Síťová automatizační jednotka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťová automatizační jednotka"

Transkript

1 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin MS-NAE35xx-x, MS-NAE45xx-x MS-NAE55xx-x, NAE Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - NAE Datum vydání /0610CZ Jednotky NAE umožňují připojení IP a webový přístup do systému řízení budovy Metasys (BMS). Jednotka NAE používá komunikační technologie z oblasti průmyslové automatizace budov, včetně protokolu BACnet, sítě LONWORKS a N2 Bus. Použitím těchto technologií jednotka NAE monitoruje a řídí topná, ventilační a klimatizační zařízení (HVAC), osvětlení, zabezpečení, požární ochranu a řízení přístupu. Jednotky NAE nabízí monitorování a řízení technologií budovy, správu alarmů a událostí, výměnu dat, trendování, řízení energie, časové plánování a ukládání dat. Jednotky NAE mají zabudováno uživatelské rozhraní a podporují přístup přes internetový prohlížeč z několika míst současně a využívají ochranu heslem a zabezpečovací metody používané IT. Jednotky řady NAE55 podporují úplnou řadu řídicích vlastností a funkcí pro rozlehlá zařízení a technicky náročné budovy a komplexy. Tabulka 1: Vlastnosti a výhody Vlastnosti Komunikace používá obecně přijímané IT standardy na úrovni automatizace a podniku Uživatelské rozhraní je založeno na internetovém prohlížeči Funkce správce lokality Podporuje webové služby na automatizační úrovni Uživatelské rozhraní a software pro online konfigurování systému jsou začleněny v NAE Řízení sítí polních regulátorů včetně BACnet MS/TP, N2 Bus, sítě LONWORKS a zařízení BACnet IP Různé možnosti připojení pro přístup k datům Výhody Síťová automatizační jednotka NAE55 Jednotky řady NAE35/NAE45 rozšiřují schopnosti jednotky NAE na menší budovy a umožňují širší distribuci řídicích funkcí v rozsáhlejších zařízeních. Jednotka NAE85 je vysokokapacitní model NAE. Toto zařízení umožňuje integraci rozsáhlých systémů BACnet a může být použito místo několika jednotek NAE. Systém může být instalován na stávající IT infrastrukturu v rámci budovy nebo podniku a používá standardní IT komunikační služby přes podnikový intranet, WAN nebo veřejný Internet chráněný firewallem. K systémovým datům v NAE lze přistupovat z kteréhokoliv standardního zařízení s internetovým prohlížečem, které je připojeno k síti včetně vzdálených uživatelů připojených přes telefonní linku nebo přes poskytovatele internetových služeb (providera). Uživatel přistupuje ke všem datům v jedné lokalitě prostřednictvím jediného zařízení. Správce lokality koordinuje zobrazování dat z několika zařízení NAE kvůli snadnější navigaci celou lokalitou. Umožňuje vytvářet pokročilá datová rozhraní a aplikace specifické pro váš podnik. Systém dovoluje konfigurování, uvedení do provozu, archivaci dat, monitorování, povelování a diagnostiku systému z jakéhokoliv zařízení s internetovým prohlížečem. Samostatný software pracovní stanice není vyžadován. Podporuje propojitelnost s otevřenými standardními sítěmi, čímž zajišťuje kompletní pružnost při výběru polních zařízení. Mezi podporované protokoly patří BACnet Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), BACnet IP, LONWORKS a N2. Webový prohlížeč může být připojen přes Internet Protocol (IP) pomocí portu Ethernet nebo přímo k sériovému portu RS-232. Pro připojení modemem použijte volitelný interní nebo externí modem. Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 1

