OAK HODONÍN Konkurenceschopnost - podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OAK HODONÍN Konkurenceschopnost - podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě,"

Transkript

1 OAK HODONÍN Konkurenceschopnost - podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě, Prof. František Bauer, Získávání prostředků z dotačních titulů PRV Lektor Ing. Ivan Černek

2 Výživa a hnojení obilnin Letovice

3 Výnos obilovin je ovlivňován: počtem klasů (lat) na jednotku plochy počtem zrn v klase nebo latě hmotností tisíce zrn nebo semen O realizaci na trhu rozhoduje u potravinářské pšenice: obsah N látek pádové číslo hektolitrová váha test Zelený Obiloviny jsou středně náročné na živiny. Na 1 tunu zrna a odpovídající množství slámy se odčerpá:

4 Průměrná spotřeba čistých živin na výnos hlavního produktu Druh obilniny Odběr živin výnosem zrna kg. t -1 N P K Mg S Pšenice ozimá 25 5,0 20,0 2,4 4,3 Žito ozimé 24 6,1 21,6 2,4 4,2 Ječmen ozimý 26 5,7 24,0 1,8 Pšenice jarní 26 5,2 19,9 2,4 4,2 Ječmen jarní 24 5,2 19,9 1,8 4,2 Kukuřice 27 5,2 23,2 4,8 3,1 Oves 26 6,1 24,1 2,4 Proso 30 6,1 34,9 2,0 Pohanka 34 7,0 33,2 2,1

5 Zrno odčerpá : N, P, Mg, S Sláma odčerpá : K, Ca Požadavky ozimé pšenice na půdu: vyžaduje půdy střední až těžké hlinité až jílovité slabě kyselou až neutrální reakci (6,0 7,2) s dobrou schopností poutat vodu a živiny Zajištění živin vyžaduje: zhodnocení ph extrémní ph snižuje využití živin Půdní druh Optim. ph Orná půda žádoucí ph Písčitá půda 5,5 5,3-5,7 Hlinitopísčitá 6,0 5,8-6,2 Písčitohlinitá 6,5 6,3-6,7 Hlinitá, jílovitá 7,0 6,5-7,5

6 Vliv změny ph na výnos zrna u vybraných obilovin ph/kcl Ozimá pšenice Ozimý ječmen Jarní ječmen t.ha -1 Rel.% t.ha -1 Rel.% t.ha -1 Rel.% 4,3 3,11 100,0 2,35 100,0 2,60 100,0 5,0 3,06 98,3 2,92 124,2 3,19 122,7 6,0 3,33 107,7 4,06 172,7 3,68 141,5 6,5 3,39 109,0 4,32 183,8 3,76 144,6

7 V praxi se nedoceňuje úprava obsahu živin v půdě. Výnosem se odčerpá : Plodina Výnos t.ha -1 Odčerpané množství živin v kg.ha -1 N P K Mg S Pšenice ozimá Ječmen jarní Kukuřice Úprava normativů pro hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem na základě zhodnoceného obsahu přístupných živin podle Mehlicha III Živina Zásoba živin v půdě Fosfor Draslík Hořčík nízká (N) výrazné dosycení normativ + 50 % vyhovující (VH) mírné dosycení normativ + 25 % dobrá (D) normativ vysoká (V+VV) nehnojit

8 Vliv změny P na výnos zrna u vybraných obilovin Přístupný Ozimá pšenice Ozimý ječmen Jarní ječmen P mg.kg -1 t.ha -1 Rel.% t.ha -1 Rel.% t.ha -1 Rel. % 15 3,77 100,0 2,90 100,0 3,01 100,0 35 4,41 116,9 3,64 125,5 3,61 119,9 50 4,64 123,1 4,08 140,6 3,84 127,5 70 4,61 122,3 4,52 155,8 3,82 126,9

9 Dusík: omezuje tvorbu a růst listů listy od spodu žloutnou redukuje se počet odnoží odnože zasychají klas má malý počet vřeten snižuje se obsah bílkovin v zrnu (pšenice, žito, oves)

10 Fosfor: deficit se projevuje zejména na počátku vegetace, kdy je v důsledku chladného a suchého počasí ztížen příjem omezuje odnožování a tvorbu kořenového systému vyšší tvorba anthokyanů v pletivech červenofialové zbarvení listů a stébel ovlivňuje tvorbu škrobu v zrnu a klíčení

