VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne

2 2

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 Sídlo školy: Svitavská 310, Moravská Třebová Zřizovatel školy: Pardubický kraj IZO: REDIZO: Ředitel: RNDr. Alena Plocová, Statutární zástupce ředitele: RNDr. Pavel Hartl, Webové stránky školy: Školská rada: byla zvolena ve volbách v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a s volebním řádem schváleným Radou Pk čj.:krú 14454/2005/OŠMS ze dne Její kompetence vyplývají rovněž ze školského zákona. Složení: za oprávněné voliče: Gabriela Krummerová - předsedkyně za zřizovatele: JUDr. Miloš Izák za ped. pracovníky: Mgr. Jiří Hrbata Charakteristika školy Škola přijímá žáky do oboru vzdělávání K/81Gymnázium a do oboru vzdělávání K/41 Gymnázium. Na škole dobíhaly obory K/401 Gymnázium všeobecné a K/801 Gymnázium všeobecné. K datu zahajovacího výkazu pro sledovaný školní rok ( ) měla 8 tříd osmiletého studia (211 žáků) a 3 třídy čtyřletého studia (58 žáků), celkem tedy 11 tříd s 269 žáky. První ročník čtyřletého studia nebyl otevřen. Žáci, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, byli doplněni do budoucí kvinty osmiletého studia. Učební plán je koncipován jako všeobecně vzdělávací, specializace na zvolený obor dalšího studia je umožněna výběrem volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia. Vzhledem k zavedení Rozvojového programu pro gymnázia (pouze pro dobíhající obory), kterým se zvýšil počet hodin každému žákovi o 2 na vyšším stupni osmiletého studia a ve čtyřletém studiu, byly posíleny předměty: český jazyk, matematika, první cizí jazyk, základy společenských věd, zeměpis. Podle Školních vzdělávacích programů se vyučovalo v primě až v septimě a ve druhém a třetím ročníku čtyřletého studia. (Příloha 6) Výuka byla v tomto školním roce zabezpečena celkem 24 učiteli (z toho 8 na zkrácený úvazek), další provoz byl zabezpečen mzdovou účetní, účetní školy, technickým pracovníkem (školník) a dalšími třemi provozními pracovnicemi (uklízečky). Pro výuku je ve škole k dispozici 10 kmenových učeben (jedna z nich slouží jako učebna výtvarné výchovy), 8 odborných učeben (fyzika, chemie, biologie, společenské vědy, německý jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC, výpočetní technika), 3 laboratoře a 2 tělocvičny. Učebna výpočetní techniky je vybavena celkem 16+1 počítači pracujícími v síti a datovým projektorem, ozvučením. 3

4 V učebně AP bylo využíváno učitelské pracoviště a 20 žákovských pracovišť, doplněno datovým projektorem a ozvučením. Učebna společenských věd a učebna biologie jsou vybaveny jako multimediální učebny - PC, datový projektor, vizualizér, kamera a ozvučení. Učebna fyziky, biologie a učebna anglického jazyka jsou vybaveny interaktivními tabulemi se softwarem. Jednotlivé předměty mají dobře vybavené odborné kabinety. Vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou a videotechnikou je na průměrné úrovni, zastarává a je snaha ji nahrazovat modernější. Rozpočet školy je v tomto směru velmi omezený. Díky projektu ESF se vybavenost zapojených předmětů zlepšila. K vybavení školy patří počítačová síť, tiskárny, kopírky, scanner. Veškerá počítačová pracoviště ve škole jsou připojena do školní sítě s mikrovlnným připojením na Internet, zaručující dostatečnou rychlost i kapacitu. Některé odborné učebny jsou vybaveny videookruhy, některé videokamerami, jazykové učebny navíc kvalitní audiotechnikou. Škola je umístěna v objektu Pardubického kraje, vybudovaném postupně ze tří částí, spojených v jeden funkční a stavební celek. Nejstarší částí je tzv. stará budova (1909), do které bylo gymnázium přemístěno v r V letech 1984 a 1992 byly postupně realizovány dvě další přístavby. Současný stavební stav budov lze celkově hodnotit jako dobrý, některé jejich části však budou vzhledem ke své omezené životnosti postupně vyžadovat náročnější údržbu nebo rekonstrukci. V posledních letech byla provedena řada rekonstrukcí a zlepšování stavu budov. Např. ve školním roce 2004/05 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí staré budovy, ve školním roce 2006/2007 byla realizována renovace podlahy ve velké tělocvičně. V rámci projektu Pardubického kraje bylo navázáno na realizaci jednoho z opatření vyplývajícího z energetického auditu regulace topení a instalace termostatických ventilů projektem EPC (regulace topení, kotelna). Škola je vlastní kotelnou vytápěna od října V období 7-8/2009 byla rekonstruována a zateplena střecha hlavní budovy, v období 6-7/2010 byla provedena výměna podlahových krytin v malé tělocvičně a ve dvou učebnách. V posledních prázdninových obdobích (2011, 2012) byla realizována pouze základní údržba a malování vybraných prostor. V roce 2012 byla dokončeno odstraňování klecových šaten a doplněno šatnovými skříňkami pro každého žáka. Následující údaje jsou vždy ze zahajovacích výkazů. Počty tříd a počty žáků školní rok 2010/2011 školní rok 2011/2012 počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Průměrný počet žáků na třídu a učitele průměrný počet průměrný počet žáků na třídu žáků na učitele šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/ ,08 24,45 11,21 11,67 4

