Dálkové komunikační a informační rozhraní nejen pro síť Internet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dálkové komunikační a informační rozhraní nejen pro síť Internet"

Transkript

1 1 Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Dálkové komunikační a informační rozhraní nejen pro síť Internet Autor: Jan Fíla SPŠ Trutnov, Školní 101, Trutnov, 4.ročník Konzultant práce: Ing. Petr Velech SPŠ Trutnov, Školní 101, Trutnov Konzultant práce: Ing. Vladislav Hanč SPŠ Trutnov, Školní 101, Trutnov

2 Dvůr Králové nad Labem, 2007 Královehradecký kraj 2

3 3 Jan Fíla Seifertova 2597 Dvůr Králové nad Labem Anotace Moje práce využívá možností dálkového přenosu informací po počítačových sítích, zejména Internetu. Součástí práce je také kompletní stavba hardware teploměru, který může být připojen k počítači PC. Na počítači běží program, který zprostředkovává přenos dat z mikropočítače teploměru do počítače, dále pak tyto data distribuuje do počítačové sítě. Princip funkce je téměř shodný pro většinu měřitelných veličin, proto je tato konstrukce velmi snadno modifikovatelná, například pro různé fyzikální veličiny (tlak vzduchu, rychlost proudění vzduchu nebo kapalin, akcelerace). Data je možné zveřejňovat, například pomocí webového serveru. Dále je také možné vzdáleně ovládat například rotaci web kamery. Bylo vyrobeno více návrhů (klasické PC, WEB51). Dále se práce také zabývá možností jednoduchého ovládání například spínání topení, pomocí mobilního telefonu. Nebo informováním uživatele hláškami typu: Došlo palivo v kotli, přiložit! nebo Prostor byl narušen!. Součástí je také konstrukce informačního terminálu. K PC připojíme zobrazovací jednotku LCD. Využití například u pokladen či bezdotykových přístupových systémů (s použitím technologie zvané RFID). Součástí takového terminálu může být i další příklad: detektor přiblížení. Ve Dvoře Králové nad Labem dne 9. února 2007

4 4 Tímto prohlašuji, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petra Velecha a uvedl v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. Ve Dvoře Králové nad Labem podpis autora

5 1 Obsah Softwarové řešení Control web 2000 Visual Basic 5,6 Visual Basic 2005 Hardware Web kamera Teploměr Teplotní čidlo USB <=> UART převodník Malý webový server WEB 51 Příklady řešení problémů Příklad realizace zabezpečovacího a informačního programu Příklad realizace zobrazovací terminálu s LCD Příklad realizace detektoru přiblížení Instalace FTDI USB Obrazová příloha Seznam použité literatury

6 2 Softwarové řešení Vzhledem k ceně systému Control Web 2000 jsem vytvořil dva druhy návrhů ovládacích programů pro počítač PC. Programy v systému Control Web 2000 Programy psané ve Visual Basicu 6 a 2005 Hlavní předností prostředí Control Web 2000 je například snadné ukládání dat, generování webových prezentací atd. Toto je však vykoupeno vyšší cenou - Control Web 2000 Runtime Kč (bez DPH). Aplikace od CW je spíše určena k řešení náročných průmyslových aplikací (viz O10). Snímek byl pořízený při odborné exkurzi ve vodním díle přehrady a elektrárny Les Království - omluvte zhoršenou kvalitu snímku - foceno v přítmí haly elektrárny. Naopak u programů psaných v VB6 nebo VB2005 je v podstatě cena započítána jen v ceně vývojového studia. V obrazové příloze je patrný rozdíl jen v grafice (O4 a O5). U VB 2005 je největší výhodou možnost získání Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition pro nekomerční účely ZDARMA. Proto má každý zájemce možnost vytvořit vlastní programy pro PC zcela zdarma. O1 představuje okno Internetového prohlížeče - odkudkoli ze světa je možné zobrazit průběh teploty (nebo jiných veličin), které mohou být sledovány na jiném vzdáleném místě. Na obrázku je zobrazen průběh teplot v jednom dni. O3 ukazuje vizualizační rozhraní běžící na serveru. O6 zobrazuje okno prohlížeče s průběhem testovacích hodnot a zapnutou web kamerou. Společné pro oba druhy řešení je komunikace s mikroprocesorem. Nejprve byla používána sériová linka RS232. Vzhledem k nepřítomnosti na některých moderních základních deskách bylo zvoleno modernější, ale složitější rozhraní USB. Převod UART na USB je realizováno pomocí integrovaného převodníku FT232BM. Zapojení je dle katalogového listu výrobce - s připojenou EEPROM pamětí pro nastavení. Je nutné instalovat ovladače viz: Ovladače pro USB- 1). Komunikace je univerzální - USB převodník si vytvoří virtuální sériový port - tento se obsluhuje stejně jako COM port.

