Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2012/2013 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vypracoval Jiří Kubeš. V Ţidlochovicích dne Čj. 163/2013. ředitel školy V Ţidlochovicích dne předsedkyně školské rady

2 a) Základní údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium, Ţidlochovice, Tyršova 400 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Jihomoravský kraj ADRESA: Tyršova 400, Ţidlochovice PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČ: IZO: IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: TELEFON, FAX: WEBOVÉ STRÁNKY: ŘEDITEL ŠKOLY: RNDr. Jiří Kubeš ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jitka Veithová CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY: 8 tříd, 250 ţáků CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: střední všeobecně vzdělávací škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ: předsedkyně - Ing. Jana Králová členové - Ing. Jaroslav Konečný Ing. Marie Kozáková Petr Trnka Mgr. Antonín Továrek PhDr. Debora Zemenová Mgr. Hana Stravová Ing. Jan Strouhal Vojtěch Procházka b) Přehled oborů vzdělávání STUDIJNÍ OBOR: NÁZEV ŠVP: K/801, Gymnázium všeobecné (septima - oktáva) K/81, Gymnázium (prima - sexta) Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice - 1 -

3 c) Personální zabezpečení Zaměstnanci gymnázia ve školním roce 2012/2013 Pedagogický sbor: Mgr. Tomáš DRATVA, německý jazyk - dějepis, třídní oktávy Mgr. Karolína OTÝPKOVÁ, hudební výchova Mgr. Karla JAROŠOVÁ, výtvarná výchova Mgr. Tereza HAMPLOVÁ, matematika, deskriptivní geometrie RNDr. Jiří KUBEŠ, matematika - zeměpis, ředitel Bc. Hana KUTÁ, zeměpis - biologie Mgr. Hana LACINOVÁ, matematika fyzika, třídní primy Mgr. Helena MARKOVÁ, český jazyk - základy společenských věd, třídní septimy Mgr. Miroslava NECHVÍLOVÁ, francouzský jazyk - anglický jazyk, třídní kvarty Mgr. Hana NEJEZCHLEBOVÁ, chemie (do ) Mgr. Dagmar NOVÁKOVÁ, anglický jazyk - německý jazyk Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ, chemie biologie (od ) Mgr. Radka RAFLOVÁ, občanská výchova Mgr. Petra VALOVÁ, biologie Mgr. Hana STRAVOVÁ, matematika - fyzika, třídní sexty, výchovná poradkyně Mgr. Danuše ŠVARZBERGEROVÁ, český jazyk - dějepis Mgr. Antonín TOVÁREK, anglický jazyk - český jazyk, třídní kvinty Mgr. Jitka VEITHOVÁ, německý jazyk - ruský jazyk, zástupkyně ředitele Ing. Karel VITULA, informatika a výpočetní technika - tělesná výchova, správce ICT PhDr. Debora ZEMENOVÁ, anglický jazyk, třídní sekundy Mgr. Hana ŢAMPACHOVÁ, tělesná výchova německý jazyk - anglický jazyk, třídní tercie Externí vyučující: Mgr. René STROUHAL, náboţenství Nepedagogičtí zaměstnanci: Dana SAŇKOVÁ, hospodářka Milena PAVLASOVÁ, ekonomka - účetní Jaroslav PUKL, školník - údrţbář Jitka LUKLOVÁ, vrátná Květoslava MAZALOVÁ, vrátná Jana HORNÍČKOVÁ, uklízečka Bronislava CHALUPOVÁ, uklízečka Martina NOVÁKOVÁ, uklízečka Zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené: Mgr. Lucie PAZDERSKÁ, matematika - biologie - 2 -

4 d) Údaje o přijímacím řízení do primy K 15. březnu 2013 se ke studiu do primy 2013/2014 na Gymnáziu Ţidlochovice přihlásilo celkem 72 uchazečů. Mezi přihlášenými bylo 38 dívek a 34 chlapců. První termín (pondělí 22. dubna 2013) si zvolilo 57 uchazečů, druhý termín (úterý 23. dubna 2013) si vybralo 15 uchazečů. O kvalitě uchazečů svědčí skutečnost, ţe samé jedničky mělo v pololetí páté třídy celkem 41 přihlášených ţáků. Přihlášky přišly od ţáků z následujících 23 základních škol: ZŠ Ţidlochovice, ZŠ Hrušovany u Brna, ZŠ Pohořelice, ZŠ Rajhrad, ZŠ Ţabčice, ZŠ Vranovice, ZŠ Nosislav, ZŠ Modřice, ZŠ Opatovice, ZŠ Vojkovice, ZŠ Měnín, ZŠ Rajhradice, ZŠ Újezd u Brna, ZŠ Přibice, ZŠ Moravany u Brna, ZŠ Blučina, ZŠ Ţatčany, ZŠ Brno - Arménská, ZŠ Brno - Jana Broskvy, ZŠ Brno - Horní, ZŠ Brno Basic, ZŠ Syrovice a ZŠ Ivaň. V přihláškách měli uchazeči uvedeno trvalé bydliště celkem ve 26 obcích: Ţidlochovice, Hrušovany u Brna, Blučina, Pohořelice, Rajhrad, Vranovice, Ţabčice, Nosislav, Opatovice, Rajhradice, Sobotovice, Modřice, Vojkovice, Syrovice, Brno, Ivaň, Popovice, Moravany u Brna, Otmarov, Medlov, Přibice, Přísnotice, Ţatčany, Újezd u Brna, Smolín a Holasice. Všech 72 přihlášených uchazečů se dostavilo na řádný termín, nebylo proto nutné organizovat náhradní termín. Testy k přijímacím zkouškám (obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk) připravila společnost SCIO. Maximální počet bodů, které mohl uchazeč v přijímacím řízení získat, byl 150. O přijetí uchazečů rozhodovalo jedno společné pořadí uchazečů z obou termínů konání přijímací zkoušky (po tzv. harmonizaci) stanovené na základě součtu bodů ze všech částí přijímacího řízení. Přijato bylo 30 nejlepších uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Ţidlochovice museli přijatí uchazeči potvrdit doručením zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů. Učinilo tak celkem 27 uchazečů. Tři uchazeči zápisový lístek nedodali. Za ně byli přijati tři uchazeči následující podle pořadí. 1. kolo přijímacího řízení tak bylo ukončeno 17. května 2013 a případná další kola jiţ nebylo nutné vyhlašovat. Odvolání 4 uchazečů, kterým ředitel nemohl z kapacitních důvodů vyhovět, byla odeslána 20. května 2013 k posouzení zřizovateli školy. Rozhodnutí ředitele bylo zřizovatelem potvrzeno. Úvodní schůzka rodičů přijatých uchazečů ke studiu do primy ve školním roce 2013/2014 se uskutečnila v úterý 18. června 2013 v hodin. Byli zde seznámeni se studijním plánem a různými organizačními záleţitostmi. Všichni přijatí ţáci dne do školy nastoupili

