STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD ADRESA: Vlčnovská 688, Uherský Brod, TEL: , Budova vedení SŠ a VŠ Teoretická výuka Domov mládeže Praktická výuka Zpracoval: Mgr. Milan Pechal

2 Úvodní slovo Vážení čtenáři, rád bych Vám prostřednictvím této výroční zprávy za období uplynulého školního roku 2013/2014 představil naši školu a její fungování včetně nejvýznamnějších momentů, které se zde udály (vzhledem k rozsahu této práce zde nehledejte dlouhá slohová cvičení, ale spíše stručný popis realizovaných činností, ze kterých si můžete vytvořit vlastní úsudek o fungování této SŠ). Nezbytnou podmínkou pro správné fungování každé školy je nastavení efektivního řízení procesů a činností v organizaci. Pevně věřím, že v posledních letech provedené systémové změny, kterými se řídíme, stojí za velmi dobrými výsledky, které jsou částečně popsány i v této výroční zprávě. Od začátku existence naší střední školy (při zahájení školního roku 2014/2015 jsme oslavili již 56 let od svého vzniku) připravujeme žáky ve strojírenských oborech, které jsme postupně doplnili ještě o puškařské a rytecké obory. Naše střední škola se liší nejenom skladbou oborů a kvalitním vybavením, ale také nadstandartní spoluprací se zaměstnavateli (především s Českou zbrojovkou a.s.). Díky soustavné práci a neustálé inovaci jsme jednou z mála středních škol, která v současné době nebojuje se snižujícími se počty žáků, ale naopak si již několik let své žáky vybírá. Zlepšování kvality ve všech oblastech školy (např. zavedením ročníkových prací také pro naše pedagogické pracovníky, podobně jako dříve naše žáky) bereme opravdu vážně, a tak pevně věříme, že i v dalších letech budeme úspěšní. Naše střední škola je aktivní také při realizaci různých rekvalifikačních kurzů jako např. NOŽÍŘ, ale i v oblasti dálkového dálkoveho nebo vysokoškolského studia. Nezapomínáme však ani na mezinárodní spolupráci a hrdě se pustíme i do soutěže mezi žáky s nejlepší puškařskou školou v EU HTBLVA Ferlach. Při této soutěži v odborných dovednostech se naši žáci vůbec neztratili a v některých oblastech byli dokonce lepší než žáci z Ferlachu. Ale i přesto je co zlepšovat, takže se i nadále chceme zaměřovat především na KVALITU. Pokud Vás naše výroční zpráva zaujme, tak budeme rádi, v opačném případě se omlouvám. 2 Mgr.Milan Pechal ředitel SŠ COPT Uh.Brod

3 Obsah 1. Základní údaje o SŠ - COPt Uherský Brod Školská rada Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala ve školním roce 2013/ Puškařské obory (školní rok 2013/2014) Strojírenské obory (školní rok 2013/2014) Umělecké obory (školní rok 2013/2014) Ostatní vyučované obory (školní rok 2013/2014) Celkové počty žáků (školní rok 2013/2014) Předpokládaný počet žáků ve třídách ve školním roce 2014/ Stanovení max. počtu tříd denního studia pro rok 2014/ Stanovení max. počtu tříd dálkového studia pro rok 2014/ Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ Pracovníci školního stravování ve školním roce 2013/ Pracovníci na domově mládeže ve školním roce 2013/ Organizační schéma SŠ COPt Uherský Brod (2013/2014) Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Učitelé teoretického vyučování Učitelé odborného výcviku Ostatní pracovníci školy Údaje o přijímacím řízení Denní studium (počet přihl., přijat. a odevzd. zápis. lístků) - školní rok 2013/ Dálkové studium (počet přihlášených a počet přijatých) - školní rok 2013/ Informace o třídách, které ukončily denní studium - školní rok 2013/ Porovnání počtu příjatých žáků pro školní rok 2014/2015 s počtem žáků, kteří ukončili studium na konci školního roku 2013/ Denní studium Dálkové studium Sebehodnocení školy Cíle a strategické plány SWOT analýza školy Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/ Souhrnná statistika tříd za 2.pololetí 2013/ Porovnání statistik tříd za 2. pololetí (školní roky 2012/2013 a 2013/2014)

