STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD ADRESA: Vlčnovská 688, Uherský Brod, TEL: , Budova vedení SŠ a VŠ Teoretická výuka Domov mládeže Praktická výuka Zpracoval: Mgr. Milan Pechal

2 Úvodní slovo Vážení čtenáři, rád bych Vám prostřednictvím této výroční zprávy za období uplynulého školního roku 2013/2014 představil naši školu a její fungování včetně nejvýznamnějších momentů, které se zde udály (vzhledem k rozsahu této práce zde nehledejte dlouhá slohová cvičení, ale spíše stručný popis realizovaných činností, ze kterých si můžete vytvořit vlastní úsudek o fungování této SŠ). Nezbytnou podmínkou pro správné fungování každé školy je nastavení efektivního řízení procesů a činností v organizaci. Pevně věřím, že v posledních letech provedené systémové změny, kterými se řídíme, stojí za velmi dobrými výsledky, které jsou částečně popsány i v této výroční zprávě. Od začátku existence naší střední školy (při zahájení školního roku 2014/2015 jsme oslavili již 56 let od svého vzniku) připravujeme žáky ve strojírenských oborech, které jsme postupně doplnili ještě o puškařské a rytecké obory. Naše střední škola se liší nejenom skladbou oborů a kvalitním vybavením, ale také nadstandartní spoluprací se zaměstnavateli (především s Českou zbrojovkou a.s.). Díky soustavné práci a neustálé inovaci jsme jednou z mála středních škol, která v současné době nebojuje se snižujícími se počty žáků, ale naopak si již několik let své žáky vybírá. Zlepšování kvality ve všech oblastech školy (např. zavedením ročníkových prací také pro naše pedagogické pracovníky, podobně jako dříve naše žáky) bereme opravdu vážně, a tak pevně věříme, že i v dalších letech budeme úspěšní. Naše střední škola je aktivní také při realizaci různých rekvalifikačních kurzů jako např. NOŽÍŘ, ale i v oblasti dálkového dálkoveho nebo vysokoškolského studia. Nezapomínáme však ani na mezinárodní spolupráci a hrdě se pustíme i do soutěže mezi žáky s nejlepší puškařskou školou v EU HTBLVA Ferlach. Při této soutěži v odborných dovednostech se naši žáci vůbec neztratili a v některých oblastech byli dokonce lepší než žáci z Ferlachu. Ale i přesto je co zlepšovat, takže se i nadále chceme zaměřovat především na KVALITU. Pokud Vás naše výroční zpráva zaujme, tak budeme rádi, v opačném případě se omlouvám. 2 Mgr.Milan Pechal ředitel SŠ COPT Uh.Brod

3 Obsah 1. Základní údaje o SŠ - COPt Uherský Brod Školská rada Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala ve školním roce 2013/ Puškařské obory (školní rok 2013/2014) Strojírenské obory (školní rok 2013/2014) Umělecké obory (školní rok 2013/2014) Ostatní vyučované obory (školní rok 2013/2014) Celkové počty žáků (školní rok 2013/2014) Předpokládaný počet žáků ve třídách ve školním roce 2014/ Stanovení max. počtu tříd denního studia pro rok 2014/ Stanovení max. počtu tříd dálkového studia pro rok 2014/ Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ Pracovníci školního stravování ve školním roce 2013/ Pracovníci na domově mládeže ve školním roce 2013/ Organizační schéma SŠ COPt Uherský Brod (2013/2014) Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Učitelé teoretického vyučování Učitelé odborného výcviku Ostatní pracovníci školy Údaje o přijímacím řízení Denní studium (počet přihl., přijat. a odevzd. zápis. lístků) - školní rok 2013/ Dálkové studium (počet přihlášených a počet přijatých) - školní rok 2013/ Informace o třídách, které ukončily denní studium - školní rok 2013/ Porovnání počtu příjatých žáků pro školní rok 2014/2015 s počtem žáků, kteří ukončili studium na konci školního roku 2013/ Denní studium Dálkové studium Sebehodnocení školy Cíle a strategické plány SWOT analýza školy Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/ Souhrnná statistika tříd za 2.pololetí 2013/ Porovnání statistik tříd za 2. pololetí (školní roky 2012/2013 a 2013/2014)

