Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu ČMOS PŠ... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce... Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší Sytému břichu je soucit k smíchu. Turkmenské přísloví 25. dubna Pondělí velikonoční ukončilo velikonoční prázdniny žáků ze základních, středních a vyšších odborných škol. Nyní je už čekají hlavní prázdniny, které budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna. 27. dubna Členky republikového výboru sekce předškolního vzdělávání ČMOS pracovníků školství se na svém jednání zabývaly zejména průběhem petiční akce v regionech (podrobnosti na straně 4). 1. května Celý svět si připomene Svátek práce. Ten se slaví od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2. internacionály jako připomenutí výročí boje amerického proleta- riátu v roce Všimli jste si, že už se zase rozdělujeme na MY a na ONI? My jsme na tom čím dál hůř, obracíme každou korunu, další stovky a tisíce nám z kapes vytahují vládou chystané reformy. Oni nestydatě intrikují, dávají si mezi sebou stotisícové úplatky či neslušné odměny a proplétají svou zákonodárnou moc se svými nehoráznými benefity. Napadlo mě to minulý týden společného rozpočtu přilepšovat. Aby bylo jasno, mluví- na setkání provozních zaměstnanců škol, kteří se na odborářské půdě připravovali na měrným příjmem v zemi, tedy me o platech hluboko pod prů- obranu svých zájmů. Vládou okolo deseti tisíc korun, které schválené desetiprocentní snížení platů státních zaměstnanrun, někdy jde i o tisíce. A to jsou snižovány o mnoho stokoců na ně dopadlo velice tvrdě. je velice citelné, mnoha zaměstnancům škol jde o přeži- Není to jen deset procent, ale v mnoha případech patnáct, tí. Zoufalá situace donutila nepedagogy jednat. dvacet, a dokonce i více. Snižování platů se totiž nešťastně zkombinovalo s oddělením bory rozesílají do škol do- V tuto chvíli školské od- rozpočtů pro pedagogy a pro tazníky, které mapují rozdíly v příjmech oproti loňskému nepedagogy, takže nyní už ředitelé škol nemají možnost roku. Jde o formulář Přehled provozním zaměstnancům ze o počtu pracovníků a prostředků na platy v roce 2010 a 2011, který by předseda základní organizace měl předat řediteli školy. Ten jej vyplní. Z dotazníků vyplynou konkrétní meziroční rozdíly v platech pedagogů i nepedagogů v procentech. Jak zaznělo na setkání nepedagogů, je třeba tímto způsobem získat seriózní podklady z co nejvíce škol, které budou sloužit k dalšímu jednání odborů s ministerstvem školství a se zákonodárci. Situace zatím vypadá tak, že z terénu se ozývají nespokojení školníci, kuchařky a uklízečky, kteří přišli o významnou část platu. V těch školách, kde řediteli v rozpočtu nestačily peníze pro nepedagogy, nejprve odebral osobní ohodnocení, poté deset procent platu, a když ani to nestačilo, snižovaly se úvazky. Práce je ale samozřejmě pořád stejná. To je opravdu tristní. První akcí, kde provozní zaměstnanci vyjádří svůj zásadní nesouhlas se snižováním platů, bude veřejné slyšení na téma Nepedagogičtí pracovníci a jejich odměňování, které proběhne 30. května v senátu. Další protestní akce budou následovat. Snad to zoufalé volání zákonodárci uslyší, i když chápu, že jsou ty chybějící stokoruny pod jejich rozlišovací úrovní. No a kdyby ne, pak je tu ještě nabídka poslance V. Bárty, který případnou finanční tíseň svých kolegů zastřešil všeobjímající nabídkou velkorysé finanční výpomoci. Že bychom ho vzali za slovo? Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

2 2 Zápisník Manažer roku Ředitel Střední školy, Základní školy a Mateřské školy speciální z Rakovníka Ludvík Vožeh získal v prestižní soutěži o Manažera roku titul Manažer odvětví v kategorii školství a ostatní vzdělávání, a zařadil se tak mezi nej úspěšnější manažery České republiky. Stal se historicky prvním oceněným ředitelem školy. lv Nejoblíbenější kniha V anketě SUK Čteme všichni, kterou již po devatenácté vyhlašovala Národní pedagogická knihovna Komenského, si děti jako nejoblíbenější četbu roku 2010 zvolily knihu Ema a kouzelná kniha od české spisovatelky Petry Braunové. úiv Prestižní soutěž Velkou událostí je pro celý Nový Jičín úspěch šestiletého chlapce ve výtvarné soutěži v Japonsku. Oldřich Poul s obrázkem Hraji si s kocourem zvítězil na Kanagawa Biennial World Children s Art Exhibition v Yokohamě, což je jedna z nejprestižnějších výtvarných soutěží pro děti na světě. čtk Státní zkoušky odpadnou Slovenští vysokoškoláci by už za dva roky nemuseli skládat státní závěrečné zkoušky. Pro získání titulu by mělo postačit zvládnutí zkoušek v závěru jednotlivých semestrů a obhájení bakalářské nebo diplomové práce. Zjednodušení podmínek navrhl slovenský ministr školství Eugen Jurzyca, nápad se zamlouvá také rektorům. čtk Stáhni ten plamen, Vonásku, vždyť ti to vře jak ve Strakově akademii! Audit státních maturit ukázal nesrovnalosti v zakázkách Audit státních maturit ukázal nesrovnalosti při zadávání veřejných zakázek a v hospodaření centra pro přípravu maturit CER- MAT. Prověrku hospodaření v letech 2006 až 2010 si dal udělat ministr školství Josef Dobeš, výsledky auditu nyní předává Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ředitel Centra pro reformu vzdělávání Pavel Zelený řekl, že zjištěná pochybení se stala za jeho předchůdců. CERMAT si podle zjištění auditního týmu objednal studie a analýzy v celkové hodnotě cca 4,5 mi lio nu korun zaměřené například na matematickou gramotnost a na certifikaci společných zkoušek. Tyto studie byly proplaceny, ale nebyly zčásti, nebo zcela dodány, uvedlo ministerstvo. Antimonopolní úřad by prý měl prozkoumat také soutěž na dodávku informačního systému z roku 2006, která prý nebyla podle předpisů. Další zakázky na informační systém pak podle auditu byly nastaveny tak, že mohla uspět jen firma, která zvítězila v první soutěži. Navíc prý existuje podezření, že CERMAT obešel zákon, když dvě veřejné zakázky rozdělil na čtyři menší. čtk Soud odmítl návrh směřující proti sexuální výchově KRESBA: Milan KOCMÁNEK Nejvyšší správní soud odmítl návrh 11 lidí římskokatolického vyznání na zrušení několika ministerských opatření v částech, jež upravují sexuální výchovu v českých školách. Navrhovatelé tvrdí, že sexuální výchova by měla být v kompetenci rodičů. Zpochybňovali také způsob, jakým se o sexu mělo učit. Podle usnesení zveřejněného v internetovém archivu Nejvyššího správního soudu ale není žádný z napadených dokumentů závazným opatřením obecné povahy, a tak případné zrušení není v pravomoci Nejvyššího správního soudu. Stěžovatelům vadilo například to, že podle ministerských materiálů má sexuální výchova klást důraz například na antikoncepci a prevenci přenosu sexuálně přenosných nemocí. Nejvyšší správní soud na jedné straně uznal, že výuka ve školách musí respektovat náboženské a filozofické přesvědčení dětí a jejich rodičů. Na straně druhé ale upozornil na to, že filozofických či náboženských hodnot se dotýká řada dalších vyučovaných témat, aniž to vede k jejich vylučování z výuky. čtk Úroveň školství se snižuje Více než polovina lidí si myslí, že úroveň českého školství se snižuje, opačný názor zastává asi pětina. Vyplývá to z průzkumu společnosti Médea Research. Podle dotázaných jsou největším problémem českého školství špatně vychované děti, úroveň učitelů a nedostatek peněz. Názor, že úroveň českého školství klesá, zastává 55 procent účastníků průzkumu, 21 procent si naopak myslí, že úroveň se zvyšuje. Celkem 12 procent zastává názor, že se kvalita českého školství nemění, stejný podíl dotázaných na otázku nedokázal odpovědět. Na dotaz, co je největším problémem českého školství, 21 procent lidí uvedlo, že jsou to hůř vychované děti, 18 procent vidí problém v úrovni učitelů a 17 procent v nedostatku financí. čtk