4 9. Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně chování Neomluvené hodiny Doplňkové činnosti na SŠ COPt Uherský Brod a produktivní činnost žáků Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Mezinárodní spolupráce V součastnoti aktivně spolupracujeme s těmito zahraničními školami Plánovaná spolupráce s dalšími zahraničními školami Projekty Realizované projekty Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Od teorie k praxi ve strojírenství Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty žáků Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty vyučujících Projekty již ukončené (sledována udržitelnost projektu) Výsledky sportovních a odborných soutěží v ČR Spolupráce s firmami Spolupráce se školami v ČR a s MŠMT ČR Spolupráce se školami v ČR Spolupráce s MŠMT ČR Výstavy a veletrhy Údaje o uplatňování absolventů na trhu práce případně na VŠ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Burzy a veletrhy Účast na schůzkách s rodiči žáků základních škol Schůzky s žáky 9. tříd na základních školách Exkurze žáků ZŠ na SŠ-COPt Uherský Brod a v ČZ a.s Popis činnosti domova mládeže ve školním roce 2013/ Údaje o kontrolní činnosti Kontrola Krajské hygienické stanice Zlín Kontrola VZP ČR Závěr výroční zprávy Přílohy45 Příloha č.1: Základní údaje o hospodaření školy Příloha č.2: Opětovné navázání spolupráce se školou HTBLVA Ferlach Příloha č.3: Diplom z výstavy Vzdělávání a řemeslo v Českých Budějovicích

5 1. Základní údaje o SŠ - COPt Uherský Brod Název školy: Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod Sídlo: Odloučené pracoviště: Vlčnovská 688, Uherský Brod nemá Identifikátor: IČO: DIČ: CZ IZO: Datum vydání poslední zřizovací listiny: Datum vydání posledního rozhodnutí MŠMT ČR: Zřizovatel: ZLÍNSKÝ KRAJ Tř. T. Bati Ředitel školy: Statutární zástupce: Mgr. Milan Pechal Ing. Jindřiška Řiháková Kontakt na zařízení: tel.: fax.: web: Pracovník pro informace: Josef Borák Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě poslední aktualizace: Školská rada: zást. nezletilých žáků: zást. na podporu práce školy: zást. zřizovatele: Lubomír Hulík Josef Borák Ing. Michal Hanačík Rozhodnutí č.j /

6 Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet.ped. pracovníků Počet žáků na přepočt. učitel OV učitelé učitel OV učitelé SŠ ,2 13,5 15,44 21,3 18,6 Dálkové studium , Celkem , Maximální kapacita školy 380 žáků. Stavy jsou k

7 2. Školská rada Školská rada je orgán umožňující zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Počet členů stanovuje zřizovatel. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel školy, třetinu zástupce školy a třetinu si volí zákonní zástupci žáků (funkční období této rady je 3 roky). Pro naši školu byl stanoven počet členů v této radě na tři. Stávající školská rada byla zvolena a ve školním roce 2013/2014 pracovala v tomto složení: * za zřizovatele Ing. Michal Hanačík * za rodiče Lubomír Hulín * za školu Josef Borák Funkční období této rady končí V novém školním roce (po ) na nejbližší schůzce s rodiči, bude volena nová školská rada. Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla dvakrát, a to: - v listopadu 2013 dle zápisu byly projednávány informace o projektech školy, schválena výroční zpráva, hlavní úkoly. Byly podány informace o nové výměnné stáži žáků na učilišti firmy Volkswagen ve Zwickau. - v dubnu 2014 byly řešeny přihlášky ke studiu nových žáků, rozpočet na rok Školské radě byly stejně jako v předchozích letech předkládány podklady o hospodaření školy, připravovaných, realizovaných a ukončených projektech, plán hlavních úkolů školy, třídní schůzky apod. Připomínky rodičů se snaží školská rada zapracovat na porady vedení školy, kterých se zúčastňuje i předseda školské rady, jenž přináší návrhy a připomínky jak ze školní samosprávy, tak ze školské rady. 7

8 3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala ve školním roce 2013/ Puškařské obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia H/001 * 1,5 32 Puškař Technik puškař H/01 * 1, H/ L/ L/ DS DS Puškař H/ DÁ Celkem 9,2 231 DS+DÁ Počet žáků u puškařských oborů 13% 38% 49% Puškař - denní studium (DS) Tech. puškař - denní studium (DS) Puškař - dálkové studium (DÁ) * Jedná se o sloučenou třídu denního studia: puškař + obráběč kovů 8

