RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď"

Transkript

1 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď BAZILIKA NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE A SV.CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ - NÁSTROPNÍ MALBA, ZLACENÍ, ŠTUKOVÁ VÝZDOBA, UMĚLÉ MRAMORY II.ETAPA hlavní loď Zpracovala: ak.mal.alena Moravcová Předkládá: Agentura Jan Zrzavý, spol. s r.o. březen 2011

2 I.Lokalizace památky 1. Kraj/Okres:Zlínský/Uherské Hradiště 2. Obec: Velehrad 3. Adresa: ul./nám.č.: Stojanovo nádvoří 206, Velehrad č.parcely:62st. 4. Bližší určení místa popisem: v centru obce, součást klášterního areálu 5. Název objektu, jehož součástí je restaurované dílo: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie interiér nástropní malba, zlacení, štuková výzdoba, umělé mramory, truhlářské prvky, kámen 6. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP:3526 II.Údaje o památce 1. Autor(okruh, dílna): barokní přestavba Antonín Martin Lublinský, malíř Pavel Pagani, mramorář Ondřej Allio, sochař a štukatér Michal Mandík. Obnova po požáru 1718 malíři František Ignác Egstein a Jan Etgens, architektura oltářů a štuková výzdoba Baltazar Fontana, mramorář Jan Hakmüller 2. Sloh/datování: Původně románská stavba vysvěcena 1228, 1421 vypálena husity, barokní přestavba (předešlé opravy zničeny požárem 1681, barokní poškozeny požárem 1718) 3. Materiál/technika: vápno, pigmenty, organická pojiva, freska s přemalbami, štuk, kámen (pískovec, mramor), dřevo, umělý mramor, zlacení 4. Předchozí známé restaurátorské zásahy: Dílčí opravy doložené v letech 1863 a 1885 (blíže nespecifikované). Generální rekonstrukce ve 30.letech 20.století, malíř Jan Janša. 1 III. Údaje o akci 1. Vlastník: ŘkF Velehrad 2. Investor: ŘkF Velehrad 3. Návrh na restaurování: ak.mal.alena Moravcová, Evropská 57, Praha 6 Při zpracování tohoto návrhu byl investorem zapůjčen text restaurátorského průzkumu z I.etapy opravy zpracovaného PhDr.Milenou Nečáskovou ak.mal. a Zdenou Kafkovou ak.mal. z roku Detailní popis těchto prací uveden v Cinek, František: Basilika Velehradská, Brno 1939

