Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog"

Transkript

1

2

3 Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o tom, jak postupovat, co zařídit, na co nezapomenout, čeho se vyvarovat (a nejen to) při vyřizování práce v zahraničí. Pokud máte o práci v zahraničí zájem, projděte si tento materiál, vyberte si zemi a prostudujte podmínky a podrobné informace. Upozorňujeme, že u některých informací je potřeba ověřit jejich aktuálnost. Pokud se rozhodnete pro zprostředkování práce v zahraničí zprostředkovatelskou agenturou nebo jinou soukromou společností, doporučujeme Vám ověřit si její registraci v evidenci o povolení zprostředkování práce do zahraničí na - zaměstnanost - pro občany agentury práce. Pozor! Nemůžete očekávat od konzulátů a velvyslanectví, že Vám pomohou najít práci v zahraničí. Jsou pro Vás však zdrojem cenných informací. Nezapomeňte tedy, že adresy českých velvyslanectví a konzulátů konkrétních zemí by měly být nezbytnou součástí Vašeho vybavení. Ráda bych touto cestou poděkovala Lucii Jarolímkové a Karlu Karasovi z EURODESKu, Marcelu Navrátilovi EURES poradci ÚP Zlín, Ondřeji Gbelcovi z Národního vzdělávacího fondu - NISP, Michalu Kuklovi, Janu Pínovi a Marcele Veverkové z GTS international a Jolaně Dočkalové z programu EU Mládež za podnětné připomínky, návrhy, rady a komentáře Autorka Vydal Klub přátel ICM Uherské Hradiště jako účelovou publikaci na podporu mezinárodní mobility mládeže v nákladu kusů, říjen Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Tato publikace je neprodejná a je distribuovaná bezplatně! Mimo titulní stránky je tato publikace tištěna na 100% recyklovaném papíře české výroby. Tisk Agentura NP, Staré Město. Pro Klub přátel ICM Uherské Hradiště zpracovala Lenka Kornelová. Konzultant David Hrabovský. Jazykové korekce Michaela Zajptová. Ilustrace na obálce, grafická úprava a sazba Petra Pohlová Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech placená inzerce 3

4 4 placená inzerce

5 5 a ½ kroku k práci v zahraničí Jednou ze čtyř základních svobod Evropské unie (EU) je volný pohyb osob. Znamená to, že každý státní příslušník členského státu EU může bez diskriminace vykonávat své povolání, poskytovat služby nebo podnikat v jiném členském státě EU. Jsou však stanoveny podmínky pro výkon některých činností (např. vzdělání, praxe, bezúhonnost), které se v jednotlivých členských státech liší. K usnadnění mobility občanů slouží vzájemné uznávání odborných kvalifikací (viz. Krok č. 4 Před odjezdem ). Hlavním cílem této publikace je pomoci zvýšit mobilitu převážně mladých lidí, měla by tedy sloužit jako průvodce a pomocník od rozhodování prácovat v zahraničí, přes vyřizování, až po náležitosti po návratu ze zahraničí. K tomu by Vám mělo stačit oněch 5 a ½ kroku 1. krok Něco málo o práci v zahraničí Pokud se rozhodnete pracovat v zahraničí, měli byste mít představu o tom, do jaké země byste rádi vyrazili, na jak dlouho práci hledáte, jakou kvalifikaci máte a jakou práci byste chtěli v zahraničí zastávat. V některých případech je důležitý i Váš věk a rodinný stav. Délka pobytu - Do zahraničí lze za prací vyjet v délce již zhruba od několika týdnů. Jedná se především o sezónní nekvalifikované práce na farmách a v cestovním ruchu. Všeobecně platí, že čím déle, tím lépe ; ze zkušenosti jednoho Čecha: nikdo do Vás nebude investovat do zapracování a vyškolení, pokud chcete za měsíc zpátky domů. Kvalifikace Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je především potřebné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované. Podrobné informace najdete na - uznávání odborných kvalifikací. - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. (Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe, zdravotní způsobilost.) V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů info-points_en.pdf, nebo Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor pomůže najít příslušný uznávací orgán. - Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Typy práce Při výběru typu práce, kterou byste chtěli v zahraničí zastávat, se řiďte především podle svých schopností a znalostí. Není dobré své kvality podceňovat ani přeceňovat. Také si orientačně zjistěte aktuální situaci na trhu práce dané země. Mimo klasické práce na hlavní pracovní poměr existuje několik dalších typů: Au-pair Práce au-pair znamená dočasný pobyt v hostitelské rodině za účelem zlepšení jazykových znalostí a poznání nové kultury. Ve většině zemí není au-pair pokládáno za klasický pracovní poměr, proto si předem ověřte, jak je tento výkon řešen z hlediska zdravotního a sociálního pojištění jak v cílové zemi tak v ČR. Tato možnost zahrnuje pomoc v domácnosti a péči 5