3 Další novela zákona, tentokrát o pedagogických pracovnících, je na stole FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, je ve vnějším připomínkovém řízení. A ačkoliv v jejím znění může ještě dojít k úpravám, přesto jsme se náměstka ministra školství Ladislava NĚMCE zeptali, jaké zásadní změny obsahuje. Podle mého jsou to především dvě zásadní změny, a to prostupnost uznávání kvalifikací ve vertikálním směru a nový přepočet nadúvazkových hodin. Co znamená prostupnost uznávání kvalifikací ve vertikálním směru? Jednoduše řečeno, navrhujeme, aby kvalifikace pro střední školu byla použitelná i pro základní školu, druhý stupeň základní školy i pro první stupeň, první stupeň pro předškolní vzdělávání, ale i naopak. To znamená, že například absolventi magisterské předškolní pedagogiky by mohli učit i na prvním stupni základní školy. Samozřejmě vše za předpokladu, že si svoji odbornou kvalifikaci rozšíří formou zkráceného studia například v programu celoživotního vzdělávání. Návrh novely připouští i další možnosti, jako je například uznání desetileté praxe na prvním stupni základní školy za splněnou kvalifikaci pro absolventa druhého stupně základní školy. Návrh nezapomíná ani na absolventy speciální pedagogiky a učitele základních uměleckých škol. Můžete více ujasnit i další zásadní změnu přepočet nadúvazkových hodin? Navrhujeme, aby se nadúvazkové hodiny nevykazovaly v každém dni podle přesného rozvrhu, ale za určité období, předpokládá se týden. To znamená, že pokud učitel odučí nad svou přímou vyučovací povinnost jednu či dvě hodiny za celý týden, tak je dostane zaplacené. Pokud mu však některý den odpadne výuka, tak jak se to z objektivních důvodů někdy stává, pak možnost placení odpadá. Upozorňuji však, že stejně jako u ostatních návrhů nevím, jak tento bod dopadne v připomínkovém řízení. Jestli dobře počítám, tak novým přepočtem školy ušetří. Je to tak? Změní se také jejich finanční ohodnocení? Upřímně řečeno, mnohé školy, zvláště menší, neměly na takovéto suplování dostatek finančních prostředků, dokonce s jeho hrazením měly problémy. Proto k této úpravě na žádost mnoha ředitelů došlo. Navíc sledování nadúvazkových hodin byla velmi složitá administrativní záležitost, takže nová úprava celý systém zjednoduší a zefektivní. Výše příplatku se nemění, hradit se budou stejným způsobem jako doposud, to znamená dvojnásobkem průměrného hodinového výdělku. Upravuje novela také nějakým způsobem výkon nepřímé pedagogické činnosti? Mám konkrétně na mysli, zda budou moci učitelé i nadále část své pracovní doby trávit mimo školu. Úprava pracovní doby, respektive přítomnosti pedagogických pracovníků na pracovišti v době nepřímé pedagogické činnosti, zůstala v novele stejná. Osobně jsem ale přesvědčen, že tato část dozná ve vnějším připomínkovém řízení ještě zásadních 3 změn. Určitě zde dojde k nějakému kompromisnímu řešení. Nedokážu však odhadnout, k jakému. Přesto, co je podle Vás kompromis? Nemůže se stát, že učitelé budou nuceni setrvávat celou pracovní dobu ve škole? Současná úprava je bohužel v rozporu se zákoníkem práce. Osobně si však myslím, jako bývalý ředitel školy, že každý ředitel školy ví, jestli učitel pracuje, nebo nikoliv. Pokud pracuje, tak pracuje nejen ve škole, ale i doma. Takže, pokud ředitel bude chtít, s touto problematikou si poradí. I nyní mu zákoník práce nabízí dostatek možností, jak efektivně, mo- derně a pružně využívat pracovní dobu pedagogických pracovníků. Trvat na tom, aby učitelé byli po celou pracovní dobu ve škole, je sice nejjednodušší přístup, ale myslím si, že to pro školství není ideální model. Školství je zcela specifické, protože vedle nepřímé pedagogické činnosti, o které se běžně mluví, jako je například příprava na výuku či oprava sešitů, zahrnuje i spoustu dalších činností, o kterých se vůbec nemluví, jako jsou například třídní schůzky, komunikace s rodiči i mimo pracovní dobu, třeba i při náhodném setkání na ulici. Budeme to považovat za pracovní dobu, nebudeme? Právě toto jsou ta specifika, ke kterým by se mělo nějakým způsobem přihlížet. Kompromisní varianta, která bude v souladu se zákoníkem práce, se zvolit dá. Setrvávat ve škole po celou pracovní dobu však není nejlepší varianta a nepřispívá k dobrému klimatu školy. Kdy by měla novela začít platit? Záleží na tom, jak rychle projde celým legislativním procesem. Byli bychom rádi, kdyby nabyla účinnosti 1. ledna Olga ŠEDIVÁ

4 4 BOZP V naší škole máme zaměstnané uklízečky na plný úvazek. Pedagogové nemusí být přítomni ve škole předepsaných 40 hodin týdně. Vztahuje se toto pravidlo i na uklízečky? Na uklízečky se tento legislativní předpis nevztahuje, protože se nejedná o pedagogické pracovníky. Musí tedy být po dobu výkonu práce na pracovišti, pokud nejsou svým nadřízeným pracovníkem vyslány k plnění úkolů mimo pracoviště. Zároveň musí mít nejdéle po šesti hodinách půlhodinovou přestávku na oddech a stravování. Je nějaký předpis, jak mají vypadat brýle pro kuchařky, které se používají při smažení? Speciální předpis, který by upravoval technické parametry těchto brýlí, není. Brýle musí účinně bránit tomu, aby v případě vystříknutí horkého tuku nedošlo k poškození oka. Žáka odvezla sanitka do nemocnice, protože omdlel při hodině tělocviku. Je nutné kvalifikovat tuto událost jako úraz? I v případě, že nelze jednoznačně ihned určit, že se jedná o úraz, či nikoliv, je nutné tuto událost evidovat v knize úrazů. V případě, že se později podle vyjádření lékaře ukáže, že se o úraz nejednalo, doplní se daný záznam o poznámku, že nešlo o úraz. Sdělení lékaře by škole mělo být předáno písemně. Proč není vhodné, aby při ročních prověrkách BOZP byl členem prověrkové komise ředitel školy? Provedením prověrky pověřuje ředitel příslušné pracovníky školy. Prověrková komise provádí roční prověrku BOZP. Provedení prověrky a navržená ozdravná opatření schvaluje následně ředitel. Musel by tedy pověřit sám sebe a schvalovat provedení prověrky a ozdravná opatření, která předtím navrhl. Proto by tento postup nebyl nejvhodnější. Jan PRŮŠA Proč podpořit petici FOTO: ARCHIV Školské odbory před měsícem vyhlásily petiční akci, jejímž cílem je sjednocení platových tabulek pro všechny kvalifikované pedagogické pracovníky. O podrobnostech jsme hovořili s její iniciátorkou Evou SOUKALOVOU, předsedkyní profesní sekce mateřských škol Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Proč je v mateřských školách tak velká nespokojenost? Problém nastal hned na začátku roku, kdy vstoupila v platnost novela nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Od 1. ledna 2011 již pedagogičtí pracovníci nejsou odměňováni podle výkonu práce a splnění příslušných kvalifikačních předpokladů, ale podle toho, zda mají vysokou školu, či nemají. Podle našeho názoru je novela v rozporu se zákoníkem práce, který jednoznačně garantuje, že zaměstnanci dostanou za stejnou práci stejný plat. Je porušován i školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících, který v určitých profesích považuje za plně kvalifikované i pracovníky se středoškolským vzděláním. To se týká například právě učitelek mateřských škol. My splňujeme zákonem stanovenou odbornou kvalifikaci, ale nedosáhli jsme vysokoškolského vzdělání. A tak jsme potrestané. A navíc hned dvakrát. Protože se nám za