3 IV. Popis památky (stručná charakteristika stavby) Bazilika je orientovaná jednolodní stavba s valenou barokní klenbou a výsečemi nad okny. Nosnou část malby tvoří iluzivní architektura, jejíž perspektiva se sbíhá do centrálního bodu, kterým je symbol holubice Ducha svatého. Výjev sv.trojice obletují četní andílci a hlavičky putti. Na iluzivním Vítězném oblouku je umístěn anděl držící nápis Pretiosa in Conspectu Domini mors Sanctorum eius.p.s.ii5.vw5. V části přiléhající k Vítěznému oblouku je vyobrazeno Husitské řádění na Velehradě v r Popis stavu před restaurováním: V této II.etapě budou probíhat restaurátorské práce na všech klenebních polích hl.lodi od Vítězného oblouku až po kruchtu a podkruchtí, včetně přilehlých špalet, dekorativní malby na Vítězném oblouku, korunní římse, mezikorunním pásu a na stěnách pod římsou s iluzivním mramorováním (týká se pouze pohledové části chrámové lodi). Současný stav byl posouzen po zpřístupnění z lešení. Optický průzkum potvrzuje narušení omítek a intonaka. Nejvýraznější poškození je patrné ve vrcholu klenby a v nadokenních částech špalet. Jedná se o síť různě širokých a hlubokých trhlin v omítkových podkladech. Povrch maleb je pokryt silnou vrstvou prachu a letité špíny. Zemité přírodní pigmenty, zejména okry a hnědě, jsou spráškovatělé. Při podrobnějším sondážním průzkumu byl zjištěn rozsah a kvalita přemaleb pocházejících z různých historických období. Sondáže prokázaly shodnou problematiku maleb jako v I.etapě restaurátorských prací, které probíhaly v letech (presbytář, kaple sv.bernarda, kaple sv.benedikta a transept). Jedná se o přemalby provedené plošně v technice vápenné secco (přemalby jsou reversibilní, nanesené většinou v masivní vrstvě). Dále průzkum prokázal i přemalby jen obtížně odstranitelné, které se nacházejí obzvláště v místech s figurální výzdobou. Toto potvrzují i odebrané vzorky následně zpracované chemicko-technologickou laboratoří. Tyto však nedeformují původní malířské řešení. Přemalby budou snímány pouze v místech, kde se starší barevná vrstva dochovala v dostatečném rozsahu a kvalitě. V opačném případě se bude prezentovat současný stav malby. Tento současný stav bude patrně zachován např. pod korunní římsou, kde pod modrým mramorováním se dochovaly pouze nepatrné fragmenty původního barevného řešení. Současné barevné řešení bude nutno zachovat i na mnoha místech klenby a ve špaletách. Rozsah restaurátorských prací Restaurátorské práce v této části II.etapy zahrnovaly (viz.grafické znázornění rozsahu prací) práce na 3polovinách klenebních polí hlavní lodi včetně Vítězného oblouku, přilehlých špaletách, korunní římse, mezikorunním pásu a na stěnách pod římsou s iluzivním mramorováním (pouze pohledové části). Dále na umělých mramorech na kanelovaných sloupech, veškerém zlacení, štukových plastikách a vitrajích.práce byly prováděny v období od do Na Velehradě ak.mal.alena Moravcová

4 V. Nástropní malby v hlavní lodi - stav maleb před a po restaurováním Postup restaurování: Před zahájením restaurátorských prací byly odebrány vzorky pro chemicko- technologickou anylýzu s jejím následným vyhodnocením. Místa odebrání vzorků byla zakreslena do plánku s číselným označením (viz.příloha). Před snímáním prachu a nečistot byla provedena preventivní sanace prasklin v klenbě, aby nedošlo k případnému poškození intonaka při čištění a snímání přemaleb. Dle výsledků provedeného a vyhodnoceného průzkumu byly pozdější zásahy odstraňovány. Nejdříve byly malby očištěny od prachu lepivým těstem (mouka, voda, soda, polymerovaný olej), následovala fixáž polyvinylalkoholem pro zpevnění malby před samotným čištěním mokrou cestou pomocí změkčovadel, vody (Jitro, soda, mýdlo). Po odmytí zbytků nečistot a po sejmutí lokálních přemaleb, které bylo místy nutno odstranit mechanicky skalpelem, zvláště v místech novějších omítkových plomb, které nerespektovaly původní poškození a dalece překrývaly původní malbu (viz grafické znázornění), byla provedena revize prasklin. Zde bylo nutno krakely otevřít, vyklínovat, hloubkově vyčistit, opakované injektovat Ledanem č.3 a postupně uzavírat buničitými tampóny v Ledanu. Po vytvrdnutí následovalo tmelení prasklin jemným vápenným štukem. Během těchto prací byly malby lokálně dočišťovány a to tak, aby byl autorský rukopis zachován v maximální míře. Hlinkové a okrové přemalby v nábězích klenby a na Vítězném oblouku byly pouze přečištěny, ztenčeny a fixovány a jinak zachovány neboť původní barevná vrstva se dochovala pouze ve fragmentech. Účelem těchto přemaleb bylo barevné scelení a posílení světelných kontrastů. Po odmytí přemaleb byl nad hlavou holubice nalezen ústřední bod obrazu Nanebevzetí Panny Marie ve kterém se sbíhá veškerá perspektiva architektury. Následovalo zabrušování tmelů a napodobivá čárková retuš přírodními pigmenty, starým vápnem a reversibilními barvami. Pro závěrečnou fixáž byl použit polyvinylalkohol. Stěny s iluzivním modrým mramorováním na průčelích kaplí a korunní římse byly očištěny od prachu a nečistot, poté fixovány polyvinylalkoholem a retušovány reversibilními barvami. V mezikorunním pásu byly tmavé hlinkové přemalby odmyty a původní barevná vrstva retušována. U ploch, které opticky prodlužují kanelované sloupy z umělého mramoru až ke korunní římse, byla provedena retuš malovaného mramoru, na částech byla nutná rekonstrukce. Použité materiály: Voda, změkčovadlo vody, líh, čpavková voda, Ledan č.3, buničité tampony, paraloid, polyvinylalkohol, jemný vápenný štuk odstraňovány, přírodní pigmenty, reversibilní barvy, vápno.

