22/ * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " " XXX [BCSFI D[

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D["

Transkript

1 Číslo 22/2006 vydáno dne Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně naplánovaný termín dokončení nestihne. Zástupci města i stavební dozor vidí hlavní příčinu v nedostatečně připravené projektové dokumentaci a dodatečně vyvolaných pracech. Kvůli nestabilnímu podloží pod stanovišti autobusů a prostorem přednádraží bylo nutné odtěžit vrstvu zeminy a podloží zpevnit tak, aby dodavatel mohl garantovat kvalitu povrchových prací. Stavba tak nabrala zhruba třítýdenní zpoždění. K průtahu prací přispěly i prováděné přeložky elektrického vedení a telefonních kabelů a dodatečně požadované úpravy projektu ze strany města. Do konce listopadu se dodělá vlastní přednádraží a autobusové nádraží až do předposlední vrstvy, krycí obrusná vrstva asfaltu by se položila až na jaře, přiblížil průběh prací stavební dozor Pavel Novotný. Vydlážděny by měly být i hlavní přístupové cesty pro pěší, zejména chodník od mostu přes Sázavu k odbavovací hale. Na zimu chceme co nejvíce zpřístupnit prostor přednádraží tak, abychom nemuseli lidi posílat přes provizorní autobusové Příznivého počasí posledních dnů využilo město k dokončení dětského hřiště na stadionu. Prolézačka ve tvaru draka, která tvoří základ hřiště, se zde objevila už v září. Minulý týden byly dokončeny terénní úpravy, vybudována dřevěná palisáda s chodníkem kolem atrakce a dopadová plocha vysypána přírodní dřevoštěpkou. V nejbližších dnech dojde ještě k osazení laviček a odpadkových košů a stavba může být zkolaudována. stanoviště a stávající štěrkové chodníky, říká Jan Theimer z oddělení technické správy městského úřadu. V nejhorším stavu zůstane na zimu Olomoucká ulice, kde bude položena pouze štěrková vrstva. Kvůli očekávaným výkopovým pracím musí město s její konečnou úpravou počkat. ČEZ Distribuce přišel s tím, že rozsah přeložky nízkého napětí je daleko větší a zasahuje do komunikace Olomoucká. Nyní vyřizují stavební povolení, které bude až v polovině prosince, vysvětlil Theimer. Město chce přesto na zimu provoz v Olomoucké ulici obnovit, aby ulehčilo dopravě na křižovatce Leštinské ulice s obchvatem. Řidiči však musí v tomto úseku počítat s omezenou rychlostí. Kvůli nekvalitní projektové dokumentaci, dodatečně vyvolaným nutným nákladům a měnícím se požadavkům zadavatele dojde rovněž k výraznému navýšení ceny za úpravu přednádraží. Rada města minulý týden schválila dodatek smlouvy, kterým se cena díla navyšuje o zhruba 14,5 milionu korun. Původní cena, vzešlá z výběrového řízení, činila 23 milionů. (rs) Drak už čeká na dětské návštěvníky Mimo hlavní silnici, ukryta zrakům kolemjdoucích, stojí v Nemili nevelká zemědělská usedlost, která se na první pohled ničím neliší od okolních statků. Snad jen kamenné ostění oken a tesaný erb se lví hlavou na štítové zdi dávají tušit starý a zajímavý původ domu. Usedlost totiž vznikla přestavbou původní renesanční tvrze z konce 16. století a díky dochovaným architektonickým prvkům má nyní šanci stát se národní kulturní památkou. Řízení o zapsání památky do seznamu kulturního dědictví stále probíhá. Za národní kulturní památku by měla být tvrz prohlášena koncem roku, přiblížil Jaromír Schoffer, který se spolu s rodinou Doleželových, která usedlost vlastní již několik generací, snaží o její záchranu. Zámeček nebyl nikde zaevidován. Po dokončení prací bude firma Karin, která draka vybudovala, vyzvána, aby zajistila certifikát na dětské hřiště, dodala Barbora Balcárková z oddělení rozvoje městského úřadu. Za sklolaminátového draka a sousední lanovou dráhu zaplatí město dva miliony korun. Na dobu, kdy si hřiště užijí naplno, si děti budou muset počkat do jara. To bude také provedena finální úprava okolních travnatých ploch. (rs) Renesanční tvrz v Nemili se stane památkou Majitelé dokonce chtěli podstatnou část zámečku zbourat a použít jako stavební parcelu nového domu, říká Schoffer, kterému neunikla zajímavá historie objektu a jenž následně rozhýbal úřední mašinérii na jeho záchranu. Z jeho podnětu navštívili stavení památkáři, kteří poté na ministerstvu kultury iniciovali zapsání bývalé tvrze jako památky. Podle odborníků se jedná o významný doklad renesanční architektury s řadou původních architektonických konstrukcí a unikátních prvků, který svým významem překračuje hranice regionu. Na území bývalého šumperského okresu najdeme obdobné tvrze ještě v Podolí a v Třemešku u Šumperka. Obě jsou však v mnohem horším technickém stavu. Pokračování na str. 2 SKLENÁŘSTVÍ U KATOLICKÉHO DOMU NOVĚ OTEVŘENO klasické sklenářství možnost zasklívání u zákazníka NEJNIŽŠÍ CENY lepení bezpečnostních