RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď"

Transkript

1 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď BAZILIKA NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE A SV.CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ - NÁSTROPNÍ MALBA, ZLACENÍ, ŠTUKOVÁ VÝZDOBA, UMĚLÉ MRAMORY II.ETAPA hlavní loď Zpracovala: ak.mal.alena Moravcová Předkládá: Agentura Jan Zrzavý, spol. s r.o. březen 2011

2 I.Lokalizace památky 1. Kraj/Okres:Zlínský/Uherské Hradiště 2. Obec: Velehrad 3. Adresa: ul./nám.č.: Stojanovo nádvoří 206, Velehrad č.parcely:62st. 4. Bližší určení místa popisem: v centru obce, součást klášterního areálu 5. Název objektu, jehož součástí je restaurované dílo: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie interiér nástropní malba, zlacení, štuková výzdoba, umělé mramory, truhlářské prvky, kámen 6. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP:3526 II.Údaje o památce 1. Autor(okruh, dílna): barokní přestavba Antonín Martin Lublinský, malíř Pavel Pagani, mramorář Ondřej Allio, sochař a štukatér Michal Mandík. Obnova po požáru 1718 malíři František Ignác Egstein a Jan Etgens, architektura oltářů a štuková výzdoba Baltazar Fontana, mramorář Jan Hakmüller 2. Sloh/datování: Původně románská stavba vysvěcena 1228, 1421 vypálena husity, barokní přestavba (předešlé opravy zničeny požárem 1681, barokní poškozeny požárem 1718) 3. Materiál/technika: vápno, pigmenty, organická pojiva, freska s přemalbami, štuk, kámen (pískovec, mramor), dřevo, umělý mramor, zlacení 4. Předchozí známé restaurátorské zásahy: Dílčí opravy doložené v letech 1863 a 1885 (blíže nespecifikované). Generální rekonstrukce ve 30.letech 20.století, malíř Jan Janša. 1 III. Údaje o akci 1. Vlastník: ŘkF Velehrad 2. Investor: ŘkF Velehrad 3. Návrh na restaurování: ak.mal.alena Moravcová, Evropská 57, Praha 6 Při zpracování tohoto návrhu byl investorem zapůjčen text restaurátorského průzkumu z I.etapy opravy zpracovaného PhDr.Milenou Nečáskovou ak.mal. a Zdenou Kafkovou ak.mal. z roku Detailní popis těchto prací uveden v Cinek, František: Basilika Velehradská, Brno 1939

3 IV. Popis památky (stručná charakteristika stavby) Bazilika je orientovaná jednolodní stavba s valenou barokní klenbou a výsečemi nad okny. Nosnou část malby tvoří iluzivní architektura, jejíž perspektiva se sbíhá do centrálního bodu, kterým je symbol holubice Ducha svatého. Výjev sv.trojice obletují četní andílci a hlavičky putti. Na iluzivním Vítězném oblouku je umístěn anděl držící nápis Pretiosa in Conspectu Domini mors Sanctorum eius.p.s.ii5.vw5. V části přiléhající k Vítěznému oblouku je vyobrazeno Husitské řádění na Velehradě v r Popis stavu před restaurováním: V této II.etapě budou probíhat restaurátorské práce na všech klenebních polích hl.lodi od Vítězného oblouku až po kruchtu a podkruchtí, včetně přilehlých špalet, dekorativní malby na Vítězném oblouku, korunní římse, mezikorunním pásu a na stěnách pod římsou s iluzivním mramorováním (týká se pouze pohledové části chrámové lodi). Současný stav byl posouzen po zpřístupnění z lešení. Optický průzkum potvrzuje narušení omítek a intonaka. Nejvýraznější poškození je patrné ve vrcholu klenby a v nadokenních částech špalet. Jedná se o síť různě širokých a hlubokých trhlin v omítkových podkladech. Povrch maleb je pokryt silnou vrstvou prachu a letité špíny. Zemité přírodní pigmenty, zejména okry a hnědě, jsou spráškovatělé. Při podrobnějším sondážním průzkumu byl zjištěn rozsah a kvalita přemaleb pocházejících z různých historických období. Sondáže prokázaly shodnou problematiku maleb jako v I.etapě restaurátorských prací, které probíhaly v letech (presbytář, kaple sv.bernarda, kaple sv.benedikta a transept). Jedná se o přemalby provedené plošně v technice vápenné secco (přemalby jsou reversibilní, nanesené většinou v masivní vrstvě). Dále průzkum prokázal i přemalby jen obtížně odstranitelné, které se nacházejí obzvláště v místech s figurální výzdobou. Toto potvrzují i odebrané vzorky následně zpracované chemicko-technologickou laboratoří. Tyto však nedeformují původní malířské řešení. Přemalby budou snímány pouze v místech, kde se starší barevná vrstva dochovala v dostatečném rozsahu a kvalitě. V opačném případě se bude prezentovat současný stav malby. Tento současný stav bude patrně zachován např. pod korunní římsou, kde pod modrým mramorováním se dochovaly pouze nepatrné fragmenty původního barevného řešení. Současné barevné řešení bude nutno zachovat i na mnoha místech klenby a ve špaletách. Rozsah restaurátorských prací Restaurátorské práce v této části II.etapy zahrnovaly (viz.grafické znázornění rozsahu prací) práce na 3polovinách klenebních polí hlavní lodi včetně Vítězného oblouku, přilehlých špaletách, korunní římse, mezikorunním pásu a na stěnách pod římsou s iluzivním mramorováním (pouze pohledové části). Dále na umělých mramorech na kanelovaných sloupech, veškerém zlacení, štukových plastikách a vitrajích.práce byly prováděny v období od do Na Velehradě ak.mal.alena Moravcová

