Nástroj. Simple Gateway. pro účinnou komunikaci. to Effective Communication. Synchronised. Publishing. Synchronizované.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroj. Simple Gateway. pro účinnou komunikaci. to Effective Communication. Synchronised. Publishing. Synchronizované."

Transkript

1 Nástroj Simple Gateway to Effective Communication pro účinnou komunikaci Synchronizované Synchronised nahrávání Recording on line on dem Publikování Publishing Archiving Archivace

2

3 Nástroj Simple Gateway pro účinnou to Effective komunikaci Communication Stručné Quick guide představení to a br nové new technologie technology Shrnutí: Summary: Velké Most korporace, of big corporations, univerzity a universities instituce veřejné public správy institutions dnes už pravidelně are regularly pořizují capturing a šíří záznamy distributing prezentací, přednášek, presentations, učebních lectures, materiálů, training tiskových materials, konferencí press conferences apod. Současné etc. The stardy current zahrnují stard prezentovaná requires including společně presented synchronizovaným data toger audio-video with audio-video záznamem a používaná solutions řešení have bývají been závislá so na far speciál- based data ním on special hardware, hardware čímž je velice thus omezena reducing mobilita mobility využití of a zároveň operation narůstají náklady increasing na pořízení costs. i provoz. je is čistě a purely softwarovým software produktem, based product který breaking umožní průlom ground v podpoře with a solution skutečné supporting asynchronní komunikacine asynchronous s plnou podporou communication počítačově zobrazitelných including any computer dat v jejich visualizable plném rozlišení. data in Samotné ir full záznamy resolution. přitom At genu- nepředstavují same time, žádnou capturing podstatnou does výpočetní not represent zátěž a počítače heavy workload a proto je on lze pořizovat computer i na levných, so even běžně low dostupných cost laptops noteboocích. can be used. Výstupem Moreover, je navíc it produces plnohodnotná open-format webová web prezentace presentations ve zcela manageable otevřeném with formátu, generic založená web servers na html5 stardu content management a sledovatelná servers, na všech without platformách any post-production PC, Apple, Linux, if Android, not required. kterou lze Thus, dále it zpracovávat allows for low obvyklými cost webovými easy maintenance servery, aniž solution by byla of nutná lecture nějaká capturing postprodukce. makes Díky this tomu to a mobile endeavour. But having said all this, clearly provides ground-breaking possibility to umožňuje, vedle stardních záznamů přednášek a prezentací, dosud nevídané možnosti pro individual asynchronous communication including any computer data. individuální asynchronní komunikaci s plnou podporou počítačových dat v jejich původním rozlišení. 1. Introduction Why?? 1. Úvod proč? The paradigms of social behaviour are changing faster than people imagine. Communication Paradigmata is perhaps effected chování společnosti most. We se are mění communicating rychleji, než si lidé via uvědomují. internet in Na a různé synchronous způsoby komunikace or asynchronous way, but we realize more more that: to dopadá nejvíc. Pomocí internetu komunikujeme jak v synchronním, tak asynchronním režimu a stále více si přitom uvědomujeme že: we want to communicate experience, including emotions; quite chceme often přenášet synchronized názory včetně emocí; communication is not preferred; často neupřednostňujeme synchronní komunikaci; capturing lectures, presentations, instructions, etc. is only a small part of process. záznam přednášek, prezentací apod. pokrývá jen malou část celého procesu. is typical way of asynchronous communication allowing furr links attachments je of typickým any kind. příkladem Current asynchronní technologies komunikace, boost do které presence můžeme of videos vkládat (like další odkazy YouTube), či přílohy skoro more jakéhokoliv more typu. universities, Rychle se přitom big corporations, rozmáhá využívání as well videa as (např. public odkazy institutions, na YouTube) adopt a čím systems dál tím více for capturing univerzit, velkých lectures, korporací presentations a institucí or veřejné announcements správy má zavedený y systém enrich pro ir záznam internal přednášek, communication či oznámení by videoconferencing. a používá videokonference. There are Některé also systems systémy podporují available sdílení allowing jakýchkoliv to include dat zob- or prezentací razitelných na počítači během komunikace, např. Skype nebo Webex. share any computer data to communication, eg. Skype or Webex.

