Síťová automatizační jednotka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťová automatizační jednotka"

Transkript

1 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin MS-NAE35xx-x, MS-NAE45xx-x MS-NAE55xx-x, NAE Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - NAE Datum vydání /0610CZ Jednotky NAE umožňují připojení IP a webový přístup do systému řízení budovy Metasys (BMS). Jednotka NAE používá komunikační technologie z oblasti průmyslové automatizace budov, včetně protokolu BACnet, sítě LONWORKS a N2 Bus. Použitím těchto technologií jednotka NAE monitoruje a řídí topná, ventilační a klimatizační zařízení (HVAC), osvětlení, zabezpečení, požární ochranu a řízení přístupu. Jednotky NAE nabízí monitorování a řízení technologií budovy, správu alarmů a událostí, výměnu dat, trendování, řízení energie, časové plánování a ukládání dat. Jednotky NAE mají zabudováno uživatelské rozhraní a podporují přístup přes internetový prohlížeč z několika míst současně a využívají ochranu heslem a zabezpečovací metody používané IT. Jednotky řady NAE55 podporují úplnou řadu řídicích vlastností a funkcí pro rozlehlá zařízení a technicky náročné budovy a komplexy. Tabulka 1: Vlastnosti a výhody Vlastnosti Komunikace používá obecně přijímané IT standardy na úrovni automatizace a podniku Uživatelské rozhraní je založeno na internetovém prohlížeči Funkce správce lokality Podporuje webové služby na automatizační úrovni Uživatelské rozhraní a software pro online konfigurování systému jsou začleněny v NAE Řízení sítí polních regulátorů včetně BACnet MS/TP, N2 Bus, sítě LONWORKS a zařízení BACnet IP Různé možnosti připojení pro přístup k datům Výhody Síťová automatizační jednotka NAE55 Jednotky řady NAE35/NAE45 rozšiřují schopnosti jednotky NAE na menší budovy a umožňují širší distribuci řídicích funkcí v rozsáhlejších zařízeních. Jednotka NAE85 je vysokokapacitní model NAE. Toto zařízení umožňuje integraci rozsáhlých systémů BACnet a může být použito místo několika jednotek NAE. Systém může být instalován na stávající IT infrastrukturu v rámci budovy nebo podniku a používá standardní IT komunikační služby přes podnikový intranet, WAN nebo veřejný Internet chráněný firewallem. K systémovým datům v NAE lze přistupovat z kteréhokoliv standardního zařízení s internetovým prohlížečem, které je připojeno k síti včetně vzdálených uživatelů připojených přes telefonní linku nebo přes poskytovatele internetových služeb (providera). Uživatel přistupuje ke všem datům v jedné lokalitě prostřednictvím jediného zařízení. Správce lokality koordinuje zobrazování dat z několika zařízení NAE kvůli snadnější navigaci celou lokalitou. Umožňuje vytvářet pokročilá datová rozhraní a aplikace specifické pro váš podnik. Systém dovoluje konfigurování, uvedení do provozu, archivaci dat, monitorování, povelování a diagnostiku systému z jakéhokoliv zařízení s internetovým prohlížečem. Samostatný software pracovní stanice není vyžadován. Podporuje propojitelnost s otevřenými standardními sítěmi, čímž zajišťuje kompletní pružnost při výběru polních zařízení. Mezi podporované protokoly patří BACnet Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), BACnet IP, LONWORKS a N2. Webový prohlížeč může být připojen přes Internet Protocol (IP) pomocí portu Ethernet nebo přímo k sériovému portu RS-232. Pro připojení modemem použijte volitelný interní nebo externí modem. Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 1