2 Zasíťování NAE NAE mají několik různých možností připojení, které umožňují vytvořit mimořádně flexibilní síť na automatizační a podnikové úrovni řídicího systému, stejně jako na úrovni polních regulátorů a úrovni sběru dat. Přístup přes internetový prohlížeč Uživatel má přístup k datům v jednotce NAE přes jakékoliv PC (desktop nebo laptop), na kterém je instalován standardní internetový prohlížeč. Zařízení uživatelského rozhraní nevyžaduje speciální software pracovní stanice, pouze internetový prohlížeč a Java plug-in. Internetový prohlížeč lze nastavit tak, aby umožňoval přístup k NAE přímo přes IP síť nebo přes Internet nebo veřejné telefonní služby. Síť Ethernet IP Jednotka NAE se připojuje přímo k síti Ethernet rychlostí 10 nebo 100 Mb/s. Jednotku NAE85 lze také připojit k sítím rychlostí 1 Gb/s. Několik jednotek NAE komunikuje mezi sebou přes síť a jedna jednotka NAE se chová jako správce lokality. Správce lokality je pro zařízení s uživatelským rozhraním v lokalitě přístupovým bodem do sítě. Přenos dat po síti používá standardní IT protokoly, služby a formáty. Sítě v různých budovách lze propojit prostřednictvím standardních technologií WAN a poskytovatelů síťových služeb. Rychlost přenosu závisí na použité technologii. Vzdálené NAE Vzdálený přístup k NAE lze navázat přes WAN, Internet prostřednictvím linky poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo přes veřejnou telefonní síť prostřednictvím modemu a protokolu Point-to-Point (PPP). Jednotka NAE nabízí doplňkově interní modem; většina modelů podporuje externí modem. Aplikační a datový server (ADS) /rozšířený aplikační a datový server (ADX) ADS/ADX je doplňkový softwarový balík pracující na hardwarové serverové platformě, která poskytuje prostor pro ukládání databáze konfigurace systému, zápis a archivaci trendů, zápis a archivaci alarmů a prověřovacího záznamu (audit trail) a grafiky. Server ADS/ADX může být také konfigurován jako správce lokality, který umožňuje přístup více současným uživatelům a koordinuje přístup ke všem komponentům v lokalitě přes jakýkoliv internetový prohlížeč připojený k síti, Internetu nebo telefonní lince s modemem. Více informací o ADS a ADX naleznete v produktovém buletinu pro Aplikační a datový server (LIT ). Polní sítě a protokoly Jako integrační zařízení jednotka NAE přesouvá data z jedné sítě do další a vysílá data z polních sítí na automatizační a podnikovou úroveň sítě, což umožňuje vašemu systému pracovat jako jediná skutečná řídicí síť. Komunikace na úrovni automatizace NAE si předávají technická data prostřednictvím zpráv peer-to-peer přes síť Ethernet IP. To znamená, že každé zařízení NAE sdílí data a má přístup k informacím na všech ostatních uzlech NAE v síti, čímž může koordinovat všechny funkce systému řízení budovy na úrovni automatizace. Protokol BACnet Komunikace automatizační úrovně také podporuje protokol BACnet a usnadňuje integraci dalších systémů a zařízení, která v síti tento standardní protokol používají. Nadřazená řídicí jednotka N30 od Johnson Controls může být použitím služeb BACnet na automatizační úrovni také integrována do sítě NAE. Jednotka NAE podporuje služby a objekty BACnet typicky používané pracovní stanicí a polními regulátory, včetně služeb BACnet pro alarmy a události. V technickém buletinu NAE/NCE Protocol Implementation Conformance Statement (LIT ) naleznete informace o shodě s BACnet a o podporovaných stavebních blocích pro vzájemnou součinnost BACnet. Polní regulátor MS/TP (FC) Bus BACnet MS/TP FC Bus je standardní peer-to-peer multimaster protokol, kde každé master zařízení přijímá a předává zdrojové zprávy jakémukoliv zařízení na síti. Jednotky NAE lze připojit přes MS/TP FC Bus k polním regulátorům systému Metasys, včetně polních regulátorů FEC16 a FEC26, regulátorů VMA16 (variable-air-volume) a řídicích modulů I/O - IOM17, IOM27, IOM37 a IOM47. 2 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

3 Jednotky NAE mohou také komunikovat přes FC Bus s termostatickými regulátory řady TEC26xx a se zařízeními MS/TP třetí strany, která splňují standardní BACnet protokol podle American National Standards Institute/American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE) Standard Ready Access Portal UI on Handheld Device Web Browser accessing Ready Access Portal or Site Management Portal UI ADS/ADX Site Director Web Browser accessing Ready Access Portal or Site Management Portal UI Firewall Internet FEC VMA16 NAE45 LONWORKS Network NAE55 FC Bus (BACnet MS/TP) FEC IP Network NAE85 IOM WRZ Sensor ZFR Coordinator FIG:nae_ntwrk IOM ZFR Wireless Field Bus IOM VMA16 IOM Network Sensor Network Sensor SA Bus Network Sensor SA Bus IOM WRZ Sensor FEC Obrázek 1: Síť Metasys s několika jednotkami NAE N2 Bus N2 Bus je polní komunikační rozhraní Johnson Controls, které propojuje regulátory ASC (Application Specific Controllers) a programovatelné regulátory s nadřazeným regulátorem. Mezi regulátory ASC patří regulátory AHU (Air Handling Unit), UNT (Unitary), VAV a zařízení VAV modulárních sestav. Programovatelné regulátory zahrnují DX9100. N2 Bus také podporuje zařízení kompatibilní s Metasys od ostatních výrobců a Metasys Integrator. Modely NAE55 mohou směrovat komunikaci z regulátoru konkrétní aplikace nebo N2 kompatibilního zařízení k jednotce NAE přes síť IP, čímž nabízejí větší flexibilitu v používání produktů. Tyto modely umožňují spojení se vzdálenými zařízeními N2 a NAE pomocí N2 tunelování přes Ethernet. Více informací získáte v technickém buletinu SECVT (LIT ). LONWORKS Bus Jednotky řady NAE nabízejí modely, které mohou dohlížet na zařízení LONWORKS. Zařízení LONWORKS jsou podporována, jestliže síťové rozhraní vyhovuje směrnicím LONMARK a používá zařízení pro přenos dat volné topologie FTT10. Síťové rozhraní LONWORKS v jednotkách řady NAE podporuje všechna současná certifikovaná zařízení LONMARK od Johnson Controls, včetně regulátorů řady LN, zařízení řady NexSys a povoleného programovatelného kontroleru LONWORKS FSC (Flexible System Controller). Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 3