5 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Na začátku školního roku 2012/2013 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 235 ţáků. V listopadu přestoupil jeden ţák z Gymnázia Kyjov do kvinty. K dalším změnám během školního roku jiţ nedošlo. Na konci školního roku tak bylo klasifikováno 236 ţáků, všichni prospěli, z toho 97 s vyznamenáním. Prospěch a zameškané hodiny ve 2. pololetí školního roku 2012/2013 (V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za první pololetí) Třída Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka Počet neomluvených hodin celkem prima 30 (30) 20 (20) 10 (10) 0 (0) 41,1 (31,5) 0 (0) sekunda 31 (31) 17 (21) 14 (10) 0 (0) 69,5 (66,4) 0 (0) tercie 29 (29) 13 (15) 16 (14) 0 (0) 56,1 (41,4) 0 (0) kvarta 31 (31) 10 (11) 21 (19) 0 (1) 51,5 (44,2) 0 (0) kvinta 30 (30) 9 (7) 21 (22) 0 (1) 61,7 (6) 0 (0) sexta 27 (27) 9 (6) 18 (20) 0 (1) 55,4 (51,3) 0 (0) septima 28 (28) 12 (13) 16 (15) 0 (0) 65,4 (48,2) 0 (0) oktáva 30 (30) 7 (6) 23 (24) 0 (0) 38,3 (76,5) 0 (0) - 4

6 Seznam ţáků s vyznamenáním ve 2. pololetí školního roku 2012/2013 Prima: Sekunda: Tercie: Kvarta: Kvinta: Sexta: Septima: Oktáva: Kateřina Benešová, Matyáš Bosák, Viktor Čaněk, Martin Dresler, Dita Dufková, Roman Dvořák, Anna Hájková, Pavel Hodovský, Veronika Hochmanová, Anna Maria Houzarová, Eliška Hroudná, Jan Hrstka, Veronika Karasová, Petra Kloudová, Matěj Konopík, Alice Kresová, Barbora Otáhalová, Lucie PryclováJosef Toman, Ema Veselá Pavlína Blahová, Martin Dvořáček, Adéla Felcmanová, Mona Ghazalová, Lenka Hubáčková, Pavel Hulman, Nela Chalupová, Tereza Janderková, Barbora Králová, Tereza Látalová, Richard Malý, Klára Motlíčková, Mikuláš Nevídal, Pavlína Nováková, Jan Procházka, Jan Procházka, Denisa Zouharová Kristýna Bilavčíková, Jan Hroudný, Ilona Chrastilová, Klára Jakubcová, Filip Kiowský, Martin Klement, Markéta Kotlánová, Terezie Maturová, Tereza Singerová, Veronika Srncová, Helena Szostková, Zdeňka Šillerová, Nina Vacková Veronika Gáčová, Ivana Hnízdová, David Kašpar, Ondřej Nečas, Ivana Rubešová, Ondřej Ryšánek, Václav Vávra, Barbora Zichová,Štěpán Ţák, Barbora Ţilková Kateřina Furchová, Zuzana Hledíková, Magda Karhánková, Lenka Králíková, Michaela Kurková, Marek Otýpka, Adéla Sklenářová, Duc Viet Tran, Jan Zich Anna Bieláková, Aneta Dvořáková, Soňa Gaborčíková, Tereza Hytychová, Magdalena Kánovičová, Martin Rodinger, Veronika Švecová, Jiří Wróbel, Kateřina Tancerová Valentina Aulisa, Veronika Benešová, Lenka Cirhanová, Aneta Dufková, Eliška Kleinová, Renata Konečná, Jiří Musil, Jan Strava, Pavel Šuba, Aghni Valášková, Anna Zichová, Kateřina Ţáková Lenka Burešová, Markéta Kaluţíková, Nicola Komendová, Vojtěch Procházka, Tomáš Svoboda, Kateřina Ševčíková, Filip Šťastný - 5 -

7 Seznam studentů s pochvalou ředitele školy ve školním roce 2012/2013 Prima: Sekunda: Tercie: Kvarta: Kvinta: Sexta: Septima: Oktáva: Petra Kloudová (P), Jan Hrstka (S), Lucie Pryclová (P), Alice Kresová (A), Jan Kříţ (Z), Veronika Hochmanová (P, S) Jan Procházka (S, P), Jan Procházka (P, S), Mona Ghazalová (S), Tereza Látalová (P), Nela Chalupová (Z), Lenka Hubáčková (P), Klára Motlíčková (A), Barbora Králová (A), Veronika Konečná (A), Pavel Hulman (S) Tereza Singerová (A), Matěj Strouhal (S), Filip Kiowský (S, A), Barbora Večeřová (A), Kristýna Bilavčíková (S), Dominik Řehoř (A), Markéta Kotlánová (P, S), Jan Hroudný (S, A), Tatiana Lvovská (S, A), Nina Vacková (A), Michaela Šedová (A), Monika Hýblová (A), Anita Hofmannová (A) Ivana Hnízdová (S, P), Jan Kugler (S), Ondřej Hoberla (S), Ivo Dobrovolný (S), Jiřina Tomešková (Z), Štěpán Ţák (S, P), Martin Ošmera (S), Veronika Gáčová (P), Barbora Ţilková (P) Kateřina Furchová (P, A), Michaela Kurková (S, P), Duc Viet Tran (A), Karel Kugler (S), Jan Zich (P), Diana Šťastná (Z) Romana Rapáčová (S), Anna Bieláková (S, P), Magdalena Kánovičová (S), Veronika Švecová (P), Ilona Zourková (A) Valentina Aulisa (S, P), Anna Zichová (P), Kateřina Ţáková (P), Eliška Kleinová (S, A), Veronika Benešová (A), Lenka Cirhanová (P), Marek Brada (Z, A), Vít Funk (A), Jan Strava (S, A), Aneta Koláčková (A), Pavel Šuba (S), Jiří Musil (S), Kristýna Hochmanová (S), Jan Srnec (A), Lukáš Koupil (A) Markéta Kaluţíková (P), Nicola Komendová (P), Vojtěch Procházka (P), Tomáš Svoboda (P), Filip Šťastný (S), Michaela Rychtářová (A) Důvod pochvaly: P výborný prospěch S úspěšná reprezentace školy v předmětových soutěžích a olympiádách Z největší zlepšení prospěchu A jiné aktivity v zájmu školy - 6 -

