OAK HODONÍN Konkurenceschopnost - podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OAK HODONÍN Konkurenceschopnost - podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě,"

Transkript

1 OAK HODONÍN Konkurenceschopnost - podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě, Prof. František Bauer, Získávání prostředků z dotačních titulů PRV Lektor Ing. Ivan Černek

2 Výživa a hnojení obilnin Letovice

3 Výnos obilovin je ovlivňován: počtem klasů (lat) na jednotku plochy počtem zrn v klase nebo latě hmotností tisíce zrn nebo semen O realizaci na trhu rozhoduje u potravinářské pšenice: obsah N látek pádové číslo hektolitrová váha test Zelený Obiloviny jsou středně náročné na živiny. Na 1 tunu zrna a odpovídající množství slámy se odčerpá:

4 Průměrná spotřeba čistých živin na výnos hlavního produktu Druh obilniny Odběr živin výnosem zrna kg. t -1 N P K Mg S Pšenice ozimá 25 5,0 20,0 2,4 4,3 Žito ozimé 24 6,1 21,6 2,4 4,2 Ječmen ozimý 26 5,7 24,0 1,8 Pšenice jarní 26 5,2 19,9 2,4 4,2 Ječmen jarní 24 5,2 19,9 1,8 4,2 Kukuřice 27 5,2 23,2 4,8 3,1 Oves 26 6,1 24,1 2,4 Proso 30 6,1 34,9 2,0 Pohanka 34 7,0 33,2 2,1

5 Zrno odčerpá : N, P, Mg, S Sláma odčerpá : K, Ca Požadavky ozimé pšenice na půdu: vyžaduje půdy střední až těžké hlinité až jílovité slabě kyselou až neutrální reakci (6,0 7,2) s dobrou schopností poutat vodu a živiny Zajištění živin vyžaduje: zhodnocení ph extrémní ph snižuje využití živin Půdní druh Optim. ph Orná půda žádoucí ph Písčitá půda 5,5 5,3-5,7 Hlinitopísčitá 6,0 5,8-6,2 Písčitohlinitá 6,5 6,3-6,7 Hlinitá, jílovitá 7,0 6,5-7,5

6 Vliv změny ph na výnos zrna u vybraných obilovin ph/kcl Ozimá pšenice Ozimý ječmen Jarní ječmen t.ha -1 Rel.% t.ha -1 Rel.% t.ha -1 Rel.% 4,3 3,11 100,0 2,35 100,0 2,60 100,0 5,0 3,06 98,3 2,92 124,2 3,19 122,7 6,0 3,33 107,7 4,06 172,7 3,68 141,5 6,5 3,39 109,0 4,32 183,8 3,76 144,6

7 V praxi se nedoceňuje úprava obsahu živin v půdě. Výnosem se odčerpá : Plodina Výnos t.ha -1 Odčerpané množství živin v kg.ha -1 N P K Mg S Pšenice ozimá Ječmen jarní Kukuřice Úprava normativů pro hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem na základě zhodnoceného obsahu přístupných živin podle Mehlicha III Živina Zásoba živin v půdě Fosfor Draslík Hořčík nízká (N) výrazné dosycení normativ + 50 % vyhovující (VH) mírné dosycení normativ + 25 % dobrá (D) normativ vysoká (V+VV) nehnojit

8 Vliv změny P na výnos zrna u vybraných obilovin Přístupný Ozimá pšenice Ozimý ječmen Jarní ječmen P mg.kg -1 t.ha -1 Rel.% t.ha -1 Rel.% t.ha -1 Rel. % 15 3,77 100,0 2,90 100,0 3,01 100,0 35 4,41 116,9 3,64 125,5 3,61 119,9 50 4,64 123,1 4,08 140,6 3,84 127,5 70 4,61 122,3 4,52 155,8 3,82 126,9

9 Dusík: omezuje tvorbu a růst listů listy od spodu žloutnou redukuje se počet odnoží odnože zasychají klas má malý počet vřeten snižuje se obsah bílkovin v zrnu (pšenice, žito, oves)

10 Fosfor: deficit se projevuje zejména na počátku vegetace, kdy je v důsledku chladného a suchého počasí ztížen příjem omezuje odnožování a tvorbu kořenového systému vyšší tvorba anthokyanů v pletivech červenofialové zbarvení listů a stébel ovlivňuje tvorbu škrobu v zrnu a klíčení

11 Draslík: porosty špatně přezimují listy zasychají od okrajů nekrózy zavadání listů v důsledku špatného hospodaření s vodou zvyšuje se nebezpečí poléhání obilovin omezuje se využití N na tvorbu bílkovin (pšenice) a škrobu (ječmen)

