Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál"

Transkript

1 Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1

2 2

3 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ DO PROVOZU 8 STRUČNÉ OVLÁDÁNÍ Zadání hesla pro vstup do menu Nastavení času Výběr zobrazení v živém režimu Záznam a přehrávání Dálkové ovládání 11 ROZŠÍŘENÉ OVLÁDÁNÍ Nastavení pohybového detektoru Rychlé hledání záznamu ZÁKLADNÍ FUNKCE Záznam Přehrávání Záloha po LAN PODROBNÉ MENU A KONFIGURACE Strom menu Hlavní menu Záznam Časový záznam Datum a čas Další nastavení ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE Vyhledávání 2 x digitální zoom Zamknutí tlačítek Volba systému PAL/NTSC Upgrade firmware pomocí USB paměti SOFTWARE AP Instalace Spuštění a nastavení Ovládání DVR v živém režimu Ovládání PTZ Ovládání DVR v režimu přehrávání

4 NASTAVENÍ APLIKACE Síť DDNS Mail FTP PŘIPOJENÍ K AP PROSTŘEDNICTVÍM IE PROHLÍŽEČE 35 GPRS 37 VOLITELNÉ PERIFERIE 37 NĚKTERÉ PROBLÉMY 37 PŘÍLOHA 1 Instalace HDD 38 PŘÍLOHA 2 Zapojení konektoru externích vstupů výstupů a dat 39 PŘÍLOHA 3 Tabulka doby záznamu 40 PŘÍLOHA 4 Tabulka kompatibilních USB zařízení 41 SPECIFIKACE 42 4

5 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít k jejich poškození. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém a prostředí a v blízkosti vody. Před odpojením od napájení, zařízení vypněte. Nezakrývejte ventilační otvory po stranách zařízení. Nezapínejte zařízení po jeho vypnutí a naopak v intervalu kratším než 5 sekund. Instalaci by měl provádět kvalifikovaný pracovník. HLAVNÍ RYSY Kompresní formát MPEG-4 Vysoké rozlišení (pro 8 kanálů, PAL) snímek: 720x576 bodů při rychlosti 50 obrázků /s CIF: 352x288 bodů při rychlosti 200 obrázků /s Nastavitelná kvalita obrazu: nejlepší-vysoká-normální-základní Možnost zvýšení záznamové kapacity nezávislým diskovým polem Dálkové ovládání mobilním telefonem přes GPRS nebo z PC přes Internet Jednoduché zálohování dat pomocí USB nebo LAN Spuštění záznamu poplachu může být odesláno na nebo FTP adresu Rozšířené funkce pohybového detektoru (4 nezávisle nastavitelné parametry) Pentaplexní funkčnost (živé zobrazení, záznam, přehrávání, zálohování a síť) MJPEG komprese obrazů pro přenos po Internetu IR ovládání funkcí a připojených PTZ kamer přes RS-485 Podpora PELCO-D protokolu ovládání PTZ 2 interní HDD, každý s kapacitou přes 400GB Jednoduchý upgrade přes USB Možné připojení do sítě statickou IP adresou, dynamickou IP adresou a DHCP s DDNS funkcí Ovládání záznamu: ručně/časový plán/od pohybového detektoru Audio vstupy (4) a výstupy (2) Systém automatického zotavení po obnovení napájení Možné doplnění o nezávislé diskové pole OBSAH BALENÍ DVR Adaptér Dálkové ovládání Montážní sada Uživatelský manuál a CD se sw 5

6 PŘEDNÍ PANEL a 1 b c d e 5 f 6 g 7 h 8 i 9 j k l m n 14 Tlačítko Funkce 1 POWER 2 MENU Popis Zapnutí/vypnutí (je-li DVR v záznamu, je nejprve nutno záznam ukončit STOP) Tlačítko pro vstup do menu ENTER/RECORD + CH USB LED diody Tlačítko pro potvrzení volby nebo spuštění manuálního záznamu Tlačítka pro změnu v menu/výběr kanálu Konektor USB POWER: zapnutí STANDBY: pohotovostní stav HDD: probíhající čtení/zápis z/na HDD HDD Full: HDD byl zaplněn ALARM: aktivace poplachového záznamu TIMER: aktivace záznamu podle časového plánu REC: záznamový mód PLAY: přehrávací mód MODE Tlačítko k přepnutí zobrazení Tlačítko pozastavení přehrávání Tlačítko zastavení přehrávání Tlačítko pro rychle vzad Tlačítko pro rychle vpřed Tlačítko pro aktivaci digitálního zoomu (2x) Tlačítko pro přehrávání Tlačítko pro pohyb kurzoru uvedeným směrem Pro aktivaci vedlejšího monitoru, jen SEQ pro opuštění vedlejšího monitoru Pro výběr zvuku živého nebo ze záznamu Ke zpomalení při přehrávání Ke změně nastavení v menu ZOOM PLAY SHIFT+SEQ SHIFT+AUDIO SHIFT+SLOW SHIFT+ CH SHIFT+ CH + SHIFT+SET + nebo ENTER SHIFT+SEARCH + Pro změnu pozice zobrazovaného kanálu Pro výběr kanálu ke změně Pro výběr kanálu zobrazení Pro potvrzení Pro vstup do vyhledávání Pro vstup/opuštění ovládání PTZ 6

