VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne

2 2

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Sídlo školy: Svitavská 310, Moravská Třebová Zřizovatel školy: Pardubický kraj IZO: REDIZO: Ředitel: RNDr. Alena Plocová, Statutární zástupce ředitele: RNDr. Pavel Hartl, Webové stránky školy: Školská rada: byla zvolena ve volbách v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a s volebním řádem schváleným Radou Pk čj.:krú 14454/2005/OŠMS ze dne Její kompetence vyplývají rovněž ze školského zákona. Složení: za oprávněné voliče: Gabriela Krummerová - předsedkyně za zřizovatele: JUDr. Miloš Izák za ped. pracovníky: Mgr. Jiří Hrbata Charakteristika školy Škola přijímá žáky do oboru vzdělávání K/81Gymnázium a do oboru vzdělávání K/41 Gymnázium. Na škole dobíhaly obory K/401 Gymnázium všeobecné a K/801 Gymnázium všeobecné. K datu zahajovacího výkazu pro sledovaný školní rok ( ) měla 8 tříd osmiletého studia (211 žáků) a 3 třídy čtyřletého studia (58 žáků), celkem tedy 11 tříd s 269 žáky. První ročník čtyřletého studia nebyl otevřen. Žáci, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, byli doplněni do budoucí kvinty osmiletého studia. Učební plán je koncipován jako všeobecně vzdělávací, specializace na zvolený obor dalšího studia je umožněna výběrem volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia. Vzhledem k zavedení Rozvojového programu pro gymnázia (pouze pro dobíhající obory), kterým se zvýšil počet hodin každému žákovi o 2 na vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém studiu, byly posíleny předměty: český jazyk, matematika, první cizí jazyk, základy společenských věd, zeměpis. Podle Školních vzdělávacích programů se vyučovalo v primě až v septimě a ve druhém a třetím ročníku čtyřletého studia. (Příloha 6) Výuka byla v tomto školním roce zabezpečena celkem 24 učiteli (z toho 8 na zkrácený úvazek), další provoz byl zabezpečen mzdovou účetní, účetní školy, technickým pracovníkem (školník) a dalšími třemi provozními pracovnicemi (uklízečky). Pro výuku je ve škole k dispozici 10 kmenových učeben (jedna z nich slouží jako učebna výtvarné výchovy), 8 odborných učeben (fyzika, chemie, biologie, společenské vědy, německý jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC, výpočetní technika), 3 laboratoře a 2 tělocvičny. Učebna výpočetní techniky je vybavena celkem 16+1 počítači pracujícími v síti a datovým projektorem, ozvučením. 3

4 V učebně AP bylo využíváno učitelské pracoviště a 20 žákovských pracovišť, doplněno datovým projektorem a ozvučením. Učebna společenských věd a učebna biologie jsou vybaveny jako multimediální učebny - PC, datový projektor, vizualizér, kamera a ozvučení. Učebna fyziky, biologie a učebna anglického jazyka jsou vybaveny interaktivními tabulemi se softwarem. Jednotlivé předměty mají dobře vybavené odborné kabinety. Vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou a videotechnikou je na průměrné úrovni, zastarává a je snaha ji nahrazovat modernější. Rozpočet školy je v tomto směru velmi omezený. Díky projektu ESF se vybavenost zapojených předmětů zlepšila. K vybavení školy patří počítačová síť, tiskárny, kopírky, scanner. Veškerá počítačová pracoviště ve škole jsou připojena do školní sítě s mikrovlnným připojením na Internet, zaručující dostatečnou rychlost i kapacitu. Některé odborné učebny jsou vybaveny videookruhy, některé videokamerami, jazykové učebny navíc kvalitní audiotechnikou. Škola je umístěna v objektu Pardubického kraje, vybudovaném postupně ze tří částí, spojených v jeden funkční a stavební celek. Nejstarší částí je tzv. stará budova (1909), do které bylo gymnázium přemístěno v r V letech 1984 a 1992 byly postupně realizovány dvě další přístavby. Současný stavební stav budov lze celkově hodnotit jako dobrý, některé jejich části však budou vzhledem ke své omezené životnosti postupně vyžadovat náročnější údržbu nebo rekonstrukci. V posledních letech byla provedena řada rekonstrukcí a zlepšování stavu budov. Např. ve školním roce 2004/05 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí staré budovy, ve školním roce 2006/2007 byla realizována renovace podlahy ve velké tělocvičně. V rámci projektu Pardubického kraje bylo navázáno na realizaci jednoho z opatření vyplývajícího z energetického auditu regulace topení a instalace termostatických ventilů projektem EPC (regulace topení, kotelna). Škola je vlastní kotelnou vytápěna od října V období 7-8/2009 byla rekonstruována a zateplena střecha hlavní budovy, v období 6-7/2010 byla provedena výměna podlahových krytin v malé tělocvičně a ve dvou učebnách. V posledních prázdninových obdobích (2011, 2012) byla realizována pouze základní údržba a malování vybraných prostor. V roce 2012 byla dokončeno odstraňování klecových šaten a doplněno šatnovými skříňkami pro každého žáka. Následující údaje jsou vždy ze zahajovacích výkazů. Počty tříd a počty žáků školní rok 2010/2011 školní rok 2011/2012 počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Průměrný počet žáků na třídu a učitele průměrný počet průměrný počet žáků na třídu žáků na učitele šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/ ,08 24,45 11,21 11,67 4

