Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46"

Transkript

1 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet příjmů a ukončení pobytu d) průměrný věk uživatelů.. 6 e) úroveň poskytovaných služeb ubytování.. 6 f) úroveň poskytovaných služeb- stravování... 6 g) náklady na stravování.. 7 h) využití volného času, organizování a provádění volnočasových aktivit... 8 ch) standardy kvality sociálních služeb 12 i) jiné aktivity zařízení Zdravotní péče a rehabilitace 14 a) zajištění zdravotní péče...14 b) hospitalizace uživatelů..16 c) problematika dekubitů, prevence, vybavenost poloh.pomůckami.. 16 d) rehabilitace.. 17 e) vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů f) restriktivní opatření.. 20 II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců Přírůstky a úbytky zaměstnanců Průměrné platové třídy Dodržování bezpečnosti práce Pracovní neschopnost dle funkcí Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Práce přesčas Rozbor čerpání mzdových prostředků podle jednotl.složek platu Vzdělávání zaměstnanců.. 27 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Oblast pohledávek a závazků Oblast dotací ze státního rozpočtu Investice Doplňková činnost IV. Autoprovoz. 46 V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 1

2 VI. Komentář o tvorbě a čerpání peněžních fondů. 48 VII. Kontrolní činnost.. 50 VIII. Inventarizace. 52 Přílohy 2

3 Slovo úvodem Vážené dámy,vážení pánové, rok 2009 přinesl do života Domova pro seniory Strážnice řadu novinek. Ať to bylo nové vybavení rehabilitačními pomůckami, stavební opravy uvnitř areálu, které napomohly ke zvýšení standardu v péči o uživatele nebo řada akcí, které vedly k většímu zapojení našich uživatelů do společenského života. I přes složité ekonomické podmínky se nám podařilo během roku 2009 realizovat celou řadu opatření zlepšujících stavební stav a vybavení Domova. S využitím dotace od našeho zřizovatele - Jihomoravského kraje jsme dokončili generální opravu střechy novější budovy Domova v hodnotě 500 tis. Kč. Jelikož stávající osobní výtah již nesplňoval bezpečnostní normy, bylo třeba provést celkovou výměnu výtahového zařízení v hodnotě tis. Kč. Nyní mohou naši uživatelé používat nový, moderní a bezpečný výtah. Podařilo se nám významně zvýšit komfort poskytované péče pro imobilní uživatele: provedli jsme celkovou rekonstrukci dvou koupelen v hodnotě téměř 500 tis. Kč a pořídili pro ně speciální koupací křeslo. Pořídili jsme i řadu dalších zařizovacích předmětů, které se zdravému člověku možná jeví banálně, ale svým specializovaným provedením podstatně ulehčují každodenní běžné úkony našich uživatelů: rehabilitační vozíky, stolečky k lůžku, toaletní křesla, elektrická polohovací lůžka. Po celý rok jsme se zaměřovali na další zlepšování poskytovaných sociálních služeb, zejména v oblasti práv uživatelů, preventivní vymezení havarijních situací, oblast managementu kvality a zvyšování komfortu při poskytování soc. péče a kontrolních mechanismů včetně možnosti podat stížnost na kvalitu služby ze strany uživatele, jeho rodinného příslušníka, popř. jiné osoby. Důležitou součástí kvalitního poskytování sociální péče je oblast vzdělávání. Naše zařízení bylo opět organizátorem Konference pracovníků v sociálních službách, zaměřené na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. Konference se konala v květnu a pro velký zájem budeme pokračovat i nadále. Součástí vzdělávání je i účast zaměstnanců na specializovaných akreditovaných školeních, které mají za cíl upevňovat a rozšiřovat odborné vzdělání v oblasti sociální péče. V říjnu jsme se zapojili do celostátního projektu Týden sociálních služeb, jehož součástí byl Den otevřených dveří, tematicky zaměřená výstavka výtvarných prací žáků obou základních škol, vystoupení cimbálové muziky. Mohli jsme tak všem zájemcům prezentovat změny v poskytování služeb sociální péče, jejich zlepšení a možnosti dalšího rozvoje. Náš Domov byl vybrán do mezinárodního projektu Program Leonardo da Vinci, jehož cílem je zprostředkování zahraničních stáží a získání zkušeností pro pracovníky u partnerských organizací v Evropě. Naši pracovníci v rámci projektu absolvují stáže v zařízeních sociální péče v Itálii a Španělsku. Po celý rok 2009 jsme pro naše uživatele pořádali řadu větších i menších akcí, které jim zpestřují život a zapojují je do dění ve městě. Byly to kulturní vystoupení v Domově, speciální soutěže nebo sportovní hry pro seniory s určitým tématickým zaměřením, zábavná 3

