Příloha č. 1. Velvarská 136, Slaný Ing. Pavlem Zálomem -starostou města Slaný DIČ: CZ KB Kladno, č. účtu /0100

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Velvarská 136, 274 53 Slaný Ing. Pavlem Zálomem -starostou města Slaný DIČ: CZ00234877 KB Kladno, č. účtu 196712940217/0100"

Transkript

1 Příloha č. 1 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne (aktualizovaný seznam pronajatých předaných tepelných zařízení k ) smluvní strany : Město Slaný se sídlem: zastoupené: IČ: bankovní spojení: Velvarská 136, Slaný Ing. Pavlem Zálomem -starostou města Slaný DIČ: CZ KB Kladno, č. účtu /0100 dále jen pronajímatel a RDK servis, spol. sr. o. se sídlem: Kynského 126, 274 Ol Slaný zapsaná v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka zastoupená: IČ: bankovní spojení: Ing. Josefem Rabasem -jednatelem společnosti DIČ: CZ Česká spořitelna a. s. pobočka Slaný, č. účtu /0800 dále jen nájemce

2 Měření : -lx výtah Seznam tepelných zařízení. kotelna je umístěna ve vlastním objektu mezi obytnými domy č. p a 1376 fakturační : plynoměr, vodoměr Vněj ší rozvod : Popis : -lx výtah - 1 x úpravna SV pro přípravu TV Kotelna K-28, Navrátilova ulice - 1 x ponomé kalové čerpadlo - 2x rozvaděč elektro a MaR - 2x kotlové čerpadlo - lx čerpadlo přípravy TV - 2x kotel o celkovém výkonu 0,500 MW - 1 x expanzomat - 2x pojistný ventil - 2x deskový výměník - příprava TV - 1 x Bo TV - záložní - 2x sahara Další : - pomocné technologické a bezpečno stní prvky kotelny specifikované v MPŘ - pro - 4x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby - 1 x regulace přípravy TV - 2x Bo- TV - 3x čerpadla ÚT a VTZ - 2x kotlové čerpadlo Kotelna K-29, Smetáčkova ulice Umí stění : kotelna je umístěna v suterénu obytného domu č.p zemni plyn fakturační : elektroměr, plynoměr, vodoměr poměrové : elektroměr spotřeba : ÚT a TV spotřeba : ÚT, TV a VTZ - 4x kotel o celkovém výkonu 1,566 - lx vyrovnávací zařízení - 2x dopouštěcí zařízení - 2x kotlový expanzomat - 4x pojistný ventil - 2x sahara - 2x odtahový ventilátor

3 - 3x ekvitermní regulace - 1 x rozvaděč elektro a MaR - lx deskový výměník - ohřev vnitřního vzduchu -technologické zařízení přenosu dat -vnější rozvod silového a komunikačního kabelu na K 44 Vnější rozvod a TV: - pro - 3x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby - pro - 1 x MŠ vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby -vnější rozvod na K 38 vč. uzavíracích armatur, patních měřidel spotřeby tepelné energie a vč. elektrokabelu - 1 x ponomé kalové čerpadlo Další :- pomocné technologické a bezpečnostní prvky kotelny specifikované v MPŘ Kotelna K-30, Plynárenská ulice Palivo : kotelnaje umístěna v suterénu obytného domu č.p fakturační: elektroměr, plynoměr, vodoměr spotřeba : ÚT a TV propoj. s K 38 Vybavení : - 3x kotel o celkovém výkonu 1,161 MW - lx výtah - 2x sahara - 4x pojistný ventil - 1 x tlaková souprava - lx úpravna SV pro přípravu TV - 1 x modul přípravy TV vč. čerpadel - 2x Bo TV - 3x kotlové čerpadlo - 2x čerpadlo teplovodu - 1 x rozvaděč elektro a MaR Vnější rozvod : -pro- 7x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby -vnější rozvod na K 44 vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby - 2x čerpadlo přípravy TV - 2x oběhové čerpadlo pro propojení na kotelnu K 44 - lx cirkulační čerpadlo TV