7 ZADNÍ PANEL Konektor Funkce DISK ARRAY PORT IR RS-485 EXTERNAL I/O PORT USB D/V PORT LAN LINK/ACT LED CALL MONITOR POWER FAN VIDEO IN LOOP 75Ω/HiZ MONITOR AUDIO IN AUDIO OUT Popis Připojení externích HDD (diskového pole) Připojení IR přijímače Připojení PTZ kamer Připojení externích zařízení (alarmové vstupy a výstupy) Konektor USB Připojení VGA karty Připojení LAN /0 base T Indikace činnosti LAN Připojení vedlejšího monitoru Připojení napájecího adaptéru Připojení ventilátoru Video IN 1-16 (1-8) Video OUT 1-16 (1-8) Volba zakončení Video IN Připojení hlavního monitoru Audio IN (1-4) Audio OUT (1-2) 7

8 PŘÍKLAD INSTALACE Obrázek uvedený níže ukazuje možnosti využití DVR jako sledovacího systému. UVEDENÍ DO PROVOZU Před uvedením DVR do provozu do něj nainstalujte pevný disk (HDD). O instalaci HDD se více dozvíte v příloze 1. Připojte napájecí adaptér do zdířky. LED dioda označena STANDBY se rozsvítí červeně a zařízení je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko POWER. DVR začne s procesem detekce HDD. Zhasne LED STANDBY a rozsvítí se LED POWER. Do 15-ti sekund by se mělo DVR spustit. Nyní již můžete s DVR plně pracovat. Postup spouštění včetně všech informací lze sledovat na obrazovce monitoru. Před používáním DVR by mělo být nejdříve nastaveno systémové datum a čas. Poznámka: Pokud nebude HDD nainstalován korektně nebo vůbec, může DVR zobrazovat následující hlášení: HDD not found - Není vložen žádný disk. DVR bez disku bude pracovat, ale nebude možný záznam. SYSTEM INIT DETECTING MASTER HDD DETECTING SLAVE HDD DETECTING DISKARRAY OK FAIL FAIL VERSION E8-04-V SYSTEM NTSC

9 Datum a čas Dostupná kapacita interních HDD HDD Přepis povolelen Jméno kkanálu 9

10 STRUČNÉ OVLÁDÁNÍ ZADÁNÍ HESLA Heslo se zadává po výzvě na obrazovce začne se prvním číslem zleva, číslice 1 9 krokováním tlačítky + a, potvrdit ENTER, sám se přepne na 2. číslo a opět zadat číslici. Takto pokračovat s 3. a 4. číslem. Je-li heslo zadané správné, objeví se nabídka menu: (MENU) RECORD TIMER DATE ADVANCE Výchozí heslo je NASTAVENÍ ČASU 1) DATE stiskem + a - nastavte korektní datum a čas 2) FORMAT stiskem + a - nastavíte formát zobrazení data (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y; Y-rok, M-měsíc, D-den) 3) DAYLIGHT SAVING nastavení letního času START začátek LČ END konec LČ ADJUST posun o (hh:mm) VÝBĚR ZOBRAZENÍ V ŽIVÉM REŽIMU Jednotlivé kamery v plnoobrazovkovém zobrazení postupným krokováním stiskem + a -, víceobrazovková zobrazení krokováním stiskem tlačítka MODE ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ Záznam Stisknou REC pro vstup do nahrávacího menu Přehrávání Stisknou PLAY, DVR začne přehrávat poslední záznam

11 Další volby: FAST FORWARD (FF) a FAST REWIND (REW) PAUSE/IMAGE JOG STOP CHANNEL SHIFT (display mode, full screen switch) SLOW PLAYBACK TIMER RECORD AUDIO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 11

12 Pro ovládání kamer se používají tato tlačítka PRESET (1)- předvolby PTZ tlačítka a pro pohyb kurzoru ENTER pro vstup do podmenu a potvrzení výběru MENU pro vstup do menu, potvrzení změn a opuštění menu CAMERA (2) pro výběr kanálu a PTZ V režimu ovládání PTZ stisknout současně tlačítka CAMERA + ID číslo PTZ, potom ENTER pro výběr PTZ ZOOM MAX (3) maximální zoom ZOOM MIN (4) minimální zoom ZOOM + (5) větší zoom ZOOM (6) menší zoom AUTO (7) vstup do automatického módu tlačítka a pro výběr mezi auto pan a sekvenčním režimem, potvrdit MENU v režimu auto pan se PTZ pohybuje po dráze automaticky v režimu sekvence se PTZ pohybuje po dráze podle nastavených předvolených bodů ID (8) zobrazení ID kamery na monitoru LIGHT (9) stiskem LIGHT se zapíná/vypíná napájení přepínače MENU () pro vstup do hlavní nabídky Pro ovládání DVR se používají tato tlačítka DIGITAL ZOOM (11) pro zvětšení 2x obrazu ve vybraném kanálu opakovaný stisk pro návrat do původní velikosti obrazu AUDIO CH - (12) pro výběr audio kanálu (o 1 méně) AUDIO CH + (13) pro výběr audio kanálu (o 1 více) SEQ (14) pro aktivaci/deaktivaci vedlejšího monitoru. Je-li funkce aktivní, na monitoru se sekvenčně zobrazují všechny kanály + (15) pro změnu v nastavení v menu - (16) pro změnu v nastavení v menu (17) - STOP zastavení přehrávání PAUSE (18) pozastavení přehrávání SEARCH (19) pro vstup do režimu vyhledávání záznamů MENU (20) pro vstup do hlavní nabídky CHANNEL SELECTOR BUTTONS (21) výběr formátu zobrazení vybírá zobrazení 16(9/4 kanálů na obrazovce SET (22) nastavuje pozici vybraného kanálu na obrazovce (vybrat pozici, SET, vybrat kanál pomocí + a -, ENTER, nakonec MENU pro opuštění) REC (23) start záznamu ručně (24) - FR rychle vzad (25) - FF rychle vpřed (26) PLAYBACK přehrávání F1 (27) pro aktivaci funkcí záznamu dle časového plánu (28) - SLOW PLAYBAC zpomalené přehrávání 12