5 Anglický jazyk celkem žáků Německý jazyk celkem žáků Ruský jazyk celkem žáků 2 cizí jazyky se učilo (žáků) 1 cizí jazyk se učilo (žáků) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji Ve škole nebyli žáci z jiných krajů než z Pardubického Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Vietnamská socialistická republika: 3 Začleňování cizinců bylo letos bezproblémové. Výuka cizích jazyků II. Přehled oborů vzdělání K/41 Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor) K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor) 5

6 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Příjmení, jméno, titul Funkce Kvalifikace Aprobace Vyučoval Délka praxe Dvořák Přemysl, Mgr. Učitel Učitelství sš Bi Ge - Z Bi, Z 5 Hrbata Jiří, Mgr. Učitel učitelství SŠ M Dg M, Ms 8 Hartl Pavel, RNDr. Zást.řed. učitelství SŠ Ch Bi Ch, ChS 37 Kaderková Kateřina, Mgr. Učitel Učitelství SŠ Zsv - Č Zsv, Č 3 Kobelka Pavel, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př N Tv N, Tv 22 Kodeš Horymír, Mgr. Učitel školy II.cyklu Tv Bi Tv, Bi 31 Kodešová Iva, Mgr. Učitel učitelství SŠ Tv A A, Tv 16 Kozelková Jarmila, Mgr. Učitel učit.zš, 6.-9.r. Č D Č, D, Ov 38 Kozelková Lucie, Mgr. Učitel učitelství SŠ N Tv A, N, Tv 11 Kubištová Gabriela, Mgr. Učitel učitelství SŠ Č D Č,D,Zsv,Dp,Hs 21 Mičková Zuzana, Ing. Učitel rozšiř.studium Pro SŠ: A Ag, Ak 22 Mrvová Irena, Mgr. Učitel učit.vš.vzd.př Bi Ch Bi,Ch, BiS, Chp 27 Plocová Alena, RNDr. Ředitelka učit.vš.vzd.př M F Ivt M 29 Sekaninová Šárka, PhDr. VP, učitel učit.vš.vzd.př Č R Ped Č,Zsv,R, Čcv 27 Skoupá Iva ŠMP,učitel učit.vš.vzd.př Vv R Vv, R 21 Štaffová Irena, Mgr. ICT,učitel učit.vš.vzd.př Ivt M Zt Ivt, Ict, Dt, SIT 21 Zkrácené úvazky: Čermáková Pavlína, Mgr.,0,67 Učitel učitelství SŠ A A, Ak 13 Čermák Michal, Mgr. úv.0,95 Učitel učitelství SŠ Bi F F, Bi, FS 8 Burdová Petra, Mgr. úv.0,90 Učitel Učit. 2.st. ZŠ A Hv A, Hv 12 Havlíček Jaroslav, Mgr. úv.0,95 Učitel učitelství SŠ M Z M, Z, Zp 7 Landa Miroslav, Mgr. úv.0,86 Učitel učitelství SŠ A -M Tv A, Ak, Tv 34 Antlová Hana, Mgr., úv.0,95 Učitel učit.vš.vzd.př Č - D Č, D, Ov 29 Koudelková Jana, Mgr. úv.0,95 Učitel učit.vš.vzd..př M F F, M, Fp, Mcv 20 Ráceková Mária Mgr., úv.0,81 Učitel učitelství SŠ M Bi M, Ivt 1 Mateřská a rodičovská dovolená Šimková Pavlína,Mgr. (od ) - ukončila PP Učitel učitelství SŠ Bi Z Ge 7 6