4 Kotelna K-31, Brožovského ulice Palivo : Popis : fakturační : plynoměr - 1 x kotel o celkovém výkonu O, I 05 MW - 1 x plynový ohřívák TV o výkonu 0,009 MW ÚT - lx pojistný ventil - 1 x expanzomat - I x cirkulační čerpadlo TV - 2x ekvitermní regulace - 1 x rozvaděč elektro a MaR Kotelna K-35, Mírová ulice Umístění : Měření : - 4x kotel o celkovém výkonu 1,240 MW -výtah hnědé uhlí+ alternativně černé uhlí + dřevná štěpka uhelná kotelna s přípravou teplé vody fakturační : elektroměr spotřeba : ÚT a TV - 2x Bo TV - 1 x deskový výměník - kotlový okruh - 1 x větrací truhlík - 1 x čerpadlo kotlového okruhu - 1 x čerpadlo primérního okruhu - lx čerpadlo ÚT - I x ekvitermní regulace - I x rozvaděč elektro a MaR -vnější rozvod na K 43 vč. uzavíracích armatur, patního měřidla spotřeby tepelné energie a vč. komunikačního kabelu Vnější rozvod a TV: kotelna je umístěna v suterénu obytného domu č.p Zásobování tepelnou energií a TV: obytné domy č. p. 604 a 1015 Gedno odběrné místo) - 1 x úpravna SV pro TV -pro- 3x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby kotelnaje umístěna v suterénu obytného domu č.p. 1015

5 Palivo : fakturační : elektroměr, plynoměr spotřeba : ÚT a VTZ kompletně v majetku RDK servis, s.r.o. Další : - pomocné technologické a be zpečnostní prvky kotelny specifikované v MPŘ Vnější rozvod : Kotelna K-38, Plynárenská ulice Umístění : Měření : kotelna je umístěna ve vlastním objektu na stavební parcele č fakturační : elektroměr, plynoměr, vodoměr spotřeba : ÚT, TV a VTZ - 3x kotel o celkovém výkonu 3,700 MW - 1 x výměník spalin za kotlem č.1-1 x vyrovnávací a dopouštěcí zařízení - 8x pojistný ventil - 3x kotlový expanzomat - 1 x expanze otevřená - 3x sahara - 1 x deskový výměník - ohřev vnitřrn'ho vzduchu - lx výtah - 2x souprava úpraven SV pro přípravu TV - 2x souprava DV pro přípravu TV - 2x akumulační nádoba TV - 2x odtahový ventilátor - 3x kotlové čerpadlo - 1 x čerpadlo přípravy TV - 1 x čerpadlo ohřevu vnitřního vzduchu - 1 x ponorné kalové čerpadlo - 2x ekvitermní regulace - 2x rozvaděč elktro a MaR - pro - 1 x dům čp. 99 s Českou spořitelnou a. s. vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby -pro- 3x č.p. 528, 644 a KZM Slaný vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby tepelné energie -vnější rozvod na K 39 vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby Kotelna K-37, Dr. Ed. Beneše kotelna je umístěna v suterénu domu č.p. 99 plynová kotelna bez přípravy teplé vody