11 Draslík: porosty špatně přezimují listy zasychají od okrajů nekrózy zavadání listů v důsledku špatného hospodaření s vodou zvyšuje se nebezpečí poléhání obilovin omezuje se využití N na tvorbu bílkovin (pšenice) a škrobu (ječmen)

12 Vápník: ovlivňuje tvorbu kořenového vlášení zvyšuje propustnost membrán příjem živin ovlivňuje fertilitu pylu zvyšuje pevnost stébla

13 Hořčík: snižuje tvorbu chlorofylu rostliny se opožďují ve vývoji (později metají) dochází ke korálkovité mozaice nebo pruhovitosti listů snižuje se zabudování N do bílkovin

14 Síra: snižuje využití dusíku redukuje se počet odnoží redukuje se počet zrn v klase snižuje se počet disulfidických můstků a tím je snížená odolnost proti suchu

15 Projevy deficience síry

16 Mangan: omezuje fotosyntézu snižuje tvorbu bílkovin na listech dochází k nepravidelným nekrózám, které se objevují po odnožování rostlin

17 Bór: nadbytek: listy mají hnědé drobné skvrnky, list postupně zasychá a odumírá nedostatek ovlivňuje tvorbu generativních orgánů

18 Měď: nedostatek se objevuje na půdách neutrálních až zásaditých a na kyselých s vysokým obsahem org.látek projevem je světlá zeleň listů a zahnědnutí klasů klas může být zubatý vrcholové části jsou hluché u ovsa dochází k deformaci lat, případně až k hluchosti klasu

19 Vliv deficitu vody na výnos a kvalitu ozimé pšenice Vzcházení: tvorba kořenového systému a adventivních kořínků (hloubka 0,7 1,0 m) Sloupkování kvetení: ovlivňuje tvorbu klasu a kvítků Kvetení mléčná zralost: snižuje počet zrn v klase a vede až k hluchosti klasu Konec mléčné zralosti vosková zralost: snižuje hmotnost zrna

20 Dynamika odběru živin ozimou pšenicí a nárůst sušiny (zpracováno dle Aignera et al., 1988) odběr živin v kg/ha počátek vegetace - odnožování sloupko vání metání kvetení měsíc vegetace zrání N K sušin IV. V. VI. VII. VIII. P 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 sušina v t/ha

21 Zásady výživy ozimé pšenice dusíkem: hnojení základní: provádíme na půdách méně úrodných, při nízké a vyhovující zásobě přístupných živin v půdě, po špatných předplodinách, tam kde je nízký obsah N min v půdě hnojení během vegetace: A) regenerační hnojení B) produkční hnojení C) pozdní přihnojení

22 A) Regenerační hnojení: obnovit biomasu u zimou zesláblých porostů. provádíme ho podle N min v půdě. U odrůd silně a středně odnoživých dávku N snížíme o cca 15 kg.ha -1 U odrůd s nízkou odnožovací schopností dávku N zvýšíme z hnojiv používáme: LA, LAD, LAV, DASA Pozor na DAM 390 nebo SAM 240

23 B) Produkční hnojení: I. a II. provádíme ve fázi DC 29 při odnožení do počátku sloupkování. ovlivňuje: diferenciaci stébel, klasového vřetene a tím hustotu porostu a produktivitu klasu. provádíme ho podle: ARR, půdního dusíku, N testrem (N senzor) z hnojiv používáme: DAM 390, LV, LAD, LAV, DASA, SAM (19+ 5), LOVOSAN ( 24+3)

24 C) Kvalitativní pozdní přihnojení provádíme v období před metáním do začátku kvetení ovlivňuje: hmotnost obilek a obsah N-látek v obilkách účinnost pozdního přihnojení je závislá na dobrém zdravotním stavu porostu a na příznivých vláhových poměrech z hnojiv používáme: DAM 390, močovina, LV, LAV, SAM