4 V. Nástropní malby v hlavní lodi - stav maleb před a po restaurováním Postup restaurování: Před zahájením restaurátorských prací byly odebrány vzorky pro chemicko- technologickou anylýzu s jejím následným vyhodnocením. Místa odebrání vzorků byla zakreslena do plánku s číselným označením (viz.příloha). Před snímáním prachu a nečistot byla provedena preventivní sanace prasklin v klenbě, aby nedošlo k případnému poškození intonaka při čištění a snímání přemaleb. Dle výsledků provedeného a vyhodnoceného průzkumu byly pozdější zásahy odstraňovány. Nejdříve byly malby očištěny od prachu lepivým těstem (mouka, voda, soda, polymerovaný olej), následovala fixáž polyvinylalkoholem pro zpevnění malby před samotným čištěním mokrou cestou pomocí změkčovadel, vody (Jitro, soda, mýdlo). Po odmytí zbytků nečistot a po sejmutí lokálních přemaleb, které bylo místy nutno odstranit mechanicky skalpelem, zvláště v místech novějších omítkových plomb, které nerespektovaly původní poškození a dalece překrývaly původní malbu (viz grafické znázornění), byla provedena revize prasklin. Zde bylo nutno krakely otevřít, vyklínovat, hloubkově vyčistit, opakované injektovat Ledanem č.3 a postupně uzavírat buničitými tampóny v Ledanu. Po vytvrdnutí následovalo tmelení prasklin jemným vápenným štukem. Během těchto prací byly malby lokálně dočišťovány a to tak, aby byl autorský rukopis zachován v maximální míře. Hlinkové a okrové přemalby v nábězích klenby a na Vítězném oblouku byly pouze přečištěny, ztenčeny a fixovány a jinak zachovány neboť původní barevná vrstva se dochovala pouze ve fragmentech. Účelem těchto přemaleb bylo barevné scelení a posílení světelných kontrastů. Po odmytí přemaleb byl nad hlavou holubice nalezen ústřední bod obrazu Nanebevzetí Panny Marie ve kterém se sbíhá veškerá perspektiva architektury. Následovalo zabrušování tmelů a napodobivá čárková retuš přírodními pigmenty, starým vápnem a reversibilními barvami. Pro závěrečnou fixáž byl použit polyvinylalkohol. Stěny s iluzivním modrým mramorováním na průčelích kaplí a korunní římse byly očištěny od prachu a nečistot, poté fixovány polyvinylalkoholem a retušovány reversibilními barvami. V mezikorunním pásu byly tmavé hlinkové přemalby odmyty a původní barevná vrstva retušována. U ploch, které opticky prodlužují kanelované sloupy z umělého mramoru až ke korunní římse, byla provedena retuš malovaného mramoru, na částech byla nutná rekonstrukce. Použité materiály: Voda, změkčovadlo vody, líh, čpavková voda, Ledan č.3, buničité tampony, paraloid, polyvinylalkohol, jemný vápenný štuk odstraňovány, přírodní pigmenty, reversibilní barvy, vápno.

5 Fresková malba klenby fotodokumentace stavu před, v průběhu a po restaurování Celkový pohled stav před restaurováním

6 Celkový pohled - stav po restaurování

7 Stav před restaurováním detail Stav před restaurováním

8 Stav před restaurováním detail Stav před restaurováním detail

9 Stav před restováním proteklina Vítězný oblouk - stav před restaurováním

10 Vítězný oblouk - stav před restaurováním Stav před restaurováním

11 Stav po sejmutí přemaleb proteklina Stav po sejmutí nečistot a přemaleb - detail

12 Stav po sejmutí nečistot a přemaleb - detail Sonda do prachových depositů

13 1 2 Postupné snímání prachových depositů 1.před sejmutím 2. po sejmutí Sondy do nečistot

14 Průzkum do přemaleb mista odebrání vzorků Průzkum do přemaleb misto odebrání vzorku

15 Sonda do nečistot a přemaleb Sonda do nečistot

16 2 3 1 Sonda do přemaleb 1.hlinková přemalba 2.přemalba 19.století 3. původní barevná vrstva Sondy do nečistot

17 Sondy do nečistot, zajišťovací tmelení prasklin Stav po sejmutí přemaleb

18 Stav před restaurováním špaleta bazilikálního okna Stav po sejmutí přemaleb

19 Prasklina v jižní straně klenby Prasklina v klenbě

20 Prasklina v jižní straně klenby Prasklina v jižní straně klenby

21 Prasklina v jižní straně klenby Nové klínování prasklin v jižní straně klenby

22 Nové klínování prasklin v jižní straně klenby Římsa malovaný mramor stav před restaurováním

23 Detail praskliny korunní římsy Tmelení prasklin

24 Postupné tmelení prasklin Postupné tmelení prasklin

25 Tmelení prasklin Tmelení prasklin

26 Tmelení prasklin a defektů Tmelení prasklin a defektů

27 Tmelení prasklin * Stav po restaurování - ústřední bod (*)obrazu Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se sbíhá veškerá perspektiva architektury

