Odlehčený streamovací server pro domácí použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odlehčený streamovací server pro domácí použití"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Oskar Altman Odlehčený streamovací server pro domácí použití Bakalářská práce 2011

2 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Odlehčený streamovací server pro domácí použití vypracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 19. prosince podpis autora

3 Název bakalářské práce: Odlehčený streamovací sever pro domácí použití Abstrakt: Cílem této práce je navrhnout a realizovat řešení pro příjem, zpracování a následné vysílání pozemního televizního signálu označované zkratkou DVB-T do lokální sítě LAN. Studie popisuje návrh a implementaci řešení na vlastní server. Součástí práce je návrh webového rozhraní pro snadné ovládání vysílání a plánování nahrávání televizních pořadů. Práce obsahuje popis získání, instalace a konfigurace aplikací, které jsou zapotřebí k realizaci. Studie se také zabývá bezpečností celého řešení a popisuje klíčová bezpečnostní opatření na straně serveru. Klíčová slova: DVB, streamování do sítě LAN, plánování nahrávání, dekódování videa, Apache, PHP, MySQL, Getstream-poempel, online rozhraní.

4 Title of the Bachelor s thesis: Lightweight streaming server for home use Abstract: This thesis is focused on solution for processing and streaming DVB-T signal to local network. Thesis describes whole lightweight solution with installation and configuration system and aplications. Thesis also describe own design of online interface for easy control of streaming or planning recording from DVB-T LAN stream. Another component of this document are security key issues of used applications. Key words: DVB, streaming to LAN, planinng recording, video encoding, Apache, MySQL, PHP, Getstream-poempel, online interface.

5 Obsah 1 Úvod Úvod do problematiky DVB Požadavky na realizaci Rozdělení požadavků na realizaci řešení Podrobná analýza požadavků Realizace vlastního řešení Instalace OS Konfigurace systémových služeb na serveru Webový server Apache Skriptovací jazyk PHP Databázový server MySQL Nástroje pro práci s DVB v Linuxu Konfigurace systému Aktualizace data a času Konfigurace služeb po startu systému Zabezpečení serveru Šifrování komunikace mezi klientem a webovým serverem Nastavení autorizace uživatelů oproti webovému serveru Vynucení přístupu přes protokol HTTPS Konfigurace firewallu na serveru Konfigurace firewallu na výchozí bráně (gateway) Realizace aplikačního rozhraní Vlastní přínos Závěr

6 Literatura Seznam příloh Seznam obrázků Přílohy

7 1 Úvod V úvodní kapitole je popsána problematika DVB vysílání v domácím prostředí. Jsou zde definovány požadavky na realizaci a implementaci odlehčeného řešení včetně specifikace funkcionality webového rozhraní, které bude sloužit k jednoduchému ovládání vysílání DVB-T signálu v rámci lokální sítě a plánování nahrávání pořadů z televize. 1.1 Úvod do problematiky DVB Téma absolventské práce jsem zvolil, protože jsem hledal nenáročné řešení pro příjem, zpracování a vysílání pozemního televizního signálu v rámci domácí lokální sítě, které lze implementovat na můj stávající server. V rámci prohloubení svých znalostí programování webových stránek v jazyce PHP, jsem se rozhodl vytvořit webový front end k celému řešení. Práce řeší otázku, jak uspokojit požadavky všech členů rodiny co se týče nahrávání a sledování televizních pořadů a zároveň minimalizovat náklady na realizaci. Například v některých domácnostech společně bydlí rodiče, děti i prarodiče. To jsou tři generace. Každá má velmi odlišné požadavky na sledování televizních pořadů. Jejich požadavky lze uspokojit nákupem několika televizorů a k tomu ještě několika nahrávacích zařízení. To je poměrně nákladné řešení. Za předpokladu, že alespoň jeden člen z každé generace vlastní osobní počítač, lze uvedenou problematiku vyřešit nákupem televizních tunerů v provedení do PCI, PCI-E nebo USB. Cena jednoho tuneru se pohybuje kolem jednoho až dvou tisíc korun. To je mnohem levnější než nákup nové televize. Ovšem i použití televizních tunerů má své nevýhody. Výrobci dodávají k televizním tunerům software, pomocí kterého lze jednoduše ovládat vysílání, některé umí i pokročilejší funkce jako je nahrávání pořadů, dekódování videa v reálném čase nebo pauza aktuálního vysílání atd. Jenže právě tyto operace jsou velmi náročné na hardwarové prostředky počítače. Pro majitele netbooků, je takové řešení nemyslitelné, protože mohou použít jen televizní tunery v provedení do USB, které mají vyšší provozní režii než tunery v provedení do PCI slotu. Netbooky jsou vybaveny úspornými procesory s maximální spotřebou kolem 10 Wattů. Takové procesory nejsou schopny v reálném čase dekódovat video při zachování snímkovací frekvence 25 snímků za sekundu. 7

