Digitální videorekordéry Movitec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální videorekordéry Movitec"

Transkript

1 Digitální videorekordéry Movitec Verze Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno.

2 1. Bezpečnostní upozornění Seznamte se s následujícími bezpečnostními opatřeními, abyste zabránili možnému poškození nebo ztrátě dat, způsobeného nesprávným používáním. Rekordér musí být provozován v prostředí s vhodnou teplotou a vlkostí. Neinstalujte rekordér ve vlhkém, špinavém nebo zakouřeném prostředí. Pro instalaci je požadován pevný povrch. Nezakrývejte žádný z ventilačních otvorů. Při instalaci dodržujte výrobcem doporučený postup. Dbejte, aby nedošlo k rozlití tekutiny na přístroj. Neumisťujte dovnitř přístroje žádná další zařízení. Nerozebírejte přístroj. Použijte výrobcem doporučený typ pevného disku. 2. Poznámky Tato uživatelská příručka je společná pro více modelů, některé funkce proto nemusí být u všech modelů k dispozici. Ačkoliv byla přípravě této uživatelské příručky věnována velká péče, může obsahovat nepřesné údaje nebo tiskové chyby. Tato příručka, případně i specifikace jednotlivých produktů, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Obrázky, které nepocházejí ze shodného modelu, jsou uvedeny pouze pro orientaci. Při problémech se zařízením kontaktujte vašeho dodavatele nebo autorizované servisní středisko. 2

3 Obsah 1. Bezpečnostní upozornění Poznámky Základní informace o produktu Charakteristika Vlastnosti Instalace Ovládací prvky Myš Způsob zadávání dat Zapnutí a vypnutí zařízení Ikony Živé zobrazení Navigační a ovládací prvky Hlavní nabídka Popis hlavního menu Vyhledávání Konfigurace Úložiště Výstupy Údržba Vypnutí WEB&CLIENT WEB FUNKCE DDNS FUNKCE MAPOVÁNÍ PORTŮ NTP FUNKCE PTZ HLASOVÝ INTERCOM REDUNDANCE DISKŮ S.M.A.R.T VÝPOČET KAPACITY DISKU Technická specifikace

4 3. Základní informace o produktu 3.1. Charakteristika Tento digitální videorekordér je výkonný přístroj pro záznam obrazu a zvuku v dohledových aplikacích. Využívá kompresního algoritmu H.264, záznam na pevný disk, přenos po TCP/IP sítích, operační systém založený na Linuxu a řadu dalších pokročilých technologií, díky čemuž nabízí spolehlivý a stabilní provoz a vysokou kvalitu obrazu. Tyto přístroje podporují synchronizovaný záznam obrazu a zvuku, přehrávání a sledování. Systém může být také plně ovládán prostřednictvím sítě Vlastnosti ŽIVÉ SLEDOVÁNÍ CVBS (BNC) rozhraní, synchronizovaný výstup na TV, VGA a HDMI. KOMPRESE Video kompresní algoritmus H.264, zvuková komprese G.711, podpora rozlišení WD1 (960H) / D1 při 25 sn./s. ZÁZNAM Podporovány jsou záznamové režimy pro manuální, plánovaný, poplachový záznam a záznam po detekci pohybu. Záznam na SATA disky, podpora technologie S.M.A.R.T. Zálohování na USB nebo přes síť. PŘEHRÁVÁNÍ Vyhledávání záznamů podle různých hledisek, lokální nebo síťové přehrávání; podpora současného přehrávání více kanálů současně, podpora zrychleného, zpomaleného přehrávání a přehrávání zpět a po snímcích. Podpora přehrávání přesného časového úseku. OVLÁDÁNÍ KAMERY A VSTUPY/VÝSTUPY Vzdálené ovládání otočných kamer, vícekanálové rozhraní poplachových vstupů pro připojení různých zabezpečovacích zařízení, poplach při detekci pohybu, ztrátě videosignálu a zakrytí kamery, vícekanálový poplachový výstup, propojení poplachů a ovládání osvětlení. KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 pro připojení různých zálohovacích zařízení; standardní rozhraní Ethernet, pracující s různými protokoly SÍŤOVÉ PROTOKOLY Podpora TCP/IP, UDP, RTP/RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP a dalších; podpora sledování přes síť v reálném čase, ovládání záznamu, přehrávání a otočných kamer; vestavěný WEB server; přímý přístup z prohlížeče Internet Explorer. PROVOZNÍ REŽIMY Ovládání zařízení z čelního panelu, myší nebo dálkovým ovladačem. Jednoduché a intuitivní grafické uživatelské rozhraní. 4

5 3.3. Instalace Kontrola DVR a příslušenství Pečlivě prosím zkontrolujte obsah balení. Chybí-li některá z položek, kontaktujte prosím svého dodavatele Instalace pevného disku Připravte si prosím křížový šroubovák. Upozornění: Počet připojitelných pevných disků se u jednotlivých modelů liší. Více informací naleznete v technické specifikaci konkrétního modelu. Maximální kapacita pevných disků je 4 TB. Po vyšroubování dvou šroubů po stranách kovového horního krytu jej sejměte. Položte pevné disky na spodní plochu a upevněte je šrouby. Připojte disky k datovým a napájecím kabelům. Vraťte zpět horní kryt a přišroubujte jej. Varování: Používejte jen pevné disky, doporučené výrobcem. Při spuštění bude pevný disk automaticky naformátován a případná na něm uložená data smazána. Dosažitelná doba záznamu závisí na kapacitě pevných disků a nastavení rekordéru (parametry záznamu, parametry komprese). Podrobnosti naleznete v kapitole Zapojení kabeláže Připravte si kameru, monitor, AV kabely, napájecí zdroj, myš a případně další kabely. Umístěte DVR do horizontální polohy. Připojte kameru do video vstupu na zadním panelu. Zapojte monitor do video výstupu. Budete-li používat přístup přes síť, připojte kabel počítačové sítě do RJ45 rozhraní. Myš musí být s rozhraním USB. Zapojte ji do předního nebo zadního USB konektoru. Připojte napájecí zdroj. Upozornění: Podrobnosti o zapojení poplachových zařízení nebo ovládání otočných kamer naleznete v příslušných kapitolách. Varování: Používejte jen originální napájecí zdroj nebo zdroj se shodnými parametry. 5

6 3.4. Ovládací prvky Čelní panel Řada C Číslo Název Funkce 1 Logo Logo DVR 2 Indikátor Indikátory napájení, sítě a nahrávání 3 IR Příjímač signálu z infračerveného dálkového ovladače 4 Fn Zobrazení jedné obrazovky: ovládání PTZ a barevnosti obrazu. Nastavení oblasti detekce pohybu: Fn + směrová tlačítka. Funkce mazání: dlouhým stisknutím Fn (>1,5 s) smažete veškerý obsah pole. Přepínání způsobů vkládání znaků u textového pole. Vyvolání nápovědy v menu. 5 Navigace Nahoru / dolů: přepínání aktuálně vybrané položky, posun nahoru nebo dolů; aktivace vstupního políčka, zvýšení nebo snížení hodnoty. Doleva / doprava: změna rychlosti přehrávání. 6 Menu Funkční tlačítko hlavního menu Řady H a M Číslo Název Funkce 1 LCD IP, čas Zobrazuje externí poplachové kanály; zobrazuje chyby a chybové kódy: Exx; zobrazuje adresu pro vzdáklený Stav sítě Čísla a stav HDD E a blikající nápis oznamují chybu pevného disku. Cyklické zobrazení stavu záznamu a detekce pohybu (odlišené kontrolkami REC a MOVE ) přístup; zobrazuje vnitřní teplotu. 2 IR Přijímač signálu z infračerveného dálkového ovladače 3 Esc Návrat do předchozího menu, přerušení operace; návrat zpět do živého sledování z přehrávání záznamů. 6

