Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál"

Transkript

1 Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1

2 2

3 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ DO PROVOZU 8 STRUČNÉ OVLÁDÁNÍ Zadání hesla pro vstup do menu Nastavení času Výběr zobrazení v živém režimu Záznam a přehrávání Dálkové ovládání 11 ROZŠÍŘENÉ OVLÁDÁNÍ Nastavení pohybového detektoru Rychlé hledání záznamu ZÁKLADNÍ FUNKCE Záznam Přehrávání Záloha po LAN PODROBNÉ MENU A KONFIGURACE Strom menu Hlavní menu Záznam Časový záznam Datum a čas Další nastavení ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE Vyhledávání 2 x digitální zoom Zamknutí tlačítek Volba systému PAL/NTSC Upgrade firmware pomocí USB paměti SOFTWARE AP Instalace Spuštění a nastavení Ovládání DVR v živém režimu Ovládání PTZ Ovládání DVR v režimu přehrávání

4 NASTAVENÍ APLIKACE Síť DDNS Mail FTP PŘIPOJENÍ K AP PROSTŘEDNICTVÍM IE PROHLÍŽEČE 35 GPRS 37 VOLITELNÉ PERIFERIE 37 NĚKTERÉ PROBLÉMY 37 PŘÍLOHA 1 Instalace HDD 38 PŘÍLOHA 2 Zapojení konektoru externích vstupů výstupů a dat 39 PŘÍLOHA 3 Tabulka doby záznamu 40 PŘÍLOHA 4 Tabulka kompatibilních USB zařízení 41 SPECIFIKACE 42 4

5 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít k jejich poškození. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém a prostředí a v blízkosti vody. Před odpojením od napájení, zařízení vypněte. Nezakrývejte ventilační otvory po stranách zařízení. Nezapínejte zařízení po jeho vypnutí a naopak v intervalu kratším než 5 sekund. Instalaci by měl provádět kvalifikovaný pracovník. HLAVNÍ RYSY Kompresní formát MPEG-4 Vysoké rozlišení (pro 8 kanálů, PAL) snímek: 720x576 bodů při rychlosti 50 obrázků /s CIF: 352x288 bodů při rychlosti 200 obrázků /s Nastavitelná kvalita obrazu: nejlepší-vysoká-normální-základní Možnost zvýšení záznamové kapacity nezávislým diskovým polem Dálkové ovládání mobilním telefonem přes GPRS nebo z PC přes Internet Jednoduché zálohování dat pomocí USB nebo LAN Spuštění záznamu poplachu může být odesláno na nebo FTP adresu Rozšířené funkce pohybového detektoru (4 nezávisle nastavitelné parametry) Pentaplexní funkčnost (živé zobrazení, záznam, přehrávání, zálohování a síť) MJPEG komprese obrazů pro přenos po Internetu IR ovládání funkcí a připojených PTZ kamer přes RS-485 Podpora PELCO-D protokolu ovládání PTZ 2 interní HDD, každý s kapacitou přes 400GB Jednoduchý upgrade přes USB Možné připojení do sítě statickou IP adresou, dynamickou IP adresou a DHCP s DDNS funkcí Ovládání záznamu: ručně/časový plán/od pohybového detektoru Audio vstupy (4) a výstupy (2) Systém automatického zotavení po obnovení napájení Možné doplnění o nezávislé diskové pole OBSAH BALENÍ DVR Adaptér Dálkové ovládání Montážní sada Uživatelský manuál a CD se sw 5

6 PŘEDNÍ PANEL a 1 b c d e 5 f 6 g 7 h 8 i 9 j k l m n 14 Tlačítko Funkce 1 POWER 2 MENU Popis Zapnutí/vypnutí (je-li DVR v záznamu, je nejprve nutno záznam ukončit STOP) Tlačítko pro vstup do menu ENTER/RECORD + CH USB LED diody Tlačítko pro potvrzení volby nebo spuštění manuálního záznamu Tlačítka pro změnu v menu/výběr kanálu Konektor USB POWER: zapnutí STANDBY: pohotovostní stav HDD: probíhající čtení/zápis z/na HDD HDD Full: HDD byl zaplněn ALARM: aktivace poplachového záznamu TIMER: aktivace záznamu podle časového plánu REC: záznamový mód PLAY: přehrávací mód MODE Tlačítko k přepnutí zobrazení Tlačítko pozastavení přehrávání Tlačítko zastavení přehrávání Tlačítko pro rychle vzad Tlačítko pro rychle vpřed Tlačítko pro aktivaci digitálního zoomu (2x) Tlačítko pro přehrávání Tlačítko pro pohyb kurzoru uvedeným směrem Pro aktivaci vedlejšího monitoru, jen SEQ pro opuštění vedlejšího monitoru Pro výběr zvuku živého nebo ze záznamu Ke zpomalení při přehrávání Ke změně nastavení v menu ZOOM PLAY SHIFT+SEQ SHIFT+AUDIO SHIFT+SLOW SHIFT+ CH SHIFT+ CH + SHIFT+SET + nebo ENTER SHIFT+SEARCH + Pro změnu pozice zobrazovaného kanálu Pro výběr kanálu ke změně Pro výběr kanálu zobrazení Pro potvrzení Pro vstup do vyhledávání Pro vstup/opuštění ovládání PTZ 6