8 Tato práce si klade za cíl řešení výše nastíněných problémů. To znamená řešení domácího vysílání a nahrávání televizního signálu dostupné pro více uživatelů, které má nízkou režii a pohodlné ovládání realizované přes webové rozhraní. Řešení bude realizováno jako serverová služba, která bude dostupná na zvolené IP adrese a definovaném portu. Uživatel použije klienta pro přehrávání DVB-T vysílání, dle své libosti, za předpokladu podpory přehrávání HTTP streamu na straně klienta. Pokud bychom nekladli důraz na odlehčené provedení celého řešení, existuje spousta aplikací, které umí přijímat, dekódovat i nahrávat DVB-T signál. Jedním ze známých multimediálních opensource přehrávačů, který to umí, je VLC player [12]. Jenže VLC player má poměrně velkou režii. Další ještě více propracovaný software, který řeší danou problematiku je MythTV [7]. MythTV zvládá všechny výše zmiňované funkce, dokonce podporuje plánování nahrávání pomocí EPG signálu. To je signál, který se vysílá v multiplexu společně s kanály. Každý vysílaný program v televizi má svoje unikátní ID, které se vysílá v EPG signálu. Jediné co třeba udělat, je stáhnout televizní program na týden dopředu v XML formátu a ten importovat do aplikace MythTV. Řešení pomocí tohoto software je velmi náročné na hardwarové prostředky, především na procesor a operační paměť. Pro splnění vytyčeného cíle práce je zapotřebí splnit tyto dílčí úkony: o Zohlednit stávající hardware a jeho omezení z pohledů hardwarových prostředků, použitého operačního systému nebo počtu volných slotů k osazení televizními tunery o Zvolit vhodné aplikace pro realizaci řešení o Zjistit na jakých frekvencích se vysílají jednotlivé multiplexy v Praze o Zjistit jaké programy se vysílají v jednotlivých multiplexech o Vytvořit skripty pro automatizaci procesu spouštění vysílání o Zvolit vhodné nastavení aplikace pro dekódování nahraných videí, tak aby nahraná videa měla rozumnou velikost a kvalitu obrazu o Zajistit implementaci nové služby, aniž by došlo k omezení stávajících služeb na serveru nebo narušení bezpečnosti systému o Navrhnout a vytvořit víceuživatelské webové rozhraní pro snadné ovládání vysílání a plánování nahrávání televizních pořadů 8

9 1.2 Požadavky na realizaci Rozdělení požadavků na realizaci řešení Systémové požadavky o Realizace na stávajícím hardware o Nízké počáteční náklady o Nízké provozní náklady o Co nejnižší režie celého řešení Bezpečnostní požadavky o Šifrovaná komunikace mezi klientem a serverem při práci s webovým rozhraním o Vynucení přístupu přes zabezpečené spojení pomocí protokolu HTTPS o Databázový systém poběží lokálně na serveru o Uživatelská hesla budou kryptována pomocí kryptovací funkce SHA1 o Všechny procesy vysílání a nahrávání poběží pod běžným uživatelem o Video archiv bude online přístupný a bude vyžadovat autorizaci uživatele o Webové rozhraní bude ošetřeno oproti SQL injekcím o Aplikační logika nebude mít přímý přístup do systému, ale pouze přes příkazové prostředí systému, do kterého se přihlásí lokálně pomocí SSH Uživatelské požadavky o Zobrazení aktuálně naplánovaných videí a jejich barevné rozdělení dle stavu nahrávání o Zobrazení informací o vysílání (zapnuto/vypnuto, multiplex) o Podpora více uživatelů o Snadné plánování nahrávání o Snadné ovládání vysílání o Odkazy na video archiv a televizní program o Logování událostí do databáze 9