25 Vliv aplikace síry na utilizaci dusíku (Schnug et al., 1993a) plodina pšenice ozimá pšenice jarní odběr N čistá odběr N (kg.ha -1 ) využitel (kg.ha -1 ) nost N- zrno sláma zrno sláma hnojiv (%) čistá využitel nost N- hnojiv (%) (%) (%) kontrola , ,4 31 elementá rní síra síranová síra , , , ,1 43 LSD0, , ,3 11

26 Vliv aplikace síry na utilizaci dusíku (Schnug et al., 1993a) plodina pšenice ozimá pšenice jarní odběr N čistá odběr N (kg.ha -1 ) využitel (kg.ha -1 ) nost N- zrno sláma zrno sláma hnojiv (%) čistá využitel nost N- hnojiv (%) (%) (%) kontrola , ,4 31 Elementární síra síranová síra , , , , LSD0, , ,3 11

27 Pekárenská a pečivárenská kvalita Jakostní ukazatele pšenice pekárenská pečivárenská Vlhkost nejvýše 14 nejvýše 14 Objemová hmotnost kg/hl nejméně 76 nejméně 76 Obsah N-látek v sušině nejméně 11,5 nejvýše 11,5 SDS test (ml) nejméně 30 nejvýše 25 Číslo poklesu (7g) v s nejméně 220 nejméně 220

28 Vliv dávky N na kvalitu výrobku (Hřivna et al 2007)

29 Vliv síry na kvalitu pekařských výrobků (Hřivna et al. 2007) trhlina Sádrovec (80kgN) Sádrovec (110kg N) DASA (80kg N) DASA (110kg N)

30 Foto Richter

31 Foto Richter

32 Poškozené rostliny ozimé pšenice mrazem ( Richter)

33

34 (foto Richter)

35

36

37 Pšenice ozimá poškozená květnovými mrazy

38 Výživa a hnojení jarního ječmene

39 Požadavky jarního ječmene na půdu: vyžaduje půdy středně těžké hlinité až písčitohlinité slabě kyselou až neutrální reakci (6,2 6,7) s dobrou schopností poutat vodu a živiny důležitá je dobrá zásoba přístupných živin

40 Setí, předseťová příprava a založení porostu Seťové lůžko se kypří do hloubky 4-6cm, hloubka setí 3-5cm. Norma výsevku v ŘVO-4,0 MKS, BVO 4-4,5MKS, KVO 3,5-4 MKS. Je třeba respektovat i vlastnosti odrůdy (odnoživost) a kvalitu osiva a obsah živin v obilce. Sejeme osivo mořené a uznané. Hnojení N při předseťové přípravě podle Nmin stanoveného ve vzorcích odebraných z profilu 0-30cm Při volbě dávky dusíku je nutné vycházet nejenom z celkového obsahu Nmin v půdním profilu ale také z poměru mezi nitrátovou a amonnou formou dusíku Při setí musí být půda vyzrálá a ječmen se nesmí zamazat. Při nedodržení dochází ke žloutnutí rostlin, porost není vyrovnaný co do výšky rostlin a počtu odnoží. Hnojení dusíkem : při zaorávce řep. chrástu N nehnojit je-li realizováno hnojení pod patu, je třeba počítat s vyšším využitím živin zvláště u N a P a zvýšeným rozvojem kořenového systému rostlin

41 Jaká bude budoucnost marginálníc h oblastí?

42

43 Chemické složení osiva N P K Mg Ca S Zn [% v sušině] [mg/kg sušiny] I ,30 Výsevek: 4MKS (188 kg,ha -1 ) 2,9kg N 0,13kg Ca 0,6kg P 0,26kg Mg 1,05kg K

44 Průměrná spotřeba (kg) čistých živin na výnos Ječmen jarní (1 tuna) hlavního produktu: N P K Ca Mg S 24 5,2 19,9 6,0 1,8 4,2 Výnosem 6 tun zrna se odčerpá: Odčerpané množství živin v kg.ha -1 Ječmen jarní N P K Ca Mg S

45 Průměrný odběr živin (kg.ha -1 ) za období do fáze DC % 90% % % 31 60% % % % % % % 0 N P K Ca Mg S sušina Pokus Žabčice DC 71 DC 55 DC 33 DC 31 DC 23

46 Dynamika tvorby sušiny a odběru živin u jarního ječmene 120 metání kvetení zrání 15 odběr živin v kg/ha počátek vegetace - odnožování sloupkování K N sušina 10 5 sušina v t/ha 20 P 0 IV. V. VI. VII. VIII. měsíc vegetace 0