7 ZADNÍ PANEL Konektor Funkce DISK ARRAY PORT IR RS-485 EXTERNAL I/O PORT USB D/V PORT LAN LINK/ACT LED CALL MONITOR POWER FAN VIDEO IN LOOP 75Ω/HiZ MONITOR AUDIO IN AUDIO OUT Popis Připojení externích HDD (diskového pole) Připojení IR přijímače Připojení PTZ kamer Připojení externích zařízení (alarmové vstupy a výstupy) Konektor USB Připojení VGA karty Připojení LAN /0 base T Indikace činnosti LAN Připojení vedlejšího monitoru Připojení napájecího adaptéru Připojení ventilátoru Video IN 1-16 (1-8) Video OUT 1-16 (1-8) Volba zakončení Video IN Připojení hlavního monitoru Audio IN (1-4) Audio OUT (1-2) 7

8 PŘÍKLAD INSTALACE Obrázek uvedený níže ukazuje možnosti využití DVR jako sledovacího systému. UVEDENÍ DO PROVOZU Před uvedením DVR do provozu do něj nainstalujte pevný disk (HDD). O instalaci HDD se více dozvíte v příloze 1. Připojte napájecí adaptér do zdířky. LED dioda označena STANDBY se rozsvítí červeně a zařízení je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko POWER. DVR začne s procesem detekce HDD. Zhasne LED STANDBY a rozsvítí se LED POWER. Do 15-ti sekund by se mělo DVR spustit. Nyní již můžete s DVR plně pracovat. Postup spouštění včetně všech informací lze sledovat na obrazovce monitoru. Před používáním DVR by mělo být nejdříve nastaveno systémové datum a čas. Poznámka: Pokud nebude HDD nainstalován korektně nebo vůbec, může DVR zobrazovat následující hlášení: HDD not found - Není vložen žádný disk. DVR bez disku bude pracovat, ale nebude možný záznam. SYSTEM INIT DETECTING MASTER HDD DETECTING SLAVE HDD DETECTING DISKARRAY OK FAIL FAIL VERSION E8-04-V SYSTEM NTSC

9 Datum a čas Dostupná kapacita interních HDD HDD Přepis povolelen Jméno kkanálu 9

10 STRUČNÉ OVLÁDÁNÍ ZADÁNÍ HESLA Heslo se zadává po výzvě na obrazovce začne se prvním číslem zleva, číslice 1 9 krokováním tlačítky + a, potvrdit ENTER, sám se přepne na 2. číslo a opět zadat číslici. Takto pokračovat s 3. a 4. číslem. Je-li heslo zadané správné, objeví se nabídka menu: (MENU) RECORD TIMER DATE ADVANCE Výchozí heslo je NASTAVENÍ ČASU 1) DATE stiskem + a - nastavte korektní datum a čas 2) FORMAT stiskem + a - nastavíte formát zobrazení data (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y; Y-rok, M-měsíc, D-den) 3) DAYLIGHT SAVING nastavení letního času START začátek LČ END konec LČ ADJUST posun o (hh:mm) VÝBĚR ZOBRAZENÍ V ŽIVÉM REŽIMU Jednotlivé kamery v plnoobrazovkovém zobrazení postupným krokováním stiskem + a -, víceobrazovková zobrazení krokováním stiskem tlačítka MODE ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ Záznam Stisknou REC pro vstup do nahrávacího menu Přehrávání Stisknou PLAY, DVR začne přehrávat poslední záznam

11 Další volby: FAST FORWARD (FF) a FAST REWIND (REW) PAUSE/IMAGE JOG STOP CHANNEL SHIFT (display mode, full screen switch) SLOW PLAYBACK TIMER RECORD AUDIO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 11

12 Pro ovládání kamer se používají tato tlačítka PRESET (1)- předvolby PTZ tlačítka a pro pohyb kurzoru ENTER pro vstup do podmenu a potvrzení výběru MENU pro vstup do menu, potvrzení změn a opuštění menu CAMERA (2) pro výběr kanálu a PTZ V režimu ovládání PTZ stisknout současně tlačítka CAMERA + ID číslo PTZ, potom ENTER pro výběr PTZ ZOOM MAX (3) maximální zoom ZOOM MIN (4) minimální zoom ZOOM + (5) větší zoom ZOOM (6) menší zoom AUTO (7) vstup do automatického módu tlačítka a pro výběr mezi auto pan a sekvenčním režimem, potvrdit MENU v režimu auto pan se PTZ pohybuje po dráze automaticky v režimu sekvence se PTZ pohybuje po dráze podle nastavených předvolených bodů ID (8) zobrazení ID kamery na monitoru LIGHT (9) stiskem LIGHT se zapíná/vypíná napájení přepínače MENU () pro vstup do hlavní nabídky Pro ovládání DVR se používají tato tlačítka DIGITAL ZOOM (11) pro zvětšení 2x obrazu ve vybraném kanálu opakovaný stisk pro návrat do původní velikosti obrazu AUDIO CH - (12) pro výběr audio kanálu (o 1 méně) AUDIO CH + (13) pro výběr audio kanálu (o 1 více) SEQ (14) pro aktivaci/deaktivaci vedlejšího monitoru. Je-li funkce aktivní, na monitoru se sekvenčně zobrazují všechny kanály + (15) pro změnu v nastavení v menu - (16) pro změnu v nastavení v menu (17) - STOP zastavení přehrávání PAUSE (18) pozastavení přehrávání SEARCH (19) pro vstup do režimu vyhledávání záznamů MENU (20) pro vstup do hlavní nabídky CHANNEL SELECTOR BUTTONS (21) výběr formátu zobrazení vybírá zobrazení 16(9/4 kanálů na obrazovce SET (22) nastavuje pozici vybraného kanálu na obrazovce (vybrat pozici, SET, vybrat kanál pomocí + a -, ENTER, nakonec MENU pro opuštění) REC (23) start záznamu ručně (24) - FR rychle vzad (25) - FF rychle vpřed (26) PLAYBACK přehrávání F1 (27) pro aktivaci funkcí záznamu dle časového plánu (28) - SLOW PLAYBAC zpomalené přehrávání 12

