MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0"

Transkript

1 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1

2 Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek byl označen značkou shody CE a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství. Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení. Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE) Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění. Používejte pouze přiložený napájecí adaptér. Se zařízením manipulujte opatrně. Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu. Neumísťujte přístroj do blízkosti vody nebo na místa v kontaktu s vodou. Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou. Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte. Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí. Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy. Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu. Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v návodu a neručí za kompatibilitu této verze návodu s vyššími verzemi DVR. MDR 751/757/759 2

3 MPEG4 licence Výrobek je licencován pro užití systému MPEG4 pro osobní a nekomerční užití kódování videosignálu v této normě. Licence není poskytována pro jiná užití. Další informace o licenci jsou na GPL licence Výrobek používá sw kódy jiného výrobce uvolněné pro veřejné použití. Za jejich použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobce sw kódů je může měnit, bližší informace jsou na: ftp://ftp.dvrtw.com.tw/gpl/av074. MDR 751/757/759 3

4 Obsah 1. Před použitím DVR Přední panel Zadní panel Připojení a nastavení HDD Instalace Připojení kamer Napájení Nastavení data a času Příprava HDD Nastavení hesla GUI zobrazení Připojení myši Sloupec rychlé nabídky Hlavní menu Základní operace Živé sledování Záznam Přehrávání Úrovně přístupu Výnběr videovýstupu Další pokročilé operace Rychlé vyhledávání Záznam Časovač Detekce pohybu PTZ kamery Systém/Systémové informace Nastavení sítě Vzdálené ovládání Prohlížeč videa IE webový prohlížeč Příloha 1: Specifikace...34 Příloha 2: Seznam kompatibilních USB flash disků Příloha 3: Seznam kompatibilních SATA harddisků Příloha 4: Struktura hlavního menu...39 Příloha 5: Výměna záložní baterie...40 Příloha 6: Zapojení pinů konektoru alarmu...41 Příloha 7: Instalace DVD vypalovačky...44 MDR 751/757/759 4

5 1. PŘED POUŽITÍM DVR Model 16 vstupů nebo 8 vstupů DVR IR dálkové ovládání IR přijímač s kabelem Napájecí adaptér a síťový kabel Konektor DB25 Šroubky pro upevnění HDD Návod pro IR dálkové ovládání CD s manuály Model 4 vstupy DVR IR dálkové ovládání (pouze některé provedení) Napájecí adaptér a síťový kabel Šroubky pro upevnění HDD Návod pro IR dálkové ovládání CD s manuály 1.1 Přední panel: 1) LED diody: pokud nastane některá níže uvedená podmínka, příslušná LED se rozsvítí: HDD je aktivní - probíhá zápis nebo čtení Je-li spuštěn alarm Pokud je časovač aktivován Přehrávání zapnutí DVR 2) Stisk jednoho z těchto tlačítek v módu přehrávání: pauza/stop/rychle zpět/rychle dopředu Stisk jednoho z těchto tlačítek slouží k posunu kursoru: nahoru, dolu, vlevo, vpravo 3) MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu. V podmenu slouží k potvrzení nastavení a k přesunu na vyšší úroveň 4) ENTER: Stiskem ENTER potvrdíte nastavení zadaného parametru 5) LIST: Pro rychlé vyhledávání v seznamu záznamů. Stiskem tlačítka se přepnete do módu vyhledávání. Vyhledat záznam můžete z následujících seznamů, jejich výběr potvrdíte stisknutím ENTER: ALARM seznam alarmových záznamů MANUAL seznam záznamů manuálně zapnutých MDR 751/757/759 5

