Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla"

Transkript

1

2 Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla Tyto všeobecné obchodní podmínky ( VOP nebo ujednání ) definují a upravují smluvní vztah mezi stranami (uživateli) a bet90 Limited, subjektem nabízejícím sázky, který vlastní licenci Lotteries & Gaming Authority Malta, dále označovaným jako bet90. Tyto VOP jsou v podstatě rozděleny do těchto částí: 1 PODKLADY 2 VÁŠ ÚČET 3 PLATBY A JISTOTA 4 OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NABÍDKY BET90 5 NABÍDKA 6 VYLOUČENÍ RUČENÍ A DOSTUPNOST NABÍDKY BET90 7 OMEZENÍ RUČENÍ 8 PRÁVO NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 9 OZNAMOVACÍ POVINNOST 10 VŠEOBECNÉ PŘEDPISY 11 USTANOVENÍ O PRŮBĚHU SÁZEK / SPORTOVNÍ PRAVIDLA 12 PREVENCE HRÁČSKÉ ZÁVISLOSTI 13 OCHRANA DAT 14 NABYTÍ ÚČINNOSTI 15 OBECNÉ INFORMACE - 2 -

3 1. PODKLADY 1.1 Definice V dalším textu: se pojmy my, podnik nebo nás vztahují na resp. na bet90 Ltd., podnik s registrací na Maltě s číslem obchodního rejstříku C50436 a se zapsaným sídlem Melita Court, Level 1, Giuseppe Cali St c/w Abate Rigord St, XBX1324, Ta Xbiex, Malta; se pojem webová stránka vztahuje na Webová stránka je ve výhradním vlastnictví podniku a je jím provozována se pojem nabídka vztahuje na aktuální a budoucí online sázkovou nabídku, kterou podnik nabízí na webové stránce, i na všechny ostatní hry a nabídky, o které bude webová stránka případně rozšířena se pojem software vztahuje na všechny počítačové programy, které mohou být stahvány z webové stránky se pojem nabídka bet90 vztahuje na webovou stránku i na software a nabídku se pojmy vy nebo váš (vaše) či zákazník vztahují na každou osobu, která využije nabídky bet90 podle těchto všeobecných obchodních podmínek se pojem účet vztahuje na sázkový účet zákazníka na 1.2 Uplatnění těchto všeobecných obchodních podmínek Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou směrodatné pro všechny sázky přijímané společností bet90 i pro využívání nabídky bet90 zákazníkem. Za účelem otevření účtu na musí zákazník prohlásit, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami. Zákazník registrací na webové stránce, otevřením účtu nebo využitím nabídky bet90 prohlašuje, že akceptuje všeobecné obchodní podmínky a vázanost na ně Společnost bet90 Ltd. je orgánem Lotteries & Gaming Authority of Malta (Maltský úřad pro loterie a hazardní hry) autorizována pro hry se vzdáleným přístupem (LGA/ CL2/707/2010) a je jím regulována v oblasti online sázek. Je však možné, že tyto sázky jsou v jiném soudnictví nelegální. Podnik neuvádí žádné údaje, týkající se zákonnosti jeho online sázek v jiném soudnictví. Toto ujednání podléhá maltskému právu a je vykládáno podle těchto zákonů. Za sjednané sídlo soudu je považována Malta

