Síťová automatizační jednotka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťová automatizační jednotka"

Transkript

1 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin MS-NAE35xx-x, MS-NAE45xx-x MS-NAE55xx-x, NAE Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - NAE Datum vydání /0610CZ Jednotky NAE umožňují připojení IP a webový přístup do systému řízení budovy Metasys (BMS). Jednotka NAE používá komunikační technologie z oblasti průmyslové automatizace budov, včetně protokolu BACnet, sítě LONWORKS a N2 Bus. Použitím těchto technologií jednotka NAE monitoruje a řídí topná, ventilační a klimatizační zařízení (HVAC), osvětlení, zabezpečení, požární ochranu a řízení přístupu. Jednotky NAE nabízí monitorování a řízení technologií budovy, správu alarmů a událostí, výměnu dat, trendování, řízení energie, časové plánování a ukládání dat. Jednotky NAE mají zabudováno uživatelské rozhraní a podporují přístup přes internetový prohlížeč z několika míst současně a využívají ochranu heslem a zabezpečovací metody používané IT. Jednotky řady NAE55 podporují úplnou řadu řídicích vlastností a funkcí pro rozlehlá zařízení a technicky náročné budovy a komplexy. Tabulka 1: Vlastnosti a výhody Vlastnosti Komunikace používá obecně přijímané IT standardy na úrovni automatizace a podniku Uživatelské rozhraní je založeno na internetovém prohlížeči Funkce správce lokality Podporuje webové služby na automatizační úrovni Uživatelské rozhraní a software pro online konfigurování systému jsou začleněny v NAE Řízení sítí polních regulátorů včetně BACnet MS/TP, N2 Bus, sítě LONWORKS a zařízení BACnet IP Různé možnosti připojení pro přístup k datům Výhody Síťová automatizační jednotka NAE55 Jednotky řady NAE35/NAE45 rozšiřují schopnosti jednotky NAE na menší budovy a umožňují širší distribuci řídicích funkcí v rozsáhlejších zařízeních. Jednotka NAE85 je vysokokapacitní model NAE. Toto zařízení umožňuje integraci rozsáhlých systémů BACnet a může být použito místo několika jednotek NAE. Systém může být instalován na stávající IT infrastrukturu v rámci budovy nebo podniku a používá standardní IT komunikační služby přes podnikový intranet, WAN nebo veřejný Internet chráněný firewallem. K systémovým datům v NAE lze přistupovat z kteréhokoliv standardního zařízení s internetovým prohlížečem, které je připojeno k síti včetně vzdálených uživatelů připojených přes telefonní linku nebo přes poskytovatele internetových služeb (providera). Uživatel přistupuje ke všem datům v jedné lokalitě prostřednictvím jediného zařízení. Správce lokality koordinuje zobrazování dat z několika zařízení NAE kvůli snadnější navigaci celou lokalitou. Umožňuje vytvářet pokročilá datová rozhraní a aplikace specifické pro váš podnik. Systém dovoluje konfigurování, uvedení do provozu, archivaci dat, monitorování, povelování a diagnostiku systému z jakéhokoliv zařízení s internetovým prohlížečem. Samostatný software pracovní stanice není vyžadován. Podporuje propojitelnost s otevřenými standardními sítěmi, čímž zajišťuje kompletní pružnost při výběru polních zařízení. Mezi podporované protokoly patří BACnet Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), BACnet IP, LONWORKS a N2. Webový prohlížeč může být připojen přes Internet Protocol (IP) pomocí portu Ethernet nebo přímo k sériovému portu RS-232. Pro připojení modemem použijte volitelný interní nebo externí modem. Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 1

2 Zasíťování NAE NAE mají několik různých možností připojení, které umožňují vytvořit mimořádně flexibilní síť na automatizační a podnikové úrovni řídicího systému, stejně jako na úrovni polních regulátorů a úrovni sběru dat. Přístup přes internetový prohlížeč Uživatel má přístup k datům v jednotce NAE přes jakékoliv PC (desktop nebo laptop), na kterém je instalován standardní internetový prohlížeč. Zařízení uživatelského rozhraní nevyžaduje speciální software pracovní stanice, pouze internetový prohlížeč a Java plug-in. Internetový prohlížeč lze nastavit tak, aby umožňoval přístup k NAE přímo přes IP síť nebo přes Internet nebo veřejné telefonní služby. Síť Ethernet IP Jednotka NAE se připojuje přímo k síti Ethernet rychlostí 10 nebo 100 Mb/s. Jednotku NAE85 lze také připojit k sítím rychlostí 1 Gb/s. Několik jednotek NAE komunikuje mezi sebou přes síť a jedna jednotka NAE se chová jako správce lokality. Správce lokality je pro zařízení s uživatelským rozhraním v lokalitě přístupovým bodem do sítě. Přenos dat po síti používá standardní IT protokoly, služby a formáty. Sítě v různých budovách lze propojit prostřednictvím standardních technologií WAN a poskytovatelů síťových služeb. Rychlost přenosu závisí na použité technologii. Vzdálené NAE Vzdálený přístup k NAE lze navázat přes WAN, Internet prostřednictvím linky poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo přes veřejnou telefonní síť prostřednictvím modemu a protokolu Point-to-Point (PPP). Jednotka NAE nabízí doplňkově interní modem; většina modelů podporuje externí modem. Aplikační a datový server (ADS) /rozšířený aplikační a datový server (ADX) ADS/ADX je doplňkový softwarový balík pracující na hardwarové serverové platformě, která poskytuje prostor pro ukládání databáze konfigurace systému, zápis a archivaci trendů, zápis a archivaci alarmů a prověřovacího záznamu (audit trail) a grafiky. Server ADS/ADX může být také konfigurován jako správce lokality, který umožňuje přístup více současným uživatelům a koordinuje přístup ke všem komponentům v lokalitě přes jakýkoliv internetový prohlížeč připojený k síti, Internetu nebo telefonní lince s modemem. Více informací o ADS a ADX naleznete v produktovém buletinu pro Aplikační a datový server (LIT ). Polní sítě a protokoly Jako integrační zařízení jednotka NAE přesouvá data z jedné sítě do další a vysílá data z polních sítí na automatizační a podnikovou úroveň sítě, což umožňuje vašemu systému pracovat jako jediná skutečná řídicí síť. Komunikace na úrovni automatizace NAE si předávají technická data prostřednictvím zpráv peer-to-peer přes síť Ethernet IP. To znamená, že každé zařízení NAE sdílí data a má přístup k informacím na všech ostatních uzlech NAE v síti, čímž může koordinovat všechny funkce systému řízení budovy na úrovni automatizace. Protokol BACnet Komunikace automatizační úrovně také podporuje protokol BACnet a usnadňuje integraci dalších systémů a zařízení, která v síti tento standardní protokol používají. Nadřazená řídicí jednotka N30 od Johnson Controls může být použitím služeb BACnet na automatizační úrovni také integrována do sítě NAE. Jednotka NAE podporuje služby a objekty BACnet typicky používané pracovní stanicí a polními regulátory, včetně služeb BACnet pro alarmy a události. V technickém buletinu NAE/NCE Protocol Implementation Conformance Statement (LIT ) naleznete informace o shodě s BACnet a o podporovaných stavebních blocích pro vzájemnou součinnost BACnet. Polní regulátor MS/TP (FC) Bus BACnet MS/TP FC Bus je standardní peer-to-peer multimaster protokol, kde každé master zařízení přijímá a předává zdrojové zprávy jakémukoliv zařízení na síti. Jednotky NAE lze připojit přes MS/TP FC Bus k polním regulátorům systému Metasys, včetně polních regulátorů FEC16 a FEC26, regulátorů VMA16 (variable-air-volume) a řídicích modulů I/O - IOM17, IOM27, IOM37 a IOM47. 2 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