13 MENU - vstup do menu kamer AUDIO CH+ - výběr audia o 1 více REC manuální záznam Pro ostatní ovládání se používají tato tlačítka POWER (29) zapnutí/vypnutí Číselná tlačítka (30) zadávání čísel/výběr kanálu dle čísla Šipky (31) pro pohyb kurzoru/pro ovládání PTZ ENTER (32) potvrzení nastavení/vstup do podmenu Poznámka: Tlačítka F2 F3 nejsou funkční 13

14 ROZŠÍŘENÉ OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ POHYBOVÉHO DETEKTORU LS: citlivost porovnáním dvou rozdílných obrazů. Čím menší hodnota, tím větší citlivost detekce. Použití: stíny, posuny světla, odrazy v zrcadle, chvění okolí SS: Citlivost závislá na velikosti objektu. Čím menší hodnota, tím větší citlivost detekce. Použití: Rozdílné velikosti předmětů v obrazu TS: Citlivost závislá na době pohybu objektu. Čím menší hodnota, tím větší citlivost detekce. Použití: Rozdílné rychlosti pohybujícího se objektu RE: Referenční pro detekci. Default hodnota je, což značí, že DVR porovnává po sobě jdoucích obrazů pro výpočet citlivosti dle LS, SS a TS současně. Která hodnota z nich je větší, tato detekce má větší podíl na celkové citlivosti. Použití: Pomalé a plynulé změny pohybu Příklad: skladiště Vstup Zadní dveře Boční schody Okno LS SS TS RE RYCHLÉ HLEDÁNÍ ZÁZNAMU Po nastavení pohybového detektoru je vhodné ověřit správnou funkci. Jednoduchý příklad pro pochopení: Oblast pohybového detektoru viz obrázek Nastavení: LS =, SS = 1, TS = 3, RE = Doba trvání poplachu 5 s. Po záznamu poplachu je možné si záznam prohlédnout. Musí být vidět pohyb sekundové ručičky mezi 12 a 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE ZÁZNAM DVR umožňuje tři režimy záznamu ruční, poplachový a časový. Dojde li k výpadku napájecího napětí, záznam obrazu bude uložen na HDD. K původnímu režimu záznamu se DVR vrátí po obnovení napájení. 14

15 1. MANUAL RECORDING (manuální záznam) Je záznam spuštěný manuálně tlačítkem REC a indikován symbolem. 2. EVENT RECORDING (poplachový záznam) Je záznam spuštěný při vzniku poplachu, tj. podnětem od pohybového detektoru nebo externího vstupu. Je indikován symboly M a A. 3. TIMER RECORDING (časový záznam) Je záznam spuštěný podle časového plánu samotným DVR a je indikován nápisem TIMER RECORD. Aktivován záznam PŘEHRÁVÁNÍ Stisknutím tlačítka PLAY dojde ke spuštění posledního zaznamenaného videa právě aktivní kamery. 1. Tlačítko FF Slouží pro zvýšení rychlosti přehrávání. Stisknutím tlačítka 1-krát v módu přehrávání, dojde ke zvýšení rychlosti na 4x. Dvojnásobné stisknutí zvýší rychlost na 8x, dalšími stisky až do hodnoty 32x. Tlačítko REW Slouží pro zvýšení rychlosti přehrávání. Stisknutím tlačítka 1-krát v módu přehrávání, dojde ke zvýšení rychlosti na 4x. Dvojnásobné stisknutí zvýší rychlost na 8x, dalšími stisky až do hodnoty 32x. 2. Tlačítko PAUSE Slouží k pozastavení přehrávání. Stisknutím tlačítka 1-krát se obraz posune o 1 snímek vpřed. Stisknutím tlačítka 1-krát se obraz posune o 1 snímek vzad. 3. Tlačítko STOP Slouží k zastavení přehrávání a přepnutí do živého zobrazení. 4. Tlačítko CHANNEL SHIFT Stiskem MODE se volí formát zobrazení Stiskem + nebo - se volí plnoobrazovkové zobrazení Stiskem SHIFT + SET Pro výběr kanálu ke změně Pro výběr kanálu zobrazení ENTER Pro potvrzení 5. Tlačítko SLOW PLAYBACK Slouží pro zpomalení přehrávání. Stisknutím tlačítka 1-krát v módu přehrávání, dojde ke zpomalení na 1/4 rychlosti. Dvojnásobné stisknutísníží rychlost na 8x, dalšími stisky až do hodnoty 32x. 6. AUDIO Stiskem SHIFT + AUDIO Pro výběr zvukového kanálu (1 4) 15

