VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky č. 15/2005, Sb.

2 Úvod Základní škola Jihlava, Demlova 32 leží na okraji sídliště Březinova a Demlova. Škola je obklopena zelenými plochami a přilehlým lesem. V blízkosti školy je vodní nádrž. Nedaleko teče řeka Jihlava. Složení obyvatel přilehlých sídlišť je různorodá. V blízkosti školy vyrůstají nové bytové jednotky, které zaručují nové přírůstky obyvatel a tedy i žáků. Naše škola poskytuje vzdělání žákům prvního i druhého stupně. Školu navštěvuje i několik dětí se speciálními potřebami, které jsou vzdělávány ve speciálních třídách, nebo integrovány v běžných třídách. Škola nabízí širokou škálu volitelných a nepovinných předmětů zaměřených na různé oblasti zájmů žáků. Snažíme se ve škole děti nejen vzdělávat, ale i vychovávat a naplňovat jejich volný čas kvalitními volnočasovými aktivitami, přibližovat jim jejich nejbližší okolí a tím je učit mít rád své bydliště. ředitel školy 2

3 Obsah výroční zprávy OBSAH: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled učebních plánů Volitelné předměty Nepovinné předměty a kroužky Personální složení školy Zápis dětí do 1. třídy Příprava žáků k přijímacímu řízení Výsledky vzdělávání Výsledky žáků v soutěžích Hodnocení Hrátek Hodnocení DVPP 2012/ Prezentace školy na veřejnosti Údaje o výsledcích kontrolní činnosti Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ Školská rada Základní údaje o hospodaření

4 Základní údaje o škole Kontaktní údaje školy Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa školy: Demlova 32, Jihlava Telefon: 56/ , 56/ Web: IČO: Identifikátor právnické osoby: Vedení školy: Ředitel: Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Nosek Mgr. Stanislav Novotný Zřizovatel Zřizovatelem je statutární město Jihlava Právní forma: obec, IČO: Další identifikační údaje Škola hospodaří formou příspěvkové organizace a je v právní subjektivitě od Škola byla zařazena do sítě škol ; následně Součástí školy je školní družina a školní klub, školní knihovna. Základní škola IZO: Školní družina a školní klub IZO: Knihovna IZO: Bankovní spojení Česká spořitelna /0800 4

5 Charakteristika školy Základní škola Jihlava, Demlova 32 je školou plně organizovanou. Škola se zaměřuje na všeobecnou tělesnou přípravu se specializací na výkonnostní volejbal, výuku informačních a komunikačních technologii a na výuku dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2012/2013 měla škola 17 tříd, které navštěvovalo 367 žáků. Ve škole fungovala 4 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu. Škola měla 3 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jednu přípravnou třídu. Děti měly možnost odebírat školní mléko. Do tohoto projektu se ve školním roce 2012/2013 zapojilo 161 dětí. Škola byla provozně zajišťována touto strukturou pracovníků: a) pedagogické obsazení 24 učitelů (z toho 1 ředitel, 1 zástupce ředitele) 5 vychovatelek na částečný úvazek 5 asistentek pedagoga b) správní zaměstnanci 1 sekretářka mzdová účetní 1 ekonomka - hospodářka 1 školník, údržbář 1 údržbář (bazén, budova C) 5 uklízeček 1 uklízečka na zkrácený úvazek 5

6 Škola pracovala po celý školní rok 2012/2013 podle plánu práce, který vycházel ze stanovených úkolů, jež vyplývaly z hodnocení a závěrů školního roku 2011/2012. Rozborem práce z předmětových týmů a metodického sdružení byly úkoly rozpracovány a následně vyhodnocovány v termínech stanovených plánem. V průběhu školního roku jsme dále ve své práci vycházeli ze čtvrtletních úkolů, kde byly delegovány kompetence, zodpovědnost a provedení vlastních úkolů a stanovení závěrů a opatření. Celoroční hodnocení je analýzou a syntézou prací všech pracovníků školy, které byly realizovány v předmětových týmech a metodickém sdružení. 6

