Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46"

Transkript

1 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet příjmů a ukončení pobytu d) průměrný věk uživatelů.. 6 e) úroveň poskytovaných služeb ubytování.. 6 f) úroveň poskytovaných služeb- stravování... 6 g) náklady na stravování.. 7 h) využití volného času, organizování a provádění volnočasových aktivit... 8 ch) standardy kvality sociálních služeb 12 i) jiné aktivity zařízení Zdravotní péče a rehabilitace 14 a) zajištění zdravotní péče...14 b) hospitalizace uživatelů..16 c) problematika dekubitů, prevence, vybavenost poloh.pomůckami.. 16 d) rehabilitace.. 17 e) vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů f) restriktivní opatření.. 20 II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců Přírůstky a úbytky zaměstnanců Průměrné platové třídy Dodržování bezpečnosti práce Pracovní neschopnost dle funkcí Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Práce přesčas Rozbor čerpání mzdových prostředků podle jednotl.složek platu Vzdělávání zaměstnanců.. 27 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Oblast pohledávek a závazků Oblast dotací ze státního rozpočtu Investice Doplňková činnost IV. Autoprovoz. 46 V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 1

2 VI. Komentář o tvorbě a čerpání peněžních fondů. 48 VII. Kontrolní činnost.. 50 VIII. Inventarizace. 52 Přílohy 2

3 Slovo úvodem Vážené dámy,vážení pánové, rok 2009 přinesl do života Domova pro seniory Strážnice řadu novinek. Ať to bylo nové vybavení rehabilitačními pomůckami, stavební opravy uvnitř areálu, které napomohly ke zvýšení standardu v péči o uživatele nebo řada akcí, které vedly k většímu zapojení našich uživatelů do společenského života. I přes složité ekonomické podmínky se nám podařilo během roku 2009 realizovat celou řadu opatření zlepšujících stavební stav a vybavení Domova. S využitím dotace od našeho zřizovatele - Jihomoravského kraje jsme dokončili generální opravu střechy novější budovy Domova v hodnotě 500 tis. Kč. Jelikož stávající osobní výtah již nesplňoval bezpečnostní normy, bylo třeba provést celkovou výměnu výtahového zařízení v hodnotě tis. Kč. Nyní mohou naši uživatelé používat nový, moderní a bezpečný výtah. Podařilo se nám významně zvýšit komfort poskytované péče pro imobilní uživatele: provedli jsme celkovou rekonstrukci dvou koupelen v hodnotě téměř 500 tis. Kč a pořídili pro ně speciální koupací křeslo. Pořídili jsme i řadu dalších zařizovacích předmětů, které se zdravému člověku možná jeví banálně, ale svým specializovaným provedením podstatně ulehčují každodenní běžné úkony našich uživatelů: rehabilitační vozíky, stolečky k lůžku, toaletní křesla, elektrická polohovací lůžka. Po celý rok jsme se zaměřovali na další zlepšování poskytovaných sociálních služeb, zejména v oblasti práv uživatelů, preventivní vymezení havarijních situací, oblast managementu kvality a zvyšování komfortu při poskytování soc. péče a kontrolních mechanismů včetně možnosti podat stížnost na kvalitu služby ze strany uživatele, jeho rodinného příslušníka, popř. jiné osoby. Důležitou součástí kvalitního poskytování sociální péče je oblast vzdělávání. Naše zařízení bylo opět organizátorem Konference pracovníků v sociálních službách, zaměřené na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. Konference se konala v květnu a pro velký zájem budeme pokračovat i nadále. Součástí vzdělávání je i účast zaměstnanců na specializovaných akreditovaných školeních, které mají za cíl upevňovat a rozšiřovat odborné vzdělání v oblasti sociální péče. V říjnu jsme se zapojili do celostátního projektu Týden sociálních služeb, jehož součástí byl Den otevřených dveří, tematicky zaměřená výstavka výtvarných prací žáků obou základních škol, vystoupení cimbálové muziky. Mohli jsme tak všem zájemcům prezentovat změny v poskytování služeb sociální péče, jejich zlepšení a možnosti dalšího rozvoje. Náš Domov byl vybrán do mezinárodního projektu Program Leonardo da Vinci, jehož cílem je zprostředkování zahraničních stáží a získání zkušeností pro pracovníky u partnerských organizací v Evropě. Naši pracovníci v rámci projektu absolvují stáže v zařízeních sociální péče v Itálii a Španělsku. Po celý rok 2009 jsme pro naše uživatele pořádali řadu větších i menších akcí, které jim zpestřují život a zapojují je do dění ve městě. Byly to kulturní vystoupení v Domově, speciální soutěže nebo sportovní hry pro seniory s určitým tématickým zaměřením, zábavná 3