4 nezávislé na speciálním hardware, umožňuje asynchronní komunikaci zahrnujeisprvní řešení first hardware independent solution které to asynchronous communication including jící audio a video, spolu s jakýmikoliv daty dostupnými na počítači a to aniž by došlo ke ztrátě rozlišení. audio video any data available to computer, without loosing ir resolutions. To znamená, že Presentation Recording Publishing Archiving This means pořizuje záznamy na jakémkoliv runs on any MS Windows operated počítači s operačním systémem MS Wincomputer dows seesjakýkoliv any input available operat vidí vstup, který jeto rozing system poznán a zpracováván operačním systéthe memcaptured message is streamed online or presented on dem any web Záznam lze poskytovat jakobystream v re- server or álném čase, nebo na vyžádání content management server později, it is availaa je k běžnápresentation webová pre- via any ble asdispozici regularjakoweb zentace prostřednictvím stard web browser. stardního webového prohlížeče na low všech platforthe data flow is quite (about 30Mb per 10 minutes of presentation), as long as mách PC, Apple, Linux nebo Android. video is kept in reasonable resolution computer data are dealt with as Potřebný datový tok je relativně malý (přibližně 30Mb na 10 minut záznamu) přičemž je video fully synchronized slides. Videozáznam Video recording Visualizer Audio recording Vizualizér Audiozáznam Data projector Electronic board Projekce Elektronická tabule Archiving CD/DVD/BD Mobile phone USB CD/DVD/BD Mobil Trainings Internet Archivace Presentations USB Conferences Internet uchováno ve slušném rozlišení a počítačová data jsou prezentována jako synchronizované snímky. Many analysis studies have emerged showing urgent need of such a product. For Mnoho nedávných a studiístrategy upozorňuje na urgentní takovýcapture produkt. Např. strategický example, re isanalýz Cisco saying: Ciscopotřebu Lecturepro Vision: Full Educa1 dokument společnosti Cisco říká: Cisco Lecture Vision: Capture Full Educational Experience, Not Just tional Experience, Not Just Lecture. Among or obvious features of archiving, search1 Lecture. Mezi mnoha zjevnými požadavky na archivaci, indexaci a distribuci záznamů komukoliv, ing, distributing captured presentations for everyone independent of his or her způsobem nato hardware na straně posluchače, chtějí také zavést možnostvideoconferencing dvoucestné a multihardware,nezávislým y want introduce option of two-point multipoint cestné videokonference napříč celým kampusem. Zůstávají přitom nezodpovězeny dvě otázky: across campus. There are two questions left open re: Proč nemít možnost pořizovat kdekoliv uvnitř nebo vně kampusu (např.inworkshopy a miwhat about capturing záznamy presentations/communication anywhere or outside of ni-konference jsou nejčastěji pořádány podobně jako team-buildingové aktivity mimo pracoviště) campus (like workshops mini-conferences held typically in a way similar to a to bezbuilding potřeby speciálního team activities)hardware? without any need of special hardware? Proč nemít nástroj, který by umožnil i emotivní sdělení zahrnující kompletní data z obrazovky počí What about adding a tool which would provide possibility for an emotional tače, audio, video a který by fungoval tak rozmanitě a jednoduše jako ? message including entire computer based data, audio video, but working as widely easily as ? Náš software dává odpověď a řešení pro obě. Our software brings answers solutions to both of m. 1 1 See See = E is a new, revolution Technologies Company. It is de is a user-friendly so Windows operating system ca (from camera microphone) your PC (using any programme electronic board, a tablet, etc.) content of your presentation. The output of record a presentation that uses st used in presentation (i.e. synchronously recorded in th differentiates from (compress) all data into t recorded presentation are capt card of computer that is be The resulting presentation can a webcast (in real time) or as an anytime, anywhere, in accorda On-dem recordings of server (Internet, Intranet) or stor / BD, flash disks, external drive Records created using Ed on any computer or or dev Silverlight. The viewer can play were recorded or use opti using video control or thum a sequence or viewing only th channels (video, slides au or metadata can be include URL links, which take viewe (e.g. textbooks, biographies, m Minimum technical requirem software: any type of computer - laptop Windows (XP SP3 or later, i.e Microsoft Expression Encode For on-line transmission: con LAN) with sufficient server to Technical requirements for v software: any device: e.g. PC, tablet, sm FireFox, Google Chrome, Safa for online presentations, or on a connection to a network (In server. A more fully-detailed descriptio technical specifications etc. ca

