VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne

2 2

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Sídlo školy: Svitavská 310, Moravská Třebová Zřizovatel školy: Pardubický kraj IZO: REDIZO: Ředitel: RNDr. Alena Plocová, Statutární zástupce ředitele: RNDr. Pavel Hartl, Webové stránky školy: Školská rada: byla zvolena ve volbách v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a s volebním řádem schváleným Radou Pk čj.:krú 14454/2005/OŠMS ze dne Její kompetence vyplývají rovněž ze školského zákona. Složení: za oprávněné voliče: Gabriela Krummerová - předsedkyně za zřizovatele: JUDr. Miloš Izák za ped. pracovníky: Mgr. Jiří Hrbata Charakteristika školy Škola přijímá žáky do oboru vzdělávání K/81Gymnázium a do oboru vzdělávání K/41 Gymnázium. Na škole dobíhaly obory K/401 Gymnázium všeobecné a K/801 Gymnázium všeobecné. K datu zahajovacího výkazu pro sledovaný školní rok ( ) měla 8 tříd osmiletého studia (211 žáků) a 3 třídy čtyřletého studia (58 žáků), celkem tedy 11 tříd s 269 žáky. První ročník čtyřletého studia nebyl otevřen. Žáci, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, byli doplněni do budoucí kvinty osmiletého studia. Učební plán je koncipován jako všeobecně vzdělávací, specializace na zvolený obor dalšího studia je umožněna výběrem volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia. Vzhledem k zavedení Rozvojového programu pro gymnázia (pouze pro dobíhající obory), kterým se zvýšil počet hodin každému žákovi o 2 na vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém studiu, byly posíleny předměty: český jazyk, matematika, první cizí jazyk, základy společenských věd, zeměpis. Podle Školních vzdělávacích programů se vyučovalo v primě až v septimě a ve druhém a třetím ročníku čtyřletého studia. (Příloha 6) Výuka byla v tomto školním roce zabezpečena celkem 24 učiteli (z toho 8 na zkrácený úvazek), další provoz byl zabezpečen mzdovou účetní, účetní školy, technickým pracovníkem (školník) a dalšími třemi provozními pracovnicemi (uklízečky). Pro výuku je ve škole k dispozici 10 kmenových učeben (jedna z nich slouží jako učebna výtvarné výchovy), 8 odborných učeben (fyzika, chemie, biologie, společenské vědy, německý jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC, výpočetní technika), 3 laboratoře a 2 tělocvičny. Učebna výpočetní techniky je vybavena celkem 16+1 počítači pracujícími v síti a datovým projektorem, ozvučením. 3

4 V učebně AP bylo využíváno učitelské pracoviště a 20 žákovských pracovišť, doplněno datovým projektorem a ozvučením. Učebna společenských věd a učebna biologie jsou vybaveny jako multimediální učebny - PC, datový projektor, vizualizér, kamera a ozvučení. Učebna fyziky, biologie a učebna anglického jazyka jsou vybaveny interaktivními tabulemi se softwarem. Jednotlivé předměty mají dobře vybavené odborné kabinety. Vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou a videotechnikou je na průměrné úrovni, zastarává a je snaha ji nahrazovat modernější. Rozpočet školy je v tomto směru velmi omezený. Díky projektu ESF se vybavenost zapojených předmětů zlepšila. K vybavení školy patří počítačová síť, tiskárny, kopírky, scanner. Veškerá počítačová pracoviště ve škole jsou připojena do školní sítě s mikrovlnným připojením na Internet, zaručující dostatečnou rychlost i kapacitu. Některé odborné učebny jsou vybaveny videookruhy, některé videokamerami, jazykové učebny navíc kvalitní audiotechnikou. Škola je umístěna v objektu Pardubického kraje, vybudovaném postupně ze tří částí, spojených v jeden funkční a stavební celek. Nejstarší částí je tzv. stará budova (1909), do které bylo gymnázium přemístěno v r V letech 1984 a 1992 byly postupně realizovány dvě další přístavby. Současný stavební stav budov lze celkově hodnotit jako dobrý, některé jejich části však budou vzhledem ke své omezené životnosti postupně vyžadovat náročnější údržbu nebo rekonstrukci. V posledních letech byla provedena řada rekonstrukcí a zlepšování stavu budov. Např. ve školním roce 2004/05 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí staré budovy, ve školním roce 2006/2007 byla realizována renovace podlahy ve velké tělocvičně. V rámci projektu Pardubického kraje bylo navázáno na realizaci jednoho z opatření vyplývajícího z energetického auditu regulace topení a instalace termostatických ventilů projektem EPC (regulace topení, kotelna). Škola je vlastní kotelnou vytápěna od října V období 7-8/2009 byla rekonstruována a zateplena střecha hlavní budovy, v období 6-7/2010 byla provedena výměna podlahových krytin v malé tělocvičně a ve dvou učebnách. V posledních prázdninových obdobích (2011, 2012) byla realizována pouze základní údržba a malování vybraných prostor. V roce 2012 byla dokončeno odstraňování klecových šaten a doplněno šatnovými skříňkami pro každého žáka. Následující údaje jsou vždy ze zahajovacích výkazů. Počty tříd a počty žáků školní rok 2010/2011 školní rok 2011/2012 počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Průměrný počet žáků na třídu a učitele průměrný počet průměrný počet žáků na třídu žáků na učitele šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/ ,08 24,45 11,21 11,67 4