4 odpoledne, účast na Strážnických slavnostech, akcích Strážnického léta, vinobraní, oslava Dne seniorů spojená s kulturním programem. Snaha pracovníků o kvalitní život našich uživatelů by nemohla v Domově probíhat bez spolupráce s veřejnou správou, základními a středními školami, bez dárců, kteří svým věcným nebo finančním příspěvkem pomohli ke zpříjemnění života u nás. JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka 4

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. Sociální a výchovná péče Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, poskytuje dle ust. 49 a 50 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od pobytové sociální služby : domov pro seniory domov se zvláštním režimem. Obě pobytové sociální služby byly registrovány rozhodnutím KÚ JmK kraje čj. JMK 66546/2007 ze dne , které nabylo právní moci dne Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2009 byla celkem 93 uživatelů. Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): 39 uživatelů 54 uživatelů Počet uživatelů k : celkem 92 uživatelů. DS 39 uživatelů DZR 53 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem: 99,54% využití obložnosti: DS 41,94% využití obložnosti: DZR 57,59% Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 29 žadatelů. Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 38 žadatelů. Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 26 uživatelů. Počet příjmů na soc. službu: DS 7 uživatelů DZR 19 uživatelů Ukončení pobytu celkem: 25 uživatelů DS 7 uživatelů (6 uživatelů zemřelo a 1 uživatel odešel do soukromí) DZR 18 uživatelů (17 uživatelů zemřelo, 1 uživatel odešel do soukromí) 5

6 Průměrný věk uživatelů Průměrný věk uživatelů: 80,5 let. DS 76,1 let DZR 83,6 let Nejstarší uživatel má 99,5 let. Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Pokoj Počet celkem na DS na DZR jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyřlůžkový pětilůžkový šestilůžkový Počet pokojů celkem Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo. Cílem je, aby postupně docházelo ke snížení počtu lůžek na pokojích, čemuž odpovídá i postupné snižování kapacity uživatelů. Úroveň poskytovaných služeb- poskytnutí stravy Stravování uživatelů: V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci stravovacího provozu pro uživatele stravu v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle požadavků uživatelů je podávána i strava mixovaná. Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů Nutridrink. 6

7 Náklady na stravování Norma spotřeby potravin: leden 2009 Uživatelé Počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % normální,dietní ,- 40,4 59, ,00 diabetická ,- 44,4 61, ,00 Zaměstnanci Počet obědů , ,60 Ostatní - obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,20 -dieta ,6 7976,40 norma spotřeby potravin za leden/ ,20 Norma spotřeby potravin: únor - prosinec 2009 Uživatelé Počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč % normální,dietní , , ,00 diabetická , , ,00 Zaměstnanci , ,00 Ostatní-obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, , ,00 -dieta , ,00 norma spotřeby potravin za únor-prosinec/ ,00 Na zlepšení stravy o svátcích se zvyšuje o 150,-/osobu , ,- Spotřeba potravin: 1. Uživatelé ,00 2. Zaměstnanci ,60 účet ,55 3. Doplňková činnost účet ,60 spotřeba potravin za rok celkem: ,15 7