16 ZÁLOHA PO LAN Pomocí dodávaného softwaru lze jednoduše zazálohovat záznam z DVR do PC. Zálohovaný záznam pak samozřejmě lze na PC přehrávat. Více informací naleznete v kapitole týkající se této aplikace. 16

17 PODROBNÉ MENU A KONFIGURACE STROM MENU 17

18 HLAVNÍ MENU Pro přístup do menu DVR stiskněte tlačítko MENU a vložte heslo (továrně nastavené heslo je 0000). Hlavní menu obsahuje tyto položky: (MENU) RECORD TIMER DATE ADVANCE RECORD Nastavení záznamu TIMER Nastavení časového záznamu DATE Nastavení systémového času ADVANCE Další nastavení Pro ovládání menu používejte tato tlačítka následovně: Tlačítka,, a pro pohyb kurzoru v daném směru Tlačítka + a pro změnu hodnoty a výběr Tlačítko ENTER pro vstup do podmenu a pro potvrzení výběru Tlačítko MENU pro vstup do menu, pro jeho opuštění a pro potvrzení změn ZÁZNAM RECORD MANUAL RECORD ENABLE EVENT RECORD ENABLE TIMER RECORD ENABLE OVERWRITE RECORD IMG SIZE RECORD QUALITY MANUAL RECORD IPS EVENT RECORD IPS TIMER RECORD IPS TOTAL IPS SHARE 1) MANUAL RECORD ENABLE Povoluje ruční ovládání záznamu. 2) EVENT RECORD ENABLE Povoluje spouštění záznamu poplachem. 3) TIMER RECORD ENABLE Povoluje ovládání záznamu časovým plánem. 4) OVERWRITE Přepis HDD Pokud bude volba povolena (YES), začne DVR při záznamu po zaplnění HDD přepisovat nejstarší data těmi novějšími a tato událost bude na monitoru indikována symbolem O/W. Nebude vydána varovná hlaška. 5) RECORD IMG SIZE Výběr z voleb záznamu: snímky, CIF, pole. 6) RECORD QUALITY Nastavení záznamové kvality Možnosti jsou BEST (nejlepší), HIGH (vysoká), NORMAL (normální), BASIC (základní). 7) MANUAL RECORD IPS Nastavuje počet obrazů /s při záznamu: Snímky: 50, 25, 12, 6 CIF: 200, 0, 50, 25 18

19 8) EVENT RECORD IPS Nastavuje počet obrazů /s při záznamu: Snímky: 50, 25, 12, 6 CIF: 200, 0, 50, 25 9) TIMER RECORD IPS Nastavuje počet obrazů /s při záznamu: Snímky: 50, 25, 12, 6 CIF: 200, 0, 50, 25 )TOTAL IPS SHARE Dvě volby: FIX: IPS/kanál = záznamová IPS/8 kanály GROUP: IPS/kanál = záznamová IPS/4/počtem kanálů v záznamu ve skupině ČASOVÝ ZÁZNAM Přesunout kurzor na TIMER a stisknout ENTER, objeví se následující obrazovka: TIMER DATE OFF DAILY SUN MON-FRI OFF OFF OFF START 00 : : : : : : : 00 END 00 : 18 : 23 : 00 : 00 : 00 : 00 : ) DATE Nastavení dne pro záznam. MON=pondělí, TUE=úterý, WED=středa, THR=čtvrtek, FRI=pátek, SAT=sobota, SUN=neděle, MO-FR=pondělí až pátek, SA-SU= sobota a neděle, OFF=vypnuto, DAILY=denně 2) START Začátek záznamu 3) END Konec záznamu Pozn.: Čas konce záznamu musí být větší než čas začátku záznamu. Pokud tedy bude nutné časový záznam začít, např. v 11 hodin večer a ukončit ve 2 hodiny ráno, bude nutné nastavit dva časové intervaly. Jeden interval bude od 23:00 do 24:00 a druhý interval bude od 00:00 do 02:00. DATUM A ČAS Nastavení systémového času viz str. 19

20 DALŠÍ NASTAVENÍ ADVANCE CAMERA DETECTION DISPLAY ALERT REMOTE SYSTEM NETWORK BACKUP HDD INFO EVENT LOG CAMERA NASTAVENÍ KAMER CAMERA TITLE BRIG CONT SATU UP DOWN HUE COV NO NO NO NO NO NO NO NO REC YES YES YES YES YES YES YES YES 1) TITLE Nastavení názvu kamery. Maximální velikost názvu je 6 znaků. Výchozí nastavení je číslo kanálu. 2) BRIG/CONT/SATU/HUE Nastavení jasu, kontrastu, barevného kontrastu a barevného vyvážení každé dané kamery. Možnost nastavení jsou od 0 do 255, výchozí hodnota je ) COV (COVERT) Volbou YES se povoluje skrytí zobrazení kamery, je-li kamera zaznamenávána. 4) REC (RECORD) Povolení záznamu. Pokud bude volba zapnuta (YES), bude při spuštění záznamu kamera zaznamenávána. 20