6 MOTION seznam záznamů sepnutých při detekci pohybu v obraze SYSTEM seznam kontrolních záznamů DVR (při nepřetržitém záznamu udělá DVR každou hodinu systémový záznam o tom, že bylo v činnosti) TIMER seznam záznamů pořízených podle časového plánu 6) PLAY: Stiskem spustíte přehrávání videozáznamu normální rychlostí 7) SLOW: Stisknutím v módu přehrávání spustíte pomalé přehrávání záznamu 8) ZOOM: Stiskem ZOOM digitálně zvětšujete obraz na monitoru v živém módu i při přehrávání 9) SEQ Stiskem SEQ aktivujete funkci call monitor, dalším stisknutím ji zrušíte Stiskem + změníte nastavení v menu 10) 16 kanálový DVR: slouží k přepínání módu zobrazení 16/9/4 kamery 8 kanálový DVR: slouží k přepínání módu zobrazení 9/4 kamery 4 kanálový DVR: slouží k zobrazení /4 kamer 11) 1~16 / 1~8 / 1~4: Stiskem zvoleného tlačítka zobrazíte příslušný kanál na výstupu. 12) AUDIO (SLOW + ZOOM): Současným stiskem obou tlačítek vyberete zvuk (živě nebo ze záznamu) z kanálu ) PTZ ( + SEQ): Současným stiskem obou tlačítek vstoupíte/vystoupíte do/z módu PTZ ovládání. 14) USB port: Pro připojení myši a pro rychlé zálohování záznamu nebo upgrade firmware lze použít kompatibilní USB pamět. Nelze současně připojit dvě myši nebo 2 USB paměti. Bližší informace o kompatibilních USB pamětích jsou v dodatku Zadní panel: 1. VIDEO IN: (1 ~ 16CH / 1 ~ 8CH / 1 ~ 4CH): Připojení zdrojů videosignálu (kamery) s BNC konektorem VIDEO LOOP: (1 ~ 16CH / 1 ~ 8CH / 1 ~ 4CH) pouze některé modely: Připojení dalších zařízení video ke stejným kamerám Ω /HiZ pouze některé modely: zapnutí/vypnutí zakončovací impedance 75Ω videovstupů. MDR 751/757/759 6

7 3. AUDIO IN: Připojení audiosignálu s CINCH konektorem. Při záznamu je signál nahráván. Poznámka:. Toto DVR podporuje ČTYŘI audiokanály: audio 1, audio 2, audio 3 a audio 4. Budou zaznamenány s videokanály CH1, CH2, CH3 a CH4. Pokud přehráváte CH1, uslyšíte také zvuk zaznamenaný vstupem Audio AUDIO OUT: Připojení audio monitoru nebo reproduktoru. 1 audio výstup (konektor CINCH). 5. MONITOR: Připojení hlavního monitoru VBS. 6. CALL pouze některé modely: Připojení vedlejšího monitoru VBS. 7. VGA: Konektor pro přímé připojení LCD monitoru. 8. IR pouze některé modely: Konektor pro připojení externího přijímače IR dálkového ovládání 9. EXTERNAL I/O: 25 pinový konektor pro připojení externího zařízení. Ovládání ext. zařízení nebo vzdálené ovládání z ext. zařízení (alarmové vstupy, externí alarm, PTZ kamera). Zapojení konektoru viz příloha LAN: Pro připojení k síti (internetu) pomocí LAN kabelu. 11. DC 19V: Konektor pro připojení napájecího kabelu DC 19V z napájecího adaptéru. 12. POWER SWITCH: Vypínač DVR. Poznámka:. Oproti jiným DVR je to jediný vypínač, na předním panelu ani na DO není k dispozici. 2. ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ 2.1. Instalace HDD: HDD musí být nainstalován před spuštěním DVR. Model 16 vstupů nebo 8 vstupů (umožňuje instalovat 2 HDD) Krok 1: Odšroubujte šrouby vrchního krytu a sundejte kryt DVR. Krok 2: Vyjměte jeden z držáků pro harddisk, vložte a upevněte harddisk, vraťte držák na původní místo a připojte napájecí a datový SATA konektor. Ujistěte se, že harddisk je namontován deskou se součástkami nahoru. V případě instalace dvou HDD tento krok zopakujte pro druhý disk. MDR 751/757/759 7

8 Krok 3: Přišroubujte zpět vrchní kryt DVR. Poznámka:. Pro instalaci DVD mechaniky najdete podrobnosti v příloze 7. Model 4 vstupy Krok 1: Odšroubujte šrouby vrchního krytu a sundejte kryt DVR. Krok 2: Vyjměte jeden z držáků pro harddisk, vložte a upevněte harddisk, vraťte držák na původní místo a připojte napájecí a datový SATA konektor. Ujistěte se, že harddisk je namontován deskou se součástkami nahoru. Krok 3: Přišroubujte zpět vrchní kryt DVR. U všech modelů by instalovaný HDD se měl dotýkat svou kovovovou plochou instalačního držáku pro zlepšení odvodu tepla z HDD Připojení kamer: Kamery musí být připojeny k napájení a k DVR PŘED zapnutím DVR. DVR po zapnutí automaticky detekuje normu videosignálu NTSC / PAL a samo se přepne do správné normy Připojení běžných kamer 1) Připojení video kabelů: připojte kamerový video výstup do DVR koaxialním kabelem nebo RCA linkou s BNC konektory do video vstupů DVR. 2) Připojení audio kabelů (pouze vybrané modely): připojte kamerový audio výstup do audio vstupů DVR koaxiálním kabelem nebo RCA linkou s CINCH konektory. 3) Připojení napájení: připojte kameru k doporučenému zdroji napájení Připojení PTZ kamer pouze některé modely Pro instalaci a nastavení ovládání PTZ kamer jsou podrobnosti vztahující se k DVR uvedený v kap. 5.5 tohoto návodu. 2.3 Napájení: Toto zařízení by mělo používat pouze typ napájecího zdroje který je vyznačen na etiketě výrobce. Po zapnutí vypínačem (na zadním panelu) se na předním panelu rozsvítí označená LED. Poznámka:. Před zapnutím DVR je nutné mít připojenu alespoň jednu funkční kameru a monitor (podle potřeby VGA nebo VBS), neboť DVR po zapnutí automaticky nastavuje TV normu a video výstup podle poznaných připojených zařízení. MDR 751/757/759 8