7 4 Směrová tlačítka Nahoru / dolů: přepínání aktuálně vybrané položky, posun nahoru nebo dolů; aktivace vstupního políčka, zvýšení nebo snížení hodnoty. Doleva / doprava: změna rychlosti přehrávání. 5 Enter Potvrzení operace; přepnutí na výchozí tlačítko; konfigurační menu. 6 Fn Zobrazení jedné obrazovky: ovládání PTZ a barevnosti obrazu. Nastavení oblasti detekce pohybu: Fn + směrová tlačítka. Funkce mazání: dlouhým stisknutím Fn (>1,5 s) smažete veškerý obsah pole. Přepínání způsobů vkládání znaků u textového pole. Vyvolání nápovědy v menu. 7 USB K připojení myši, pevného disku apod. 8 ZAP/VYP Zapnutí nebo vypnutí zařízení. 7

8 Zadní panel Řada C Číslo Název Funkce 1 Video vstupy Vstupy kompozitního video signálu (CVBS) 2 Audio vstupy Zvukové vstupy 3 Video/audio Výstup kompozitního video signálu (CVBS) a zvukový výstup výstup 4 Síť RJ-45 5 VGA VGA výstup 6 Vstup napájení 12 V ss. 7 Porty RS-485 Řady H a M Číslo Název Funkce 1 Video vstupy Vstupy kompozitního video signálu (CVBS) 2 Audio vstupy Zvukové vstupy 3 Video/audio Výstup kompozitního video signálu (CVBS) a zvukový výstup výstup 4 Síť RJ-45 5 VGA VGA výstup 6 Vstup napájení 12 V ss. 7 Porty Poplachové vstupy / výstupy, RS HDMI HDMI výstup 8

9 Vstupně výstupní rozhraní na zadním panelu Řada H a M Číslo Název Funkce 1 Poplachové Připojení externích poplachových zařízení (senzory, PIR, EZS) vstupy 2 Zem Uzemnění 3 Poplachové Připojení externích zařízení (bzučák, sirénka) výstupy 4 RS-485 Svorky pro komunikaci s otočnými kamerami 9

10 Poznámky: Poplachové vstupy mohou být typu NO/NC. Pro poplachové detektory, využívající externí napájení, použijte stejné uzemnění, jako pro DVR Poplachový výstup je reléový. Nepřekračujte výkonové parametry relé, aby nedošlo k poškození zařízení. Materiál kontaktů Stříbro Elektrické vlastnosti Maximální spínaný výkon 240 VA, 48W Maximální spínané napětí 125 V stř., 60V ss. Maximální spínaný proud 2A Zapojení telemetrie (PTZ) Propojte kontakty A a B RS-485 linky se svorkami A a B PTZ dekodéru. A je kladná (+) svorka RS-485 rozhraní, B je záporná (-). Pokud je na RS-485 sběrnici připojeno více PTZ dekodérů (např. kamer), zapojte na koncích sběrnice paralelně mezi A a B vodiče 120 rezistory, aby bylo sníženo množství odrazů signálu Myš Mimo tlačítek na čelním panelu a dálkovém ovladači může uživatel k ovládání funkcí menu použít také myš. Myš připojte k USB rozhraní na zařízení. Kliknutí levým tlačítkem Pokud není uživatel přihlášen, zobrazí se nejdříve přihlašovací dialog. Během sledování v reálném lze vstoupit do hlavního menu kliknutím levým tlačítkem myši. Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu Volby vstoupíte do hlavního menu. Provedení příkazu po kliknutí na ovládací prvek. Změna stavu zaškrtávacího pole nebo dynamického detekčního bloku. Rozbalení seznamu v rozbalovacím poli. V režimu 3D PTZ provede kliknutí a tažení myší z levého horního rohu pravého dolního rozšíření, tažení opačným směrem zúžení pohledu. Podrobnosti naleznete v kapitole PTZ. Dvojklik levým tlačítkem Výběr a potvrzení nebo otevření, např. dvojklik pro přehrání videa. V režimu rozdělené obrazovky (multi-screen) způsobí dvojklik na některém z kanálů jeho zobrazení v režimu jedné obrazovky. Dalším dvojklikem se obnoví předchozí rozdělení obrazovky. Kliknutí pravým tlačítkem Na obrazovce sledování vyvolá kontextové menu. Při zobrazeném menu jej ukončí bez uložení dat. Otáčení kolečkem Zvýšení nebo snížení hodnoty v číselném poli, přepínání voleb v rozbalovacím poli. Posun nahoru a dolů v seznamu. 3D zoom u PTZ telemetrie. Pohyb myší Pohyb vybraných ovládacích prvků na aktuálních souřadnicích. 10

11 Tažení myší Výběr oblasti detekce pohybu. Nastavení oblasti zakrytí. 3D zoom PTZ telemetrie 3.6. Způsob zadávání dat Ve vstupních políčkách můžete zadávat číslice, symboly a malá nebo velká písmena. Kliknutím levým tlačítkem myši vyberte požadovaný znak. Znak slouží ke smazání předcházejícího znaku (backspace), znak _ je mezerník. Rozhraní pro zadávání písmen, číslic a symbolů 3.7. Zapnutí a vypnutí zařízení Zapnutí Za předpokladu, že je rekordér nainstalován správně, nastartuje po zapnutí napájení a rozsvícení kontrolky napájení automaticky. Jednotlivé modely mají různým způsobem indikovány stavy při spouštění, podrobnosti naleznete v informacích o čelním panelu. Při zapínání rekordér detekuje hardware a tento proces trvá přibližně 20 sekund. Po detekci se ozve zvuk bzučáku a systém přejde do živého zobrazení v režimu rozdělené obrazovky. V této chvíli jej uživatel může začít ovládat. 11

12 Pokud je v čase spuštění naplánován záznam, začne rekordér automaticky nahrávat. Poznámka: Napájecí zdroj musí vyhovovat specifikaci DVR, jakékoli alternativy nejsou přípustné Vypnutí Zařízení vypněte podržením tlačítka ZAP-VYP. [Hlavní menu] [Vypnutí] [Vypnutí] Poznámka: Při výměně pevného disku vždy zařízení vypněte a odpojte napájení. 12

13 Obnova po výpadku napájení Při spouštění po výpadku napájení nebo násilném vypnutí rekordér uloží záznam před výpadkem a poté se vrátí do normálního provozního režimu Ikony Stavové ikony : Záznam : Ztráta videosignálu : Detekce pohybu : Zámek kanálu : Upravuje velikost loga lokálního audio záznamu : Přepínání obrazovky Provozní ikony : Není zvoleno : Zvoleno : Rozbalovací menu : Potvrzení změn / vstup do menu : Stornování změn / odchod z menu : Uložení parametrů : Obnovení továrního nastavení, návrat k poslednímu souboru parametrů před jejich změnou. : Kopírování aktuálního nastavení do dalších kanálů 3.9. Živé zobrazení : Vstup do konfiguračního menu Po spuštění přejde DVR do režimu živého zobrazení. Na obrazovce jsou zobrazeny datum, čas, názvy kanálů a ikony, indikující stav záznamu a poplachu. Zobrazené video kanály je možné přepínat z čelního panelu, dálkovým ovladačem nebo myší. 13