21 DETECTION NASTAVENÍ POPLACHŮ A DETEKTORU POHYBU DETECTION DETECTION SETUP DETECTION TIMER 1) DETECTION SETUP nastavení detekce pohybu DETECTION TITLE DET 01 ON 02 ON 03 ON 04 ON 05 ON 06 ON 07 ON 08 ON UP DOWN AREA SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP SETUP LS SS TS RE ALARM OFF LOW HIGH OFF OFF OFF OFF OFF TITLE zobrazení názvu kanálu DET AREA po stisku tlačítka ENTER se zobrazí detekční oblast Růžové bloky představují oblast, která není detekována. Detekována je pouze oblast transparentní. LS citlivost porovnáním dvou rozdílných obrazů. SS citlivost závislá na velikosti objektu (hodnota musí být nižší než je počet bodů v oblasti) TS citlivost závislá na době pohybu objektu RE počet porovnávaných obrazů ALARM nastavení aktivace poplachu externím vstupem podle jeho polarity Nastavení hodnoty LOW bude poplach spuštěn při spojení poplachového vstupu dané kamery se zemnícím vodičem (GND) na externím vstupu. Pokud bude hodnota HIGH, bude poplach spuštěn při rozpojení daných vodičů. Při nastavení OFF bude aktivace poplachu vypnuta. Výchozí nastavení je OFF. volba ON aktivuje detektor pohybu pro daný kanál 21

22 2) DETECTION TIMER spouštění detekce pohybu v určitém čase DETECTION TIMER DATE OFF DAILY SUN MON-FRI OFF OFF OFF START 00 : : : : : : : 00 END 00 : 18 : 23 : 00 : 00 : 00 : 00 : DATE nastavení dne pro záznam MON=pondělí, TUE=úterý, WED=středa, THR=čtvrtek, FRI=pátek, SAT=sobota, SUN=neděle MO-FR=pondělí až pátek, SA-SU= sobota a neděle, OFF=vypnuto, DAILY=denně START začátek záznamu END konec záznamu DISPLAY NASTAVENÍ OBRAZU DISPLAY TITLE DISPLAY DATE DISPLAY HDD INFO LOSS SCREEN PLAYBACK INFO DWELL DURATION (SEC) DE-INTERLACE MONITOR OUT WATER MARK ON ON ON BLUE NORMAL 2 ON MAIN ON 1) TITLE DISPLAY Volba ON povolí zobrazení názvů kamer na monitoru 2) DATE Volba ON povolí zobrazení času a datumu na monitoru 3) HDD INFO Volba ON povolí zobrazení stavu interních HDD na monitoru 4) LOSS SCREEN Nastavení barvy podkladu kamery při nepřítomnosti videosignálu (modrá nebo černá) 5) PLAYBACK INFO Nastavení umístění zobrazení info při přehrávání na monitoru (střed, levá strana) 6) DWELL DURATION Nastavení času zobrazení každého kanálu pro vedlejší monitor (2,4,8,16 s) 7) DE-INTERLANCE Volba ON povolí funkci DE-INTERLANCE (zrušení prokládání snímků) 8) MONITOR OUT Aktivace výstupního monitoru (hlavní-main nebo VGA) 9) WATER MARK Volba ON povolí zobrazení data a času v zazálohovaném záznamu (USB, apod.) 22

23 ALERT ZVUKOVÁ INDIKACE STAVŮ ALERT EXT. ALERT INT. BUZZER KEY BUZZER VLOSS BUZZER MOTION BUZZER ALARM BUZZER HDD BUZZER HDD NEARLY FULL (GB) ALARM DURATION (SEC) PRE-ALARM ON ON ON ON ON ON ON OFF 1) EXT. ALERT Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při externím poplachu 2) INT. BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při stisku tlačítka, ztrátě videosignálu, detekci pohybu, poplachu a zaplnění HDD 3) KEY BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku stisku tlačítka 4) VLOSS BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při ztrátě videosignálu 5) MOTION BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při detekci pohybu 6) ALARM BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při interním poplachu 7) HDD BUZZER Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při naplnění kapacity HDD 8) HDD NEARLYFULL (GB) Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) vestavěného bzučáku při zbývající kapacitě HDD xxx GB 9) ALARMU DURATION Nastavení doby trvání poplachového záznamu (5,,20,40 s) ) PRE-ALARM zapnutí/vypnutí (ON/OFF) záznamu před poplachem REMOTE - OVLÁDÁNÍ KAMER REMOTE TITLE DEVICE 01 PTZ 02 CAMERA 03 CAMERA 04 CAMERA 05 CAMERA 06 CAMERA 07 CAMERA 08 CAMERA UP DOWN ID PROTOCOL P-D NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL RATE ) TITLE Zobrazení názvu každé kamery. 2) DEVICE Výběr zařízení (kamera normální/ptz) k ovládání 3) ID Nastavení čísla zařízení (musí být stejné jako je nastavené na zařízení) (0 255) 23

