Přinášíme změnu do lidských životů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinášíme změnu do lidských životů"

Transkript

1 Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice tel Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu žně Představení misionáře v Bosně a Hercegovině Davida Symona Profesionálové Božího království tentmaking Svědectví Jirky Dohnala

2 Za co se modlíte, když jde o misii jiným národům? an k e t a Jiří Jedlička pastorační a misijní pracovník CB v Třebíči Aby mohli lidé poznat pravého Boha a mohli ho v bezpečí uctívat. To je ohledně evangelizace a ohledně pomoci, což je pro mne taky misie. Aby naše pomoc byla moudrá a dorazila k těm, kdo ji opravdu potřebují. Aleš Cichy ekonom Břetislav Dršťák Jaroslav Šelong zaměstnanec sboru AC Havířov pastor sboru Agapé Český Těšín V případě misie v Rovinji (Dohnalovi) za zdraví pro celou rodinu a hlavně Jirkovo zdraví, za růst sboru v Rovinji a dostatek zralých křesťanů v tomto sboru, za jednotu pastorů v Chorvatsku a v případě misie v Indonésii se modlím za zdárný překlad Nového zákona do místního jazyka a za to, aby Kuba s Barčou byli světlem a příkladem místním lidem. Bohuš Sikora Mimo jiné konkrétní potřeby na misijním poli se modlíme za průlom v muslimských částech světa. Dušan Cupal fotograf Když jde o misii? Za finance, aby na ni bylo, lidi, kteří na ní jsou, a aby byli další, za konkrétní místa, kam jít. pastor sboru AC Ostrava Modlím se konkrétně za Saharu, už delší dobu vnímám, že bych se měl na tuto oblast více zaměřit. Původně tam do 3. století panovalo křesťansví, časem tuto oblast obsadil islám. Modlím se tedy za obnovu křesťanství, aby tam přišla plnost Božího království a volnost hlásání evangelia. Pavel Čep pastor sboru AC Kroměříž Karel Fridrich Jana Horská AC Jihlava Milan Ivan slovenský sinolog Za misiu sa modlím málokedy. Viac-menej výhradne vtedy, ak ide o človeka, ktorého poznám aj osobne a viem o konkrétnej potrebe. Prečo? Neviem. Pavel Bubik zástupce pro logistiku AC No určitě za Bílovec a za romskou práci v našem regionu obecně. Ze zahraničních za muslimský svět a konkrétněji asi oblast kolem státu Izrael. Ari Rocklin pastor AC Hustopeče Modlím se za zasažení a obrácení těch, ke kterým misie míří. Jako sbor jsme zaměřeni na Izrael, modlíme se, aby lidé více poznávali Boha, byly příležitosti pro evangelizace. Podporujeme také zakládání romských sborů v Čachticích. V současné době se modlím převážně za Sýrii, kde je tzv. válečné ohnisko. Modlím se za obnovu církve z dřívějších dob namísto válčení a vraždění. Aby se evangelium šířilo a zasáhlo co nejvíce lidí. Modlím se také za projekty Nehemia, za Afriku, službu Reinharda Bonkeho a Davida Kolendy. Jsem vděčný za zasílání aktuálních zpráv a potřeb, můžu se tak zapojit modlitbou. Momentálně se modlím za stavbu školy v Tanzanii a pokračování práce s tamními dětmi. ředitel Global Opportunities Modlím se modifikovanou modlitbu, která souvisí s Pavlovým přístupem k misii, kdy se na svých misijních cestách živil jako ten, kdo profesí šije stany (anglicky tentmaker). Modlím se tedy takto: Pracovních míst je mnoho, ale tentmakerů, kteří by se o ně ucházeli, je málo. Proto prosím Pána žně, aby vyslal tentmakery na svou žeň. inzerce Centrum pojištění, odborníci na Vaší straně Informační zpravodaj Nadačního fondu Nehemia o evangelizaci a misii NEHEMIA INFO Ročník 12 číslo 48 Duben červen Redaktor David Říman Jazyková korektura Renáta Ochmanová Grafika Vladimír Ochman Překlady Nikola Hájková a Jiřina Jírová Adresa redakce Nehemia Info Selská Havířov - Bludovice Česká republika Telefon Ředitel Vedoucí kanceláře Účetní Asistentka Web Facebook facebook.com/nehemiacz Flickr NehemiaCZ

3 modlitby Již dlouho se modlíme za misii a vnímáme vedení od Pána Boha, abychom pro rok 2014 reagovali na Ježíšova slova, ve kterých nás vyzývá, abychom se k Němu velmi konkrétně modlili. Chtěli bychom vás poprosit, zda byste byli ochotni se k této výzvě letos připojit a věnovali jednou měsíčně modlitbu k Pánu žně, na základě verše z Lukášova evangelia, 10. kap., 2. verše: Řekl jim: Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. Modleme se k Pánu žně! Jen jednou za měsíc? Připravili jsme vám jako jednotlivcům, modlitebním skupinkám i sborům podklady pro 3 modlitby za měsíc, které chceme směrovat k Pánu žně, české církvi, nezasaženým národům a pronásledovaným křesťanům. V každém měsíci bychom se modlili 3 modlitby: 1. za pronásledované bratry a sestry v určité zemi 2. za vybraný nezasažený národ 3. za určité misijní téma související s českou církví V této souvislosti jsme také vytvořili modlitební záložku, kterou si můžete stáhnout z a pokud nám napíšete na zařadíme vás do seznamu modlitebníků a modlitby vám budou zasílány em. Pár pomůcek k modlitbám Modlitební záložka s tématy na celý rok je ke stažení na našich stránkách v sekci Modlitby za misii. V případě zájmu vám tuto záložku můžeme poslat vytištěnou. Powerpoint prezentace ke stažení pro modlitby ve vašem církevním společenství najdete vždy v sekci Modlitby za misii na našich stránkách ke každému měsíci. Modlitby za misii a národy na internetu Chceme vidět národy proměněné křesťanskou láskou a praktickou pomocí. To je vizí Nadačního fondu Nehemia. Když se Ježíš po vzkříšení zjevil v Galileji apoštolům, řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny, až do skonání tohoto věku. Mt 28,18-20 Jsme vděční za ty, kterým hoří srdce pro lidi, nezasažené národy, usilovně pracují na tomto díle, nebojí se a jdou, kam je Pán Bůh posílá. Tato služba není snadná, misionáři čelí spoustě tlaků, výzev, nebezpečí, protivenství, fyzickému i psychickému vyčerpání a řadě dalších problémů. I to je součástí misie. Misionáři potřebují jak praktickou, tak modlitební podporu nás ostatních. Stejně tak je velmi důležité se již modlit za národy, země, kam misionáři směřují. Věřím, že často díky modlitebním zápasům a půstu Pán Bůh připravuje půdu a otevřená srdce ke slyšení evangelia. Máme ve světě bratry a sestry, kteří nemají takovou svobodu a možnosti jako my. Jsou neustále pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, čelí fyzickému násilí a často jsou i usmrceni. Modleme se jako jednotlivci i církve za misii, podpořme je, buďme jim oporou. Vyprošujme milost a pokoj. Dobrým zdrojem inspirace mohou být internetové informační servery, které se věnují modlitbám za misii, nezasaženým národům a pronásledovaným křesťanům. Naleznete na nich aktuální modlitební potřeby z konkrétních zemí, národů, domorodých kmenů apod. Pro příklad uvádíme dva internetové zdroje: JOSHUA PROJECT Joshua Project je organizace, která se snaží upozornit na lidi různých etnických skupin doposud nezasažených evangeliem nebo na národy s nejmenším počtem Kristových následovníků. Udržuje databázi nezasažených národů, jež je řazena abecedně podle země a jazyka. OPEN DOORS Open Doors je mezidenominační pomocná organizace, která se snaží podporovat pronásledované křesťany ve více než 60 zemích, kde je křesťanství zcela zakázáno nebo utlačováno vládou. Je také zapojena do distribuce Biblí, literatury, nahrávek, různých školení a vysílání misionářů. Martina Kubiczková 3