9 3.2. Strojírenské obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia Mechanik seřizovač * L/01 1,55 45 DS 1,69 13 DS Obráběč kovů H/01 2,17 45 DS Celkem 5, DS Počet žáků u strojírenských oborů 44% 56% Mechanik seřizovač - denní studium (DS) Obráběč kovů - denní studium (DS) * Jedná se o sloučené třídy denního studia: mechanik seřizovač + uměleckořemeslné zprac. kovů-práce rytecké nebo puškař + obráběč kovů 9

10 3.1. Umělecké obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia Uměleckořemesl.zprac.kovů * Uměleckořemesl.zprac.kovů-práce rytecké * L/01 0,36 25 DS L/024 0,40 9 DS Nástrojař práce rytecké * H/01 0,50 4 DÁ Celkem 1,26 38 DS+DÁ Počet žáků u uměleckých oborů 11% 89% Umělecko-řemeslné zpracování kovů - denní studium (DS) Nástrojař-práce rytecké - dálkové studium (DÁ) * Jedná se o sloučené třídy denního studia: mechanik seřizovač + uměleckořemeslné zprac. kovů-práce rytecké a dálkového studia: prodavač zbraní a střeliva + nástrojař-práce rytecké 10

11 3.2. Ostatní vyučované obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia Prodavač-zbraně a střelivo * H/01 0,5 8 DÁ Celkem 0,5 8 DÁ * Jedná se o sloučenou třídu dálkového studia: prodavač zbraní a střeliva + nástrojař-práce rytecké 3.3. Celkové počty žáků (školní rok 2013/2014) Délka studia Počet tříd Počet žáků Typ studia 3-leté obory 2 41 DÁ 3-leté obory DS 4-leté obory DS Celkem DS+DÁ Celkové počty žáků leté dálkové studium 3-leté denní studium 4-leté denní studium 11

12 3.4. Předpokládaný počet žáků ve třídách ve školním roce 2014/2015 Název třídy US1 TU1 P1 OK1 CELKEM (1.ročníky) UM2 TP2 OK2 P2 CELKEM (2.ročníky) UM3 TP3 K3 CELKEM (3.ročníky) UM4 TP4 CELKEM (4.ročníky) 1. ROČNÍKY 2. ROČNÍKY 3. ROČNÍKY 4. ROČNÍKY Počet žáků 30 žáků 32 žáků 13 žáků 24 žáků 99 žáků 31 žáků 30 žáků 24 žáků 23 žáků 108 žáků 24 žáků 31 žáků 31 žáků 86 žáků 24 žáků 20 žáků 44 žáků REKAPITULACE (školní rok 2014/2015) Počet žáků v denním studiu (celkem) 337 žáků Průměrný počet žáků ve třídě 25,92 Počet žáků v dálkovém studiu (celkem) 41 žáků Celkový počet žáků (denní + dálkové stud.) 378 žáků Naplněnost školy (max. kapacita 380 žáků) 99,5 % Školní rok (odcházející žáci) = 75 žáků Tabulka platná k

13 3.5. Stanovení max. počtu tříd denního studia pro rok 2014/2015 Sk. oborů L L L H H Kód a název oboru L/01 Technik puškař L/01 Mechanik seřizovač L/01 Umělecko-řemeslné zpracování kovů H/01 Puškař H/01 Obráběč kovů Stav pro šk.r. 2012/2013 (počet přijatých do 1. roč. v tomto školním roce) Návrh pro šk.r. 2013/2014 Poč. žáků Poč. tříd Poč. žáků Poč. tříd /2 18 1/ /2 10 1/ / /2 Celkem Stanovení max. počtu tříd dálkového studia pro rok 2014/2015 Sk. oborů H H H Kód a název oboru H/01 Puškař H/01 Prodavač zbraní H/01 Nástrojář rytec kovů Stav pro šk.r. 2013/2014 (počet přijatých) Návrh pro šk.r. 2014/2015 Poč. žáků Poč. tříd Poč. žáků Poč. tříd Celkem