i tónovaných fólií V REGIONU polykarbonát rámování výtvarná činnost: vitráže, pískování, mozaika, ohýbané sklo, fusing Sušilova 29, Zábřeh, tel.: , pondělí pátek 7:30 16:00 Podat pomocnou ruku rodičům na rodičovské dovolené při překonávání sociální izolace plynoucí z celodenní péče o dítě chce nově vznikající občanské sdružení Na Paloučku. Naším cílem je vytvořit celodenně přístupný prostor, který bude přizpůsoben již těm nejmenším dětem, kde se mohou vzájemně celoročně setkávat rodiče, rodinní příslušníci a jejich děti, říká Martina Přibylová z občanského sdružení. V současné době sdružení vytipovalo společně s radnicí vhodný prostor v majetku města, kde by mohlo centrum fungovat. Zde by měl vzniknout hrací a hlídací koutek, přebalovací pulty, místnost pro kojení či přístup na internet. Chceme nabídnout aktivity zaměřené na rozvoj dětí již od narození, cvičení pro nejmenší, kreslení, zpívání, předporodní kurzy, Vzniká rodinné centrum pro děti a rodiče vzdělávání rodičů, jazykové a počítačové kurzy, dodává Přibylová. Na svoji činnost chce sdružení, postavené na principu rodičovské svépomoci, získat prostředky z městských grantů, evropských fondů a dalších dotačních titulů. Uvědomujeme si, že obdobných žádostí je na městě celá řada, proto bychom chtěli naši aktivitu podpořit výzkumem veřejného mínění, říká Martina Přibylová. Pro tento účel připravilo sdružení Na Paloučku podpisové listiny, které jsou v těchto dnech dostupné ve všech školkách, u dětských lékařů, gynekologů a ve vybraných supermarketech a obchodech s dětským zbožím. Vznik rodičovského centra pro nejmenší děti tak mohou občané během nadcházejících dvou týdnů podpořit svým podpisem. (rs) Dotazníkové šetření ukáže potřeby občanů CELOMED s. r. o. NOVÉ CENTRUM PRO ZDRAVÍ V pondělí 20. listopadu startuje na Zábřežsku dotazníkové šetření uživatelů sociálních služeb a veřejnosti, jehož cílem je zjistit potřeby obyvatel mikroregionu v oblasti sociálních služeb. Poznatky plynoucí z tohoto šetření budou dál využity v procesu komunitního plánování. Pro reprezentativnost názorů bude nutné oslovit zhruba 600 respondentů. Převážná většina respondentů bude z řad lidí, kteří nějakou pomoc již v současné době potřebují. Ve zbývající části oslovíme širší veřejnost v poměrném zastoupení ze všech obcí mikroregionu, uvedl koordinátor projektu Josef Zika. Velkou část tazatelů, kteří budou navštěvovat domácnosti za účelem vyplňování dotazníků, tvoří studenti Střední školy sociální péče a služeb. Většinou budou návštěvy tazatelů dopředu ohlášeny, v každém případě se tazatel musí prokázat kartičkou s pověřením provádět výzkum. Do dotazníkového šetření je možné se zapojit také na internetových stránkách kde zájemci najdou také podrobnější informace ke komunitnímu plánování. (red) Gynekologicko-porodnická ambulance (MUDr.Haltmar B.) Interní ambulance (MUDr. Haltmarová J.) Poskytujeme: refl exní masáže, bylinná léčba, světelná terapie, akupunktura, magnetoterapie Kontakt: Masarykovo náměstí 19/18, Zábřeh (+420) , (+420) Skupinka trubačů na zábřežském náměstí předznamenávala v sobotu 18. listopadu ráno, že se město probouzí do ne zcela obyčejného dne. V tu dobu již na radnici přijímali představitelé města členy Řádu svatého Huberta v čele s jejich velmistrem Janem Votavou. Členové mysliveckého řádu, založeného na Kuksu hrabětem Šporkem v roce 1695, přijeli do Zábřeha, aby zde společně s římskokatolickou farností uspořádali Svatohubertské slavnosti. Po přijetí na radnici se průvod řádových členů v zelených pláštích vydal do kostela svatého Bartoloměje, kde proběhla svatohubertská mše. Při ní nemohla chybět hra na lesní rohy, ani obětiny v podobě ulovené zvěře. Odpoledne se pak dění přesunulo do Katolického domu. Zde program pokračoval ochutnávkou vín a zvěřinových specialit, slavnostním troubení a představením činnosti řádu. Výtěžek této benefiční akce je určen ve prospěch satelitní farnosti na Haiti, kde napomůže rozvoji ekologických projektů. Text a foto: Radek Suchomel

2 strana 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 22/2006 KRÁTCE Z MĚSTA Humanitární sbírka se setkala s nečekaným zájmem V polovině října uspořádala zábřežská Charita ve spolupráci s městským úřadem jednorázovou humanitární sbírku. Díky nečekané štědrosti obyvatel města a blízkého okolí se v prostorách bývalé knihovny podařilo shromáždit více než dvanáct tun oblečení, lůžkovin a potřeb pro domácnost. S takovým množstvím jsme nepočítali nejen my jako organizátoři akce, ale ani příjemce pomoci, hodnotil nečekaný zájem veřejnosti ředitel Charity Jiří Karger. Pracovníci broumovské diakonie, v jejíž prospěch byla sbírka pořádána, tak museli pomoc odvážet nákladními auty