10 o Úspěšné i neúspěšné pokusy o přihlášení do aplikace o Zapnutí, vypnutí nebo změna vysílaného multiplexu o Naplánování nahrávání o Odhlášení uživatele z aplikace o Logika aplikace Kontrola jestli se právě nahrává, pokud ano nedovolí uživateli přepnout vysílaný multiplex Kontrola správného zadání časových údajů při plánování nahrávání Podrobná analýza požadavků Jedním z požadavků je využít k realizaci stávající hardware. Jedná se o stolní počítač se základní deskou s integrovaným procesorem Intel Atom D510 a integrovanou grafickou kartou. Stroj disponuje dvěma moduly RAM o celkové kapacitě 4GB. K ukládání dat slouží dva pevné disky, každý má kapacitu 1,5TB. Pro snížení pravděpodobnosti ztráty dat je v systému se nakonfigurován softwarový RAID 1 (viz konfigurace OS). Celková výsledná použitelná kapacita disků v zapojení typu RAID 1 je 1,5TB. Řada procesorů Intel Atom je známá svojí nízkou spotřebou, která se pohybuje od 4 do 13W TDP podle verze procesoru. V tomto případě se jedná o verzi Intel Atom D510. Je to dvoujádrový procesor s frekvencí 1,6GHz a maximálním výstupním výkonem 13W. Pro příjem DVB-T signálu poslouží TV karta AverTV Hybrid Super 007 v provedení do PCI slotu. TV karta byla zvolena s ohledem na dobrou podporu v Linuxu. Základní deska disponuje pouze jedním PCI slotem. To přináší omezení, které bude třeba vyřešit v návrhu. V jednu chvíli bude server schopen naladit, a tudíž i vysílat pouze jeden multiplex. Je tedy potřeba zajistit přepínání multiplexů, které se budou streamovat podle potřeby uživatele. Při nahrávání televizních pořadů, je důležité zajistit, aby v době nahrávání nedošlo k přepnutí vysílaného multiplexu. Z výše uvedených důvodů, bude aplikace ovládána přes webové rozhraní, jehož logika se postará o správnou režii celého řešení. Hlavním požadavkem je nenáročnost použitých aplikací i samotného operačního systému. Jako operační systém byl zvolen Linux [12], protože je velmi stabilní a může běžet na plnohodnotné úrovni bez zbytečně zatěžujícího grafického prostředí. Nesporná výhoda Linuxu oproti jiným OS je jeho nulová pořizovací cena. 10

11 Ze softwaru pro příjem, zpracování a vysílaní DVB-T signálu v rámci lokální sítě byl nakonec vybrán program Getstream-poempel, který vyvinul Michael Meier [10]. Getstreampoempel je převzatý z aplikace Getstream, kterou vytvořil Florian Lohoff. V obou případech je jedná o opensource aplikace distribuované pod licencí GNU GPL v.2 [8]. Hlavní rozdíl mezi aplikacemi je v zápisu konfigurace. Getstream-poempel má logičtější a přehlednější zápis konfiguračního souboru. Další rozdíly jsou popsány na webu autora aplikace. Getstreampoempel je unikátní a velmi odlehčená aplikace, která signál z televizního tuneru vysílá po síti tak jak je v původním formátu. To je klíčová vlastnost a má největší podíl na nízké režii celého řešení, protože se video nemusí dekódovat v reálném čase. Přepínání multiplexů a plánování nahrávání je možné ovládat z příkazové řádky Linuxu. Nicméně taková forma ovládání je vhodná pouze pro někoho, kdo již umí alespoň trochu ovládat příkazové prostředí Linuxu [8]. Pro běžného uživatele bude vhodnější zvolit formu ovládání přes webové rozhraní, které bude online dostupné z internetu i lokální sítě na adrese https://tv.edulinux.info. Webové rozhraní bude realizováno za pomocí webového serveru Apache [3] s použitím skriptovacího jazyka PHP a databáze MySQL [5]. Webové rozhraní bude jednoduché, přehledné a uživatelsky přívětivé. Rozhraní bude podporovat více uživatelů, dále bude možné zapnout a vypnout streamování na síti nebo přepnout vysílaný multiplex. Mezi další funkce patří plánování nahrávání, výpis aktuálně naplánovaných akcí a kontrola nahrávání, která během nahrávání nedovolí uživateli přepnout vysílaný multiplex. Nahrané video se automaticky dekóduje do MPEG-4 formátu. Původní video se smaže a nové dekódované video se uloží na disk do složky, která bude přístupná danému uživateli přes web jako video archiv z adresy https://tv-archiv.edulinux.info. Uživateli se nakonec odešle s odkazem na uložené video. Aplikace bude rozlišovat mezi běžným uživatelem a administrátorem. Administrátor bude mít k dispozici navíc možnost výpisu událostí, které zachycují jednotlivé úkony uživatelů při práci s aplikací do databáze. Mezi takové úkony patří přihlášení a odhlášení uživatele do aplikace. Změna vysílaného multiplexu, naplánování nahrávání nebo špatné pokusy o přihlášení do aplikace. Správce bude mít k dispozici výpis všech nahraných videí společně s informací kdy, co a kdo nahrál. Správce bude mít přístup k administraci databáze přes online administrační rozhraní Phpmyadmin [5], které bude dostupné na adrese https://pma.edulinux.info. 11

