Nástroj. Simple Gateway. pro účinnou komunikaci. to Effective Communication. Synchronised. Publishing. Synchronizované.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroj. Simple Gateway. pro účinnou komunikaci. to Effective Communication. Synchronised. Publishing. Synchronizované."

Transkript

1 Nástroj Simple Gateway to Effective Communication pro účinnou komunikaci Synchronizované Synchronised nahrávání Recording on line on dem Publikování Publishing Archiving Archivace

2

3 Nástroj Simple Gateway pro účinnou to Effective komunikaci Communication Stručné Quick guide představení to a br nové new technologie technology Shrnutí: Summary: Velké Most korporace, of big corporations, univerzity a universities instituce veřejné public správy institutions dnes už pravidelně are regularly pořizují capturing a šíří záznamy distributing prezentací, přednášek, presentations, učebních lectures, materiálů, training tiskových materials, konferencí press conferences apod. Současné etc. The stardy current zahrnují stard prezentovaná requires including společně presented synchronizovaným data toger audio-video with audio-video záznamem a používaná solutions řešení have bývají been závislá so na far speciál- based data ním on special hardware, hardware čímž je velice thus omezena reducing mobilita mobility využití of a zároveň operation narůstají náklady increasing na pořízení costs. i provoz. je is čistě a purely softwarovým software produktem, based product který breaking umožní průlom ground v podpoře with a solution skutečné supporting asynchronní komunikacine asynchronous s plnou podporou communication počítačově zobrazitelných including any computer dat v jejich visualizable plném rozlišení. data in Samotné ir full záznamy resolution. přitom At genu- nepředstavují same time, žádnou capturing podstatnou does výpočetní not represent zátěž a počítače heavy workload a proto je on lze pořizovat computer i na levných, so even běžně low dostupných cost laptops noteboocích. can be used. Výstupem Moreover, je navíc it produces plnohodnotná open-format webová web prezentace presentations ve zcela manageable otevřeném with formátu, generic založená web servers na html5 stardu content management a sledovatelná servers, na všech without platformách any post-production PC, Apple, Linux, if Android, not required. kterou lze Thus, dále it zpracovávat allows for low obvyklými cost webovými easy maintenance servery, aniž solution by byla of nutná lecture nějaká capturing postprodukce. makes Díky this tomu to a mobile endeavour. But having said all this, clearly provides ground-breaking possibility to umožňuje, vedle stardních záznamů přednášek a prezentací, dosud nevídané možnosti pro individual asynchronous communication including any computer data. individuální asynchronní komunikaci s plnou podporou počítačových dat v jejich původním rozlišení. 1. Introduction Why?? 1. Úvod proč? The paradigms of social behaviour are changing faster than people imagine. Communication Paradigmata is perhaps effected chování společnosti most. We se are mění communicating rychleji, než si lidé via uvědomují. internet in Na a různé synchronous způsoby komunikace or asynchronous way, but we realize more more that: to dopadá nejvíc. Pomocí internetu komunikujeme jak v synchronním, tak asynchronním režimu a stále více si přitom uvědomujeme že: we want to communicate experience, including emotions; quite chceme often přenášet synchronized názory včetně emocí; communication is not preferred; často neupřednostňujeme synchronní komunikaci; capturing lectures, presentations, instructions, etc. is only a small part of process. záznam přednášek, prezentací apod. pokrývá jen malou část celého procesu. is typical way of asynchronous communication allowing furr links attachments je of typickým any kind. příkladem Current asynchronní technologies komunikace, boost do které presence můžeme of videos vkládat (like další odkazy YouTube), či přílohy skoro more jakéhokoliv more typu. universities, Rychle se přitom big corporations, rozmáhá využívání as well videa as (např. public odkazy institutions, na YouTube) adopt a čím systems dál tím více for capturing univerzit, velkých lectures, korporací presentations a institucí or veřejné announcements správy má zavedený y systém enrich pro ir záznam internal přednášek, communication či oznámení by videoconferencing. a používá videokonference. There are Některé also systems systémy podporují available sdílení allowing jakýchkoliv to include dat zob- or prezentací razitelných na počítači během komunikace, např. Skype nebo Webex. share any computer data to communication, eg. Skype or Webex.

