Nástroj. Simple Gateway. pro účinnou komunikaci. to Effective Communication. Synchronised. Publishing. Synchronizované.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroj. Simple Gateway. pro účinnou komunikaci. to Effective Communication. Synchronised. Publishing. Synchronizované."

Transkript

1 Nástroj Simple Gateway to Effective Communication pro účinnou komunikaci Synchronizované Synchronised nahrávání Recording on line on dem Publikování Publishing Archiving Archivace

2

3 Nástroj Simple Gateway pro účinnou to Effective komunikaci Communication Stručné Quick guide představení to a br nové new technologie technology Shrnutí: Summary: Velké Most korporace, of big corporations, univerzity a universities instituce veřejné public správy institutions dnes už pravidelně are regularly pořizují capturing a šíří záznamy distributing prezentací, přednášek, presentations, učebních lectures, materiálů, training tiskových materials, konferencí press conferences apod. Současné etc. The stardy current zahrnují stard prezentovaná requires including společně presented synchronizovaným data toger audio-video with audio-video záznamem a používaná solutions řešení have bývají been závislá so na far speciál- based data ním on special hardware, hardware čímž je velice thus omezena reducing mobilita mobility využití of a zároveň operation narůstají náklady increasing na pořízení costs. i provoz. je is čistě a purely softwarovým software produktem, based product který breaking umožní průlom ground v podpoře with a solution skutečné supporting asynchronní komunikacine asynchronous s plnou podporou communication počítačově zobrazitelných including any computer dat v jejich visualizable plném rozlišení. data in Samotné ir full záznamy resolution. přitom At genu- nepředstavují same time, žádnou capturing podstatnou does výpočetní not represent zátěž a počítače heavy workload a proto je on lze pořizovat computer i na levných, so even běžně low dostupných cost laptops noteboocích. can be used. Výstupem Moreover, je navíc it produces plnohodnotná open-format webová web prezentace presentations ve zcela manageable otevřeném with formátu, generic založená web servers na html5 stardu content management a sledovatelná servers, na všech without platformách any post-production PC, Apple, Linux, if Android, not required. kterou lze Thus, dále it zpracovávat allows for low obvyklými cost webovými easy maintenance servery, aniž solution by byla of nutná lecture nějaká capturing postprodukce. makes Díky this tomu to a mobile endeavour. But having said all this, clearly provides ground-breaking possibility to umožňuje, vedle stardních záznamů přednášek a prezentací, dosud nevídané možnosti pro individual asynchronous communication including any computer data. individuální asynchronní komunikaci s plnou podporou počítačových dat v jejich původním rozlišení. 1. Introduction Why?? 1. Úvod proč? The paradigms of social behaviour are changing faster than people imagine. Communication Paradigmata is perhaps effected chování společnosti most. We se are mění communicating rychleji, než si lidé via uvědomují. internet in Na a různé synchronous způsoby komunikace or asynchronous way, but we realize more more that: to dopadá nejvíc. Pomocí internetu komunikujeme jak v synchronním, tak asynchronním režimu a stále více si přitom uvědomujeme že: we want to communicate experience, including emotions; quite chceme often přenášet synchronized názory včetně emocí; communication is not preferred; často neupřednostňujeme synchronní komunikaci; capturing lectures, presentations, instructions, etc. is only a small part of process. záznam přednášek, prezentací apod. pokrývá jen malou část celého procesu. is typical way of asynchronous communication allowing furr links attachments je of typickým any kind. příkladem Current asynchronní technologies komunikace, boost do které presence můžeme of videos vkládat (like další odkazy YouTube), či přílohy skoro more jakéhokoliv more typu. universities, Rychle se přitom big corporations, rozmáhá využívání as well videa as (např. public odkazy institutions, na YouTube) adopt a čím systems dál tím více for capturing univerzit, velkých lectures, korporací presentations a institucí or veřejné announcements správy má zavedený y systém enrich pro ir záznam internal přednášek, communication či oznámení by videoconferencing. a používá videokonference. There are Některé also systems systémy podporují available sdílení allowing jakýchkoliv to include dat zob- or prezentací razitelných na počítači během komunikace, např. Skype nebo Webex. share any computer data to communication, eg. Skype or Webex.