7 3 Web kamera Jedná se o nejlevnější kameru od firmy Logitech. Kamera bude připevněna na otočný podstavec - posun bude obstarávat krokový motor. Web kamera je připojena rozhraním USB. Parametry Webkamery Logitech QUICKCAM EXPRESS USB Rozlišení snímacího čipu SMOS- 640 x 480 bodů Rozhraní - USB 2.0 Obnovovací frekvence - Maximálně 30 snímků/s O01- Web kamera.

8 4 Konstrukce webového teploměru První částí je příklad realizace teploměru a softwarového řešení pro počítač PC. Pro první pokusy byl použit jednočipový mikropočítač řady 8051, konkrétně AT89C51ED2. Tento mikrokontrolér je přímo předurčen pro odlaďování aplikací - snadné nahrávání programu do paměti Flash (64Kb). Zde jsem využil znalostí programování pomocí programu ATMEL FLIP. Zdrojové programy byly psány v Asembleru ve vývojovém prostředí µscope od firmy Promis. Kmitočet oscilátoru mikropočítače jsem zvolil 11,0592MHz. V konstrukci dalšího funkčním přípravku jsem použil z důvodu ceny použil MCU 89S52 - (200kč oproti 45Kč). Tento mikropočítač je možné programovat pomocí ISP, zde jsem se však setkal s problémy s programováním paměti FLASH. Vzhledem k dostupnosti mikropočítače 89S52 v provedení TQFP32 (na O11 jsou patrné kontaktní plošky pro připájení 89S52) jsem se rozhodl pro modernější a rychlejší (rychlost procesoru v této konkrétní aplikaci není až tak podstatná) mikropočítač 89S8253. Testovací plošné spoje jsem vyráběl podomácku (některé s pomocí SPŠ) fotocestou. Bylo dosaženo dobrých výsledků v přesnosti výroby (O11). Například DPS na O14 byla vyrobena v domácích podmínkách, pomocí osvědčených postupů. Pro budoucí využití by bylo vhodné zadat zakázku profesionálnímu sektoru (z důvodu odolnosti vůči korozi). Při hromadné výrobě (desítky kusů) se již vyplatí uvedenou problematiku zadat odborné firmě. Toto platí také o osazování součástek technologie SMD. Zde je vstupní investice do osazovacího stroje cca 5 miliónů korun, nepočítám energie plus další náklady. Možnost připojení až osmi čidel (výstup střída) Nízký proudový odběr (postačí napájení USB) Při připojení motorků je však nutné připojit externí napájení Nezávislé napětí pro mikropočítač a pro krokové motory O11-Deska plošného spoje teploměru verze 0.1- před osazením

9 5 O14- Téměř osazená deska plošného spoje prototypu teploměru (v1.1) Vlevo piny pro USB + převodník s EEPROM dále mikropočítač AT89S8253 a budič ULN2803 O15 Vývody na DPS teploměru.

10 6 O16 Osazovací výkres teploměru (v1.1) O17- Blokové schéma celého teploměru (74HC151-8 bit multiplexer)

11 7 Teplotní čidlo SMT-160 O02-Foto různých provedení pouzder SMT-160- požívám TO92- druhé zprava O03- Blokové schéma selektoru TTL O04- Pravdivostní tabulka TTL

