22/ * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " " XXX [BCSFI D[

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D["

Transkript

1 Číslo 22/2006 vydáno dne Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně naplánovaný termín dokončení nestihne. Zástupci města i stavební dozor vidí hlavní příčinu v nedostatečně připravené projektové dokumentaci a dodatečně vyvolaných pracech. Kvůli nestabilnímu podloží pod stanovišti autobusů a prostorem přednádraží bylo nutné odtěžit vrstvu zeminy a podloží zpevnit tak, aby dodavatel mohl garantovat kvalitu povrchových prací. Stavba tak nabrala zhruba třítýdenní zpoždění. K průtahu prací přispěly i prováděné přeložky elektrického vedení a telefonních kabelů a dodatečně požadované úpravy projektu ze strany města. Do konce listopadu se dodělá vlastní přednádraží a autobusové nádraží až do předposlední vrstvy, krycí obrusná vrstva asfaltu by se položila až na jaře, přiblížil průběh prací stavební dozor Pavel Novotný. Vydlážděny by měly být i hlavní přístupové cesty pro pěší, zejména chodník od mostu přes Sázavu k odbavovací hale. Na zimu chceme co nejvíce zpřístupnit prostor přednádraží tak, abychom nemuseli lidi posílat přes provizorní autobusové Příznivého počasí posledních dnů využilo město k dokončení dětského hřiště na stadionu. Prolézačka ve tvaru draka, která tvoří základ hřiště, se zde objevila už v září. Minulý týden byly dokončeny terénní úpravy, vybudována dřevěná palisáda s chodníkem kolem atrakce a dopadová plocha vysypána přírodní dřevoštěpkou. V nejbližších dnech dojde ještě k osazení laviček a odpadkových košů a stavba může být zkolaudována. stanoviště a stávající štěrkové chodníky, říká Jan Theimer z oddělení technické správy městského úřadu. V nejhorším stavu zůstane na zimu Olomoucká ulice, kde bude položena pouze štěrková vrstva. Kvůli očekávaným výkopovým pracím musí město s její konečnou úpravou počkat. ČEZ Distribuce přišel s tím, že rozsah přeložky nízkého napětí je daleko větší a zasahuje do komunikace Olomoucká. Nyní vyřizují stavební povolení, které bude až v polovině prosince, vysvětlil Theimer. Město chce přesto na zimu provoz v Olomoucké ulici obnovit, aby ulehčilo dopravě na křižovatce Leštinské ulice s obchvatem. Řidiči však musí v tomto úseku počítat s omezenou rychlostí. Kvůli nekvalitní projektové dokumentaci, dodatečně vyvolaným nutným nákladům a měnícím se požadavkům zadavatele dojde rovněž k výraznému navýšení ceny za úpravu přednádraží. Rada města minulý týden schválila dodatek smlouvy, kterým se cena díla navyšuje o zhruba 14,5 milionu korun. Původní cena, vzešlá z výběrového řízení, činila 23 milionů. (rs) Drak už čeká na dětské návštěvníky Mimo hlavní silnici, ukryta zrakům kolemjdoucích, stojí v Nemili nevelká zemědělská usedlost, která se na první pohled ničím neliší od okolních statků. Snad jen kamenné ostění oken a tesaný erb se lví hlavou na štítové zdi dávají tušit starý a zajímavý původ domu. Usedlost totiž vznikla přestavbou původní renesanční tvrze z konce 16. století a díky dochovaným architektonickým prvkům má nyní šanci stát se národní kulturní památkou. Řízení o zapsání památky do seznamu kulturního dědictví stále probíhá. Za národní kulturní památku by měla být tvrz prohlášena koncem roku, přiblížil Jaromír Schoffer, který se spolu s rodinou Doleželových, která usedlost vlastní již několik generací, snaží o její záchranu. Zámeček nebyl nikde zaevidován. Po dokončení prací bude firma Karin, která draka vybudovala, vyzvána, aby zajistila certifikát na dětské hřiště, dodala Barbora Balcárková z oddělení rozvoje městského úřadu. Za sklolaminátového draka a sousední lanovou dráhu zaplatí město dva miliony korun. Na dobu, kdy si hřiště užijí naplno, si děti budou muset počkat do jara. To bude také provedena finální úprava okolních travnatých ploch. (rs) Renesanční tvrz v Nemili se stane památkou Majitelé dokonce chtěli podstatnou část zámečku zbourat a použít jako stavební parcelu nového domu, říká Schoffer, kterému neunikla zajímavá historie objektu a jenž následně rozhýbal úřední mašinérii na jeho záchranu. Z jeho podnětu navštívili stavení památkáři, kteří poté na ministerstvu kultury iniciovali zapsání bývalé tvrze jako památky. Podle odborníků se jedná o významný doklad renesanční architektury s řadou původních architektonických konstrukcí a unikátních prvků, který svým významem překračuje hranice regionu. Na území bývalého šumperského okresu najdeme obdobné tvrze ještě v Podolí a v Třemešku u Šumperka. Obě jsou však v mnohem horším technickém stavu. Pokračování na str. 2 SKLENÁŘSTVÍ U KATOLICKÉHO DOMU NOVĚ OTEVŘENO klasické sklenářství možnost zasklívání u zákazníka NEJNIŽŠÍ CENY lepení bezpečnostních i tónovaných fólií V REGIONU polykarbonát rámování výtvarná činnost: vitráže, pískování, mozaika, ohýbané