14 4. Údaje o pracovnících školy 4.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení roků ped. praxe kvalifikace 1. Mgr.Milan Pechal 1 ředitel 39 VŠ-pedagogika a psychologie 2. Mgr.Rostislav Navláčil 1 zást. řed.pro TV 30 VŠ-učitelství odb. předmětů 3. Ing.Petr Štursa 1 učitel 41 VŠ-odbor.před.strojírenské 4. Ing. Edita Naďová 1 učitelka 23 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 5. Ing.Jiřina Ingrová 0,4762 učitelka 43 VŠ-odbor.před.strojírenské 6. Ing. Hana Kubišová PhD. 1 učitelka 6 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 7. Mgr. Richard David 1 učitel 1 VŠ-všeob.vzd.TV a tech. vých. 8. Mgr. Vlastimil Londýn 1 učitel 21 VŠ-odborné před. Stroj. 9. Mgr. Renáta Burdová 1 učitelka 22 VŠ- technologická 10. Ak.soch.Pavel Gabrhel 0,9286 učitel 41 VŠ-VP užití sochařství 11. Ing. Petr Janků 1 učitel 28 VŠ- odbor.před.strojírenské 12. Mgr.Jana Krchňáčková 1 učitelka 20 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 13. Mgr.Marcela Jordánová 0,76 učitelka 11 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 14. Bc.Renata Doleželová 1 učitelka 18 VŠ-učitelství ekonom.předmětů 15. Mgr.Anna Červinková 1 učitelka 6 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 16. Ing.Hana Ježková 1 učitelka 11 VŠ-strojírenství, DPS 17. PaedDr. Marcela Jurková 1 učitelka 30 VŠ-všeob. vzděl. předměty, ČJ 18. Ing. Lubomír Prchlík 0,25 učitel 36 VŠ-strojírenské 19. Bc.Jaroslav Mudrák 1 ved. učitel OV 37 Bc.-stroj.a ped., andragogika 20. Ing.Martin Zatloukal 1 ved.učitel OV 19 Ing. VŠ Zlín 21. Bc.Karel Vránek 1 učitel OV 34 ÚSO+Bc. (pedagog.) 22. Bc.Miroslav Kutnar 1 učitel OV 20 ÚSO+Bc. (pedagog.) 23. Petr Rachůnek 1 učitel OV 37 ÚSO 24. David Kranz 1 učitel OV 21 ÚSO + PI 25. Mgr. Pavel Římovský 1 učitel OV 15 ÚSO+Mgr.et Mgr. (pedagog. a personalistika) 26. Petr Liška 0,3 učitel OV 36 Vyučen + PI 27. Bc.Martin Bártek 1 učitel OV 6 ÚSO+Bc. (pedagog.) 28. Iris Fojtíková 1 učitel OV 17 ÚSO+PI 29. Bc.Yvona Záhorovská 1 učitel OV 35 Bc.-stroj.a ped., andragogika 30. Alexandr Římovský 0,3 učitel OV 41 ÚSO + PI 31. Radek Beníček 1 učitel OV 26 ÚSO + PI 32. František Fojtík 1 učitel OV 40 ÚSO 33. Karel Řezníček 1 učitel OV 2 ÚSO + PI 34. Ing.Irena Kočicová 1 vedoucí DM 16 VŠ+ped.minimum 35. Věra Spáčilová 1 vedoucí vych. 34 ÚSO-PI 36. Eva Wosková 1 vychovatelka 18 ÚSO-PI 37. Irena Machalová 0,875 vychovatelka 11 ÚSO-PI 38. Mgr.Helena Ježková 1 vychovatelka 36 VŠ-ped.fakulta 39. Jiří Obadal 1 vych.-sport. 22 ÚSO 14