5 Fresková malba klenby fotodokumentace stavu před, v průběhu a po restaurování Celkový pohled stav před restaurováním

6 Celkový pohled - stav po restaurování

7 Stav před restaurováním detail Stav před restaurováním

8 Stav před restaurováním detail Stav před restaurováním detail

9 Stav před restováním proteklina Vítězný oblouk - stav před restaurováním

10 Vítězný oblouk - stav před restaurováním Stav před restaurováním

11 Stav po sejmutí přemaleb proteklina Stav po sejmutí nečistot a přemaleb - detail

12 Stav po sejmutí nečistot a přemaleb - detail Sonda do prachových depositů

13 1 2 Postupné snímání prachových depositů 1.před sejmutím 2. po sejmutí Sondy do nečistot

14 Průzkum do přemaleb mista odebrání vzorků Průzkum do přemaleb misto odebrání vzorku

15 Sonda do nečistot a přemaleb Sonda do nečistot

16 2 3 1 Sonda do přemaleb 1.hlinková přemalba 2.přemalba 19.století 3. původní barevná vrstva Sondy do nečistot

17 Sondy do nečistot, zajišťovací tmelení prasklin Stav po sejmutí přemaleb

18 Stav před restaurováním špaleta bazilikálního okna Stav po sejmutí přemaleb

19 Prasklina v jižní straně klenby Prasklina v klenbě

20 Prasklina v jižní straně klenby Prasklina v jižní straně klenby

21 Prasklina v jižní straně klenby Nové klínování prasklin v jižní straně klenby

22 Nové klínování prasklin v jižní straně klenby Římsa malovaný mramor stav před restaurováním

23 Detail praskliny korunní římsy Tmelení prasklin

24 Postupné tmelení prasklin Postupné tmelení prasklin

25 Tmelení prasklin Tmelení prasklin

26 Tmelení prasklin a defektů Tmelení prasklin a defektů

27 Tmelení prasklin * Stav po restaurování - ústřední bod (*)obrazu Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se sbíhá veškerá perspektiva architektury