sklo, fusing Sušilova 29, Zábřeh, tel.: , pondělí pátek 7:30 16:00 Podat pomocnou ruku rodičům na rodičovské dovolené při překonávání sociální izolace plynoucí z celodenní péče o dítě chce nově vznikající občanské sdružení Na Paloučku. Naším cílem je vytvořit celodenně přístupný prostor, který bude přizpůsoben již těm nejmenším dětem, kde se mohou vzájemně celoročně setkávat rodiče, rodinní příslušníci a jejich děti, říká Martina Přibylová z občanského sdružení. V současné době sdružení vytipovalo společně s radnicí vhodný prostor v majetku města, kde by mohlo centrum fungovat. Zde by měl vzniknout hrací a hlídací koutek, přebalovací pulty, místnost pro kojení či přístup na internet. Chceme nabídnout aktivity zaměřené na rozvoj dětí již od narození, cvičení pro nejmenší, kreslení, zpívání, předporodní kurzy, Vzniká rodinné centrum pro děti a rodiče vzdělávání rodičů, jazykové a počítačové kurzy, dodává Přibylová. Na svoji činnost chce sdružení, postavené na principu rodičovské svépomoci, získat prostředky z městských grantů, evropských fondů a dalších dotačních titulů. Uvědomujeme si, že obdobných žádostí je na městě celá řada, proto bychom chtěli naši aktivitu podpořit výzkumem veřejného mínění, říká Martina Přibylová. Pro tento účel připravilo sdružení Na Paloučku podpisové listiny, které jsou v těchto dnech dostupné ve všech školkách, u dětských lékařů, gynekologů a ve vybraných supermarketech a obchodech s dětským zbožím. Vznik rodičovského centra pro nejmenší děti tak mohou občané během nadcházejících dvou týdnů podpořit svým podpisem. (rs) Dotazníkové šetření ukáže potřeby občanů CELOMED s. r. o. NOVÉ CENTRUM PRO ZDRAVÍ V pondělí 20. listopadu startuje na Zábřežsku dotazníkové šetření uživatelů sociálních služeb a veřejnosti, jehož cílem je zjistit potřeby obyvatel mikroregionu v oblasti sociálních služeb. Poznatky plynoucí z tohoto šetření budou dál využity v procesu komunitního plánování. Pro reprezentativnost názorů bude nutné oslovit zhruba 600 respondentů. Převážná většina respondentů bude z řad lidí, kteří nějakou pomoc již v současné době potřebují. Ve zbývající části oslovíme širší veřejnost v poměrném zastoupení ze všech obcí mikroregionu, uvedl koordinátor projektu Josef Zika. Velkou část tazatelů, kteří budou navštěvovat domácnosti za účelem vyplňování dotazníků, tvoří studenti Střední školy sociální péče a služeb. Většinou budou návštěvy tazatelů dopředu ohlášeny, v každém případě se tazatel musí prokázat kartičkou s pověřením provádět výzkum. Do dotazníkového šetření je možné se zapojit také na internetových stránkách kde zájemci najdou také podrobnější informace ke komunitnímu plánování. (red) Gynekologicko-porodnická ambulance (MUDr.Haltmar B.) Interní ambulance (MUDr. Haltmarová J.) Poskytujeme: refl exní masáže, bylinná léčba, světelná terapie, akupunktura, magnetoterapie Kontakt: Masarykovo náměstí 19/18, Zábřeh (+420) , (+420) Skupinka trubačů na zábřežském náměstí předznamenávala v sobotu 18. listopadu ráno, že se město probouzí do ne zcela obyčejného dne. V tu dobu již na radnici přijímali představitelé města členy Řádu svatého Huberta v čele s jejich velmistrem Janem Votavou. Členové mysliveckého řádu, založeného na Kuksu hrabětem Šporkem v roce 1695, přijeli do Zábřeha, aby zde společně s římskokatolickou farností uspořádali Svatohubertské slavnosti. Po přijetí na radnici se průvod řádových členů v zelených pláštích vydal do kostela svatého Bartoloměje, kde proběhla svatohubertská mše. Při ní nemohla chybět hra na lesní rohy, ani obětiny v podobě ulovené zvěře. Odpoledne se pak dění přesunulo do Katolického domu. Zde program pokračoval ochutnávkou vín a zvěřinových specialit, slavnostním troubení a představením činnosti řádu. Výtěžek této benefiční akce je určen ve prospěch satelitní farnosti na Haiti, kde napomůže rozvoji ekologických projektů. Text a foto: Radek Suchomel

2 strana 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 22/2006 KRÁTCE Z MĚSTA Humanitární sbírka se setkala s nečekaným zájmem V polovině října uspořádala zábřežská Charita ve spolupráci s městským úřadem jednorázovou humanitární sbírku. Díky nečekané štědrosti obyvatel města a blízkého okolí se v prostorách bývalé knihovny podařilo shromáždit více než dvanáct tun oblečení, lůžkovin a potřeb pro domácnost. S takovým množstvím jsme nepočítali nejen my jako organizátoři akce, ale ani příjemce pomoci, hodnotil nečekaný zájem veřejnosti ředitel Charity Jiří Karger. Pracovníci broumovské diakonie, v jejíž prospěch byla sbírka pořádána, tak museli pomoc odvážet nákladními auty natřikrát. Vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti se do konání sbírky zapojíme s největší pravděpodobností i v příštím roce, dodal Karger. Dětské zastupitelstvo zahajuje svoji činnost V Zábřeze začíná pracovat