to, že nemáme vysokou školu, odečítají i roky praxe, čímž se nám snižuje platové zařazení. Nemůžeme souhlasit s tím, že jsme byly rozhodnutím vlády postaveny na úroveň nekvalifikovaných pracovníků, pro něž je naše platová tabulka také určena. Jaké problémy to přináší mateřským školám? Chci jednoznačně říci, že vítáme, že v mateřských školách pracují kolegyně s vysokou školou pedagogického směru. Ale když po střední pedagogické škole vystuduje například zemědělskou univerzitu, je automaticky zařazena do vyšší platové tabulky. To podle nás není správné. Ředitelky mateřských škol také mohou jen stěží vyrovnat ohodnocení mezi učitelkou s praxí 30 let a učitelkou s měsíční praxí, ale s vysokou školou. Nenárokové složky to nespraví, ty nemají sloužit k tomu, aby se srovnalo něco, co stát špatně nastavil, ale k ocenění dlouhodobě kvalitní práce nebo práce navíc. Někde může dojít i k tomu, že ředitelka předškolního zařízení, která nese veškerou zodpovědnost, nedosáhne ani takového mzdového ohodnocení, jako její zaměstnankyně s vysokou školou. Tento problém se ale netýká jen učitelek mateřských škol. Přesně tak. V regionálním školství pracuje spousta plně kvalifikovaných lidí, po nichž stát nepožaduje vysokoškolské vzdělání. Jsou to vychovatelé školních družin a školních klubů a také domovů mládeže, učitelé základních uměleckých škol, pracovníci středisek volného času, mistři odborného výcviku ve středních odborných školách a učilištích a další. Sekce předškolního vzdělávání odborového svazu přišla s návrhem petiční akce. Jak jste na tento ná- pad přišli? Už od srpna minulého roku odborový svaz poukazoval na možné problémy, které se v letošním roce skutečně projevily. Ve stanovisku ČMOS pracovníků školství jsme přesně popsali problémy, které dnes trápí nejen mateřské školy. Po řadě jednání s představiteli ministerstva školství jsme se rozhodli vyhlásit petiční akci na podporu našich požadavků. Petiční archy si můžete stáhnout z webu skolskeodbory. cz, nebo se můžete obrátit na nejbližší oblastní radu odborového svazu, která sídlí prakticky ve všech okresních městech. Co byste vzkázala všem, kdo by petici chtěl podepsat, či s podpisem zatím váhá? Není možné mlčet, nereagovat na nerovný přístup. Je potřeba se ozvat, zastat se nespravedlivě postižených kolegů a snažit se tuto nerovnost změnit. Nemůžeme se smířit s tím, že v současné době za stejný plně kvalifikovaný výkon práce jsou zaměstnanci zařazováni do dvou tarifních tabulek. Politické rozhodnutí, které nastavuje nerovnost v odměňování, je špatné a my jsme připraveni udělat vše pro to, aby bylo změněno. Naším cílem je převést kvalifikované středoškolsky vzdělané pracovníky škol a školských zařízení do stejné platové tabulky, která nyní platí pro ty s vysokou školou, s tím, že bude zachován odpočet let praxe. Petici můžete podpořit do konce května. Karla TONDLOVÁ

5 Zasílání zesměšňujících zpráv je pro mnohé děti zábavou Soutěž reklamních kampaní s názvem Stop kyberšikaně proběhla začátkem dubna v Praze v Klubu Lávka. Čtrnáct školních týmů zde představilo svůj plakát, video a audio spot. Cílem soutěže je otevírat ve školách diskuze o kyberšikaně a přimět děti i učitele o tomto závažném tématu hovořit a přemýšlet. Soutěž je pokračováním podobné akce s názvem Stop šikaně, která probíhala v roce Současně navazuje na zářijovou osvětovou kampaň, v jejímž rámci bylo do 4200 základních škol v České republice rozesláno 1,5 milionu plakátů s informacemi o šikaně pro žáky, rodiče a učitele. V průběhu loňského podzimu vybrané školy pracovaly s tématem kyberšikany konaly se školní soutěže a projektové dny. Školních kol se aktivně zúčastnilo 3827 dětí a o kyberšikaně se díky nim dozvědělo 4993 dětí a 1972 dospělých. Tříčlenné týmy dětí se svým učitelem pak absolvovaly mediální seminář, kde se naučily pracovat nejen s potřebnými programy a technikou, ale dozvěděly se také základní pravidla, jak správně tvořit reklamu, vymýšlet slogany a v reklamní zkratce vyjádřit to podstatné. Od pro- paň 28. základní školy Plzeň, 2. místo získala Základní škola Hanspaulka Praha a 3. místo Základní škola Hrádek u Rokycan. Zvláštní cenu poroty obdržely Základní škola Prušánky, Základní škola Chraštice a Základní škola Měčín. Zaujala nás vysoká kreativita a originalita dětských tvůrců a v některých případech velmi vysoká úroveň vytvořených kampaní, říká Jana Udatná, manažerka projektu Minimalizace šikany. Ukázalo se, že děti dokázaly zachytit nebezpečí číhající na síti, ale i to, že se svými žáky v prevenci šikany využily. Kyberšikana se díky rostoucímu rozšíření informačních technologií může stát poměrně závažným problémem. Na rozdíl od ostatních druhů šikany také v mnohem větší míře postihuje i učitele. Cílem kyberšikany je někomu ublížit, nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližují takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit. 5 Minimalizace šikany je první ucelený program, který usiluje o systémové řešení šikany v českých školách. Koordinátorem projektu je občanské sdružení Aisis. Důvodem vzniku projektu je alarmující výskyt šikany ve školách, který je zčásti ovlivněn nejen obecnou neznalostí zákonitostí různých forem a stadií vývoje šikany, ale současně i malou připraveností pedagogů šikanování řešit. Pokud budou vedení škol a pedagogové na řešení šikany odborně připraveni a budou mít navíc oporu v rodičovské veřejnosti, je možné se šikanou úspěšně bojovat. Název projektu vyjadřuje přesvědčení, že šikanu nelze zastavit či zce- Porota ocenila mimo jiné i nápadité výtvarné zpracování vítězné kampaně 28. základní školy z Plzně. since do února se týmy zamýšlely nad problémem kyberšikany, pracovaly ve svých školách, natáčely spoty a vytvářely plakáty. Snažili jsme se dětem přiblížit téma kyberšikany. Mnohým připadá zasílání zesměšňujících SMS nebo mailů jako dobrá zábava. Chtěli jsme, aby si děti uvědomily, že i takto mohou ublížit, říká ředitelka Nadace O2 Ivana Šatrová. Výsledkem snahy každého z týmů je audio a video spot a plakát, které společně tvoří ucelenou kampaň. Z některých z nich běhá mráz po zádech. Návrhy kampaní posoudila porota složená z marketingových a reklamních odborníků. Vítězem se stala kam- jsou ochotné přispěchat na pomoc. Školy, které se zúčastnily akce Stop kyberšikaně, prošly dlouhodobým vzdělávacím programem Minimalizace šikany. Tyto školy patří mezi ty, které si připouští možnost výskytu šikany a kyberšikany a již několik let aplikují metody projektu ve svých třídách. Díky tomu se jim daří šikanu snižovat. Akce Stop kyberšikaně je další aktivitou, kterou Kyberšikana jsou například hanlivé a urážlivé zprávy prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu, zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané em nebo vyvěšené na webové stránce, webové stránky, blogy s cílem zesměšnit někoho, zesměšňování prostřednictvím komunitních sítí, zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem. la vymýtit, ale lze ji efektivně snižovat či omezovat. Sedmnáct základních škol, které prošly vzdělávacím programem Minimalizace šikany, dokázalo frekvenci šikany snížit. Do roku 2012 by se díky financím z Evropských sociálních fondů měl projekt rozšířit do dalších škol v České republice. Další informace najdete na Zpracovala Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Představujeme kandidáty na členy revizní komise ČMOS pracovníků školství Hana VÍTOVÁ V současné době jsem ředitelkou základní školy v Praze, učím matematiku a fyziku. Již dvě funkční období pracuji jako předsedkyně