15 4.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení kvalifikace 1. Ing.Jindřiška Řiháková 0,880 Zást. řed. pro EU, statut. VŠ- ekonomické Zástupce 2. Ludmila Flasarová 0,8 Sam.odbor propag.referent ÚSO 3. Radomíra Jandeková 0,880 Účetní ÚS 4. Lýdia Gabrhelová 0,690 Mzdová účetní ÚSO 5. Josef Borák 1 Ved. Referent ÚSO+PI 6. Andrea Buráňová 0,880 Dělnice ve výdejně Vyučení 7. Jindřiška Škubalová 0,880 Dělnice ve výdejně Vyučení 8. Stanislav Zálešák 1 Dispečer, kontrolor ÚS 9. Věra Buráňová 0,750 Pokojská, uklizečka Vyučení 10. Renata Surá 0,6 Referentka ÚS 11. Pavla Novosádová 1 Sam.odbor.referent + ÚSO personalista 12. Irena Křápková 0,75 Uklizečka SO 13. Dana Juříková 0,81 Uklizečka Vyučení 14. Marcela Mičková 0,75 Uklizečka Základní 15. František Flasar 1 Opravář Vyučení Pracovníci školního stravování ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení kvalifikace 1. Eva Navláčilová 1 Vedoucí ŠJ ÚSO 2. Marta Kunčíková 1 Vedoucí kuchařka SO 3. Dagmar Slintáková 1 Kuchařka SO 4. Danuše Kolajová 0,625 Pomocná kuchařka Základní 5. Renata Žmolíková 0,75 Pomocná kuchařka Vyučená Pracovníci na domově mládeže ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení kvalifikace 1. Eva Pechalová 1 Recepční SO 2. Ladislav Výmola 1 Údržbář SO 3. Marie Zálešáková 1 Uklizečka SO 4. Jitka Šišáková 1 Uklizečka základní 15

16 4.3. Organizační schéma SŠ COPt Uherský Brod (2013/2014) Ředitel Mgr. Pechal Sekretariát ředitele pedagog - metodolog - Mgr.et Mgr.Římovský (1/2) administrativní pracovnice - Novosádová Teoretické vyuč. Mgr. Navláčil Praktické vyuč. 1 Ing. Zatloukal Praktické vyuč. 2 Bc. Mudrák Postsekundární vých. Borák Ekonomický úsek Ing. Řiháková Domov mládeže Ing. Kočicová Jídelna DM Navláčilová Všeob.vzděl. předměty (učitelé) - Ing. Kubišová - Mgr. Burdová - Ak.soch. Gabrhel - Mgr. Krchňáčková - Mgr. Červinková - Mgr. Jordánová - Mgr. David - Mgr. Jurková Odb. předměty (učitelé) - Ing. Janků - Ing. Štursa - Ing. Naďová - Ing. Ingrová - Ing. Ježková - Ing. Londýn - Ing. Prchlík - Mgr. Doleželová Umělecké ob. učitelé OV - Bc. Kutnar - Fojtíková - Kranz Puškařské ob. učitelé OV - Fojtík - Bc. Vránek - Beníček - A. Římovský Údržba - Flasar Administrativa referentka - Surá (zajišťuje: administrativní práce, vedení evidence dokumentů atd.) Ubytování Pokojská - Buráňová Mzdová účetní - Gabrhelová Účetní - Jandeková Zást. ved. vychovatele - Spáčilová Recepce - Pechalová Vrchní kuchař(ka) - Kunčíková Ostatní stroj. obory učitelé OV - Bc. Bártek - Bc.Záhorovská - Rachůnek - Řezníček - Mgr.et Mgr.Římovský (1/2) - Liška Samostatný odborný referent - Flasarová Vychovatel(ka) - Wosková - Obadal - Machalová I. - Mgr. Ježková Údržba - Výmola Pomocný(á) kuchař(ka) - Žmolíková - Kontrola - Zálešák Úklid - Zálešáková - Šišáková Kuchař(ka) - Slintáková Úklid - Juříková - Křapková - Mičková Pomocný(á) kuchař(ka) - Kolajová Výdejna - Buráňová - Škubalová - -

