umístění A, B a C třídy přibližně v polovině žebříčku městských škol a třída D matematická - patřila opět mezi nadprůměrné. Určitým výstupem jsou i výsledky žáků v různých soutěžích a olympiádách. Výsledky soutěží 2005/6 V této kapitole uvádíme výčet soutěží, kterých se naši žáci během školního roku zúčastnili. Nutno podotknout, že děti z II.stupně bojují se žáky víceletých gymnázií, tudíž si umístění na předních místech ceníme o to více. Nelze opomenout ani fakt, že nevysíláme žáky, ale žáci se hlásí sami podle zájmu. Z toho vyplývá někdy početná účast bez významnějšího umístění a někdy zase přesně naopak. Matematika - olympiáda okres.kolo : 6.ročník - účast 13 žáků (D.Wesselý 4.místo) 7.ročník - účast 1 žáka - Pythagoriáda : 6.ročník účast tří žáků 7.ročník účast tří žáků - Pikomat (korespondenční soutěž) účast čtyř žáků (D.Wesselý 5.místo)

8 8 Český jazyk - olympiáda okres.kolo : účast 2 žáků - účast v literární soutěži Společná Evropa Přírodopis - olympiáda okres. kolo : účast 3 žáků Zeměpis - Eurorebus kraj. kolo : účast 1 družstva Tělesná výchova - košíková : okres.kolo dívky 2.místo, chlapci 9.místo - atletika : Pohár rozhlasu okres.kolo účast 4 družstev (starší chlapci - 5.místo) Atletický trojboj účast 44 žáků (A.Dolejší 1.místo, K.Rollová 1.místo, Š.Hájková 2.místo, J.Olah 2.místo, B.Růžičková 3.místo, L.Pěnkava 3.místo, družstvo dívek 1.místo) Přespolní běh okres.kolo účast 4 družstev (st.chlapci 1.místo, st.dívky 2.místo, ml.chlapci 2.místo, ml.dívky 4.místo) Sport bez předsudků 9 x 1.místo, 7 x 2.místo, 4 x 3.místo - florbal : okres.kolo chlapci - 7.místo - dopravní : okres.kolo starší žáci 8.místo, mladší žáci - 8.místo - lanové centrum účast 11 žáků - stolní tenis : okres.kolo účast 4 družstev (st.dívky 1.místo, ml.dívky 1.místo, ml.chlapci 3.místo, st.chlapci 5.místo) - branný závod : škol.kolo - šachy : okres.kolo družstvo 1.místo kraj.kolo družstvo 2.místo celostátní kolo 22.místo Výtvarná výchova : - Bezpečně na přechodu (Středočes.kraj) 3.místo M.Brandlová, ocenění za originální zpracování třída 3.C - Kytice (ZUŠ Říčany) 1.místo A.Pelikánová, Š.Geist, 2.místo H.Čáhová, M.Dvořanová, 3.místo Š.Bláhová, M.Baťková - Můj nejmilejší strom (Svaz zahrádkářů) účast - Pohyblivá loutka účast - kalendář Socrates 40 prací vybrané práce do kalendáře Údaje o výsledcích kontrol Pracovnice MÚ Říčany, útvaru interního auditu, provedla veřejnoprávní kontrolu pokladny a inventarizace majetku a závazků za rok Kontrola proběhla od do

9 9 V závěru bylo konstatováno, že v kontrolované činnosti nastala rizika s možným dopadem na splnění rozhodujících úkolů a schválených cílů. Ke kontrole jsme se nevyjádřili, protože jsme ne ve všem souhlasili jak s jejím průběhem, tak s jejím závěrem. Konec konců i uvedené konstatování ze závěru hodnocení je mlhavé, náznakové a nekonkrétní. Školská rada Od začátku školního roku byla školská rada ustanovena a připravena ke spolupráci s rodiči a školou. Na začátku školního roku rada prodiskutovala a schválila potřebné školní dokumenty (řády školy, družiny, klasifikační ). Rodiče se na radu s žádnými problémy neobrátili. Další aktivity Většina žáků z I. a II. stupně se zapojila do sběru hliníku. Výsledkem bylo 163,43 kg shromážděného hliníku v ceně 2 942,00 Kč. Děti sbírají hliník celý školní rok, akce jsme se zúčastnili již druhým rokem. Odměnou nám byl lis na plastové lahve. Poprvé jsme se zapojili do Srdíčkového dne, který pořádá občanské sdružení Život dětem. Pro dětská nemocniční zařízení jsme vybrali 3 350,00 Kč. I do Květinového dne jsme vstoupili poprvé. Liga proti rakovině dodala žákům 9.D květiny, které nabízeli říčanským občanům. Veřejností byla akce přijata velmi kladně a děti vybraly celkem ,00 Kč na podporu boje proti rakovině. Podruhé se žáci II.stupně zúčastnili akce ke Dni Země Ukliďme svět. Druhým rokem uspořádali žáci devátých tříd se svými třídními učiteli pro děti z říčanských mateřských školek pohádkový den plný her a soutěží na Sokolském hřišti. Třetím rokem proběhl projekt První třída nanečisto. Jedná se o přípravu budoucích prvňáčků na vstup do života. Během dubna a května se scházejí jednou týdně ve své budoucí třídě se svými budoucími spolužáky a paní učitelkou. Jednak se seznámí s novým prostředím a nemají obavy z nástupu do školy a také se odstraní drobné nedostatky. Snažíme se dětem učení zpříjemnit, a tak někteří pedagogové s třídami vyjíždějí na školy v přírodě a ozdravné a poznávací zájezdy. Děti se učily v zimě v Krkonoších a volné chvíle trávily na zasněžených stráních, na jaře někteří žáci absolvovali cyklistický kurz v Krkonoších, jiní zase nabírali sil a zkušeností v Caorle v Itálii, ale spokojené byly děti i v Borovici u Mnichova Hradiště nebo ve Varvažově v jižních Čechách. Pokračovali jsme v navázané spolupráci se členy brněnského spolku Zayferus, kteří vždy přivezou velký počet dravců, se kterými předvádějí různé způsoby lovu a o kterých umějí zajímavě vyprávět. V říčanském kině shlédli žáci několik zajímavých pořadů, např. o Africe, tučňácích Během roku připravili tělocvikáři při příležitosti svátků (Vánoce, Velikonoce, konec školního roku ) několik turnajů ve fotbalu, florbalu a přehazované.