3 Jednotky NAE mohou také komunikovat přes FC Bus s termostatickými regulátory řady TEC26xx a se zařízeními MS/TP třetí strany, která splňují standardní BACnet protokol podle American National Standards Institute/American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE) Standard Ready Access Portal UI on Handheld Device Web Browser accessing Ready Access Portal or Site Management Portal UI ADS/ADX Site Director Web Browser accessing Ready Access Portal or Site Management Portal UI Firewall Internet FEC VMA16 NAE45 LONWORKS Network NAE55 FC Bus (BACnet MS/TP) FEC IP Network NAE85 IOM WRZ Sensor ZFR Coordinator FIG:nae_ntwrk IOM ZFR Wireless Field Bus IOM VMA16 IOM Network Sensor Network Sensor SA Bus Network Sensor SA Bus IOM WRZ Sensor FEC Obrázek 1: Síť Metasys s několika jednotkami NAE N2 Bus N2 Bus je polní komunikační rozhraní Johnson Controls, které propojuje regulátory ASC (Application Specific Controllers) a programovatelné regulátory s nadřazeným regulátorem. Mezi regulátory ASC patří regulátory AHU (Air Handling Unit), UNT (Unitary), VAV a zařízení VAV modulárních sestav. Programovatelné regulátory zahrnují DX9100. N2 Bus také podporuje zařízení kompatibilní s Metasys od ostatních výrobců a Metasys Integrator. Modely NAE55 mohou směrovat komunikaci z regulátoru konkrétní aplikace nebo N2 kompatibilního zařízení k jednotce NAE přes síť IP, čímž nabízejí větší flexibilitu v používání produktů. Tyto modely umožňují spojení se vzdálenými zařízeními N2 a NAE pomocí N2 tunelování přes Ethernet. Více informací získáte v technickém buletinu SECVT (LIT ). LONWORKS Bus Jednotky řady NAE nabízejí modely, které mohou dohlížet na zařízení LONWORKS. Zařízení LONWORKS jsou podporována, jestliže síťové rozhraní vyhovuje směrnicím LONMARK a používá zařízení pro přenos dat volné topologie FTT10. Síťové rozhraní LONWORKS v jednotkách řady NAE podporuje všechna současná certifikovaná zařízení LONMARK od Johnson Controls, včetně regulátorů řady LN, zařízení řady NexSys a povoleného programovatelného kontroleru LONWORKS FSC (Flexible System Controller). Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 3