revizní komise ČMOS pracovníků školství. V příštím volebním období bych věnovala zvýšenou pozornost příjmové části rozpočtu odborového svazu. Nejedná se jen o finanční stránku příjmů, ale i o formální dokladování plateb. Mám zájem na průhledném hospodaření všech svazových jednotek, protože to pokládám za základ stabilní, pevné a neotřesitelné základny pro vlastní odborovou činnost, která je pro mě prioritní. Revizní komise nemá být strašákem, ale má v první řadě metodicky napomoci. Jsem toho názoru, že zmíněné krédo v minulém období revizní komise ctila, a věřím, že tomu tak bude i v následujícím období. Věra POCHYLÁ Pracuji jako vedoucí učitelka mateřské školy v Uherském Hradišti Jarošově. V odborovém svazu jsem pracovala v různých funkcích nejdříve jako předsedkyně základní organizace, vedoucí sekce předškolní výchovy při OROS Uherské Hradiště, od roku 1990 jsem hospodářkou oblastní rady odborového svazu a již dvě volební období pracuji jako členka revizní komise ČMOS pracovníků školství. Jako členka revizní komise ČMOS se chci zaměřit zejména na metodickou pomoc při vedení účetnictví. Kontrolní činnost chci směřovat k odstraňování účetních a evidenčních nedostatků, dodržování právních norem a vnitřních předpisů tak, aby finance byly čerpány účelně a nedocházelo ke snížení majetku ČMOS pracovníků školství. Jana HRABĚTOVÁ Učila jsem v základní škole, nyní jsem již v důchodu. V odborovém svazu pracuji od jeho založení. Byla jsem první předsedkyní OROS ve Žďáru nad Sázavou. V tomto čase jsem také pracovala jedno volební období jako členka republikového výboru sekce základních škol. Posledních šest let pracuji v revizní komisi ČMOS pracovníků školství. Pokud mi bude dána důvěra a budu moci v činnosti v revizní komisi pokračovat, považuji za hlavní úkol při revizích kontrolovat dodržování směrnic našeho svazu a hlavně účelné hospodaření s finančními prostředky. Kromě toho bych se chtěla při těchto kontrolách více zaměřit na metodickou pomoc. Mohu předávat zkušenosti ze své dlouholeté práce předsedkyně OROS, obecné poznatky získané z dřívějších kontrol, případně přenášet, samozřejmě se souhlasem příslušné OROS, jejich dobré nápady a myšlenky dalším. Stanislav LEHKÝ Jsem učitelem matematiky a fyziky na České lesnické akademii v Trutnově. V odborech jsem od svých patnácti let. Od roku 1989 do roku 2008, tj. až do svého odchodu na nové pracoviště, jsem byl předsedou základní organizace ČMOS pracovníků školství v základní škole v Žacléři. Pracoval jsem jako předseda revizní komise OROS Trutnov. Dvě volební období vykonávám funkci člena revizní komise ČMOS a předsedy revizní komise KROS Královéhradeckého kraje. Jsem přesvědčen, že svými zkušenostmi z odborové práce mohu přispět ke kvalitní činnosti revizní komise ČMOS. V rámci revizí chci nejenom kontrolovat, ale i přenášet mezi jednotlivými OROS či KROS dobré zkušenosti a nápady. Petr BĚLOHRAD Jmenuji se Petr Bělohrad, 18 let jsem ředitelem Základní školy v Uherském Ostrohu. Působím jako místopředseda OROS Uherské Hradiště, kde jsem vedoucím sekce vedoucích pracovníků a přímo řízených organizací. Doposud jsem působil jedno funkční období jako člen revizní komise ČMOS pracovníků školství. Jako jeho člen využívám v oblasti hospodaření svých znalostí z funkce ředitele školy. Jsem si vědom toho, že většina lidí pracuje v odborovém svazu spíše pro pocit dobře vykonané práce pro druhé než z finančních důvodů. Proto se při své kontrolní činnosti zaměřuji hlavně na pomoc a radu, než na nějaké sankce za chyby v hospodaření. Na členy revizní komise dále kandidují František Černý z Jindřichova Hradce, Jaroslav Mucha ze Znojma a Jan Bystroň z Havířova. Jana MALINOVÁ Jsem učitelkou v Základní škole Podivín. Řadu let pracuji jako předsedkyně základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a předsedkyně revizní komise OROS Břeclav a jsem také členkou revizní komise ČMOS pracovníků školství. Nemám žádné ambice, které bych si chtěla splnit v revizní komisi ČMOS pracovníků školství, přesto doufám, že jsem schopna přispět k plnění náročných úkolů, které revizní komisi v příštím volebním období čekají. Marie POLÁKOVÁ Třicet let jsem pracovala jako ekonomka v základní škole. Byla jsem členkou republikového výboru nyní již zrušené profesní sekce THP. Mám zkušenosti z práce hospodáře OROS Ostrava a také z činnosti revizní komise KROS Moravskoslezského kraje a revizní komise Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Práce v revizní komisi není jen o kontrolách daňových dokladů a ekonomických náležitostech patřících k hospodaření oblastních rad odborového svazu. Spočívá i v metodické pomoci, na což jsem se vždy zaměřovala. Moje motto tedy je důslednou prevencí předcházím problémům. Renata TVRDÁ Pracuji na Gymnáziu Cheb jako mzdová účetní od roku 2001 a od této doby také působím v odborové organizaci ČMOS pracovníků školství. Nyní vedu účetnictví odborové organizace v naší škole. Dříve jsem pracovala také jako mzdová účetní na Českých drahách a i tam jsem byla celou dobu v odborové organizaci. Jako mzdová účetní, ale i účetní malé organizace, mám možnost většího náhledu pro kontrolu hospodaření, a to jak v zaúčtování dokladů, tak i ve vedení samotného účetnictví. Mohu občas poradit, jak správně má být účetnictví vedeno, ale i na co se při kontrole v účetnictví zaměřit, aby se předcházelo některým nedostatkům ve vedení účetnictví. Jiřina MACHÁČOVÁ Jsem ředitelkou Mateřské školy speciální v Mladé Boleslavi. V odborech jsem téměř 36 let. Jsem členkou základní organizace ČMOS mateřských škol v Mladé Boleslavi, 15 let jsem byla její předsedkyní. Nyní jsem již několik let hospodářkou OROS Mladá Boleslav. Dvě volební období jsem členkou revizní komise ČMOS pracovníků školství. V případě, že budu zvolena, ráda bych se zaměřila na metodickou pomoc a následnou kontrolu hospodaření. Tím chci přispět k správnému a průhlednému hospodaření na všech úrovních odborového svazu. Jako členka odborů bych chtěla přispět i ke stabilizaci členské základny v našem okrese a k získávání nových členů. Chtěla bych i pomáhat při kolektivním vyjednávání ve školách a školských zařízeních. Jiří AUGUSTIN Jsem pracující důchodce a nadále učím odborné předměty (elektrotechnika, automatizace) ve střední škole. Působil jsem a působím jako člen revizní komise Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Ve své další práci bych se rád zaměřil zejména na metodickou a revizní činnost na nižších stupních (KROS, OROS, ZO), vycházející ze znalosti Stanov a Finančního řádu ČMOS pracovníků školství a z dalších předpisů platných pro hospodaření s finančními prostředky, s cílem jejich hospodárného a účelného vynakládání v našem odborovém svazu. Při této činnosti předpokládám rovněž využití svých zkušeností v práci s výpočetní technikou. Jaroslava DOLEŽALOVÁ V Českomoravském odborovém svazu pracovníků školství jsem od jeho založení. Nejdříve jsem pracovala ve funkci předsedkyně OROS Prahy 9, poté až do ledna 2010 jako vedoucí organizačního oddělení sekretariátu ČMOS. Nyní jsem v důchodu, ale myslím, že svými zkušenostmi ještě můžu pomoci v práci odborového svazu. V revizní komisi bych se ráda zaměřila zejména na dodržování stanov a z toho vyplývajících povinností a úkolů pro orgány a organizační jednotky svazu, především pak na koordinační, organizátorskou, informační a metodickou činnost organizačních jednotek. Podle mého názoru by revizní komise měla podle možností přispět k tomu, aby všechny základní organizace ČMOS pracovníků školství měly srovnatelný servis.