10 10 Tradičně jsme v předsálí MěKS uspořádali Vánoční výstavu, která sklízí každoročně obdiv návštěvníků a také se velmi líbily výstavky výtvarných prací žáků I.stupně v přízemí radnice. V rámci vyučování žáci jednotlivých tříd absolvovali průměrně čtyři exkurze za školní rok. Mezi nejzajímavější patřily návštěvy keltské vesnice v Ostré u Lysé nad Labem, planetária v Praze, hvězdárny v Ondřejově, Toulcova dvora, skanzenu v Přerově nad Labem, westernového městečka ve Zvůli u Brna, Imaxu Kultura naše děti také zajímá. S Klubem mladého diváka jezdily do pražských divadel, starší žáci ocenili koncert o vývoji světového rocku, mladším žákům se líbila pohádka Čert a pánvička, v rámci českého jazyka shlédly starší děti literární pásma jednoho herce, mladší děti chodily na besedy do knihovny Akcí bylo mnoho a nemělo by smysl zde všechny vypisovat. Cílem bylo dětem zpestřit výuku, přiblížit často nezajímavé a suché téma, zaujmout. To se, doufejme, alespoň zčásti podařilo. Správa budov Škola stále pracuje v nevyhovujících podmínkách. Spravujeme celkem pět budov a do dalších dvou naši žáci docházejí. V letošním roce byla provedena další část sanace sklepa v budově čp.71 za kostelem (osazení okny směrem na pozemek tak, aby bylo možné větrání vlhkých nevytápěných prostorů). Celá hlavní budova byla vymalována a ve čtyřech třídách bylo vyměněno linoleum. Dokončili jsme bezbariérovost budovy vybudováním bezbariérové toalety. Úpravy doznal také vchod do služebního bytu, kde bylo nutné vyrovnat schody a postavit závětří. Ve dvou třídách a služebním bytu jsme nechali vyměnit alespoň venkovní okna. Postupně bychom chtěli takto měnit okna v celé budově. Vstupní dveře byly nově natřeny a ve vstupní chodbě k administrativní části školy byl položen nový koberec. Největší akcí, organizovanou MÚ, byla generální rekonstrukce kotelny a komínů. V druhé školní budově čp.82 soud proběhla výměna linolea ve všech třídách mimo jedné a položení koberce v místnosti používané školní družinou při dělení tříd. V třetí budově (bývalé mateřské školce v Olivově ulici) jsme obnovili zahradní přístřešek. Až ho vybavíme nábytkem, budou se prvňáčci učit na čerstvém vzduchu a bude to jistě vítané zpestření např. výtvarné výchovy nebo pracovního vyučování. V létě jsme také nechali obnovit nátěr oken této budovy. Ve čtvrté budově v Sokolské ulici došlo k přemístění požárního schodiště. Důvodem byla skutečnost, že těžké schodiště narušovalo soukromý dům, na kterém bylo připevněno. Nyní je nově umístěno přímo na naší budově. Paní kuchařky se pustily odvážně do nátěrů stolů a rozsvítily jídelnu oranžovou a žlutou barvou. Hned je tepleji a veseleji v poměrně rozlehlé místnosti stravovny. V jednotlivých budovách pronajímáme prostory. Největší zájem je o tělocvičnu (poptávka vysoce převyšuje nabídku) a hřiště. Na venkovní hřiště s umělým povrchem umožňujeme zdarma vstup ve vyhrazeném čase široké veřejnosti. Školní jídelna (nikoliv kuchyně) bývá pronajímána pro šachové turnaje, schůze, ale i k různým oslavám. V učebnách probíhá činnost zájmových útvarů pod vedením pracovníků s živnostenským oprávněním. Výše nájmu učeben je rozlišována podle toho, zda jsou

11 11 členy zájmového útvaru děti naší školy (výtvarné techniky, angličtina...), nebo zda je činnost určena pro dospělé (kurzy účetnictví, jóga...). Závěr Situace v naší škole se nemění. Stále nemáme odborné pracovny, dostatek kabinetů, chybí šatny, děti přecházejí mezi budovami školy přes nebezpečné hlavní komunikace. Přetrvávají ztráty časové (docházení na sportoviště, do jídelny, školní družiny) i finanční (vytápění pěti budov, jejich údržba, zdvojování pomůcek ). Nezbývá nám než věřit v brzké vyřešení problémů stavbou nové školy.