5 Anglický jazyk celkem žáků Německý jazyk celkem žáků Ruský jazyk celkem žáků 2 cizí jazyky se učilo (žáků) 1 cizí jazyk se učilo (žáků) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Ve škole nebyli žáci z jiných krajů než z Pardubického Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Vietnamská socialistická republika: 3 Začleňování cizinců bylo letos bezproblémové. Výuka cizích jazyků II. Přehled oborů vzdělání K/41 Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor) K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor) 5

6 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Vyučoval Délka praxe Dvořák Přemysl, Mgr. Učitel Učitelství sš Bi Ge - Z Bi, Z 5 Hrbata Jiří, Mgr. Učitel učitelství SŠ M Dg M, Ms 8 Hartl Pavel, RNDr. Zást.řed. učitelství SŠ Ch Bi Ch, ChS 37 Kaderková Kateřina, Mgr. Učitel Učitelství SŠ Zsv - Č Zsv, Č 3 Kobelka Pavel, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př N Tv N, Tv 22 Kodeš Horymír, Mgr. Učitel školy II.cyklu Tv Bi Tv, Bi 31 Kodešová Iva, Mgr. Učitel učitelství SŠ Tv A A, Tv 16 Kozelková Jarmila, Mgr. Učitel učit.zš, 6.-9.r. Č D Č, D, Ov 38 Kozelková Lucie, Mgr. Učitel učitelství SŠ N Tv A, N, Tv 11 Kubištová Gabriela, Mgr. Učitel učitelství SŠ Č D Č,D,Zsv,Dp,Hs 21 Mičková Zuzana, Ing. Učitel rozšiř.studium Pro SŠ: A Ag, Ak 22 Mrvová Irena, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př Bi Ch Bi,Ch, BiS, Chp 27 Plocová Alena, RNDr. Ředitelka učit.vš.vzd.př M F Ivt M 29 Sekaninová Šárka, PhDr. VP, učitel učit.vš.vzd.př Č R Ped Č,Zsv,R, Čcv 27 Skoupá Iva ŠMP,učitel učit.vš.vzd.př Vv R Vv, R 21 Štaffová Irena, Mgr. ICT,učitel učit.vš.vzd.př Ivt M Zt Ivt, Ict, Dt, SIT 21 Zkrácené úvazky: Čermáková Pavlína, Mgr.,0,67 Učitel učitelství SŠ A A, Ak 13 Čermák Michal, Mgr. úv.0,95 Učitel učitelství SŠ Bi F F, Bi, FS 8 Burdová Petra, Mgr. úv.0,90 Učitel Učit. 2.st. ZŠ A Hv A, Hv 12 Havlíček Jaroslav, Mgr. úv.0,95 Učitel učitelství SŠ M Z M, Z, Zp 7 Landa Miroslav, Mgr. úv.0,86 Učitel učitelství SŠ A -M Tv A, Ak, Tv 34 Antlová Hana, Mgr., úv.0,95 Učitel učit.vš.vzd.př Č - D Č, D, Ov 29 Koudelková Jana, Mgr. úv.0,95 Učitel učit.vš.vzd..př M F F, M, Fp, Mcv 20 Ráceková Mária Mgr., úv.0,81 Učitel učitelství SŠ M Bi M, Ivt 1 Mateřská a rodičovská dovolená Šimková Pavlína,Mgr. (od ) - ukončila PP Učitel učitelství SŠ Bi Z Ge 7 6