28 Konečný stav po restaurování Konečný stav po restaurování

29 Konečný stav po restaurování Vítězný oblouk stav po restaurování

30 Stav po restaurování

31 Konečný stav po restaurování

32 Konečný stav po restaurování - detail

33 VI. Zlacení Popis stavu před restaurováním: Zlacená výzdoba hlavní lodi spočívá ve zvýraznění vrcholových částí štukové výzdoby a na půlhlavicích sloupů z umělého mramoru. Optický průzkum prokázal silnou vrstvu usazeného prachu a nečistot. Zlacení na štukové výzdobě pochází zřejmě z poslední opravy interiéru a je provedeno v matu na olejový podklad. Na půlhlavicích, kde je také zlacení na lesk (podkladem je červený poliment) je zlacení značně poškozené. Na četných místech je uvolněné, na otěr se sprašuje, což je způsobené slabším nebo silnějším klížením podkladů a vzdušnou vlhkostí. Křídové podklady jsou na mnoha místech uvolené od štukového podkladu, značně popraskané a to i ve větších celcích. Původní matové zlacení (na žlutý poliment) bylo na částech půlhlavic dochováno a sjednoceno šelakovým přetahem (pod Vítězným obloukem). Lze konstatovat, že novější zlacení bylo provedeno v matu na olejový podklad a zlacení na lesk na červený bolus. Postup restaurování: Optickým průzkumem bylo zjištěno, že zlacení bylo několikrát v různé míře a různým způsobem obnovováno. Posledním zásahem byla místy prokázána kompletní obnova zlacení včetně křídového podkladu na původní zlacení na lesk. Matové zlacení na žlutý poliment bylo celkově obnoveno olejovým zlacením. Zlacení na štucích půlhlavice a vrcholová část štukové výzdoby bylo silně znečištěno a na mnoha místech se včetně podkladu uvolňovalo. Nejdříve bylo nutné provést lokální upevnění prasklin před snímáním depositů. Po očištění od depositů suchou cestou bylo provedeno celkové upevnění podkladu hloubkovou injektáží. Po upevnění podkladu následovalo celkové čištění. Dále byly doplněny poškozené nebo odpadlé křídové podklady. Po vybroušení a dočištění byly plochy na lesk doplněny bolusem a plochy na mat miniem. Zlacení na lesk bylo po dozlacení přeleštěno achátem. Použité materiály: Voda, líh, organické rozpouštědlo, saponát, paraloid, akrylátová disperze, šelak, Boloňská křída, želatina, bolus, vaječný bílek, mixtion, přírodní pigment, zlato

34 Zlacení fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurováním Stav před restaurováním Stav před restaurováním

35 Místo odebrání vzorků Místo odebrání vzorků

36 2 1 Sonda do nečistot 1. Stav před sejmutím nečistot 2. Stav po sejmutí nečistot Stav před opravou detail poškození

37 Stav před opravou detail poškození Stav před opravou detail poškození

38 Stav po sejmutí nečistot Stav po sejmutí nečistot

39 Stav po sejmutí nečistot Stav po sejmutí nečistot

40 Nová příprava podkladů pod zlacení Nová příprava podkladů pod zlacení

41 Nová příprava podkladů pod zlacení Nové zlacení

42 Nové zlacení Konečný stav po restaurování

43 VII. Štuková výzdoba Popis stavu před restaurováním: Štukovou výzdobu hlavní lodi baziliky tvoří velkoryse modelované figury držící kartuše se zlacenými nápisy a dekorativními věnci s rostlinnými motivy. Tyto jsou umístěny na průčelích barokních kaplí. Povrch je pokryt silnou vrstvou prachových nečistot. Průzkum prokázal druhotnou hlinkovou úpravu v okrovém tónu na původním vápenném nátěru, pocházející z poslední opravy. Postup restaurování: Štukový rostlinný motiv v mezikorunním pásu je ručně na místě modelovaný a přechází do iluzivní malby, je silně znečištěn prachem. 1. Prachové deposity budou odstraněny luxováním a prachovými štětci 2. Hlinkové přemalby na povrchu budou postupně odmyty vodou se saponátem (Jar) na původní vápenný nátěr 3. Poškozené části plastik budou domodelovány vápenným jádrem a štukem, který svou hrubostí odpovídá původní povrchové struktuře. 4. Obnovení místy chybějícího vápenného nátěru v modelaci (mramorová moučka + vápno) 5. Závěrečné opatření prvků tenkou vápennou vrstvou se slabým převoskováním (zmýdelněný včelí vosk) Postup prací na štukové výzdobě nad oblouky bočních kaplí je totožný. Závěrečná restaurátorská zpráva štuky: Po odsátí nánosu prachu s pomocí štětců byla následně ze všech štukových figur, kartuší a rostlinných dekorativních prvků odmyta druhotná vrstva hlinky. Chybějící části štukové výzdoby byly doplněny původními materiály ( vápno s minerálním plnivem různé zrnitosti malta, štuk). Taktéž byly po proškrábání doplněny trhliny v plochách a profilacích s malovaným iluzivním mramorem. Drobné krakely a povrchově narušená místa v modelacích štukové výzdoby byly doplněny mramorovou moučkou pojenou vápnem. Závěrečná barevná úprava štukových prvků byla provedena vápennou lazurou a konzervačním nátěrem včelím voskem emulgovaným ve vodě. Použité materiály: Vápno, písek různé zrnitosti, mramorová moučka, včelí vosk

44 Štuková výzdoba fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurováním Stavy štukové výzdoby před restaurováním

45 Stavy štukové výzdoby před restaurováním

46 Stav Stav před restaurováním detail uloméné části nohy Stav před restaurováním detail ulomené části prstu

47 Sonda do nečistot 2 1 Průzkum štukové výzdoby 1.hlinková přemalba 2. stav po sejmutí přemalby

48 Stav před opravou - prasklina v modrém malovaném mramoru Sonda do nečistot - 1. povrchové nečistoty 2. hlinkový nátěr 3. původní barevná vrstva