4 P ř e d s t a v e n í na š i c h n o v ý c h misionářů Setkání s Ježíšem pro studenty a mladé lidi v Bosně a Hercegovině Záchrana Úvodem Jak naše práce vypadá Zdravíme vás z Banja Luky, z Bosny a Hercegoviny! Jmenuju se David, jsem z Prahy a v Banja Luce působím od r Moje žena Irena je ze Záhřebu v Chorvatsku a do Banja Luky se přestěhovala po svatbě v r Poznali jsme se na fakultě při studiu jihoslovanských jazyků. Jsem původně z ateistické rodiny a po svém obrácení v 18 letech mi Bůh začal dávat lásku pro lidi z bývalé Jugoslávie. Jezdil jsem do Bosny, Srbska, Makedonie, Kosova na krátkodobé misijní výjezdy během studia a po skončení a poslechnutí Božího povolání jsem vyjel do Bosny pracovat dlouhodobě. Pevně věříme, že studenti jsou v poválečné Bosně cílovou skupinou, na kterou je potřeba se zaměřit, protože jsou novou generací a budoucími vedoucími ve své společnosti. Modlíme se a usilovně pracujeme na tom, aby co nejvíce místních Srbů, Bosňanů a Chorvatů vydalo svůj život Ježíši a žilo život plný integrity v souladu s biblickými principy. Naše práce je pionýrského charakteru, jedná se zejména o evangelizaci, ale také učednictví obrácených studentů. Vedeme studentské skupinky a povzbuzujeme studenty, aby začínali skupinky vlastní. Kromě toho máme řadu aktivit, které nám umožňují seznámit se se studenty, a také jim pomáhame prakticky. Kde a s kým pracujeme Banja Luka je druhé největší město v Bosně, přibližně 8 hodin jízdy autem na jihovýchod od českých hranic. Je fascinující, jak jiná Evropa se nachází tak blízko nás a jak je ještě pořád nezasažená pro Ježíše. Ve skoro dvěstěpadesátitisícové Banja Luce je zhruba 50 evangelikálních křesťanů. Jsme s Irenou zapojeni v místním sboru Protestantska crkva Hrišćanska zajednica, náš vysílající sbor v ČR je Apoštolská církev, sbor Bez hranic Praha (pastor Stašek Bubik). Pracujeme skrze organizaci IFES (International Fellowship of Evangelical Students), v ČR známé jako Univerzitní křesťanské hnutí, v Bosně Evanđeosko udruženje studenata. Za co jsme vděční a za co se modlíme Modlíme se za růst Božího království v Bosně a Hercegovině. V příštím období ( ) bychom rádi viděli naše studenty růst a chtěli bychom jim dávat prostor vést. Rádi bychom viděli nové studenty, jak se obrací ke Kristu. Modlíme se za více dlouhodobých pracovníků a za to, aby naše práce byla požehnáním a povzbuzením lidem v našich vysílajících zemích, v Chorvatsku a v České republice. Irena a David Symonovi David Symon se stal oficiálním misionářem pod záštitou NF Nehemia. Pokud se rozhodnete tohoto mimořádného služebníka a jeho službu podpořit, můžete tak udělat odesláním jakékoliv finanční částky na bankovní účet /2060 s použitím variabilního symbolu Banja Luka je univerzitní centrum s studenty HIV pozitivní narkomanky Podivuhodný příběh Taťány Žuravljovové, vyprávějící o zázracích a milosti našeho Boha ve městě Krivém Rogu Když jsem Taťánu uviděl poprvé, bylo velmi smutné dívat se na ten obraz. Bylo to v nemocnici, kde jsem spolu s bratřími kázal evangelium. Přede mnou ležela mladá žena ve velmi těžkém stavu. Lékaři ji připravovali k operaci. Jednu nohu měla až po koleno černou, takže ji čekala amputace. Ve tváři Táni jste mohli číst všechny hrozné následky nemorálního, bezbožného života: alkohol, drogy a později se vyjasnilo, že je nemocná AIDS. V jejích očích jste mohli číst tichou prosbu: Pomozte mi. Povídali jsme si s ní o Ježíši a potom se s ní modlili za její spasení a uzdravení. Bůh pro Táňu udělal obrovský zázrak. Nohu jí nakonec nemuseli amputovat a ona může chodit. Bůh ji také vysvobodil od 20 let dlouhé závislosti na drogách. Uzavřela s Bohem smlouvu a nyní svědčí v nemocnicích podobným lidem jako byla ona sama. Nedávno se Táňa zapsala do křesťanského kurzu znakové řeči, protože má mnoho známých a sousedů, kteří jsou hluchoněmí. S některými z nich vyrůstala a velmi jim touží zvěstovat evangelium. Když se dívám na život Táni, podivuji se nad proměňující mocí Boží lásky. Kdysi společností odepsaná umírající narkomanka je dnes horlivou křesťankou nadšeně zvěstující evangelium. Kudy chodí, tam přemýšlí, jak pomoci ke spasení lidem, kteří ji obklopují. Kdysi beznadějný případ se dělí o nalezenou naději. Ačkoliv je i nadále vážně nemocná, radostně slouží svému Pánu. Konstantin Melnik 4