8 Průměrný prospěch z předmětů ve 2. pololetí školního roku 2012/2013 (V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za první pololetí) Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkový prospěch 1,5 (1,5) 1,5 (1,4) 1,6 (1,6) 1,7 (1,7) 1,7 (1,8) 1,8 (1,9) 1,5 (2,2) 1,9 (2,0) Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. POVINNÉ PŘEDMĚTY: Český jazyk Anglický jazyk 2,1 (2,1) 1,8 (1,7) 2,0 (2,0) 1,5 (1,3) Německý jazyk - - Francouzský jazyk - - 2,0 (1,9) 1,9 (1,8) 2,1 (1,7) 2,0 (1,6) Ruský jazyk Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 1,2 (1,1) 1,3 (1,1) 1,3 (1,1) 2,2 (2,5) 2,0 (2,0) 2,3 (2,1) 2,5 (2,6) 2,0 (2,1) 2,0 (2,2) ,1 (2,1) 1,4 (1,4) ,3 (1,6) 1,5 (1,8) 1,6 (1,4) 1,8 (1,9) Chemie - Biologie Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova 1,3 (1,5) 1,1 (1,2) 1,4 (1,3) 1,3 (1,3) 1,4 (1,5) 1,5 (1,4) 1,8 (1,5) 2,1 (1,9) 1,7 (1,4) 1,5 (1,4) - 1,4 (1,2) 1,3 (1,2) 1,1 (1,1) 1,5 (1,7) 1,8 (1,7) 2,4 (2,2) 1,9 (2,0) 1,7 (1,8) 1,7 (1,8) 1,2 1,4 (1,2) 1,4 (1,3) 1, ,4 (1,6) 1,6 (2,1) 2,0 (1,9) 1,7 (1,7) 2,1 (1,8) 1,5 (1,5) 1,5 (1,3) 1,5 (1,4) 1,1 (1,1) 2,2 (2,5) 2,0 (1,9) 2,1 (1,9) 2,7 (2,0) 2,0 (2,0) 1,3 (1,3) 1,9 (2,0) 2,3 (2,2) 1,7 (1,9) 2,4 (2,6) 2,4 (2,3) ,9 (1,9) 1,8 (1,8) 1,6 (2,0) 1,9 (1,8) 2,2 (2,3) 1,8 (2,1) 1,5 (1,5) 1,1 (1,1) 1,1 (1,1) 1,1 (1,4) 1,2 (1,1) 1,9 (2,2) 2,1 (2,4) 1,7 (2,2) 2,4 (2,4) 2,4 (2,3) 1,9 (2,1) 1,4 (1,4) 1,1 1,1 (1,1) 1,3 (1,1) 1,1 (1,2) 1,6 (1,5) 1,5 (1,5) 1,3 (1,5) 1,8 (1,9) 1,7 (1,6) 1,4 (1,6) 1,4 (1,3) 2,1 (2,0) 1,8 (2,2) - 2,7 (2,7) 2,5 (2,8) - 1,3 (1,5) ,1 (1,1) (1,2)

9 Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: Cvičení z fyziky - Cvičení z biologie - 1,7 (1,6) 1,4 (1,4) Cvičení z matematiky ,6 (1,4) Cvičení z informatiky Cvičení z chemie - Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Seminář z českého jazyka - Seminář z výtvarné výchovy 1,7 (1,9) ,8 (2,5) Seminář ze zeměpisu Seminář z hudební výchovy Seminář z dějepisu ,1 (1,3) 1,2 (1,4) (1,2) 1,8 (2,0) 1,2 (1,4) 1,7 (1,7) 1,4 (1,2) Státní zkouška FCE z Aj Společenskovědní seminář Seminář ze základů společenských věd 1,5 (1,8) Deskriptivní geometrie Anglická kultura - etiketa (2,0) 1,8 (1,8) 1,6 (2,2) 2,0 (2,1) 1,2 (1,2) 1,7 (1,8) 2,0 (1,8) 1,3 (1,7) 1,3 (1,8) 2,2 (2,9) 1,5 (1,5) 1,9 (2,2) 2,0 (1,3) - 8

10 Spádovost ţáků K studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 236 ţáků. Podle údajů ze školní matriky měli bydliště v celkem 32 obcích. Počty ţáků podle trvalého bydliště: OBEC POČET ŢÁKŮ Blučina 11 Bratčice 2 Brno 1 Cvrčovice 2 Dolní Kounice 1 Holasice 9 Hrušovany u Brna 32 Kobylí 1 Křepice 2 Ledce 1 Malešovice 2 Medlov 2 Mělčany 1 Měnín 1 Modřice 6 Nosislav 11 Odrovice 1 Opatovice 5 Pohořelice 11 Přísnotice 9 Rajhrad 21 Rajhradice 6 Sobotovice 12 Syrovice 11 Troskotovice 1 Unkovice 5 Vlasatice 1 Vojkovice 12 Vranovice 1 Ţabčice 17 Ţatčany 1 Ţidlochovice

11 Výchovné poradenství Ve funkci výchovné poradkyně ve školním roce 2012/2013 pracovala Mgr. Hana Stravová. Její práce se týká několika oblastí: profesionální orientace ţáků posledních ročníků, spolupráce s vysokými školami, řešení výchovných problémů, vzdělávání ţáků mimořádně nadaných, vzdělávání ţáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se specifickými potřebami učení. Po celý školní rok probíhá spolupráce výchovné poradkyně s vyučujícími a vedením gymnázia v případech studijních a kázeňských problémů. Výchovná poradkyně ředitelství a třídním učitelům pomáhá při řešení přestupků proti školnímu řádu. S ţáky a rodiči spolupracuje výchovná poradkyně zejména formou individuálních konzultací. Škola má vypracovaný plán výchovného poradenství. Mimořádně nadaní ţáci Ve školním roce 2012/2013 na gymnáziu studovali 3 mimořádně nadaní ţáci. Dva z nich na niţším stupni základní školy přeskočili jeden ročník. Mimořádně nadaným ţákům se věnuje péče ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a zřizovatelem. Mají další individuální hodiny nad rámec běţné výuky, o kterých je vedena evidence. Podrobnosti péče stanovuje jejich individuální plán, který na začátku roku vypracovává výchovná poradkyně. Pro další nadané ţáky je na gymnáziu zpracován pokyn ředitele školy k soutěţím a předmětovým olympiádám. Jsou v něm uvedeny postupy pro vytváření vhodného prostředí a podmínek těm ţákům, kteří se chtějí zúčastňovat různých předmětových olympiád, soutěţí a jiných aktivit. Individuální plány sportovní aktivity Celkem 5 ţáků studovalo ve školním roce 2012/2013 podle individuálního plánu z důvodu sportovních aktivit na vrcholové úrovni. Individuální plán jim umoţňuje skloubit výkonnostní sport se středoškolským studiem. Pravidla udělování individuálních plánů stanovuje vnitřní předpis. Vzdělávání cizích státních příslušníků Ve školním roce 2012/2013 studovali na gymnáziu celkem 3 cizinci s vietnamským občanstvím. Jejich studium probíhalo bez jakýchkoliv problémů běţným způsobem v českém jazyce