28 Konečný stav po restaurování Konečný stav po restaurování

29 Konečný stav po restaurování Vítězný oblouk stav po restaurování

30 Stav po restaurování

31 Konečný stav po restaurování

32 Konečný stav po restaurování - detail

33 VI. Zlacení Popis stavu před restaurováním: Zlacená výzdoba hlavní lodi spočívá ve zvýraznění vrcholových částí štukové výzdoby a na půlhlavicích sloupů z umělého mramoru. Optický průzkum prokázal silnou vrstvu usazeného prachu a nečistot. Zlacení na štukové výzdobě pochází zřejmě z poslední opravy interiéru a je provedeno v matu na olejový podklad. Na půlhlavicích, kde je také zlacení na lesk (podkladem je červený poliment) je zlacení značně poškozené. Na četných místech je uvolněné, na otěr se sprašuje, což je způsobené slabším nebo silnějším klížením podkladů a vzdušnou vlhkostí. Křídové podklady jsou na mnoha místech uvolené od štukového podkladu, značně popraskané a to i ve větších celcích. Původní matové zlacení (na žlutý poliment) bylo na částech půlhlavic dochováno a sjednoceno šelakovým přetahem (pod Vítězným obloukem). Lze konstatovat, že novější zlacení bylo provedeno v matu na olejový podklad a zlacení na lesk na červený bolus. Postup restaurování: Optickým průzkumem bylo zjištěno, že zlacení bylo několikrát v různé míře a různým způsobem obnovováno. Posledním zásahem byla místy prokázána kompletní obnova zlacení včetně křídového podkladu na původní zlacení na lesk. Matové zlacení na žlutý poliment bylo celkově obnoveno olejovým zlacením. Zlacení na štucích půlhlavice a vrcholová část štukové výzdoby bylo silně znečištěno a na mnoha místech se včetně podkladu uvolňovalo. Nejdříve bylo nutné provést lokální upevnění prasklin před snímáním depositů. Po očištění od depositů suchou cestou bylo provedeno celkové upevnění podkladu hloubkovou injektáží. Po upevnění podkladu následovalo celkové čištění. Dále byly doplněny poškozené nebo odpadlé křídové podklady. Po vybroušení a dočištění byly plochy na lesk doplněny bolusem a plochy na mat miniem. Zlacení na lesk bylo po dozlacení přeleštěno achátem. Použité materiály: Voda, líh, organické rozpouštědlo, saponát, paraloid, akrylátová disperze, šelak, Boloňská křída, želatina, bolus, vaječný bílek, mixtion, přírodní pigment, zlato

34 Zlacení fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurováním Stav před restaurováním Stav před restaurováním

35 Místo odebrání vzorků Místo odebrání vzorků

36 2 1 Sonda do nečistot 1. Stav před sejmutím nečistot 2. Stav po sejmutí nečistot Stav před opravou detail poškození

37 Stav před opravou detail poškození Stav před opravou detail poškození

38 Stav po sejmutí nečistot Stav po sejmutí nečistot

39 Stav po sejmutí nečistot Stav po sejmutí nečistot

40 Nová příprava podkladů pod zlacení Nová příprava podkladů pod zlacení

41 Nová příprava podkladů pod zlacení Nové zlacení

42 Nové zlacení Konečný stav po restaurování

43 VII. Štuková výzdoba Popis stavu před restaurováním: Štukovou výzdobu hlavní lodi baziliky tvoří velkoryse modelované figury držící kartuše se zlacenými nápisy a dekorativními věnci s rostlinnými motivy. Tyto jsou umístěny na průčelích barokních kaplí. Povrch je pokryt silnou vrstvou prachových nečistot. Průzkum prokázal druhotnou hlinkovou úpravu v okrovém tónu na původním vápenném nátěru, pocházející z poslední opravy. Postup restaurování: Štukový rostlinný motiv v mezikorunním pásu je ručně na místě modelovaný a přechází do iluzivní malby, je silně znečištěn prachem. 1. Prachové deposity budou odstraněny luxováním a prachovými štětci 2. Hlinkové přemalby na povrchu budou postupně odmyty vodou se saponátem (Jar) na původní vápenný nátěr 3. Poškozené části plastik budou domodelovány vápenným jádrem a štukem, který svou hrubostí odpovídá původní povrchové struktuře. 4. Obnovení místy chybějícího vápenného nátěru v modelaci (mramorová moučka + vápno) 5. Závěrečné opatření prvků tenkou vápennou vrstvou se slabým převoskováním (zmýdelněný včelí vosk) Postup prací na štukové výzdobě nad oblouky bočních kaplí je totožný. Závěrečná restaurátorská zpráva štuky: Po odsátí nánosu prachu s pomocí štětců byla následně ze všech štukových figur, kartuší a rostlinných dekorativních prvků odmyta druhotná vrstva hlinky. Chybějící části štukové výzdoby byly doplněny původními materiály ( vápno s minerálním plnivem různé zrnitosti malta, štuk). Taktéž byly po proškrábání doplněny trhliny v plochách a profilacích s malovaným iluzivním mramorem. Drobné krakely a povrchově narušená místa v modelacích štukové výzdoby byly doplněny mramorovou moučkou pojenou vápnem. Závěrečná barevná úprava štukových prvků byla provedena vápennou lazurou a konzervačním nátěrem včelím voskem emulgovaným ve vodě. Použité materiály: Vápno, písek různé zrnitosti, mramorová moučka, včelí vosk