4 9. Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně chování Neomluvené hodiny Doplňkové činnosti na SŠ COPt Uherský Brod a produktivní činnost žáků Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Mezinárodní spolupráce V součastnoti aktivně spolupracujeme s těmito zahraničními školami Plánovaná spolupráce s dalšími zahraničními školami Projekty Realizované projekty Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Od teorie k praxi ve strojírenství Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty žáků Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty vyučujících Projekty již ukončené (sledována udržitelnost projektu) Výsledky sportovních a odborných soutěží v ČR Spolupráce s firmami Spolupráce se školami v ČR a s MŠMT ČR Spolupráce se školami v ČR Spolupráce s MŠMT ČR Výstavy a veletrhy Údaje o uplatňování absolventů na trhu práce případně na VŠ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Burzy a veletrhy Účast na schůzkách s rodiči žáků základních škol Schůzky s žáky 9. tříd na základních školách Exkurze žáků ZŠ na SŠ-COPt Uherský Brod a v ČZ a.s Popis činnosti domova mládeže ve školním roce 2013/ Údaje o kontrolní činnosti Kontrola Krajské hygienické stanice Zlín Kontrola VZP ČR Závěr výroční zprávy Přílohy45 Příloha č.1: Základní údaje o hospodaření školy Příloha č.2: Opětovné navázání spolupráce se školou HTBLVA Ferlach Příloha č.3: Diplom z výstavy Vzdělávání a řemeslo v Českých Budějovicích

5 1. Základní údaje o SŠ - COPt Uherský Brod Název školy: Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod Sídlo: Odloučené pracoviště: Vlčnovská 688, Uherský Brod nemá Identifikátor: IČO: DIČ: CZ IZO: Datum vydání poslední zřizovací listiny: Datum vydání posledního rozhodnutí MŠMT ČR: Zřizovatel: ZLÍNSKÝ KRAJ Tř. T. Bati Ředitel školy: Statutární zástupce: Mgr. Milan Pechal Ing. Jindřiška Řiháková Kontakt na zařízení: tel.: fax.: web: Pracovník pro informace: Josef Borák Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě poslední aktualizace: Školská rada: zást. nezletilých žáků: zást. na podporu práce školy: zást. zřizovatele: Lubomír Hulík Josef Borák Ing. Michal Hanačík Rozhodnutí č.j /

6 Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet.ped. pracovníků Počet žáků na přepočt. učitel OV učitelé učitel OV učitelé SŠ ,2 13,5 15,44 21,3 18,6 Dálkové studium , Celkem , Maximální kapacita školy 380 žáků. Stavy jsou k

7 2. Školská rada Školská rada je orgán umožňující zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Počet členů stanovuje zřizovatel. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel školy, třetinu zástupce školy a třetinu si volí zákonní zástupci žáků (funkční období této rady je 3 roky). Pro naši školu byl stanoven počet členů v této radě na tři. Stávající školská rada byla zvolena a ve školním roce 2013/2014 pracovala v tomto složení: * za zřizovatele Ing. Michal Hanačík * za rodiče Lubomír Hulín * za školu Josef Borák Funkční období této rady končí V novém školním roce (po ) na nejbližší schůzce s rodiči, bude volena nová školská rada. Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla dvakrát, a to: - v listopadu 2013 dle zápisu byly projednávány informace o projektech školy, schválena výroční zpráva, hlavní úkoly. Byly podány informace o nové výměnné stáži žáků na učilišti firmy Volkswagen ve Zwickau. - v dubnu 2014 byly řešeny přihlášky ke studiu nových žáků, rozpočet na rok Školské radě byly stejně jako v předchozích letech předkládány podklady o hospodaření školy, připravovaných, realizovaných a ukončených projektech, plán hlavních úkolů školy, třídní schůzky apod. Připomínky rodičů se snaží školská rada zapracovat na porady vedení školy, kterých se zúčastňuje i předseda školské rady, jenž přináší návrhy a připomínky jak ze školní samosprávy, tak ze školské rady. 7