9 2.4 Nastavení času a data: Datum a čas musí být nastaven před zahájením provozu DVR. V hlavním MENU zvolte RYCHLÝ START 1. DATUM nastavte na DVR správné datum 2. ČAS nastavte na DVR správný čas Poznámka:. Formát zobrazení datumu v nabídce NASTAVENÍ DATA - INFO DATA: FORMAT zvolte jeden ze 3 formátů R-M-D, M-D-R, D-M-R (Y-M-D, M-D-Y, D-M-R) Poznámka:. Přepínání na letní čas se provádí v nabídce NASTAVENÍ DATA POSUN ČASU : v tabulce se zapíná letní čas a nastavuje začátek, konec a posunutí letního času. Poznámka:. Pro další nastavování je vhodné vybrat jazyk češtinu. Výběr jazyka se provádí v nabídce SYSTÉM ve volbě JAZYK a výběrem češtiny 2.5 Příprava hardisku (HDD): Je nutné před zahájením činnosti vložený SATA disk naformátovat. V hlavním menu vyberte SYSTÉM SYSTÉM INFO: FORMÁTOVÁNÍ HDD vybrat disk který se má formátovat a potvrdit operaci. MDR 751/757/759 9

10 2.6 Nastavení hesla: V hlavním menu vyberte SYSTÉM NÁSTROJE: 1. HESLO ADMIN zadat nové heslo a potvrdit ENTER. Továrně nastavené heslo je: HESLO OPERÁTORA zadat nové heslo a potvrdit ENTER. 3. GUI ZOBRAZENÍ PRO OVLÁDÁNÍ MYŠÍ 3.1 Připojení myši: Připojte USB myš do jednoho z USB konektorů na čelním panelu. Při ovládání myší je možno s výhodou využít zobrazované numerické klávesnice, která se objeví při zadávání hesla nebo jiných číselným zadáváních. MDR 751/757/

11 3.2 Sloupec rychlé nabídky: Je-li připojena myš, objevuje se na levé hraně obrazovky skrytý nebo otevřený sloupec rychlé nabídky, umožňující přístup k funkcím: - volba kamery v žiivém zobrazení - přehrávání záznamu - zoom - audio - ovládání PTZ volba kamery (3.2.1) přehrávání posledního záznamu nebo vstup do seznamu záznamů vstup do interaktivního zoomu výběr audio kanálu: v živém zobrazení pouze živé audio, při přehrávání živé audio nebo audio záznamu vstup do ovládání PTZ (3.2.2) MDR 751/757/

12 3.2.1 Volba kamery: Po kliknutí na tuto ikonu se otevře ovládací obrazovka s možností přímé volby plnoobrazovkového zobrazení jedné ze 16 (8, 4) kamer, možnost sekvenčního zobrazení a zobrazení kvadrantního (max. počet kamer na obrazovce odpovídá typu DVR). sekvenční zobrazení kvadrantní zobrazení 4 kamery kvadrantní zobrazení 9 kamer kvadrantní zobrazení 16 kamer Ovládání PTZ (pouze některé modely): Po kliknutí na tuto ikonu se otevře ovládací obrazovka s nabídkou všech funkcí PTZ ovládání kamery (poloha, zoom, ostření, presety a menu kamery). menu nastavení kamery enter potvrzení zadání výběr směru pohybu zoom maximální hodnota široký-úzký MDR 751/757/

13 zoom (změna úhlu záběru široký-úzký) nastavení ostření výběr přednastavených poloh (presetů) 3.3 Hlavní menu: Hlavní menu lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši kamkoliv v obrazovce, odejít z něho lze stejným způsobem. rychlý start nastavení data systém info o událostech další nastavení nastavit plán MDR 751/757/