4 nezávislé na speciálním hardware, umožňuje asynchronní komunikaci zahrnujeisprvní řešení first hardware independent solution které to asynchronous communication including jící audio a video, spolu s jakýmikoliv daty dostupnými na počítači a to aniž by došlo ke ztrátě rozlišení. audio video any data available to computer, without loosing ir resolutions. To znamená, že Presentation Recording Publishing Archiving This means pořizuje záznamy na jakémkoliv runs on any MS Windows operated počítači s operačním systémem MS Wincomputer dows seesjakýkoliv any input available operat vidí vstup, který jeto rozing system poznán a zpracováván operačním systéthe memcaptured message is streamed online or presented on dem any web Záznam lze poskytovat jakobystream v re- server or álném čase, nebo na vyžádání content management server později, it is availaa je k běžnápresentation webová pre- via any ble asdispozici regularjakoweb zentace prostřednictvím stard web browser. stardního webového prohlížeče na low všech platforthe data flow is quite (about 30Mb per 10 minutes of presentation), as long as mách PC, Apple, Linux nebo Android. video is kept in reasonable resolution computer data are dealt with as Potřebný datový tok je relativně malý (přibližně 30Mb na 10 minut záznamu) přičemž je video fully synchronized slides. Videozáznam Video recording Visualizer Audio recording Vizualizér Audiozáznam Data projector Electronic board Projekce Elektronická tabule Archiving CD/DVD/BD Mobile phone USB CD/DVD/BD Mobil Trainings Internet Archivace Presentations USB Conferences Internet uchováno ve slušném rozlišení a počítačová data jsou prezentována jako synchronizované snímky. Many analysis studies have emerged showing urgent need of such a product. For Mnoho nedávných a studiístrategy upozorňuje na urgentní takovýcapture produkt. Např. strategický example, re isanalýz Cisco saying: Ciscopotřebu Lecturepro Vision: Full Educa1 dokument společnosti Cisco říká: Cisco Lecture Vision: Capture Full Educational Experience, Not Just tional Experience, Not Just Lecture. Among or obvious features of archiving, search1 Lecture. Mezi mnoha zjevnými požadavky na archivaci, indexaci a distribuci záznamů komukoliv, ing, distributing captured presentations for everyone independent of his or her způsobem nato hardware na straně posluchače, chtějí také zavést možnostvideoconferencing dvoucestné a multihardware,nezávislým y want introduce option of two-point multipoint cestné videokonference napříč celým kampusem. Zůstávají přitom nezodpovězeny dvě otázky: across campus. There are two questions left open re: Proč nemít možnost pořizovat kdekoliv uvnitř nebo vně kampusu (např.inworkshopy a miwhat about capturing záznamy presentations/communication anywhere or outside of ni-konference jsou nejčastěji pořádány podobně jako team-buildingové aktivity mimo pracoviště) campus (like workshops mini-conferences held typically in a way similar to a to bezbuilding potřeby speciálního team activities)hardware? without any need of special hardware? Proč nemít nástroj, který by umožnil i emotivní sdělení zahrnující kompletní data z obrazovky počí What about adding a tool which would provide possibility for an emotional tače, audio, video a který by fungoval tak rozmanitě a jednoduše jako ? message including entire computer based data, audio video, but working as widely easily as ? Náš software dává odpověď a řešení pro obě. Our software brings answers solutions to both of m. 1 1 See See = E is a new, revolution Technologies Company. It is de is a user-friendly so Windows operating system ca (from camera microphone) your PC (using any programme electronic board, a tablet, etc.) content of your presentation. The output of record a presentation that uses st used in presentation (i.e. synchronously recorded in th differentiates from (compress) all data into t recorded presentation are capt card of computer that is be The resulting presentation can a webcast (in real time) or as an anytime, anywhere, in accorda On-dem recordings of server (Internet, Intranet) or stor / BD, flash disks, external drive Records created using Ed on any computer or or dev Silverlight. The viewer can play were recorded or use opti using video control or thum a sequence or viewing only th channels (video, slides au or metadata can be include URL links, which take viewe (e.g. textbooks, biographies, m Minimum technical requirem software: any type of computer - laptop Windows (XP SP3 or later, i.e Microsoft Expression Encode For on-line transmission: con LAN) with sufficient server to Technical requirements for v software: any device: e.g. PC, tablet, sm FireFox, Google Chrome, Safa for online presentations, or on a connection to a network (In server. A more fully-detailed descriptio technical specifications etc. ca