12 Vápník: ovlivňuje tvorbu kořenového vlášení zvyšuje propustnost membrán příjem živin ovlivňuje fertilitu pylu zvyšuje pevnost stébla

13 Hořčík: snižuje tvorbu chlorofylu rostliny se opožďují ve vývoji (později metají) dochází ke korálkovité mozaice nebo pruhovitosti listů snižuje se zabudování N do bílkovin

14 Síra: snižuje využití dusíku redukuje se počet odnoží redukuje se počet zrn v klase snižuje se počet disulfidických můstků a tím je snížená odolnost proti suchu

15 Projevy deficience síry

16 Mangan: omezuje fotosyntézu snižuje tvorbu bílkovin na listech dochází k nepravidelným nekrózám, které se objevují po odnožování rostlin

17 Bór: nadbytek: listy mají hnědé drobné skvrnky, list postupně zasychá a odumírá nedostatek ovlivňuje tvorbu generativních orgánů

18 Měď: nedostatek se objevuje na půdách neutrálních až zásaditých a na kyselých s vysokým obsahem org.látek projevem je světlá zeleň listů a zahnědnutí klasů klas může být zubatý vrcholové části jsou hluché u ovsa dochází k deformaci lat, případně až k hluchosti klasu

19 Vliv deficitu vody na výnos a kvalitu ozimé pšenice Vzcházení: tvorba kořenového systému a adventivních kořínků (hloubka 0,7 1,0 m) Sloupkování kvetení: ovlivňuje tvorbu klasu a kvítků Kvetení mléčná zralost: snižuje počet zrn v klase a vede až k hluchosti klasu Konec mléčné zralosti vosková zralost: snižuje hmotnost zrna

20 Dynamika odběru živin ozimou pšenicí a nárůst sušiny (zpracováno dle Aignera et al., 1988) odběr živin v kg/ha počátek vegetace - odnožování sloupko vání metání kvetení měsíc vegetace zrání N K sušin IV. V. VI. VII. VIII. P 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 sušina v t/ha

21 Zásady výživy ozimé pšenice dusíkem: hnojení základní: provádíme na půdách méně úrodných, při nízké a vyhovující zásobě přístupných živin v půdě, po špatných předplodinách, tam kde je nízký obsah N min v půdě hnojení během vegetace: A) regenerační hnojení B) produkční hnojení C) pozdní přihnojení

22 A) Regenerační hnojení: obnovit biomasu u zimou zesláblých porostů. provádíme ho podle N min v půdě. U odrůd silně a středně odnoživých dávku N snížíme o cca 15 kg.ha -1 U odrůd s nízkou odnožovací schopností dávku N zvýšíme z hnojiv používáme: LA, LAD, LAV, DASA Pozor na DAM 390 nebo SAM 240

23 B) Produkční hnojení: I. a II. provádíme ve fázi DC 29 při odnožení do počátku sloupkování. ovlivňuje: diferenciaci stébel, klasového vřetene a tím hustotu porostu a produktivitu klasu. provádíme ho podle: ARR, půdního dusíku, N testrem (N senzor) z hnojiv používáme: DAM 390, LV, LAD, LAV, DASA, SAM (19+ 5), LOVOSAN ( 24+3)

24 C) Kvalitativní pozdní přihnojení provádíme v období před metáním do začátku kvetení ovlivňuje: hmotnost obilek a obsah N-látek v obilkách účinnost pozdního přihnojení je závislá na dobrém zdravotním stavu porostu a na příznivých vláhových poměrech z hnojiv používáme: DAM 390, močovina, LV, LAV, SAM

25 Vliv aplikace síry na utilizaci dusíku (Schnug et al., 1993a) plodina pšenice ozimá pšenice jarní odběr N čistá odběr N (kg.ha -1 ) využitel (kg.ha -1 ) nost N- zrno sláma zrno sláma hnojiv (%) čistá využitel nost N- hnojiv (%) (%) (%) kontrola , ,4 31 elementá rní síra síranová síra , , , ,1 43 LSD0, , ,3 11

26 Vliv aplikace síry na utilizaci dusíku (Schnug et al., 1993a) plodina pšenice ozimá pšenice jarní odběr N čistá odběr N (kg.ha -1 ) využitel (kg.ha -1 ) nost N- zrno sláma zrno sláma hnojiv (%) čistá využitel nost N- hnojiv (%) (%) (%) kontrola , ,4 31 Elementární síra síranová síra , , , , LSD0, , ,3 11

