Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace z února Vinařský věstník Obsah: Návrhy opatření schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky, které budou dále prosazovány v rámci aktivit proti černému trhu s vínem 2 Zprávy z domova 3 Potraviny na pranýři (únor) 15 Ekologické zemědělství v EU a ve světě 17 Zahraniční obchod s vínem České republiky v roce Ze zahraničí 23 FOTO: JIŘÍ HLOUŠEK - VINAŘSKÝ OBZOR 1

2 Návrhy opatření schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky, které budou dále prosazovány v rámci aktivit proti černému trhu s vínem Níže uvedené návrhy navazují na návrhy schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky ze dne , z nichž některé již byly úplně nebo z části realizovány a jsou nedílnou součástí tohoto výčtu opatření. A) Obecné požadavky na stát 1) Vytvoření speciální kontrolní skupiny vinařské KOBRY (SZPI, GŘC, Policie) za účelem vyhledávací činnosti v oblasti segmentu černého trhu s vínem. 2) Posílení a zefektivnění činnosti Celní správy (10 celníků ve službě v JMK kontrolujících PHM, alkohol, cigarety), neexistuje žádný prostor pro vyhledávací činnost 3) Žádost na hlubší propojení orgánů SZPI a GŘC 4) Zapojení Policie ČR do prověřování poznatků SZPI a CS zda se nejedná o organizovanou trestnou činnost, zejména u zjištění podvodných jednání u opakovaně u stejných subjektů 5) Kvalifikace falšování potravin jako trestný čin s dopadem na konkrétní odpovědné osoby (představenstvo, jednatel, vedení družstev, fyzické osoby v provozu ten kdo sype ) B) Opatření proti černému dovozu 1) Povinnost přepravy vína do ČR výhradně v rámci systému EMCS pro všechny subjekty přepravující víno na území České republiky z členských států EU. Inspirace z maďarského systému. 2) Analýza záhadných velkých objemů exportu a importu zejména nelahvového vína s prověřením kdo, kam taková vína dodal a jaký je/byl jejich další osud, součinnost s orgány daňové a celní správy sousedních států viz Pálava ze Slovenska, někdo ji sem musel prodat a někde tím pádem taky musela vzniknout Podezření z karuselových obchodů. Do statistických výkazů zahrnout i vína přepravená na území ČR v režimu volného daňového oběhu. V současné době se toto víno nikde neeviduje a všechny výkazy MZe, GŘC a ČSÚ jsou falešné. 3) Zpřísnit kontrolu prováděnou celní správou, využití silničních kontrol prováděných Policii ČR, využití mýtných bran pro sledování pohybu cisteren. C) Prodej nelahvovaného vína 1) Novela zákona o vinohradnictví a vinařství, která umožní prodej sudového vína pouze z hroznů vypěstovaných a sklizených na území České republiky a vyrobeného vinařem v ČR registrovaným u příslušných orgánů. Tento prodej umožnit ve vinařově stálé, vedlejší i dočasné provozovně, v provozovně prodejce (vinotéky, vinárny apod., s definovaným stupněm odborné péče), která bude s výrobcem vína ve smluvním vztahu (certifikovaná vinotéka) a oba dva tyto subjekty budou společně ručit a odpovídat za čistotu a kvalitu sudového vína včetně sankčního postihu. Vinař, který bude sudová vína vyrábět a nabízet a i jeho smluvní partneři budou povinni tuto skutečnost nahlásit na SZPI a budou tím pod jasným dohledem správních orgánů. Prodej jiného vína než výše uvedeného umožnit v rámci obalů určených pro konečného spotřebitele (pet láhve, kartony, bag-in- -boxy, petainery) 2) Stanovení základních předpokladů, hygienických, organizačních, odborných a personálních, jejichž splnění by bylo podmínkou pro získání statutu certifikované vinotéky a obecně stanovit požadavky hygienické, personální a organizační pro provoz pro jakýkoliv prodej vína (vinotéka). 3) Kontroly u výrobců se zaměřením na původ vína nabízeného ve vinařství Opatření obecná ve vztahu k vínu 1) Vypracovat systém verifikace hlášení o produkci, sběru, nákupu a jejich křížová kontrola (stávající je nefunkční) 2) Zákonem stanovit povinnost značení vín z naší produkce, například u lahví obdobně jako v Rakousku a částečně na Slovensku na zátce kapsle možnost použít značku Vína z Čech Vína z Moravy. Cílem je jednoznačné odlišení našeho vína a orientace zákazníka. dále prosazovat jako povinnost pro vína s původem hroznů v ČR 3) Iniciovat zpracování Apelačního systému dále rozpracovávat 4) Iniciovat zřízení komerční laboratoře pro analýzu NMR. V současné době je možná analýza pouze v zahraničí za cenu od 300 do 800. dále rozpracovávat PŘEDSTAVENSTVO SVAZU VINAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, VELKÉ BÍLOVICE