24 4) PROTOCOL Výběr protokolu (normální/pelco-d) k ovládání 5) RATE Datová rychlost (2400, 4800, 9600, 19200, 57600) SYSTÉM SYSTEM SERIAL TYPE BAUD RATE HOST ID IR PASSWORD RESET DEFAULT CLEAR HDD UPGRADE AUTO KEYLOCK LANGUAGE VERSION VIDEO FORMAT RS ON SETUP RESET MASTER NO NEVER ENGLISH E8-04-V NTSC 1) SERIAL TYPE Výběr protokolu pro ovládání zařízení (RS-485/RS-232) 2) BAUD RATE Datová rychlost ovládání zařízení (2400, 4800, 9600, 19200, 57600) 3) HOST ID Nastavení ID DVR (0-255) 4) IR Zapnutí/vypnutí ovládání IR 5) PASSWORD Nastavení přístupového hesla pro přístup do DVR 6) RESET DEFAULT Povolení provedení návratu na výchozí hodnoty nastavení DVR stiskem ENTER a volbou YES 7) CLEAR HDD Povolení provedení vymazání HDD stiskem ENTER a volbou YES. Nejprve je třeba vybrat konkrétní disk. )UPGRADE Povolení provedení upgrade stiskem ENTER a volbou YES 11)AUTO KEYLOCK Nastavení automatického zamykání tlačítek (nikdy//30/60 s) 12)LANGUAGE Výběr jazyka v menu po stisku ENTER 13)VERSION Zobrazení informace o verzi firmware 14)VIDEO FORMAT Zobrazení TV systému, ve kterém DVR pracuje (PAL/NTSC) NETWORK - SÍŤ NETWORK NETWORK TYPE DNS PORT STATIC

25 Typ sítě - statická: Po výběru nabídky NETWORK TYPE vybrat typ sítě. První možností je statická, poté se stiskne ENTER a vstoupí do podmenu tohoto výběru a zadají veškeré parametry: STATIC IP GATEWAY NETMASK Typ sítě - DHCP: Tento typ sítě vyžaduje připojení pomocí routeru nebo modemu k DHCP serveru. Podrobnosti v kapitole síť v kapitole Síť (str ). Typ sítě - PPPOE: Tento typ sítě vyžaduje přidělení jména a hesla od ISP správce. Podrobnosti v kapitole síť v kapitole Síť (str ). Poznámka: DHCP a PPPOE sítě vyžadují DDNS podporu odpovídající dynamické adrese. Podrobnosti v kapitole síť v kapitole Síť (str ). BACKUP ZÁLOHOVÁNÍ BACKUP USB BACKUP Po výběru USB BACKUP se objeví další nabídka: USB BACKUP START TIME END TIME AVAILABLE SIZE CHANNEL HDD NUM BACKUP TO USB : 30 : : 35 : MB 01 MASTER START 1) START TIME Nastavení času začátku soboru k zálohování 2) END TIME Konec záznamu pro zálohu 3) BACKUP SIZE Nastavení velikosti souboru k zálohování 4) AVAILABLE SIZE - Informace o použitelné velikosti paměti k zálohování 25

26 5) CHANNEL Výběr kanálu 6) HDD NUM Výběr HDD 7) BACKUP TO USB Start zálohování vybraného souboru na USB po stisku ENTER Poznámky: USB zařízení musí být formátováno FAT-32 Doporučuje se vymazat všechny soubory na USB zařízení před zálohováním HDD INFO HDD INFO HDD NUM MASTER EXT 001 EXT 003 EXT 005 EXT 007 EXT 009 EXT 011 HDD SIZE NO HDD NO HDD NO HDD NO HDD HDD NUM SLAVE EXT002 EXT004 EXT006 EXT008 EXT0 EXT012 HDD SIZE NO HDD NO HDD NO HDD NO HDD NO HDD NO HDD Informace o instalovaných HDD EVENT LOG ZÁZNAM O UDÁLOSTECH V této nabídce lze zjistit všechny informace o událostech (typ, čas, kanál) včetně dalších informací (ztráta video signálu, síť napájení, odemknutí tlačítek, default reset). EVENT LOG VLOSS LIST NET LIST OTHERS CLEAR ALL 1) VLOSS LIST Otevírá seznam výpisu ztrát videosignálu 2) NET LIST Otevírá seznam činnosti na síti 3) OTHERS - Otevírá seznamy výpisů informací o připojení k napájení, odemknutí tlačítek, nastavení na výchozí hodnoty 26