49 1 2 Průzkum štukové výzdoby: - 1.hlinková přemalba 2.stav po sejmutí přemalby 1 2 Štuková výzdoba 1. stav při snímání nečistot 2. stav po sejmutí nečistot

50 Stav před restaurováním malovaného mramoru detail praskliny s označením místa Stav před očištěním detail

51 Stav po očištění prachových depositů vysáváním s pomocí štětce Stav před restaurováním modrého malovaného mramoru místo odebrání vzorku

52 Stav před restaurováním modrého malovaného mramoru sonda do nečistot Stav před restaurováním korunní římsy místo odebrání vzorku

53 Stav před restaurováním korunní římsy detail praskliny Detail poškození korunní římsy

54 1 2 Mezikorunní pás sonda do přemalby Stav před opravou římsy

55 Detail poškození římsy 2 1 Stav před restaurováním - sonda - 1.hlinková přemalba 2.stav po sejmutí přemalby

56 VIII. Umělé mramory Popis stavu před restaurováním: Mramorová výzdoba hlavní lodi spočívá v kanelovaných sloupech podpírajících korunní římsu. Povrch mramorů je pokryt vrstvou prachu a nečistot. Lokálně probíhají mramorovou masou vlasové trhlinky a viditelné jsou i ztmavlé laky pocházející z dřívější úpravy. Současný stav a optický průzkum umělého mramoru byl proveden z přistaveného lešení. Barokní kanelované pilastry jsou v zachovalém stavu a jsou pokryty v souvislé vrstvě prachem a nečistotami. Optický průzkum prokázal, že v některých místech je mramorová masa otevřena. Rovněž na některých místech jsou viditelné části neobroušeného špachtlu. Ve spodních částech pilastrů jsou otevřená místa mramorové masy zalakována. V bočních horních částech pilastrů je místy patrné zněčištění mixtionem po dřívějším zlacení hlavic a mramorová masa je místy odtažena od jádra. Sloupy v podkůří jsou podstatně v horším stavu vlivem vlhkosti a provozu kostela. Klihová vrstva mramorové masy je místy vytrhána a spodní části jsou mechanicky poškozeny vrypy. Místy je mramorová masa zeslabena broušením. Některé části masy jsou rovněž odtaženy od jádra. Postup restaurování: 1. Povrchová nečistota bude důkladně odmyta a odmaštěna (saponát (Jar) + teplá voda) 2. Zvětralá místa a laky budou otevřena postupným broušením brusnými kameny různé tvrdosti a následně špachtlována (klihová voda, sádra, přírodní pigment) 3. V odtažených částech masy bude provedena injektáž Ledanem 4. Mechanické defekty budou prosekány a nahrazeny novou mramorovou masou (klíh, sádra, přírodní pigmenty) 5. Celoplošným opakovaným broušením a špachtlováním (klih, sádra, přírodní pigment) bude docíleno jednotné barevnosti 6. Konečné zvýraznění kresby mramoru na veškerých plochách se provede štukování (vídeňské vápno s klihovou vodou) a následným vytřením hadry 7. Závěrečná konzervace lněným olejem v terpentýnu 8. Po vytření konzervace bude následovat voskový film v terpentýnu, který bude rozleštěn flanelovým hadrem ve třech sledech pro docílení vysokého lesku.

57 Závěrečná restaurátorská zpráva umělé mramory: Po odsátí prachu byly z povrchu umělých mramorů odmyty nečistoty (teplá voda s malým množstvím saponátu). Následně byly mramory umyty čistou vodou. V místech kde byly vrstva mramorové masy odtažena od jádra byla prostřednictvím navrtaných otvorů o průměru 4mm provedena injektáž Ledanem D1. Mechanické poškození a stejně tak i barevně nevhodné předchozí opravy (spodní profil pilastru na levé straně pod Vítězným obloukem) byly prosekány na původní jádro a doplněny vyztuženou mramorovou masou, odpovídající barevnosti. Taktéž byl doplněn ostrý přechod umělých mramorům pilastrech do malovaných ploch pod zlacenými hlavicemi. Tyto opravy byly, po vytvrdnutí materiálu ořezány a obroušeny pemzou č.4 na úroveň okolí a poté lokálně vytmeleny. Dále byly mramory střídavě 3x celoplošně přetmeleny (tmelem je rozuměn řídký základní materiál klihová voda, sádra, pigment) a 4x přebroušeny tvrdými kameny, přičemž měl každý následující tmel větší obsah klihu než předchozí a byl broušen kamenem vyšší tvrdosti. Před každým broušením byla plocha mramoru přetřena silnější klihovou vodou s malým obsahem sádry. Poslední fází bylo přetření ploch umělých mramorů silným roztokem klihové vody s přísadou vídeňského vápna a přeleštění flanelovýmí hadry. Vyschlý mramor byl napuštěn lněným olejem, ředěným v poměru 1:1 terpentýnem. Po vytření a rozleštění oleje byla provedena závěrečná konzervace včelím voskem rozpuštěným v terpentýnu v poměru 1:4 a jeho rozleštění flanelový i hadry. Použitý materiál: Ledan D1, sádra, klihová voda, přírodní minerální pigmenty (umbra přírodní, hněď srnčí, čerň kostní, okr tmavý, červeň pompejská), vídeňské vápno, lněný olej, včelí vosk, terpentýn.

58 Umělé mramory fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurováním Stav mramorů před restaurováním Stav mramorů před restaurováním

59 Stav mramorů před restaurováním Stav mramorů před restaurováním

60 2 1 Průběh restaurování čištění: 1. stav před čištěním 2. stav po čištění Stav po restaurování

61

Restaurátorský záměr, návrh na restaurování: Nástropní dekorativní nástěnná malba.