13 MENU - vstup do menu kamer AUDIO CH+ - výběr audia o 1 více REC manuální záznam Pro ostatní ovládání se používají tato tlačítka POWER (29) zapnutí/vypnutí Číselná tlačítka (30) zadávání čísel/výběr kanálu dle čísla Šipky (31) pro pohyb kurzoru/pro ovládání PTZ ENTER (32) potvrzení nastavení/vstup do podmenu Poznámka: Tlačítka F2 F3 nejsou funkční 13

14 ROZŠÍŘENÉ OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ POHYBOVÉHO DETEKTORU LS: citlivost porovnáním dvou rozdílných obrazů. Čím menší hodnota, tím větší citlivost detekce. Použití: stíny, posuny světla, odrazy v zrcadle, chvění okolí SS: Citlivost závislá na velikosti objektu. Čím menší hodnota, tím větší citlivost detekce. Použití: Rozdílné velikosti předmětů v obrazu TS: Citlivost závislá na době pohybu objektu. Čím menší hodnota, tím větší citlivost detekce. Použití: Rozdílné rychlosti pohybujícího se objektu RE: Referenční pro detekci. Default hodnota je, což značí, že DVR porovnává po sobě jdoucích obrazů pro výpočet citlivosti dle LS, SS a TS současně. Která hodnota z nich je větší, tato detekce má větší podíl na celkové citlivosti. Použití: Pomalé a plynulé změny pohybu Příklad: skladiště Vstup Zadní dveře Boční schody Okno LS SS TS RE RYCHLÉ HLEDÁNÍ ZÁZNAMU Po nastavení pohybového detektoru je vhodné ověřit správnou funkci. Jednoduchý příklad pro pochopení: Oblast pohybového detektoru viz obrázek Nastavení: LS =, SS = 1, TS = 3, RE = Doba trvání poplachu 5 s. Po záznamu poplachu je možné si záznam prohlédnout. Musí být vidět pohyb sekundové ručičky mezi 12 a 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE ZÁZNAM DVR umožňuje tři režimy záznamu ruční, poplachový a časový. Dojde li k výpadku napájecího napětí, záznam obrazu bude uložen na HDD. K původnímu režimu záznamu se DVR vrátí po obnovení napájení. 14

15 1. MANUAL RECORDING (manuální záznam) Je záznam spuštěný manuálně tlačítkem REC a indikován symbolem. 2. EVENT RECORDING (poplachový záznam) Je záznam spuštěný při vzniku poplachu, tj. podnětem od pohybového detektoru nebo externího vstupu. Je indikován symboly M a A. 3. TIMER RECORDING (časový záznam) Je záznam spuštěný podle časového plánu samotným DVR a je indikován nápisem TIMER RECORD. Aktivován záznam PŘEHRÁVÁNÍ Stisknutím tlačítka PLAY dojde ke spuštění posledního zaznamenaného videa právě aktivní kamery. 1. Tlačítko FF Slouží pro zvýšení rychlosti přehrávání. Stisknutím tlačítka 1-krát v módu přehrávání, dojde ke zvýšení rychlosti na 4x. Dvojnásobné stisknutí zvýší rychlost na 8x, dalšími stisky až do hodnoty 32x. Tlačítko REW Slouží pro zvýšení rychlosti přehrávání. Stisknutím tlačítka 1-krát v módu přehrávání, dojde ke zvýšení rychlosti na 4x. Dvojnásobné stisknutí zvýší rychlost na 8x, dalšími stisky až do hodnoty 32x. 2. Tlačítko PAUSE Slouží k pozastavení přehrávání. Stisknutím tlačítka 1-krát se obraz posune o 1 snímek vpřed. Stisknutím tlačítka 1-krát se obraz posune o 1 snímek vzad. 3. Tlačítko STOP Slouží k zastavení přehrávání a přepnutí do živého zobrazení. 4. Tlačítko CHANNEL SHIFT Stiskem MODE se volí formát zobrazení Stiskem + nebo - se volí plnoobrazovkové zobrazení Stiskem SHIFT + SET Pro výběr kanálu ke změně Pro výběr kanálu zobrazení ENTER Pro potvrzení 5. Tlačítko SLOW PLAYBACK Slouží pro zpomalení přehrávání. Stisknutím tlačítka 1-krát v módu přehrávání, dojde ke zpomalení na 1/4 rychlosti. Dvojnásobné stisknutísníží rychlost na 8x, dalšími stisky až do hodnoty 32x. 6. AUDIO Stiskem SHIFT + AUDIO Pro výběr zvukového kanálu (1 4) 15

16 ZÁLOHA PO LAN Pomocí dodávaného softwaru lze jednoduše zazálohovat záznam z DVR do PC. Zálohovaný záznam pak samozřejmě lze na PC přehrávat. Více informací naleznete v kapitole týkající se této aplikace. 16