5 2. Three 2. Tři ways možnosti of capturing pro záznamy lectures/messages prezentací či zpráv a) Stard capturing of lectures in a lecture hall has a) never Záznam been přednášek easier v than učebně now nikdy with nebyl. snadnější Eir installed nyní se on systémem computer. in Tento room software, or on ať už teacher s na počítači než laptop, v učebně, nebo software na notebooku captures učitele, presentation zaznamenává slides prezentované any or snímky input (resp. cokoliv, available co lze at mít na computer obrazovce) (or screen) v původním in 1-1 rozlišení resolution a synchronizuje combines je s audio it a with video záznamem přednášejícího video of do lecturer webové into prezentace an open s format běžným audio web formátem. presentation. přitom Moreover, nepřináší žádné zvláštní provides náklady no extra na provoz extension poslucháren, costs které to jsou any již lecture vybaveny hall nějakým already projektorem, kamerou a audio systémem. equipped with beamer, camera audio system. b) Do you want to capture presentations in your own b) Chcete pořizovat záznamy ve vaší vlastní kanceláři nebo při office or a distinguished meeting elsewhere? Go for zvláštních akcích jinde? Zvolte balíček Mobile Solution, který kombinuje dobře vybraný PC Tablet s kamerou Mobile Solution combining a wellchosen laptop (or better a PC Tablet) with a wireless a mikrofonem. Vezměte k tomu projektor a můžete začít. Podle camera prostupnosti síťového microphone. připojení Grab na místě your můžete beamer buď zpřístupnit off you prezentace go. According on-line to v reálném connectivity, čase, nebo you také could vystavit go všechny online, záznamy but you později. may upload Chcete-li účastníkům presentations umožnit later prezentovat on, too. z If vlastních you want počítačů, to allow třeba Maců, lecturer žádný use problém! his or Balíček her own obsahuje laptop levné or Mac a otestované no problem! rozhraní, to We které provide to umožňuje. cheap tested interface for that. c) Do you want to send a message based on data c) available Chcete poslat in někomu your computer? zprávu založenou Maybe na datech pictures, z vašeho počítače? assignments, Třeba okomentovat discussing obrázky projects nebo or hodnocení, articles, or marking providing komentovat hot-line text, diskutovat support, rozpracovaný etc. It doesn t projekt matter nebo wher článek, obrátit you are se na at hot-line home, službu? in your Je office pak jedno, or in zda a hotel, you may simply use your internal camera jste doma, v kanceláři, nebo v hotelu. Využijete prostě interní kameru a mikrofon, možná také kapesní vizualizér, a mike in your computer does ve vašem počítači záznam pořídí. work for you. Whatever Pořízené recording nahrávky, můžete you have zveřejnit captured, pomocí you stardního may distribute webového a generic serveru a web datového server. portálu, If your institution bude umět runs vystavit some it via záznamy jeho prostřednictvím a záznamy lze pak streamovat na content management server already, will be able to prohlížeče na prakticky všech platformách. Vytvořené webové upload messages re. Of course, this includes prezentace umožňují komfortní a velice flexibilní prohlížení jednotlivých komponent záznamu. option for on-line presentations, but a local copy of recording is always kept anyhow. The web presentation is smart, allowing great comfort in splitting windows etc.