6 o děti. Au-pair se může stát dívka i chlapec ve věku let, v hostitelské rodině mají ubytování a stravu zdarma a dostávají kapesné. Další podmínky se liší dle jednotlivých zemí. Práce v cestovním ruchu Jedná se převážně o práce v hotelech a penzionech, tj. pomocné práce v kuchyni, úklidové služby, pokojská, číšník, servírka. Přednost mají samozřejmě ti, kteří jsou ochotni zůstat celou sezónu. Minimální věk je 18 let. Práce na farmách (sběr ovoce) Je jednou z nejčastějších krátkodobých prací v zahraničí. Velkou výhodou je dobrá fyzická kondice. Práce je většinou úkolová, takže výdělek závisí především na šikovnosti pracovníka. Opět jsou upřednostněni ti, kteří zůstanou na celou sezónu. Program WAT (Work And Travel) Účelem tohoto programu je umožnit zahraničním studentům vysokých a vyšších škol pracovat v USA, Francii, Kanadě, Jihoafrické republice, Brazílii, atd. během letních prázdnin po dobu až 4 měsíců a v případě zájmu ještě další měsíc cestovat. Program je určen pro studenty ve věku let v dobrém zdravotním stavu, kteří ukončili střední školu a jsou posluchači denního studia na vysoké nebo vyšší škole. Programu se nemohou zúčastnit studenti posledních ročníků nebo studenti, kteří byli na vysokou či vyšší školu teprve přijati. Znalost angličtiny musí být alespoň na komunikativní úrovni. Upozornění jedné Češky : nic nepodepisujte černou propiskou, ta slouží k dopisování dalších možností do smluv a nepodepisujte nic pod názvem Position will be specified upon arrival pozice bude upřesněna po příjezdu. Dobrovolnictví Je svobodně zvolená činnost, vykonávaná bez nároků na finanční odměnu (dostává se kapesné, je hrazeno ubytování, strava, vzdělávací program), ve prospěch druhých. Dobrovolníkem se může stát fyzická osoba ve věku 18 až 25 let, požadavek na předchozí kvalifikaci je nulový. Dobrovolníci mohou působit v rámci zemí EU v jedné z devíti oblastí a to od 3 týdnů až po dobu 1 roku. Finanční náklady pokrývá grant programu Mládež. Více informací na (odkaz Akce 2 Evropská dobrovolná služba), sdružení INEX SDA DUHA Tandem (specializuje se na Německo) a v Informačních centrech pro mládež. Workcampy Neboli mezinárodní tábory dobrovolné práce jsou zpravidla dvou až třítýdenní akce, během kterých se pěti až dvacetičlenná skupina lidí z celého světa podílí na výpomoci u veřejně prospěšných projektů. Konají se v 94 zemích celého světa, náplň je různorodá. Pracuje se 5 dní v týdnu asi 6 hodin denně, zbytek času je věnován sportům, hrám, rekreaci, zábavě. Podmínka je věk min. 18 let (u některých workcampů 16 let). Účastník si hradí dopravu na místo workcampu a kapesné. Více informací na a v Informačních centrech pro mládež. Jazykové vybavení - Nemalou výhodou je dobrá znalost jazyka. U některých profesí jsou potřebné pouze základní znalosti (např. práce na farmách), v jiných odvětvích je potřeba znalost mnohem větší. Někteří zaměstnavatelé umožňují navštěvovat večerní jazykové kurzy. Opět platí čím více, tím lépe. 6

