22/ * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " " XXX [BCSFI D[

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D["

Transkript

1 Číslo 22/2006 vydáno dne Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně naplánovaný termín dokončení nestihne. Zástupci města i stavební dozor vidí hlavní příčinu v nedostatečně připravené projektové dokumentaci a dodatečně vyvolaných pracech. Kvůli nestabilnímu podloží pod stanovišti autobusů a prostorem přednádraží bylo nutné odtěžit vrstvu zeminy a podloží zpevnit tak, aby dodavatel mohl garantovat kvalitu povrchových prací. Stavba tak nabrala zhruba třítýdenní zpoždění. K průtahu prací přispěly i prováděné přeložky elektrického vedení a telefonních kabelů a dodatečně požadované úpravy projektu ze strany města. Do konce listopadu se dodělá vlastní přednádraží a autobusové nádraží až do předposlední vrstvy, krycí obrusná vrstva asfaltu by se položila až na jaře, přiblížil průběh prací stavební dozor Pavel Novotný. Vydlážděny by měly být i hlavní přístupové cesty pro pěší, zejména chodník od mostu přes Sázavu k odbavovací hale. Na zimu chceme co nejvíce zpřístupnit prostor přednádraží tak, abychom nemuseli lidi posílat přes provizorní autobusové Příznivého počasí posledních dnů využilo město k dokončení dětského hřiště na stadionu. Prolézačka ve tvaru draka, která tvoří základ hřiště, se zde objevila už v září. Minulý týden byly dokončeny terénní úpravy, vybudována dřevěná palisáda s chodníkem kolem atrakce a dopadová plocha vysypána přírodní dřevoštěpkou. V nejbližších dnech dojde ještě k osazení laviček a odpadkových košů a stavba může být zkolaudována. stanoviště a stávající štěrkové chodníky, říká Jan Theimer z oddělení technické správy městského úřadu. V nejhorším stavu zůstane na zimu Olomoucká ulice, kde bude položena pouze štěrková vrstva. Kvůli očekávaným výkopovým pracím musí město s její konečnou úpravou počkat. ČEZ Distribuce přišel s tím, že rozsah přeložky nízkého napětí je daleko větší a zasahuje do komunikace Olomoucká. Nyní vyřizují stavební povolení, které bude až v polovině prosince, vysvětlil Theimer. Město chce přesto na zimu provoz v Olomoucké ulici obnovit, aby ulehčilo dopravě na křižovatce Leštinské ulice s obchvatem. Řidiči však musí v tomto úseku počítat s omezenou rychlostí. Kvůli nekvalitní projektové dokumentaci, dodatečně vyvolaným nutným nákladům a měnícím se požadavkům zadavatele dojde rovněž k výraznému navýšení ceny za úpravu přednádraží. Rada města minulý týden schválila dodatek smlouvy, kterým se cena díla navyšuje o zhruba 14,5 milionu korun. Původní cena, vzešlá z výběrového řízení, činila 23 milionů. (rs) Drak už čeká na dětské návštěvníky Mimo hlavní silnici, ukryta zrakům kolemjdoucích, stojí v Nemili nevelká zemědělská usedlost, která se na první pohled ničím neliší od okolních statků. Snad jen kamenné ostění oken a tesaný erb se lví hlavou na štítové zdi dávají tušit starý a zajímavý původ domu. Usedlost totiž vznikla přestavbou původní renesanční tvrze z konce 16. století a díky dochovaným architektonickým prvkům má nyní šanci stát se národní kulturní památkou. Řízení o zapsání památky do seznamu kulturního dědictví stále probíhá. Za národní kulturní památku by měla být tvrz prohlášena koncem roku, přiblížil Jaromír Schoffer, který se spolu s rodinou Doleželových, která usedlost vlastní již několik generací, snaží o její záchranu. Zámeček nebyl nikde zaevidován. Po dokončení prací bude firma Karin, která draka vybudovala, vyzvána, aby zajistila certifikát na dětské hřiště, dodala Barbora Balcárková z oddělení rozvoje městského úřadu. Za sklolaminátového draka a sousední lanovou dráhu zaplatí město dva miliony korun. Na dobu, kdy si hřiště užijí naplno, si děti budou muset počkat do jara. To bude také provedena finální úprava okolních travnatých ploch. (rs) Renesanční tvrz v Nemili se stane památkou Majitelé dokonce chtěli podstatnou část zámečku zbourat a použít jako stavební parcelu nového domu, říká Schoffer, kterému neunikla zajímavá historie objektu a jenž následně rozhýbal úřední mašinérii na jeho záchranu. Z jeho podnětu navštívili stavení památkáři, kteří poté na ministerstvu kultury iniciovali zapsání bývalé tvrze jako památky. Podle odborníků se jedná o významný doklad renesanční architektury s řadou původních architektonických konstrukcí a unikátních