44 Štuková výzdoba fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurováním Stavy štukové výzdoby před restaurováním

45 Stavy štukové výzdoby před restaurováním

46 Stav Stav před restaurováním detail uloméné části nohy Stav před restaurováním detail ulomené části prstu

47 Sonda do nečistot 2 1 Průzkum štukové výzdoby 1.hlinková přemalba 2. stav po sejmutí přemalby

48 Stav před opravou - prasklina v modrém malovaném mramoru Sonda do nečistot - 1. povrchové nečistoty 2. hlinkový nátěr 3. původní barevná vrstva

49 1 2 Průzkum štukové výzdoby: - 1.hlinková přemalba 2.stav po sejmutí přemalby 1 2 Štuková výzdoba 1. stav při snímání nečistot 2. stav po sejmutí nečistot

50 Stav před restaurováním malovaného mramoru detail praskliny s označením místa Stav před očištěním detail

51 Stav po očištění prachových depositů vysáváním s pomocí štětce Stav před restaurováním modrého malovaného mramoru místo odebrání vzorku

52 Stav před restaurováním modrého malovaného mramoru sonda do nečistot Stav před restaurováním korunní římsy místo odebrání vzorku

53 Stav před restaurováním korunní římsy detail praskliny Detail poškození korunní římsy

54 1 2 Mezikorunní pás sonda do přemalby Stav před opravou římsy

55 Detail poškození římsy 2 1 Stav před restaurováním - sonda - 1.hlinková přemalba 2.stav po sejmutí přemalby

56 VIII. Umělé mramory Popis stavu před restaurováním: Mramorová výzdoba hlavní lodi spočívá v kanelovaných sloupech podpírajících korunní římsu. Povrch mramorů je pokryt vrstvou prachu a nečistot. Lokálně probíhají mramorovou masou vlasové trhlinky a viditelné jsou i ztmavlé laky pocházející z dřívější úpravy. Současný stav a optický průzkum umělého mramoru byl proveden z přistaveného lešení. Barokní kanelované pilastry jsou v zachovalém stavu a jsou pokryty v souvislé vrstvě prachem a nečistotami. Optický průzkum prokázal, že v některých místech je mramorová masa otevřena. Rovněž na některých místech jsou viditelné části neobroušeného špachtlu. Ve spodních částech pilastrů jsou otevřená místa mramorové masy zalakována. V bočních horních částech pilastrů je místy patrné zněčištění mixtionem po dřívějším zlacení hlavic a mramorová masa je místy odtažena od jádra. Sloupy v podkůří jsou podstatně v horším stavu vlivem vlhkosti a provozu kostela. Klihová vrstva mramorové masy je místy vytrhána a spodní části jsou mechanicky poškozeny vrypy. Místy je mramorová masa zeslabena broušením. Některé části masy jsou rovněž odtaženy od jádra. Postup restaurování: 1. Povrchová nečistota bude důkladně odmyta a odmaštěna (saponát (Jar) + teplá voda) 2. Zvětralá místa a laky budou otevřena postupným broušením brusnými kameny různé tvrdosti a následně špachtlována (klihová voda, sádra, přírodní pigment) 3. V odtažených částech masy bude provedena injektáž Ledanem 4. Mechanické defekty budou prosekány a nahrazeny novou mramorovou masou (klíh, sádra, přírodní pigmenty) 5. Celoplošným opakovaným broušením a špachtlováním (klih, sádra, přírodní pigment) bude docíleno jednotné barevnosti 6. Konečné zvýraznění kresby mramoru na veškerých plochách se provede štukování (vídeňské vápno s klihovou vodou) a následným vytřením hadry 7. Závěrečná konzervace lněným olejem v terpentýnu 8. Po vytření konzervace bude následovat voskový film v terpentýnu, který bude rozleštěn flanelovým hadrem ve třech sledech pro docílení vysokého lesku.