5 2. Three 2. Tři ways možnosti of capturing pro záznamy lectures/messages prezentací či zpráv a) Stard capturing of lectures in a lecture hall has a) never Záznam been přednášek easier v than učebně now nikdy with nebyl. snadnější Eir installed nyní se on systémem computer. in Tento room software, or on ať už teacher s na počítači než laptop, v učebně, nebo software na notebooku captures učitele, presentation zaznamenává slides prezentované any or snímky input (resp. cokoliv, available co lze at mít na computer obrazovce) (or screen) v původním in 1-1 rozlišení resolution a synchronizuje combines je s audio it a with video záznamem přednášejícího video of do lecturer webové into prezentace an open s format běžným audio web formátem. presentation. přitom Moreover, nepřináší žádné zvláštní provides náklady no extra na provoz extension poslucháren, costs které to jsou any již lecture vybaveny hall nějakým already projektorem, kamerou a audio systémem. equipped with beamer, camera audio system. b) Do you want to capture presentations in your own b) Chcete pořizovat záznamy ve vaší vlastní kanceláři nebo při office or a distinguished meeting elsewhere? Go for zvláštních akcích jinde? Zvolte balíček Mobile Solution, který kombinuje dobře vybraný PC Tablet s kamerou Mobile Solution combining a wellchosen laptop (or better a PC Tablet) with a wireless a mikrofonem. Vezměte k tomu projektor a můžete začít. Podle camera prostupnosti síťového microphone. připojení Grab na místě your můžete beamer buď zpřístupnit off you prezentace go. According on-line to v reálném connectivity, čase, nebo you také could vystavit go všechny online, záznamy but you později. may upload Chcete-li účastníkům presentations umožnit later prezentovat on, too. z If vlastních you want počítačů, to allow třeba Maců, lecturer žádný use problém! his or Balíček her own obsahuje laptop levné or Mac a otestované no problem! rozhraní, to We které provide to umožňuje. cheap tested interface for that. c) Do you want to send a message based on data c) available Chcete poslat in někomu your computer? zprávu založenou Maybe na datech pictures, z vašeho počítače? assignments, Třeba okomentovat discussing obrázky projects nebo or hodnocení, articles, or marking providing komentovat hot-line text, diskutovat support, rozpracovaný etc. It doesn t projekt matter nebo wher článek, obrátit you are se na at hot-line home, službu? in your Je office pak jedno, or in zda a hotel, you may simply use your internal camera jste doma, v kanceláři, nebo v hotelu. Využijete prostě interní kameru a mikrofon, možná také kapesní vizualizér, a mike in your computer does ve vašem počítači záznam pořídí. work for you. Whatever Pořízené recording nahrávky, můžete you have zveřejnit captured, pomocí you stardního may distribute webového a generic serveru a web datového server. portálu, If your institution bude umět runs vystavit some it via záznamy jeho prostřednictvím a záznamy lze pak streamovat na content management server already, will be able to prohlížeče na prakticky všech platformách. Vytvořené webové upload messages re. Of course, this includes prezentace umožňují komfortní a velice flexibilní prohlížení jednotlivých komponent záznamu. option for on-line presentations, but a local copy of recording is always kept anyhow. The web presentation is smart, allowing great comfort in splitting windows etc.

