STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD ADRESA: Vlčnovská 688, Uherský Brod, TEL: , Budova vedení SŠ a VŠ Teoretická výuka Domov mládeže Praktická výuka Zpracoval: Mgr. Milan Pechal

2 Úvodní slovo Vážení čtenáři, rád bych Vám prostřednictvím této výroční zprávy za období uplynulého školního roku 2013/2014 představil naši školu a její fungování včetně nejvýznamnějších momentů, které se zde udály (vzhledem k rozsahu této práce zde nehledejte dlouhá slohová cvičení, ale spíše stručný popis realizovaných činností, ze kterých si můžete vytvořit vlastní úsudek o fungování této SŠ). Nezbytnou podmínkou pro správné fungování každé školy je nastavení efektivního řízení procesů a činností v organizaci. Pevně věřím, že v posledních letech provedené systémové změny, kterými se řídíme, stojí za velmi dobrými výsledky, které jsou částečně popsány i v této výroční zprávě. Od začátku existence naší střední školy (při zahájení školního roku 2014/2015 jsme oslavili již 56 let od svého vzniku) připravujeme žáky ve strojírenských oborech, které jsme postupně doplnili ještě o puškařské a rytecké obory. Naše střední škola se liší nejenom skladbou oborů a kvalitním vybavením, ale také nadstandartní spoluprací se zaměstnavateli (především s Českou zbrojovkou a.s.). Díky soustavné práci a neustálé inovaci jsme jednou z mála středních škol, která v současné době nebojuje se snižujícími se počty žáků, ale naopak si již několik let své žáky vybírá. Zlepšování kvality ve všech oblastech školy (např. zavedením ročníkových prací také pro naše pedagogické pracovníky, podobně jako dříve naše žáky) bereme opravdu vážně, a tak pevně věříme, že i v dalších letech budeme úspěšní. Naše střední škola je aktivní také při realizaci různých rekvalifikačních kurzů jako např. NOŽÍŘ, ale i v oblasti dálkového dálkoveho nebo vysokoškolského studia. Nezapomínáme však ani na mezinárodní spolupráci a hrdě se pustíme i do soutěže mezi žáky s nejlepší puškařskou školou v EU HTBLVA Ferlach. Při této soutěži v odborných dovednostech se naši žáci vůbec neztratili a v některých oblastech byli dokonce lepší než žáci z Ferlachu. Ale i přesto je co zlepšovat, takže se i nadále chceme zaměřovat především na KVALITU. Pokud Vás naše výroční zpráva zaujme, tak budeme rádi, v opačném případě se omlouvám. 2 Mgr.Milan Pechal ředitel SŠ COPT Uh.Brod

3 Obsah 1. Základní údaje o SŠ - COPt Uherský Brod Školská rada Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala ve školním roce 2013/ Puškařské obory (školní rok 2013/2014) Strojírenské obory (školní rok 2013/2014) Umělecké obory (školní rok 2013/2014) Ostatní vyučované obory (školní rok 2013/2014) Celkové počty žáků (školní rok 2013/2014) Předpokládaný počet žáků ve třídách ve školním roce 2014/ Stanovení max. počtu tříd denního studia pro rok 2014/ Stanovení max. počtu tříd dálkového studia pro rok 2014/ Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ Pracovníci školního stravování ve školním roce 2013/ Pracovníci na domově mládeže ve školním roce 2013/ Organizační schéma SŠ COPt Uherský Brod (2013/2014) Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Učitelé teoretického vyučování Učitelé odborného výcviku Ostatní pracovníci školy Údaje o přijímacím řízení Denní studium (počet přihl., přijat. a odevzd. zápis. lístků) - školní rok 2013/ Dálkové studium (počet přihlášených a počet přijatých) - školní rok 2013/ Informace o třídách, které ukončily denní studium - školní rok 2013/ Porovnání počtu příjatých žáků pro školní rok 2014/2015 s počtem žáků, kteří ukončili studium na konci školního roku 2013/ Denní studium Dálkové studium Sebehodnocení školy Cíle a strategické plány SWOT analýza školy Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/ Souhrnná statistika tříd za 2.pololetí 2013/ Porovnání statistik tříd za 2. pololetí (školní roky 2012/2013 a 2013/2014)