3 Zprávy z domova Smrt vegetariánům a abstinentům, prohlásil dobře naladěný Zeman při focení s vinaři Smrt abstinentům a vegetariánům. To prohlásil v přípitku podle ČTK evidentně dobře naladěný prezident Miloš Zeman při středečním oceňování vinařů v soutěži Salon vín. Při společném fotografování také řekl, že víno je nejkrásnější nápoj a člověk, který nikdy nenavštívil vinný sklípek a neslyšel cimbálovou muziku, není plnohodnotným člověkem. Pokud se víno nevyrábí srdcem, vznikne druhák, který se prodá Pražákům, přisadila si ještě hlava státu. Vinařům, kteří uspěli v soutěži Salon vín, Zeman na Pražském hradě předal plakety. Soutěž označil za nejnáročnější v Česku. Původně zahrnovala 1600 vzorků, v druhém kole, jak jsem byl informován, postoupilo 700 vzorků a degustátoři, kterým se u vás odborně říká sommelieři, měli co dělat, aby ve finále rozlišili jeden vzorek od druhého, poznamenal Zeman při proslovu k vinařům. Během něj si posteskl, že mezi přítomnými není žádná žena, a vyjádřil přání, aby se situace časem změnila. Kromě blahopřání bych vám chtěl poděkovat za lásku k nejkrásnějšímu nápoji, který na světě existuje. Jsou věci, které se dají dělat pouze srdcem. A když víno neděláte srdcem, tak vyrobíte druhák, který prodáte Pražákům. A dobře jim tak, řekl Zeman. Kdo nenavštívil sklípek, není plnohodnotný člověk Při proslovu také vzpomenul na své časté návštěvy moravských sklípků v době, kdy byl penzistou. Člověk, který nikdy nenavštívil sklípek, který nikdy neslyšel cimbálovou muziku, není plnohodnotným člověkem, poznamenal prezident. Smrt abstinentům a vegetariánům, řekl na závěr Zeman, když se s pozdviženou sklínkou fotografoval se zástupci vítězných vinařství. Šampionem Salonu vín národní soutěže vín 2015 se stalo Rulandské bílé Ego75, výběr z hroznů 2013 Zámeckého vinařství Bzenec. Stejné vinařství vyhrálo i loni a předloni. V soutěži bylo 1646 moravských a českých vín. Nejúspěšnějšími odrůdami letošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s devíti zastoupeními v Salonu vín a Chardonnay s osmi. Podle jakostního zařazení je v letošním Salonu vín nejvíce vín v pozdním sběru 48, tedy téměř polovina. Ročníkem s největším zastoupením je ročník 2013 s 67 víny. ZDROJ: NOVINKY.CZ; AUTOR: ČTK, FOTO: MICHAL KAMARYT, ČTK Metodický pokyn č. 1/2015 Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Nahrazuje starý MP č. 4/2012 Rok vydání: 2015 Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny Vydal: Ministerstvo zemědělství Hlavní změny oproti starému metodickému pokynu: prodlužuje se období, kdy není nutné žádat o výjimku na použití konvenčního rozmnožovacího materiálu u trvalých kultur (ovocných druhů, révy a chmele) do upřesňuje se, že se toto prodloužení výjimky vztahuje nejen na použití rozmnožovacího materiálu, ale i na jeho produkci jsou uvedeny nové vzory úředních návěsek pro osivo, směs osiv a sadbu brambor, které platí od , původní návěsky jsou v platnosti do je aktualizován kontakt na odpovědného pracovníka ÚKZÚZ na danou problematiku výjimka se nadále neuplatňuje na sazenice zeleniny Vyhlášení výběrových řízení na pozice zemědělských diplomatů Dne 7. ledna 2015 Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhlásilo vnější výběrová řízení na diplomatické pozice expertních zemědělských diplomatických pracovníků v Ruské federaci (ZÚ Moskva), Srbsku (ZÚ Bělehrad), Saudské Arábii (ZÚ Rijád), Číně (ZÚ Peking) a na Ukrajině (ZÚ Kyjev). Zájemci naleznou požadavky a bližší informace na webu cz/public/web/mze/ministerstvo-zeme- delstvi/volna-pracovni-mista/vyberove- -rizeni-na-diplomaticke-pozice.html). Prezident Miloš Zeman předal plakety vinařům, kteří uspěli v soutěži Salon vín. Foto: Michal Kamaryt, ČTK Znění standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) od roku