4 1.3 Právní závaznost těchto všeobecných obchodních podmínek Tyto všeobecné obchodní podmínky představují právně závazné ujednání mezi záka níkem a podnikem a jsou rozhodující pro využití nabídky bet90. Všeobecné obchodní podmínky si prosím pozorně přečtěte. Podnik si vyhrazuje právo provést kdykoli změny těchto všeobecných obchodních podmínek, a to i bez oznámení. Podnik zajistí, aby byl zákazník o změnách informován při příštím přihlášení na webové stránce a znovu je potvrdil. Pokud zákazník souhlas odmítne, bude mu odepřeno další využívání nabídky Zákazník je odpovědný za pravidelnou kontrolu všeobecných obchodních podmínek, aby bylo zajištěno, že je srozuměn se sázkovými podmínkami. Dále doporučujeme zkontrolovat tyto všeobecné obchodní podmínky při každém využití nabídky. Všechny sázky, které byly přijaty před změnou a příslušným sdělením o změněných všeobecných obchodních podmínkách (ale ještě nebyly vyhodnoceny), podléhají dřívějším všeobecným obchodním podmínkám. 2. VÁŠ ÚČET 2.1 Otevření vašeho účtu Aby zákazníci mohli využívat nabídku bet90 a podávat sázky, musejí se (bezplatně) registrovat a založit si tak účet bet90. Nejnižší věk pro registraci je 18 let (21 let pro hráče z Estonska) Zákazník je při registraci povinen uvést údaje, které jsou potřebné k registraci. Zákazník je odpovědný za to, aby byly všechny uvedené údaje vždy aktuální a správné. Společnost bet90 si vyhrazuje právo prohlásit v případě nesprávných nebo zavádějících údajů všechny sázky za neplatné Každá osoba smí mít jen jeden zákaznický účet. Společnost bet90 Ltd. si vyhrazuje právo uzavřít podle vlastního uvážení další účty a vrátit zákazníkovi vloženou částku nebo považovat všechny tyto účty za jeden společný účet a takto s nimi nakládat Vyhrazujeme si právo nechat provádět informace o bonitě zákazníků prostřednictvím třetích předkladatelů nabídky. Ti by mohli ukládat kopie informací, které jste uvedli při registraci (v souladu s našimi směrnicemi o ochraně dat) Ukládat nezákonně nabyté peníze je nelegální Zkoumáme všechny transakce, abychom vyloučili praní špinavých peněz a nelegální platební transakce. Podezřelé transakce jsou nahlašovány Financial Information Analysis Unit (FIAU). FIAU je regulační úřad na Maltě, kde jsou registrovány a zkoumány podezřelé transakce

5 2.1.7 Zákaznický účet resp. aktivum, které na něm je, slouží ke krytí vkladu do hry. Ke vkladu do hry bude v případě zákazníků, kteří jsou hlášeni v Německu, navíc připsán na vrub zákaznického účtu při podávání sázky koncesní poplatek ( sázková daň ) ve výši 5 % vkladu do hry podle 4d státní smlouvy o hazardních hrách (viz také 2.3.9). 2.2 Registrace Registrace probíhá online vložením potřebných osobních dat, individuálního uživatelského jména a hesla. Zákazník může heslo kdykoli online změnit Společnost bet90 si vyhrazuje právo automaticky zrušit nevyužité zákaznické účty bez aktiva po uplynutí tříměsíční lhůty. V takovém případě je možné se kdykoli znovu přihlásit Registrace automaticky zahrnuje otevření osobního virtuálního sázkového účtu. Otevření tohoto sázkového účtu je bezplatné a pro zákazníka z něj nevyplývají žádné povinnosti Veškerý pohyb peněz (zvláště vklady, výplaty, připisování bonusů, vklady do hry) je veden výhradně prostřednictvím osobního sázkového účtu. Reklamace, týkající se dobropisů, vyplácení nebo jiných účetních operací na sázkovém účtu, musejí být u společnosti bet90 Ltd uplatněny em či písemně do 14 pracovních dní. Po uplynutí této lhůty jsou tyto účetní operace považovány za schválené zákaz níkem Společnost bet90 si vyhrazuje právo odmítnout registraci bez uvedení důvodů. 2.3 Využívání účtu Každý účet je určen výhradně k osobnímu používání a nesmí být využíván k profesním, obchodním nebo komerčním účelům Zákazník je povinen zajistit, aby jeho heslo či identitu za účelem zpřístupnění či využívání nabídky bet90 (úmyslně ani neúmyslně) nepoužívala žádná třetí strana, zejména žádné osoby mladší 18 let. Sázky umístěné třetími osobami, které znají vaše uživatelské jméno či hesla, vám budou přiúčtovány v plném rozsahu. Zákazník je odpovědný za všechny transakce, které provede třetí osoba na jeho účet. Společnost bet90 Ltd. neručí za neoprávněné použití. Ztráty, které z toho vyplynou, nebudou refundovány nezávisle na tom, zda třetí osoba využila službu se souhlasem či bez souhlasu zákazníka Společnost bet90 Ltd. může požadovat změnu hesla nebo přechodně uzavřít účet, pokud existuje důvod k domněnce, že došlo k porušení bezpečnostních směrnic podniku nebo ke zneužití