17 5. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Ing.Petr Štursa Mgr.Jana Krchňáčková 5.1. Učitelé teoretického vyučování Mgr. Rostislav Navláčil Ing. Edita Naďová Ing. Hana Kubišová Ph.D. - zvyšování kvalifikace pedagogů DPS studium pedagogiky (ukončeno ) - Turning Passiva Students into Active Learners Zlín UTB - Metodické setkání učitelů Aj v okresech SPŠ a OA Uh.Brod (Projekt EU) - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Aj NIDV Zlín - Seminář Aj kancelář Veřejného ochránce práv Brno - Konzultační seminář pro management škol - NIDV Zlín - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Čj NIDV Zlín - Konzultační seminář k PP z JČ a literatury NIDV Zlín - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Aj NIDV Brno - Odborná vzdělávací akce realizovaná v rámci projektu EU- SPŠ a OA Uh.Brod - Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy a 2. stupeň základních škol 5.2. Učitelé odborného výcviku Pracovníci OV si doplňují vzdělání následovně: Karel Řezníček Bc. Martin Bártek David Kranz Radek Beníček Mgr.et Mgr. Pavel Římovský Ing. Martin Zatloukal - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - bakalářské studium - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - UNIV3 školení hostitelů Brusič nožířských výrobků - školení managmentu škol - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - UNIV3 školení hostitelů Brusič nožířských výrobků - UNIV3 školení hostitelů Brusič nožířských výrobků - bakalářské studium - 3D tisk a skenování školení - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - školení v rámci Česko-dánského projektu (nové ped. přístupy) 5.3. Ostatní pracovníci školy 2 nepedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení v oblasti účetnictví 1 nepedagogický pracovník se zúčastnil školení v oblasti mezd a personalistiky 17

18 6. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro nadcházející školní rok se uskutečnilo na základě platné legislativy a legislativních změn. V návaznosti na tuto legislativu SŠ-COPT Uherský Brod zpracovala vnitřní směrnice, podle které se postupovalo při přijímacím řízení Denní studium (počet přihl., přijat. a odevzd. zápis. lístků) - školní rok 2013/2014 Kód a název oboru Počet přihlášených Počet přijatých Počet zápis. lístků L/01 Technik puškař L/01 Mechanik seřizovač L/004 MS Mechatronik L/01 Umělecko-řemeslné zpracování kovů H/01 Puškař H/01 Obráběč kovů Celkem

19 6.2. Dálkové studium (počet přihlášených a počet přijatých) - školní rok 2013/2014 Kód a název oboru Počet přihlášených Počet přijatých H/01 Puškař H/01 Nástrojář rytec kovů H/01 Prodavač zbraní Celkem Informace o třídách, které ukončily denní studium - školní rok 2013/2014 Třída Obor Počet skupin Počet žáků TP4 Technik puškař 3 27 Mech. seřizovač UM4 Umělecko-řemeslné 2 9 zpracování kovů K3 Puškař + Obráběč kovů Celkem

20 6.4. Porovnání počtu příjatých žáků pro školní rok 2014/2015 s počtem žáků, kteří ukončili studium na konci školního roku 2013/ Denní studium Obor Ukončené studium (konec 2013/2014) Přijatí dle odevzd. zápisových lístků Rozdíl (v roce 2014/2015) Technik puškař méně o 6 Mechanik seřizovač Umělecko-řemeslné zpracování kovů více o 23 Puškař více o 2 Obráběč kovů 22 Celkem více o 19 žáků 11 Změny v počtu žáků u denního studia Technik puškař Mech. seřizovač + Uměl.- řem. zprac. kovů Puškař + Obráběč kovů Ukončené studium (konec 2013/2014) Přijatí dle odevzd. zápisových lístků Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že u denního studia došlo ke zvýšení o 19 žáků. 20

21 Dálkové studium U dálkové studia porovnáváme počet studentů, kteří nastoupili do tohoto studia v daném školním roce (2012/2013 a 2013/2014). Obor Studium v roce 2012/2013 Studium v roce 2013/2014 Rozdíl (v roce 2013/2014) Puškař více o 1 Nástrojář rytec kovů 4 4 stejný počet Prodavač zbraní 9 8 méně o 1 Celkem Stejný počet Změny v počtu žáků u dálkového studia Puškař Nástrojař - rytec kovů Prodavač zbraní Studium v roce 2012/2013 Studium v roce 2013/2014 Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že u dálkového studia nedošlo ke změně v počtu žáků. 21