14 4. ZÁKLADNÍ OPERACE BASIC OPERATION 4.1 Živé sledování: Ikona Funkce Ikona Funkce Ikona Funkce Živé audio (1-4) Přehrávání audia (1-4) audio vypnuto Digitální zoom zapnut Digitální zoom vypnut Časový záznam Není síťové připojení Připojen-Internet Připojen-LAN USB myš připojena USB zařízení (flash) připojena Žádné USB zařízení není připojeno Tlačítka zamknuta Zapnut režim PTZ Povoleno přepisování HDD Přihlášeno Přihlášeno operátor Sekvenční zobrazení administrátor Pohyb záznam poplach 4.2 Ikony záznamu: 1) Ikona manuálního zaznamu: Ikona zobrazuje ručně spuštěný záznam, pokud je DVR zapnuto, v DVR nainstalován HDD a připojeny kamery. 2) Ikona záznamu při události: Pokud je aktivní detekce pohybu / externí alarm, při pohybu před kamerou nebo spuštěném alarmu je na obrazovce ikona nebo. 3) Ikona časového záznamu: Pokud je aktivní záznam podle časovaného plánu, je na obrazovce ikona: MDR 751/757/

15 4) Přepisování záznamů na HDD: EUROSAT cs Defaultně je tato funkce zapnuta a je indikována ikonou. 4.3 Přehrávání: Pro spuštění přehrávání posledních záznamů klikněte myší ve sloupci rychlé nabídky na ovládací panel přehrávání:. Otevře se Poznámka: : Musí být nahráno nejméně 8192 snímků aby byl záznam přehrán. Pokud je počet nahraných snímků menší, bude přehrávání zastaveno. Například, pokud je IPS nastaveno na 30, doba záznamu by měla být nejméně 273 sec (8192 s/ 30 IPS) aby přehrávání fungovalo správně. Poznámka: : Během přehrávání velikost zaznamenaného obrazu (SNÍMEK nebo CIF) je zobrazována na obrazovce Ovládání přehrávání: rychle vpřed rychle vzad přehrávání, pauza. V pauze kliknutím nebo znamená posun o jeden snímek vpřed nebo vzad stop zpomalené přehrávání. Je možnáí volba ¼ nebo 1/8 rychlosti. skok na předcházející/následující časový interval (po hodině) Vyhledávání záznamů: Kliknutím na ve sloupci rychlé nabídky je možno vyhledávat záznamy ve čtyřech seznamech: - seznam záznamů - seznam pohybů - seznam alarmů - kompletní seznam MDR 751/757/

16 4.3.3 Přehrávání audia: V režimu přehrávání kliknutím na audio z kanálu 1 4. živé audio z kanálu 1 4 (ikona bílá) audio ze záznamu z kanálu 1 4 (ikona žlutá) není vybrán žádný audio kanál EUROSAT cs ve sloupci rychlé nabídky je možno vybrat živé nebo přehrávané Poznámka: Pokud chcete udělat video zálohu včetně audia, ujistěte se, zda vaše DVR a připojené kamery podporují audio funkce. 4.4 Úrovně přístupu: V režimu zamčených tlačítek ( ) zadejte pomoci myši heslo pro přístup. Jsou k dispozici dvě úrovně přístupu administrátor a operátor. Je-li přihlášen administrátor ( ), jsou přístupné veškeré funkce menu. Tovární heslo administrátora je Je-li přihlášen operaátor ( SYSTÉM NÁSTROJE. ), není přístupné hlavní menu. Práva přístupu operátorovi se nastavují v Pro přepnutí mezi oběma úrovněmi je nutné kliknutím na ikonu úrovně tlačítla uzamknout a poté se přihlásit do žádané úrovně. 4.5 Výběr video výstupu: Není možné současně zobrazovat výstup na VGA a VBS (video) monitoru. DVR při nastavení video výstupu na AUTO samo detekuje připojené monitory, jsou-li současně připojeny oby typy, prioritně je výstup přepnut na VGA. Pro změnu video výstupu je možno v MENU ve volbě DALŠÍ NASTAVENÍ v nabídce ZOBRAZENÍ zvolit pevný typ video výstupu jako VGA nebo KOMPOZITNÍ (VBS). MDR 751/757/