6 -vnější rozvod na K 39 vč. uzavíracích armatur, patních měřidel spotřeby tepelné energie a vč. komunikačního kabelu - technologické zařízení přenosu dat Vnější rozvod a TV : - pro - 8x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby -pro - lx prodejna vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby -vnější rozvod na K 30 vč. uzavíracích armatur, patních měřidel spotřeby tepelné energie a vč. elektrokabelu Kotelna K-39, Všehlušická ulice Popis : kotelna je umístěna ve vlastním objektu na stavební parcele č LTO + ZP kombinovaná ( olejovoplynová) kotelna s přípravou teplé vody v DPS fakturační: elektroměr, vodoměr poměrové : elektroměr spotřeba : ÚT propoj. s K 37 Vybavení : - 4x kotel o celkovém výkonu 8,700 MW - Sx sahara - 2x pojistný ventil - 1 x tlaková expanze - 2x tlakový kompresor - lx úpravna vody - 1 x protiproudý ohřívač L TO - 2x nádrž LTO li -lx nádrž LTO li - 1 x nádrž L TO 2000 li -lx nádrž LTO 1000 li - 3x podzemní lapač oleje- Lapol - 1 x lapolová vana - 3x čerpadlo otopné vody - 1 x měnič otáček - 4x kotlové čerpadlo - 2x čerpadlo kotlového okruhu vč. elektro rozvaděče - 6x čerpadlo L TO - 1 x čerpadlo ohřevu L TO - 2x čerpadlo ohřevu vnitřního okruhu - 2x souprava na přečerpávání L TO - 3x rozvaděč elektro otopných čerpadel - 3x rozvaděč elektro - 1 x rozvaděč MaR -vnější rozvod na K 38 vč. uzavíracích armatur, patních měřidel spotřeby tepelné energie a vč. komu komunikačru'ho kabelu - kogenerační jednotka o tepelném výkonu 0,062 MW a elektrickém výkonu 0,030 MW - přístavba velína vč. kompletního vybavení

7 Další : - pomocné technologické a bezpečnostni prvky kotelny specifikované v MPŘ Vnější rozvod pro 24x DPS s přípravou TV : - pro - 23x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby - pro - 1 x MŠ vč. uzavíracích armatur a vč. patnich měřidel spotřeby -vnější rozvod na K 37 vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby - 1 x kotel ZP o celkovém výkonu 2,500 MW - 3x sahara - 2x filtr L TO - lx nádrž solanka - 2x pojistný ventil - 4x změkčovač vody - 1 x čerpadlo ÚT - 1 x měnič otáček - 3x kotlové čerpadlo - 1 x regu lační stanice ZP - 3x ekvitermní regulace Kotelna K-40, Lidická ulice kotelna je umístěna ve vlastním objektu na stavební parcele č LTO+ZP kombinovaná (olejovoplynová) kotelna s přípravou teplé vody fakturační : elektroměr, vodoměr spotřeba : ÚT a TV - 2x kotel L TO o celkovém výkonu 3,400 MW - 1 x tlaková expanze - 1 x tlakový vzdušník - 4x pojistný ventil - 1 x otevřená expanzní nádoba - lx tlakový kompresor - 1 x vodní nádrž - 2x Bo TV -lx protiproudý ohřívač LTO - lx podzemni lapač oleje- Lapol - 1 x lapolová vana - 2x nádrž L TO li - 2x nádrž L TO 1000 li - 1 x měnič otáček - 1 x čerpadlo dopouštění otopné vody - 1 x čerpadlo přípravy TV - 1 x cirkulační čerpadlo TV - 4x čerpadlo ohřevu L TO - 4x čerpadlo LTO -ekvitermní regulace - 1 x měnič otáček - technologické zařízení přenosu dat