4 Software pro efektivní provoz budovy Jednotky NAE jsou dodávány s nejnovější vezí softwaru systému Metasys, který nabízí následující funkce: Uživatelské rozhraní systému Metasys poskytuje formátovaná data a grafické obrazovky jakémukoliv podporovanému webovému prohlížeči. Oprávnění uživatelé se jednoduše přihlásí k jednotce NAE z webového prohlížeče a získají tak uživatelské rozhraní. Toto zabudované uživatelské rozhraní je ideální pro menší sítě a vzdálené lokality, kde není vyžadováno pro podporu uživatelského rozhraní samostatné PC. Obrázek 2: Uživatelské rozhraní Metasys Zabezpečení systému umožňuje jednotce NAE rozpoznat legitimní uživatele tak, že je v uživatelském rozhraní internetového prohlížeče zadáno uživatelské ID a heslo. Uživatelská přístupová data jsou při přenosu a v databázi NAE zakódována a administrátor uživatelského zabezpečení spravuje profily a účty (přístupové úrovně a další specifická privilegia přístupu). Základní přístup umožňuje uživatelům s uživatelským účtem typu Základní přístup přistupovat na základě přidělených oprávnění pouze k podmnožině možností standardního uživatelského rozhraní. Monitorování a řízení všech mechanických a elektrických systémů v typických budovách sběrem dat z polních zařízení a následná koordinace a zasílání příkazů do zařízení při požadované prioritě. Globální vyhledávání umožňuje vyhledávat v systému Metasys a pracovat se seznamy objektů, které mohou být použity dalšími funkcemi pro povelování, trendování, provádění výpisů a výběr objektů. Globální příkaz umožňuje zaslat jeden příkaz více objektům a zobrazit si soubor s výsledky provedení příkazu. Zaznamenávání transakcí protokoluje všechny uživatelské akce vykonávané prostřednictvím NAE. Zpracování alarmů a událostí umožňuje jednotce NAE vysílat alarmovou nebo událostní zprávu k online internetovým prohlížečům, pagerům, ovým serverům, síťovým systémům a sériovým tiskárnám. Informace o alarmech a událostech lze také v NAE archivovat a zobrazovat a vysílat do serveru ADS/ADX. Historická trendová data mohou být jednotkou NAE sbírána pro jakoukoliv monitorovanou hodnotu v uživatelem definovaných periodách nebo může být trendování založeno na vzorkování změny hodnoty - COV (Change-of-Value). Trendové archivační soubory jsou užitečné pro analyzování výkonu systémů pro řízení budovy a lokalizaci zdroje problémů v systému. Informace archivačního souboru lze přenést do historické databáze na serveru ADS/ADX, jestliže jsou soubory jednotky NAE plné nebo v uživatelem definovaných intervalech. Totalizace - načítání dat monitoruje spotřebu energie (a dalších médií) a umožňuje generovat přehledy rozdělení nákladů mezi odběrateli pro snížení spotřeby energie a nákladů a poskytuje data pro servisní a údržbové programy a včasnou identifikaci možných problémů v systému. Trendové studie umožňují zobrazit více trendových rozšíření v jednom zobrazení pro monitorování a řešení problémů v systému ve vaší lokalitě. Časové plány umožňují uživatelům definovat periody obsazení budovy a časy spuštění a zastavení mechanických nebo elektrických zařízení. Provozní parametry lze nastavit podle času dne, jednoho nebo více dní v týdnu, svátku nebo příslušného kalendářního data. 4 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

