Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog"

Transkript

1

2

3 Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o tom, jak postupovat, co zařídit, na co nezapomenout, čeho se vyvarovat (a nejen to) při vyřizování práce v zahraničí. Pokud máte o práci v zahraničí zájem, projděte si tento materiál, vyberte si zemi a prostudujte podmínky a podrobné informace. Upozorňujeme, že u některých informací je potřeba ověřit jejich aktuálnost. Pokud se rozhodnete pro zprostředkování práce v zahraničí zprostředkovatelskou agenturou nebo jinou soukromou společností, doporučujeme Vám ověřit si její registraci v evidenci o povolení zprostředkování práce do zahraničí na - zaměstnanost - pro občany agentury práce. Pozor! Nemůžete očekávat od konzulátů a velvyslanectví, že Vám pomohou najít práci v zahraničí. Jsou pro Vás však zdrojem cenných informací. Nezapomeňte tedy, že adresy českých velvyslanectví a konzulátů konkrétních zemí by měly být nezbytnou součástí Vašeho vybavení. Ráda bych touto cestou poděkovala Lucii Jarolímkové a Karlu Karasovi z EURODESKu, Marcelu Navrátilovi EURES poradci ÚP Zlín, Ondřeji Gbelcovi z Národního vzdělávacího fondu - NISP, Michalu Kuklovi, Janu Pínovi a Marcele Veverkové z GTS international a Jolaně Dočkalové z programu EU Mládež za podnětné připomínky, návrhy, rady a komentáře Autorka Vydal Klub přátel ICM Uherské Hradiště jako účelovou publikaci na podporu mezinárodní mobility mládeže v nákladu kusů, říjen Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Tato publikace je neprodejná a je distribuovaná bezplatně! Mimo titulní stránky je tato publikace tištěna na 100% recyklovaném papíře české výroby. Tisk Agentura NP, Staré Město. Pro Klub přátel ICM Uherské Hradiště zpracovala Lenka Kornelová. Konzultant David Hrabovský. Jazykové korekce Michaela Zajptová. Ilustrace na obálce, grafická úprava a sazba Petra Pohlová Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech placená inzerce 3

4 4 placená inzerce

5 5 a ½ kroku k práci v zahraničí Jednou ze čtyř základních svobod Evropské unie (EU) je volný pohyb osob. Znamená to, že každý státní příslušník členského státu EU může bez diskriminace vykonávat své povolání, poskytovat služby nebo podnikat v jiném členském státě EU. Jsou však stanoveny podmínky pro výkon některých činností (např. vzdělání, praxe, bezúhonnost), které se v jednotlivých členských státech liší. K usnadnění mobility občanů slouží vzájemné uznávání odborných kvalifikací (viz. Krok č. 4 Před odjezdem ). Hlavním cílem této publikace je pomoci zvýšit mobilitu převážně mladých lidí, měla by tedy sloužit jako průvodce a pomocník od rozhodování prácovat v zahraničí, přes vyřizování, až po náležitosti po návratu ze zahraničí. K tomu by Vám mělo stačit oněch 5 a ½ kroku 1. krok Něco málo o práci v zahraničí Pokud se rozhodnete pracovat v zahraničí, měli byste mít představu o tom, do jaké země byste rádi vyrazili, na jak dlouho práci hledáte, jakou kvalifikaci máte a jakou práci byste chtěli v zahraničí zastávat. V některých případech je důležitý i Váš věk a rodinný stav. Délka pobytu - Do zahraničí lze za prací vyjet v délce již zhruba od několika týdnů. Jedná se především o sezónní nekvalifikované práce na farmách a v cestovním ruchu. Všeobecně platí, že čím déle, tím lépe ; ze zkušenosti jednoho Čecha: nikdo do Vás nebude investovat do zapracování a vyškolení, pokud chcete za měsíc zpátky domů. Kvalifikace Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je především potřebné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované. Podrobné informace najdete na - uznávání odborných kvalifikací. - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. (Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe, zdravotní způsobilost.) V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů info-points_en.pdf, nebo Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor pomůže najít příslušný uznávací orgán. - Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Typy práce Při výběru typu práce, kterou byste chtěli v zahraničí zastávat, se řiďte především podle svých schopností a znalostí. Není dobré své kvality podceňovat ani přeceňovat. Také si orientačně zjistěte aktuální situaci na trhu práce dané země. Mimo klasické práce na hlavní pracovní poměr existuje několik dalších typů: Au-pair Práce au-pair znamená dočasný pobyt v hostitelské rodině za účelem zlepšení jazykových znalostí a poznání nové kultury. Ve většině zemí není au-pair pokládáno za klasický pracovní poměr, proto si předem ověřte, jak je tento výkon řešen z hlediska zdravotního a sociálního pojištění jak v cílové zemi tak v ČR. Tato možnost zahrnuje pomoc v domácnosti a péči 5

