Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla"

Transkript

1

2 Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla Tyto všeobecné obchodní podmínky ( VOP nebo ujednání ) definují a upravují smluvní vztah mezi stranami (uživateli) a bet90 Limited, subjektem nabízejícím sázky, který vlastní licenci Lotteries & Gaming Authority Malta, dále označovaným jako bet90. Tyto VOP jsou v podstatě rozděleny do těchto částí: 1 PODKLADY 2 VÁŠ ÚČET 3 PLATBY A JISTOTA 4 OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NABÍDKY BET90 5 NABÍDKA 6 VYLOUČENÍ RUČENÍ A DOSTUPNOST NABÍDKY BET90 7 OMEZENÍ RUČENÍ 8 PRÁVO NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 9 OZNAMOVACÍ POVINNOST 10 VŠEOBECNÉ PŘEDPISY 11 USTANOVENÍ O PRŮBĚHU SÁZEK / SPORTOVNÍ PRAVIDLA 12 PREVENCE HRÁČSKÉ ZÁVISLOSTI 13 OCHRANA DAT 14 NABYTÍ ÚČINNOSTI 15 OBECNÉ INFORMACE - 2 -

3 1. PODKLADY 1.1 Definice V dalším textu: se pojmy my, podnik nebo nás vztahují na resp. na bet90 Ltd., podnik s registrací na Maltě s číslem obchodního rejstříku C50436 a se zapsaným sídlem Melita Court, Level 1, Giuseppe Cali St c/w Abate Rigord St, XBX1324, Ta Xbiex, Malta; se pojem webová stránka vztahuje na Webová stránka je ve výhradním vlastnictví podniku a je jím provozována se pojem nabídka vztahuje na aktuální a budoucí online sázkovou nabídku, kterou podnik nabízí na webové stránce, i na všechny ostatní hry a nabídky, o které bude webová stránka případně rozšířena se pojem software vztahuje na všechny počítačové programy, které mohou být stahvány z webové stránky se pojem nabídka bet90 vztahuje na webovou stránku i na software a nabídku se pojmy vy nebo váš (vaše) či zákazník vztahují na každou osobu, která využije nabídky bet90 podle těchto všeobecných obchodních podmínek se pojem účet vztahuje na sázkový účet zákazníka na 1.2 Uplatnění těchto všeobecných obchodních podmínek Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou směrodatné pro všechny sázky přijímané společností bet90 i pro využívání nabídky bet90 zákazníkem. Za účelem otevření účtu na musí zákazník prohlásit, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami. Zákazník registrací na webové stránce, otevřením účtu nebo využitím nabídky bet90 prohlašuje, že akceptuje všeobecné obchodní podmínky a vázanost na ně Společnost bet90 Ltd. je orgánem Lotteries & Gaming Authority of Malta (Maltský úřad pro loterie a hazardní hry) autorizována pro hry se vzdáleným přístupem (LGA/ CL2/707/2010) a je jím regulována v oblasti online sázek. Je však možné, že tyto sázky jsou v jiném soudnictví nelegální. Podnik neuvádí žádné údaje, týkající se zákonnosti jeho online sázek v jiném soudnictví. Toto ujednání podléhá maltskému právu a je vykládáno podle těchto zákonů. Za sjednané sídlo soudu je považována Malta

4 1.3 Právní závaznost těchto všeobecných obchodních podmínek Tyto všeobecné obchodní podmínky představují právně závazné ujednání mezi záka níkem a podnikem a jsou rozhodující pro využití nabídky bet90. Všeobecné obchodní podmínky si prosím pozorně přečtěte. Podnik si vyhrazuje právo provést kdykoli změny těchto všeobecných obchodních podmínek, a to i bez oznámení. Podnik zajistí, aby byl zákazník o změnách informován při příštím přihlášení na webové stránce a znovu je potvrdil. Pokud zákazník souhlas odmítne, bude mu odepřeno další využívání nabídky Zákazník je odpovědný za pravidelnou kontrolu všeobecných obchodních podmínek, aby bylo zajištěno, že je srozuměn se sázkovými podmínkami. Dále doporučujeme zkontrolovat tyto všeobecné obchodní podmínky při každém využití nabídky. Všechny sázky, které byly přijaty před změnou a příslušným sdělením o změněných všeobecných obchodních podmínkách (ale ještě nebyly vyhodnoceny), podléhají dřívějším všeobecným obchodním podmínkám. 2. VÁŠ ÚČET 2.1 Otevření vašeho účtu Aby zákazníci mohli využívat nabídku bet90 a podávat sázky, musejí se (bezplatně) registrovat a založit si tak účet bet90. Nejnižší věk pro registraci je 18 let (21 let pro hráče z Estonska) Zákazník je při registraci povinen uvést údaje, které jsou potřebné k registraci. Zákazník je odpovědný za to, aby byly všechny uvedené údaje vždy aktuální a správné. Společnost bet90 si vyhrazuje právo prohlásit v případě nesprávných nebo zavádějících údajů všechny sázky za neplatné Každá osoba smí mít jen jeden zákaznický účet. Společnost bet90 Ltd. si vyhrazuje právo uzavřít podle vlastního uvážení další účty a vrátit zákazníkovi vloženou částku nebo považovat všechny tyto účty za jeden společný účet a takto s nimi nakládat Vyhrazujeme si právo nechat provádět informace o bonitě zákazníků prostřednictvím třetích předkladatelů nabídky. Ti by mohli ukládat kopie informací, které jste uvedli při registraci (v souladu s našimi směrnicemi o ochraně dat) Ukládat nezákonně nabyté peníze je nelegální Zkoumáme všechny transakce, abychom vyloučili praní špinavých peněz a nelegální platební transakce. Podezřelé transakce jsou nahlašovány Financial Information Analysis Unit (FIAU). FIAU je regulační úřad na Maltě, kde jsou registrovány a zkoumány podezřelé transakce