2 Zasíťování NAE NAE mají několik různých možností připojení, které umožňují vytvořit mimořádně flexibilní síť na automatizační a podnikové úrovni řídicího systému, stejně jako na úrovni polních regulátorů a úrovni sběru dat. Přístup přes internetový prohlížeč Uživatel má přístup k datům v jednotce NAE přes jakékoliv PC (desktop nebo laptop), na kterém je instalován standardní internetový prohlížeč. Zařízení uživatelského rozhraní nevyžaduje speciální software pracovní stanice, pouze internetový prohlížeč a Java plug-in. Internetový prohlížeč lze nastavit tak, aby umožňoval přístup k NAE přímo přes IP síť nebo přes Internet nebo veřejné telefonní služby. Síť Ethernet IP Jednotka NAE se připojuje přímo k síti Ethernet rychlostí 10 nebo 100 Mb/s. Jednotku NAE85 lze také připojit k sítím rychlostí 1 Gb/s. Několik jednotek NAE komunikuje mezi sebou přes síť a jedna jednotka NAE se chová jako správce lokality. Správce lokality je pro zařízení s uživatelským rozhraním v lokalitě přístupovým bodem do sítě. Přenos dat po síti používá standardní IT protokoly, služby a formáty. Sítě v různých budovách lze propojit prostřednictvím standardních technologií WAN a poskytovatelů síťových služeb. Rychlost přenosu závisí na použité technologii. Vzdálené NAE Vzdálený přístup k NAE lze navázat přes WAN, Internet prostřednictvím linky poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo přes veřejnou telefonní síť prostřednictvím modemu a protokolu Point-to-Point (PPP). Jednotka NAE nabízí doplňkově interní modem; většina modelů podporuje externí modem. Aplikační a datový server (ADS) /rozšířený aplikační a datový server (ADX) ADS/ADX je doplňkový softwarový balík pracující na hardwarové serverové platformě, která poskytuje prostor pro ukládání databáze konfigurace systému, zápis a archivaci trendů, zápis a archivaci alarmů a prověřovacího záznamu (audit trail) a grafiky. Server ADS/ADX může být také konfigurován jako správce lokality, který umožňuje přístup více současným uživatelům a koordinuje přístup ke všem komponentům v lokalitě přes jakýkoliv internetový prohlížeč připojený k síti, Internetu nebo telefonní lince s modemem. Více informací o ADS a ADX naleznete v produktovém buletinu pro Aplikační a datový server (LIT ). Polní sítě a protokoly Jako integrační zařízení jednotka NAE přesouvá data z jedné sítě do další a vysílá data z polních sítí na automatizační a podnikovou úroveň sítě, což umožňuje vašemu systému pracovat jako jediná skutečná řídicí síť. Komunikace na úrovni automatizace NAE si předávají technická data prostřednictvím zpráv peer-to-peer přes síť Ethernet IP. To znamená, že každé zařízení NAE sdílí data a má přístup k informacím na všech ostatních uzlech NAE v síti, čímž může koordinovat všechny funkce systému řízení budovy na úrovni automatizace. Protokol BACnet Komunikace automatizační úrovně také podporuje protokol BACnet a usnadňuje integraci dalších systémů a zařízení, která v síti tento standardní protokol používají. Nadřazená řídicí jednotka N30 od Johnson Controls může být použitím služeb BACnet na automatizační úrovni také integrována do sítě NAE. Jednotka NAE podporuje služby a objekty BACnet typicky používané pracovní stanicí a polními regulátory, včetně služeb BACnet pro alarmy a události. V technickém buletinu NAE/NCE Protocol Implementation Conformance Statement (LIT ) naleznete informace o shodě s BACnet a o podporovaných stavebních blocích pro vzájemnou součinnost BACnet. Polní regulátor MS/TP (FC) Bus BACnet MS/TP FC Bus je standardní peer-to-peer multimaster protokol, kde každé master zařízení přijímá a předává zdrojové zprávy jakémukoliv zařízení na síti. Jednotky NAE lze připojit přes MS/TP FC Bus k polním regulátorům systému Metasys, včetně polních regulátorů FEC16 a FEC26, regulátorů VMA16 (variable-air-volume) a řídicích modulů I/O - IOM17, IOM27, IOM37 a IOM47. 2 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

3 Jednotky NAE mohou také komunikovat přes FC Bus s termostatickými regulátory řady TEC26xx a se zařízeními MS/TP třetí strany, která splňují standardní BACnet protokol podle American National Standards Institute/American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE) Standard Ready Access Portal UI on Handheld Device Web Browser accessing Ready Access Portal or Site Management Portal UI ADS/ADX Site Director Web Browser accessing Ready Access Portal or Site Management Portal UI Firewall Internet FEC VMA16 NAE45 LONWORKS Network NAE55 FC Bus (BACnet MS/TP) FEC IP Network NAE85 IOM WRZ Sensor ZFR Coordinator FIG:nae_ntwrk IOM ZFR Wireless Field Bus IOM VMA16 IOM Network Sensor Network Sensor SA Bus Network Sensor SA Bus IOM WRZ Sensor FEC Obrázek 1: Síť Metasys s několika jednotkami NAE N2 Bus N2 Bus je polní komunikační rozhraní Johnson Controls, které propojuje regulátory ASC (Application Specific Controllers) a programovatelné regulátory s nadřazeným regulátorem. Mezi regulátory ASC patří regulátory AHU (Air Handling Unit), UNT (Unitary), VAV a zařízení VAV modulárních sestav. Programovatelné regulátory zahrnují DX9100. N2 Bus také podporuje zařízení kompatibilní s Metasys od ostatních výrobců a Metasys Integrator. Modely NAE55 mohou směrovat komunikaci z regulátoru konkrétní aplikace nebo N2 kompatibilního zařízení k jednotce NAE přes síť IP, čímž nabízejí větší flexibilitu v používání produktů. Tyto modely umožňují spojení se vzdálenými zařízeními N2 a NAE pomocí N2 tunelování přes Ethernet. Více informací získáte v technickém buletinu SECVT (LIT ). LONWORKS Bus Jednotky řady NAE nabízejí modely, které mohou dohlížet na zařízení LONWORKS. Zařízení LONWORKS jsou podporována, jestliže síťové rozhraní vyhovuje směrnicím LONMARK a používá zařízení pro přenos dat volné topologie FTT10. Síťové rozhraní LONWORKS v jednotkách řady NAE podporuje všechna současná certifikovaná zařízení LONMARK od Johnson Controls, včetně regulátorů řady LN, zařízení řady NexSys a povoleného programovatelného kontroleru LONWORKS FSC (Flexible System Controller). Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 3