6 o děti. Au-pair se může stát dívka i chlapec ve věku let, v hostitelské rodině mají ubytování a stravu zdarma a dostávají kapesné. Další podmínky se liší dle jednotlivých zemí. Práce v cestovním ruchu Jedná se převážně o práce v hotelech a penzionech, tj. pomocné práce v kuchyni, úklidové služby, pokojská, číšník, servírka. Přednost mají samozřejmě ti, kteří jsou ochotni zůstat celou sezónu. Minimální věk je 18 let. Práce na farmách (sběr ovoce) Je jednou z nejčastějších krátkodobých prací v zahraničí. Velkou výhodou je dobrá fyzická kondice. Práce je většinou úkolová, takže výdělek závisí především na šikovnosti pracovníka. Opět jsou upřednostněni ti, kteří zůstanou na celou sezónu. Program WAT (Work And Travel) Účelem tohoto programu je umožnit zahraničním studentům vysokých a vyšších škol pracovat v USA, Francii, Kanadě, Jihoafrické republice, Brazílii, atd. během letních prázdnin po dobu až 4 měsíců a v případě zájmu ještě další měsíc cestovat. Program je určen pro studenty ve věku let v dobrém zdravotním stavu, kteří ukončili střední školu a jsou posluchači denního studia na vysoké nebo vyšší škole. Programu se nemohou zúčastnit studenti posledních ročníků nebo studenti, kteří byli na vysokou či vyšší školu teprve přijati. Znalost angličtiny musí být alespoň na komunikativní úrovni. Upozornění jedné Češky : nic nepodepisujte černou propiskou, ta slouží k dopisování dalších možností do smluv a nepodepisujte nic pod názvem Position will be specified upon arrival pozice bude upřesněna po příjezdu. Dobrovolnictví Je svobodně zvolená činnost, vykonávaná bez nároků na finanční odměnu (dostává se kapesné, je hrazeno ubytování, strava, vzdělávací program), ve prospěch druhých. Dobrovolníkem se může stát fyzická osoba ve věku 18 až 25 let, požadavek na předchozí kvalifikaci je nulový. Dobrovolníci mohou působit v rámci zemí EU v jedné z devíti oblastí a to od 3 týdnů až po dobu 1 roku. Finanční náklady pokrývá grant programu Mládež. Více informací na (odkaz Akce 2 Evropská dobrovolná služba), sdružení INEX SDA DUHA Tandem (specializuje se na Německo) a v Informačních centrech pro mládež. Workcampy Neboli mezinárodní tábory dobrovolné práce jsou zpravidla dvou až třítýdenní akce, během kterých se pěti až dvacetičlenná skupina lidí z celého světa podílí na výpomoci u veřejně prospěšných projektů. Konají se v 94 zemích celého světa, náplň je různorodá. Pracuje se 5 dní v týdnu asi 6 hodin denně, zbytek času je věnován sportům, hrám, rekreaci, zábavě. Podmínka je věk min. 18 let (u některých workcampů 16 let). Účastník si hradí dopravu na místo workcampu a kapesné. Více informací na a v Informačních centrech pro mládež. Jazykové vybavení - Nemalou výhodou je dobrá znalost jazyka. U některých profesí jsou potřebné pouze základní znalosti (např. práce na farmách), v jiných odvětvích je potřeba znalost mnohem větší. Někteří zaměstnavatelé umožňují navštěvovat večerní jazykové kurzy. Opět platí čím více, tím lépe. 6