5 Bůh jim otevřel dveře Rozhovor s Tomášem Hasmandou o jeho službě v Krivém Rogu U prostřed ukrajinských revolučních dnů se Tomáš Hasmanda spolu s dalšími třemi muži vypravil do Krivého Rogu, aby podpořili tamní letniční církev v její službě. Pro Ukrajince, čelící mnoha hrozbám, byla jejich přítomnost velkým povzbuzením, že na ně jejich sourozenci na západě myslí. Sloužili spolu s nimi HIV pozitivním dětem v nemocnici i těžce nemocným dětem v tuberkulózním dispanzeru. Navštívili misijní práci mezi Romy v Pjatichatkách. Účastnili se charitativního oběda pro chudé seniory. S velkou odezvou se setkal Tomášův seminář pro muže i jeho služba na nedělních bohoslužbách. Jirka Hanák se Tomáše zeptal, co ho na těchto projektech tolik přitahuje. Proč takto aktivně podporuješ projekt v Krivém Rogu? Řeknu jen dvě nejdůležitější slova: důvěra a vykazatelnost. Co se ti na spolupráci se sborem v Krivém Rogu nejvíce líbí? Je postavená na vztahu. Oni nezištně slouží těm nejpotřebnějším, kteří na Ukrajině jsou, a Bůh jim otevřel dveře tam, kam se ostatní nedostanou. Je nesmírně vzrušující být součástí tohoto zázračného Božího jednání. Na Ukrajině mě zarazil kontrast, jak velké jsou rozdíly mezi bohatými a chudými. Na jedné straně lidé, kteří si mohou dovolit prakticky vše, a na druhé straně lidé naprosto závislí na pomoci ostatních. Rozdíl oproti České republice je obrovský. K čemu je vám léčebna pro vážně nemocné, která nemá peníze na léky nebo pleny pro děti. Pavol Lezo C Valašské Meziříčí A (účastník misijního výjezdu) Co tě teď naposled nejvíce zasáhlo v Krivém Rogu? Malí čtyřletí a pětiletí kluci v tuberkulózním dispanzeru. Když jsme se jim věnovali, jejich největší zábava spočívala v tom, že mě s úsměvem okopávali a mlátili. Slyšel jsem v tom úpěnlivé volání o pozornost. Je tu někdo, kdo by mě mohl mít rád? Kosťu Melnika znáš už spoustu let. Co bys o něm řekl? Nesmírně vydaný služebník. Je to pastor nastupující generace, která je obrovskou nadějí pro letniční církev, že se posune do nových věcí. Z nesmělého kluka vyrostl zralý služebník, jehož silným rysem je láska k lidem a velká pokora. Ti, kteří stojí kolem něho, v něm rozeznali Boží povolání, takže stále více roste jeho vliv v rámci celé letniční církve. Přitom ve svém srdci je to stále ten prostý kluk, ale vyrostl a získal vliv, který ještě hodně poroste. Něco podobného vidím i u Danuty (Konstantinova manželka). Jsou velmi citliví a mají zvláštní rovnováhu. Mají úctu k tradici a historii svojí církve, ale zároveň se nebrání novým výzvám. Je jiné slyšet o projektech v Krivém Rogu, a vidět je na vlastní oči. Člověk si najednou uvědomuje závažnost situace, ve které ti lidé slouží. Jejich pomoc má obrovskou cenu. V mnohém se čas na Ukrajině zastavil. Stát se o potřebné absolutně nestará. O to cennější je služba těchto vydaných křesťanů. Na všem, co dělají, je vidět, jak moc milují Ježíše a lidi okolo sebe. Byli jsme tak daleko od domova, ale přitom si připadali, že jsme doma mezi svými. Během výjezdu jsem si také uvědomil, jak velké možnosti oproti ukrajinským máme. Otázkou je, zda je dokážeme využít. Oni jsou schopni z mála vytěžit maximum a to pro nás někdy může být zahanbující. Pavel Řepka C Valašské Meziříčí A (účastník misijního výjezdu) 5

6 Misijní výjezd na Ukrajinu v revolučním období T ento článek jsem napsal jako zápis ze dvou misijních výjezdů na Ukrajinu, které proběhly v době, kdy začaly na Ukrajině demonstrace, které vyvrcholily únorovým krveprolitím. Týká se dětí v dětských domovech a také v nemocnici, kde probíhá misie a péče o děti ve velké potřebě. Lila se dočkala Lila do našeho dětského domova v Kyjevě přišla, když byla dívenkou. Pamatuji si na naše první setkání v červnu 2007, které proběhlo na táboře Ostrov pokladů v Kyjevě. Tehdy devítiletá Lila byla velmi oblíbená a skromná dívenka. Šest let žila v našem dětském domově. Mnohokrát jsme spolu při čaji mluvili na různá témata, ale to nejdůležitější, o čem jsme často hovořili, bylo, že chce mít rodiče, kteří ji budou milovat a dají jí domov, péči, bezpečí a budoucnost. Čím více jejích kamarádek bylo adoptovaných, tím více i ona toužila po rodině. Dokonce se již našla jedna rodina, která ji chtěla adoptovat, Lila je několikrát navštívila, dokonce jim začala říkat mami a tati, ale z nějakých důvodů se adopce nezdařila. Na konci roku 2012 jsem s ní mluvil, jestli jí Pán nechce dát jinou, novou rodinu. Lila to nesla velmi těžce, často plakala, ale Pán ji utěšil a poslal za ní nové rodiče. Hned si padli do oka a Lila se znovu začala usmívat. Noví rodiče hned začali vyřizovat dokumenty k adopci a v prosinci byla Lila adoptována. Při mém příjezdu šla zrovna s novými rodiči, a když mě uviděla, běžela ke mně, objala mě a řekla, že mě musí rodičům představit. Jsou to nádherní lidé a věřím, že Lila bude žít v požehnané rodině. Nikita a Vika V prosinci jsem se rovněž rozloučil s malým Nikitkou a jeho starší sestřičkou Vikou. Pamatuji si na ten den, kdy ho loni v únoru sestra Světa s manželem Pavlem přivezli velmi nemocného z dětské nemocnice. Byl bledý jako stěna, malinký a slaboučký, ze všeho mu bylo špatně, ale po pár dnech, kdy jsme se za něj modlili, začal Nikita ožívat, měl stále větší hlad, byl k neudržení, skákal, běhal a snažil se starší děti napodobovat. 6 Často jsem si s Nikitou hrál a jednou, když jsem do domova přijel, běžel ke mně a křičel: Táta, táta, a skočil mi kolem krku. Když jsem v únoru přijel do domova a zašel do této rodiny, byl tam klid a trochu smutno, malyši už tam nebyli. Díky Bohu se ale našla milující rodina, která Viku a Nikitu adoptovala. Dar z Nehemie Děti přicházejí a odcházejí, někdy se s nimi stačím jen seznámit a při další mé návštěvě se dovídám, že už byly adoptovány. Díky Bohu za lidi, kteří v podobě maličkých přijímají do svých domovů Krista. Protože do domova přišlo mnoho nových dětí a děti žily v Centru ve stísněných prostorech, bylo potřebné zrekonstruovat celé jedno patro v domově rodinného typu. Díky Bohu přišly peníze z Nehemie v pravý čas. Za tyto peníze se nakoupily postele a povlečení. Služba v dětské nemocnici v Apostolovu Přibližně před čtyřmi roky se ukončil polévkový projekt pro bezprizorní děti v Apostolovu. Tehdy do křesťanského klubu docházelo každý den okolo 15 dětí. Když se prodal dům, ve kterém se děti scházely, začaly děti docházet do sboru na dětskou besídku. Sestra Natálie, která za polévkový projekt zodpovídala, má srdce, které bije pro ztracené lidi. Stará se o bezdomovce, kterým nosí chleba, a navštěvuje chudé a staré lidi v nemocnici. Před třemi roky začala navštěvovat děti v místní dětské nemocnici. Zjistila, že děti, které delší dobu leží v nemocnici, zůstávají ve svých pokojích, protože nemají žádnou hernu. Natálie našla jednu místnost, která kdysi hernou byla, ale protože nevyhovovala, byla uzavřena. Poprosila vedení dětské nemocnice, jestli nadace Balzám, která spadá pod sbor Pavla Goluba, může tuto místnost opravit a dát dětem do užívání. Sborovníci místnost opravili, vymalovali, vsadili nová okna a položili lino. V listopadu se začalo s rekonstrukcí dvou pokojů pro HIV pozitivní děti. Byly to nejhorší pokoje, ale vyměnila se okna, dveře, podlahy, dodal bojler na teplou vodu, vymalovaly se stěny a dal nový nábytek spolu s novými postelemi. Když jsme s Pavlem Golubem do nemocnice přišli, vrchní sestra už nás očekávala, aby nám ze srdce poděkovala a sdělila všechny nové zprávy a abychom navštívili a pomodlili se za malou Viku, která je sirotkem. Nakonec jsme měli čas si sednout a popovídat s dětmi a jejich rodiči. Chtěl bych vám poděkovat za vaše modlitby a finanční podporu služby Pavla Goluba, za podporu dětí v dětském domově Otčij dom a rovněž za podporu mé služby. Modlete se prosím i nadále za všechny projekty, které Nehemia na Ukrajině podporuje, a rovněž za velmi složitou situaci, která na Ukrajině panuje. Bůh Vám žehnej Vašek Bednář misionář na Ukrajině a na Balkáně Pokud vám osudy dětí nejsou lhostejné a máte touhu podílet se na jejich záchraně pro Boží království, můžete s námi jet sloužit dětem do dětských domovů na Ukrajině, modlit se za milost pro děti z dětských domovů a za misijní výjezdy na Ukrajinu. Finančně můžete práci Vaška Bednáře podpořit na číslo účtu Nehemia /2060 s použitím variabilního symbolu 2101.

