RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď"

Transkript

1 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď BAZILIKA NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE A SV.CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ - NÁSTROPNÍ MALBA, ZLACENÍ, ŠTUKOVÁ VÝZDOBA, UMĚLÉ MRAMORY II.ETAPA hlavní loď Zpracovala: ak.mal.alena Moravcová Předkládá: Agentura Jan Zrzavý, spol. s r.o. březen 2011

2 I.Lokalizace památky 1. Kraj/Okres:Zlínský/Uherské Hradiště 2. Obec: Velehrad 3. Adresa: ul./nám.č.: Stojanovo nádvoří 206, Velehrad č.parcely:62st. 4. Bližší určení místa popisem: v centru obce, součást klášterního areálu 5. Název objektu, jehož součástí je restaurované dílo: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie interiér nástropní malba, zlacení, štuková výzdoba, umělé mramory, truhlářské prvky, kámen 6. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP:3526 II.Údaje o památce 1. Autor(okruh, dílna): barokní přestavba Antonín Martin Lublinský, malíř Pavel Pagani, mramorář Ondřej Allio, sochař a štukatér Michal Mandík. Obnova po požáru 1718 malíři František Ignác Egstein a Jan Etgens, architektura oltářů a štuková výzdoba Baltazar Fontana, mramorář Jan Hakmüller 2. Sloh/datování: Původně románská stavba vysvěcena 1228, 1421 vypálena husity, barokní přestavba (předešlé opravy zničeny požárem 1681, barokní poškozeny požárem 1718) 3. Materiál/technika: vápno, pigmenty, organická pojiva, freska s přemalbami, štuk, kámen (pískovec, mramor), dřevo, umělý mramor, zlacení 4. Předchozí známé restaurátorské zásahy: Dílčí opravy doložené v letech 1863 a 1885 (blíže nespecifikované). Generální rekonstrukce ve 30.letech 20.století, malíř Jan Janša. 1 III. Údaje o akci 1. Vlastník: ŘkF Velehrad 2. Investor: ŘkF Velehrad 3. Návrh na restaurování: ak.mal.alena Moravcová, Evropská 57, Praha 6 Při zpracování tohoto návrhu byl investorem zapůjčen text restaurátorského průzkumu z I.etapy opravy zpracovaného PhDr.Milenou Nečáskovou ak.mal. a Zdenou Kafkovou ak.mal. z roku Detailní popis těchto prací uveden v Cinek, František: Basilika Velehradská, Brno 1939

3 IV. Popis památky (stručná charakteristika stavby) Bazilika je orientovaná jednolodní stavba s valenou barokní klenbou a výsečemi nad okny. Nosnou část malby tvoří iluzivní architektura, jejíž perspektiva se sbíhá do centrálního bodu, kterým je symbol holubice Ducha svatého. Výjev sv.trojice obletují četní andílci a hlavičky putti. Na iluzivním Vítězném oblouku je umístěn anděl držící nápis Pretiosa in Conspectu Domini mors Sanctorum eius.p.s.ii5.vw5. V části přiléhající k Vítěznému oblouku je vyobrazeno Husitské řádění na Velehradě v r Popis stavu před restaurováním: V této II.etapě budou probíhat restaurátorské práce na všech klenebních polích hl.lodi od Vítězného oblouku až po kruchtu a podkruchtí, včetně přilehlých špalet, dekorativní malby na Vítězném oblouku, korunní římse, mezikorunním pásu a na stěnách pod římsou s iluzivním mramorováním (týká se pouze pohledové části chrámové lodi). Současný stav byl posouzen po zpřístupnění z lešení. Optický průzkum potvrzuje narušení omítek a intonaka. Nejvýraznější poškození je patrné ve vrcholu klenby a v nadokenních částech špalet. Jedná se o síť různě širokých a hlubokých trhlin v omítkových podkladech. Povrch maleb je pokryt silnou vrstvou prachu a letité špíny. Zemité přírodní pigmenty, zejména okry a hnědě, jsou spráškovatělé. Při podrobnějším sondážním průzkumu byl zjištěn rozsah a kvalita přemaleb pocházejících z různých historických období. Sondáže prokázaly shodnou problematiku maleb jako v I.etapě restaurátorských prací, které probíhaly v letech (presbytář, kaple sv.bernarda, kaple sv.benedikta a transept). Jedná se o přemalby provedené plošně v technice vápenné secco (přemalby jsou reversibilní, nanesené většinou v masivní vrstvě). Dále průzkum prokázal i přemalby jen obtížně odstranitelné, které se nacházejí obzvláště v místech s figurální výzdobou. Toto potvrzují i odebrané vzorky následně zpracované chemicko-technologickou laboratoří. Tyto však nedeformují původní malířské řešení. Přemalby budou snímány pouze v místech, kde se starší barevná vrstva dochovala v dostatečném rozsahu a kvalitě. V opačném případě se bude prezentovat současný stav malby. Tento současný stav bude patrně zachován např. pod korunní římsou, kde pod modrým mramorováním se dochovaly pouze nepatrné fragmenty původního barevného řešení. Současné barevné řešení bude nutno zachovat i na mnoha místech klenby a ve špaletách. Rozsah restaurátorských prací Restaurátorské práce v této části II.etapy zahrnovaly (viz.grafické znázornění rozsahu prací) práce na 3polovinách klenebních polí hlavní lodi včetně Vítězného oblouku, přilehlých špaletách, korunní římse, mezikorunním pásu a na stěnách pod římsou s iluzivním mramorováním (pouze pohledové části). Dále na umělých mramorech na kanelovaných sloupech, veškerém zlacení, štukových plastikách a vitrajích.práce byly prováděny v období od do Na Velehradě ak.mal.alena Moravcová