6 2.3.4 Umístěním sázky u společnosti bet90 zákazník ujišťuje, že je v jakémkoli soudnictví, které jsou pro něj příslušné, oprávněn k využívání nabídky bet90 a že nepřestoupil žádné zákony ani předpisy tohoto soudnictví. Pokud došlo k porušení garantovaného příslibu, vyhrazuje si společnost bet90 Ltd. právo omezit kdykoli z jakéhokoli důvodu využívání nabídky bet Doporučujeme vám, abyste při každém přihlášení zkontrolovali aktuální stav účtu. Zákazník je povinen neprodleně písemně oznámit reklamace. Přitom je třeba kromě aktuálního stavu účtu přiložit doklady o veškerých transakcích od posledního porovnání stavu účtu, abychom mohli zkontrolovat situaci v souladu s odstavcem Pokud druhá smluvní strana nedostojí svým povinnostem podle těchto VOP, mohou oba smluvní partneři s okamžitou platností přechodně či definitivně uzavřít účet. Vyplacení případného zůstatku na účtu podléhá ustanovením těchto VOP. Přechodné nebo definitivní uzavření účtu neovlivní zákonná práva ani povinnosti smluvních stran Společnost bet90 Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli a bez udání důvodů odmítnout sázky nebo vklady do hry. Společnost bet90 Ltd. se však bude snažit sdělit zákazníkovi podle možností důvody rozhodnutí Společnost bet90 není finanční ústav a nelze s ní jako s finančním ústavem jednat. Jakákoli hotovost na účtu je neúročitelná Tuto hotovost lze kdykoli zúčtovat s částkami, které zákazník dluží podniku Zákazník akceptuje, že může využíváním sázkové nabídky přijít o peníze a přebírá plnou odpovědnost za ztráty tohoto druhu Všechny pohyby na účtu jsou kdykoli v reálném čase k nahlédnutí online V případě dotazů ohledně svého účtu se prosím obraťte na některého z našich zaměstnanců zákaznického servisu na Podnik si vyhrazuje právo kdykoli podle uvážení bez předchozího oznámení změnit, doplnit nebo zastavit nabídku webové stránky. 2.4 Uzavření vašeho účtu Podnik je oprávněn kdykoli a bez udání důvodů uzavřít účet zákazníka. Společnost bet90 Ltd. se však bude snažit sdělit zákazníkovi podle možností důvody rozhodnutí. Zákazník obdrží sdělení o zrušení účtu. Aktivum na účtu, které k tomuto datu existuje, bude vyplaceno Zákazník je oprávněn kdykoli a bez udání důvodů uzavřít svůj účet. Předpokladem k tomu je kladný zůstatek v jeho prospěch. K žádosti o zrušení účtu stačí písemné sdělení em, faxem nebo dopisem na shora uvedenou adresu

7 2.4.3 Aktivum na účtu, které existuje k datu uzavření účtu, bude po zvážení podniku připsáno na příslušný účet kreditní karty nebo bude vyplaceno zákazníkovi bankovním převodem či šekem. Vyplacení výher ze sázek, které nebyly k datu uzavření účtu ještě vyhodnoceny, se uskuteční samostatně po vyhodnocení sázek Bez ohledu na výše uvedené úpravy v bodu 2.3 je podnik oprávněn s okamžitou platností zablokovat či zrušit účet, pokud zákazník poruší tyto všeobecné obchodní podmínky nebo sázková a sportovní pravidla na účtu není k dispozici dostatečné krytí pro využívání nabídky existuje důvod k domněnce, že obraty zákazníka jsou ve spojení s nelegálními či podvodnými úkony. V tomto případě podnik neručí zákaz níkovi za případné vklady v rozsahu upraveném zákonem. Aniž by tím došlo k porušení povinnosti z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo prohlášení o ochraně dat, postoupí podnik v této souvislosti na vyžádání příslušného dohlížecího orgánu informace nebo podklady o zákazníkovi podnik předpokládá, že účet používá neoprávněná osoba toto zablokování nebo uzavření vyžadují zákonné úpravy se vyskytne problém ohledně bezpečnosti nebo jiný problém, který podnik považuje za významný, a lze se obávat, že by dobrá pověst podniku mohla doznat úhony Zákazník má možnost se nechat sám vyloučit z budoucích sázek tím, že písemně em nebo dopisem požádá o zablokování sázkového účtu Je zakázáno, aby zákazník převedl / koupil zákaznický účet od jiného hráče nebo jej prodal jinému hráči Převádění aktiva mezi účty je zakázáno Zákaznický účet je po 30 kalendářních měsících, kdy nebyl uskutečněn žádný přístup, považován za neaktivní a bude uzavřen. Aktivum bude převedeno na hráče. Pokud není možné jej vyhledat, bude aktivum za předpokladu, že neexistují žádné nároky vůči společnosti bet90, převedeno na Lotterie und Gaming Authority