dětské zastupitelstvo. Na jeho ustavení se 10. až 12. listopadu dohodli zástupci zábřežských základních a středních škol v Loučné nad Desnou. Nově vzniklé zastupitelstvo chce zjišťovat názory a návrhy mladých lidí a tyto pak prosazovat. V rámci víkendového programu se mladým zastupitelům podařilo vytvořit statut a určit své priority na nejbližší období. Spolupracovat chtějí se školami, městským zastupitelstvem, domem dětí a mládeže, ale i dalšími subjekty, které projeví zájem. Předsedou zastupitelstva si studenti zvolili Michala Žlebka z gymnázia, místopředsedou Pavlu Kvapilovou z automobilní školy a Jana Drábka ze ZŠ Školská. První veřejné zasedání zastupitelstva dětí proběhne 29. listopadu. Ve středu zasedá městské zastupitelstvo K prvnímu skutečně pracovnímu jednání se sejdou ve středu 29. listopadu nově zvolení zastupitelé. Na programu jednání se objeví především majetkoprávní záležitosti a rozpočtové změny. Jednání začíná v 15 hodin v sále kina Retro. Zábřežský kalendář se objeví na předvánočním trhu Stejně jako ve třech předchozích letech, ani letos nebude na předvánočním trhu chybět zábřežský stolní kalendář. V těchto dnech dolaďuje informační centrum jeho konečnou grafickou podobu. Na rozdíl od předchozích let, kdy byl zaměřen především na Zábřeh a jeho historii, vsadili letos jeho tvůrci na aktuální fotografie města a mikroregionu. Na pětapadesáti barevných snímcích chtějí ukázat nejzajímavější místa Zábřežska, a nabídnout tím tipy na možný výlet po blízkém okolí. Kalendář nazvaný Mikroregion Zábřežsko Cesty v přírodě se na pultech knihkupectví, papírnictví a infocentra objeví na přelomu listopadu a prosince. Zábřežské noviny najdete také na internetu Renesanční tvrz v Nemili se stane kulturní památkou Bývalá renesanční tvrz v Nemili by měla zůstat zachována pro další generace, říká Jaromír Schoffer z Brna, který přispěl k její záchraně. Foto: Radek Suchomel Pokračování ze str. 1 Nemilský zámeček, situovaný v místní části zvané Filipov, patří k nejstarším stavbám v obci. Jedná se o tvrz Kryštofa staršího Huberka Kulturák patřil fotbálku Netradiční sportovní klání připravil na sobotu 11. listopadu zábřežský Klub. Dostaveníčko ve foyer kulturního domu si dali vyznavači stolního fotbálku. K hracím stolům se sjelo celkem pětatřicet dvoučlenných týmů, z nichž si nakonec v turnaji nejlépe vedla dvojice Harmonická rovnováha ve složení Jiří Horák z Troubelic a Lukáš Prachyl z Uničova. Text a foto: Radek Suchomel z Belnsdorfu, která je velmi dobře dochovaným příkladem renesanční tvrze dokládající typ obydlí drobné šlechty z přelomu 16. a 17. století, s pozdější přestavbou na zemědělskou usedlost, V sobotu 4. listopadu uspořádal skautský oddíl Trojka Shawnee akci inspirovanou dílem Jaroslava Foglara, na kterou přijala pozvání řada dalších oddílů z blízkého i vzdáleného okolí. Během sobotního odpoledne proběhla v tělocvičně základní školy Severovýchod soutěž ve vytahování ježka v kleci s názvem Záhada hlavolamu. Kolem čtvrté hodiny následovalo vyhlášení výsledků, zatímco město Zábřeh se v podmračeném a sychravém, téměř zimním, počasí pomalu nořilo do tmy. To byla ideální atmosféra pro navazující večerní hru s názvem Stínadla se bouří. Tří až sedmičlenné party kluků a holek vyrazily kolem páté hodiny do ulic města hledat útržky deníku Jana Tleskače. Úkol jim ztěžovalo několik Vontů, kteří se snažili jejich snahu zhatit. Atmosféru Eskymo Welzl se vrátil do Zábřeha Po téměř osmdesáti letech se před zábřežské publikum vrátil dnes již legendární Jan Eskymo Welzl. Zatímco v roce 1929 ke svým krajanům promlouval v krumpašském hostinci U Morávků, ve čtvrtek 9. listopadu zamířil do zábřežského kina. Z filmového plátna opět bavil publikum neobyčejnými historkami z dálného severu, i když tentokrát jen v podání ostravského herce Jiřího Sedláčka. Právě jemu totiž tvůrci hodinového dokumentu o slavném rodákovi svěřili roli bodrého cestovatele, vynálezce a jedinečného vypravěče s úsměvem od ucha k uchu. Snímek vznikl v koprodukci ostravského studia České televize a místního MS Video. Hrané části mapující životní osudy polárního badatele střídaly vzpomínky lidí, kteří se s Welzlem osobně setkali, a těch, kteří se věnují studiu jeho života. Na plátně tak nemohly chybět výpovědi welzlologa Pavla Vody z Curychu, který se premiérového promítání osobně zúčastnil, výtvarníka Petra Síse, profesora aljašské univerzity Rudy Krejčího či obyvatel vzdáleného Dawsonu, kde Welzl uvedli pracovníci ministerstva kultury v návrhu na zápis do seznamu památek. Dům byl v minulosti mnohokrát přestavován, a tak zdaleka nepřipomíná někdejší reprezentativní šlechtické sídlo. Zub času zničil fresky, zmizelo schodiště, byla stržena patrová nástavba, některé klenuté komnaty se změnily ve skladiště či chlév. Přesto se uchoval dostatek toho, co stojí