8 3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala ve školním roce 2013/ Puškařské obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia H/001 * 1,5 32 Puškař Technik puškař H/01 * 1, H/ L/ L/ DS DS Puškař H/ DÁ Celkem 9,2 231 DS+DÁ Počet žáků u puškařských oborů 13% 38% 49% Puškař - denní studium (DS) Tech. puškař - denní studium (DS) Puškař - dálkové studium (DÁ) * Jedná se o sloučenou třídu denního studia: puškař + obráběč kovů 8

9 3.2. Strojírenské obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia Mechanik seřizovač * L/01 1,55 45 DS 1,69 13 DS Obráběč kovů H/01 2,17 45 DS Celkem 5, DS Počet žáků u strojírenských oborů 44% 56% Mechanik seřizovač - denní studium (DS) Obráběč kovů - denní studium (DS) * Jedná se o sloučené třídy denního studia: mechanik seřizovač + uměleckořemeslné zprac. kovů-práce rytecké nebo puškař + obráběč kovů 9

10 3.1. Umělecké obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia Uměleckořemesl.zprac.kovů * Uměleckořemesl.zprac.kovů-práce rytecké * L/01 0,36 25 DS L/024 0,40 9 DS Nástrojař práce rytecké * H/01 0,50 4 DÁ Celkem 1,26 38 DS+DÁ Počet žáků u uměleckých oborů 11% 89% Umělecko-řemeslné zpracování kovů - denní studium (DS) Nástrojař-práce rytecké - dálkové studium (DÁ) * Jedná se o sloučené třídy denního studia: mechanik seřizovač + uměleckořemeslné zprac. kovů-práce rytecké a dálkového studia: prodavač zbraní a střeliva + nástrojař-práce rytecké 10

11 3.2. Ostatní vyučované obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia Prodavač-zbraně a střelivo * H/01 0,5 8 DÁ Celkem 0,5 8 DÁ * Jedná se o sloučenou třídu dálkového studia: prodavač zbraní a střeliva + nástrojař-práce rytecké 3.3. Celkové počty žáků (školní rok 2013/2014) Délka studia Počet tříd Počet žáků Typ studia 3-leté obory 2 41 DÁ 3-leté obory DS 4-leté obory DS Celkem DS+DÁ Celkové počty žáků leté dálkové studium 3-leté denní studium 4-leté denní studium 11

12 3.4. Předpokládaný počet žáků ve třídách ve školním roce 2014/2015 Název třídy US1 TU1 P1 OK1 CELKEM (1.ročníky) UM2 TP2 OK2 P2 CELKEM (2.ročníky) UM3 TP3 K3 CELKEM (3.ročníky) UM4 TP4 CELKEM (4.ročníky) 1. ROČNÍKY 2. ROČNÍKY 3. ROČNÍKY 4. ROČNÍKY Počet žáků 30 žáků 32 žáků 13 žáků 24 žáků 99 žáků 31 žáků 30 žáků 24 žáků 23 žáků 108 žáků 24 žáků 31 žáků 31 žáků 86 žáků 24 žáků 20 žáků 44 žáků REKAPITULACE (školní rok 2014/2015) Počet žáků v denním studiu (celkem) 337 žáků Průměrný počet žáků ve třídě 25,92 Počet žáků v dálkovém studiu (celkem) 41 žáků Celkový počet žáků (denní + dálkové stud.) 378 žáků Naplněnost školy (max. kapacita 380 žáků) 99,5 % Školní rok (odcházející žáci) = 75 žáků Tabulka platná k

13 3.5. Stanovení max. počtu tříd denního studia pro rok 2014/2015 Sk. oborů L L L H H Kód a název oboru L/01 Technik puškař L/01 Mechanik seřizovač L/01 Umělecko-řemeslné zpracování kovů H/01 Puškař H/01 Obráběč kovů Stav pro šk.r. 2012/2013 (počet přijatých do 1. roč. v tomto školním roce) Návrh pro šk.r. 2013/2014 Poč. žáků Poč. tříd Poč. žáků Poč. tříd /2 18 1/ /2 10 1/ / /2 Celkem Stanovení max. počtu tříd dálkového studia pro rok 2014/2015 Sk. oborů H H H Kód a název oboru H/01 Puškař H/01 Prodavač zbraní H/01 Nástrojář rytec kovů Stav pro šk.r. 2013/2014 (počet přijatých) Návrh pro šk.r. 2014/2015 Poč. žáků Poč. tříd Poč. žáků Poč. tříd Celkem