7 Věk školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem a. počty osob (k ) 2010/ ,0 3 0, ,7 2011/ , ,0 b. věková struktura pedagogických pracovníků do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci průměrný věk počet ,7 z toho žen ,1 c. kvalifikace pedagogických pracovníků počet pedagogických pracovníků (přepočtených) celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Kvalifikovaných 22,0 95,7 % Nekvalifikovaných 1,0 4,3 % 2. Nepedagogičtí pracovníci školy školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2010/11 6 4,75 (mzdová účetní 0,75 úv., účetní-0,75 úv., 3 uklízečky každá na 0,75 úv., školník) 7

8 přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Obor vzdělání K/ K/ M/01 IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do ročníků školního roku 2012/2013 počet přihlášek celkem počet přijatých celkem 6* 29 počet podaných přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem (20+3+1) 15 (6+9) počet přijatých celkem ** z toho v kole 9* 17 6 z toho ve 2.kole 3 8 z toho ve 3.kole 1 počet nepřijatých celkem Počet podaných odvolání z toho vyhověno z toho nevyhověno pozastaveno řízení celkem Počet zápisových lístků odevzdaných * jedná se o přijetí do vyššího stupně (kvinty) oboru vzdělávání K/81 Gymnázium, ročník oboru vzdělávání K/41 Gymnázium se neotevře ** obor vzdělávání M /01 Informační služby se neotevřel 8

9 z celkového počtu žáků: 2010 / / 2012 V. Údaje o výsledcích vzdělávání Souhrnná charakteristika výsledků vzdělávání v uplynulém školním roce Průměrný prospěch na škole se v posledních několika letech pohyboval v rozmezí 1,83-2,1, procento žáků studujících s vyznamenáním v rozmezí 20% 25%. Z tohoto pohledu je možné výsledky uplynulého školního roku (průměrný prospěch 2,09; prospělo s vyznamenáním 20,45%) hodnotit jako téměř srovnatelné s výsledky vzdělávání. Za celý školní rok bylo uděleno 99 pochval (34 ŘŠ a 65 TU), 31 napomenutí TU, 6 důtek TU. Z uvedeného vyplývá, že pochvaly převažují nad kázeňskými opatřeními. Ve srovnání s minulým školním rokem počet pochval vzrostl o 35 a počet kázeňských opatření klesl o 25. Zameškaných omluvených hodin za celý školní rok je 122,8 hod/žáka, neomluvených hodin celkem 15 (vloni 97). Chování bylo ve dvou případech hodnoceno jako uspokojivé. Přestupy: 2 žáci do třídy 4. AV, 4 žáci do třídy 2. AV, 1 žák do třídy AV, 1 žák ze třídy 3. AV na ZŠ Palackého Moravská Třebová V uplynulém školním roce ukončilo 7 žáků studium (6 ze 4. AV a 1 z 5. AV). 2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok prospělo s vyznamenáním Neprospělo 4 13 opakovalo ročník 0 4 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 95,6 93,3 průměrný počet zameškaných hodin na žáka (2. pololetí) 64,9 67,1 z toho neomluvených celkem Výsledky maturitních zkoušek (po opravných MZ) Třída: 4.A 8.AV počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 2 počet žáků maturitních ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: * opakují 4.ročník 5(3*) 1 prospěl s vyznamenáním 4 11 prospěl neprospěl 0 0 9

10 4. Umístění absolventů (1) (2) VŠ VOŠ praxe žáků přijato % z (2) % z (1) přijato % z (1) žáků % z (1) hlásících žáků žáků se na VŠ žáků celkem Absolventi ,4 82,6 2 4,3 5 10,9 Absolventi ,7 81,8 4 9,1 4 9,1 5. Umístění na VŠ podle oborů Absolv Přijato z toho na obory z roku celkem techn. pedag. ekon. přírod. zeměd. lékař. filos. práv. tělov. ostat Průměry od r.1972 do r.2011 % z přijatých % z přijatých 78% 33% 17% 12% 11% 6% 6% 5% 2% 2% 6% Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení (ve sledovaném školním roce bylo na VŠ přijato 36 absolventů, na VOŠ 4, do praxe 4) 6. Účast a umístění v soutěžích a olympiádách (Zpracovaly předmětové komise) PK českého jazyka a literatury Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Olympiáda Alena Jílková 6.AV II Mladý Jakub Havelka AV I. Demosthenes Mladý Dominika 3.AV II. účast Demosthenes Draesslerová Mladý Kristýna Marková 5.AV III. účast Demosthenes O pardubický Jitka Řeřichová 2.AV II. pramínek Voda pro potraviny Čte celá třída kolektiv 2.AV 2. Čte celá třída kolektiv AV 3. Marie Trunečková 2.AV II. čestné uznání PK anglického jazyka Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Konverzační Lucie Černá 5.AV III 5. soutěž v AJ O bílého havrana E.A. Poea 3.AV Dominika Draesslerová Marie Lišková Věra Fischerová 3.AV 8.AV 10