za to památkově chránit. Jde o sklep s valenou klenbou a s původní studnou hlubokou necelých třicet metrů. V přízemní části se dochovala velká klenutá síň, někdejší průjezd do zámečku. V dalších částech pak tzv. černá kuchyně a také krásně štukovaná síň, později zřejmě ložnice nebo reprezentační pokoj s tzv. klášterní klenbou, vyjmenovává Jaromír Schoffer a ve výčtu pokračuje, dochovalo se také šest původních oken s pískovcovým lemováním. V torzech je zachována i část portálu s vyobrazením Kryštofa staršího Huberka a jeho manželky. Podle Schoffera by byla škoda, aby cenná památka zůstala neznámá veřejnosti. Společně s majiteli by chtěl v příštím roce jedinečné interiéry představit veřejnosti, prozatím například v rámci dnů evropského dědictví. (rs) Zábřeh se proměnil ve Stínadla Autor námětu a scénáře Martin Strouhal přivítal v kině vzácného hosta, wezlologa Pavla Vodu. Foto: Radek Suchomel našel místo svého posledního odpočinku. Na slavného rodáka zavzpomínal také Ctibor Lolek, který se jako malý chlapec s Welzlem osobně setkal při jeho zábřežské návštěvě. Slavnostního promítání, které bylo současně předtelevizní premiérou, byl osobně přítomen i tvůrčí štáb České televize. Ta dokument nazvaný Svoboda pod bodem mrazu odvysílá 10. prosince na programu ČT 2 v rámci komponovaného večera Jak se oprašují velikáni. (rs) dotvářelo stylové stínadelské oblečení organizátorů. Během hry měli účastníci jedinečnou možnost navštívit věže hned tří zábřežských kostelů, kam se člověk běžně nepodívá a kde byla stanoviště s úkoly. Nalézt vysněný cíl z románu Jaroslava Foglara, tedy Tleskačova ježka v kleci s plánem létajícího kola, se podařilo pouze čtyřem nejlepším partám. Hry se zúčastnila zhruba stovka soutěžících z deseti nejen skautských oddílů. Mimo pěti zábřežských přijeli také kluci a holky z Postřelmova, Rovenska, Lesnice, Šumperka a Brna. Bojovalo se ve dvou věkových kategoriích. Z vítězství se nakonec radovaly domácí družstva, konkrétně z oddílů Skalák a Zlatá lilie. Na stupně vítězů se pak dostaly ještě soutěžící z Rovenska, Postřelmova, Lesnice a pořádající Trojky Shawnee. (for) INZERCE TJ Sokol Zábřeh nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově sokolovny, ulice Sokolská (bývalý klub Iskra). Uzávěrka nabídek 15. prosince 2006, možno domluvit prohlídku. Informace na tel. č

3 Zábřeh 22/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 3 Vozidla starší 10 let Vozidla mladší 10 let bez bonusu bez bonusu Masarykovo nám. 4, Zábřeh tel , , Nové sazby povinného ručení pro rok 2007 S námi jede povinné ručení opět s cenou dolů! Nejlevnější ceny povinného ručení pro vozidla starší 10 let. (44/24 škoda na zdraví/ škoda na věci a ušlý zisk) 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% do 1000 cm do 1350 cm do 1850 cm do 2500 cm nad 2500 cm Ceny povinného ručení pro vozidla mladší 10 let (44/24 škoda na zdraví/ škoda na věci a ušlý zisk) 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% do 1000 cm do 1350 cm do 1850 cm do 2500 cm nad 2500 cm Zabezpečíme za Vás ukončení stávající pojistné smlouvy na povinné ručení a převod bezškodného průběhu. Navíc pro klienty Poštovní spořitelny, a. s. sleva ve výši 7%. Rádi se Vám budeme věnovat na našich obchodních místech: Obchodní zastoupení, Masarykovo nám. 4, Zábřeh (budova ČSOB, a. s.) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 9 11:30 12:30 17 hod. 9 11:30 12:30 16 hod. 9 11:30 12:30 17 hod. 9 11:30 12:30 16 hod. 9 11:30 12:30 15 hod. Po telefonické dohodě Vám rádi poradíme i na našem obchodním zastoupení v Šumperku. Nevyhovují Vám naše úřední hodiny? Využijte našeho fi nančního poradenství a domluvte se na termínu schůzky, který Vám bude lépe vyhovovat, s osobním fi nančním poradcem ČSOB Pojišťovny, a. s. Nikolajčík Martin tel.: Bartoš Petr tel.: Město Zábřeh nabízí zájemcům o pronájem budovu školy Sušilova 1432/48 v Zábřeze s pozemky p. č a 1362 k. ú. Zábřeh na Moravě (budova po pravé straně směrem od centra města) a vyzývá je, aby se blíže informovali na majetkoprávním oddělení Městského úřadu v Zábřeze, budova Masarykovo náměstí 510/6, kancelář č. 141 Ing. Eliška Kobková, tel kancelář č. 139 Bc. Jana Badalová, tel Využití budovy: zájmové, mimoškolské aktivity, kancelářské prostory (využitelná podlahová plocha budovy je cca 640 m 2 ) Termín pro podání nabídek: do Nabízíme pracovní příležitosti v Zábřehu ve dvousměnném provozu na pozice: VÝROBNÍ DĚLNÍK vzhledem k charakteru práce je pozice vhodná zejména pro muže Očekáváme: chuť pracovat zájem naučit se něčemu novému manuální zručnost technické vnímání OPERÁTOR NC STROJŮ Očekáváme: znalost čtení ve výkresové dokumentaci základy práce s počítačem výhodou zkušenosti s obráběním (nejlépe frézováním) zájem učit se novým věcem a profesně se rozvíjet schopnost samostatného rozhodování Pokud jsme