MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0"

Transkript

1 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1

2 Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek byl označen značkou shody CE a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství. Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení. Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE) Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění. Používejte pouze přiložený napájecí adaptér. Se zařízením manipulujte opatrně. Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu. Neumísťujte přístroj do blízkosti vody nebo na místa v kontaktu s vodou. Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou. Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte. Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí. Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy. Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu. Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v návodu a neručí za kompatibilitu této verze návodu s vyššími verzemi DVR. MDR 751/757/759 2

3 MPEG4 licence Výrobek je licencován pro užití systému MPEG4 pro osobní a nekomerční užití kódování videosignálu v této normě. Licence není poskytována pro jiná užití. Další informace o licenci jsou na GPL licence Výrobek používá sw kódy jiného výrobce uvolněné pro veřejné použití. Za jejich použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobce sw kódů je může měnit, bližší informace jsou na: ftp://ftp.dvrtw.com.tw/gpl/av074. MDR 751/757/759 3

4 Obsah 1. Před použitím DVR Přední panel Zadní panel Připojení a nastavení HDD Instalace Připojení kamer Napájení Nastavení data a času Příprava HDD Nastavení hesla GUI zobrazení Připojení myši Sloupec rychlé nabídky Hlavní menu Základní operace Živé sledování Záznam Přehrávání Úrovně přístupu Výnběr videovýstupu Další pokročilé operace Rychlé vyhledávání Záznam Časovač Detekce pohybu PTZ kamery Systém/Systémové informace Nastavení sítě Vzdálené ovládání Prohlížeč videa IE webový prohlížeč Příloha 1: Specifikace...34 Příloha 2: Seznam kompatibilních USB flash disků Příloha 3: Seznam kompatibilních SATA harddisků Příloha 4: Struktura hlavního menu...39 Příloha 5: Výměna záložní baterie...40 Příloha 6: Zapojení pinů konektoru alarmu...41 Příloha 7: Instalace DVD vypalovačky...44 MDR 751/757/759 4

5 1. PŘED POUŽITÍM DVR Model 16 vstupů nebo 8 vstupů DVR IR dálkové ovládání IR přijímač s kabelem Napájecí adaptér a síťový kabel Konektor DB25 Šroubky pro upevnění HDD Návod pro IR dálkové ovládání CD s manuály Model 4 vstupy DVR IR dálkové ovládání (pouze některé provedení) Napájecí adaptér a síťový kabel Šroubky pro upevnění HDD Návod pro IR dálkové ovládání CD s manuály 1.1 Přední panel: 1) LED diody: pokud nastane některá níže uvedená podmínka, příslušná LED se rozsvítí: HDD je aktivní - probíhá zápis nebo čtení Je-li spuštěn alarm Pokud je časovač aktivován Přehrávání zapnutí DVR 2) Stisk jednoho z těchto tlačítek v módu přehrávání: pauza/stop/rychle zpět/rychle dopředu Stisk jednoho z těchto tlačítek slouží k posunu kursoru: nahoru, dolu, vlevo, vpravo 3) MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu. V podmenu slouží k potvrzení nastavení a k přesunu na vyšší úroveň 4) ENTER: Stiskem ENTER potvrdíte nastavení zadaného parametru 5) LIST: Pro rychlé vyhledávání v seznamu záznamů. Stiskem tlačítka se přepnete do módu vyhledávání. Vyhledat záznam můžete z následujících seznamů, jejich výběr potvrdíte stisknutím ENTER: ALARM seznam alarmových záznamů MANUAL seznam záznamů manuálně zapnutých MDR 751/757/759 5