14 4. Údaje o pracovnících školy 4.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení roků ped. praxe kvalifikace 1. Mgr.Milan Pechal 1 ředitel 39 VŠ-pedagogika a psychologie 2. Mgr.Rostislav Navláčil 1 zást. řed.pro TV 30 VŠ-učitelství odb. předmětů 3. Ing.Petr Štursa 1 učitel 41 VŠ-odbor.před.strojírenské 4. Ing. Edita Naďová 1 učitelka 23 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 5. Ing.Jiřina Ingrová 0,4762 učitelka 43 VŠ-odbor.před.strojírenské 6. Ing. Hana Kubišová PhD. 1 učitelka 6 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 7. Mgr. Richard David 1 učitel 1 VŠ-všeob.vzd.TV a tech. vých. 8. Mgr. Vlastimil Londýn 1 učitel 21 VŠ-odborné před. Stroj. 9. Mgr. Renáta Burdová 1 učitelka 22 VŠ- technologická 10. Ak.soch.Pavel Gabrhel 0,9286 učitel 41 VŠ-VP užití sochařství 11. Ing. Petr Janků 1 učitel 28 VŠ- odbor.před.strojírenské 12. Mgr.Jana Krchňáčková 1 učitelka 20 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 13. Mgr.Marcela Jordánová 0,76 učitelka 11 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 14. Bc.Renata Doleželová 1 učitelka 18 VŠ-učitelství ekonom.předmětů 15. Mgr.Anna Červinková 1 učitelka 6 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 16. Ing.Hana Ježková 1 učitelka 11 VŠ-strojírenství, DPS 17. PaedDr. Marcela Jurková 1 učitelka 30 VŠ-všeob. vzděl. předměty, ČJ 18. Ing. Lubomír Prchlík 0,25 učitel 36 VŠ-strojírenské 19. Bc.Jaroslav Mudrák 1 ved. učitel OV 37 Bc.-stroj.a ped., andragogika 20. Ing.Martin Zatloukal 1 ved.učitel OV 19 Ing. VŠ Zlín 21. Bc.Karel Vránek 1 učitel OV 34 ÚSO+Bc. (pedagog.) 22. Bc.Miroslav Kutnar 1 učitel OV 20 ÚSO+Bc. (pedagog.) 23. Petr Rachůnek 1 učitel OV 37 ÚSO 24. David Kranz 1 učitel OV 21 ÚSO + PI 25. Mgr. Pavel Římovský 1 učitel OV 15 ÚSO+Mgr.et Mgr. (pedagog. a personalistika) 26. Petr Liška 0,3 učitel OV 36 Vyučen + PI 27. Bc.Martin Bártek 1 učitel OV 6 ÚSO+Bc. (pedagog.) 28. Iris Fojtíková 1 učitel OV 17 ÚSO+PI 29. Bc.Yvona Záhorovská 1 učitel OV 35 Bc.-stroj.a ped., andragogika 30. Alexandr Římovský 0,3 učitel OV 41 ÚSO + PI 31. Radek Beníček 1 učitel OV 26 ÚSO + PI 32. František Fojtík 1 učitel OV 40 ÚSO 33. Karel Řezníček 1 učitel OV 2 ÚSO + PI 34. Ing.Irena Kočicová 1 vedoucí DM 16 VŠ+ped.minimum 35. Věra Spáčilová 1 vedoucí vych. 34 ÚSO-PI 36. Eva Wosková 1 vychovatelka 18 ÚSO-PI 37. Irena Machalová 0,875 vychovatelka 11 ÚSO-PI 38. Mgr.Helena Ježková 1 vychovatelka 36 VŠ-ped.fakulta 39. Jiří Obadal 1 vych.-sport. 22 ÚSO 14