27 Pekárenská a pečivárenská kvalita Jakostní ukazatele pšenice pekárenská pečivárenská Vlhkost nejvýše 14 nejvýše 14 Objemová hmotnost kg/hl nejméně 76 nejméně 76 Obsah N-látek v sušině nejméně 11,5 nejvýše 11,5 SDS test (ml) nejméně 30 nejvýše 25 Číslo poklesu (7g) v s nejméně 220 nejméně 220

28 Vliv dávky N na kvalitu výrobku (Hřivna et al 2007)

29 Vliv síry na kvalitu pekařských výrobků (Hřivna et al. 2007) trhlina Sádrovec (80kgN) Sádrovec (110kg N) DASA (80kg N) DASA (110kg N)

30 Foto Richter

31 Foto Richter

32 Poškozené rostliny ozimé pšenice mrazem ( Richter)

33

34 (foto Richter)

35

36

37 Pšenice ozimá poškozená květnovými mrazy

38 Výživa a hnojení jarního ječmene

39 Požadavky jarního ječmene na půdu: vyžaduje půdy středně těžké hlinité až písčitohlinité slabě kyselou až neutrální reakci (6,2 6,7) s dobrou schopností poutat vodu a živiny důležitá je dobrá zásoba přístupných živin

40 Setí, předseťová příprava a založení porostu Seťové lůžko se kypří do hloubky 4-6cm, hloubka setí 3-5cm. Norma výsevku v ŘVO-4,0 MKS, BVO 4-4,5MKS, KVO 3,5-4 MKS. Je třeba respektovat i vlastnosti odrůdy (odnoživost) a kvalitu osiva a obsah živin v obilce. Sejeme osivo mořené a uznané. Hnojení N při předseťové přípravě podle Nmin stanoveného ve vzorcích odebraných z profilu 0-30cm Při volbě dávky dusíku je nutné vycházet nejenom z celkového obsahu Nmin v půdním profilu ale také z poměru mezi nitrátovou a amonnou formou dusíku Při setí musí být půda vyzrálá a ječmen se nesmí zamazat. Při nedodržení dochází ke žloutnutí rostlin, porost není vyrovnaný co do výšky rostlin a počtu odnoží. Hnojení dusíkem : při zaorávce řep. chrástu N nehnojit je-li realizováno hnojení pod patu, je třeba počítat s vyšším využitím živin zvláště u N a P a zvýšeným rozvojem kořenového systému rostlin

41 Jaká bude budoucnost marginálníc h oblastí?

42

43 Chemické složení osiva N P K Mg Ca S Zn [% v sušině] [mg/kg sušiny] I ,30 Výsevek: 4MKS (188 kg,ha -1 ) 2,9kg N 0,13kg Ca 0,6kg P 0,26kg Mg 1,05kg K

44 Průměrná spotřeba (kg) čistých živin na výnos Ječmen jarní (1 tuna) hlavního produktu: N P K Ca Mg S 24 5,2 19,9 6,0 1,8 4,2 Výnosem 6 tun zrna se odčerpá: Odčerpané množství živin v kg.ha -1 Ječmen jarní N P K Ca Mg S

45 Průměrný odběr živin (kg.ha -1 ) za období do fáze DC % 90% % % 31 60% % % % % % % 0 N P K Ca Mg S sušina Pokus Žabčice DC 71 DC 55 DC 33 DC 31 DC 23

46 Dynamika tvorby sušiny a odběru živin u jarního ječmene 120 metání kvetení zrání 15 odběr živin v kg/ha počátek vegetace - odnožování sloupkování K N sušina 10 5 sušina v t/ha 20 P 0 IV. V. VI. VII. VIII. měsíc vegetace 0

47 Dynamika odběru Ca,Mg,S u jarního ječmene odnožování sloupkování metání kvetení Ca zrání o dběr živ in (kg /ha ) Mg S vegetační fáze DC

48 Příjem živin během vegetace: v prvních 15 dnech intenzivnější příjem P nad N (rozvoj kořenů) po vytvoření 3 listu převažuje příjem N nad P (rozvoj listů) optimální koncentrace N a P stimuluje odnožování, vysoký obsah K tvorbu odnoží inhibuje od vzejití do dne (1 kolénko) odčerpá ječmen 40 60% všech živin z celkového množství a přitom vytvoří 20 % sušiny