7 2. krok Jak a kde hledat? I zde se nabízí několik možností, jak najít práci v zahraničí. Buď se svěříte do péče agentury (což se zdá být ideální v případě prvního pracovního styku se zahraničím), nebo jste poněkud otrlejší a budete se řídit heslem co si sám neudělám, to nemám a zařídíte si vše dle vlastního uvážení. Pokud se svěříte do rukou agentury nebo jiné soukromé společnosti, doporučujeme Vám ověřit si její registraci v evidenci o povolení zprostředkování práce do zahraničí na - zaměstnanost - pro občany agentury práce. Doporučujeme vytvořit si předem strukturovaný životopis (CV) v cizím jazyce, krátký motivační dopis (proč chceme do zahraničí, jaký by to mělo přínos pro nás, jaký pro zaměstnavatele ), není od věci sehnat si doporučení od učitelů, předchozích zaměstnavatelů, nedoporučuje se od příbuzných (taktéž v cizím jazyce co si budeme nalhávat, čeština asi světovým jazykem nikdy nebude ). EURES (EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti) je od novou službou úřadů práce, cílem je poskytovat informace a poradenství zájemcům, kteří by chtěli pracovat v jiné zemi EU, EHP a Švýcarsku. Každý Úřad práce v krajském městě by měl mít svého poradce EURES (v ostatních městech konzultanty). Tito poradci jsou vyškolení specialisté, kteří jsou schopni Vám sdělit informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU/EHP nebo, pokud jde o speciální požadavek, zajistit tyto informace z jiných institucí či od svých kolegů EURES poradců z ostatních států. Pracují přitom s databázemi portálu EURES a nabízí mnoho doplňujících informací, které v těchto databázích není možné nalézt. Aktuální informace a seznam EURES poradců najdete na: Eurodesk Je evropská informační síť, která působí v 31 zemích a která poskytuje přístup k evropským informacím pro mladým lidem a pracovníkům s mládeží. Poskytuje informace o evropských programech, o aktivitách v zahraničí - studiu, práci, cestování, ubytování, dobrovolnictví, au-pair, o kontaktech na zahraniční organizace, a také obecné informace o EU. Pokud máte jakýkoli dotaz (např. hledáte ubytování v Oslu), můžete ho zaslat do této sítě a partneři z dotyčných zemí se Vám vynasnaží maximálně pomoci Soukromé společnosti (agentury) Nabízí nepřeberné množství programů jak čistě pracovních (klasické zprostředkování práce), tak pracovně studijních (studentské programy typu WAT, Intership), různých délek a profesí. Vy si zvolíte typ programu a velká část při vyřizování všech náležitostí padne na bedra oné agentury. Velkou výhodou je jistota, kterou Vám tyto programy nabízí. Je pravdou, že tyto služby nejsou nejlevnější, ale záleží čistě na Vás, zda jste dobrodruh či nikoli. Nabídka programů např. Webovky Přehled volných pracovních míst lze nalézt na nejrůznějších webových stránkách. Jejich seznam seřazený podle jednotlivých zemí a oblastí působnosti najdete mj. na (sekce práce v zahraničí) a na (sekce práce v zahraničí) a na Inzeráty U nás stále ještě nerozšířené, avšak ne nemožné je podání si vlastního on-line inzerátu. Inzerát by měl být stručný a výstižný, Vašemu budoucímu zaměstnavateli by měl poskytnout veškeré informace o Vaší kvalifikaci, znalostech, praxi. Důležité je vyzdvihnout své schopnosti a dovednosti (to co neumíme nebo neznáme nemusí přece nikdo vědět :-)). K podání inzerátu můžete využít stejné odkazy jako v předchozím odstavci. Pomoc známých a přátel Pokud máte spolehlivé přátele či známé a jsou Vám ochotni pomoci sehnat jak ubytování, tak i zaměstnání, máte bezesporu velké štěstí. Velkým kladem také je, že vlastní přátelé Vás určitě nehodí do jámy lvové. Přesto však doporučujeme všechno několikrát ověřit! Důležitý je taktéž základní kapitál; než začnete vydělávat, nocleh a jiné výdaje nejsou zrovna zanedbatelné. 7