6 3. 3. How Jak vypadá does prezentace presentation? look look like? like? M. M. Singer, Singer, guvernér governor České národní of banky, Czech přenášející National Bank o krizi talking eurozóny, on dne 25. Eurozone září crises, September 25, P. P. Nečas, Nečas, předseda Czech Vlády primeminister, konferenci gives k reformám a press confer- vzdělávání, ČR na tiskové dne ence 2. on února educational reforms on February 2, 2013 P. Fiala, Czech minister of Education at same press conference Záznam The captured prezentace, presentations ať už je streamován are streamed on-line, nebo on-line na vyžádání, dem je plně funkční y v každém are working webovém in prohlížeči every browser buď ve with stardu or on html5 free Silverlight nebo s podporou plugin. volně šířeného modulu Silverlight. Rozložení The presentation prezentace layout je flexibilní is flexible. a může být The měněno default i během combines prohlížení. smaller Výchozí video uspořádání with bigger kombinuje full resolution menší video slides, s větším see oknem pro first snímky picture. v plném As we rozlišení, shall see, viz it první is extremely obrázek. Jak easy uvidíme, to edit je velmi metadata, snadné editovat provide metadata individual prezentace, banners zvolit etc. 2 poutače apod. 2 Speciální Special buttons tlačítka v in prezentaci layout umožňují allow plynulou for swapping změnu konfiguracdows oken. (see Navigace second v prezentaci picture). je podpořena The navigation pomocí within ikonek jed- winnotlivých presentation snímků, is supported viz poslední by obrázek. thumbnails Navíc je samozřejmě of slides, každý ze snímků k dispozici jako jpeg soubor pomocí stardních funkcí cf. third picture. Moreover, each of slides is available as a jpeg file any time just by your browser functions. prohlížeče. Lze také otevřít pro snímky zvláštní okno, které samozřejmě zůstává You may also open an extra window for slides, as synchronizované. To je obzvlášť užitečné, pokud máme u počítače demonstrated at fourth picture, of course, everything will remain synchronized. This is particularly useful dvě obrazovky. Záznamy mohou být snadno vloženy do jakéhokoliv portálového řešení podpory e-learningu, školení, apod. Soustředili jsme se zatím for two screen systems. na The strategii presentations žádná postprodukce can be easily a incorporated okamžitá dostupnost into any záznamůtent Nicméně management serveru system je možné supporting zahrnout e-learning, komprese a training, konverze con- záznamů etc. So far do we jakéhokoliv have focused stardního on `no formátu. postproduction byl lokalizován `immediate do češtiny availability a angličtiny strategies. a je připraven But pro at jakýkoliv side další of jazyk. Společnost content management PolyMedia Technologies server, compression vyvíjí a poskytuje conversion také vlastní serverové to any stard řešení pro format správu is available. záznamů. Produkt se has nazývá been localized to Czech Jde o řešení English založené is na prepared dlouholeté for zkušenosti any or dis- MediaInTouch. tributorů, language, integrátorů too. i akademiků, další informace lze nalézt na adrese The PolyMedia Technologies Company develops provides its own content management solution too. We call it MediaInTouch server. This is a solution based on long time experience of distributors, integrators academicians, for more information see Dva příklady flexibilního rozvržení obrazovky Professor stejné V. Vacek, prezentace Czech z mezinárodní konference DGA2013, Technical University, gives a Brno, srpen seminar on in CERN, May 29, Snímky obrazovek pochází ze záznamů pořízených software, 2 The screenshots have been taken from presentations captured by které jsou dostupné na webových stránkách společnosti PolyMedia software y are available at PolyMedia company web page s výjimkou Except posledního, last one který which je is dostupný available at na