14 Pokud je nastaveno zobrazování zpráv na obrazovce u externích poplachů, ztráty videosignálu, zakrytí kamery, detekci pohybu, síťovém poplachu nebo konfliktu IP, zobrazí se při výskytu takového poplachu okno se stavem poplachů. 4. Navigační a ovládací prvky 4.1. Hlavní nabídka Kliknutí pravým tlačítkem myši vyvolá hlavní nabídku menu Přepínání zobrazení Položky Pohled přepínají předdefinovaný počet zobrazovaných video panelů na obrazovce (1, 4, 9 nebo 16). Maximální počet současně zobrazených panelů je 16 (závisí na modelu DVR) Ovládání PTZ Ovládání PTZ telemetrie vybrané kamery. Parametry PTZ, jako je komunikační rychlost, adresa nebo počet bitů, musí být předem nastaveny. Viz kapitola Nastavení barev Volba zpřístupňuje u vybraného zobrazovaného vstupu možnost nastavení parametrů barevnosti (odstín, jas, kontrast, saturace). Lze definovat dva rozdílné časové úseky pro nejkvalitnější zobrazení ve dne i v noci. Zařízení pak automaticky přepíná do předvoleného zobrazení podle nastavených časů. Nastavení časového úseku je nutné aktivovat pomocí příslušného zaškrtávacího políčka. 14

15 Hledání záznamu Viz kapitola Manuální záznam. Pro spuštění této funkce musí mít operátor oprávnění k nahrávání záznamu. Při zobrazeném živém náhledu klikněte na [Manuální záznam] nebo stiskněte tlačítko [video] na dálkovém ovladači. Zobrazí se okno nastavení manuálního záznamu. [ Plán ] Záznam podle předdefinovaných parametrů. (Obvykle detekce pohybu a poplachu.) [ Manuální ] Má vyšší prioritu. Nezáleží na aktuálním nastavení kanálu, stisknutí tlačítka Manuální spustí záznam. [ Stop ] Zastavení záznamu všech kanálů. Pro změnu nastavení zatrhněte nebo zrušte zatržení políčka pro požadovaný kanál. Prázdné políčko indikuje, že kanál není zaznamenáván. Zatržené políčko znamená, že kanál je zaznamenáván. Změnu nastavení lze provést kliknutím myši nebo použitím ovládacích tlačítek [] a [] vybrat požadovaný kanál. Tlačítka [] a [] nebo odpovídající číselné tlačítko mění nastavení záznamu pro vybraný kanál. Zatržení políčka Vše mění nastavení záznamu pro všechny kanály Poplachový výstup Viz kapitola

16 Hlavní menu Výběr položky Hlavní menu vyzve k zadání uživatelského jména a hesla. Pokud jsou údaje správné, tlačítkem [OK] vstoupíte do hlavního systémového menu. Předdefinovaní uživatelé: Typ uživatele Jméno Výchozí heslo Administrátor admin Uživatel user Skrytý default default Zabezpečení hesla: po třech neúspěšných zadáních hesla dojde ke spuštění poplachu a po pěti neúspěšných přihlášeních k uzamknutí systému na 30 minut. Informace o tom, jak přidávat skupiny a uživatele a měnit uživatele a jejich hesla, viz kapitola Popis hlavního menu Nástroje hlavního menu umožňují vyhledávání, konfiguraci systému, zálohování, prohlížení logů, údržbu a vypnutí systému. [ Vyhledávání ] Vyhledávání záznamu podle typu, kanálu, času a jeho přehrávání. [ Konfigurace ] Záznam, detekce pohybu, výjimky, poplach, systém, síť a konfigurace uživatelských účtů. [ Úložiště ] Správa disku a zálohování. [ Výstupy ] Nastavení zobrazení, konfigurace PTZ telemetrie, poplachových výstupů a sériových portů. 16

17 [ Údržba ] Zobrazení systémových logů, statistiky datových přenosů, nastaveni výchozích hodnot systému, automatická údržba systému. [ Vypnutí ] Odhlášení nebo přepnutí uživatele, restart nebo vypnutí systému Vyhledávání V obrazovce živého náhledu kliknutím pravým tlačítkem myši a vybráním volby [Vyhledáváni] otevřete okno pro vyhledávání a přehrávání záznamů. 17

18 Index Typ Popis 1 Kalendář Zvolte měsíc a rok požadovaného záznamu. Kliknutí na specifické datum vyvolá záznam. Seznam se aktualizuje automaticky. 3 Přehrávání Ovládací prvky přehrávání: start/stop, pauza, rychle, pomalu, předchozí / následující snímek v režimu pauza. 4 Typ záznamu Výběr vyhledávaného záznamového režimu (externí alarm, detekce pohybu, atd.). 5 Kanál Výběr vyhledávaného kanálu. 6 Další funkce Zapnutí opakovaného přehrávání vybraného úseku a přehrávání v celoobrazovkovém režimu. 7 Hledání Spuštění vyhledávání záznamu podle definovaného data a času. Výsledky se zobrazí v seznamu. 8 Zálohování 9 Seznam záznamů Ze seznamu zvolte soubor(y), který chcete zálohovat, a klikněte na tlačítko. V zobrazeném okně je možné spustit zálohování Seznam až 128 nalezených záznamů. Přehrávání vybraného souboru spustíte tlačítkem [Enter] nebo dvojitým kliknutím tlačítkem myši. Typ záznamu: R - normální, A - poplach, M - detekce pohybu. 10 Kanál Výběr kanálu pro přehrání. Ovládání přehrávání: Tlačítko Popis Poznámka Tlačítko pro zrychlení přehrávání vpřed Tlačítko pro zpomalení přehrávání Přehrávání / pauza / Zpětné přehrávání Krokování po jednotlivých snímcích V módu přehrávání slouží k zrychlení přehrávání záznamu. Rychlost se mění cyklicky. V módu přehrávání slouží k zpomalení zrychleného přehrávání. Rychlost se mění cyklicky. Přehrávání / pauza během pomalého přehrávání. Spuštění zpětného přehrávání. Krokovaní po snímcích pomocí tlačítek a, pokud je přehrávání v režimu pauza. Aktuální rychlost závisí na verzi Poznámka: Informace o zde zmíněných operacích, jako je rychlost přehrávání, kanály, čas a postup přehrávání, jsou zobrazeny na ovládacím panelu přehrávání. Některé verze DVR nepodporují některé funkce nebo přehrávací rychlosti Konfigurace Konfigurace se provádí prostřednictvím následujících položek menu: Systém, Záznam, Síť, Poplach, Účet a Reakce na chyby. 18

19 Systém Nastavení základních parametrů systému: [Systémový čas] Nastavení systémového času. Nastavený čas se musí potvrdit tlačítkem [Uložit]. [Formát data] Změna formátu zobrazovaného data. [DST] Zatržení volby povolí funkci automatického posunu na letní čas. [Oddělovač data] Nastavení znaku oddělovače data. [Formát času] Nastavení zobrazení času ve 24 hodinovém nebo 12 hodinovém formátu. [Jazyk] Nastavení systémového jazyka (dostupné možnosti se u jednotlivých modelů liší). 19