4 9. Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně chování Neomluvené hodiny Doplňkové činnosti na SŠ COPt Uherský Brod a produktivní činnost žáků Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Mezinárodní spolupráce V součastnoti aktivně spolupracujeme s těmito zahraničními školami Plánovaná spolupráce s dalšími zahraničními školami Projekty Realizované projekty Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Od teorie k praxi ve strojírenství Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty žáků Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty vyučujících Projekty již ukončené (sledována udržitelnost projektu) Výsledky sportovních a odborných soutěží v ČR Spolupráce s firmami Spolupráce se školami v ČR a s MŠMT ČR Spolupráce se školami v ČR Spolupráce s MŠMT ČR Výstavy a veletrhy Údaje o uplatňování absolventů na trhu práce případně na VŠ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Burzy a veletrhy Účast na schůzkách s rodiči žáků základních škol Schůzky s žáky 9. tříd na základních školách Exkurze žáků ZŠ na SŠ-COPt Uherský Brod a v ČZ a.s Popis činnosti domova mládeže ve školním roce 2013/ Údaje o kontrolní činnosti Kontrola Krajské hygienické stanice Zlín Kontrola VZP ČR Závěr výroční zprávy Přílohy45 Příloha č.1: Základní údaje o hospodaření školy Příloha č.2: Opětovné navázání spolupráce se školou HTBLVA Ferlach Příloha č.3: Diplom z výstavy Vzdělávání a řemeslo v Českých Budějovicích

5 1. Základní údaje o SŠ - COPt Uherský Brod Název školy: Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod Sídlo: Odloučené pracoviště: Vlčnovská 688, Uherský Brod nemá Identifikátor: IČO: DIČ: CZ IZO: Datum vydání poslední zřizovací listiny: Datum vydání posledního rozhodnutí MŠMT ČR: Zřizovatel: ZLÍNSKÝ KRAJ Tř. T. Bati Ředitel školy: Statutární zástupce: Mgr. Milan Pechal Ing. Jindřiška Řiháková Kontakt na zařízení: tel.: fax.: web: Pracovník pro informace: Josef Borák Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě poslední aktualizace: Školská rada: zást. nezletilých žáků: zást. na podporu práce školy: zást. zřizovatele: Lubomír Hulík Josef Borák Ing. Michal Hanačík Rozhodnutí č.j /

6 Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet.ped. pracovníků Počet žáků na přepočt. učitel OV učitelé učitel OV učitelé SŠ ,2 13,5 15,44 21,3 18,6 Dálkové studium , Celkem , Maximální kapacita školy 380 žáků. Stavy jsou k

7 2. Školská rada Školská rada je orgán umožňující zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Počet členů stanovuje zřizovatel. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel školy, třetinu zástupce školy a třetinu si volí zákonní zástupci žáků (funkční období této rady je 3 roky). Pro naši školu byl stanoven počet členů v této radě na tři. Stávající školská rada byla zvolena a ve školním roce 2013/2014 pracovala v tomto složení: * za zřizovatele Ing. Michal Hanačík * za rodiče Lubomír Hulín * za školu Josef Borák Funkční období této rady končí V novém školním roce (po ) na nejbližší schůzce s rodiči, bude volena nová školská rada. Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla dvakrát, a to: - v listopadu 2013 dle zápisu byly projednávány informace o projektech školy, schválena výroční zpráva, hlavní úkoly. Byly podány informace o nové výměnné stáži žáků na učilišti firmy Volkswagen ve Zwickau. - v dubnu 2014 byly řešeny přihlášky ke studiu nových žáků, rozpočet na rok Školské radě byly stejně jako v předchozích letech předkládány podklady o hospodaření školy, připravovaných, realizovaných a ukončených projektech, plán hlavních úkolů školy, třídní schůzky apod. Připomínky rodičů se snaží školská rada zapracovat na porady vedení školy, kterých se zúčastňuje i předseda školské rady, jenž přináší návrhy a připomínky jak ze školní samosprávy, tak ze školské rady. 7

8 3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala ve školním roce 2013/ Puškařské obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia H/001 * 1,5 32 Puškař Technik puškař H/01 * 1, H/ L/ L/ DS DS Puškař H/ DÁ Celkem 9,2 231 DS+DÁ Počet žáků u puškařských oborů 13% 38% 49% Puškař - denní studium (DS) Tech. puškař - denní studium (DS) Puškař - dálkové studium (DÁ) * Jedná se o sloučenou třídu denního studia: puškař + obráběč kovů 8