natřikrát. Vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti se do konání sbírky zapojíme s největší pravděpodobností i v příštím roce, dodal Karger. Dětské zastupitelstvo zahajuje svoji činnost V Zábřeze začíná pracovat dětské zastupitelstvo. Na jeho ustavení se 10. až 12. listopadu dohodli zástupci zábřežských základních a středních škol v Loučné nad Desnou. Nově vzniklé zastupitelstvo chce zjišťovat názory a návrhy mladých lidí a tyto pak prosazovat. V rámci víkendového programu se mladým zastupitelům podařilo vytvořit statut a určit své priority na nejbližší období. Spolupracovat chtějí se školami, městským zastupitelstvem, domem dětí a mládeže, ale i dalšími subjekty, které projeví zájem. Předsedou zastupitelstva si studenti zvolili Michala Žlebka z gymnázia, místopředsedou Pavlu Kvapilovou z automobilní školy a Jana Drábka ze ZŠ Školská. První veřejné zasedání zastupitelstva dětí proběhne 29. listopadu. Ve středu zasedá městské zastupitelstvo K prvnímu skutečně pracovnímu jednání se sejdou ve středu 29. listopadu nově zvolení zastupitelé. Na programu jednání se objeví především majetkoprávní záležitosti a rozpočtové změny. Jednání začíná v 15 hodin v sále kina Retro. Zábřežský kalendář se objeví na předvánočním trhu Stejně jako ve třech předchozích letech, ani letos nebude na předvánočním trhu chybět zábřežský stolní kalendář. V těchto dnech dolaďuje informační centrum jeho konečnou grafickou podobu. Na rozdíl od předchozích let, kdy byl zaměřen především na Zábřeh a jeho historii, vsadili letos jeho tvůrci na aktuální fotografie města a mikroregionu. Na pětapadesáti barevných snímcích chtějí ukázat nejzajímavější místa Zábřežska, a nabídnout tím tipy na možný výlet po blízkém okolí. Kalendář nazvaný Mikroregion Zábřežsko Cesty v přírodě se na pultech knihkupectví, papírnictví a infocentra objeví na přelomu listopadu a prosince. Zábřežské noviny najdete také na internetu Renesanční tvrz v Nemili se stane kulturní památkou Bývalá renesanční tvrz v Nemili by měla zůstat zachována pro další generace, říká Jaromír Schoffer z Brna, který přispěl k její záchraně. Foto: Radek Suchomel Pokračování ze str. 1 Nemilský zámeček, situovaný v místní části zvané Filipov, patří k nejstarším stavbám v obci. Jedná se o tvrz Kryštofa staršího Huberka Kulturák patřil fotbálku Netradiční sportovní klání připravil na sobotu 11. listopadu zábřežský Klub. Dostaveníčko ve foyer kulturního domu si dali vyznavači stolního fotbálku. K hracím stolům se sjelo celkem pětatřicet dvoučlenných týmů, z nichž si nakonec v turnaji nejlépe vedla dvojice Harmonická rovnováha ve složení Jiří Horák z Troubelic a Lukáš Prachyl z Uničova. Text a foto: Radek Suchomel z Belnsdorfu, která je velmi dobře dochovaným příkladem renesanční tvrze dokládající typ obydlí drobné šlechty z přelomu 16. a 17. století, s pozdější přestavbou na zemědělskou usedlost, V sobotu 4. listopadu uspořádal skautský oddíl Trojka Shawnee akci inspirovanou dílem Jaroslava Foglara, na kterou přijala pozvání řada dalších oddílů z blízkého i vzdáleného okolí. Během sobotního odpoledne proběhla v tělocvičně základní školy Severovýchod soutěž ve vytahování ježka v kleci s názvem Záhada hlavolamu. Kolem čtvrté hodiny následovalo vyhlášení výsledků, zatímco město Zábřeh se v podmračeném a sychravém, téměř zimním, počasí pomalu nořilo do tmy. To byla ideální atmosféra pro navazující večerní hru s názvem Stínadla se bouří. Tří až sedmičlenné party kluků a holek vyrazily kolem páté hodiny do ulic města hledat útržky deníku Jana Tleskače. Úkol jim ztěžovalo několik Vontů, kteří se snažili jejich snahu zhatit. Atmosféru Eskymo Welzl se vrátil do Zábřeha Po téměř osmdesáti letech se před zábřežské publikum vrátil dnes již legendární Jan Eskymo Welzl. Zatímco v roce 1929 ke svým krajanům promlouval v krumpašském hostinci U Morávků, ve čtvrtek 9. listopadu zamířil do zábřežského kina. Z filmového plátna opět bavil publikum neobyčejnými historkami z dálného severu, i když tentokrát jen v podání ostravského herce Jiřího Sedláčka. Právě jemu totiž tvůrci hodinového dokumentu o slavném rodákovi svěřili roli bodrého cestovatele, vynálezce a jedinečného vypravěče s úsměvem od ucha k uchu. Snímek vznikl v koprodukci ostravského studia České televize a místního MS Video. Hrané části mapující životní osudy polárního badatele střídaly vzpomínky lidí, kteří se s Welzlem osobně setkali, a těch, kteří se věnují studiu jeho života. Na plátně tak nemohly chybět výpovědi welzlologa Pavla Vody z Curychu, který se premiérového promítání osobně zúčastnil, výtvarníka Petra Síse, profesora aljašské univerzity Rudy Krejčího či obyvatel vzdáleného Dawsonu, kde Welzl uvedli pracovníci ministerstva kultury v návrhu