6 3. 3. How Jak vypadá does prezentace presentation? look look like? like? M. M. Singer, Singer, guvernér governor České národní of banky, Czech přenášející National Bank o krizi talking eurozóny, on dne 25. Eurozone září crises, September 25, P. P. Nečas, Nečas, předseda Czech Vlády primeminister, konferenci gives k reformám a press confer- vzdělávání, ČR na tiskové dne ence 2. on února educational reforms on February 2, 2013 P. Fiala, Czech minister of Education at same press conference Záznam The captured prezentace, presentations ať už je streamován are streamed on-line, nebo on-line na vyžádání, dem je plně funkční y v každém are working webovém in prohlížeči every browser buď ve with stardu or on html5 free Silverlight nebo s podporou plugin. volně šířeného modulu Silverlight. Rozložení The presentation prezentace layout je flexibilní is flexible. a může být The měněno default i během combines prohlížení. smaller Výchozí video uspořádání with bigger kombinuje full resolution menší video slides, s větším see oknem pro first snímky picture. v plném As we rozlišení, shall see, viz it první is extremely obrázek. Jak easy uvidíme, to edit je velmi metadata, snadné editovat provide metadata individual prezentace, banners zvolit etc. 2 poutače apod. 2 Speciální Special buttons tlačítka v in prezentaci layout umožňují allow plynulou for swapping změnu konfiguracdows oken. (see Navigace second v prezentaci picture). je podpořena The navigation pomocí within ikonek jed- winnotlivých presentation snímků, is supported viz poslední by obrázek. thumbnails Navíc je samozřejmě of slides, každý ze snímků k dispozici jako jpeg soubor pomocí stardních funkcí cf. third picture. Moreover, each of slides is available as a jpeg file any time just by your browser functions. prohlížeče. Lze také otevřít pro snímky zvláštní okno, které samozřejmě zůstává You may also open an extra window for slides, as synchronizované. To je obzvlášť užitečné, pokud máme u počítače demonstrated at fourth picture, of course, everything will remain synchronized. This is particularly useful dvě obrazovky. Záznamy mohou být snadno vloženy do jakéhokoliv portálového řešení podpory e-learningu, školení, apod. Soustředili jsme se zatím for two screen systems. na The strategii presentations žádná postprodukce can be easily a incorporated okamžitá dostupnost into any záznamůtent Nicméně management serveru system je možné supporting zahrnout e-learning, komprese a training, konverze con- záznamů etc. So far do we jakéhokoliv have focused stardního on `no formátu. postproduction byl lokalizován `immediate do češtiny availability a angličtiny strategies. a je připraven But pro at jakýkoliv side další of jazyk. Společnost content management PolyMedia Technologies server, compression vyvíjí a poskytuje conversion také vlastní serverové to any stard řešení pro format správu is available. záznamů. Produkt se has nazývá been localized to Czech Jde o řešení English založené is na prepared dlouholeté for zkušenosti any or dis- MediaInTouch. tributorů, language, integrátorů too. i akademiků, další informace lze nalézt na adrese The PolyMedia Technologies Company develops provides its own content management solution too. We call it MediaInTouch server. This is a solution based on long time experience of distributors, integrators academicians, for more information see Dva příklady flexibilního rozvržení obrazovky Professor stejné V. Vacek, prezentace Czech z mezinárodní konference DGA2013, Technical University, gives a Brno, srpen seminar on in CERN, May 29, Snímky obrazovek pochází ze záznamů pořízených software, 2 The screenshots have been taken from presentations captured by které jsou dostupné na webových stránkách společnosti PolyMedia software y are available at PolyMedia company web page s výjimkou Except posledního, last one který which je is dostupný available at na