4 Software pro efektivní provoz budovy Jednotky NAE jsou dodávány s nejnovější vezí softwaru systému Metasys, který nabízí následující funkce: Uživatelské rozhraní systému Metasys poskytuje formátovaná data a grafické obrazovky jakémukoliv podporovanému webovému prohlížeči. Oprávnění uživatelé se jednoduše přihlásí k jednotce NAE z webového prohlížeče a získají tak uživatelské rozhraní. Toto zabudované uživatelské rozhraní je ideální pro menší sítě a vzdálené lokality, kde není vyžadováno pro podporu uživatelského rozhraní samostatné PC. Obrázek 2: Uživatelské rozhraní Metasys Zabezpečení systému umožňuje jednotce NAE rozpoznat legitimní uživatele tak, že je v uživatelském rozhraní internetového prohlížeče zadáno uživatelské ID a heslo. Uživatelská přístupová data jsou při přenosu a v databázi NAE zakódována a administrátor uživatelského zabezpečení spravuje profily a účty (přístupové úrovně a další specifická privilegia přístupu). Základní přístup umožňuje uživatelům s uživatelským účtem typu Základní přístup přistupovat na základě přidělených oprávnění pouze k podmnožině možností standardního uživatelského rozhraní. Monitorování a řízení všech mechanických a elektrických systémů v typických budovách sběrem dat z polních zařízení a následná koordinace a zasílání příkazů do zařízení při požadované prioritě. Globální vyhledávání umožňuje vyhledávat v systému Metasys a pracovat se seznamy objektů, které mohou být použity dalšími funkcemi pro povelování, trendování, provádění výpisů a výběr objektů. Globální příkaz umožňuje zaslat jeden příkaz více objektům a zobrazit si soubor s výsledky provedení příkazu. Zaznamenávání transakcí protokoluje všechny uživatelské akce vykonávané prostřednictvím NAE. Zpracování alarmů a událostí umožňuje jednotce NAE vysílat alarmovou nebo událostní zprávu k online internetovým prohlížečům, pagerům, ovým serverům, síťovým systémům a sériovým tiskárnám. Informace o alarmech a událostech lze také v NAE archivovat a zobrazovat a vysílat do serveru ADS/ADX. Historická trendová data mohou být jednotkou NAE sbírána pro jakoukoliv monitorovanou hodnotu v uživatelem definovaných periodách nebo může být trendování založeno na vzorkování změny hodnoty - COV (Change-of-Value). Trendové archivační soubory jsou užitečné pro analyzování výkonu systémů pro řízení budovy a lokalizaci zdroje problémů v systému. Informace archivačního souboru lze přenést do historické databáze na serveru ADS/ADX, jestliže jsou soubory jednotky NAE plné nebo v uživatelem definovaných intervalech. Totalizace - načítání dat monitoruje spotřebu energie (a dalších médií) a umožňuje generovat přehledy rozdělení nákladů mezi odběrateli pro snížení spotřeby energie a nákladů a poskytuje data pro servisní a údržbové programy a včasnou identifikaci možných problémů v systému. Trendové studie umožňují zobrazit více trendových rozšíření v jednom zobrazení pro monitorování a řešení problémů v systému ve vaší lokalitě. Časové plány umožňují uživatelům definovat periody obsazení budovy a časy spuštění a zastavení mechanických nebo elektrických zařízení. Provozní parametry lze nastavit podle času dne, jednoho nebo více dní v týdnu, svátku nebo příslušného kalendářního data. 4 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

5 Celosíťová vzájemná vazba systémů umožňuje jednotce NAE získávat informace z polních regulátorů, provádět logické operace a vydávat řadu řídicích pokynů dalším regulátorům kdekoliv v síti. Optimální spuštění automaticky určuje správný čas spuštění topných nebo chladicích systémů tak, aby zařízení bylo připraveno na obsazení budovy osobami v plánovaném čase. Samočinně se nastavuje podle sezónních změn a minimalizuje spotřebu energie. Omezení spotřeby a přesouvání zátěže (DLLR) monitoruje měřiče elektřiny, plynu, páry nebo vody a automaticky vypíná zařízení podle uživatelem nastavených hranic. Nastavené hranice spotřeby pomáhají při řízení nákladů spotřeby energie. Přesouvání zátěže slouží k řízení úrovně výkonu vybraných zařízení za účelem snížení celkové spotřeby energie. Komfortní přeřízení umožňuje stanovovat priority odpínání jednotlivých spotřebičů. Správa konfigurace databáze umožňuje uživateli v offline režimu definovat konfiguraci systému a databáze informačních bodů a později je přes síť nahrát do jednotky NAE. Veškerý software vyžadovaný pro konfigurování databáze je umístěn v SCT nebo NAE a uživatelé nemusí mít kvůli provádění oprávněných změn lokální kopii databáze na PC s internetovým prohlížečem. Metasys pro schválená prostředí (MVE) Rozšířená architektura systému Metasys pro schválená prostředí (MVE - Metasys for Validated Environments) je navržena pro zákazníky Johnson Controls, kteří musí splňovat požadavky agentury FDA (Food and Drug Administration) stanovené v nadpisu 21 federálního zákona (část 11) a jiné požadavky týkající se elektronických informací. MVE poskytuje: přesné digitální řízení prostředí dané lokality elektronické záznamy a podpisy časové údaje prověřovacích záznamů a událostí bezpečný uživatelský přístup pokročilý reporting založený na internetovém prohlížeči škálovatelná konfigurace intuitivní uživatelské rozhraní internetového prohlížeče Funkce MVE je k dispozici pouze pro modely NAE55. Hardwarové vlastnosti NAE35, NAE45 a NAE55 Obrázek 3: Síťová automatizační jednotka V závislosti na modelu (NAE35, NAE45 (obrázek 3) a NAE55) nabízejí jednotky NAE následující vlastnosti pro řízení budov: průmyslový počítač typu SBC (Single Board Computer) permanentní paměť Flash, do které se ukládají všechny programy a data standardní připojení USB záložní baterie pro ukládání dat z paměti DRAM do paměti Flash při výpadku napájení hodiny reálného času s vlastní záložní baterií diody LED usnadňující servis a pro indikaci napájení, komunikace a případných problému doplňkový interní modem odnímatelné šroubové svorkovnice pro připojení napájení 24 Vstř. a sítě N2 Bus standardní 9-pinové konektory sub-d pro sériové porty RS-232-C telefonní konektor RJ-11 pro interní modem Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 5