prvků, který svým významem překračuje hranice regionu. Na území bývalého šumperského okresu najdeme obdobné tvrze ještě v Podolí a v Třemešku u Šumperka. Obě jsou však v mnohem horším technickém stavu. Pokračování na str. 2 SKLENÁŘSTVÍ U KATOLICKÉHO DOMU NOVĚ OTEVŘENO klasické sklenářství možnost zasklívání u zákazníka NEJNIŽŠÍ CENY lepení bezpečnostních i tónovaných fólií V REGIONU polykarbonát rámování výtvarná činnost: vitráže, pískování, mozaika, ohýbané sklo, fusing Sušilova 29, Zábřeh, tel.: , pondělí pátek 7:30 16:00 Podat pomocnou ruku rodičům na rodičovské dovolené při překonávání sociální izolace plynoucí z celodenní péče o dítě chce nově vznikající občanské sdružení Na Paloučku. Naším cílem je vytvořit celodenně přístupný prostor, který bude přizpůsoben již těm nejmenším dětem, kde se mohou vzájemně celoročně setkávat rodiče, rodinní příslušníci a jejich děti, říká Martina Přibylová z občanského sdružení. V současné době sdružení vytipovalo společně s radnicí vhodný prostor v majetku města, kde by mohlo centrum fungovat. Zde by měl vzniknout hrací a hlídací koutek, přebalovací pulty, místnost pro kojení či přístup na internet. Chceme nabídnout aktivity zaměřené na rozvoj dětí již od narození, cvičení pro nejmenší, kreslení, zpívání, předporodní kurzy, Vzniká rodinné centrum pro děti a rodiče vzdělávání rodičů, jazykové a počítačové kurzy, dodává Přibylová. Na svoji činnost chce sdružení, postavené na principu rodičovské svépomoci, získat prostředky z městských grantů, evropských fondů a dalších dotačních titulů. Uvědomujeme si, že obdobných žádostí je na městě celá řada, proto bychom chtěli naši aktivitu podpořit výzkumem veřejného mínění, říká Martina Přibylová. Pro tento účel připravilo sdružení Na Paloučku podpisové listiny, které jsou v těchto dnech dostupné ve všech školkách, u dětských lékařů, gynekologů a ve vybraných supermarketech a obchodech s dětským zbožím. Vznik rodičovského centra pro nejmenší děti tak mohou občané během nadcházejících dvou týdnů podpořit svým podpisem. (rs) Dotazníkové šetření ukáže potřeby občanů CELOMED s. r. o. NOVÉ CENTRUM PRO ZDRAVÍ V pondělí 20. listopadu startuje na Zábřežsku dotazníkové šetření uživatelů sociálních služeb a veřejnosti, jehož cílem je zjistit potřeby obyvatel mikroregionu v oblasti sociálních služeb. Poznatky plynoucí z tohoto šetření budou dál využity v procesu komunitního plánování. Pro reprezentativnost názorů bude nutné oslovit zhruba 600 respondentů. Převážná většina respondentů bude z řad lidí, kteří nějakou pomoc již v současné době potřebují. Ve zbývající části oslovíme širší veřejnost v poměrném zastoupení ze všech obcí mikroregionu, uvedl koordinátor projektu Josef Zika. Velkou část tazatelů, kteří budou navštěvovat domácnosti za účelem vyplňování dotazníků, tvoří studenti Střední školy sociální péče a služeb. Většinou budou návštěvy tazatelů dopředu ohlášeny, v každém případě se tazatel musí prokázat kartičkou s pověřením provádět výzkum. Do dotazníkového šetření je možné se zapojit také na internetových stránkách kde zájemci najdou také podrobnější informace ke komunitnímu plánování. (red) Gynekologicko-porodnická ambulance (MUDr.Haltmar B.) Interní ambulance (MUDr. Haltmarová J.) Poskytujeme: refl exní masáže, bylinná léčba, světelná terapie, akupunktura, magnetoterapie Kontakt: Masarykovo náměstí 19/18, Zábřeh (+420) , (+420) Skupinka trubačů na zábřežském náměstí předznamenávala v sobotu 18. listopadu ráno, že se město probouzí do ne zcela obyčejného dne. V tu dobu již na radnici přijímali představitelé města členy Řádu svatého Huberta v čele s jejich velmistrem Janem Votavou. Členové mysliveckého řádu, založeného na Kuksu hrabětem Šporkem v roce 1695, přijeli do Zábřeha, aby zde společně s římskokatolickou farností uspořádali Svatohubertské slavnosti. Po přijetí na radnici se průvod řádových členů v zelených pláštích vydal do kostela svatého Bartoloměje, kde proběhla svatohubertská mše. Při ní nemohla chybět hra na lesní rohy, ani obětiny v podobě ulovené zvěře. Odpoledne se pak dění přesunulo do Katolického domu. Zde program pokračoval ochutnávkou vín a zvěřinových specialit, slavnostním troubení a představením činnosti řádu. Výtěžek této benefiční akce je určen ve prospěch satelitní farnosti na Haiti, kde napomůže rozvoji ekologických projektů. Text a foto: Radek Suchomel