4 nezávislé na speciálním hardware, umožňuje asynchronní komunikaci zahrnujeisprvní řešení first hardware independent solution které to asynchronous communication including jící audio a video, spolu s jakýmikoliv daty dostupnými na počítači a to aniž by došlo ke ztrátě rozlišení. audio video any data available to computer, without loosing ir resolutions. To znamená, že Presentation Recording Publishing Archiving This means pořizuje záznamy na jakémkoliv runs on any MS Windows operated počítači s operačním systémem MS Wincomputer dows seesjakýkoliv any input available operat vidí vstup, který jeto rozing system poznán a zpracováván operačním systéthe memcaptured message is streamed online or presented on dem any web Záznam lze poskytovat jakobystream v re- server or álném čase, nebo na vyžádání content management server později, it is availaa je k běžnápresentation webová pre- via any ble asdispozici regularjakoweb zentace prostřednictvím stard web browser. stardního webového prohlížeče na low všech platforthe data flow is quite (about 30Mb per 10 minutes of presentation), as long as mách PC, Apple, Linux nebo Android. video is kept in reasonable resolution computer data are dealt with as Potřebný datový tok je relativně malý (přibližně 30Mb na 10 minut záznamu) přičemž je video fully synchronized slides. Videozáznam Video recording Visualizer Audio recording Vizualizér Audiozáznam Data projector Electronic board Projekce Elektronická tabule Archiving CD/DVD/BD Mobile phone USB CD/DVD/BD Mobil Trainings Internet Archivace Presentations USB Conferences Internet uchováno ve slušném rozlišení a počítačová data jsou prezentována jako synchronizované snímky. Many analysis studies have emerged showing urgent need of such a product. For Mnoho nedávných a studiístrategy upozorňuje na urgentní takovýcapture produkt. Např. strategický example, re isanalýz Cisco saying: Ciscopotřebu Lecturepro Vision: Full Educa1 dokument společnosti Cisco říká: Cisco Lecture Vision: Capture Full Educational Experience, Not Just tional Experience, Not Just Lecture. Among or obvious features of archiving, search1 Lecture. Mezi mnoha zjevnými požadavky na archivaci, indexaci a distribuci záznamů komukoliv, ing, distributing captured presentations for everyone independent of his or her způsobem nato hardware na straně posluchače, chtějí také zavést možnostvideoconferencing dvoucestné a multihardware,nezávislým y want introduce option of two-point multipoint cestné videokonference napříč celým kampusem. Zůstávají přitom nezodpovězeny dvě otázky: across campus. There are two questions left open re: Proč nemít možnost pořizovat kdekoliv uvnitř nebo vně kampusu (např.inworkshopy a miwhat about capturing záznamy presentations/communication anywhere or outside of ni-konference jsou nejčastěji pořádány podobně jako team-buildingové aktivity mimo pracoviště) campus (like workshops mini-conferences held typically in a way similar to a to bezbuilding potřeby speciálního team activities)hardware? without any need of special hardware? Proč nemít nástroj, který by umožnil i emotivní sdělení zahrnující kompletní data z obrazovky počí What about adding a tool which would provide possibility for an emotional tače, audio, video a který by fungoval tak rozmanitě a jednoduše jako ? message including entire computer based data, audio video, but working as widely easily as ? Náš software dává odpověď a řešení pro obě. Our software brings answers solutions to both of m. 1 1 See See = E is a new, revolution Technologies Company. It is de is a user-friendly so Windows operating system ca (from camera microphone) your PC (using any programme electronic board, a tablet, etc.) content of your presentation. The output of record a presentation that uses st used in presentation (i.e. synchronously recorded in th differentiates from (compress) all data into t recorded presentation are capt card of computer that is be The resulting presentation can a webcast (in real time) or as an anytime, anywhere, in accorda On-dem recordings of server (Internet, Intranet) or stor / BD, flash disks, external drive Records created using Ed on any computer or or dev Silverlight. The viewer can play were recorded or use opti using video control or thum a sequence or viewing only th channels (video, slides au or metadata can be include URL links, which take viewe (e.g. textbooks, biographies, m Minimum technical requirem software: any type of computer - laptop Windows (XP SP3 or later, i.e Microsoft Expression Encode For on-line transmission: con LAN) with sufficient server to Technical requirements for v software: any device: e.g. PC, tablet, sm FireFox, Google Chrome, Safa for online presentations, or on a connection to a network (In server. A more fully-detailed descriptio technical specifications etc. ca