8 Jídelníček je pravidelně sestavován na období 4 6 týdnů vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou. Ve stravovací komisi jsou vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdravotní péče, sociální pracovnice, zástupce kuchařů, vedoucí odd. stravování a ředitelka. Rovněž pravidelně dochází zástupce uživatelů, jehož připomínky a návrhy se projednávají a slouží jako podněty pro sestavování jídelníčku. Své požadavky a přání mohou uživatelé také napsat do knih přání a stížností, které jsou umístěny v obou jídelnách. Tyto připomínky jsou rovněž řešeny ve stravovací komisi. Jídelníčky jsou vyvěšeny na jídelnách a chodbách v zařízení tak, aby se s nimi mohli seznámit jak uživatelé, tak rodinní příslušníci. Jejich velikost je přizpůsobena i uživatelům s horším zrakem. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici např. novoroční večírek, soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici, sportovní hry, opékání špekáčků, Den seniorů, apod. A také naši uživatelé navštěvují každý rok akce mimo zařízení - ochotnické divadlo v Louce, strážnická pouť, folklorní slavnosti, strážnické vinobraní atd. V roce 2009 proběhly pro naše uživatele tyto akce: Novoroční večírek - oslava nového roku a zpívání písniček při harmonice Promítání videa z Kněždubské půti - zábavné divadlo na téma návštěva u lékaře Fašaňk vzpomínání na tradice, které se váží k Fašaňku a zpěv fašaňkových písniček Promítání videa - s názvem "Medjugorie"o poutním místě katolických věřících, kde se od roku 1981 zjevuje Panna Maria Divadlo Louka - uživatelé se společně s doprovodem vydali do Louky na divadelní hru od Gabriely Preissové s názvem Gazdina roba Soutěž o nejkrásnější kraslici - uživatelé vyrobili své kraslice z perníkového těsta, z výfuků z vajíček i z papíru. Pak se ty nejvydařenější kraslice vystavily na chodbách domova, kde zaměstnanci a návštěvy vybírali nejhezčí kraslici. 8

9 Vystoupení dětí a jejich maminek - pásmo písniček, říkanek a pohádka o Červené řepě Indiánský den - 3. ročník sportovních her seniorů s indiánskou tématikou, tyto hry jsme uspořádali za spolupráce Domu dětí a mládeže Strážnice Strážnické slavnosti zhlédnutí krojovaného průvodu a dění kolem něj Přednáška - na téma bezpečnosti a požární ochrany v zařízení Soutěž v kuželkách proběhla na zahradě za účasti 16 uživatelů Koncert DH Svárovanka v rámci strážnického pouti se vydali naši uživatelé za doprovodu pracovníků na náměstí, kde hrála dechová hudba Svárovanka Promítání fotek vzpomínání na kulturní akce pořádané v zařízení i mimo něj Opékání špekáčků tato akce se opět po roce konala na naší terase Strážnické vinobraní - v duchu místní vinařské tradice se uskutečnilo na náměstí vinobraní s kulturním programem za účasti 25 našich uživatelů Den seniorů cimbálová muzika ve složení tří houslistů a jednoho basisty přišla zahrát a zazpívat našim uživatelům k svátku seniorů. 9