5 Celosíťová vzájemná vazba systémů umožňuje jednotce NAE získávat informace z polních regulátorů, provádět logické operace a vydávat řadu řídicích pokynů dalším regulátorům kdekoliv v síti. Optimální spuštění automaticky určuje správný čas spuštění topných nebo chladicích systémů tak, aby zařízení bylo připraveno na obsazení budovy osobami v plánovaném čase. Samočinně se nastavuje podle sezónních změn a minimalizuje spotřebu energie. Omezení spotřeby a přesouvání zátěže (DLLR) monitoruje měřiče elektřiny, plynu, páry nebo vody a automaticky vypíná zařízení podle uživatelem nastavených hranic. Nastavené hranice spotřeby pomáhají při řízení nákladů spotřeby energie. Přesouvání zátěže slouží k řízení úrovně výkonu vybraných zařízení za účelem snížení celkové spotřeby energie. Komfortní přeřízení umožňuje stanovovat priority odpínání jednotlivých spotřebičů. Správa konfigurace databáze umožňuje uživateli v offline režimu definovat konfiguraci systému a databáze informačních bodů a později je přes síť nahrát do jednotky NAE. Veškerý software vyžadovaný pro konfigurování databáze je umístěn v SCT nebo NAE a uživatelé nemusí mít kvůli provádění oprávněných změn lokální kopii databáze na PC s internetovým prohlížečem. Metasys pro schválená prostředí (MVE) Rozšířená architektura systému Metasys pro schválená prostředí (MVE - Metasys for Validated Environments) je navržena pro zákazníky Johnson Controls, kteří musí splňovat požadavky agentury FDA (Food and Drug Administration) stanovené v nadpisu 21 federálního zákona (část 11) a jiné požadavky týkající se elektronických informací. MVE poskytuje: přesné digitální řízení prostředí dané lokality elektronické záznamy a podpisy časové údaje prověřovacích záznamů a událostí bezpečný uživatelský přístup pokročilý reporting založený na internetovém prohlížeči škálovatelná konfigurace intuitivní uživatelské rozhraní internetového prohlížeče Funkce MVE je k dispozici pouze pro modely NAE55. Hardwarové vlastnosti NAE35, NAE45 a NAE55 Obrázek 3: Síťová automatizační jednotka V závislosti na modelu (NAE35, NAE45 (obrázek 3) a NAE55) nabízejí jednotky NAE následující vlastnosti pro řízení budov: průmyslový počítač typu SBC (Single Board Computer) permanentní paměť Flash, do které se ukládají všechny programy a data standardní připojení USB záložní baterie pro ukládání dat z paměti DRAM do paměti Flash při výpadku napájení hodiny reálného času s vlastní záložní baterií diody LED usnadňující servis a pro indikaci napájení, komunikace a případných problému doplňkový interní modem odnímatelné šroubové svorkovnice pro připojení napájení 24 Vstř. a sítě N2 Bus standardní 9-pinové konektory sub-d pro sériové porty RS-232-C telefonní konektor RJ-11 pro interní modem Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 5

6 konektor RJ-45 pro připojení Ethernetu NAE85 NAE85 nepodporuje: polní regulátory BACnet MS/TP sítě N2 Obrázek 4: Síťová automatizační jednotka Jednotka NAE85 (obrázek 4) má většinu stejných funkcí a vlastností jako modely NAE35, NAE45 a NAE55, přičemž nabízí škálovatelný design a je používána pro integraci velkého počtu zařízení BACnet I/P do sítě Metasys. Jednotka NAE85 je k dispozici v konfiguraci montáže do racku 1U. sítě LONWORKS připojení k serveru ADS/ADX přes telefonní linku příkaz pro reset zařízení z uživatelského rozhraní Metasys upgrade pomocí aktualizačního nástroje NAE/NIE Porovnání modelů NAE V tabulce 2 je uvedeno stručné porovnání vlastností různých modelů NAE (ne u všech modelů jsou k dispozici všechny vlastnosti). Tabulka 2: Porovnání vlastností modelů NAE Vlastnosti NAE85 NAE55 NAE45 NAE35 Počet rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP Žádné Maximální počet zařízení N2 nebo MS/TP na rozhraní Žádné Maximální počet objektů Model s interním modemem Ne Ano Ano Ano Sériové porty RS-232-C Žádné 2 1 nebo 2 1 nebo 2 Sériové porty USB Porty RS-485 Žádné 2 Ano Ano Ethernet port Podpora sítě LONWORKS (počet zařízení) Ne Ano (255) Ano (127) Ano (64) Aplikace řízení odvodu kouře (dle UUKL) Ne Ano Ano Ano N2 tunelování přes Ethernet Ne Ano Ne Ne 1. Standard je objektů; k dispozici je upgrade pro objektů Závěr Jednotka NAE potvrzuje vedoucí roli Johnson Controls v oblasti průmyslu automatizace budovy a jako inovátora v řešeních pro úplnou správu budov. Integrace informačních technologií a internetových standardů do jednotky NAE, stejně jako použití otevřených protokolů pro polní sítě, přináší výhody globální komunikace a průmyslového řízení do jednoho systému. Přístup přes internetový prohlížeč z jakékoliv lokality je hlavním prvkem pro efektivní použití automatizační sítě. Systém Metasys je nadále integrační sítí v rámci budovy a nyní byl rozšířen tak, aby překlenul mezeru mezi tradičními řídicími systémy a systémy podnikových administrativních a komunikačních sítí. Jednotka NAE a síť Metasys podporující web jsou uvážlivými investicemi, které přinesou výnosy vlastníkům budov a operátorům daleko v budoucnosti. 6 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