12 Péče o ţáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se speciálními potřebami učení Gymnázium věnuje pozornost ţákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním a s poruchami učení. Na začátku školního roku třídní učitele zjistí formou dotazníku a konzultací s ţáky a rodiči typ a intenzitu znevýhodnění. Podobně škola postupuje i u ţáků se specifickými poruchami učení. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a vyuţívá podněty ze zpráv. Evidenci těchto ţáků vede výchovná poradkyně a informuje ostatní učitele. Škola se snaţí hledat vhodné metody a způsoby práce s těmito ţáky tak, aby negativní důsledky všech znevýhodnění byly co nejvíce minimalizovány. Ve školním roce evidovala škola 18 ţáků se zdravotním znevýhodněním, 3 ţáky se sociálním znevýhodněním a 12 ţáků mělo platné vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny. Veškeré informace v této oblasti jsou povaţovány za důvěrné. Maturitní zkoušky na Gymnáziu Ţidlochovice ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 ukončilo osmý ročník svého studia celkem 30 ţáků oktávy a splnilo tak nutnou podmínku k vykonání maturitní zkoušky. Maturity se jiţ potřetí uskutečnily novým způsobem ve dvou částech. Ve společné části maturovali všichni z českého jazyka a dále si mohli vybrat mezi cizím jazykem nebo matematikou. Poprvé nebylo moţné vybírat si základní nebo vyšší úroveň. Všichni maturanti tak měli společnou část stejné obtíţnosti. Zkouška z českého a cizího jazyka měla tři části: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Zkoušku z matematiky tvořil pouze didaktický test. Profilová část na naší škole obsahovala dvě zkoušky. Ţáci si mohli vybírat ze 13 předmětů, cizí jazyk a matematiku pouze ti, kteří je neměli ve společné části. Forma těchto zkoušek byla různá: ústní zkouška, písemná zkouška, praktická zkouška, obhajoba maturitní práce nebo kombinace těchto forem. 29 ţáků maturitní zkoušku úspěšně vykonalo, z toho 16 ţáků s vyznamenáním. Jeden ţák neprospěl. V září 2013 vykonal úspěšně opravnou zkoušku. Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo za přítomnosti pana starosty v obřadní místnosti Městského úřadu v Ţidlochovicích v pondělí 20. června Kompletní výsledky je moţné vyhledat v dále uvedených tabulkách: Tabulka č. 1: Společná část maturitní zkoušky Předměty Počet ţáků Počet ţáků se známkou Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika

13 Tabulka č. 2: Srovnání s ostatními školami v ČR Předmět typ zkoušky Gymnázium Ţidlochovice Průměrná procentní úspěšnost (v %) Střední školy v ČR Čtyřletá gymnázia v ČR Osmiletá gymnázia v ČR ČJ komplexní zkouška 83,5 71,2 78,6 83,4 ČJ didaktický test 86,6 70,2 77,9 82,9 ČJ písemná práce 80,8 67,3 75,8 81,1 ČJ ústní zkouška 83,0 76,1 82,1 86,1 Ma didaktický test 79,5 54,8 71,3 80,8 Aj komplexní zkouška 93,4 79,5 87,4 92,1 Aj didaktický test 93,4 80,0 88,6 93,3 Aj písemná práce 96,5 81,9 89,6 93,2 Aj ústní zkouška 89,4 75,9 82,9 88,4 Tabulka č. 3: Profilová část maturitní zkoušky Předměty Počet ţáků Počet ţáků se známkou Základy společenských věd Dějepis Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova

14 Nejlepší výsledky v soutěţích a olympiádách ve školním roce 2012/2013: Prima: Petra Kloudová 11. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, kat. A Veronika Hochmanová 4. místo v okresním kole matematické soutěţe "Pythagoriáda", kat. Z6 Jan Hrstka 4. místo v okresním kole Matematické olympiády, kat. Z6 Sekunda: Pavel Hulman Pavlína Blahová Jan Procházka (S) Jan Procházka (H) Mona Ghazalová Daniel Kříţ 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, kat. B 10. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády, kat. C 10. místo v okresním kole Biologické olympiády, kat. D 5. místo v okresním kole fyzikální olympiády, kat. G 2. místo v krajském kole soutěţe ve finanční gramotnosti 1. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti 1. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, jednotlivci 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 19. místo v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 5. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, jednotlivci 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 19. místo v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 19. místo v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 10. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce, kat. I.A Tercie: Filip Kiowský 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, kat. C 10. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády, kat. C 13. místo v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 1. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 9. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. F Markéta Kotlánová 2. místo v okresním kole Biologické olympiády, kat. C 3. místo v okresním kole Chemické olympiády, kat. D Tatiana Lvovská 1. místo v pěvecké soutěţi v rámci přehlídky uměleckých aktivit dětí Brněnské kolo 3. místo v okresním kole recitační soutěţe Hana Kesnerová 7. místo v okresním kole Dějepisné olympiády Kristýna Bilavčíková 2. místo v krajském kole soutěţe ve finanční gramotnosti 1. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti Jan Hroudný 2. místo v krajském kole soutěţe ve finanční gramotnosti 1. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti

15 Matěj Strouhal Tereza Singerová Martin Klement 13. místo v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 1. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 13. místo v celostátním kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 1. místo v krajském kole zeměpisné soutěţe Eurorebus, třídy 8. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. F Kvarta: Ivana Hnízdová Štěpán Ţák Ivo Dobrovolný Ondřej Hoberla Jan Kugler Martin Ošmera 2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. E 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády, kat. B 18. místo v celostátním kole Astronomické olympiády, kat. B 2. místo v okresním kole soutěţe Přírodovědný klokan, kat. Kadet 2. místo v okresním kole recitační soutěţe 1. místo v krajském kole recitátorů Dětská scéna účast v celostátní nesoutěţní přehlídce recitátorů "Dětská scéna" 2. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce, kat. II. B 7. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. E 6. místo v okresním kole Chemické olympiády, kat. D 1. místo v okresním kole matematické soutěţe "Klokan", kat. Kadet 2. místo v okresním kole Chemické olympiády, kat. D Kvinta: Karel Kugler Michaela Kurková 2. místo v okresním kole matematické soutěţe "Klokan", kat. Junior 11. místo v krajském kole Fyzikální olympiády, kat. C 15. místo v krajském kole Chemické olympiády, kat. C Sexta: Anna Bieláková 6. místo v krajském kole Biologické olympiády, kat. B Jiří Wróbel 5. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, kat. D Jakub Sedláček 10. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, kat. D Romana Rapáčová 4. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti (obor chemie) Veronika Kánovičová 8. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce, kat. SŠ Septima: Pavel Šuba 4. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce, kat. III. A Kristýna Hochmanová 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti (obor historie) 8. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (obor historie) Jan Strava 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti (obor fyzika) 3. místo v krajském kole soutěţe ve finanční gramotnosti 1. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti Eliška Kleinová 8. místo v krajském kole Biologické olympiády, kat. A