na zápis do seznamu památek. Dům byl v minulosti mnohokrát přestavován, a tak zdaleka nepřipomíná někdejší reprezentativní šlechtické sídlo. Zub času zničil fresky, zmizelo schodiště, byla stržena patrová nástavba, některé klenuté komnaty se změnily ve skladiště či chlév. Přesto se uchoval dostatek toho, co stojí za to památkově chránit. Jde o sklep s valenou klenbou a s původní studnou hlubokou necelých třicet metrů. V přízemní části se dochovala velká klenutá síň, někdejší průjezd do zámečku. V dalších částech pak tzv. černá kuchyně a také krásně štukovaná síň, později zřejmě ložnice nebo reprezentační pokoj s tzv. klášterní klenbou, vyjmenovává Jaromír Schoffer a ve výčtu pokračuje, dochovalo se také šest původních oken s pískovcovým lemováním. V torzech je zachována i část portálu s vyobrazením Kryštofa staršího Huberka a jeho manželky. Podle Schoffera by byla škoda, aby cenná památka zůstala neznámá veřejnosti. Společně s majiteli by chtěl v příštím roce jedinečné interiéry představit veřejnosti, prozatím například v rámci dnů evropského dědictví. (rs) Zábřeh se proměnil ve Stínadla Autor námětu a scénáře Martin Strouhal přivítal v kině vzácného hosta, wezlologa Pavla Vodu. Foto: Radek Suchomel našel místo svého posledního odpočinku. Na slavného rodáka zavzpomínal také Ctibor Lolek, který se jako malý chlapec s Welzlem osobně setkal při jeho zábřežské návštěvě. Slavnostního promítání, které bylo současně předtelevizní premiérou, byl osobně přítomen i tvůrčí štáb České televize. Ta dokument nazvaný Svoboda pod bodem mrazu odvysílá 10. prosince na programu ČT 2 v rámci komponovaného večera Jak se oprašují velikáni. (rs) dotvářelo stylové stínadelské oblečení organizátorů. Během hry měli účastníci jedinečnou možnost navštívit věže hned tří zábřežských kostelů, kam se člověk běžně nepodívá a kde byla stanoviště s úkoly. Nalézt vysněný cíl z románu Jaroslava Foglara, tedy Tleskačova ježka v kleci s plánem létajícího kola, se podařilo pouze čtyřem nejlepším partám. Hry se zúčastnila zhruba stovka soutěžících z deseti nejen skautských oddílů. Mimo pěti zábřežských přijeli také kluci a holky z Postřelmova, Rovenska, Lesnice, Šumperka a Brna. Bojovalo se ve dvou věkových kategoriích. Z vítězství se nakonec radovaly domácí družstva, konkrétně z oddílů Skalák a Zlatá lilie. Na stupně vítězů se pak dostaly ještě soutěžící z Rovenska, Postřelmova, Lesnice a pořádající Trojky Shawnee. (for) INZERCE TJ Sokol Zábřeh nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově sokolovny, ulice Sokolská (bývalý klub Iskra). Uzávěrka nabídek 15. prosince 2006, možno domluvit prohlídku. Informace na tel. č

3 Zábřeh 22/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 3 Vozidla starší 10 let Vozidla mladší 10 let bez bonusu bez bonusu Masarykovo nám. 4, Zábřeh tel , , Nové sazby povinného ručení pro rok 2007 S námi jede povinné ručení opět s cenou dolů! Nejlevnější ceny povinného ručení pro vozidla starší 10 let. (44/24 škoda na zdraví/ škoda na věci a ušlý zisk) 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% do 1000 cm do 1350 cm do 1850 cm do 2500 cm nad 2500 cm Ceny povinného ručení pro vozidla mladší 10 let (44/24 škoda na zdraví/ škoda na věci a ušlý zisk) 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% do 1000 cm do 1350 cm do 1850 cm do 2500 cm nad 2500 cm Zabezpečíme za Vás ukončení stávající pojistné smlouvy na povinné ručení a převod bezškodného průběhu. Navíc pro klienty Poštovní spořitelny, a. s. sleva ve výši 7%. Rádi se Vám budeme věnovat na našich obchodních místech: Obchodní zastoupení, Masarykovo nám. 4, Zábřeh (budova ČSOB, a. s.) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 9 11:30 12:30 17 hod. 9 11:30 12:30 16 hod. 9 11:30 12:30 17 hod. 9 11:30 12:30 16 hod. 9 11:30 12:30 15 hod. Po telefonické dohodě Vám rádi poradíme i na našem obchodním zastoupení v Šumperku. Nevyhovují Vám naše úřední hodiny? Využijte našeho fi nančního poradenství a domluvte se na termínu schůzky, který Vám bude lépe vyhovovat, s osobním fi nančním poradcem ČSOB Pojišťovny, a. s. Nikolajčík Martin tel.: Bartoš Petr tel.: Město Zábřeh nabízí zájemcům o pronájem budovu školy Sušilova 1432/48 v Zábřeze s pozemky p. č a 1362 k. ú. Zábřeh na Moravě (budova po pravé straně směrem od centra města) a vyzývá je, aby se blíže informovali na majetkoprávním oddělení Městského úřadu v Zábřeze, budova Masarykovo náměstí 510/6, kancelář č. 141 Ing. Eliška Kobková, tel kancelář č. 139 Bc. Jana Badalová, tel Využití budovy: zájmové, mimoškolské aktivity, kancelářské prostory (využitelná podlahová plocha budovy je cca 640 m 2 ) Termín pro podání nabídek: do Nabízíme pracovní příležitosti v Zábřehu ve dvousměnném provozu