4 odpoledne, účast na Strážnických slavnostech, akcích Strážnického léta, vinobraní, oslava Dne seniorů spojená s kulturním programem. Snaha pracovníků o kvalitní život našich uživatelů by nemohla v Domově probíhat bez spolupráce s veřejnou správou, základními a středními školami, bez dárců, kteří svým věcným nebo finančním příspěvkem pomohli ke zpříjemnění života u nás. JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka 4

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. Sociální a výchovná péče Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, poskytuje dle ust. 49 a 50 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od pobytové sociální služby : domov pro seniory domov se zvláštním režimem. Obě pobytové sociální služby byly registrovány rozhodnutím KÚ JmK kraje čj. JMK 66546/2007 ze dne , které nabylo právní moci dne Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2009 byla celkem 93 uživatelů. Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): 39 uživatelů 54 uživatelů Počet uživatelů k : celkem 92 uživatelů. DS 39 uživatelů DZR 53 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem: 99,54% využití obložnosti: DS 41,94% využití obložnosti: DZR 57,59% Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 29 žadatelů. Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 38 žadatelů. Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 26 uživatelů. Počet příjmů na soc. službu: DS 7 uživatelů DZR 19 uživatelů Ukončení pobytu celkem: 25 uživatelů DS 7 uživatelů (6 uživatelů zemřelo a 1 uživatel odešel do soukromí) DZR 18 uživatelů (17 uživatelů zemřelo, 1 uživatel odešel do soukromí) 5

6 Průměrný věk uživatelů Průměrný věk uživatelů: 80,5 let. DS 76,1 let DZR 83,6 let Nejstarší uživatel má 99,5 let. Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Pokoj Počet celkem na DS na DZR jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyřlůžkový pětilůžkový šestilůžkový Počet pokojů celkem Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo. Cílem je, aby postupně docházelo ke snížení počtu lůžek na pokojích, čemuž odpovídá i postupné snižování kapacity uživatelů. Úroveň poskytovaných služeb- poskytnutí stravy Stravování uživatelů: V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci stravovacího provozu pro uživatele stravu v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle požadavků uživatelů je podávána i strava mixovaná. Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů Nutridrink. 6

7 Náklady na stravování Norma spotřeby potravin: leden 2009 Uživatelé Počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % normální,dietní ,- 40,4 59, ,00 diabetická ,- 44,4 61, ,00 Zaměstnanci Počet obědů , ,60 Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,20 -dieta ,6 7976,40 norma spotřeby potravin za leden/ ,20 Norma spotřeby potravin: únor - prosinec 2009 Uživatelé Počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč % normální,dietní , , ,00 diabetická , , ,00 Zaměstnanci , ,00 Ostatní-obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,00 -dieta , ,00 norma spotřeby potravin za únor-prosinec/ ,00 Na zlepšení stravy o svátcích se zvyšuje o 150,-/osobu , ,- Spotřeba potravin: 1. Uživatelé ,00 2. Zaměstnanci ,60 účet ,55 3. Doplňková činnost účet ,60 spotřeba potravin za rok celkem: ,15 7