47 Dynamika odběru Ca,Mg,S u jarního ječmene odnožování sloupkování metání kvetení Ca zrání o dběr živ in (kg /ha ) Mg S vegetační fáze DC

48 Příjem živin během vegetace: v prvních 15 dnech intenzivnější příjem P nad N (rozvoj kořenů) po vytvoření 3 listu převažuje příjem N nad P (rozvoj listů) optimální koncentrace N a P stimuluje odnožování, vysoký obsah K tvorbu odnoží inhibuje od vzejití do dne (1 kolénko) odčerpá ječmen 40 60% všech živin z celkového množství a přitom vytvoří 20 % sušiny

49 Vliv výživy na rozvoj kořenového systému Plná výživa Nedostatečná výživa

50 Požadavky jarního ječmene na předplodinu: jarní ječmen je plodinou staré půdní síly, zařazuje se po okopaninách (cukrovka, kukuřice na zrno či na siláž), nebo jako druhá obilnina (po pšenici). při zaorávání slámy kukuřice a pšenice upravu- jeme poměr C:N přidáním dusíku (7 10 kg.t -1 ve formě DAM- 390, SAM 240, močovina, aj.) při zaorání řepného chrástu aplikujeme na půdách s nízkou zásobou fosforu 4-5 kg P na 10 tun chrástu. vysoký obsah K v chrástu zvyšuje jeho příjem rostlinami, na harmonizaci přijmu je třeba zvýšit obsah P a Mg

51 Chemické složení posklizňových zbytků (Bezděk 1996) kg minerálních živin na 1 t posklizňových zbytků Posklizňové zbytky Sušina zbytků (t/ha) N P K Ca Mg Chrást cukrovky 5,86-7,50 27,5 2,6 30,7 8,53 3,73 Zbytky kukuřice 4,90-6,70 10,6 3,4 12,6 2,8 3,2 Sláma ozimé pšenice 4,10-6,20 6,3 0,9 11,2 3,2 1,2 Hořčice bílá * 2,20-3,30 5,5 0,3 3,5 2,7 0,1 Bramborová nať 0,70-1, ,4 23,5 27,4 6

52 250 Zaorávka chrástu u pozdně zaoraného chrástu se zvláště v případě 200 časného nástupu zimy a dlouhotrvajících mrazů dusí mineralizuje až na jaře 150 je-li jaro suché, může se projevit nedostatek dusíku 100 a je nutné přihnojit (15 kg N.ha -1 ) 50 při pozdější mineralizaci chrástu vzniká větší riziko zvýšení obsahu N-látek v zrnu ječmene 0 sušina 4,89t N (128,4kg) P (8kg) K (215,6kg) Ca (91,6kg) Mg (46,3kg) Na (118,9kg) S (23,1kg)

53 Zaorávka chrástu: zaoráním chrástu se obohatí půda v průměru o 220 kg N, 22 kg P, 295 kg K, 45 kg Ca, 34 kg Mg. u pozdně zaoraného chrástu se zvláště v případě časného nástupu zimy a dlouhotrvajících mrazů N mineralizuje až na jaře. je-li jaro suché, může se projevit nedostatek N a je nutné přihnojit N (15 kg N.ha -1 ). při pozdější mineralizaci chrástu vzniká větší riziko zvýšení obsahu N látek v zrnu. Měsíc Časně zaprav. chrást (říjen) Pozdně zaprav. chrást (listopad) N min v kg.ha -1 Bez zaprav. chrástu březen duben

54 Vliv předplodiny a dávek N na výnos zrna 10 Vliv předplodiny a hnojení na výnos Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti 9 8 ) výnos (t.ha -1 ) sil.kuk cukrovka mák plodina varianta kontrola varianta 30kgN varianta 60kgN varianta 90kgN varianta 90 kgn+vitalon

55 Obsah N látek v zrnu ječmene 13 12, ,8 12,1 12,4 12,4 12 % 11, ,5 10,7 10,8 10,4 11,1 11,1 11,33 11,37 kukuřice mák cukrovka 10 9,5 9 kontrola