Restaurátorský záměr, návrh na restaurování: Nástropní dekorativní nástěnná malba. Restaurátorský záměr, návrh na restaurování: Nástropní dekorativní nástěnná malba. Zámek Přerov, Muzeum Komenského, místnost s valenou klenbou v prvním patře s expozicí. Zpracoval: Mgr. Radomír Surma akad.

Více

Objednávka: č. 01/02/12R. Umělecký pozlacovač Sušilovo nám. 84/56 68301 Rousínov Joklova 16

Objednávka: č. 01/02/12R. Umělecký pozlacovač Sušilovo nám. 84/56 68301 Rousínov Joklova 16 Objednávka: č. 01/02/12R Objednavatel: Dodavatel: Město Rousínov Umělecký pozlacovač Sušilovo nám. 84/56 Alois Póč 68301 Rousínov Joklova 16 IČO: 00292281 682 01 Vyškov DIČ: - není plátcem DPH IČO: 67497144

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA dáma s liščím šálem Malva Schalek, 1921 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA restaurovala MgA. Petra Tušerová leden 2016 Restaurátorská zpráva 1. Údaje o díle název: Dáma s liščím šálem autor: Malva Schalek technika:

Více

Vlastník: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58061 Havlíčkův Brod 2

Vlastník: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58061 Havlíčkův Brod 2 Restaurátorská zpráva o restaurátorském průzkumu omítkových vrstev v sálu, salónku a hale na Staré radnici, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod a návrh na restaurování a obnovu původní štukové výzdoby

Více

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě Restaurátorská zpráva Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě 2014 Obsah: 1. Lokalizace památky 2. Údaje o památce 3. Údaje o akci

Více

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Zhotovitel: Vlastimil Konečný, MgA. Martin Parobek (číslo licence MK 46397/2012) tel: 775 968 480 2012 Údaje o památce 1. Okres: Prostějov 2. Obec: Rakůvka

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ MGA. JAN VODÁČEK AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR ESTAURÁTOR Žižkova 458 Žirovnice 394 68 Tel: + 420 775 117 779 e-mail: vodacek.jan@seznam.cz NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽ JANA FRYDRYCHA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem MgA. Eva Mičková (čj. MK 53672/2011) akad. sochařka a restaurátorka Horova 20, 412 01 Litoměřice Tel: 775916232, e-mail: Mickova.Eva@seznam.cz IČO: 72554207 Licence: čj. MK 53672/2011 (restaurování polychromovaných

Více

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks Ing. arch. Libor Sommer autorizovaný architekt ČKA č. 0255 2009 Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks F0 Stylizované věžičky kryté jehlanovou střechou s mohutně

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek U MOSTU

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Návrh na restaurování podle 14 zák.č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči), ve znění 10 prováděcí vyhl. 66/ 1988 Sb.

Návrh na restaurování podle 14 zák.č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči), ve znění 10 prováděcí vyhl. 66/ 1988 Sb. Návrh na restaurování podle 14 zák.č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči), ve znění 10 prováděcí vyhl. 66/ 1988 Sb. Památka: tištěná tapeta v 1. patře státního zámku Dačice Vlastník: NPÚ ú.o.p.v Českých

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor Památkový

Více

ZPRÁVA O NEDESTRUKTIVNÍM PRŮZKUMU

ZPRÁVA O NEDESTRUKTIVNÍM PRŮZKUMU kolem 1770 olejomalba na dřevěné desce 188 x 150 x 10 mm Celek stav po opravě (přibližně ve skutečné velikosti) STAV MALBY PŘED OPRAVOU Malba je v poměrně velmi dobrém stavu. Pouze starý zažloutlý lak

Více

Technika: polychromované a zlacené dřevořezby a dřevěné architektonické prvky. Rozměry:

Technika: polychromované a zlacené dřevořezby a dřevěné architektonické prvky. Rozměry: KOSTEL POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM. RESTAUROVÁNÍ BOČNÍHO OLTÁŘE Sv.VÁCLAVA A POLYCHROMOVANÉ DŘEVOŘEZBY SV.JANA NEPOMUCKÉHO. Restaurátorská zpráva s redukovanou fotodokumentací. Technika:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Kamenná 13, 639 00 Brno, Czech Republic T +420 725 392 238, www.franekarchitects.cz OBSAH : Fránek Architects INVESTOR : MĚSTO MIROSLAV, NÁMĚSTÍ SVOBODY 1/1, 671 72,

Více

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ celkový průzkum, Zadavatel: PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ Váš dopis č.j. / ze dne: / 21. 11. 2014 p. Kateřina Kořenková, GHMP Naše č.j.: NPU/302/14193/2015/27. 1. 2015 Vyřizuje / telefon: Číslo akce:

Více

Zpráva z restaurátorského průzkumu hlavního oltáře v presbytáři zámecké kaple v Žampachu

Zpráva z restaurátorského průzkumu hlavního oltáře v presbytáři zámecké kaple v Žampachu MgA. Josef Vojtek Smilova 373 Pardubice, 530 02 Tel. 603 332 405 E-mail : vojtek.rest@seznam.cz Zpráva z restaurátorského průzkumu hlavního oltáře v presbytáři zámecké kaple v Žampachu Charakteristika

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ Č. 201 AŽ 208 A SCHODIŠŤ Č. 2 A 5 VE 2 NP ZÁPADNÍHO KŘÍDLA