8 Jídelníček je pravidelně sestavován na období 4 6 týdnů vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou. Ve stravovací komisi jsou vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdravotní péče, sociální pracovnice, zástupce kuchařů, vedoucí odd. stravování a ředitelka. Rovněž pravidelně dochází zástupce uživatelů, jehož připomínky a návrhy se projednávají a slouží jako podněty pro sestavování jídelníčku. Své požadavky a přání mohou uživatelé také napsat do knih přání a stížností, které jsou umístěny v obou jídelnách. Tyto připomínky jsou rovněž řešeny ve stravovací komisi. Jídelníčky jsou vyvěšeny na jídelnách a chodbách v zařízení tak, aby se s nimi mohli seznámit jak uživatelé, tak rodinní příslušníci. Jejich velikost je přizpůsobena i uživatelům s horším zrakem. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici např. novoroční večírek, soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici, sportovní hry, opékání špekáčků, Den seniorů, apod. A také naši uživatelé navštěvují každý rok akce mimo zařízení - ochotnické divadlo v Louce, strážnická pouť, folklorní slavnosti, strážnické vinobraní atd. V roce 2009 proběhly pro naše uživatele tyto akce: Novoroční večírek - oslava nového roku a zpívání písniček při harmonice Promítání videa z Kněždubské půti - zábavné divadlo na téma návštěva u lékaře Fašaňk vzpomínání na tradice, které se váží k Fašaňku a zpěv fašaňkových písniček Promítání videa - s názvem "Medjugorie"o poutním místě katolických věřících, kde se od roku 1981 zjevuje Panna Maria Divadlo Louka - uživatelé se společně s doprovodem vydali do Louky na divadelní hru od Gabriely Preissové s názvem Gazdina roba Soutěž o nejkrásnější kraslici - uživatelé vyrobili své kraslice z perníkového těsta, z výfuků z vajíček i z papíru. Pak se ty nejvydařenější kraslice vystavily na chodbách domova, kde zaměstnanci a návštěvy vybírali nejhezčí kraslici. 8

9 Vystoupení dětí a jejich maminek - pásmo písniček, říkanek a pohádka o Červené řepě Indiánský den - 3. ročník sportovních her seniorů s indiánskou tématikou, tyto hry jsme uspořádali za spolupráce Domu dětí a mládeže Strážnice Strážnické slavnosti zhlédnutí krojovaného průvodu a dění kolem něj Přednáška - na téma bezpečnosti a požární ochrany v zařízení Soutěž v kuželkách proběhla na zahradě za účasti 16 uživatelů Koncert DH Svárovanka v rámci strážnického pouti se vydali naši uživatelé za doprovodu pracovníků na náměstí, kde hrála dechová hudba Svárovanka Promítání fotek vzpomínání na kulturní akce pořádané v zařízení i mimo něj Opékání špekáčků tato akce se opět po roce konala na naší terase Strážnické vinobraní - v duchu místní vinařské tradice se uskutečnilo na náměstí vinobraní s kulturním programem za účasti 25 našich uživatelů Den seniorů cimbálová muzika ve složení tří houslistů a jednoho basisty přišla zahrát a zazpívat našim uživatelům k svátku seniorů. 9

10 Vernisáž výstavy dětských kreseb na téma Kam bych vzal svoji babičku nebo dědečka na výlet nebo Jak tráví moje babička nebo dědeček volný čas, vernisáž proběhla v našem zařízení Vystoupení dětí z MŠ - 15 dětí ve věku 3 až 6 let vystoupilo s pohádkou a s pásmem krátkých písniček Promítání DVD - o návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR Vystoupení ZUŠ Strážnice žáci ze ZUŠ zpříjemnili našim uživatelům předvánoční čas svým zpěvem Vystoupení studentů z Gymnázia kolem 30 studentů zazpívalo za doprovodu cimbálové muziky našim uživatelům vánoční koledy Živý betlém - strážnická mládež přišla našim uživatelům zahrát vánoční pásmo s tématikou narození Ježíška v Betlémě. Přehled aktivizačních akcí: leden cvičení paměti, malba pastely, navlékání korálků, skládání puzzle, práce s modelovací hlínou, barvou a štětcem únor výroba masek na Fašaňk, výroba špejlových broučků, muzikoterapie, taneční terapie březen pečení z perníkového těsta a zdobení, setí obilí do truhlíků, pletení pomlázky, výroba velikonočních kraslic duben pečení slaných tyčinek z listového těsta, výroba indiánských čelenek, práce s modelovací hlínou, výroba a barvení korálků, sázení cibulovin 10