na pozice: VÝROBNÍ DĚLNÍK vzhledem k charakteru práce je pozice vhodná zejména pro muže Očekáváme: chuť pracovat zájem naučit se něčemu novému manuální zručnost technické vnímání OPERÁTOR NC STROJŮ Očekáváme: znalost čtení ve výkresové dokumentaci základy práce s počítačem výhodou zkušenosti s obráběním (nejlépe frézováním) zájem učit se novým věcem a profesně se rozvíjet schopnost samostatného rozhodování Pokud jsme Vás touto nabídkou oslovili, kontaktujte telefonicky naše personální oddělení, nebo nás navštivte osobně na níže uvedené adrese: SULKO s.r.o. Československé armády 861/28, Zábřeh tel.: , fax: informace: Rádi bychom posílili náš tým o pozici: MZDOVÁ ÚČETNÍ pro sídlo společnosti v Zábřehu Pracovní náplň: kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace kontrola a uzavírání docházky zpracování mezd a nemocenských dávek velké organizace komunikace se zdravotními pojišťovnami, OSSZ, zasílání přehledů, hlášení změn administrativní činnost související se mzdovou a personální agendou Očekáváme: SŠ vzdělání ekonomického směru znalost mzdové a pracovně právní problematiky praxe na pozici mzdové účetní minimálně 2 roky samostatnost a komunikativnost vysoká míra zodpovědnosti a pečlivosti ochota učit se novým věcem Nabízíme: zázemí stabilní dynamické fi rmy příjemné pracovní prostředí profesní podporu Strukturovaný životopis zasílejte, prosím, spolu s uvedením názvu pozice, Vaší adresy a telefonního čísla na níže uvedenou adresu nebo . SULKO s. r. o. Československé armády 861/28, Zábřeh, tel.: , fax: , informace:

4 strana 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 22/2006 FINANČNÍ NÍ PORADENSTVÍ MaRS, s. r. o. REALITNÍ KANCELÁŘ Zábřeh, Postřelmovská 350/3 (u pošty) Nabízíme: úvěry na cokoliv, na bydlení, bankovní i nebankovní sektor přefi nancování nevýhodných úvěrů do jednoho výhodnějšího pomoc při hrozící exekuci stavební spoření, penzijní připojištění, pojištění všeho druhu Zajišťujeme: zhotovení kupních, předkupních a nájemních smluv znalecké posudky (odhady), stavební projekty a zaměření staveb vyřizování všech formalit na úřadech Hledáme ke koupi i pronájmu: rodinné domy, byty, komerční prostory pro naše bonitní klienty ZASTUPUJEME TÉMĚŘ VŠECHNY BANKY A STAVEBNÍ SPOŘITELNY tel.: , REKREAČNÍ STŘEDISKO Dolní Bušínov Zábřeh Restaurace 80 míst, ubytování 30 míst SVATBY VEČÍRKY SPOLEČENSKÉ AKCE NEPRODÁNO! STÁLE OTEVŘENO! Mimo sezónu: pátek, sobota: posezení u krbu Možnost posledních objednávek na Silvestra s celodenní stravou a ubytováním. Volné termíny na školení a večírky. Eduard a Magda Poláškovi, tel.: Kočárky autosedačky Kojenecké a dětské oblečení Pozor, nově otevřena prodejna Zábřeh, ČSA 1 Otevřeno: Po Pá 9:00 17:00 So 9:00 11:00 mobil: , kg cena Kč kg cena Kč Nový model Kč 9 36 kg cena Kč Ke všem našim prodávaným kočárkům provádíme záruční i pozáruční servis. Velký výběr autosedaček a podsedků v ceně od 129 Kč.

5 Zábřeh 22/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 5 Tanečnice se představí v komorní záležitosti Příznivci scénického tance a písní zpěvačky Zuzany Navarové by rozhodně v sobotu 25. listopadu neměli vynechat návštěvu zábřežského kina Retro. Na pódiu zde vystoupí s celovečerním programem místní taneční skupina Dance Club Juniors, jež osmým rokem působní při domě dětí a mládeže. V šestnácti choreografiích se představí nejstarší členky skupiny ve věku 13 Cestu do kostela svaté Barbory posluchači našli Jedinečný zážitek čekal na návštěvníky, kteří v sobotu 11. listopadu zavítali do kostela sv. Barbory. Nevšední prostředí si pro svůj první veřejný koncert vybrali členové sboru Schola Piccola, který od roku 2001 působí při zábřežském farním kostele, kde doprovází dětské mše. Desítka sboristů se sedmičlenným hudebním doprovodem nabídla hodinku vyplněnou zpěvem sakrálních písní. Večerní pohoda umocněná světlem svíček zabalená do neutěšeného interiéru léta nevyužívaného kostela tak by se daly shrnout pocity, s nimiž odcházel nejeden návštěvník. Koncert na rozloučenou Zakladatelka dětského pěveckého sboru Slavík, který působí při Základní škole Školská, Jaroslava Štěpánková se po 36 letech sbormistrovské činnosti se svým sborem rozloučí na slavnostním koncertu. Ten se uskuteční v pátek 24. listopadu v 18 hodin ve velkém sále kulturního domu. Řízení sboru převezme Karol Ozorovský, který se sborem již dva roky spolupracuje. Jako hosté na koncertě vystoupí dětské pěvecké sbory Slavíček, Loučňáček z Loučné nad Desnou a mohelnická Arietta. Na pódiu se představí také sbor bývalých členů Slavíka. V rámci koncertu bude pokřtěno nové CD, které pěvecký sbor Slavík před časem natočil. KRÁTCE Z KULTURY až 17 let, které se na vystoupení intenzivně připravovaly během uplynulého