4 Software pro efektivní provoz budovy Jednotky NAE jsou dodávány s nejnovější vezí softwaru systému Metasys, který nabízí následující funkce: Uživatelské rozhraní systému Metasys poskytuje formátovaná data a grafické obrazovky jakémukoliv podporovanému webovému prohlížeči. Oprávnění uživatelé se jednoduše přihlásí k jednotce NAE z webového prohlížeče a získají tak uživatelské rozhraní. Toto zabudované uživatelské rozhraní je ideální pro menší sítě a vzdálené lokality, kde není vyžadováno pro podporu uživatelského rozhraní samostatné PC. Obrázek 2: Uživatelské rozhraní Metasys Zabezpečení systému umožňuje jednotce NAE rozpoznat legitimní uživatele tak, že je v uživatelském rozhraní internetového prohlížeče zadáno uživatelské ID a heslo. Uživatelská přístupová data jsou při přenosu a v databázi NAE zakódována a administrátor uživatelského zabezpečení spravuje profily a účty (přístupové úrovně a další specifická privilegia přístupu). Základní přístup umožňuje uživatelům s uživatelským účtem typu Základní přístup přistupovat na základě přidělených oprávnění pouze k podmnožině možností standardního uživatelského rozhraní. Monitorování a řízení všech mechanických a elektrických systémů v typických budovách sběrem dat z polních zařízení a následná koordinace a zasílání příkazů do zařízení při požadované prioritě. Globální vyhledávání umožňuje vyhledávat v systému Metasys a pracovat se seznamy objektů, které mohou být použity dalšími funkcemi pro povelování, trendování, provádění výpisů a výběr objektů. Globální příkaz umožňuje zaslat jeden příkaz více objektům a zobrazit si soubor s výsledky provedení příkazu. Zaznamenávání transakcí protokoluje všechny uživatelské akce vykonávané prostřednictvím NAE. Zpracování alarmů a událostí umožňuje jednotce NAE vysílat alarmovou nebo událostní zprávu k online internetovým prohlížečům, pagerům, ovým serverům, síťovým systémům a sériovým tiskárnám. Informace o alarmech a událostech lze také v NAE archivovat a zobrazovat a vysílat do serveru ADS/ADX. Historická trendová data mohou být jednotkou NAE sbírána pro jakoukoliv monitorovanou hodnotu v uživatelem definovaných periodách nebo může být trendování založeno na vzorkování změny hodnoty - COV (Change-of-Value). Trendové archivační soubory jsou užitečné pro analyzování výkonu systémů pro řízení budovy a lokalizaci zdroje problémů v systému. Informace archivačního souboru lze přenést do historické databáze na serveru ADS/ADX, jestliže jsou soubory jednotky NAE plné nebo v uživatelem definovaných intervalech. Totalizace - načítání dat monitoruje spotřebu energie (a dalších médií) a umožňuje generovat přehledy rozdělení nákladů mezi odběrateli pro snížení spotřeby energie a nákladů a poskytuje data pro servisní a údržbové programy a včasnou identifikaci možných problémů v systému. Trendové studie umožňují zobrazit více trendových rozšíření v jednom zobrazení pro monitorování a řešení problémů v systému ve vaší lokalitě. Časové plány umožňují uživatelům definovat periody obsazení budovy a časy spuštění a zastavení mechanických nebo elektrických zařízení. Provozní parametry lze nastavit podle času dne, jednoho nebo více dní v týdnu, svátku nebo příslušného kalendářního data. 4 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