7 Spádové obvody školy Arbesova Brněnská od mostu k ul. Okružní Březinova Dlouhá stezka k ulici Okružní Dělnická Demlova Družstevní Hálkova Hauptova Helenínská Hůlová Chelčického Kmochova Lesní Na Člunku Nad Řekou Na Kalvárii Na Kopci Na Samotě Okružní Osvobození Purkyňova Stará Cesta Stavbařů Šrámkova U Břízek Části města: Helenín, Henčov, Kosov 7

8 Přehled učebních plánů ročník ŠVP ročník ŠVP Volitelné předměty Volitelné předměty 2012/ r. 2.r. 3.r. 4.r 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Výtvarný seminář Přírodopis v životě Sportovní průprava Nepovinné předměty Nepovinné předměty 2012/ r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Speciální pedagogika Flétna Plavání Mediální výchova 2 8 Kroužky Kroužky 2012/ r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Sportovní kroužek Keramický kroužek Logopedický kroužek Dramatický kroužek 9 1 Zábavné čtení Trojlístek 12 Počítačový kroužek Mensa Dopravní kroužek Příprava na SŠ Čj 11 8

9 Personální složení školy Přehled o pedagogických pracovnících Jméno a příjmení Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyučují Hodin aprobovaných Mgr. Zdeněk Nosek 1 VŚ 1.st., Hv Tv, Hv 3 4 Mgr. Stanislav Novotný 1 VŠ F, ZT, ICT ICT, F, 16 - Mgr. Stanislava Mauleová 1 VŠ Čj, Ov Čj, Ov 22 - Mgr. Andrea Medunová 1 VŠ M, Z M, Z, Pč 17 2 Mgr. Daniel Špejtek 1 VŠ Tv, Vých. ke zdraví Tv, Vých.ke zdraví 22 - Mgr. Jarmila Kalinová 1 VŠ Př, Ch Př, Ch, Tv 18 4 Mgr. Alena Golská 1 VŠ M, Ov M, Ov, F, Ze 18 4 Mgr. Lenka Štorková 0,95 VŠ D, Rj, Aj Aj, Dě 21 - Mgr. Naděžda Rychecká 1 VŠ D, Rj, Čj Aj, Dě, Čj Mgr. Dagmar Homová 1 VŠ 1. st. 1. st., PČ 16 6 Mgr. Věra Růžičková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Alexandra Pátková 1 SŠ 1. st 1. st., Hv 22 1 Ing. Ivana Cejpková 1 VŠ Vv Vv, Aj 13 9 Mgr. Marcela Daňková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Dana Müllerová 1 VŠ 1. st. 1. st Hodin neaprobovaných 9

10 Jméno a příjmení Úvazek Kvalifikace Aprobace Vyučují Hodin aprob. Mgr. Eva Svobodová 1 VŠ 1. st. 1. st., Hv 20 2 Mgr. Jitka Punčochářová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Sylva Tomanová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Naděžda Kokešová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jaroslava Kokešová 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Jana Kasáčková 1 VŠ 1. st. 1. st Mgr. Martina Hamáčková 1 VŠ 1. st. 1. st, Hv 21 2 Mgr. Pavel Tůma 1 VŠ D, Aj D, Aj 22 - Jarmila Hubáčková DiS. 0,7 vyšší odb. asistentka pedagoga 28 Renata Dudová 0,8 SŠ asistentka pedagoga 32 Michaela Pospíšilová 0,6 SŠ asistentka pedagoga 24 Pavla Vaňková 0,65 SŠ asistentka pedagoga 26 Bc. Lenka Mičková 0,53 VŠ asistentka pedagoga 21 Hodin neaprobovaných 10