Vás touto nabídkou oslovili, kontaktujte telefonicky naše personální oddělení, nebo nás navštivte osobně na níže uvedené adrese: SULKO s.r.o. Československé armády 861/28, Zábřeh tel.: , fax: informace: Rádi bychom posílili náš tým o pozici: MZDOVÁ ÚČETNÍ pro sídlo společnosti v Zábřehu Pracovní náplň: kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace kontrola a uzavírání docházky zpracování mezd a nemocenských dávek velké organizace komunikace se zdravotními pojišťovnami, OSSZ, zasílání přehledů, hlášení změn administrativní činnost související se mzdovou a personální agendou Očekáváme: SŠ vzdělání ekonomického směru znalost mzdové a pracovně právní problematiky praxe na pozici mzdové účetní minimálně 2 roky samostatnost a komunikativnost vysoká míra zodpovědnosti a pečlivosti ochota učit se novým věcem Nabízíme: zázemí stabilní dynamické fi rmy příjemné pracovní prostředí profesní podporu Strukturovaný životopis zasílejte, prosím, spolu s uvedením názvu pozice, Vaší adresy a telefonního čísla na níže uvedenou adresu nebo . SULKO s. r. o. Československé armády 861/28, Zábřeh, tel.: , fax: , informace:

4 strana 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 22/2006 FINANČNÍ NÍ PORADENSTVÍ MaRS, s. r. o. REALITNÍ KANCELÁŘ Zábřeh, Postřelmovská 350/3 (u pošty) Nabízíme: úvěry na cokoliv, na bydlení, bankovní i nebankovní sektor přefi nancování nevýhodných úvěrů do jednoho výhodnějšího pomoc při hrozící exekuci stavební spoření, penzijní připojištění, pojištění všeho druhu Zajišťujeme: zhotovení kupních, předkupních a nájemních smluv znalecké posudky (odhady), stavební projekty a zaměření staveb vyřizování všech formalit na úřadech Hledáme ke koupi i pronájmu: rodinné domy, byty, komerční prostory pro naše bonitní klienty ZASTUPUJEME TÉMĚŘ VŠECHNY BANKY A STAVEBNÍ SPOŘITELNY tel.: , REKREAČNÍ STŘEDISKO Dolní Bušínov Zábřeh Restaurace 80 míst, ubytování 30 míst SVATBY VEČÍRKY SPOLEČENSKÉ AKCE NEPRODÁNO! STÁLE OTEVŘENO! Mimo sezónu: pátek, sobota: posezení u krbu Možnost posledních objednávek na Silvestra s celodenní stravou a ubytováním. Volné termíny na školení a večírky. Eduard a Magda Poláškovi, tel.: Kočárky autosedačky Kojenecké a dětské oblečení Pozor, nově otevřena prodejna Zábřeh, ČSA 1 Otevřeno: Po Pá 9:00 17:00 So 9:00 11:00 mobil: , kg cena Kč kg cena Kč Nový model Kč 9 36 kg cena Kč Ke všem našim prodávaným kočárkům provádíme záruční i pozáruční servis. Velký výběr autosedaček a podsedků v ceně od 129 Kč.

5 Zábřeh 22/2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 5 Tanečnice se představí v komorní záležitosti Příznivci scénického tance a písní zpěvačky Zuzany Navarové by rozhodně v sobotu 25. listopadu neměli vynechat návštěvu zábřežského kina Retro. Na pódiu zde vystoupí s celovečerním programem místní taneční skupina Dance Club Juniors, jež osmým rokem působní při domě dětí a mládeže. V šestnácti choreografiích se představí nejstarší členky skupiny ve věku 13 Cestu do kostela svaté Barbory posluchači našli Jedinečný zážitek čekal na návštěvníky, kteří v sobotu 11. listopadu zavítali do kostela sv. Barbory. Nevšední prostředí si pro svůj první veřejný koncert vybrali členové sboru Schola Piccola, který od roku 2001 působí při zábřežském farním kostele, kde doprovází dětské mše. Desítka sboristů se sedmičlenným hudebním doprovodem nabídla hodinku vyplněnou zpěvem sakrálních písní. Večerní pohoda umocněná světlem svíček zabalená do neutěšeného interiéru léta nevyužívaného kostela tak by se daly shrnout pocity, s nimiž odcházel nejeden návštěvník. Koncert na rozloučenou Zakladatelka dětského pěveckého sboru Slavík, který působí při Základní škole Školská, Jaroslava Štěpánková se po 36 letech sbormistrovské činnosti se svým sborem rozloučí na slavnostním koncertu. Ten se uskuteční v pátek 24. listopadu v 18 hodin ve velkém sále kulturního domu. Řízení sboru převezme Karol Ozorovský, který se sborem již dva roky spolupracuje. Jako hosté na koncertě vystoupí dětské pěvecké sbory Slavíček, Loučňáček z Loučné nad Desnou a mohelnická Arietta. Na pódiu se představí také sbor bývalých členů Slavíka. V rámci koncertu bude pokřtěno nové CD, které pěvecký sbor Slavík před časem natočil. KRÁTCE Z KULTURY až 17 let, které se na vystoupení intenzivně připravovaly během uplynulého víkendu na soustředění ve Vlčím dole. Rozhodně je na co se těšit, jelikož hudba Zuzany Navarové je velmi podmanivá a o stejné vnímání a ztvárnění choreografi e jsem se pokusila i já, zve na Ryze komorní záležitost vedoucí taneční skupiny Marie Matisová. Vystoupení začíná v 19 hodin. (rs) V kině představí africkou expedici V srpnu letošního roku se zábřežští skauti vydali na dobrodružnou cestu do severní Afriky. Hlavním cílem výpravy byl nejvyšší vrchol pohoří Atlas Jebel Toubkal vypínající se do nadmořské výšky