5 Celosíťová vzájemná vazba systémů umožňuje jednotce NAE získávat informace z polních regulátorů, provádět logické operace a vydávat řadu řídicích pokynů dalším regulátorům kdekoliv v síti. Optimální spuštění automaticky určuje správný čas spuštění topných nebo chladicích systémů tak, aby zařízení bylo připraveno na obsazení budovy osobami v plánovaném čase. Samočinně se nastavuje podle sezónních změn a minimalizuje spotřebu energie. Omezení spotřeby a přesouvání zátěže (DLLR) monitoruje měřiče elektřiny, plynu, páry nebo vody a automaticky vypíná zařízení podle uživatelem nastavených hranic. Nastavené hranice spotřeby pomáhají při řízení nákladů spotřeby energie. Přesouvání zátěže slouží k řízení úrovně výkonu vybraných zařízení za účelem snížení celkové spotřeby energie. Komfortní přeřízení umožňuje stanovovat priority odpínání jednotlivých spotřebičů. Správa konfigurace databáze umožňuje uživateli v offline režimu definovat konfiguraci systému a databáze informačních bodů a později je přes síť nahrát do jednotky NAE. Veškerý software vyžadovaný pro konfigurování databáze je umístěn v SCT nebo NAE a uživatelé nemusí mít kvůli provádění oprávněných změn lokální kopii databáze na PC s internetovým prohlížečem. Metasys pro schválená prostředí (MVE) Rozšířená architektura systému Metasys pro schválená prostředí (MVE - Metasys for Validated Environments) je navržena pro zákazníky Johnson Controls, kteří musí splňovat požadavky agentury FDA (Food and Drug Administration) stanovené v nadpisu 21 federálního zákona (část 11) a jiné požadavky týkající se elektronických informací. MVE poskytuje: přesné digitální řízení prostředí dané lokality elektronické záznamy a podpisy časové údaje prověřovacích záznamů a událostí bezpečný uživatelský přístup pokročilý reporting založený na internetovém prohlížeči škálovatelná konfigurace intuitivní uživatelské rozhraní internetového prohlížeče Funkce MVE je k dispozici pouze pro modely NAE55. Hardwarové vlastnosti NAE35, NAE45 a NAE55 Obrázek 3: Síťová automatizační jednotka V závislosti na modelu (NAE35, NAE45 (obrázek 3) a NAE55) nabízejí jednotky NAE následující vlastnosti pro řízení budov: průmyslový počítač typu SBC (Single Board Computer) permanentní paměť Flash, do které se ukládají všechny programy a data standardní připojení USB záložní baterie pro ukládání dat z paměti DRAM do paměti Flash při výpadku napájení hodiny reálného času s vlastní záložní baterií diody LED usnadňující servis a pro indikaci napájení, komunikace a případných problému doplňkový interní modem odnímatelné šroubové svorkovnice pro připojení napájení 24 Vstř. a sítě N2 Bus standardní 9-pinové konektory sub-d pro sériové porty RS-232-C telefonní konektor RJ-11 pro interní modem Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 5

6 konektor RJ-45 pro připojení Ethernetu NAE85 NAE85 nepodporuje: polní regulátory BACnet MS/TP sítě N2 Obrázek 4: Síťová automatizační jednotka Jednotka NAE85 (obrázek 4) má většinu stejných funkcí a vlastností jako modely NAE35, NAE45 a NAE55, přičemž nabízí škálovatelný design a je používána pro integraci velkého počtu zařízení BACnet I/P do sítě Metasys. Jednotka NAE85 je k dispozici v konfiguraci montáže do racku 1U. sítě LONWORKS připojení k serveru ADS/ADX přes telefonní linku příkaz pro reset zařízení z uživatelského rozhraní Metasys upgrade pomocí aktualizačního nástroje NAE/NIE Porovnání modelů NAE V tabulce 2 je uvedeno stručné porovnání vlastností různých modelů NAE (ne u všech modelů jsou k dispozici všechny vlastnosti). Tabulka 2: Porovnání vlastností modelů NAE Vlastnosti NAE85 NAE55 NAE45 NAE35 Počet rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP Žádné Maximální počet zařízení N2 nebo MS/TP na rozhraní Žádné Maximální počet objektů Model s interním modemem Ne Ano Ano Ano Sériové porty RS-232-C Žádné 2 1 nebo 2 1 nebo 2 Sériové porty USB Porty RS-485 Žádné 2 Ano Ano Ethernet port Podpora sítě LONWORKS (počet zařízení) Ne Ano (255) Ano (127) Ano (64) Aplikace řízení odvodu kouře (dle UUKL) Ne Ano Ano Ano N2 tunelování přes Ethernet Ne Ano Ne Ne 1. Standard je objektů; k dispozici je upgrade pro objektů Závěr Jednotka NAE potvrzuje vedoucí roli Johnson Controls v oblasti průmyslu automatizace budovy a jako inovátora v řešeních pro úplnou správu budov. Integrace informačních technologií a internetových standardů do jednotky NAE, stejně jako použití otevřených protokolů pro polní sítě, přináší výhody globální komunikace a průmyslového řízení do jednoho systému. Přístup přes internetový prohlížeč z jakékoliv lokality je hlavním prvkem pro efektivní použití automatizační sítě. Systém Metasys je nadále integrační sítí v rámci budovy a nyní byl rozšířen tak, aby překlenul mezeru mezi tradičními řídicími systémy a systémy podnikových administrativních a komunikačních sítí. Jednotka NAE a síť Metasys podporující web jsou uvážlivými investicemi, které přinesou výnosy vlastníkům budov a operátorům daleko v budoucnosti. 6 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