8 3. krok A co na to úřady? Před každým dlouhodobějším vycestováním do zahraničí je potřeba navštívit některé instituce. Rozhodující je, zda v době, po kterou budete pobývat v zahraničí budete oficiálně veden/a jako student řádného denního studia, či nikoli. V případě, že jste student, můžete další 3 odkazy vynechat. V jiných případech je nezbytně nutné navštívit následující instituce: Úřad práce Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého Úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Dánska, Irska, Norska, Polska, Slovenska, Švédska, Velké Británie. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců (pokud Vám dříve neskončí podpůrčí doba). Pro transfer těchto dávek je nutné vyplnit formulář E303, dávky pak vyplácí místně příslušný ÚP. Pokud si v tříměsíční lhůtě najdete práci, musíte tuto skutečnost písemně oznámit do 8 dnů příslušnému ÚP v ČR ( em a následně poštou). Podrobné informace získáte opět u poradců EURES Zdravotní pojišťovna Před odjezdem do zahraničí je nutné navštívit zdravotní pojišťovnu. Pro další postup v rámci zemí EU je rozhodující, zda máte práci v zahraničí již dojednanou a smlouvu podepsanou. Pokud zaměstnání nemáte, bude s vámi sepsán záznam Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině, který musí být krytý cestovním pojištěním. Na tento záznam můžete vycestovat na dobu v minimální délce 6 měsíců. Pokud se vrátíte dříve, záznam se stahuje a musíte doplatit pojištění sami. Informujte se, jak se zachovat, pokud práci v zahraničí najdete, případné další formuláře předvyplňte a vezměte s sebou. Pokud již máte v ruce pracovní smlouvu před odjezdem, vyzvedněte si na Vaší zdravotní pojišťovně formulář E 902 o vzniku pojištění v EU. Měli by Vám také pomoci s jeho vyplňováním. Tímto formulářem se odhlásíte ze zdravotního pojištění v ČR, ale zároveň musíte uvést instituci, u které budete v EU pojištěni. Pokud tak neučiníte, budete muset pojištění doplatit. (Do zemí mimo EU se informujte přímo u Vaší zdravotní pojišťovny.) Sociální pojištění Platba sociálního pojištění není prozatím v ČR povinná. Pracovní povolení Nutnost a vyřízení pracovního povolení se liší dle jednotlivých států. Proto pečlivě prostudujte podmínky viz. níže Jednotlivé státy, nebo přímo Nezřídka vyřizuje pracovní povolení zaměstnavatel, k tomu však potřebuje některé Vaše dokumenty a několik týdnů až měsíců času. placená inzerce 8

9 placená inzerce 9

10 4. krok Před odjezdem Jako Před odjezdem je zde míněna dostatečně dlouhá doba potřebná na vyřízení a dovyřízení různých dokladů, dokumentů a formalit. Mezi ty nejdůležitější lze zařadit: Cestovní doklady Při výjezdu do zahraničí se musíte prokázat platným cestovním dokladem. Tím se v rámci EU stává platný občanský průkaz (zjistěte si, zda můžete vycestovat i na Váš typ OP) a platný cestovní pas. Do zemí mimo EU potřebujete platný cestovní pas, pozor, u některých zemí vyžadují jeho minimální platnost. Informujte se na příslušném obecním, městském úřadě nebo magistrátě. Pojištění Informace o zdravotním pojištění v EU, seřazené dle zemí EU www. cmu.cz Centrum mezistátních úhrad. Očkování Před cestou do zahraničí je nutné zkontrolovat přeočkování proti tetanu, dále se do všech zemí západní Evropy, USA a Kanady doporučuje očkování proti břišnímu tyfu, hepatitidě A, B, ETEC (průjmové onemocnění cestovatelů), do Portugalska navíc potřebujete očkování proti žluté zimnici, pokud jste navštívili rizikové oblasti. Na Nový Zéland se mimo již uvedených doporučuje očkovat proti břišnímu tyfu, do Austrálie navíc proti žluté zimnici. Naprosto bezpečně Vám poradí a séra zajistí na Zdravotním ústavu příslušném Vašemu místu bydliště (pozor, očkování musí proběhnout v určitém termínu před odjezdem, doporučuje se 5 až 6 týdnů). Také není na škodu vyžádat si potvrzení o očkování v příslušném jazyce nebo mezinárodní očkovací průkaz. Někteří zaměstnavatelé také vyžadují výsledky negativních testů HIV. Léky Určitě není třeba připomínat, že poplatek za lékaře a léky je v zahraničí ve srovnání s naší republikou poněkud rozdílný. Pokud trvale užíváte léky, domluvte se s ošetřujícím lékařem, určitě Vám vyjde vstříc. Vyžádejte si jejich rozpis a potvrzení, kterému zahraničnímu léku odpovídají. Pokud máte léky, které podléhají zákazu dovozu, je potřeba je deklarovat na celnici při vjezdu i výjezdu ze země. Nezapomeňte také na antialergika. Dále je do lékárničky vhodné přibalit dostatečné množství vitaminů a léky proti nachlazení, na průjem, na zácpu, proti bolestem, kapky do očí a nosu, dezinfekci, také nezapomeňte na náplasti, obvazy a obinadla. Určitě také něco na intimní hygienu. V každé lékárně Vám bezpečně poradí, které léky jsou pro Vás nejvhodnější. Europass - Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce. Europass není cestovní doklad v klasickém slova smyslu (jako např. cestovní pas). Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou, nezaměňujte jej prosím s uznáváním kvalifikací. Europass tvoří 5 dokumentů: Europass - životopis, Europass jazykový pas, Europass mobilita, Europass dodatek k diplomu, Europass dodatek k osvědčení. Pětice dokumentů platí ve všech členských státech EU/EHP na základě dobrovolnosti. Není povinností se jimi prokazovat, zaměstnavatelům však může poskytnout přehledný a srovnatelný doklad o žadateli o práci. Vydáváním Europassu a koordinací všech příslušných aktivit byl v České republice pověřen Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) Národní centrum Europass. Více informací na Peníze Je osvědčené udělat si před odjezdem malý rozpočet, kolik peněz budete potřebovat. Berte v úvahu ubytování, stravu, cestovné, jiné poplatky (někde se požaduje depozit za bydlení) a také kapesné. Do první výplaty bývá daleko. Pokud jedete do zemí, kde ještě neplatí Euro, doporučujeme vyměnit i pár těchto bankovek lépe mincí (nejen vlastní zkušenost - při průjezdu zemí, kde Euro platí Vás nepustí ani na WC). Pokud jste student nebo mládež do 26 let, je možné vyřídit si slevové karty (ISIC, IYTC /ALIVE/, EURO 26), určitě Vám poradí na nejbližším Informačním centru pro mládež, nebo na 10