5 Anglický jazyk celkem žáků Německý jazyk celkem žáků Ruský jazyk celkem žáků 2 cizí jazyky se učilo (žáků) 1 cizí jazyk se učilo (žáků) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Ve škole nebyli žáci z jiných krajů než z Pardubického Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Vietnamská socialistická republika: 3 Začleňování cizinců bylo letos bezproblémové. Výuka cizích jazyků II. Přehled oborů vzdělání K/41 Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor) K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor) 5

6 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Vyučoval Délka praxe Dvořák Přemysl, Mgr. Učitel Učitelství sš Bi Ge - Z Bi, Z 5 Hrbata Jiří, Mgr. Učitel učitelství SŠ M Dg M, Ms 8 Hartl Pavel, RNDr. Zást.řed. učitelství SŠ Ch Bi Ch, ChS 37 Kaderková Kateřina, Mgr. Učitel Učitelství SŠ Zsv - Č Zsv, Č 3 Kobelka Pavel, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př N Tv N, Tv 22 Kodeš Horymír, Mgr. Učitel školy II.cyklu Tv Bi Tv, Bi 31 Kodešová Iva, Mgr. Učitel učitelství SŠ Tv A A, Tv 16 Kozelková Jarmila, Mgr. Učitel učit.zš, 6.-9.r. Č D Č, D, Ov 38 Kozelková Lucie, Mgr. Učitel učitelství SŠ N Tv A, N, Tv 11 Kubištová Gabriela, Mgr. Učitel učitelství SŠ Č D Č,D,Zsv,Dp,Hs 21 Mičková Zuzana, Ing. Učitel rozšiř.studium Pro SŠ: A Ag, Ak 22 Mrvová Irena, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př Bi Ch Bi,Ch, BiS, Chp 27 Plocová Alena, RNDr. Ředitelka učit.vš.vzd.př M F Ivt M 29 Sekaninová Šárka, PhDr. VP, učitel učit.vš.vzd.př Č R Ped Č,Zsv,R, Čcv 27 Skoupá Iva ŠMP,učitel učit.vš.vzd.př Vv R Vv, R 21 Štaffová Irena, Mgr. ICT,učitel učit.vš.vzd.př Ivt M Zt Ivt, Ict, Dt, SIT 21 Zkrácené úvazky: Čermáková Pavlína, Mgr.,0,67 Učitel učitelství SŠ A A, Ak 13 Čermák Michal, Mgr. úv.0,95 Učitel učitelství SŠ Bi F F, Bi, FS 8 Burdová Petra, Mgr. úv.0,90 Učitel Učit. 2.st. ZŠ A Hv A, Hv 12 Havlíček Jaroslav, Mgr. úv.0,95 Učitel učitelství SŠ M Z M, Z, Zp 7 Landa Miroslav, Mgr. úv.0,86 Učitel učitelství SŠ A -M Tv A, Ak, Tv 34 Antlová Hana, Mgr., úv.0,95 Učitel učit.vš.vzd.př Č - D Č, D, Ov 29 Koudelková Jana, Mgr. úv.0,95 Učitel učit.vš.vzd..př M F F, M, Fp, Mcv 20 Ráceková Mária Mgr., úv.0,81 Učitel učitelství SŠ M Bi M, Ivt 1 Mateřská a rodičovská dovolená Šimková Pavlína,Mgr. (od ) - ukončila PP Učitel učitelství SŠ Bi Z Ge 7 6