12 Obrázek č Usecase diagram uživatelských akcí Z pohledu bezpečnosti potřebujeme zajistit vynucení přístupu přes HTTPS protokol. To znamená, že Apache sice bude naslouchat požadavkům také na portu 80 (http protokol), ale jakmile obdrží požadavek přes http protokol, vyzve klienta, aby svůj požadavek upravil a znovu odeslal přes protokol HTTPS. Tím se vyhneme nežádoucímu odposlechnutí uživatelského jména a hesla během komunikace mezi klientem a serverem. Uživatelské přístupy budou uloženy v databázi, odkud je logika aplikace bude číst. Uživatelská hesla se budou ukládat do databáze takovým způsobem, že se z hesla nejprve vytvoří jeho otisk pomocí hashovaní funkce SHA1. To znamená, že během přihlašovacího procesu aplikace vygeneruje otisk hesla zadaného uživatelem pomocí hashovaní funkce SHA1 a tento otisk porovná s otiskem, který je uložen v databázi. Pokud jsou otisky shodné, uživatel bude úspěšně přihlášen. 12

13 Samotná aplikační logika nebude mít přímý přístup k operačnímu systému. V PHP existuje funkce exec(), pomocí které můžeme zadávat systémové příkazy do příkazového řádku. Aplikační logika bude předávat systémové příkazy pomocí lokálního přístupu do systémové konzole pomocí služby SSH a za použití autorizace privátním klíčem [8]. To znamená, že v systému bude existovat uživatel, který bude mít oprávnění spouštět skripty, které zajistí zapnutí streamování, nahrávání a dekódování nahraných videí. Přihlášení aplikační logiky do systému je zajištěno pomocí privátního klíče vygenerovaného funkcí RSA o délce klíče 1024 bitů. Tento klíč je umístěn v zabezpečené složce na webovém serveru, do které nemá nikdo přístup, pouze aplikační logika. Toto má výhodu, že aplikace použije soubor s uloženým klíčem na serveru a nemusí mít ve zdrojovém kódu uložené uživatelské heslo v čitelné podobě. Další výhodou je, že veškeré úkony na pozadí serveru se provádějí pod jednotným uživatelským účtem, jehož akce se logují do systému. 13

14 2 Realizace vlastního řešení Tato kapitola popisuje výběr vhodného softwaru a jeho konfiguraci na domácím serveru s operačním systémem Linux, distribuce Debian. Je zde popsána konfigurace webového serveru Apache, databázového serveru MySQL a skriptovacího jazyka PHP. Dále je popsáno, jak se pracuje s nástroji pro příjem DVB-T signálu. Klíčovou záležitostí je nastavení aplikace getstream-poempel. Významnou část kapitoly tvoří popis zabezpečení serveru a služeb na něm běžících. V poslední části kapitoly se týká realizace webového rozhraní pomocí skriptovacího jazyka PHP. 2.1 Instalace OS Již je k dispozici připravený server s operačním systémem Linux distribuce Debian. Pro ucelenost této práce popíšu v několika krocích získání instalačního media a několik možností jak nabootovat instalační médium. Po získání obrazu instalačního média z repozitáře ČVUT (viz zvolíme vhodnou formu instalačního média. V případě, že vlastníme externí / interní CD-ROM mechaniku, vypálíme obraz instalačního média na CD. Další možností je zkopírovat obraz instalačního média na USB flash disk. Také můžeme využít metody instalace OS ze sítě. Tato metoda se nazývá PXE boot [8]. Pro použití metody PXE boot je potřeba mít v sítí server, na který se nakopírují soubory obrazu instalačního média. Mezi tyto soubory patří jádro a obraz systému. Na serveru se nastaví služba TFTP a DHCP. Do konfigurace DHCP serveru se přidají 2 parametry, které při procesu přiřazení IP adresy, společně s IP adresou sdělí klientovi adresu TFTP serveru v síti a název souboru, na který se má klient dotázat. Klient po obdržení IP adresy pošle požadavek na stažení souboru z TFTP serveru. V tomto souboru jsou odkazy na jádro a obraz instalačního systému, které si klient stáhne z TFTP serveru. Výhoda PXE boot metody spočívá v možnosti snadné instalace OS ze sítě LAN. Každý si může vytvořit vlastní instalační menu, které nabídne na výběr k instalaci několik různých operačních systémů nebo jejich verzí. Zvolili jsme obraz instalačního média, který obsahuje pouze základní komponenty OS a ostatní aplikace, které budeme chtít nainstalovat, se stáhnou z repozitáře během procesu 14