5 2.1.7 Zákaznický účet resp. aktivum, které na něm je, slouží ke krytí vkladu do hry. Ke vkladu do hry bude v případě zákazníků, kteří jsou hlášeni v Německu, navíc připsán na vrub zákaznického účtu při podávání sázky koncesní poplatek ( sázková daň ) ve výši 5 % vkladu do hry podle 4d státní smlouvy o hazardních hrách (viz také 2.3.9). 2.2 Registrace Registrace probíhá online vložením potřebných osobních dat, individuálního uživatelského jména a hesla. Zákazník může heslo kdykoli online změnit Společnost bet90 si vyhrazuje právo automaticky zrušit nevyužité zákaznické účty bez aktiva po uplynutí tříměsíční lhůty. V takovém případě je možné se kdykoli znovu přihlásit Registrace automaticky zahrnuje otevření osobního virtuálního sázkového účtu. Otevření tohoto sázkového účtu je bezplatné a pro zákazníka z něj nevyplývají žádné povinnosti Veškerý pohyb peněz (zvláště vklady, výplaty, připisování bonusů, vklady do hry) je veden výhradně prostřednictvím osobního sázkového účtu. Reklamace, týkající se dobropisů, vyplácení nebo jiných účetních operací na sázkovém účtu, musejí být u společnosti bet90 Ltd uplatněny em či písemně do 14 pracovních dní. Po uplynutí této lhůty jsou tyto účetní operace považovány za schválené zákaz níkem Společnost bet90 si vyhrazuje právo odmítnout registraci bez uvedení důvodů. 2.3 Využívání účtu Každý účet je určen výhradně k osobnímu používání a nesmí být využíván k profesním, obchodním nebo komerčním účelům Zákazník je povinen zajistit, aby jeho heslo či identitu za účelem zpřístupnění či využívání nabídky bet90 (úmyslně ani neúmyslně) nepoužívala žádná třetí strana, zejména žádné osoby mladší 18 let. Sázky umístěné třetími osobami, které znají vaše uživatelské jméno či hesla, vám budou přiúčtovány v plném rozsahu. Zákazník je odpovědný za všechny transakce, které provede třetí osoba na jeho účet. Společnost bet90 Ltd. neručí za neoprávněné použití. Ztráty, které z toho vyplynou, nebudou refundovány nezávisle na tom, zda třetí osoba využila službu se souhlasem či bez souhlasu zákazníka Společnost bet90 Ltd. může požadovat změnu hesla nebo přechodně uzavřít účet, pokud existuje důvod k domněnce, že došlo k porušení bezpečnostních směrnic podniku nebo ke zneužití

6 2.3.4 Umístěním sázky u společnosti bet90 zákazník ujišťuje, že je v jakémkoli soudnictví, které jsou pro něj příslušné, oprávněn k využívání nabídky bet90 a že nepřestoupil žádné zákony ani předpisy tohoto soudnictví. Pokud došlo k porušení garantovaného příslibu, vyhrazuje si společnost bet90 Ltd. právo omezit kdykoli z jakéhokoli důvodu využívání nabídky bet Doporučujeme vám, abyste při každém přihlášení zkontrolovali aktuální stav účtu. Zákazník je povinen neprodleně písemně oznámit reklamace. Přitom je třeba kromě aktuálního stavu účtu přiložit doklady o veškerých transakcích od posledního porovnání stavu účtu, abychom mohli zkontrolovat situaci v souladu s odstavcem Pokud druhá smluvní strana nedostojí svým povinnostem podle těchto VOP, mohou oba smluvní partneři s okamžitou platností přechodně či definitivně uzavřít účet. Vyplacení případného zůstatku na účtu podléhá ustanovením těchto VOP. Přechodné nebo definitivní uzavření účtu neovlivní zákonná práva ani povinnosti smluvních stran Společnost bet90 Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli a bez udání důvodů odmítnout sázky nebo vklady do hry. Společnost bet90 Ltd. se však bude snažit sdělit zákazníkovi podle možností důvody rozhodnutí Společnost bet90 není finanční ústav a nelze s ní jako s finančním ústavem jednat. Jakákoli hotovost na účtu je neúročitelná Tuto hotovost lze kdykoli zúčtovat s částkami, které zákazník dluží podniku Zákazník akceptuje, že může využíváním sázkové nabídky přijít o peníze a přebírá plnou odpovědnost za ztráty tohoto druhu Všechny pohyby na účtu jsou kdykoli v reálném čase k nahlédnutí online V případě dotazů ohledně svého účtu se prosím obraťte na některého z našich zaměstnanců zákaznického servisu na Podnik si vyhrazuje právo kdykoli podle uvážení bez předchozího oznámení změnit, doplnit nebo zastavit nabídku webové stránky. 2.4 Uzavření vašeho účtu Podnik je oprávněn kdykoli a bez udání důvodů uzavřít účet zákazníka. Společnost bet90 Ltd. se však bude snažit sdělit zákazníkovi podle možností důvody rozhodnutí. Zákazník obdrží sdělení o zrušení účtu. Aktivum na účtu, které k tomuto datu existuje, bude vyplaceno Zákazník je oprávněn kdykoli a bez udání důvodů uzavřít svůj účet. Předpokladem k tomu je kladný zůstatek v jeho prospěch. K žádosti o zrušení účtu stačí písemné sdělení em, faxem nebo dopisem na shora uvedenou adresu