7 Objednací údaje Pro objednání jednotek NAE kontaktujte nejbližší zastoupení Johnson Controls. V tabulce 3 naleznete objednací údaje pro NAE35, v tabulce 4 pro NAE45, v tabulce 5 pro NAE55, v tabulce 6 pro NAE85 a v tabulce 7 pro příslušenství. Tabulka 3: Objednací údaje NAE35 Objednací kód 1 Popis MS-NAE35xx-xxx (základní vlastnosti každé NAE35) MS-NAE MS-NAE3510-2U MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE3520-2U MS-NAE MS-NAE MS-NAE Síťová automatizační jednotka NAE35: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má sériový port RS-232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), zahrnuje interní modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485); podporuje režim Základní přístup a má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485); podporuje režim Základní přístup a zahrnuje interní modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, podporuje režim Základní přístup a má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, podporuje režim Základní přístup a zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. 1. Některé modely jsou rovněž k dispozici v americké verzi (na konec objednacího kódu přidejte G). Pro náhradní díly přidejte na konec kódu Tabulka 4: Objednací údaje NAE45 (část 1 ze 2) Objednací kód 1 Popis MS-NAE45xx-xxx (základní vlastnosti každé NAE45) MS-NAE MS-NAE4510-2U MS-NAE Síťová automatizační jednotka NAE45: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má jeden sériový port RS-232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), zahrnuje interní modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 7

8 Tabulka 4: Objednací údaje NAE45 (část 2 ze 2) Objednací kód 1 Popis MS-NAE MS-NAE4520-2U MS-NAE Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 127 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 127 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 127 zařízení. 1. Některé modely jsou rovněž k dispozici v americké verzi (na konec objednacího kódu přidejte G). Pro náhradní díly přidejte na konec kódu Tabulka 5: Objednací údaje NAE55 Objednací Popis kód 1 MS-NAE55xx-x (zákl. vlastnosti každé NAE55) MS-NAE MS-NAE5510-1U MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE5520-1U MS-NAE Síťová automatizační jednotka NAE55: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS-232-C, dva sériové porty USB, dva porty RS-485, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP), zahrnuje interní modem. Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Pozn.: Modely MS-NAE podporují N2 tunelování na rozhraní N2 (pouze). Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP), zahrnuje interní modem. Pozn.: Modely MS-NAE podporují N2 tunelování na rozhraní N2 (pouze). Podporuje rozhraní LONWORKS a dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 255 zařízení. Podporuje rozhraní LONWORKS a dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 255 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje rozhraní LONWORKS a dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP), zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 255 zařízení. 1. Některé modely jsou rovněž k dispozici v americké verzi (na konec objednacího kódu přidejte G). Pro evropskou verzi NAE55 přidejte na konec objednacího kódu E. Pro náhradní díly přidejte na konec kódu Tabulka 6: Objednací údaje NAE85 Objednací kód Popis MS-NIE Model NxE85 pro montáž do racku 1U. Pozn.: Modely NAE85 jsou dodávány jako modely MS-NIE Pro změnu NIE85 na NAE85 použijte funkci ChangeModel v softwaru Metasys NxE85. MS-NxE85SW-0 Software NxE85 pro objektů (software pouze pro nové projekty) 1. Standardní modely NxE85 podporují objektů; k dispozici je upgrade pro objektů. 8 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