11 PK fyziky Název Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. soutěže FO Le Thi Thuy 3.AV F Phuong místo FO Viktor Skoupý 6.AV C místo AMAVET Michal Kavan, Postup Jiří Humpl, AV Junior do Rostislav kraje Abraham účast Amavet Marie Postup Trunečková 2.AV Junior do účast kraje Ostatní projekty v rámci AMAVET s jinou než fyzikální tematikou: Lucie Černá název projektu: Achatinidae léčitelé v teráriích, krajské kolo: postup do národního kola a účast na soutěži Akademika Vernadského v Moskvě, kategorie: Středoškolák 2. Jitka Faktorová název projektu: Vyhřeznutí meziobratlové ploténky aneb Je utracení nutné?, krajské kolo: účast, kategorie: Středoškolák PK zeměpisu Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Zeměpisná Oto Machálek A 4. olympiáda AV Zeměpisná Jitka Řeřichová 2. B 14. olympiáda AV Zeměpisná Martin Jeřábek 6. D 7. olympiáda AV Letem světem Oto Machálek tř 3. AV Letem světem Jitka Řeřichová 2. AV tř. 2. PK matematiky Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. MO Bártová Vendula Machálek Oto AV Z MO Le Thi Thuy 3.AV Z 8 6. Phuong Pythagoriáda Abraham Rostislav Machálek Oto AV 6.roč. 15. Pythagoriáda Kodeš Jiří 2.AV 7.roč. 3. Pythagoriáda Le Thi Thuy 3.AV 8.roč. 2. Phuong Logická olympiáda Skoupý Viktor 6.AV 10. PK ZSV Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Ekonomickomanažerská olympiáda Michaela Rolečková 7.AV

12 PK dějepis Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. DO Pospíšil O. 3.AV ročník národního kola středoškolské dějepisné soutěže EUSTORY na téma Pamětní místa na komunistický režim /Osudy mnichů a kláštera sv.josefa v Moravské Třebové/, na základě vlastního výzkumu zpracovala P.Kloudová 3.A PK informatiky a výpočetní techniky Název Jméno třída kategorie obvod Okres Kraj ČR Mezinár. soutěže žáka Bobřík všichni 6.AV;2. A Benjamin, účast informatiky Kadet, Junior SOČ Viktor 6. AV 5. Skoupý Amavet Renata Štaffová 4. AV Junior Úspěch a stáž ve Amavet Česká hlavička 2012 Česká hlavička 2012 Česká hlavička 2012 Viktor Skoupý Viktor Skoupý Renata Štaffová Renata Štaffová Francii 6. AV Středoškolák Úspěch Zvláštní cena od firmy Intel 6. AV INGENIUM Říjen AV ABRAXAN Říjen AV GENUS Říjen 2012 Pay sec cup 4. AV nižší stupeň gymnázia učast PK biologie Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. BiO M. Zemánek 4. A A BiO M. Trunečková 2. AV D PK estetické výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. O bílého havrana Dominika 3.AV do 15.let Draesslerová a Marie Lišková Zpíváme pro radost AV 5. Denisa Tomášková Tran Thuy An Vendula Bártová Kateřina Dolanská Marika Zemanová AV AV AV AV 12

13 PK tělesné výchovy Název soutěže Jméno žáka třída kategorie obvod okres Kraj ČR Mezinár. Středoškolský pohár H D Minikopaná H8.-9.tř. H6.-7.tř Florbal H6.-7.tř. H8.-9.tř. D6.-7.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ Košíková ŠkoFL Šplh-družstva Volejbal H8.-9.tř. D8.-9.tř. D SŠ H SŠ HIII DIII H6.-7.tř. H8.-9.tř H 8.-9.tř D SŠ D8.-9.tř D SŠ H SŠ D6.-7.tř D8.-9.tř Silový čtyřboj DSŠ 2. Atletický čtyřboj Pohár Českého rozhlasu D6.-7.tř. H6.-7.tř. D8.-9.tř H8.-9.tř H6.-7.tř. D6.-7.tř. H8.-9.tř. 6. OVOV 6.-7.tř SFL H SŠ 3. Kopaná H SŠ 3. Coca Cola Cup H6.-9.tř Šachy H6.-9.tř