4 V. Nástropní malby v hlavní lodi - stav maleb před a po restaurováním Postup restaurování: Před zahájením restaurátorských prací byly odebrány vzorky pro chemicko- technologickou anylýzu s jejím následným vyhodnocením. Místa odebrání vzorků byla zakreslena do plánku s číselným označením (viz.příloha). Před snímáním prachu a nečistot byla provedena preventivní sanace prasklin v klenbě, aby nedošlo k případnému poškození intonaka při čištění a snímání přemaleb. Dle výsledků provedeného a vyhodnoceného průzkumu byly pozdější zásahy odstraňovány. Nejdříve byly malby očištěny od prachu lepivým těstem (mouka, voda, soda, polymerovaný olej), následovala fixáž polyvinylalkoholem pro zpevnění malby před samotným čištěním mokrou cestou pomocí změkčovadel, vody (Jitro, soda, mýdlo). Po odmytí zbytků nečistot a po sejmutí lokálních přemaleb, které bylo místy nutno odstranit mechanicky skalpelem, zvláště v místech novějších omítkových plomb, které nerespektovaly původní poškození a dalece překrývaly původní malbu (viz grafické znázornění), byla provedena revize prasklin. Zde bylo nutno krakely otevřít, vyklínovat, hloubkově vyčistit, opakované injektovat Ledanem č.3 a postupně uzavírat buničitými tampóny v Ledanu. Po vytvrdnutí následovalo tmelení prasklin jemným vápenným štukem. Během těchto prací byly malby lokálně dočišťovány a to tak, aby byl autorský rukopis zachován v maximální míře. Hlinkové a okrové přemalby v nábězích klenby a na Vítězném oblouku byly pouze přečištěny, ztenčeny a fixovány a jinak zachovány neboť původní barevná vrstva se dochovala pouze ve fragmentech. Účelem těchto přemaleb bylo barevné scelení a posílení světelných kontrastů. Po odmytí přemaleb byl nad hlavou holubice nalezen ústřední bod obrazu Nanebevzetí Panny Marie ve kterém se sbíhá veškerá perspektiva architektury. Následovalo zabrušování tmelů a napodobivá čárková retuš přírodními pigmenty, starým vápnem a reversibilními barvami. Pro závěrečnou fixáž byl použit polyvinylalkohol. Stěny s iluzivním modrým mramorováním na průčelích kaplí a korunní římse byly očištěny od prachu a nečistot, poté fixovány polyvinylalkoholem a retušovány reversibilními barvami. V mezikorunním pásu byly tmavé hlinkové přemalby odmyty a původní barevná vrstva retušována. U ploch, které opticky prodlužují kanelované sloupy z umělého mramoru až ke korunní římse, byla provedena retuš malovaného mramoru, na částech byla nutná rekonstrukce. Použité materiály: Voda, změkčovadlo vody, líh, čpavková voda, Ledan č.3, buničité tampony, paraloid, polyvinylalkohol, jemný vápenný štuk odstraňovány, přírodní pigmenty, reversibilní barvy, vápno.