6 MOTION seznam záznamů sepnutých při detekci pohybu v obraze SYSTEM seznam kontrolních záznamů DVR (při nepřetržitém záznamu udělá DVR každou hodinu systémový záznam o tom, že bylo v činnosti) TIMER seznam záznamů pořízených podle časového plánu 6) PLAY: Stiskem spustíte přehrávání videozáznamu normální rychlostí 7) SLOW: Stisknutím v módu přehrávání spustíte pomalé přehrávání záznamu 8) ZOOM: Stiskem ZOOM digitálně zvětšujete obraz na monitoru v živém módu i při přehrávání 9) SEQ Stiskem SEQ aktivujete funkci call monitor, dalším stisknutím ji zrušíte Stiskem + změníte nastavení v menu 10) 16 kanálový DVR: slouží k přepínání módu zobrazení 16/9/4 kamery 8 kanálový DVR: slouží k přepínání módu zobrazení 9/4 kamery 4 kanálový DVR: slouží k zobrazení /4 kamer 11) 1~16 / 1~8 / 1~4: Stiskem zvoleného tlačítka zobrazíte příslušný kanál na výstupu. 12) AUDIO (SLOW + ZOOM): Současným stiskem obou tlačítek vyberete zvuk (živě nebo ze záznamu) z kanálu ) PTZ ( + SEQ): Současným stiskem obou tlačítek vstoupíte/vystoupíte do/z módu PTZ ovládání. 14) USB port: Pro připojení myši a pro rychlé zálohování záznamu nebo upgrade firmware lze použít kompatibilní USB pamět. Nelze současně připojit dvě myši nebo 2 USB paměti. Bližší informace o kompatibilních USB pamětích jsou v dodatku Zadní panel: 1. VIDEO IN: (1 ~ 16CH / 1 ~ 8CH / 1 ~ 4CH): Připojení zdrojů videosignálu (kamery) s BNC konektorem VIDEO LOOP: (1 ~ 16CH / 1 ~ 8CH / 1 ~ 4CH) pouze některé modely: Připojení dalších zařízení video ke stejným kamerám Ω /HiZ pouze některé modely: zapnutí/vypnutí zakončovací impedance 75Ω videovstupů. MDR 751/757/759 6

7 3. AUDIO IN: Připojení audiosignálu s CINCH konektorem. Při záznamu je signál nahráván. Poznámka:. Toto DVR podporuje ČTYŘI audiokanály: audio 1, audio 2, audio 3 a audio 4. Budou zaznamenány s videokanály CH1, CH2, CH3 a CH4. Pokud přehráváte CH1, uslyšíte také zvuk zaznamenaný vstupem Audio AUDIO OUT: Připojení audio monitoru nebo reproduktoru. 1 audio výstup (konektor CINCH). 5. MONITOR: Připojení hlavního monitoru VBS. 6. CALL pouze některé modely: Připojení vedlejšího monitoru VBS. 7. VGA: Konektor pro přímé připojení LCD monitoru. 8. IR pouze některé modely: Konektor pro připojení externího přijímače IR dálkového ovládání 9. EXTERNAL I/O: 25 pinový konektor pro připojení externího zařízení. Ovládání ext. zařízení nebo vzdálené ovládání z ext. zařízení (alarmové vstupy, externí alarm, PTZ kamera). Zapojení konektoru viz příloha LAN: Pro připojení k síti (internetu) pomocí LAN kabelu. 11. DC 19V: Konektor pro připojení napájecího kabelu DC 19V z napájecího adaptéru. 12. POWER SWITCH: Vypínač DVR. Poznámka:. Oproti jiným DVR je to jediný vypínač, na předním panelu ani na DO není k dispozici. 2. ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ 2.1. Instalace HDD: HDD musí být nainstalován před spuštěním DVR. Model 16 vstupů nebo 8 vstupů (umožňuje instalovat 2 HDD) Krok 1: Odšroubujte šrouby vrchního krytu a sundejte kryt DVR. Krok 2: Vyjměte jeden z držáků pro harddisk, vložte a upevněte harddisk, vraťte držák na původní místo a připojte napájecí a datový SATA konektor. Ujistěte se, že harddisk je namontován deskou se součástkami nahoru. V případě instalace dvou HDD tento krok zopakujte pro druhý disk. MDR 751/757/759 7