20 [Plný HDD] Nastavení chování po zaplnění disku. Lze vybrat ze dvou voleb. Přepis - po zaplnění kapacity disku začne systém přepisovat nejstarší záznamy. Stop záznamu - záznam se zastaví po dosažení maximální kapacity disku. [Trvání balíčku] Nastavení délky jednotlivých úseků záznamu. [Č. DVR] Nastavení čísla rekordéru pro případ, že je instalován víc než jeden DVR. Číslo slouží ke spárování DVR a dálkového ovladače. [Video standard] Nastavení standardu PAL nebo NTSC (podle provedení kamer) [Režim kódování] Nastavení použitých kamer (960H nebo D1) [Auto. odhlášení] Nastavení doby pro automatické ohlášení uživatele při jeho nečinnosti. Dostupný rozsah je 0-60 minut, při nastavení 0 je funkce vypnuta Záznam [Kanál] Volba konfigurovaného kanálu. [Komprese] Použitá komprese H.264. [Rozlišení] Nastavení rozlišení streamu 960H, D1, CIF nebo QCIF. Dostupné snímkové frekvence se pro jednotlivé kanály a rozlišení liší. [Snímková frekvence] Snímkovou frekvenci lze nastavit v rozsahu od 1 do 25 sn./s (PAL) nebo od 1 do 30 sn./s (NTSC) [Řízení dat. toku] Systém podporuje dva typy kódování: CBR (konstantní datový tok) a VBR (variabilní datový tok). [Kvalita] Nastavení kvality obrazu ze 6 možností. [Audio] Povolení nebo zakázáni záznamu zvuku s příslušným video kanálem. [Datový tok (Kb/s)] Nastavení omezení datového toku pro stream. [Snímek] Automatické ukládání snímků. 20

21 [Další nastavení] Nastavení informaci, zobrazovaných v obrazovém výstupu. [Zobrazení názvu kanálu] [Zobrazení data] [Zobrazení kanálu] Po kliknutí na [Nastavit] lze přetažením myší měnit pozici názvu kanálu na obrazovce. [Zobrazení času] Po kliknutí na [Nastavit] lze přetažením myší měnit pozici časového údaje na obrazovce. [Maska videa] Nastavení až 4 privátních zón. Po kliknutí na [Nastavit oblast] lze myší nastavit velikost a pozici privátní zóny. Zóna bude zobrazena ve formě černého obdélníku. [Náhled] Privátní zóna bude zobrazena jen v živém náhledu, nikoli v záznamu nebo webovém rozhraní. [Monitor] Privátní zóna bude zobrazena na obrazovce i v záznamu. [Kopie] Zkopírování nastavení voleb do dalších kanálů. 21

22 V plánu záznamu je zobrazeno, jak bude v jednotlivých dnech probíhat záznam. Zelená, žlutá a červená barva zastupují normální záznam a záznam při detekci pohybu nebo poplachu. Změnu nastavení lze provést po kliknutí na tlačítko [Nastavit]. [Předzáznam] Počet sekund záznamu před poplachem nebo detekcí pohybu. [Typ záznamu] Nastavení typu záznamu pro zvolené časové období. Záznam může být trvalý, při detekci pohybu a při poplachu. Každý den je možné nastavit až 6 časových období Síť Nastavení parametrů síťového adaptéru lze provést ve volbě Síť v menu konfigurace. 22

23 [DHCP] Povolení této volby umožní DVR získat adresu automaticky, pokud je v síti dostupný DHCP server. Je-li tato volba povolena, DVR po restartu vyhledá dostupný DHCP server, od kterého získá dynamickou IP adresu. Ta se následně zobrazí v menu. V případě, že se nepoužívá DHCP server, je nutné zadat IP adresu ručně, v takovém případě si nastavení, vhodné pro vaše síťové prostředí, vyžádejte od správce sítě. [IP adresa] IP adresu nastavte pomocí tlačítek a nebo číselných tlačítek. Stejným způsobem nastavte i parametry [Maska podsítě] a [Brána]. [První DNS server] a [Alternativní DNS server] IP adresy DNS serverů. [Fyzická adresa] Hardwarová adresa síťové karty rekordéru. Záložka Pokročilé 23

24 [PPPOE] Služba vyžaduje přihlašovací informace od poskytovatele připojení internetu. Je-li použita tato funkce, získá DVR automaticky veřejnou IP adresu od poskytovatele internetu. Přístup k webovému rozhraní rekordéru je poté možný po zadání této IP adresy do internetového prohlížeče. [DDNS] Aktivace klienta DDNS umožní používat pevnou IP adresu dostupnou v síti internet pro vzdálené připojení. Konfigurace vyžaduje zadání typu DDNS ( CN99 DDNS, NO/IP DDNS, Private DDNS, Dyndns DDNS, SysDDNS a mnoho dalších), adresu serveru, port, DNS, uživatelské jméno a heslo. [NTP] Povolení synchronizace DVR s časovým serverem. Nastavení vyžaduje jméno nebo IP adresu časového serveru, aktuální časovou zónu a nastavení doby intervalu aktualizace. Služba využívá standardní port 123. [IP filtr] Zapnutí této funkce umožní definování až 64 IP adres s oprávněním připojením k DVR. Přístup z jiných adres IP bude blokován. [Multicast] [Max. připojení] Určuje maximální počet souběžných připojených uživatelů k DVR v rozsahu 0 až 10. Nastavení hodnoty 0 neumožní žádné připojení. [Počet síťových připojení] Hodnotu lze nastavit v rozsahu 0 až 16. Počet připojení závisí na šířce pásma datové sítě. Nastavení vysoké hodnoty zvyšuje zátěž sítě a má dopad na plynulost přehrávání záznamu. [Počet síťových stahování] Hodnotu lze nastavit v rozsahu 0 až 8. [Přenosový režim] Povolení funkce umožní nastavit kvalitu přenosu. [Stahování LAN] Je-li tato funkce aktivní, je rychlost 1,5 2 krát rychlejší než běžná rychlost. [TCP port] Výchozí hodnota 8000, lze ji měnit. [HTTP Port] Výchozí hodnota 80. [UDP Port] Výchozí hodnota 8001, lze ji měnit. [UPNP] Povolení funkce umožní DVR podporu automatické konfigurace připojení do sítě. Zkontrolujte zda je tato vlastnost podporována dalšíma prvky sítě (routery). 24

25 [Nastavení multicastu] Zapnutí funkce povolí protokol. Vyžaduje nastavení IP adresy a portu pro vysílání. [ ] Nastavení parametrů pro odeslání mailových zpráv. [FTP] Povolení funkce umožní ukládání obrázků nebo videozáznamů na FTP server. Pro funkci je potřebné nastavení IP adresy serveru FTP, přihlašovací jméno a heslo. Pokud není zadaná vzdálená složka, vytvoří se automaticky podle IP adresy, času a kanálu. Dále lze nastavit maximální délku souboru, nahrávaný kanál, typ záznamu, atd. [Poplachový server] Rezervovaná funkce Konfigurace poplachů Konfigurace lokálních poplachů. [Č. kanálu popl. vstupu] Volba poplachového vstupu. [Zapnout] Zapnutí / vypnutí poplachového vstupu. [Typ] Výběr typu vstupu (spínací / rozpínací). 25