7 2.4.3 Aktivum na účtu, které existuje k datu uzavření účtu, bude po zvážení podniku připsáno na příslušný účet kreditní karty nebo bude vyplaceno zákazníkovi bankovním převodem či šekem. Vyplacení výher ze sázek, které nebyly k datu uzavření účtu ještě vyhodnoceny, se uskuteční samostatně po vyhodnocení sázek Bez ohledu na výše uvedené úpravy v bodu 2.3 je podnik oprávněn s okamžitou platností zablokovat či zrušit účet, pokud zákazník poruší tyto všeobecné obchodní podmínky nebo sázková a sportovní pravidla na účtu není k dispozici dostatečné krytí pro využívání nabídky existuje důvod k domněnce, že obraty zákazníka jsou ve spojení s nelegálními či podvodnými úkony. V tomto případě podnik neručí zákaz níkovi za případné vklady v rozsahu upraveném zákonem. Aniž by tím došlo k porušení povinnosti z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo prohlášení o ochraně dat, postoupí podnik v této souvislosti na vyžádání příslušného dohlížecího orgánu informace nebo podklady o zákazníkovi podnik předpokládá, že účet používá neoprávněná osoba toto zablokování nebo uzavření vyžadují zákonné úpravy se vyskytne problém ohledně bezpečnosti nebo jiný problém, který podnik považuje za významný, a lze se obávat, že by dobrá pověst podniku mohla doznat úhony Zákazník má možnost se nechat sám vyloučit z budoucích sázek tím, že písemně em nebo dopisem požádá o zablokování sázkového účtu Je zakázáno, aby zákazník převedl / koupil zákaznický účet od jiného hráče nebo jej prodal jinému hráči Převádění aktiva mezi účty je zakázáno Zákaznický účet je po 30 kalendářních měsících, kdy nebyl uskutečněn žádný přístup, považován za neaktivní a bude uzavřen. Aktivum bude převedeno na hráče. Pokud není možné jej vyhledat, bude aktivum za předpokladu, že neexistují žádné nároky vůči společnosti bet90, převedeno na Lotterie und Gaming Authority

8 3. PLATBY A BEZPEČNOST 3.1 Platby Sázkový účet bude veden výhradně v eurech (EUR). Jiné měny nemohou být používány. Nebudou nabízeny úvěry. Předpokladem pro podání sázky je aktivum na účtu ve výši úplného vkladu do hry Vklady do hry mohou být prováděny pomocí debetních nebo kreditních karet (Visa- Card nebo MasterCard) či jiných platebních metod, které jsou nabízeny na webové stránce, za předpokladu, že se fakturační adresa shoduje s adresou uvedenou při vaší registraci. Jiné způsoby platby mohou být akceptovány podle našeho uvážení. Pokud by zákazníkovi při použití jiných platebních metod vznikly náklady, bude na ně upozorněn. Vklady do hry mohou být nyní prováděny kdykoli (bezplatně) pomocí bankovního převodu (viz bankovní spojení) nebo platbou kreditní kartou. Po příchodu peněžní částky na bankovní účet podniku či po elektronickém potvrzení platby kreditní kartou bude splacená částka připsána na účet. U každého zákaznického účtu lze pro vklady a/nebo výplaty použít jen jednu kreditní kartu V rámci otevření účtu můžeme od vás požadovat prokázání identity v podobě uspokojivých kopií, aby bylo možné je nechat přezkoumat v souladu s relevantními zákony. Pokud se toto prokázání během určité lhůty neuskuteční či pokud nelze vaši identitu ověřit, vyhrazuje si podnik právo otevření účtu odmítnout. Umístění sázky je možné až tehdy, když bude zkontrolováno, že peněžité částky splacené na účet jsou volně dostupné Co se týče poplatků, daní či dávek, které naběhnou ze sázkových výher z nabídky společnosti bet90, je za registraci, platbu a důkazní povinnost vůči státním nebo jiným orgánům odpovědný sám zákazník Každý požadavek na vyplacení bude před výplatou peněžité částky zkontrolován zaměstnanci podniku. Po kontrole zákazník obdrží vyrozumění em. Teprve poté bude požadavek na vyplacení považován za zpracovaný a schválený Zákazník je v plném rozsahu odpovědný za uhrazení zůstatku na svém sázkovém účtu. Pokud by byly na účet omylem připsány peněžní částky nebo z něj byly omylem strženy, je zákazník povinen to neprodleně oznámit. Všechny částky, které byly omylem připsány na účet, musejí být ihned vráceny. Všechny částky, které byly omylem strženy z účtu, budou rovněž ihned vráceny. Peněžní částky, které byly omylem připsány na účet, nesmějí být zákazníkem použity pro sázky. Společnost bet90 Ltd. si vyhrazuje právo prohlásit všechny transakce, které byly z takové hotovosti na účtu zaplaceny, za neplatné. Strany sjednávají, že druhou stranu odškodní za peněžní částky, které byly omylem připsány na účet/strženy z účtu Zákazník se zavazuje, že neprovede zpětné zaúčtování na vrub ani neodvolá provedené platby (charge back). Veškeré náklady a škody, které vyplynou z takového jednání, musí zákazník uhradit

9 3.1.8 Podnik si vyhrazuje právo zablokovat účet již při podezření na podvod s kreditní kartou. To se zejména týká použití ukradených kreditních karet nebo jiného podvodného jednání. Podnik má právo zrušit jakoukoli výplatu, která byla provedena na kreditní kartu, a opět inkasovat všechny výhry na účtu. Podnik neručí za zneužití kreditních karet. 3.2 Bezpečnost Aktivum na účtu je kryto hotovostí nebo ekvivalentem. Podnik zaručuje, že je na účtu k dispozici aktivum v plné výši za účelem okamžité výplaty. Všechny vklady a výplaty z účtu probíhají online v reálném čase (Malta) a jsou zajištěny prostřednictvím VeriSign Přístup k účtu je možný jen pomocí jednoznačného uživatelského jména Za utajení uživatelských jmen a všech hesel je odpovědný sám zákazník. Podnik není povinen udržovat tato data pro případ, že je zákazník založí, zapomene, ztratí, nebo nebude jiným způsobem schopen přístupu k nabídce společnosti bet90 s výjimkou, že lze tuto okolnost vyvodit z chyby podniku. Pokud zákazník vytvoří nosič dat se svými přístupovými údaji, aby měl přístup ke svému účtu z různých počítačů/ aby zabezpečil informace o účtu, je to provedeno na jeho riziko. 4. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NABÍDKY BET Podnik není oprávněn k přijímání sázek od osob mladších 18 let. Zákazník svou registrací prohlašuje, že je starší 18 let a je mentálně schopen převzít odpovědnost za vlastní jednání. Podnik si vyhrazuje právo prohlásit za neplatné sázky, které byly umístěny nezletilými osobami (nebo u nichž lze předpokládat, že je umístily nezletilé osoby). Zákazník potvrzuje, že si je vědom toho, že hazardní hry v případě nezletilých osob jsou trestným činem. 4.2 Všechny podvodné, trestné nebo podezřelé činy budou bez výjimky oznámeny příslušným úřadům a subjektům zabývajícím se poskytováním informací. 4.3 Podnik si vyhrazuje právo prohlásit za neplatné všechny sázky, které umístila skupina osob, o nichž lze předpokládat, že jednají v podvodném úmyslu konspirativně nebo jsou domluveny. Sem mohou patřit i osoby, příslušníci, organizace, zprostředkovatelé sázek a jejich zaměstnanci/agenti. 4.4 Zaměstnanci, jednatelé, spolupracovníci, poradci, zástupci či partneři podniku nebo jeho koncernových společností či propojených podniků ani jejich obchodníci, dodavatelé či prodávající nesmějí přímo ani nepřímo využívat nabídku společnosti bet90. Toto omezení platí i pro příbuzné těchto osob. V této souvislosti se pojem příbuzný/-á vztahuje mimo jiné na manželské partnery, druhy, rodiče, děti nebo sourozence. 4.5 Nabídka společnosti bet90 je k dispozici jen osobám, které žijí v takovém soudnictví, kde je účast na takové nabídce legální a není zakázána. Zákazník podniku zaručuje, že jeho - 9 -