15 4.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení kvalifikace 1. Ing.Jindřiška Řiháková 0,880 Zást. řed. pro EU, statut. VŠ- ekonomické Zástupce 2. Ludmila Flasarová 0,8 Sam.odbor propag.referent ÚSO 3. Radomíra Jandeková 0,880 Účetní ÚS 4. Lýdia Gabrhelová 0,690 Mzdová účetní ÚSO 5. Josef Borák 1 Ved. Referent ÚSO+PI 6. Andrea Buráňová 0,880 Dělnice ve výdejně Vyučení 7. Jindřiška Škubalová 0,880 Dělnice ve výdejně Vyučení 8. Stanislav Zálešák 1 Dispečer, kontrolor ÚS 9. Věra Buráňová 0,750 Pokojská, uklizečka Vyučení 10. Renata Surá 0,6 Referentka ÚS 11. Pavla Novosádová 1 Sam.odbor.referent + ÚSO personalista 12. Irena Křápková 0,75 Uklizečka SO 13. Dana Juříková 0,81 Uklizečka Vyučení 14. Marcela Mičková 0,75 Uklizečka Základní 15. František Flasar 1 Opravář Vyučení Pracovníci školního stravování ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení kvalifikace 1. Eva Navláčilová 1 Vedoucí ŠJ ÚSO 2. Marta Kunčíková 1 Vedoucí kuchařka SO 3. Dagmar Slintáková 1 Kuchařka SO 4. Danuše Kolajová 0,625 Pomocná kuchařka Základní 5. Renata Žmolíková 0,75 Pomocná kuchařka Vyučená Pracovníci na domově mládeže ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení kvalifikace 1. Eva Pechalová 1 Recepční SO 2. Ladislav Výmola 1 Údržbář SO 3. Marie Zálešáková 1 Uklizečka SO 4. Jitka Šišáková 1 Uklizečka základní 15

16 4.3. Organizační schéma SŠ COPt Uherský Brod (2013/2014) Ředitel Mgr. Pechal Sekretariát ředitele pedagog - metodolog - Mgr.et Mgr.Římovský (1/2) administrativní pracovnice - Novosádová Teoretické vyuč. Mgr. Navláčil Praktické vyuč. 1 Ing. Zatloukal Praktické vyuč. 2 Bc. Mudrák Postsekundární vých. Borák Ekonomický úsek Ing. Řiháková Domov mládeže Ing. Kočicová Jídelna DM Navláčilová Všeob.vzděl. předměty (učitelé) - Ing. Kubišová - Mgr. Burdová - Ak.soch. Gabrhel - Mgr. Krchňáčková - Mgr. Červinková - Mgr. Jordánová - Mgr. David - Mgr. Jurková Odb. předměty (učitelé) - Ing. Janků - Ing. Štursa - Ing. Naďová - Ing. Ingrová - Ing. Ježková - Ing. Londýn - Ing. Prchlík - Mgr. Doleželová Umělecké ob. učitelé OV - Bc. Kutnar - Fojtíková - Kranz Puškařské ob. učitelé OV - Fojtík - Bc. Vránek - Beníček - A. Římovský Údržba - Flasar Administrativa referentka - Surá (zajišťuje: administrativní práce, vedení evidence dokumentů atd.) Ubytování Pokojská - Buráňová Mzdová účetní - Gabrhelová Účetní - Jandeková Zást. ved. vychovatele - Spáčilová Recepce - Pechalová Vrchní kuchař(ka) - Kunčíková Ostatní stroj. obory učitelé OV - Bc. Bártek - Bc.Záhorovská - Rachůnek - Řezníček - Mgr.et Mgr.Římovský (1/2) - Liška Samostatný odborný referent - Flasarová Vychovatel(ka) - Wosková - Obadal - Machalová I. - Mgr. Ježková Údržba - Výmola Pomocný(á) kuchař(ka) - Žmolíková - Kontrola - Zálešák Úklid - Zálešáková - Šišáková Kuchař(ka) - Slintáková Úklid - Juříková - Křapková - Mičková Pomocný(á) kuchař(ka) - Kolajová Výdejna - Buráňová - Škubalová - -