9 3.2. Strojírenské obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia Mechanik seřizovač * L/01 1,55 45 DS 1,69 13 DS Obráběč kovů H/01 2,17 45 DS Celkem 5, DS Počet žáků u strojírenských oborů 44% 56% Mechanik seřizovač - denní studium (DS) Obráběč kovů - denní studium (DS) * Jedná se o sloučené třídy denního studia: mechanik seřizovač + uměleckořemeslné zprac. kovů-práce rytecké nebo puškař + obráběč kovů 9

10 3.1. Umělecké obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia Uměleckořemesl.zprac.kovů * Uměleckořemesl.zprac.kovů-práce rytecké * L/01 0,36 25 DS L/024 0,40 9 DS Nástrojař práce rytecké * H/01 0,50 4 DÁ Celkem 1,26 38 DS+DÁ Počet žáků u uměleckých oborů 11% 89% Umělecko-řemeslné zpracování kovů - denní studium (DS) Nástrojař-práce rytecké - dálkové studium (DÁ) * Jedná se o sloučené třídy denního studia: mechanik seřizovač + uměleckořemeslné zprac. kovů-práce rytecké a dálkového studia: prodavač zbraní a střeliva + nástrojař-práce rytecké 10

11 3.2. Ostatní vyučované obory (školní rok 2013/2014) Název oboru Kód oboru Počet tříd Počet žáků Typ studia Prodavač-zbraně a střelivo * H/01 0,5 8 DÁ Celkem 0,5 8 DÁ * Jedná se o sloučenou třídu dálkového studia: prodavač zbraní a střeliva + nástrojař-práce rytecké 3.3. Celkové počty žáků (školní rok 2013/2014) Délka studia Počet tříd Počet žáků Typ studia 3-leté obory 2 41 DÁ 3-leté obory DS 4-leté obory DS Celkem DS+DÁ Celkové počty žáků leté dálkové studium 3-leté denní studium 4-leté denní studium 11

12 3.4. Předpokládaný počet žáků ve třídách ve školním roce 2014/2015 Název třídy US1 TU1 P1 OK1 CELKEM (1.ročníky) UM2 TP2 OK2 P2 CELKEM (2.ročníky) UM3 TP3 K3 CELKEM (3.ročníky) UM4 TP4 CELKEM (4.ročníky) 1. ROČNÍKY 2. ROČNÍKY 3. ROČNÍKY 4. ROČNÍKY Počet žáků 30 žáků 32 žáků 13 žáků 24 žáků 99 žáků 31 žáků 30 žáků 24 žáků 23 žáků 108 žáků 24 žáků 31 žáků 31 žáků 86 žáků 24 žáků 20 žáků 44 žáků REKAPITULACE (školní rok 2014/2015) Počet žáků v denním studiu (celkem) 337 žáků Průměrný počet žáků ve třídě 25,92 Počet žáků v dálkovém studiu (celkem) 41 žáků Celkový počet žáků (denní + dálkové stud.) 378 žáků Naplněnost školy (max. kapacita 380 žáků) 99,5 % Školní rok (odcházející žáci) = 75 žáků Tabulka platná k

13 3.5. Stanovení max. počtu tříd denního studia pro rok 2014/2015 Sk. oborů L L L H H Kód a název oboru L/01 Technik puškař L/01 Mechanik seřizovač L/01 Umělecko-řemeslné zpracování kovů H/01 Puškař H/01 Obráběč kovů Stav pro šk.r. 2012/2013 (počet přijatých do 1. roč. v tomto školním roce) Návrh pro šk.r. 2013/2014 Poč. žáků Poč. tříd Poč. žáků Poč. tříd /2 18 1/ /2 10 1/ / /2 Celkem Stanovení max. počtu tříd dálkového studia pro rok 2014/2015 Sk. oborů H H H Kód a název oboru H/01 Puškař H/01 Prodavač zbraní H/01 Nástrojář rytec kovů Stav pro šk.r. 2013/2014 (počet přijatých) Návrh pro šk.r. 2014/2015 Poč. žáků Poč. tříd Poč. žáků Poč. tříd Celkem