2 strana 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 22/2006 KRÁTCE Z MĚSTA Humanitární sbírka se setkala s nečekaným zájmem V polovině října uspořádala zábřežská Charita ve spolupráci s městským úřadem jednorázovou humanitární sbírku. Díky nečekané štědrosti obyvatel města a blízkého okolí se v prostorách bývalé knihovny podařilo shromáždit více než dvanáct tun oblečení, lůžkovin a potřeb pro domácnost. S takovým množstvím jsme nepočítali nejen my jako organizátoři akce, ale ani příjemce pomoci, hodnotil nečekaný zájem veřejnosti ředitel Charity Jiří Karger. Pracovníci broumovské diakonie, v jejíž prospěch byla sbírka pořádána, tak museli pomoc odvážet nákladními auty natřikrát. Vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti se do konání sbírky zapojíme s největší pravděpodobností i v příštím roce, dodal Karger. Dětské zastupitelstvo zahajuje svoji činnost V Zábřeze začíná pracovat dětské zastupitelstvo. Na jeho ustavení se 10. až 12. listopadu dohodli zástupci zábřežských základních a středních škol v Loučné nad Desnou. Nově vzniklé zastupitelstvo chce zjišťovat názory a návrhy mladých lidí a tyto pak prosazovat. V rámci víkendového programu se mladým zastupitelům podařilo vytvořit statut a určit své priority na nejbližší období. Spolupracovat chtějí se školami, městským zastupitelstvem, domem dětí a mládeže, ale i dalšími subjekty, které projeví zájem. Předsedou zastupitelstva si studenti zvolili Michala Žlebka z gymnázia, místopředsedou Pavlu Kvapilovou z automobilní školy a Jana Drábka ze ZŠ Školská. První veřejné zasedání zastupitelstva dětí proběhne 29. listopadu. Ve středu zasedá městské zastupitelstvo K prvnímu skutečně pracovnímu jednání se sejdou ve středu 29. listopadu nově zvolení zastupitelé. Na programu jednání se objeví především majetkoprávní záležitosti a rozpočtové změny. Jednání začíná v 15 hodin v sále kina Retro. Zábřežský kalendář se objeví na předvánočním trhu Stejně jako ve třech předchozích letech, ani letos nebude na předvánočním trhu chybět zábřežský stolní kalendář. V těchto dnech dolaďuje informační centrum jeho konečnou grafickou podobu. Na rozdíl od předchozích let, kdy byl zaměřen především na Zábřeh a jeho historii, vsadili letos jeho tvůrci na aktuální fotografie města a mikroregionu. Na pětapadesáti barevných snímcích chtějí ukázat nejzajímavější místa Zábřežska, a nabídnout tím tipy na možný výlet po blízkém okolí. Kalendář nazvaný Mikroregion Zábřežsko Cesty v přírodě se na pultech knihkupectví, papírnictví a infocentra objeví na přelomu listopadu a prosince. Zábřežské noviny najdete také na internetu Renesanční tvrz v Nemili se stane kulturní památkou Bývalá renesanční tvrz v Nemili by měla zůstat zachována pro další generace, říká Jaromír Schoffer z Brna, který přispěl k její záchraně. Foto: Radek Suchomel Pokračování ze str. 1 Nemilský zámeček, situovaný v místní části zvané Filipov, patří k nejstarším stavbám v obci. Jedná se o tvrz Kryštofa staršího Huberka Kulturák patřil fotbálku Netradiční sportovní klání připravil na sobotu 11. listopadu zábřežský Klub. Dostaveníčko ve foyer kulturního domu si dali vyznavači stolního fotbálku. K hracím stolům se sjelo celkem pětatřicet dvoučlenných týmů, z nichž si nakonec v turnaji nejlépe vedla dvojice Harmonická rovnováha ve složení Jiří Horák z Troubelic a Lukáš Prachyl z Uničova. Text a foto: Radek Suchomel z Belnsdorfu, která je velmi dobře dochovaným příkladem renesanční tvrze dokládající typ obydlí drobné šlechty z přelomu 16. a 17. století, s pozdější přestavbou na zemědělskou usedlost, V sobotu 4. listopadu uspořádal skautský oddíl Trojka Shawnee akci inspirovanou dílem Jaroslava Foglara, na kterou přijala pozvání řada dalších oddílů z blízkého i vzdáleného okolí. Během sobotního odpoledne proběhla v tělocvičně základní školy Severovýchod soutěž ve vytahování ježka v kleci s názvem Záhada hlavolamu. Kolem čtvrté hodiny následovalo vyhlášení výsledků, zatímco město Zábřeh se v podmračeném a sychravém, téměř zimním, počasí pomalu nořilo do tmy. To byla ideální atmosféra pro navazující večerní hru s názvem Stínadla se bouří. Tří až sedmičlenné party kluků a holek vyrazily kolem páté hodiny do ulic města hledat útržky deníku Jana Tleskače. Úkol jim ztěžovalo několik Vontů, kteří se snažili jejich snahu zhatit. Atmosféru Eskymo Welzl se vrátil do Zábřeha Po téměř osmdesáti letech se před zábřežské publikum vrátil dnes již legendární Jan Eskymo Welzl. Zatímco v roce 1929 ke svým krajanům promlouval v krumpašském hostinci U Morávků, ve čtvrtek 9. listopadu zamířil do zábřežského kina. Z filmového plátna opět bavil publikum neobyčejnými historkami z dálného severu, i když tentokrát jen v podání ostravského herce Jiřího Sedláčka. Právě jemu totiž tvůrci hodinového dokumentu o slavném rodákovi svěřili roli bodrého cestovatele, vynálezce a jedinečného vypravěče s úsměvem od ucha k uchu. Snímek vznikl v koprodukci ostravského studia České televize a místního MS Video. Hrané části mapující životní osudy polárního badatele střídaly vzpomínky lidí, kteří se s Welzlem osobně setkali, a těch, kteří se věnují studiu jeho života. Na plátně tak nemohly chybět výpovědi welzlologa Pavla Vody z Curychu, který se premiérového promítání osobně zúčastnil, výtvarníka Petra Síse, profesora aljašské univerzity Rudy Krejčího či obyvatel vzdáleného Dawsonu, kde Welzl uvedli pracovníci ministerstva kultury v návrhu na zápis do seznamu památek. Dům byl v minulosti mnohokrát přestavován, a tak zdaleka nepřipomíná někdejší reprezentativní šlechtické sídlo. Zub času zničil fresky, zmizelo schodiště, byla stržena patrová nástavba, některé klenuté komnaty se změnily ve skladiště či chlév. Přesto se uchoval dostatek toho, co stojí za to památkově chránit. Jde o sklep s valenou klenbou a s původní studnou hlubokou necelých třicet metrů. V přízemní části se dochovala velká klenutá síň, někdejší průjezd do zámečku. V dalších částech pak tzv. černá kuchyně a také krásně štukovaná síň, později zřejmě ložnice nebo reprezentační pokoj s tzv. klášterní klenbou, vyjmenovává Jaromír Schoffer a ve výčtu pokračuje, dochovalo se také šest původních oken s pískovcovým lemováním. V torzech je zachována i část portálu s vyobrazením Kryštofa staršího Huberka a jeho manželky. Podle Schoffera by byla škoda, aby cenná památka zůstala neznámá veřejnosti. Společně s majiteli by chtěl v příštím roce jedinečné interiéry představit veřejnosti, prozatím například v rámci dnů evropského dědictví. (rs) Zábřeh se proměnil ve Stínadla Autor námětu a scénáře Martin Strouhal přivítal v kině vzácného hosta, wezlologa Pavla Vodu. Foto: Radek Suchomel našel místo svého posledního odpočinku. Na slavného rodáka zavzpomínal také Ctibor Lolek, který se jako malý chlapec s Welzlem osobně setkal při jeho zábřežské návštěvě. Slavnostního promítání, které bylo současně předtelevizní premiérou, byl osobně přítomen i tvůrčí štáb České televize. Ta dokument nazvaný Svoboda pod bodem mrazu odvysílá 10. prosince na programu ČT 2 v rámci komponovaného večera Jak se oprašují velikáni. (rs) dotvářelo stylové stínadelské oblečení organizátorů. Během hry měli účastníci jedinečnou možnost navštívit věže hned tří zábřežských kostelů, kam se člověk běžně nepodívá a kde byla stanoviště s úkoly. Nalézt vysněný cíl z románu Jaroslava Foglara, tedy Tleskačova ježka v kleci s plánem létajícího kola, se podařilo pouze čtyřem nejlepším partám. Hry se zúčastnila zhruba stovka soutěžících z deseti nejen skautských oddílů. Mimo pěti zábřežských přijeli také kluci a holky z Postřelmova, Rovenska, Lesnice, Šumperka a Brna. Bojovalo se ve dvou věkových kategoriích. Z vítězství se nakonec radovaly domácí družstva, konkrétně z oddílů Skalák a Zlatá lilie. Na stupně vítězů se pak dostaly ještě soutěžící z Rovenska, Postřelmova, Lesnice a pořádající Trojky Shawnee. (for) INZERCE TJ Sokol Zábřeh nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově sokolovny, ulice Sokolská (bývalý klub Iskra). Uzávěrka nabídek 15. prosince 2006, možno domluvit prohlídku. Informace na tel. č