7 Věk školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem a. počty osob (k ) 2010/ ,0 3 0, ,7 2011/ , ,0 b. věková struktura pedagogických pracovníků do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci průměrný věk počet ,7 z toho žen ,1 c. kvalifikace pedagogických pracovníků počet pedagogických pracovníků (přepočtených) celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Kvalifikovaných 22,0 95,7 % Nekvalifikovaných 1,0 4,3 % 2. Nepedagogičtí pracovníci školy školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2010/11 6 4,75 (mzdová účetní 0,75 úv., účetní-0,75 úv., 3 uklízečky každá na 0,75 úv., školník) 7

8 přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Obor vzdělání K/ K/ M/01 IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do ročníků školního roku 2012/2013 počet přihlášek celkem počet přijatých celkem 6* 29 počet podaných přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem (20+3+1) 15 (6+9) počet přijatých celkem ** z toho v kole 9* 17 6 z toho ve 2.kole 3 8 z toho ve 3.kole 1 počet nepřijatých celkem Počet podaných odvolání z toho vyhověno z toho nevyhověno pozastaveno řízení celkem Počet zápisových lístků odevzdaných * jedná se o přijetí do vyššího stupně (kvinty) oboru vzdělávání K/81 Gymnázium, ročník oboru vzdělávání K/41 Gymnázium se neotevře ** obor vzdělávání M /01 Informační služby se neotevřel 8

9 z celkového počtu žáků: 2010 / / 2012 V. Údaje o výsledcích vzdělávání Souhrnná charakteristika výsledků vzdělávání v uplynulém školním roce Průměrný prospěch na škole se v posledních několika letech pohyboval v rozmezí 1,83-2,1, procento žáků studujících s vyznamenáním v rozmezí 20% 25%. Z tohoto pohledu je možné výsledky uplynulého školního roku (průměrný prospěch 2,09; prospělo s vyznamenáním 20,45%) hodnotit jako téměř srovnatelné s výsledky vzdělávání. Za celý školní rok bylo uděleno 99 pochval (34 ŘŠ a 65 TU), 31 napomenutí TU, 6 důtek TU. Z uvedeného vyplývá, že pochvaly převažují nad kázeňskými opatřeními. Ve srovnání s minulým školním rokem počet pochval vzrostl o 35 a počet kázeňských opatření klesl o 25. Zameškaných omluvených hodin za celý školní rok je 122,8 hod/žáka, neomluvených hodin celkem 15 (vloni 97). Chování bylo ve dvou případech hodnoceno jako uspokojivé. Přestupy: 2 žáci do třídy 4. AV, 4 žáci do třídy 2. AV, 1 žák do třídy AV, 1 žák ze třídy 3. AV na ZŠ Palackého Moravská Třebová V uplynulém školním roce ukončilo 7 žáků studium (6 ze 4. AV a 1 z 5. AV). 2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok prospělo s vyznamenáním Neprospělo 4 13 opakovalo ročník 0 4 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 95,6 93,3 průměrný počet zameškaných hodin na žáka (2. pololetí) 64,9 67,1 z toho neomluvených celkem Výsledky maturitních zkoušek (po opravných MZ) Třída: 4.A 8.AV počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 2 počet žáků maturitních ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: * opakují 4.ročník 5(3*) 1 prospěl s vyznamenáním 4 11 prospěl neprospěl 0 0 9