14 4. Údaje o pracovnících školy 4.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení roků ped. praxe kvalifikace 1. Mgr.Milan Pechal 1 ředitel 39 VŠ-pedagogika a psychologie 2. Mgr.Rostislav Navláčil 1 zást. řed.pro TV 30 VŠ-učitelství odb. předmětů 3. Ing.Petr Štursa 1 učitel 41 VŠ-odbor.před.strojírenské 4. Ing. Edita Naďová 1 učitelka 23 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 5. Ing.Jiřina Ingrová 0,4762 učitelka 43 VŠ-odbor.před.strojírenské 6. Ing. Hana Kubišová PhD. 1 učitelka 6 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 7. Mgr. Richard David 1 učitel 1 VŠ-všeob.vzd.TV a tech. vých. 8. Mgr. Vlastimil Londýn 1 učitel 21 VŠ-odborné před. Stroj. 9. Mgr. Renáta Burdová 1 učitelka 22 VŠ- technologická 10. Ak.soch.Pavel Gabrhel 0,9286 učitel 41 VŠ-VP užití sochařství 11. Ing. Petr Janků 1 učitel 28 VŠ- odbor.před.strojírenské 12. Mgr.Jana Krchňáčková 1 učitelka 20 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 13. Mgr.Marcela Jordánová 0,76 učitelka 11 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 14. Bc.Renata Doleželová 1 učitelka 18 VŠ-učitelství ekonom.předmětů 15. Mgr.Anna Červinková 1 učitelka 6 VŠ-všeob.vzděláv.předměty 16. Ing.Hana Ježková 1 učitelka 11 VŠ-strojírenství, DPS 17. PaedDr. Marcela Jurková 1 učitelka 30 VŠ-všeob. vzděl. předměty, ČJ 18. Ing. Lubomír Prchlík 0,25 učitel 36 VŠ-strojírenské 19. Bc.Jaroslav Mudrák 1 ved. učitel OV 37 Bc.-stroj.a ped., andragogika 20. Ing.Martin Zatloukal 1 ved.učitel OV 19 Ing. VŠ Zlín 21. Bc.Karel Vránek 1 učitel OV 34 ÚSO+Bc. (pedagog.) 22. Bc.Miroslav Kutnar 1 učitel OV 20 ÚSO+Bc. (pedagog.) 23. Petr Rachůnek 1 učitel OV 37 ÚSO 24. David Kranz 1 učitel OV 21 ÚSO + PI 25. Mgr. Pavel Římovský 1 učitel OV 15 ÚSO+Mgr.et Mgr. (pedagog. a personalistika) 26. Petr Liška 0,3 učitel OV 36 Vyučen + PI 27. Bc.Martin Bártek 1 učitel OV 6 ÚSO+Bc. (pedagog.) 28. Iris Fojtíková 1 učitel OV 17 ÚSO+PI 29. Bc.Yvona Záhorovská 1 učitel OV 35 Bc.-stroj.a ped., andragogika 30. Alexandr Římovský 0,3 učitel OV 41 ÚSO + PI 31. Radek Beníček 1 učitel OV 26 ÚSO + PI 32. František Fojtík 1 učitel OV 40 ÚSO 33. Karel Řezníček 1 učitel OV 2 ÚSO + PI 34. Ing.Irena Kočicová 1 vedoucí DM 16 VŠ+ped.minimum 35. Věra Spáčilová 1 vedoucí vych. 34 ÚSO-PI 36. Eva Wosková 1 vychovatelka 18 ÚSO-PI 37. Irena Machalová 0,875 vychovatelka 11 ÚSO-PI 38. Mgr.Helena Ježková 1 vychovatelka 36 VŠ-ped.fakulta 39. Jiří Obadal 1 vych.-sport. 22 ÚSO 14