7 Na předsedu školských odborů kandiduje František Dobšík a Růžena Šalomonová VI. sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství proběhne května. Jeho delegáti zvolí své představitele, a to předsedu, místopředsedu a členy revizní komise. Abychom vám jednotlivé kandidáty představili, položili jsme jim několik otázek. 1. Co Vy osobně považujete za největší úspěch odborového svazu v uplynulém období a co naopak za největší prohru? 2. Co je podle Vašeho názoru třeba na práci odborového svazu zlepšit? Ad 1 František DOBŠÍK Za úspěch považuji, že se nám společně podařilo udržet trend, že se se školskými odbory počítá a že sociální partneři nás respektují. Naše nátlakové akce vždy podpořili i neodboráři. Nepodařilo se nám obhájit úroveň odměňování provozních a správních zaměstnanců. Velký otazník je pro mě i pokles členské základny v některých oblastních organizačních jednotkách. Je potřeba nalézt po- v těch regionech, kde se podařilo stabilizovat člen- Ad 2učení skou základnu. Více aktivizovat profesní profilování činnosti odborového svazu. Více se soustředit na podporu funkcio nářů v jejich práci. Aktivizovat náš společný potenciál a přicházet s návrhy řešení problémů, které mají zaměstnanci regionálního školství před sebou. Často se diskutuje o mediálním obrazu odborů, na jeho zlepšení se rozhodně chci podílet. Chybí mi důslednější systematická práce s předsedy zá- organizací odborového svazu a s tím spojená Ad 3kladních i větší prezentace činnosti centrály i jednotlivých organizačních jednotek. Vyjednávací pozice odborů nebude po žádné stránce jednoduchá. Bude důležité být aktivní, nenechat se zatlačit do defenzívy a zlepšit vnímání odborů v této zemi. Za nejdůležitější považuji obyčejnou každodennost. Od- práci nelze vypnout a naladit si jiný kanál. Práce Ad 4borovou funkcionáře je službou pro lidi, pro naše členy. Myšlenky odborového hnutí, které svými kořeny spočívají v minulých stoletích, mají své opodstatnění i dnes. Sdružovat se, společně chránit a zlepšovat podmínky pro práci mají smysl zvláště v současném globalizovaném světě. Jedinec v tomto světě sám nic nezmůže. Myšlenka, že odbory jsou spořitelna, je podle mého ná- zátěží. Musíme hledat cesty, jak zefektivnit pohled Ad 5zoru na odbory jako spíše na pojišťovnu, do které se vyplatí z dlouhodobého hlediska investovat. Jednoduchý univerzální recept však asi neexistuje. Ad 1 Růžena ŠALOMONOVÁ Ad 3 Významným úspěchem je nepochybně nárůst tarifních platů pro začínající učitele, jako prohru ale můžeme vnímat výši platu nejzkušenějších učitelů. Určitě ale největším úspěchem bylo zvýšení platových tarifů pro nepedagogické pracovníky v minulém roce, největší prohrou to, že jsme nedokázali tento významný posun v odměňování našich kolegů udržet. Je potřeba citlivě- vnímat názory na- Ad 2ji šich členů. Všem v celé republice zajistit srovnatelné služby na profesionální úrovni. Poskytnout našim členům ve větší míře výhody jejich členství. Zlepšit obraz našeho svazu navenek, ale hlavně směrem ke školské veřejnosti. Na zlepšení pracovních a mzdových podmínek všech zaměstnanců školství. Náš rezort je i po 20 letech silně podhodnocen. Je to nedůstojné pro celou společnost, ale politici pro to nic neudělají, pokud je k tomu nedonutíme. Dále je potřeba změnit financování, to znamená chod našeho svazu zajistit i z jiných zdrojů, než jen z členských příspěvků. Chovat se tak, aby náš svaz měl dostatek finančních prostředků i za 10, 20 let. Nespotřebovávat jen majetek předchozích generací odborářů, ale chovat se hospodárně na všech úrovních. Pracovitost a nezištnost. Ochota pracovat ve prospěch Ad 4 druhých je základním předpokladem pro práci v odborech. Zachovat funkční OROS, které jsou základním stavebním kamenem při práci v regionálním školství. Zachovat dostupnost služeb pro naše členy, zvyšovat jejich profesionalizaci. To vše ale vyžaduje zajištění dostatených finančních zdrojů. Ad 5 Přesvědčit je můžeme jenom vlastní prací, svým přístupem, pracovním zápalem a nasazením. Pokud zaměstnanci školství uvidí, že nám jde o jejich prospěch, nejen o lepší pracovní podmínky, lepší platové ohodnocení, ale že jsme ochotni a schopni hájit i jejich osobní zájmy a pružně řešit jejich individuální problémy, můžeme zase my očekávat, že se k nám přidají a naši činnost osobně podpoří. Ad 1 3. Na co se v případě svého zvolení zaměříte především? 4. Co považujete pro práci v odborech za nejdůležitější? 5. Čím byste lidi přesvědčili, že mají vstoupit do odborů? Kandidátka na místopředsedkyni Markéta VONDRÁČKOVÁ Já osobně si cením toho, že jsme stále silným profesním svazem, že jsme se dokázali za naše požadavky postavit. Podařilo se nám mimo jiné zamezit převodu přímých nákladů RgŠ do daňových výnosů krajů a obcí (RUD) či zamezit zvýšení míry vyučovací povinnosti. Každý rok jsme si vymohli určité navýšení mzdových prostředků, i když ne v takové výši, jakou bychom si zasloužili. Ne všechna jednání byla jednoduchá, museli jsme při prosazování přistoupit i k razantnějším akcím a já jsem moc ráda, že pracuji s kolegy, na které se mohu spolehnout. Je třeba zlepšit především informovanost všech členů na- svazu. Na konferencích, poradách, nebo jen tak při Ad 2šeho neformálním posezení získávám od členů názory a nápady plynoucí z jejich zkušeností. Oni od nás leckdy nemají zpětnou vazbu. Můj cíl je dostat informace o našich jednáních ke každému členovi svazu maximálně následující den po uskutečněném jednání. Pro mě je nejdůležitější, aby odborová práce zůstala od- aby byla profesní a apolitická. Vedle platů jsou Ad 3borovou, důležité i pracovní podmínky všech pracovníků školství. Ráda bych se zaměřila i na fungování profesních sekcí nejen na celostátní úrovni, ale i v regionech. A samozřejmě na to, o čem celou dobu mluvím, na pružnou informovanost našich členů. Každodenní drobná a důsledná mravenčí práce, která jde Ad 4průřezově celou problematikou školství. Vytvoření srozumitelného servisu pro každého našeho člena. Bezprostřední kontakt s terénem. Pokud bude mít náš potenciální člen o nás dostatek in- myslím o naší činnosti, a ztotožní se s ní, tak si Ad 5formací, cestu k nám najde. To je jedna cesta, ta druhá, která s tím souvisí, je pořádání besed nebo kulatých stolů v regionech na profesní téma, kde se budeme jako svaz profilovat profesně i odborově. 7