8 Krok 3: Přišroubujte zpět vrchní kryt DVR. Poznámka:. Pro instalaci DVD mechaniky najdete podrobnosti v příloze 7. Model 4 vstupy Krok 1: Odšroubujte šrouby vrchního krytu a sundejte kryt DVR. Krok 2: Vyjměte jeden z držáků pro harddisk, vložte a upevněte harddisk, vraťte držák na původní místo a připojte napájecí a datový SATA konektor. Ujistěte se, že harddisk je namontován deskou se součástkami nahoru. Krok 3: Přišroubujte zpět vrchní kryt DVR. U všech modelů by instalovaný HDD se měl dotýkat svou kovovovou plochou instalačního držáku pro zlepšení odvodu tepla z HDD Připojení kamer: Kamery musí být připojeny k napájení a k DVR PŘED zapnutím DVR. DVR po zapnutí automaticky detekuje normu videosignálu NTSC / PAL a samo se přepne do správné normy Připojení běžných kamer 1) Připojení video kabelů: připojte kamerový video výstup do DVR koaxialním kabelem nebo RCA linkou s BNC konektory do video vstupů DVR. 2) Připojení audio kabelů (pouze vybrané modely): připojte kamerový audio výstup do audio vstupů DVR koaxiálním kabelem nebo RCA linkou s CINCH konektory. 3) Připojení napájení: připojte kameru k doporučenému zdroji napájení Připojení PTZ kamer pouze některé modely Pro instalaci a nastavení ovládání PTZ kamer jsou podrobnosti vztahující se k DVR uvedený v kap. 5.5 tohoto návodu. 2.3 Napájení: Toto zařízení by mělo používat pouze typ napájecího zdroje který je vyznačen na etiketě výrobce. Po zapnutí vypínačem (na zadním panelu) se na předním panelu rozsvítí označená LED. Poznámka:. Před zapnutím DVR je nutné mít připojenu alespoň jednu funkční kameru a monitor (podle potřeby VGA nebo VBS), neboť DVR po zapnutí automaticky nastavuje TV normu a video výstup podle poznaných připojených zařízení. MDR 751/757/759 8

9 2.4 Nastavení času a data: Datum a čas musí být nastaven před zahájením provozu DVR. V hlavním MENU zvolte RYCHLÝ START 1. DATUM nastavte na DVR správné datum 2. ČAS nastavte na DVR správný čas Poznámka:. Formát zobrazení datumu v nabídce NASTAVENÍ DATA - INFO DATA: FORMAT zvolte jeden ze 3 formátů R-M-D, M-D-R, D-M-R (Y-M-D, M-D-Y, D-M-R) Poznámka:. Přepínání na letní čas se provádí v nabídce NASTAVENÍ DATA POSUN ČASU : v tabulce se zapíná letní čas a nastavuje začátek, konec a posunutí letního času. Poznámka:. Pro další nastavování je vhodné vybrat jazyk češtinu. Výběr jazyka se provádí v nabídce SYSTÉM ve volbě JAZYK a výběrem češtiny 2.5 Příprava hardisku (HDD): Je nutné před zahájením činnosti vložený SATA disk naformátovat. V hlavním menu vyberte SYSTÉM SYSTÉM INFO: FORMÁTOVÁNÍ HDD vybrat disk který se má formátovat a potvrdit operaci. MDR 751/757/759 9

10 2.6 Nastavení hesla: V hlavním menu vyberte SYSTÉM NÁSTROJE: 1. HESLO ADMIN zadat nové heslo a potvrdit ENTER. Továrně nastavené heslo je: HESLO OPERÁTORA zadat nové heslo a potvrdit ENTER. 3. GUI ZOBRAZENÍ PRO OVLÁDÁNÍ MYŠÍ 3.1 Připojení myši: Připojte USB myš do jednoho z USB konektorů na čelním panelu. Při ovládání myší je možno s výhodou využít zobrazované numerické klávesnice, která se objeví při zadávání hesla nebo jiných číselným zadáváních. MDR 751/757/

11 3.2 Sloupec rychlé nabídky: Je-li připojena myš, objevuje se na levé hraně obrazovky skrytý nebo otevřený sloupec rychlé nabídky, umožňující přístup k funkcím: - volba kamery v žiivém zobrazení - přehrávání záznamu - zoom - audio - ovládání PTZ volba kamery (3.2.1) přehrávání posledního záznamu nebo vstup do seznamu záznamů vstup do interaktivního zoomu výběr audio kanálu: v živém zobrazení pouze živé audio, při přehrávání živé audio nebo audio záznamu vstup do ovládání PTZ (3.2.2) MDR 751/757/