7 Věk školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem a. počty osob (k ) 2010/ ,0 3 0, ,7 2011/ , ,0 b. věková struktura pedagogických pracovníků do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci průměrný věk počet ,7 z toho žen ,1 c. kvalifikace pedagogických pracovníků počet pedagogických pracovníků (přepočtených) celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Kvalifikovaných 22,0 95,7 % Nekvalifikovaných 1,0 4,3 % 2. Nepedagogičtí pracovníci školy školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2010/11 6 4,75 (mzdová účetní 0,75 úv., účetní-0,75 úv., 3 uklízečky každá na 0,75 úv., školník) 7

8 přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Obor vzdělání K/ K/ M/01 IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do ročníků školního roku 2012/2013 počet přihlášek celkem počet přijatých celkem 6* 29 počet podaných přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem (20+3+1) 15 (6+9) počet přijatých celkem ** z toho v kole 9* 17 6 z toho ve 2.kole 3 8 z toho ve 3.kole 1 počet nepřijatých celkem Počet podaných odvolání z toho vyhověno z toho nevyhověno pozastaveno řízení celkem Počet zápisových lístků odevzdaných * jedná se o přijetí do vyššího stupně (kvinty) oboru vzdělávání K/81 Gymnázium, ročník oboru vzdělávání K/41 Gymnázium se neotevře ** obor vzdělávání M /01 Informační služby se neotevřel 8

9 z celkového počtu žáků: 2010 / / 2012 V. Údaje o výsledcích vzdělávání Souhrnná charakteristika výsledků vzdělávání v uplynulém školním roce Průměrný prospěch na škole se v posledních několika letech pohyboval v rozmezí 1,83-2,1, procento žáků studujících s vyznamenáním v rozmezí 20% 25%. Z tohoto pohledu je možné výsledky uplynulého školního roku (průměrný prospěch 2,09; prospělo s vyznamenáním 20,45%) hodnotit jako téměř srovnatelné s výsledky vzdělávání. Za celý školní rok bylo uděleno 99 pochval (34 ŘŠ a 65 TU), 31 napomenutí TU, 6 důtek TU. Z uvedeného vyplývá, že pochvaly převažují nad kázeňskými opatřeními. Ve srovnání s minulým školním rokem počet pochval vzrostl o 35 a počet kázeňských opatření klesl o 25. Zameškaných omluvených hodin za celý školní rok je 122,8 hod/žáka, neomluvených hodin celkem 15 (vloni 97). Chování bylo ve dvou případech hodnoceno jako uspokojivé. Přestupy: 2 žáci do třídy 4. AV, 4 žáci do třídy 2. AV, 1 žák do třídy AV, 1 žák ze třídy 3. AV na ZŠ Palackého Moravská Třebová V uplynulém školním roce ukončilo 7 žáků studium (6 ze 4. AV a 1 z 5. AV). 2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok prospělo s vyznamenáním Neprospělo 4 13 opakovalo ročník 0 4 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 95,6 93,3 průměrný počet zameškaných hodin na žáka (2. pololetí) 64,9 67,1 z toho neomluvených celkem Výsledky maturitních zkoušek (po opravných MZ) Třída: 4.A 8.AV počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 2 počet žáků maturitních ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: * opakují 4.ročník 5(3*) 1 prospěl s vyznamenáním 4 11 prospěl neprospěl 0 0 9