49 Vliv výživy na rozvoj kořenového systému Plná výživa Nedostatečná výživa

50 Požadavky jarního ječmene na předplodinu: jarní ječmen je plodinou staré půdní síly, zařazuje se po okopaninách (cukrovka, kukuřice na zrno či na siláž), nebo jako druhá obilnina (po pšenici). při zaorávání slámy kukuřice a pšenice upravu- jeme poměr C:N přidáním dusíku (7 10 kg.t -1 ve formě DAM- 390, SAM 240, močovina, aj.) při zaorání řepného chrástu aplikujeme na půdách s nízkou zásobou fosforu 4-5 kg P na 10 tun chrástu. vysoký obsah K v chrástu zvyšuje jeho příjem rostlinami, na harmonizaci přijmu je třeba zvýšit obsah P a Mg

51 Chemické složení posklizňových zbytků (Bezděk 1996) kg minerálních živin na 1 t posklizňových zbytků Posklizňové zbytky Sušina zbytků (t/ha) N P K Ca Mg Chrást cukrovky 5,86-7,50 27,5 2,6 30,7 8,53 3,73 Zbytky kukuřice 4,90-6,70 10,6 3,4 12,6 2,8 3,2 Sláma ozimé pšenice 4,10-6,20 6,3 0,9 11,2 3,2 1,2 Hořčice bílá * 2,20-3,30 5,5 0,3 3,5 2,7 0,1 Bramborová nať 0,70-1, ,4 23,5 27,4 6

52 250 Zaorávka chrástu u pozdně zaoraného chrástu se zvláště v případě 200 časného nástupu zimy a dlouhotrvajících mrazů dusí mineralizuje až na jaře 150 je-li jaro suché, může se projevit nedostatek dusíku 100 a je nutné přihnojit (15 kg N.ha -1 ) 50 při pozdější mineralizaci chrástu vzniká větší riziko zvýšení obsahu N-látek v zrnu ječmene 0 sušina 4,89t N (128,4kg) P (8kg) K (215,6kg) Ca (91,6kg) Mg (46,3kg) Na (118,9kg) S (23,1kg)

53 Zaorávka chrástu: zaoráním chrástu se obohatí půda v průměru o 220 kg N, 22 kg P, 295 kg K, 45 kg Ca, 34 kg Mg. u pozdně zaoraného chrástu se zvláště v případě časného nástupu zimy a dlouhotrvajících mrazů N mineralizuje až na jaře. je-li jaro suché, může se projevit nedostatek N a je nutné přihnojit N (15 kg N.ha -1 ). při pozdější mineralizaci chrástu vzniká větší riziko zvýšení obsahu N látek v zrnu. Měsíc Časně zaprav. chrást (říjen) Pozdně zaprav. chrást (listopad) N min v kg.ha -1 Bez zaprav. chrástu březen duben

54 Vliv předplodiny a dávek N na výnos zrna 10 Vliv předplodiny a hnojení na výnos Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti 9 8 ) výnos (t.ha -1 ) sil.kuk cukrovka mák plodina varianta kontrola varianta 30kgN varianta 60kgN varianta 90kgN varianta 90 kgn+vitalon

55 Obsah N látek v zrnu ječmene 13 12, ,8 12,1 12,4 12,4 12 % 11, ,5 10,7 10,8 10,4 11,1 11,1 11,33 11,37 kukuřice mák cukrovka 10 9,5 9 kontrola

56 1 2 list 2 kolénko metání Mléčná zralost

57 Hnojení dusíkem: podle předplodiny podle N min v půdě podle rozborů nadzemních částí rostlin

58 Hnojení N podle předplodiny: A)Řepařská výrobní oblast: po organicky hnojených okopaninách dávku 30 kg N.ha -1, při výnosu cukrovky nad 50 t.ha -1 zvýšit dávku o kg N.ha -1 po obilovině kg N.ha -1 po zaorávce chrástu N nehnojit B) Obilnářská výrobní oblast: po organicky hnojených okopaninách dávku kg N.ha -1 po obilovině kg N.ha -1 Objektivně stanovujeme potřebu hnojení N podle obsahu N min v půdě ve vzorcích odebraných v předjaří (konec února, počátek března) z hloubky 0 30 cm

59 Hnojení N podle obsahu N min v půdě: podle N min v půdě ze vzorků odebraných v předjaří podle N min v půdě ze vzorků odebraných do fáze 2 3 listů rostlin Výrobní oblast Obsah N min (mg.kg -1 ) Dávka N (kg.ha -1 ) Obilnářská, < bramborářská > Řepařská < > 30 méně vhodné

60 Hnojení ostatními živinami: fosforečnými, draselnými a hořečnatými hnojivy se hnojí podle půdní zásoby a předplodiny tato hnojiva se zapravují na podzim orbou, případně se mohou aplikovat již k předplodině při nedostatku některé z těchto živin zjištěných na při nedostatku některé z těchto živin zjištěných na základě rozborů půdy, nebo rozborů nadzemních částí rostlin je třeba doplnit danou živinu aplikací hnojiv před setím, nebo během vegetace.