11 květen příprava jednohubek, výsadba muškátů do truhlíků na balkony, práce s přírodním materiálem, předčítání z knihy červen pečení jablkových šátečků, hry na procvičení paměti, výroba náramků přátelství, práce s textilem, nůžkami a lepidlem koláž, hry na zahradě s procvičováním paměti červenec výtvarné práce s přírodním materiálem, papírem, lepidlem, nůžkami - květina - dekorace do okna, skládání papíru - výroba dárkové kabelky, pobyt na zahradě srpen práce s modelovací hlínou, následné domalování za použití barvy a štětce, výroba dečky na stůl za použití bílého plátna, tiskátek a barvy na štětce, pobyt na zahradě září výroba svíček ze včelího vosku, výroba veselých obrázků do oken z proužků papíru, vyřezávání dýní, úprava záhonů, sběr jablek a ořechů, hodnocení dětských kreseb říjen výroba draka - pomocí barevných listů, výroba různých postaviček z přírodního materiálu (kaštany, větvičky, listí, kukuřičné listy, šišky apod.), hrabání listí listopad výroba vánočních přáníček za použití omalovánek, výroba vánočních ozdob a dekorací, pečení z lineckého těsta prosinec výroba betlémů z vosku V rámci aktivizačních činností jsme se účastnili 2. ročníku fotosoutěže, která byla vyhlášena časopisem Sociální péče s cílem ocenit tvůrčí činnost uživatelů. Do redakce jsme zaslali fotografii uživatelky s jejím výrobkem. Tato fotografie obsadila 3. místo. 11

12 Již tradicí se stal v našem zařízení dýňový týden, kdy jsou uživateli vyráběny výrobky z dýní, které zdobí zařízení a celý venkovní areál kolem budovy. Součástí je i jídelníček, který obsahuje např. kompot z dýní, dýňové zelí, apod. Akce probíhá na přelomu září a října. Standardy kvality sociálních služeb V roce 2009 jsem dokončili vypracovávání všech standardů, u některých z nich již došlo k revizím. Došlo k přepracování standardu č.1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb - bylo upraveno poslání a cílová skupina. Ve standardu č. 2. Ochrana práv osob jsme lépe vydefinovali práva uživatelů a vytvořili příručku pro uživatele. U standardu č. 3. Jednání se zájemcem o službu jsem provedli revizi a následně úpravu standardu. Lépe jsem vypracovali i standard č. 4. Smlouva se zájemcem o službu, kde došlo ke zjednodušení obsahu smlouvy a ke snížení počtu příloh smlouvy tak, aby uživatel lépe pochopil obsah smlouvy. Ke standardu č. 5. Individuální plánování průběhu soc. služby byla vypracována nová metodika. Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování soc. služby jsem doplnili o nový předpis, který lépe upravuje tuto problematiku a vytvořili novou příručku pro uživatele. Standard č.9. Personální a organizační zajištění sociální služby je upraven vždy, pokud dojde k organizačním změnám v zařízení následně je vydána změna organizačního řádu a případně dodatky v vnitřním předpisům, které se vztahují personální problematice. Při supervizích byl vypracován základ pro nový způsob hodnocení pracovníků, který byl zapracován i do nového předpisu, který tvoří součást standardu č. 10. Profesní rozvoj zaměstnanců. Zcela nově byl vypracován vnitřní předpis, který se vztahuje ke standardu č. 15. Zvyšování kvality sociální služby Významné pro naši práci bylo provedení cvičné inspekce poskytování sociálních služeb pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které proběhlo v našem zařízení od do Inspekce proběhla na kvalitu poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem. Z celkového max. počtu 144 bodů hodnocených kritérii Standardů kvality soc. služeb jsme dosáhli celkem 110 bodů, tj.76,39%. Z celkového počtu 17 hodnocených zásadních kritérií nebylo splněno pět kriterií. Uložená opatření se vztahovala: ke standardu č nové zpracování kritérií cílů tak, aby měřitelná a hodnotitelná ke standardu č uzavírání nových smluv při přechodu z jedné služby do druhé ke standardu č. 5.- provádět pravidelné vyhodnocení individuálních plánů ke standardu č.13.- ve spolupráci se zřizovatelem zajistit dostatečnou důstojnost poskytované soc. služby (absence sociálního zařízení na pokoji) ke standardu č provádět pravidelné hodnocení způsobu poskytované soc. služby Provedená cvičná inspekce nám ukázala naše silné i slabé stránky a další okruhy práce, kde máme co zlepšovat a dále se zdokonalovat. Rovněž to byla vhodná průprava i pro pracovníky v případě skutečné inspekce na poskytování sociálních služeb. 12