10 4. Umístění absolventů (1) (2) VŠ VOŠ praxe žáků přijato % z (2) % z (1) přijato % z (1) žáků % z (1) hlásících žáků žáků se na VŠ žáků celkem Absolventi ,4 82,6 2 4,3 5 10,9 Absolventi ,7 81,8 4 9,1 4 9,1 5. Umístění na VŠ podle oborů Absolv Přijato z toho na obory z roku celkem techn. pedag. ekon. přírod. zeměd. lékař. filos. práv. tělov. ostat Průměry od r.1972 do r.2011 % z přijatých % z přijatých 78% 33% 17% 12% 11% 6% 6% 5% 2% 2% 6% Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení (ve sledovaném školním roce bylo na VŠ přijato 36 absolventů, na VOŠ 4, do praxe 4) 6. Účast a umístění v soutěžích a olympiádách (Zpracovaly předmětové komise) PK českého jazyka a literatury Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Olympiáda Alena Jílková 6.AV II Mladý Jakub Havelka AV I. Demosthenes Mladý Dominika 3.AV II. účast Demosthenes Draesslerová Mladý Kristýna Marková 5.AV III. účast Demosthenes O pardubický Jitka Řeřichová 2.AV II. pramínek Voda pro potraviny Čte celá třída kolektiv 2.AV 2. Čte celá třída kolektiv AV 3. Marie Trunečková 2.AV II. čestné uznání PK anglického jazyka Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Konverzační Lucie Černá 5.AV III 5. soutěž v AJ O bílého havrana E.A. Poea 3.AV Dominika Draesslerová Marie Lišková Věra Fischerová 3.AV 8.AV 10

11 PK fyziky Název Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. soutěže FO Le Thi Thuy 3.AV F Phuong místo FO Viktor Skoupý 6.AV C místo AMAVET Michal Kavan, Postup Jiří Humpl, AV Junior do Rostislav kraje Abraham účast Amavet Marie Postup Trunečková 2.AV Junior do účast kraje Ostatní projekty v rámci AMAVET s jinou než fyzikální tematikou: Lucie Černá název projektu: Achatinidae léčitelé v teráriích, krajské kolo: postup do národního kola a účast na soutěži Akademika Vernadského v Moskvě, kategorie: Středoškolák 2. Jitka Faktorová název projektu: Vyhřeznutí meziobratlové ploténky aneb Je utracení nutné?, krajské kolo: účast, kategorie: Středoškolák PK zeměpisu Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Zeměpisná Oto Machálek A 4. olympiáda AV Zeměpisná Jitka Řeřichová 2. B 14. olympiáda AV Zeměpisná Martin Jeřábek 6. D 7. olympiáda AV Letem světem Oto Machálek tř 3. AV Letem světem Jitka Řeřichová 2. AV tř. 2. PK matematiky Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. MO Bártová Vendula Machálek Oto AV Z MO Le Thi Thuy 3.AV Z 8 6. Phuong Pythagoriáda Abraham Rostislav Machálek Oto AV 6.roč. 15. Pythagoriáda Kodeš Jiří 2.AV 7.roč. 3. Pythagoriáda Le Thi Thuy 3.AV 8.roč. 2. Phuong Logická olympiáda Skoupý Viktor 6.AV 10. PK ZSV Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Ekonomickomanažerská olympiáda Michaela Rolečková 7.AV

12 PK dějepis Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. DO Pospíšil O. 3.AV ročník národního kola středoškolské dějepisné soutěže EUSTORY na téma Pamětní místa na komunistický režim /Osudy mnichů a kláštera sv.josefa v Moravské Třebové/, na základě vlastního výzkumu zpracovala P.Kloudová 3.A PK informatiky a výpočetní techniky Název Jméno třída kategorie obvod Okres Kraj ČR Mezinár. soutěže žáka Bobřík všichni 6.AV;2. A Benjamin, účast informatiky Kadet, Junior SOČ Viktor 6. AV 5. Skoupý Amavet Renata Štaffová 4. AV Junior Úspěch a stáž ve Amavet Česká hlavička 2012 Česká hlavička 2012 Česká hlavička 2012 Viktor Skoupý Viktor Skoupý Renata Štaffová Renata Štaffová Francii 6. AV Středoškolák Úspěch Zvláštní cena od firmy Intel 6. AV INGENIUM Říjen AV ABRAXAN Říjen AV GENUS Říjen 2012 Pay sec cup 4. AV nižší stupeň gymnázia učast PK biologie Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. BiO M. Zemánek 4. A A BiO M. Trunečková 2. AV D PK estetické výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. O bílého havrana Dominika 3.AV do 15.let Draesslerová a Marie Lišková Zpíváme pro radost AV 5. Denisa Tomášková Tran Thuy An Vendula Bártová Kateřina Dolanská Marika Zemanová AV AV AV AV 12