14 Zpráva ŠMP: Adaptační kurz VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů proběhl na začátku září v rekreačním středisku Březová u Třebíče, konal se již 4. rokem, byl určen pro žáky AV, 5. AV (prožitkový kurz) a jejich třídní učitele. Cílem kurzu bylo vytváření pozitivní atmosféry a vztahů v nově vznikajících kolektivech. Do programu kurzu byly zařazeny besedy týkající se protidrogové prevence a prevence z oblasti sexuální výchovy. Besedy s Městskou policií MT a Policií ČR Dopravní výchova (listopad) - žáci AV a 2. AV se seznámili se zásadami telefonování při ohlašování dopravní nehody, se zásadami první pomoci, s bezpečností při účasti v silničním provozu. 2. Kriminalita mládeže a trestní zodpovědnost (listopad) - cílem bylo seznámit žáky 4. AV, 6. AV a 2. A se stavem, následky a prevencí kriminality ve městě. 3. Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech, domácí násilí (duben) - žáci 5. AV se seznámili, jak rozpoznat a jak se chovat při odhalení násilí páchaného na dětech. 4. Stalking, šikana a kyberšikana (únor) - žáci 7. AV, 3. A byli poučeni o obraně při nových projevech násilí, o autodestruktivních závislostech o psychosociálním riziku. Prevence návykových látek (duben) Projektový den určený pro žáky 3. AV byl zahájen besedou s městskou policií o problematice návykových látek, v hodině chemie se žáci seznámili s rozdělením a účinky jednotlivých typů drog, v českém jazyce pracovali s aktuálním článkem v tisku a ve výtvarné výchově vytvořili výukový plakát k dané tematice. Vánoční atmosféra ve třídě (prosinec) žáci celé školy se zapojili do výzdoby svých tříd a zástupci vyhodnotili nejzdařilejší výsledky. S tebou o tobě (prosinec) Žáci AV, 5. AV a 6. AV se seznámili o hygienu pohlavního styku, péčí o reprodukční zdraví, riziky v oblasti sexuální výchovy. Červená stužka (prosinec) Žáci 5. AV a 6. AV byli seznámeni s problematikou AIDS, s rizikem v oblasti sexuální výchovy, s hygienou. Vybraní žáci se zapojili do charitativní sbírky na podporu nemocným AIDS. Adopce na dálku (v průběhu roku) Pravidelně již 3. rokem žáci i pedagogové přispívají finanční částkou na výuku chlapce z Indie. Den dětí na GMT (červen) Žáci celé školy se podíleli na přípravě dne dětí pro mladší žáky a děti z mateřských škol v Moravské Třebové a okolí. Spolupráce s PREVKO Litomyšl a s PPP ÚO (v průběhu roku) Aktuálně využíváme preventivních materiálů poskytovaných poradnami v případě podezření z negativních jevů ve třídních kolektivech (sociometrické dotazníky, hry na individuální a skupinovou práci. 14

15 Škola podporuje žáky v mimoškolní činnosti. Ve sledovaném školním roce žáci navštěvovali tyto volnočasové aktivity a zájmové kroužky: Název Školní časopis Programování Estetika a tvůrčí psaní Florbal hoši st. Florbal hoši ml. Posilování dívky 7.AV Košíková hoši a dívky st. Sportovní hry dívky st. Mechatronika GLOBE Comenius Četnost nepravidelně 1 h. za 2 týdny Nepravidelně dle potřeby 2 h.týdně 2 h. týdně 1 h. týdně 2 h. týdně 2 h. týdně 1 h. týdně Podle potřeby 1 h. týdně 15