6 konektor RJ-45 pro připojení Ethernetu NAE85 NAE85 nepodporuje: polní regulátory BACnet MS/TP sítě N2 Obrázek 4: Síťová automatizační jednotka Jednotka NAE85 (obrázek 4) má většinu stejných funkcí a vlastností jako modely NAE35, NAE45 a NAE55, přičemž nabízí škálovatelný design a je používána pro integraci velkého počtu zařízení BACnet I/P do sítě Metasys. Jednotka NAE85 je k dispozici v konfiguraci montáže do racku 1U. sítě LONWORKS připojení k serveru ADS/ADX přes telefonní linku příkaz pro reset zařízení z uživatelského rozhraní Metasys upgrade pomocí aktualizačního nástroje NAE/NIE Porovnání modelů NAE V tabulce 2 je uvedeno stručné porovnání vlastností různých modelů NAE (ne u všech modelů jsou k dispozici všechny vlastnosti). Tabulka 2: Porovnání vlastností modelů NAE Vlastnosti NAE85 NAE55 NAE45 NAE35 Počet rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP Žádné Maximální počet zařízení N2 nebo MS/TP na rozhraní Žádné Maximální počet objektů Model s interním modemem Ne Ano Ano Ano Sériové porty RS-232-C Žádné 2 1 nebo 2 1 nebo 2 Sériové porty USB Porty RS-485 Žádné 2 Ano Ano Ethernet port Podpora sítě LONWORKS (počet zařízení) Ne Ano (255) Ano (127) Ano (64) Aplikace řízení odvodu kouře (dle UUKL) Ne Ano Ano Ano N2 tunelování přes Ethernet Ne Ano Ne Ne 1. Standard je objektů; k dispozici je upgrade pro objektů Závěr Jednotka NAE potvrzuje vedoucí roli Johnson Controls v oblasti průmyslu automatizace budovy a jako inovátora v řešeních pro úplnou správu budov. Integrace informačních technologií a internetových standardů do jednotky NAE, stejně jako použití otevřených protokolů pro polní sítě, přináší výhody globální komunikace a průmyslového řízení do jednoho systému. Přístup přes internetový prohlížeč z jakékoliv lokality je hlavním prvkem pro efektivní použití automatizační sítě. Systém Metasys je nadále integrační sítí v rámci budovy a nyní byl rozšířen tak, aby překlenul mezeru mezi tradičními řídicími systémy a systémy podnikových administrativních a komunikačních sítí. Jednotka NAE a síť Metasys podporující web jsou uvážlivými investicemi, které přinesou výnosy vlastníkům budov a operátorům daleko v budoucnosti. 6 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

7 Objednací údaje Pro objednání jednotek NAE kontaktujte nejbližší zastoupení Johnson Controls. V tabulce 3 naleznete objednací údaje pro NAE35, v tabulce 4 pro NAE45, v tabulce 5 pro NAE55, v tabulce 6 pro NAE85 a v tabulce 7 pro příslušenství. Tabulka 3: Objednací údaje NAE35 Objednací kód 1 Popis MS-NAE35xx-xxx (základní vlastnosti každé NAE35) MS-NAE MS-NAE3510-2U MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE3520-2U MS-NAE MS-NAE MS-NAE Síťová automatizační jednotka NAE35: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má sériový port RS-232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), zahrnuje interní modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485); podporuje režim Základní přístup a má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485); podporuje režim Základní přístup a zahrnuje interní modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 50 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, podporuje režim Základní přístup a má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, podporuje režim Základní přístup a zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 64 zařízení. 1. Některé modely jsou rovněž k dispozici v americké verzi (na konec objednacího kódu přidejte G). Pro náhradní díly přidejte na konec kódu Tabulka 4: Objednací údaje NAE45 (část 1 ze 2) Objednací kód 1 Popis MS-NAE45xx-xxx (základní vlastnosti každé NAE45) MS-NAE MS-NAE4510-2U MS-NAE Síťová automatizační jednotka NAE45: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má jeden sériový port RS-232-C, jeden sériový port USB, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485), zahrnuje interní modem. Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 7

8 Tabulka 4: Objednací údaje NAE45 (část 2 ze 2) Objednací kód 1 Popis MS-NAE MS-NAE4520-2U MS-NAE Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 127 zařízení. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, má další sériový port RS-232-C pro volitelný externí modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 127 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje jedno rozhraní LONWORKS, zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 127 zařízení. 1. Některé modely jsou rovněž k dispozici v americké verzi (na konec objednacího kódu přidejte G). Pro náhradní díly přidejte na konec kódu Tabulka 5: Objednací údaje NAE55 Objednací Popis kód 1 MS-NAE55xx-x (zákl. vlastnosti každé NAE55) MS-NAE MS-NAE5510-1U MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE MS-NAE5520-1U MS-NAE Síťová automatizační jednotka NAE55: vyžaduje napájení 24 Vstř. Každý model má dva sériové porty RS-232-C, dva sériové porty USB, dva porty RS-485, jeden Ethernet port a baterii pro zálohování dat MS-BAT Na rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP je podporováno až 100 zařízení. Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP), zahrnuje interní modem. Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Pozn.: Modely MS-NAE podporují N2 tunelování na rozhraní N2 (pouze). Podporuje současně dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP), zahrnuje interní modem. Pozn.: Modely MS-NAE podporují N2 tunelování na rozhraní N2 (pouze). Podporuje rozhraní LONWORKS a dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 255 zařízení. Podporuje rozhraní LONWORKS a dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP). Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 255 zařízení. Pozn.: Tento model je veden jako UL, File S4977, UUKL verze Smoke Control Equipment. Podporuje rozhraní LONWORKS a dvě rozhraní N2 nebo BACnet MS/TP (RS-485) (nebo jedno rozhraní N2 a jedno rozhraní BACnet MS/TP), zahrnuje interní modem. Na rozhraní LONWORKS je podporováno až 255 zařízení. 1. Některé modely jsou rovněž k dispozici v americké verzi (na konec objednacího kódu přidejte G). Pro evropskou verzi NAE55 přidejte na konec objednacího kódu E. Pro náhradní díly přidejte na konec kódu Tabulka 6: Objednací údaje NAE85 Objednací kód Popis MS-NIE Model NxE85 pro montáž do racku 1U. Pozn.: Modely NAE85 jsou dodávány jako modely MS-NIE Pro změnu NIE85 na NAE85 použijte funkci ChangeModel v softwaru Metasys NxE85. MS-NxE85SW-0 Software NxE85 pro objektů (software pouze pro nové projekty) 1. Standardní modely NxE85 podporují objektů; k dispozici je upgrade pro objektů. 8 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