10 Vernisáž výstavy dětských kreseb na téma Kam bych vzal svoji babičku nebo dědečka na výlet nebo Jak tráví moje babička nebo dědeček volný čas, vernisáž proběhla v našem zařízení Vystoupení dětí z MŠ - 15 dětí ve věku 3 až 6 let vystoupilo s pohádkou a s pásmem krátkých písniček Promítání DVD - o návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR Vystoupení ZUŠ Strážnice žáci ze ZUŠ zpříjemnili našim uživatelům předvánoční čas svým zpěvem Vystoupení studentů z Gymnázia kolem 30 studentů zazpívalo za doprovodu cimbálové muziky našim uživatelům vánoční koledy Živý betlém - strážnická mládež přišla našim uživatelům zahrát vánoční pásmo s tématikou narození Ježíška v Betlémě. Přehled aktivizačních akcí: leden cvičení paměti, malba pastely, navlékání korálků, skládání puzzle, práce s modelovací hlínou, barvou a štětcem únor výroba masek na Fašaňk, výroba špejlových broučků, muzikoterapie, taneční terapie březen pečení z perníkového těsta a zdobení, setí obilí do truhlíků, pletení pomlázky, výroba velikonočních kraslic duben pečení slaných tyčinek z listového těsta, výroba indiánských čelenek, práce s modelovací hlínou, výroba a barvení korálků, sázení cibulovin 10

11 květen příprava jednohubek, výsadba muškátů do truhlíků na balkony, práce s přírodním materiálem, předčítání z knihy červen pečení jablkových šátečků, hry na procvičení paměti, výroba náramků přátelství, práce s textilem, nůžkami a lepidlem koláž, hry na zahradě s procvičováním paměti červenec výtvarné práce s přírodním materiálem, papírem, lepidlem, nůžkami - květina - dekorace do okna, skládání papíru - výroba dárkové kabelky, pobyt na zahradě srpen práce s modelovací hlínou, následné domalování za použití barvy a štětce, výroba dečky na stůl za použití bílého plátna, tiskátek a barvy na štětce, pobyt na zahradě září výroba svíček ze včelího vosku, výroba veselých obrázků do oken z proužků papíru, vyřezávání dýní, úprava záhonů, sběr jablek a ořechů, hodnocení dětských kreseb říjen výroba draka - pomocí barevných listů, výroba různých postaviček z přírodního materiálu (kaštany, větvičky, listí, kukuřičné listy, šišky apod.), hrabání listí listopad výroba vánočních přáníček za použití omalovánek, výroba vánočních ozdob a dekorací, pečení z lineckého těsta prosinec výroba betlémů z vosku V rámci aktivizačních činností jsme se účastnili 2. ročníku fotosoutěže, která byla vyhlášena časopisem Sociální péče s cílem ocenit tvůrčí činnost uživatelů. Do redakce jsme zaslali fotografii uživatelky s jejím výrobkem. Tato fotografie obsadila 3. místo. 11

12 Již tradicí se stal v našem zařízení dýňový týden, kdy jsou uživateli vyráběny výrobky z dýní, které zdobí zařízení a celý venkovní areál kolem budovy. Součástí je i jídelníček, který obsahuje např. kompot z dýní, dýňové zelí, apod. Akce probíhá na přelomu září a října. Standardy kvality sociálních služeb V roce 2009 jsem dokončili vypracovávání všech standardů, u některých z nich již došlo k revizím. Došlo k přepracování standardu č.1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb - bylo upraveno poslání a cílová skupina. Ve standardu č. 2. Ochrana práv osob jsme lépe vydefinovali práva uživatelů a vytvořili příručku pro uživatele. U standardu č. 3. Jednání se zájemcem o službu jsem provedli revizi a následně úpravu standardu. Lépe jsem vypracovali i standard č. 4. Smlouva se zájemcem o službu, kde došlo ke zjednodušení obsahu smlouvy a ke snížení počtu příloh smlouvy tak, aby uživatel lépe pochopil obsah smlouvy. Ke standardu č. 5. Individuální plánování průběhu soc. služby byla vypracována nová metodika. Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování soc. služby jsem doplnili o nový předpis, který lépe upravuje tuto problematiku a vytvořili novou příručku pro uživatele. Standard č.9. Personální a organizační zajištění sociální služby je upraven vždy, pokud dojde k organizačním změnám v zařízení následně je vydána změna organizačního řádu a případně dodatky v vnitřním předpisům, které se vztahují personální problematice. Při supervizích byl vypracován základ pro nový způsob hodnocení pracovníků, který byl zapracován i do nového předpisu, který tvoří součást standardu č. 10. Profesní rozvoj zaměstnanců. Zcela nově byl vypracován vnitřní předpis, který se vztahuje ke standardu č. 15. Zvyšování kvality sociální služby Významné pro naši práci bylo provedení cvičné inspekce poskytování sociálních služeb pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které proběhlo v našem zařízení od do Inspekce proběhla na kvalitu poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem. Z celkového max. počtu 144 bodů hodnocených kritérii Standardů kvality soc. služeb jsme dosáhli celkem 110 bodů, tj.76,39%. Z celkového počtu 17 hodnocených zásadních kritérií nebylo splněno pět kriterií. Uložená opatření se vztahovala: ke standardu č nové zpracování kritérií cílů tak, aby měřitelná a hodnotitelná ke standardu č uzavírání nových smluv při přechodu z jedné služby do druhé ke standardu č. 5.- provádět pravidelné vyhodnocení individuálních plánů ke standardu č.13.- ve spolupráci se zřizovatelem zajistit dostatečnou důstojnost poskytované soc. služby (absence sociálního zařízení na pokoji) ke standardu č provádět pravidelné hodnocení způsobu poskytované soc. služby Provedená cvičná inspekce nám ukázala naše silné i slabé stránky a další okruhy práce, kde máme co zlepšovat a dále se zdokonalovat. Rovněž to byla vhodná průprava i pro pracovníky v případě skutečné inspekce na poskytování sociálních služeb. 12