17 PODROBNÉ MENU A KONFIGURACE STROM MENU 17

18 HLAVNÍ MENU Pro přístup do menu DVR stiskněte tlačítko MENU a vložte heslo (továrně nastavené heslo je 0000). Hlavní menu obsahuje tyto položky: (MENU) RECORD TIMER DATE ADVANCE RECORD Nastavení záznamu TIMER Nastavení časového záznamu DATE Nastavení systémového času ADVANCE Další nastavení Pro ovládání menu používejte tato tlačítka následovně: Tlačítka,, a pro pohyb kurzoru v daném směru Tlačítka + a pro změnu hodnoty a výběr Tlačítko ENTER pro vstup do podmenu a pro potvrzení výběru Tlačítko MENU pro vstup do menu, pro jeho opuštění a pro potvrzení změn ZÁZNAM RECORD MANUAL RECORD ENABLE EVENT RECORD ENABLE TIMER RECORD ENABLE OVERWRITE RECORD IMG SIZE RECORD QUALITY MANUAL RECORD IPS EVENT RECORD IPS TIMER RECORD IPS TOTAL IPS SHARE 1) MANUAL RECORD ENABLE Povoluje ruční ovládání záznamu. 2) EVENT RECORD ENABLE Povoluje spouštění záznamu poplachem. 3) TIMER RECORD ENABLE Povoluje ovládání záznamu časovým plánem. 4) OVERWRITE Přepis HDD Pokud bude volba povolena (YES), začne DVR při záznamu po zaplnění HDD přepisovat nejstarší data těmi novějšími a tato událost bude na monitoru indikována symbolem O/W. Nebude vydána varovná hlaška. 5) RECORD IMG SIZE Výběr z voleb záznamu: snímky, CIF, pole. 6) RECORD QUALITY Nastavení záznamové kvality Možnosti jsou BEST (nejlepší), HIGH (vysoká), NORMAL (normální), BASIC (základní). 7) MANUAL RECORD IPS Nastavuje počet obrazů /s při záznamu: Snímky: 50, 25, 12, 6 CIF: 200, 0, 50, 25 18

19 8) EVENT RECORD IPS Nastavuje počet obrazů /s při záznamu: Snímky: 50, 25, 12, 6 CIF: 200, 0, 50, 25 9) TIMER RECORD IPS Nastavuje počet obrazů /s při záznamu: Snímky: 50, 25, 12, 6 CIF: 200, 0, 50, 25 )TOTAL IPS SHARE Dvě volby: FIX: IPS/kanál = záznamová IPS/8 kanály GROUP: IPS/kanál = záznamová IPS/4/počtem kanálů v záznamu ve skupině ČASOVÝ ZÁZNAM Přesunout kurzor na TIMER a stisknout ENTER, objeví se následující obrazovka: TIMER DATE OFF DAILY SUN MON-FRI OFF OFF OFF START 00 : : : : : : : 00 END 00 : 18 : 23 : 00 : 00 : 00 : 00 : ) DATE Nastavení dne pro záznam. MON=pondělí, TUE=úterý, WED=středa, THR=čtvrtek, FRI=pátek, SAT=sobota, SUN=neděle, MO-FR=pondělí až pátek, SA-SU= sobota a neděle, OFF=vypnuto, DAILY=denně 2) START Začátek záznamu 3) END Konec záznamu Pozn.: Čas konce záznamu musí být větší než čas začátku záznamu. Pokud tedy bude nutné časový záznam začít, např. v 11 hodin večer a ukončit ve 2 hodiny ráno, bude nutné nastavit dva časové intervaly. Jeden interval bude od 23:00 do 24:00 a druhý interval bude od 00:00 do 02:00. DATUM A ČAS Nastavení systémového času viz str. 19

20 DALŠÍ NASTAVENÍ ADVANCE CAMERA DETECTION DISPLAY ALERT REMOTE SYSTEM NETWORK BACKUP HDD INFO EVENT LOG CAMERA NASTAVENÍ KAMER CAMERA TITLE BRIG CONT SATU UP DOWN HUE COV NO NO NO NO NO NO NO NO REC YES YES YES YES YES YES YES YES 1) TITLE Nastavení názvu kamery. Maximální velikost názvu je 6 znaků. Výchozí nastavení je číslo kanálu. 2) BRIG/CONT/SATU/HUE Nastavení jasu, kontrastu, barevného kontrastu a barevného vyvážení každé dané kamery. Možnost nastavení jsou od 0 do 255, výchozí hodnota je ) COV (COVERT) Volbou YES se povoluje skrytí zobrazení kamery, je-li kamera zaznamenávána. 4) REC (RECORD) Povolení záznamu. Pokud bude volba zapnuta (YES), bude při spuštění záznamu kamera zaznamenávána. 20

21 DETECTION NASTAVENÍ POPLACHŮ A DETEKTORU POHYBU DETECTION DETECTION SETUP DETECTION TIMER 1) DETECTION SETUP nastavení detekce pohybu DETECTION TITLE DET 01 ON 02 ON 03 ON 04 ON 05 ON 06 ON 07 ON 08 ON UP DOWN AREA SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP LS SS TS RE ALARM OFF LOW HIGH OFF OFF OFF OFF OFF TITLE zobrazení názvu kanálu DET AREA po stisku tlačítka ENTER se zobrazí detekční oblast Růžové bloky představují oblast, která není detekována. Detekována je pouze oblast transparentní. LS citlivost porovnáním dvou rozdílných obrazů. SS citlivost závislá na velikosti objektu (hodnota musí být nižší než je počet bodů v oblasti) TS citlivost závislá na době pohybu objektu RE počet porovnávaných obrazů ALARM nastavení aktivace poplachu externím vstupem podle jeho polarity Nastavení hodnoty LOW bude poplach spuštěn při spojení poplachového vstupu dané kamery se zemnícím vodičem (GND) na externím vstupu. Pokud bude hodnota HIGH, bude poplach spuštěn při rozpojení daných vodičů. Při nastavení OFF bude aktivace poplachu vypnuta. Výchozí nastavení je OFF. volba ON aktivuje detektor pohybu pro daný kanál 21