5 2. Three 2. Tři ways možnosti of capturing pro záznamy lectures/messages prezentací či zpráv a) Stard capturing of lectures in a lecture hall has a) never Záznam been přednášek easier v than učebně now nikdy with nebyl. snadnější Eir installed nyní se on systémem computer. in Tento room software, or on ať už teacher s na počítači než laptop, v učebně, nebo software na notebooku captures učitele, presentation zaznamenává slides prezentované any or snímky input (resp. cokoliv, available co lze at mít na computer obrazovce) (or screen) v původním in 1-1 rozlišení resolution a synchronizuje combines je s audio it a with video záznamem přednášejícího video of do lecturer webové into prezentace an open s format běžným audio web formátem. presentation. přitom Moreover, nepřináší žádné zvláštní provides náklady no extra na provoz extension poslucháren, costs které to jsou any již lecture vybaveny hall nějakým already projektorem, kamerou a audio systémem. equipped with beamer, camera audio system. b) Do you want to capture presentations in your own b) Chcete pořizovat záznamy ve vaší vlastní kanceláři nebo při office or a distinguished meeting elsewhere? Go for zvláštních akcích jinde? Zvolte balíček Mobile Solution, který kombinuje dobře vybraný PC Tablet s kamerou Mobile Solution combining a wellchosen laptop (or better a PC Tablet) with a wireless a mikrofonem. Vezměte k tomu projektor a můžete začít. Podle camera prostupnosti síťového microphone. připojení Grab na místě your můžete beamer buď zpřístupnit off you prezentace go. According on-line to v reálném connectivity, čase, nebo you také could vystavit go všechny online, záznamy but you později. may upload Chcete-li účastníkům presentations umožnit later prezentovat on, too. z If vlastních you want počítačů, to allow třeba Maců, lecturer žádný use problém! his or Balíček her own obsahuje laptop levné or Mac a otestované no problem! rozhraní, to We které provide to umožňuje. cheap tested interface for that. c) Do you want to send a message based on data c) available Chcete poslat in někomu your computer? zprávu založenou Maybe na datech pictures, z vašeho počítače? assignments, Třeba okomentovat discussing obrázky projects nebo or hodnocení, articles, or marking providing komentovat hot-line text, diskutovat support, rozpracovaný etc. It doesn t projekt matter nebo wher článek, obrátit you are se na at hot-line home, službu? in your Je office pak jedno, or in zda a hotel, you may simply use your internal camera jste doma, v kanceláři, nebo v hotelu. Využijete prostě interní kameru a mikrofon, možná také kapesní vizualizér, a mike in your computer does ve vašem počítači záznam pořídí. work for you. Whatever Pořízené recording nahrávky, můžete you have zveřejnit captured, pomocí you stardního may distribute webového a generic serveru a web datového server. portálu, If your institution bude umět runs vystavit some it via záznamy jeho prostřednictvím a záznamy lze pak streamovat na content management server already, will be able to prohlížeče na prakticky všech platformách. Vytvořené webové upload messages re. Of course, this includes prezentace umožňují komfortní a velice flexibilní prohlížení jednotlivých komponent záznamu. option for on-line presentations, but a local copy of recording is always kept anyhow. The web presentation is smart, allowing great comfort in splitting windows etc.