7 Plánovaný misijní výjezd do od misionáře v Chorvatsku Jirky Dohnala Moji milovaní bratři a sestry, po pár dnech se ozývám, jak jsem slíbil. Se mnou je vše OK, trávení se vrací pomalu do normálu. Trochu mi v posledních dnech mokval ten řez od operace. Ale podle našeho rodinného lékaře je to normální. Řekl, že mám klidovat a každý den ránu převázat. Teď bych s vámi rád sdílel, co jsem prožil. To, co se mi přihodilo, a to, jak se zpráva o mém onemocnění a operaci šířila od člověka k člověku a od sboru ke sboru a mobilizovala modlitebníky napříč všemi denominacemi, kteří se horlivě modlili a mnozí i postili za mne a mou rodinu, a to nejen v Česku a Chorvatsku, ale i mnoha dalších zemích, mě velice zasáhlo a dojalo. A taky ke mně skrze to Pán mluvil. Viděl jsem a na vlastní kůži prožil, jak ohromnou moc má horlivá modlitba svatých. Když přišel den mé operace, ani na vteřinu jsem nepocítil strach. Opravdu ani závan. Jako bych ani neměl jít na operaci, ale na procházku do parku. Měl jsem takový pokoj, jaký jsem ještě nezažil. A po operaci, když jsem se probral z narkózy na jednotce intenzivní péče, jsem měl neuvěřitelné obecenství s Bohem. Okolo mé postele byly nějaké neviditelné bytosti. Neviděl jsem je, ale jasně cítil jejich přítomnost. Každá z nich vyzařovala nějakou ušlechtilost, vznešenost, útěchu a přijetí, jaké jsem doposud nezažil. Cítil jsem se v takovém bezpečí, tak milován, přijat, utěšen a důležitý (zní to blbě, ale tak to bylo). Mou myslí proudily úžasné myšlenky a já jsem si je tak strašně moc chtěl zapamatovat. Ale zapamatoval jsem si bohužel jen část. Napůl jsem ležel a napůl seděl, napojený na kapačky a přístroje, a jen jsem polohlasně mluvil s těmi bytostmi: No to je úžasné... Fakt je to tak?... Uf, to je neuvěřitelné... To je nádhera... To snad ani není možné! Sestra si myslela, že blouzním nebo co. A já přitom byl tak šťastný a utěšený. Jsem si jistý, že tohle všechno bylo výsledkem modliteb vás všech. Viděl jsem, že to volání do nebe, ten žár, tu vlnu modliteb v našich srdcích stvořil sám Pán, a byla by veliká škoda, kdyby to z našich srdcí vyvanulo. Přál bych si, aby každý služebník a služebnice Boží mohli mít takovou masovou a mocnou modlitební podporu, když se dostanou do smrtelného nebezpečí. A ještě lépe než se dostanou do smrtelného nebezpečí. Že se služebníci a služebnice do smrtelného nebezpečí dostávat budou, je zřejmě nevyhnutelné. Stačí se podívat na život apoštola Pavla. Bojoval se šelmami v Efezu a mnohokrát za život si nebyl jist vlastním životem. 2. Korintským 11,23 27:...Hojněji v těžkých pracích, hojněji ve vězeních, nad míru v ranách, častokrát v ohrožení života. Od Židů jsem pětkrát dostal čtyřicet ran bez jedné, třikrát jsem byl bit holí, jednou kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem strávil na širém moři; častokrát na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního kmene, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratřími; v těžké práci a v úsilí, často v nočních bděních, o hladu a žízni, často v postech, v zimě a nahotě. Přál bych si však, aby za každým sluhou a služebnicí Boží stála taková mocná armáda, jaká stála a doufám, že i nadále bude stát při mně. Je mi jasné, že některé bitvy tady bez vašich modliteb nevybojujeme. Jsme prostě na vašich přímluvách závislí. Můžu se jen ztotožnit s tím, co napsal apoštol Pavel po své největší duchovní bitvě, která ho potkala v Asii. Dovolím si ten text pozměnit. 2. Korintským 1,8 11: Nechci, bratři, abyste nevěděli o mém soužení, které mne potkalo v Chorvatsku; dolehlo na mne nadmíru těžce, nad moji sílu, takže jsem si zoufal, až jsem i pochyboval o svém životě. Sám v sobě jsem však měl ten rozsudek smrti, abych nespoléhal na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé; on mne vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; v něho jsem složil svou naději, že ještě znovu vysvobodí, když i vy nám budete pomáhat modlitbou, aby za nás mnozí děkovali kvůli daru milosti, kterého se nám dostalo skrze přímluvy mnohých. Jakutska Již delší dobu v Nehemia vnímáme silnou touhu vyjít vstříc k nezasaženým národům. Před třemi lety jsme získali několik kontaktů na Sibiři. Z nepřeberného množství míst možné spolupráce nám zasvítilo Jakutsko. Země 40x větší než ČR, kde žije pouhý milion obyvatel a z toho pouhá polovina rodilých Jakutů. Lidé, kteří potřebují slyšet zvěst evangelia, národ spoutaný šamanismem, alkoholismem a beznadějí. Od 9. do 25. června navštívíme postupně šest měst: Usť-Kut, Vitim, Lensk, Mirnyj, Oljokminsk a Jakutsk, kde pracuje hrstka misionářů. Plánujeme je všechny navštívit a navázat dlouhodobou spolupráci, a pomoci jim tak v jejich pionýrské práci. Přesně zde vidíme potenciál pro českou církev, jak pomoci zasáhnout nezasažené. O možnostech, jak se zapojit do práce v Jakutsku, vás budeme informovat bezprostředně po návratu v Nehemia Info. Pokud máte touhu podpořit misijní výjezd do Jakutska, použijte prosím číslo účtu /2060 s uvedením variabilního symbolu Z nasbíraných prostředků budou pokryty náklady na cestu a ubytování na Sibiři. Děkuji vám všem, že jste stáli v Duchu po našem boku v této zkoušce, a svěřujeme se i nadále vašim modlitbám. Vaši v Kristu Jirka & Káťa, Terezka, Matyáš, Martin Misijní práci rodiny Dohnalových můžete podpořit modlitbou, finančně anebo oběma způsoby. Finanční podporu jejich práce můžete směrovat na bankovní účet /2060 s použitím variabilního symbolu