9 Tabulka 7: Objednací údaje příslušenství NAE Objednací kód Popis MS-BAT Náhradní baterie pro zálohování dat NAE55 a NIE55. Dobíjitelný gelový akumulátor: 12 V, 1.2 Ah, s obvyklou dobou životnosti 3 až 5 let při 21 C. MS-BAT Náhradní baterie pro zálohování dat NAE35, NAE45 a NCE25. Dobíjitelná NiMH baterie: 3.6 V 500 mah, s obvyklou dobou životnosti 10 let při 21 C. MS-15KUPG-0 Upgrade na objektů pro NxE85 MS-MULTENGSW-6 Zahrnuje funkci ToggleTunnel pro převod NAE55/NIE55 na model NAE55 s umožněnou funkcí N2 tunelování. Není pro MS-NAE5510-OU nebo MS-NIE5510-OU. MS-RAP-0 Server Ready Access Portal poskytuje uživatelské rozhraní, které je přirozeným, doplňkovým rozšířením uživatelského rozhraní Metasys pro správu lokality. Pozn.: Tato možnost není nutná pro lokality, které mají ADS/ADX jako správce lokality, protože Ready Access Portal je již součástí ADS/ADX. MS-EXPORT-0 Exportní utilita extrahuje historické trendy, alarmová a prověřovací data ze systému a historická data prezentuje v různých formátech. Pozn.: Tato možnost není nutná pro lokality, které mají ADS/ADX jako správce lokality, protože Exportní utilita je již součástí ADS/ADX. AS-XFR100-1 Transformátor (třída 2, 24 Vstř., maximální výstup 92 VA), s krytem AS-XFR010-1 Transformátor (třída 2, 24 Vstř., maximální výstup 92 VA), bez krytu SC450RM1U (OEM část č.) Technické údaje Doporučené nepřetržité napájení UPS (Uninterruptable Power Supply) pro model NxE85: American Power Conversion (APC ) Smart-UPS SC 450VA, 280 W 120 VAC vstup/vástup s výstupním připojením NEMA 5-15R NAE35 a NAE45 (část 1 ze 2) Napájení Jmenovité 24 Vstř., napájení třída 2 (Severní Amerika), Safety Extra-Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 25 VA Provozní podmínky okolí 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky -40 ař 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Baterie pro zálohování dat Ochrana dat při výpadku napájení. Dobíjitelná NiMH baterie: 3.6 VDC 500 mah, s obvyklou dobou životnosti 5 až 7 let při 21 C, objednací kód výrobku: MS-BAT Procesor 192 MHz Renesas SH RISC procesor Paměť Flash 128 MB permanentní paměť pro operační systém, konfigurační data a pro ukládání a zálohování provozních dat a synchronní DRAM 128 MB pro provozní data Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows CE Síťová a sériová rozhraní Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Jeden opticky izolovaný port RS-485; 9600, 19.2k, 38.4k nebo 76.8k baudů (v závisloti na protokolu); 4-pólové konektorové svorky se zámkem (FC Bus k dispozici pouze u modelů NAE351x a NAE451x). Jeden sériový port LONWORKS; FTT10 78 Kbps; 3-pólové konektorové svorky se zámkem (port LONWORKS je k dispozici pouze u modelů NAE352x-x a NAE452x). Jeden sériový port RS-232-C, standardní 9-pinový konektor sub-d, jež podporuje všechny standardní rychlosti. Pouze u modelů bez doplňkového interního modemu existuje druhý sériový port, který podporuje volitelný, uživatelem dodávaný externí modem. Jeden sériový port USB se standardním USB konektorem, který podporuje volitelný, uživatelem dodávaný externí modem. Volba: Jeden telefonní port pro interní modem; až 56 Kbps; 6-pinový konektor RJ-11 (modely s doplňkovým interním modemem mají pouze jeden sériový port RS-232-C). Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 9