3 Zábřeh 22/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 3 Vozidla starší 10 let Vozidla mladší 10 let bez bonusu bez bonusu Masarykovo nám. 4, Zábřeh tel , , Nové sazby povinného ručení pro rok 2007 S námi jede povinné ručení opět s cenou dolů! Nejlevnější ceny povinného ručení pro vozidla starší 10 let. (44/24 škoda na zdraví/ škoda na věci a ušlý zisk) 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% do 1000 cm do 1350 cm do 1850 cm do 2500 cm nad 2500 cm Ceny povinného ručení pro vozidla mladší 10 let (44/24 škoda na zdraví/ škoda na věci a ušlý zisk) 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% do 1000 cm do 1350 cm do 1850 cm do 2500 cm nad 2500 cm Zabezpečíme za Vás ukončení stávající pojistné smlouvy na povinné ručení a převod bezškodného průběhu. Navíc pro klienty Poštovní spořitelny, a. s. sleva ve výši 7%. Rádi se Vám budeme věnovat na našich obchodních místech: Obchodní zastoupení, Masarykovo nám. 4, Zábřeh (budova ČSOB, a. s.) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 9 11:30 12:30 17 hod. 9 11:30 12:30 16 hod. 9 11:30 12:30 17 hod. 9 11:30 12:30 16 hod. 9 11:30 12:30 15 hod. Po telefonické dohodě Vám rádi poradíme i na našem obchodním zastoupení v Šumperku. Nevyhovují Vám naše úřední hodiny? Využijte našeho fi nančního poradenství a domluvte se na termínu schůzky, který Vám bude lépe vyhovovat, s osobním fi nančním poradcem ČSOB Pojišťovny, a. s. Nikolajčík Martin tel.: Bartoš Petr tel.: Město Zábřeh nabízí zájemcům o pronájem budovu školy Sušilova 1432/48 v Zábřeze s pozemky p. č a 1362 k. ú. Zábřeh na Moravě (budova po pravé straně směrem od centra města) a vyzývá je, aby se blíže informovali na majetkoprávním oddělení Městského úřadu v Zábřeze, budova Masarykovo náměstí 510/6, kancelář č. 141 Ing. Eliška Kobková, tel kancelář č. 139 Bc. Jana Badalová, tel Využití budovy: zájmové, mimoškolské aktivity, kancelářské prostory (využitelná podlahová plocha budovy je cca 640 m 2 ) Termín pro podání nabídek: do Nabízíme pracovní příležitosti v Zábřehu ve dvousměnném provozu na pozice: VÝROBNÍ DĚLNÍK vzhledem k charakteru práce je pozice vhodná zejména pro muže Očekáváme: chuť pracovat zájem naučit se něčemu novému manuální zručnost technické vnímání OPERÁTOR NC STROJŮ Očekáváme: znalost čtení ve výkresové dokumentaci základy práce s počítačem výhodou zkušenosti s obráběním (nejlépe frézováním) zájem učit se novým věcem a profesně se rozvíjet schopnost samostatného rozhodování Pokud jsme Vás touto nabídkou oslovili, kontaktujte telefonicky naše personální oddělení, nebo nás navštivte osobně na níže uvedené adrese: SULKO s.r.o. Československé armády 861/28, Zábřeh tel.: , fax: informace: Rádi bychom posílili náš tým o pozici: MZDOVÁ ÚČETNÍ pro sídlo společnosti v Zábřehu Pracovní náplň: kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace kontrola a uzavírání docházky zpracování mezd a nemocenských dávek velké organizace komunikace se zdravotními pojišťovnami, OSSZ, zasílání přehledů, hlášení změn administrativní činnost související se mzdovou a personální agendou Očekáváme: SŠ vzdělání ekonomického směru znalost mzdové a pracovně právní problematiky praxe na pozici mzdové účetní minimálně 2 roky samostatnost a komunikativnost vysoká míra zodpovědnosti a pečlivosti ochota učit se novým věcem Nabízíme: zázemí stabilní dynamické fi rmy příjemné pracovní prostředí profesní podporu Strukturovaný životopis zasílejte, prosím, spolu s uvedením názvu pozice, Vaší adresy a telefonního čísla na níže uvedenou adresu nebo . SULKO s. r. o. Československé armády 861/28, Zábřeh, tel.: , fax: , informace:

4 strana 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 22/2006 FINANČNÍ NÍ PORADENSTVÍ MaRS, s. r. o. REALITNÍ KANCELÁŘ Zábřeh, Postřelmovská 350/3 (u pošty) Nabízíme: úvěry na cokoliv, na bydlení, bankovní i nebankovní sektor přefi nancování nevýhodných úvěrů do jednoho výhodnějšího pomoc při hrozící exekuci stavební spoření, penzijní připojištění, pojištění všeho druhu Zajišťujeme: zhotovení kupních, předkupních a nájemních smluv znalecké posudky (odhady), stavební projekty a zaměření staveb vyřizování všech formalit na úřadech Hledáme ke koupi i pronájmu: rodinné domy, byty, komerční prostory pro naše bonitní klienty ZASTUPUJEME TÉMĚŘ VŠECHNY BANKY A STAVEBNÍ SPOŘITELNY tel.: , REKREAČNÍ STŘEDISKO Dolní Bušínov Zábřeh Restaurace 80 míst, ubytování 30 míst SVATBY VEČÍRKY SPOLEČENSKÉ AKCE NEPRODÁNO! STÁLE OTEVŘENO! Mimo sezónu: pátek, sobota: posezení u krbu Možnost posledních objednávek na Silvestra s celodenní stravou a ubytováním. Volné termíny na školení a večírky. Eduard a Magda Poláškovi, tel.: Kočárky autosedačky Kojenecké a dětské oblečení Pozor, nově otevřena prodejna Zábřeh, ČSA 1 Otevřeno: Po Pá 9:00 17:00 So 9:00 11:00 mobil: , kg cena Kč kg cena Kč Nový model Kč 9 36 kg cena Kč Ke všem našim prodávaným kočárkům provádíme záruční i pozáruční servis. Velký výběr autosedaček a podsedků v ceně od 129 Kč.