10 přístup na webovou stránku nebo nabídku nepodléhá soudnictví, které zakazuje hazardní hry nebo sázky. Dále zákazník zaručuje, že nebude používat webovou stránku ani se na ní registrovat, pokud je příslušníkem národního státu, který svým účastníkům nezávisle na místě pobytu zakazuje účast na hazardních hrách. Uznává vlastní odpovědnost za to, že přezkoumá zákony svého soudnictví, které možná zakazují využívání nabídky společnosti bet90. Doporučujeme, abyste se před registrací poradili s právníkem a zajistili, že využívání nabídky nebude v žádném rozporu s těmito zákony. Podnik nepřebírá odpovědnost za to, když zákazník poruší regionální nebo národní zákony. 4.6 Bez ohledu na výše uvedenou doložku je přihlášení na webovou stránku a využívání nabídky zakázáno občanům USA a osobám, které mají bydliště ve Spojených státech amrických. Podnik prohlásí za neplatné všechny sázky, které budou podány z USA, nebo u nichž lze předpokládat, že přicházejí z USA. 5. NABÍDKA 5.1 Umístění sázky Při podání sázky bude na vrub účtu připsána příslušná částka za sázku. Účet zá kazníků, kteří jsou hlášeni v Německu, bude při podání sázky zatížen příslušnou částkou za sáz ku vč. sázkové daně ve výši 5 % ze vkladu do hry. Zákazník je povinen zkontrolovat před podáním sázky vyplněnou sázenku. Po podání sázky není možné sázku stornovat ani změnit. Podniku je ponecháno na vůli, zda odmítne sázku bez udání důvodů nebo akceptuje pouze její část Pokud zákazník umístí více sázek, budou zpracovány v pořadí, jak byly doručeny hlavnímu počítači společnosti bet90 Ltd Pokud zákazník vícekrát umístí stejnou sázku, lze více sázek považovat za jednu. Podnik si vyhrazuje právo prohlásit sázky za neplatné, pokud existuje důkaz, že mezi dvěma nebo více zákazníky existuje tajná úmluva Přijímání a výplata sázek jsou omezeny různými limity. Patří sem zvláště limity vkladů do hry, limity sázenek, limity nejvyšší vyplacené částky a osobní zákaznické limity. Tyto limity jsou zásadně nezávazné a budou vykázány na sázence či na účtu. Podnik si vyhrazuje právo omezit před přijetím sázky sázkové vklady nebo změnit kvóty před umístěním sázky Všechny ceny podléhají výkyvům. Každá sázka, která byla přijata po oficiální době startu, bude prohlášena za neplatnou, pokud není uvedeno něco jiného. 5.2 Platné sázky Sázka je považována za přijatou, pokud došlo k potvrzení přijetí a přidělení čísla sázenky. Sázka je pak k nahlédnutí v sekci Moje sázky - viz pravidla přijímání sázek

11 5.2.2 Podáním sázky zákazník potvrzuje, že vzal na vědomí sázková a sportovní pravidla a porozuměl jim. Totéž platí pro postup a rizika při internetových sázkách všeobecně Podnik bez ohledu na příčinu neručí za to, že sázka nemůže nebo nemohla být umístěna. K možným příčinám patří zejména výpadky nebo chyby počítače, poruchy telekomunikačních služeb či internetového spojení. Neuznáváme sázky, které byly převedeny, nebyly však potvrzeny podle Je zakázáno používat systémy nebo software umělé inteligence, zejména stroje, počítače, software nebo jiné automatizované systémy, které byly koncipovány k tomu, aby manipulovaly se softwarem na webové stránce bet90. Nárok na vyplacení sázkových výher, které jsou založeny na použití těchto nepovolených systémů, pozbývá platnosti. 5.3 Výhry Všechny výhry budou po potvrzení výsledků připsány automaticky na váš účet Výhra bude převedena na stejný účet, z něhož byla provedena platba. Podnik si vyhrazuje právo podniknout všechna nezbytná opatření pro potvrzení všech podrobností. To proběhne v přiměřené lhůtě Podnik neručí za ztracené, opožděné, nečitelné, nekompletní, poškozené, chybně směrované nebo doplatku podléhající podklady, dotazy, nároky na výhru nebo sdělení, které zákazník zaslal podniku. Všechny dotazy, nároky na výhry nebo sdělení, doručené pobočce na Maltě, přecházejí po obdržení do vlastnictví podniku a nejsou vraceny zákazníkům. Proto doporučujeme uchovávat kopie těchto podkladů Nejvyšší výplata na sázenku činí eur. Pokud vyjde najevo, že si zákazník v rozporu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami otevřel více účtů a použil je k podání identické sázky, vztahuje se maximální možná celková výhra na celkovou částku všech umístěných sázek Všechny peníze budou vyplaceny bankovním převodem poté, co si o to zákazník elektronicky zažádá prostřednictvím tlačítka Výplata. Zákazník si může kdykoli zažádat o vyplacení celé částky nebo jen její části, s výjimkou, že se částka hráčského účtu skládá z bonusu nebo výher bonusu, které ještě nebyly znovu třikrát vsazeny zákazník požaduje první výplatu a nesplnil příslušné předpoklady (viz první výplata) při kontrole osobních údajů zákazníka vyšlo najevo, že údaje nebyly uvede-ny pravdivě nebo zákazník provozuje více než jeden sázkový účet (v těchto případech bude sázkový účet zablokován a všechny sázky přes tento sáz-kový účet budou anulovány)