10 NAE35 a NAE45 (část 2 ze 2) Kryt Montáž Rozměry (výška x šířka x hloubka) Přepravní hmotnost Shoda NAE55 (část 1 ze 2) Napájení Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Na rovný povrch šrouby do tří montážních úchytů nebo na jednu lištu DIN. 131 x 270 x 62 mm Minimální prostor pro montáž NAE35 a NAE45: 210 x 350 x 110 mm 1,2 kg USA: Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, UL 916, zařízení pro řízení energie, Certifikace UL, S4977, UUKL verze, zařízení pro detekci kouře (pouze modely MS-NAE35x0-2U a MS-NAE45x0-2) Soulad FCC s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Certifikace UL, E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, signalizační zařízení; v souladu s půmyslovými standardy Kanady, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EC, v souladu s EN (Generic Emission Standard for Residential and Light Industry) a EN (Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment) Austrálie a Nový Zéland: Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) , certifikace BACnet Building Controller (B-BC) Jmenovité 24 Vstř., napájení třída 2 (Severní Amerika), Safety Extra-Low Voltage (SELV) - Evropa, 50/60 Hz (minimálně 20 Vstř. až maximálně 30 Vstř.) Spotřeba Maximálně 50 VA Provozní podmínky okolí 0 až 50 C; 10 až 90% RV, maximální rosný bod 30 C Skladovací podmínky 40 až 70 C; 5 až 95% RV, maximální rosný bod 30 C Baterie pro zálohování dat Ochrana dat při výpadku napájení. Dobíjitelný gelový akumulátor: 12 V, 1.2 Ah, s obvyklou dobou životnosti 3 až 5 let při 21 C; objednací kód výrobku: MS-BAT Baterie pro zálohování hodin Udržuje hodiny reálného času při výpadku napájení. Baterie je umístěna na desce; obvyklá životnost 10 let při 21 C. Procesor 400 MHz Pentium class Geode GX533 procesor pro modely MS-NAE55xx-1 Paměť Flash 512 MB permanentní paměť pro operační systém, konfigurační data a pro ukládání a zálohování provozních dat pro modely MS-NAE55xx-1. Synchronní DRAM 256 MB pro provozní data Dynamická paměť pro všechny modely Operační systém Zabudovaný Microsoft Windows XP Síťová a sériová rozhraní Ethernet port; 10/100 MB; 8-pinový konektor RJ-45 Dva opticky izolované porty RS-485; 9600, 19.2k, 38.4k nebo 76.8k baudů; 4-pólové konektorové svorky se zámkem. Dva sériové porty RS-232-C, standardní 9-pinové konektory sub-d, jež podporují všechny standardní rychlosti. Dva sériové porty USB, standardní USB konektory podporují volitelný, uživatelem dodávaný externí modem. Volby: Jeden telefonní port pro interní modem; až 56 Kbps; 6-pinový konektor RJ-11. Jeden LONWORKS port; FTT10 78 Kbps; zásuvné, 3-pólové konektorové svorky se zámkem (LONWORKS port je k dispozici pouze pro modely NAE552x-xxx). Kryt Plastový kryt s interním kovovým stíněním Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94-5VB Třída krytí: IP20 (IEC 60529) Montáž Na rovný povrch šrouby do čtyř montážních úchytů nebo dvě lišty DIN 10 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin

11 NAE55 (část 2 ze 2) Rozměry (výška x šířka x hloubka) Přepravní hmotnost Shoda 226 x 332 x 96,5 mm, včetně montážních úchytů Minimální prostor pro montáž: 303 x 408 x 148 mm 2,9 kg USA: Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, UL 916, zařízení pro řízení energie Certifikace UL, S4977, UUKL verze, zařízení pro detekci kouře (pouze modely MS-NAE55x0-1U) Soulad FCC s CFR47, část 15, podčást B, třída A Kanada: Certifikace UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, signalizační zařízení, v souladu s průmyslovými standardy Kanady, ICES-003 Evropa: Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EC, v souladu s EN (Generic Emission Standard for Residential and Light Industry) a EN (Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment) Austrália a Nový Zéland: Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ Mezinárodní BACnet: BACnet Testing Laboratories (BTL) , certifikace BACnet Building Controller (B-BC) NAE85 Typ PC Dell PowerEdge R410 Napájení Vstř., 50/60 Hz Zdroj energie 480 W Provozní podmínky okolí 10 až 35 C; 20 až 80% RV, nekondenzující (tw max = 29 C) Skladovací podmínky -40 až 65 C; 5 až 95% RV, nekondenzující (tw max = 38 C) Ochrana dat Doporučeno UPS: American Power Conversion (APC ) Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, 120 VAC vstup/výstup, NEMA 5-15R výstupní připojení, OEM část č. SC450RM1U Procesor Intel Xeon E5506, 2.13 GHz, 4 MB Cache Paměť 2 GB DDR2, 1066 MHz, 2 x 1 GB, Single Ranked UDIMMs pro 1 procesor Hard Disk 2 x 160 GB 7.2K RPM Serial Advanced Technology Attachment (SATA), 8,9 cm Cabled 3 Gbps, konfigurace RAID 1 s přidáním SAS6/iR (regulátor SATA/SAS) Interní optický drive DVD ROM, SATA Operační systém Microsoft Windows Web Server 2008 OS s SP2, 32-bit x 86 verze AntiVirus Software Symantec AntiVirus Corporate Edition verze 11 Síťová a sériová rozhraní 2 RJ45 1 Gbps Ethernet Porty, Port 2 je blokován 2 video porty; 1 vpředu, 1 vzadu 1 9-pinový sériový port 4 USB porty (2 vpředu, 2 vzadu) Rozměry 4,3 x 43,4 x 62,7 cm (výška x šířka x hloubka) Montáž Serverová skříň EIA-310D Přepravní hmotnost 15,9 kg Soulad Evropa: Označení CE Pouze NAE: BACnet Testing Laboratories (BTL) Listed BACnet Building Controller (B-BC) Síťová automatizační jednotka Produktový buletin 11

12 Požadavky pro instalaci/upgrade NxE85 Kód výrobku MS-NxE85SW-0 NxE85 software pro objektů (software pouze pro nové projekty) Doporučená platforma Paměť Hard Disk Operační systém Komunikace Ochrana dat Software Intel Xeon E5506, 2.13 GHz, 4 MB Cache 2 x 160 GB 7.2K RPM Serial Advanced Technology Attachment (SATA), 8,9 cm Cabled 3 Gbps, konfigurace RAID 1 s přidáním SAS6/iR (regulátor SATA/SAS) DVD ROM, SATA Minimálně 1 GB RAM Minimálně 160 GB Microsoft Windows 2003 OS 1 s SP2 Web Edition Microsoft Windows Web Server 2008 OS 2 s SP2 Síťové rozhraní Jedna karta 1 Gbps Ethernet síťového rozhraní 10/100/1000 Mbps (100 Mbps nebo lépe doporučená) Doporučeno UPS: American Power Conversion (APC ) Smart-UPS SC 450VA, 280 W, 120 VAC vstup/výstup, NEMA 5-15R výstupní připojení, OEM část č. SC450RM1U Microsoft Windows 2003 OS s SP2 Web Edition IIS verze 6.0 Microsoft.NET Framework verze 3.5 s SP1 Microsoft Windows Web Server OS 2008 IIS verze 7.0 Microsoft.NET Framework verze 3.5 s SP1 1. Podporujeme verzi 32-bit x86. Nepodporujeme verzi x Podporujeme verzi 32-bit x86 s Hyper-V. Nepodporujeme verzi x64. Provozní specifikace jsou jmenovité a odpovídají přijatým průmyslovým normám. Aplikace za podmínek přesahujících tyto specifikace je nutné konzultovat s místní pobočkou Johnson Controls nebo jejím zástupcem. Johnson Controls, Inc. není odpovědný za škody vzniklé nesprávným použitím nebo zneužitím těchto výrobků. USA - prohlášení o shodě Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitám pro digitální zařízení třídy A podle směrnice FCC, část 15. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením při provozu tohoto zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé vysokofrekvenční rušení. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení, a v tomto případě bude na uživateli, aby provedl nápravu na vlastní náklady. Kanada - prohlášení o shodě Toto digitální zařízení třídy A splňuje všechny požadavky kanadských nařízení Interference-Causing Equipment Regulations. Building Efficiency 507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI Metasys and Johnson Controls are registered trademarks of Johnson Controls, Inc. All other marks herein are the marks of their respective owners Johnson Controls, Inc. 12 Síťová automatizační jednotka Produktový buletin Published in U.S.A.