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ Č. 201 AŽ 208 A SCHODIŠŤ Č. 2 A 5 VE 2 NP ZÁPADNÍHO KŘÍDLA ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ Č. 201 AŽ 208 A SCHODIŠŤ Č. 2 A 5 VE 2 NP ZÁPADNÍHO KŘÍDLA Září 2015 Vypracovala: Mgr. Renáta Jandová akad. mal. a restaurátor, Pražská 806,

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Křižíkově ul. v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor

Více

místo: Praha, Roztoky u Prahy datum: 23. 6. 2015 přítomní: viz prezenční listina omluveni: Blanka Tomková, MěÚ Trutnov

místo: Praha, Roztoky u Prahy datum: 23. 6. 2015 přítomní: viz prezenční listina omluveni: Blanka Tomková, MěÚ Trutnov Zápis z kontrolního dne v rámci výkonu dozoru podle 29 odst. 2 písm. g a zabezpečení odborného dohledu podle 32 odst. 2 písm. g, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozd. předpisů Věc:

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURování štukového rámu a centrální plochy NÁstropního zrcadla dům čp.119, Vratislavovo náměstí, Nové město na Moravě Realizovaly: BcA. Zdeněk Šmahel Mgr. art. Lucie Matějková

Více

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově

Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Zpráva o opravě spodní nádrže fontány v Horním Maršově Název: spodní nádrž fontány v Horním Maršově, Bertholdovo náměstí Datace: 1906 Materiál: beton, kamenná obruba z jemnozrnného pískovce Termín akce:

Více

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Dagmar Michoinová metodika přednášky Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA J.G. Dopplemayer: Globus terrestris J. Felkl: Obraz zeměkoule Dobřichovice 30.12.2014 restaurátor: RNDr. Miroslav Široký, CSc. Předmět: Fond, inv. číslo : Autor, titul: Barokní glóbus

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev z plastiky Evy ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově Zadavatel průzkumu: BcA. Pavla Perůtková Zadání průzkumu: Stratigrafie barevných vrstev Identifikace

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

Obj. Plocha nátěru Cena v Kč Cena v Kč číslo (ochrana dřeva proti plísním) 0,375 l 6 44,00 286 Kč 0,75 l 12 40,90 532 Kč. 0,375 l 6 47,67 286 Kč

Obj. Plocha nátěru Cena v Kč Cena v Kč číslo (ochrana dřeva proti plísním) 0,375 l 6 44,00 286 Kč 0,75 l 12 40,90 532 Kč. 0,375 l 6 47,67 286 Kč CENÍK platnost od 1.5.2009 výhradní zastoupení pro ČR Borek 11, 380 01 Dačice tel./fax: +420 384 422 3, mobil: +420 28 500 88 e-mail: info@kreidezeit.cz, www.kreidezeit.cz Program na ochranu dřeva - oleje

Více

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE Klíčová slova koroze fyzikální, chemická a biologická, průzkum, čištění, desalinace, likvidace bionapadení, petrifikace, hydrofobizace, restaurátorské práce (lepení, tmelení,

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

Zabývám se profesionálně téměř 15 let restaurováním starých věžních hodin. Součástí těchto věžních hodin, starých sto, dvě stě i více let, jsou velmi často ciferníky zhotovené ze dřeva. Jejich stav je

Více

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa I. Lokace památky 1. 2. 3. 4. 5. Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Česká Lípa Umístění: st.p.č. 286, k.ú.: Česká Lípa Název památky: č.p.172 II. Údaje o památce 1. Autor: stavební architektonická

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO

Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO Marie Cechlová 6 5 7,8 3,4 2 PORTFOLIO Biografie... Titul: BcA. Jméno: Marie Cechlová Datum narození: 20.05.1983 Národnost: česká Vzdělání: 1998-2002 2002-2003 2003-2006 2005-2009 Výtvarná škola Václava

Více

Realizace 2010-2011. Ivan Houska

Realizace 2010-2011. Ivan Houska Realizace 2010-2011 Ivan Houska Restaurátorský záměr na destruktivní průzkum Restaurátorský průzkum sochy J. Žižky Restaurátorský záměr na sochu Restaurátorský záměr na vnitřní konstrukce Restaurátorský

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 a 201

ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 a 201 ZÁMEK ŠTĚDRÁ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 a 201 RESTAUROVÁNÍ MALÍŘSKÉ A ŠTUKOVÉ VÝZDOBY B) RESTAUROVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ

Více

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Sochy Panny Marie na náměstí v Kunštátě I. Lokalizace památky 1. Kraj: Jihomoravský 2. Město / Obec: Kunštát 3. č. parcely: 1049 4. Bližší určení

Více

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce Jméno: Anežka Beranová Obor studia a ročník: Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, 3. roč. Termín: 1. 9. 28. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži: Bundesdenkmalamt Wien, Österreich,

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

www.matejakart.com Žlutá růže

www.matejakart.com Žlutá růže 1 www.matejakart.com Žlutá růže Úvod, kresba, Imprimatura, Květ - První barevná vrstva, Pozadí obloha Květ a listy Druhá barevná vrstva, Detaily Technika : Podklad : Média : Štětce : Barvy : Olej - Vrstvená

Více

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ

POPIS STAVU A NÁVRH POSTUPU PRACÍ KŘÍŽ U KPLE NNEEVZETÍ PNNY MRIE V DĚHYLOVĚ 0 2016 Zprávu vypracovala: Mgr. Michaela Nováková Mgr. c. Markéta Müllerová Starý kopec 33/20, Děhylov, 747 94 Rest RT M. Müllerová s.r.o. Restaurátorský a umělecký