8 8 Změna druhu vykonávané práce Uzavřeli jsme se zaměstnancem pracovní smlouvu na dobu určitou. Nyní máme zájem sjednat změnu druhu vykonávané práce. Zaměstnanec proti tomu námitky nemá, ale chtěl by mít pracovní poměr na dobu neurčitou. Je možné dohodnuté změny provést změnou pracovní smlouvy? Pokud zaměstnanec nemůže konat práci z důvodu některé z překážek v práci na straně zaměstnavatele, přísluší mu náhrada platu ve výši stanovené zákoníkem práce. Je možné zaměstnanci v takovém případě určit dovolenou, anebo musí o dovolenou požádat sám zaměstnanec? Co skrývají žáci pod čepicí Ve sborovně se objevila opuštěná chlapecká čepice. To samo o sobě ještě není nic zvláštního. Ve škole se vždy něco ztrácí a nalézá. Jenže čepice je čepice! Vzpomínám si, jak jsme se v dospívání statečně bránili nosit jakoukoli pokrývku na hlavě. Mráz nemráz. Horko nehorko. Nahoře vždy bez! zavtipkuje Hromádka a očkem sleduje svou kolegyni Turovou. Tuším, nač narážíš. Taky mám dojem, že dnešní mládež se už narodila s čepicí na hlavě. Dennodenně svým svěřencům opakovaně, neustále a stále dokola vysvětlujeme, že čepice se v místnosti a uvnitř budovy nenosí. Marně, povzdych- Druh práce je podle 34 odst. 1 zákoníku práce jednou z takzvaných podstatných náležitostí pracovní smlouvy, a to vedle místa výkonu práce a dne nástupu do práce. Bez ujednání o těchto náležitostech nemůže být pracovní smlouva platně uzavřena. Zároveň však platí, že sjednaný obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dojde-li k dohodě obou smluvních stran, pokud nejde o některou z výjimek stanovených zákoníkem práce ( 40, 41 zákoníku práce). V případě, že zaměstnanec s touto změnou souhlasí, je možné s ním uzavřít dohodu o změně původně sjednané pracovní smlouvy ( 40 odst. 1 zákoníku práce). Je možné současně dohodnout jak změnu druhu práce, tak změnu pracovního poměru původně sjednaného na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou. Dovolená při překážkách v práci Podle ustanovení 217 odst. 1 zákoníku práce určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené, při jehož stanovení je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci dovolenou v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit za- Při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů náleží zaměstnanci odstupné. Kdy má být toto odstupné zaměstnanci vyplaceno? Právo na odstupné vzniká zaměstnanci ve výši a za podmínek stanovených v 67 odst. 1 zákoníku práce. Odstupné není platem (nejde o plnění za vykonanou práci, ale o finanční kompenzaci poskytovanou zaměstnanci v souvislosti se ztrátou zaměstnání), a proto se na jeho výplatu nevztahují ustanovení o splatnosti a výplatě platu ( 141 až 143 zákoníku práce), ale platí ne si kolegyně. Proto by mě zajímal osud nešťastníka, který ztratil tuhle čepici, konstatuje Hromádka. Možná bude prožívat těžké a potupné chvíle, než si opatří jinou a snad hezčí. Bez čepice se dnešní školství neobejde! Př edstav si, někde jsem četla, že ministr školství chce protlačit do výuky etickou výchovu. Mimo jiné možná i proto, aby si sebevědomá mládež uvědomila, že čepice se v místnosti nenosí, uvažuje Turová. Stejně si myslím, že tuhle generaci digitálních nul a jedniček, facebooků, skypů, notebooků školství nespasí a už vůbec nevychová. Žijí si po svém a příliš nás ani nepotřebují. Ze všeho nejvíce uznávají padnoucí čepici na hlavě, snaží se odlehčit přestávkové povídání Hromádka. Téma pevně přirostlé čepice k hlavě je mimořádně závažné. Žáci vyjadřují jejím prostřednictvím svůj názor k životu. Je to jejich postoj. Kdo nenosí ve škole kšiltovku, není in. Kdo má pod čepicí, není v naší škole, rozebírá osud ztracené a zapomenuté čepice ze sborovny. městnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na době kratší. Zákoník práce v 217 odst. 4 stanoví případy, kdy nelze zaměstnanci určit čerpání dovolené. Důvod překážek v práci na straně zaměstnavatele tu však uveden není, a proto i na dobu těchto překážek lze zaměstnanci čerpání dovolené určit. Podmínka, že o čerpání dovolené musí zaměstnanec požádat, není žádným předpisem stanovena. Kdy má být vyplaceno odstupné? úprava samostatná obsažená v 67 odst. 3 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru, nebo na pozdějším termínu výplaty. Pokud dochází k prodloužení výpovědní doby podle 53 zákoníku práce, je odstupné vyplaceno až při skutečném (nikoliv původně předpokládaném) skončení pracovního poměru. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Otázka opravdu zní: Co mají naši žáci pod čepicí? Už vím! Skrývají pod ní své klíčové kompetence obtížně vydolované z našich školních vzdělávacích programů, docela nahlas se pousměje učitelka. Tak jest! Proto ji nosí pořád a všude. Jistě s ní i spí. Kdyby ji nenosili, vše, co do jejich hlaviček pracně a zdlouhavě vkládáme, by odvál vítr. A nikdo z nás přece nechce vědomě přispívat k prohlubování jejich nevědomostí a nedovedností, krátce uzavírá Hromádka a schovává opuštěnou čepici do skříně, v níž léta přechovává všechny důkazy o jedinečnosti naší mládeže. Roman KANTOR

9 Měsíc se zvířátky trochu netradičně Účast na logopedické konferenci v Polsku Máte rádi zvířata? My ve 3. C Základní školy E. Krásnohorské z Ústí nad Labem ano. Cílem předmětu prvouka v měsíci březnu bylo seznámení s živočišnou říší. Pojali jsme ale výuku trochu netradičně, projektově. Každý z nás si vybral jednoho živočicha a krásně ho namaloval. Snažili se úplně všichni, a tak se nám obrázky moc povedly. Již třetím rokem se konala mezinárodní konference logopedů v Polsku na akademické půdě Univerzity v Katowicích, se kterou spolupracuje ZŠ Havířov Město, Mánesova. Tentokrát byla naše účast dvoudenní, kdy s prvním příspěvkem vystoupila ředitelka školy na téma Logopedická prevence u dětí v České republice. Vystoupení se uskutečnilo v aule teologické fakulty. S druhým příspěvkem vystoupila speciální pedagožka Lucie Kudrnová na téma Sfumato splývavé čtení. Byl zdůrazněn nezastupitelný význam logopedické intervence u dětí již v předškolním věku formou dechových cvičení, artikulačních cvičení a nápodoby hlásek v logopedických chvilkách. Byla popsána metoda čtení Sfumato. Sfumato je založeno na sladění zraku, dechu, hlasu a sluchu. Touto metodou se učí děti nejen u nás, ale také na Slovensku a v Polsku. Děti čtou Během prvního týdne si děti přinesly z domova různé knihy o zvířatech, encyklopedie, hledali o nich na internetu, v časopisech apod. Když už o,,svém zvířátku věděly úplně vše, napsaly o něm krásné povídání. V hudební výchově jsme se naučili o nich nové písně a v tělesné výchově jsme je také pohybově ztvárnili. Abychom poznali zvířátka, která mají děti doma, tak k nám do třídy některá zavítala na návštěvu. Jeden den jsme se starali o želvu, potom o křečka, potkana, myšky a morčátka. Dozvěděli jsme se, co mají tato zvířátka ráda, kde doma žijí, co potřebují, jak se o ně postarat. Odměnou za celoměsíční práci nám na závěr byly pěkné známky z prvouky. M. VEIGENDOVÁ plynuleji a s větším porozuměním, a tím se snižuje počet žáků s poruchami učení typu dyslexie. Oba příspěvky byly doplněny i praktickými filmovými ukázkami logopedické intervence a výuky čtení s žáky. Jiřina VOZNÁ Kabaret Evropy ovládli středoškoláci Žáci Střední průmyslové školy elektrotechnické Havířov zvítězili v zábavně umělecké soutěži Kabaret Evropy. Za odměnu pojedou