22 2) DETECTION TIMER spouštění detekce pohybu v určitém čase DETECTION TIMER DATE OFF DAILY SUN MON-FRI OFF OFF OFF START 00 : : : : : : : 00 END 00 : 18 : 23 : 00 : 00 : 00 : 00 : DATE nastavení dne pro záznam MON=pondělí, TUE=úterý, WED=středa, THR=čtvrtek, FRI=pátek, SAT=sobota, SUN=neděle MO-FR=pondělí až pátek, SA-SU= sobota a neděle, OFF=vypnuto, DAILY=denně START začátek záznamu END konec záznamu DISPLAY NASTAVENÍ OBRAZU DISPLAY TITLE DISPLAY DATE DISPLAY HDD INFO LOSS SCREEN PLAYBACK INFO DWELL DURATION (SEC) DE-INTERLACE MONITOR OUT WATER MARK ON ON ON BLUE NORMAL 2 ON MAIN ON 1) TITLE DISPLAY Volba ON povolí zobrazení názvů kamer na monitoru 2) DATE Volba ON povolí zobrazení času a datumu na monitoru 3) HDD INFO Volba ON povolí zobrazení stavu interních HDD na monitoru 4) LOSS SCREEN Nastavení barvy podkladu kamery při nepřítomnosti videosignálu (modrá nebo černá) 5) PLAYBACK INFO Nastavení umístění zobrazení info při přehrávání na monitoru (střed, levá strana) 6) DWELL DURATION Nastavení času zobrazení každého kanálu pro vedlejší monitor (2,4,8,16 s) 7) DE-INTERLANCE Volba ON povolí funkci DE-INTERLANCE (zrušení prokládání snímků) 8) MONITOR OUT Aktivace výstupního monitoru (hlavní-main nebo VGA) 9) WATER MARK Volba ON povolí zobrazení data a času v zazálohovaném záznamu (USB, apod.) 22

23 ALERT ZVUKOVÁ INDIKACE STAVŮ ALERT EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM BUZZER HDD BUZZER HDD NEARLY FULL (GB) ALARM DURATION (SEC) PRE-ALARM ON ON ON ON ON ON ON OFF 1) EXT. ALERT Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při externím poplachu 2) INT. BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při stisku tlačítka, ztrátě videosignálu, detekci pohybu, poplachu a zaplnění HDD 3) KEY BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku stisku tlačítka 4) VLOSS BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při ztrátě videosignálu 5) MOTION BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při detekci pohybu 6) ALARM BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při interním poplachu 7) HDD BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při naplnění kapacity HDD 8) HDD NEARLYFULL (GB) Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při zbývající kapacitě HDD xxx GB 9) ALARMU DURATION Nastavení doby trvání poplachového záznamu (5,,20,40 s) ) PRE-ALARM zapnutí/vypnutí (ON/OFF) záznamu před poplachem REMOTE - OVLÁDÁNÍ KAMER REMOTE TITLE DEVICE 01 PTZ 02 CAMERA 03 CAMERA 04 CAMERA 05 CAMERA 06 CAMERA 07 CAMERA 08 CAMERA UP DOWN ID PROTOCOL P-D NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL RATE ) TITLE Zobrazení názvu každé kamery. 2) DEVICE Výběr zařízení (kamera normální/ptz) k ovládání 3) ID Nastavení čísla zařízení (musí být stejné jako je nastavené na zařízení) (0 255) 23

24 4) PROTOCOL Výběr protokolu (normální/pelco-d) k ovládání 5) RATE Datová rychlost (2400, 4800, 9600, 19200, 57600) SYSTÉM SYSTEM SERIAL TYPE BAUD RATE HOST ID IR PASSWORD RESET DEFAULT CLEAR HDD UPGRADE AUTO KEYLOCK LANGUAGE VERSION VIDEO FORMAT RS ON SETUP RESET MASTER NO NEVER ENGLISH E8-04-V NTSC 1) SERIAL TYPE Výběr protokolu pro ovládání zařízení (RS-485/RS-232) 2) BAUD RATE Datová rychlost ovládání zařízení (2400, 4800, 9600, 19200, 57600) 3) HOST ID Nastavení ID DVR (0-255) 4) IR Zapnutí/vypnutí ovládání IR 5) PASSWORD Nastavení přístupového hesla pro přístup do DVR 6) RESET DEFAULT Povolení provedení návratu na výchozí hodnoty nastavení DVR stiskem ENTER a volbou YES 7) CLEAR HDD Povolení provedení vymazání HDD stiskem ENTER a volbou YES. Nejprve je třeba vybrat konkrétní disk. )UPGRADE Povolení provedení upgrade stiskem ENTER a volbou YES 11)AUTO KEYLOCK Nastavení automatického zamykání tlačítek (nikdy//30/60 s) 12)LANGUAGE Výběr jazyka v menu po stisku ENTER 13)VERSION Zobrazení informace o verzi firmware 14)VIDEO FORMAT Zobrazení TV systému, ve kterém DVR pracuje (PAL/NTSC) NETWORK - SÍŤ NETWORK NETWORK TYPE DNS PORT STATIC