8 - 1 x rozvaděč elektro a MaR - 1 x komínové těleso pro kotle na ZP - technologické zařízení přenosu dat - dvoutrubkový rozvod pro 9x obytný dům vč. uzavíracích armatur, patních měřidel spotřeby a vč. komu komunikačního kabelu - potrubní rozvody vnitřního okruhu kotelny - technologické zařízení přenosu dat Vnější rozvod a TV : - pro - 28x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby Kotelna K-41, Bienerova ulice Popis : kotelna je umístěna ve vlastním objektu na stavební parcele č ZP + hnědé uhlí + směs štěpky a HU vícepalivová kotelna s přípravou teplé vody fakturační : elektroměr, vodoměr, plynoměr poměrové : elektroměr spotřeba : ÚT, TV a VTZ - 4x kotel o celkovém výkonu 4,460 MW - 1 x vyrovnávací a dopouštěcí zařízení - 3x kotlový expanzomat - 1 x expanze otevřená - 8x pojistný ventil - lx hydraulický vyrovnávač tlaků - 1 x vzduchotechnická jednotka - lx sahara - lx deskový výměník- ohřev vnitřního vzduchu - 2x havarijní ventilátor - 2x souprava úpraven SV pro přípravu TV - 2x souprava DV pro přípravu TV - 2x akumulační nádoba TV - 1 x odpopílkování - 1 x komínový ventilátor - 1 x expanzomat VTZ - lx výtah - 1 x hydrofomí stanice vč. příslušenství - 4x čerpadlo otopné vody - 3x kotlové čerpadlo - 2x čerpadlo kotlového okruhu - 1 x zkratkové čerpadlo - 1 x cirkulační čerpadlo TV - 2x čerpadlo VTZ - 2x rozvaděč elektro a MaR

9 Další : - pomocné technologické a bezpečnostn í prvky kotelny specifikované v MPŘ Vnější rozvod a TV: - pro - 18x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby -pro- lx prodej na vč. uzavíracích armatur a vč. patního měřidla spotřeby Kotelna K-42, Na Dolíkách Umístění : Palivo : kotelna je umístěna ve vlastním objektu na stavební parcele č Kotelna K-43, Vikova ulice kotelna je umístěna ve vlastním objektu na stavební parcele č fakturační : elektroměr, vodoměr, plynoměr poměrové : el ektroměr spotřeba : ÚT a TV + propoj s K 35 a s K 42 Vnější rozvod a TV: - pro - 15x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeb y -vnější rozvod na K 43 vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby -rozvaděč elektro amar (autonomní řízení kotelny) - technologické zařízeni přenosu dat Další : - pomocné technologické a bezpečnostni prvky kotelny specifikované v MPŘ M ěře ni : Vybavení : fakturační : elektroměr, vodoměr, plynoměr sp otřeba : ÚT a TV - 3x kotel o celkovém výkonu 4,100 MW - 1 x vyrovnávací a dop ou štěcí zařízení - 4x pojistný ventil - 2x souprava DV pro přípravu TV - 2x úpravna SV pro přípravu TV - 2x akumulační nádrž TV - 1 x vychlazovač spalin - 3x sahara - 2x havarijní ventilátor - 3x kotlové čerpadlo - 3x čerpad l o ÚT - 2x če rpadl o přípravy TV - technologické zařízení přeno s u dat

10 Vybaveni: - 2x kotel o celkovém výkonu 3,400 MW - 2x tlaková expanze - 2x tlakový kompresor - 5x pojistný ventil - lx sahara - 1 x přetlakový ventilátor - 1 x úpravna TV - 3x Bo TV - 2x kotlové čerpadlo - 7x čerpadlo otopné vody - 1 x čerpadlo přípravy TV - 1 x čerpadlo doplňováni topné vody - 2x rozvaděč elektro a MaR -technologické zařízeni přenosu dat Vněj š í rozvod a TV: - pro - 16x obytný dům vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby - pro - 1 x MŠ vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby -vnější rozvod na K 35, K 42 a K 44 vč. uzavíracích armatur,patních měřidel spotřeby a vč. komunikačního kabelu na K35 Kotelna K-44, Rabasova ulice Palivo : Měřeni: kotelna je umístěna ve vlastním objektu na stavební parcele č fakturační: elektroměr, vodoměr, plynoměr propoj s K 43-4x kotel o celkovém výkonu 1,451 MW - 1 x tlaková expanze - lx tlakový vzdušník - 2x tlakový kompresor - 4x pojistný ventil -lx Bo TV - 1 x vzduchotechnická jednotka - 9x čerpadlo otopné vody - lx čerpadlo přípravy TV - 2x čerpadlo doplňováni topné vody - 2x rozvaděč elektro a MaR