12 8 Čidlo SMT-160 je v podstatě převodník teplota / střída. Stačí přivést +5V a GND (zem). Na výstupu je obdélníkový signál o frekvenci 1 až 4 khz (dané výrobní tolerancí). Teplota odpovídá poměru délky logické 1 k délce periody výstupního signálu. Čidlo je připojenou stíněnou dvoulinkou - stínění je zapojeno na GND a další vodiče na +5V a DATA. Proti povětrnostním vlivům je čidlo v místě připojení vodičů izolováno samosmrštitelnou bužírkou - testováno do 1m vody. Proto je vhodné i k měření teploty vody například v kotli. Vzorec pro výpočet teploty: Technické parametry STM : Teplotní rozsah -45 až 130 C Není nutné požívat AD převodníky (dáno principem čidla) Kalibrace není nutná ani možná- (provede výrobce) Několik typů pouzder viz O01 Spotřeba- nižší ne 1mW Absolutní přesnost ± 0,7 C Kompatibilita s CMOS i TTL logikou Teplota [ C ]=[(T1/T2)-0,32]/0,0047 Signály z čidel je možné přivést na vstupy multiplexeru (TTL 74151). Obvod 151 je 8-bitový selektor dat - na vstupy D0 až D7 (O02) přivedeme signály z teplotních čidel. Výstup Y připojíme na vstup INT0 mikropočítače Požadovaný kanál zvolíme nastavením signálů A, B, C (O03). Tímto propojením se sice sníží rychlost čtení teploty, ale ve většině aplikací (například u webového serveru), stačí snímat teplotu například jednou za minutu. Je možné zjistit, na kterém kanálu není čidlo připojené a odeslat upozornění (úmyslné poškození čidla?). Tento vstup může procesor ignorovat a po určitém čase zjistit případné připojení čidla. Testoval jsem čidlo v pouzdře TO92, pro přesnější měření je vhodnější použít pouzdro TO220 v kombinací s teplovodivou pastou, dochází k rychlému přechodu tepla ze zdroje k přechodu uvnitř čidla. Čidlo jsem připojil k AT89C51ED2 a ten snímal stav čidla a odesílal po RS232 do počítače PC. Jak je patrné z obrázku O9 bylo měření přesné (omezené rozsahem kalibračního multimetru). O8 zobrazuje metodiku měření, v nádobě je čistá voda, nejprve s plovoucími kusy ledu- 0 C, poté voda s běžnou teplotou.

13 9 O8- Probíhá zkušební měření teploty pitné vody. O9- Naměřená teplota se shoduje s teplotou měřenou multimetrem.

14 10 Převodník USB <=> UART Foto integrovaného převodníku. Tato součástka v podstatě nahrazuje převodník signálových úrovní RS232. Uvnitř je integrován mikropočítač - systém pomocí Plug and Play zjistí, že se jedná o USB/UART převodník a vyžádá si ovladače. V externí EEPROM jsou uloženy údaje pro provoz převodníku. Například je možné požádat PC o větší proudový odběr (až 500mA). FT232 má uvnitř napěťový regulátor na 3V. Toto by bylo možné využít například pro napájení mikropočítače nrf905 (tento obvod je přímo určen pro aplikace napájených nízkým napájecím napětím). Bylo by možné postavit bezdrátové pojítko mezi dvěma počítači PC. Otázkou je jestli má cenu něco podobného stavět - WiFi již brzy vytlačí i metalické sítě (kabel 11 Kč/m). Cena AP (přístupový bod) je cca 1000Kč. Klientské obvody jsou integrovány téměř v každém novém mobilním telefonu. O7- Foto osazeného pokusného převodníku USB.

15 11 Malý webový server WEB51 Současně testujeme použití kombinace ethernetového řadiče a mikropočítače řady Zde se jedná o podstatnou úsporu energie - stovky W u serveru oproti 0,5W při použití WEB51. Toto řešení samozřejmě nedosáhne takových parametrů jako výkonný server, ale většina domácností a malých firem nepotřebuje počítač s příkonem přímotopu a otáčkami ventilátoru na úrovni otáček rotoru vrtulníku. Výhody WEB 51 Nízká spotřeba energie Odolnost oproti útokům Nízká pořizovací cena (2000 Kč) Přímé připojení LCD, teplotní čidlo Možnost přímého řízení krokových motorů atd. Prodloužení RS232 pomocí sítě Výhody PC Snadná úprava softwaru FTP server (datové úložiště) Web kamera Možnost využít i starého (vyřazeného) PC Vzdálená správa počítače V testovacím zapojení se nachází známý RTL8019. Jedná se o stavebnici, více je popsáno na stránkách projektu WEB51. Na stránkách HW.cz jsem nedávno objevil i web kameru s mikropočítačem řady 8051 a RTL8019. Tím by bylo možné odstranit nepřítomnost web kamery. Diskové úložiště je možné nahradit také pomocí tzv.: Lan disku. Jedná se o zařízení, ve kterém buď je, nebo k němu stačí připojit pevný disk. Obsah pevného diku je možné sdílet mezi uživateli místní sítě i internetu. O12- Foto kompletního Webového serveru (www.hw.cz)