12 3.2.1 Volba kamery: Po kliknutí na tuto ikonu se otevře ovládací obrazovka s možností přímé volby plnoobrazovkového zobrazení jedné ze 16 (8, 4) kamer, možnost sekvenčního zobrazení a zobrazení kvadrantního (max. počet kamer na obrazovce odpovídá typu DVR). sekvenční zobrazení kvadrantní zobrazení 4 kamery kvadrantní zobrazení 9 kamer kvadrantní zobrazení 16 kamer Ovládání PTZ (pouze některé modely): Po kliknutí na tuto ikonu se otevře ovládací obrazovka s nabídkou všech funkcí PTZ ovládání kamery (poloha, zoom, ostření, presety a menu kamery). menu nastavení kamery enter potvrzení zadání výběr směru pohybu zoom maximální hodnota široký-úzký MDR 751/757/

13 zoom (změna úhlu záběru široký-úzký) nastavení ostření výběr přednastavených poloh (presetů) 3.3 Hlavní menu: Hlavní menu lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši kamkoliv v obrazovce, odejít z něho lze stejným způsobem. rychlý start nastavení data systém info o událostech další nastavení nastavit plán MDR 751/757/

14 4. ZÁKLADNÍ OPERACE BASIC OPERATION 4.1 Živé sledování: Ikona Funkce Ikona Funkce Ikona Funkce Živé audio (1-4) Přehrávání audia (1-4) audio vypnuto Digitální zoom zapnut Digitální zoom vypnut Časový záznam Není síťové připojení Připojen-Internet Připojen-LAN USB myš připojena USB zařízení (flash) připojena Žádné USB zařízení není připojeno Tlačítka zamknuta Zapnut režim PTZ Povoleno přepisování HDD Přihlášeno Přihlášeno operátor Sekvenční zobrazení administrátor Pohyb záznam poplach 4.2 Ikony záznamu: 1) Ikona manuálního zaznamu: Ikona zobrazuje ručně spuštěný záznam, pokud je DVR zapnuto, v DVR nainstalován HDD a připojeny kamery. 2) Ikona záznamu při události: Pokud je aktivní detekce pohybu / externí alarm, při pohybu před kamerou nebo spuštěném alarmu je na obrazovce ikona nebo. 3) Ikona časového záznamu: Pokud je aktivní záznam podle časovaného plánu, je na obrazovce ikona: MDR 751/757/

15 4) Přepisování záznamů na HDD: EUROSAT cs Defaultně je tato funkce zapnuta a je indikována ikonou. 4.3 Přehrávání: Pro spuštění přehrávání posledních záznamů klikněte myší ve sloupci rychlé nabídky na ovládací panel přehrávání:. Otevře se Poznámka: : Musí být nahráno nejméně 8192 snímků aby byl záznam přehrán. Pokud je počet nahraných snímků menší, bude přehrávání zastaveno. Například, pokud je IPS nastaveno na 30, doba záznamu by měla být nejméně 273 sec (8192 s/ 30 IPS) aby přehrávání fungovalo správně. Poznámka: : Během přehrávání velikost zaznamenaného obrazu (SNÍMEK nebo CIF) je zobrazována na obrazovce Ovládání přehrávání: rychle vpřed rychle vzad přehrávání, pauza. V pauze kliknutím nebo znamená posun o jeden snímek vpřed nebo vzad stop zpomalené přehrávání. Je možnáí volba ¼ nebo 1/8 rychlosti. skok na předcházející/následující časový interval (po hodině) Vyhledávání záznamů: Kliknutím na ve sloupci rychlé nabídky je možno vyhledávat záznamy ve čtyřech seznamech: - seznam záznamů - seznam pohybů - seznam alarmů - kompletní seznam MDR 751/757/