16 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet/ počet Předmětová Zaměření doba účastníků komise poplatek Semináře 1 Seminář k vedení projektu Comenius 1 A Comenius 2 Partnerství pro MST: podpora výuky matematiky a přírodních a techn. věd 1 ŘŠ zdarma 1 Konference OUP 1 A 250,- 1 Jsme v EU, buďme v obraze 1 ZSV zdarma 1 Program Vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické 1 F zdarma obory v Pkr (AMAVET) 2 Školení k aktivnímu používání školského portálu Pkr 2 Ivt zdarma 1 Školení EU peníze středním školám 1 ŘŠ zdarma 1 Hospodařit je umění 1 ZSV zdarma 1 Vyhláška č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1 F 500,- 1 Využití metodiky simulačních her ve výuce na SŠ 1 A zdarma 1 E-learningové metody a jejich využití při výuce jazyků 1 A zdarma 1 Konference enviromentáln. poradenství 1 Bi zdarma 1 Seminář Vremena a Echo 1 Rj zdarma 1 Využití digitálních technologií v praxi 1 Ivt zdarma 1 Oxford Professional Development 1 Aj zdarma 1 Finanční produkt 1 ZSV zdarma 1 Česká společnost v novodobé Evropě 1 D zdarma 1 Seminář k maturitě ŘŠ zdarma 1 Seminář OVOV 1 Tv zdarma 1 Sexuální výchova na školách 1 ZSV zdarma 2 Nová maturita hodnotitel Čj 1 Čj zdarma 1 Seminář Strašák jménem exekuce 1 ZSV zdarma 1 Seminář: Zdravý životní styl ve školách 1 Tv zdarma 1 Konzul.seminář pro předsedy mat.kom. 2 Aj zdarma 3 Celostátní konference řed.gymn. 1 ŘŠ zdarma 1 Monitorovací seminář Comenius 1 A Comenius 1 Seminář k projektu geovědy 2 Z zdarma 1 Informační a komun.techn. ve výuce Aj 2 Aj Šablony 4 Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování 4 F, Ict zdarma 1 Seminář zaměřený na rozvoj mechatroniky 1 F zdarma 1 Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK 2 zdarma 3 Letní škola společ.člověk v tísni Potravinová bezpečnost ve světě 1 ZSV Kd b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků Pracovník poplatek semináře 1 Vema V4: zpracování mezd 1 Bl 1980,- 1 Daňová problematika příspěvkových Kr 1 organizací a inventarizace majetku zdarma 1 Reforma účetnictví státu 1 Kr 1650,- 1 Školení: evidence majetku 1 Kr 1200,- 16

17 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výčet aktivit sledovaného školního roku: Projekty vyhlašované Pk, MŠMT: - projekt v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, realizace začala 2009 a byl ukončen projekt programu A3 Podporu rozvoje sportovní činnosti a volnočasových aktivit V rámci tohoto projektu byl vybaven kabinet tělesné výchovy pomůckami pro netradiční sportovní hry (Tchoukball) - projekt OP VK Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech, realizace začala projekt OP VK Šablony GMT 2012, realizace začala Comenius multilaterální partnerství, individuální mobilita Výměnné pobyty a zahraniční zájezdy: - Velká Británie, Brusel poznávací zájezd pro zájemce ze tříd 2.AV 5.AV - Drážďany památky Perly baroka - duben/2012 pro zájemce Školní projekty: - Den stromů mezipředmětový projekt Bi, A, Vv (AV) - Život v přírodě: projektové dny Ekosystém lesa a Výskyt kůrovců v okolí Moravské Třebové (2.AV) - Životopis stromů AV Pohádky z lesní říše (výstup v Č) Tvorba mentální mapy absolvované trasy (výstup v Z) - Den Země (BI) - Čte celá třída projekt MKLB zapojené třídy AV, 2.AV, 3.AV - Mladý čtenář - projekt MKLB Kdo čte, ten se nenudí - jednotlivci - Nepřetržité čtení projekt knihoven Erben Kytice 2.A, 4.A, 6.AV - Přírodovědné rozhledy terénní exkurze zaměřená na vybrané přírodovědné aspekty okolí Moravské Třebové - projekt Ekopolis - Studenti čtou a píší noviny (MF Dnes podzimní i jarní kolo) 2.A, 6.AV využití výtisků v hodinách Č (publicistický styl, mediální výchova) a v ostatních předmětech (D, Z, Ov, ZSV, Vv) mediální výchova, publicistický styl; součástí projektu tvůrčí psaní na zadaná témata zasláno 19 prací, otištěny na stránkách MF Dnes 2 příspěvky - Mladý Demosthenes (celostátní soutěž v umění komunikace) projekt je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností cílové skupiny. 4 kola školní (12 žáků); regionální (3 žáci) I., II., III. kategorie - kramářská píseň tvorba písně a doprovodných obrázků Spolupráce se sociálními partnery: - spolupráce s rodiči organizace plesů, při organizaci poznávacího zájezdu do V.Británie, ubytování zahraničních studentů, individuální mobilita v rámci projektu Comenius hledání hostitelských rodin, sponzoring sportovní činnosti 17