7 Objednací údaje Pro objednání jednotek NAE kontaktujte nejbližší zastoupení Johnson Controls. V tabulce 3 naleznete objednací údaje pro NAE35, v tabulce 4 pro NAE45, v tabulce 5 pro NAE55, v tabulce 6 pro NAE85 a v tabulce 7 pro příslušenství. Tabulka 3: Objednací údaje NAE35 Objednací kód 1 Popis MS-NAE35xx-xxx (základní vlastnosti každé NAE35) MS-NAE MS-NAE3510-2U MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE3520-2U MS-NAE MS-NAE MS-NAE Síťová automatizační jednotka NAE35: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má sériový port RS-232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), zahrnuje interní modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485); podporuje režim Základní přístup a má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485); podporuje režim Základní přístup a zahrnuje interní modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, podporuje režim Základní přístup a má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, podporuje režim Základní přístup a zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. 1. Některé modely jsou rovněž k dispozici v americké verzi (na konec objednacího kódu přidejte G). Pro náhradní díly přidejte na konec kódu Tabulka 4: Objednací údaje NAE45 (část 1 ze 2) Objednací kód 1 Popis MS-NAE45xx-xxx (základní vlastnosti každé NAE45) MS-NAE MS-NAE4510-2U MS-NAE Síťová automatizační jednotka NAE45: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má jeden sériový port RS-232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), zahrnuje interní modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 7

8 Tabulka 4: Objednací údaje NAE45 (část 2 ze 2) Objednací kód 1 Popis MS-NAE MS-NAE4520-2U MS-NAE Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 127 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 127 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 127 zařízení. 1. Některé modely jsou rovněž k dispozici v americké verzi (na konec objednacího kódu přidejte G). Pro náhradní díly přidejte na konec kódu Tabulka 5: Objednací údaje NAE55 Objednací Popis kód 1 MS-NAE55xx-x (zákl. vlastnosti každé NAE55) MS-NAE MS-NAE5510-1U MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE5520-1U MS-NAE Síťová automatizační jednotka NAE55: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS-232-C, dva sériové porty USB, dva porty RS-485, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP), zahrnuje interní modem. Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Pozn.: Modely MS-NAE podporují N2 tunelování na rozhraní N2 (pouze). Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP), zahrnuje interní modem. Pozn.: Modely MS-NAE podporují N2 tunelování na rozhraní N2 (pouze). Podporuje rozhraní LONWORKS a dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 255 zařízení. Podporuje rozhraní LONWORKS a dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 255 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje rozhraní LONWORKS a dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP), zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 255 zařízení. 1. Některé modely jsou rovněž k dispozici v americké verzi (na konec objednacího kódu přidejte G). Pro evropskou verzi NAE55 přidejte na konec objednacího kódu E. Pro náhradní díly přidejte na konec kódu Tabulka 6: Objednací údaje NAE85 Objednací kód Popis MS-NIE Model NxE85 pro montáž do racku 1U. Pozn.: Modely NAE85 jsou dodávány jako modely MS-NIE Pro změnu NIE85 na NAE85 použijte funkci ChangeModel v softwaru Metasys NxE85. MS-NxE85SW-0 Software NxE85 pro objektů (software pouze pro nové projekty) 1. Standardní modely NxE85 podporují objektů; k dispozici je upgrade pro objektů. 8 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