16 O13- Foto osazeného řadiče pro ETHERNET (RTL8019AS) 12

17 Příklad realizace zabezpečovacího a informačního programu Nedávno jsem byl požádán o postavení jednoduchého programu, upozorňujícího majitele domu na nutnost přiložení paliva do zásobníku. Jasná výhoda a podstatné zjednodušení znamenala přítomnost zapnutého PC s Windows XP 24 hodin denně. Zde bylo naprosto nevhodné, vzhledem k ceně, použít systém pracující v Control Webu. Hlavní náplní programu bylo sledování zásobníku - výstup je binární (málo paliva, dostatek paliva). Stačilo pouze relátkem spínat vývody GND a CTS na RS232. Tento princip je samozřejmě možné použít i u moderního USB převodníku. Celkový program běží skrytě v sytému, ovšem pouze do doby, kdy dojde ke spojení CTS a GND. Toto vyvolá okamžité zvukové upozornění - Jdi přiložit. V případě nepřítomnosti uživatele počká program přesně stanovenou dobu, a poté odešle ovou zprávu na určenou ovou adresu. Je možné například pomocí T- zones přeposílat krátké textové zprávy zdarma. Na telefon uživatele přijde během několika vteřin SMS. Délka sms je sice omezena, ale pro běžné hlášky typu: Jdi přiložit Objekt narušen Teplota doma je příliš nízká atd., je délka upozornění dostačující. Tento systém by bylo možné, spolu s web kamerou a PIR čidly, použít k zabezpečení objektů. Nebo například k ovládání moderní domácnosti - stačí se pomocí internetu ( např. z práce) připojit k domácímu serveru a pomocí zabezpečeného přístupu nastavit virtuální spínací hodiny. Toto je velmi snadno realizovatelné například s mobilním telefonem (GPRS,WAP). Zde je zase nutné zvážit komfort x cena. Málokdo má na svojí krkonošské chaloupce připojení s veřejnou IP adresou (málokdo vlastní i pevnou linku). Toto jsme také řešili. Klub radioamatérů má na vršku Zvičina stavební buňku, kterou amatéři používají jako útočiště nejen při novoročním závodu. Vytápění však bylo zapnuto v době příjezdu na stanoviště. Praxí bylo zjištěno, že už za dvě hodiny je v budce teplota na ideální hranici. K realizaci stačil mobilní telefon, neznámá SIM karta. Ve výsledku stačí cca dvě hodiny před plánovaným příjezdem prozvonit číslo a topení se automaticky zapne. Toto by bylo možné řešit pomocí profesionálního výrobku, ale vysloužilý mt má téměř každá česká domácnost. Profesionální řešení je také několikanásobně dražší. Je opět nutné zvážit veškeré aspekty. 13

18 14 Příklad realizace zobrazovací terminálu s LCD Jedná se o aplikaci, kdy je nutné uživatele jednoduše a stručně informovat o stavu zařízení (možné doplnit o nastavování jednotlivých parametrů). Může se jednat o přístupový systém (uživatel vlastní RFid kartu a pomocí toho mu je umožněn přístup do prostor atd.). Běžné použití známe z jídelen a nebo lyžařských vleků. V PC jsou uloženy všechny informace o uživatelích, obsluha sleduje jeden terminál a uživatele upozorňuje druhý. Obsluha je například informována, že přišel pan Novák, a že dnes má objednán smažený řízek. Na O4 a O5 je zobrazeno okno jednoduchého programu pro odesílání textové informace do terminálu a poté do LCD. Program je možné snadno upravit, například doplnit o teploměr, nebo načítat a zobrazovat systémové informace - vytížení procesoru CPU - aktuální teplota jádra - otáčky ventilátoru na procesoru. RFid- jedná se o integrovaný obvod s anténou (zalito v kartě, přívěsku atd.). Ke komunikaci se využívá čtečka (RFID TAG Reader), v poslední době se na trhu objevila cenově velmi zajímavá varianta- jedná se o kompletní čtečku zalitou v jednom pouzdře. Stačí připojit napájení a po přiblížení identifikačního klíče (cena od 20Kč) se po sériové lince odesílá unikátní kód (bezpečnost je zajištěna tím, že se shodné klíče mohou objevit maximálně jednou za 2 roky). V případě uvažované integrace do sytému musíme počítat s náklady na pořízení čtečky (1400Kč) + převodník UART/ USB (200Kč). Pro jednoduché aplikace je možné použít již zmiňovaný AT89C51ED2. Do jeho paměti EEPROM se uloží několik klíčů. Může se jednat například o elektronický zámek rodinného domu (cca do 10 klíčů). Přijde-li uživatel s autorizovaným klíčem dojde k odemčení dveří. Podobný systém založený na stejném principu již pracuje například v Trutnově - elektronické jízdné ve veřejné hromadné dopravě. O4- Okno testovacího programu pro obsluhu LCD displeje (16x2)- Visual Basic 6 O5- Okno testovacího programu pro obsluhu LCD displeje (16x2)- Visual Basic 2005