16 4.3.3 Přehrávání audia: V režimu přehrávání kliknutím na audio z kanálu 1 4. živé audio z kanálu 1 4 (ikona bílá) audio ze záznamu z kanálu 1 4 (ikona žlutá) není vybrán žádný audio kanál EUROSAT cs ve sloupci rychlé nabídky je možno vybrat živé nebo přehrávané Poznámka: Pokud chcete udělat video zálohu včetně audia, ujistěte se, zda vaše DVR a připojené kamery podporují audio funkce. 4.4 Úrovně přístupu: V režimu zamčených tlačítek ( ) zadejte pomoci myši heslo pro přístup. Jsou k dispozici dvě úrovně přístupu administrátor a operátor. Je-li přihlášen administrátor ( ), jsou přístupné veškeré funkce menu. Tovární heslo administrátora je Je-li přihlášen operaátor ( SYSTÉM NÁSTROJE. ), není přístupné hlavní menu. Práva přístupu operátorovi se nastavují v Pro přepnutí mezi oběma úrovněmi je nutné kliknutím na ikonu úrovně tlačítla uzamknout a poté se přihlásit do žádané úrovně. 4.5 Výběr video výstupu: Není možné současně zobrazovat výstup na VGA a VBS (video) monitoru. DVR při nastavení video výstupu na AUTO samo detekuje připojené monitory, jsou-li současně připojeny oby typy, prioritně je výstup přepnut na VGA. Pro změnu video výstupu je možno v MENU ve volbě DALŠÍ NASTAVENÍ v nabídce ZOBRAZENÍ zvolit pevný typ video výstupu jako VGA nebo KOMPOZITNÍ (VBS). MDR 751/757/

17 5. Další pokročilé operace 5.1 Rychlé hledaní: Můžete vyhledat jakoukoli specifickou událost podle času a přehrát nalezený soubor. Přesunte se na QUICK SEARCH, s stiskněte ENTER. Zobrazí se následující podmenu: 1. DATE (Datum): Zvolte (Rok / Měsíc / Den / Hodina / Minuta) kterou si přejete nalézt. 2. SEARCH HDD (Vyber HDD): Vyberte HDD (máte-li v DVR více než 1 HDD). 3. START: Přesuňte se na START a stiskněte ENTER k vyhledání a přehrání zaznamenaných souborů. 5.2 Záznam: Rychlé nastavení záznamu: Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku RYCHLÝ START OBECNÉ Je možné nastavit parametry záznamu: 1. VELIKOST OBRAZU Výběr velikosti obrazu: SNÍMEK nebo CIF. 2. VÝBĚR KVALITY SNÍMKŮ SUPER, NEJLEPŠÍ, VYSOKÁ, NORMÁLNÍ. 3. RYCHLOST ZÁZNAMU PRO MANUÁLNÍ ZÁZNAM Vyberte počet snímků/sec pro manuální záznam (12 a ž 100). MDR 751/757/

18 5.2.2 Podrobné nastavení záznamu: Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ NAHRÁVAT Je možné nastavit tyto parametry záznamu: 1. POVOLENÍ MANUÁLNÍHO ZÁZNAMU 2. POVOLENÍ ZÁZNAMU UDÁLOSTÍ 3. POVOLENÍ ČASOVÉHO ZÁZNAMU 4. RYCHLOST ZÁZNAMU PRO ZÁZNAM UDÁLOSTÍ 5. RYCHLOST ZÁZNAMU PRO ČASOVÝ ZÁZNAM 6. PŘEDPOLACHOVÝ ZÁZNAM (pouze vybrané modely) Vyberte povolit či zakázat funkci pre-alarm. (ON / OFF). Pokud je funkce aktivní, DVR zaznamená 8MB dat uložených před spuštěním alarmu (nahrávání). 10) PŘEPISOVÁNÍ HDD Pokud je HDD plný při zapnutém módu přepisovaní, DVR smaže vždy 8GB dat nejstaršího záznamu pro pokračování záznamu. 10) ZACHOVÁNÍ ZÁZNAMU Určuje maximum dní (1 31), po jejichž uplynutí budou všechny zaznamená data odstraněna. Volba NIKDY tuto funkci vypíná. 5.3 Časovač (TIMER): Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku NASTAVIT PLÁN. Nabízí se funkce: MDR 751/757/

19 5.3.1 Časovač záznamu: Nastavuje se čas a den záznamu Osa X Osa Y Nastavení 0 ~ 24 hodin. Každý interval je 30minut. Pondělí - Neděle. Myší se najede na zvolený interval (libolně veliký a libovolný počet více spojitých) a výběr potvrí levým tlačítkem. Interval zmodrá Časovač detektoru: Osa X Osa Y Nastavení 0 ~ 24 hodin. Každý interval je 20 minut. Pondělí - Neděle. Myší se najede na zvolený interval (libolně veliký a libovolný počet více spojitých) a výběr potvrí levým tlačítkem. Interval zmodrá. 5.4 Nastavení detekce pohybu: Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ DETEKCE MDR 751/757/