56 1 2 list 2 kolénko metání Mléčná zralost

57 Hnojení dusíkem: podle předplodiny podle N min v půdě podle rozborů nadzemních částí rostlin

58 Hnojení N podle předplodiny: A)Řepařská výrobní oblast: po organicky hnojených okopaninách dávku 30 kg N.ha -1, při výnosu cukrovky nad 50 t.ha -1 zvýšit dávku o kg N.ha -1 po obilovině kg N.ha -1 po zaorávce chrástu N nehnojit B) Obilnářská výrobní oblast: po organicky hnojených okopaninách dávku kg N.ha -1 po obilovině kg N.ha -1 Objektivně stanovujeme potřebu hnojení N podle obsahu N min v půdě ve vzorcích odebraných v předjaří (konec února, počátek března) z hloubky 0 30 cm

59 Hnojení N podle obsahu N min v půdě: podle N min v půdě ze vzorků odebraných v předjaří podle N min v půdě ze vzorků odebraných do fáze 2 3 listů rostlin Výrobní oblast Obsah N min (mg.kg -1 ) Dávka N (kg.ha -1 ) Obilnářská, < bramborářská > Řepařská < > 30 méně vhodné

60 Hnojení ostatními živinami: fosforečnými, draselnými a hořečnatými hnojivy se hnojí podle půdní zásoby a předplodiny tato hnojiva se zapravují na podzim orbou, případně se mohou aplikovat již k předplodině při nedostatku některé z těchto živin zjištěných na při nedostatku některé z těchto živin zjištěných na základě rozborů půdy, nebo rozborů nadzemních částí rostlin je třeba doplnit danou živinu aplikací hnojiv před setím, nebo během vegetace.

61 Hnojení dusíkem Základní hnojení Hnojení během odnožování Hnojení během sloupkování Pozdní hnojení dusíkem 0-60kgN/ha Dle Nmin Dle ARR v DC kgN/ha Dle ARR v DC Dle ARR v DC kgN/ha

62 Vztah mezi obsahem dusíku v rostlinách ve fázi DC a obsahem N-látek v zrně ječmene (Kroměříž 2001, 2002,2004; odrůdy Kompakt, Jersey) 14,00 Obsah N-látek v zrně 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 y = 2,324x + 7,8616 R 2 = 0, ,5 1 1,5 2 2,5 Obsah N v rostlinách v DC 60-61

63 Vztah mezi obsahem dusíku v rostlinách ve fázi DC a obsahem N-látek v zrně ječmene (Kroměříž 2001, 2002,2004; odrůdy Kompakt, Jersey) 14,00 Obsah N-látek v zrně 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 y = 2,324x + 7,8616 R 2 = 0, % 0,00 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Obsah N v rostlinách v DC 60-61

64 Výnos zrna ječmene v g/nádoba bez korekce DC 23 DC 30 DC 39 Tato fáze je z pohledu korekcí nejvhodnější N1 N2 N3

65 Vliv živin na kvalitu sladovnického ječmene: Dusík: limituje obsah bílkovin v zrnu působí na počet produktivních odnoží ovlivňuje rovnoměrné dozrávání a podíl předního zrna Fosfor: působí na obsah škrobu a tím extraktu ve sladu zvyšuje podíl předního zrna Draslík: zlepšuje kyprost endospermu ovlivňuje jemnost pluch působí na syntézu sacharidů snižuje obsah N látek v zrnu působí na počet produktivních odnoží

66 Rostliny ve fázi počátku 3 listu při slabé a dobré zásobě živin v půdě (foto Richter)

67 Deficit fosforu

68 Rostliny ječmene kontrola P1 P2 P1S1

69 Deficit draslíku

70 Deficit vápníku Růst kořenů Omezuje růst listů

71 Deficit hořčíku Listy žloutnou a nekrotizují

72 Deficit síry Nejmladší listy světlezelené

73 Deficit bóru

74 Deficience mědi CD americke najit v lepsi kvalite Deformace klasu při metání

75 Deficience manganu

76 Ozimé žito

77 Požadavky a zásady hnojení je plastické k půdním a povětrnostním podmínkám ph 4,8 7,1 preferuje půdy lehčí má dobrou osvojovací schopnost na živiny Hnojení dusíkem - k základnímu hnojení aplikujeme 1/3 dávky N - k regeneračnímu hnojení velmi brzy (viz Zásad spr.zeměděl.praxe) - k produkčnímu hnojení (DC 31, N-tester) - kvalitativní hnojení v DC 51 v dávce kg N