19 15 Příklad realizace detektoru přiblížení Detektor přiblížení přímo souvisí s terminálem. Například potřebujeme vytvořit interaktivní prezentaci, například přes sklo výlohy uživatel se může pohybovat v menu. Připojení klávesnice je nemyslitelné (možnost odcizení nebo zničení) nepomůže ani cedulka nenič mě, sloužím všem. Za sklo umístíme infradiodu a fototranzistor. Dioda bliká s jiným kmitočtem než je násobek 50Hz (odstranění rušení sítě). Detektor sleduje přítomnost tohoto signálu. Při odrazu paprsku (od dlaně ruky) dojde k osvětlení IR diody a detektor nastaví odpovídající logickou úroveň. Detektor je opět možné připojit k mikropočítači. Pro jednoduché menu stačí 4 detektory, u nichž je vhodné, aby každý z nich byl naladěn na jiný kmitočet. O4- Fotografie osazeného prototypu detektoru (snížená kvalita je způsobena velikostí celého detektoru)

20 16 Převod videa z Web kamery na živé vysílání Tento problém jsem řešil pomocí programu Windows Media Encoder ( ten dokáže z kamery i z více zdrojů vytvořit server pro Windows Media Player). Windows Media Player je možné snadno integrovat do HTML kódu webových stránek. K PC jsem připojil 2 web kamery a spustil Encoder ( například ). Do zdrojového kódu jsem vložil: Uvedený kód jsem pochopitelně ještě obohatil o texty a nezbytnou barvu pozadí (background) - <body bgcolor="#008000">. V dalším kroku připravuji spuštění kompletního serveru jak s videem z akvária, tak s obrazem kolejiště. Zde se dostává ke slovu prostředí Control Web 2000, mimo pasivního sledování pohybu vláčků dostane účastník možnost zasáhnout do děje pomocí webového formuláře. Příklad jednoduché soustavy výhybek. Výsledný pohled na HTML stránku (vlevo video, vpravo panel ovládání).

21 17 Pro spuštění je nutné povolit obsah. A znovu spustit ActiveX. A nyní již dojde ke spuštění přehrávače.

22 Případné problémy s přehráváním jsou většinou způsobené starší verzí Windows Media Playeru. Ten je možné stáhnout (v rodném jazyce) na oficiálních stránkách firmy Microsoft. Řešil jsem také problém připojení více účastníků ke kolejišti. Tento problém by bylo možné vyřešit pomocí přidělování času každý uživatel se bude moci (na cca. 30s) stát výpravčím na našem virtuálně reálném kolejišti. Po uplynutí nastavené doby dostane možnost další zájemce. Předchozí zájemce může počkat a opět po uplynutí intervalu ovládat kolejiště. Obraz bude možné zobrazovat i čekajícím zájemcům. Další možností (určenou spíše pro reálné aplikace) je zavedení uživatelských účtů. Každý zájemce dostane přiděleno uživatelské jméno a heslo. Pro jednoducho demonstraci bude jistě stačit vícepřístupové rozhraní každý může v každém okamžiku ovládat všechny prvky. Tento příklad používání programu Windows Media Encoder není zdaleka jediný, jistě každý alespoň jednou zatoužil po vlastním rádiu. Proč jen zvuk? Stačí vlastnit počítač, připojení k internetu s veřejnou IP adresou a první TV vysílání je na světě. Je možné si ráno vytvořit playlist (seznam video souborů) a už je možné celému světu ukázat Vaše zábavné, dokumentární i jiné snímky. Toto vysílání je možné nahrávat a nahrát na internetové stránky a vytvořit knihovnu vysílán. Vzorem může být například archiv České televize. Nebo nahlédnout do soukromí zvířat, zajímavá by byla také spolupráce například s královedvorskou zoologickou zahradou. Kamery je možné vybavit IR LED diodami, tím můžeme přisvětlovat i tmavá místa. Pro člověka je toto světlo téměř neviditelné, ale některým tvorům, vybaveným lepším zrakovým ústrojím, by s toto světlo mohlo vadit. Naše kočka domácí asi toto světlo vnímá. Bylo by asi nutné kameru lépe zamaskovat. Kočka si zřejmě spojila bliknutí fotoblesku s fotoaparátem a nyní se nerada fotí. Nejinak je tomu v případě web kamery. Rybičky v akváriu jsou vděčnějším zdrojem obrazu. Nebo například umístit kočce na hlavu přívěsek s miniaturní kamerou a s vysílačem Bluetooth. Ale většina koček by zařízení ztratila již při prvním přelézání plotu. Také jsem měl možnost otestovat profesionální aplikaci ASUS Video Security. Jedná se o softwarovou kontrolu zadané části obrazu. Stačí nastavit kameru za plot a vybrat hlídaný úsek. V případě alarmu odešle program na zadanou adresu. 18