20 LS citlivost změny obsahu obrazu Nastavuje citlivost na změnu obsahu dvou různých obrazů. Čím je hodnota nižší, tím je citlivost vyšší. Rozsah nastavení je 0 15, výchozí hodnota je 7. SS citlivost na velikost objektu Nastavuje citlivost na velikost objektu (počet bodů) na obrazovce. Čím je hodnota nižší, tím je citlivost vyšší. Rozsah nastavení je 0 15, výchozí hodnota je 3. TS citlivost doby změny polohy objektu v obrazu Nastavuje citlivost na dobu po kterou je objekt v oblasti aktivní detekce. Čím je hodnota nižší, tím je citlivost vyšší. Rozsah nastavení je 0 15, výchozí hodnota je 2 DET Výběr aktivace detekce pohybu pro každý kanál VYP/ZAP. ALARM Výběr N.C. (Normally Closed) / N.O. (Normally open) / VYP pro polaritu externího alarmového výstupu.tovární nastavení je VYP. OBLAST Oblast detekce se nastavuje v mřížce 16 x 12 buněk pro každý kanál. Červená buňka představuje neaktivní oblast, průhledná buňka oblast aktivní. 5.5 Nastavení PTZ ovládání kamer: Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrazovky vyberte v hlavním menu nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ VZDÁLENÉ 1. DEVICE (Zařízení) Výběr zařízení (CAMERA / PTZ) podle připojené kamery pro každý kanál. 2. ID MDR 751/757/

21 Nastavení ID číslo (0 ~ 255) pro PTZ kameru. Po správném připojení PTZ kamery bude továrně nastavené defaultní ID PTZ kamery zobrazeno na obrazovce. 3. PROTOCOL (Ovládací protokol) Podle protokolu kamery zvolte NORMAL (náš protokol), P-D (PELCO-D) nebo P-P (PELCO-P) protokol. 4. RATE (Přenosová rychlost) Nastavení přenosové rychlosti každého kanálu (2400 / / 9600 / / / Baudů) v souladu s připojenou PTZ kamerou. 5.6 Nastavení systému: Nastavení hesla: V hlavním menu vyberte SYSTÉM NÁSTROJE 1. HESLO ADMIN zadat nové heslo a potvrdit ENTER. Továrně nastavené heslo je: HESLO OPERÁTORA zadat nové heslo a potvrdit ENTER Upgrade systému: Poznámka: DVR může při upgrade velmi rozdílných verzí smazat I data z HDD. Proveďte proto nejprve zálohu těchto dat. V hlavním menu vyberte SYSTÉM NÁSTROJE UPGRADE Nejdříve naformátujte USB flash disk na PC na format FAT32. Poté uložte soubory pro aktualizaci na USB flash disk a vložte do USB portu DVR. Stiskněte POTVRDIT k provedení aktualizace. Poznámka: Kompatibilní USB flash disky jsou uvedeny v příloze Záloha dat: V hlavním menu vyberte SYSTÉM USB ZÁLOHA. Vložte USB flash disk do konektoru na předním panelu. Flash disk musí být předem naformátován v PC na formát FAT32. Poznámka: Kompatibilní USB flash disky jsou uvedeny v příloze 2. MDR 751/757/

22 1. DATUM SPUŠTĚNÍ 1. ČAS SPUŠTĚNÍ 1. DATUM UKONČENÍ 1. ČAS UKONČENÍ KANÁL výběr kamer HDD výběr HDD ZÁLOHOVÁNÍ potvrzení provedení zálohování POŽADOVANÁ VELIKOST zjištění požadované kapacity pro provedení zálohy podle zadaných podmínek před zahájením zálohování Po vložení USB flash disku se zálohovacími souboru do PC nainstalujte soubor PLAYER.EXE (ten se při zálohování automaticky na USB disk nahraje také). Po jeho otevření je možné se zálohovacími soubory na PC pracovat. Poznámka: Podporované OS pro správu zálohovacích souvborů jsou Windows 7, W-Vista, W-XP a Windows Vymazání všech dat z HDD: V hlavním menu vyberte SYSTÉM SYSTÉM INFO FORMÁTOVÁNÍ HDD vybrat disk který se má formátovat a potvrdit operaci. MDR 751/757/