7 Banner 1 uživatelsky měnitelný (možnost odkazů [URL]) Video Nasnímané slajdy (časově synchronizované s videem). Možno zvětšit do původní (nativní) velikosti/rozlišení Možnost A Metadata (možnost odkazů [URL]) Možnost B Kapitoly aktivní odkazy na začátky jednotlivých kapitol Možnost C Předchozí strana pro připomenutí zobrazuje předchozí stranu prezentace Rychlý přehled prezentace využívající zmenšené náhledy Ovládací prvky prezentace Ovládání jemné navigace (vpřed/zpět o jednu stranu nebo o 15 sekund) This summarizes of layout presentation. Obrázek shrnuje základní komponenty prezentace. This picture picture summarizes features features výchozího of default default uspořádání layout of of presentation. 4. Jak setonastavují? How? 4. maintainfunkce? 4. How How to to maintain maintain? Společnost PolyMedia Technologies si je vědoma extrémních na maintenance správu mnoha costs produktů. Proto The Technologies Company is of extreme of The PolyMedia PolyMedia Technologies Company is aware aware of nákladů extreme maintenance costs of many many byl vyvinut tak, aby byl zároveň extrémně snadno konfigurovatelný a velmi flexibilní. Zmiňme tu products. products. Thus Thus we we have have prepared prepared to to be be configured configured easily easily to to be be very very flexible flexible at at dva významné body: same same time. time. There There are are two two important important points points here: here: (1) je možno konfigurovat pomocí (1) (1) understs understs configuraconfigurasnadno editovatelného konfiguračního tion tion files files allowing allowing to to pre-configure pre-configure souboru, a lze tak snadno zajistit soulad behavior following behavior following instituinstituse stardy instituce a zamezit chaotictional policy to avoid chaotic tional policy to avoid chaotic kým konfiguracím uživatelů; configurations by configurations by users; users; (2) má jednoduché uživatelské (2) comes equipped with (2) comes nastavení equippedmetadat, with aa rozhraní umožňující straightforward interface to straightforward interface to set set up up rozhodnutí o publikaci, apod. Předpoklá basic Metadata, decisions basic Metadata,nastaví decisions dáme, že administrátor správnou on konfiguraci a poskytneof souon publishing publishing ofkonfigurační presentapresentation, etc. We expect that bor uživatelům. ji načte po kliknution, etc. We expect that adadprepares tíministrator na tento soubor. ministrator prepares right right paparameters configutyto konfigurační soubory mohou být rameters provides provides configuration files for users. reads také připravovány pro použití prostředration files for users. reads nictvím webového instituce m by at m just just by clicking clickingportálu at file. file. v okamžiku započetí záznamu. Let us comment more on individual items (which many users do not need to know). Let us comment more on individual items (which many users do not need to know).

8 Věnujme In particular, se teď re podrobněji is `Publishing jednotlivým System položkám Tags line nastavení in (což opening běžní page, uživatelé which často allows ani for nebudou adding any number of tags used by server to hle captured presentation. The Na `Publishing úvodní obrazovce screen je mimo allows jiné to řádek set Štítky options pro publikační wher systém, kterým how to se publish vkládá několik presentation. štítků pro potřeby budou- allows potřebovat). cího zveřejňování user záznamu to go on-line, na serveru. upload immediately after session Obrazovka Zveřejnění umožňuje nastavit, zda a jak bude záznam zveřejněn. is closed, or leave this all for later dovolí uživateli vysílat živě na (perhaps waiting until internet is server, zveřejnit automaticky po ukon- available). Notice also, that final čení záznamu, nebo může zveřejnění web links for presentation are udělat později (např. až bude připojen available v internetu). even Všimněme with a si button také, že od- to copy kazy m. na prezentace The user jsou can dostupné start přes stop ikonky, včetně recording kopií do eir schránky. by clicking Uživatel `Start může recording spustit a button ukončit záznam or alternatively, buď kliknutím re na is a příslušné shortcut tlačítko too. After Spustit hitting nahrávání `Options nebo pomocí button, klá- you vesové get to zkratky. screen on second picture Kliknutím with na Nastavení many options se dostaneme to configure. na stránku For instance, na druhém obrázku `Input s mož- allowností choosing konfigurace from mnoha any audio parametrů. video Např. input záložka seen Vstup by dává operating volbu audia a videa dostupného operačnímu system. The `Output option allows systému. Možnost Výstup dává volby setting display layout in uspořádání prezentace, záložka Pou- presentation, `Banners allows tače umožnuje nastavení upoutávek choosing banners to be displayed etc. v prezentaci. Záznam pracuje ve dvou základ- Let ních us režimech. explain Jedním two z nich basic je modes tzv. LI- in CENCOVANÝ which režim, operates. kdy je kompletní The first one prezentace is `unlimited uložena lokálně mode, v where otevře- ném complete formátu webové presentation prezentace, is kept kte- locally rou naleznete at computer v adresáři in obsahujícím open format obvyklý of soubor a web index.html. presentation, Druhou see možností part of je SERVEROVÁ library structure MULTILICEN- in picture below. The or option is `server multilicense CE, při mode, které were je každá every stažená copy of kopie software software připravena is able to nahrát upload prezentaci presentations na server s platnou to an eligible licencí, ale server záznam ( je přitom presentations are zašifrovaný. n saved Během in an nahrávky encrypted na server form je locally). zároveň The video latter záznam option překódován is meant do for html5 large star- lokálně ukládán insti