13 Velmi důležité zjištění pro poskytování soc. služby domov se zvláštním režimem po provedené inspekci bylo, že máme řádně ošetřena práva uživatelů, možnosti podávání stížností, nouzové a havarijní situace. Rovněž to, že jsme předložili dostatek důkazů k tomu, že službu provádíme v souladu se standardy. Projekt programu Leonardo da Vinci V roce 2009 jsme byli zařazeni do partnerství osmi neziskových organizací působících v Jihomoravském kraji, jichž obsahem činnosti je poskytování sociálních služeb. V rámci tohoto partnerství se účastníme projektu programu Leonardo da Vinci Exchange experiences in non profit sector, jehož obsahem je zprostředkování odborných zahraničních stáží pro pracovníky partnerských organizací, které se účastní tohoto projektu. Naši tři pracovníci navštíví v roce 2010 Itálii a Španělsko. Cílem je výměna zkušeností a přenos dobré praxe, získání praktických zkušeností a nových postupů od zahraničních organizací, které poskytují sociální služby stejným cílovým skupinám jako jednotlivá zařízení z České republiky. Celý projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Týden sociálních služeb Naše zařízení se připojilo k celostátnímu projektu Týden sociálních služeb, který byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky, jejímž je náš domov členem. Týden sociálních služeb se konal na různých místech České republiky od 5. do 11. října 2009 a v jeho rámci jsme připravili několik akcí. Pro veřejnost jsme připravili tajenky, které byly umístěny v čekárnách lékařů. Z účastníků jsme 6. října vylosovali tři úspěšné luštitele, které jsme odměnili. Dne 7. října proběhl Den otevřených dveří spojený s návštěvou cimbálové muziky, která na terase zpříjemnila odpoledne našim uživatelům. Vystoupení cimbálové muziky s příjemným posezením a pohoštěním bylo zároveň pro uživatele dárkem ke Dni seniorů. Oslovili jsme také obě strážnické základní školy žáky 4. tříd, s námětem na výtvarnou soutěž na téma Kam bych vzal svoji babičku nebo dědečka na výlet nebo Jak tráví moje babička nebo dědeček volný čas. Dvacet nejzdařilejších výkresů bylo vystaveno v našem zařízení a dne 8. října byly děti pozvány k převzetí cen, které jim předali zástupci města. Nejlepší tři výkresy z každé školy vybírali naši uživatelé. Zástupci města rovněž zahájili výstavu těchto prací. Konference pracovníků v sociálních službách V roce 2009 opět proběhla Konference pracovníků v sociálních službách. Této konference se účastnili jednak zdravotničtí pracovníci z nemocnic a zařízení soc. péče, jednak sociální pracovníci v přímé péči. Velký zájem o tuto konferenci je ze strany maminek na mateřské dovolené zdravotních sester z nejbližšího okolí, které se si tak doplňují vzdělání v souladu se 13