8 3. PLATBY A BEZPEČNOST 3.1 Platby Sázkový účet bude veden výhradně v eurech (EUR). Jiné měny nemohou být používány. Nebudou nabízeny úvěry. Předpokladem pro podání sázky je aktivum na účtu ve výši úplného vkladu do hry Vklady do hry mohou být prováděny pomocí debetních nebo kreditních karet (Visa- Card nebo MasterCard) či jiných platebních metod, které jsou nabízeny na webové stránce, za předpokladu, že se fakturační adresa shoduje s adresou uvedenou při vaší registraci. Jiné způsoby platby mohou být akceptovány podle našeho uvážení. Pokud by zákazníkovi při použití jiných platebních metod vznikly náklady, bude na ně upozorněn. Vklady do hry mohou být nyní prováděny kdykoli (bezplatně) pomocí bankovního převodu (viz bankovní spojení) nebo platbou kreditní kartou. Po příchodu peněžní částky na bankovní účet podniku či po elektronickém potvrzení platby kreditní kartou bude splacená částka připsána na účet. U každého zákaznického účtu lze pro vklady a/nebo výplaty použít jen jednu kreditní kartu V rámci otevření účtu můžeme od vás požadovat prokázání identity v podobě uspokojivých kopií, aby bylo možné je nechat přezkoumat v souladu s relevantními zákony. Pokud se toto prokázání během určité lhůty neuskuteční či pokud nelze vaši identitu ověřit, vyhrazuje si podnik právo otevření účtu odmítnout. Umístění sázky je možné až tehdy, když bude zkontrolováno, že peněžité částky splacené na účet jsou volně dostupné Co se týče poplatků, daní či dávek, které naběhnou ze sázkových výher z nabídky společnosti bet90, je za registraci, platbu a důkazní povinnost vůči státním nebo jiným orgánům odpovědný sám zákazník Každý požadavek na vyplacení bude před výplatou peněžité částky zkontrolován zaměstnanci podniku. Po kontrole zákazník obdrží vyrozumění em. Teprve poté bude požadavek na vyplacení považován za zpracovaný a schválený Zákazník je v plném rozsahu odpovědný za uhrazení zůstatku na svém sázkovém účtu. Pokud by byly na účet omylem připsány peněžní částky nebo z něj byly omylem strženy, je zákazník povinen to neprodleně oznámit. Všechny částky, které byly omylem připsány na účet, musejí být ihned vráceny. Všechny částky, které byly omylem strženy z účtu, budou rovněž ihned vráceny. Peněžní částky, které byly omylem připsány na účet, nesmějí být zákazníkem použity pro sázky. Společnost bet90 Ltd. si vyhrazuje právo prohlásit všechny transakce, které byly z takové hotovosti na účtu zaplaceny, za neplatné. Strany sjednávají, že druhou stranu odškodní za peněžní částky, které byly omylem připsány na účet/strženy z účtu Zákazník se zavazuje, že neprovede zpětné zaúčtování na vrub ani neodvolá provedené platby (charge back). Veškeré náklady a škody, které vyplynou z takového jednání, musí zákazník uhradit