víkendu na soustředění ve Vlčím dole. Rozhodně je na co se těšit, jelikož hudba Zuzany Navarové je velmi podmanivá a o stejné vnímání a ztvárnění choreografi e jsem se pokusila i já, zve na Ryze komorní záležitost vedoucí taneční skupiny Marie Matisová. Vystoupení začíná v 19 hodin. (rs) V kině představí africkou expedici V srpnu letošního roku se zábřežští skauti vydali na dobrodružnou cestu do severní Afriky. Hlavním cílem výpravy byl nejvyšší vrchol pohoří Atlas Jebel Toubkal vypínající se do nadmořské výšky metrů. O tom, jak se jim podařilo tento cíl uskutečnit a rozbalit na vrcholu vlajku Zábřeha a České republiky, jak vylezli na další tři čtyřtisícovky, navštívili pohoří Riff, okusili žár severní Sahary a setkali se s kulturou Maroka, chtějí vyprávět v pátek 24. listopadu. Představení této cesty doplněné promítáním začne v 18 hodin v zábřežském kině Retro. Vstupné dobrovolné. Dechovky zahrají v Kaťáku Všichni příznivci dechovky by si neměli nechat ujít v neděli 26. listopadu již tradiční Setkání dechovek a jejich příznivců. V Katolickém domě od 14 hodin postupně k poslechu, ale i k tanci zahrají Loštická Veselka, Jedeláci a Veselá kapela. Vyvrcholením jistě bude vystoupení hosta setkání, kterým bude slovácká dechová hudba Buchlovjané. Občerstvení zajištěno. Vstupné stanovili pořadatelé na padesát korun. Podzim patří již tradičně skladateli Kálikovi Město Zábřeh a Zábřežská kulturní, s. r. o. pořádají ve spolupráci s římskokatolickou farností Kálikův podzim tradiční přehlídku sborového zpěvu, kterou si připomínáme osobnost hudebního skladatele Václava Kálika ( ). Ten byl synem prvního ředitele zábřežského gymnázia Františka Kahlika a na počátku minulého století na zdejším gymnáziu studoval. V neděli 26. listopadu v chrámu sv. Bartoloměje od 15 hodin vystoupí Pěvecký sbor severomoravských učitelek, Pěvecký sbor severomoravských učitelů a smíšený chrámový sbor. Poprvé ve své historii uvidí Zábřeh exhibiční zápasy v Thai boxu a boxu. Galapředstavení s názvem Večer gladiátorů pořadá v sobotu 25. listopadu ve velkém sále kulturního domu Zábřežská kulturní a FFC sport & marketing. Jedná se již o šestnácté pokračování úspěšné řady večerů bojových sportů. V zábřežském klání se představí sportovci z nedávno založených domovských oddílů BC Zábřeh se stále drží v čele tabulky první ligy žen. Po předchozí prohře s pražskou Konstruktivou v sedmém kole ligových soutěží hostil v sobotu 11. listopadu na domácí půdě klub pražské Slavie. V souboji se svým největším rivalem, mnohonásobným mistrem zábřežské kuželkářky příjemně překvapily a svou pozici v čele tabulky uhájily. Publiku přitom nabídly zajímavou podívanou. Od samého počátku se utkání vyvíjelo ve prospěch domácího družstva. Hned první dvojice předvedla velice zajímavý duel a nejlepší výkony celého utkání. V barvách Zábřeha nastoupily Jitka Killarová a Hana Wiedermannová. Také druhá SPORT Do zábřežského Klubu míří gladiátoři Zábřeh a Bellicus gym Zábřeh. Jejich soupeři se sjedou z různých koutů České republiky. Tahákem akce je bezesporu vystoupení světové jedničky ženského Thai boxingu a vítězky světového poháru Pavly Stankeové. Moderátorem večera, který začíná v 19 hodin, bude zpěvák Josef Melen. Vstupenky za 70 a 100 Kč lze zakoupit v infocentru v přízemí kulturního domu. (dp) Kuželkářky na domácí půdě bodovaly dvojice nabídla napínavý souboj. Pavla Keprtová se se svojí soupeřkou přetahovaly o každou kuželku a teprve poslední dráha rozhodla ve prospěch domácích. Na zbývajících dvou drahách se odehrávala vyrovnaná hra do plných, díky lepším dorážkám ale uhrála Dana Wiedermannová ml. další bod pro Zábřeh. V závěrečném kole si Kateřina Mísařová lehce poradila s Markétou Bendovou a i Dana Wiedermannová st. vybojovala pro Zábřeh cenný bod. Slávistky tak nakonec utržily prohru 8:0 ( ). V jedenáctileté mistrovské kariéře pražské Slávie to bylo podruhé, co si její hráčky odvezly kanára. (red) Finále poháru ve stolním hokeji patřilo Zábřehu V sobotu 4. listopadu se v Zábřeze odehrálo finále Českomoravského poháru družstev ve stolním hokeji. Mezi trojici nejlepších se probojovalo i zábřežské družstvo EMCO Sever. Přestože domácí podlehli v prvním utkání týmu BHC Dragons Brno 7:11, dokázali v posledním utkání finále proti obhájcům SHC Bizoni Uherčice otočit vývoj zápasu v boji o prestižní putovní pohár a doslova deklasovali svého soupeře v poměru 16:5. Tato výhra přinesla i vytoužené vítězství v celostátní postupové soutěži. Družstvo EMCO Sever Zábřeh se dokázalo prosadit proti dvěma prvoligovým klubům a dokázalo tak, že i kluby s kratší šprtcovou tradicí jsou schopny mistrovských výkonů, uvedl trenér zábřežského týmu Martin Pelikán. Obhájci poháru SHC Bizoni