12 5.3.6 Výplata je pro zákazníka v zásadě bezplatná s výjimkou, že: zákazník požaduje vyplacení částky, která nebyla znovu vsazena. V takovém případě je vybírán poplatek za zpracování ve výši 8 % požadované částky, který bude odečten ze sázkového účtu zákazník požaduje vyplacení částky nižší než 10 eur. V takovém případě se vybírá paušální poplatek za zpracování ve výši 5 eur. (To neplatí pro případ zrušení účtu, pokud celé aktivum činí méně než 10 eur.) zákazník vyžaduje převod požadované částky k vyplacení na bankovní účet, pro který není standardní převod EU možný. V případě takových zahraničních převodů jdou veškeré poplatky k tíži příjemce Předpokladem pro první výplatu je zaprvé zaslání kopie průkazu dopisem, em nebo faxem za účelem přezkoumání identity zákazníka a zadruhé ověření osobních údajů, například zasláním faktury za telefon nebo jiného účtu Všechny výplaty jsou převáděny jen na účet, z něhož byly zaplaceny. 5.4 Spory V případě rozporu, který není upraven těmito všeobecnými obchodními podmín kami, se bude tým podpory společnosti bet90 Ltd. snažit o to, aby došlo ke slušnému a spravedlivému urovnání rozporu v rámci interního řízení o stížnosti Reklamace týkající se sázek a/nebo výher je třeba oznámit bookmakerovi písemně em nebo faxem do 14 pracovních dnů po vyhodnocení sázky. Po uplynutí potvrzovací lhůty se vyhodnocení sázky považuje za akceptované zákazníkem Jakýkoli spor, který nebude vyřešen k vaší spokojenosti, může být na přání postoupen Independent Betting Arbitration Service Pokud hráč nesouhlasí s návrhy řešení, může být nesrovnalost písemně směrována na Malta Lotteries and Gaming Authority (Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara, BKR3000, Malta, tel /1/3/4) (www.lga.org.mt) nebo též em na Rozhodnutí Malta Lotteries and Gaming Authority je konečné a závazné. 5.5 Bonusy a reklamní akce Všechny reklamní akce, bonusy nebo zvláštní nabídky podléhají podmínkám a kondicím, které jsou pro reklamu specifické. Všechny reklamní bonusy, které budou připsány ve prospěch účtu, lze použít, pokud budou dodrženy tyto podmínky a kondice. Podnik si vyhrazuje právo reklamní akce, bonusy nebo zvláštní nabídky kdykoli stáhnout

13 5.5.2 Pokud se zákazník zúčastní reklamní akce, smějí být bonusy atd. proplaceny až po splnění požadavků a pravidel těchto určitých reklamních akcí, jak je vysvětleno na webové stránce Pokud zákazník nepovoleně vede více účtů, budou případné bonusové dobropisy stornovány a v případě původního zákaznického účtu odečteny. 6. VYLOUČENÍ RUČENÍ A DOSTUPNOST NABÍDKY BET Podnik se snaží poskytovat nabídky bet90 s dostatečnou odbornou znalostí a péčí. Pokud to zákon předepisuje, neposkytne podnik ohledně nabídek bet90 záruku ani ujištění, a to výslovně ani mlčky. 6.2 Podnik nepřebírá záruku za to, že nabídka bet90 odpovídá požadavkům zákazníků, je nepřetržitě k dispozici, ani za to, že funguje správně, bezpečně a bezchybně. Podnik také nepřebírá záruku za to, že budou odstraněny nedostatky, ani za to, že nabídka bet90 nebude zavirovaná či nebude mít programové chyby. Dále podnik nepřebírá záruku, týkající se úplné funkčnosti, přesnosti a spolehlivosti dat poskytnutých podnikem, úspěchu při využití online nabídky ani správnosti informací, které jsou zákazníkovi poskytovány na webové stránce. Poruchy nebo chyby online nabídky by měly být ihned nahlášeny em na adresu Tuto poruchu se pak pokusíme co nejrychleji odstranit. 6.3 Přístup k nabídce společnosti bet90 může být občas omezený za účelem provádění oprav a údržby nebo zavádění nových nabídek. V takovém případě se podnik pokusí online nabídku co nejrychleji obnovit. 7. OMEZENÍ RUČENÍ 7.1 Zákazník registrací prohlašuje, že vzal na vědomí, že nabídku společnosti bet90 využívá výhradně na vlastní nebezpečí. 7.2 Podnik neručí za ztrátu obsahu nebo dat, které byly nahrány nebo přeneseny prostřednictvím nabídky společnosti bet90. Uznáváte, že společnost90 neručí vůči vám ani třetím osobám za škody, které by mohly vzniknout ze změn, přechodného nebo definitivního zastavení nabídky společnosti bet Podnik si vyhrazuje právo nabídku bet90 včetně online nabídky kdykoli zcela nebo zčásti zastavit. Toto opatření nezakládá nároky na náhradu škody ani jiné povinnosti vůči zákazníkovi. 7.4 Podnik neručí za překlepy, technické chyby ani lidské selhání během provozu nabídky bet90. Podnik si v případě chyby vyhrazuje právo prohlásit sázky, kterých se to týká, za ne