9 Tabulka 7: Objednací údaje příslušenství NAE Objednací kód Popis MS-BAT Náhradní baterie pro zálohování dat NAE55 a NIE55. Dobíjitelný gelový akumulátor: 12 V, 1.2 Ah, s obvyklou dobou životnosti 3 až 5 let při 21 C. MS-BAT Náhradní baterie pro zálohování dat NAE35, NAE45 a NCE25. Dobíjitelná NiMH baterie: 3.6 V 500 mah, s obvyklou dobou životnosti 10 let při 21 C. MS-15KUPG-0 Upgrade na objektů pro NxE85 MS-MULTENGSW-6 Zahrnuje funkci ToggleTunnel pro převod NAE55/NIE55 na model NAE55 s umožněnou funkcí N2 tunelování. Není pro MS-NAE5510-OU nebo MS-NIE5510-OU. MS-RAP-0 Server Ready Access Portal poskytuje uživatelské rozhraní, které je přirozeným, doplňkovým rozšířením uživatelského rozhraní Metasys pro správu lokality. Pozn.: Tato možnost není nutná pro lokality, které mají ADS/ADX jako správce lokality, protože Ready Access Portal je již součástí ADS/ADX. MS-EXPORT-0 Exportní utilita extrahuje historické trendy, alarmová a prověřovací data ze systému a historická data prezentuje v různých formátech. Pozn.: Tato možnost není nutná pro lokality, které mají ADS/ADX jako správce lokality, protože Exportní utilita je již součástí ADS/ADX. AS-XFR100-1 Transformátor (třída 2, 24 Vstř., maximální výstup 92 VA), s krytem AS-XFR010-1 Transformátor (třída 2, 24 Vstř., maximální výstup 92 VA), bez krytu SC450RM1U (OEM část č.) Technické údaje Doporučené nepřetržité napájení UPS (Uninterruptable Power Supply) pro model NxE85: American Power Conversion (APC ) Smart-UPS SC 450VA, 280 W 120 VAC vstup/vástup s výstupním připojením NEMA 5-15R NAE35 a NAE45 (část 1 ze 2) Napájení Jmenovité 24 Vstř., napájení třída 2 (Severní Amerika), Safety Extra-Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 25 VA Provozní podmínky okolí 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky -40 ař 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Baterie pro zálohování dat Ochrana dat při výpadku napájení. Dobíjitelná NiMH baterie: 3.6 VDC 500 mah, s obvyklou dobou životnosti 5 až 7 let při 21 C, objednací kód výrobku: MS-BAT Procesor 192 MHz Renesas SH RISC procesor Paměť Flash 128 MB permanentní paměť pro operační systém, konfigurační data a pro ukládání a zálohování provozních dat a synchronní DRAM 128 MB pro provozní data Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows CE Síťová a sériová rozhraní Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Jeden opticky izolovaný port RS-485; 9600, 19.2k, 38.4k nebo 76.8k baudů (v závisloti na protokolu); 4-pólové konektorové svorky se zámkem (FC Bus k dispozici pouze u modelů NAE351x a NAE451x). Jeden sériový port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (port LONWORKS je k dispozici pouze u modelů NAE352x-x a NAE452x). Jeden sériový port RS-232-C, standardní 9-pinový konektor sub-d, jež podporuje všechny standardní rychlosti. Pouze u modelů bez doplňkového interního modemu existuje druhý sériový port, který podporuje volitelný, uživatelem dodávaný externí modem. Jeden sériový port USB se standardním USB konektorem, který podporuje volitelný, uživatelem dodávaný externí modem. Volba: Jeden telefonní port pro interní modem; až 56 Kbps; 6-pinový konektor RJ-11 (modely s doplňkovým interním modemem mají pouze jeden sériový port RS-232-C). Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 9