metrů. O tom, jak se jim podařilo tento cíl uskutečnit a rozbalit na vrcholu vlajku Zábřeha a České republiky, jak vylezli na další tři čtyřtisícovky, navštívili pohoří Riff, okusili žár severní Sahary a setkali se s kulturou Maroka, chtějí vyprávět v pátek 24. listopadu. Představení této cesty doplněné promítáním začne v 18 hodin v zábřežském kině Retro. Vstupné dobrovolné. Dechovky zahrají v Kaťáku Všichni příznivci dechovky by si neměli nechat ujít v neděli 26. listopadu již tradiční Setkání dechovek a jejich příznivců. V Katolickém domě od 14 hodin postupně k poslechu, ale i k tanci zahrají Loštická Veselka, Jedeláci a Veselá kapela. Vyvrcholením jistě bude vystoupení hosta setkání, kterým bude slovácká dechová hudba Buchlovjané. Občerstvení zajištěno. Vstupné stanovili pořadatelé na padesát korun. Podzim patří již tradičně skladateli Kálikovi Město Zábřeh a Zábřežská kulturní, s. r. o. pořádají ve spolupráci s římskokatolickou farností Kálikův podzim tradiční přehlídku sborového zpěvu, kterou si připomínáme osobnost hudebního skladatele Václava Kálika ( ). Ten byl synem prvního ředitele zábřežského gymnázia Františka Kahlika a na počátku minulého století na zdejším gymnáziu studoval. V neděli 26. listopadu v chrámu sv. Bartoloměje od 15 hodin vystoupí Pěvecký sbor severomoravských učitelek, Pěvecký sbor severomoravských učitelů a smíšený chrámový sbor. Poprvé ve své historii uvidí Zábřeh exhibiční zápasy v Thai boxu a boxu. Galapředstavení s názvem Večer gladiátorů pořadá v sobotu 25. listopadu ve velkém sále kulturního domu Zábřežská kulturní a FFC sport & marketing. Jedná se již o šestnácté pokračování úspěšné řady večerů bojových sportů. V zábřežském klání se představí sportovci z nedávno založených domovských oddílů BC Zábřeh se stále drží v čele tabulky první ligy žen. Po předchozí prohře s pražskou Konstruktivou v sedmém kole ligových soutěží hostil v sobotu 11. listopadu na domácí půdě klub pražské Slavie. V souboji se svým největším rivalem, mnohonásobným mistrem zábřežské kuželkářky příjemně překvapily a svou pozici v čele tabulky uhájily. Publiku přitom nabídly zajímavou podívanou. Od samého počátku se utkání vyvíjelo ve prospěch domácího družstva. Hned první dvojice předvedla velice zajímavý duel a nejlepší výkony celého utkání. V barvách Zábřeha nastoupily Jitka Killarová a Hana Wiedermannová. Také druhá SPORT Do zábřežského Klubu míří gladiátoři Zábřeh a Bellicus gym Zábřeh. Jejich soupeři se sjedou z různých koutů České republiky. Tahákem akce je bezesporu vystoupení světové jedničky ženského Thai boxingu a vítězky světového poháru Pavly Stankeové. Moderátorem večera, který začíná v 19 hodin, bude zpěvák Josef Melen. Vstupenky za 70 a 100 Kč lze zakoupit v infocentru v přízemí kulturního domu. (dp) Kuželkářky na domácí půdě bodovaly dvojice nabídla napínavý souboj. Pavla Keprtová se se svojí soupeřkou přetahovaly o každou kuželku a teprve poslední dráha rozhodla ve prospěch domácích. Na zbývajících dvou drahách se odehrávala vyrovnaná hra do plných, díky lepším dorážkám ale uhrála Dana Wiedermannová ml. další bod pro Zábřeh. V závěrečném kole si Kateřina Mísařová lehce poradila s Markétou Bendovou a i Dana Wiedermannová st. vybojovala pro Zábřeh cenný bod. Slávistky tak nakonec utržily prohru 8:0 ( ). V jedenáctileté mistrovské kariéře pražské Slávie to bylo podruhé, co si její hráčky odvezly kanára. (red) Finále poháru ve stolním hokeji patřilo Zábřehu V sobotu 4. listopadu se v Zábřeze odehrálo finále Českomoravského poháru družstev ve stolním hokeji. Mezi trojici nejlepších se probojovalo i zábřežské družstvo EMCO Sever. Přestože domácí podlehli v prvním utkání týmu BHC Dragons Brno 7:11, dokázali v posledním utkání finále proti obhájcům SHC Bizoni Uherčice otočit vývoj zápasu v boji o prestižní putovní pohár a doslova deklasovali svého soupeře v poměru 16:5. Tato výhra přinesla i vytoužené vítězství v celostátní postupové soutěži. Družstvo EMCO Sever Zábřeh se dokázalo prosadit proti dvěma prvoligovým klubům a dokázalo tak, že i kluby s kratší šprtcovou tradicí jsou schopny mistrovských výkonů, uvedl trenér zábřežského týmu Martin Pelikán. Obhájci poháru SHC Bizoni Uherčice přitom vykročili za obhajobou úspěšně, když porazili BHC Dragons Brno 11:8. To zábřežský tým nezačal vůbec dobře a hned v úvodní směně s brněnským týmem prohrál 0:4 a tento bodový rozdíl byl i na konci prohraného utkání v poměru 7:11. Matematika tak před posledním utkáním byla jasná. Obhájci trofeje stačila na prvenství i dvoubodová prohra, kdežto domácí museli zvítězit alespoň o 5 bodů a s minimálním počtem 13 vítězství, což se v porovnání výkonnosti a zkušeností týmu jevilo jen jako vzdálený sen. Přesto se domácím podařilo soupeře přestřílet a vítězství 16:5 je vyneslo mezi absolutní českou špičku. Odměnou jim bude roční pohled na prestižní putovní pohár, který je nyní v jejich držení. (red)