15 4.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení kvalifikace 1. Ing.Jindřiška Řiháková 0,880 Zást. řed. pro EU, statut. VŠ- ekonomické Zástupce 2. Ludmila Flasarová 0,8 Sam.odbor propag.referent ÚSO 3. Radomíra Jandeková 0,880 Účetní ÚS 4. Lýdia Gabrhelová 0,690 Mzdová účetní ÚSO 5. Josef Borák 1 Ved. Referent ÚSO+PI 6. Andrea Buráňová 0,880 Dělnice ve výdejně Vyučení 7. Jindřiška Škubalová 0,880 Dělnice ve výdejně Vyučení 8. Stanislav Zálešák 1 Dispečer, kontrolor ÚS 9. Věra Buráňová 0,750 Pokojská, uklizečka Vyučení 10. Renata Surá 0,6 Referentka ÚS 11. Pavla Novosádová 1 Sam.odbor.referent + ÚSO personalista 12. Irena Křápková 0,75 Uklizečka SO 13. Dana Juříková 0,81 Uklizečka Vyučení 14. Marcela Mičková 0,75 Uklizečka Základní 15. František Flasar 1 Opravář Vyučení Pracovníci školního stravování ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení kvalifikace 1. Eva Navláčilová 1 Vedoucí ŠJ ÚSO 2. Marta Kunčíková 1 Vedoucí kuchařka SO 3. Dagmar Slintáková 1 Kuchařka SO 4. Danuše Kolajová 0,625 Pomocná kuchařka Základní 5. Renata Žmolíková 0,75 Pomocná kuchařka Vyučená Pracovníci na domově mládeže ve školním roce 2013/2014 Jméno, příjmení úvazek prac. zařazení kvalifikace 1. Eva Pechalová 1 Recepční SO 2. Ladislav Výmola 1 Údržbář SO 3. Marie Zálešáková 1 Uklizečka SO 4. Jitka Šišáková 1 Uklizečka základní 15

16 4.3. Organizační schéma SŠ COPt Uherský Brod (2013/2014) Ředitel Mgr. Pechal Sekretariát ředitele pedagog - metodolog - Mgr.et Mgr.Římovský (1/2) administrativní pracovnice - Novosádová Teoretické vyuč. Mgr. Navláčil Praktické vyuč. 1 Ing. Zatloukal Praktické vyuč. 2 Bc. Mudrák Postsekundární vých. Borák Ekonomický úsek Ing. Řiháková Domov mládeže Ing. Kočicová Jídelna DM Navláčilová Všeob.vzděl. předměty (učitelé) - Ing. Kubišová - Mgr. Burdová - Ak.soch. Gabrhel - Mgr. Krchňáčková - Mgr. Červinková - Mgr. Jordánová - Mgr. David - Mgr. Jurková Odb. předměty (učitelé) - Ing. Janků - Ing. Štursa - Ing. Naďová - Ing. Ingrová - Ing. Ježková - Ing. Londýn - Ing. Prchlík - Mgr. Doleželová Umělecké ob. učitelé OV - Bc. Kutnar - Fojtíková - Kranz Puškařské ob. učitelé OV - Fojtík - Bc. Vránek - Beníček - A. Římovský Údržba - Flasar Administrativa referentka - Surá (zajišťuje: administrativní práce, vedení evidence dokumentů atd.) Ubytování Pokojská - Buráňová Mzdová účetní - Gabrhelová Účetní - Jandeková Zást. ved. vychovatele - Spáčilová Recepce - Pechalová Vrchní kuchař(ka) - Kunčíková Ostatní stroj. obory učitelé OV - Bc. Bártek - Bc.Záhorovská - Rachůnek - Řezníček - Mgr.et Mgr.Římovský (1/2) - Liška Samostatný odborný referent - Flasarová Vychovatel(ka) - Wosková - Obadal - Machalová I. - Mgr. Ježková Údržba - Výmola Pomocný(á) kuchař(ka) - Žmolíková - Kontrola - Zálešák Úklid - Zálešáková - Šišáková Kuchař(ka) - Slintáková Úklid - Juříková - Křapková - Mičková Pomocný(á) kuchař(ka) - Kolajová Výdejna - Buráňová - Škubalová - -