14 platné nebo chybu opravit. Pokud oprava ze strany podniku změní podmínky sázky, bude mít zákazník možnost akceptovat změněné podmínky před tím, než bude sázka považována za opravenou. 7.5 V případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany podniku je podnik povinen nahradit pouze kauzálně způsobenou škodu. Pro trestněprávní odpovědnost je zde směrodatné datum, kdy zákazník naposledy akceptoval všeobecné obchodní podmínky. 7.6 Jakákoli náhrada škody podle výše uvedené doložky je přitom omezena na částku, která odpovídá limitu maximální výplaty. 7.7 Podnik za žádných okolností neručí za kauzální (nepřímé) škody ani ztráty, které byly domněle způsobeny nabídkou společnosti bet90 nebo jejím obsahem. K tomu zejména patří: zpoždění nebo přerušení při provozu nebo přenosu, porucha linek pro přenos dat, obecně využívání nebo zneužití nabídky, webové stránky či jejího obsahu zákazníkem nebo třetími osobami, chyby nebo neúplnost obsahu nabízeného na webové stránce, obchodní ztráty, ušlý zisk, přerušení obchodu, ztrátu obchodních informací nebo jakékoli jiné finanční ztráty či ztráty, které z toho vyplývají. 7.8 Podnik neručí za úmrtí a zranění osob, která lze vyvodit z nedbalosti nebo úmyslu. 7.9 Neručíme za porušení těchto VOP, které bylo způsobeno okolnosti, jež se vymykají naší kontrole Podnik si vyhrazuje právo kdykoli zcela nebo zčásti zastavit webovou stránku či nabídku. V takovém případě propadají všechny nároky zákazníka na výplatu s výjimkou peněz, které zákazník vložil na zákaznický účet. 8. PRÁVO NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 8.1 Podnik poskytuje zákazníkovi nevýhradní a nepřenosné právo na instalaci počítačových programů, které mohou být staženy z webové stránky ( software ), a jakéhokoli obsahu, jenž je z toho odvozován, a na jejich používání ve spojení s nabídkou a podle těchto všeobecných obchodních podmínek. Na toto právo nelze udělit sublicenci. To zahrnuje také autorská práva a práva na duševní vlastnictví k nim. Zákazníkovi je dovoleno instalovat software na pevný disk nebo jiné paměťové zařízení a ve spojení s nabídkou si pořizovat prostřednictvím počítače, jehož hlavním uživatelem je sám zákazník, bezpečnostní kopie pro osobní použití. Je zakázáno: používat, kopírovat a měnit software, vytvářet díla odvozená od softwaru, nebo distribuovat software, jeho části nebo kopie, úpravy, přepisy nebo sloučené části, kromě rozsahu, v němž výše uvedené úkony povoluje zákon dekódovat, provádět reverzní inženýring, dezasemblovat, dekompilovat či jinak převádět nebo konvertovat software nebo jeho části, s výjimkou rozsahu, v němž

15 výše uvedené úkony povoluje zákon převádět, půjčovat, poskytovat na leasing, postupovat, pronajímat nebo jiným způsobem sublicencovat software odstraňovat odkazy k autorskému právu, vlastnictví nebo podobné odkazy ze softwaru (nebo jeho kopií) poskytovat přes počítačovou síť nebo jiným způsobem software třetích osob. 8.2 Značka bet90, webová stránka a všechny ostatní ochranné obchodní známky, ochranné známky služeb či obchodní názvy, používané podnikem (ochranné obchodní známky) i veškerý materiál nabídky společnosti bet90 (zejména veškerý software, všechny texty, metody, koncepty, obrázky, grafy a kompletní video a zvukový materiál) jsou majetkem podniku, zahrnují práva na duševní vlastnictví a jsou chráněny autorským právem. Zákazník uznává, že nemá žádná práva vzhledem k ochranným obchodním známkám či materiálům, označeným v této doložce, a využíváním nabídky společnosti bet90 žádná práva nezíská. Používat tyto chráněné známky bez předchozího souhlasu podniku je výslovně zakázáno. 9. INFORMAČNÍ POVINNOST 9.1 V případě rozporu vzhledem k výsledku, hodnocení nebo jinému postupu je třeba do čtrnácti (14) pracovních dnů po události zaslat podniku písemnou stíženost em na adresu nebo dopisem na: bet90 Melita Court, Level 1, Giuseppe Cali St c/w Abate Rigord St, XBX1324, Ta Xbiex, Malta. Pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanovenou jinak, budou všechny odpovědi podniku zaslány na ovou adresu, kterou zákazník uvedl v registraci. 10. VŠEOBECNÉ PŘEDPISY 10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky v aktuálně platném znění definitivně upravují obchodní vztah mezi zákazníkem a podnikem s ohledem na využívání nabídky bet Potvrzením všeobecných obchodních podmínek zákazník prohlašuje, že výslovně souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami v této formě. Zákazník rovněž prohlašuje, že nebyly přijaty žádné vedlejší úmluvy. Dále se zákazník nemůže odvolávat na to, že části všeobecných obchodních podmínek byly nesrozumitelně formulovány, s výjimkou, že údaje byly uvedeny nedbale nebo s podvodným úmyslem, nezávisle na tom, zda se tyto údaje staly součástí těchto všeobecných obchodních podmínek či nikoli Práva zákazníka, která se vyvozují z těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou na jiné osoby nepřenosná. Podnik může svá práva a povinnosti z těchto všeobecných obchodních podmínek převést na třetí osobu, pokud tím nebudou zkrácena práva zákazníka