7 Banner 1 uživatelsky měnitelný (možnost odkazů [URL]) Video Nasnímané slajdy (časově synchronizované s videem). Možno zvětšit do původní (nativní) velikosti/rozlišení Možnost A Metadata (možnost odkazů [URL]) Možnost B Kapitoly aktivní odkazy na začátky jednotlivých kapitol Možnost C Předchozí strana pro připomenutí zobrazuje předchozí stranu prezentace Rychlý přehled prezentace využívající zmenšené náhledy Ovládací prvky prezentace Ovládání jemné navigace (vpřed/zpět o jednu stranu nebo o 15 sekund) This summarizes of layout presentation. Obrázek shrnuje základní komponenty prezentace. This picture picture summarizes features features výchozího of default default uspořádání layout of of presentation. 4. Jak setonastavují? How? 4. maintainfunkce? 4. How How to to maintain maintain? Společnost PolyMedia Technologies si je vědoma extrémních na maintenance správu mnoha costs produktů. Proto The Technologies Company is of extreme of The PolyMedia PolyMedia Technologies Company is aware aware of nákladů extreme maintenance costs of many many byl vyvinut tak, aby byl zároveň extrémně snadno konfigurovatelný a velmi flexibilní. Zmiňme tu products. products. Thus Thus we we have have prepared prepared to to be be configured configured easily easily to to be be very very flexible flexible at at dva významné body: same same time. time. There There are are two two important important points points here: here: (1) je možno konfigurovat pomocí (1) (1) understs understs configuraconfigurasnadno editovatelného konfiguračního tion tion files files allowing allowing to to pre-configure pre-configure souboru, a lze tak snadno zajistit soulad behavior following behavior following instituinstituse stardy instituce a zamezit chaotictional policy to avoid chaotic tional policy to avoid chaotic kým konfiguracím uživatelů; configurations by configurations by users; users; (2) má jednoduché uživatelské (2) comes equipped with (2) comes nastavení equippedmetadat, with aa rozhraní umožňující straightforward interface to straightforward interface to set set up up rozhodnutí o publikaci, apod. Předpoklá basic Metadata, decisions basic Metadata,nastaví decisions dáme, že administrátor správnou on konfiguraci a poskytneof souon publishing publishing ofkonfigurační presentapresentation, etc. We expect that bor uživatelům. ji načte po kliknution, etc. We expect that adadprepares tíministrator na tento soubor. ministrator prepares right right paparameters configutyto konfigurační soubory mohou být rameters provides provides configuration files for users. reads také připravovány pro použití prostředration files for users. reads nictvím webového instituce m by at m just just by clicking clickingportálu at file. file. v okamžiku započetí záznamu. Let us comment more on individual items (which many users do not need to know). Let us comment more on individual items (which many users do not need to know).

8 Věnujme In particular, se teď re podrobněji is `Publishing jednotlivým System položkám Tags line nastavení in (což opening běžní page, uživatelé which často allows ani for nebudou adding any number of tags used by server to hle captured presentation. The Na `Publishing úvodní obrazovce screen je mimo allows jiné to řádek set Štítky options pro publikační wher systém, kterým how to se publish vkládá několik presentation. štítků pro potřeby budou- allows potřebovat). cího zveřejňování user záznamu to go on-line, na serveru. upload immediately after session Obrazovka Zveřejnění umožňuje nastavit, zda a jak bude záznam zveřejněn. is closed, or leave this all for later dovolí uživateli vysílat živě na (perhaps waiting until internet is server, zveřejnit automaticky po ukon- available). Notice also, that final čení záznamu, nebo může zveřejnění web links for presentation are udělat později (např. až bude připojen available v internetu). even Všimněme with a si button také, že od- to copy kazy m. na prezentace The user jsou can dostupné start přes stop ikonky, včetně recording kopií do eir schránky. by clicking Uživatel `Start může recording spustit a button ukončit záznam or alternatively, buď kliknutím re na is a příslušné shortcut tlačítko too. After Spustit hitting nahrávání `Options nebo pomocí button, klá- you vesové get to zkratky. screen on second picture Kliknutím with na Nastavení many options se dostaneme to configure. na stránku For instance, na druhém obrázku `Input s mož- allowností choosing konfigurace from mnoha any audio parametrů. video Např. input záložka seen Vstup by dává operating volbu audia a videa dostupného operačnímu system. The `Output option allows systému. Možnost Výstup dává volby setting display layout in uspořádání prezentace, záložka Pou- presentation, `Banners allows tače umožnuje nastavení upoutávek choosing banners to be displayed etc. v prezentaci. Záznam pracuje ve dvou základ- Let ních us režimech. explain Jedním two z nich basic je modes tzv. LI- in CENCOVANÝ which režim, operates. kdy je kompletní The first one prezentace is `unlimited uložena lokálně mode, v where otevře- ném complete formátu webové presentation prezentace, is kept kte- locally rou naleznete at computer v adresáři in obsahujícím open format obvyklý of soubor a web index.html. presentation, Druhou see možností part of je SERVEROVÁ library structure MULTILICEN- in picture below. The or option is `server multilicense CE, při mode, které were je každá every stažená copy of kopie software software připravena is able to nahrát upload prezentaci presentations na server s platnou to an eligible licencí, ale server záznam ( je přitom presentations are zašifrovaný. n saved Během in an nahrávky encrypted na server form je locally). zároveň The video latter záznam option překódován is meant do for html5 large star- lokálně ukládán insti