16 Trang Thu Tran Valentina Aulisa Jan Musil 3. místo v krajském kole soutěţe ve finanční gramotnosti 1. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti 2. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce, kat. III. A 2. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti (obor historie) 4. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (obor historie) 3. místo v krajském kole soutěţe ve finanční gramotnosti 1. místo v okresním kole soutěţe ve finanční gramotnosti Oktáva: Filip Šťastný 3. místo v okresním kole matematické soutěţe "Klokan", kat. Student 1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce, kat. SŠ 5. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce, kat. SŠ Ze sportovních akcí se ţákům nejvíce dařilo ve florbalových a atletických soutěţích. Po vítězství v okresním kole skončily v krajském kole ve florbalu dívek středních škol naše ţákyně Kateřina Furchová, Karolína Kleinová, Sabina Malá, Denisa Večeřová, Alena Zbořilová, Kateřina Tancerová, Aghni Valášková, Aneta Koláčková, Renata Konečná, Eliška Kleinová, Trang Thu Tran na výborném 2. místě. V okrskovém kole atletických závodů Pohár rozhlasu se ţákyně tercie a kvarty (Tereza Singerová, Michaela Šedová, Veronika Gáčová, Barbora Zichová, Barbora Ţilková, Lucie Otáhalová, Aneta Blűmelová, Veronika Srncová a Tereza Jakubcová) umístily na 1. místě. Dominik Řehoř (tercie), Pavel Hodovský (prima), Jan Musil (kvarta) a Marek Dvořák (tercie) obsadili 1. místo v okresním přeboru základních a středních škol v šachu. f) Prevence sociálně patologických jevů Preventistou sociálně patologických jevů je ve škole Mgr. Tomáš Dratva. Škola má zpracován minimální preventivní program rizikového chování. Během školního roku 2012/2013 nemusela škola řešit v této oblasti závaţné problémy.

17 - 15 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován vnitřní předpis o DVPP, včetně plánu. Seznam učitelů, kteří jsou vyškoleni pro společnou část maturitní zkoušky (stav k ) Školní maturitní komisař Zadavatel Hodnotitel Dratva Ţampachová Továrek (PUP) Jarošová (PUP) Nejezchlebová (PUP) Ţampachová (PUP) Zemenová Pazderská Dratva Švarzbergerová Stravová Nechvílová Veithová Lacinová Nováková Továrek (Čj) Marková (Čj) Veithová (Nj) Dratva (Nj) Nováková (Aj) Zemenová (Aj) Nechvílová (Aj, Fj) Přehled dalšího vzdělávání ve školním roce 2012/2013 Zaměstnanec: Mgr. Stravová Termín: Téma: Výchovné a kariérové poradenství e-kariéra+ Délka: 90 h Školitel: Národní ústav pro vzdělávání Jméno: Antonín Továrek Termín: 20. února 2013 Téma: Hodnotitel písemné práce ČJ pro ţáky s PUP MZ Délka: 6 h Školitel: CERMAT

18 Jméno: Antonín Továrek Termín: srpna 2013 Téma: English World Course Délka: 2 týdny Školitel: Regent Edinburgh (Skotsko) Jméno: Debora Zemenová Termín: 25. května 2013 Téma: standardizace na zkoušku FCE Délka: 3 hodiny Školitel: Britská rada Praha (Marie Bojarová) Jméno: Debora Zemenová Termín: 27. května 2013 Téma: standardizace na zkoušku Young Learners (Starters) Délka: 1 hodina Školitel: Cambridge ESOL (online) Jméno: Debora Zemenová Termín: 27. května 2013 Téma: standardizace na zkoušku Young Learners (Movers) Délka: 1 hodina Školitel: Cambridge ESOL (online) Jméno: Debora Zemenová Termín: 27. května 2013 Téma: standardizace na zkoušku Young Learners (Flyers) Délka: 1 hodina Školitel: Cambridge ESOL (online) Jméno: Debora Zemenová (= lektorka) Termín: 20. února 22. května 2013 Téma: anglická didaktika a pedagogické praxe Délka: 8 hodin týdně Školitel: Masarykova univerzita ve spolupráci s University of Cambridge Jméno: Danuše Švarzbergerová Termín: 4. prosince 2012 Téma: Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti Délka: 7 h Školitel: Descartes

19 Jméno: Danuše Švarzbergerová Termín: 10. ledna 2013 Téma: Práce s interaktivním programem Délka: 2 h Školitel: Engel s.r.o. Jméno: Danuše Švarzbergerová Termín: 19. února 2013 Téma: Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka Délka: 3 h Školitel: Descartes Jméno: Danuše Švarzbergerová Termín: 8. března 2013 Téma: Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka a literatury Délka: 5 h Školitel: Descartes Jméno: Danuše Švarzbergerová Termín: června 2013 Téma: Porotce recitačních soutěţí Délka: 6 h Školitel: Národní informační středisko pro kulturu Jméno: Danuše Švarzbergerová Termín: června 2013 Téma Seminář pro pedagogické pracovníky k hodnocení středoškolských odborných prací Délka: 6 h Školitel: NIDM MŠMT Jméno: Hana Ţampachová Termín: 6. října 2012 Téma: EXAM CONFERENCE FOR TEACHERS Délka: 6 h Školitel: ILC Brno Jméno: Hana Ţampachová Termín: 24. října 2012 Téma: Právní odpovědnost při výuce tělesné výchovy Délka: 5 h Školitel: Comenia Consult Praha

20 Jméno: Hana Ţampachová Termín: prosinec 2012 Téma: Vánoční tradice ve Velké Británii Délka: 6 h Školitel: OUP Brno Jméno: Hana Ţampachová Termín: únor 2013 Téma: Školní maturitní komisař Délka: 6 h Školitel: Cermat Jméno: Hana Ţampachová Termín: Téma: CLIL Course Délka: 10 dní Školitel: Edinburgh School of English Jméno: Vendula Provazníková Termín: 18. října 2012 Téma: Moderní trendy rozvoje chemie Délka: 6 h Školitel: Ing. Josef Janků, SPŠCH Brno Jméno: Jitka Veithová Termín: říjen, prosinec 2012, , Téma: Jazykový kurz Ruština v praxi Délka: 4 x 4 hodiny Školitel: Filizofická fakulta MU Brno, program celoţivotního vzdělávání Jméno: Miroslava Nechvílová Termín: 10.červen 2013 Téma: Hodnocení mezinárodních zkoušek DELF Délka: 4 h Školitel: AF Brno Jméno: Karolína Otýpková Termín: 9. května 2013 Téma: Všechny barvy zobcové flétny Délka: 6.h Školitel: Tigal, o.s. Tišnov

21 Jméno: Karolína Otýpková Termín: Téma: Letní dílna hudební výchovy Délka: 7 dní Školitel: Společnost pro hudební výchovu České republiky - PaedDr. Jan Prchal Jméno: Mgr. Helena Marková Termín: 19. září 2012 Téma: Právo se zaměřením na nový občanský zákoník Délka: 5 h Školitel: Ing. Petr Klínský, Eduko nakladatelství, s. r. o. Jméno: Mgr. Helena Marková Termín: 12. října 2012 Téma: Mediální výchova v hodinách českého jazyka Délka: 6 h Školitel: J. Sulovská, Descartes, v. o. s. Jméno: Mgr. Helena Marková Termín: 19. listopadu 2012 Téma: Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury Délka: 3 h Školitel: NIDV, krajské pracoviště Brno Jméno: Mgr. Helena Marková Termín: 17. února 2013 Téma: Hodnotitel písemné práce pro ţáky s PUP MZ Délka: 5 h Školitel: CERMAT Jméno: Mgr. Helena Marková Termín: 6. května 2013 Téma: Hodnotitel ústní zkoušky pro ţáky s PUP MZ Délka: 6,5 h Školitel: CERMAT Jméno: Mgr. Helena Marková Termín: 12. června 2013 Téma: Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí Délka: 4 h Školitel: J. Dušek, Descartes, v. o. s.