16 10.4 Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky výslovně nestanoví, že třetí osoba může vyvozovat právní nárok z těchto všeobecných obchodních podmínek, skládá se právní vztah ze všeobecných obchodních podmínek a všech následujících smluv výhradně mezi zákazníkem a podnikem. Uplatňování právních nároků z těchto všeobecných obchodních podmínek třetími osobami je vyloučeno Pokud by byla některá část těchto VOP v rozporu s právem, neplatná nebo z jakéhokoli důvodu neuplatnitelná, považuje se tato doložka za oddělenou od zbývajících ustanovení a neomezí platnost a uplatnitelnost ostatních VOP To, že se podnik zřekne části těchto všeobecných obchodních podmínek, platí vždy jen pro jednotlivý případ a nepředstavuje to změnu všeobecných obchodních podmínek ani všeobecné zřeknutí se nároku Tyto VOP nemají žádný vliv na zastupování, partnerství nebo jinou formu společného počinu mezi zákazníkem a podnikem V případě rozporu mezi těmito všeobecnými obchodními podmínkami a jinými dokumenty, které se pomocí odkazů stanou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou rozhodující tyto všeobecné obchodní podmínky. 11. USTANOVENÍ O PRŮBĚHU SÁZEK / SPORTOVNÍ PRAVIDLA 11.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky zahrnují sázková a sportovní pravidla, která mimo jiné upravují nabídku, herní pravidla a realizaci sázek podniku. Potvrzením všeobecných obchodních podmínek zákazník prohlašuje, že sázková pravidla a předpisy četl, porozuměl jim a akceptoval je. 12. ODPOVĚDNÉ SÁZENÍ 12.1 Společnost bet90 se zavazuje podporovat odpovědné sázení, povědomí o problematickém chování hráčů a zlepšení prevence, intervence a terapie Zásady společnosti bet90 ohledně hazardních her s vědomím odpovědnosti dokumentují, že se zasazuje o minimalizaci negativních vlivů problematického hráčského chování a podporu postupů odpovědného hraní

17 13. OCHRANA DAT 13.1 Ve směrnici o ochraně dat naleznete podrobné informace o užívání a správě osobních údajů zákazníků. Uznáním všeobecných obchodních podmínek zákazník potvrzuje, že směrnici o ochraně dat četl, porozuměl jí a akceptoval ji. 14. NABYTÍ PLATNOSTI 14.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 10. listopadu 2011, hodin [středoevropský letní čas]. 15. VŠEOBECNÉ INFORMACE 15.1 Výklad, platnost a plnění tohoto ujednání podléhá maltským zákonům V případě diskrepance mezi neanglickou a anglickou verzí těchto VOP má přednost anlická verze. Zásady ochrany osobních údaju bet90 Ltd. bere vvaše ochranu Vašich osobních údaju velmi vážne. Tyto zásady ochrany osobních údaju upravují postupy zpracování dat, jakož i Vaše možnosti ohledne našeho používání Vašich osobních údaju. Pokud hledáte informace o vašich osobních údajích nebo máte dotazy týkající se techto zásad, obratte se prosím na Zásady ochrany osobních údaju jsou rozdeleny do techto oblastí: 1 SHROMAŽDOVANÉ ÚDAJE 2 VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJU 3 PREDVOLBY PRO MARKETINGOVÉ ÚCELY 4 POUŽÍVÁNÍ COOKIES 5 DALŠÍ POSKYTOVÁNÍ ÚDAJU 6 OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY 7 PRÁVO NAHLÍŽENÍ 8 INTERNETOVÉ PREVODY

18 1. SHROMAŽDOVANÉ ÚDAJE Osobní údaje návštevníku techto stránek shromaždujeme pomocí online formuláre, a pokaždé, když nám pošlete své informace prostrednictvím u. Shromaždujeme také informace (prostrednictvím našeho zabezpeceného platebního styku) o Vámi provedených transakcích, vcetne údaju o použitých kreditních kartách. Další informace sbíráme automaticky, když navštívíte naše webové stránky. 2. VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJU Vaše údaje, které shromaždujeme prostrednictvím techto webových stránek, se využívají k temto úcelum: ke zpracování vašich dotazu a prání, k poskytování a prizpusobení našich služeb, k provádení pruzkumu trhu, pro navázání kontaktu s Vámi ( em) ohledne našich nabídek a informací o našich produktech a službách, k poskytnutí Vašich údaju tretím osobám, které nabízejí produkty nebo služby, které by Vás dle našeho názoru mohli zajímat (pokud s poskytováním takových informací vyslovíte svuj souhlas) 3. PREDVOLBY PRO MARKETINGOVÉ ÚCELY Pri prihlášení prosím zatrhnete, zda si prejete dostávat informace o produktech a službách od nás ci dalších spolecností patrících do naší skupiny. Dorucování marketingových sdelení mužete kdykoliv ukoncit postupem, uvedeným v každém doruceném marketingovém sdelení nebo zasláním u na naši adresu suppor 4. POUŽÍVÁNÍ COOKIES Cookies predstavují malé kousky informací, které jsou odesílány prostrednictvím webového serveru do webového prohlížece a umožní serveru získat informace z prohlížece. Cookies používáme k identifikaci zákazníka pri Vaší návšteve našich stránek. Cookies nám umožnuji opakovane rozpoznat Vaše prihlašovací údaje. Použití souboru cookies také slouží registrovaným uživatelum pri provádení operací a prístupu k informacím o jejich úctu. Vetšina prohlížecu umožnuje vypnutí souboru cookies. Informace o tom, jak to provést, naleznete v nabídce Nápovedy ve Vašem prohlížeci. Pokud vypnete používání cookies, mužete naše webové stránky nadále využívat, nicméne pouze omezene. 5. DALŠÍ POSKYTOVÁNÍ ÚDAJU Vaše osobní údaje sdílíme pouze s jinými spolecnostmi v rámci naší skupiny spolecností, s obchodními par tnery, státními orgány a orgány cinnými v trestním rízení, jakož i s vešker ými právní mi nástupci nebo budoucího majiteli naší spolecnosti a našimi dodavateli služeb, které využíváme k jejich zpracování