5 Fresková malba klenby fotodokumentace stavu před, v průběhu a po restaurování Celkový pohled stav před restaurováním

6 Celkový pohled - stav po restaurování

7 Stav před restaurováním detail Stav před restaurováním

8 Stav před restaurováním detail Stav před restaurováním detail

9 Stav před restováním proteklina Vítězný oblouk - stav před restaurováním

10 Vítězný oblouk - stav před restaurováním Stav před restaurováním

11 Stav po sejmutí přemaleb proteklina Stav po sejmutí nečistot a přemaleb - detail

12 Stav po sejmutí nečistot a přemaleb - detail Sonda do prachových depositů

13 1 2 Postupné snímání prachových depositů 1.před sejmutím 2. po sejmutí Sondy do nečistot

14 Průzkum do přemaleb mista odebrání vzorků Průzkum do přemaleb misto odebrání vzorku

15 Sonda do nečistot a přemaleb Sonda do nečistot

16 2 3 1 Sonda do přemaleb 1.hlinková přemalba 2.přemalba 19.století 3. původní barevná vrstva Sondy do nečistot

17 Sondy do nečistot, zajišťovací tmelení prasklin Stav po sejmutí přemaleb

18 Stav před restaurováním špaleta bazilikálního okna Stav po sejmutí přemaleb

19 Prasklina v jižní straně klenby Prasklina v klenbě

20 Prasklina v jižní straně klenby Prasklina v jižní straně klenby

21 Prasklina v jižní straně klenby Nové klínování prasklin v jižní straně klenby

22 Nové klínování prasklin v jižní straně klenby Římsa malovaný mramor stav před restaurováním

23 Detail praskliny korunní římsy Tmelení prasklin

24 Postupné tmelení prasklin Postupné tmelení prasklin

25 Tmelení prasklin Tmelení prasklin

26 Tmelení prasklin a defektů Tmelení prasklin a defektů

27 Tmelení prasklin * Stav po restaurování - ústřední bod (*)obrazu Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se sbíhá veškerá perspektiva architektury

28 Konečný stav po restaurování Konečný stav po restaurování

29 Konečný stav po restaurování Vítězný oblouk stav po restaurování

30 Stav po restaurování

31 Konečný stav po restaurování

32 Konečný stav po restaurování - detail

33 VI. Zlacení Popis stavu před restaurováním: Zlacená výzdoba hlavní lodi spočívá ve zvýraznění vrcholových částí štukové výzdoby a na půlhlavicích sloupů z umělého mramoru. Optický průzkum prokázal silnou vrstvu usazeného prachu a nečistot. Zlacení na štukové výzdobě pochází zřejmě z poslední opravy interiéru a je provedeno v matu na olejový podklad. Na půlhlavicích, kde je také zlacení na lesk (podkladem je červený poliment) je zlacení značně poškozené. Na četných místech je uvolněné, na otěr se sprašuje, což je způsobené slabším nebo silnějším klížením podkladů a vzdušnou vlhkostí. Křídové podklady jsou na mnoha místech uvolené od štukového podkladu, značně popraskané a to i ve větších celcích. Původní matové zlacení (na žlutý poliment) bylo na částech půlhlavic dochováno a sjednoceno šelakovým přetahem (pod Vítězným obloukem). Lze konstatovat, že novější zlacení bylo provedeno v matu na olejový podklad a zlacení na lesk na červený bolus. Postup restaurování: Optickým průzkumem bylo zjištěno, že zlacení bylo několikrát v různé míře a různým způsobem obnovováno. Posledním zásahem byla místy prokázána kompletní obnova zlacení včetně křídového podkladu na původní zlacení na lesk. Matové zlacení na žlutý poliment bylo celkově obnoveno olejovým zlacením. Zlacení na štucích půlhlavice a vrcholová část štukové výzdoby bylo silně znečištěno a na mnoha místech se včetně podkladu uvolňovalo. Nejdříve bylo nutné provést lokální upevnění prasklin před snímáním depositů. Po očištění od depositů suchou cestou bylo provedeno celkové upevnění podkladu hloubkovou injektáží. Po upevnění podkladu následovalo celkové čištění. Dále byly doplněny poškozené nebo odpadlé křídové podklady. Po vybroušení a dočištění byly plochy na lesk doplněny bolusem a plochy na mat miniem. Zlacení na lesk bylo po dozlacení přeleštěno achátem. Použité materiály: Voda, líh, organické rozpouštědlo, saponát, paraloid, akrylátová disperze, šelak, Boloňská křída, želatina, bolus, vaječný bílek, mixtion, přírodní pigment, zlato