17 5. Další pokročilé operace 5.1 Rychlé hledaní: Můžete vyhledat jakoukoli specifickou událost podle času a přehrát nalezený soubor. Přesunte se na QUICK SEARCH, s stiskněte ENTER. Zobrazí se následující podmenu: 1. DATE (Datum): Zvolte (Rok / Měsíc / Den / Hodina / Minuta) kterou si přejete nalézt. 2. SEARCH HDD (Vyber HDD): Vyberte HDD (máte-li v DVR více než 1 HDD). 3. START: Přesuňte se na START a stiskněte ENTER k vyhledání a přehrání zaznamenaných souborů. 5.2 Záznam: Rychlé nastavení záznamu: Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku RYCHLÝ START OBECNÉ Je možné nastavit parametry záznamu: 1. VELIKOST OBRAZU Výběr velikosti obrazu: SNÍMEK nebo CIF. 2. VÝBĚR KVALITY SNÍMKŮ SUPER, NEJLEPŠÍ, VYSOKÁ, NORMÁLNÍ. 3. RYCHLOST ZÁZNAMU PRO MANUÁLNÍ ZÁZNAM Vyberte počet snímků/sec pro manuální záznam (12 a ž 100). MDR 751/757/

18 5.2.2 Podrobné nastavení záznamu: Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ NAHRÁVAT Je možné nastavit tyto parametry záznamu: 1. POVOLENÍ MANUÁLNÍHO ZÁZNAMU 2. POVOLENÍ ZÁZNAMU UDÁLOSTÍ 3. POVOLENÍ ČASOVÉHO ZÁZNAMU 4. RYCHLOST ZÁZNAMU PRO ZÁZNAM UDÁLOSTÍ 5. RYCHLOST ZÁZNAMU PRO ČASOVÝ ZÁZNAM 6. PŘEDPOLACHOVÝ ZÁZNAM (pouze vybrané modely) Vyberte povolit či zakázat funkci pre-alarm. (ON / OFF). Pokud je funkce aktivní, DVR zaznamená 8MB dat uložených před spuštěním alarmu (nahrávání). 10) PŘEPISOVÁNÍ HDD Pokud je HDD plný při zapnutém módu přepisovaní, DVR smaže vždy 8GB dat nejstaršího záznamu pro pokračování záznamu. 10) ZACHOVÁNÍ ZÁZNAMU Určuje maximum dní (1 31), po jejichž uplynutí budou všechny zaznamená data odstraněna. Volba NIKDY tuto funkci vypíná. 5.3 Časovač (TIMER): Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku NASTAVIT PLÁN. Nabízí se funkce: MDR 751/757/

19 5.3.1 Časovač záznamu: Nastavuje se čas a den záznamu Osa X Osa Y Nastavení 0 ~ 24 hodin. Každý interval je 30minut. Pondělí - Neděle. Myší se najede na zvolený interval (libolně veliký a libovolný počet více spojitých) a výběr potvrí levým tlačítkem. Interval zmodrá Časovač detektoru: Osa X Osa Y Nastavení 0 ~ 24 hodin. Každý interval je 20 minut. Pondělí - Neděle. Myší se najede na zvolený interval (libolně veliký a libovolný počet více spojitých) a výběr potvrí levým tlačítkem. Interval zmodrá. 5.4 Nastavení detekce pohybu: Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ DETEKCE MDR 751/757/

20 LS citlivost změny obsahu obrazu Nastavuje citlivost na změnu obsahu dvou různých obrazů. Čím je hodnota nižší, tím je citlivost vyšší. Rozsah nastavení je 0 15, výchozí hodnota je 7. SS citlivost na velikost objektu Nastavuje citlivost na velikost objektu (počet bodů) na obrazovce. Čím je hodnota nižší, tím je citlivost vyšší. Rozsah nastavení je 0 15, výchozí hodnota je 3. TS citlivost doby změny polohy objektu v obrazu Nastavuje citlivost na dobu po kterou je objekt v oblasti aktivní detekce. Čím je hodnota nižší, tím je citlivost vyšší. Rozsah nastavení je 0 15, výchozí hodnota je 2 DET Výběr aktivace detekce pohybu pro každý kanál VYP/ZAP. ALARM Výběr N.C. (Normally Closed) / N.O. (Normally open) / VYP pro polaritu externího alarmového výstupu.tovární nastavení je VYP. OBLAST Oblast detekce se nastavuje v mřížce 16 x 12 buněk pro každý kanál. Červená buňka představuje neaktivní oblast, průhledná buňka oblast aktivní. 5.5 Nastavení PTZ ovládání kamer: Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ VZDÁLENÉ 1. DEVICE (Zařízení) Výběr zařízení (CAMERA / PTZ) podle připojené kamery pro každý kanál. 2. ID MDR 751/757/