6 3. 3. How Jak vypadá does prezentace presentation? look look like? like? M. M. Singer, Singer, guvernér governor České národní of banky, Czech přenášející National Bank o krizi talking eurozóny, on dne 25. Eurozone září crises, September 25, P. P. Nečas, Nečas, předseda Czech Vlády primeminister, konferenci gives k reformám a press confer- vzdělávání, ČR na tiskové dne ence 2. on února educational reforms on February 2, 2013 P. Fiala, Czech minister of Education at same press conference Záznam The captured prezentace, presentations ať už je streamován are streamed on-line, nebo on-line na vyžádání, dem je plně funkční y v každém are working webovém in prohlížeči every browser buď ve with stardu or on html5 free Silverlight nebo s podporou plugin. volně šířeného modulu Silverlight. Rozložení The presentation prezentace layout je flexibilní is flexible. a může být The měněno default i během combines prohlížení. smaller Výchozí video uspořádání with bigger kombinuje full resolution menší video slides, s větším see oknem pro first snímky picture. v plném As we rozlišení, shall see, viz it první is extremely obrázek. Jak easy uvidíme, to edit je velmi metadata, snadné editovat provide metadata individual prezentace, banners zvolit etc. 2 poutače apod. 2 Speciální Special buttons tlačítka v in prezentaci layout umožňují allow plynulou for swapping změnu konfiguracdows oken. (see Navigace second v prezentaci picture). je podpořena The navigation pomocí within ikonek jed- winnotlivých presentation snímků, is supported viz poslední by obrázek. thumbnails Navíc je samozřejmě of slides, každý ze snímků k dispozici jako jpeg soubor pomocí stardních funkcí cf. third picture. Moreover, each of slides is available as a jpeg file any time just by your browser functions. prohlížeče. Lze také otevřít pro snímky zvláštní okno, které samozřejmě zůstává You may also open an extra window for slides, as synchronizované. To je obzvlášť užitečné, pokud máme u počítače demonstrated at fourth picture, of course, everything will remain synchronized. This is particularly useful dvě obrazovky. Záznamy mohou být snadno vloženy do jakéhokoliv portálového řešení podpory e-learningu, školení, apod. Soustředili jsme se zatím for two screen systems. na The strategii presentations žádná postprodukce can be easily a incorporated okamžitá dostupnost into any záznamůtent Nicméně management serveru system je možné supporting zahrnout e-learning, komprese a training, konverze con- záznamů etc. So far do we jakéhokoliv have focused stardního on `no formátu. postproduction byl lokalizován `immediate do češtiny availability a angličtiny strategies. a je připraven But pro at jakýkoliv side další of jazyk. Společnost content management PolyMedia Technologies server, compression vyvíjí a poskytuje conversion také vlastní serverové to any stard řešení pro format správu is available. záznamů. Produkt se has nazývá been localized to Czech Jde o řešení English založené is na prepared dlouholeté for zkušenosti any or dis- MediaInTouch. tributorů, language, integrátorů too. i akademiků, další informace lze nalézt na adrese The PolyMedia Technologies Company develops provides its own content management solution too. We call it MediaInTouch server. This is a solution based on long time experience of distributors, integrators academicians, for more information see Dva příklady flexibilního rozvržení obrazovky Professor stejné V. Vacek, prezentace Czech z mezinárodní konference DGA2013, Technical University, gives a Brno, srpen seminar on in CERN, May 29, Snímky obrazovek pochází ze záznamů pořízených software, 2 The screenshots have been taken from presentations captured by které jsou dostupné na webových stránkách společnosti PolyMedia software y are available at PolyMedia company web page s výjimkou Except posledního, last one který which je is dostupný available at na