26 [Nastavení] Nastavení podmínek pro spouštění a následných reakcí na poplach. [Perioda] Nastavení časových období spouštění alarmu. [Vazby] Aktivace a deaktivace procesů spouštěných poplachem pro jednotlivé kanály. [Nastavení] Aktivace / deaktivace dalších akcí po spuštění poplachu. Nastavení zpoždění pro ukončení poplachu lze nastavit v rozsahu 10 až 300 sekund. V menu Poplach - Detekce Nastavení detekce pohybu Vazby Záznam videa nastavujete jak dlouho (s) bude trvat záznam po odeznění detekce pohybu. 26

27 Upozornění: poplachové funkce se mohou lišit podle modelu DVR. Video detekce Nastavení chování poplachu při detekování změn v obraze. Jednotlivé funkce se aktivují zaškrtnutím volby. [Kanál] Výběr kanálu pro nastavení. [Detekce pohybu] Tlačítko Nastavit oblast zobrazí živý náhled konfigurovaného kanálu. Ten je rozdělený na 396 zón, které lze aktivovat nebo deaktivovat kliknutím myši. [Nastavení] Nastavení akcí podobně jako u lokálního poplachu. [Citlivost] Nastavení citlivosti detekce pohybu. Je možné použít 6 úrovní. [Test nastavení] Otestování nastavení. [Ztráta videosignálu] Spuštění alarmu po ztrátě videosignálu. [Zakrytí kamery] Spuštění poplachu při detekci zakrytí kamery. 27

28 Správa uživatelů Jména uživatelů a názvy skupin mohou být dlouhá 1 až 6 znaků. Platnými znaky jsou písmena, číslice a některé symboly podtržítko, pomlčka a tečka. Mezeru nelze použít jako první nebo poslední znak. Počet skupin nebo uživatelů není omezen. Ve výchozím stavu jsou definovány dvě úrovně skupin administrátor a uživatel. Oprávnění uživatele jsou určena přístupovou úrovní skupiny a úrovní uživatele. Práva uživatele nemohou být vyšší, než práva skupiny. Jména uživatelů a názvy skupin nelze duplikovat a každý uživatel může být přiřazen pouze do jedné skupiny. [Přidat uživatele] Přidání uživatele a nastavení jeho oprávnění. Výchozí uživatelé jsou: admin, user a skrytý default. Heslo pro první dva je admin má rozšířená oprávnění, user má oprávnění pro dohled a přehrávání záznamů. Skrytý uživatel nemá heslo pro přístup a nelze ho odstranit. DVR se takto přihlašuje automaticky, pokud není přihlášen jiný uživatel. Úpravou práv tohoto uživatele můžete umožnit používání vybraných funkcí bez nutnosti přihlášení. Ve volbě Přidat uživatele zatržení volby Opakovaně použitelné umožní vícenásobné přihlášení jedním účtem. Uživatel může být zařazen pouze do jedné skupiny. [Úprava uživatele] Modifikace uživatelského účtu. [Přidat skupinu] Přidat novou skupinu. [Úprava skupiny] Modifikace existující skupiny. [Změna hesla] Změna hesla. Vyberte uživatele, po vložení původního hesla vložte dvakrát nové. 28

29 Reakce na chyby [Žádný disk] Poplach v případě, že disk není namontovaný nebo ho nelze detekovat. V nastavení můžete nastavit chování systému při poplachu. Je to Sepnutí poplachového spínače, Vypsání informace o poplachu a Odeslání mailu. [Nedostatek místa na disku] Poplach v případě, že disk pro záznam je téměř zaplněn. Nastavení chování po poplachu je stejné jako u poplachu Žádný disk. [Odpojení sítě] Poplach v případě, že dojde ke ztrátě připojení do sítě. Nastavení chování po poplachu je stejné jako u poplachu Žádný disk. Navíc lze spustit záznam vybraného kanálu. [Konflikt IP] Poplach při konfliktu IP adres. Nastavení chování po poplachu je stejné jako u poplachu Žádný disk. [Chyba disku] Poplach v případě chyby při čtení a zápisu na disk. Nastavení chování po poplachu je stejné jako u poplachu Žádný disk Úložiště Správa HDD Konfigurace a údržba lokálního disku. 29

30 Základní konfigurace V této nabídce se provádí základní konfigurace. Dále je zde zobrazena kapacita úložiště DVR, jeho volná kapacita a stav. [Formát] Tato funkce provede formátování HDD. Upozornění: Formátováním se ztratí veškerá uložená video data. [Nastavení] Nastavení HDD do režimu čtení-zápis, pouze čtení nebo redundantní mód. V tomto okně jsou dále zobrazeny diagnostické údaje disku S.M.A.R.T 30

31 Záznam V této záložce se zobrazují časy startu a zastavení záznamu Záloha Připojené externí USB zařízení lze konfigurovat jako zařízení pro zálohování video záznamů. [Detekovat] Identifikace externího USB zařízení a zobrazení informací o zařízení. [Zálohovat] Označení zálohovacího zařízení a kliknutí na tlačítko [Zálohovat] zobrazí tabulku pro nastavení zálohovací úlohy. 31

32 Vybráním začátku a konce záznamu a kliknutím na tlačítko [Přidat] do seznamu přidáte video záznam k archivaci. Tlačítko [Odstranit vše] vymaže všechny položky ze seznamu. Tlačítko [Start] spustí zálohování. [Vymazat] Tato volba vymaže všechna data na zvoleném USB zařízení. Upozornění: Vymazání trvale odstraní data ze zařízení. Poznámka: USB záloha obsahuje přehrávač záznamů Výstupy Konfigurace periferií. 32

33 Nastavení PTZ Nastavení PTZ telemetrie pro jednotlivé kanály, protokolu, adresy, přenosové rychlosti, atd. Před samotnou konfiguraci připojte datovou linku kamery k DVR a nastavte adresu v otočné kameře. [Kanál] Nastavení kamery s ovládáním PTZ. [Protokol] Nastaveni protokolu (např. PELCOD). [Adresa] Nastavení adresy kamery, výchozí hodnota je 1. Tato adresa musí být identická s adresou, nastavenou v kameře. [Přen. rychlost] Nastavení přenosové rychlosti, výchozí hodnota je [Data bitů] Výchozí hodnota 8. [Stop bitů] Výchozí hodnota 1. [Parita] Výchozí hodnota je žádná Poplachový výstup V tomto menu se konfigurují poplachové výstupy a zobrazování aktuálních poplachových stavů. [Kanál] Výběr poplachového kanálu. 33

34 [Plán] Poplachový výstup je nastavený podle plánu. [Manuální] Manuální zapnutí poplachového výstupu. [Stop] Manuální vypnutí poplachového výstupu. [Stav] Zobrazení aktuálního stavu Konfigurace portů [Funkce] Nastavení protokolu. Konzola: port pro nastavení a upgrade software DVR. Klávesnice: připojení ovládací klávesnice. Adaptér: Síť. klávesnice: klávesnice připojená prostřednictvím sítě. PTZ matice: ovládání PTZ matice. [Přen. rychlost] Nastavení přenosové rychlosti, výchozí hodnota je [Data bitů] Výchozí hodnota 8. [Stop bitů] Výchozí hodnota 1. [Parita] Výchozí hodnota je žádná. Poznámka: dostupnost portu RS-232 závisí na modelu DVR, informace naleznete v technické specifikaci. 34