10 NAE35 a NAE45 (část 2 ze 2) Kryt Montáž Rozměry (výška x šířka x hloubka) Přepravní hmotnost Shoda NAE55 (část 1 ze 2) Napájení Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Na rovný povrch šrouby do tří montážních úchytů nebo na jednu lištu DIN. 131 x 270 x 62 mm Minimální prostor pro montáž NAE35 a NAE45: 210 x 350 x 110 mm 1,2 kg USA: Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, UL 916, zařízení pro řízení energie, Certifikace UL, S4977, UUKL verze, zařízení pro detekci kouře (pouze modely MS-NAE35x0-2U a MS-NAE45x0-2) Soulad FCC s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Certifikace UL, E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, signalizační zařízení; v souladu s půmyslovými standardy Kanady, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EC, v souladu s EN (Generic Emission Standard for Residential and Light Industry) a EN (Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment) Austrálie a Nový Zéland: Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) , certifikace BACnet Building Controller (B-BC) Jmenovité 24 Vstř., napájení třída 2 (Severní Amerika), Safety Extra-Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 50 VA Provozní podmínky okolí 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky 40 až 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Baterie pro zálohování dat Ochrana dat při výpadku napájení. Dobíjitelný gelový akumulátor: 12 V, 1.2 Ah, s obvyklou dobou životnosti 3 až 5 let při 21 C; objednací kód výrobku: MS-BAT Baterie pro zálohování hodin Udržuje hodiny reálného času při výpadku napájení. Baterie je umístěna na desce; obvyklá životnost 10 let při 21 C. Procesor 400 MHz Pentium class Geode GX533 procesor pro modely MS-NAE55xx-1 Paměť Flash 512 MB permanentní paměť pro operační systém, konfigurační data a pro ukládání a zálohování provozních dat pro modely MS-NAE55xx-1. Synchronní DRAM 256 MB pro provozní data Dynamická paměť pro všechny modely Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows XP Síťová a sériová rozhraní Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Dva opticky izolované porty RS-485; 9600, 19.2k, 38.4k nebo 76.8k baudů; 4-pólové konektorové svorky se zámkem. Dva sériové porty RS-232-C, standardní 9-pinové konektory sub-d, jež podporují všechny standardní rychlosti. Dva sériové porty USB, standardní USB konektory podporují volitelný, uživatelem dodávaný externí modem. Volby: Jeden telefonní port pro interní modem; až 56 Kbps; 6-pinový konektor RJ-11. Jeden LONWORKS port; FTT10 78 Kbps; zásuvné, 3-pólové konektorové svorky se zámkem (LONWORKS port je k dispozici pouze pro modely NAE552x-xxx). Kryt Plastový kryt s interním kovovým stíněním Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Montáž Na rovný povrch šrouby do čtyř montážních úchytů nebo dvě lišty DIN 10 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

11 NAE55 (část 2 ze 2) Rozměry (výška x šířka x hloubka) Přepravní hmotnost Shoda 226 x 332 x 96,5 mm, včetně montážních úchytů Minimální prostor pro montáž: 303 x 408 x 148 mm 2,9 kg USA: Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, UL 916, zařízení pro řízení energie Certifikace UL, S4977, UUKL verze, zařízení pro detekci kouře (pouze modely MS-NAE55x0-1U) Soulad FCC s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Certifikace UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, signalizační zařízení, v souladu s průmyslovými standardy Kanady, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EC, v souladu s EN (Generic Emission Standard for Residential and Light Industry) a EN (Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment) Austrália a Nový Zéland: Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) , certifikace BACnet Building Controller (B-BC) NAE85 Typ PC Dell PowerEdge R410 Napájení Vstř., 50/60 Hz Zdroj energie 480 W Provozní podmínky okolí 10 až 35 C; 20 až 80% RV, nekondenzující (tw max = 29 C) Skladovací podmínky -40 až 65 C; 5 až 95% RV, nekondenzující (tw max = 38 C) Ochrana dat Doporučeno UPS: American Power Conversion (APC ) Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, 120 VAC vstup/výstup, NEMA 5-15R výstupní připojení, OEM část č. SC450RM1U Procesor Intel Xeon E5506, 2.13 GHz, 4 MB Cache Paměť 2 GB DDR2, 1066 MHz, 2 x 1 GB, Single Ranked UDIMMs pro 1 procesor Hard Disk 2 x 160 GB 7.2K RPM Serial Advanced Technology Attachment (SATA), 8,9 cm Cabled 3 Gbps, konfigurace RAID 1 s přidáním SAS6/iR (regulátor SATA/SAS) Interní optický drive DVD ROM, SATA Operační systém Microsoft Windows Web Server 2008 OS s SP2, 32-bit x 86 verze AntiVirus Software Symantec AntiVirus Corporate Edition verze 11 Síťová a sériová rozhraní 2 RJ45 1 Gbps Ethernet Porty, Port 2 je blokován 2 video porty; 1 vpředu, 1 vzadu 1 9-pinový sériový port 4 USB porty (2 vpředu, 2 vzadu) Rozměry 4,3 x 43,4 x 62,7 cm (výška x šířka x hloubka) Montáž Serverová skříň EIA-310D Přepravní hmotnost 15,9 kg Soulad Evropa: Označení CE Pouze NAE: BACnet Testing Laboratories (BTL) Listed BACnet Building Controller (B-BC) Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 11