9 Tabulka 7: Objednací údaje příslušenství NAE Objednací kód Popis MS-BAT Náhradní baterie pro zálohování dat NAE55 a NIE55. Dobíjitelný gelový akumulátor: 12 V, 1.2 Ah, s obvyklou dobou životnosti 3 až 5 let při 21 C. MS-BAT Náhradní baterie pro zálohování dat NAE35, NAE45 a NCE25. Dobíjitelná NiMH baterie: 3.6 V 500 mah, s obvyklou dobou životnosti 10 let při 21 C. MS-15KUPG-0 Upgrade na objektů pro NxE85 MS-MULTENGSW-6 Zahrnuje funkci ToggleTunnel pro převod NAE55/NIE55 na model NAE55 s umožněnou funkcí N2 tunelování. Není pro MS-NAE5510-OU nebo MS-NIE5510-OU. MS-RAP-0 Server Ready Access Portal poskytuje uživatelské rozhraní, které je přirozeným, doplňkovým rozšířením uživatelského rozhraní Metasys pro správu lokality. Pozn.: Tato možnost není nutná pro lokality, které mají ADS/ADX jako správce lokality, protože Ready Access Portal je již součástí ADS/ADX. MS-EXPORT-0 Exportní utilita extrahuje historické trendy, alarmová a prověřovací data ze systému a historická data prezentuje v různých formátech. Pozn.: Tato možnost není nutná pro lokality, které mají ADS/ADX jako správce lokality, protože Exportní utilita je již součástí ADS/ADX. AS-XFR100-1 Transformátor (třída 2, 24 Vstř., maximální výstup 92 VA), s krytem AS-XFR010-1 Transformátor (třída 2, 24 Vstř., maximální výstup 92 VA), bez krytu SC450RM1U (OEM část č.) Technické údaje Doporučené nepřetržité napájení UPS (Uninterruptable Power Supply) pro model NxE85: American Power Conversion (APC ) Smart-UPS SC 450VA, 280 W 120 VAC vstup/vástup s výstupním připojením NEMA 5-15R NAE35 a NAE45 (část 1 ze 2) Napájení Jmenovité 24 Vstř., napájení třída 2 (Severní Amerika), Safety Extra-Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 25 VA Provozní podmínky okolí 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky -40 ař 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Baterie pro zálohování dat Ochrana dat při výpadku napájení. Dobíjitelná NiMH baterie: 3.6 VDC 500 mah, s obvyklou dobou životnosti 5 až 7 let při 21 C, objednací kód výrobku: MS-BAT Procesor 192 MHz Renesas SH RISC procesor Paměť Flash 128 MB permanentní paměť pro operační systém, konfigurační data a pro ukládání a zálohování provozních dat a synchronní DRAM 128 MB pro provozní data Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows CE Síťová a sériová rozhraní Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Jeden opticky izolovaný port RS-485; 9600, 19.2k, 38.4k nebo 76.8k baudů (v závisloti na protokolu); 4-pólové konektorové svorky se zámkem (FC Bus k dispozici pouze u modelů NAE351x a NAE451x). Jeden sériový port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (port LONWORKS je k dispozici pouze u modelů NAE352x-x a NAE452x). Jeden sériový port RS-232-C, standardní 9-pinový konektor sub-d, jež podporuje všechny standardní rychlosti. Pouze u modelů bez doplňkového interního modemu existuje druhý sériový port, který podporuje volitelný, uživatelem dodávaný externí modem. Jeden sériový port USB se standardním USB konektorem, který podporuje volitelný, uživatelem dodávaný externí modem. Volba: Jeden telefonní port pro interní modem; až 56 Kbps; 6-pinový konektor RJ-11 (modely s doplňkovým interním modemem mají pouze jeden sériový port RS-232-C). Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 9

10 NAE35 a NAE45 (část 2 ze 2) Kryt Montáž Rozměry (výška x šířka x hloubka) Přepravní hmotnost Shoda NAE55 (část 1 ze 2) Napájení Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Na rovný povrch šrouby do tří montážních úchytů nebo na jednu lištu DIN. 131 x 270 x 62 mm Minimální prostor pro montáž NAE35 a NAE45: 210 x 350 x 110 mm 1,2 kg USA: Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, UL 916, zařízení pro řízení energie, Certifikace UL, S4977, UUKL verze, zařízení pro detekci kouře (pouze modely MS-NAE35x0-2U a MS-NAE45x0-2) Soulad FCC s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Certifikace UL, E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, signalizační zařízení; v souladu s půmyslovými standardy Kanady, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EC, v souladu s EN (Generic Emission Standard for Residential and Light Industry) a EN (Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment) Austrálie a Nový Zéland: Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) , certifikace BACnet Building Controller (B-BC) Jmenovité 24 Vstř., napájení třída 2 (Severní Amerika), Safety Extra-Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 50 VA Provozní podmínky okolí 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky 40 až 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Baterie pro zálohování dat Ochrana dat při výpadku napájení. Dobíjitelný gelový akumulátor: 12 V, 1.2 Ah, s obvyklou dobou životnosti 3 až 5 let při 21 C; objednací kód výrobku: MS-BAT Baterie pro zálohování hodin Udržuje hodiny reálného času při výpadku napájení. Baterie je umístěna na desce; obvyklá životnost 10 let při 21 C. Procesor 400 MHz Pentium class Geode GX533 procesor pro modely MS-NAE55xx-1 Paměť Flash 512 MB permanentní paměť pro operační systém, konfigurační data a pro ukládání a zálohování provozních dat pro modely MS-NAE55xx-1. Synchronní DRAM 256 MB pro provozní data Dynamická paměť pro všechny modely Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows XP Síťová a sériová rozhraní Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Dva opticky izolované porty RS-485; 9600, 19.2k, 38.4k nebo 76.8k baudů; 4-pólové konektorové svorky se zámkem. Dva sériové porty RS-232-C, standardní 9-pinové konektory sub-d, jež podporují všechny standardní rychlosti. Dva sériové porty USB, standardní USB konektory podporují volitelný, uživatelem dodávaný externí modem. Volby: Jeden telefonní port pro interní modem; až 56 Kbps; 6-pinový konektor RJ-11. Jeden LONWORKS port; FTT10 78 Kbps; zásuvné, 3-pólové konektorové svorky se zámkem (LONWORKS port je k dispozici pouze pro modely NAE552x-xxx). Kryt Plastový kryt s interním kovovým stíněním Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Montáž Na rovný povrch šrouby do čtyř montážních úchytů nebo dvě lišty DIN 10 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