8 Bohunka mezi Peršany pohledem Stanislava Bubika B udu vám dnes povídat o jedné velmi vzácné ženě, říkejme jí z bezpečnostních důvodů Bohumila. A mimochodem první věc, kterou se o ní můžete dozvědět, je to, že je opravdu Bohu milá. Poznal jsem ji před mnoha, mnoha lety, věkem by mohla být takřka mojí mámou, ale energie má mnohem víc než já. Není dokonalá, ale kdo z nás je? Někdy se bojí věcí, které jsou před ní. Já se ale bojím lidí, kteří se ničeho nebojí. Ve svém životě udělala mnoho skvělých věcí. Vychovala dva úžasné syny, vedla úspěšnou firmu, přivedla desítky lidí k Ježíši, ale o to mi dnes nejde. Bohunka, o které vám dnes vyprávím, se setkala s Ježíšem. Má s ním neuvěřitelný vztah a někdy, když začne o Ježíši vyprávět, tak vám z toho jde hlava kolem. Ono se ale není čemu divit, Ježíš je Bůh a popisovat Boha není vůbec jednoduché. Bohunka je tou osobou, o které víte, že žije s Ježíšem, a její život je nakažlivý. Kdekoli je, tak to lidé od ní chytnou. Je to jako velmi nakažlivá nemoc, šíří se to velmi rychle. Ano, Bohunka neumí mlčet o tom, s kým se setkala. Věřím, že je člověkem, který má dar osobní evangelizace. Nedělá nic zvláštního, ale když ji někde pustíte na hodinu mezi nevěřící lidi, je skoro jisté, že se někdo z nich bude modlit a prosit Ježíše, aby přišel do jeho srdce. Když mám tu možnost, vždy ji rád pozoruji, jak mluví o tom, koho tak strašně miluje. Můžete takřka fyzicky vidět, jak je víra uvolňována a dopadá na ty, kteří ji poslouchají. Proč vám tento příběh vyprávím? Před pár lety se Ježíš Bohunky zeptal, jestli by pro něj ještě něco nechtěla udělat. Ona radostně souhlasila a On jí dal do srdce lásku k persky mluvícím národům. Ve svých 60 letech se začala učit persky, opustila svůj byt, rodinu a cele se odevzdala službě tomuto etniku. Dnes žije v jednom nejmenovaném evropském městě poblíž jednoho z největších 8 uprchlických táborů, které Evropa má. Je to místo, kde můžete potkat stovky Íránců, Afghánců a dalších uprchlíků z celé Asie a Afriky. Bohunka každý den vyraží do terénu, aby milovala tyto vzácné lidi, kteří jsou všemi opovrhovaní, prošli si peklem, než se sem dostali. Čekají na azyl, čekají, že jim někdo pomůže, ale ve většině případů jsou odmítnuti a musí znovu bojovat o přežití. Když uprostřed toho šíleného světa uprchlíků potkáte usmívající se Bohunku, která s upřímností Kristovy lásky objímá vše, co se hýbe, a svojí lámanou perštinou vypráví o tom, s kým se setkala, pak neobstojíte a Kristova láska vás dostane. Týden co týden mi Bohunka volá nebo píše o nových Božích dětech z řad všemožných uprchlíků. Jedno po druhém, tiše a bez velkých reklam se uprostřed Evropy rodí nové a nové íránské, afghánské, syrské a mnohé další Boží děti. Jsem přesvědčen, že je to pouze malý začátek toho, co chce Bůh dělat skrze uprchlíky v Evropě a v celém světě. A nyní k jádru celé věci. Pojďte mi pomoct Bohunku podpořit. Potřebuje, abychom za ní stáli v modlitbách, abychom ji navštěvovali a povzbuzovali. Potřebuje nás, českou církev, vidět stát za sebou. Potřebuje další dobrovolníky, kteří na měsíc, rok, dva vyrazí a pomůžou jí naplňovat velké poslání. Potřebuje finanční pomoc pro službu, ke které ji Bůh povolal. Pronájem bytu v evropských metropolích není levný. Bohunka ale nemůže spát na nádraží, potřebuje se stravovat a nakrmit a ošatit ty, které jí Bůh přivádí do cesty. Její měsíční rozpočet se pohybuje okolo Kč. Pokud můžete pravidelně přispívat na účet Nehemia /2060 s použitím variabilního symbolu 2302 (Persie), budeme vám moc vděční. Všechny tyto prostředky budou využity na podporu služby Bohunky. Pokud chcete na podporu této služby vyslat krátkodobý tým nebo se zapojit a jet na delší dobu, je to možné. Můžete se taky připojit ke krátkodobým poznávacím výjezdům a jet se mnou na dva až tři dny. Podívat se na tuto práci, povzbudit jiné a prakticky sloužit uprchlíkům. Pro tyto výjezdy hledáme persky a arabsky mluvící dobrovolníky. Bližší informace vám poskytne kancelář Nehemia. Na závěr jedno upozornění. Z bezpečnostních důvodů nepublikujeme žádné fotografie. Pokud náhodou příště budu psát o Růženě, Vlastě nebo Kristýně, je to pořád jedna a ta samá osoba. Pouze z bezpečnostních důvodů neuvádím její pravé jméno. Stanislav Bubik pastor CBH Praha