15 instalace (za předpokladu, že máme funkční připojení k internetu). Instalační médium díky tomu zabírá jen pár stovek MB, obvykle do 500 MB. Průvodce instalace OS nás provede základní konfigurací systému, volbou požadovaných aplikací atd. Nová verze instalačního průvodce umožňuje nakonfigurovat softwarový RAID. Volíme softwarový RAID typu 1 tzv. mirroring. Obsah jednoho disku bude shodný s obsahem druhého disku. Disky rozdělíme podle potřeby na jednotlivé oddíly a nakonec oddíly zformátujeme zvoleným formátem systému souborů. Byly zvoleny 3 oddíly. Kořenový oddíl pro operační systém (/), oddíl pro domovské adresáře uživatelů (/home) a oddíl pro data (/data). Dále se nastavil swap oddíl. To je vyhrazené místo na disku, které se dočasně využívá jako odkládací prostor, když je nedostatek paměti RAM. Po rozdělení disků se zvolí aplikace, které se společně se systémem nainstalují. Seznam aplikací potřebných k realizaci: o Webový server: Apache o Databázový server: MySQL o Souborový server: Samba o Skriptovací jazyk: PHP o Nástroje pro práci s DVB-T: Dvb-apps, Dvbtune, Getstream-poempel, o Další aplikace: Cron, Wget, SSH, Openssl, Ffmpeg, Phpmyadmin, Sendmail. 2.2 Konfigurace systémových služeb na serveru Webový server Apache. Konfigurační soubory Apache se nacházejí v adresáři /atc/apache2/. Webový front end bude dostupný z URL adresy Administrační rozhraní k databázi bude mít adresu pma.edulinux.info. Nahraná a zkonvertovaná videa se budou ukládat do složky /data/dvbt/, která bude dostupná přes web z adresy To vše bude zajišťovat jeden webový server. 15

16 Webový server Apache [3] standardně umožňuje konfiguraci pouze jedné kořenové složky, ve které jsou umístěny zdrojové kódy webových stránek nebo soubory. Takže v případě, že chceme mít na serveru online rozhraní pro ovládání DVB-T tuneru, rozhraní pro administraci databáze a video archiv nahraných videí, budou jednotlivá rozhraní dostupná z adresy edulinux.info/pma nebo edulinux.info/tv-archiv. V zadání požadujeme použití doménových adres třetího řádu, jako je například tv-archiv.edulinux.info. Proto Apache umožňuje konfiguraci takzvaných virtuálních hostů (kontextů). V praxi to pak funguje tak, že do konfigurace Apache přidáme kontext Virtualhost a pro každou aplikaci, webovou stránku atd. vytvoříme v konfiguraci kontext Virtualhost, kterému definujeme název virtuálního kontextu, cesty k souborům s logy, cestu do kořenového adresáře virtuálního kontextu a případně další vlastnosti, jako je například šifrování komunikace mezi klientem a serverem pomocí SSL/TLS vrstvy nebo autorizaci uživatelů při přístupu na server pomocí modulu do Apache [4] (viz kapitola zabezpečení serveru). Příklad konfigurace virtuálního kontextu pro naše online rozhraní na ovládání DVB-T tuneru je uveden v příloze č. 11. Díky virtuálním kontextům, můžeme hostovat na webserveru i webové stránky či aplikace třetích stran. Každý HTTP požadavek, který Apache obdrží, se porovná s názvy virtuálních kontextů a poté se požadavek přiřadí do příslušného kontextu. Pro snadnou administraci databáze MySQL nainstalujeme phpmyadmin. Do konfigurace Apache vložíme další virtuální kontext, kterému nastavíme jméno pma.edulinux.info. Phpmyadmin bude pak dostupný na adrese Protože protokol HTTP posílá hesla zadaná uživatelem v plaintextu (=v čitelné podobě), hrozí odposlechnutí hesla uživatele třetí stranou. Proto přidáme do konfigurace několik direktiv, které zajistí vynucení šifrování komunikace mezi klientem a serverem (viz kapitola 2.4.1) Skriptovací jazyk PHP Jedná se o nejrozšířenější jazyk pro programování dynamických webových stránek nebo online aplikací [5]. Příkazem aptitude install php5 nainstalujeme skriptovací jazyk PHP verze 5. Protože online rozhraní pracuje s databází MySQL [5] a přihlašuje se na server pod uživatelem, který pak spouští jednotlivé procesy, je 16