21 Nastavení ID číslo (0 ~ 255) pro PTZ kameru. Po správném připojení PTZ kamery bude továrně nastavené defaultní ID PTZ kamery zobrazeno na obrazovce. 3. PROTOCOL (Ovládací protokol) Podle protokolu kamery zvolte NORMAL (náš protokol), P-D (PELCO-D) nebo P-P (PELCO-P) protokol. 4. RATE (Přenosová rychlost) Nastavení přenosové rychlosti každého kanálu (2400 / / 9600 / / / Baudů) v souladu s připojenou PTZ kamerou. 5.6 Nastavení systému: Nastavení hesla: V hlavním menu vyberte SYSTÉM NÁSTROJE 1. HESLO ADMIN zadat nové heslo a potvrdit ENTER. Továrně nastavené heslo je: HESLO OPERÁTORA zadat nové heslo a potvrdit ENTER Upgrade systému: Poznámka: DVR může při upgrade velmi rozdílných verzí smazat I data z HDD. Proveďte proto nejprve zálohu těchto dat. V hlavním menu vyberte SYSTÉM NÁSTROJE UPGRADE Nejdříve naformátujte USB flash disk na PC na format FAT32. Poté uložte soubory pro aktualizaci na USB flash disk a vložte do USB portu DVR. Stiskněte POTVRDIT k provedení aktualizace. Poznámka: Kompatibilní USB flash disky jsou uvedeny v příloze Záloha dat: V hlavním menu vyberte SYSTÉM USB ZÁLOHA. Vložte USB flash disk do konektoru na předním panelu. Flash disk musí být předem naformátován v PC na formát FAT32. Poznámka: Kompatibilní USB flash disky jsou uvedeny v příloze 2. MDR 751/757/

22 1. DATUM SPUŠTĚNÍ 1. ČAS SPUŠTĚNÍ 1. DATUM UKONČENÍ 1. ČAS UKONČENÍ KANÁL výběr kamer HDD výběr HDD ZÁLOHOVÁNÍ potvrzení provedení zálohování POŽADOVANÁ VELIKOST zjištění požadované kapacity pro provedení zálohy podle zadaných podmínek před zahájením zálohování Po vložení USB flash disku se zálohovacími souboru do PC nainstalujte soubor PLAYER.EXE (ten se při zálohování automaticky na USB disk nahraje také). Po jeho otevření je možné se zálohovacími soubory na PC pracovat. Poznámka: Podporované OS pro správu zálohovacích souvborů jsou Windows 7, W-Vista, W-XP a Windows Vymazání všech dat z HDD: V hlavním menu vyberte SYSTÉM SYSTÉM INFO FORMÁTOVÁNÍ HDD vybrat disk který se má formátovat a potvrdit operaci. MDR 751/757/

23 5.7 Síť: Následující odstavec popisuje pouze nastavení statického typu sítě. O typech vsítě PPPOE a DHCP jsou informace uvedeny v odstavcích o pogramu VIDEO VIEWER. Detaily v tomto případě je možno najít na stránkách výrobce 1. Ve volbě TYP SÍTĚ vybrat STATICKÁ. 2. NETWORK INFORMATION (Síťové informace) (IP / GATEWAY / NETMASK) Všechny potřebné síťové informace získáte od vašeho poskytovatele připojení. 3. DNS (PRIMÁRNÍ DNS / SEKUNDÁRNÍ DNS): IP adresu, jméno domény serveru získáte od vašeho poskytovatele připojení. 4. PORT: Rozsah platných čísel je od 1 do Tovární hodnota je 80. Typicky, TCP port používán HTTP je 80. V některých případech je pro zvýšení flexibility nebo bezpečnosti lepší změnit číslo portu 5. potvrdit vybrané parametry. 6. VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ DVR lze vzdaleně ovládat pomocí podporovaného SW VIDEO VIEWER (dále nazýváno Video Viewer), IE webového prohlížeče a Apple Quick Time playeru. 6.1 VIDEO VIEVER (Software web server): podrobnosti lze nalézt na webu: Instalace a síťové připojení: 1) Instalace software (Install the Software) Přiložené CD vložte do CD - mechaniky a instalujte na PC. Instalace se spustí automaticky. Je možno stáhnout z internetu poslení verzi Video Viewer. Při instalci sledujte pokyny na obrazovce. Po úspěšné instalaci se na ploše objeví ikona (Video Viewer). MDR 751/757/