11 -vnější rozvod na K 45 (VSH, Plaveckou halu a sportovní tribunu) vč. uzavíracích armatur, patních měřidel spotřeby vč. komunikačního kabelu -vnější rozvod silového a komunikačního kabelu na K 29 Vnější rozvod a TV : -pro- lx Základní škola vč. uzavíracích armatur a vč. patního měřidla spotřeby -pro- lx VSH, Plaveckou halu a Sportovní tribunu- v majetku RDK servis, s. r. o. -vnější rozvod na K 43 vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby -vnější rozvod na K 29 vč. uzavíracích armatur a vč. patních měřidel spotřeby Kotelna (předávací stanice) K-45, Lacinova ulice- Víceúčelová sportovní hala Umístění : kotelna (předávací stanice) je umístěna v objektu zimm110 stadionu Palivo : dodávané teplo z K 44 Popis : kotelna (předávací stanice) s přípravou teplé vody Měření : spotřeby - 2x kotel o celkovém výkonu 0,800 MW -lx Bo TV - 6x čerpadlo otopné vody - lx čerpadlo přípravy TV -vnější rozvod na K 44 vč. uzavíracích armatur, patních měřidel spotřeby tepelné energie vč. komunikačního kabelu Zásobování tepelnou energií a TV : -pro- Víceúčelovou sportovní halu- budovu zimního stadionu Ve Slaném : 1 O :144!... za pronajímatele R 1J _, ~ r..,. ; ~, 3 r.o. l<~ n",<!_ t.a 01 Slaný '~ Dl..; L..._-....:J 4 ~ :?.. : /,. / zanajemce

ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19. 10. 2004. (aktualizovaný seznam pronajatých předaných tepelných zařízení- aktualizace k 1. 1.

ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19. 10. 2004. (aktualizovaný seznam pronajatých předaných tepelných zařízení- aktualizace k 1. 1. ( Příloha č. 1 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19. 10. 2004. (aktualizovaný seznam pronajatých předaných tepelných zařízení- aktualizace k 1. 1. 2004) smluvní strany : Město Slaný, se sídlem

Více

Příloha č. 1. Velvarská 136, Slaný Ing. Pavlem Zálomem - starostou města Slaný DIČ: CZ KB Kladno, č. účtu /0100

Příloha č. 1. Velvarská 136, Slaný Ing. Pavlem Zálomem - starostou města Slaný DIČ: CZ KB Kladno, č. účtu /0100 Příloha č. 1 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19. 10. 1994. (aktualizovaný seznam pronajatých předaných tepelných zařízení k 1. 1. 2015) smluvní strany : Město Slaný se sídlem: zastoupené:

Více

Seznam tepelných zařízení

Seznam tepelných zařízení Seznam tepelných zařízení Kotelna K- 28 Navrátilova ulice Unústěni- kotelna je umístěna ve vlastním objektu mezi obytnými domy č.p. 1375 a 1376 kotelna- 55m 2 místnost expanze - 12,5m 2 soc. a chodba -

Více

Příloha č. 1. Velvarská 136, Slan)' RNDr. Ivo Rubikem- starostou města Slan) Ing. Josefem Rabasem- jednatelem společnosti CZ

Příloha č. 1. Velvarská 136, Slan)' RNDr. Ivo Rubikem- starostou města Slan) Ing. Josefem Rabasem- jednatelem společnosti CZ Příloha č. 1 ( ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19. 1 O. 2004. (aktualizovaný seznam pronajatých předaných tepelných zařízení k 1. 12. 2012) smluvní strany : Město Slaný se sídlem: zastoupené:

Více

Slaný zastoupené starostou, panem Ladislavem Čepelákem. RDK s ervis spol. s r.o., se sídlem Slaný, Kynského 126