17 zapotřebí doinstalovat podporu PHP pro služby SSH a MYSQL. Po instalaci dodatečných modulů, ověříme, zda se nám dané moduly načítají do konfigurace PHP. Ve složce /etc/php5/conf.d/ by se měli nacházet soubory s příponou ini, ve kterých je definován název modulu. Hlavní konfigurační soubor php.ini se nachází ve složce /etc/php5/apache2/. Pomocí funkce phpinfo() se může vygenerovat HMTL kód, který zobrazí aktuální nastavení PHP včetně výpisu aktuálních hodnot proměnných, informací o načtených modulech a jejich nastaveních. Vytvoříme soubor info.php a v něm zavoláme výše uvedenou funkci, která vygeneruje přehlednou tabulku v HTML kódu. Poté do prohlížeče zadáme adresu a za předpokladu, že je soubor info.php správně umístěn, zobrazí se zmiňovaná tabulka s informacemi o nastavení PHP Databázový server MySQL Databázi MySQL nainstalujeme příkazem aptitude install mysql-server Po instalaci spustíme službu a přihlásíme se jako uživatel root do databáze příkazem mysql u root Prvotní přihlášení je bez hesla. Ihned po přihlášení je dobré si změnit heslo pro uživatele root. Pro jednodušší a přehlednější ovládání databáze nainstalujeme na server Phpmyadmin. To je online rozhraní pro administraci databáze MySQL [5]. Rozhraní je dostupné na adrese Po přihlášení do Phpmyadmin založíme novou databázi s názvem dvbt a nového uživatele dvbt, kterému přiřadíme veškerá oprávnění pro databázi dvbt. Dále založíme tři tabulky. Jejich návrh je zobrazen na obrázku č. 2. Obrázek č. 2 - Návrh databázového systému pro webové rozhraní 17

18 V souboru /etc/mysql/my.cnf se nachází konfigurace databáze. Databázi nastavíme, aby se služba spouštěla pouze lokálně. Tím zamezíme případným nechtěným pokusům o přihlášení k databázi ze sítě Nástroje pro práci s DVB v Linuxu Instalace televizního tuneru v Linuxu obnáší získání firmware, který je potřeba nahrát do složky /lib/firmware/. Dále je nutné zavést potřebné ovladače do jádra systému (dvbcore, saa7134). Příkazem lsmod vypíšeme aktuální moduly zavedené do jádra. Příkaz lspci vypíše všechna PCI zařízení. Pokud systém vidí televizní tuner a zároveň máme zavedené příslušné ovladače v jádře systému, měli bychom pomocí příkazu dmesg vidět zprávu o úspěšném nahrání firmwaru pro televizní tuner. K naladění tuneru, zjištění informací o vysílaných multiplexech a jejich kanálech slouží aplikace w-scan. aptitude install dvb-apps w-scan Výše uvedený příkaz nainstaluje aplikace w-scan, tzap, scan. Nyní můžeme zjistit, co se v naší lokalitě vysílá za multiplexy pomocí příkazu w_scan -c cz f t x > multiplexy Parametr c určuje zemi, -f udává typ DVB vysílání a poslední parametr x říká, aby se vygeneroval výstup pro použití nástroje scan. Vytvoří se soubor multiplexy a v něm je seznam českých multiplexů, jejich frekvence a další informace. Takto vypadá obsah souboru multiplexy z : T MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE # CESKE RADIOKOMUNIKACE T MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE # SIT 1 CESKA TELEVIZE T MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/8 NONE # Sit 3-Czech Digital Group T MHz AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO NONE # Telefonica o2 18

19 Pomocí nástroje scan zjistíme, jaké kanály se vysílají v příslušných multiplexech. Příkaz scan multiplexy > kanaly.conf vytvoří soubor kanaly.conf, ve kterém bude seznam vysílaných kanálu z jednotlivých multiplexů. Ukázka obsahu souboru kanaly.conf, který byl vygenerován pomocí nástroje scan z druhého multiplexu ze dne je: NOVACINEMA: :INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_2_3:QAM_6 4:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:401:411:514 NOVA: :INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_2_3:QAM_64:TRAN SMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:101:111:513 BARRANDOVTV: :INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_2_3:QAM_ 64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:301:311:2049 PrimaCOOL: :INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_2_3:QAM_64 :TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:501:511:770 Výpis celého souboru je v příloze č. 7. Síla signálu přijímaného kanálu ČT1 se dá zjistit pomocí příkazu: tzap c kanaly.conf CT1 Výstup vypadá takto: using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' tuning to Hz video pid 0x0101, audio pid 0x0111 status 00 signal 9c9c snr 4a4a ber 0001fffe unc status 1f signal 9d9d snr fbfb ber unc ffffffff FE_HAS_LOCK status 1f signal 9d9d snr fdfd ber unc FE_HAS_LOCK Hodnoty jsou uváděny v hexadecimálních jednotkách. Pokud je tedy hodnota signálu ffff jedná se o maximální sílu signálu. SNR udává odstup signálu od šumu. Ber udává zkreslení signálu. Nástroj tzap slouží k nalezení vhodné pozice pro anténu tuneru. Klíčovou aplikací je Getstream-poempel. Pomocí příkazu wget tar.gz stáhneme zdrojové kódy aplikace. Následně rozbalíme příkazem tar xzvf./getstream-poempel tar.gz Pak se přepneme do adresáře se zdrojovými kódy a zkompilujeme příkazem make 19