5 Zábřeh 22/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 5 Tanečnice se představí v komorní záležitosti Příznivci scénického tance a písní zpěvačky Zuzany Navarové by rozhodně v sobotu 25. listopadu neměli vynechat návštěvu zábřežského kina Retro. Na pódiu zde vystoupí s celovečerním programem místní taneční skupina Dance Club Juniors, jež osmým rokem působní při domě dětí a mládeže. V šestnácti choreografiích se představí nejstarší členky skupiny ve věku 13 Cestu do kostela svaté Barbory posluchači našli Jedinečný zážitek čekal na návštěvníky, kteří v sobotu 11. listopadu zavítali do kostela sv. Barbory. Nevšední prostředí si pro svůj první veřejný koncert vybrali členové sboru Schola Piccola, který od roku 2001 působí při zábřežském farním kostele, kde doprovází dětské mše. Desítka sboristů se sedmičlenným hudebním doprovodem nabídla hodinku vyplněnou zpěvem sakrálních písní. Večerní pohoda umocněná světlem svíček zabalená do neutěšeného interiéru léta nevyužívaného kostela tak by se daly shrnout pocity, s nimiž odcházel nejeden návštěvník. Koncert na rozloučenou Zakladatelka dětského pěveckého sboru Slavík, který působí při Základní škole Školská, Jaroslava Štěpánková se po 36 letech sbormistrovské činnosti se svým sborem rozloučí na slavnostním koncertu. Ten se uskuteční v pátek 24. listopadu v 18 hodin ve velkém sále kulturního domu. Řízení sboru převezme Karol Ozorovský, který se sborem již dva roky spolupracuje. Jako hosté na koncertě vystoupí dětské pěvecké sbory Slavíček, Loučňáček z Loučné nad Desnou a mohelnická Arietta. Na pódiu se představí také sbor bývalých členů Slavíka. V rámci koncertu bude pokřtěno nové CD, které pěvecký sbor Slavík před časem natočil. KRÁTCE Z KULTURY až 17 let, které se na vystoupení intenzivně připravovaly během uplynulého víkendu na soustředění ve Vlčím dole. Rozhodně je na co se těšit, jelikož hudba Zuzany Navarové je velmi podmanivá a o stejné vnímání a ztvárnění choreografi e jsem se pokusila i já, zve na Ryze komorní záležitost vedoucí taneční skupiny Marie Matisová. Vystoupení začíná v 19 hodin. (rs) V kině představí africkou expedici V srpnu letošního roku se zábřežští skauti vydali na dobrodružnou cestu do severní Afriky. Hlavním cílem výpravy byl nejvyšší vrchol pohoří Atlas Jebel Toubkal vypínající se do nadmořské výšky metrů. O tom, jak se jim podařilo tento cíl uskutečnit a rozbalit na vrcholu vlajku Zábřeha a České republiky, jak vylezli na další tři čtyřtisícovky, navštívili pohoří Riff, okusili žár severní Sahary a setkali se s kulturou Maroka, chtějí vyprávět v pátek 24. listopadu. Představení této cesty doplněné promítáním začne v 18 hodin v zábřežském kině Retro. Vstupné dobrovolné. Dechovky zahrají v Kaťáku Všichni příznivci dechovky by si neměli nechat ujít v neděli 26. listopadu již tradiční Setkání dechovek a jejich příznivců. V Katolickém domě od 14 hodin postupně k poslechu, ale i k tanci zahrají Loštická Veselka, Jedeláci a Veselá kapela. Vyvrcholením jistě bude vystoupení hosta setkání, kterým bude slovácká dechová hudba Buchlovjané. Občerstvení zajištěno. Vstupné stanovili pořadatelé na padesát korun. Podzim patří již tradičně skladateli Kálikovi Město Zábřeh a Zábřežská kulturní, s. r. o. pořádají ve spolupráci s římskokatolickou farností Kálikův podzim tradiční přehlídku sborového zpěvu, kterou si připomínáme osobnost hudebního skladatele Václava Kálika ( ). Ten byl synem prvního ředitele zábřežského gymnázia Františka Kahlika a na počátku minulého století na zdejším gymnáziu studoval. V neděli 26. listopadu v chrámu sv. Bartoloměje od 15 hodin vystoupí Pěvecký sbor severomoravských učitelek, Pěvecký sbor severomoravských učitelů a smíšený chrámový sbor. Poprvé ve své historii uvidí Zábřeh exhibiční zápasy v Thai boxu a boxu. Galapředstavení s názvem Večer gladiátorů pořadá v sobotu 25. listopadu ve velkém sále kulturního domu Zábřežská kulturní a FFC sport & marketing. Jedná se již o šestnácté pokračování úspěšné řady večerů bojových sportů. V zábřežském klání se představí sportovci z nedávno založených domovských oddílů BC Zábřeh se stále drží v čele tabulky první ligy žen. Po předchozí prohře s pražskou Konstruktivou v sedmém kole ligových soutěží hostil v sobotu 11. listopadu na domácí půdě klub pražské Slavie. V souboji se svým největším rivalem, mnohonásobným mistrem zábřežské kuželkářky příjemně překvapily a svou pozici v čele tabulky uhájily. Publiku přitom nabídly zajímavou podívanou. Od samého počátku se utkání vyvíjelo ve prospěch domácího družstva. Hned první dvojice předvedla velice zajímavý duel a nejlepší výkony celého utkání. V barvách Zábřeha nastoupily Jitka Killarová a Hana Wiedermannová. Také druhá SPORT Do zábřežského Klubu míří gladiátoři Zábřeh a Bellicus gym Zábřeh. Jejich soupeři se sjedou z různých koutů České republiky. Tahákem akce je bezesporu vystoupení světové jedničky ženského Thai boxingu a vítězky světového poháru Pavly Stankeové. Moderátorem večera, který začíná v 19 hodin, bude zpěvák Josef Melen. Vstupenky za 70 a 100 Kč lze zakoupit v infocentru v přízemí kulturního domu. (dp) Kuželkářky na domácí půdě bodovaly dvojice nabídla napínavý souboj. Pavla Keprtová se se svojí soupeřkou přetahovaly o každou kuželku a teprve poslední dráha rozhodla ve prospěch domácích. Na zbývajících dvou drahách se odehrávala vyrovnaná hra do plných, díky lepším dorážkám ale uhrála Dana Wiedermannová ml. další bod pro Zábřeh. V závěrečném kole si Kateřina Mísařová lehce poradila s Markétou Bendovou a i Dana Wiedermannová st. vybojovala pro Zábřeh cenný bod. Slávistky tak nakonec utržily prohru 8:0 ( ). V jedenáctileté mistrovské kariéře pražské Slávie to bylo podruhé, co si její hráčky odvezly kanára. (red) Finále poháru ve stolním hokeji patřilo Zábřehu V sobotu 4. listopadu se v Zábřeze odehrálo finále Českomoravského poháru družstev ve stolním hokeji. Mezi trojici nejlepších se probojovalo i zábřežské družstvo EMCO Sever. Přestože domácí podlehli v prvním utkání týmu BHC Dragons Brno 7:11, dokázali v posledním utkání finále proti obhájcům SHC Bizoni Uherčice otočit vývoj zápasu v boji o prestižní putovní pohár a doslova deklasovali svého soupeře v poměru 16:5. Tato výhra přinesla i vytoužené vítězství v celostátní postupové soutěži. Družstvo EMCO Sever Zábřeh se dokázalo prosadit proti dvěma prvoligovým klubům a dokázalo tak, že i kluby s kratší šprtcovou tradicí jsou schopny mistrovských výkonů, uvedl trenér zábřežského týmu Martin Pelikán. Obhájci poháru SHC Bizoni Uherčice přitom vykročili za obhajobou úspěšně, když porazili BHC Dragons Brno 11:8. To zábřežský tým nezačal vůbec dobře a hned v úvodní směně s brněnským týmem prohrál 0:4 a tento bodový rozdíl byl i na konci prohraného utkání v poměru 7:11. Matematika tak před posledním utkáním byla jasná. Obhájci trofeje stačila na prvenství i dvoubodová prohra, kdežto domácí museli zvítězit alespoň o 5 bodů a s minimálním počtem 13 vítězství, což se v porovnání výkonnosti a zkušeností týmu jevilo jen jako vzdálený sen. Přesto se domácím podařilo soupeře přestřílet a vítězství 16:5 je vyneslo mezi absolutní českou špičku. Odměnou jim bude roční pohled na prestižní putovní pohár, který je nyní v jejich držení. (red)