18 - spolupráce s Městem Moravská Třebová příspěvek na mezinárodní aktivity, jednání o projektu Comenius Regio - spolupráce s Městským muzeem Jak vypadala Hereret? - spolupráce s MKIS (kulturní služby), MKLB (knihovna) - spolupráce se Společností česko-německého porozumění s účastí na jejich akcích - spolupráce s DDM organizace soutěží; - se stacionářem Domeček, s MC Sluníčko, Soc.služby, Dětský domov MT, Oblastní charita MT, Speciální a praktická škola, Centrum volného času - společnost Člověk v tísni - společnost Nesehnutí - spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, HZS Ochrana člověka za mimořádných událostí - s okresní radou AŠSK ČR, s regionálním sdružením sportů Svitavy - Nadace Život dětem, SONS ČR - v rámci ekologické a environmentální výchovy spolupracujeme s Ekocentrem Paleta Pardubice ekovýchovné programy, Sdružením Tereza Praha, NASA USA, Czech Coal a.s., Vodní zdroje Chrudim - s místními firmami - výstavka prací žáků moravskotřebovských škol a gymnázia u příležitosti reinstalace expozice Holz. mimoevropské sbírky výrobky žáků 2.AV - modely Tutanchámona, sarkofágu, pohřební výbavy. Výstava zapůjčena na výstavu v Lysé nad Labem Další důležité součásti vzdělávacích programů školy: - žáci pokračují v měřeních a zpracovávání výsledků projektu GLOBE a opětovně se zúčastnili mezinárodních Globe Games - Recyklohraní projekt zabývající se tříděním odpadu - divadelní představení Klicperova divadla Hradec Králové - divadelní představení Dobrý den, paní Hereret - Výchovný koncert Etnická hudba Tam-tan orchestra - divadlo interaktivní Historie Anglie - besedy - Afrika - Austrálie beseda s cestovateli - Návštěva ve světě základních částic hmoty - Netradiční fyzikální experimenty - Od slovenské slovesnosti po slovenskú modernu - se spisovatelkou Petrou Hůlovou - se slovenským spisovatelem Gustavem Murinem - se spisovatelkou Ivou Procházkovou - s doktorkou Janáčkovou Božena Němcová v české literatuře - o náhradní rodinné péči - preventivní přednáška Městské policie - Eurocentra EU a aktuální problémy eurozóny - Přednáška Co je filosofie (FF UK) - Trénování paměti s Ivou Perníkovou - Workshop Multikulturní společnost utopie nebo realita? (spol.nesehnutí Brno) - výstavy - Expedice středověk - Neviditelná výstava v Praze a Muzeum romské kultury, Centrum buddhismu (v rámci Comenia) - Historie policie a četnictva 18

19 - exkurze: Svitavy Osudy Židů v našem regionu Moravskotřebovsko reg. dějiny Muzeum knihy Žďár nad Sázavou Zelená hora památka UNESCO Kutná Hora UNESCO SZ Čechy komplexní geografická Jeskyně Javoříčko, Mladeč, arboretum Bílá Lhota Technické muzeum Brno Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně JE Dukovany, PVE Dalešice Pivovar Starobrno ČOV Linhartice ČNB Praha Poslanecká sněmovna - kurzy: adaptační (AV), prožitkový (5.AV), lyžařský (2.AV, 2.A, 6.AV), sportovně turistický (7.AV, 3.A) cyklovýlety poznávání regionu projektový den softbal Prezentace školy na veřejnosti - Dny otevřených dveří - Přípravné kurzy na přijímací zkoušky - Dětský den na gymnáziu Pohádky k nakousnutí aneb Medový ráj - organizovaný pro veřejnost a děti všech škol ve městě a okolí - Vánoční program v MC Sluníčko + sbírka hraček - informační brožury a letáky - předávání maturitních vysvědčení s kulturním programem studentů nižších ročníků - maturitní a reprezentační ples - předmětová komise tělesné výchovy byla pořadatelem obvodních a okresních kol sportovních soutěží; - účast ve výtvarné soutěži Pod modrou oblohou - místní a okresní tisk - pravidelně aktualizované www stránky školy - spolupráci s rodiči žáků školy a se středními a základními školami - Zdravé město Moravská Třebová - Počítačová školička pro dědečky a babičky ; - Burza sportovních potřeb - účast v nadačních akcích Srdíčkové dny, Den s Emilem, Bílá pastelka, Červená stužka IX Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekce na naší škole v tomto školním roce nebyla provedena. 19