9 3.1.8 Podnik si vyhrazuje právo zablokovat účet již při podezření na podvod s kreditní kartou. To se zejména týká použití ukradených kreditních karet nebo jiného podvodného jednání. Podnik má právo zrušit jakoukoli výplatu, která byla provedena na kreditní kartu, a opět inkasovat všechny výhry na účtu. Podnik neručí za zneužití kreditních karet. 3.2 Bezpečnost Aktivum na účtu je kryto hotovostí nebo ekvivalentem. Podnik zaručuje, že je na účtu k dispozici aktivum v plné výši za účelem okamžité výplaty. Všechny vklady a výplaty z účtu probíhají online v reálném čase (Malta) a jsou zajištěny prostřednictvím VeriSign Přístup k účtu je možný jen pomocí jednoznačného uživatelského jména Za utajení uživatelských jmen a všech hesel je odpovědný sám zákazník. Podnik není povinen udržovat tato data pro případ, že je zákazník založí, zapomene, ztratí, nebo nebude jiným způsobem schopen přístupu k nabídce společnosti bet90 s výjimkou, že lze tuto okolnost vyvodit z chyby podniku. Pokud zákazník vytvoří nosič dat se svými přístupovými údaji, aby měl přístup ke svému účtu z různých počítačů/ aby zabezpečil informace o účtu, je to provedeno na jeho riziko. 4. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NABÍDKY BET Podnik není oprávněn k přijímání sázek od osob mladších 18 let. Zákazník svou registrací prohlašuje, že je starší 18 let a je mentálně schopen převzít odpovědnost za vlastní jednání. Podnik si vyhrazuje právo prohlásit za neplatné sázky, které byly umístěny nezletilými osobami (nebo u nichž lze předpokládat, že je umístily nezletilé osoby). Zákazník potvrzuje, že si je vědom toho, že hazardní hry v případě nezletilých osob jsou trestným činem. 4.2 Všechny podvodné, trestné nebo podezřelé činy budou bez výjimky oznámeny příslušným úřadům a subjektům zabývajícím se poskytováním informací. 4.3 Podnik si vyhrazuje právo prohlásit za neplatné všechny sázky, které umístila skupina osob, o nichž lze předpokládat, že jednají v podvodném úmyslu konspirativně nebo jsou domluveny. Sem mohou patřit i osoby, příslušníci, organizace, zprostředkovatelé sázek a jejich zaměstnanci/agenti. 4.4 Zaměstnanci, jednatelé, spolupracovníci, poradci, zástupci či partneři podniku nebo jeho koncernových společností či propojených podniků ani jejich obchodníci, dodavatelé či prodávající nesmějí přímo ani nepřímo využívat nabídku společnosti bet90. Toto omezení platí i pro příbuzné těchto osob. V této souvislosti se pojem příbuzný/-á vztahuje mimo jiné na manželské partnery, druhy, rodiče, děti nebo sourozence. 4.5 Nabídka společnosti bet90 je k dispozici jen osobám, které žijí v takovém soudnictví, kde je účast na takové nabídce legální a není zakázána. Zákazník podniku zaručuje, že jeho - 9 -

10 přístup na webovou stránku nebo nabídku nepodléhá soudnictví, které zakazuje hazardní hry nebo sázky. Dále zákazník zaručuje, že nebude používat webovou stránku ani se na ní registrovat, pokud je příslušníkem národního státu, který svým účastníkům nezávisle na místě pobytu zakazuje účast na hazardních hrách. Uznává vlastní odpovědnost za to, že přezkoumá zákony svého soudnictví, které možná zakazují využívání nabídky společnosti bet90. Doporučujeme, abyste se před registrací poradili s právníkem a zajistili, že využívání nabídky nebude v žádném rozporu s těmito zákony. Podnik nepřebírá odpovědnost za to, když zákazník poruší regionální nebo národní zákony. 4.6 Bez ohledu na výše uvedenou doložku je přihlášení na webovou stránku a využívání nabídky zakázáno občanům USA a osobám, které mají bydliště ve Spojených státech amrických. Podnik prohlásí za neplatné všechny sázky, které budou podány z USA, nebo u nichž lze předpokládat, že přicházejí z USA. 5. NABÍDKA 5.1 Umístění sázky Při podání sázky bude na vrub účtu připsána příslušná částka za sázku. Účet zá kazníků, kteří jsou hlášeni v Německu, bude při podání sázky zatížen příslušnou částkou za sáz ku vč. sázkové daně ve výši 5 % ze vkladu do hry. Zákazník je povinen zkontrolovat před podáním sázky vyplněnou sázenku. Po podání sázky není možné sázku stornovat ani změnit. Podniku je ponecháno na vůli, zda odmítne sázku bez udání důvodů nebo akceptuje pouze její část Pokud zákazník umístí více sázek, budou zpracovány v pořadí, jak byly doručeny hlavnímu počítači společnosti bet90 Ltd Pokud zákazník vícekrát umístí stejnou sázku, lze více sázek považovat za jednu. Podnik si vyhrazuje právo prohlásit sázky za neplatné, pokud existuje důkaz, že mezi dvěma nebo více zákazníky existuje tajná úmluva Přijímání a výplata sázek jsou omezeny různými limity. Patří sem zvláště limity vkladů do hry, limity sázenek, limity nejvyšší vyplacené částky a osobní zákaznické limity. Tyto limity jsou zásadně nezávazné a budou vykázány na sázence či na účtu. Podnik si vyhrazuje právo omezit před přijetím sázky sázkové vklady nebo změnit kvóty před umístěním sázky Všechny ceny podléhají výkyvům. Každá sázka, která byla přijata po oficiální době startu, bude prohlášena za neplatnou, pokud není uvedeno něco jiného. 5.2 Platné sázky Sázka je považována za přijatou, pokud došlo k potvrzení přijetí a přidělení čísla sázenky. Sázka je pak k nahlédnutí v sekci Moje sázky - viz pravidla přijímání sázek