7 2. krok Jak a kde hledat? I zde se nabízí několik možností, jak najít práci v zahraničí. Buď se svěříte do péče agentury (což se zdá být ideální v případě prvního pracovního styku se zahraničím), nebo jste poněkud otrlejší a budete se řídit heslem co si sám neudělám, to nemám a zařídíte si vše dle vlastního uvážení. Pokud se svěříte do rukou agentury nebo jiné soukromé společnosti, doporučujeme Vám ověřit si její registraci v evidenci o povolení zprostředkování práce do zahraničí na - zaměstnanost - pro občany agentury práce. Doporučujeme vytvořit si předem strukturovaný životopis (CV) v cizím jazyce, krátký motivační dopis (proč chceme do zahraničí, jaký by to mělo přínos pro nás, jaký pro zaměstnavatele ), není od věci sehnat si doporučení od učitelů, předchozích zaměstnavatelů, nedoporučuje se od příbuzných (taktéž v cizím jazyce co si budeme nalhávat, čeština asi světovým jazykem nikdy nebude ). EURES (EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti) je od novou službou úřadů práce, cílem je poskytovat informace a poradenství zájemcům, kteří by chtěli pracovat v jiné zemi EU, EHP a Švýcarsku. Každý Úřad práce v krajském městě by měl mít svého poradce EURES (v ostatních městech konzultanty). Tito poradci jsou vyškolení specialisté, kteří jsou schopni Vám sdělit informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU/EHP nebo, pokud jde o speciální požadavek, zajistit tyto informace z jiných institucí či od svých kolegů EURES poradců z ostatních států. Pracují přitom s databázemi portálu EURES a nabízí mnoho doplňujících informací, které v těchto databázích není možné nalézt. Aktuální informace a seznam EURES poradců najdete na: Eurodesk Je evropská informační síť, která působí v 31 zemích a která poskytuje přístup k evropským informacím pro mladým lidem a pracovníkům s mládeží. Poskytuje informace o evropských programech, o aktivitách v zahraničí - studiu, práci, cestování, ubytování, dobrovolnictví, au-pair, o kontaktech na zahraniční organizace, a také obecné informace o EU. Pokud máte jakýkoli dotaz (např. hledáte ubytování v Oslu), můžete ho zaslat do této sítě a partneři z dotyčných zemí se Vám vynasnaží maximálně pomoci Soukromé společnosti (agentury) Nabízí nepřeberné množství programů jak čistě pracovních (klasické zprostředkování práce), tak pracovně studijních (studentské programy typu WAT, Intership), různých délek a profesí. Vy si zvolíte typ programu a velká část při vyřizování všech náležitostí padne na bedra oné agentury. Velkou výhodou je jistota, kterou Vám tyto programy nabízí. Je pravdou, že tyto služby nejsou nejlevnější, ale záleží čistě na Vás, zda jste dobrodruh či nikoli. Nabídka programů např. Webovky Přehled volných pracovních míst lze nalézt na nejrůznějších webových stránkách. Jejich seznam seřazený podle jednotlivých zemí a oblastí působnosti najdete mj. na (sekce práce v zahraničí) a na (sekce práce v zahraničí) a na Inzeráty U nás stále ještě nerozšířené, avšak ne nemožné je podání si vlastního on-line inzerátu. Inzerát by měl být stručný a výstižný, Vašemu budoucímu zaměstnavateli by měl poskytnout veškeré informace o Vaší kvalifikaci, znalostech, praxi. Důležité je vyzdvihnout své schopnosti a dovednosti (to co neumíme nebo neznáme nemusí přece nikdo vědět :-)). K podání inzerátu můžete využít stejné odkazy jako v předchozím odstavci. Pomoc známých a přátel Pokud máte spolehlivé přátele či známé a jsou Vám ochotni pomoci sehnat jak ubytování, tak i zaměstnání, máte bezesporu velké štěstí. Velkým kladem také je, že vlastní přátelé Vás určitě nehodí do jámy lvové. Přesto však doporučujeme všechno několikrát ověřit! Důležitý je taktéž základní kapitál; než začnete vydělávat, nocleh a jiné výdaje nejsou zrovna zanedbatelné. 7

8 3. krok A co na to úřady? Před každým dlouhodobějším vycestováním do zahraničí je potřeba navštívit některé instituce. Rozhodující je, zda v době, po kterou budete pobývat v zahraničí budete oficiálně veden/a jako student řádného denního studia, či nikoli. V případě, že jste student, můžete další 3 odkazy vynechat. V jiných případech je nezbytně nutné navštívit následující instituce: Úřad práce Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého Úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Dánska, Irska, Norska, Polska, Slovenska, Švédska, Velké Británie. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců (pokud Vám dříve neskončí podpůrčí doba). Pro transfer těchto dávek je nutné vyplnit formulář E303, dávky pak vyplácí místně příslušný ÚP. Pokud si v tříměsíční lhůtě najdete práci, musíte tuto skutečnost písemně oznámit do 8 dnů příslušnému ÚP v ČR ( em a následně poštou). Podrobné informace získáte opět u poradců EURES Zdravotní pojišťovna Před odjezdem do zahraničí je nutné navštívit zdravotní pojišťovnu. Pro další postup v rámci zemí EU je rozhodující, zda máte práci v zahraničí již dojednanou a smlouvu podepsanou. Pokud zaměstnání nemáte, bude s vámi sepsán záznam Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině, který musí být krytý cestovním pojištěním. Na tento záznam můžete vycestovat na dobu v minimální délce 6 měsíců. Pokud se vrátíte dříve, záznam se stahuje a musíte doplatit pojištění sami. Informujte se, jak se zachovat, pokud práci v zahraničí najdete, případné další formuláře předvyplňte a vezměte s sebou. Pokud již máte v ruce pracovní smlouvu před odjezdem, vyzvedněte si na Vaší zdravotní pojišťovně formulář E 902 o vzniku pojištění v EU. Měli by Vám také pomoci s jeho vyplňováním. Tímto formulářem se odhlásíte ze zdravotního pojištění v ČR, ale zároveň musíte uvést instituci, u které budete v EU pojištěni. Pokud tak neučiníte, budete muset pojištění doplatit. (Do zemí mimo EU se informujte přímo u Vaší zdravotní pojišťovny.) Sociální pojištění Platba sociálního pojištění není prozatím v ČR povinná. Pracovní povolení Nutnost a vyřízení pracovního povolení se liší dle jednotlivých států. Proto pečlivě prostudujte podmínky viz. níže Jednotlivé státy, nebo přímo Nezřídka vyřizuje pracovní povolení zaměstnavatel, k tomu však potřebuje některé Vaše dokumenty a několik týdnů až měsíců času. placená inzerce 8