11 NAE55 (část 2 ze 2) Rozměry (výška x šířka x hloubka) Přepravní hmotnost Shoda 226 x 332 x 96,5 mm, včetně montážních úchytů Minimální prostor pro montáž: 303 x 408 x 148 mm 2,9 kg USA: Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, UL 916, zařízení pro řízení energie Certifikace UL, S4977, UUKL verze, zařízení pro detekci kouře (pouze modely MS-NAE55x0-1U) Soulad FCC s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Certifikace UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, signalizační zařízení, v souladu s průmyslovými standardy Kanady, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EC, v souladu s EN (Generic Emission Standard for Residential and Light Industry) a EN (Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment) Austrália a Nový Zéland: Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) , certifikace BACnet Building Controller (B-BC) NAE85 Typ PC Dell PowerEdge R410 Napájení Vstř., 50/60 Hz Zdroj energie 480 W Provozní podmínky okolí 10 až 35 C; 20 až 80% RV, nekondenzující (tw max = 29 C) Skladovací podmínky -40 až 65 C; 5 až 95% RV, nekondenzující (tw max = 38 C) Ochrana dat Doporučeno UPS: American Power Conversion (APC ) Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, 120 VAC vstup/výstup, NEMA 5-15R výstupní připojení, OEM část č. SC450RM1U Procesor Intel Xeon E5506, 2.13 GHz, 4 MB Cache Paměť 2 GB DDR2, 1066 MHz, 2 x 1 GB, Single Ranked UDIMMs pro 1 procesor Hard Disk 2 x 160 GB 7.2K RPM Serial Advanced Technology Attachment (SATA), 8,9 cm Cabled 3 Gbps, konfigurace RAID 1 s přidáním SAS6/iR (regulátor SATA/SAS) Interní optický drive DVD ROM, SATA Operační systém Microsoft Windows Web Server 2008 OS s SP2, 32-bit x 86 verze AntiVirus Software Symantec AntiVirus Corporate Edition verze 11 Síťová a sériová rozhraní 2 RJ45 1 Gbps Ethernet Porty, Port 2 je blokován 2 video porty; 1 vpředu, 1 vzadu 1 9-pinový sériový port 4 USB porty (2 vpředu, 2 vzadu) Rozměry 4,3 x 43,4 x 62,7 cm (výška x šířka x hloubka) Montáž Serverová skříň EIA-310D Přepravní hmotnost 15,9 kg Soulad Evropa: Označení CE Pouze NAE: BACnet Testing Laboratories (BTL) Listed BACnet Building Controller (B-BC) Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 11