17 5. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Ing.Petr Štursa Mgr.Jana Krchňáčková 5.1. Učitelé teoretického vyučování Mgr. Rostislav Navláčil Ing. Edita Naďová Ing. Hana Kubišová Ph.D. - zvyšování kvalifikace pedagogů DPS studium pedagogiky (ukončeno ) - Turning Passiva Students into Active Learners Zlín UTB - Metodické setkání učitelů Aj v okresech SPŠ a OA Uh.Brod (Projekt EU) - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Aj NIDV Zlín - Seminář Aj kancelář Veřejného ochránce práv Brno - Konzultační seminář pro management škol - NIDV Zlín - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Čj NIDV Zlín - Konzultační seminář k PP z JČ a literatury NIDV Zlín - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Aj NIDV Brno - Odborná vzdělávací akce realizovaná v rámci projektu EU- SPŠ a OA Uh.Brod - Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy a 2. stupeň základních škol 5.2. Učitelé odborného výcviku Pracovníci OV si doplňují vzdělání následovně: Karel Řezníček Bc. Martin Bártek David Kranz Radek Beníček Mgr.et Mgr. Pavel Římovský Ing. Martin Zatloukal - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - bakalářské studium - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - UNIV3 školení hostitelů Brusič nožířských výrobků - školení managmentu škol - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - UNIV3 školení hostitelů Brusič nožířských výrobků - UNIV3 školení hostitelů Brusič nožířských výrobků - bakalářské studium - 3D tisk a skenování školení - fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim - školení v rámci Česko-dánského projektu (nové ped. přístupy) 5.3. Ostatní pracovníci školy 2 nepedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení v oblasti účetnictví 1 nepedagogický pracovník se zúčastnil školení v oblasti mezd a personalistiky 17

18 6. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro nadcházející školní rok se uskutečnilo na základě platné legislativy a legislativních změn. V návaznosti na tuto legislativu SŠ-COPT Uherský Brod zpracovala vnitřní směrnice, podle které se postupovalo při přijímacím řízení Denní studium (počet přihl., přijat. a odevzd. zápis. lístků) - školní rok 2013/2014 Kód a název oboru Počet přihlášených Počet přijatých Počet zápis. lístků L/01 Technik puškař L/01 Mechanik seřizovač L/004 MS Mechatronik L/01 Umělecko-řemeslné zpracování kovů H/01 Puškař H/01 Obráběč kovů Celkem

19 6.2. Dálkové studium (počet přihlášených a počet přijatých) - školní rok 2013/2014 Kód a název oboru Počet přihlášených Počet přijatých H/01 Puškař H/01 Nástrojář rytec kovů H/01 Prodavač zbraní Celkem Informace o třídách, které ukončily denní studium - školní rok 2013/2014 Třída Obor Počet skupin Počet žáků TP4 Technik puškař 3 27 Mech. seřizovač UM4 Umělecko-řemeslné 2 9 zpracování kovů K3 Puškař + Obráběč kovů Celkem

20 6.4. Porovnání počtu příjatých žáků pro školní rok 2014/2015 s počtem žáků, kteří ukončili studium na konci školního roku 2013/ Denní studium Obor Ukončené studium (konec 2013/2014) Přijatí dle odevzd. zápisových lístků Rozdíl (v roce 2014/2015) Technik puškař méně o 6 Mechanik seřizovač Umělecko-řemeslné zpracování kovů více o 23 Puškař více o 2 Obráběč kovů 22 Celkem více o 19 žáků 11 Změny v počtu žáků u denního studia Technik puškař Mech. seřizovač + Uměl.- řem. zprac. kovů Puškař + Obráběč kovů Ukončené studium (konec 2013/2014) Přijatí dle odevzd. zápisových lístků Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že u denního studia došlo ke zvýšení o 19 žáků. 20

21 Dálkové studium U dálkové studia porovnáváme počet studentů, kteří nastoupili do tohoto studia v daném školním roce (2012/2013 a 2013/2014). Obor Studium v roce 2012/2013 Studium v roce 2013/2014 Rozdíl (v roce 2013/2014) Puškař více o 1 Nástrojář rytec kovů 4 4 stejný počet Prodavač zbraní 9 8 méně o 1 Celkem Stejný počet Změny v počtu žáků u dálkového studia Puškař Nástrojař - rytec kovů Prodavač zbraní Studium v roce 2012/2013 Studium v roce 2013/2014 Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že u dálkového studia nedošlo ke změně v počtu žáků. 21