27 ROZŠIŘUJÍCÍ FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ Po stisku SHIFT + SEARCH přejde DVR do režimu vyhledávání: SEARCH HDD FULL RECORD SYSTEM ALARM MOTION EVENT TIME MASTER LIST LIST LIST LIST LIST SEARCH SEARCH 1) HDD Výběr HDD 2) FULL LIST Výběr seznamu poplachů k vyhledávání (R=záznam, S=systém, A=poplachy, MS=pohybový detektor, T: časový záznam) 3) RECORD LIST - Detailní seznam záznamů vzniklých na základě ručního spuštění záznamu 4) SYSTEM LIST - Detailní seznam záznamů vzniklých na základě záznamu systémových událostí Poznámka: Při trvalém záznamu provede DVR záznam systémových informací každou hodinu 5) ALARM LIST - Detailní seznam záznamů vzniklých na základě spuštění záznamu externími vstupy 6) MOTION LIST - Detailní seznam záznamů vzniklých na základě spuštění záznamu pohybem 7) EVENT SEARCH Vyhledání události podle času 8) TIME SEARCH - nastavení požadovaného časového úseku (R/M/D/H/M) Poznámka: Po přesunu kurzoru na vybraný záznam stisknout ENTER k přehrání, stiskem STOP se DVR vrátí do živého zobrazení 2X DIGITAL ZOOM DVOJNÁSOBNÝ ZOOM Po stisku tlačítka ZOOM bude obraz vybraného kanálku 2x zvětšen. Pro posun zvětšeného výřezu na obrazovce použít,, a MAY MAY-30 [MON] 14:50:37 DIGITAL ZOOM 400 GB 2005-MAY MAY-30 [MON] 14:50:37 DIGITAL ZOOM GB 01 27

28 1) Stisknout ZOOM znovu pro návrat do normální velikosti obrazu 2) Stisknout,, a pro posun zvětšeného výřezu 3) Je možné také použít DO a stisknout tlačítko DIGITAL ZOOM KEY LOCK ZAMKNUTÍ TLAČÍTEK 1) KEY LOCK ON stisknout MENU + ENTER pro zamknutí tlačítek 2) KEY LOCK OFF stisknout kterékoliv tlačítko (mimo SHIFT a POWER) a zadat heslo 3) PASSWORD - zadává se v Rozšířeném menu Systém SWITCH N/P SYSTEM VOLBA TV NORMY PAL/NTSC 1) Vypnout DVR stiskem POWER, poté současně stisknout POWER + pro volbu TV normy PAL 2) Vypnout DVR stiskem POWER, poté současně stisknout POWER + pro volbu TV normy NTSC USB UPGRADE UPGRADE FIRMWARE POMOCÍ USB PAMĚTI Pomocí toho menu je do DVR možné nahrát novější verzi firmwaru z flash disku umístěného v konektoru USB. Během procesu nesmí dojít k odpojení paměťového disku ani k odpojení napájení, jinak by mohlo dojít ke znehodnocení systému a tím pádem i celému DVR.Před nahráním nového firmware do USB musí být naformátován FAT-32. 1) Stáhnout file s novým firmware od dodavatele 2) Uložit file do USB (neměnit jeho jméno!) 3) Vstoupit do MENU, vybrat UPGRADE, zvolit YES a potvrdit ENTER 1 POZOR UPGRADE JSTE SI JIST? 2 POZOR ČEKEJTE PŘÍPRAVA UPGRADE OK YES NO 4 POZOR 3 POZOR ČEKEJTE START UPGRADE OK 5 POZOR ČEKEJTE UPGRADE HTML UPGRADE UKONČEN,RESTART OK OK 28 6 POZOR VYP

29 SOFTWARE AP INSTALACE 1) Vložit přiložené CD do mechaniky 2) Kliknout na ikonu SETUP 3) Po ukončení instalace se na ploše objeví ikona SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ 1) Připojit DVR do LAN sítě (RJ-45) 2) Nastavit LAN Výchozí IP adresa DVR je , výchozí jméno a heslo je admin. Nastavit IP adresu PC např xxx (mimo ) za předpokladu, že obě zařízení jsou ve stejné doméně. Jinak postupovat podle pokynů správce sítě. 3) Spustit program dvojkliknutím na ikonu otevře se přihlašovací stránka. Přihlásit se IP adresou, jménem a heslem. Po navázání spojení s DVR uživatel může nastavovat systém nebo síť pomocí tohoto programu. 4) U typu sítě se statickou IP adresou se nastaví parametry sítě v DVR (str ) nebo konfiguraci systému pomocí programu (str ). 5) U typu sítě s dynamickou IP adresou (DHCP, PPPOE) se nastaví parametry sítě pomocí programu (str ). 6) Po ukončení konfigurace kliknout dvakrát na ikonu Opět zadat požadované údaje a kliknout na zelené tlačítko pro spojení. 7) Objeví se následující programové ikony: Adresář: Po volbě je možné přidávat nové IP adresy nebo vybírat pro přístup na server. Vyhledávání: Volba pro vyhledávání IP adres DVR v místní síti a nastavení sítě v DVR. Přehrávání: Volba pro přístup a přehrávání záznamů uloženým v PC. Kopírování: Volba pro zkopírování všech instalačních souborů pro další instalaci na jiném PC. 29