11 Jízdné Pokud cestujete autobusem, pak doporučujeme koupit si jízdenku zpáteční půlroční/roční otevřenou tzv. OPEN! (A to i na vnitrostátní dálkovou dopravu v cizí zemi, pokud je to možné, některé dopravní společnosti toto zajišťují.) V praxi to znamená, že nemáte pevné datum návratu a pokud se rozhodnete odjet domů, zavoláte za místní poplatek pobočce dopravní společnosti v oné zemi a domluvíte se na vyhovujícím termínu návratu (hovor bude v češtině, nemějte strach). Tento postup skýtá poměrně dost výhod: 1. nemusíte mít odložené peníze na zpáteční cestu 2. zpáteční jízdenka je citelně levnější než 2x jednosměrná 3. pokud se do 1 roku domů nechystáte, je možné lhůtu návratu většinou telefonicky a za velmi nízký poplatek prodloužit (na podrobnosti se informujte v přepravním řádu společnosti), např. Eurolines evropská síť expresních autobusových linek Zavazadla Záleží na Vás, zda jste typ báglový či kufrový, každopádně není od věci pečlivě prostudovat přepravní podmínky společnosti, která Vás veze k cíli. Většinou se toleruje 1 zavazadlo větších rozměrů a 1 příruční. Pokud jich máte více, může se stát, že jej s sebou nebudete moci vzít. Balte uvážlivě, není nutné vézt s sebou celý šatník, a naopak ne každý si může dovolit chybějící věci na místě dokoupit. Vřele doporučuji vzít si s sebou spací pytel (někdy je lepší vlastní spacák než cizí peřiny). Karta X - Je předplacená telefonní karta pro nejoperativnější volání v České republice, do zahraničí i ze zahraničí. Vždy víte, kolik za hovor platíte a to v korunách, částka za hovor se odečítá z konta karty až po spojení s volaným číslem. I ze zahraničí voláte s pomocí českého operátora. Číslo karty můžete sdílet. Více informací na Tuto kartu si mohou držitelé ISIC koupit se slevou ve všech pobočkách GTS int Pracovní smlouva - Doporučujeme předem si zajistit i pracovní smlouvu, abyste předešli nedorozuměním a následným problémům. Pozornost věnujte datům a přesně se domluvte na pracovní náplni a odměně. Je poměrně užitečné si smlouvu nechat přeložit, může se stát, že nerozpoznaná negace či drobnost ve větě úplně změní význam (vlastní zkušenost sama jsem si podepsala, že se vzdávám všech prémií a příplatků a to úplně dobrovolně!). Celnice Při cestě do zahraničí je nutné respektovat nařízení, předpisy a omezení. Omezení se týkají hlavně dovozu a vývozu alkoholu a cigaret (také léků, uměleckých předmětů, zvířat, rostlin ). Respektujte je, jinak se může stát, že Vám ta šikovná stewardka servírovala nejdražší kaviár ve Vašem životě Všechny potřebné náležitosti dovozu a vývozu získáte na místní Celní správě nebo v sekci Život a práce evropského portálu EURES. placená inzerce 11