34 Zlacení fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurováním Stav před restaurováním Stav před restaurováním

35 Místo odebrání vzorků Místo odebrání vzorků

36 2 1 Sonda do nečistot 1. Stav před sejmutím nečistot 2. Stav po sejmutí nečistot Stav před opravou detail poškození

37 Stav před opravou detail poškození Stav před opravou detail poškození

38 Stav po sejmutí nečistot Stav po sejmutí nečistot

39 Stav po sejmutí nečistot Stav po sejmutí nečistot

40 Nová příprava podkladů pod zlacení Nová příprava podkladů pod zlacení

41 Nová příprava podkladů pod zlacení Nové zlacení

42 Nové zlacení Konečný stav po restaurování

43 VII. Štuková výzdoba Popis stavu před restaurováním: Štukovou výzdobu hlavní lodi baziliky tvoří velkoryse modelované figury držící kartuše se zlacenými nápisy a dekorativními věnci s rostlinnými motivy. Tyto jsou umístěny na průčelích barokních kaplí. Povrch je pokryt silnou vrstvou prachových nečistot. Průzkum prokázal druhotnou hlinkovou úpravu v okrovém tónu na původním vápenném nátěru, pocházející z poslední opravy. Postup restaurování: Štukový rostlinný motiv v mezikorunním pásu je ručně na místě modelovaný a přechází do iluzivní malby, je silně znečištěn prachem. 1. Prachové deposity budou odstraněny luxováním a prachovými štětci 2. Hlinkové přemalby na povrchu budou postupně odmyty vodou se saponátem (Jar) na původní vápenný nátěr 3. Poškozené části plastik budou domodelovány vápenným jádrem a štukem, který svou hrubostí odpovídá původní povrchové struktuře. 4. Obnovení místy chybějícího vápenného nátěru v modelaci (mramorová moučka + vápno) 5. Závěrečné opatření prvků tenkou vápennou vrstvou se slabým převoskováním (zmýdelněný včelí vosk) Postup prací na štukové výzdobě nad oblouky bočních kaplí je totožný. Závěrečná restaurátorská zpráva štuky: Po odsátí nánosu prachu s pomocí štětců byla následně ze všech štukových figur, kartuší a rostlinných dekorativních prvků odmyta druhotná vrstva hlinky. Chybějící části štukové výzdoby byly doplněny původními materiály ( vápno s minerálním plnivem různé zrnitosti malta, štuk). Taktéž byly po proškrábání doplněny trhliny v plochách a profilacích s malovaným iluzivním mramorem. Drobné krakely a povrchově narušená místa v modelacích štukové výzdoby byly doplněny mramorovou moučkou pojenou vápnem. Závěrečná barevná úprava štukových prvků byla provedena vápennou lazurou a konzervačním nátěrem včelím voskem emulgovaným ve vodě. Použité materiály: Vápno, písek různé zrnitosti, mramorová moučka, včelí vosk

44 Štuková výzdoba fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurováním Stavy štukové výzdoby před restaurováním

45 Stavy štukové výzdoby před restaurováním

46 Stav Stav před restaurováním detail uloméné části nohy Stav před restaurováním detail ulomené části prstu

47 Sonda do nečistot 2 1 Průzkum štukové výzdoby 1.hlinková přemalba 2. stav po sejmutí přemalby

48 Stav před opravou - prasklina v modrém malovaném mramoru Sonda do nečistot - 1. povrchové nečistoty 2. hlinkový nátěr 3. původní barevná vrstva

49 1 2 Průzkum štukové výzdoby: - 1.hlinková přemalba 2.stav po sejmutí přemalby 1 2 Štuková výzdoba 1. stav při snímání nečistot 2. stav po sejmutí nečistot

50 Stav před restaurováním malovaného mramoru detail praskliny s označením místa Stav před očištěním detail

51 Stav po očištění prachových depositů vysáváním s pomocí štětce Stav před restaurováním modrého malovaného mramoru místo odebrání vzorku