13 PK tělesné výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Středoškolský pohár H D Minikopaná H8.-9.tř. H6.-7.tř Florbal H6.-7.tř. H8.-9.tř. D6.-7.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ Košíková ŠkoFL Šplh-družstva Volejbal H8.-9.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ HIII DIII H6.-7.tř. H8.-9.tř H 8.-9.tř D SŠ D8.-9.tř D SŠ H SŠ D6.-7.tř D8.-9.tř Silový čtyřboj DSŠ 2. Atletický čtyřboj Pohár Českého rozhlasu D6.-7.tř. H6.-7.tř. D8.-9.tř H8.-9.tř H6.-7.tř. D6.-7.tř. H8.-9.tř. 6. OVOV 6.-7.tř SFL H SŠ 3. Kopaná H SŠ 3. Coca Cola Cup H6.-9.tř Šachy H6.-9.tř

14 Zpráva ŠMP: Adaptační kurz VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů proběhl na začátku září v rekreačním středisku Březová u Třebíče, konal se již 4. rokem, byl určen pro žáky AV, 5. AV (prožitkový kurz) a jejich třídní učitele. Cílem kurzu bylo vytváření pozitivní atmosféry a vztahů v nově vznikajících kolektivech. Do programu kurzu byly zařazeny besedy týkající se protidrogové prevence a prevence z oblasti sexuální výchovy. Besedy s Městskou policií MT a Policií ČR Dopravní výchova (listopad) - žáci AV a 2. AV se seznámili se zásadami telefonování při ohlašování dopravní nehody, se zásadami první pomoci, s bezpečností při účasti v silničním provozu. 2. Kriminalita mládeže a trestní zodpovědnost (listopad) - cílem bylo seznámit žáky 4. AV, 6. AV a 2. A se stavem, následky a prevencí kriminality ve městě. 3. Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech, domácí násilí (duben) - žáci 5. AV se seznámili, jak rozpoznat a jak se chovat při odhalení násilí páchaného na dětech. 4. Stalking, šikana a kyberšikana (únor) - žáci 7. AV, 3. A byli poučeni o obraně při nových projevech násilí, o autodestruktivních závislostech o psychosociálním riziku. Prevence návykových látek (duben) Projektový den určený pro žáky 3. AV byl zahájen besedou s městskou policií o problematice návykových látek, v hodině chemie se žáci seznámili s rozdělením a účinky jednotlivých typů drog, v českém jazyce pracovali s aktuálním článkem v tisku a ve výtvarné výchově vytvořili výukový plakát k dané tematice. Vánoční atmosféra ve třídě (prosinec) žáci celé školy se zapojili do výzdoby svých tříd a zástupci vyhodnotili nejzdařilejší výsledky. S tebou o tobě (prosinec) Žáci AV, 5. AV a 6. AV se seznámili o hygienu pohlavního styku, péčí o reprodukční zdraví, riziky v oblasti sexuální výchovy. Červená stužka (prosinec) Žáci 5. AV a 6. AV byli seznámeni s problematikou AIDS, s rizikem v oblasti sexuální výchovy, s hygienou. Vybraní žáci se zapojili do charitativní sbírky na podporu nemocným AIDS. Adopce na dálku (v průběhu roku) Pravidelně již 3. rokem žáci i pedagogové přispívají finanční částkou na výuku chlapce z Indie. Den dětí na GMT (červen) Žáci celé školy se podíleli na přípravě dne dětí pro mladší žáky a děti z mateřských škol v Moravské Třebové a okolí. Spolupráce s PREVKO Litomyšl a s PPP ÚO (v průběhu roku) Aktuálně využíváme preventivních materiálů poskytovaných poradnami v případě podezření z negativních jevů ve třídních kolektivech (sociometrické dotazníky, hry na individuální a skupinovou práci. 14

15 Škola podporuje žáky v mimoškolní činnosti. Ve sledovaném školním roce žáci navštěvovali tyto volnočasové aktivity a zájmové kroužky: Název Školní časopis Programování Estetika a tvůrčí psaní Florbal hoši st. Florbal hoši ml. Posilování dívky 7.AV Košíková hoši a dívky st. Sportovní hry dívky st. Mechatronika GLOBE Comenius Četnost nepravidelně 1 h. za 2 týdny Nepravidelně dle potřeby 2 h.týdně 2 h. týdně 1 h. týdně 2 h. týdně 2 h. týdně 1 h. týdně Podle potřeby 1 h. týdně 15