22 7. Sebehodnocení školy Sebehodnocení školy má přímou vazbu na řešení stanovených úkolů v oblasti výchovy a vzdělávání ve školách. Dle zákona má každá škola povinnost vypracovávat své hodnocení, ale i před zavedením této zákonné povinnosti naše škola již své vlastní hodnocení prováděla (pouze mělo jinou formu). Na základě poznatků z minulých let jsme zjistili, že je sebehodnocení přínosné, protože se takto může objevit problém, o kterém bychom třeba ani nevěděli (objevený problém tak může být řešen). Pracovníci na jednotlivých úsecích se tak naučili mluvit o nedostatcích (neskrývají je až do doby, než vyplují na povrch) a sami se aktivně účastní hledání cest k nápravě. Musíme si však uvědomit, že sebehodnocení není všelékem, ale pouze vodítko pro vlastní sebereflexi. Je nutné také vědět, jak tento nástroj uchopit a jak s ním pracovat, aby byl přínos co největší Cíle a strategické plány Z pravidelného hodnocení, které jsme prováděli na jednotlivých úsecích, ale i na výrobních poradách jsme zjistili, že na prvním místě musíme zlepšit kvalitu. Zároveň si uvědomujeme, že pokud nezlepšíme odbornou úroveň učitelů, tak nezlepšíme ani výsledky žáků. Našim cílem je vždy se srovnávat pouze s těmi nejlepšími puškařskými školami v EU, což také děláme a naše výsledky při tomto srovnávání ukazují, že jdeme zatím správnou cestou. Z těchto důvodů také každoročně inovujeme naši SWOT analýzu o nové body, které vycházejí z mnoha faktorů (celospolečenská situace, ekonomie státu i jednotlivých rodin, vývoj nových technologií, spolupráce s firmami i školami, projekty atd.) 22

23 7.2. SWOT analýza školy Aktualizovaná SWOT analýza školy pro školní rok 2013/2014. Silné stránky Slabé stránky Naplněnost školy Výběr žáků do maturitních oborů Dobré vztahy s našimi partnery Komplexní nabídka vzdělávání (zakončené výučním listem, maturitou nebo Bc. titulem) Jedinečnost a unikátnost některých nabízených oborů Dobré technické vybavení Propagace na veřejnosti formou výstav a prezentací v ČR, ale i v zahraničí Příležitosti Ekonomická závislost na schvalovaném rozpočtu (nedostatek finančních prostředků na další vybavení školy) Omezený prostor školy Vytíženost některých pracovníků menší možnost vyššího finančního ohodnocení, pokud se nejedná o projekty nebo rekvalifikace placené z jiných zdrojů Nemožnost využívání hromadně nabízených vzdělávacích programů, které rozšiřují odbornou kvalifikaci pracovníků (unikátní zaměření školy) Hrozby Zapojování naší školy do projektů Mezinárodní spolupráce Realizace rekvalifikací Vlastní bakalářské studium pro zaměstnance a absolventy naší školy, ale také širokou veřejnost Ucelená nabídka zajímavých studijních oborů, které je možné různě kombinovat Možnost poskytovat vlastní moderní ubytování v místě školy V některých prostorách jsme v pronájmu, hrozba při změně majitele v ČZ a.s. Ekonomická krize a nedostatek produktivní práce Velká závislost na ekonomických možnostech rodičů financovat dětem studium mimo jejich domovy Nedostatek financí na obnovu zastaralého majetku Nedostatek kvalitních odborníků pro výuku puškařských oborů 23

24 8. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/ Souhrnná statistika tříd za 2.pololetí 2013/2014 Třída Počet Nekl. Prospěch Absence Chování žáků PsV N Ø Celk. Øžák Neoml. Počet 2 Počet 3 OK , , P , , UM , , TP , , K , , TP , , UM , , K , , TP , , UM , , TP , , UM , , Celkem , , Denní studium ke dni klasifikační konference 8.2. Porovnání statistik tříd za 2. pololetí (školní roky 2012/2013 a 2013/2014) Oblast srovnávání (celkové údaje za školu) 2. pololetí 2012/ pololetí 2013/2014 Počet žáků ke dni klasifikace Počet neklasifikovaných Prospělo s vyznamenáním 10 6 Neprospělo Průměr známek 2,54 2,57 Absence celková za SŠ Absence Ø na jednoho žáka 98,43 78,89 Absence neomluvená za SŠ Chování počet udělených známek Chování počet udělených známek