52 Stav před restaurováním modrého malovaného mramoru sonda do nečistot Stav před restaurováním korunní římsy místo odebrání vzorku

53 Stav před restaurováním korunní římsy detail praskliny Detail poškození korunní římsy

54 1 2 Mezikorunní pás sonda do přemalby Stav před opravou římsy

55 Detail poškození římsy 2 1 Stav před restaurováním - sonda - 1.hlinková přemalba 2.stav po sejmutí přemalby

56 VIII. Umělé mramory Popis stavu před restaurováním: Mramorová výzdoba hlavní lodi spočívá v kanelovaných sloupech podpírajících korunní římsu. Povrch mramorů je pokryt vrstvou prachu a nečistot. Lokálně probíhají mramorovou masou vlasové trhlinky a viditelné jsou i ztmavlé laky pocházející z dřívější úpravy. Současný stav a optický průzkum umělého mramoru byl proveden z přistaveného lešení. Barokní kanelované pilastry jsou v zachovalém stavu a jsou pokryty v souvislé vrstvě prachem a nečistotami. Optický průzkum prokázal, že v některých místech je mramorová masa otevřena. Rovněž na některých místech jsou viditelné části neobroušeného špachtlu. Ve spodních částech pilastrů jsou otevřená místa mramorové masy zalakována. V bočních horních částech pilastrů je místy patrné zněčištění mixtionem po dřívějším zlacení hlavic a mramorová masa je místy odtažena od jádra. Sloupy v podkůří jsou podstatně v horším stavu vlivem vlhkosti a provozu kostela. Klihová vrstva mramorové masy je místy vytrhána a spodní části jsou mechanicky poškozeny vrypy. Místy je mramorová masa zeslabena broušením. Některé části masy jsou rovněž odtaženy od jádra. Postup restaurování: 1. Povrchová nečistota bude důkladně odmyta a odmaštěna (saponát (Jar) + teplá voda) 2. Zvětralá místa a laky budou otevřena postupným broušením brusnými kameny různé tvrdosti a následně špachtlována (klihová voda, sádra, přírodní pigment) 3. V odtažených částech masy bude provedena injektáž Ledanem 4. Mechanické defekty budou prosekány a nahrazeny novou mramorovou masou (klíh, sádra, přírodní pigmenty) 5. Celoplošným opakovaným broušením a špachtlováním (klih, sádra, přírodní pigment) bude docíleno jednotné barevnosti 6. Konečné zvýraznění kresby mramoru na veškerých plochách se provede štukování (vídeňské vápno s klihovou vodou) a následným vytřením hadry 7. Závěrečná konzervace lněným olejem v terpentýnu 8. Po vytření konzervace bude následovat voskový film v terpentýnu, který bude rozleštěn flanelovým hadrem ve třech sledech pro docílení vysokého lesku.

57 Závěrečná restaurátorská zpráva umělé mramory: Po odsátí prachu byly z povrchu umělých mramorů odmyty nečistoty (teplá voda s malým množstvím saponátu). Následně byly mramory umyty čistou vodou. V místech kde byly vrstva mramorové masy odtažena od jádra byla prostřednictvím navrtaných otvorů o průměru 4mm provedena injektáž Ledanem D1. Mechanické poškození a stejně tak i barevně nevhodné předchozí opravy (spodní profil pilastru na levé straně pod Vítězným obloukem) byly prosekány na původní jádro a doplněny vyztuženou mramorovou masou, odpovídající barevnosti. Taktéž byl doplněn ostrý přechod umělých mramorům pilastrech do malovaných ploch pod zlacenými hlavicemi. Tyto opravy byly, po vytvrdnutí materiálu ořezány a obroušeny pemzou č.4 na úroveň okolí a poté lokálně vytmeleny. Dále byly mramory střídavě 3x celoplošně přetmeleny (tmelem je rozuměn řídký základní materiál klihová voda, sádra, pigment) a 4x přebroušeny tvrdými kameny, přičemž měl každý následující tmel větší obsah klihu než předchozí a byl broušen kamenem vyšší tvrdosti. Před každým broušením byla plocha mramoru přetřena silnější klihovou vodou s malým obsahem sádry. Poslední fází bylo přetření ploch umělých mramorů silným roztokem klihové vody s přísadou vídeňského vápna a přeleštění flanelovýmí hadry. Vyschlý mramor byl napuštěn lněným olejem, ředěným v poměru 1:1 terpentýnem. Po vytření a rozleštění oleje byla provedena závěrečná konzervace včelím voskem rozpuštěným v terpentýnu v poměru 1:4 a jeho rozleštění flanelový i hadry. Použitý materiál: Ledan D1, sádra, klihová voda, přírodní minerální pigmenty (umbra přírodní, hněď srnčí, čerň kostní, okr tmavý, červeň pompejská), vídeňské vápno, lněný olej, včelí vosk, terpentýn.