11 Přehled o vychovatelkách školní družiny a klubu!!!!!! Jméno a příjmení Kvalifikace Zařazení Úvazek Marta Prchalová SpgŠ ved. vychovatelka 0,89 Irena Mácová SpgŠ vychovatelka 0,42 Lenka Procházková SpgŠ vychovatelka 0,83 Renata Michnová SŠ + DPS vychovatelka 0,83 Eva Bílková SŠ sociální vychovatelka 0,76 Přehled o provozních a TH zaměstnancích Jméno a příjmení Kvalifikace Pracovní zařazení Úvazek Jitka Kulhová SPŠ ekonomka 1 Marcela Krhánková SPŠT - DPS hospodářka 0,9 Stanislav Balík SŠ školník 1 Silvestr Bolek SŠ strojník šk. bazénu 0,8 Olga Kunová uklizečka 0,8 Hedvika Komůrková uklizečka 0,63 Simona Müllerová uklizečka 0,91 Marie Křížová uklizečka 0,75 Dagmar Šimková uklizečka 0,91 Ludmila Matoušková uklizečka 0,38 11

12 ředitel statutární orgán p. Nosek Zdeněk statutární zástupce p. Stanislav Novotný ročník 6. A - pí Mauleová 6. B - pí Medunová 7. A - p. Tůma 8. A - pí Golská 9. A - pí Cejpková ročník netřídní pí Štorková pí Rychlecká pí Kalinová p. Špejtek ročník 1. A - pí N. Kokešová 1. B - pí Pátková 1. C - pí Růžičková 2. A - pí Daňková 2. B - pí Kasáčková 3. A - pí Tomanová 3. B - pí J. Kokešová 4. A - pí Svobodová 4. B - pí Müllerová 5. A - pí Punčochářová 5. B - pí Homová ŠD a ŠK Pí Prchalová vedoucí vychovatelka výchovný poradce metodik prevence integrovaní žáci pí Medunová A. speciální třídy přípravná třída pí Hamáčková ekonomický úsek pí Kulhová J. sekretariát personální pí Krhánková M. bazén p. Bolek údržbář vedoucí pracoviště Školník údržbář p. Balík pí Komůrková pí Müllerová pí Křížová pí Šimková pí Matoušková vychovatelky pí Procházková pí Mácová pí Michnová pí Bílková pí Kunová 12

13 Zápis dětí do 1. třídy 2013/2014 po odkladu z roku 2012/2013 řádně přijatých s odkladem školní docházky nastoupí ve školním roce 2013/ Příprava žáků k přijímacím zkouškám cvičení z matematiky - nepovinný předmět pro žáky 9. ročníku - do přijímacích zkoušek - zaměřeno na průběžné opakování látky - rozšiřující témata - úkoly pro domácí přípravu žáků cvičení z českého jazyka - nepovinný předmět pro žáky 9. ročníku - do přijímacích zkoušek - průběžné opakování látky - rozšiřující témata testy SCIO - škola zakoupila pro všechny žáky 9. ročníku testy od společnosti SCIO testy z matematiky, českého jazyka, testy obecně studijních předpokladů, testy z anglického jazyka - každý žák obdržel vyhodnocení svého testu, které mohl přiložit k přihlášce na SŠ před PŘ byl čas věnován především souhrnnému opakování učiva přijímací zkoušky nanečisto žáci, kteří si podali přihlášku na obory s přijímací zkouškou 13

14 Přehled přijatých žáků v roce 2012/2013 Gymnázium Jihlava Gymnázium 4leté 1 Gymnázium 6leté 1 Gymnázium 8leté 1 Obchodní akademie Obchodní akademie 1 SŠ průmyslová Informační technologie 2 Strojírenství 2 SŠ technická Mechanik elektrotechnik 1 Elektrikář 2 Obráběč kovů 1 Mechanik seřizovač 1 SŠ stavební Stavebnictví 1 Hotelová škola Světlá a OA Hotelnictví 1 SPŠ chemická Pardubice Požární ochrana 1 Aplikovaná chemie 1 ŠECR Jihlava Předškolní a mimoškolní pedagogika 2 SŠ rybářská a vodohospodářská J. Krčína Třeboň Rybář 1 SŠ, ZŠ a MŠ pro zrak. postižené Brno Sociální činnost 1 SŠZ Jihlava Zdravotnický asistent 1 SOŠ a SOU Třešť Cukrář 2 SŠ F. D. Roosvelta pro tělesně postižené Brno 1 14