9 placená inzerce 9

10 4. krok Před odjezdem Jako Před odjezdem je zde míněna dostatečně dlouhá doba potřebná na vyřízení a dovyřízení různých dokladů, dokumentů a formalit. Mezi ty nejdůležitější lze zařadit: Cestovní doklady Při výjezdu do zahraničí se musíte prokázat platným cestovním dokladem. Tím se v rámci EU stává platný občanský průkaz (zjistěte si, zda můžete vycestovat i na Váš typ OP) a platný cestovní pas. Do zemí mimo EU potřebujete platný cestovní pas, pozor, u některých zemí vyžadují jeho minimální platnost. Informujte se na příslušném obecním, městském úřadě nebo magistrátě. Pojištění Informace o zdravotním pojištění v EU, seřazené dle zemí EU www. cmu.cz Centrum mezistátních úhrad. Očkování Před cestou do zahraničí je nutné zkontrolovat přeočkování proti tetanu, dále se do všech zemí západní Evropy, USA a Kanady doporučuje očkování proti břišnímu tyfu, hepatitidě A, B, ETEC (průjmové onemocnění cestovatelů), do Portugalska navíc potřebujete očkování proti žluté zimnici, pokud jste navštívili rizikové oblasti. Na Nový Zéland se mimo již uvedených doporučuje očkovat proti břišnímu tyfu, do Austrálie navíc proti žluté zimnici. Naprosto bezpečně Vám poradí a séra zajistí na Zdravotním ústavu příslušném Vašemu místu bydliště (pozor, očkování musí proběhnout v určitém termínu před odjezdem, doporučuje se 5 až 6 týdnů). Také není na škodu vyžádat si potvrzení o očkování v příslušném jazyce nebo mezinárodní očkovací průkaz. Někteří zaměstnavatelé také vyžadují výsledky negativních testů HIV. Léky Určitě není třeba připomínat, že poplatek za lékaře a léky je v zahraničí ve srovnání s naší republikou poněkud rozdílný. Pokud trvale užíváte léky, domluvte se s ošetřujícím lékařem, určitě Vám vyjde vstříc. Vyžádejte si jejich rozpis a potvrzení, kterému zahraničnímu léku odpovídají. Pokud máte léky, které podléhají zákazu dovozu, je potřeba je deklarovat na celnici při vjezdu i výjezdu ze země. Nezapomeňte také na antialergika. Dále je do lékárničky vhodné přibalit dostatečné množství vitaminů a léky proti nachlazení, na průjem, na zácpu, proti bolestem, kapky do očí a nosu, dezinfekci, také nezapomeňte na náplasti, obvazy a obinadla. Určitě také něco na intimní hygienu. V každé lékárně Vám bezpečně poradí, které léky jsou pro Vás nejvhodnější. Europass - Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce. Europass není cestovní doklad v klasickém slova smyslu (jako např. cestovní pas). Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou, nezaměňujte jej prosím s uznáváním kvalifikací. Europass tvoří 5 dokumentů: Europass - životopis, Europass jazykový pas, Europass mobilita, Europass dodatek k diplomu, Europass dodatek k osvědčení. Pětice dokumentů platí ve všech členských státech EU/EHP na základě dobrovolnosti. Není povinností se jimi prokazovat, zaměstnavatelům však může poskytnout přehledný a srovnatelný doklad o žadateli o práci. Vydáváním Europassu a koordinací všech příslušných aktivit byl v České republice pověřen Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) Národní centrum Europass. Více informací na Peníze Je osvědčené udělat si před odjezdem malý rozpočet, kolik peněz budete potřebovat. Berte v úvahu ubytování, stravu, cestovné, jiné poplatky (někde se požaduje depozit za bydlení) a také kapesné. Do první výplaty bývá daleko. Pokud jedete do zemí, kde ještě neplatí Euro, doporučujeme vyměnit i pár těchto bankovek lépe mincí (nejen vlastní zkušenost - při průjezdu zemí, kde Euro platí Vás nepustí ani na WC). Pokud jste student nebo mládež do 26 let, je možné vyřídit si slevové karty (ISIC, IYTC /ALIVE/, EURO 26), určitě Vám poradí na nejbližším Informačním centru pro mládež, nebo na 10