57 Závěrečná restaurátorská zpráva umělé mramory: Po odsátí prachu byly z povrchu umělých mramorů odmyty nečistoty (teplá voda s malým množstvím saponátu). Následně byly mramory umyty čistou vodou. V místech kde byly vrstva mramorové masy odtažena od jádra byla prostřednictvím navrtaných otvorů o průměru 4mm provedena injektáž Ledanem D1. Mechanické poškození a stejně tak i barevně nevhodné předchozí opravy (spodní profil pilastru na levé straně pod Vítězným obloukem) byly prosekány na původní jádro a doplněny vyztuženou mramorovou masou, odpovídající barevnosti. Taktéž byl doplněn ostrý přechod umělých mramorům pilastrech do malovaných ploch pod zlacenými hlavicemi. Tyto opravy byly, po vytvrdnutí materiálu ořezány a obroušeny pemzou č.4 na úroveň okolí a poté lokálně vytmeleny. Dále byly mramory střídavě 3x celoplošně přetmeleny (tmelem je rozuměn řídký základní materiál klihová voda, sádra, pigment) a 4x přebroušeny tvrdými kameny, přičemž měl každý následující tmel větší obsah klihu než předchozí a byl broušen kamenem vyšší tvrdosti. Před každým broušením byla plocha mramoru přetřena silnější klihovou vodou s malým obsahem sádry. Poslední fází bylo přetření ploch umělých mramorů silným roztokem klihové vody s přísadou vídeňského vápna a přeleštění flanelovýmí hadry. Vyschlý mramor byl napuštěn lněným olejem, ředěným v poměru 1:1 terpentýnem. Po vytření a rozleštění oleje byla provedena závěrečná konzervace včelím voskem rozpuštěným v terpentýnu v poměru 1:4 a jeho rozleštění flanelový i hadry. Použitý materiál: Ledan D1, sádra, klihová voda, přírodní minerální pigmenty (umbra přírodní, hněď srnčí, čerň kostní, okr tmavý, červeň pompejská), vídeňské vápno, lněný olej, včelí vosk, terpentýn.

58 Umělé mramory fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurováním Stav mramorů před restaurováním Stav mramorů před restaurováním

59 Stav mramorů před restaurováním Stav mramorů před restaurováním

60 2 1 Průběh restaurování čištění: 1. stav před čištěním 2. stav po čištění Stav po restaurování

61

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace Jan Veselý V září tohoto roku byla společným úsilím řady profesionálů i dobrovolníků pod vedením člena Domácí

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

METODICKÝ MATERIÁL PRO OBNOVU FASÁD NA ÚZEMÍCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN

METODICKÝ MATERIÁL PRO OBNOVU FASÁD NA ÚZEMÍCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN Václav Girsa * Josef Holeček METODICKÝ MATERIÁL PRO OBNOVU FASÁD NA ÚZEMÍCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN PRAHA 2004 Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou Předmluva Obnova fasád historických

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Petra Vávrová Úvod V současnosti se fotografický materiál (negativy, pozitivy, diapozitivy, ušlechtilé tisky, apod.) stává historicky

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta PrÛzkumY památek I/1999 Toskánsk palác - pfiedstavy architekta a stavebníka v konfrontaci s dan m prostfiedím Petr Macek, Pavel Zahradník 1) Platí to i o dalších uměleckých oblastech viz např.: Vilímková,

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě

Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě Jedinečná stavba románské rotundy sv. Kateřiny je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského knížecího hradu ve Znojmě, založeného patrně již knížetem Břetislavem

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Obsah Identifikace podkladu 4 Brusky a nástroje 6 Brusné materiály 8 Odstraňování rzi 10 Doporučené nástroje a nářadí 11 Krok za krokem: Čištění a aplikace vyrovnávacího

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Characterization and restoration of glazed historical pelvises Šárka Jonášová 1, Alexandra Kloužková 2, Ljuba Svobodová 3 1 Laboratoř anorganických

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Technologie výroby aglomerovaných materiálů

Technologie výroby aglomerovaných materiálů Ing. Martin Böhm Technologie výroby aglomerovaných materiálů ČZU Praha, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra zpracování dřeva, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 Suchdol, bohm@fle.czu.cz, tel.: 224 383

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více