Uherčice přitom vykročili za obhajobou úspěšně, když porazili BHC Dragons Brno 11:8. To zábřežský tým nezačal vůbec dobře a hned v úvodní směně s brněnským týmem prohrál 0:4 a tento bodový rozdíl byl i na konci prohraného utkání v poměru 7:11. Matematika tak před posledním utkáním byla jasná. Obhájci trofeje stačila na prvenství i dvoubodová prohra, kdežto domácí museli zvítězit alespoň o 5 bodů a s minimálním počtem 13 vítězství, což se v porovnání výkonnosti a zkušeností týmu jevilo jen jako vzdálený sen. Přesto se domácím podařilo soupeře přestřílet a vítězství 16:5 je vyneslo mezi absolutní českou špičku. Odměnou jim bude roční pohled na prestižní putovní pohár, který je nyní v jejich držení. (red)

6 strana 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 22/2006 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZÁBŘEHA NA OBDOBÍ Čtvrtek 23. listopadu Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 POHÁDKA O PRINCEZNĚ ESEMESCE Veselá pohádka v podání souboru divadla Tramtárie Olomouc. Určeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál Klubu, 8:30, 25 Kč ALEŠ KAUER ILUMINACE Vernisáž výstavy kreseb a objektů s autorským čtením poezie. V minigalerii a na chodbě práce dětí MŠ Pohádka. Galerie Tunklův dvorec, 17:00 EVA HOLUBOVÁ A BOHUMIL KLEPL HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE Talk show Evy Holubové a Bohumila Klepla. Pořadem provází moderátor Václav Kasík. Velký sál Klubu, 19:00, 165 / 195 Kč WORLD TRADE CENTER Drama, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 125 min. 20:00, 60 Kč Pátek 24. listopadu MRAVENČÍ POLEPŠOVNA Animovaný rodinný, přístupno, mluveno česky, USA 2006, 89 min. 15:00, 56 Kč BENEFIČNÍ KONCERT Koncert, na kterém se po 36 letech sbormistrovské činnosti rozloučí s dětským pěveckým sborem Slavík (ZŠ Školská) jeho zakladatelka Mgr. Jaroslava Štěpánková. Jako hosté vystoupí dětské pěvecké sbory Slavíček (ZŠ Školská), Loučňáček (Loučná nad Desnou) a Arietta Mohelnice. Velký sál Klubu, 18:00, vstupné dobrovolné MAROKO Přednáška s promítáním o cestě do hor a pouští severní Afriky v podání Štěpána Krieglera, Pavla Roska a Matěje Srovnala. Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné KONCERT KAPEL N.S.O.S. A MY FUNERAL Klub ve Zdi, 21:00 Sobota 25. listopadu Litice Potštejn Délka trasy 10 km, vedoucí Přivrátilová. Odjezd 6:27 (přes Hanušovice) MUŽI C KK ZÁBŘEH KKŽ ŠTERNBERK Kuželna, 10:00 Kuželkářský II. ROČNÍK TURNAJE DVOJIC NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV klub NA 2 60 HODŮ SDRUŽENÝCH Kuželna, 13:00 RYZE KOMORNÍ ZÁLEŽITOST II Vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors na hudbu Zuzany Navarové. Choreografie Marie Matisová. Kino Retro, 19:00, 30 Kč VEČER GLADIÁTORŮ (Thai box / Box) Deset zápasů v thajském boxu a boxu! Vrcholem večera bude zápas světové jedničky ženského Thai boxingu a vítězky světového poháru Pavly Stankeové. Moderuje Josef Melen. Pořádáno ve spolupráci s FFC sport & marketing a Czech Muay Thai Council. Velký sál Klubu, 19:00, 70 / 100 Kč Neděle 26. listopadu DĚTI FITNESS ANEB SPORTEM PROTI DROGÁM JEDNOTLIVCI Soutěž určena všem dětem, které cvičí aerobik a nezúčastňují se soutěží pořádaných ČSAE. Děti cvičí pod vedením instruktorky a porota hodnotí techniku, kondici, schopnost zachytit choreografii a celkový dojem. Velký sál Klubu, 9:00, startovné 50 Kč, vstupné pro diváky do 15 let 10 Kč, od 15 let 30 Kč SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ Účinkují Veselá kapela, Jedeláci, Veselka a slovácká dechová hudba Buchlovjané. Katolický dům, 14:00, 50 Kč MRAVENČÍ POLEPŠOVNA Animovaný rodinný, přístupno, mluveno česky, USA 2006, 89 min. 15:00, 56 Kč KÁLIKŮV PODZIM Tradiční koncert pořádaný na počest hudebního skladatele Václava Kálika. Vystoupí: Smíšený chrámový sbor, Pěvecký sbor severomoravských učitelů a Pěvecký sbor severomoravských učitelek. Chrám sv. Bartoloměje, 15:00, vstupné dobrovolné Pondělí 27. listopadu Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ Veřejná představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve společenském oděvu! Velký sál Klubu, 18:00 22:00, vstupné dobrovolné Úterý 28. listopadu Klub maminek Příprava vánočních dekorací, recepty vánočního cukroví (zaručené od maminky). Katolický dům, 9:00 Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 15 Kč JAK VZÍT DO RUKY KAMERU II. ČÁST O své bohaté zkušenosti s filmovou kamerou se podělí Jan Šmíd. Knihovna římskokatolické fary, 17:00 TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ Veřejná představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve společenském oděvu! Velký sál Klubu, 18:00 22:00, vstupné dobrovolné Středa 29. listopadu Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 