10 4. Umístění absolventů (1) (2) VŠ VOŠ praxe žáků přijato % z (2) % z (1) přijato % z (1) žáků % z (1) hlásících žáků žáků se na VŠ žáků celkem Absolventi ,4 82,6 2 4,3 5 10,9 Absolventi ,7 81,8 4 9,1 4 9,1 5. Umístění na VŠ podle oborů Absolv Přijato z toho na obory z roku celkem techn. pedag. ekon. přírod. zeměd. lékař. filos. práv. tělov. ostat Průměry od r.1972 do r.2011 % z přijatých % z přijatých 78% 33% 17% 12% 11% 6% 6% 5% 2% 2% 6% Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení (ve sledovaném školním roce bylo na VŠ přijato 36 absolventů, na VOŠ 4, do praxe 4) 6. Účast a umístění v soutěžích a olympiádách (Zpracovaly předmětové komise) PK českého jazyka a literatury Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Olympiáda Alena Jílková 6.AV II Mladý Jakub Havelka AV I. Demosthenes Mladý Dominika 3.AV II. účast Demosthenes Draesslerová Mladý Kristýna Marková 5.AV III. účast Demosthenes O pardubický Jitka Řeřichová 2.AV II. pramínek Voda pro potraviny Čte celá třída kolektiv 2.AV 2. Čte celá třída kolektiv AV 3. Marie Trunečková 2.AV II. čestné uznání PK anglického jazyka Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Konverzační Lucie Černá 5.AV III 5. soutěž v AJ O bílého havrana E.A. Poea 3.AV Dominika Draesslerová Marie Lišková Věra Fischerová 3.AV 8.AV 10

11 PK fyziky Název Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. soutěže FO Le Thi Thuy 3.AV F Phuong místo FO Viktor Skoupý 6.AV C místo AMAVET Michal Kavan, Postup Jiří Humpl, AV Junior do Rostislav kraje Abraham účast Amavet Marie Postup Trunečková 2.AV Junior do účast kraje Ostatní projekty v rámci AMAVET s jinou než fyzikální tematikou: Lucie Černá název projektu: Achatinidae léčitelé v teráriích, krajské kolo: postup do národního kola a účast na soutěži Akademika Vernadského v Moskvě, kategorie: Středoškolák 2. Jitka Faktorová název projektu: Vyhřeznutí meziobratlové ploténky aneb Je utracení nutné?, krajské kolo: účast, kategorie: Středoškolák PK zeměpisu Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Zeměpisná Oto Machálek A 4. olympiáda AV Zeměpisná Jitka Řeřichová 2. B 14. olympiáda AV Zeměpisná Martin Jeřábek 6. D 7. olympiáda AV Letem světem Oto Machálek tř 3. AV Letem světem Jitka Řeřichová 2. AV tř. 2. PK matematiky Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. MO Bártová Vendula Machálek Oto AV Z MO Le Thi Thuy 3.AV Z 8 6. Phuong Pythagoriáda Abraham Rostislav Machálek Oto AV 6.roč. 15. Pythagoriáda Kodeš Jiří 2.AV 7.roč. 3. Pythagoriáda Le Thi Thuy 3.AV 8.roč. 2. Phuong Logická olympiáda Skoupý Viktor 6.AV 10. PK ZSV Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Ekonomickomanažerská olympiáda Michaela Rolečková 7.AV

12 PK dějepis Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. DO Pospíšil O. 3.AV ročník národního kola středoškolské dějepisné soutěže EUSTORY na téma Pamětní místa na komunistický režim /Osudy mnichů a kláštera sv.josefa v Moravské Třebové/, na základě vlastního výzkumu zpracovala P.Kloudová 3.A PK informatiky a výpočetní techniky Název Jméno třída kategorie obvod Okres Kraj ČR Mezinár. soutěže žáka Bobřík všichni 6.AV;2. A Benjamin, účast informatiky Kadet, Junior SOČ Viktor 6. AV 5. Skoupý Amavet Renata Štaffová 4. AV Junior Úspěch a stáž ve Amavet Česká hlavička 2012 Česká hlavička 2012 Česká hlavička 2012 Viktor Skoupý Viktor Skoupý Renata Štaffová Renata Štaffová Francii 6. AV Středoškolák Úspěch Zvláštní cena od firmy Intel 6. AV INGENIUM Říjen AV ABRAXAN Říjen AV GENUS Říjen 2012 Pay sec cup 4. AV nižší stupeň gymnázia učast PK biologie Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. BiO M. Zemánek 4. A A BiO M. Trunečková 2. AV D PK estetické výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. O bílého havrana Dominika 3.AV do 15.let Draesslerová a Marie Lišková Zpíváme pro radost AV 5. Denisa Tomášková Tran Thuy An Vendula Bártová Kateřina Dolanská Marika Zemanová AV AV AV AV 12