6 strana 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 22/2006 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZÁBŘEHA NA OBDOBÍ Čtvrtek 23. listopadu Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 POHÁDKA O PRINCEZNĚ ESEMESCE Veselá pohádka v podání souboru divadla Tramtárie Olomouc. Určeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál Klubu, 8:30, 25 Kč ALEŠ KAUER ILUMINACE Vernisáž výstavy kreseb a objektů s autorským čtením poezie. V minigalerii a na chodbě práce dětí MŠ Pohádka. Galerie Tunklův dvorec, 17:00 EVA HOLUBOVÁ A BOHUMIL KLEPL HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE Talk show Evy Holubové a Bohumila Klepla. Pořadem provází moderátor Václav Kasík. Velký sál Klubu, 19:00, 165 / 195 Kč WORLD TRADE CENTER Drama, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 125 min. 20:00, 60 Kč Pátek 24. listopadu MRAVENČÍ POLEPŠOVNA Animovaný rodinný, přístupno, mluveno česky, USA 2006, 89 min. 15:00, 56 Kč BENEFIČNÍ KONCERT Koncert, na kterém se po 36 letech sbormistrovské činnosti rozloučí s dětským pěveckým sborem Slavík (ZŠ Školská) jeho zakladatelka Mgr. Jaroslava Štěpánková. Jako hosté vystoupí dětské pěvecké sbory Slavíček (ZŠ Školská), Loučňáček (Loučná nad Desnou) a Arietta Mohelnice. Velký sál Klubu, 18:00, vstupné dobrovolné MAROKO Přednáška s promítáním o cestě do hor a pouští severní Afriky v podání Štěpána Krieglera, Pavla Roska a Matěje Srovnala. Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné KONCERT KAPEL N.S.O.S. A MY FUNERAL Klub ve Zdi, 21:00 Sobota 25. listopadu Litice Potštejn Délka trasy 10 km, vedoucí Přivrátilová. Odjezd 6:27 (přes Hanušovice) MUŽI C KK ZÁBŘEH KKŽ ŠTERNBERK Kuželna, 10:00 Kuželkářský II. ROČNÍK TURNAJE DVOJIC NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV klub NA 2 60 HODŮ SDRUŽENÝCH Kuželna, 13:00 RYZE KOMORNÍ ZÁLEŽITOST II Vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors na hudbu Zuzany Navarové. Choreografie Marie Matisová. Kino Retro, 19:00, 30 Kč VEČER GLADIÁTORŮ (Thai box / Box) Deset zápasů v thajském boxu a boxu! Vrcholem večera bude zápas světové jedničky ženského Thai boxingu a vítězky světového poháru Pavly Stankeové. Moderuje Josef Melen. Pořádáno ve spolupráci s FFC sport & marketing a Czech Muay Thai Council. Velký sál Klubu, 19:00, 70 / 100 Kč Neděle 26. listopadu DĚTI FITNESS ANEB SPORTEM PROTI DROGÁM JEDNOTLIVCI Soutěž určena všem dětem, které cvičí aerobik a nezúčastňují se soutěží pořádaných ČSAE. Děti cvičí pod vedením instruktorky a porota hodnotí techniku, kondici, schopnost zachytit choreografii a celkový dojem. Velký sál Klubu, 9:00, startovné 50 Kč, vstupné pro diváky do 15 let 10 Kč, od 15 let 30 Kč SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ Účinkují Veselá kapela, Jedeláci, Veselka a slovácká dechová hudba Buchlovjané. Katolický dům, 14:00, 50 Kč MRAVENČÍ POLEPŠOVNA Animovaný rodinný, přístupno, mluveno česky, USA 2006, 89 min. 15:00, 56 Kč KÁLIKŮV PODZIM Tradiční koncert pořádaný na počest hudebního skladatele Václava Kálika. Vystoupí: Smíšený chrámový sbor, Pěvecký sbor severomoravských učitelů a Pěvecký sbor severomoravských učitelek. Chrám sv. Bartoloměje, 15:00, vstupné dobrovolné Pondělí 27. listopadu Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ Veřejná představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve společenském oděvu! Velký sál Klubu, 18:00 22:00, vstupné dobrovolné Úterý 28. listopadu Klub maminek Příprava vánočních dekorací, recepty vánočního cukroví (zaručené od maminky). Katolický dům, 9:00 Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 15 Kč JAK VZÍT DO RUKY KAMERU II. ČÁST O své bohaté zkušenosti s filmovou kamerou se podělí Jan Šmíd. Knihovna římskokatolické fary, 17:00 TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ Veřejná představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve společenském oděvu! Velký sál Klubu, 18:00 22:00, vstupné dobrovolné Středa 29. listopadu Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 Čtvrtek 30. listopadu Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 POZVÁNÍ NA SKLENIČKU Setkání s politickým vězněm 50. let a literátem Václavem Kamarádem prostřednictvím besedy a filmového medailonku. Moderuje Vladimír Hrabal. Galerie Tunklův dvorec, 17:00, 30 Kč, děti a mládež zdarma TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK Horor, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 84 min. 20:00, 66 Kč Pátek 1. prosince POVÍDÁNÍ O AFRICE Povídání o životě v Africe spojené s videoprojekcí a výstavou fotografií z Keni. O své zážitky se podělí dobrovolníci, kteří organizují aktivity na podporu dětí z nejchudších oblastí Keni. Galerie Kafé Rovensko, 18:00 Sobota 2. prosince TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ SENIORŮ Přihlášky u Aleše Valnohy v Cestovní kanceláři Praděd, tel.: Sokolovna, 8:30 Jedlí Drozdov Pivonín Zábřeh Délka trasy 13 km, vedoucí Kirchnerová. Odjezd Valová 9:35 MUŽI C KK ZÁBŘEH TJ MEZ MOHELNICE Kuželna, 10:00 ŽENY A KK ZÁBŘEH TJ SPARTAK PŘEROV Kuželna, 13:00 MUŽI B KK ZÁBŘEH SKK NÁCHOD B Kuželna, 16:30 GRANDHOTEL Tragikomedie, přístupno od 15 let, ČR 2006, 100 min. 20:00, 60 Kč Neděle 3. prosince VAŠEK & PETR Nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace hraje populární zábřežské duo Vašek a Petr. Velký sál Klubu, 14:00, 30 Kč ZÁBŘEŽSKÉ ADVENTNÍ KONCERTY Adventní koncert žáků ZUŠ Zábřeh. Kostel Církve československé husitské, 15:00, vstupné dobrovolné GRANDHOTEL Tragikomedie, přístupno od 15 let, ČR 2006, 100 min. 20:00, 60 Kč Pondělí 4. prosince Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům, 17:00 SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS Koncert gregoriánského sboru pod vedením Davida Ebena. Kostel sv. Bartoloměje, 18:00, vstupné dobrovolné SKRYTÁ IDENTITA Kriminální drama, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2006, 152 min. 19:00, 66 Kč Úterý 5. prosince Cvičení pro seniory pod vedením Ludmily Wolfové Klub, klubovna č. 1, 10:00 11:00, 25 Kč / 15 Kč Klub maminek Vánoční vazby (materiál s sebou) SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM Katolický dům, 9:00 Tradiční mikulášská nadílka na náměstí. Masarykovo náměstí, 16:30 SAMARITÁNKA Filmový klub Drama, přístupno od 12 let, české titulky, Jižní Korea 2004, 95 min. 20:00, 60 Kč, FK 50 Kč Středa 6. prosince NAŠEL SE MEDVĚD Pohádkový příběh. Určeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba na místě). Velký sál Klubu, 10:00, 30 Kč KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK Vernisáž výstavy hraček. Muzeum Zábřeh, 17:00 Cvičení pro ženy a dívky Katolický dům, 19:00 FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ Vánočně laděný koncert v podání vizovické folklórní kapely Fleret a královny lidové písně Jarmily Šulákové. Velký sál Klubu, 19:00, předprodej 130 Kč, v den koncertu 160 Kč CANDY Milostný příběh, přístupno od 18 let, české titulky, Austrálie 2006, 116 min. 20:00, 66 Kč Čtvrtek 7. prosince Dětský klub Barvínek Katolický dům, 9:30 CANDY Milostný příběh, přístupno od 18 let, české titulky, Austrálie 2006, 116 min. 20:00, 66 Kč Pátek 8. prosince ČESKÁ CÍRKEV V MULTIMEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI DNES A ZÍTRA Přednáška P. Petra Koláře, SJ, známého publicisty, novináře a člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR. Katolický dům, 19:00 MORAVIA BIG BAND & HOSTÉ Tradiční vánoční koncert zábřežského orchestru pod taktovkou Pavla Doubravy, tentokrát se sólisty Libou Vaňkovou, Lenkou Hadovou, Petrem Johnem a Tomášem Wurstem. Velký sál Klubu, 19:00, 90 Kč Město Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referent Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: vyšší odborné vzdělání sociálního směru dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance (úředníka) podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifikaci výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 9. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: 29. listopadu 2006 Místo podání přihlášky: Podatelna Městského úřadu Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh. ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Ing. Radek Suchomel, tel.: , mobil: , Redakce: Marie Matisová. Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Langrova 33, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné.

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Číslo 21/2006 vydáno dne 8. 11. 2006 Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Vítězné politické uskupení Volba pro město odchází do opozice Do křesla starosty města usedne na nadcházející čtyři roky dosavadní

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 10. 17. září pátek 12. 9. od 17.00 KŘEST HVĚZDY zpěváka ROMANA HORKÉHO kmotrem hvězdy ILONA CSÁKOVÁ koncert skupiny KAMELOT na náměstí sobota 13. 9. od 13.30 SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr.

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr. Události, které začaly pádem stropu v Základní škole na Vítězné ulici dne 30. října, zasáhly nejen život školy, ale svým způsobem se dotkly snad každého. Občané se s aktuálními informacemi mohou seznamovat

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Novojičínský ZPRAVODAJ

Novojičínský ZPRAVODAJ Novojičínský ZPRAVODAJ Únor 2014 měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma Na novoročním koncertu pokřtili knihu o malíři Eduardu Veithovi. Více informací čtěte na straně 10. Foto: Marie Machková a Marie

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více