78 Oves

79 Požadavky a zásady hnojení je plastické k půdním a povětrnostním podmínkám preferuje střední až těžší půdy má dobře vyvinutý kořenový systém a dobrou osvojovací schopnost na živiny ph 4,7 7,3 citlivě reaguje na nedostatek Mn, Cu, Zn Hnojení dusíkem - k základnímu hnojení aplikujeme plnou dávku Nmin v půdě - přihnojení počátek sloupkování podle ARR

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST.

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. FYTO I BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jind ich ERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. 330 2. BLOK:

Více

ALZON 46. Stabilizovaná dusíkatá hnojiva snižují pracnost, zvyšují výnosy a jsou šetrná k životnímu prostředí. Chemie pro budoucnost.

ALZON 46. Stabilizovaná dusíkatá hnojiva snižují pracnost, zvyšují výnosy a jsou šetrná k životnímu prostředí. Chemie pro budoucnost. GRANULOVANÝ INHIBITOR NITRIFIKACE Stabilizovaná dusíkatá hnojiva snižují pracnost, zvyšují výnosy a jsou šetrná k životnímu prostředí Chemie pro budoucnost. VÝHODY PRO VÁS, POUŽIJETE-LI» vysoké výnosy

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

M E T O D I K A P R O P R A X I. Stanovení a optimalizace diferencovaných dávek dusíkatých hnojiv v precizním zemědělství. Lukas V. a kol.

M E T O D I K A P R O P R A X I. Stanovení a optimalizace diferencovaných dávek dusíkatých hnojiv v precizním zemědělství. Lukas V. a kol. M E T O D I K A P R O P R A X I Stanovení a optimalizace diferencovaných dávek dusíkatých hnojiv v precizním zemědělství Lukas V. a kol. Poděkování: Metodika shrnuje výsledky získané při řešení následujících

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman. Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY TRVALÉ UDRŽITELNOSTI HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI

EKONOMICKÝ SYSTÉM HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY TRVALÉ UDRŽITELNOSTI HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI EKONOMICKÝ SYSTÉM HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY TRVALÉ UDRŽITELNOSTI HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI Ladislav Jelínek a kolektiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

Výživa a hnojení plodin

Výživa a hnojení plodin Výživa a hnojení plodin Složení rostlinné hmoty: voda, sušina Spalitelný podíl sušiny: C (45%), O (42%), H (6%), N (2%) Popeloviny: 3 5% sušiny, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, atd Rozdělení

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE

SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD V ROCE 2009 - ZMĚNY A VÝCHOZÍ POZICE PRO VZESTUP SLADOVNICKÉHO JEČMENE Jan VAŠÁK, představenstvo Sdružení pro ječmen a slad Úvod Zemědělství se rychle mění. Plošné zavedení průmyslových

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Yara průvodce minerálními hnojivy

Yara průvodce minerálními hnojivy Yara průvodce minerálními hnojivy Základní příručka o hnojivech a jejich použití Knowledge grows Polovinu světové populace je možné nasytit díky přidané produkci vycházející z použití minerálních hnojiv.

Více

Ing. Bohumil Dohnal ředitel společnosti FERTISTAV CZ a.s.

Ing. Bohumil Dohnal ředitel společnosti FERTISTAV CZ a.s. KATALOG PRODUKTŮ FIRMY FERTISTAV 2015 Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám jménem naší společnosti FERTISTAV CZ a.s., která působí nejen na trhu České republiky, ale i zemí EU a SNG v oblasti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Aristoteles Výživa macešek...jako cesta ke zlepšení jejich kvality Ben Geijtenbeek September 2013 Hlavní faktory ovlivňující pěstování Pěstování rostlin