12 12 Příloha č.1 Výroční zpráva I.ZŠ Říčany za rok 2005 Název organizace : I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha-východ IČO : Statutární zástupce : Mgr. Škroníčková Svatava ředitelka školy Předmět činnosti : vzdělávání žáků : pronájem učeben a pracovny TV Informace o inventarizaci majetku Viz. zvláštní příloha - kniha DDHIM - inventurní seznam + výsledek inventarizace Informace o závazcích a pohledávkách z obchodního styku : Závazky po lhůtě splatnosti : 64206,-- Kč (jedná se o došlé faktury se splatností delší jak 14 dní. Výraznou částku tvoří došlá faktura od firmy COMPUTER HELP, s.r.o., kde je doplatek 58 tis. Kč. U této faktury je smluvně domluven splátkový kalendář.) Pohledávky po lhůtě splatnosti : 12285,-- Kč Zhodnocení výsledku hospodaření: organizace zapojila do financování provozních potřeb rezervní fond, čímž měla vyrovnané hospodaření. Výsledek hospodaření: 0 Tvorba a použití peněžních fondů : Fond FKSP ,-- Kč Fond odměn ,-- Kč Fond rezervní ,-- Kč v roce 2005 čerpán ve výši ,24 Fond reprodukce majetku ,-- Kč Výnosy ZŠ měla celkem k dispozici prostředky ve výši ,-- Kč Nejvýraznějším zdrojem jsou dotace poskytnuté od KÚ a MÚ : MÚ ,-- KÚ ,-- Prostředky od KÚ jsou použity na přesně stanovené náklady mzdy, odvody, ONIV. Dalším příjmem ZŠ je výnos z další činnosti : Příspěvky školní družina ,-- Pronájem bytů, tělocvičny a učeben ,--

13 13 Příjmy ze stravného ,-- Ostatní výnosy úroky ,-- - prodej DM,výstava,přefakt ,-- Použití čerpání rezervního fondu ,-- Náklady KÚ Mzdové náklady patří mezi nejvýraznější položku, další položkou jsou odvody pojistného a ONIV. (Ostatní neinvestiční náklady) Mzdy činily ,-- Kč, pojistné sociální ,-- Kč, zdravotní ,-- Kč. ONIV byly ve výši ,-- Kč. Jde především o nákup učebnic, učebních pomůcek, drobného majetku, seminářů a cestovného. Dáje je zde povinné pojištění a příděl do fondu FKSP. Nevyčerpané prostředky od KÚ se vrací zpět do státního rozpočtu. MÚ + vlastní zdroje Ostatní provozní náklady ZŠ jsou hrazeny z prostředků vlastních a z dotace od MÚ. Účtová třída 50. Mezi nejvýraznější položky této skupiny patří nákup energií el.en ,--, plyn ,--, vodné-stočné ,-- Kč. Další výraznou položkou je nákup materiálu, jde o úklidové prostředky ,--, literatura ,--, kancelářské potřeby ,--, nákup drobného majetku ,-- (plynový kotel,počítače,tiskárna,lavice,židle,kopírka,projektor,nábytek) Na účtě 501 je také nákup potravin v částce ,--, tyto náklady jsou však kryty příjmem za stravné. Účtová třída 51. Nákup služeb poštovné14 234,--, semináře ,--, náklady za telefon a internet ,--, revize ,--, služby PC, účetní ,--, odvoz odpadu ,-- a ostatní služby ve výši ,-- Kč. (Výroba klíčů, výroba fotografíí, řez stromů.) Náklady na opravy zejména se jedná o opravy oken, dveří, malování, oprava kanalizace, žlabů, omítek, instalatérské práce a drobné opravy technického vybavení. Celkem bylo použito na opravy ,-- Kč. Mezi další náklady, které zatížily hospodaření školy patří bankovní poplatky v částce ,--, pojistné ,--, mzdy ,--, odvody SZ ,-- ZP 6 796,-- a ostatní náklady ,-- Kč. Celkové náklady ZŠ byly ,-- Kč. Výsledek hospodaření je roven 0. K dalšímu rozvoji své činnosti použila škola prostředky rezervního fondu ve výši ,-- Kč, čímž škole nevznikla ztráta. Zprávu zpracovali: Mgr. Svatava Škroničková ředitelka školy Ing. Šimek Jaroslav, účetní

14 14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/5 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail : 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/7 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail : 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-10

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-10 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-10 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více