9 tutions like corporations or universities with many thouss of concurrent users who can du. tutions easily Tato download možnost like corporations je připravena free or pro universities velké version instituce with from jakou many jsou pages thouss korporace. of či univerzity concurrent s mnoha users This sty, free who či version easily works download kteří also si všichni as prostě free unlitimited sami stáhnou version one, volně but from with šířený 4 software pages minutes. maximum ze stránek for one This capture. free ver- The can tisíci uživateli, Konfigurační sion configuration works soubor also file as s for daty particular unlitimited potřebnými pro server one, nahrávání upload but with na will be 4 konkrétní minutes server provided maximum by měla by institution for poskytnout one running capture. instituce, it. The která configuration jej provozuje. file Tato for particular volně šířená server verze upload pracuje i will jako be ta provided licencovaná, by ovšem institution s omezením running délky záznamu na 4 minuty (tzv. DEMO režim). it. Server, který je dodáván společně se zmíněnou multilicencí je zároveň jednoduchým úložištěm dat, které umožňuje jak jednoduchou správu prezentací autory a administrátory, tak zveřejňování záznamů. Pokud chce instituce využívat výhradně licencované aplikace pro záznam, ale potřebuje přitom překódování videa do stardu html5 a jednoduchou správu záznamů, může si pořídit produkt Server Single Licence. Ten pracuje stejně jako u právě zmíněné multilicence, nepřijme ale záznamy z nelicencovaných záznamů. Již jsme zmínili, že html5 verze záznamů jsou dostupné pro prakticky všechny platformy, včetně chytrých telefonů. As emphasized above, software has been programmed with special care to keep As emphasized computer power above, requirements software very low. has Thus been literarily programmed every low-end with special laptop care will to be keep able to deal computer with presentations, power requirements capturing, very low. on-line Thus streaming literarily every at low-end same time. laptop will be able to deal with presentations, capturing, on-line streaming at same time. Jak již 5. bylo How zdůrazněno, to get software use? byl naprogramován se snahou snížit co nejvíce nároky na výpočetní kapacitu použitého počítače. Proto doslova každý levný notebook je schopen zvládat jak běžné 5. How to get use? The general strategy of PolyMedia Technologies is to make as accessible to users as prezentace, tak samotný záznam a případně i jeho živé vysílání na streamovací server. possible. The general At strategy same of time, PolyMedia we want Technologies to guarantee is to maintenance make as upgrades accessible of to users product. possible. Thus At we are same quickly time, extending we want our to network guarantee of maintenance distributors providers, upgrades of at all conti- prod- as nents. uct. Thus we are quickly extending our network of distributors providers, at all continents. The web pages or provide free download of a full version The web of pages product for everybody. or This is fully operational provide can free be download used in of `server a full multilicense version of mode, product as for soon everybody. as user This will is have fully a operational link to least one can such be used server. in But `server it also multilicense mode, as soon as user will have a link to at least one such server. But it also