13 PK tělesné výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Středoškolský pohár H D Minikopaná H8.-9.tř. H6.-7.tř Florbal H6.-7.tř. H8.-9.tř. D6.-7.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ Košíková ŠkoFL Šplh-družstva Volejbal H8.-9.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ HIII DIII H6.-7.tř. H8.-9.tř H 8.-9.tř D SŠ D8.-9.tř D SŠ H SŠ D6.-7.tř D8.-9.tř Silový čtyřboj DSŠ 2. Atletický čtyřboj Pohár Českého rozhlasu D6.-7.tř. H6.-7.tř. D8.-9.tř H8.-9.tř H6.-7.tř. D6.-7.tř. H8.-9.tř. 6. OVOV 6.-7.tř SFL H SŠ 3. Kopaná H SŠ 3. Coca Cola Cup H6.-9.tř Šachy H6.-9.tř

14 Zpráva ŠMP: Adaptační kurz VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů proběhl na začátku září v rekreačním středisku Březová u Třebíče, konal se již 4. rokem, byl určen pro žáky AV, 5. AV (prožitkový kurz) a jejich třídní učitele. Cílem kurzu bylo vytváření pozitivní atmosféry a vztahů v nově vznikajících kolektivech. Do programu kurzu byly zařazeny besedy týkající se protidrogové prevence a prevence z oblasti sexuální výchovy. Besedy s Městskou policií MT a Policií ČR Dopravní výchova (listopad) - žáci AV a 2. AV se seznámili se zásadami telefonování při ohlašování dopravní nehody, se zásadami první pomoci, s bezpečností při účasti v silničním provozu. 2. Kriminalita mládeže a trestní zodpovědnost (listopad) - cílem bylo seznámit žáky 4. AV, 6. AV a 2. A se stavem, následky a prevencí kriminality ve městě. 3. Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech, domácí násilí (duben) - žáci 5. AV se seznámili, jak rozpoznat a jak se chovat při odhalení násilí páchaného na dětech. 4. Stalking, šikana a kyberšikana (únor) - žáci 7. AV, 3. A byli poučeni o obraně při nových projevech násilí, o autodestruktivních závislostech o psychosociálním riziku. Prevence návykových látek (duben) Projektový den určený pro žáky 3. AV byl zahájen besedou s městskou policií o problematice návykových látek, v hodině chemie se žáci seznámili s rozdělením a účinky jednotlivých typů drog, v českém jazyce pracovali s aktuálním článkem v tisku a ve výtvarné výchově vytvořili výukový plakát k dané tematice. Vánoční atmosféra ve třídě (prosinec) žáci celé školy se zapojili do výzdoby svých tříd a zástupci vyhodnotili nejzdařilejší výsledky. S tebou o tobě (prosinec) Žáci AV, 5. AV a 6. AV se seznámili o hygienu pohlavního styku, péčí o reprodukční zdraví, riziky v oblasti sexuální výchovy. Červená stužka (prosinec) Žáci 5. AV a 6. AV byli seznámeni s problematikou AIDS, s rizikem v oblasti sexuální výchovy, s hygienou. Vybraní žáci se zapojili do charitativní sbírky na podporu nemocným AIDS. Adopce na dálku (v průběhu roku) Pravidelně již 3. rokem žáci i pedagogové přispívají finanční částkou na výuku chlapce z Indie. Den dětí na GMT (červen) Žáci celé školy se podíleli na přípravě dne dětí pro mladší žáky a děti z mateřských škol v Moravské Třebové a okolí. Spolupráce s PREVKO Litomyšl a s PPP ÚO (v průběhu roku) Aktuálně využíváme preventivních materiálů poskytovaných poradnami v případě podezření z negativních jevů ve třídních kolektivech (sociometrické dotazníky, hry na individuální a skupinovou práci. 14

15 Škola podporuje žáky v mimoškolní činnosti. Ve sledovaném školním roce žáci navštěvovali tyto volnočasové aktivity a zájmové kroužky: Název Školní časopis Programování Estetika a tvůrčí psaní Florbal hoši st. Florbal hoši ml. Posilování dívky 7.AV Košíková hoši a dívky st. Sportovní hry dívky st. Mechatronika GLOBE Comenius Četnost nepravidelně 1 h. za 2 týdny Nepravidelně dle potřeby 2 h.týdně 2 h. týdně 1 h. týdně 2 h. týdně 2 h. týdně 1 h. týdně Podle potřeby 1 h. týdně 15