22 h) Aktivita a prezentace školy Časový sled uskutečněných akcí od do Září Zahájení školního roku Opravný termín ústní maturitní zkoušky (2 ţáci oktávy 2011/2012) Výukový projekt z fyziky "Těţký průmysl Ostravska, energetika a řemeslo v Moravskoslezském kraji" (septima, oktáva) Přednáška o přijímacích zkouškách na VŠ - agentura Sokrates (oktáva) Zveřejnění témat ročníkových prací (sexta, septima) Schůzka ţákovské rady s vedením školy Přednáška "Čas proměn" (dívky z primy) Přednáška "S tebou o tobě" (dívky z kvinty) Mapování vztahů ve třídě pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně (sexta) Plenární schůze Sdruţení přátel Gymnázia Ţidlochovice Třídní schůzky Exkurze do planetária v Brně (prima) Uzávěrka přihlášek k ročníkovým pracím (sexta, septima) Říjen Dotazník o sociálněpatologických jevech (tercie aţ oktáva) Testování Scio "Vektor 1" (kvinta) Projekt deníku MF Dnes "Studenti čtou a píší noviny" - podzimní část (7 studentů septimy a oktávy) Zahájení tanečních kurzů v Brně (sexta) Organizace charitativní akce "Postavme školu v Africe" (10 ţáků skautů) Schůzka studentské rady Exkurze do městské knihovny v Ţidlochovicích (prima) Testování Scio Stonoţka (prima) Charitativní akce "Sbírání vršků pet lahví pro Klárku" (zájemci) Prezentace Masarykovy univerzity v Brně (oktáva) Okresní finále ve fotbalu středních škol "Pohár Josefa Masopusta" v Hrušovanech u Brna (14 chlapců z kvinty aţ oktávy) Exkurze za památkami Ţidlochovice (tercie) Školní kolo soutěţe Přírodovědný klokan (tercie, kvarta) Poznávací zájezd do Německa (40 ţáků z kvinty aţ oktávy) Školní kolo sotěţe Přírodovědný klokan (kvinta, sexta) Testování Scio "Vektor 4" (oktáva) Beseda o chovu včel se včelařem panem Puklem (sekunda)

23 Workshop v rámci projektu partnerství ve vzdělávání na Fakultě sociálních Masarykovy univerzity (4 ţáci septimy) Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a vodní elekrárny Dalešice (kvarta) Florbalový turnaj "Orion Florbal Cup" v Ivančicích (12 dívek z tercie a kvarty) Workshop v rámci projektu partnerství ve vzdělávání na Fakultě sociálních Masarykovy univerzity (1 ţák oktávy) Exkurze na veletrh vysokých škol Gaudeamus v Brně (oktáva) Listopad Školní kolo Olympiády v českém jazyce (20 ţáků tercie aţ oktávy) Zahájení školní florbalové ligy (110 ţáků ze všech ročníků) Workshop v rámci projektu partnerství ve vzdělávání na Fakultě sociálních Masarykovy univerzity (6 ţáků oktávy) Odevzdání 1. kola chemické soutěţe KORCHEM (5 ţáků tercie aţ kvinty) Florbalový turnaj "Orion Cup" v Těšanech (12 dívek z tercie a kvarty) Projekt Krokus (prima) Schůzka ţákovské rady s vedením školy Workshop v rámci projektu partnerství ve vzdělávání na Fakultě sociálních Masarykovy univerzity (2 ţáci septimy) Okrskové kolo florbalového turnaje "Orion Cup" v Pohořelicích (11 chlapců z primy a sekundy) Exkurze do Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně (septima) Okrskové kolo florbalového turnaje "Orion Cup" v Pohořelicích (12 chlapců z tercie a kvarty) Konzultace rodičů s vyučujícími Exkurze do muzea Anthropos v Brně (prima) Workshop v rámci projektu partnerství ve vzdělávání na Fakultě sociálních Masarykovy univerzity (2 ţáci septimy) Exkurze na výstavu "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně (tercie a kvarta) Prodlouţená 1. skupiny tanečních kurzů (sexta) Exkurze do spalovny odpadů v Brně (tercie) Školní hudební soutěţ "Talent gymplu" (16 ţáků všech ročníků) Schůze správní rady a revizní komise Sdruţení přátel Gymnázia Ţidlochovice (10 rodičů) Okresní přebor škol v šachu v Zastávce (9 ţáků primy aţ septimy) Školní kolo Dějepisné olympiády (23 ţáků z tercie a kvarty) Prodlouţená 2. skupiny tanečních kurzů (sexta) Mapování vztahů ve třídě (vyhodnocení) pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně (sexta) Testování informační gramotnosti "Gepard" (kvarta) Školní soutěţ "O nejkrásnější adventní věnec" (prima, sekunda)

24 Dotazník o domácí přípravě na vyučování (všichni ţáci) Exkurze do Regionálního turistického informačního centra (RTIC) v Ţidlochovicích (prima) Den otevřených dveří Školní kolo Astronomické olympiády (4 ţáci primy aţ kvarty) Večerní divadelní představení "Cyrano" v Divadle Bolka Polívky v Brně (40 ţáků sexty aţ oktávy) Ukončení přihlašování k maturitní zkoušce výběr maturitních předmětů (oktáva) Prosinec Účast na Dni chemoinformatiky a bioinformatiky na PřF MU v Brně (6 ţáků septimy) Schůzka ţákovské rady s vedením školy Odevzdání soutěţe "Chemická pohádka" (6 ţáků tercie aţ kvarty) Stuţkovací večírek ve Vojkovicích (oktáva) Přehlídka úspěšných prací Středoškolské odborné činnosti v Brně (2 ţáci septimy) Biologická exkurze do Prahy (sexta a zájemci ze septimy a oktávy) Školní kolo soutěţe "Finanční gramotnost" (3 ţáci kvinty aţ oktávy) Okrskové kolo soutěţe ve šplhu na ZŠ Ţidlochovice (8 ţáků primy aţ kvarty) Exkurze na Vánoční výstavu do SOU zahradnického v Rajhradě (prima) Přednáška z chemie na Přírodovědecké fakultě Masyrykovy univerzity v Brně (6 ţáků kvinty aţ septimy) Školní kolo soutěţe ve finanční gramotnosti (12 ţáků primy aţ septimy) Odevzdání 2. kole chemické soutěţe KORCHEM (5 ţáků tercie a kvarty) Vánoční besídka v Masarykově kulturním domě (všichni ţáci) Leden Odevzdání domácího kola Matematické olympiády, kat. Z9 (3 ţáci kvarty) Okresní kolo soutěţe středních škol ve florbalu v Tišnově (10 chlapců kvinty aţ oktávy Okresní kolo soutěţe středních škol ve florbalu v Zastávce (10 dívek kvinty aţ oktávy Schůzka ţákovské rady s vedením školy Lyţařský výcvikový kurz v Orlických horách (sekunda) Školní kolo Chemické olympiády, kat. D (7 ţáků tercie a kvarty) Odevzdání školní soutěţe Chemická pohádka (5 ţáků tercie aţ kvinty) Krajské kolo soutěţe středních škol ve florbalu v Zastávce (11 dívek kvinty aţ oktávy Krajský přebor škol v šachu v Břeclavi (6 studentů kvarty) Okresní kolo soutěţe ve finanční gramotnosti (6 ţáků sekundy aţ septimy) Okresní kolo Matematické olympiády, kat Z9 ve Šlapanicích (1 student kvarty)