25 Typ sítě - statická: Po výběru nabídky NETWORK TYPE vybrat typ sítě. První možností je statická, poté se stiskne ENTER a vstoupí do podmenu tohoto výběru a zadají veškeré parametry: STATIC IP GATEWAY NETMASK Typ sítě - DHCP: Tento typ sítě vyžaduje připojení pomocí routeru nebo modemu k DHCP serveru. Podrobnosti v kapitole síť v kapitole Síť (str ). Typ sítě - PPPOE: Tento typ sítě vyžaduje přidělení jména a hesla od ISP správce. Podrobnosti v kapitole síť v kapitole Síť (str ). Poznámka: DHCP a PPPOE sítě vyžadují DDNS podporu odpovídající dynamické adrese. Podrobnosti v kapitole síť v kapitole Síť (str ). BACKUP ZÁLOHOVÁNÍ BACKUP USB BACKUP Po výběru USB BACKUP se objeví další nabídka: USB BACKUP START TIME END TIME AVAILABLE SIZE CHANNEL HDD NUM BACKUP TO USB : 30 : : 35 : MB 01 MASTER START 1) START TIME Nastavení času začátku soboru k zálohování 2) END TIME Konec záznamu pro zálohu 3) BACKUP SIZE Nastavení velikosti souboru k zálohování 4) AVAILABLE SIZE - Informace o použitelné velikosti paměti k zálohování 25

26 5) CHANNEL Výběr kanálu 6) HDD NUM Výběr HDD 7) BACKUP TO USB Start zálohování vybraného souboru na USB po stisku ENTER Poznámky: USB zařízení musí být formátováno FAT-32 Doporučuje se vymazat všechny soubory na USB zařízení před zálohováním HDD INFO HDD INFO HDD NUM MASTER EXT 001 EXT 003 EXT 005 EXT 007 EXT 009 EXT 011 HDD SIZE NO HDD NO HDD NO HDD NO HDD HDD NUM SLAVE EXT002 EXT004 EXT006 EXT008 EXT0 EXT012 HDD SIZE NO HDD NO HDD NO HDD NO HDD NO HDD NO HDD Informace o instalovaných HDD EVENT LOG ZÁZNAM O UDÁLOSTECH V této nabídce lze zjistit všechny informace o událostech (typ, čas, kanál) včetně dalších informací (ztráta video signálu, síť napájení, odemknutí tlačítek, default reset). EVENT LOG VLOSS LIST NET LIST OTHERS CLEAR ALL 1) VLOSS LIST Otevírá seznam výpisu ztrát videosignálu 2) NET LIST Otevírá seznam činnosti na síti 3) OTHERS - Otevírá seznamy výpisů informací o připojení k napájení, odemknutí tlačítek, nastavení na výchozí hodnoty 26

27 ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ Po stisku SHIFT + SEARCH přejde DVR do režimu vyhledávání: SEARCH HDD FULL RECORD SYSTEM ALARM MOTION EVENT TIME MASTER LIST LIST LIST LIST LIST SEARCH SEARCH 1) HDD Výběr HDD 2) FULL LIST Výběr seznamu poplachů k vyhledávání (R=záznam, S=systém, A=poplachy, MS=pohybový detektor, T: časový záznam) 3) RECORD LIST - Detailní seznam záznamů vzniklých na základě ručního spuštění záznamu 4) SYSTEM LIST - Detailní seznam záznamů vzniklých na základě záznamu systémových událostí Poznámka: Při trvalém záznamu provede DVR záznam systémových informací každou hodinu 5) ALARM LIST - Detailní seznam záznamů vzniklých na základě spuštění záznamu externími vstupy 6) MOTION LIST - Detailní seznam záznamů vzniklých na základě spuštění záznamu pohybem 7) EVENT SEARCH Vyhledání události podle času 8) TIME SEARCH - nastavení požadovaného časového úseku (R/M/D/H/M) Poznámka: Po přesunu kurzoru na vybraný záznam stisknout ENTER k přehrání, stiskem STOP se DVR vrátí do živého zobrazení 2X DIGITAL ZOOM DVOJNÁSOBNÝ ZOOM Po stisku tlačítka ZOOM bude obraz vybraného kanálku 2x zvětšen. Pro posun zvětšeného výřezu na obrazovce použít,, a MAY MAY-30 [MON] 14:50:37 DIGITAL ZOOM 400 GB 2005-MAY MAY-30 [MON] 14:50:37 DIGITAL ZOOM GB 01 27

28 1) Stisknout ZOOM znovu pro návrat do normální velikosti obrazu 2) Stisknout,, a pro posun zvětšeného výřezu 3) Je možné také použít DO a stisknout tlačítko DIGITAL ZOOM KEY LOCK ZAMKNUTÍ TLAČÍTEK 1) KEY LOCK ON stisknout MENU + ENTER pro zamknutí tlačítek 2) KEY LOCK OFF stisknout kterékoliv tlačítko (mimo SHIFT a POWER) a zadat heslo 3) PASSWORD - zadává se v Rozšířeném menu Systém SWITCH N/P SYSTEM VOLBA TV NORMY PAL/NTSC 1) Vypnout DVR stiskem POWER, poté současně stisknout POWER + pro volbu TV normy PAL 2) Vypnout DVR stiskem POWER, poté současně stisknout POWER + pro volbu TV normy NTSC USB UPGRADE UPGRADE FIRMWARE POMOCÍ USB PAMĚTI Pomocí toho menu je do DVR možné nahrát novější verzi firmwaru z flash disku umístěného v konektoru USB. Během procesu nesmí dojít k odpojení paměťového disku ani k odpojení napájení, jinak by mohlo dojít ke znehodnocení systému a tím pádem i celému DVR.Před nahráním nového firmware do USB musí být naformátován FAT-32. 1) Stáhnout file s novým firmware od dodavatele 2) Uložit file do USB (neměnit jeho jméno!) 3) Vstoupit do MENU, vybrat UPGRADE, zvolit YES a potvrdit ENTER 1 POZOR UPGRADE JSTE SI JIST? 2 POZOR ČEKEJTE PŘÍPRAVA UPGRADE OK YES NO 4 POZOR 3 POZOR ČEKEJTE START UPGRADE OK 5 POZOR ČEKEJTE UPGRADE HTML UPGRADE UKONČEN,RESTART OK OK 28 6 POZOR VYP