24 2) Síťové připojení připojení v místní síti LAN a) Připojte DVR k vašemu PC pomocí RJ45 síťového kabelu. Defaultní hodnoty jsou: IP adresa DVR: Jméno: admin Heslo: admin Port: 80 b) Nastavte IP adresu svého PC na xxx, kde xxx je z rozsahu kromě 10 c) Dvojklikem na ikoně Video viewer spusťte aplikaci. Zobrazí se Address Book(adresář) po pravé straně ovládacího panelu aplikace d) Přidat zařízení do adresáře lze kliknutím na tlačítko (Přidat do adresáře). e) Klikněte na tlačítko (vyhledat) a poté na tlačítko (Načíst) pro zobrazení dostupných IP zařízení. Také zde je možno přidat zařízení do adresáře kliknutím na tlačítko b) Dvojklikem na IP adrese v adresáři se připojte. (Přidat do adresáře). připojení v internetu a) Dvojklikem na ikoně spusťte aplikaci. Zobrazí se (adresář) po pravé straně ovládacího panelu aplikace b) Klikněte na tlačítko a poté na tlačítko (Přidat do adresáře) pro zadání IP adresy, uživatelského jména a hesla a čísla portu DVR ke kterému se chcete připojit Klikněte na tlačítko (vyhledat) a poté na tlačítko (Načíst) pro zobrazení dostupných IP zařízení v té samé doméně, jako je vaše PC. Přidat zařízení do adresáře lze kliknutím na tlačítko (Přidat do adresáře). c) Dvojklikem na IP adrese v adresáři se připojte. MDR 751/757/

25 6.1.2 Ovládací panel: Jsou k dispozici dva typy zobrazení podle výběru uživatele: Jednoduché zobrazení kompletní funkce MDR 751/757/

26 Tlačítko Funkce Popis Jednoduché zobrazení Kompletní funkce Adresář (Address book) Zobrazí uložené IP adresy zařízení. Umožní také IP adresy přidat, odebrat, nebo najít. Další nastavení (Miscellaneous control) Zobrazí funkce nastavení - pro nastavení DVR, pro nastavení záznamu a pro uživatelské nastavení (výběr jazyka programu). / / Záznam (Rekord) Spuštění a zastavení manuálního záznamu Momentka (Snapshot) Uloží aktuální snímek. Nastavení cesty pro uložení snímku je popsáno v kap. 5.3 Nastavení záznamu Informace (Information) Zobrazí informace o aktuálním síťovém připojení Ovládání DVR (DVR Control) Otevře ovládací panel DVR Hlavní operace: Nahrávání Pokud chcete nahrávat záznamy také lokálně na PC klikněte na ikonu ikonu - zobrazí se okno s nastavení záznamu Další nastavení a dále na MDR 751/757/

27 V nastavení lokálního záznamu lze nastavit položky: typ záznamu přepisování harddisku nastavení záznamu před a po alarmu nastavení záznamu podle časového plánu cesta uložení záznamu Při manuálním záznamu zaškrtněte položku Manual. V hlavním ovládacím panelu klikněte na ikonu (Záznam) pro spuštění záznamu. Po spuštění manuálního záznamu je záznam spuštěn okamžitě a ukládán do zvoleného úložiště. V levém horním rohu je záznam signalizován blikající ikonou REC. Při záznamu na základě detekce pohybu nebo alarmu bude záznam uložen do zvoleného úložiště při každém alarmu nebo detekci. Přehrávání Pro přehrání záznamu klikněte na a vyberte tabulku Record nebo Záloha. Zobrazí se seznam všech záznamů, který můžete setřídit podle typu události, nebo vyhledat záznam podle času. Dvojklikem na požadovaném záznamu spustíte jeho okamžité přehrání. Přehrát ho můžete také tak, že v seznamu vyberete záznam a klikněte na Play tlačítko. Záloha po síti Klikněte na ikonu a nebo (Zálohování) a určete časový rozsaah nebo rozsah událostí k zálohování. MDR 751/757/

28 HDD Number / Channel Číslo harddisku / Kanál Download by Time Stahování podle času Download by Event Stahování podle události File Path (Cesta uložení souboru) Simultaneous Playback (Souběžné přehrávání) Download / Cancel Stahování / Ukončení Zadejte číslo harddisku a kanálu, ze kterého chcete data Zálohovat. Zadejte začátek a konec stahování do sloupců: Start Time (Začátek) a End Time (Konec). Vyberte požadovanou událost v seznamu událostí Podle typu události: System / Manual / Alarm /Motion Pro zobrazení novějších nebo starších událostí klikněte na Prev.Page (Předcházející) nebo Next Page (Další). Pro obnovení seznamu událostí klikněte na Reload Udává, kde je zálohovaný soubor uložen. Pro prohlížení záznamu souběžně s ukládáním do PC označte okénko Simultaneous Playback Pro jednoduché zálohování bez prohlížení záznamu okénko Simultaneous Playback neoznačujte. Zobrazí se pouze okénko, které ukazuje potřebnou dobu stahování, aktuální stav a místo uložení. Klikněte na Download pro začátek nebo na Cancel pro ukončení zálohování. MDR 751/757/