12 1 KROK k levnějšímu žití Studenti, ať už žijící v České republice nebo jiném státě, většinou mají hluboko do kapsy. Studium s sebou nese neodmyslitelné výdaje, které studenta ničí a připravují ho o možnost si za své peníze (nebo peníze rodičů) více užívat života. Navíc, žijeme v tržní ekonomice a řekněte upřímně víte o někom, kdo by dnes nechtěl vydělat? Chytrý obchodník přizpůsobuje ceny zboží a služeb poptávce, dobré zboží a dobré služby proto mají svou cenu. A to je právě kámen úrazu. Student na jednu stranu nemá moc peněz, ale na druhou stranu, nikdo není tak bohatý, aby kupoval levné věci. Ani student. I on by si určitě raději koupil kvalitní věc nebo službu. Ale víte, co se říká: Bez peněz do hospody nelez (studente). Moc řešení této situace není, ale jedno dobré by tu přeci jen bylo... Stačí jedno rozhodnutí, jeden krok... a vše se může změnit. Žádné odříkání, žádný ostych při vstupu do obchodu nebo sportovního areálu. I studenta mohou obchodníci vítat s otevřenou náručí. Tedy dobří obchodníci, vybraní obchodníci. Dobrý obchodník totiž chápe potenciál a sílu, skrývající se v početné studentské obci, a je proto ochoten nabídnout studentům své produkty či služby za ceny nižší než obvyklé. Ví totiž, že každý student má kamarády a ti mají kamarády a... zkrátka, dobrý obchod není důvod neopakovat. A když to jde navíc tak jednoduše! Hledejte ve svém okolí a při svých cestách obchodníky, kteří poskytují slevu držitelům karty ISIC nebo ALIVE a máte vyhráno! Slevy tak v současné době můžete získat na více než 1100 místech po celé České republice a navíc v dalších 110 zemích světa. A slevy to nejsou ledajaké! Můžete levněji lyžovat v zimních střediscích, levněji se nejíst v restauracích, cestovat, nakupovat, navštěvovat památky, bavit se... Prostě žít! Kartu ISIC (student) vám za pouhých 250 Kč vystaví na více než 90 obchodních místech po celé ČR. Alternativou pro nestudenty do 26 let věku je mládežnická karta ALIVE, kterou je možno získat za stejných finančních podmínek. Aktuální seznam prodejců, informace a přehled všech slev najdete na internetových stránkách Tak žijte! Najdi si svou slevu na placená inzerce 12

13 5. krok Když už jsme tam V tomto stádiu Vám musím blahopřát, nicméně ještě stále nemáte vyhráno. Určitě už víte, že každá ze zemí EU má své podmínky pobytu, podmínky registrace a podmínky pro udělení pracovního povolení. Porušit jakoukoli lhůtu by pro Vás mohlo znamenat trhnutí rekordu v balení kufrů. Veškeré potřebné informace týkající se těchto termínů naleznete u Jednotlivých zemí viz níže, dále podrobněji na Ubytování Pokud máte srdce dobrodruha, začněte hledat až na místě, pokud chcete jet na jistotu, je dobré shánět předem. Ideální je, pokud Vám pomohou přátelé či známí. Jednou z možností je najít ubytování pomocí odkazů na webové stránky viz. (sekce cestování ubytování). Nejčastěji najdete inzerát typu hledáme spolubydlící do bytu (podobné jako studentské byty u nás v ČR), dále je možné pronajmout si vlastní byt (poměrně dražší varianta) nebo pokoj u rodiny (zde se nezřídka předpokládá i menší výpomoc v domácnosti, předem se dohodněte). Také je důležité vědět, zda pronajímatel požaduje za byt či pokoj depozit (vratná částka pro případ škod). Další možností je zarezervovat si pro začátek ubytování v síti mládežnických hostelů (Nezapomeňte, že hostelingovou kartu HIC či rezervaci v hostelu Vám zařídí na všech pobočkách GTS int). Strava V případě stravování platí 1000 lidí, 1000 chutí, takže pokud jste typ buchtový, nezapomeňte přibalit kvasnice v prášku, pokud máte rádi ostré, neobejdete se bez chilli a pepře atd. Na český chleba si asi budete muset nechat zajít chuť. Malý průzkum trhu se zde určitě vyplatí, pokud máte předepsanou určitou dietu tak potom dvojnásob. Většina pracovních míst je bez stravování, nezapomeňte na kuchařku. Pracovní smlouva Jakákoli smlouva či její dodatek by měla být v písemné formě, s aktuálním datem, podepsaná oběma stranami. Smluvně si dohodněte také pracovní dobu, dovolenou (formu a délku), a v neposlední řadě výplatní termín a mzdu + způsob vyplácení. Peníze Se zaměstnavatelem se dohodněte na výši mzdy (za hodinu v případě hodinové mzdy a za jednotku v případě úkolové mzdy) a zda Vám bude mzdu vyplácet hotově, posílat na účet (v tomto případě si budete muset zřídit účet u peněžního ústavu), nebo Vám bude dávat zálohu hotově a zbytek poukáže na Váš účet. Je možné si zavést devizový účet u banky v ČR a platbu poukazovat tam. V tomto případě doporučuji zjistit si poplatky za založení a vedení účtu ve valutách. Taktéž si schovávejte veškeré výplatní listy (abyste v ČR mohli prokázat výši Vaší mzdy v zahraničí, nutné zejména pro Úřad práce). Pojištění Pokud jste zaměstnaní, měl by Vám zaměstnavatel hradit zdravotní i sociální pojištění dle zákonů dotyčné země. Každopádně po návratu do ČR po Vás budou doklady o platbách vyžadovány, jinak by se mohlo stát, že budete muset uhradit celou část dávek zdravotního pojištění jako samoplátce (od r = 970 Kč/měsíc). Finanční nouze Pokud se dostanete do finančních potíží, existuje služba zasílání peněz z a do zahraničí během několika minut a bez použití bankovních účtů. Aktuální informace o podmínkách služby a také o měnách, kurzech a státech poskytujících služby WESTERN UNION získáte na zelené lince: nebo www. intercash.cz. 13