Slaný zastoupené starostou, panem Ladislavem Čepelákem. RDK s ervis spol. s r.o., se sídlem Slaný, Kynského 126 1? r.í l C>lla ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19.10.1994 (aktualizovaný seznam pronajatých předaných - aktualizace k 1.1.1998) tepelných zařízeních uzavřená mezi Smluvní strany Město Slaný,

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com V ceníku jsou uvedeny kompletní maloobchodní ceny v Kč bez 19%DPH. Technické parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny v informačních katalogových listech a návodech

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Kounice 607,608,614,615

Kounice 607,608,614,615 Plynová kotelna U Výtopny 921, Horní Slavkov Výroba výkon na zdroji 18,400 MW Počet zdrojů : čtyři Rozvod horkovodní ( nad 110 C ) 2,874 km Teplovodní do 110 C 4,467 km Přenosová kapacita 24,417 MW t Kounice

Více

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB typová schémata zapojení systémů s teplovodním krbem či kotlem na tuhá paliva Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

D O D A T E X. K příloze č. 2 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne (předávací protokol). Tento dodatek má celkem 18 listů.

D O D A T E X. K příloze č. 2 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne (předávací protokol). Tento dodatek má celkem 18 listů. 1 D O D A T E X K příloze č 2 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 19101994 (předávací protokol) Tento dodatek má celkem 18 listů Dne 1 ledna 1996 bylo provedeno převedení kotelen v majetk msta

Více

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Místo stavby : Investor : Stupeň PD : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

Stavební rozpočet 0,00 0,00 0,00 1,40

Stavební rozpočet 0,00 0,00 0,00 1,40 Název stavby: Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta - rek. kotolne v ZŠ a MŠ Stavební rozpočet Doba výstavby: Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com V ceníku jsou uvedeny kompletní maloobchodní ceny v Kč bez 19%DPH. Technické parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny v informačních katalogových listech a návodech

Více

Zapojení kotlů s ručním přikládáním paliva (kotle na dřevo, uhlí a brikety)

Zapojení kotlů s ručním přikládáním paliva (kotle na dřevo, uhlí a brikety) Zapojení kotlů s ručním přikládáním paliva (kotle na dřevo, uhlí a brikety) 1. Zapojení kotle s Laddomatem 21, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená expanzní nádoba - jednoduchá

Více

1885-2005 PREZENTACE

1885-2005 PREZENTACE 1885-2005 PREZENTACE Výkon kotle 8-62 kw Počet článků 3-10 Litinový článkový kotel VIADRUS U 26 HERCULES Přednosti: větší výkon na článek kotle s vyšším předáním tepla konvekční ploše větší objem spalovací

Více

Správa a údržba budov je naše starost. Efektivní výběr dodavatele Facility služeb

Správa a údržba budov je naše starost. Efektivní výběr dodavatele Facility služeb Správa a údržba budov je naše starost Efektivní výběr dodavatele Facility služeb Facility management Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména:

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména: REFERENČNÍ LIST Název zakázky: Místo realizace: Modernizace a rekonstrukce vytápění VJ Drátěná výroba Kamenná - I.etapa + II.etapa Kamenná 22, Rohle, okr. Šumperk Investor: Termín realizace: Objem zakázky

Více

TECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY

TECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY Váš dodavatel tepla. a. s. ECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k horkovodním rozvodům soustavy centralizovaného zásobování teplem ve Žďáře nad Sázavou. Datum: 1.8. 2008

Více

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1..01 Obsah Příklady hydraulických schémat zapojení tepelných čerpadel. Více v projekčních podkladech

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00. ORN celkem ORN celkem z obj.