Více

VLIV HNOJENÍ MINERÁLNÍMI HNOJIVY NA VÝNOSY PLODIN A ODBĚR ŽIVIN V KOSTELCI NAD ORLICÍ

VLIV HNOJENÍ MINERÁLNÍMI HNOJIVY NA VÝNOSY PLODIN A ODBĚR ŽIVIN V KOSTELCI NAD ORLICÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 27-33 ISBN: 80-86046-64-8 VLIV HNOJENÍ MINERÁLNÍMI HNOJIVY NA VÝNOSY PLODIN A ODBĚR ŽIVIN V KOSTELCI NAD ORLICÍ The effect of treatment with mineral fertilization

Více

Tradice Kvalita Budoucnost

Tradice Kvalita Budoucnost Tradice Kvalita Budoucnost Obsah Úvod...2 Co je jarní pšenice...3 Agrotechnika jarní pšenice...4 Odrůdová skladba...4 Postavení v osevním postupu...4 Jarní pšenice jako ozim - přesívky...6 Zpracování půdy...6

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

ČISTÉ. Nitrátová hnojiva. živiny. Optimalizace výnosů, ochrana životního prostředí.

ČISTÉ. Nitrátová hnojiva. živiny. Optimalizace výnosů, ochrana životního prostředí. Nitrátová hnojiva Optimalizace výnosů, ochrana životního prostředí. NITRÁTOVÁ HNOJIVA YARA ČISTÉ živiny Obsah Nasytit svět, chránit přírodu 4 Zemědělství zítřka Minerální zdroje dusíku 5 Dusík - zdroj

Více

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika Zpracoval: Ing. Václav Voltr, CSc., ÚZEI Ing. Martin Hruška, ÚZEI doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., ČZU Praha Ing.

Více

Josef Fiala a kol. Výživa a hnojení travních a jetelovinotravních porostů

Josef Fiala a kol. Výživa a hnojení travních a jetelovinotravních porostů Josef Fiala a kol. Výživa a hnojení travních a jetelovinotravních porostů METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe a je výstupem výzkumného

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 176 Poř. č. Konopí pro stonek Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos sušiny stonku [t/ha] 9,0 12,0 6,0 2 Cena stonku od výrobce [Kč/t] 3500 3500 3500 3 Tržba

Více

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote.

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote. Originální obalovaná hnojiva Everris Výhody použití hnojiv Osmocote Mohutnější růst rostlin a silnější výpěstky, protože je zajištěn trvalý přísun všech potřebných živin Minimální chemické zatížení životního

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á S polehlivost D ůvěra B udoucnost Adriana Chagall Es Alonso ř e p k a o z i m á VÍTĚZ 2010 2 1 pokusy ČZU 3 adriana středně raná liniová odrůda novinka v naší nabídce Udržovatel: Nickerson International

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

zhodnocujeme potenciál naší zemì

zhodnocujeme potenciál naší zemì zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz OBSAH UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD Řepka ozimá 3 Ječmen ozimý 9 Pšenice ozimá 15 Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo

Více

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage

Více

Hnojiva, minerální a organická hnojiva

Hnojiva, minerální a organická hnojiva Hnojiva, minerální a organická hnojiva o Rozd lení hnojiv o Význam a rozd lení minerálních hnojiv o Jednosložková minerální hnojiva o Vícesložková minerální hnojiva o Význam a rozd lení organických hnojiv

Více

Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

EU V/2 1/Z33. Česká republika - půdní poměry

EU V/2 1/Z33. Česká republika - půdní poměry EU V/2 1/Z33 Česká republika - půdní poměry Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky půdní poměry. Prezentace

Více

Porovnání prùmìrných cen

Porovnání prùmìrných cen PF 2013 Porovnání prùmìrných cen Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Pøedpoklad bilance obilovin podle jednotlivých druhù pro marketingový rok 2012/2013

Více

Katalog osiv podzim 2012

Katalog osiv podzim 2012 Katalog osiv podzim 2012 čas jsou peníze www.soufflet-agro.cz Soufflet gro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obilniny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKT

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ústav agrochemie a výživy rostlin

PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ústav agrochemie a výživy rostlin PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ústav agrochemie a výživy rostlin Precizní zemědělství 1. Charakteristika PZ 2. Systémy PZ 3. Lokalizace polohy (GPS, DGPS) 4. Sběr dat Dálkový průzkum Monitoring

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR

Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR 2-3. září 2013, Letní škola ochrany půdy, Hotel Milovy, Českomoravská vrchovina Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR Vítejte v lese Ústav

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více