16 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet/ počet Předmětová Zaměření doba účastníků komise poplatek Semináře 1 Seminář k vedení projektu Comenius 1 A Comenius 2 Partnerství pro MST: podpora výuky matematiky a přírodních a techn. věd 1 ŘŠ zdarma 1 Konference OUP 1 A 250,- 1 Jsme v EU, buďme v obraze 1 ZSV zdarma 1 Program Vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické 1 F zdarma obory v Pkr (AMAVET) 2 Školení k aktivnímu používání školského portálu Pkr 2 Ivt zdarma 1 Školení EU peníze středním školám 1 ŘŠ zdarma 1 Hospodařit je umění 1 ZSV zdarma 1 Vyhláška č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1 F 500,- 1 Využití metodiky simulačních her ve výuce na SŠ 1 A zdarma 1 E-learningové metody a jejich využití při výuce jazyků 1 A zdarma 1 Konference enviromentáln. poradenství 1 Bi zdarma 1 Seminář Vremena a Echo 1 Rj zdarma 1 Využití digitálních technologií v praxi 1 Ivt zdarma 1 Oxford Professional Development 1 Aj zdarma 1 Finanční produkt 1 ZSV zdarma 1 Česká společnost v novodobé Evropě 1 D zdarma 1 Seminář k maturitě ŘŠ zdarma 1 Seminář OVOV 1 Tv zdarma 1 Sexuální výchova na školách 1 ZSV zdarma 2 Nová maturita hodnotitel Čj 1 Čj zdarma 1 Seminář Strašák jménem exekuce 1 ZSV zdarma 1 Seminář: Zdravý životní styl ve školách 1 Tv zdarma 1 Konzul.seminář pro předsedy mat.kom. 2 Aj zdarma 3 Celostátní konference řed.gymn. 1 ŘŠ zdarma 1 Monitorovací seminář Comenius 1 A Comenius 1 Seminář k projektu geovědy 2 Z zdarma 1 Informační a komun.techn. ve výuce Aj 2 Aj Šablony 4 Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování 4 F, Ict zdarma 1 Seminář zaměřený na rozvoj mechatroniky 1 F zdarma 1 Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK 2 zdarma 3 Letní škola společ.člověk v tísni Potravinová bezpečnost ve světě 1 ZSV Kd b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků Pracovník poplatek semináře 1 Vema V4: zpracování mezd 1 Bl 1980,- 1 Daňová problematika příspěvkových Kr 1 organizací a inventarizace majetku zdarma 1 Reforma účetnictví státu 1 Kr 1650,- 1 Školení: evidence majetku 1 Kr 1200,- 16

17 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výčet aktivit sledovaného školního roku: Projekty vyhlašované Pk, MŠMT: - projekt v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, realizace začala 2009 a byl ukončen projekt programu A3 Podporu rozvoje sportovní činnosti a volnočasových aktivit V rámci tohoto projektu byl vybaven kabinet tělesné výchovy pomůckami pro netradiční sportovní hry (Tchoukball) - projekt OP VK Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech, realizace začala projekt OP VK Šablony GMT 2012, realizace začala Comenius multilaterální partnerství, individuální mobilita Výměnné pobyty a zahraniční zájezdy: - Velká Británie, Brusel poznávací zájezd pro zájemce ze tříd 2.AV 5.AV - Drážďany památky Perly baroka - duben/2012 pro zájemce Školní projekty: - Den stromů mezipředmětový projekt Bi, A, Vv (AV) - Život v přírodě: projektové dny Ekosystém lesa a Výskyt kůrovců v okolí Moravské Třebové (2.AV) - Životopis stromů AV Pohádky z lesní říše (výstup v Č) Tvorba mentální mapy absolvované trasy (výstup v Z) - Den Země (BI) - Čte celá třída projekt MKLB zapojené třídy AV, 2.AV, 3.AV - Mladý čtenář - projekt MKLB Kdo čte, ten se nenudí - jednotlivci - Nepřetržité čtení projekt knihoven Erben Kytice 2.A, 4.A, 6.AV - Přírodovědné rozhledy terénní exkurze zaměřená na vybrané přírodovědné aspekty okolí Moravské Třebové - projekt Ekopolis - Studenti čtou a píší noviny (MF Dnes podzimní i jarní kolo) 2.A, 6.AV využití výtisků v hodinách Č (publicistický styl, mediální výchova) a v ostatních předmětech (D, Z, Ov, ZSV, Vv) mediální výchova, publicistický styl; součástí projektu tvůrčí psaní na zadaná témata zasláno 19 prací, otištěny na stránkách MF Dnes 2 příspěvky - Mladý Demosthenes (celostátní soutěž v umění komunikace) projekt je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny. 4 kola školní (12 žáků); regionální (3 žáci) I., II., III. kategorie - kramářská píseň tvorba písně a doprovodných obrázků Spolupráce se sociálními partnery: - spolupráce s rodiči organizace plesů, při organizaci poznávacího zájezdu do V.Británie, ubytování zahraničních studentů, individuální mobilita v rámci projektu Comenius hledání hostitelských rodin, sponzoring sportovní činnosti 17