11 5.2.2 Podáním sázky zákazník potvrzuje, že vzal na vědomí sázková a sportovní pravidla a porozuměl jim. Totéž platí pro postup a rizika při internetových sázkách všeobecně Podnik bez ohledu na příčinu neručí za to, že sázka nemůže nebo nemohla být umístěna. K možným příčinám patří zejména výpadky nebo chyby počítače, poruchy telekomunikačních služeb či internetového spojení. Neuznáváme sázky, které byly převedeny, nebyly však potvrzeny podle Je zakázáno používat systémy nebo software umělé inteligence, zejména stroje, počítače, software nebo jiné automatizované systémy, které byly koncipovány k tomu, aby manipulovaly se softwarem na webové stránce bet90. Nárok na vyplacení sázkových výher, které jsou založeny na použití těchto nepovolených systémů, pozbývá platnosti. 5.3 Výhry Všechny výhry budou po potvrzení výsledků připsány automaticky na váš účet Výhra bude převedena na stejný účet, z něhož byla provedena platba. Podnik si vyhrazuje právo podniknout všechna nezbytná opatření pro potvrzení všech podrobností. To proběhne v přiměřené lhůtě Podnik neručí za ztracené, opožděné, nečitelné, nekompletní, poškozené, chybně směrované nebo doplatku podléhající podklady, dotazy, nároky na výhru nebo sdělení, které zákazník zaslal podniku. Všechny dotazy, nároky na výhry nebo sdělení, doručené pobočce na Maltě, přecházejí po obdržení do vlastnictví podniku a nejsou vraceny zákazníkům. Proto doporučujeme uchovávat kopie těchto podkladů Nejvyšší výplata na sázenku činí eur. Pokud vyjde najevo, že si zákazník v rozporu s platnými všeobecnými obchodními podmínkami otevřel více účtů a použil je k podání identické sázky, vztahuje se maximální možná celková výhra na celkovou částku všech umístěných sázek Všechny peníze budou vyplaceny bankovním převodem poté, co si o to zákazník elektronicky zažádá prostřednictvím tlačítka Výplata. Zákazník si může kdykoli zažádat o vyplacení celé částky nebo jen její části, s výjimkou, že se částka hráčského účtu skládá z bonusu nebo výher bonusu, které ještě nebyly znovu třikrát vsazeny zákazník požaduje první výplatu a nesplnil příslušné předpoklady (viz první výplata) při kontrole osobních údajů zákazníka vyšlo najevo, že údaje nebyly uvede-ny pravdivě nebo zákazník provozuje více než jeden sázkový účet (v těchto případech bude sázkový účet zablokován a všechny sázky přes tento sáz-kový účet budou anulovány)

12 5.3.6 Výplata je pro zákazníka v zásadě bezplatná s výjimkou, že: zákazník požaduje vyplacení částky, která nebyla znovu vsazena. V takovém případě je vybírán poplatek za zpracování ve výši 8 % požadované částky, který bude odečten ze sázkového účtu zákazník požaduje vyplacení částky nižší než 10 eur. V takovém případě se vybírá paušální poplatek za zpracování ve výši 5 eur. (To neplatí pro případ zrušení účtu, pokud celé aktivum činí méně než 10 eur.) zákazník vyžaduje převod požadované částky k vyplacení na bankovní účet, pro který není standardní převod EU možný. V případě takových zahraničních převodů jdou veškeré poplatky k tíži příjemce Předpokladem pro první výplatu je zaprvé zaslání kopie průkazu dopisem, em nebo faxem za účelem přezkoumání identity zákazníka a zadruhé ověření osobních údajů, například zasláním faktury za telefon nebo jiného účtu Všechny výplaty jsou převáděny jen na účet, z něhož byly zaplaceny. 5.4 Spory V případě rozporu, který není upraven těmito všeobecnými obchodními podmín kami, se bude tým podpory společnosti bet90 Ltd. snažit o to, aby došlo ke slušnému a spravedlivému urovnání rozporu v rámci interního řízení o stížnosti Reklamace týkající se sázek a/nebo výher je třeba oznámit bookmakerovi písemně em nebo faxem do 14 pracovních dnů po vyhodnocení sázky. Po uplynutí potvrzovací lhůty se vyhodnocení sázky považuje za akceptované zákazníkem Jakýkoli spor, který nebude vyřešen k vaší spokojenosti, může být na přání postoupen Independent Betting Arbitration Service Pokud hráč nesouhlasí s návrhy řešení, může být nesrovnalost písemně směrována na Malta Lotteries and Gaming Authority (Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara, BKR3000, Malta, tel /1/3/4) (www.lga.org.mt) nebo též em na Rozhodnutí Malta Lotteries and Gaming Authority je konečné a závazné. 5.5 Bonusy a reklamní akce Všechny reklamní akce, bonusy nebo zvláštní nabídky podléhají podmínkám a kondicím, které jsou pro reklamu specifické. Všechny reklamní bonusy, které budou připsány ve prospěch účtu, lze použít, pokud budou dodrženy tyto podmínky a kondice. Podnik si vyhrazuje právo reklamní akce, bonusy nebo zvláštní nabídky kdykoli stáhnout