9 tutions like corporations or universities with many thouss of concurrent users who can du. tutions easily Tato download možnost like corporations je připravena free or pro universities velké version instituce with from jakou many jsou pages thouss korporace. of či univerzity concurrent s mnoha users This sty, free who či version easily works download kteří also si všichni as prostě free unlitimited sami stáhnou version one, volně but from with šířený 4 software pages minutes. maximum ze stránek for one This capture. free ver- The can tisíci uživateli, Konfigurační sion configuration works soubor also file as s for daty particular unlitimited potřebnými pro server one, nahrávání upload but with na will be 4 konkrétní minutes server provided maximum by měla by institution for poskytnout one running capture. instituce, it. The která configuration jej provozuje. file Tato for particular volně šířená server verze upload pracuje i will jako be ta provided licencovaná, by ovšem institution s omezením running délky záznamu na 4 minuty (tzv. DEMO režim). it. Server, který je dodáván společně se zmíněnou multilicencí je zároveň jednoduchým úložištěm dat, které umožňuje jak jednoduchou správu prezentací autory a administrátory, tak zveřejňování záznamů. Pokud chce instituce využívat výhradně licencované aplikace pro záznam, ale potřebuje přitom překódování videa do stardu html5 a jednoduchou správu záznamů, může si pořídit produkt Server Single Licence. Ten pracuje stejně jako u právě zmíněné multilicence, nepřijme ale záznamy z nelicencovaných záznamů. Již jsme zmínili, že html5 verze záznamů jsou dostupné pro prakticky všechny platformy, včetně chytrých telefonů. As emphasized above, software has been programmed with special care to keep As emphasized computer power above, requirements software very low. has Thus been literarily programmed every low-end with special laptop care will to be keep able to deal computer with presentations, power requirements capturing, very low. on-line Thus streaming literarily every at low-end same time. laptop will be able to deal with presentations, capturing, on-line streaming at same time. Jak již 5. bylo How zdůrazněno, to get software use? byl naprogramován se snahou snížit co nejvíce nároky na výpočetní kapacitu použitého počítače. Proto doslova každý levný notebook je schopen zvládat jak běžné 5. How to get use? The general strategy of PolyMedia Technologies is to make as accessible to users as prezentace, tak samotný záznam a případně i jeho živé vysílání na streamovací server. possible. The general At strategy same of time, PolyMedia we want Technologies to guarantee is to maintenance make as upgrades accessible of to users product. possible. Thus At we are same quickly time, extending we want our to network guarantee of maintenance distributors providers, upgrades of at all conti- prod- as nents. uct. Thus we are quickly extending our network of distributors providers, at all continents. The web pages or provide free download of a full version The web of pages product for everybody. or This is fully operational provide can free be download used in of `server a full multilicense version of mode, product as for soon everybody. as user This will is have fully a operational link to least one can such be used server. in But `server it also multilicense mode, as soon as user will have a link to at least one such server. But it also