14 z.č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Konference byla registrována Českou asociací sester s možností získat 4 10 kreditních bodů v rámci vzdělávání sester. S ohledem na velký zájem budeme v těchto konferencích pokračovat každoročně. Další poskytované služby: Našim uživatelům zajišťujeme také různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka a holič. Z důvodů nezájmu ze strany uživatelů přestala k nám docházet kadeřnice. Uživatelům pomáháme při vyřizování jejich osobních záležitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních. Zprostředkováváme poskytování služby osobní asistence od Charity Strážnice. 2. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková již čtvrtým rokem. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách hod. a ve čtvrtek ráno od 8.00 do hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněni předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 44. MUDr. Kvasnička psychiatr pečuje o 10 uživatelů dle jejich potřeby. MUDr. Pálenský psychiatr - pečuje o 40 uživatelů. Dochází do zařízení 1x za 14 dnů, vždy v úterý od 13:00 hodin. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 50 klientů. Rozdělení podle dg.: ženy muži alkoholici 2 4 deprese 11 3 schizofrenie 2 2 demence různých typů oligofrenie 3-14

15 MUDr. Odrazil internista 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u 3 žen a 2 mužů. Dále pak předoperační interní vyšetření dle požadavků. Průměrně 52 uživatelů. MUDr. Hudečková neurolog. návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. Tato spolupráce je rovněž na velmi dobré úrovni. MUDr. Plesníková - oční lékařka ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uživatelů jsme navázali spolupráci s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor. a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Infekční onemocnění: Dne byl MUDr. Knotkovou oznámen výskyt MRSA u jedné uživatelky našeho zařízení. Toto bylo telefonicky oznámeno na KHS Jmk, územní pracoviště Hodonín a následně zřizovateli. Dle pokynů hygienické stanice byla uživatelka izolována na samostatném pokoji, zaveden bariérový ošetřovací režim. Uživatelka byla přeléčena. Bariérový ošetřovací režim ukončen po telefonické konzultaci s KHS JmK. Další infekční onemocnění se již nevyskytla. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. Rychlá záchranná služba zasahovala v minulém roce v našem zařízení celkem 17x, a to pro tyto náhlé změny zdravotního stavu: 2x porucha vědomí 1x krvácení z AV-SHUNTU 6x náhlé zhoršení celkového zdravotního stavu 3x pád (zranění při pádu) 1x hemateméza 1x urologické potíže 2x hypertenze 1x nezvládnutelná bolest V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenou Zvláštní smlouvu s celkem 7 zdravotními pojišťovnami. 15

16 Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních. V roce 2009 bylo celkem 42 hospitalizací u 35 uživatelů, někteří opakovaně, v celkové délce 439 dnů. počet hospitalizací Počet dnů hospitalizace Interní odd. nemocnice TGM Hodonín Chirurgické odd. nemocnice TGM Hodonín Oční odd. nemocnice Kyjov 4 12 TRN odd. nemocnice Kyjov Chirurgické odd. nemocnice Kyjov 1 2 Kožní odd. nemocnice Kyjov 1 17 Urologické odd. nemocnice Kyjov 1 3 Ortopedické odd. nemocnice Kyjov 1 12 Rozdělení uživatelů podle smyslového postižení: ženy muži nevidomí 1 2 neslyšící, porucha sluchu 7 7 Tělesné postižení těžkého stupně stav k : 4 ženy - amputace dolní končetiny 1 žena - těžké tělesné postižení svalová myopatie 1 žena - skleróza multiplex zcela imobilní, těžké kontraktury končetin Výskyt dekubitů, prevence, vybavenost polohovacími pomůckami Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. Průběžně se snažíme o výměnu lůžek za lůžka elektrická, polohovací. Tato lůžka přináší větší komfort jak pro uživatele, tak pro personál v přímé obslužné péči o uživatele. Uživatelé mají větší možnost úpravy polohy těla na lůžku, je pro ně jednoduché nastavit polohu na lůžku podle vlastní vůle pomocí ovladače k lůžku. Personálu umožňuje lepší manipulaci s uživatelem na lůžku v přijatelné ergonomické poloze. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. 16