7 Banner 1 uživatelsky měnitelný (možnost odkazů [URL]) Video Nasnímané slajdy (časově synchronizované s videem). Možno zvětšit do původní (nativní) velikosti/rozlišení Možnost A Metadata (možnost odkazů [URL]) Možnost B Kapitoly aktivní odkazy na začátky jednotlivých kapitol Možnost C Předchozí strana pro připomenutí zobrazuje předchozí stranu prezentace Rychlý přehled prezentace využívající zmenšené náhledy Ovládací prvky prezentace Ovládání jemné navigace (vpřed/zpět o jednu stranu nebo o 15 sekund) This summarizes of layout presentation. Obrázek shrnuje základní komponenty prezentace. This picture picture summarizes features features výchozího of default default uspořádání layout of of presentation. 4. Jak setonastavují? How? 4. maintainfunkce? 4. How How to to maintain maintain? Společnost PolyMedia Technologies si je vědoma extrémních na maintenance správu mnoha costs produktů. Proto The Technologies Company is of extreme of The PolyMedia PolyMedia Technologies Company is aware aware of nákladů extreme maintenance costs of many many byl vyvinut tak, aby byl zároveň extrémně snadno konfigurovatelný a velmi flexibilní. Zmiňme tu products. products. Thus Thus we we have have prepared prepared to to be be configured configured easily easily to to be be very very flexible flexible at at dva významné body: same same time. time. There There are are two two important important points points here: here: (1) je možno konfigurovat pomocí (1) (1) understs understs configuraconfigurasnadno editovatelného konfiguračního tion tion files files allowing allowing to to pre-configure pre-configure souboru, a lze tak snadno zajistit soulad behavior following behavior following instituinstituse stardy instituce a zamezit chaotictional policy to avoid chaotic tional policy to avoid chaotic kým konfiguracím uživatelů; configurations by configurations by users; users; (2) má jednoduché uživatelské (2) comes equipped with (2) comes nastavení equippedmetadat, with aa rozhraní umožňující straightforward interface to straightforward interface to set set up up rozhodnutí o publikaci, apod. Předpoklá basic Metadata, decisions basic Metadata,nastaví decisions dáme, že administrátor správnou on konfiguraci a poskytneof souon publishing publishing ofkonfigurační presentapresentation, etc. We expect that bor uživatelům. ji načte po kliknution, etc. We expect that adadprepares tíministrator na tento soubor. ministrator prepares right right paparameters configutyto konfigurační soubory mohou být rameters provides provides configuration files for users. reads také připravovány pro použití prostředration files for users. reads nictvím webového instituce m by at m just just by clicking clickingportálu at file. file. v okamžiku započetí záznamu. Let us comment more on individual items (which many users do not need to know). Let us comment more on individual items (which many users do not need to know).

8 Věnujme In particular, se teď re podrobněji is `Publishing jednotlivým System položkám Tags line nastavení in (což opening běžní page, uživatelé which často allows ani for nebudou adding any number of tags used by server to hle captured presentation. The Na `Publishing úvodní obrazovce screen je mimo allows jiné to řádek set Štítky options pro publikační wher systém, kterým how to se publish vkládá několik presentation. štítků pro potřeby budou- allows potřebovat). cího zveřejňování user záznamu to go on-line, na serveru. upload immediately after session Obrazovka Zveřejnění umožňuje nastavit, zda a jak bude záznam zveřejněn. is closed, or leave this all for later dovolí uživateli vysílat živě na (perhaps waiting until internet is server, zveřejnit automaticky po ukon- available). Notice also, that final čení záznamu, nebo může zveřejnění web links for presentation are udělat později (např. až bude připojen available v internetu). even Všimněme with a si button také, že od- to copy kazy m. na prezentace The user jsou can dostupné start přes stop ikonky, včetně recording kopií do eir schránky. by clicking Uživatel `Start může recording spustit a button ukončit záznam or alternatively, buď kliknutím re na is a příslušné shortcut tlačítko too. After Spustit hitting nahrávání `Options nebo pomocí button, klá- you vesové get to zkratky. screen on second picture Kliknutím with na Nastavení many options se dostaneme to configure. na stránku For instance, na druhém obrázku `Input s mož- allowností choosing konfigurace from mnoha any audio parametrů. video Např. input záložka seen Vstup by dává operating volbu audia a videa dostupného operačnímu system. The `Output option allows systému. Možnost Výstup dává volby setting display layout in uspořádání prezentace, záložka Pou- presentation, `Banners allows tače umožnuje nastavení upoutávek choosing banners to be displayed etc. v prezentaci. Záznam pracuje ve dvou základ- Let ních us režimech. explain Jedním two z nich basic je modes tzv. LI- in CENCOVANÝ which režim, operates. kdy je kompletní The first one prezentace is `unlimited uložena lokálně mode, v where otevře- ném complete formátu webové presentation prezentace, is kept kte- locally rou naleznete at computer v adresáři in obsahujícím open format obvyklý of soubor a web index.html. presentation, Druhou see možností part of je SERVEROVÁ library structure MULTILICEN- in picture below. The or option is `server multilicense CE, při mode, které were je každá every stažená copy of kopie software software připravena is able to nahrát upload prezentaci presentations na server s platnou to an eligible licencí, ale server záznam ( je přitom presentations are zašifrovaný. n saved Během in an nahrávky encrypted na server form je locally). zároveň The video latter záznam option překódován is meant do for html5 large star- lokálně ukládán insti