35 Zobrazení [Průhlednost] Lze nastavit 4 stupně průhlednosti. [Název kanálu] Pojmenování a změna názvu kanálu. Povolené znaky jsou symboly, písmena a číslice. Název kanálu může být až 48 znaků dlouhý, je však vhodné nepoužívat více než 16 znaků, jinak může dojít k problémům se zobrazením v režimu rozdělené obrazovky (multi-screen). [Zobrazení času] Zobrazení času v obraze. [Zobrazení kanálu] Zobrazení názvu kanálu v obraze. [Info o překrytí] Nastavení výstupu 35

36 [VGA výstup] Nastavení rozlišení a snímkové frekvence VGA výstupu. Výchozí rozlišení je 1024x768 při 60 Hz. [Seřízení TV] Přizpůsobení velikosti obrazu pro konkrétní monitor. [Nastavení barev VGATV] Nastavení zobrazení, odstín, jas, kontrast a saturace. [Nastavení barev TV] Nastavení zobrazení, odstín, jas, kontrast a saturace. Nastavení trasy Nastavení trasy zobrazení na monitoru. Intervaly mezi rotacemi lze nastavit v rozsahu s. Mód je nastavitelný v jedno obrazovém, čtyř, devíti nebo šestnácti obrazovém režimu. [Typ trasy pohybu] Režim trasy při detekci pohybu. [Typ poplach. trasy] Režim trasy při poplachu. Poznámka: Kliknutím na pravý horní roh monitorovacího okna nebo stisknutím klávesy Shift můžete ovládat pohyb po trase. 36

37 4.7. Údržba Deník [Deník] Zobrazení systémového logu. Po volbě typu logu, času a kliknutí na Hledat se zobrazí požadovaný výpis. Typ logu: Vše, Systém, Konfigurace, Úložiště, Poplach, Záznam, Účet, Vyčistit a Přehrávání. [Vyčistit] Vymazání všech logů. 37

38 Verze [Verze] Zobrazení verze zařízení, firmware, atd. [Start] Provedení aktualizace firmware DVR. Upozornění: neodborné provedení aktualizace firmware může způsobit nefunkčnost zařízení Výchozí Tato funkce slouží k selektivní obnově výchozího nastavení DVR. Obnova nemění nastavení jazyka, času, uživatelů, IP adresy, atd. 38

39 BPS Pro jednotlivé kanály je zde zobrazený datový tok, velikost videa a průběh využití kanálu. Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze informativní Automatická údržba Online uživatelé Seznam online přihlášených uživatelů. 39

40 4.8. Vypnutí [Odhlášení z menu] Odhlášení aktuálního uživatele. [Vypnutí] Vypnutí DVR. [Restart systému] Restart DVR. 40

41 5. WEB&CLIENT 5.1. WEB Síťové připojení Řady H a M: zkontrolujte stav síťového připojení na LCD displeji. Řada P: připojení sítě signalizuje rozsvícená LED dioda. Nastavte IP adresu, masku sítě a výchozí bránu počítače a DVR. Použijte stejný segment IP adres pro všechna zařízení. Detailní zobrazení konfigurace sítě v DVR lze zkontrolovat v menu [Konfigurace] [Síť]. Kontrolu dostupnosti DVR v síti lze prověřit v systému MS Windows pomocí příkazu ping INSTALACE ACTIVE X a PŘIHLÁŠENÍ / ODHLÁŠENÍ Po správné konfiguraci se lze vzdáleně připojit k DVR prostřednictvím aplikace Internet Explorer. Při prvním přihlášení požádá prohlížeč o instalaci Active X komponenty. Pokud je instalace blokována systémem Windows, zařaďte IP adresu DVR do důvěryhodné zóny nebo nastavte nižší zabezpečení v Internet Exploreru povolení instalace nepodepsaných Active X komponent. Potřebná nastavení naleznete v menu Možnosti internetu, záložka Zabezpečení po stisku tlačítka Vlastní úroveň. Zde je nutné změnit nastavení parametru Stahovat nepodepsané ovládací prvky Active X na hodnotu Dotázat se, případně Povolit. 41

42 Kliknutím pravého tlačítka myši na řádek s instalací Active X a následným povolením instalace se provede instalace potřebného rozšíření prohlížeče pro komunikaci s DVR. U verze prohlížeče Internet Explorer 9.0 je zapotřebí zapnout režim kompatibilního zobrazení. 42

43 WEBOVÉ ROZHRANÍ DVR Index Název Popis 1 Kanál Výběr kanálu. 2 Funkční klávesa Lokální přehrávání záznamu. Otevři vše: přehrání živého náhledu. 3 Dohledové okno Změna rozložení oken. 4 Nastavení barev, jasu, atd. Nastavení barev obrazu: změna jasu, kontrastu. Ostatní: nastavení cesty ukládání snímků a videa a restart. 5 Ovládání PTZ Menu nastavení PTZ. 6 Menu Konfigurace systému, vyhledání záznamu, nastavení alarmu, atd ŽIVÝ NÁHLED Ve Web rozhraní vyberte okno živého náhledu, okno se zvýrazní světle modrým ohraničením. V levém sloupci vyberte požadovaný kanál. Najetím na konec řádku za názvem se otevře nabídka pro výběr primárního nebo sekundárního streamu. 43

44 V okně živého náhledu se zobrazuje název kanálu a aktuální čas. Na okny je zobrazen datový tok vybraného kanálu a celkový součet. Kliknutím na jednotlivá tlačítka (nachází se na levém spodním rohu obrazovky) lze přepínat mezi pohledem na jednu obrazovku a zobrazením více kanálu najednou. V levém spodním rohu se nachází funkční tlačítka. Zvětšení výřezu obrazu. Přepínaní zobrazení jednoho nebo více kanálů. Lokální záznam. Ukládá záznam vybraného kanálu na lokální disk. Snímek obrazovky aktuálního kanálu. Zapnutí / vypnutí zvuku. Vypnutí živého náhledu ve vybraném okně. Umístění záznamu videa a obrázku na lokálním disku lze měnit podle požadavku PTZ OVLÁDÁNÍ Ovládací PTZ příkazy: délka posunu, zoom, IRIS, preset, tour, pattern, border scan, přísvit, čištění, autopan, atd. Příkaz PTZ délka posunu a rychlost, například velikost posunu 8 je rychlejší posun jako rychlost 1. Osm příkazů rotace: nahoru, dolů, vpravo, vlevo, vlevo nahoru, dolů vlevo, vpravo nahoru, vpravo dolů. 44

45 Border scan Vyberte požadovanou kameru a ovládacími tlačítky vpravo/vlevo nastavte první koncovou pozici, klikněte na tlačítko Set. Obdobným způsobem uložte druhou koncovou pozici. Preset Nastavte pozici kamery pomocí směrových tlačítek a klepněte na tlačítko Set. Zadejte číslo pozice a potvrďte tlačítkem Add. Tour Pattern Klepněte na tačítko Set a v nabídce Pattern spusťte záznam. Následně se vraťte do PTZ ovládání a nastavte požadovaný obraz. Uložení nastavení provede klepnutí na tlačítko Stop Record. AUX Zapnutí / vypnutí AUX. Wiper Zapnutí / vypnutí stěrače. 45