17 Dále používáme při prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny a pasty na ochranu pokožky. Vznik dekubitů, je našem zařízení vcelku ojedinělý. Jedná se většinou o případy, kdy se uživatelé vrátí z hospitalizace v nemocnici, při příjmu uživatele z domácího prostředí nebo v terminálním stadiu onemocnění. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře nebo kožní lékařky za pomoci přípravků moderní medicíny. Dekubity a chronické rány ošetřujeme také způsobem tzv. mokré terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, HYDROSORB GEL, dále GRASOLIND, TRAUMAN, ATRAUMAN AG., CHITOSCIN, ESTEX, SORBALGON, PERMAFOAM, HYIODINE. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uživatele, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektů. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů přidáváme k běžné stravě výrobky obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Při prevenci vzniku dekubitů u uživatelů ohrožených malnutricí podáváme doplňky stravy v podobě ochucených nápojů Nutridrink. Podávání těchto produktů značně napomáhá prevenci a hojení chronických ran a dekubitů. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. V roce 2009 byl výskyt dekubitů v průměru u 8 uživatelů. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předloží vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet - Parafínová lázeň - Rašelinové polštářky - Perličková koupel na dolní končetiny - Masážní matrace - Rotoped - Chodítka - Vysoké chodítko na nácvik chůze - Rehabilitační vozíky - Velké míče na posilování zádového svalstva - Míčky na posilování prstů - Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů - Crossový trenažér 17

18 Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2009 byly následující: Masáže Byly dále prováděny dle ordinace lékaře nebo podle přání a potíží uživatelů - bederní páteř, krční páteř, dlaň ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15 min. celkem 150 x Masáže pomocí masážní matrace 55x Skupinová a dechová cvičení Probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca uživatelů, posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě 82x Nácvik paměti 80x Individuální cvičení LTV - Nácvik chůze, stoje, sedu 300x - Posilování DK, HK 200x - Pasivní, aktivní cvičení na lůžku 310x - Nácvik sebeobsluhy při jídle 280x - Nácvik sebeobsluhy při oblékání, svlékání 210x Bazální stimulace (probíhá od října 2009) - Somatická stimulace 90x - Vestibulární stimulace 90x - Vibrační stimulace 50x - Masáž stimulující dýchání 30x Rašelinové zábaly 80x Zdatnějšími uživateli jsou pravidelně využívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenažér. Rehabilitační péči využívá průměrně 60 % uživatelů, z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu přijímaných uživatelů v horším zdravotním stavu, je pro naše zařízení jedna rehabilitační pracovnice velmi nedostačující. Časově nezvládá jednotlivé uživatele častěji rehabilitovat, zejména po CMP, čímž dochází k jejich větší závislosti na pomoci jiné osoby a menší samostatnosti. Proto bylo požádáno na rok 2010 o pracovní místo fyzioterapeuta. 18