9 Článek o profesionálech Božího království uvádí novou oblast vysílání českých misionářů, tzv. tentmaking (v překladu výroba stanů na základě příkladu daného apoštolem Pavlem, který se na svých misijních cestách živil šitím stanů). Profesionály jsou míněni lidé, kteří jsou kvalitními pracovníky ve svém oboru a odjíždí do zahraničí pracovat v sekulárním zaměstnání, případně jako podnikatelé rozvíjející své podnikání v zahraničních destinacích. Jsou to zároveň lidé, kteří nejenže umí dobře pracovat a jsou v zahraničí žádaní, ale jsou to také křesťané, jejichž víra je pevnou součástí jejich pracovního i volného času. Jsou to misionáři na pracovišti, v letadle, na jednáních a prakticky všude, kde se objeví. Jsou to lidé, kteří mají respekt díky svým schopnostem, a tím mají otevřené dveře na místa, kam se misionář v běžném pojetí nedostane. Jsou to učitelé, stavaři, ekonomové, obchodníci, dělníci a prakticky kdokoliv, kdo umí kvalitně a tvrdě pracovat. Jsou to profesionálové, pro které je budování Božího království prioritou číslo jedna. Profesionálové Božího Království Gary Ginter Dnes jsme všichni profesionálové. Procházíme rozsáhlou přípravou, ať už ve škole nebo v práci. Učení je kontinuální, celoživotní a intenzivní. Naše práce je specializovaná. Všeumělů nebo fachmanů, kteří pracují sami za sebe, je tak málo jako úspěšných začínajících firem. Většina z nás je zaměstnaná u některé z těch velkých organizací, kde se narodíme, vyškolíme, chodíme tam do církve a také nás tam pohřbí. Možná nenosíme šedé montérkové uniformy, ale všichni jsme lidmi organizací. Organizace tvoří jednu část vláken v tkanině života; naše Bohem daná obdarování jsou tou druhou částí. Proto jsme specializovaní proto, že Bůh nás stvořil zvlášť obdarované k tomu, abychom některé věci dělali lépe než jiné věci. Látka našeho života se tká křížením vláken osnovy to jsou organizace, v nichž pracujeme, s vlákny útku to jsou naše osobní obdarování. Přidejme k tomu vědomí toho, co Bůh koná v naší době, a máme potenciál utkat krásnou tapisérii. Rok 2001 byl rozhodujícím rokem v historii toho, jak Bůh oslovuje lidi na Své zemi. Misie už nikdy nebude stejná. Naši muslimští bratři a sestry jsou nyní na monitoru našeho radaru. Měli bychom se stydět, že naše opomíjení dialogu, soucitu a spravedlnosti vedlo až k takovým drsným následkům, jež probudily našeho zahlceného ducha a otevřely ho Božímu srdci, které je pro všechny národy. Nyní se nám nabízí příležitost jako nikdy předtím, abychom použili naše profesionální stará myšlenka v novém obalu dovednosti při obnovujících činnostech v těch národech, které se příliš mnoho z nás rozhodlo příliš dlouho ignorovat. Jak se dá vhodným způsobem zareagovat na dvojitý fakt že jsi křesťanský profesionál a že došlo k jedenáctému září 2001? Dobrým prvním krokem je zavázat se, že budeš profesionálem Božího království. Profesionálové Božího Království nedefinují úspěch penězi nebo postavením či zajímavým zaměstnáním. Nesnaží se maximalizovat své příjmy nebo upevnit své postavení, pozici či budovat kariéru. Namísto toho se snaží maximalizovat svůj účinek na lidi a místa, kam je Bůh povolal. Úspěch měří podle toho, jak přispějí k naplnění toho, na čem Bohu nejvíce záleží. Považují se za úspěšné podle toho, do jaké míry dělají to, k čemu je Bůh povolal, na místě, kam je přivedl, a způsobem, jímž mohou dobře využít své obdarování. Nic menšího se nehodí, ani mělkost postavení, ani prchavá iluze bohatství, ani zhoubné účinky moci. To, na čem záleží profesionálům Božího království, je toto: jestli existuje shoda mezi jejich každodenním životem a růstem Božího království tam, kde žijí a pracují. Měří úspěch třeba jednou za čas. Za úspěch považují každou příležitost posloužit lidem bezprostředně kolem sebe. Profesionálové Království považují za své bližní ty lidi, se kterými právě jsou, za které zrovna mají nějakou zodpovědnost. A možná jsou pro toho daného člověka jedinou Kristovou vůní, kterou v onen den zakusil. Profesionálové Božího království považují momenty života za posvátné. Neznají žádná náhodná setkání. Namísto toho jim Bůh dává schopnost učit se z momentů, které On naplánoval a k nimž Duch svatý dal milost. Jsou ve službách Otce 24 hodin 7 dní v týdnu. Nejsou poháněni, jsou povoláni. Nejsou beze strachu, ale jsou věrní. Nejsou jemní nebo něžní, jsou hrozbou všem přihlížejícím démonům. Možná nejsou ani hezcí, ale zcela určitě jsou krásní. Aspoň jejich nohy jsou krásné, jak napsal Izajáš: Jak krásné jsou na horách nohy těch, kdo přinášejí dobrou zprávu. Dnes Bůh převrátil náš svět vzhůru nohama. Nabízí nám příležitost, která zde nikdy předtím nebyla angažovat se v národech, které dlouho byly mimo dosah tradičních misionářů. Dnes je Afghánistán otevřený! Afghánistán potřebuje věrnou službu profesionálů všeho druhu, od inženýrů po učitele, od instalatérů po filozofy, od zdravotních pracovníků po hospodyně. Jestli jsi křesťanský profesionál, snaž se více žít podle Božího povolání, aby ses stal profesionálem Božího království. Když se vydáš na tuto celoživotní cestu, hledej Jeho vůli, pokud jde o místo, kde v Jeho světě budeš vykonávat svou praxi jako profesionál Božího království. Afghánistán je otevřený. Ty máš zvláštní obdarování. Neříkají ti tyto dvě věci něco? Nehemia začala se zahraničními partnery intenzivně pracovat na podpoře českých profesionálů, kteří pracují v zahraničí anebo se na tuto dráhu chystají. Na přelomu listopadu a prosince tohoto roku se bude konat 4denní kurz pro tentmakery. Vyučovat přijedou bývalí tentmakeři, kteří každým rokem připraví téměř 2000 nových tentmakerů po celém světě. Pokud vás článek a myšlenka tentmakingu oslovila, neváhejte nás kontaktovat. 9

10 stavba centra pro děti v etiopii S t a v e bn í týmy V předchozích několika číslech časopisu jsme informovali o plánované cestě pracovního týmu do etiopské Jimmy. Letenky jsou nyní koupeny, proběhl přípravný trénink a celý tým prochází procesem očkování proti různým druhům nemocí. Rádi bychom vám jednotlivé pracovníky představili. Stanislav Bocek Jan Raszka Jiří Hakulín Daniel Šimčík druhý pastor / AC Křesťanské centrum Český Těšín dělník v Třineckých železárnách / AC Oldřichovice architekt / AC Liberec tesař / AC Rožnov pod Radhoštěm Z mého hlediska nevím, co od této cesty očekávat, protože jsme v podobné lokalitě ještě nepracovali. Ale hlavním očekáváním je, abychom byli Božím požehnáním pro tuto zem. Od cesty očekávám, že někomu pomůžu. Pracovní tým odlétá z Prahy do Addis Abeby 11. května a vrací se 22. května tohoto roku. Prosíme, abyste se Bohu zmínili ve svých modlitbách o těchto odvážných pracovnících. Od cesty očekávám, že nabudu zkušenosti, které budu moci předat lidem u nás v církvi, eventuálně jinde, tak aby mohli v misijních výjezdech pokračovat. Aktuálně máte stále ještě možnost se na akci finančně podílet, protože stále ještě chybí Kč na pokrytí nákladů na stavební materiál. Pokud byste se rozhodli tuto potřebu podpořit, můžete tak učinit na bankovní účet /2060 s použitím variabilního symbolu Mě nastartovala adopce na dálku a Nehemia INFO. Očekávám, že budeme přínosem pro děti, které se budou mít kde setkávat a prožívat krásné chvíle. Také mě hodně zajímá, jak vnímají místní děti to, že mají malomocné rodiče. Možná člověk i přijde na to, že svou chudobu lidé nevnímají tak špatně. Snad bude naše práce také ukázkou Božího milosrdenství pro místní lidi. stavba školní třídy pro masajské děti v Tanzanii Na webových stránkách Nadačního fondu Nehemia jsme vás informovali o plánované cestě pracovního týmu do Tanzanie, který má namířeno do místa Loltepes, kde Nehemia dlouhodobě podporuje práci mezi Masaji. Představujeme vám jednotlivé pracovníky, kteří si kladou za úkol postavit další školní třídu pro masajské děti. Karel Fridrich pastor / AC Hustopeče Mám naději, že tímto pomůžeme lidem, kteří to potřebují, a přispějeme tak na dobré dílo. Momentálně sbíráme Kč na pořízení materiálu pro výstavbu nové třídy v Masajské stepi. Pokud byste se rozhodli tuto potřebu podpořit, můžete tak učinit na bankovní účet /2060 s použitím variabilního symbolu Miroslav Makovička druhý pastor / AC Brno V Africe jsem nikdy nebyl. Jedu tam, abych pomohl. Je to dobrodružství. Jsem zvědav a také se trochu bojím, abych to zvládl, abych byl schopen být dobrým parťákem a nebyl nějakým slabým článkem týmu. Chystám se trochu posílit fyzičku :) Jan Gavlík Radim Fiedler druhý pastor / AC Hustopeče druhý pastor / AC Jihlava Jsem velice zvědav a v očekávání, protože v Africe jsem nikdy nebyl. Čekám, že tato zkušenost změní můj pohled na Afriku, něco se přiučím a budu si třeba vážit více toho komfortu, který mám tady. Těším se na seznámení s místními obyvateli a jejich životním stylem. Takže jsem rád, že můžu pomoct a přiložit ruku k dílu. Pro pracovní cestu do Tanzanie jsem se rozhodl, protože bych rád přispěl svým přičiněním na pomoc budování školy pro masajské děti. Také bych rád rozšířil svůj pohled o osobní zkušenost v zahraniční misii, abychom se v budoucnu mohli jako sbor více zapojovat do misijních projektů. Očekávám, že za ten týden uděláme alespoň nějakou práci a že z misijní cesty přijedu plný zážitků a dojmů, které podpoří naši misijní činnost ve sboru. Pracovní tým odlétá z Prahy do Tanzanie 28. července a vrací se 7. srpna Podpořte je prosím svou modlitbou.