11 Jízdné Pokud cestujete autobusem, pak doporučujeme koupit si jízdenku zpáteční půlroční/roční otevřenou tzv. OPEN! (A to i na vnitrostátní dálkovou dopravu v cizí zemi, pokud je to možné, některé dopravní společnosti toto zajišťují.) V praxi to znamená, že nemáte pevné datum návratu a pokud se rozhodnete odjet domů, zavoláte za místní poplatek pobočce dopravní společnosti v oné zemi a domluvíte se na vyhovujícím termínu návratu (hovor bude v češtině, nemějte strach). Tento postup skýtá poměrně dost výhod: 1. nemusíte mít odložené peníze na zpáteční cestu 2. zpáteční jízdenka je citelně levnější než 2x jednosměrná 3. pokud se do 1 roku domů nechystáte, je možné lhůtu návratu většinou telefonicky a za velmi nízký poplatek prodloužit (na podrobnosti se informujte v přepravním řádu společnosti), např. Eurolines evropská síť expresních autobusových linek Zavazadla Záleží na Vás, zda jste typ báglový či kufrový, každopádně není od věci pečlivě prostudovat přepravní podmínky společnosti, která Vás veze k cíli. Většinou se toleruje 1 zavazadlo větších rozměrů a 1 příruční. Pokud jich máte více, může se stát, že jej s sebou nebudete moci vzít. Balte uvážlivě, není nutné vézt s sebou celý šatník, a naopak ne každý si může dovolit chybějící věci na místě dokoupit. Vřele doporučuji vzít si s sebou spací pytel (někdy je lepší vlastní spacák než cizí peřiny). Karta X - Je předplacená telefonní karta pro nejoperativnější volání v České republice, do zahraničí i ze zahraničí. Vždy víte, kolik za hovor platíte a to v korunách, částka za hovor se odečítá z konta karty až po spojení s volaným číslem. I ze zahraničí voláte s pomocí českého operátora. Číslo karty můžete sdílet. Více informací na Tuto kartu si mohou držitelé ISIC koupit se slevou ve všech pobočkách GTS int Pracovní smlouva - Doporučujeme předem si zajistit i pracovní smlouvu, abyste předešli nedorozuměním a následným problémům. Pozornost věnujte datům a přesně se domluvte na pracovní náplni a odměně. Je poměrně užitečné si smlouvu nechat přeložit, může se stát, že nerozpoznaná negace či drobnost ve větě úplně změní význam (vlastní zkušenost sama jsem si podepsala, že se vzdávám všech prémií a příplatků a to úplně dobrovolně!). Celnice Při cestě do zahraničí je nutné respektovat nařízení, předpisy a omezení. Omezení se týkají hlavně dovozu a vývozu alkoholu a cigaret (také léků, uměleckých předmětů, zvířat, rostlin ). Respektujte je, jinak se může stát, že Vám ta šikovná stewardka servírovala nejdražší kaviár ve Vašem životě Všechny potřebné náležitosti dovozu a vývozu získáte na místní Celní správě nebo v sekci Život a práce evropského portálu EURES. placená inzerce 11