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00. ORN celkem ORN celkem z obj. Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov - rekonštrukcia kotolně v ZŠ Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: Základní škola Pakostov Projektant: IČ/DIČ: Lokalita:

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Projekty a reference

Projekty a reference Projekty a reference Energetické centrum Globus Ostrava - jedinečná realizace ostrovního provozu v Evropě V rámci smluvního vztahu s developerskou společností Praha West Investment, k.s., dceřinou společností

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.1.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY CZ verze 1.1 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné

Více

úprava pokoje a koupelny

úprava pokoje a koupelny úprava pokoje a koupelny Zhotovitel: Nové ARBO sro Investor: Semotam www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz Pokyny pro provoz a údržbu Předávacích stanic VVX 2 1 3 4 6 7 8 9 1 - Dopouštěcí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Zapojení kotlů s ručním přikládáním paliva (kotle na dřevo, uhlí a brikety)

Zapojení kotlů s ručním přikládáním paliva (kotle na dřevo, uhlí a brikety) Zapojení kotlů s ručním přikládáním paliva (kotle na dřevo, uhlí a brikety) 1. Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená expanzní nádoba - jednoduchá

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1209_části_soustav_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Příloha osvědčení prokazující řádné plnění na akci. Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech. v majetku města Český Těšín

Příloha osvědčení prokazující řádné plnění na akci. Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech. v majetku města Český Těšín Příloha osvědčení prokazující řádné plnění na akci Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín ZŠ Komenského V kotelně školy byla zřízena samostatně regulovaná

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín VLASTIMIL BOBROVSKÝ Projekce technických zařízení budov INVESTOR Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín STAVBA Rekonstrukce plynové kotelny Masarykovo muzeum

Více

Rozšířená nabídka paketů

Rozšířená nabídka paketů Rozšířená nabídka paketů Buderus Pakety s tepelnými čerpadly Logatherm Cenově zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Logatherm Více jak 100 proškolených montážních firem Záruka 5 let na čerpadla Logatherm

Více

Technická specifikace cíl záměru

Technická specifikace cíl záměru Příloha č. 1 Česká republika, Vězeňská služba České republiky Věznice ODOLOV Odolov č.41, Přihr.10 54234 Malé Svatoňovice, tel.: 499 867 111, fax: 499 867 290, ISDS: 583d3n2 Odolov Rekonstrukce kotelny

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS

Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Doporučená schemata zapojení s využitím Laddomatu 21, termoregulačních ventilů, trojcestných ventilů, řízených elektronickou regulací pro požadovanou teplotu

Více

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod 2 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. SEZNAM DOKUMENTACE... 3 3. PODKLADY... 4 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 5. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE NAVRHOVANÝCH ZAŘÍZENÍ... 4 5.1 Nový NTL domovní plynovod... 4 5.2 Vytápění... 4 6.

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Úsporné řešení pro vaše topení Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) 125TBA1 - prof. Karel Kabele 160 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody

Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody Maxi S - sek Společnost Alfa Laval zúročila své mnohaleté zkušenosti z oblasti centrálního zásobování teplem v technologiích přinášejících maximálně energeticky úsporná řešení. Řada kompaktních předávacích

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor VPS S VPS VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy 109 Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn

Více

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010 Servisní středisko www.esl.cz 06 / 2010 Autorizované zastoupení firmy Alfa Laval PROVÁDÍME SERVIS výrobků Alfa Laval deskové výměníky výměníkových stanic plynových kotelen předávací stanice Alfa Laval

Více

RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro

RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro RD ZATLOUKALOVI Zhotovitel: Nové ARBO sro Investor: manželé Zatloukalovi www.optiheat.cz info@optiheat.cz Tepelné čerpadlo je možné připojit k jednotce VVM. TČ je pak řízen jednotkou VVM. TČ pracuje v

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor

Více

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A a 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A sešit THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A THERM 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw.

Více

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY PRO JEJICH INSTALACI O společnosti THERMIA Společnost THERMIA byla založena roku 1923 průmyslníkem Per Anderssonem. Firma se

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více