23 5.7 Síť: Následující odstavec popisuje pouze nastavení statického typu sítě. O typech vsítě PPPOE a DHCP jsou informace uvedeny v odstavcích o pogramu VIDEO VIEWER. Detaily v tomto případě je možno najít na stránkách výrobce 1. Ve volbě TYP SÍTĚ vybrat STATICKÁ. 2. NETWORK INFORMATION (Síťové informace) (IP / GATEWAY / NETMASK) Všechny potřebné síťové informace získáte od vašeho poskytovatele připojení. 3. DNS (PRIMÁRNÍ DNS / SEKUNDÁRNÍ DNS): IP adresu, jméno domény serveru získáte od vašeho poskytovatele připojení. 4. PORT: Rozsah platných čísel je od 1 do Tovární hodnota je 80. Typicky, TCP port používán HTTP je 80. V některých případech je pro zvýšení flexibility nebo bezpečnosti lepší změnit číslo portu 5. potvrdit vybrané parametry. 6. VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ DVR lze vzdaleně ovládat pomocí podporovaného SW VIDEO VIEWER (dále nazýváno Video Viewer), IE webového prohlížeče a Apple Quick Time playeru. 6.1 VIDEO VIEVER (Software web server): podrobnosti lze nalézt na webu: Instalace a síťové připojení: 1) Instalace software (Install the Software) Přiložené CD vložte do CD - mechaniky a instalujte na PC. Instalace se spustí automaticky. Je možno stáhnout z internetu poslení verzi Video Viewer. Při instalci sledujte pokyny na obrazovce. Po úspěšné instalaci se na ploše objeví ikona (Video Viewer). MDR 751/757/

24 2) Síťové připojení připojení v místní síti LAN a) Připojte DVR k vašemu PC pomocí RJ45 síťového kabelu. Defaultní hodnoty jsou: IP adresa DVR: Jméno: admin Heslo: admin Port: 80 b) Nastavte IP adresu svého PC na xxx, kde xxx je z rozsahu kromě 10 c) Dvojklikem na ikoně Video viewer spusťte aplikaci. Zobrazí se Address Book(adresář) po pravé straně ovládacího panelu aplikace d) Přidat zařízení do adresáře lze kliknutím na tlačítko (Přidat do adresáře). e) Klikněte na tlačítko (vyhledat) a poté na tlačítko (Načíst) pro zobrazení dostupných IP zařízení. Také zde je možno přidat zařízení do adresáře kliknutím na tlačítko b) Dvojklikem na IP adrese v adresáři se připojte. (Přidat do adresáře). připojení v internetu a) Dvojklikem na ikoně spusťte aplikaci. Zobrazí se (adresář) po pravé straně ovládacího panelu aplikace b) Klikněte na tlačítko a poté na tlačítko (Přidat do adresáře) pro zadání IP adresy, uživatelského jména a hesla a čísla portu DVR ke kterému se chcete připojit Klikněte na tlačítko (vyhledat) a poté na tlačítko (Načíst) pro zobrazení dostupných IP zařízení v té samé doméně, jako je vaše PC. Přidat zařízení do adresáře lze kliknutím na tlačítko (Přidat do adresáře). c) Dvojklikem na IP adrese v adresáři se připojte. MDR 751/757/

25 6.1.2 Ovládací panel: Jsou k dispozici dva typy zobrazení podle výběru uživatele: Jednoduché zobrazení kompletní funkce MDR 751/757/

26 Tlačítko Funkce Popis Jednoduché zobrazení Kompletní funkce Adresář (Address book) Zobrazí uložené IP adresy zařízení. Umožní také IP adresy přidat, odebrat, nebo najít. Další nastavení (Miscellaneous control) Zobrazí funkce nastavení - pro nastavení DVR, pro nastavení záznamu a pro uživatelské nastavení (výběr jazyka programu). / / Záznam (Rekord) Spuštění a zastavení manuálního záznamu Momentka (Snapshot) Uloží aktuální snímek. Nastavení cesty pro uložení snímku je popsáno v kap. 5.3 Nastavení záznamu Informace (Information) Zobrazí informace o aktuálním síťovém připojení Ovládání DVR (DVR Control) Otevře ovládací panel DVR Hlavní operace: Nahrávání Pokud chcete nahrávat záznamy také lokálně na PC klikněte na ikonu ikonu - zobrazí se okno s nastavení záznamu Další nastavení a dále na MDR 751/757/