6 strana 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 22/2006 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZÁBŘEHA NA OBDOBÍ Čtvrtek 23. listopadu Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 POHÁDKA O PRINCEZNĚ ESEMESCE Veselá pohádka v podání souboru divadla Tramtárie Olomouc. Určeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál Klubu, 8:30, 25 Kč ALEŠ KAUER ILUMINACE Vernisáž výstavy kreseb a objektů s autorským čtením poezie. V minigalerii a na chodbě práce dětí MŠ Pohádka. Galerie Tunklův dvorec, 17:00 EVA HOLUBOVÁ A BOHUMIL KLEPL HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE Talk show Evy Holubové a Bohumila Klepla. Pořadem provází moderátor Václav Kasík. Velký sál Klubu, 19:00, 165 / 195 Kč WORLD TRADE CENTER Drama, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 125 min. 20:00, 60 Kč Pátek 24. listopadu MRAVENČÍ POLEPŠOVNA Animovaný rodinný, přístupno, mluveno česky, USA 2006, 89 min. 15:00, 56 Kč BENEFIČNÍ KONCERT Koncert, na kterém se po 36 letech sbormistrovské činnosti rozloučí s dětským pěveckým sborem Slavík (ZŠ Školská) jeho zakladatelka Mgr. Jaroslava Štěpánková. Jako hosté vystoupí dětské pěvecké sbory Slavíček (ZŠ Školská), Loučňáček (Loučná nad Desnou) a Arietta Mohelnice. Velký sál Klubu, 18:00, vstupné dobrovolné MAROKO Přednáška s promítáním o cestě do hor a pouští severní Afriky v podání Štěpána Krieglera, Pavla Roska a Matěje Srovnala. Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné KONCERT KAPEL N.S.O.S. A MY FUNERAL Klub ve Zdi, 21:00 Sobota 25. listopadu Litice Potštejn Délka trasy 10 km, vedoucí Přivrátilová. Odjezd 6:27 (přes Hanušovice) MUŽI C KK ZÁBŘEH KKŽ ŠTERNBERK Kuželna, 10:00 Kuželkářský II. ROČNÍK TURNAJE DVOJIC NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV klub NA 2 60 HODŮ SDRUŽENÝCH Kuželna, 13:00 RYZE KOMORNÍ ZÁLEŽITOST II Vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors na hudbu Zuzany Navarové. Choreografie Marie Matisová. Kino Retro, 19:00, 30 Kč VEČER GLADIÁTORŮ (Thai box / Box) Deset zápasů v thajském boxu a boxu! Vrcholem večera bude zápas světové jedničky ženského Thai boxingu a vítězky světového poháru Pavly Stankeové. Moderuje Josef Melen. Pořádáno ve spolupráci s FFC sport & marketing a Czech Muay Thai Council. Velký sál Klubu, 19:00, 70 / 100 Kč Neděle 26. listopadu DĚTI FITNESS ANEB SPORTEM PROTI DROGÁM JEDNOTLIVCI Soutěž určena všem dětem, které cvičí aerobik a nezúčastňují se soutěží pořádaných ČSAE. Děti cvičí pod vedením instruktorky a porota hodnotí techniku, kondici, schopnost zachytit choreografii a celkový dojem. Velký sál Klubu, 9:00, startovné 50 Kč, vstupné pro diváky do 15 let 10 Kč, od 15 let 30 Kč SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ Účinkují Veselá kapela, Jedeláci, Veselka a slovácká dechová hudba Buchlovjané. Katolický dům, 14:00, 50 Kč MRAVENČÍ POLEPŠOVNA Animovaný rodinný, přístupno, mluveno česky, USA 2006, 89 min. 15:00, 56 Kč KÁLIKŮV PODZIM Tradiční koncert pořádaný na počest hudebního skladatele Václava Kálika. Vystoupí: Smíšený chrámový sbor, Pěvecký sbor severomoravských učitelů a Pěvecký sbor severomoravských učitelek. Chrám sv. Bartoloměje, 15:00, vstupné dobrovolné Pondělí 27. listopadu Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ Veřejná představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve společenském oděvu! Velký sál Klubu, 18:00 22:00, vstupné dobrovolné Úterý 28. listopadu Klub maminek Příprava vánočních dekorací, recepty vánočního cukroví (zaručené od maminky). Katolický dům, 9:00 Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 15 Kč JAK VZÍT DO RUKY KAMERU II. ČÁST O své bohaté zkušenosti s filmovou kamerou se podělí Jan Šmíd. Knihovna římskokatolické fary, 17:00 TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ Veřejná představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve společenském oděvu! Velký sál Klubu, 18:00 22:00, vstupné dobrovolné Středa 29. listopadu Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 Čtvrtek 30. listopadu Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 POZVÁNÍ NA SKLENIČKU Setkání s politickým vězněm 50. let a literátem Václavem Kamarádem prostřednictvím besedy a filmového medailonku. Moderuje Vladimír Hrabal. Galerie Tunklův dvorec, 17:00, 30 Kč, děti a mládež zdarma TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK Horor, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 84 min. 20:00, 66 Kč Pátek 1. prosince POVÍDÁNÍ O AFRICE Povídání o životě v Africe spojené s videoprojekcí a výstavou fotografií z Keni. O své zážitky se podělí dobrovolníci, kteří organizují aktivity na podporu dětí z nejchudších oblastí Keni. Galerie Kafé Rovensko, 18:00 Sobota 2. prosince TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ SENIORŮ Přihlášky u Aleše Valnohy v Cestovní kanceláři Praděd, tel.: Sokolovna, 8:30 Jedlí Drozdov Pivonín Zábřeh Délka trasy 13 km, vedoucí Kirchnerová. Odjezd Valová 9:35 MUŽI C KK ZÁBŘEH TJ MEZ MOHELNICE Kuželna, 10:00 ŽENY A KK ZÁBŘEH TJ SPARTAK PŘEROV Kuželna, 13:00 MUŽI B KK ZÁBŘEH SKK NÁCHOD B Kuželna, 16:30 GRANDHOTEL Tragikomedie, přístupno od 15 let, ČR 2006, 100 min. 20:00, 60 Kč Neděle 3. prosince VAŠEK & PETR Nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace hraje populární zábřežské duo Vašek a Petr. Velký sál Klubu, 14:00, 30 Kč ZÁBŘEŽSKÉ ADVENTNÍ KONCERTY Adventní koncert žáků ZUŠ Zábřeh. Kostel Církve československé husitské, 15:00, vstupné dobrovolné GRANDHOTEL Tragikomedie, přístupno od 15 let, ČR 2006, 100 min. 20:00, 60 Kč Pondělí 4. prosince Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS Koncert gregoriánského sboru pod vedením Davida Ebena. Kostel sv. Bartoloměje, 18:00, vstupné dobrovolné SKRYTÁ IDENTITA Kriminální drama, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 152 min. 19:00, 66 Kč Úterý 5. prosince Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 15 Kč Klub maminek Vánoční vazby (materiál s sebou) SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM Katolický dům, 9:00 Tradiční mikulášská nadílka na náměstí. Masarykovo náměstí, 16:30 SAMARITÁNKA Filmový klub Drama, přístupno od 12 let, české titulky, Jižní Korea 2004, 95 min. 20:00, 60 Kč, FK 50 Kč Středa 6. prosince NAŠEL SE MEDVĚD Pohádkový příběh. Určeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál Klubu, 10:00, 30 Kč KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK Vernisáž výstavy hraček. Muzeum Zábřeh, 17:00 Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ Vánočně laděný koncert v podání vizovické folklórní kapely Fleret a královny lidové písně Jarmily Šulákové. Velký sál Klubu, 19:00, předprodej 130 Kč, v den koncertu 160 Kč CANDY Milostný příběh, přístupno od 18 let, české titulky, Austrálie 2006, 116 min. 20:00, 66 Kč Čtvrtek 7. prosince Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 CANDY Milostný příběh, přístupno od 18 let, české titulky, Austrálie 2006, 116 min. 20:00, 66 Kč Pátek 8. prosince ČESKÁ CÍRKEV V MULTIMEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI DNES A ZÍTRA Přednáška P. Petra Koláře, SJ, známého publicisty, novináře a člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR. Katolický dům, 19:00 MORAVIA BIG BAND & HOSTÉ Tradiční vánoční koncert zábřežského orchestru pod taktovkou Pavla Doubravy, tentokrát se sólisty Libou Vaňkovou, Lenkou Hadovou, Petrem Johnem a Tomášem Wurstem. Velký sál Klubu, 19:00, 90 Kč Město Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referent Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: vyšší odborné vzdělání sociálního směru dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance (úředníka) podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifikaci výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 9. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: 29. listopadu 2006 Místo podání přihlášky: Podatelna Městského úřadu Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh. ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Ing. Radek Suchomel, tel.: , mobil: , Redakce: Marie Matisová. Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Langrova 33, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK Termín konání: Místo konání: Celostátní soutěž ve florbalu žáků základních škol pro školní rok 2011 2012 vyhlášená Asociací školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Vážení sešívaní přátelé,