20 Příjmy X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2011 a) Dotace: - dotace na přímé náklady ,00 - dotace hodnotitelé písemných prací ,00 - dotace hustota a specifika ,00 - posílení platové úrovně ped. pracovníků ,00 - rozvojový program A ,00 - dotace na provoz od kraje ,00 - dotace od města ,00 - dotace projekt ESF ,00 - grant NAEP ,00 b) Vlastní příjmy: - příjmy z úroků 2.049,00 - přijaté pojistné plnění 695,00 - příjmy z pronájmu za pronajaté plochy ,00 za spotřebované energie ,00 - ostatní příjmy z prodeje služeb 3.640,00 - finanční dar nadace Život dětem 3.400,00 - finanční dar Spáčil 5.000,00 - finanční dar Kaja - UNO ,00 - finanční dar Tesco ,00 - čerpání RF a FO 2.438,00 Celkem ,00 Celkové náklady činily ,00 Kč. Hospodaření roku 2011 bylo uzavřeno s nulovým hospodářským výsledkem Všechny závazné ukazatele státního rozpočtu a rozpočtová pravidla byla dodržena, nedošlo k neoprávněnému použití rozpočtových prostředků ani k nepovoleným přesunům mezi rozpočtovými kapitolami. Výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor školy ve výši ,00 Kč byly použity na opravy a údržbu budov, ostatní příjmy byly použity na krytí s nimi spojených provozních nákladů. 2. Výdaje a) Čerpání FRIM Fond nebyl v roce 2011 čerpán. b) Čerpání FKSP Hospodaření s FKSP bylo v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. a se schváleným rozpočtem na rok 201 c) Neinvestiční výdaje Celkem: ,00 z toho: náklady na platy ,00 zákonné odvody ,00 ostatní přímé náklady ,00 přímé náklady celkem ,00 provozní náklady celkem ,00 20

21 3. Informace o výsledcích kontrol V roce 2011 neproběhla ve škole kontrola hospodaření KÚ Pk odborem školství, mládeže a sportu. 4. Účetní výkazy V příloze přikládáme výkazy: Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty 5. Inventarizace majetku V roce 2011 byla provedena inventarizace veškerého majetku k Při inventurách nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k uvedenému datu činila celkem ,96 Kč z toho: budovy ,89 (021) učební pomůcky ,07 (01820, 02220, 02225) stroje-provoz ,00 (01810, 02210, 02224) energetický audit ,00 (019) pozemky ,00 (031) Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku v členění učební pomůcky a provoz v pořizovací ceně nad 3 000,00 Kč k tomuto datu činila ,00 Kč (028). Ostatní materiál v pořizovací ceně do 3 000,00 Kč je veden v podrozvahové evidenci - k celková hodnota DDHM učební pomůcky a provoz činila ,- Kč. Majetek je evidován na počítači pomocí programu EKOS/VEMA a v inventárních knihách. Dohody o hmotné odpovědnosti jsou uzavřeny na hospodaření s ceninami a na vedení pokladny. Škola nemá nedobytné pohledávky a závazky. Hospodářskou činnost škola neprovozuje. 6. Seznam příloh Příloha - Čerpání dotace ze SR Příloha 2. - Čerpání dotace od ÚSC Příloha 3. - Ukazatel nákladovosti v roce 2011 Příloha 4. - Rozvaha (bilance) výkaz Příloha 5. - Výkaz zisku a ztráty - výkaz 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Čj.: GMT- 650/2015 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2015 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Čj.: GMT-369/2010 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2010 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Čj.: GMT-593/2013 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2013 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Moravská Třebová projektový den Turistika a pobyt v přírodě 3. AV

Moravská Třebová projektový den Turistika a pobyt v přírodě 3. AV 30. červen Moravská Třebová vysvědčení 29. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu 29. červen Praha exkurze Titanic 3. AV 29. červen Moravská Třebová Sportovní den (5.-7. AV, 2.-3. IS) 28. červen

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Čj.: GMT- 641/2014 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2014 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více