29 SOFTWARE AP INSTALACE 1) Vložit přiložené CD do mechaniky 2) Kliknout na ikonu SETUP 3) Po ukončení instalace se na ploše objeví ikona SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ 1) Připojit DVR do LAN sítě (RJ-45) 2) Nastavit LAN Výchozí IP adresa DVR je , výchozí jméno a heslo je admin. Nastavit IP adresu PC např xxx (mimo ) za předpokladu, že obě zařízení jsou ve stejné doméně. Jinak postupovat podle pokynů správce sítě. 3) Spustit program dvojkliknutím na ikonu otevře se přihlašovací stránka. Přihlásit se IP adresou, jménem a heslem. Po navázání spojení s DVR uživatel může nastavovat systém nebo síť pomocí tohoto programu. 4) U typu sítě se statickou IP adresou se nastaví parametry sítě v DVR (str ) nebo konfiguraci systému pomocí programu (str ). 5) U typu sítě s dynamickou IP adresou (DHCP, PPPOE) se nastaví parametry sítě pomocí programu (str ). 6) Po ukončení konfigurace kliknout dvakrát na ikonu Opět zadat požadované údaje a kliknout na zelené tlačítko pro spojení. 7) Objeví se následující programové ikony: Adresář: Po volbě je možné přidávat nové IP adresy nebo vybírat pro přístup na server. Vyhledávání: Volba pro vyhledávání IP adres DVR v místní síti a nastavení sítě v DVR. Přehrávání: Volba pro přístup a přehrávání záznamů uloženým v PC. Kopírování: Volba pro zkopírování všech instalačních souborů pro další instalaci na jiném PC. 29

30 VIDEO WEB SERVER CONTROL PANEL OVLÁDÁNÍ PROGRAMU (16 KANÁLOVÉ DVR) a c d e b f g h i j. k. l. m n.. t. u. v. w. o. p. q. r. s. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. FR přenosová frekvence obrazu v počtu snímků za sekundu (fps) Datový tok v kb/s Připojení/odpojení DVR Nastavení rozlišení Nastavení kvality obrazu Uloží snímek aktuálního obrazu do nastaveného místa v PC Spustí/zastaví záznam obrazu a výsledné video uloží do nastaveného místa v PC Nastavení programu Počet online přihlášených uživatelů Volba kanálu (1 16) Volba zobrazení (4,9,16 kamer) Vyhledávání Záznam Stop/FR/FF/pauza/zpomalené přehrávání/přehrávání + digitální zoom set: změna pozice zobrazovaného kanálu : výběr kanálu ke změně + nebo - : změna kanálu k zobrazení ENTER: potvrzení s. sekvence, stisk pro nastavení vedlejšího monitoru, opětovný stisk pro návrat T. ENTER u. PTZ ovládání vyp/zap 30

31 Je-li zap, pak vybrat kameru, OK. Stisk ESC-opuštění v. Menu/nahoru/dolu/vlevo/vpravo w. Turbo vyp/zap VIDEO WEB SERVER CONTROL PANEL PTZ j. k. l. m. o. p. n. r. q. j. k. l. m. n. o. p. presety 1 16 AUTO Zoom + (tele)/- (wide) Ostření + (detail)/- (celek) Max. zoom +/max. zoom Enter PTZ ovládání vyp/zap Je-li zap, pak vybrat kameru, OK. Stisk ESC-opuštění q. Menu/nahoru/dolu/vlevo/vpravo r. Turbo vyp/zap Pro zvýšení rychlosti výběru nebo ovládání PTZ kamer z video web serveru, aktivujte funkci Turbo, v krocích 1. Pro aktivaci stisknout jedno z tlačítek šipek, pak 1 klik myší představuje třikrát kliknutí. 31

32 VIDEO WEB SERVER CONTROL PANEL PŘEHRÁVÁNÍ a b c d e f. g h i. j. k. l a. Uloží snímek aktuálního obrazu do nastaveného místa v PC b. Stop c. Pauza d. FR (1x,2x,4x,8x,16x) e. Pomalé přehrávání vzad (1x,1/2x, 1/4x,1/8x,1/16x) f. Přehrávání g. Pomalé přehrávání (1x,1/2x, 1/4x,1/8x,1/16x) h. FF (1x,2x,4x,8x,16x) i. OSD (zap/vyp) j. Konfigurace k. Otevření předchozího souboru l. Otevření následujícího souboru Poznámka: Pro skok o obrázek vpřed v pauze stisknout e, pro skok vzad stisknout g. 32