do Bruselu. Invencí a kreativitou uspěli v konkurenci 17 středních škol z Moravskoslezského kraje. Sami soutěžící rozhodli, které divadelní, taneční nebo hudební vystoupení o vybrané zemi Evropské unie je nejlepší. Druhý ročník kabaretu proběhl v Divadle loutek Ostrava. Akci uspořádala Regionální rada Moravskoslezsko. Michal SOBEK Rakousko-uherské školství Fascinuje mě lehkost, s jakou řada publicistů (vyjadřujících se k současnému školství a k práci učitelů) s odsudkem konstatuje, že se stále podobá rakousko-uherskému školství, či že se učitelé v rakousko-uherském školství zhlédli. Čím více je v takovém tvrzení suverenity, tím méně se opírá o skutečnou a věcnými fakty podloženou znalost. Měli bychom ale citlivě vnímat skutečnost, že toto často odsuzované školství bylo ve své Znáte je? Čtyři a půl kamaráda a poštovní loupež JOACHIM FRIEDRICH Nové dobrodružství party kamarádů je opět doplněno veselými obrázky Libora Páva. Další kniha z nakladatelství BB/art přináší i tentokrát zajímavé příběhy kamarádů Ferdy, Ředkvičky, Kalleho i ostatních. Právě Kalle má nyní šanci stát se opravdovým detektivem. Brání mu v tom však ostatní, kteří spolu se Ředkvičkou jdou hlídat dítě paní učitelky. Jak vše dopadne, dozvědí se malí čtenáři, pokud si knihu přečtou. Nemusí ji však číst sami, mohou si ji společně číst i ve škole. době zcela mimořádně úspěšné a kvalitní. Vytvořilo v našich zemích stav, kdy negramotnost dospělého obyvatelstva byla hluboko pod 10 procenty, zatímco v mnoha evropských zemích přesahovala procent. Ve školách působili kvalifikovaní učitelé, kteří se nejenže svým žákům plně věnovali i v mimoškolní době, ale byli i základními nositeli osvěty a kultury ve svých obcích. Zcela mimořádný byl i jejich vztah k dalšímu sebevzdělávání jak v rámci bohatého spolkového života, tak i organizováním nedělních či prázdninových studijních kurzů, samostatným studiem pedagogické a odborné literatury, zpracováváním četných učebních pomůcek (například herbářů, sbírek příkladů apod.), či rozsáhlou publikační a překladatelskou činností. I své prázdninové cesty plánovali tak, aby získané poznatky z cizích zemí vhodně uplatnili ve výuce. Ve školách rakousko-uherského mocnářství sice nebyly počítače a slovo digitalizace ještě neexistovalo, žáci z nich ale vycházeli kvalitně připraveni a s trvalými vědomostmi, jejichž odstup od tehdejších výsledků vědy byl mnohem menší, než je tomu dnes. Za neblahý stav našeho školství nenese rakousko-uherské školství žádnou vinu. Zcela paradoxně ho v mnoha směrech i s odstupem více než jednoho století stále ještě převyšuje. František MORKES 9

10 10 Od 70. let minulého století v souvislosti s rozvojem tzv. druhé vlny feminismu byly v evropských státech navrženy různé strategie, které měly za cíl podnítit změnu klimatu ve školách a ve vzdělávacích postupech s ohledem na genderovou problematiku. Tyto strategie a iniciativy se soustředily zejména na znevýhodněné postavení dívek ve vzdělávání. Genderová rovnost dnes již ale není chápána jako problém týkající se především dívek a žen. V současných diskuzích se pozornost zaměřuje i na výsledky vzdělávání chlapců. Jakým způsobem a do jaké míry se evropské země v rámci svých vzdělávacích politik věnují otázce genderové rovnosti, je předmětem studie Genderové rozdíly ve výsledcích vzdělávání: Opatření a současná situace v Evropě, kterou publikovala informační síť o vzdělávání Eurydice. Referenčním rokem je školní rok 2008/2009. Cíle studie Hlavním cílem politik zaměřených na řešení genderové problematiky v oblasti vzdělávání je zpochybňovat tradiční role a stereotypy. Vedle tohoto hlavního cíle je možné ve strategických dokumentech evropských států vysledovat další tři priority. První z nich se zaměřuje na skryté kurikulum a školní klima, zejména za účelem boje proti obtěžování či násilí z důvodu pohlaví. Další prioritou je posílit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve školství. A konečně třetí prioritní oblast tvoří působení proti genderově podmíněným vzorcům ve výsledcích vzdělávání, kdy se jedná zejména o horší výsledky chlapců ve školách. Je však nutné poznamenat, že prohlášení ve strategických dokumentech nejsou vždy automaticky provázena konkrétními opatřeními. Všeobecné politiky zaměřené proti šikaně a násilí ve školách existují v mnoha zemích, ale jsou zpravidla koncipovány genderově neutrálním způsobem. V některých zemích se však uplatňují programy či iniciativy orientované přímo na eliminaci genderového násilí. Například v Nizozemsku sbírá a šíří informace o bezpečnosti ve školách Centrum pro školu a bezpečnost a poskytuje poradenství ředitelům škol, učitelům, poradcům a dalším pracovníkům ve školách. K tématům řešených projektů patří mimo jiné agrese, násilí a sexuální obtěžování. Ženy a jejich pozice Co se týče priority posílení podílu žen v rozhodovacích pozicích, klíčovým tématem je zastoupení žen v pedagogickém sboru a zastoupení žen v ředitelské pozici. V primárním a nižším sekundárním vzdělávání ( ISCED 1 a 2) tvoří ženy většinu vyučujících ve všech evropských zemích s výjimkou Turecka. Na úrovni IS- CED 1 se procentní podíly pohybují od 65 procent v Řecku po 98 procent ve Slovinsku. Česká republika se řadí k zemím, kde je podíl žen přibližně 95 procent či větší (podobně jako v Itálii, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě a Slovinsku). Zastoupení žen mezi vyučujícími pak výrazně klesá s rostoucí úrovní vzdělávání: Na nižší sekundární úrovni se podíl učitelek pohybuje v rozmezí od 0 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL 52 procent v Lichtenštejnsku po 86 procent v Lotyšsku, na vyšší sekundární úrovni pak od 46 procent v Nizozemsku po 79 procent v Lotyšsku. V České republice je podíl učitelek na nižší sekundární úrovni 78 procent a na vyšší sekundární úrovni 59 procent. Pokud jde o zastoupení žen v řídících pozicích ve školách, situace se odvíjí rovněž od dané úrovně vzdělávání. Zajímavé je porovnání podílu žen mezi řediteli/ředitelkami ve srovnání s podílem žen v pedagogickém sboru. Podle průzkumu TALIS organizace OECD ženy tvořily za všechny zúčastněné země v průměru pouze 45 procent ředitelů/ředitelek, zatímco v pedagogických sborech jejich podíl činil 70 procent. Autoři dospěli k závěru, že ve velké většině těchto zemí může existovat takzvaný skleněný strop. V Belgii (Vlámské společenství), Irsku, Itálii, Litvě, Rakousku a Portugalsku je procentní podíl ředitelek škol o více než 30 procentních bodů nižší než procentní podíl učitelek. Za Českou republiku údaje nejsou k dispozici. Genderové rozdíly ve výsledcích vzdělávání ES Chlapci a dívky Co se týče genderových vzorců ve výsledcích vzdělávání, chlapci častěji než dívky předčasně opouštějí vzdělávací systém. V EU-27 má v průměru 17 procent mužské populace ve věku let nanejvýš nižší sekundární vzdělání a neúčastní