16 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet/ počet Předmětová Zaměření doba účastníků komise poplatek Semináře 1 Seminář k vedení projektu Comenius 1 A Comenius 2 Partnerství pro MST: podpora výuky matematiky a přírodních a techn. věd 1 ŘŠ zdarma 1 Konference OUP 1 A 250,- 1 Jsme v EU, buďme v obraze 1 ZSV zdarma 1 Program Vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické 1 F zdarma obory v Pkr (AMAVET) 2 Školení k aktivnímu používání školského portálu Pkr 2 Ivt zdarma 1 Školení EU peníze středním školám 1 ŘŠ zdarma 1 Hospodařit je umění 1 ZSV zdarma 1 Vyhláška č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1 F 500,- 1 Využití metodiky simulačních her ve výuce na SŠ 1 A zdarma 1 E-learningové metody a jejich využití při výuce jazyků 1 A zdarma 1 Konference enviromentáln. poradenství 1 Bi zdarma 1 Seminář Vremena a Echo 1 Rj zdarma 1 Využití digitálních technologií v praxi 1 Ivt zdarma 1 Oxford Professional Development 1 Aj zdarma 1 Finanční produkt 1 ZSV zdarma 1 Česká společnost v novodobé Evropě 1 D zdarma 1 Seminář k maturitě ŘŠ zdarma 1 Seminář OVOV 1 Tv zdarma 1 Sexuální výchova na školách 1 ZSV zdarma 2 Nová maturita hodnotitel Čj 1 Čj zdarma 1 Seminář Strašák jménem exekuce 1 ZSV zdarma 1 Seminář: Zdravý životní styl ve školách 1 Tv zdarma 1 Konzul.seminář pro předsedy mat.kom. 2 Aj zdarma 3 Celostátní konference řed.gymn. 1 ŘŠ zdarma 1 Monitorovací seminář Comenius 1 A Comenius 1 Seminář k projektu geovědy 2 Z zdarma 1 Informační a komun.techn. ve výuce Aj 2 Aj Šablony 4 Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování 4 F, Ict zdarma 1 Seminář zaměřený na rozvoj mechatroniky 1 F zdarma 1 Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK 2 zdarma 3 Letní škola společ.člověk v tísni Potravinová bezpečnost ve světě 1 ZSV Kd b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků Pracovník poplatek semináře 1 Vema V4: zpracování mezd 1 Bl 1980,- 1 Daňová problematika příspěvkových Kr 1 organizací a inventarizace majetku zdarma 1 Reforma účetnictví státu 1 Kr 1650,- 1 Školení: evidence majetku 1 Kr 1200,- 16

17 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výčet aktivit sledovaného školního roku: Projekty vyhlašované Pk, MŠMT: - projekt v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, realizace začala 2009 a byl ukončen projekt programu A3 Podporu rozvoje sportovní činnosti a volnočasových aktivit V rámci tohoto projektu byl vybaven kabinet tělesné výchovy pomůckami pro netradiční sportovní hry (Tchoukball) - projekt OP VK Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech, realizace začala projekt OP VK Šablony GMT 2012, realizace začala Comenius multilaterální partnerství, individuální mobilita Výměnné pobyty a zahraniční zájezdy: - Velká Británie, Brusel poznávací zájezd pro zájemce ze tříd 2.AV 5.AV - Drážďany památky Perly baroka - duben/2012 pro zájemce Školní projekty: - Den stromů mezipředmětový projekt Bi, A, Vv (AV) - Život v přírodě: projektové dny Ekosystém lesa a Výskyt kůrovců v okolí Moravské Třebové (2.AV) - Životopis stromů AV Pohádky z lesní říše (výstup v Č) Tvorba mentální mapy absolvované trasy (výstup v Z) - Den Země (BI) - Čte celá třída projekt MKLB zapojené třídy AV, 2.AV, 3.AV - Mladý čtenář - projekt MKLB Kdo čte, ten se nenudí - jednotlivci - Nepřetržité čtení projekt knihoven Erben Kytice 2.A, 4.A, 6.AV - Přírodovědné rozhledy terénní exkurze zaměřená na vybrané přírodovědné aspekty okolí Moravské Třebové - projekt Ekopolis - Studenti čtou a píší noviny (MF Dnes podzimní i jarní kolo) 2.A, 6.AV využití výtisků v hodinách Č (publicistický styl, mediální výchova) a v ostatních předmětech (D, Z, Ov, ZSV, Vv) mediální výchova, publicistický styl; součástí projektu tvůrčí psaní na zadaná témata zasláno 19 prací, otištěny na stránkách MF Dnes 2 příspěvky - Mladý Demosthenes (celostátní soutěž v umění komunikace) projekt je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny. 4 kola školní (12 žáků); regionální (3 žáci) I., II., III. kategorie - kramářská píseň tvorba písně a doprovodných obrázků Spolupráce se sociálními partnery: - spolupráce s rodiči organizace plesů, při organizaci poznávacího zájezdu do V.Británie, ubytování zahraničních studentů, individuální mobilita v rámci projektu Comenius hledání hostitelských rodin, sponzoring sportovní činnosti 17