17 5. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Ing.Petr Štursa Mgr.Jana Krchňáčková 5.1. Učitelé teoretického vyučování Mgr. Rostislav Navláčil Ing. Edita Naďová Ing. Hana Kubišová Ph.D. - zvyšování kvalifikace pedagogů DPS studium pedagogiky (ukončeno ) - Turning Passiva Students into Active Learners Zlín UTB - Metodické setkání učitelů Aj v okresech SPŠ a OA Uh.Brod (Projekt EU) - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Aj NIDV Zlín - Seminář Aj kancelář Veřejného ochránce práv Brno - Konzultační seminář pro management škol - NIDV Zlín - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Čj NIDV Zlín - Konzultační seminář k PP z JČ a literatury NIDV Zlín - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Aj NIDV Brno - Odborná vzdělávací akce realizovaná v rámci projektu EU- SPŠ a OA Uh.Brod - Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy a 2. stupeň základních škol 5.2. Učitelé odborného výcviku Pracovníci OV si doplňují vzdělání následovně: Karel Řezníček Bc. Martin Bártek David Kranz Radek Beníček Mgr.et Mgr. Pavel Římovský Ing. Martin Zatloukal - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - bakalářské studium - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - UNIV3 školení hostitelů Brusič nožířských výrobků - školení managmentu škol - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - UNIV3 školení hostitelů Brusič nožířských výrobků - UNIV3 školení hostitelů Brusič nožířských výrobků - bakalářské studium - 3D tisk a skenování školení - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - školení v rámci Česko-dánského projektu (nové ped. přístupy) 5.3. Ostatní pracovníci školy 2 nepedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení v oblasti účetnictví 1 nepedagogický pracovník se zúčastnil školení v oblasti mezd a personalistiky 17

18 6. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro nadcházející školní rok se uskutečnilo na základě platné legislativy a legislativních změn. V návaznosti na tuto legislativu SŠ-COPT Uherský Brod zpracovala vnitřní směrnice, podle které se postupovalo při přijímacím řízení Denní studium (počet přihl., přijat. a odevzd. zápis. lístků) - školní rok 2013/2014 Kód a název oboru Počet přihlášených Počet přijatých Počet zápis. lístků L/01 Technik puškař L/01 Mechanik seřizovač L/004 MS Mechatronik L/01 Umělecko-řemeslné zpracování kovů H/01 Puškař H/01 Obráběč kovů Celkem

19 6.2. Dálkové studium (počet přihlášených a počet přijatých) - školní rok 2013/2014 Kód a název oboru Počet přihlášených Počet přijatých H/01 Puškař H/01 Nástrojář rytec kovů H/01 Prodavač zbraní Celkem Informace o třídách, které ukončily denní studium - školní rok 2013/2014 Třída Obor Počet skupin Počet žáků TP4 Technik puškař 3 27 Mech. seřizovač UM4 Umělecko-řemeslné 2 9 zpracování kovů K3 Puškař + Obráběč kovů Celkem

20 6.4. Porovnání počtu příjatých žáků pro školní rok 2014/2015 s počtem žáků, kteří ukončili studium na konci školního roku 2013/ Denní studium Obor Ukončené studium (konec 2013/2014) Přijatí dle odevzd. zápisových lístků Rozdíl (v roce 2014/2015) Technik puškař méně o 6 Mechanik seřizovač Umělecko-řemeslné zpracování kovů více o 23 Puškař více o 2 Obráběč kovů 22 Celkem více o 19 žáků 11 Změny v počtu žáků u denního studia Technik puškař Mech. seřizovač + Uměl.- řem. zprac. kovů Puškař + Obráběč kovů Ukončené studium (konec 2013/2014) Přijatí dle odevzd. zápisových lístků Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že u denního studia došlo ke zvýšení o 19 žáků. 20

21 Dálkové studium U dálkové studia porovnáváme počet studentů, kteří nastoupili do tohoto studia v daném školním roce (2012/2013 a 2013/2014). Obor Studium v roce 2012/2013 Studium v roce 2013/2014 Rozdíl (v roce 2013/2014) Puškař více o 1 Nástrojář rytec kovů 4 4 stejný počet Prodavač zbraní 9 8 méně o 1 Celkem Stejný počet Změny v počtu žáků u dálkového studia Puškař Nástrojař - rytec kovů Prodavač zbraní Studium v roce 2012/2013 Studium v roce 2013/2014 Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že u dálkového studia nedošlo ke změně v počtu žáků. 21