10 5. in Jakzískat a využívat? works so called `demo mode, which is same as unlimited one, up to time limit of 4 minutes maximum per each capturing. The full features of `unlimited mode Obecnou strategií společnosti PolyMedia je, aby key. byl co nejdostupnější. Zároveň chceme garantovat are available upon providing proper license podporu a upgrade produktu. Chceme proto rychle rozšířit síť partnerů na všech kontinentech. As soonstránky as youwww.polymedia.cz have got your you can upgrade or provide license key in Webové nebo installed, nabízí volné stažení plné verze produktu future.tajust learn yourself, coming to. komukoliv. je zcela funkční a může být použita v režimu serverové multilicence, jakmile má uživatel přístup na alespoň takový server. Aleon pracuje takéyou v tzv. demonstračním kterýallje shodný Of course, if youjeden like information must wonder howrežimu, to hle res neomezenou variantou, ovšem s maximální délkou jednotlivých záznamů 4 minuty. Skutečná neomezená cordings. You might have got your own content management system n we are happy funkce je dostupná po zadání platného licenčního kódu. to talk about integration. If not, re is our own solution, MediaInTouch, as illusjakmile máte software nainstalovaný, můžete jej upgradovat platným klíčem kdykoliv později. Další trated at next picture. informace lze najít na This administration is based on, philosophy of web systems, adjusted Jestliže vás zaujaly informace o software musí vám vrtateditorial hlavou, jak spravovat všechny to získané needs ofmožná smartmáte svůj individual structuring of accessdat rights both publishing publicazáznamy. vlastní portál spravující distribuci a paktovám můžeme nabídnout naše jedtions, but also requirements on wide distribution channels. In eachnaparticular case, noduché úložiště dat zmíněné výše a naše společnost bude také ráda spolupracovat integraci s Vaším systémem. Pokud ne, můžete zvolit naše komplexní řešení, MediaInTouch, které je naznačeno na this is a challenge of its own we shall be happy to answer question collaborate on následujícím obrázku. complex solutions. Do not hesitate to contact us! Tato administrace dat je založena na filozofii webového edičního systému, přizpůsobenému potřebě sofistikované a individuální strukturaci přístupových práv jak k nahrávání, tak ke stahování záznamů, ale také potřebám automatizovaných distribučních kanálů. Toto je ale specifická úloha v každém konkrétním in Touch (MIT) Process případě a mymedia budeme rádi zodpovídat dotazyflow a spolupracovat na komplexních řešeních. Neváhejte se na nás obrátit! PolyMedia Records Administration System PolyMedia systém administrace záznamů Media in Touch (MIT) procesnímemory toky LDAP Active Directory space System Administrator Planning Administration Statistics Quality of network services Monitoring of sources Systémový administrátor Plánování Správa Statistiky Kvalita síťových služeb Monitorování zdrojů User / Listener LDAP Active Directory Application Server (PHP) Paměťový prostor Database Server (SQL) User verification Aplikační server Search (PHP) Accessing testing certification Databázový server (SQL) LMS Learning Management System LMS správa prostředí Web Server e-learningu (IIS) Control elements Ověření uživatele of presentation Vyhledávání Prohlížení testování a certifikace Controls appear by hovering mouse cursor Distribution network - Internet Stream Server (WM) MIT server Firewall Distribuční síť - internet End user / Student Data Centre Webový server (IIS) Streamovací server (WM) MIT server Uživatel / posluchač Firewall Banner 1 customisable Datové centrum (optional links (URL)) Koncový uživatel / student Captured slides (time-synchronised with video).

11 Rich media Synchronised Recording on line on dem

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty Začátek Konec Název Přednášející 9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty 9:20 10:30Novinky ve Skype for Business - on-premise nasazení KPCS, Marian Henč 10:30 10:45přestávka

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Cisco Unified Communications CISCO APPLICATIONS

Cisco Unified Communications CISCO APPLICATIONS Cisco Unified Communications CISCO APPLICATIONS Podniková řešení pro snadnější a efektivnější komunikaci David Pátek david.patek@alefnula.com 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše Proceedings Information Technology for Practice 2012 Sborník

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle. SQL query optimization in Oracle database. Bohdan Blaha

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle. SQL query optimization in Oracle database. Bohdan Blaha BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle SQL query optimization in Oracle database Bohdan Blaha Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více