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

Rozšířená architektura systému Metasys

Rozšířená architektura systému Metasys Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - Rozšířená architektura systému Metasys Datum vydání - 0110/0610CZ Architektura systému automatizace

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory Volně programovatelné regulátory Přehled produktové řady POL687.70 Regulátor pro chlazení Volně programovatelný regulátor, 27 I/O Možnost rozšíření I/O (pomocí IO rozšiřujících modulů) Integrované HMI

Více

Polní regulátory systému Metasys a související produkty

Polní regulátory systému Metasys a související produkty Polní regulátory systému Metasys a související produkty Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - FEC Datum vydání - 0110/0610CZ Přehled Řada polních regulátorů Metasys zahrnuje

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

Programovatelný regulátor FX15 Universal

Programovatelný regulátor FX15 Universal Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku FX15 Universal Datum vydání 1205/0306CZ Rev.4 Programovatelný regulátor FX15 Universal FX15 Universal je vysoce výkonným regulátorem řady Facility

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Produktový buletin. Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - ZRF1800 Datum vydání - 0110/0610CZ

Produktový buletin. Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - ZRF1800 Datum vydání - 0110/0610CZ Bezdrátový systém polní sběrnice řady ZFR1800 Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - ZRF1800 Datum vydání - 0110/0610CZ Bezdrátový systém polní sběrnice řady ZFR1800 používá

Více

Webové rozhraní BACnet/IP

Webové rozhraní BACnet/IP s 9 294 DESIGO PX Webové rozhraní BACnet/IP PXG3.W100 Pro místní, nebo dálkové ovládání jedné nebo více podstanic PX pomocí dotykových panelů Desigo (TP) a standardního webového prohlížeče Připojení přes

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP67 s integrovaným napájením LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice multiprotokolová

Více

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 s 9 293 DESIGO Dotykový panel 15.6 Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 PXM50 Kompaktní konstrukce s malou vestavnou hloubkou, pro montáž do dveří rozvaděče TFT displej s vysokým rozlišením, 16,7

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly Products Elektrické stroje Automatizační moduly Crouzet em4 3G, GPRS nebo Ethernet Alarmy nebo záznamy dat Přesné analogové vstupy / výstupy Vzdálený přístup 1 / 6 Popis/Funkce Crouzet Automation na trh

Více

CentraLine AX. Václav Matz

CentraLine AX. Václav Matz Nová generace řídicích ch systémů CentraLine AX Václav Matz Řídicí systém - CentraLine AX Úvod Integrace Komunikace Regulace HAWK COACH AX ARENA AX Představení systému CentraLine AX = řídicí systém obsahující

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Digitální regulátor DX-9100 verze 2

Digitální regulátor DX-9100 verze 2 Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku DX-9100 verze 2 Datum vydání 0905/0106 CZ Rev.2 Digitální regulátor DX-9100 verze 2 Digitální regulátor DX-9100 představuje ideální řešení pro

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS On-line datový list MEAC A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. MEAC Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

Bezpečnostní systém DeviceNet NE1A/DST1

Bezpečnostní systém DeviceNet NE1A/DST1 systém Společnost Omron nyní nabízí bezpečnostní systém kompatibilní s prostředím, který lze použít třemi způsoby: jako samostatnou řídicí jednotku, jako bezpečnostní sít' rozšiřitelnou pomocí vzdálených

Více

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks)

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks) Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100 EXT* SPT* BSU* I EXT -výstup PoE + 12VDC-1A I SPT - výstup 12VDC-0,5A I BSU - zálohované zdroje I Provozní teplota od 40 C OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ POE-EXT-1212-BOX** 4-100-110 PoE+ POE-SPT-05-1212-BOX

Více

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**.

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**. Instalační IP systém manuál LANREV:201205 -RING IP systém Modulární konstrukce Modulární BackBone switche slouží zejména k propojení rozsáhlých IP systémů do jednoho celku. Propojovaná zařízení mohou být

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Obsah prezentace. Historie systému Gradient. Popis funkcí systému Gradient. Závěr kontaktní informace.