9 tutions like corporations or universities with many thouss of concurrent users who can du. tutions easily Tato download možnost like corporations je připravena free or pro universities velké version instituce with from jakou many jsou pages thouss korporace. of či univerzity concurrent s mnoha users This sty, free who či version easily works download kteří also si všichni as prostě free unlitimited sami stáhnou version one, volně but from with šířený 4 software pages minutes. maximum ze stránek for one This capture. free ver- The can tisíci uživateli, Konfigurační sion configuration works soubor also file as s for daty particular unlitimited potřebnými pro server one, nahrávání upload but with na will be 4 konkrétní minutes server provided maximum by měla by institution for poskytnout one running capture. instituce, it. The která configuration jej provozuje. file Tato for particular volně šířená server verze upload pracuje i will jako be ta provided licencovaná, by ovšem institution s omezením running délky záznamu na 4 minuty (tzv. DEMO režim). it. Server, který je dodáván společně se zmíněnou multilicencí je zároveň jednoduchým úložištěm dat, které umožňuje jak jednoduchou správu prezentací autory a administrátory, tak zveřejňování záznamů. Pokud chce instituce využívat výhradně licencované aplikace pro záznam, ale potřebuje přitom překódování videa do stardu html5 a jednoduchou správu záznamů, může si pořídit produkt Server Single Licence. Ten pracuje stejně jako u právě zmíněné multilicence, nepřijme ale záznamy z nelicencovaných záznamů. Již jsme zmínili, že html5 verze záznamů jsou dostupné pro prakticky všechny platformy, včetně chytrých telefonů. As emphasized above, software has been programmed with special care to keep As emphasized computer power above, requirements software very low. has Thus been literarily programmed every low-end with special laptop care will to be keep able to deal computer with presentations, power requirements capturing, very low. on-line Thus streaming literarily every at low-end same time. laptop will be able to deal with presentations, capturing, on-line streaming at same time. Jak již 5. bylo How zdůrazněno, to get software use? byl naprogramován se snahou snížit co nejvíce nároky na výpočetní kapacitu použitého počítače. Proto doslova každý levný notebook je schopen zvládat jak běžné 5. How to get use? The general strategy of PolyMedia Technologies is to make as accessible to users as prezentace, tak samotný záznam a případně i jeho živé vysílání na streamovací server. possible. The general At strategy same of time, PolyMedia we want Technologies to guarantee is to maintenance make as upgrades accessible of to users product. possible. Thus At we are same quickly time, extending we want our to network guarantee of maintenance distributors providers, upgrades of at all conti- prod- as nents. uct. Thus we are quickly extending our network of distributors providers, at all continents. The web pages or provide free download of a full version The web of pages product for everybody. or This is fully operational provide can free be download used in of `server a full multilicense version of mode, product as for soon everybody. as user This will is have fully a operational link to least one can such be used server. in But `server it also multilicense mode, as soon as user will have a link to at least one such server. But it also