15 SŠA Jihlava Autolakýrník 1 Celkem 23 žáků 9. ročníku, 1 žákyně 7. ročníku a 1 žák 5. ročníku. Víceleté gymnázium V letošním školním roce se z naší školy hlásila 1 žákyně k 6letému studiu na Gymnáziu Jihlava a 1 žák k 8letému studium na Gymnáziu Jihlava. Oba žáci byli přijati. Střední školy, SOŠ, SOU Přijímacího řízení se zúčastnilo všech 23 žáků 9. ročníku a 1 žák 8. ročníku. Klady učební obory bez přijímacích zkoušek, pouze na základě prospěchu ze ZŠ umístění všech žáků během prvního kola střední školy využívají stále více přijímací zkoušky Zápory nemožnost stáhnutí zápisového lístku (pouze v případě s odvoláním) Přijímací řízení další kola Všichni žáci přijati bez výraznějších problémů během prvního kola. Výsledky vzdělávání Přehled klasifikace konec školního roku 2012/2013 ročník počet žáků vyznamenání prospěli neprospěli Celkem

16 Přehled výchovných opatření důtka TU důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. pololetí pololetí Výsledky žáků v soutěžích okresní kolo olympiáda Aj 4. místo Patrik Klika skok vysoký - Laťka místo Jan Průša 2. místo Patrik Pintér 3. místo Pavel Černý Celostátní výtvarná soutěž Česko mýma očima 1.místo. Marcela Smrčková Krajská soutěž Návrh poštovní známky 1.místo..Lucie Baranovičová Mc Donald s Cup Nejnápaditější transparent 1.místo Krajská soutěž pro zrakově postižené 1.místo psaní Dominik Vanko 2.místo čtení.dominik Vanko okresní turnaj ve florbalu mladší žáci 4. místo Dále jsme se zúčastnili zeměpisné olympiády, chemické olympiády, olympiády v českém jazyce, recitační soutěže, turnajů v odbíjené a kopané, soutěží v lehké atletice. 16

17 Popis a hodnocení Hrátky 2012 Dne proběhlo již jedenácté celodenní setkání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které pod názvem Hrátky pořádala ZŠ Jihlava, Demlova 32. Hrátek se zúčastnilo 95 dětí z devíti základních škol / praktických, speciálních/ kraje Vysočina. Letošní Hrátky se nesly v duchu Vánoc, na které jsme se už všichni těšili. Abychom si zkrátili čas čekání, sešli jsme se při hraní, soutěžích a tvoření ve vánočních dílnách, kde jsme vytvářeli různé výrobky : Vánoční hvězdy z alobalu, Andělský úsměv s výrobou andělů a Dovádění s Ježíškem v tělocvičně. Největší úspěch měla dílna Sobi s překvapením - (práce s papírem, lepení na čokoládu), protože se všem výrobky moc povedly a děti říkaly, že soby použijí jako dárek pro rodiče. Tradičně děti využily i počítačovou učebnu, kde pracovaly s různými programy a oblíbenou keramickou dílnu s tvorbou keramických vánočních stromků. Hrátky probíhaly v tvořivé atmosféře, plné očekávání a dobré nálady. Mezi tvořením zhlédly děti kouzelnické vystoupení Milana Ošmery. Hrátkami prolínala píseň Rolničky, rolničky, při které probíhalo zdobení společného vánočního stromečku, na který si všechny děti připravily vlastní ozdoby. Na závěr si děti tradičně odnášely tašku plnou dárků a dobrot. Celá akce se uskutečnila pod záštitou primátora města Jihlavy, Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových, za drobné dárky patří poděkování Renatě Baierové McDonald s ČR s.r.o. a za mléčné výrobky dodavatelům Moravia Lacto, Olma, Meggle, Povltavské mlékárny, Polabské mlékárny, Bohemilk Opočno. Hrátky zajišťoval tým pedagogů a dětí ZŠ Jihlava, Demlova 32 pod vedením Z. Noska a V. Růžičkové. Děkujeme všem za empatický přístup a věříme, že i nadále tato akce bude probíhat ve stejném duchu. 17