22 7. Sebehodnocení školy Sebehodnocení školy má přímou vazbu na řešení stanovených úkolů v oblasti výchovy a vzdělávání ve školách. Dle zákona má každá škola povinnost vypracovávat své hodnocení, ale i před zavedením této zákonné povinnosti naše škola již své vlastní hodnocení prováděla (pouze mělo jinou formu). Na základě poznatků z minulých let jsme zjistili, že je sebehodnocení přínosné, protože se takto může objevit problém, o kterém bychom třeba ani nevěděli (objevený problém tak může být řešen). Pracovníci na jednotlivých úsecích se tak naučili mluvit o nedostatcích (neskrývají je až do doby, než vyplují na povrch) a sami se aktivně účastní hledání cest k nápravě. Musíme si však uvědomit, že sebehodnocení není všelékem, ale pouze vodítko pro vlastní sebereflexi. Je nutné také vědět, jak tento nástroj uchopit a jak s ním pracovat, aby byl přínos co největší Cíle a strategické plány Z pravidelného hodnocení, které jsme prováděli na jednotlivých úsecích, ale i na výrobních poradách jsme zjistili, že na prvním místě musíme zlepšit kvalitu. Zároveň si uvědomujeme, že pokud nezlepšíme odbornou úroveň učitelů, tak nezlepšíme ani výsledky žáků. Našim cílem je vždy se srovnávat pouze s těmi nejlepšími puškařskými školami v EU, což také děláme a naše výsledky při tomto srovnávání ukazují, že jdeme zatím správnou cestou. Z těchto důvodů také každoročně inovujeme naši SWOT analýzu o nové body, které vycházejí z mnoha faktorů (celospolečenská situace, ekonomie státu i jednotlivých rodin, vývoj nových technologií, spolupráce s firmami i školami, projekty atd.) 22

23 7.2. SWOT analýza školy Aktualizovaná SWOT analýza školy pro školní rok 2013/2014. Silné stránky Slabé stránky Naplněnost školy Výběr žáků do maturitních oborů Dobré vztahy s našimi partnery Komplexní nabídka vzdělávání (zakončené výučním listem, maturitou nebo Bc. titulem) Jedinečnost a unikátnost některých nabízených oborů Dobré technické vybavení Propagace na veřejnosti formou výstav a prezentací v ČR, ale i v zahraničí Příležitosti Ekonomická závislost na schvalovaném rozpočtu (nedostatek finančních prostředků na další vybavení školy) Omezený prostor školy Vytíženost některých pracovníků menší možnost vyššího finančního ohodnocení, pokud se nejedná o projekty nebo rekvalifikace placené z jiných zdrojů Nemožnost využívání hromadně nabízených vzdělávacích programů, které rozšiřují odbornou kvalifikaci pracovníků (unikátní zaměření školy) Hrozby Zapojování naší školy do projektů Mezinárodní spolupráce Realizace rekvalifikací Vlastní bakalářské studium pro zaměstnance a absolventy naší školy, ale také širokou veřejnost Ucelená nabídka zajímavých studijních oborů, které je možné různě kombinovat Možnost poskytovat vlastní moderní ubytování v místě školy V některých prostorách jsme v pronájmu, hrozba při změně majitele v ČZ a.s. Ekonomická krize a nedostatek produktivní práce Velká závislost na ekonomických možnostech rodičů financovat dětem studium mimo jejich domovy Nedostatek financí na obnovu zastaralého majetku Nedostatek kvalitních odborníků pro výuku puškařských oborů 23

24 8. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/ Souhrnná statistika tříd za 2.pololetí 2013/2014 Třída Počet Nekl. Prospěch Absence Chování žáků PsV N Ø Celk. Øžák Neoml. Počet 2 Počet 3 OK , , P , , UM , , TP , , K , , TP , , UM , , K , , TP , , UM , , TP , , UM , , Celkem , , Denní studium ke dni klasifikační konference 8.2. Porovnání statistik tříd za 2. pololetí (školní roky 2012/2013 a 2013/2014) Oblast srovnávání (celkové údaje za školu) 2. pololetí 2012/ pololetí 2013/2014 Počet žáků ke dni klasifikace Počet neklasifikovaných Prospělo s vyznamenáním 10 6 Neprospělo Průměr známek 2,54 2,57 Absence celková za SŠ Absence Ø na jednoho žáka 98,43 78,89 Absence neomluvená za SŠ Chování počet udělených známek Chování počet udělených známek