10 5. in Jakzískat a využívat? works so called `demo mode, which is same as unlimited one, up to time limit of 4 minutes maximum per each capturing. The full features of `unlimited mode Obecnou strategií společnosti PolyMedia je, aby key. byl co nejdostupnější. Zároveň chceme garantovat are available upon providing proper license podporu a upgrade produktu. Chceme proto rychle rozšířit síť partnerů na všech kontinentech. As soonstránky as youwww.polymedia.cz have got your you can upgrade or provide license key in Webové nebo installed, nabízí volné stažení plné verze produktu future.tajust learn yourself, coming to. komukoliv. je zcela funkční a může být použita v režimu serverové multilicence, jakmile má uživatel přístup na alespoň takový server. Aleon pracuje takéyou v tzv. demonstračním kterýallje shodný Of course, if youjeden like information must wonder howrežimu, to hle res neomezenou variantou, ovšem s maximální délkou jednotlivých záznamů 4 minuty. Skutečná neomezená cordings. You might have got your own content management system n we are happy funkce je dostupná po zadání platného licenčního kódu. to talk about integration. If not, re is our own solution, MediaInTouch, as illusjakmile máte software nainstalovaný, můžete jej upgradovat platným klíčem kdykoliv později. Další trated at next picture. informace lze najít na This administration is based on, philosophy of web systems, adjusted Jestliže vás zaujaly informace o software musí vám vrtateditorial hlavou, jak spravovat všechny to získané needs ofmožná smartmáte svůj individual structuring of accessdat rights both publishing publicazáznamy. vlastní portál spravující distribuci a paktovám můžeme nabídnout naše jedtions, but also requirements on wide distribution channels. In eachnaparticular case, noduché úložiště dat zmíněné výše a naše společnost bude také ráda spolupracovat integraci s Vaším systémem. Pokud ne, můžete zvolit naše komplexní řešení, MediaInTouch, které je naznačeno na this is a challenge of its own we shall be happy to answer question collaborate on následujícím obrázku. complex solutions. Do not hesitate to contact us! Tato administrace dat je založena na filozofii webového edičního systému, přizpůsobenému potřebě sofistikované a individuální strukturaci přístupových práv jak k nahrávání, tak ke stahování záznamů, ale také potřebám automatizovaných distribučních kanálů. Toto je ale specifická úloha v každém konkrétním in Touch (MIT) Process případě a mymedia budeme rádi zodpovídat dotazyflow a spolupracovat na komplexních řešeních. Neváhejte se na nás obrátit! PolyMedia Records Administration System PolyMedia systém administrace záznamů Media in Touch (MIT) procesnímemory toky LDAP Active Directory space System Administrator Planning Administration Statistics Quality of network services Monitoring of sources Systémový administrátor Plánování Správa Statistiky Kvalita síťových služeb Monitorování zdrojů User / Listener LDAP Active Directory Application Server (PHP) Paměťový prostor Database Server (SQL) User verification Aplikační server Search (PHP) Accessing testing certification Databázový server (SQL) LMS Learning Management System LMS správa prostředí Web Server e-learningu (IIS) Control elements Ověření uživatele of presentation Vyhledávání Prohlížení testování a certifikace Controls appear by hovering mouse cursor Distribution network - Internet Stream Server (WM) MIT server Firewall Distribuční síť - internet End user / Student Data Centre Webový server (IIS) Streamovací server (WM) MIT server Uživatel / posluchač Firewall Banner 1 customisable Datové centrum (optional links (URL)) Koncový uživatel / student Captured slides (time-synchronised with video).