12 1 KROK k levnějšímu žití Studenti, ať už žijící v České republice nebo jiném státě, většinou mají hluboko do kapsy. Studium s sebou nese neodmyslitelné výdaje, které studenta ničí a připravují ho o možnost si za své peníze (nebo peníze rodičů) více užívat života. Navíc, žijeme v tržní ekonomice a řekněte upřímně víte o někom, kdo by dnes nechtěl vydělat? Chytrý obchodník přizpůsobuje ceny zboží a služeb poptávce, dobré zboží a dobré služby proto mají svou cenu. A to je právě kámen úrazu. Student na jednu stranu nemá moc peněz, ale na druhou stranu, nikdo není tak bohatý, aby kupoval levné věci. Ani student. I on by si určitě raději koupil kvalitní věc nebo službu. Ale víte, co se říká: Bez peněz do hospody nelez (studente). Moc řešení této situace není, ale jedno dobré by tu přeci jen bylo... Stačí jedno rozhodnutí, jeden krok... a vše se může změnit. Žádné odříkání, žádný ostych při vstupu do obchodu nebo sportovního areálu. I studenta mohou obchodníci vítat s otevřenou náručí. Tedy dobří obchodníci, vybraní obchodníci. Dobrý obchodník totiž chápe potenciál a sílu, skrývající se v početné studentské obci, a je proto ochoten nabídnout studentům své produkty či služby za ceny nižší než obvyklé. Ví totiž, že každý student má kamarády a ti mají kamarády a... zkrátka, dobrý obchod není důvod neopakovat. A když to jde navíc tak jednoduše! Hledejte ve svém okolí a při svých cestách obchodníky, kteří poskytují slevu držitelům karty ISIC nebo ALIVE a máte vyhráno! Slevy tak v současné době můžete získat na více než 1100 místech po celé České republice a navíc v dalších 110 zemích světa. A slevy to nejsou ledajaké! Můžete levněji lyžovat v zimních střediscích, levněji se nejíst v restauracích, cestovat, nakupovat, navštěvovat památky, bavit se... Prostě žít! Kartu ISIC (student) vám za pouhých 250 Kč vystaví na více než 90 obchodních místech po celé ČR. Alternativou pro nestudenty do 26 let věku je mládežnická karta ALIVE, kterou je možno získat za stejných finančních podmínek. Aktuální seznam prodejců, informace a přehled všech slev najdete na internetových stránkách Tak žijte! Najdi si svou slevu na placená inzerce 12

13 5. krok Když už jsme tam V tomto stádiu Vám musím blahopřát, nicméně ještě stále nemáte vyhráno. Určitě už víte, že každá ze zemí EU má své podmínky pobytu, podmínky registrace a podmínky pro udělení pracovního povolení. Porušit jakoukoli lhůtu by pro Vás mohlo znamenat trhnutí rekordu v balení kufrů. Veškeré potřebné informace týkající se těchto termínů naleznete u Jednotlivých zemí viz níže, dále podrobněji na Ubytování Pokud máte srdce dobrodruha, začněte hledat až na místě, pokud chcete jet na jistotu, je dobré shánět předem. Ideální je, pokud Vám pomohou přátelé či známí. Jednou z možností je najít ubytování pomocí odkazů na webové stránky viz. (sekce cestování ubytování). Nejčastěji najdete inzerát typu hledáme spolubydlící do bytu (podobné jako studentské byty u nás v ČR), dále je možné pronajmout si vlastní byt (poměrně dražší varianta) nebo pokoj u rodiny (zde se nezřídka předpokládá i menší výpomoc v domácnosti, předem se dohodněte). Také je důležité vědět, zda pronajímatel požaduje za byt či pokoj depozit (vratná částka pro případ škod). Další možností je zarezervovat si pro začátek ubytování v síti mládežnických hostelů (Nezapomeňte, že hostelingovou kartu HIC či rezervaci v hostelu Vám zařídí na všech pobočkách GTS int). Strava V případě stravování platí 1000 lidí, 1000 chutí, takže pokud jste typ buchtový, nezapomeňte přibalit kvasnice v prášku, pokud máte rádi ostré, neobejdete se bez chilli a pepře atd. Na český chleba si asi budete muset nechat zajít chuť. Malý průzkum trhu se zde určitě vyplatí, pokud máte předepsanou určitou dietu tak potom dvojnásob. Většina pracovních míst je bez stravování, nezapomeňte na kuchařku. Pracovní smlouva Jakákoli smlouva či její dodatek by měla být v písemné formě, s aktuálním datem, podepsaná oběma stranami. Smluvně si dohodněte také pracovní dobu, dovolenou (formu a délku), a v neposlední řadě výplatní termín a mzdu + způsob vyplácení. Peníze Se zaměstnavatelem se dohodněte na výši mzdy (za hodinu v případě hodinové mzdy a za jednotku v případě úkolové mzdy) a zda Vám bude mzdu vyplácet hotově, posílat na účet (v tomto případě si budete muset zřídit účet u peněžního ústavu), nebo Vám bude dávat zálohu hotově a zbytek poukáže na Váš účet. Je možné si zavést devizový účet u banky v ČR a platbu poukazovat tam. V tomto případě doporučuji zjistit si poplatky za založení a vedení účtu ve valutách. Taktéž si schovávejte veškeré výplatní listy (abyste v ČR mohli prokázat výši Vaší mzdy v zahraničí, nutné zejména pro Úřad práce). Pojištění Pokud jste zaměstnaní, měl by Vám zaměstnavatel hradit zdravotní i sociální pojištění dle zákonů dotyčné země. Každopádně po návratu do ČR po Vás budou doklady o platbách vyžadovány, jinak by se mohlo stát, že budete muset uhradit celou část dávek zdravotního pojištění jako samoplátce (od r = 970 Kč/měsíc). Finanční nouze Pokud se dostanete do finančních potíží, existuje služba zasílání peněz z a do zahraničí během několika minut a bez použití bankovních účtů. Aktuální informace o podmínkách služby a také o měnách, kurzech a státech poskytujících služby WESTERN UNION získáte na zelené lince: nebo www. intercash.cz. 13