13 Velmi důležité zjištění pro poskytování soc. služby domov se zvláštním režimem po provedené inspekci bylo, že máme řádně ošetřena práva uživatelů, možnosti podávání stížností, nouzové a havarijní situace. Rovněž to, že jsme předložili dostatek důkazů k tomu, že službu provádíme v souladu se standardy. Projekt programu Leonardo da Vinci V roce 2009 jsme byli zařazeni do partnerství osmi neziskových organizací působících v Jihomoravském kraji, jichž obsahem činnosti je poskytování sociálních služeb. V rámci tohoto partnerství se účastníme projektu programu Leonardo da Vinci Exchange experiences in non profit sector, jehož obsahem je zprostředkování odborných zahraničních stáží pro pracovníky partnerských organizací, které se účastní tohoto projektu. Naši tři pracovníci navštíví v roce 2010 Itálii a Španělsko. Cílem je výměna zkušeností a přenos dobré praxe, získání praktických zkušeností a nových postupů od zahraničních organizací, které poskytují sociální služby stejným cílovým skupinám jako jednotlivá zařízení z České republiky. Celý projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Týden sociálních služeb Naše zařízení se připojilo k celostátnímu projektu Týden sociálních služeb, který byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky, jejímž je náš domov členem. Týden sociálních služeb se konal na různých místech České republiky od 5. do 11. října 2009 a v jeho rámci jsme připravili několik akcí. Pro veřejnost jsme připravili tajenky, které byly umístěny v čekárnách lékařů. Z účastníků jsme 6. října vylosovali tři úspěšné luštitele, které jsme odměnili. Dne 7. října proběhl Den otevřených dveří spojený s návštěvou cimbálové muziky, která na terase zpříjemnila odpoledne našim uživatelům. Vystoupení cimbálové muziky s příjemným posezením a pohoštěním bylo zároveň pro uživatele dárkem ke Dni seniorů. Oslovili jsme také obě strážnické základní školy žáky 4. tříd, s námětem na výtvarnou soutěž na téma Kam bych vzal svoji babičku nebo dědečka na výlet nebo Jak tráví moje babička nebo dědeček volný čas. Dvacet nejzdařilejších výkresů bylo vystaveno v našem zařízení a dne 8. října byly děti pozvány k převzetí cen, které jim předali zástupci města. Nejlepší tři výkresy z každé školy vybírali naši uživatelé. Zástupci města rovněž zahájili výstavu těchto prací. Konference pracovníků v sociálních službách V roce 2009 opět proběhla Konference pracovníků v sociálních službách. Této konference se účastnili jednak zdravotničtí pracovníci z nemocnic a zařízení soc. péče, jednak sociální pracovníci v přímé péči. Velký zájem o tuto konferenci je ze strany maminek na mateřské dovolené zdravotních sester z nejbližšího okolí, které se si tak doplňují vzdělání v souladu se 13

14 z.č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Konference byla registrována Českou asociací sester s možností získat 4 10 kreditních bodů v rámci vzdělávání sester. S ohledem na velký zájem budeme v těchto konferencích pokračovat každoročně. Další poskytované služby: Našim uživatelům zajišťujeme také různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka a holič. Z důvodů nezájmu ze strany uživatelů přestala k nám docházet kadeřnice. Uživatelům pomáháme při vyřizování jejich osobních záležitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních. Zprostředkováváme poskytování služby osobní asistence od Charity Strážnice. 2. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková již čtvrtým rokem. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách hod. a ve čtvrtek ráno od 8.00 do hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněni předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 44. MUDr. Kvasnička psychiatr pečuje o 10 uživatelů dle jejich potřeby. MUDr. Pálenský psychiatr - pečuje o 40 uživatelů. Dochází do zařízení 1x za 14 dnů, vždy v úterý od 13:00 hodin. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 50 klientů. Rozdělení podle dg.: ženy muži alkoholici 2 4 deprese 11 3 schizofrenie 2 2 demence různých typů oligofrenie 3-14

15 MUDr. Odrazil internista 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u 3 žen a 2 mužů. Dále pak předoperační interní vyšetření dle požadavků. Průměrně 52 uživatelů. MUDr. Hudečková neurolog. návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. Tato spolupráce je rovněž na velmi dobré úrovni. MUDr. Plesníková - oční lékařka ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uživatelů jsme navázali spolupráci s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor. a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Infekční onemocnění: Dne byl MUDr. Knotkovou oznámen výskyt MRSA u jedné uživatelky našeho zařízení. Toto bylo telefonicky oznámeno na KHS Jmk, územní pracoviště Hodonín a následně zřizovateli. Dle pokynů hygienické stanice byla uživatelka izolována na samostatném pokoji, zaveden bariérový ošetřovací režim. Uživatelka byla přeléčena. Bariérový ošetřovací režim ukončen po telefonické konzultaci s KHS JmK. Další infekční onemocnění se již nevyskytla. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. Rychlá záchranná služba zasahovala v minulém roce v našem zařízení celkem 17x, a to pro tyto náhlé změny zdravotního stavu: 2x porucha vědomí 1x krvácení z AV-SHUNTU 6x náhlé zhoršení celkového zdravotního stavu 3x pád (zranění při pádu) 1x hemateméza 1x urologické potíže 2x hypertenze 1x nezvládnutelná bolest V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou Zvláštní smlouvu s celkem 7 zdravotními pojišťovnami. 15