25 9. Hodnocení výsledků výchovného působení Pro školní rok škola přijala řadu výchovných opatření, ve kterých bude postupovat i v dalších letech. Kázeňská opatření se uskutečňují podle 10 vyhlášky č. 13/2005 sb. Ve výše uvedeném školním roce jsme udělili následná kázeňská opatření: Napomenutí třídního učitele: 0 Důtka třídního učitele 6 Důtka učitele OV 2 Podmínečné vyloučení ze studia 4 Vyloučení ze studia 0 V témže roce byly uděleny následující pochvaly: Pochvala třídního učitele: 10 Pochvala učitele OV 8 Pochvala ředitele školy 8 Pochvaly byly uděleny žákům za vzornou přípravu na vyučování a za studijní výsledky Snížené stupně chování Stupeň chování 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Počet % ze všech žáků (klasifikace 1. pol. 288 = žáků, 2. pol. 307 = žáků) 1. pololetí 3 1,04 % 2. pololetí 3 1,04 % 1. pololetí 13 4,23 % 2. pololetí 3 0,97 % 9.2. Neomluvené hodiny Období Počet % ze všech žáků (celk. absence 1. pol. = hod., 2. pol. = hod.) 1. pololetí 843 2,95 % 2. pololetí 985 4,07 % Celkem za školní rok

26 10. Doplňkové činnosti na SŠ COPt Uherský Brod a produktivní činnost žáků Naše škola se zaměřuje také na získávání prostředků z doplňkové činnosti a produktivní činností žáků v hlavní činnosti. Tyto činnosti jsou pro školu velmi důležité, protože umožňují hradit některé další výdaje a dále se rozvíjet. Za rok 2013 jsme v DČ měli následující výsledky: výnosy celkem zisk celkem ,80 Kč ,27 Kč V hlavní činnosti jsme produktivní činností žáků dosáhli výnosů ,50 Kč. Výnosy v DČ vzrostly proti předcházejícímu roku o ,06 Kč a zisk poklesl o ,90 Kč. Na výnosech a zisku v doplňkové činnosti se podílely: Aktivity Výnosy Zisk 1. Vzdělávací aktivity Ubytovací služby Vydavatelská činnost, zprostředkování obchodu a služeb Pronájem nebytových prostorů Stravování Celkem Zisk Výnosy Vzdělávací aktivity Ubyt. služby Vydavatelská činnost Pronájem nebyt. prostorů Stravování 26

27 11. Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Stejně jako v předchozích letech jsme se také ve školním roce 2013/2014 ve výchovném poradenství zaměřili především na následující body: 1) docházka do výuky - docházka do výuky je na stejné úrovni, oproti předcházejícím rokům se nezhoršila, ale ani výrazně nezlepšila. 2) omluvenky žáků - omluvenky žáci předávají třídním učitelům a učitelům odborného výcviku dle školního řádu, existují zde však i výjimečné případy neplnění této povinnosti, které jsou kázeňsky řešeny. 3) reprezentace školy na veřejnosti škola se velmi úspěšně reprezentuje na výstavách, předváděcích akcích středních škol, veletrzích vzdělávání apod. 4) další vzdělávání žáků - důležitou složku výchovného poradenství je považována pomoc při výběru oborů a škol pro další vzdělávání žáků. Zde se jedná o pokračování ve studiu v maturitních oborech nebo na VŠ. V neposlední řadě je škola nápomocna v rámci výchovného poradenství k zajištění zaměstnání absolventů školy, především v České zbrojovce a. s., což se děje na základě dohody mezi SŠ COPt Uherský Brod a ČZ a. s. V červnu 2014 bylo přijato do zaměstnání v ČZ a. s. 48 absolventů naší střední školy. Byl zpracován nový školní řád, který bude uveden podepsání na Školské radě v říjnu Všechny tyto body se řeší na školní samosprávě a Školské radě. V sociálně-patologických jevech nemá naše škola výraznější problémy a ani neřešila žádný přestupek v této oblasti. Zaměřujeme se spíše na prevenci zajištěním volného času v podobě přednášek, besed a dalších aktivit. Největším problémem žáků v této oblasti je stejně jako v minulých letech kouření. 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009 2010 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více