11 Izrael Nechtěl bys jet s námi do Izraele? Tuto větu jsem pravidelně slýchal několik let z úst mého přítele, Karla Káni. A až do letošního roku jsem vždy úspěšně odolával. Při poslední debatě na toto téma jsem dospěl k závěru, že nazrál čas se podívat, jak ta naše misie skrze praktickou pomoc v Izraeli vlastně vypadá. Ani jsem se nenadál a 5. ledna jsem nastupoval s dalšími čtyřmi chlapy do letadla směr Tel Aviv. Už na první pohled a při podání rukou na uvítanou je vám hned jasné, že všichni tito chlapi v životě nedrželi jen tužku. Tedy pardon, vlastně neťukali jen do klávesnice počítače. Část členů letošního týmu jsem osobně neznal, avšak po pár společně strávených minutách jsem nabyl dojmu, že nám to bude společně fungovat velmi dobře, což se v průběhu cesty jen potvrdilo. Musím říct, že jsem se docela těšil na to, až na čas vyměním elektronické pracovní pomůcky za motorovou pilu, kterážto, jak je všeobecně známo, nejen výborně řeže dřevo, ale v neposlední řadě i čistí hlavu. Alespoň v mém případě má tyto blahodárné účinky. Zadání výjezdu bylo víc než jasné, pracovat, pracovat a pracovat! Každý pracovní den měl svůj pevný řád, v 6:30 společná modlitba a snídaně, v 7:00 odjezd na pracoviště, v 16:00 návrat a večeře. Pracovníci KKL nám vytyčili cca 2,3 ha lesa, který jsme měli za úkol vyčistit a prořezat včetně vytvoření protipožárního pásu. Karel a Vlá da, oba původní profesí lesní inženýři, měli vždy jasno v pracovním postupu, což nám dávalo jistotu, jak se lesem prořezat profesionálně. Při každém rozhovoru s pracovníky KKL jsme byli obdařeni velmi vřelým přijetím a širokými úsměvy. Měl jsem možnost vidět, že mnohé vztahy s místními už nejsou jen formálně přátelské, ale zkrátka přátelské jsou. A proč to celé vlastně děláte? V sobotu byl celý tým pozván na šabatovou večeři do rodiny Eti, jedné z pracovnic KKL. Sešla se zde celá rodina včetně všech dětí a jejich dětí, tet, strýců, synovců, neteří a jejich dětí. V rodině Eti se nám dostalo nesmírně milého přijetí. Byť jsem tyto lidi nikdy v životě neviděl, měl jsem dojem, že tam tak nějak patříme. Při nepřeberném množství rozhovorů padla otázka: A proč to vy Češi celé vlastně děláte? Proč necháváte doma svoje rodiny a jezdíte pracovat do Izraele? Vzápětí Karel reaguje slovy: Děláme to proto, že stojíme za vámi, za Izraelem. A lidé, kteří zde žijí, jsou blízcí našim srdcím. Naši hostitelé jen zamyšleně a mlčky pokyvovali hlavou. To je myslím všeobecně dobrá otázka! Proč každý rok jezdí parta Čechů do Izraele pečovat o les na Karmelu? Bylo by víc než pošetilé si myslet, že karmelský les je primárně to, co nás každý rok do Izraele přivádí. Manuální práce je jen jakousi přidanou hodnotou. Ale to, oč tu běží, jsou právě tito vzácní lidé Izraele. Přátelské vztahy, které zde vznikly, se každoročně prohlubují na základě důvěry. Jsem přesvědčen, že to je právě ten prostor pro vznik něčeho Vyššího. Mám naději, že přijdou dny, kdy uvidíme ovoce toho, co bylo po uplynulá léta zaseto. Leoš Cásek Pokud máte touhu podpořit další pracovní výjezd do Izraele, použijte prosím číslo účtu /2060, v.s Každý účastník výjezdu si náklady na cestu hradí sám a z nasbíraných prostředků je pokryto ubytování, strava a zdravotní pojištění v Izraeli. 11

12 pra c o v n í t ý m Dokončení nové modlitebny k an c e l á ř N F N e h e m i a V roce 2015 máme v plánu vyslat do Tádžikistánu 4- až 5členný tým pracovníků, který se bude podílet na dokončení nové modlitebny. Jedná se hlavně o vnitřní dokončovací práce, jako omítky, elektroinstalace, podlahy, okna aj. O konkrétních potřebách a profilech pracovníků vás budeme informovat. Z jednání správní rady Správní rada přijala žádost Davida Symona a sboru Církve bez hranic Praha o zařazení Davida Symona mezi misionáře Apoštolské církve a projekty Nehemia. Správní rada rozhodla o rozvoji oblasti vysílání misionářů prostřednictvím metody tentmakingu (šití stanů), která využívá příkladu daného apoštolem Pavlem, jenž se na svých misijních cestách živil civilním povoláním, při kterém šil stany. V této souvislosti se bude připravovat kurz tentmakingu na přelomu listopadu a prosince roku Správní rada projevila zájem o misijní kurz Kairos, který by mohl být formou systematického vzdělávání v oblasti misie. Kancelář Nehemia má za úkol tuto možnost prozkoumat a také najít vhodného adepta na koordinaci těchto kurzů. Správní rada rozhodla o podpoře dalšího pracovního výjezdu do Tádžikistánu, který by měl proběhnout v roce Tento plánovaný pracovní výjezd je tak již zařazen do projektů Nehemia. Správní rada souhlasila s průzkumnou cestou do Jakutska za účelem zjištění možností misijní práce mezi Jakuty. Cesta se bude realizovat v létě roku TáDŽIKISTÁN Cílem výjezdu je praktická pomoc a navázání hlubšího vztahu s místní církví, která funguje v silně muslimském prostředí. Tádžikové jsou navíc jedním z nezasažených národů, a tím spadá tento pracovní výjezd přímo do zaměření Nehemia. původu mongolského. Tádžikistán je pomalu se rozvíjející stát a převládajícím náboženstvím je islám. Tádžikistán je asijský stát, většinu jehož území pokrývají hory dosahující výšky až 7000 metrů. Tádžikové jsou indoárijského původu, i když většina okolních etnik jsou Pokud se rozhodnete tento projekt podpořit finanční částkou, můžete tak již učinit na bankovní účet /2060 s použitím variabilního symbolu Informace o projektu Děti Etiopie Jimma V projektu proběhla změna osoby administrátora, která způsobila zpoždění informací o dětech. Etiopská strana se snaží nového člověka rychle zasvětit do projektu a informace budou odeslány v nejbližším možném termínu. Po jejich zpracování budou rozeslány všem podporovatelům. Plánované akce Misijní konference Za horizonty 2014 Termín a místo konání: Český Těšín Téma konference: Příliv imigrantů do Evropy: Příležitost, nebo hrozba?! Měnit svět modlitbou Chomutov Havířov Trénink pro tentmakery Termín a místo konání: Havířov (místo konání je orientační, na detailech se pracuje) Nehemia na sociálních sítích Facebook facebook.com/nehemiacz Flickr NehemiaCZ