Více

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Datasheet Fujitsu ETERNUS DX200 S3 Diskové systémy Kompaktní úložiště pro malé a střední podniky a pobočky ETERNUS DX Úložiště dat pro podniky ETERNUS DX200 S3 Úložiště řady ETERNUS DX společnosti Fujitsu

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS

Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS Sekce katalogu Regulátory LONWorks Informace o výrobku DX-9200 Datum vydání 0900/1100CZ Digitální regulátor DX-9200 LONWORKS Digitální regulátor DX-9200 LonWorks představuje ideální řešení pro digitální

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Řada DVR 630 a 650. Video Řada DVR 630 a 650. www.boschsecuritysystems.cz. 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase s rozlišením CIF

Řada DVR 630 a 650. Video Řada DVR 630 a 650. www.boschsecuritysystems.cz. 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase s rozlišením CIF Video Řada DVR 630 a 650 Řada DVR 630 a 650 www.boschsecritysystems.cz 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase s rozlišením Flexibilní zobrazení se dvěma monitorovými výstpy Vzdálené zobrazení,

Více

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant

LTC 8500 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant CCTV LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant LTC 85 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant Přepínání 64 kamer na 8 monitorech 8 nezávislých klávesnic Modulární konstrukce

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server

Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server Strana 1 / 5 Datasheet SanDisk Řada PCIe-SSD Fusion iomemory PX600 Server Velmi krátká doba odezvy a vysoký výkon pro přístup k firemním datům v reálném čase Jednotka SSD představuje zařízení k ukládání

Více

Modulární mixážní pulty Řady 52. Digitální broadcast technologie

Modulární mixážní pulty Řady 52. Digitální broadcast technologie Modulární mixážní pulty Řady 52 Digitální broadcast technologie Základní vlastnosti Modularita jako základ Všechny řídicí moduly jsou propojeny pomocí standardní CAT 5/6 kabeláže s využitím napájení Power

Více

Sekce katalogu Regulátory FAN Coil jednotek Informace o výrobku ES-8940 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1

Sekce katalogu Regulátory FAN Coil jednotek Informace o výrobku ES-8940 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1 Sekce katalogu Regulátory FAN Coil jednotek Informace o výrobku ES-8940 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1 Modul centrální změny bodu nastavení ES-8940 a lokální analogová regulační jednotka TC-8940 Úvod Modul

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Přístroje Bender pro průmysl i zdravotnictví/ 2011 Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP COM460IP Charakteristika Převodník rozhraní BMS na TCP/IP

Více

MCA 168.1,2. Řídící moduly identifikačního systému APS 400. Uživatelská příručka

MCA 168.1,2. Řídící moduly identifikačního systému APS 400. Uživatelská příručka MCA 1681,2 Řídící moduly identifikačního systému APS 400 Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS sro, Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, wwwtechfasscz, techfass@techfasscz (vydáno dne: 2015/07/23, platné

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Wonderware hardware. Seznam produktů

Wonderware hardware. Seznam produktů Wonderware hardware Seznam produktů Platnost od 1. července 2012 Strana 2 Obsah Wonderware hardware Strana Touch Panel PC 15, 17... 3 Operator Interface PC 10, 15, 17... 4 CE Compact Panel PC 7, 10, 15...

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 Server v provedení tower

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 Server v provedení tower Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX1310 M1 Server v provedení tower Ideální první server Systémy serverů FUJITSU PRIMERGY poskytují nejvýkonnější a flexibilní řešení datových center pro společnosti všech

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

N2 síťový regulátor Fan Coil jednotek TEC s jedním proporcionálním výstupem a řízením 1-rychlostního ventilátoru

N2 síťový regulátor Fan Coil jednotek TEC s jedním proporcionálním výstupem a řízením 1-rychlostního ventilátoru Informace o výrobku TEC2145-2 Datum vydání 1005/0306CZ N2 síťový regulátor Fan Coil jednotek TEC2145-2 s jedním proporcionálním výstupem a řízením 1-rychlostního ventilátoru Regulátor TEC2145-2 je N2 síťové

Více

FSD-804PS. 8-Portů 10/100Mbps s 4-Port PoE Web Smart Ethernet Switch. Uživatelský manuál

FSD-804PS. 8-Portů 10/100Mbps s 4-Port PoE Web Smart Ethernet Switch. Uživatelský manuál FSD-804PS 8-Portů 10/100Mbps s 4-Port PoE Web Smart Ethernet Switch Uživatelský manuál 1. Charakteristika switche FSD-804PS je vybaven nestíněnými (UTP) porty poskytujícími 10 nebo 100Mbitu/s. Zařízení

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook Váš nepostradatelný společník LIFEBOOK AH531 Notebook LIFEBOOK AH531 je stylový tenký produkt s lesklým nebo antireflexním 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook Váš nepostradatelný elegantní společník Hledáte velmi tenký notebook vhodný pro každodenní použití? Fujitsu LIFEBOOK AH552/ SL s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka NRRF 12 Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2015/09/10, platné

Více

DNS_PC_ATYP_ _10

DNS_PC_ATYP_ _10 DNS_PC_ATYP_60001321_10 DELL Optiplex 7010 DT Specifikace pokročilý stolní počítač Procesor x86-64 kompatibilní, min čtyřjádrová Intel i5-3470 PassMark CPU Mark min 6600 bodů; TDP max 78W 6633 bodů, 77W

Více

Rozhraní pro web s portem pro modem

Rozhraní pro web s portem pro modem 9 232 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem pro modem PXG80-W Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX100 S3p Server v provedení tower

Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX100 S3p Server v provedení tower Datasheet Server FUJITSU PRIMERGY TX100 S3p Server v provedení tower Vstupte do světa serverů PRIMERGY TX Systémy serverů FUJITSU PRIMERGY poskytují nejvýkonnější a flexibilní řešení datových center pro

Více

PanelView 800. Řešení operátorského rozhraní na úrovni komponent Allen-Bradley

PanelView 800. Řešení operátorského rozhraní na úrovni komponent Allen-Bradley PanelView 800 Řešení operátorského rozhraní na úrovni komponent Allen-Bradley PanelView 800 Grafické terminály PanelView 800 Pokud chcete přidat hodnotu k rozhraní obsluhy pro svůj samostatný stroj a snížit

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více