61 Hnojení dusíkem Základní hnojení Hnojení během odnožování Hnojení během sloupkování Pozdní hnojení dusíkem 0-60kgN/ha Dle Nmin Dle ARR v DC kgN/ha Dle ARR v DC Dle ARR v DC kgN/ha

62 Vztah mezi obsahem dusíku v rostlinách ve fázi DC a obsahem N-látek v zrně ječmene (Kroměříž 2001, 2002,2004; odrůdy Kompakt, Jersey) 14,00 Obsah N-látek v zrně 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 y = 2,324x + 7,8616 R 2 = 0, ,5 1 1,5 2 2,5 Obsah N v rostlinách v DC 60-61

63 Vztah mezi obsahem dusíku v rostlinách ve fázi DC a obsahem N-látek v zrně ječmene (Kroměříž 2001, 2002,2004; odrůdy Kompakt, Jersey) 14,00 Obsah N-látek v zrně 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 y = 2,324x + 7,8616 R 2 = 0, % 0,00 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Obsah N v rostlinách v DC 60-61

64 Výnos zrna ječmene v g/nádoba bez korekce DC 23 DC 30 DC 39 Tato fáze je z pohledu korekcí nejvhodnější N1 N2 N3

65 Vliv živin na kvalitu sladovnického ječmene: Dusík: limituje obsah bílkovin v zrnu působí na počet produktivních odnoží ovlivňuje rovnoměrné dozrávání a podíl předního zrna Fosfor: působí na obsah škrobu a tím extraktu ve sladu zvyšuje podíl předního zrna Draslík: zlepšuje kyprost endospermu ovlivňuje jemnost pluch působí na syntézu sacharidů snižuje obsah N látek v zrnu působí na počet produktivních odnoží

66 Rostliny ve fázi počátku 3 listu při slabé a dobré zásobě živin v půdě (foto Richter)

67 Deficit fosforu

68 Rostliny ječmene kontrola P1 P2 P1S1

69 Deficit draslíku

70 Deficit vápníku Růst kořenů Omezuje růst listů

71 Deficit hořčíku Listy žloutnou a nekrotizují

72 Deficit síry Nejmladší listy světlezelené

73 Deficit bóru

74 Deficience mědi CD americke najit v lepsi kvalite Deformace klasu při metání

75 Deficience manganu

76 Ozimé žito

77 Požadavky a zásady hnojení je plastické k půdním a povětrnostním podmínkám ph 4,8 7,1 preferuje půdy lehčí má dobrou osvojovací schopnost na živiny Hnojení dusíkem - k základnímu hnojení aplikujeme 1/3 dávky N - k regeneračnímu hnojení velmi brzy (viz Zásad spr.zeměděl.praxe) - k produkčnímu hnojení (DC 31, N-tester) - kvalitativní hnojení v DC 51 v dávce kg N

78 Oves

79 Požadavky a zásady hnojení je plastické k půdním a povětrnostním podmínkám preferuje střední až těžší půdy má dobře vyvinutý kořenový systém a dobrou osvojovací schopnost na živiny ph 4,7 7,3 citlivě reaguje na nedostatek Mn, Cu, Zn Hnojení dusíkem - k základnímu hnojení aplikujeme plnou dávku Nmin v půdě - přihnojení počátek sloupkování podle ARR

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

Rostislav Richter Pavel Ryant

Rostislav Richter Pavel Ryant VÝŽIVA A HNOJENÍ OBILNIN Rostislav Richter Pavel Ryant Obilniny mají klíčové postavení v rostlinné výrobě a zaujímají na orné půdě více než 60% osevních ploch. Výnos obilovin je ovlivňován: - počtem klasů

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Jarní hnojení dusíkatými hnojivy

Jarní hnojení dusíkatými hnojivy Jarní hnojení dusíkatými hnojivy (článek byl publikován v tisku Zemědělec č. 11, s. 24-25) Na rozdíl od loňského jara, které následovalo po suchém roce 2007 a teplé zimě, můžeme počítat v letošním roce

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období?

Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období? Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období? Řepka ozimá je jednou z nejnáročnějších plodin na výživu dusíkem. Na začátku jarní vegetace je v půdě pod řepkou zpravidla jen nízká zásoba rostlinami

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ

OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ Výroční zpráva z polních zkoušek za rok 2000 Zpracoval: Dr. Ing.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Výživářské pokusy s organickými vstupy

Výživářské pokusy s organickými vstupy Výživářské pokusy s organickými vstupy Michaela Smatanová Půda a organická hmota Význam a zdroje organické hmoty a kontrola jejich kvality 26. 1. 2016, Brno 1 Hlavní zdroje organické hmoty pro hnojení

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2015

Systémy stimulace a listové výživy 2015 Systémy stimulace a listové výživy 2015 VARIABILNÍ SYSTÉM VÝŽIVY A STIMULACE POLNÍCH PLODIN SCHOPNÝ PŘIZPŮSOBENÍ lokálním podmínkám ekonomice vstupů individuálním potřebám každého hospodářství SYStém

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st MALOPARELNÍ POKUSY: 3. VÚRV pšenice ozimá Magister, pokusná stanice Humpolec maloparcelky 2014 Výsevek 4,5 MKS Metodika: Termín

Více

Jméno:... Akademický rok:...

Jméno:... Akademický rok:... P R O J E K T H N O J E N Í Jméno:... Akademický rok:... I. Zadání projektu č.:... Hon Výměra Půdní podmínky AZP (ppm) N min na Výnos č. ha jaře v t/ha BPEJ půdní půdní druh ph KCl P K ornici typ 1 2 3

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020

Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020 Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020 Termín 19. 11. 2013 v době od 9:00 16:00 hod. ZD Hraničář Loděnice, Loděnice

Více

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene Jan Křen a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie Aktuální problémy I Na svých pozemcích mám výnosný čtyřhonný osevní postup:

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Obilniny. Technologie pěstování

Obilniny. Technologie pěstování Obilniny Technologie pěstování Nároky obilnin na půdu a stanoviště Pšenice - poměrně málo rozvinutý kořenový systém s pomalejším počátečním vývinem Vhodná je půda: hluboká těžší bohatá živinami a humusem

Více

Hnojení ozimé řepky podle stavu porostu a půdy

Hnojení ozimé řepky podle stavu porostu a půdy Hnojení ozimé řepky podle stavu porostu a půdy Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Radek Vavera, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze Ruzyni Teplé a větrné počasí v posledním

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st PROVOZNÍ POKUSY: 1. Řepka Provozní polní pokus 2013/2014 - Farma Kvíz Čisovice, okres Metodika Praha západ, řepka ozimá odrůda

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE

OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE Přehled obilnin čeleď: lipnicovité rod: pšenice (obecná, tvrdá, špalda) ječmen žito tritikale žitovec oves kukuřice čirok bér proso rýže dochan klasnatý milička habešská

Více

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Váňová M., Růžková S., Tvarůžek L. Agrotest fyto s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž Název předkládaného textu je velmi provokativní,

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 167 Poř. č. Tritikale ozimé - žitovec Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 5,0 6,0 4,3 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3100 3100 3100 3 Tržba

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ ŘEPKY A JEJÍ HNOJENÍ BĚHEM PODZIMNÍHO RŮSTU

ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ ŘEPKY A JEJÍ HNOJENÍ BĚHEM PODZIMNÍHO RŮSTU ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ ŘEPKY A JEJÍ HNOJENÍ BĚHEM PODZIMNÍHO RŮSTU Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. a Ing. Radek Vavera, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze Ruzyni Vzhledem

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2014

Systémy stimulace a listové výživy 2014 Systémy stimulace a listové výživy 2014 Stimulátory růstu 1 Listová hnojiva www.chemapagro.cz www.biosfor.eu Technické přípravky informace a Poradenství 2 Čechy Michal Sekyra Morava Jan Šamalík, Lucie

Více

Prováděcí metodiky polních stacionárních zkoušek

Prováděcí metodiky polních stacionárních zkoušek Metodický pokyn č. 24/SZV Počet stran: 1/44 Metodický pokyn č. 24/SZV Prováděcí metodiky polních stacionárních zkoušek Nabývá účinnosti dne 22. 5. 2015 Upozornění Tento dokument včetně příloh je výhradně

Více

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP Šárka Poláková Přístupné mikroelementy Co jsou mikroelementy a jaká je jejich funkce v živých organismech Makrobiogenní prvky (H, C, O, N) Mikrobiogenní

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 162 Poř. č. Ječmen jarní sladovnický Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 5,0 6,0 3,8 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4300 4600 4300 3 Tržba z

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Půdní úrodnost nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci

Půdní úrodnost nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci Půdní úrodnost nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Institut pro Regionální Spolupráci a OAK Vyškov 10.102012 Vyškov, Palánek 1 Půdní úrodnost nezbytný