16 Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních. V roce 2009 bylo celkem 42 hospitalizací u 35 uživatelů, někteří opakovaně, v celkové délce 439 dnů. počet hospitalizací Počet dnů hospitalizace Interní odd. nemocnice TGM Hodonín Chirurgické odd. nemocnice TGM Hodonín Oční odd. nemocnice Kyjov 4 12 TRN odd. nemocnice Kyjov Chirurgické odd. nemocnice Kyjov 1 2 Kožní odd. nemocnice Kyjov 1 17 Urologické odd. nemocnice Kyjov 1 3 Ortopedické odd. nemocnice Kyjov 1 12 Rozdělení uživatelů podle smyslového postižení: ženy muži nevidomí 1 2 neslyšící, porucha sluchu 7 7 Tělesné postižení těžkého stupně stav k : 4 ženy - amputace dolní končetiny 1 žena - těžké tělesné postižení svalová myopatie 1 žena - skleróza multiplex zcela imobilní, těžké kontraktury končetin Výskyt dekubitů, prevence, vybavenost polohovacími pomůckami Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. Průběžně se snažíme o výměnu lůžek za lůžka elektrická, polohovací. Tato lůžka přináší větší komfort jak pro uživatele, tak pro personál v přímé obslužné péči o uživatele. Uživatelé mají větší možnost úpravy polohy těla na lůžku, je pro ně jednoduché nastavit polohu na lůžku podle vlastní vůle pomocí ovladače k lůžku. Personálu umožňuje lepší manipulaci s uživatelem na lůžku v přijatelné ergonomické poloze. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. 16

17 Dále používáme při prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny a pasty na ochranu pokožky. Vznik dekubitů, je našem zařízení vcelku ojedinělý. Jedná se většinou o případy, kdy se uživatelé vrátí z hospitalizace v nemocnici, při příjmu uživatele z domácího prostředí nebo v terminálním stadiu onemocnění. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře nebo kožní lékařky za pomoci přípravků moderní medicíny. Dekubity a chronické rány ošetřujeme také způsobem tzv. mokré terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, HYDROSORB GEL, dále GRASOLIND, TRAUMAN, ATRAUMAN AG., CHITOSCIN, ESTEX, SORBALGON, PERMAFOAM, HYIODINE. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uživatele, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektů. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů přidáváme k běžné stravě výrobky obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Při prevenci vzniku dekubitů u uživatelů ohrožených malnutricí podáváme doplňky stravy v podobě ochucených nápojů Nutridrink. Podávání těchto produktů značně napomáhá prevenci a hojení chronických ran a dekubitů. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. V roce 2009 byl výskyt dekubitů v průměru u 8 uživatelů. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předloží vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet - Parafínová lázeň - Rašelinové polštářky - Perličková koupel na dolní končetiny - Masážní matrace - Rotoped - Chodítka - Vysoké chodítko na nácvik chůze - Rehabilitační vozíky - Velké míče na posilování zádového svalstva - Míčky na posilování prstů - Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů - Crossový trenažér 17