29 6.1.4 E-map: Video Viewer je také současně program centrální správy systému, umožňující síťově ovládat a nastavovat až 16 zařízení současně. E-map je přístupný pouze v zobrazení kompletních funkcí. Kliknutím na se vstoupí na E-map stránky. Pravým klikem se vyvolá menu v levé straně zobrazení a vybere se typ E-map: - Google E-map - Jednoduchá E-map - E-map budovy Postupy pro přidání E-map v uvedených případech jsou uvedeny v originálním manuálu. MDR 751/757/

30 Po vytvoření E-map je možné na levé straně obrazovky vidět strom, zobrazující všechna zařízení, která se v této skupině nacházejí. ikona popis Toto připojené zařízení je kamera. Je-li vybrána, zčervená. Toto připojené zařízení je DVR. Je-li vybráno, zčervená. Zobrazení jakéhokoliv poplachu nebo pohybu. Pro živé zobrazení v E-map na ikonu 2x kliknout. Editace nebo odstranění existující skupiny z E-map Postupy pro uvedené operace jsou uvedeny v originálním manuálu. MDR 751/757/

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

NVR - 9CH, 1080p, H.264

NVR - 9CH, 1080p, H.264 NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem DVR 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem DVR 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem DVR 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor.

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. AHD 1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. 2. Na druhé straně kabelu připojte BNC konektor s náležitým kanálem k DVR a napájecí kabel k 12V napájení. 3. Připojte monitor

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 798A (16 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Partizan Device Manager Uživatelský manuál

Partizan Device Manager Uživatelský manuál Partizan Device Manager Uživatelský manuál Anotace Tento doklad to je uživatelský manuál pro software Partizan Device Manager, který byl vypracován podle standardů vypracování softwarů uvedených v ISO/IES

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

NVR Easyn pro IP kamery 1080p

NVR Easyn pro IP kamery 1080p NVR Easyn pro IP kamery 1080p Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NVR (IP) Popis Setup Wizardu.

NVR (IP) Popis Setup Wizardu. NVR (IP) 1. Po instalaci kamery připojte zdířku a RG-45 LAN typ konektoru napájecího kabelu k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více

Zkrácený návod k použití. záznamových zařízení značky

Zkrácený návod k použití. záznamových zařízení značky Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..5 Nahrávání při detekci pohybu....6 Nahrávání při alarmu.

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Prohlášení Tento manuál je určen k poskytnutí pokynu pro instalaci a operaci rekordéru DI-WAY. Tato příručka se čas od času může pozměnit, v souladu s vývojem naších výrobků. Bezpečnostní

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka

DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka DD-SVR60XX 4,8 kanálové záznamové zařízení Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Seznam Obrázků 3. Seznámení s produktem Popis Produktu 4. Přední panel 5. Základní ovládání Přihlášení do systému Náhled Menu

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 796A (8 kanálů) - Uživatelský manuál (V1.2) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0 Digital Video Recorder Uživatelská příručka V4.0 Prohlášení: Copyright 2014 Bez písemného souhlasu společnosti, nemůže žádná společnost či jednotlivec, kopírovat část nebo celý obsah této příručky a šířit

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka

Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka Potvrdíme, že souhlasíte s licenčními podmínkami kliknutím na : I agree to the terms of this licence agreement Aktuální verze

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

Uživatelská příručka CZ

Uživatelská příručka CZ Minix NEO U9-H Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO U9-H Minix NEO U9-H je výkonné multimediální centrum na bázi Android 6.0 Marshmallow s osmijádrovým procesorem a grafikou Mali

Více

1. Přidání hostitele. 1. Spusťte GV-Edge Recording Manager

1. Přidání hostitele. 1. Spusťte GV-Edge Recording Manager 1. Přidání hostitele Pro připojení GV-DVR / GV-NVR / GV-VMS, ověřte, že jsou zapnuty služby Control Center a Remote ViewLog. Služby zapnete v síťovém nastavení GV-DVR/NVR/VMS. 1. Spusťte GV-Edge Recording

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14

Uživatelský manuál. XMEye aplikace pro zválený dohled. 1/14 Uživatelský manuál XMEye aplikace pro zválený dohled 1/14 www.patronum.cz Vítejte! Děkujeme za nákup digitálního videorekordéru PATRONUM! Součástí vlastností tohoto DVR je možnost zváleného dohledu přes

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více