18 - spolupráce s Městem Moravská Třebová příspěvek na mezinárodní aktivity, jednání o projektu Comenius Regio - spolupráce s Městským muzeem Jak vypadala Hereret? - spolupráce s MKIS (kulturní služby), MKLB (knihovna) - spolupráce se Společností česko-německého porozumění s účastí na jejich akcích - spolupráce s DDM organizace soutěží; - se stacionářem Domeček, s MC Sluníčko, Soc.služby, Dětský domov MT, Oblastní charita MT, Speciální a praktická škola, Centrum volného času - společnost Člověk v tísni - společnost Nesehnutí - spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, HZS Ochrana člověka za mimořádných událostí - s okresní radou AŠSK ČR, s regionálním sdružením sportů Svitavy - Nadace Život dětem, SONS ČR - v rámci ekologické a environmentální výchovy spolupracujeme s Ekocentrem Paleta Pardubice ekovýchovné programy, Sdružením Tereza Praha, NASA USA, Czech Coal a.s., Vodní zdroje Chrudim - s místními firmami - výstavka prací žáků moravskotřebovských škol a gymnázia u příležitosti reinstalace expozice Holz. mimoevropské sbírky výrobky žáků 2.AV - modely Tutanchámona, sarkofágu, pohřební výbavy. Výstava zapůjčena na výstavu v Lysé nad Labem Další důležité součásti vzdělávacích programů školy: - žáci pokračují v měřeních a zpracovávání výsledků projektu GLOBE a opětovně se zúčastnili mezinárodních Globe Games - Recyklohraní projekt zabývající se tříděním odpadu - divadelní představení Klicperova divadla Hradec Králové - divadelní představení Dobrý den, paní Hereret - Výchovný koncert Etnická hudba Tam-tan orchestra - divadlo interaktivní Historie Anglie - besedy - Afrika - Austrálie beseda s cestovateli - Návštěva ve světě základních částic hmoty - Netradiční fyzikální experimenty - Od slovenské slovesnosti po slovenskú modernu - se spisovatelkou Petrou Hůlovou - se slovenským spisovatelem Gustavem Murinem - se spisovatelkou Ivou Procházkovou - s doktorkou Janáčkovou Božena Němcová v české literatuře - o náhradní rodinné péči - preventivní přednáška Městské policie - Eurocentra EU a aktuální problémy eurozóny - Přednáška Co je filosofie (FF UK) - Trénování paměti s Ivou Perníkovou - Workshop Multikulturní společnost utopie nebo realita? (spol.nesehnutí Brno) - výstavy - Expedice středověk - Neviditelná výstava v Praze a Muzeum romské kultury, Centrum buddhismu (v rámci Comenia) - Historie policie a četnictva 18