20 Protože je k dispozici pouze jeden TV tuner, rozdělíme si konfiguraci na 3 části. Momentálně jsou v Praze vysílané 4 multiplexy, ale ten čtvrtý je testovací a nebudu ho již nadále zmiňovat. Připravíme si tedy 3 startovací skripty, které spustí Getstream-poempel a naladí ho na jeden ze tří multiplexů. To znamená rozdělit soubor kanaly.conf na 3 části, dle jednotlivých multiplexů. Soubory jsou pojmenované jako acko730mhz.conf, becko634mhz.conf a cecko818mhz.conf. Jednotlivé spouštěcí skripty se od sebe liší v souboru, který definuje kanály příslušných multiplexů a v nastavení streamování, konkrétně v portech, kam se streamují jednotlivé kanály. Konfigurace jednotlivých startovacích skriptů, jsou uvedeny v příloze. 2.3 Konfigurace systému Aktualizace data a času Nástroj pro aktualizaci data a času v Linuxu je ntp [8]. Příkazem /etc/init.d/ntp start se spustí služba a příkazem ntpq p zjistíme, dle jakých serverů se provádí časová aktualizace. Konfigurace se nachází v /etc/ntp.conf a není třeba ji upravovat Konfigurace služeb po startu systému Pro snadné ovládání služeb, které se spouští po startu systému, slouží nástroj chkconfig. V tomto případě požadujeme, aby se po zapnutí nebo restartu serveru všechny potřebné služby spustily automaticky po startu systému. Jedná se především o tyto služby: o ntp -> aktualizace data a času o ssh -> ssh démon o apache2 -> webový server o mysql -> databázový server o cron -> služba pro periodické spouštění úloh 20

21 2.4 Zabezpečení serveru Šifrování komunikace mezi klientem a webovým serverem Abychom mohli šifrovat komunikaci mezi klientem a webovým serverem za pomocí SSL/TLS vrstvy, je potřeba nastavit webový server tak, aby naslouchal požadavkům také na portu 443, což je standardně definovaný port pro tento účel. Dále je potřeba vytvořit certifikáty (ověřené /neověřené), které se uloží na server a podle kterých se bude komunikace mezi klientem a serverem šifrovat. Podle certifikační politiky máme několik možností jak získat platný certifikát. Za pomocí nástroje Openssl si můžeme vygenerovat tzv. žádost o podpis certifikátu [8]. Tato žádost se pak odešle certifikační autoritě (třetí strana), která žádost podepíše za finanční poplatek a odešle nám podepsaný certifikát. Seznam platných certifikačních autorit je integrovaný v prohlížeči a ten pak ověřuje, zda je certifikát ověřený platnou certifikační autoritou či nikoliv. Tady chci upozornit na fakt, že důvěryhodná certifikační autorita je taková, kterou někdo nějak určil jako důvěryhodnou. Jediné co nám v této oblasti zajišťuje důvěryhodnost je finanční poplatek za podepsání certifikátu a naše vlastní důvěra v organizaci, která toto provádí. Další možností je vygenerovat si vlastní certifikační autoritu, kterou pak podepíšeme žádost o podpis certifikátu. Takto vytvořená certifikační autorita samozřejmě není na seznamu platných certifikačních autorit. Pokud ji ale importujeme do prohlížeče, bude to mít stejný efekt jako by byla platná. Jedinou nevýhodou je, že ji musíme importovat do každého webového prohlížeče, který chceme používat. Rozdíl mezi důvěryhodným a nedůvěryhodným certifikátem spočívá v zobrazení upozornění o nedůvěryhodnosti webové zdroje při prvotním pokusu o přístup. Poslední možností, je tzv. sám sebou podepsaný certifikát. Takto vygenerovaný certifikát, poslouží dobře pro naše účely, ale webový prohlížeč nám stále bude zobrazovat upozornění o nebezpečnosti webové stránky. Výsledný efekt je stejný jako v případě, že máme vlastní certifikační autoritu, ale neimportovali jsme ji do prohlížeče. Tudíž upozornění o nedůvěryhodnosti webového zdroje se nezbavíme. Pokud použijeme sám sebou podepsaný certifikát, ušetříme si tři kroky (generování certifikační autority, generování žádosti o podpis certifikátu a samotný podpis certifikátu). 21

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Konfigurace Windows 7

Konfigurace Windows 7 Konfigurace Windows 7 Klíčové pojmy: Uživatelská a systémová konfigurace, UAC, Rodičovská kontrola. Uživatelská konfigurace Vzhled Grafické rozhraní Aero Nabízí průhlednost, 3D efekty Zvyšuje nároky na

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Mac OS X. Změny vyhrazeny.