23 19 Vzorové obrazy aplikace ASUS Video Security. Ani ceny kamer nejsou nijak vysoké (Flajzar.cz 850Kč).

24 20 Instalace FTDI USB Stačí například z stáhnout ovladač pro USB převodník. Poté už stačí je připojit teploměr k počítači PC. Následující hláška se objeví po připojení zařízení k PC. Po otevření tohoto dialogu stačí kliknout na Procházet a poté vybrat soubor FTDIUN2K.INI (v předchozím kroku byl stažen z Internetu). Po nahrání ovladače se zobrazí další (postup je stejný), tímto dojde k instalaci virtuálního COM. Systém Windows Vám pogratuluje k přidání nového USB Sériového portu.

25 21 Nastavení parametrů virtuálního sériového portu Pro běžné používání teploměru není toto nastavení nutné. Pomocí tohoto postupu je možné změnit například rychlost nebo mnohem podstatnější věc číslo portu. START -> Ovládací panely -> Systém, záložka Hardware -> správce zařízení Okno Správce zařízení, modře - nastavení Virtuálního sériového portu, červeně (nastavení USB => UART převodníku).

26 22 Okno vlastností USB Serial Port. Pro změnu stačí kliknout na Advanced.. a v prvku Combo můžeme nastavit požadovaný port. Toto je standardní nastavení. Odkazy: - 98, ME, 2000, XP - XP Service Pack1 Zdroj informací (v češtině): - součástí je také popis instalace

27 23 Obrazová příloha O1- Obrázek HTML stránky- první verze- teplotní průběh O2- Teplotní průběh chladnutí čidla

28 24 O3- Okno programu- údaje jsou z pokusné databáze-( není to záznam skutečné teploty) O10-Příklad typického použití aplikace Control Web 5 foto exkurse (vodní elektrárna Les Království nedaleko Dvora Králové nad Labem)

29 O6- Takto se zobrazí webové stránky v HTML prohlížeči. 25

30 26 Zdroje informací: Použitá literatura: 1) Katalogový list- čidlo SMT-160 (SMT-160.pdf, staženo: ) Katalogový list- AT89C51ED2 (89C51ED2.pdf, staženo: ) Katalogový list- AT89S52 (AT89S52.pdf), staženo: ) Katalogový list- AT89S8253 (AT89S8253.pdf) staženo: ) Katalogový list- TTL74HC151 (74151.pdf, staženo: ) Katalogový list- FT232BM (FT232BM.pdf, staženo: Ovladače pro USB: 1) staženo: Fotografie: Všechny zhotovil Jan Fíla, fotografie O10 byla pořízena při odborné exkurzy na vodním díle přehrada Les Království. O12 je použita z online dokumentace k projektu WEB52. Výřezy obrazu z monitoru (screenshoty) byly pořízeny pomocí kombinace kláves CTRL + PrintScreen, zpracováno v programu Malování - součást MS Windows XP. Foto (ASUS Video Security) staženo z webových stránek společnosti Asus ( ) Vývojové prostředky: µscope, VB5, Control Web škola vlastní oficiální licenci těchto programů Microsoft Visual Studio nejprve jsem pracoval ve volně stažitelném Expres Edition, později se však dostavily problémy s omezením této verze. Tím děkuji za bezplatné zaslání studentské verze Microsoft Visual Studio 2005 Professional společností Microsoft. Doc soubor vytvořen v kancelářském balíku MS Office a vytisknut do formátu PDF.