58 Umělé mramory fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurováním Stav mramorů před restaurováním Stav mramorů před restaurováním

59 Stav mramorů před restaurováním Stav mramorů před restaurováním

60 2 1 Průběh restaurování čištění: 1. stav před čištěním 2. stav po čištění Stav po restaurování

61

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO

Marie Cechlová 7,8 3,4 2 PORTFOLIO Marie Cechlová 6 5 7,8 3,4 2 PORTFOLIO Biografie... Titul: BcA. Jméno: Marie Cechlová Datum narození: 20.05.1983 Národnost: česká Vzdělání: 1998-2002 2002-2003 2003-2006 2005-2009 Výtvarná škola Václava

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa

Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa I. Lokace památky 1. 2. 3. 4. 5. Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Česká Lípa Umístění: st.p.č. 286, k.ú.: Česká Lípa Název památky: č.p.172 II. Údaje o památce 1. Autor: stavební architektonická

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Kostel sv. Kajetána, Nerudova ulice, Praha - Malá Strana (kostel Panny Marie Ustavičné Pomoci - u Kajetánů) Zpracoval: Ing. arch. Richard Cibik.

Kostel sv. Kajetána, Nerudova ulice, Praha - Malá Strana (kostel Panny Marie Ustavičné Pomoci - u Kajetánů) Zpracoval: Ing. arch. Richard Cibik. 2013 Kostel sv. Kajetána, Nerudova ulice, Praha - Malá Strana (kostel Panny Marie Ustavičné Pomoci - u Kajetánů) Zpracoval: Ing. arch. Richard Cibik OPRAVA PRŮČELÍ DO NERUDOVY ULIC NÁVRH OPRAV PRO ROK

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Návod na čištění a údržbu podlah

Návod na čištění a údržbu podlah S přírodou k člověku Návod na čištění a údržbu podlah pro podlahy ze dřeva, korku, linolea a minerálních povrchů suché čištění mokré čištění údržba základní obnova odstraňování problematických skvrn intenzivní

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu zakázky Výměna oken a oprava fasády budovy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 2010 Obsah: Část A Obrázek I Stávající stav

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

Produkty Forbo FloorCare

Produkty Forbo FloorCare Produkty Forbo FloorCare Speciálně navržené produkty Forbo FloorCare zaručí efektivní, jednoduché čištění a udržovací procedury a tím udrží Vaši podlahu v perfektním stavu. Spray má skvělé výsledky pro

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště

Národní památkový ústav ústřední pracoviště Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 - Malá Strana P. O. BOX 84 Telefon: +420-257010111 Fax: +420-257531678 E-mail: up@up.npu.cz Váš dopis značky/ze dne Naše značka

Více

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY JUBOSIL FX silikátová fasádní barva mikroarmovaná silikátová fasádní barva JUBOSIL ANTIK silikátová lazurovací barva Popis a oblast použití Silikátové barvy jsou kvůli specifickému způsobu chemické vazby

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY S T A R O S T A M Ě S T A Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 668 331, fax: 494 668 101 e mail: starosta@mu.opocno.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM HAIR n BODY HAIR n BODY je exkluzivní vlasový a tělový šampón. Chrání a zesiluje vlasy, obsahuje výtažky z aloe vera a pšeničné zárodečné bílkoviny. HAIR n BODY se používá na mytí a ošetřování vlasů a

Více

Mariánský sloup (obláčkový) se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči

Mariánský sloup (obláčkový) se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči Mariánský sloup na náměstí v Telči DANIEL CHADIM Mariánský sloup (obláčkový) se sochou Panny Marie (Immaculata) na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči Restaurátorský záměr včetně orientačního restaurátorského

Více

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy Nátěry podlah pro lehké zatížení Vodou ředitelné Vlastnosti: lehké pochozí a pracovní zatížení v dílnách a skladech. Silně savé Normální podlahy BÜCHNER ELG- Aqua - dobře se

Více

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru.