13 5.5.2 Pokud se zákazník zúčastní reklamní akce, smějí být bonusy atd. proplaceny až po splnění požadavků a pravidel těchto určitých reklamních akcí, jak je vysvětleno na webové stránce Pokud zákazník nepovoleně vede více účtů, budou případné bonusové dobropisy stornovány a v případě původního zákaznického účtu odečteny. 6. VYLOUČENÍ RUČENÍ A DOSTUPNOST NABÍDKY BET Podnik se snaží poskytovat nabídky bet90 s dostatečnou odbornou znalostí a péčí. Pokud to zákon předepisuje, neposkytne podnik ohledně nabídek bet90 záruku ani ujištění, a to výslovně ani mlčky. 6.2 Podnik nepřebírá záruku za to, že nabídka bet90 odpovídá požadavkům zákazníků, je nepřetržitě k dispozici, ani za to, že funguje správně, bezpečně a bezchybně. Podnik také nepřebírá záruku za to, že budou odstraněny nedostatky, ani za to, že nabídka bet90 nebude zavirovaná či nebude mít programové chyby. Dále podnik nepřebírá záruku, týkající se úplné funkčnosti, přesnosti a spolehlivosti dat poskytnutých podnikem, úspěchu při využití online nabídky ani správnosti informací, které jsou zákazníkovi poskytovány na webové stránce. Poruchy nebo chyby online nabídky by měly být ihned nahlášeny em na adresu Tuto poruchu se pak pokusíme co nejrychleji odstranit. 6.3 Přístup k nabídce společnosti bet90 může být občas omezený za účelem provádění oprav a údržby nebo zavádění nových nabídek. V takovém případě se podnik pokusí online nabídku co nejrychleji obnovit. 7. OMEZENÍ RUČENÍ 7.1 Zákazník registrací prohlašuje, že vzal na vědomí, že nabídku společnosti bet90 využívá výhradně na vlastní nebezpečí. 7.2 Podnik neručí za ztrátu obsahu nebo dat, které byly nahrány nebo přeneseny prostřednictvím nabídky společnosti bet90. Uznáváte, že společnost90 neručí vůči vám ani třetím osobám za škody, které by mohly vzniknout ze změn, přechodného nebo definitivního zastavení nabídky společnosti bet Podnik si vyhrazuje právo nabídku bet90 včetně online nabídky kdykoli zcela nebo zčásti zastavit. Toto opatření nezakládá nároky na náhradu škody ani jiné povinnosti vůči zákazníkovi. 7.4 Podnik neručí za překlepy, technické chyby ani lidské selhání během provozu nabídky bet90. Podnik si v případě chyby vyhrazuje právo prohlásit sázky, kterých se to týká, za ne