Čtvrtek 30. listopadu Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 POZVÁNÍ NA SKLENIČKU Setkání s politickým vězněm 50. let a literátem Václavem Kamarádem prostřednictvím besedy a filmového medailonku. Moderuje Vladimír Hrabal. Galerie Tunklův dvorec, 17:00, 30 Kč, děti a mládež zdarma TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK Horor, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 84 min. 20:00, 66 Kč Pátek 1. prosince POVÍDÁNÍ O AFRICE Povídání o životě v Africe spojené s videoprojekcí a výstavou fotografií z Keni. O své zážitky se podělí dobrovolníci, kteří organizují aktivity na podporu dětí z nejchudších oblastí Keni. Galerie Kafé Rovensko, 18:00 Sobota 2. prosince TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ SENIORŮ Přihlášky u Aleše Valnohy v Cestovní kanceláři Praděd, tel.: Sokolovna, 8:30 Jedlí Drozdov Pivonín Zábřeh Délka trasy 13 km, vedoucí Kirchnerová. Odjezd Valová 9:35 MUŽI C KK ZÁBŘEH TJ MEZ MOHELNICE Kuželna, 10:00 ŽENY A KK ZÁBŘEH TJ SPARTAK PŘEROV Kuželna, 13:00 MUŽI B KK ZÁBŘEH SKK NÁCHOD B Kuželna, 16:30 GRANDHOTEL Tragikomedie, přístupno od 15 let, ČR 2006, 100 min. 20:00, 60 Kč Neděle 3. prosince VAŠEK & PETR Nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace hraje populární zábřežské duo Vašek a Petr. Velký sál Klubu, 14:00, 30 Kč ZÁBŘEŽSKÉ ADVENTNÍ KONCERTY Adventní koncert žáků ZUŠ Zábřeh. Kostel Církve československé husitské, 15:00, vstupné dobrovolné GRANDHOTEL Tragikomedie, přístupno od 15 let, ČR 2006, 100 min. 20:00, 60 Kč Pondělí 4. prosince Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS Koncert gregoriánského sboru pod vedením Davida Ebena. Kostel sv. Bartoloměje, 18:00, vstupné dobrovolné SKRYTÁ IDENTITA Kriminální drama, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 152 min. 19:00, 66 Kč Úterý 5. prosince Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 15 Kč Klub maminek Vánoční vazby (materiál s sebou) SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM Katolický dům, 9:00 Tradiční mikulášská nadílka na náměstí. Masarykovo náměstí, 16:30 SAMARITÁNKA Filmový klub Drama, přístupno od 12 let, české titulky, Jižní Korea 2004, 95 min. 20:00, 60 Kč, FK 50 Kč Středa 6. prosince NAŠEL SE MEDVĚD Pohádkový příběh. Určeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál Klubu, 10:00, 30 Kč KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK Vernisáž výstavy hraček. Muzeum Zábřeh, 17:00 Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ Vánočně laděný koncert v podání vizovické folklórní kapely Fleret a královny lidové písně Jarmily Šulákové. Velký sál Klubu, 19:00, předprodej 130 Kč, v den koncertu 160 Kč CANDY Milostný příběh, přístupno od 18 let, české titulky, Austrálie 2006, 116 min. 20:00, 66 Kč Čtvrtek 7. prosince Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 CANDY Milostný příběh, přístupno od 18 let, české titulky, Austrálie 2006, 116 min. 20:00, 66 Kč Pátek 8. prosince ČESKÁ CÍRKEV V MULTIMEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI DNES A ZÍTRA Přednáška P. Petra Koláře, SJ, známého publicisty, novináře a člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR. Katolický dům, 19:00 MORAVIA BIG BAND & HOSTÉ Tradiční vánoční koncert zábřežského orchestru pod taktovkou Pavla Doubravy, tentokrát se sólisty Libou Vaňkovou, Lenkou Hadovou, Petrem Johnem a Tomášem Wurstem. Velký sál Klubu, 19:00, 90 Kč Město Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referent Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: vyšší odborné vzdělání sociálního směru dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance (úředníka) podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifikaci výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 9. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: 29. listopadu 2006 Místo podání přihlášky: Podatelna Městského úřadu Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh. ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Ing. Radek Suchomel, tel.: , mobil: , Redakce: Marie Matisová. Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Langrova 33, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné.

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 2005 Zpracoval: Mgr.Bc.Miroslav Sadil za DDM Šternberk p.o. Šternberk, listopad 2005 1 1.

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PR KAMPAŇ René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PŘEDSTAVENÍ FIRMY Prodej špičkového tenisového vybavení vlastní značky (zejména tenisových raket) PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Ultra lehký rám Snadná ovladatelnost

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více