33 NASTAVENÍ APLIKACE Po otevření nastavení lze nastavovat následující možnosti programu: NETWORK PARAMETRY SÍTĚ STATIC IP statická IP adresa Zadat IP adresu, bránu, masku sítě a webový port. DHCP dynamická IP adresa Tento typ sítě vyžaduje připojení k routeru nebo nebo do sítě s DHCP serverem. DHCP také umožňuje funkci DDNS, ve které je nutno zadat jméno zařízení odpovídající dynamické IP adrese. PPPoE přímé připojení do internetu Tento typ sítě vyžaduje přidělení jména a hesla od ISP. Pozn.: Některé routery budou vyžadovat restart DVR pro uložení IP adresy. DDNS Funkce slouží pro převod dynamické IP adresy na konkrétní název. DNS DDNS USER NAME PASSWORD DOMAIN SYSTEM NAME adresa serveru povolení (ENABLE) / zakázání (DISABLE) DDNS serveru uživatelské jméno (po registraci) heslo (po registraci) přiřazený název (po registraci) systémový název (po registraci) PŘÍKLAD REGISTRACE PRO VYTVOŘENÍ NÁZVU Z DDNS SERVERU 1) Na webu jít na některou stránku s volnou DDNS funkcí. Např. 2) Vytvořit nový účet (CREATE ACCOUNT) v DynDNS. 3) Po vytvoření účtu bude em zasláno potvrzení do několika minut. Pro dokončení registrace postupovat podle pokynů. Celý proces musí být ukončen do 48 hod. po vytvoření účtu. V případě, že potvrzení nepřijde do hodiny nebo déle, odeslat password reset (http://www.dyndns.org/account/resetpass/). 4) Přihlásit se pomocí DDNS jména a hesla do DynDNS. 5) Vytvořit jméno zařízení: Přihlášení účet má funkce přidat funkci přidat Dynamic DNS zařízení ENTER a vybrat jméno zařízení kliknout přidat zařízení (ADD HOST) MAIL Nastavení ů. SERVER MAIL FROM VERIFY PASSWORD ADD DELETE EDIT adresa SMTP serveru pro odchozí poštu název webserveru nastavení zabezpečeného připojení k SMTP serveru přidání u pro odchozí hlášení odstranění označeného u upravení označeného u FTP Nastavení FTP serveru. USERNAME PASSWORD PORT SERVER DIRECTORY uživatelské jméno uživatelské heslo port pro přenos adresa serveru adresář pro ukládání souborů 33

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

EUROSAT cs. Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4, ethernetovým rozhraním a zálohováním přes port USB AVC783

EUROSAT cs. Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4, ethernetovým rozhraním a zálohováním přes port USB AVC783 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4, ethernetovým rozhraním a zálohováním přes port USB AVC783 Uživatelský manuál v1.0 AVC783 www.eurosat.cz AVC783 www.eurosat.cz DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka

IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka IR Kamera s nahráváním BD-300G Uživatelská příručka Pozor! 1. Nevyjímejte kartu během provozu. 2. Používejte 12V 2A napájecí adaptér. 3. Naformátujte SD kartu před jejím prvním použitím v DVR. 4. Zařízení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

NVR - 9CH, 1080p, H.264

NVR - 9CH, 1080p, H.264 NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze DVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.99 DD Technik tel: 380 331 830 Obsah Úvodní informace...

Více

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR

- kanálový INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL. Dodatek originálního manuálu. Instalační manuál pro 4-kanálový DVR INSTALAČNÍ A UŽVATELSKÝ MANUÁL Á 4 - kanálový INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dodatek originálního manuálu Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění - 1 - Verze 1.0, Revize A - Obsah - Popis Přední

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor.

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. AHD 1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. 2. Na druhé straně kabelu připojte BNC konektor s náležitým kanálem k DVR a napájecí kabel k 12V napájení. 3. Připojte monitor

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

2,4GHz kamera s monitorem

2,4GHz kamera s monitorem 2,4GHz kamera s monitorem Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi kvalitní bezdrátový přenos na vzdálenost až 100m ve volném terénu; Špičkové noční vidění až na 10m v úplné tmě; Možnost rozšíření až na čtyř-kamerový

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

DVR7ME01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Mercedes

DVR7ME01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Mercedes DVR7ME01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Mercedes Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

NVR (IP) Popis Setup Wizardu.

NVR (IP) Popis Setup Wizardu. NVR (IP) 1. Po instalaci kamery připojte zdířku a RG-45 LAN typ konektoru napájecího kabelu k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

SDVR 4300 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SDVR 4300 UŽIVATELSKÝ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4 Kanálový MPEG-4 Triplexní Digitální Video Rekordér (Ver. 1.0) Obsah balení DVR Klientský Software na CD Dálkový ovladač Baterie 1.5V (AAA x 2EA) Adaptér a napájecí kabel IDE HDD Kabel

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Bezdrátové 4CH DVR s detekcí pohybu Návod k obsluze

Bezdrátové 4CH DVR s detekcí pohybu Návod k obsluze Bezdrátové 4CH DVR s detekcí pohybu Návod k obsluze www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení výrobku UP: tlačítko pro posun nahoru DOWN: tlačítko pro posun dolů LEFT: posun doleva RIGHT: posun doprava OK:

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Triplexní čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s kompresí MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB a LAN NDVR4500 v. 1. 1 Uživatelský manuál

Triplexní čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s kompresí MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB a LAN NDVR4500 v. 1. 1 Uživatelský manuál Triplexní čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s kompresí MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB a LAN NDVR4500 v. 1. 1 Uživatelský manuál NDVR4500 1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Před samotným uvedením do

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

WiFi HD kamera v kapesníčcích

WiFi HD kamera v kapesníčcích WiFi HD kamera v kapesníčcích Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: HD širokoúhlá kamera Možnost připojení přes WiFi i IP Snadná instalace www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Rychlý start pokud nechcete číst

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více