18 Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2009 byly následující: Masáže Byly dále prováděny dle ordinace lékaře nebo podle přání a potíží uživatelů - bederní páteř, krční páteř, dlaň ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15 min. celkem 150 x Masáže pomocí masážní matrace 55x Skupinová a dechová cvičení Probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca uživatelů, posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě 82x Nácvik paměti 80x Individuální cvičení LTV - Nácvik chůze, stoje, sedu 300x - Posilování DK, HK 200x - Pasivní, aktivní cvičení na lůžku 310x - Nácvik sebeobsluhy při jídle 280x - Nácvik sebeobsluhy při oblékání, svlékání 210x Bazální stimulace (probíhá od října 2009) - Somatická stimulace 90x - Vestibulární stimulace 90x - Vibrační stimulace 50x - Masáž stimulující dýchání 30x Rašelinové zábaly 80x Zdatnějšími uživateli jsou pravidelně využívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenažér. Rehabilitační péči využívá průměrně 60 % uživatelů, z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu přijímaných uživatelů v horším zdravotním stavu, je pro naše zařízení jedna rehabilitační pracovnice velmi nedostačující. Časově nezvládá jednotlivé uživatele častěji rehabilitovat, zejména po CMP, čímž dochází k jejich větší závislosti na pomoci jiné osoby a menší samostatnosti. Proto bylo požádáno na rok 2010 o pracovní místo fyzioterapeuta. 18

19 Vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů V zařízení jsou bezbariérové přístupy do budov, výtah a schodišťová plošina, což umožňuje našim uživatelům samostatný pohyb i na vozíčcích v zařízení i mimo něj. V prosinci 2009 byla dokončena výměna výtahového zařízení pro uživatele, čímž se stal jejich pohyb bezpečnější a komfortnější. Imobilní uživatelé využívají polohovací elektrická nebo hydraulická lůžka. Postupně se snažíme polohovací lůžka vyměnit za elektrická, k čemuž přispělo i zakoupení deseti lůžek v roce Pro lepší a příjemnější manipulaci s imobilními uživateli používáme zvedák s elektrickým ovládáním, což podstatně zkvalitnilo manipulaci s těmito uživateli. Uživatelé netrpí bolestí při manipulaci a při přesunech na invalidní vozíčky nebo do vany. Rovněž používáme speciální podložky pro snadnější posun a otočení uživatele na lůžku. Velmi se nám také při hygieně osvědčilo používání mobilních sprchových lůžek opět manipulace s imobilními uživateli je pro ně méně náročná. Používáme 2 vozíky Steddy, které slouží k přepravě imobilních uživatelů nebo mobilních pouze s pomocí, kteří jsou schopni se přitáhnout rukama na tuto pomůcku a usednout na ni. Používáme 12 ks zástěn, které jsou pravidelně používány, tím jsou respektována práva uživatelů na soukromí. Byla zakoupena hygienická křesla, stolky k lůžkům a další rehabilitační vozíky, které velmi ulehčují přesun v rámci zařízení např. na společenské akce nebo na zahradu. Za přispění dárců bylo zakoupeno speciální koupací křeslo. 19

20 Ke zvýšení komfortu poskytovaných sociálních služeb rovněž přispěly rekonstrukce koupelen pro uživatele. S uživateli s problémem v komunikaci a u imobilních pracujeme s prvky konceptu Bazální stimulace. V roce 2009 absolvovaly kurz Bazální stimulace 3 pracovnice v přímé obslužné péči o uživatele. Při poskytování péče imobilním uživatelům a uživatelům s problémem v komunikaci spolupracujeme také s rodinami uživatelů a jejich blízkými na vypracování anamnézy, kde se snažíme získávat informace o tom, jak konkrétní uživatelé dříve žili, co měli rádi, co neměli rádi, jaké měli zájmy apod. Tyto informace se snažíme využívat při poskytování služeb a naplňování individuálních cílů, přání a potřeb uživatelů, aby byla služba co nejvíce zaměřena na dřívější zvyky a potřeby každého uživatele individuálně. Snahou pracovníků je v co největší míře využít těchto informací při vytváření, hodnocení a přehodnocování individuálních plánů s uživateli sociální služby. Restriktivní opatření Omezení pohybu, které je vázáno na agresivní chování, je jediné, které má oporu v zákoně (zákon o sociálních službách, 89). Zákon o sociálních službách v 89 však vychází z požadavku problémovému chování předcházet v rámci prevence a terapie, a pokud se již problémové chování vyskytne, snažit se jej zvládnout nerestriktivním způsobem. Při použití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závažným způsobem omezuje základní práva uživatele. Jeho užití musí být proto zcela transparentní a v souladu se zákonem. V našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Uživatel musí být předem vhodným způsobem informován, že vůči němu může být použito opatření omezující její pohyb. Před použitím opatření omezujícího pohyb je nutný souhlas lékaře, kterého je poskytovatel sociálních služeb vždy povinen přivolat. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. Část postranic je v souladu s předpisy Evropské unie, tzn. nejsou po celé délce lůžka. 20

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více