18 Hodnocení DVPP Přehled čerpání prostředků DVPP 2012/2013 č.dokl. Název akce Jméno Cena 5301 Kurzy AJ Mgr. Kalinová, Pátková, Nosek 4000,- v Kč 5321 Změny v právních předpisech Mgr. Nosek 1100, Hodnocení a klasifikace Mgr. Nosek, Růžičková 2136, Seminář AJ Mgr. Tůma 600, Tvorba webových stránek Mgr. Novotný 2401, Seminář Přípravná třída Mgr. Müllerová, Hamáčková 1900, Kurz AJ Mgr. Hamáčková 1000, Kurz Písmo Comenia Script všechny vyučující 1. stupně 6500,- Celkem: 20137,- Vzdělávací akce poskytované zdarma Patologické jevy u dětí p. Martínek Mgr. Medunová, Mauleová Logopedie Mgr. Hamáčková Konference Activ board Mgr. Svobodová, Kasáčková Činnostní učení Mgr. Hamáčková Multimediální ročenka životního prostředí Mgr. Homová Vybrané okruhy speciální pedagogiky pí Vaňková Prevence kriminality kolektiv ped. pracovníků CPIV Práce s dětmi se spec. ped. potřebami asistentky pedagoga Práce se systémem Moodle kolektiv učitelů 2. stupně 18

19 Prezentace školy na veřejnosti regionální Hrátky 2012 akce pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zdobení vánočního stromečku na Masarykově náměstí výstava výtvarných prací (Vánoce) Magistrát města Jihlavy ročníkové dny žáků 1. stupně v divadle školy dny otevřených dveří školy pro budoucí prvňáčky (divadlo, tělocvična) den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků kulturní program vítání občánků Magistrát města Jihlavy přehlídka jazykových dovedností žáků tříd den Africe dětská prodejní akce s finančním darem Africe Údaje o výsledcích kontrolní činnosti Kontrolní činnost ve školním roce 2012/2013 Kontrola OSSZ plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění protokol č.732/12/777 bez nedostatků. Kontrola účetnictví zřizovatel protokol č. MMJ/T/2013,JID:2013/MMJ bez nedostatků. Kontrola majetku OŠKT MMJ bez nedostatků. Kontrola nájemních smluv OŠKT MMJ připomínky řešeny metodickým pokynem č. JID 534/2013, 218/2013Deml. Kontrola KHS protokol č. KHSV/23101/2012/JI/HDM/HOD. bez nedostatků. Kontrola ČŠI protokol č. ČŠIJ 883/12-J bez nedostatků. Odborový svaz kontrola BOZP bez nedostatků. Účast na národním šetření programu Zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd. 19

20 Hlavní úkoly školy na školní rok 2013 / 2014 Materiální zabezpečení výuky rekonstrukce ochozu bazénu (reklamace) výměna oken, zateplení budovy C pokračování v přepracování dendrologické a bylinkové stezky, výsadba stromků a keřů v rámci projektu Přírodní zahrada výměna podlahové krytiny v prostorách školy další fáze budování dětského koutku pro 1. stupeň a ŠD výmalba tříd a nátěr zárubní Další vzdělávání pedagogických pracovníků využití interaktivní tabule ve výuce přípravy učitelů pokračování jazykových kurzů funkční studium p. Novotný dále dle nabídek NIDV, Vysočina Education, CPIV Vzdělávací a výchovné úkoly Hrátky 2013 jazykové dovednosti žáků 1. až 9. tříd ročníkové dny 1. až 5. tříd akce pro děti z mateřských škol propagace školy zápis do 1. tříd vydávání školního časopisu Všímálek třídění odpadů sběr baterií, papíru, kůry, léčivých rostlin granty: Přírodní zahrada projekty : Přírodní vědy na ZŠ v Jihlavě blokové a projektové vyučování třídní akce ve Vrakbaru srovnávací SCIO testy pro 6. a 9. ročník 20