27 V nastavení lokálního záznamu lze nastavit položky: typ záznamu přepisování harddisku nastavení záznamu před a po alarmu nastavení záznamu podle časového plánu cesta uložení záznamu Při manuálním záznamu zaškrtněte položku Manual. V hlavním ovládacím panelu klikněte na ikonu (Záznam) pro spuštění záznamu. Po spuštění manuálního záznamu je záznam spuštěn okamžitě a ukládán do zvoleného úložiště. V levém horním rohu je záznam signalizován blikající ikonou REC. Při záznamu na základě detekce pohybu nebo alarmu bude záznam uložen do zvoleného úložiště při každém alarmu nebo detekci. Přehrávání Pro přehrání záznamu klikněte na a vyberte tabulku Record nebo Záloha. Zobrazí se seznam všech záznamů, který můžete setřídit podle typu události, nebo vyhledat záznam podle času. Dvojklikem na požadovaném záznamu spustíte jeho okamžité přehrání. Přehrát ho můžete také tak, že v seznamu vyberete záznam a klikněte na Play tlačítko. Záloha po síti Klikněte na ikonu a nebo (Zálohování) a určete časový rozsaah nebo rozsah událostí k zálohování. MDR 751/757/

28 HDD Number / Channel Číslo harddisku / Kanál Download by Time Stahování podle času Download by Event Stahování podle události File Path (Cesta uložení souboru) Simultaneous Playback (Souběžné přehrávání) Download / Cancel Stahování / Ukončení Zadejte číslo harddisku a kanálu, ze kterého chcete data Zálohovat. Zadejte začátek a konec stahování do sloupců: Start Time (Začátek) a End Time (Konec). Vyberte požadovanou událost v seznamu událostí Podle typu události: System / Manual / Alarm /Motion Pro zobrazení novějších nebo starších událostí klikněte na Prev.Page (Předcházející) nebo Next Page (Další). Pro obnovení seznamu událostí klikněte na Reload Udává, kde je zálohovaný soubor uložen. Pro prohlížení záznamu souběžně s ukládáním do PC označte okénko Simultaneous Playback Pro jednoduché zálohování bez prohlížení záznamu okénko Simultaneous Playback neoznačujte. Zobrazí se pouze okénko, které ukazuje potřebnou dobu stahování, aktuální stav a místo uložení. Klikněte na Download pro začátek nebo na Cancel pro ukončení zálohování. MDR 751/757/

29 6.1.4 E-map: Video Viewer je také současně program centrální správy systému, umožňující síťově ovládat a nastavovat až 16 zařízení současně. E-map je přístupný pouze v zobrazení kompletních funkcí. Kliknutím na se vstoupí na E-map stránky. Pravým klikem se vyvolá menu v levé straně zobrazení a vybere se typ E-map: - Google E-map - Jednoduchá E-map - E-map budovy Postupy pro přidání E-map v uvedených případech jsou uvedeny v originálním manuálu. MDR 751/757/

30 Po vytvoření E-map je možné na levé straně obrazovky vidět strom, zobrazující všechna zařízení, která se v této skupině nacházejí. ikona popis Toto připojené zařízení je kamera. Je-li vybrána, zčervená. Toto připojené zařízení je DVR. Je-li vybráno, zčervená. Zobrazení jakéhokoliv poplachu nebo pohybu. Pro živé zobrazení v E-map na ikonu 2x kliknout. Editace nebo odstranění existující skupiny z E-map Postupy pro uvedené operace jsou uvedeny v originálním manuálu. MDR 751/757/

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi Řada IWH Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Obsah 1 Instalace zařízení... 2 1.1 Instalace pevného disku... 2 1.2 Přední panel... 3 1.3 Zadní panel... 5 1.4

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více