19 6. OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu a na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údaju. Pokud tyto odkazy na jiné stránky použijete, mohou jejich provozovatelé shromaždovat informace o Vás, pricemž se uplatní jejich vlastní zásady ochrany osobních údaju. Ty se mohou od našich zásad lišit. Odpovednost za obsah, funkcnost ci prípadné chyby odkazovaných stránek nesou výhradne jejich provozovatelé. 7. PRÁVO NAHLÍŽENÍ Máte právo nahlížet do svých osobních údaju, které o Vás máme uloženy. Pokud si prejete obdržet kopii svých osobních údaju, které jsou u nás uloženy, napište nám (adresa: bet90 Ltd, Melita soud, Giuseppe Cali St C / W Abate St Perigord, XBX1324 Ta Xbiex, Malta). 8. INTERNETOVÉ PREVODY Vzhledem k tomu, že internet je globální médium, využívání internetu ke shromaždování a zpracování osobních údaju nutne vede k prenosu dat na mezinárodní úrovni. Když tedy navštívíte tuto webovou stránku a pro komunikaci s námi využijete prostredky elektronické výmeny dat, souhlasíte s naším zpusobem zpracovávání Vašich osobních údaju. Sázková a sportovní pravidla Tato sázková a sportovní pravidla jsou v podstatě rozdělena do těchto částí: 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O PODÁVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A VYPLÁCENÍ SÁZEK 2 SÁZKOVÁ UDÁLOST 3 SMLOUVA O SÁZCE 4 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 5 VYHODNOCOVÁNÍ SÁZEK 6 ZÁPASY NA DOMÁCÍM HŘIŠTI 7 VYHODNOCENÍ SÁZKOVÉHO VÝSLEDKU 8 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O PODÁVÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A VYPLÁCENÍ SÁZEK Zákazník podáním sázky prohlašuje: a) že je mu minimálně 18 let a uvedl v rámci registrace pravdivé osobní údaje. b) že je dostatečně informován o sázkových pravidlech, druzích a variantách všech druhů sportu, na které sází, vzal na vědomí limity sázek a výplat a akceptuje je. c) neměl před uzavřením smlouvy žádnou vědomost o výsledku události, která je základem příslušné sázky

20 d) že se nepodílel ani nebude podílet na manipulacích, které by mohly ovlivnit výsledek některé z události, na které sází. Zákazník dále prohlašuje, že nemá povědomí o manipulacích při těchto událostech. e) že prostředky, jimiž hradí svůj sázkový vklad, nepocházejí z jednání, které nepovoluje zákon, a může s nimi svobodně nakládat. f) že jsou mu známy všechny informace na téma nebezpečí hráčské závislosti v případě sázek. Potvrzuje, že nežádal v případě jiných soukromých nebo státních hazardních nebo sázkových podniků o vlastní zablokování ani zde není zablokován. g) že sází jako jednotlivec sám na sebe a ne z pověření či ve spojení s jinými osobami. h) že nenáleží k okruhu osob, které jsou vyloučeny ze sázek na této webové stránce. Jsou to zejména: účastníci nabízených událostí, na které se sází (aktivy, funkcionáři, trenéři atd.) a zaměstnanci zprostředkovatelů sázek nebo podniků zprostředkujících sázky: Podnik bet90 Ltd. nemá povinnost kontrolovat správnost prohlášení ve smyslu bodu 1. bet90 je oprávněn kdykoli poté, co zjistí, že byly uvedeny chybné údaje, stornovat veškeré nebo vybrané sázky (i dodatečně), vyloučit zákazníky z dalšího sázení, zablokovat sázkový účet a vyplatit zbylé aktivum. 2. SÁZKOVÁ UDÁLOST Sázkovou událost, na jejíž výsledek může být vsazeno, určuje společnost bet90 a lze ji zjistit z herního plánu na internetu. Je nabízeno výhradně sázení za pevné výherní podíly. 3. SMLOUVA O SÁZCE Smlouva o sázce se uskuteční přijetím nabídky na sázku. Pro platnost a obsah sázky je rozhodující sázka, která je elektronicky uložená v hlavním počítači zprostředkovatele sázek. Ta je k nahlédnutí na účtu. Právo na jednostranné odstoupení zákazníka (stornování sázky) je po uzavření smlouvy o sázce vyloučeno. Zákazník může vyplněnou virtuální sázenku až do konečného potvrzení podání kdykoli opravit či smazat. Potvrzením podání sázky se zákazník zavazuje splnit smlouvu a zříká se práva na odvolání či odstoupení. Zákazník je výhradně sám odpovědný za výběr sázek, kterých se zúčastní, a nemůže se odvolávat na to, že údaje, které mu společnost bet90 poskytla, byly možná nesprávné či neúplné. 4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Společnost bet90 nemá povinnost uvádět doplňující údaje, jako je druh soutěže (např. ligový či pohárový zápas), zkrácené/prodloužené herní doby (např. v případě přátelských utkání, miniturnajů, utkání juniorů, halových turnajů atd.), místo, kde se koná zápas (např. neutrální místo), červené karty atd. Pokud by doplňující údaje přesto měly být uvedeny, bude to provedeno bez záruky a nebude to mít žádný vliv na hodnocení sázek. Totéž platí pro všechny druhy statistik, tabulek a výsledků v reálném čase. Společnost bet90 je oprávněna stornovat v případě podezření na manipulaci nebo sázkový podvod (i dodatečně) příslušné sázky s právním účinkem,

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner )

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Základní pojmy: 1. Internetová aplikace CoinForMail dostupná na adrese www.coinformail.cz, zprostředkovává reklamu pomocí emailů, kterou zadává

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 1.1. Základní pojmy VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SÍTĚ VZDĚLÁVÁNÍ NETEDO (dále také jen všeobecné podmínky ) 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ V tomto článku jsou pro účely těchto všeobecných podmínek definovány významy následujících

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky

E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky E-book 25 nezbytných cviků do kanceláře obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Pravidla registrace doménových jmen prostřednictvím RegZone.cz, registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 1 2. Definice pojmů 1 3. Registrace Doménového jména

Více

Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové

Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové 1. Všeobecná ustanovení využívání affiliate.danielajelinkova.cz Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz

Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz I. Všeobecná ustanovení 1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami registrující se uživatel (dále jen partner ) bere na

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí Mgr. Tomáš Šetina instalace software licenční podmínky e-shop smluvní podmínky různé aplikace apod. obchodní podmínky jakákoli jiná činnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO 1. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Právní vztahy výslovně neupravené v těchto obchodních

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

1. Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace adresátů, přičemž:

1. Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace adresátů, přičemž: Podmínky užívání služeb mamemail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb mamemail.cz stanoví práva a závazky uživatelů služeb mamemail.cz a jsou závazné

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více