46 KONFIGURACE VYHLEDÁVÁNÍ ZÁZNAMU Pro prohlížení záznamů slouží volba HLEDÁNÍ. Prohledávat záznamy lze podle jejich typu: záznam, poplach, pohyb a lokální záznam. Vyhledávání záznamu Pro vyhledání záznamu lze vybrat požadované parametry - typ záznamu, čas startu a konce záznamu, kanál. Samotné vyhledání spouští tlačítko Search. V tabulce je následně zobrazen seznam vyhledaných záznamů. Přehrávání Dvojitým kliknutím na zvolený záznam se spustí přehrávání. Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek na dolní straně okna. Vybrané záznamy lze ukládat na lokální disk tlačítkem Download. 46

47 KONFIGURACE POPLACHŮ Výběr volby menu ALARM otevře okno pro nastavení poplachů. Typ poplachu: ztráta videa, detekce pohybu, zaplněný pevný disk, chyba pevného disku, externí poplach, zakrytí objektivu. Volba Listen Alarm - aktivace nastavených parametrů. Volba Video Pop-up - otevření okna kanálu s aktivním poplachem. Volba Prompt - zobrazení seznamu poplachů. Volba Sound Pop-up - nastavení zvukového hlášení poplachu. Z lokálního disku vyberte předem připravený zvukový soubor ve formátu.wav 47

48 6. FUNKCE 6.1. DDNS FUNKCE SOUHRN Dynamické DNS je jednoduchý systém, který přiřazuje doménové jméno k proměnlivé IP adrese. Podle pravidel internetových doménových jmen musí být doménové jméno spojeno s pevnou IP adresou. Dynamická DNS služba poskytuje pevný jmenný server pro dynamické domény a provádí vyhledávání domén pro IP adresy dynamických uživatelů. Pomocí tohoto serveru se pak může uživatel připojit k dynamické adrese URL NO-IP (WWW.NO-IP.COM) Zaregistrujte se na [Create Account]. Vytvořte doménové jméno. Volba [Add a host]. Konfigurace DDNS v DVR Otevřete nabídku [Hlavní menu] [Konfigurace] [Síť] [Pokročilé] [DDNS] [Nastavení] Položka Typ DDNS Doménový název Uživatelské jméno Heslo IP serveru Nastavení NO-IP DDNS Zvolený název domény během registrace Zvolené jméno během registrace Zvolené heslo během registrace dynupdate.no-ip.com 48

49 Port 80 Aktivujte službu zaškrtnutím políčka Zapnout. Uložte konfiguraci tlačítkem Uložit MAPOVÁNÍ PORTŮ Mapování portu mapuje porty z venkovních IP adres do zařízení uvnitř sítě a zpřístupňuje jejich služby. Pokud se uživatel připojí na IP adresu a požadovaný port, server automaticky přesměruje požadavek na odpovídající zařízení uvnitř sítě. Pomocí funkce mapování portů můžete namapovat porty jedné IP adresy na různá zařízení a porty uvnitř sítě. Mapování portů můžou požadovat specializovaný služby a funkce zařízení, například POP, SMTP, TELNET, atd. Existují dvě možnosti mapování portů. Funkce UPnP mapuje a modifikuje porty směrovače (routeru) automaticky. Druhou možností je manuální konfigurace UPNP FUNKCE Pro vytvoření připojení do zařízení DVR prostřednictvím veřejné sítě, je potřeba nastavit router pro spolupráci s NAT zařízení DVR. UPnP nastavuje NAT automaticky prostřednictvím UPnP oprávnění DVR a nebude zapotřebí router nastavovat. Poznámka: pro realizaci UPnP funkce, musí router tuto funkci podporovat a funkce UPnP musí být aktivována. Krok první Připojte router do sítě. Nakonfigurujte router a povolte funkci UPnP. U routerů různých výrobců může konfigurace probíhat rozdílně. Zjistěte si prosím pečlivě specifikace před konfigurací. Krok druhý Připojte zařízení DVR k routeru, adresu IP získá zařízení automaticky nebo nastavte ručně statickou IP adresu. Po nastavení IP adresy dokončete konfiguraci v záložce menu Pokročilé, nastavení portů, multicast, atd. Ve volbě Multicast zaškrtněte volnu Mapování portu UPnP. Krok třetí V konfiguračním rozhraní routeru zkontrolujte, zda se provedlo mapování portů. Pokud ano, UPnP konfigurace je ukončena. Krok čtvrtý Zadejte v Internet Exploreru IP adresu a port zařízení DVR. Pokud se chcete připojit prostřednictvím klientského software, použijte TCP port přidělený z venkovní sítě. Poznámka: pokud je několik zařízení DVR požadující UPnP funkci, pro vyhnutí se konfliktům, nastavte v zařízeních DVR rozdílné čísla portů MANUÁLNÍ MAPOVÁNÍ PORTŮ Krok první Připojte zařízení DVR k routeru a nastavte ručně statickou IP adresu. 49

50 Krok druhý Přihlaste se do menu routeru. Nastavte mapování portů HTTP a TCP pro IP adresu zařízení DVR. Výchozí přístupový port zařízení DVR je HTTP port 80 a TCP port Pokud jsou porty obsazené jiným zařízením, nastavte v routeru i DVR jiný volný port. Krok třetí Zadejte v Internet Exploreru IP adresu a port zařízení DVR. Pokud se chcete připojit prostřednictvím klientského software, použijte TCP port přidělený z venkovní sítě. Poznámka: Pro detailní konfiguraci nastavení, nahlédněte do uživatelského manuálu routeru NTP FUNKCE Povolení funkce NTP umožní synchronizaci času zařízení DVR s internetovým serverem poskytujícím informace o přesném času. Například server ntp.nic.cz INTERNETOVÝ NTP SERVER Otevřete nabídku [Hlavní menu] [Konfigurace] [Síť] [Pokročilé] [NTP] [Nastavení] Po připojení zařízení k internetu lze použít standardní NTP server pro synchronizaci času. Zadejte IP adresu nebo název NTP serveru. Výchozí hodnota portu je 123. Nastavte časovou zónu a aktivujte funkci zatržením políčka Zapnout. Interval synchronizaci času lze nastavit v rozsahu 1 až minut INTRANETOVÝ NTP SERVER Pokud DVR pracuje pouze ve vnitřní síti, lze nastavit vlastní server jako zdroj přesného času. Adresa NTP serveru v DVR bude adresa vlastního NTP serveru. NTP server fungující na systému Windows Spusťte editor registrů. Menu Start zadání příkazu regedit tlačítko OK Vytvořte nový záznam s hodnotou DWORD v následujícím klíči: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters Změňte hodnotu na 1 a uložte záznam. Restartujte počítač. NTP server fungující na systému Linux Vzhledem k specifikům systému Linux doporučujeme před konfigurací serveru NTP prostudovat uživatelskou dokumentaci pro konkrétní použitou distribuci PTZ Ovládání je dostupné stlačením pravého tlačítka myši v živém náhledu kanálu a vybráním volby [PTZ Control]. 50