14 1/2 kroku Po návratu domů Vítáme Vás zpět doma! Doufám, že se Vám pobyt v zahraničí zdařil. Teď Vám zbývá vyřídit už jen pár formalit na příslušných úřadech a můžete si oddychnout. Stejně tak, jak jste navštívili některé instituce před odjezdem, kde jste se museli odhlásit, jste povinni v daných termínech se znovu v ČR přihlásit. Úřad práce Pokud se ze zahraničí nevracíte rovnou do pracovního procesu, dá se předpokládat, že Vaše kroky povedou na úřad práce. S sebou rozhodně budete potřebovat doklad o zaplacení zdravotního a sociálního pojištění v zahraničí a formulář E 301 (s vyplněním Vám pomohou na ÚP). Nezapomeňte na doklady o Vašem zaměstnání, aby Vám mohly být vypočítány podpůrčí dávky. Zdravotní pojišťovna Pokud jste ukončili výdělečnou činnost v jiném státě EU nebo EHP a neberete z tohoto státu žádné dávky, odvozené z předchozí výdělečné činnosti, podléháte předpisům o zdravotním pojištění země bydliště (ČR). Tuto skutečnost musíte neodkladně ohlásit Vaší zdravotní pojišťovně a dokladovat výdělečnou činnost a účast v systému zdravotního pojištění jiného státu EU/EHP. Pokud takto doložíte, nebude po Vás vyžadováno doplacení pojistného do českého systému zdravotního pojištění i za dobu kratší než 6 měsíců. Vrácení daní Pokud jste pracovali v zahraničí a řádně platili daně, existuje možnost refundací daně z příjmů ročně všem, kteří pracovali v USA, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Rakousku, Nizozemí, Německu, Japonsku a Austrálii. Pracovníci společnosti neustále sledují změny v mezinárodních daňových zákonech tak, aby byli schopni zajistit maximální možnou refundaci. Více Uznání kvalifikace Pokud jste dosáhli v zahraničí určité kvalifikace a chcete si ji nechat uznat, postupujte jako v Kroku č.1 kvalifikace. Uznávacím orgánem oprávněným rozhodnout v konkrétní věci o uznání odborné kvalifikace je Ústřední správní orgán České republiky, do jehož působnosti regulované povolání náleží nebo jehož působnost je regulovanému povolání nejbližší. Podrobné informace najdete na - viz. uznání odborných kvalifikací. placená inzerce 14