se dalšího vzdělávání či odborné přípravy, zatímco odpovídající hodnota pro ženy je 13 procent. Rozdíl mezi muži a ženami (hodnota takzvané genderové mezery) tedy činí 4 procentní body. FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT V České republice je genderová mezera menší než jeden procentní bod, naproti tomu ve Španělsku, Portugalsku a na Kypru je větší než 10 procentních bodů. Příznivý údaj za Českou republiku však reflektuje i skutečnost, že patříme k zemím s celkově velmi malým podílem žáků opouštějících vzdělávání předčasně. Mezi genderově podmíněné jevy v oblasti výsledků vzdělávání patří rovněž skutečnost, že chlapci významně častěji než dívky opakují ročníky. V evropských státech, které poskytly údaje, tvořili chlapci přibližně 60 až 70 procent žáků opakujících ročník. Dívky mají obvykle lepší známky a jsou úspěšnější u závěrečných zkoušek, což jim zase často pomáhá k přijetí do vybraných univerzitních programů. Znevýhodněné skupiny s podprůměrnými výsledky však existují jak mezi chlapci, tak mezi dívkami. Z hlediska genderu se významné rozdíly projevují i v mezinárodních výzkumech čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Mezinárodní výzkumy PISA ukazují, že chlapci jsou slabší spíše ve čtení, zatímco dívky častěji dosahují horších výsledků v matematice. Rozdíly v přírodních vědách jsou nevýznamné. Národní testy v evropských zemích většinou vykazují obdobné závěry. Je ale otázkou, jak důležitým faktorem při vysvětlování rozdílů v dosažených výsledcích ve čtení, matematice a přírodních vědách je právě gender. Ve zmíněné publikaci jsou uvedeny výsledky analýzy dat z mezinárodního šetření PISA 2006 (v současné době jsou již k dispozici výsledky z novějšího Ženy Žáci předčasně opouštějící školu procento ženské/mužské populace ve věku let s nanejvýš nižším sekundárním vzděláním a neúčastnící se dalšího vzdělávání či odborné přípravy, 2007 (v %) 60 Muži RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR šetření PISA 2009). Vliv genderu byl porovnáván s vlivem socioekonomického statusu (index ekonomického, sociálního a kulturního statusu) a s vlivem přistěhovaleckého původu. Z analýzy mimo jiné vyplynulo, že socioekonomický status má na dosažené výsledky výrazně vyšší vliv než gender a přistěhovalecký původ. Uvedení všech konkrétních iniciativ a opatření, které jednotlivé země zvolily pro podporu genderové rovnosti ve vzdělávání, přesahuje možnosti tohoto článku. Pro další informace proto odkazujeme na elektronickou verzi publikace na portálu Eurydice en.php, kde je k dispozici v několika jazykových verzích. Připravuje se i český překlad. Marcela MÁCHOVÁ

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila il pro řešitele l projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , CHYSTÁTE ŠKOLNÍ VÝLETY DO LEDNICE NA MORAVĚ? Pak využijte naší nabídky: PLAVBY K MINARETU nebo JANOHRADU a naloďte se s námi k plavbě po staré Dyji zámeckým parkem a lužním lesem, doprovázené poutavým výkladem lodníků o historii a přírodě této části lednicko-valtického areálu. Plavbu můžete kombinovat s pěší procházkou - např. od zámku k Minaretu lodí (25 min.) po prohlídce Minaretu zpět parkem pěšky (1,5 km), nebo naopak. Plavbu k Janohradu doporučujeme spíše pro žáky od 2. st. ZŠ, odtud můžete pokračovat pěšky do Břeclavi, nebo Ladné. CENY: TRASA I: ZÁMEK - MINARET nebo MINARET - ZÁMEK (doba plavby 25 min.) 1. st. ZŠ - 40 Kč/os., 2. st. ZŠ - 50 Kč/os., SŠ a SOU - 60 Kč/os. TRASA II: MINARET - JANOHRAD nebo JANOHRAD - MINARET (doba plavby 45 min.) 1. st. ZŠ - 50 Kč/os., 2. st. ZŠ - 60 Kč/os., SŠ a SOU - 70 Kč/os. TRASA I + II: ZÁMEK - JANOHRAD nebo JANOHRAD - ZÁMEK (doba plavby 60 min.) 1. st. ZŠ - 70 Kč/os., 2. st. ZŠ - 80 Kč/os., SŠ a SOU Kč/os.!!! Pedagogický doprovod zdarma!!! Přihlaste se do soutěže EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2011 Získat ocenění mohou všechny typy institucí, které realizují projekty v oblasti jazykového vzdělávání. Projekty mohou být různého charakteru, budou oceněny na základě jejich přínosu pro rozvoj jazykového vzdělávání v České republice. Přihlášky podávejte do Bližší informace získáte na nebo nás kontaktujte přímo: tel Realizujete zajímavý jazykový projekt? Kontakt: tel.: ,

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce êêê æçôõüßâ Öí g rt er on s E A SY om i c s e x pe ÅäâYÝÖßm ÙeéÚâ è èåeøýî ëú àäáú ÈÉ ¾ÁÄ º ÈÎÚçÜäãäâÞØè ÚíåÚçéè Çéæ âø Û ígâ Ø ñíã[ çéæ ãüí[âð Ø çéøí[âð. ÆÇ µ¼  ¼áçØåáÔçÜâáÔß ºàÕ» ØàÔÜß ÜáÙâ Öí³æçÔÕÜßâ Öâà êêê æçôõüßâ Öí Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na predplatne tydenik-skolstvi.cz. Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Michal Kolář Nová cesta k léčbě šikany Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a metody jjejí ho řešení. Prostřednictvím případů je osvětlována cesta k léčbě šikanování. Autor se zabývá také kyberšikanou, šikanou učitelů, projevy šikany v mateřských školách. Jedna kapitola je věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... TÝDENÍK * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! w w w. t y d e n i k - s k o l s t v i. c z Číslo dubna 2011 Datum:... OL E ŠI KA NA V SO UČ AS NÉ ŠKsed u na be Nakladatelství Portál vás zve ím českým dn pře, em s Michalem Kolář bě šikany do po né čas odborníkem, o sou é jeho knihu tak me aví dst a jak s ní bojovat. Pře Nová cesta k léčbě šikany. vás nebo vaše děti trápí. Přijďte se zeptat na to, co Kdy: sobota v 10 hod. Autorský sál Kde: Praha, veletrh Svět knihy, Žádejte v knihkupectvích nebo objednejte: Portál s. r. o., tel , Knihkupectví Portál: Jindřišská 30, Praha 1 / Klapkova 2, Praha 8 / Dominikánské nám. 8, Brno Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. moderni_vyucovani_105x140_sikana.indd :00:02 Celoroční předplatné 1060 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p.,1postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Strategie pro stabilizaci členské základny a získávání nových členů ČMOS PŠ

Strategie pro stabilizaci členské základny a získávání nových členů ČMOS PŠ Strategie pro stabilizaci členské základny a získávání nových členů ČMOS PŠ Úvod Pracovní tým pro strategii k získávání nových členů a stabilizaci členské základny v návrhu strategie vycházel ze zadání

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník Vážená paní, vážený pane, ceníme si Vaší ochoty a času, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku. Dovolte na úvod pár poznámek k dotazníku. Jako

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 6. MZDA Klíčová slova Hrubá a čistá mzda Dohoda o provedení práce Pracovní smlouva Pracovní poměr Budete umět

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele středních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. Cíl příspěvku aktuality 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více