Více

PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE

PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE PĚSTITELSKÉ POŽADAVKY JARNÍHO JEČMENE A VÝZNAM ODRŮD Ing. Oldřich FAMĚRA, CSc. KATEDRA ROSTLINNÉ VÝROBY, ČZU V PRAZE Ing. Daniel JUREČKA Ing. Pavel PAŘÍZEK ÚKZÚZ BRNO Změny v soustavě hospodaření v zemědělství

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Výživa a hnojení ovocných rostlin

Výživa a hnojení ovocných rostlin Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Výživa a hnojení ovocných rostlin Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem

Více

Situační zpráva č dubna 2013

Situační zpráva č dubna 2013 Situační zpráva č. 3 9. dubna 213 Obecná a klimatická charakteristika od 14.5. do 6.6.212: Počasí od 1. 4. do 8. 4. 213 Počasí v minulém týdnu nám jaro moc nepřipomínalo a souvislá sněhová pokrývka na

Více

DRASLÍK NEPOSTRADATELNÝ PRVEK PRO VÝNOS A KVALITU OVOCE

DRASLÍK NEPOSTRADATELNÝ PRVEK PRO VÝNOS A KVALITU OVOCE DRASLÍK NEPOSTRADATELNÝ PRVEK PRO VÝNOS A KVALITU OVOCE Význam hnojení ovocných kultur draslíkem Pěstování ovoce má v Českých zemích dlouholetou tradici. Podle posledních zpráv jeho výměra dosahuje 18

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

CESTY K DOSAŽENÍ KVALITNÍ PRODUKCE OBILOVIN (ozimá pšenice, jarní ječmen)

CESTY K DOSAŽENÍ KVALITNÍ PRODUKCE OBILOVIN (ozimá pšenice, jarní ječmen) Úvod CESTY K DOSAŽENÍ KVALITNÍ PRODUKCE OBILOVIN (ozimá pšenice, jarní ječmen) Luděk Hřivna Obilniny zvláště pak pšenice a ječmen mají klíčové postavení v rostlinné výrobě. Výnos obilnin je ovlivňován

Více

Zemědělská část exkurze

Zemědělská část exkurze Zemědělská část exkurze Lokalita: nad Orlicí, pokusná stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Garanti: Kunzová, E., Menšík, L. Umístění: Na pokusné stanici nad Orlicí se nacházejí

Více

Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkatými hnojivy (Obdobný článek, v širším rozsahu, byl publikován v Agromanuálu č. 5)

Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkatými hnojivy (Obdobný článek, v širším rozsahu, byl publikován v Agromanuálu č. 5) Pozdní přihnojení ozimé pšenice dusíkatými hnojivy (Obdobný článek, v širším rozsahu, byl publikován v Agromanuálu č. 5) Pozdním přihnojením ozimé pšenice na konci sloupkování a v metání dusíkem se snažíme

Více

Doporučení k současnému stavu ozimých pšenic po přezimování

Doporučení k současnému stavu ozimých pšenic po přezimování Doporučení k současnému stavu ozimých pšenic po přezimování Ing. Josef Čapek, CSc., Dr. Ing. Pavel Horčička, Ing. Irena Bížová, SELGEN, a.s. Stav porostů ozimých pšenic na převážné části území České republiky

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Ověření různých systémů organického hnojení

Ověření různých systémů organického hnojení Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Ověření různých systémů organického hnojení Výroční zpráva ze stacionární

Více

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, Brno, Česká republika. Report č.

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, Brno, Česká republika. Report č. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika Report č.2 Typ Produkt Indikace Plodina Lokalita Maloparcelní

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Hodnocení výživného stavu zemědělských plodin během vegetace

Hodnocení výživného stavu zemědělských plodin během vegetace Hodnocení výživného stavu zemědělských plodin během vegetace 1. Hodnocení je určeno pro tyto zemědělské plodiny: 1.1. Všechny obiloviny: pšenice ozimá, pšenice jarní, žito, ječmen ozimý, tritikále, ječmen

Více

Partnerský program pro rostlinnou výrobu SYSTÉMY STIMULACE A LISTOVÉ VÝŽIVY.