12 Požadavky pro instalaci/upgrade NxE85 Kód výrobku MS-NxE85SW-0 NxE85 software pro objektů (software pouze pro nové projekty) Doporučená platforma Paměť Hard Disk Operační systém Komunikace Ochrana dat Software Intel Xeon E5506, 2.13 GHz, 4 MB Cache 2 x 160 GB 7.2K RPM Serial Advanced Technology Attachment (SATA), 8,9 cm Cabled 3 Gbps, konfigurace RAID 1 s přidáním SAS6/iR (regulátor SATA/SAS) DVD ROM, SATA Minimálně 1 GB RAM Minimálně 160 GB Microsoft Windows 2003 OS 1 s SP2 Web Edition Microsoft Windows Web Server 2008 OS 2 s SP2 Síťové rozhraní Jedna karta 1 Gbps Ethernet síťového rozhraní 10/100/1000 Mbps (100 Mbps nebo lépe doporučená) Doporučeno UPS: American Power Conversion (APC ) Smart-UPS SC 450VA, 280 W, 120 VAC vstup/výstup, NEMA 5-15R výstupní připojení, OEM část č. SC450RM1U Microsoft Windows 2003 OS s SP2 Web Edition IIS verze 6.0 Microsoft.NET Framework verze 3.5 s SP1 Microsoft Windows Web Server OS 2008 IIS verze 7.0 Microsoft.NET Framework verze 3.5 s SP1 1. Podporujeme verzi 32-bit x86. Nepodporujeme verzi x Podporujeme verzi 32-bit x86 s Hyper-V. Nepodporujeme verzi x64. Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto specifikace je nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls nebo jejím zástupcem. Johnson Controls, Inc. není odpovědný za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků. USA - prohlášení o shodě Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitám pro digitální zařízení třídy A podle směrnice FCC, část 15. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením při provozu tohoto zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé vysokofrekvenční rušení. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení, a v tomto případě bude na uživateli, aby provedl nápravu na vlastní náklady. Kanada - prohlášení o shodě Toto digitální zařízení třídy A splňuje všechny požadavky kanadských nařízení Interference-Causing Equipment Regulations. Building Efficiency 507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI Metasys and Johnson Controls are registered trademarks of Johnson Controls, Inc. All other marks herein are the marks of their respective owners Johnson Controls, Inc. 12 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin Published in U.S.A.

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

Rozšířená architektura systému Metasys

Rozšířená architektura systému Metasys Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - Rozšířená architektura systému Metasys Datum vydání - 0110/0610CZ Architektura systému automatizace

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Řízení místností (zón) Kapitola 3

Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta 100..............................................................38 TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily....................................................39

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah Regulátor EAGLE Instalační příručka Obsah Bezpečnostní informace... Error! Bookmark not defined. Všeobecné bezpečnostní informace... 2 Informace dle normy EN 60730... 2 Směrnice WEEE... 2 Normy, certifikace,

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014

Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 Regulované elektrické pohony Control Techniques Brno s.r.o. 2014 2 O společnosti Control Techniques Společnost Control Techniques Společnost Control Techniques se specializuje na řešení pro průmyslové

Více

DataLab. Control Web.

DataLab. Control Web. průmyslové počítače... průmyslové monitory... řídicí jednotky... jednotky vstupů a výstupů Ethernet... USB... RS-485... RS 232-C... WiFi... TCP/IP... HTTP... SQL... OPC rozsáhlé počítačové a technologické

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM

Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Historie systému DOMINUS MILLENNIUM Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Převodníky průmyslových sběrnic a sériového rozhraní. FCC průmyslové systémy s. r. o.

Převodníky průmyslových sběrnic a sériového rozhraní. FCC průmyslové systémy s. r. o. Převodníky průmyslových sběrnic a sériového rozhraní Communicator Př e v o d s é r i o vé h o r o z h r a n í n a p r ů m y s l o v o u s b ě r n i c i V oblasti průmyslové automatizace existuje množství

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Inovační a bezpečný HiPath 4000 V4 IP switch pro střední a velké podniky Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open

Inovační a bezpečný HiPath 4000 V4 IP switch pro střední a velké podniky Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open Inovační a bezpečný Otevřená komunikace pomocí HiPath 4000 Vám poskytuje osvědčenou a důmyslnou komunikační platformu. Díky své bohaté paletě funkcí a distribuované architektuře je HiPath 4000 schopen

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Prodáno více než 15 milionů portů HiPath 4000 do 80 zemí světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení umožňuje

Více

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby Obsah AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby řídicí technika Řídicí jednotky dle IEC 6, automatizační software, programování vývojového diagramu, řízení ve vyšších programovacích jazycích,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Systém RT -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více