21 příprava testů pro 1. stupeň spolupráce s poradenskými pracovišti a ostatními institucemi nabídka sportovních kurzů LVVZ - cyklo voda lanové centrum - outdoorový kurz 6. Obecné úkoly podpora a upevňování čtení s porozuměním, čtenářská a matematická gramotnost důraz na efektivní využívání PC, interaktivních tabulí a dataprojektorů prevence nežádoucího chování, minimalizace výchovných problémů ve škole důraz na regionální společenské dění v souvislostech dějin 2. poloviny 20. století účast dětí na olympiádách a soutěžích důraz na hodnocení a sebehodnocení žáků dopravní výchova ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí obrana vlasti etická výchova korupce finanční gramotnost Spolupráce s rodičovskou veřejností informační nástěnka rozvíjení spolupráce na webových stránkách školy (Mgr. Novotný) 2 x za rok schůzka SRPDŠ 3 x za rok pedagogické informační odpoledne akce pro veřejnost 21

22 Školská rada Jmenný seznam členů Školské rady zvolených při ZŠ Jihlava Demlova 32 na volební období od do Členové jmenovaní zřizovatelem: 1. Ing. Václav Kodet 2. Mgr. Roman Křivánek Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: 1. Mgr. Marcela Daňková 2. Mgr. Daniel Špejtek Členové zvolení z řad zákonných zástupců žáků: 1. Bc. Roman Sýkora 2. Renata Michnová Školská rada se schází 2x ročně. Ředitelem školy je seznámena s činností školy pro školní rok a vyjadřuje se k problematice školy (schválení výroční zprávy, schválení rozpočtu ). 22

23 Základní údaje o hospodaření za rok 2012 /2013! 1. Příjmy Kč Ze státního rozpočtu Z obecního rozpočtu Kreditní úroky z banky Poplatky od rodičů (kroužky, ŠD) Příjem za školní stravování 0 Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy Příjmy celkem Výdaje a) Investiční výdaje Z prostředků od RŠ OkÚ (účelové) 0 Z prostředků zřizovatele 0 Z prostředků FRIM 0 Celkem 0 b) Neinvestiční výdaje 1. Z prostředků státního rozpočtu Druh výdaje Účetní položka Částka Kč Náklady na platy pracovníků školy Ostatní platby za provedenou práci Zákonné odvody + FKSP Výdaje za učebnice výdaje za osobní ochranné pomůcky a oděvy 0 výdaje za cestovné výdaje za DVPP poj. mzdy, DPS,ostatní 0 Ostatní školní potřeby 1. ročník 0 Celkem

24 2. Z prostředků od zřizovatele Druh výdaje Účetní položka Částka Kč Údržba a opravy Ostatní finanční náklady 0 Voda Mzdy hlavní činnosti Elektřina Vytápění (ústřední) Mzdy DČ DHM Odpisy Nákup zboží, ostatní materiál Spoje Ostatní položky seskupení 516 (ostatní služby) Celkem Materiální vybavení školy Nábytek do tříd a šatní skříňky Výpočetní technika a interaktiv. tabule Skluzavka a pískoviště ,- Kč. Šatní skříňky ,- Kč ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky na mzdy byly čerpány v souladu se mzdovými předpisy a za dodržení pokynů MŠMT ČR. Prostředky na provoz z Magistrátu města Jihlavy byly dostačující. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl ,- Kč. 24

25 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou dne , Školskou radou dne V Jihlavě dne

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Učební plán I. stupeň: školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více