22 7. Sebehodnocení školy Sebehodnocení školy má přímou vazbu na řešení stanovených úkolů v oblasti výchovy a vzdělávání ve školách. Dle zákona má každá škola povinnost vypracovávat své hodnocení, ale i před zavedením této zákonné povinnosti naše škola již své vlastní hodnocení prováděla (pouze mělo jinou formu). Na základě poznatků z minulých let jsme zjistili, že je sebehodnocení přínosné, protože se takto může objevit problém, o kterém bychom třeba ani nevěděli (objevený problém tak může být řešen). Pracovníci na jednotlivých úsecích se tak naučili mluvit o nedostatcích (neskrývají je až do doby, než vyplují na povrch) a sami se aktivně účastní hledání cest k nápravě. Musíme si však uvědomit, že sebehodnocení není všelékem, ale pouze vodítko pro vlastní sebereflexi. Je nutné také vědět, jak tento nástroj uchopit a jak s ním pracovat, aby byl přínos co největší Cíle a strategické plány Z pravidelného hodnocení, které jsme prováděli na jednotlivých úsecích, ale i na výrobních poradách jsme zjistili, že na prvním místě musíme zlepšit kvalitu. Zároveň si uvědomujeme, že pokud nezlepšíme odbornou úroveň učitelů, tak nezlepšíme ani výsledky žáků. Našim cílem je vždy se srovnávat pouze s těmi nejlepšími puškařskými školami v EU, což také děláme a naše výsledky při tomto srovnávání ukazují, že jdeme zatím správnou cestou. Z těchto důvodů také každoročně inovujeme naši SWOT analýzu o nové body, které vycházejí z mnoha faktorů (celospolečenská situace, ekonomie státu i jednotlivých rodin, vývoj nových technologií, spolupráce s firmami i školami, projekty atd.) 22

23 7.2. SWOT analýza školy Aktualizovaná SWOT analýza školy pro školní rok 2013/2014. Silné stránky Slabé stránky Naplněnost školy Výběr žáků do maturitních oborů Dobré vztahy s našimi partnery Komplexní nabídka vzdělávání (zakončené výučním listem, maturitou nebo Bc. titulem) Jedinečnost a unikátnost některých nabízených oborů Dobré technické vybavení Propagace na veřejnosti formou výstav a prezentací v ČR, ale i v zahraničí Příležitosti Ekonomická závislost na schvalovaném rozpočtu (nedostatek finančních prostředků na další vybavení školy) Omezený prostor školy Vytíženost některých pracovníků menší možnost vyššího finančního ohodnocení, pokud se nejedná o projekty nebo rekvalifikace placené z jiných zdrojů Nemožnost využívání hromadně nabízených vzdělávacích programů, které rozšiřují odbornou kvalifikaci pracovníků (unikátní zaměření školy) Hrozby Zapojování naší školy do projektů Mezinárodní spolupráce Realizace rekvalifikací Vlastní bakalářské studium pro zaměstnance a absolventy naší školy, ale také širokou veřejnost Ucelená nabídka zajímavých studijních oborů, které je možné různě kombinovat Možnost poskytovat vlastní moderní ubytování v místě školy V některých prostorách jsme v pronájmu, hrozba při změně majitele v ČZ a.s. Ekonomická krize a nedostatek produktivní práce Velká závislost na ekonomických možnostech rodičů financovat dětem studium mimo jejich domovy Nedostatek financí na obnovu zastaralého majetku Nedostatek kvalitních odborníků pro výuku puškařských oborů 23

24 8. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/ Souhrnná statistika tříd za 2.pololetí 2013/2014 Třída Počet Nekl. Prospěch Absence Chování žáků PsV N Ø Celk. Øžák Neoml. Počet 2 Počet 3 OK , , P , , UM , , TP , , K , , TP , , UM , , K , , TP , , UM , , TP , , UM , , Celkem , , Denní studium ke dni klasifikační konference 8.2. Porovnání statistik tříd za 2. pololetí (školní roky 2012/2013 a 2013/2014) Oblast srovnávání (celkové údaje za školu) 2. pololetí 2012/ pololetí 2013/2014 Počet žáků ke dni klasifikace Počet neklasifikovaných Prospělo s vyznamenáním 10 6 Neprospělo Průměr známek 2,54 2,57 Absence celková za SŠ Absence Ø na jednoho žáka 98,43 78,89 Absence neomluvená za SŠ Chování počet udělených známek Chování počet udělených známek