Více

Zpráva z restaurátorského průzkumu hlavního oltáře v presbytáři zámecké kaple v Žampachu

Zpráva z restaurátorského průzkumu hlavního oltáře v presbytáři zámecké kaple v Žampachu MgA. Josef Vojtek Smilova 373 Pardubice, 530 02 Tel. 603 332 405 E-mail : vojtek.rest@seznam.cz Zpráva z restaurátorského průzkumu hlavního oltáře v presbytáři zámecké kaple v Žampachu Charakteristika

Více

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU -

- ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko RESTAUROVÁNÍ PILÍŘOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE - DATA OBJEKTU - - ZÁMĚR - Obnova drobné sakrální architektury - Mikroregion Přešticko OBJEKT 4 / 8 PŘEDMĚT ZADÁNÍ : RESTAUROVÁNÍ PILÍŘOVÉHO PAMĚTNÍHO KŘÍŽE Název a typ díla - Pamětní kříž - pilířový Historické zařazení

Více

z orloje na Staroměstské radnici v Praze

z orloje na Staroměstské radnici v Praze Ústav chemické technologie restaurování památek Konsolidace dřevěných soch z orloje na Staroměstské radnici v Praze V průběhu dubna a v května roku 1999 byla na Ústavu chemické technologie restaurování

Více

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY:

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBNOVY: TP 1 - Umělý kámen prací - Dodatečný průzkum konkrétní části z celoplošného lešení - Provedení zkoušek čištění - Vyhodnocení a schválení konečného technologického

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Dokumentace pro ohlášení stavby: Oprava a nátěr fasády budovy radnice čp. 1 Masarykovo náměstí v Lázních Bohdaneč B. Souhrnná technická zpráva Obsah: 1. Popis území stavby... 2 2. Celkový popis stavby...

Více

kolem 1720 44,5 x 32,5 cm soukromá sbírka Praha STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ OBRAZU Jedná se o nevelký žánrový výjev.

kolem 1720 44,5 x 32,5 cm soukromá sbírka Praha STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ OBRAZU Jedná se o nevelký žánrový výjev. kolem 1720 44,5 x 32,5 cm soukromá sbírka Praha STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU Jedná se o nevelký žánrový výjev. Obraz je ve zdánlivě dobrém stavu, je nažehlený na voskovou rentoaláž, tudíž stabilizovaný, a

Více

Sondážní průzkum interiéru budov č.p. 41 a 42 na Komenského náměstí v Kutné Hoře

Sondážní průzkum interiéru budov č.p. 41 a 42 na Komenského náměstí v Kutné Hoře Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl Sondážní průzkum interiéru budov č.p. 41 a 42 na Komenského náměstí v Kutné Hoře 2009 Obsah: I. Lokalizace památky 2 II. Údaje o

Více

D. Dokumentace SO - 01

D. Dokumentace SO - 01 Dokumentace pro ohlášení stavby: Oprava a nátěr fasády budovy radnice čp. 1 Masarykovo náměstí v Lázních Bohdaneč D. Dokumentace SO - 01 Obsah: 1. Architektonicko-stavební řešení... 2 2. Výkresová část...

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Mělník, kostel sv. Petra a Pavla obnova kostela a varhan Osový svorník po vyjmutí pokleslého žebra - detail originálního lože s dřevěnými klínky Část klenby u románské věže - stav před restaurováním (na

Více

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil

Zpráva o materiálovém průzkumu. Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach. RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Zpráva o materiálovém průzkumu Hlavní oltář v kapli Sv. Bartoloměje, zámek Žampach RNDr. Janka Hradilová Dr. David Hradil Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl - společné pracoviště

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové Listopad 2013 Památkový dohled: NPÚ územní odborné pracoviště v Lokti Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 2 Místo uložení

Více

Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy

Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy PŘÍLOHA 1 Cim F 9 (XVII J 8) Modlitební knížka Jana z Rožmberka 1454, Čechy obr. 1 - Celkový pohled na rukopis Popis Použitý pergamen je kvalitní oboustranně broušený středoevropský typ. Písmo bylo psáno

Více

Závěrečná zpráva za rok 2009 BcA. Jana Dvořáková

Závěrečná zpráva za rok 2009 BcA. Jana Dvořáková Závěrečná zpráva za rok 2009 BcA. Jana Dvořáková Pro lepší pochopení mechanismu stárnutí perských lakovaných knižních vazeb byly připraveny modelové vzorky lakované malby na lepence o rozměru 7 10 cm.

Více

Šárka a Petr BERGEROVI akad. mal. 2015. olejomalba na dřevěné desce 374 x 274 mm soukromá sbírka. (okruh?)

Šárka a Petr BERGEROVI akad. mal. 2015. olejomalba na dřevěné desce 374 x 274 mm soukromá sbírka. (okruh?) olejomalba na dřevěné desce 374 x 274 mm soukromá sbírka (okruh?) 1 STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU: Šárka a Petr BERGEROVI akad. mal. 2015 Dřevěná podložka o síle cca 5 mm z topolového dřeva je vertikálně rozlomená

Více

Sanace zdiva proti vlhkosti

Sanace zdiva proti vlhkosti ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace zdiva proti vlhkosti Kostel Narození Panny Marie v Benátkách nad Jizerou Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ

Více

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ Kdyby tak stěny mohly mluvit! Na tisíce stěn a tisíce odstínu... Vyberte svůj příbeh! 1 O stupeň lepší! 2 3 BARVY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ 4 5 BRAVO FAS fasádní

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

Návrh na restaurování varhan restaurátorský záměr Podrobný restaurátorský záměr, doplněný o nové poznatky po demontáži nástroje.