31 27 Poděkování Na závěr bych chtěl poděkovat Ing. Petrovi Velechovi a Ing. Vladislovi Hančovi za hodiny strávené ve školní laboratoři. Také děkuji za materiální a teoretickou pomoc ze strany SPŠ Trutnov. Technické podpoře firmy Atmel, konkrétně Timu Nakonsutovi. A v neposlední řadě mojí rodině za poskytnutí morální i materiální podporu. Dále také děkuji rybičkám v akváriu a také naší kočičce Ferdince za její strhující herecké výkony před webovou kamerou.

32 28 Rejstřík výrazů: PC Personal Computer - osobní počítač 8051 Architektura mikropočítačů ActiveX Rozšíření možností Internet Exploreru AD Převodník napětí na číslicovou veličinu AP Acces Point přístupový bod pro WiFi CMOS Způsob výroby polovodičových součástek COM Název portu v MS Windovs CTS Datový vodič u sériového rozraní RS232 CW Control Web DPS Deska plošných spojů EEPROM Elektricky zapisovatelná polovodičová paměť FLASH Paměť programu u mikropočítače FTP File Transfer Protocol - rozhraní určené k přenosu souborů GND Ground - zemnící svorka GPRS General Packet Radio Service - mobilní datová služba HTML HyperText Markup Language - programovací jazyk webových stránek INT0 Vývod mikropočítače - externí přerušení IP adresa Jednoznačná identifikace konkrétního zařízení IR Infračervené záření (tepelné) ISP In System Programmable - programování v aplikaci Lan disk Disk přímo připojitelný do počítačové sítě LCD Liquid crystal display - druh zabrazovacích jednotek MT Mobilní telefon Multiplexer Vybírá z několika vstupů právě jedem PIR Druh zabezpečovacích čidel IR - snímá teplotní vyzařování předmětů RFID Radio Frequency Identification bezdrátová identifikace zboží, lidí atd. RS232 Sériové rozhraní SIM Karta do mobilního telefonu - představuje paměť pro kontakty atd. SMD Technologie osazování plošných spojů SMS Krátká textová zpráva Střída Poměr časů stavu logické jedničky a nuly TQFP44 SMD pouzdro integrovaného obvodu TTL Transistor-transistor logic - logické integrované obvody s bipolárními tranzistory UART Vnitří obvod mikropočítače obstarávající sériovou komunikaci USB Universal Serial Bus - univerzální sériová sběrnice pro připojení periférií VB Visual Basic - programovací jazyk pro MS Windows WAP Wireless Application Protocol - další způsob mobilní komunikace Web kamera Kamera přímo připojitelná k PC Web51 Jednoduchý webový server WiFi Způsob bezdrátové komunikace mezi počítači Zdroje informací pro rejstřík:

ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Zbyšek Kubát Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná 3é, Praha 2 Nové Město Vedoucí

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Projekt automatizace výrobního závodu s výrobním programem chemického charakteru za účelem

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID The Wireless Transmission of Energy Used in RFID Bc. Petr Hlavica Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 6 Martin Řehák České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Katedra: mikroelektroniky Školní rok: 4/5 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student:

Více

Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone. Development of mobile applications for Windows Phone

Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone. Development of mobile applications for Windows Phone ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Vývoj mobilních aplikací pro OS Windows Phone Development of mobile applications for Windows Phone bakalářská

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS MOBILE Bakalářská práce Praha 2008 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Autor práce:

Více

DataLab. Control Web.

DataLab. Control Web. průmyslové počítače... průmyslové monitory... řídicí jednotky... jednotky vstupů a výstupů Ethernet... USB... RS-485... RS 232-C... WiFi... TCP/IP... HTTP... SQL... OPC rozsáhlé počítačové a technologické

Více

OVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ KOMUNIKAČNÍCH PERIFERIÍ JEDNODESKOVÉHO SYSTÉMU BEAGLEBOARD

OVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ KOMUNIKAČNÍCH PERIFERIÍ JEDNODESKOVÉHO SYSTÉMU BEAGLEBOARD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více