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. D U B Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. Dub Arkáde, antický vzhled v olejovém vosku, fasetované, silně sukovité, svěží struktura

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Šárka a Petr BERGEROVI, akad. mal. 2014. před 1627 olejomalba na dřevěné desce 61,2 x 44,8 cm soukromá sbírka

Šárka a Petr BERGEROVI, akad. mal. 2014. před 1627 olejomalba na dřevěné desce 61,2 x 44,8 cm soukromá sbírka před 1627 olejomalba na dřevěné desce 61,2 x 44,8 cm soukromá sbírka 1 STAV OBRAZU PŘED OPRAVOU: Obraz je stabilizovaný, evidentně prošel nedávnou odbornou opravou. Svědčí o tom poměrně silný, dosud výrazně

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

II. Praktická část Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích a rozšířený restaurátorský průzkum

II. Praktická část Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích a rozšířený restaurátorský průzkum II. Praktická část Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích a rozšířený restaurátorský průzkum a referenční restaurování části malby na východní straně

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Vápno stavební hmota píše dějiny

Vápno stavební hmota píše dějiny Vápenná surovina v původní podobě. Základem produktů systému KEIM Athenit je kvalitní hašené vápno skladované ve speciálních prostorách. Vápno stavební hmota píše dějiny Oválný obrázek: Jeskynní malby

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC Památky Slaného a Slánska (7) Památky Slaného a Slánska (7) S postavou hlavního světce českého baroku sv. Janem Nepomuckým (svatořečen v roce 1729) se setkáváme na mnoha místech,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Činnosti s malým nebo žádným rizikem

Činnosti s malým nebo žádným rizikem CZ_Modules 05.06.14 08:52 Seite 1 INFORMAČNÍ MODUL 1 Azbestový cement pevně vázaný Okenní parapety Vlnitý plech (střecha a stěny) Fasádní plechy Potrubí Základní panely pro elektroměry Střešní šindele

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Přiměřené a nadměrné opotřebení. Pokyny k navrácení vozidla v řádném technickém a provozním stavu

Přiměřené a nadměrné opotřebení. Pokyny k navrácení vozidla v řádném technickém a provozním stavu Přiměřené a nadměrné opotřebení Pokyny k navrácení vozidla v řádném technickém a provozním stavu Přiměřené a nadměrné opotřebení Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako uživateli vozidla doporučení,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary Čistící a úklidové práce Karlovy Vary Tomáš Suchan Loketská 10, 360 06 Karlovy Vary Tel/Fax: 352 665 935 Mobil: 606 519 616 IČ: 669 70 253 Email: suchan.tomas.kv@seznam.cz Skype: Mr.Cleaner Ceník služeb

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM SPÁRY SPRCHY BĚLÍCÍ OBKLADY DLAŽBA SPÁRY U OKEN SPÁRY U DLAŽBY SPRCHOVÝ KOUT Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci

Více

Kterou lazuru z vaší nabídky použít?

Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Kterou lazuru z vaší nabídky použít? Současná nabídka lazur z COLORLAKu představuje ucelenou a profesionální formu ochrany dřeva ve všech jeho oblastech povrchové úpravy pro použití v exteriéru i interiéru.

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Wood Professional Cosmetics

Wood Professional Cosmetics Wood Professional Cosmetics Impregnace Lazury Barvy orma Wood Professional Cosmetics Impregnační ochranné povrchové úpravy pro exteriér Ochranné nátěry na lodě Nátěry na vodní bázi impregnační povrchové

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol 1 Obsah: 1. Úvod str.. 3 2. Příčiny poškození str.. 4 3. Doporučené řešení varianty oprav str.. 5-14 4. Seznam použitých

Více

obchodně-technické školení www.spolchemie.cz 1

obchodně-technické školení www.spolchemie.cz 1 www.spolchemie.cz 1 stavební chemie poměrně široký pojem z výroby SPOLCHEMIE nabízíme: penetrační a impregnační materiály, adhezní můstky průmyslové nátěrové hmoty podlahové systémy pojiva pro polymermalty,

Více

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů Česká republika je stát s bohatou historií.