30 VIDEO WEB SERVER CONTROL PANEL OVLÁDÁNÍ PROGRAMU (16 KANÁLOVÉ DVR) a c d e b f g h i j. k. l. m n.. t. u. v. w. o. p. q. r. s. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. FR přenosová frekvence obrazu v počtu snímků za sekundu (fps) Datový tok v kb/s Připojení/odpojení DVR Nastavení rozlišení Nastavení kvality obrazu Uloží snímek aktuálního obrazu do nastaveného místa v PC Spustí/zastaví záznam obrazu a výsledné video uloží do nastaveného místa v PC Nastavení programu Počet online přihlášených uživatelů Volba kanálu (1 16) Volba zobrazení (4,9,16 kamer) Vyhledávání Záznam Stop/FR/FF/pauza/zpomalené přehrávání/přehrávání + digitální zoom set: změna pozice zobrazovaného kanálu : výběr kanálu ke změně + nebo - : změna kanálu k zobrazení ENTER: potvrzení s. sekvence, stisk pro nastavení vedlejšího monitoru, opětovný stisk pro návrat T. ENTER u. PTZ ovládání vyp/zap 30

31 Je-li zap, pak vybrat kameru, OK. Stisk ESC-opuštění v. Menu/nahoru/dolu/vlevo/vpravo w. Turbo vyp/zap VIDEO WEB SERVER CONTROL PANEL PTZ j. k. l. m. o. p. n. r. q. j. k. l. m. n. o. p. presety 1 16 AUTO Zoom + (tele)/- (wide) Ostření + (detail)/- (celek) Max. zoom +/max. zoom Enter PTZ ovládání vyp/zap Je-li zap, pak vybrat kameru, OK. Stisk ESC-opuštění q. Menu/nahoru/dolu/vlevo/vpravo r. Turbo vyp/zap Pro zvýšení rychlosti výběru nebo ovládání PTZ kamer z video web serveru, aktivujte funkci Turbo, v krocích 1. Pro aktivaci stisknout jedno z tlačítek šipek, pak 1 klik myší představuje třikrát kliknutí. 31

32 VIDEO WEB SERVER CONTROL PANEL PŘEHRÁVÁNÍ a b c d e f. g h i. j. k. l a. Uloží snímek aktuálního obrazu do nastaveného místa v PC b. Stop c. Pauza d. FR (1x,2x,4x,8x,16x) e. Pomalé přehrávání vzad (1x,1/2x, 1/4x,1/8x,1/16x) f. Přehrávání g. Pomalé přehrávání (1x,1/2x, 1/4x,1/8x,1/16x) h. FF (1x,2x,4x,8x,16x) i. OSD (zap/vyp) j. Konfigurace k. Otevření předchozího souboru l. Otevření následujícího souboru Poznámka: Pro skok o obrázek vpřed v pauze stisknout e, pro skok vzad stisknout g. 32

33 NASTAVENÍ APLIKACE Po otevření nastavení lze nastavovat následující možnosti programu: NETWORK PARAMETRY SÍTĚ STATIC IP statická IP adresa Zadat IP adresu, bránu, masku sítě a webový port. DHCP dynamická IP adresa Tento typ sítě vyžaduje připojení k routeru nebo nebo do sítě s DHCP serverem. DHCP také umožňuje funkci DDNS, ve které je nutno zadat jméno zařízení odpovídající dynamické IP adrese. PPPoE přímé připojení do internetu Tento typ sítě vyžaduje přidělení jména a hesla od ISP. Pozn.: Některé routery budou vyžadovat restart DVR pro uložení IP adresy. DDNS Funkce slouží pro převod dynamické IP adresy na konkrétní název. DNS DDNS USER NAME PASSWORD DOMAIN SYSTEM NAME adresa serveru povolení (ENABLE) / zakázání (DISABLE) DDNS serveru uživatelské jméno (po registraci) heslo (po registraci) přiřazený název (po registraci) systémový název (po registraci) PŘÍKLAD REGISTRACE PRO VYTVOŘENÍ NÁZVU Z DDNS SERVERU 1) Na webu jít na některou stránku s volnou DDNS funkcí. Např. 2) Vytvořit nový účet (CREATE ACCOUNT) v DynDNS. 3) Po vytvoření účtu bude em zasláno potvrzení do několika minut. Pro dokončení registrace postupovat podle pokynů. Celý proces musí být ukončen do 48 hod. po vytvoření účtu. V případě, že potvrzení nepřijde do hodiny nebo déle, odeslat password reset (http://www.dyndns.org/account/resetpass/). 4) Přihlásit se pomocí DDNS jména a hesla do DynDNS. 5) Vytvořit jméno zařízení: Přihlášení účet má funkce přidat funkci přidat Dynamic DNS zařízení ENTER a vybrat jméno zařízení kliknout přidat zařízení (ADD HOST) MAIL Nastavení ů. SERVER MAIL FROM VERIFY PASSWORD ADD DELETE EDIT adresa SMTP serveru pro odchozí poštu název webserveru nastavení zabezpečeného připojení k SMTP serveru přidání u pro odchozí hlášení odstranění označeného u upravení označeného u FTP Nastavení FTP serveru. USERNAME PASSWORD PORT SERVER DIRECTORY uživatelské jméno uživatelské heslo port pro přenos adresa serveru adresář pro ukládání souborů 33

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi Řada IWH Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Obsah 1 Instalace zařízení... 2 1.1 Instalace pevného disku... 2 1.2 Přední panel... 3 1.3 Zadní panel... 5 1.4

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více