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Operační systémy 2 Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Firewally a iptables Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

OpenSSL a certifikáty

OpenSSL a certifikáty OpenSSL a certifikáty Petr Krčmář 1. června 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Petr Krčmář (Root.cz) OpenSSL a certifikáty 1. června 2013 1 / 20 OpenSSL: o čem

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.02 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 02 WAMP - prostředí pro běh dynamických stránek ve Windows DUM je pro žáky průvodcem instalací běhového prostředí

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu Nastavení firewallu Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, jak v distribuci CentOS nastavit připojení k síti a firewall. Firewall v Linuxu je tvořen projektem Netfilter, který pracuje na úrovni

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte aktuální verzi tohoto dokumentu! Před začátkem

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.05 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 05 Zásady psaní v jazyce PHP DUM naučí základní kroky v psaní správné syntaxe PHP, žák napíše svůj první skript Ing.

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12 Firewally a iptables Přednáška číslo 12 Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení. Druhy firewallu Podle

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Zabezpečení počítačových sítí Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Zabezpečení sítě úvod Důvody pro zabezpečení (interní) sítě? Nebezpečí ze strany veřejného Internetu Spyware Malware

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu...

Před instalací 25 Minimální požadavky na systém Linux a Windows na jednom disku Zrušení instalace Mandriva Linuxu... Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozím verzím......................... 11 Změny v českém vydání.............................. 18 Informace o aktualizaci

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě

Audit bezpečnosti počítačové sítě Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Semestrální práce Y36SPS Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07- Síťové služby servery a klienty a úvod do souborového serveru DUM naučí žáky spouštět, diagnostikovat a konfigurovat

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Rocrail. Nejprve: Obecný úvod. Instalace

Rocrail. Nejprve: Obecný úvod. Instalace Rocrail Nejprve: Používám operační systém Windows XP a digitální systém od DCCKoleje (Hcentrála + GenLi USB), proto bude vše popsáno pro tyto systémy. Pro jiné systémy se mohou některé postupy lišit. Obecný

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator

APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech, změna uživatelského hesla a PINu a nastavení časového plánu Instalační a uživatelská příručka

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx AP0048 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx Abstrakt Postup pro stažení a zpětného nahrání obsahu NAND flash disku integrovaného na CPU modulu jednotek APT81xx a PPC81xx

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Konfigurace Nagios. Zadání: Příprava a prvotní problémy: Instalace a konfigurace serveru:

Konfigurace Nagios. Zadání: Příprava a prvotní problémy: Instalace a konfigurace serveru: Konfigurace Nagios Zadání: Nakonfigurovat dohledový systém Nagios nad 9 pracovními stanicemi a jedním datovým serverem. Na stanicích jsou nainstalovány operační systémy Windows 2000 a Windows XP. Na serveru

Více

Kudyšel comfort. Manuál k programu

Kudyšel comfort. Manuál k programu Kudyšel comfort Manuál k programu Program Kudyšel comfort je určen pro obsluhu zařízení kudyšel (gps logeru). Kudyšel je zařízení, které zjišťuje souřadnice GPS a spolu s časovými údaji je ukládá do své

Více

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál XTB VPS XTB Virtual Private Server manuál Poslední aktualizace: 12/9/2012 Obsah manuálu 1 Úvod... 3 2 Správa serveru... 3 2.1 Přihlášení do administrace serveru... 3 2.2 Karta Obecné... 4 2.2.1 Okno Akce

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Mobilita a roaming Možnosti připojení

Mobilita a roaming Možnosti připojení Projekt Eduroam Projekt Eduroam je určený pro bezdrátové a pevné připojení mobilních uživatelů do počítačové sítě WEBnet. Mohou jej využívat studenti, zaměstnanci a spřátelené organizace. V rámci tohoto

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV RETE tv Obsah: 1. Úvod... 2 2. Pojmy... 2 3. Registrace zařízení... 3 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 3 3.2. Autorizace webového prohlížeče...

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více