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience

Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience Příloha 4_Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience olovnatá běloba Obrázek 1 XRF spektrum olovnaté běloby (jako majoritní prvek identifikováno Pb)

Více

Barevnost fasád Česká Lípa

Barevnost fasád Česká Lípa Barevnost fasád Schopnost člověka rozeznávat barvy zcela zákonitě vede ke snaze ovlivňovat barevnost věcí, které lidé vytváří a prostředí v němž žijí. Již od prvních lidských staveb lze proto zaznamenat

Více

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku

SLOŽENÍ. Euro Vinyl Floor Forever. Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku Skladby jednotlivých vrstev, které jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku SLOŽENÍ Euro Vinyl Floor Forever Ochranná PUR vrstva Nášlapná vrstva Vrstva se vzorem Podkladní vrstva pro

Více

Průzkum nástropní malby Shromáždění Olympanů ve středovém poli hlavního sálu zámku Lnáře

Průzkum nástropní malby Shromáždění Olympanů ve středovém poli hlavního sálu zámku Lnáře Průzkum nástropní malby Shromáždění Olympanů ve středovém poli hlavního sálu zámku Lnáře 7 Jan Vojtěchovský, Karol Bayer, Marie Cechlová, Jana Dunajská, Maria Gubarenko Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Více

ÚKLIDOVÉ PRÁCE. Denní úklidový servis zahrnující:

ÚKLIDOVÉ PRÁCE. Denní úklidový servis zahrnující: ÚKLIDOVÉ PRÁCE Denní úklidový servis zahrnující: vyvětrání místnost vynesení košů a popelníků otření prachu setření povrchů stolů a zařízení do výše 180 cm urovnání nábytku vysávání koberců mytí a mopování

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice třída Kpt. Jaroše 1944/31, 4. patro, 602 00 Brno, Czech Republic info@chytrazed.cz +420 731 444 250

Více

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY:

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: PRACOVNÍ DESKY ŽULA - přírodní kámen tvořený křemíkem, živicí a slídami - velká tvrdost (odolnost proti nárazům a poškrábání), nejtvrdší na trhu - odolnost proti teplotám do 300

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

D55, s.r.o.: Podlahy SLAVIA speciální nabídky 2012

D55, s.r.o.: Podlahy SLAVIA speciální nabídky 2012 DUBOVÉ VARIACE 1 3-vrstvé dřevěné podlahy: nášlapná vrstva 4 mm, možnost několikrát přebrousit, životnost minimálně 30 let síla 13-15 mm - zámkový spoj nebo perodrážka, finální povrchová úprava, jednoduchá

Více

Metodika k vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska ve věci restaurování

Metodika k vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska ve věci restaurování Metodika k vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska ve věci restaurování Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování movité či nemovité kulturní památky, je povinen si předem vyžádat

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA Technický list dubová podlaha Atawa Charakteristika vlastností dřevěné podlahové krytiny a technické informace pro skladování, pokládku a údržbu produktu. Podlahy Atawa splňují

Více

Flügger. Ochrana dřeva v interiéru. flugger.cz

Flügger. Ochrana dřeva v interiéru. flugger.cz Flügger Ochrana dřeva v interiéru flugger.cz FLÜGGER OCHRANA DŘEVA V INTERIÉRU Proč natíráme truhlářské výrobky v interiérech? Natřením dveří, zárubní nebo nábytku můžete dosáhnout mnoha nádherných a vzrušujících

Více

celk. náklady v Kč požadovaná částka v Kč

celk. náklady v Kč požadovaná částka v Kč Přidělení finančních prostředků - "Granty na ochranu kulturního dědictví 2015" rozpočet = 1.500.000 Kč číslo 1 2 předkladatel, sídlo jméno, e-mail Společenství vlastníků jednotek v budově Újezd 427-Praha

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living

nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH Living nábytek ZAVĚŠENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY USNADŇUJÍ ÚDRŽBU FOTO VILLEROY & BOCH 62 Living PŘI VÝBĚRU NÁBYTKU DO KOUPELNY BYCHOM SE NEMĚLI ŘÍDIT POUZE JEHO VZHLEDEM, TVAREM A VELIKOSTÍ, ALE MĚLI BYCHOM SE ZAJÍMAT

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více