19 - exkurze: Svitavy Osudy Židů v našem regionu Moravskotřebovsko reg. dějiny Muzeum knihy Žďár nad Sázavou Zelená hora památka UNESCO Kutná Hora UNESCO SZ Čechy komplexní geografická Jeskyně Javoříčko, Mladeč, arboretum Bílá Lhota Technické muzeum Brno Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně JE Dukovany, PVE Dalešice Pivovar Starobrno ČOV Linhartice ČNB Praha Poslanecká sněmovna - kurzy: adaptační (AV), prožitkový (5.AV), lyžařský (2.AV, 2.A, 6.AV), sportovně turistický (7.AV, 3.A) cyklovýlety poznávání regionu projektový den softbal Prezentace školy na veřejnosti - Dny otevřených dveří - Přípravné kurzy na přijímací zkoušky - Dětský den na gymnáziu Pohádky k nakousnutí aneb Medový ráj - organizovaný pro veřejnost a děti všech škol ve městě a okolí - Vánoční program v MC Sluníčko + sbírka hraček - informační brožury a letáky - předávání maturitních vysvědčení s kulturním programem studentů nižších ročníků - maturitní a reprezentační ples - předmětová komise tělesné výchovy byla pořadatelem obvodních a okresních kol sportovních soutěží; - účast ve výtvarné soutěži Pod modrou oblohou - místní a okresní tisk - pravidelně aktualizované www stránky školy - spolupráci s rodiči žáků školy a se středními a základními školami - Zdravé město Moravská Třebová - Počítačová školička pro dědečky a babičky ; - Burza sportovních potřeb - účast v nadačních akcích Srdíčkové dny, Den s Emilem, Bílá pastelka, Červená stužka IX Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekce na naší škole v tomto školním roce nebyla provedena. 19

20 Příjmy X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011 a) Dotace: - dotace na přímé náklady ,00 - dotace hodnotitelé písemných prací ,00 - dotace hustota a specifika ,00 - posílení platové úrovně ped. pracovníků ,00 - rozvojový program A ,00 - dotace na provoz od kraje ,00 - dotace od města ,00 - dotace projekt ESF ,00 - grant NAEP ,00 b) Vlastní příjmy: - příjmy z úroků 2.049,00 - přijaté pojistné plnění 695,00 - příjmy z pronájmu za pronajaté plochy ,00 za spotřebované energie ,00 - ostatní příjmy z prodeje služeb 3.640,00 - finanční dar nadace Život dětem 3.400,00 - finanční dar Spáčil 5.000,00 - finanční dar Kaja - UNO ,00 - finanční dar Tesco ,00 - čerpání RF a FO 2.438,00 Celkem ,00 Celkové náklady činily ,00 Kč. Hospodaření roku 2011 bylo uzavřeno s nulovým hospodářským výsledkem Všechny závazné ukazatele státního rozpočtu a rozpočtová pravidla byla dodržena, nedošlo k neoprávněnému použití rozpočtových prostředků ani k nepovoleným přesunům mezi rozpočtovými kapitolami. Výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor školy ve výši ,00 Kč byly použity na opravy a údržbu budov, ostatní příjmy byly použity na krytí s nimi spojených provozních nákladů. 2. Výdaje a) Čerpání FRIM Fond nebyl v roce 2011 čerpán. b) Čerpání FKSP Hospodaření s FKSP bylo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. a se schváleným rozpočtem na rok 201 c) Neinvestiční výdaje Celkem: ,00 z toho: náklady na platy ,00 zákonné odvody ,00 ostatní přímé náklady ,00 přímé náklady celkem ,00 provozní náklady celkem ,00 20

21 3. Informace o výsledcích kontrol V roce 2011 neproběhla ve škole kontrola hospodaření KÚ Pk odborem školství, mládeže a sportu. 4. Účetní výkazy V příloze přikládáme výkazy: Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty 5. Inventarizace majetku V roce 2011 byla provedena inventarizace veškerého majetku k Při inventurách nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k uvedenému datu činila celkem ,96 Kč z toho: budovy ,89 (021) učební pomůcky ,07 (01820, 02220, 02225) stroje-provoz ,00 (01810, 02210, 02224) energetický audit ,00 (019) pozemky ,00 (031) Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku v členění učební pomůcky a provoz v pořizovací ceně nad 3 000,00 Kč k tomuto datu činila ,00 Kč (028). Ostatní materiál v pořizovací ceně do 3 000,00 Kč je veden v podrozvahové evidenci - k celková hodnota DDHM učební pomůcky a provoz činila ,- Kč. Majetek je evidován na počítači pomocí programu EKOS/VEMA a v inventárních knihách. Dohody o hmotné odpovědnosti jsou uzavřeny na hospodaření s ceninami a na vedení pokladny. Škola nemá nedobytné pohledávky a závazky. Hospodářskou činnost škola neprovozuje. 6. Seznam příloh Příloha - Čerpání dotace ze SR Příloha 2. - Čerpání dotace od ÚSC Příloha 3. - Ukazatel nákladovosti v roce 2011 Příloha 4. - Rozvaha (bilance) výkaz Příloha 5. - Výkaz zisku a ztráty - výkaz 21

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více