12 Požadavky pro instalaci/upgrade NxE85 Kód výrobku MS-NxE85SW-0 NxE85 software pro objektů (software pouze pro nové projekty) Doporučená platforma Paměť Hard Disk Operační systém Komunikace Ochrana dat Software Intel Xeon E5506, 2.13 GHz, 4 MB Cache 2 x 160 GB 7.2K RPM Serial Advanced Technology Attachment (SATA), 8,9 cm Cabled 3 Gbps, konfigurace RAID 1 s přidáním SAS6/iR (regulátor SATA/SAS) DVD ROM, SATA Minimálně 1 GB RAM Minimálně 160 GB Microsoft Windows 2003 OS 1 s SP2 Web Edition Microsoft Windows Web Server 2008 OS 2 s SP2 Síťové rozhraní Jedna karta 1 Gbps Ethernet síťového rozhraní 10/100/1000 Mbps (100 Mbps nebo lépe doporučená) Doporučeno UPS: American Power Conversion (APC ) Smart-UPS SC 450VA, 280 W, 120 VAC vstup/výstup, NEMA 5-15R výstupní připojení, OEM část č. SC450RM1U Microsoft Windows 2003 OS s SP2 Web Edition IIS verze 6.0 Microsoft.NET Framework verze 3.5 s SP1 Microsoft Windows Web Server OS 2008 IIS verze 7.0 Microsoft.NET Framework verze 3.5 s SP1 1. Podporujeme verzi 32-bit x86. Nepodporujeme verzi x Podporujeme verzi 32-bit x86 s Hyper-V. Nepodporujeme verzi x64. Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto specifikace je nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls nebo jejím zástupcem. Johnson Controls, Inc. není odpovědný za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků. USA - prohlášení o shodě Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitám pro digitální zařízení třídy A podle směrnice FCC, část 15. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením při provozu tohoto zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé vysokofrekvenční rušení. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení, a v tomto případě bude na uživateli, aby provedl nápravu na vlastní náklady. Kanada - prohlášení o shodě Toto digitální zařízení třídy A splňuje všechny požadavky kanadských nařízení Interference-Causing Equipment Regulations. Building Efficiency 507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI Metasys and Johnson Controls are registered trademarks of Johnson Controls, Inc. All other marks herein are the marks of their respective owners Johnson Controls, Inc. 12 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin Published in U.S.A.

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

Rozšířená architektura systému Metasys

Rozšířená architektura systému Metasys Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - Rozšířená architektura systému Metasys Datum vydání - 0110/0610CZ Architektura systému automatizace

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Produktový buletin. Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - ZRF1800 Datum vydání - 0110/0610CZ

Produktový buletin. Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - ZRF1800 Datum vydání - 0110/0610CZ Bezdrátový systém polní sběrnice řady ZFR1800 Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - ZRF1800 Datum vydání - 0110/0610CZ Bezdrátový systém polní sběrnice řady ZFR1800 používá

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly KVM Pokročilá

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Ovládací jednotky FED

Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED Ovládací jednotky FED hlavní údaje Multifunkční při použití Rozhraní člověk-stroj FED slouží ke zjednodušení řízení úloh automatizace na úrovni strojů a udávají nové měřítko pro funkce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť

SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť TIA na dosah 2014 SCALANCE XM-400 Více možností pro Vaši síť siemens.cz/x-400 SCALANCE X-400 L3 switch Vlastnosti / aplikace Strukturování výrobních segmentů VLAN, L3 routing Připojení do stávající výrobní

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Řada jednotek BT-line Online webová správa

Řada jednotek BT-line Online webová správa Bluetooth marketing Marketingová technologie pro distribuci mobilního obsahu do mobilních telefonů. Rozesílá obsah jen v určité oblasti, přímo zákazníkům a s nulovými náklady na zákazníka. Řada jednotek

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Centrála EBI a SymmetrE. Václav Matz

Centrála EBI a SymmetrE. Václav Matz Centrála EBI a SymmetrE Václav Matz Honeywell Home and Building Control; Měření a regulace pro vytápění, klimatizace a větrání v budovách Měření a regulace pro centrální zásobování teplem Elektronické

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

BACnet router pro BACnet//IP BACnet/LonTalk BACnet MS/TP

BACnet router pro BACnet//IP BACnet/LonTalk BACnet MS/TP s 9 270 Desigo PX BACnet router pro BACnet//IP BACnet/LonTalk BACnet MS/TP PXG3.L PXG3.M Propojuje sítě BAC/IP, BACnet/LonTalk (pouze typ PXG3.L), a BACnet MS/TP Vyhovuje ANSI/ASHRAE 135-2010 Vyhovuje

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Poskytněte zákazníkům bezpečný přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot.

Poskytněte zákazníkům bezpečný přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot. Poskytněte zákazníkům bezpečný přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot. Úvod a představení produktu Požadavek připojení na Internet se stává téměř samozřejmostí nejen v práci, ale i na cestách,

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.61 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

modunet292: Rozhraní novanet-ethernet

modunet292: Rozhraní novanet-ethernet SAUTER EY-modulo 2 PDS 96.015 cz Katalogový list EY-BU292 : Rozhraní - Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTER EY-modulo 2 integrováno do známé IP technologie Oblast použití Parametrování

Více

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Prezentace pro Kraj Vysočina 1. 2. 2006 Jiří Palkovský Petržílkova 23, Praha 5 tel. +420 251 610 285 fax:

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu. 1. USB 2.0 1 2 3 5 6 4 2. Externí IR 3. Mikrofon 4. Audio výstup 5. Optický audio výstup 6. Gigabit LAN 7 8 9 10 7. esata port 8. HDMI 1.4a 9. DVI 10. Napájení

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více