15 Na co určitě nezapomenout Zanechte na sebe kontakt Tímto je myšleno zanechat příbuzným na sebe kontakt ve formě telefonního čísla, které v zahraničí používáte, adresu, na které se zdržujete, popřípadě kontakt na Vašeho zaměstnavatele. Nemusí se zrovna stát nic Vám, ale třeba Vaší rodině v ČR. Pro velmi elegantní telefonické spojení slouží Karta X, viz Krok č. 4 Před odjezdem, nebo Nechejte si od všeho co podepisujete vyhotovit kopii Abyste předešli případným nedorozuměním, je dobré mít od všeho co podepisujete kopie. Budete tím mít ucelený přehled co jste podepsali, čemu jste zavázáni a co naopak nesmíte. Rovněž nepodepisujte nic, čemu pořádně nerozumíte (pamatujete na mnou podepsaný dodatek, že se vzdávám prémií a odměn ). Veškeré smlouvy, dodatky, dohody si nechte vystavit písemně Tímto je myšleno cokoli, co je pro Vás směrodatné a čím se máte řídit, neboť co je psáno, to je dáno. Samozřejmě, že je upřednostňována písemná forma všech dokumentů, ale obrazně řečeno, může Vám velmi pomoci i dohoda napsaná na svačinovém papíru, pokud má samozřejmě všechny náležitosti (podpis a aktuální datum). Uschovejte veškeré dokumenty Může se stát, že po návratu do ČR nebudete schopni doložit, kde jste se určitou dobu zdržovali a co jste dělali. Pak budete nuceni zaplatit dlužnou částku na pojištění atd. Taktéž se může vyskytnout problém s úřady v cizí zemi. Vyplatí se schovat jakýkoli dokument, byť by se Vám zdál nedůležitý. Může Vás ušetřit spousty problémů. Czech Direct Pomocí této služby lze ze zahraničí přihlašovat hovory na účet volané stanice přímo prostřednictvím operátora mezinárodní ústředny společnosti Český Telecom. Podmínky a spojovací čísla viz níže u Jednotlivých států nebo cz. Upozornění Pokud se dostanete do opravdu závažných potíží, v prvé řadě kontaktujte své příbuzné a známé. V případě ztráty dokladů, krádeže, vážné nemoci či úrazu, uvěznění atd. kontaktujte zastupitelský úřad, kontakt viz. níže. Nikdy nikomu nesvěřujte cestovní ani jiné doklady!!! Také si dejte pozor abyste nesměšovali agentury zaměřené na studentské programy typu WAT nebo Intership s klasickými zprostředkovatelskými agenturami (ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. není možné, abyste za zprosředkování práce platili). spolehlivost rychlost pohodlí Mezinárodní převody peněz nabízíme svým klientům již více než 130 let. Peníze vždy doručíme jen správné a oprávněné osobě. Peníze lze vyzvednout již několik minut od jejich odeslání. Díky nejnovějším technologiím zajišťujeme rychlé převody peněz mezi více než 198 zeměmi na celém světě. Klienti Western Union mohou navštívit jednu z našich provozoven na celém světě. K těmto převodům není třeba žádný bankovní účet. Službu poskytuje: Intercash s.r.o., Palackého 15, Praha 1, ičo: , tel placená inzerce 15

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující Práce v Anglii Není potřeba vízového povolení. V současné době pokud budete chtít pracovat v Anglii tak si musíte v Anglii vyřídit WRS. WRS - Worker Registration Scheme je pracovní povolení, které vám

Více

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kreuzplatz 20 8008 Zürich, Schweiz 044 933 07 33 Fax: 044 932 52 03 info@pazdera.ch www.pazdera.ch Kapitoly článku Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Centrum mezistátních úhrad OBSAH I. Úvod........................................

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Vážení zájemci, právě se vám dostává do rukou katalog au pair a pracovních pobytů v zahraničí STUDYLINE, ve kterém najdete širokou nabídku au pair programů a studijně pracovních a pracovních programů.

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Vaše Evropa Vaše práva

Vaše Evropa Vaše práva Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vnitřní trh a služby Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney Austrálie studium práce cestování Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.australie-studium.cz Obsah Strana em 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Splňte si sen, odjeďte do Austrálie! 3 Co můžete v Austrálii

Více

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty

Austrálie. zéland. & Nový. jazykové a studijní pobyty Austrálie & Nový zéland jazykové a studijní pobyty Mapa našich jazykových a studijních pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu Perth Cairns Melbourne Sydney Brisbane Gold Coast Auckland Slovo úvodem Milí

Více

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney Austrálie studium práce cestování Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.australie-studium.cz Obsah Strana em 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Splňte si sen, odjeďte do Austrálie! 3 Co můžete v Austrálii

Více

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři,

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, ŠANCE NEVRÁTIT SE Václav Havel kdysi řekl. Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce

Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Je dobré mít cestovní pojištění vždy po ruce Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Přehled pracovních programů v zahraničí 3 Pracovní programy (obecné informace) 4 5 Pojištění 6 Pracovní pobyty

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více