10 5. in Jakzískat a využívat? works so called `demo mode, which is same as unlimited one, up to time limit of 4 minutes maximum per each capturing. The full features of `unlimited mode Obecnou strategií společnosti PolyMedia je, aby key. byl co nejdostupnější. Zároveň chceme garantovat are available upon providing proper license podporu a upgrade produktu. Chceme proto rychle rozšířit síť partnerů na všech kontinentech. As soonstránky as youwww.polymedia.cz have got your you can upgrade or provide license key in Webové nebo installed, nabízí volné stažení plné verze produktu future.tajust learn yourself, coming to. komukoliv. je zcela funkční a může být použita v režimu serverové multilicence, jakmile má uživatel přístup na alespoň takový server. Aleon pracuje takéyou v tzv. demonstračním kterýallje shodný Of course, if youjeden like information must wonder howrežimu, to hle res neomezenou variantou, ovšem s maximální délkou jednotlivých záznamů 4 minuty. Skutečná neomezená cordings. You might have got your own content management system n we are happy funkce je dostupná po zadání platného licenčního kódu. to talk about integration. If not, re is our own solution, MediaInTouch, as illusjakmile máte software nainstalovaný, můžete jej upgradovat platným klíčem kdykoliv později. Další trated at next picture. informace lze najít na This administration is based on, philosophy of web systems, adjusted Jestliže vás zaujaly informace o software musí vám vrtateditorial hlavou, jak spravovat všechny to získané needs ofmožná smartmáte svůj individual structuring of accessdat rights both publishing publicazáznamy. vlastní portál spravující distribuci a paktovám můžeme nabídnout naše jedtions, but also requirements on wide distribution channels. In eachnaparticular case, noduché úložiště dat zmíněné výše a naše společnost bude také ráda spolupracovat integraci s Vaším systémem. Pokud ne, můžete zvolit naše komplexní řešení, MediaInTouch, které je naznačeno na this is a challenge of its own we shall be happy to answer question collaborate on následujícím obrázku. complex solutions. Do not hesitate to contact us! Tato administrace dat je založena na filozofii webového edičního systému, přizpůsobenému potřebě sofistikované a individuální strukturaci přístupových práv jak k nahrávání, tak ke stahování záznamů, ale také potřebám automatizovaných distribučních kanálů. Toto je ale specifická úloha v každém konkrétním in Touch (MIT) Process případě a mymedia budeme rádi zodpovídat dotazyflow a spolupracovat na komplexních řešeních. Neváhejte se na nás obrátit! PolyMedia Records Administration System PolyMedia systém administrace záznamů Media in Touch (MIT) procesnímemory toky LDAP Active Directory space System Administrator Planning Administration Statistics Quality of network services Monitoring of sources Systémový administrátor Plánování Správa Statistiky Kvalita síťových služeb Monitorování zdrojů User / Listener LDAP Active Directory Application Server (PHP) Paměťový prostor Database Server (SQL) User verification Aplikační server Search (PHP) Accessing testing certification Databázový server (SQL) LMS Learning Management System LMS správa prostředí Web Server e-learningu (IIS) Control elements Ověření uživatele of presentation Vyhledávání Prohlížení testování a certifikace Controls appear by hovering mouse cursor Distribution network - Internet Stream Server (WM) MIT server Firewall Distribuční síť - internet End user / Student Data Centre Webový server (IIS) Streamovací server (WM) MIT server Uživatel / posluchač Firewall Banner 1 customisable Datové centrum (optional links (URL)) Koncový uživatel / student Captured slides (time-synchronised with video).

11 Rich media Synchronised Recording on line on dem

12 Kontakty Contacts Výrobce: POLYMEDIA PolyMedia Technologies Limited Senovážné Level 54, nám. Hopewell 872/25Centre Queen s Praha 1 Road East Česká republika Hong Kong Distributor: MANTA PolyMedia Broadcast Technologies, s.r.o. Senovážné Čerčanská nám / Praha 41 Česká republika Czech Republic, Europe

Nástroj pro účinnou komunikaci

Nástroj pro účinnou komunikaci Nástroj pro účinnou komunikaci Stručné představení nové technologie Shrnutí: Velké korporace, univerzity a instituce veřejné správy dnes už pravidelně pořizují a šíří záznamy pre- zentací, přednášek, učebních

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Technologie, vlastnosti, uplatnění. Martin Suchan

Technologie, vlastnosti, uplatnění. Martin Suchan Technologie, vlastnosti, uplatnění Martin Suchan Silverlight je nová webová technologie z dílen Microsoftu Určena pro zobrazování bohatého multimediálního obsahu grafiky, videa Je navržená pro podporu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org

POWERSHELL. Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org POWERSHELL Desired State Configuration (DSC) Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org Obsah přednášky Úvod Základní komponenty DSC Demo Úvod Desired State Configuration? S DSC se nestaráte o konfiguraci

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino Petr Kunc 42 % MANAŽERŮ SE ROZHODNE ŠPATNĚ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ 19 HODIN TÝDNĚ STRÁVÍME HLEDÁNÍM SPRÁVNÝCH INFORMACÍ 59 % ZAMĚSTNANCŮ NEMÁ VŠECHNA POTŘEBNÁ