25 9. Hodnocení výsledků výchovného působení Pro školní rok škola přijala řadu výchovných opatření, ve kterých bude postupovat i v dalších letech. Kázeňská opatření se uskutečňují podle 10 vyhlášky č. 13/2005 sb. Ve výše uvedeném školním roce jsme udělili následná kázeňská opatření: Napomenutí třídního učitele: 0 Důtka třídního učitele 6 Důtka učitele OV 2 Podmínečné vyloučení ze studia 4 Vyloučení ze studia 0 V témže roce byly uděleny následující pochvaly: Pochvala třídního učitele: 10 Pochvala učitele OV 8 Pochvala ředitele školy 8 Pochvaly byly uděleny žákům za vzornou přípravu na vyučování a za studijní výsledky Snížené stupně chování Stupeň chování 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Počet % ze všech žáků (klasifikace 1. pol. 288 = žáků, 2. pol. 307 = žáků) 1. pololetí 3 1,04 % 2. pololetí 3 1,04 % 1. pololetí 13 4,23 % 2. pololetí 3 0,97 % 9.2. Neomluvené hodiny Období Počet % ze všech žáků (celk. absence 1. pol. = hod., 2. pol. = hod.) 1. pololetí 843 2,95 % 2. pololetí 985 4,07 % Celkem za školní rok

26 10. Doplňkové činnosti na SŠ COPt Uherský Brod a produktivní činnost žáků Naše škola se zaměřuje také na získávání prostředků z doplňkové činnosti a produktivní činností žáků v hlavní činnosti. Tyto činnosti jsou pro školu velmi důležité, protože umožňují hradit některé další výdaje a dále se rozvíjet. Za rok 2013 jsme v DČ měli následující výsledky: výnosy celkem zisk celkem ,80 Kč ,27 Kč V hlavní činnosti jsme produktivní činností žáků dosáhli výnosů ,50 Kč. Výnosy v DČ vzrostly proti předcházejícímu roku o ,06 Kč a zisk poklesl o ,90 Kč. Na výnosech a zisku v doplňkové činnosti se podílely: Aktivity Výnosy Zisk 1. Vzdělávací aktivity Ubytovací služby Vydavatelská činnost, zprostředkování obchodu a služeb Pronájem nebytových prostorů Stravování Celkem Zisk Výnosy Vzdělávací aktivity Ubyt. služby Vydavatelská činnost Pronájem nebyt. prostorů Stravování 26

27 11. Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Stejně jako v předchozích letech jsme se také ve školním roce 2013/2014 ve výchovném poradenství zaměřili především na následující body: 1) docházka do výuky - docházka do výuky je na stejné úrovni, oproti předcházejícím rokům se nezhoršila, ale ani výrazně nezlepšila. 2) omluvenky žáků - omluvenky žáci předávají třídním učitelům a učitelům odborného výcviku dle školního řádu, existují zde však i výjimečné případy neplnění této povinnosti, které jsou kázeňsky řešeny. 3) reprezentace školy na veřejnosti škola se velmi úspěšně reprezentuje na výstavách, předváděcích akcích středních škol, veletrzích vzdělávání apod. 4) další vzdělávání žáků - důležitou složku výchovného poradenství je považována pomoc při výběru oborů a škol pro další vzdělávání žáků. Zde se jedná o pokračování ve studiu v maturitních oborech nebo na VŠ. V neposlední řadě je škola nápomocna v rámci výchovného poradenství k zajištění zaměstnání absolventů školy, především v České zbrojovce a. s., což se děje na základě dohody mezi SŠ COPt Uherský Brod a ČZ a. s. V červnu 2014 bylo přijato do zaměstnání v ČZ a. s. 48 absolventů naší střední školy. Byl zpracován nový školní řád, který bude uveden podepsání na Školské radě v říjnu Všechny tyto body se řeší na školní samosprávě a Školské radě. V sociálně-patologických jevech nemá naše škola výraznější problémy a ani neřešila žádný přestupek v této oblasti. Zaměřujeme se spíše na prevenci zajištěním volného času v podobě přednášek, besed a dalších aktivit. Největším problémem žáků v této oblasti je stejně jako v minulých letech kouření. 27

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Free Powerpoint Templates Zlínský kraj MVDr. Stanislav Mišák kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 25 Demografie: Free Powerpoint vzdělanostní Templates struktura 7,2% 7,0%

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Ivana Vitisková, ředitelka 11. června 2015 Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 430 500, www.gvi.cz, info@gvi.cz Realizované programy 23-007-E Dělník

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více