25 9. Hodnocení výsledků výchovného působení Pro školní rok škola přijala řadu výchovných opatření, ve kterých bude postupovat i v dalších letech. Kázeňská opatření se uskutečňují podle 10 vyhlášky č. 13/2005 sb. Ve výše uvedeném školním roce jsme udělili následná kázeňská opatření: Napomenutí třídního učitele: 0 Důtka třídního učitele 6 Důtka učitele OV 2 Podmínečné vyloučení ze studia 4 Vyloučení ze studia 0 V témže roce byly uděleny následující pochvaly: Pochvala třídního učitele: 10 Pochvala učitele OV 8 Pochvala ředitele školy 8 Pochvaly byly uděleny žákům za vzornou přípravu na vyučování a za studijní výsledky Snížené stupně chování Stupeň chování 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Počet % ze všech žáků (klasifikace 1. pol. 288 = žáků, 2. pol. 307 = žáků) 1. pololetí 3 1,04 % 2. pololetí 3 1,04 % 1. pololetí 13 4,23 % 2. pololetí 3 0,97 % 9.2. Neomluvené hodiny Období Počet % ze všech žáků (celk. absence 1. pol. = hod., 2. pol. = hod.) 1. pololetí 843 2,95 % 2. pololetí 985 4,07 % Celkem za školní rok

26 10. Doplňkové činnosti na SŠ COPt Uherský Brod a produktivní činnost žáků Naše škola se zaměřuje také na získávání prostředků z doplňkové činnosti a produktivní činností žáků v hlavní činnosti. Tyto činnosti jsou pro školu velmi důležité, protože umožňují hradit některé další výdaje a dále se rozvíjet. Za rok 2013 jsme v DČ měli následující výsledky: výnosy celkem zisk celkem ,80 Kč ,27 Kč V hlavní činnosti jsme produktivní činností žáků dosáhli výnosů ,50 Kč. Výnosy v DČ vzrostly proti předcházejícímu roku o ,06 Kč a zisk poklesl o ,90 Kč. Na výnosech a zisku v doplňkové činnosti se podílely: Aktivity Výnosy Zisk 1. Vzdělávací aktivity Ubytovací služby Vydavatelská činnost, zprostředkování obchodu a služeb Pronájem nebytových prostorů Stravování Celkem Zisk Výnosy Vzdělávací aktivity Ubyt. služby Vydavatelská činnost Pronájem nebyt. prostorů Stravování 26

27 11. Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů Stejně jako v předchozích letech jsme se také ve školním roce 2013/2014 ve výchovném poradenství zaměřili především na následující body: 1) docházka do výuky - docházka do výuky je na stejné úrovni, oproti předcházejícím rokům se nezhoršila, ale ani výrazně nezlepšila. 2) omluvenky žáků - omluvenky žáci předávají třídním učitelům a učitelům odborného výcviku dle školního řádu, existují zde však i výjimečné případy neplnění této povinnosti, které jsou kázeňsky řešeny. 3) reprezentace školy na veřejnosti škola se velmi úspěšně reprezentuje na výstavách, předváděcích akcích středních škol, veletrzích vzdělávání apod. 4) další vzdělávání žáků - důležitou složku výchovného poradenství je považována pomoc při výběru oborů a škol pro další vzdělávání žáků. Zde se jedná o pokračování ve studiu v maturitních oborech nebo na VŠ. V neposlední řadě je škola nápomocna v rámci výchovného poradenství k zajištění zaměstnání absolventů školy, především v České zbrojovce a. s., což se děje na základě dohody mezi SŠ COPt Uherský Brod a ČZ a. s. V červnu 2014 bylo přijato do zaměstnání v ČZ a. s. 48 absolventů naší střední školy. Byl zpracován nový školní řád, který bude uveden podepsání na Školské radě v říjnu Všechny tyto body se řeší na školní samosprávě a Školské radě. V sociálně-patologických jevech nemá naše škola výraznější problémy a ani neřešila žádný přestupek v této oblasti. Zaměřujeme se spíše na prevenci zajištěním volného času v podobě přednášek, besed a dalších aktivit. Největším problémem žáků v této oblasti je stejně jako v minulých letech kouření. 27

Zpracoval: Mgr. Milan Pechal STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD

Zpracoval: Mgr. Milan Pechal STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD ADRESA: Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, TEL: 572632742, EMAIL: info@copt.cz Budova vedení SŠ a VŠ Teoretická výuka Domov mládeže Praktická

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 153 94/99-05039 Signatura: ao3hs201 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Centrum odborné přípravy technické,

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zpracoval: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský UHERSKÝ BROD STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ

Zpracoval: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský UHERSKÝ BROD STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ UHERSKÝ BROD ADRESA: Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, TEL: 572632747, EMAIL: info@copt.cz Budova vedení SŠ a VŠ Teoretická výuka Domov mládeže Praktická

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 E. Valenty 52, 796 03 Prostějov Identifikátor

Více