13 Stále máte možnost se zapojit do podpory dětí v etiopské Jimmě. Aktuálně čeká na vaši pomoc 24 dětí. V projektu Kofele zůstalo bez svého dárce 8 dětí. Vězte, že tyto děti jsou jedny z nejpotřebnějších a nejchudších a nemají možnost samy změnit svůj život. Jste to právě vy, kdo může zasáhnout do jejich osudů, a tímto krokem třeba do osudu celé oblasti, kde žijí. Děti z Jimmy jsou většinou z rodin, které jsou postiženy malomocenstvím, a jsou tak odkázány jen na pomoc zvenčí. Jejich rodiče nejsou schopni zajistit takový příjem, aby svým dětem mohli dopřát luxus ve formě vzdělání. Můžete proto do jejich životů vstoupit právě vy a tento pro nás běžný, pro ně však nadstandardní proces vzdělání dětem zajistit. Znamená to pro vás, že si měsíčně odepřete 500 Kč, ale zajistíte dětem tímto krokem školné, školní potřeby, uniformu, lékařskou péči a v neposlední řadě také i příjem základních potravin. Možnost adopce dětí z Etiopie Tak co říkáte? Nestojí to za zvážení? Myslím že ano, a pokud jste stejného názoru, napište prosím na nebo volejte na telefon Moc se na vás těšíme a pokud vás zájemců o podporu bude víc, než máme volných dětí, můžeme projekt opět o dalších 50 nádherných prcků rozšířit. Množství rodičů, kteří prosí o pomoc pro své děti, je v této chvíli nesporně větší, než na jaké jsme schopni reagovat. Pokud se nechcete k pravidelné pomoci zavázat, určitě je možnost podpořit projekt jako celek a zasílat finanční dary na bankovní účet /2060 pro Kofele s variabilním symbolem 1202 a pro Jimmu s variabilním symbolem Tyto prostředky můžeme použít na další potřebné vybavení školy, potravinovou pomoc nebo další řadu věcí souvisejících s tímto projektem. Vaše dary můžete uplatnit jako výdaj snižující základ daně. Z d e s i m ů ž e t e p r o h l é d n o u t n ě k o l i k d ě t í, kt e r é č e k a j í n a s v é h o sp o n z o r a : Kidanekal Damenue Mekdes Fireu Asefa sponzorské číslo J55 sponzorské číslo J56 chlapec narozen dívka narozena

14 Marta Wolde Yadete Bilise Dinku Bekele sponzorské číslo J57 sponzorské číslo J60 dívka narozena dívka narozena Toli Mohamed Albilbi Mena Amin Alczero sponzorské číslo J67 dívka narozena dívka narozena sponzorské číslo J77

15 Rahel Asrat Bekele Anatnael Mola sponzorské číslo J78 sponzorské číslo J85 dívka narozena chlapec narozen Semira Kalid Algebel Eyerusalem Ali Mecha sponzorské číslo J87 sponzorské číslo J94 dívka narozena dívka narozena

16 Projekty Nehemia a seznam variabilních symbolů 1000 Humanitární projekty 1001 Fond Náhlé pomoci 1002 Humanitární sbírka 1003 Lékařská pomoc dětem 1101 Kavkaz Kráva do každé rodiny 1120 Ukrajina dětské domovy 1202 Děti Etiopie Kofele 1203 Děti Tanzanie Masajové 1204 Děti Etiopie Jimma 1301 Severní Korea pekárna 2000 Misionáři 2101 Ukrajina, Balkán Václav Bednář 2102 Bosna a Hercegovina David Symon 2104 Slovensko Jan Bihari 2302 Persie 2501 Austrálie Thomas a Marcela Hempfilovi 3000 Projekty praktické pomoci 3201 Tanzanie Loltepes stavba školní třídy 3202 Etiopie Jimma domy malomocných a kancelář 3301 Izrael obnova lesů na Karmelu 3302 Tádžikistán stavba modlitebny 4000 Rozvoj krátkodobé misie 5000 Podpora národních církví a pastorů 5101 Ukrajina pastor Pavel Golub 5102 Ukrajina pastor Michail Balko 5103 Ukrajina pastor Konstantin Melnik 5104 Chorvatsko Dohnalovi 5201 Etiopie evangelisté TFM 5301 Čína Bible pro Čínu 6000 Správa projektů a provoz organizace 6004 Neurčené dary 6410 Mzdy a dotace na mzdy 6411 Mzda David Říman 6412 Mzda Leoš Cásek 6413 Mzda Danuše Bednářová 8000 Servisní podpora misie 8104 Vzdělávací kurzy a akce 8201 Časopis Nehemia INFO 8202 Publikace misijní literatury Čísla účtů Nehemia nyní disponuje dvěma bankovními účty: Citfin Praha číslo účtu: /2060 (účet bez bankovních poplatků) Na tento účet je možné zasílat dary i v jiných měnách než jen v CZK (USD, EUR, GBP aj.). ČSOB Havířov číslo účtu: /0300 Pokud bydlíte na Slovensku, nejlevnější cestou, jak podpořit projekty, je poslat peníze na účet Tatra banky: platba v Eurech číslo účtu: /1100, variabilní symbol: platba v USA dolarech číslo účtu: /1100, variabilní symbol: Při těchto platbách se neplatí žádné mezinárodní bankovní poplatky!!! V případě, že máte zájem podpořit rozvoj určité oblasti projektů, použijte obecný variabilní symbol oblasti s prvním číslem a třemi nulami. Adresa distribuce: NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia Selská 29, Havířov - Bludovice tel ředitel: Stěhujete-li se nebo máte-li změněnou adresu, dejte nám prosím včas vědět a napište nám svou starou i novou adresu, abychom vám mohli i nadále zasílat Nehemia Info.

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel 1/2015 ROČNÍK XLVI Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel Téma čísla: Nikto nie je ostrov misie Etiopie, země kávy a rychlého růstu bratrských sborů Během letošního týdne modliteb

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum TÉMA: DUCH SPOLEČENSTVÍ VÝZNAM MÍSTNÍHO SBORU PRO MISII (diskuse farářů a teologů - L.

Více

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Je to už doba jedné generace, co

Je to už doba jedné generace, co Úvodní slovo Mezigenerační vděčnost Je to už doba jedné generace, co jako jezuité můžeme od roku 1990 opět svobodně působit a sloužit. Uplynulé dvacetiletí s sebou přinášelo postupnou výměnu jezuitských

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více