Vážení sešívaní přátelé, Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2007 / 2008 Vážení sešívaní přátelé, máme za sebou sezónu, která nám všem udělala velkou radost. Lepší scénář než sedmé finále s vítěznou tečkou

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

MUDr. Víšková oznamuje, že ve čtvrtek 19. prosince bude mít výjimečně ranní ordinaci a v pondělí 23. prosince nebude ordinovat. Akutní případy ošetří

MUDr. Víšková oznamuje, že ve čtvrtek 19. prosince bude mít výjimečně ranní ordinaci a v pondělí 23. prosince nebude ordinovat. Akutní případy ošetří Obecní vysílání 3C MUDr. Víšková oznamuje, že ve čtvrtek 19. prosince bude mít výjimečně ranní ordinaci a v pondělí 23. prosince nebude ordinovat. Akutní případy ošetří MUDr. Šultes. Zahradnictví Žatčany

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují.

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují. Slavnosti piva a klobás, čtyři plesy, ochutnávka vína, koncert Václava Koubka, florbalový turnaj a míčový pětiboj či akce pro děti. To jsou tipy na některé akce, které se o víkendu od 27. do 29. ledna

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

5.LEDNA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V LEŠTINSKÉ TĚLOCVIČNĚ

5.LEDNA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V LEŠTINSKÉ TĚLOCVIČNĚ 5.LEDNA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V LEŠTINSKÉ TĚLOCVIČNĚ Pod vedením Wyominga se uskuteční první kmenová akce v novém roce. Zahrajeme si hry, zkusíme si splnit další OP a dojde také na nějaký ten turnájek mezi

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více