14 platné nebo chybu opravit. Pokud oprava ze strany podniku změní podmínky sázky, bude mít zákazník možnost akceptovat změněné podmínky před tím, než bude sázka považována za opravenou. 7.5 V případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany podniku je podnik povinen nahradit pouze kauzálně způsobenou škodu. Pro trestněprávní odpovědnost je zde směrodatné datum, kdy zákazník naposledy akceptoval všeobecné obchodní podmínky. 7.6 Jakákoli náhrada škody podle výše uvedené doložky je přitom omezena na částku, která odpovídá limitu maximální výplaty. 7.7 Podnik za žádných okolností neručí za kauzální (nepřímé) škody ani ztráty, které byly domněle způsobeny nabídkou společnosti bet90 nebo jejím obsahem. K tomu zejména patří: zpoždění nebo přerušení při provozu nebo přenosu, porucha linek pro přenos dat, obecně využívání nebo zneužití nabídky, webové stránky či jejího obsahu zákazníkem nebo třetími osobami, chyby nebo neúplnost obsahu nabízeného na webové stránce, obchodní ztráty, ušlý zisk, přerušení obchodu, ztrátu obchodních informací nebo jakékoli jiné finanční ztráty či ztráty, které z toho vyplývají. 7.8 Podnik neručí za úmrtí a zranění osob, která lze vyvodit z nedbalosti nebo úmyslu. 7.9 Neručíme za porušení těchto VOP, které bylo způsobeno okolnosti, jež se vymykají naší kontrole Podnik si vyhrazuje právo kdykoli zcela nebo zčásti zastavit webovou stránku či nabídku. V takovém případě propadají všechny nároky zákazníka na výplatu s výjimkou peněz, které zákazník vložil na zákaznický účet. 8. PRÁVO NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 8.1 Podnik poskytuje zákazníkovi nevýhradní a nepřenosné právo na instalaci počítačových programů, které mohou být staženy z webové stránky ( software ), a jakéhokoli obsahu, jenž je z toho odvozován, a na jejich používání ve spojení s nabídkou a podle těchto všeobecných obchodních podmínek. Na toto právo nelze udělit sublicenci. To zahrnuje také autorská práva a práva na duševní vlastnictví k nim. Zákazníkovi je dovoleno instalovat software na pevný disk nebo jiné paměťové zařízení a ve spojení s nabídkou si pořizovat prostřednictvím počítače, jehož hlavním uživatelem je sám zákazník, bezpečnostní kopie pro osobní použití. Je zakázáno: používat, kopírovat a měnit software, vytvářet díla odvozená od softwaru, nebo distribuovat software, jeho části nebo kopie, úpravy, přepisy nebo sloučené části, kromě rozsahu, v němž výše uvedené úkony povoluje zákon dekódovat, provádět reverzní inženýring, dezasemblovat, dekompilovat či jinak převádět nebo konvertovat software nebo jeho části, s výjimkou rozsahu, v němž

15 výše uvedené úkony povoluje zákon převádět, půjčovat, poskytovat na leasing, postupovat, pronajímat nebo jiným způsobem sublicencovat software odstraňovat odkazy k autorskému právu, vlastnictví nebo podobné odkazy ze softwaru (nebo jeho kopií) poskytovat přes počítačovou síť nebo jiným způsobem software třetích osob. 8.2 Značka bet90, webová stránka a všechny ostatní ochranné obchodní známky, ochranné známky služeb či obchodní názvy, používané podnikem (ochranné obchodní známky) i veškerý materiál nabídky společnosti bet90 (zejména veškerý software, všechny texty, metody, koncepty, obrázky, grafy a kompletní video a zvukový materiál) jsou majetkem podniku, zahrnují práva na duševní vlastnictví a jsou chráněny autorským právem. Zákazník uznává, že nemá žádná práva vzhledem k ochranným obchodním známkám či materiálům, označeným v této doložce, a využíváním nabídky společnosti bet90 žádná práva nezíská. Používat tyto chráněné známky bez předchozího souhlasu podniku je výslovně zakázáno. 9. INFORMAČNÍ POVINNOST 9.1 V případě rozporu vzhledem k výsledku, hodnocení nebo jinému postupu je třeba do čtrnácti (14) pracovních dnů po události zaslat podniku písemnou stíženost em na adresu nebo dopisem na: bet90 Melita Court, Level 1, Giuseppe Cali St c/w Abate Rigord St, XBX1324, Ta Xbiex, Malta. Pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanovenou jinak, budou všechny odpovědi podniku zaslány na ovou adresu, kterou zákazník uvedl v registraci. 10. VŠEOBECNÉ PŘEDPISY 10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky v aktuálně platném znění definitivně upravují obchodní vztah mezi zákazníkem a podnikem s ohledem na využívání nabídky bet Potvrzením všeobecných obchodních podmínek zákazník prohlašuje, že výslovně souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami v této formě. Zákazník rovněž prohlašuje, že nebyly přijaty žádné vedlejší úmluvy. Dále se zákazník nemůže odvolávat na to, že části všeobecných obchodních podmínek byly nesrozumitelně formulovány, s výjimkou, že údaje byly uvedeny nedbale nebo s podvodným úmyslem, nezávisle na tom, zda se tyto údaje staly součástí těchto všeobecných obchodních podmínek či nikoli Práva zákazníka, která se vyvozují z těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou na jiné osoby nepřenosná. Podnik může svá práva a povinnosti z těchto všeobecných obchodních podmínek převést na třetí osobu, pokud tím nebudou zkrácena práva zákazníka

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení..........................................................

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET 1. 1. ČERVNA LEDNA 2011 2010 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 2. KARTA 3 3. POUŽITÍ KARTY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více