25 Okresní kolo Dějepisné olympiády v Tišnově (4 ţáci tercie a kvarty) Den otevřených dveří Ukončení 1. pololetí, předávání výpisů vysvědčení Únor Školní kolo Biologické olympiády, kat. C (5 ţáků tercie a kvarty) Školní kolo Konverzační soutěţe v anglickém jazyce (27 ţáků tercie aţ septimy) Školní kolo Biologické olympiády, kat. D (4 ţáci prima a sekundy) Schůzka ţákovské rady s vedením školy Okresní kolo Olympiády v českém jazyce (37 ţáků z tercie aţ oktávy)) Školní kolo Zeměpisné olympiády, kat. A (prima) Školní kolo Biologické olympiády, kat. A, B (4 ţáci kvinty aţ oktávy) Školní kolo Zeměpisné olympiády, kat. C (tercie, kvarta) Okresní kolo Olympiády v českém jazyce v Modřicích (4 ţáci tercie aţ oktávy) Školní kolo Zeměpisné olympiády, kat. D (kvinta aţ oktáva) Seminář "Krocení literární múzy" v knihovně J. Mahena v Brně (10 ţáků sekundy aţ kvarty) Odevzdání 3. kola chemické soutěţe KORCHEM (5 ţáků tercie a kvarty) Školní kolo Pythagoriády (prima aţ kvarta) Školní kolo Zeměpisné olympiády, kat. B (sekunda) Školní kolo recitační soutěţe (20 zájemců z primy aţ kvarty) společenský ples Gymnázia Ţidlochovice Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce v Ivančicích (4 ţáci sekundy aţ septimy) Krajská pěvecká soutěţ ve zpěvu v rámci Brněnského kola (1 ţákyně tercie) Březen Školní kolo Biologické olympiády, kat. A, B (2 ţáci sexty a septimy) Odevzdání 4. kola chemické soutěţe KORCHEM (5 ţáků tercie a kvarty) Lyţařský a snowboardový výcvikový kurz v Orlických horách (kvarta, kvinta) Okresní kolo Chemické olympiády, kat. D v Brně (4 ţáci tercie a kvarty) Schůzka ţákovské rady s vedením školy Školní kolo Chemické olympiády, kat. C (3 studenti kvinty) Okresní kolo recitační soutěţe v Ivančicích (4 ţáci sekundy aţ tercie), Projekt deníku MF Dnes "Studenti čtou a píší noviny" - jarní část (10 studentů septimy a oktávy) Okresní kolo Zeměpisné olympiády v Modřicích (5 ţáků primy aţ sexty) Krajské kolo soutěţe ve finanční gramotnosti (6 ţáků sekundy aţ septimy) Beseda o práci Hasičského záchranného sboru 1. část (prima) Školní kolo Chemické olympiády, kat. B (2 ţáci septimy) Odeslání úloh domácího kola Matematické olympiády, kat. Z6, Z7, Z8 (12 studentů primy aţ tercie)

26 Návštěva filmu "Zakázané hlasy" na filmovém festivalu Jeden svět v Brně (kvarta) Školní kolo matematické soutěţe Klokan (prima aţ kvinta + zájemci ze sexty, septimy a oktávy) Exkurze na výstavu "Umění šesti století" v Městské galerii v Brně (tercie) Okresní kolo Fyzikální olympiády v Ivančicích, kat. E, F (5 ţáků tercie a kvarty) Beseda o práci Hasičského záchranného sboru 2. část (prima) Odeslání práce do výtvarné soutěţe "Proč v ghettu múzy nemlčely?" (1 ţákyně tercie) Okresní kolo biologické olympiády ve Zbýšově, kat. C (2 ţáci tercie a kvarty) Poznávací zájezd do Osvětimi v Polsku (40 ţáků kvarty aţ sexty) Ukončení školní florbalové ligy (85 ţáků všech ročníků) Odevzdání ročníkových prací (sexta, septima) Duben Soutěţ o nejzajímavější návrh na fasádu mateřské školy v Ţidlochovicích (20 ţáků kvinty) Schůzka ţákovské rady s vedením školy rady Krajské kolo Chemické olympiády, kat. C v Brně (3 ţáci kvarty a kvinty) Krajské kolo Biologické olympiády, kat. A v Brně (1 ţákyně septimy) Beseda s Mgr. Karlem Vavříkem o historii Ţidlochovic (prima aţ kvarta) Krajské kolo Matematické olympiády, kat. C v Brně (3 ţáci kvinty) Okresní kolo Biologické olympiády, kat. D ve Zbýšově (2 ţáci z tercie) Prohlídka ţidlochovického zámku (15 ţáků tercie) Krajské kolo Olympiády v českém jazyce v Brně (1 ţák oktávy) Krajské kolo Zeměpisné olympiády v Brně (2 ţáci sekundy a tercie) Krajské kolo soutěţe v uměleckém přednesu v Brně (1 ţák kvarty) Exkurze na stanici hasičského záchranného sboru v Brně (prima) Krajské kolo zeměpisné soutěţe Eurorebus v Brně (6 ţáků sekundy a tercie) Krajské kolo Biologické olympiády, kat. B v Brně (1 ţákyně sexty) Poznávací zájezd do Paříţe a okolí (50 ţáků kvarty aţ oktávy) Exkurze po ţidlochovických památkách (sexta) Konzultace rodičů s vyučujícími Okresní kolo Matematické olympiády, kat. Z6, Z7, Z8 ve Šlapanicích (8 ţáků primy aţ tercie) Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti v Zastávce (4 ţáci sexty a septimy) Poslední zvonění (oktáva) Seminář na téma "Rasismus a lidská práva" (prima) Přijímací zkoušky do primy 2013/ termín Ředitelské volno (všichni ţáci) Divadelní představení "Robinson Crusoe"v Divadle Polárka v Brně (sekunda) Přijímací zkoušky do primy 2013/ termín Předání vysvědčení za školní rok 2012/2013 (oktáva) Volno určené k přípravě na maturitní zkoušku (oktáva)