11 Rich media Synchronised Recording on line on dem

12 Kontakty Contacts Výrobce: POLYMEDIA PolyMedia Technologies Limited Senovážné Level 54, nám. Hopewell 872/25Centre Queen s Praha 1 Road East Česká republika Hong Kong Distributor: MANTA PolyMedia Broadcast Technologies, s.r.o. Senovážné Čerčanská nám / Praha 41 Česká republika Czech Republic, Europe

Nástroj pro účinnou komunikaci

Nástroj pro účinnou komunikaci Nástroj pro účinnou komunikaci Stručné představení nové technologie Shrnutí: Velké korporace, univerzity a instituce veřejné správy dnes už pravidelně pořizují a šíří záznamy pre- zentací, přednášek, učebních

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

IBM Collaboration & Social Business

IBM Collaboration & Social Business IBM Collaboration & Social Business 2014 Petr Kunc, IBM 2014 IBM Corporation Social Business znamená...použití principů otevřeného sdílení a spolupráce...pro rozšíření firemní kultury...implementaci vhodné

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Instalace MS Dynamics NAV 5.0. Stručný návod/installation manual

Instalace MS Dynamics NAV 5.0. Stručný návod/installation manual Instalace MS Dynamics NAV 5.0 Stručný návod/installation manual Umístění zdrojových souborů pro instalaci Location of the resource files Přes připojení eduroam (podle testů zhruba 8-10 minut) (either using

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Unified Messaging: Integrace IBM a Cisco řešení v oblasti messagingu

Unified Messaging: Integrace IBM a Cisco řešení v oblasti messagingu Petr Hon IT Architect Stanislav Bíža Senior IT Architect 09/02/2010 Unified Messaging: Integrace IBM a Cisco řešení v oblasti messagingu Agenda: Úvod Obecný přehled integrace Cisco a IBM v oblasti UC Přínosy

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Lukáš Kubis. lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava

Lukáš Kubis. lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava Lukáš Kubis lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava Agenda Simplified Configuration Discovery Routing Service Other Features WCF Service Communication Service 1 Service 2 Caller Message

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Jak využívat prostředí TwinSpace. Vítejte v TwinSpace!

Jak využívat prostředí TwinSpace. Vítejte v TwinSpace! Jak využívat prostředí TwinSpace Vítejte v TwinSpace! TwinSpace je prostředí pro komunikaci a spolupráci mezi partnery v programu etwinning. Do vlastního prostředí TwinSpace mají všechny školy přístup

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka Martin Chalupnik Advisory Product Specialist 10 May 2011 Jak připravit IBM System x server pro zákazníka IBM Presentation Template Full Version Agenda: IBM Support Portal IBM Bootable Media Creator IBM

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Cisco Business Edition 6000

Cisco Business Edition 6000 Cisco Business Edition 6000 Spolupracujte lépe, než kdybyste tam byli 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Business Edition 6000 Spolupracujte lépe, než kdybyste tam byli Jan Račanský

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Complex E-learning Solution for Adult Training David Skoupil, Miloš Kudělka Sdružení CEPAC-Morava david.skoupil@cepac.cz milos.kudelka@cepac.cz Anotace

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

CLOUDOVÉ NÁSTROJE PRO VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACI: POROVNÁNÍ NEJZNÁMĚJŠÍCH PRODUKTŮ

CLOUDOVÉ NÁSTROJE PRO VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACI: POROVNÁNÍ NEJZNÁMĚJŠÍCH PRODUKTŮ CLOUDOVÉ NÁSTROJE PRO VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACI: POROVNÁNÍ NEJZNÁMĚJŠÍCH PRODUKTŮ Ivana Topolová Úvod Pro efektivní fungování každé firmy je třeba mít nejen kvalitní zaměstnance, ale také nástroje pro efektivní

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Video ve státní správě

Video ve státní správě Video ve státní správě zajímavá řešení a případové studie Ivan Sýkora, Cisco Systems 7.4. 2014 MX200/300 G2... najdi 7 rozdílů 5 x zoom 83 HFOV Internal mic + two external table mics 42 inch display High

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Webcast a New Paradigm in Education

Webcast a New Paradigm in Education 0BWEBCAST NOVÉ PARADIGMA VE VZDĚLÁVÁNÍ Webcast a New Paradigm in Education RNDr. David Skoupil Sdružení CEPAC-Morava E-mail: Udavid.skoupil@cepac.cz 1BAbstrakt Za posledních 10 let se v České republice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více