18 - spolupráce s Městem Moravská Třebová příspěvek na mezinárodní aktivity, jednání o projektu Comenius Regio - spolupráce s Městským muzeem Jak vypadala Hereret? - spolupráce s MKIS (kulturní služby), MKLB (knihovna) - spolupráce se Společností česko-německého porozumění s účastí na jejich akcích - spolupráce s DDM organizace soutěží; - se stacionářem Domeček, s MC Sluníčko, Soc.služby, Dětský domov MT, Oblastní charita MT, Speciální a praktická škola, Centrum volného času - společnost Člověk v tísni - společnost Nesehnutí - spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, HZS Ochrana člověka za mimořádných událostí - s okresní radou AŠSK ČR, s regionálním sdružením sportů Svitavy - Nadace Život dětem, SONS ČR - v rámci ekologické a environmentální výchovy spolupracujeme s Ekocentrem Paleta Pardubice ekovýchovné programy, Sdružením Tereza Praha, NASA USA, Czech Coal a.s., Vodní zdroje Chrudim - s místními firmami - výstavka prací žáků moravskotřebovských škol a gymnázia u příležitosti reinstalace expozice Holz. mimoevropské sbírky výrobky žáků 2.AV - modely Tutanchámona, sarkofágu, pohřební výbavy. Výstava zapůjčena na výstavu v Lysé nad Labem Další důležité součásti vzdělávacích programů školy: - žáci pokračují v měřeních a zpracovávání výsledků projektu GLOBE a opětovně se zúčastnili mezinárodních Globe Games - Recyklohraní projekt zabývající se tříděním odpadu - divadelní představení Klicperova divadla Hradec Králové - divadelní představení Dobrý den, paní Hereret - Výchovný koncert Etnická hudba Tam-tan orchestra - divadlo interaktivní Historie Anglie - besedy - Afrika - Austrálie beseda s cestovateli - Návštěva ve světě základních částic hmoty - Netradiční fyzikální experimenty - Od slovenské slovesnosti po slovenskú modernu - se spisovatelkou Petrou Hůlovou - se slovenským spisovatelem Gustavem Murinem - se spisovatelkou Ivou Procházkovou - s doktorkou Janáčkovou Božena Němcová v české literatuře - o náhradní rodinné péči - preventivní přednáška Městské policie - Eurocentra EU a aktuální problémy eurozóny - Přednáška Co je filosofie (FF UK) - Trénování paměti s Ivou Perníkovou - Workshop Multikulturní společnost utopie nebo realita? (spol.nesehnutí Brno) - výstavy - Expedice středověk - Neviditelná výstava v Praze a Muzeum romské kultury, Centrum buddhismu (v rámci Comenia) - Historie policie a četnictva 18

19 - exkurze: Svitavy Osudy Židů v našem regionu Moravskotřebovsko reg. dějiny Muzeum knihy Žďár nad Sázavou Zelená hora památka UNESCO Kutná Hora UNESCO SZ Čechy komplexní geografická Jeskyně Javoříčko, Mladeč, arboretum Bílá Lhota Technické muzeum Brno Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně JE Dukovany, PVE Dalešice Pivovar Starobrno ČOV Linhartice ČNB Praha Poslanecká sněmovna - kurzy: adaptační (AV), prožitkový (5.AV), lyžařský (2.AV, 2.A, 6.AV), sportovně turistický (7.AV, 3.A) cyklovýlety poznávání regionu projektový den softbal Prezentace školy na veřejnosti - Dny otevřených dveří - Přípravné kurzy na přijímací zkoušky - Dětský den na gymnáziu Pohádky k nakousnutí aneb Medový ráj - organizovaný pro veřejnost a děti všech škol ve městě a okolí - Vánoční program v MC Sluníčko + sbírka hraček - informační brožury a letáky - předávání maturitních vysvědčení s kulturním programem studentů nižších ročníků - maturitní a reprezentační ples - předmětová komise tělesné výchovy byla pořadatelem obvodních a okresních kol sportovních soutěží; - účast ve výtvarné soutěži Pod modrou oblohou - místní a okresní tisk - pravidelně aktualizované www stránky školy - spolupráci s rodiči žáků školy a se středními a základními školami - Zdravé město Moravská Třebová - Počítačová školička pro dědečky a babičky ; - Burza sportovních potřeb - účast v nadačních akcích Srdíčkové dny, Den s Emilem, Bílá pastelka, Červená stužka IX Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekce na naší škole v tomto školním roce nebyla provedena. 19