Více

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH ANDREA BAREŠOVÁ A KOL. Hewlett-Packard Abstrakt: e-education je název znamenající zapojení informačních technologií do výuky. S tímto pojmenováním přišla společnost

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Efektivní provoz koncových stanic

Efektivní provoz koncových stanic Efektivní provoz koncových stanic Jan Vávra SSP Datacenter Trendy a výzvy Trend a situace Více starostí Co chtějí uživatelé Překvapivě více pracovat. IT. Co udělá? Musí reagovat. Různorodá zařízení, mobilita,

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Příručka aplikace KNetWalk. Fela Winkelmolen Eugene Trounev

Příručka aplikace KNetWalk. Fela Winkelmolen Eugene Trounev Fela Winkelmolen Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 6 2 Jak hrát 7 3 Herní pravidla, strategie a tipy 8 3.1 Pravidla........................................... 8 3.2 Strategie a tipy........................................

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09

Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09 Masivní streaming Eduard Krlín Mgr. Miloš Prokýšek Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje problematice zobrazování videa na internetu pomocí technologie zvané streaming. Práce je

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Microsoft Office 365. SharePoint Online novinky a administrace

Microsoft Office 365. SharePoint Online novinky a administrace Microsoft Office 365 SharePoint Online novinky a administrace Co lze dělat se SharePoint(em) Online? KOLEGOVÉ SHARE Projekty Produkty Procesy Služby Reporty Kontakty PARTNEŘI ZÁKAZNÍCI SharePoint a cloud

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Jednoduchá správa Zařízení Jednotné přihlašování Windows Server Active Directory Další systémy a aplikace Uživatelské jméno Azure Veřejný Cloud SaaS Office

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d

Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Instrukce pro vzdálené připojení do učebny 39d Každá skupina má k dispozici jedno sdílené připojení, prostřednictvím kterého se může vzdáleně připojit do učebny 39d a pracovat na svých semestrálních projektech

Více

IBM Collaboration & Social Business

IBM Collaboration & Social Business IBM Collaboration & Social Business 2014 Petr Kunc, IBM 2014 IBM Corporation Social Business znamená...použití principů otevřeného sdílení a spolupráce...pro rozšíření firemní kultury...implementaci vhodné

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Sociální sítě jako Velký bratr. Martin Klubal AEC a.s.

Sociální sítě jako Velký bratr. Martin Klubal AEC a.s. Sociální sítě jako Velký bratr Martin Klubal AEC a.s. Sociální sítě Sociální sítě Facebook LinkedIn Google+ Instagram Twitter Tumblr Orkut Sociální sítě Aktivní uživatelé v milionech (2015) 230 300 288

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V E-LEARNINGOVÝCH KURZECH THE NEWEST TECHNOLOGIES IN E-LEARNING COURSES B. Řeháková, J. Veselý Univerzita Palackého Olomouc Abstrakt Otázky spojené s efektivním využitím moderních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

ZEŠTÍHLENÍ HUBENÉHO KLIENTA VEMA

ZEŠTÍHLENÍ HUBENÉHO KLIENTA VEMA ZEŠTÍHLENÍ HUBENÉHO KLIENTA VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Znakem moderního ešení aplikací je pístup uživatel prostednictvím tenkých klient. Abychom splnili požadavky

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Instalace MS Dynamics NAV 5.0. Stručný návod/installation manual

Instalace MS Dynamics NAV 5.0. Stručný návod/installation manual Instalace MS Dynamics NAV 5.0 Stručný návod/installation manual Umístění zdrojových souborů pro instalaci Location of the resource files Přes připojení eduroam (podle testů zhruba 8-10 minut) (either using

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Windows 10. Availability and experience may vary by market and hardware.

Windows 10. Availability and experience may vary by market and hardware. Windows 10 Co je Windows 10? Windows 10 je systém, který je dobře známý, zároveň je však lepší než kdykoliv dříve. Osobní nastavení a přirozené prostředí na všech vašich zařízeních zajistí lepší práci

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Users manual for IMCF BIOCEV booking system new planning board

Users manual for IMCF BIOCEV booking system new planning board Users manual for IMCF BIOCEV booking system new planning board Go to https://booking.ceitec.cz/ and login using your institute (CU users) or social networks account (IBT users). And then select google

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více