19 Vybavenost zařízení pro příjem imobilních uživatelů V zařízení jsou bezbariérové přístupy do budov, výtah a schodišťová plošina, což umožňuje našim uživatelům samostatný pohyb i na vozíčcích v zařízení i mimo něj. V prosinci 2009 byla dokončena výměna výtahového zařízení pro uživatele, čímž se stal jejich pohyb bezpečnější a komfortnější. Imobilní uživatelé využívají polohovací elektrická nebo hydraulická lůžka. Postupně se snažíme polohovací lůžka vyměnit za elektrická, k čemuž přispělo i zakoupení deseti lůžek v roce Pro lepší a příjemnější manipulaci s imobilními uživateli používáme zvedák s elektrickým ovládáním, což podstatně zkvalitnilo manipulaci s těmito uživateli. Uživatelé netrpí bolestí při manipulaci a při přesunech na invalidní vozíčky nebo do vany. Rovněž používáme speciální podložky pro snadnější posun a otočení uživatele na lůžku. Velmi se nám také při hygieně osvědčilo používání mobilních sprchových lůžek opět manipulace s imobilními uživateli je pro ně méně náročná. Používáme 2 vozíky Steddy, které slouží k přepravě imobilních uživatelů nebo mobilních pouze s pomocí, kteří jsou schopni se přitáhnout rukama na tuto pomůcku a usednout na ni. Používáme 12 ks zástěn, které jsou pravidelně používány, tím jsou respektována práva uživatelů na soukromí. Byla zakoupena hygienická křesla, stolky k lůžkům a další rehabilitační vozíky, které velmi ulehčují přesun v rámci zařízení např. na společenské akce nebo na zahradu. Za přispění dárců bylo zakoupeno speciální koupací křeslo. 19

20 Ke zvýšení komfortu poskytovaných sociálních služeb rovněž přispěly rekonstrukce koupelen pro uživatele. S uživateli s problémem v komunikaci a u imobilních pracujeme s prvky konceptu Bazální stimulace. V roce 2009 absolvovaly kurz Bazální stimulace 3 pracovnice v přímé obslužné péči o uživatele. Při poskytování péče imobilním uživatelům a uživatelům s problémem v komunikaci spolupracujeme také s rodinami uživatelů a jejich blízkými na vypracování anamnézy, kde se snažíme získávat informace o tom, jak konkrétní uživatelé dříve žili, co měli rádi, co neměli rádi, jaké měli zájmy apod. Tyto informace se snažíme využívat při poskytování služeb a naplňování individuálních cílů, přání a potřeb uživatelů, aby byla služba co nejvíce zaměřena na dřívější zvyky a potřeby každého uživatele individuálně. Snahou pracovníků je v co největší míře využít těchto informací při vytváření, hodnocení a přehodnocování individuálních plánů s uživateli sociální služby. Restriktivní opatření Omezení pohybu, které je vázáno na agresivní chování, je jediné, které má oporu v zákoně (zákon o sociálních službách, 89). Zákon o sociálních službách v 89 však vychází z požadavku problémovému chování předcházet v rámci prevence a terapie, a pokud se již problémové chování vyskytne, snažit se jej zvládnout nerestriktivním způsobem. Při použití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závažným způsobem omezuje základní práva uživatele. Jeho užití musí být proto zcela transparentní a v souladu se zákonem. V našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Uživatel musí být předem vhodným způsobem informován, že vůči němu může být použito opatření omezující její pohyb. Před použitím opatření omezujícího pohyb je nutný souhlas lékaře, kterého je poskytovatel sociálních služeb vždy povinen přivolat. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. Část postranic je v souladu s předpisy Evropské unie, tzn. nejsou po celé délce lůžka. 20

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015.

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Kromě stálé snahy o další zkvalitňování péče poskytované našim uživatelům jsme se v loňském roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 www.ddstraznice.cz 1 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU Jméno a příjmení: datum nar.: Trvalé bydliště: Skutečné bydliště: číslo telefonu: rodinný stav: BYTOVÉ PODMÍNKY ZÁJEMCE Dosud bydlel/a: v bytě v rodinném

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více