51 PTZ OVLÁDÁNÍ PTZ menu zpřístupňuje nastavení rychlosti posunu, přiblížení, ostření, clona, rozšířené funkce, pomocné funkce, nastavení kamery. Rychlost: Ovládání rychlosti posunu kamery v rozsahu 1 až 8. Rychlost 8 je nejvyšší. Tlačítka pro změny nastavení hodnot přiblížení, ostření, clony. Osm směrových šipek slouží pro ovládání otáčení kamery. [SIT] Tlačítko uprostřed osmi směrových šipek. Ujistěte se, že zvolený komunikační protokol podporuje tuto funkci. Funkci lze ovládat pouze počítačovou myší. Kliknutí na toto tlačítko vrací kameru na pozici uprostřed obrazovky. Tlačítko Přepínač stránky přepne nabídku do pokročilých funkcí. [PTZ Trace] Umožní ovládání kamery myší. Kliknutím na obraz a tažením do stran lze měnit směr pohybu. Pokročilé funkce [Předvolba] Zadejte číslo předvolby, která byla předem uložena. Kliknutím na tlačítko Předvolba bude volba vykonána. [Trasa] Zadejte číslo předem uložené trasy. Tlačítkem Trasa volbu spustíte nebo zastavíte. 51

52 [AutoPan] Funkce bude prováděna, dokud nekliknete na tlačítko Stop. [Vzor] Zadejte číslo vzoru a klepněte na tlačítko Vzor. Kamera se bude pohybovat po předdefinované trase. Pravé tlačítko myši schová menu. Opětovným klepnutím na tlačítko Vzor funkci zastavíte. Klepnutí na tlačítko Přepínač stránky přepne na menu ovládání výstupních konektorů. AUX Nastavení PTZ Nastavení [Předvolby], [Trasy], [Vzoru], [Okrajů]. Volby, označené šedou barvou, nejsou podporované. [Předvolba] Nastavená poloha kamery, která se dá vyvolat přímou volbou. Klikněte na [Předvolba] a zadejte hodnotu. Tlačítko [Nastavit] uloží souřadnice nastavení kamery pod zvolené číslo předvolby. [Trasa] Zadejte číslo předvolby a číslo patroly. Klepněte na tlačítko Přidat předvolbu, pro přidání předvolby trasy. Opakujte tuto část pro přidání dalších předvoleb. Tlačítko Vymazat předvolbu, slouží k vymazání předvolby (vymazání předvolby nepodporují některé protokoly). [Vzor] Zadejte číslo vzoru a klikněte na tlačítko Začátek. Pomocí ovládacích prvků nastavte požadované parametry. Vraťte se do nastavení a klikněte na tlačítko Konec pro ukončení zadávání. 52

53 [Okraj] tato funkce slouží k nastavení pravého a levého okraje. Přesuňte kameru na levý a pravý okraj a tyto pozice potvrďte tlačítkem Vlevo nebo Vpravo NASTAVENÍ KAMERY Klepnutím na tlačítko Přepnutí stránky v menu PTZ přepne na volbu nastavení parametrů kamery.(podporují pouze některé protokoly). Tlačítko Enter Menu zapíná menu kamery. Menu se vypíná tlačítkem Exit Menu HLASOVÝ INTERCOM SOUHRN Zařízení DVR umožňuje obousměrnou komunikaci uživatele s klientským programem nebo Webovým rozhraním přes audio vstupy a výstupy KONFIGURACE Lokální konfigurace Připojte mikrofon do vstupu MIC a reproduktory do zvukového výstupu. Pokud není samostatný vstup MIC, připojte mikrofon do audiovstupu číslo 1. Upozornění: lokální výstup vyžaduje zařízení s vlastním aktivním zesilovačem. Vzdálená konfigurace PC Připojte mikrofon a reproduktory k počítači. Povolte oboustrannou komunikaci v klientském programu nebo na Webovém rozhraní REDUNDANCE DISKŮ Funkce redundance disků zálohuje nahrávané data. Uživatel může získat data z redundantního disku, pokud byl jeden disk poškozený. Funkce zlepšuje bezpečnost systému. Pro tuto funkci je nutné vyhradit samostatný disk. Konfigurace redundance disku V hlavní nabídce otevřete volbu Hlavní menu Úložiště, vyberte disk pro redundanci a klikněte na nastavení. Zaškrtněte políčko [Redundantní]. 53

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Síťové videorekordéry Movitec

Síťové videorekordéry Movitec Síťové videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál XL-ICA-x7x IP kamera Uživatelský manuál Obsah 1. Přihlášení do webové správy... 2 2. Náhled... 3 2.1 Otevřít/Zavřít Náhled... 3 2.2 Náhled přes celou obrazovku... 3 3. Správce souborů... 3 3.1 Hledání...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka

DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Seznam Obrázků 3. Seznámení s produktem Popis Produktu 4. Přední panel 5. Základní ovládání Přihlášení do systému Náhled Menu

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor.

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. AHD 1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. 2. Na druhé straně kabelu připojte BNC konektor s náležitým kanálem k DVR a napájecí kabel k 12V napájení. 3. Připojte monitor

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Zkrácený návod k použití. záznamových zařízení značky

Zkrácený návod k použití. záznamových zařízení značky Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..5 Nahrávání při detekci pohybu....6 Nahrávání při alarmu.

Více

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14 Uživatelský manuál XMEye aplikace pro zválený dohled 1/14 www.patronum.cz Vítejte! Děkujeme za nákup digitálního videorekordéru PATRONUM! Součástí vlastností tohoto DVR je možnost zváleného dohledu přes

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

NVR (IP) Popis Setup Wizardu.

NVR (IP) Popis Setup Wizardu. NVR (IP) 1. Po instalaci kamery připojte zdířku a RG-45 LAN typ konektoru napájecího kabelu k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Partizan Device Manager Uživatelský manuál

Partizan Device Manager Uživatelský manuál Partizan Device Manager Uživatelský manuál Anotace Tento doklad to je uživatelský manuál pro software Partizan Device Manager, který byl vypracován podle standardů vypracování softwarů uvedených v ISO/IES

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Profesionální dohledový systém

Profesionální dohledový systém Profesionální dohledový systém Smart PSS uživatelský manuál Obsah Instalace... 4 Minimální systémové požadavky... 4 Instalace programu... 4 Odninstalace... 8 Nastavení... 9 Přihlášení... 9 Rozhraní programu...

Více

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace

log in AHD_DVR Průvodce rychlým startem První část: základní operace AHD_DVR Průvodce rychlým startem Tato řada produktů je určena pro bezpečnostní oblasti sledované v digitálním monitorovacím zařízení. Použitý vestavěný operační systém LINUX, umožňuje systému stabilní

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Prohlášení Tento manuál je určen k poskytnutí pokynu pro instalaci a operaci rekordéru DI-WAY. Tato příručka se čas od času může pozměnit, v souladu s vývojem naších výrobků. Bezpečnostní

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1.OPATŘENÍ 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Nastavení firmwaru HD kamer AirLive

Nastavení firmwaru HD kamer AirLive Nastavení firmwaru HD kamer AirLive Obsah :. Základní stránka (strana ). Nastavení sítě (strana ). Nastavení obrazu kamery (strana 4).. Nastavení systému (strana 5).. Nastevení data a času (strana 6)..

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Bytový monitor VTH5221Dx. Uživatelský návod

Bytový monitor VTH5221Dx. Uživatelský návod Bytový monitor VTH5221Dx Uživatelský návod Obsah Parametry monitoru... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Popis monitoru... 4 Zapojení v síti... 6 Schéma datových konektorů... 6 Prvotní instalace v síti LAN...

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití DVR0404ME-UE-GC DVR do auta Rychlý návod k použití Obsah: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Specifikace... 4 Obsah balení... 6 Popis portů a zapojení... 7 Ovládání... 7 Bezpečnostní pokyny... 7 Úvod Celkový

Více