14 1/2 kroku Po návratu domů Vítáme Vás zpět doma! Doufám, že se Vám pobyt v zahraničí zdařil. Teď Vám zbývá vyřídit už jen pár formalit na příslušných úřadech a můžete si oddychnout. Stejně tak, jak jste navštívili některé instituce před odjezdem, kde jste se museli odhlásit, jste povinni v daných termínech se znovu v ČR přihlásit. Úřad práce Pokud se ze zahraničí nevracíte rovnou do pracovního procesu, dá se předpokládat, že Vaše kroky povedou na úřad práce. S sebou rozhodně budete potřebovat doklad o zaplacení zdravotního a sociálního pojištění v zahraničí a formulář E 301 (s vyplněním Vám pomohou na ÚP). Nezapomeňte na doklady o Vašem zaměstnání, aby Vám mohly být vypočítány podpůrčí dávky. Zdravotní pojišťovna Pokud jste ukončili výdělečnou činnost v jiném státě EU nebo EHP a neberete z tohoto státu žádné dávky, odvozené z předchozí výdělečné činnosti, podléháte předpisům o zdravotním pojištění země bydliště (ČR). Tuto skutečnost musíte neodkladně ohlásit Vaší zdravotní pojišťovně a dokladovat výdělečnou činnost a účast v systému zdravotního pojištění jiného státu EU/EHP. Pokud takto doložíte, nebude po Vás vyžadováno doplacení pojistného do českého systému zdravotního pojištění i za dobu kratší než 6 měsíců. Vrácení daní Pokud jste pracovali v zahraničí a řádně platili daně, existuje možnost refundací daně z příjmů ročně všem, kteří pracovali v USA, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Rakousku, Nizozemí, Německu, Japonsku a Austrálii. Pracovníci společnosti neustále sledují změny v mezinárodních daňových zákonech tak, aby byli schopni zajistit maximální možnou refundaci. Více Uznání kvalifikace Pokud jste dosáhli v zahraničí určité kvalifikace a chcete si ji nechat uznat, postupujte jako v Kroku č.1 kvalifikace. Uznávacím orgánem oprávněným rozhodnout v konkrétní věci o uznání odborné kvalifikace je Ústřední správní orgán České republiky, do jehož působnosti regulované povolání náleží nebo jehož působnost je regulovanému povolání nejbližší. Podrobné informace najdete na - viz. uznání odborných kvalifikací. placená inzerce 14