20 Příjmy X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011 a) Dotace: - dotace na přímé náklady ,00 - dotace hodnotitelé písemných prací ,00 - dotace hustota a specifika ,00 - posílení platové úrovně ped. pracovníků ,00 - rozvojový program A ,00 - dotace na provoz od kraje ,00 - dotace od města ,00 - dotace projekt ESF ,00 - grant NAEP ,00 b) Vlastní příjmy: - příjmy z úroků 2.049,00 - přijaté pojistné plnění 695,00 - příjmy z pronájmu za pronajaté plochy ,00 za spotřebované energie ,00 - ostatní příjmy z prodeje služeb 3.640,00 - finanční dar nadace Život dětem 3.400,00 - finanční dar Spáčil 5.000,00 - finanční dar Kaja - UNO ,00 - finanční dar Tesco ,00 - čerpání RF a FO 2.438,00 Celkem ,00 Celkové náklady činily ,00 Kč. Hospodaření roku 2011 bylo uzavřeno s nulovým hospodářským výsledkem Všechny závazné ukazatele státního rozpočtu a rozpočtová pravidla byla dodržena, nedošlo k neoprávněnému použití rozpočtových prostředků ani k nepovoleným přesunům mezi rozpočtovými kapitolami. Výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor školy ve výši ,00 Kč byly použity na opravy a údržbu budov, ostatní příjmy byly použity na krytí s nimi spojených provozních nákladů. 2. Výdaje a) Čerpání FRIM Fond nebyl v roce 2011 čerpán. b) Čerpání FKSP Hospodaření s FKSP bylo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. a se schváleným rozpočtem na rok 201 c) Neinvestiční výdaje Celkem: ,00 z toho: náklady na platy ,00 zákonné odvody ,00 ostatní přímé náklady ,00 přímé náklady celkem ,00 provozní náklady celkem ,00 20

21 3. Informace o výsledcích kontrol V roce 2011 neproběhla ve škole kontrola hospodaření KÚ Pk odborem školství, mládeže a sportu. 4. Účetní výkazy V příloze přikládáme výkazy: Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty 5. Inventarizace majetku V roce 2011 byla provedena inventarizace veškerého majetku k Při inventurách nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k uvedenému datu činila celkem ,96 Kč z toho: budovy ,89 (021) učební pomůcky ,07 (01820, 02220, 02225) stroje-provoz ,00 (01810, 02210, 02224) energetický audit ,00 (019) pozemky ,00 (031) Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku v členění učební pomůcky a provoz v pořizovací ceně nad 3 000,00 Kč k tomuto datu činila ,00 Kč (028). Ostatní materiál v pořizovací ceně do 3 000,00 Kč je veden v podrozvahové evidenci - k celková hodnota DDHM učební pomůcky a provoz činila ,- Kč. Majetek je evidován na počítači pomocí programu EKOS/VEMA a v inventárních knihách. Dohody o hmotné odpovědnosti jsou uzavřeny na hospodaření s ceninami a na vedení pokladny. Škola nemá nedobytné pohledávky a závazky. Hospodářskou činnost škola neprovozuje. 6. Seznam příloh Příloha - Čerpání dotace ze SR Příloha 2. - Čerpání dotace od ÚSC Příloha 3. - Ukazatel nákladovosti v roce 2011 Příloha 4. - Rozvaha (bilance) výkaz Příloha 5. - Výkaz zisku a ztráty - výkaz 21

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Čj.: GMT-593/2013 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2013 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Čj.: GMT- 641/2014 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2014 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více