27 Večerní představení "Romeo a Julie" v Mahenově divadle (kvarta, kvinta, sexta) Květen Společná část maturitních zkoušek didaktický test z matematiky a písemná práce z anglického jazyka (oktáva) Společná část maturitních zkoušek didaktický test a písemná práce z českého jazyka a literatury (oktáva) Krajské kolo Chemické olympiády, kat. B v Brně (2 ţáci septimy a oktávy) Schůzka studentská rada Fyzikální exkurze do kovárny v Těšanech a větrného mlýnu v Kloboukách (prima, tercie) Krajské kolo Fyzikální olympiády, kat. D v Brně (2 ţáci kvinty) Zahájení cyklistické sezóny na cyklostezce v Přibicích, pomoc ţáků při tlumočení (3 ţáci kvinty a septimy) Okresní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda ve Šlapanicích (15 ţáků primy aţ tercie) Koncert dětského pěveckého sboru Jizerka v Masarykově kulturním domě v Ţidlochovicích (všichni ţáci) Společná část maturitních zkoušek didaktický test z anglického jazyka (oktáva) Atletická soutěţ "Pohár rozhlasu" v Ţidlochovicích (15 ţáků primy a sekundy) Atletická soutěţ "Pohár rozhlasu" v Ţidlochovicích (20 ţáků tercie a kvarty) Profilová část maturitních zkoušek písemné zkoušky z chemie a zeměpisu (6 ţáků oktávy) Profilová část maturitních zkoušek písemné a praktické zkoušky z informatiky a výpočetní techniky a hudební výchovy (9 ţáků oktávy) Exkurze na Špilberk a po památkách města Brna (tercie) Organizace Českého dne proti rakovině v Ţidlochovicích (9 ţáků septimy) Exkurze po ţidlochovických památkách (15 ţáků tercie) Profilová část maturitních zkoušek písemné zkoušky z fyziky a biologie (12 ţáků oktávy) Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti v Brně (2 ţákyně septimy) Zeměpisně-matematický projekt "Měření hustoty silničního provozu na hlavní křiţovatce v Ţidlochovicích" (kvinta) Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části (oktáva) Minitaneční kurzy v taneční škole Starlet v Brně (kvinta) Ověřování výsledků vzdělávání 9. ročníků ZŠ a kvart český jazyk (kvarta) Psychologické vyšetření na profesní orientaci písemná část (sexta) Ověřování výsledků vzdělávání 9. ročníků ZŠ a kvart matematika (kvarta) Ověřování výsledků vzdělávání 9. ročníků ZŠ a kvart anglický jazyk (kvarta) Výukový program "Velká francouzská revoluce" v Brně (tercie) Okresní kolo Fyzikální olympiády, kat. G v Ivančicích (3 ţáci tercie) Ověřování výsledků vzdělávání 9. ročníků ZŠ a kvart německý jazyk (3 ţáci kvarty)

28 Organizace sportovního dne v Mateřské škole v Ţidlochovicích (5 ţáků tercie) Celostátní kolo Astronomické olympiády v Praze (1 studentka kvarty) Zeměpisně-matematický kurz v Podyjí (kvarta) Přednášky o Holocaustu (prima, sekunda, tercie, septima) Exkurze do Muzea města Brna na Špilberku (kvarta) Návštěva expozice "Prométheúv oheň umění 1. poloviny 20. století" v Městské galerii v Brně (kvinta) Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na Městském úřadě v Ţidlochovicích (oktáva) Červen Oslava 140. výročí povýšení Ţidlochovic na město (20 ţáků) Fotografování tříd (všichni ţáci) Organizace Dne dětí v mateřské škole v Ţidlochovicích (tercie) Schůzka studentské rady Celostátní přehlídka recitátorů ve Svitavách (1 ţák kvarty) Exkurze po památkách v Nosislavi (9 ţáků tercie) Přednáška od Zdravotnické záchranné sluţby o poskytování první pomoci (prima aţ kvarta) Dějepisná exkurze do Nosislavi (7 ţáků tercie) Celostátní kolo zeměpisné soutěţe Eurorebus v Praze (6 studentů sekundy a tercie) Přednáška o Evropské dobrovolné sluţbě (sexta, septima) Školní výlet na Jihlavsko (sekunda) Školní výlet k Máchovu jezeru (sexta) Informativní schůzka pro rodiče ţáků přijatých do primy Školní výlet do Březové (tercie) Školní výlet do Ţďárských vrchů (kvinta) Školní výlet na Pálavu (prima) Psychologické vyšetření na profesní orientaci ústní pohovory (sexta) Návštěva výstavy k 140. výročí povýšení Ţidlochovic na město v Městském kulturním klubu (prima aţ kvarta) Návštěva filmového představení "Tady hlídám já" ve Velkých Němčicích (prima aţ septima) Přijetí nejlepších studentů gymnázia starostou města (30 ţáků) Předání vysvědčení za školní rok 2012/

29 i) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 uskutečnila Česká školní inspekce kontrolu ve dnech Hodnocení je moţné najít v inspekční zprávě Čj. ČŠIB-470/13-B. j) Základní údaje o hospodaření Rozpočet školy na rok 2013 PŘÍJMY celkem Provozní dotace od zřizovatele Dotace ze státního rozpočtu Vlastní výkony, čerpání fondů VÝDAJE celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč z toho Mzdy ,- Kč v tom Platy ,- Kč Ostatní platby ,- Kč Odvody ,- Kč v tom Sociální pojištění ,- Kč Zdravotní pojištění ,- Kč Příděl do FKSP ,- Kč Učebnice a školní potřeby ,- Kč Knihy, učební pomůcky, tisk ,- Kč Ostatní materiál ,- Kč Voda ,- Kč Plyn ,- Kč Elektrická energie ,- Kč Opravy a udrţování ,- Kč Cestovné ,- Kč Sluţby pošt, telefon a internet ,- Kč Sluţby peněţních ústavů ,- Kč Nájemné ,- Kč Konzultační a porad. sluţby ,- Kč Programové vybavení ,- Kč Sluţby zpracování dat ,- Kč Ostatní sluţby ,- Kč Školení a vzdělávání ,- Kč Stravování zaměstnanců ,- Kč Ostatní sociální pojištění ,- Kč Odpisy HIM a NIM ,- Kč

30 k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce 2012/2013 zapojena do rozvojových ani mezinárodních programů. l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Škola nebyla ve školním roce 2012/2013 zapojena do dalšího vzdělání v rámci celoţivotního učení. m) Realizované projekty financované z cizích zdrojů Ve školním roce 2012/2013 byl ve škole realizován projekt Moderní výuka z OP VK (reg. č. CZ.1.07/1.5.00/ ). Od do vyčerpá škola ,- Kč. Všechny monitorovací zprávy byly zatím bez závad. n) Spolupráce s odborovými organizacemi Na škole nevyvíjí činnost ţádná odborová organizace

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění,

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více