15 Na co určitě nezapomenout Zanechte na sebe kontakt Tímto je myšleno zanechat příbuzným na sebe kontakt ve formě telefonního čísla, které v zahraničí používáte, adresu, na které se zdržujete, popřípadě kontakt na Vašeho zaměstnavatele. Nemusí se zrovna stát nic Vám, ale třeba Vaší rodině v ČR. Pro velmi elegantní telefonické spojení slouží Karta X, viz Krok č. 4 Před odjezdem, nebo Nechejte si od všeho co podepisujete vyhotovit kopii Abyste předešli případným nedorozuměním, je dobré mít od všeho co podepisujete kopie. Budete tím mít ucelený přehled co jste podepsali, čemu jste zavázáni a co naopak nesmíte. Rovněž nepodepisujte nic, čemu pořádně nerozumíte (pamatujete na mnou podepsaný dodatek, že se vzdávám prémií a odměn ). Veškeré smlouvy, dodatky, dohody si nechte vystavit písemně Tímto je myšleno cokoli, co je pro Vás směrodatné a čím se máte řídit, neboť co je psáno, to je dáno. Samozřejmě, že je upřednostňována písemná forma všech dokumentů, ale obrazně řečeno, může Vám velmi pomoci i dohoda napsaná na svačinovém papíru, pokud má samozřejmě všechny náležitosti (podpis a aktuální datum). Uschovejte veškeré dokumenty Může se stát, že po návratu do ČR nebudete schopni doložit, kde jste se určitou dobu zdržovali a co jste dělali. Pak budete nuceni zaplatit dlužnou částku na pojištění atd. Taktéž se může vyskytnout problém s úřady v cizí zemi. Vyplatí se schovat jakýkoli dokument, byť by se Vám zdál nedůležitý. Může Vás ušetřit spousty problémů. Czech Direct Pomocí této služby lze ze zahraničí přihlašovat hovory na účet volané stanice přímo prostřednictvím operátora mezinárodní ústředny společnosti Český Telecom. Podmínky a spojovací čísla viz níže u Jednotlivých států nebo cz. Upozornění Pokud se dostanete do opravdu závažných potíží, v prvé řadě kontaktujte své příbuzné a známé. V případě ztráty dokladů, krádeže, vážné nemoci či úrazu, uvěznění atd. kontaktujte zastupitelský úřad, kontakt viz. níže. Nikdy nikomu nesvěřujte cestovní ani jiné doklady!!! Také si dejte pozor abyste nesměšovali agentury zaměřené na studentské programy typu WAT nebo Intership s klasickými zprostředkovatelskými agenturami (ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. není možné, abyste za zprosředkování práce platili). spolehlivost rychlost pohodlí Mezinárodní převody peněz nabízíme svým klientům již více než 130 let. Peníze vždy doručíme jen správné a oprávněné osobě. Peníze lze vyzvednout již několik minut od jejich odeslání. Díky nejnovějším technologiím zajišťujeme rychlé převody peněz mezi více než 198 zeměmi na celém světě. Klienti Western Union mohou navštívit jednu z našich provozoven na celém světě. K těmto převodům není třeba žádný bankovní účet. Službu poskytuje: Intercash s.r.o., Palackého 15, Praha 1, ičo: , tel placená inzerce 15

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Práce v zahraničí Na co byste neměli zapomenout Nezáleží na tom, do jaké země se chystáte odcestovat. Vždy je třeba vyřídit mnoho důležitých věcí. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, na co byste

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Sezónní práce v zemích EU

Sezónní práce v zemích EU TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 18. 6. 2007 Sezónní práce v zemích EU Studujete a chcete si přes prázdniny přivydělat, ale chtěli byste zkusit práci za hranicemi České republiky? Nebo už jste zaměstnaní, ale rádi

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

Projekty řešené na VŠCHT Praha

Projekty řešené na VŠCHT Praha www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce ČVUT, Praha 20.2.2014 Mgr. Zuzana Dobešová Co je EURAXESS? o celoevropská síť servisních center od roku 2003 40

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR V Praze dne 13.3.2015 PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBČANY ČR Srí Lanka Platnost minimálně 6 měsíců v den příjezdu na Srí Lanku. 3 možnosti, jak získat turistické vízum (pro pobyty do 30 dnů):

Více

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou:

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou: Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Stručný přehled p : Volný pohyb, registrace pobytu, zdravotní a sociáln lní pojištěni, kvalifikace a vzdělání, daně, řidičsky průkaz, bydlení, vaše e rodina.

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ AU PAIR Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Itálie, Německo Rakousko, Finsko, Norsko Co je Au Pair kulturně-výměnný program pro mladé, svobodné

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Otázka: našla by se u vás práce pro mladý pár nebo kamarádi?

Otázka: našla by se u vás práce pro mladý pár nebo kamarádi? Shrnul jsem nejčastější dotazy na tuto jednu stránku, vše najdete tedy na jednom místě. Jde o nejvíce se opakující dotazy, se kterými se shledáváme každý den. Jestli je něco, co by vás zajímalo a není

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Příručka pro účastníky CK projektu

Příručka pro účastníky CK projektu Příručka pro účastníky CK projektu OBSAH: Jak se hlásit na certifikovaný kurz...3 Postup pro přijetí lékaře do certifikovaného kurzu v rámci projektu...6 Co musí doložit lékař akreditovanému pracovišti

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

CO OBNÁŠÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ???

CO OBNÁŠÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CO OBNÁŠÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 UP/EURES-ĆESKÁ REPUBLIKA Monitoruje trh práce v zahraničí i na celém území ČR, podle právních předpisů Evropské unie upravujících volný pohyb osob v rámci EU, v případech

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Sociální zabezpečení migrujících osob

Sociální zabezpečení migrujících osob Sociální zabezpečení migrujících osob Obsah prezentace 1.EURES služba Úřadu práce 2.Volný pohyb pracovních sil 3.Nařízení o koordinaci soc. zab. EU 4. Kompetence států 5.Podpora v nezaměstnanosti 6.Formuláře

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Florencie, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Florencie, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více