Návrh na restaurování varhan restaurátorský záměr Podrobný restaurátorský záměr, doplněný o nové poznatky po demontáži nástroje. Rudolf Valenta, restaurování a stavba varhan se sídlem: Pod Špejcharem 694 156 00 Praha 5 - Zbraslav IČO: 49669681 DIČ: CZ510304055 Návrh na restaurování varhan restaurátorský záměr Podrobný restaurátorský

Více

olejomalba na plátně, 100 x 82 cm soukromá sbírka

olejomalba na plátně, 100 x 82 cm soukromá sbírka 1 olejomalba na plátně, 100 x 82 cm soukromá sbírka 2 Stav obrazu není uspokojivý, přestože barevná vrstva je až na několik drobných míst stabilní. Nejrušivěji působí proražení v horní části obrazu a pak

Více

Restaurátorská zpráva

Restaurátorská zpráva Restaurátorská zpráva III. etapy restaurování positivu a hracího stolu varhan v kostele sv. Václava v Dolní Kalné Zpracoval: Vít Mišoň v Mladých Bukách 22.12. 2014 Předmětem III. etapy restaurátorských

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

Silikátové vnitřní barvy

Silikátové vnitřní barvy KEIM systém Silikátové vnitřní barvy KEIM systém je řada vysoce krycích minerálních silikátových vnitřních barev. Tvoří příjemnou matovou povrchovou úpravu s odstíny od bílé a jemné pastelové barvy až

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách BcA. Jaroslav Vrbata 2015 I. Lokalizace památky 1. Obec: Rokytnice v Orlických horách 2. Okres: Rychnov nad Kněžnou 3. Lokace

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

kaple 1 Loučení Krista s Marií

kaple 1 Loučení Krista s Marií kaple 1 Loučení Krista s Marií Lokalizace památky 1) Kraj: jihomoravský 2) Obec: Mikulov 3) Bližší určení místa popisem: kaple je na cestě ke kostelu sv. Šebestiána, při úpatí Svatého Kopečku 4) Název

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky MSK-OV001 Smuteční průvod Autor návrh Mira Haberernová, realizace? Datace 1966 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí

Více

Restaurátorská zpráva

Restaurátorská zpráva Restaurátorská zpráva k první etapě restaurování oltáře z kaple Sv. Bartoloměje v zámku Žampach obsah: Základní údaje o díle Popis díla Stav před restaurováním Návrh na restaurování Postup restaurátorských

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ

KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ INTAR projekty stavby technologie KARLOVY VARY REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ DOKUMENTACE PRO OBNOVU HISTORICKY A ARCHITEKTONICKY CENNÝCH ČÁSTÍ STAVBY ČISTOPIS OBJEDNATEL : KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Příloha 3_Atlas poškození iluminací

Příloha 3_Atlas poškození iluminací BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 3_Atlas poškození iluminací Atlas poškození iluminací charakterizuje různé typy poškození barevné vrstvy, které se nejčastěji nacházejí v iluminovaných

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor.

Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor. Nechte se vlákat do světa Caparol Ambiente. Do světa, kde ztvárnění vnitřního prostotu je jenom otázkou vaší fantazie. Program Ambiente vám dává ty nejširší možnosti ke ztvárnění vašich nápadů a vizí a

Více

Průvodce sortimentem - Oleje a vosky

Průvodce sortimentem - Oleje a vosky Průvodce sortimentem - Oleje a vosky Obsah Oleje a vosky s certifikací 2 Oleje a vosky rychle vysychající 3 Podlahové oleje a vosky 3 Exteriérové oleje a vosky 4 Tintovací pasty 5 Oleje a vosky 1. Oleje

Více

Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově

Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově Seznam příloh Obnova fasád věže nízkého zámku v Plumlově Dokumentace pro ohlášení stavby A. Průvodní zpráva B. Technická zpráva C. Situace D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Architektonicko

Více

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Renata Jaborníková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_16_T_3.01 Datum vytvoření

Více

Madona s Ježíškem (Sacra Conversazione?) Benátský mistr 16.století, P.Veronese-okruh? olejomalba na plátně, 75 x 60 cm

Madona s Ježíškem (Sacra Conversazione?) Benátský mistr 16.století, P.Veronese-okruh? olejomalba na plátně, 75 x 60 cm Madona s Ježíškem (Sacra Conversazione?) Benátský mistr 16.století, P.Veronese-okruh? olejomalba na plátně, 75 x 60 cm soukromá sbírka STAV PŘED OPRAVOU: Obraz byl patrně na přelomu XIX./ XX. století nažehlen

Více

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních. kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (kód: N)

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních. kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (kód: N) Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (kód: 82-042-N) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité

Více

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA OPRAVU INTERIÉRU KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V HORNÍM MARŠOVĚ

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA OPRAVU INTERIÉRU KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V HORNÍM MARŠOVĚ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR NA OPRAVU INTERIÉRU KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V HORNÍM MARŠOVĚ I. Lokalizace památky Okres: Trutnov Obec: Horní Maršov Adresa: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Bližší určení místa

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD)

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD) Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD - 89. KD, expozice 5. KD - 7. KD) Práce na SO 01 budově zámku probíhají v souladu s časovým harmonogramem stavby. V rámci 84.

Více

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S Sanace betonu Hrubý Zdeněk, 2.S Co je to sanace? obnovení soudržnosti vlastního betonového pojiva nebo oprava poškozené betonové konstrukce zabránění stárnutí a rozpadu kce odstranění uvolněných a zpuchřelých

Více