Partnerský program pro rostlinnou výrobu SYSTÉMY STIMULACE A LISTOVÉ VÝŽIVY. 2016 Partnerský program pro rostlinnou výrobu SYSTÉMY STIMULACE A LISTOVÉ VÝŽIVY 1 PRODUKTY CHEMAP AGRO s.r.o. Česká společnost, české výrobky Sortiment pro ucelené systémy výživy a stimulace Vždy nové

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

Představení nové technologie

Představení nové technologie Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Představení nové technologie 18. červenec 2014 Co je explorer? Jedná se o granulát s biostimulačním efektem Rostlinné biostimulanty jsou výrobky, které obsahují

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Klíč k Vaší úrodě. Katalog výrobků

Klíč k Vaší úrodě. Katalog výrobků Klíč k Vaší úrodě Katalog výrobků Mikrogranuláty: Společnost Fertirev Srl je výrobce hnojiv, pomocných rostinných přípravků a pomocných půdních látek na bázi Glukohumátů TM. Patří do skupiny Medesta Internationale,

Více

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

a) Výchozí ukazatele S - standard b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 166 Poř. č. Oves Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní (potravinářský) - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,0 4,5 3,5 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3000 3000 3000 3 Tržba z prodeje

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu novinka pšenice ozimá Dagmar Velmi raná pekařská kvalita A Registrace: ČR 2012, SR 2012 Zima, ranost, kvalita, Dagmar, to je jistota Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Jan Vašák Prosperujúce olejniny 2012: Prefert, SPU, ČZU EU zásoby. Zaokrouhleno. Dle USDA, prosinec 2012 Komodita Zásoby proti spotřebě

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti

Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce úřední kontroly Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Porovnání účinnosti digestátů s různými

Více

YaraVita TM. Plodinově specifická listová hnojiva - jistota vysokého výnosu a kvality

YaraVita TM. Plodinově specifická listová hnojiva - jistota vysokého výnosu a kvality Plodinově specifická listová hnojiva - jistota vysokého výnosu a kvality Složení plodinově specifických listových hnojiv YaraVita - optimálně upraveno dle potřeby živin u jednotlivých kultur Nová formulace

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ Polní lyzimetry Praktický význam výše zmíněného spočívá zejména v tom, že: Lyzimetry poskytují detailní informace o vodním režimu včetně bilance rozpuštěných chemických látek v půdním profilu v rozdílných

Více

Agrotechnika cibulové zeleniny

Agrotechnika cibulové zeleniny Pěstování zeleniny v ekologické produkci Agrotechnika cibulové zeleniny mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací Doc. Ing. Kristína Petříková, CSc. 24.9.2015 CIBULOVÁ ZELENINA CIBULE KUCHYŇSKÁ

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Zásady střídání plodin a osevní postupy

Zásady střídání plodin a osevní postupy Zásady střídání plodin a osevní postupy Jan Křen a Lubomír Neudert Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2014

Systémy stimulace a listové výživy 2014 Systémy stimulace a listové výživy 2014 Stimulátory růstu 1 Listová hnojiva www.chemapagro.sk www.belbaplus.sk Technické přípravky informácie a PoradenstvO Ing. Andrea Rajčáková I tel. 0917 591 041 Ing.

Více

Hnojiva a technika hnojení. Roman Rozsypal

Hnojiva a technika hnojení. Roman Rozsypal Hnojiva a technika hnojení Roman Rozsypal Půda s čím pracuje zemědělec Příklad: 1 ha hlinité černozemě Hloubka ornice 0,25 m Objemová hmotnost 1,35 t.ha -1 Celková hmotnost ornice 3375 t.ha -1 Obsah organické

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo Výrobce: TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín Číslo registrace: 4284 Chemické a fyzikální vlastnosti: Vlastnost: Hodnota: vlhkost v % max. 10,0 % spalitelné

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Ověření různých systémů organického hnojení

Ověření různých systémů organického hnojení Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Ověření různých systémů organického Výroční zpráva z polních zkoušek za rok 2003 Zpracoval: Ing. Miroslav Florián

Více

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu Michaela Smatanová 1. Vymezení základních pojmů 2. Registrace legislativa 3. Popis ověřovaných materiálů 4. Metodika pokusu 5. Výsledky 1.

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Výživa a hnojení kukuřice Letovice 29.1.2013 Charakteristické znaky kukuřice Řadíme ji mezi rostliny C4 Vyžaduje velkou světelnou Vyžaduje

Více

PRV DOTACE PODZIM 2016

PRV DOTACE PODZIM 2016 PRV DOTACE PODZIM 2016 NA SPECIÁLNÍ PŮDOOCHRANÉ TECHNOLOGIE STRIPTILL PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY pro řepku, kukuřici, slunečnici a cukrovku Dotace z Mze na půdoochranné technologie Je v jednání podpora na

Více

PŠENICE ODRŮDOVÉ POKUSY 2014/2015

PŠENICE ODRŮDOVÉ POKUSY 2014/2015 Vyhodnocení odrůdových pokusů pšenice na Pokusnické stanici Lukavec v pokusnickém roce 2014/2015. Úvod: Pokus byl založen v nadmořské výšce 600 metrů nad mořem na hlinitopíčité půdě. Lokalita je charakteristická

Více