4 Dne bylo publikováno nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor. Novelizace souvisí se změnou evropských předpisů. S účinností od 1. ledna 2015 jsou definovány nové podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jejichž plnění je závazné pro všechny zemědělské subjekty, které žádají o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory společné organizace trhu s vínem. Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu jsou řešeny v rámci sedmi standardů: DZES 1: Dodržení ochranných pásů podél vodních toků Standard obsahuje tři požadavky na zachování ochranného pásu podél vodních toků uvnitř i vně zranitelných oblastí: pás nehnojené půdy stanovený podle 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a dodržení při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry. DZES 2: Povolení pro užívání zavlažovacích soustav Standard obsahuje požadavek na držení povolení k nakládání s vodami pro uživatele technických zařízení k zavlažování tj. těch, pro jejichž provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii. DZES 3: Ochrana podzemních vod proti znečištění Standard obsahuje požadavky stanovené 38 a 39 vodního zákona k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí při manipulaci, skladování a vypouštění závadných látek. DZES 4: Minimální pokryv půdy Standardem jsou stanoveny požadavky pro zachování minimálního pokryvu půdy na dílu půdního bloku převyšující 5 stupňů průměrné sklonitosti. Navrženo je několik způsobů plnění, ze kterých si bude moci vybrat necelých 10 tisíc zemědělských subjektů. Možnosti plnění standardu jsou definovány tak, aby zajišťovaly pokryv půdy, umožňovaly přípravu půdy pro další plodiny a splňovaly podmínky Integrované ochrany rostlin. Zemědělci mohou standard plnit zachováním strniště včetně podmítnutého nebo založením porostu ozimů nebo meziplodin a následně provedením případné jarní orby. Další z možností je provedení podzimní orby v jakékoli zemědělcem zvolené hloubce včetně hluboké orby a ponechání tohoto stavu až do jarního období. Tato možnost doplňuje orbu o další benefity pro zlepšení půdy, jako je zapravení hnojiv resp. doplnění organických látek. DZES 5: Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze Standard upravuje podmínky pěstování erozně nebezpečných plodin na mírně a silně erozně ohrožených půdách vymezených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). DZES 6: Zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť Standardem je stanoven zákaz pálení bylinných zbytků a jsou stanoveny podmínky pro aplikaci hnojiv pro zachování úrovně organických složek v půdě. DZES 7: Zachování krajinných prvků, ořez stromů a opatření proti invazivním druhům rostlin Standard upravuje povinnost nerušit a nepoškozovat krajinné prvky včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu a povinnost regulace invazních rostlin. Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách: ZDROJ: NEWSLETTER MZE 2/2015; INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Změny v podporách přímých plateb od roku Od roku 2015 se významně mění struktura přímých plateb bude se jednat o několik složek platby. Česká republika bude pokračovat v poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) až do roku Výše základní sazby SAPS, včetně greeningové platby by se neměla výrazně lišit od stávající úrovně. Reformovaná Společná zemědělská politika EU obsahuje řadu nových prvků, které dosud nebyly v oblasti přímých plateb aplikovány. Nově se zavádí pojem aktivní zemědělec. Jde o to poskytnout platby těm zemědělcům, kteří zemědělské činnosti opravdu vykovávají. V rámci podpory mladých zemědělců, kterým není v roce podání žádosti více než 40 let, jde o 25% příplatek k jednotné platbě na plochu. Tato platba je poskytována jednomu zemědělci na maximální výměru 90 ha, nejdéle po dobu 5 let. Dalším novým prvkem přímých plateb se stává tzv. ozelenění (greening). Jednou z povinností ozelenění je diverzifikace plodin, která se dotkne těch zemědělců, kteří hospodaří na orné půdě s výměrou nad 10 ha. Zemědělci s výměrou mezi ha musejí pěstovat alespoň dvě různé plodiny, zemědělci nad 30 ha plodiny tři. Dále má ČR povinnost zajistit, že environmentálně cenné TTP nebudou přeměny či rozorány a udržet poměr TTP k celkové zemědělské ploše tak, aby neklesl o více než 5% referenčního rámce, stanoveného v roce Součástí ozelenění je dále povinnost subjektů s výměrou nad 15 ha orné půdy vyhradit určitou výměru jako tzv. plochu využívanou v ekologickém zájmu, tzv. EFA (úhor, souvrať, krajinné prvky, plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích, zalesněnou půdu, plochy s meziplodinami, plochy s plodinami, které vážou dusík). Pro tzv. citlivé sektory budou finanční prostředky směřovat na brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, do sektoru mléka, a na pasené ovce a kozy. Oproti předchozímu období dochází nejenom k rozšíření počtu podporovaných komodit, ale také k významnému nárůstu objemu finančních prostředků. ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Ministr Jurečka: Lesy ČR nechají za své peníze vyčistit od munice 500 hektarů lesa na Břeclavsku Lesy ČR začnou na své náklady odstraňovat do konce letošního roku nevybuchlou válečnou munici z lesních pozemků na Břeclavsku. Jde o plochu 500 hektarů. Asanace území by měla trvat zhruba osm let. Naším zájmem je po více než deseti letech ukon- 4

5 čit bezvládí a říct, že se k tomuto problému stavíme čelem a že tento prostor vyčistíme za peníze Lesů České republiky. Je potřeba, aby území, které navazuje na Lednicko-valtický areál, bylo úplně vyčištěno. Obyvatelům Břeclavska i návštěvníkům tak už nebude hrozit žádné nebezpečí, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Pyrotechnický průzkum a následná likvidace výbušnin, které se nacházejí na ploše zhruba 500 hektarů, začnou ještě v letošním roce. Průzkum organizačně zabezpečí a zaplatí státní podnik Lesy ČR, který na dotčených lesních pozemcích hospodaří. Ten také ve výběrovém řízení vybere specializované firmy. Nalezenou munici odveze a zlikviduje na vlastní náklady Pyrotechnická služba Policie ČR. Území vyčistí komerční firma, která vzejde z výběrového řízení. Soukromý subjekt bude vybrán proto, že armáda ani Ministerstvo vnitra nemají volné pyrotechnické kapacity. Přestože děláme maximum, potrvá tato asanace osm až deset let, uvedl ministr Jurečka. Po druhé světové válce bylo v lokalitě Boří les na ploše zhruba 700 hektarů rozmetáno velké množství pyrotechnického materiálu. Z celkové plochy bylo v letech 1991 až 2003 vyčištěno asi 250 hektarů a bylo nalezeno více než 35 tisíc kusů munice. Náklady na asanaci jednoho hektaru území v roce 2003 byly korun. HYNEK JORDÁN; ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský začal používat citlivější přístroje na zjištění nelegálního používání pesticidů na polích Tři sta odborníků ze státní správy i z univerzit se na dnešní konferenci v Brně seznámilo s novými možnostmi odhalování nezákonných praktik při používání přípravků k ochraně rostlin. Zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) jim představili novou metodiku, která za pomoci citlivějších přístrojů pomůže snáze odhalit nesprávnou aplikaci pesticidů mj. i ze vzorků odebraných přímo na polích. ÚKZÚZ představil na konferenci nový metodický přístup k prokazování nelegálních aplikací pesticidů v rostlinné produkci, který je postaven na odebírání a rozboru vzorků rostlin i půdy z podezřelých pozemků. Takto koncipovaná kontrola je možná s využitím moderního vybavení Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ. Nové přístroje umožní odhalit v jednom vzorku i více než 150 látek, a tak vytvářejí základ pro účinný dozor nad správným používáním chemických látek na ochranu rostlin v souladu s Národním akčním plánem ke snížení používání pesticidů v ČR. Dosud byly analýzy na zbytkové látky pesticidů prováděny zejména v krmivech, v potravinářských surovinách a v potravinách. Odběry vzorků přímo na poli tak doplňují klasické kontrolní postupy ÚKZÚZ. Pro mě osobně je nejdůležitější prevence a zavádění principů integrované ochrany rostlin. Je dobře, že naše dozorové orgány jsou odborně připraveny a přístrojově vybaveny k zachycení a prokázání případného nelegálního používání pesticidů, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Ministerstvo zemědělství koordinuje Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (NAP), jehož cílem je omezení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí. V tomto plánu jsou stanoveny úkoly, cíle a opatření s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů (např. ekologické zemědělství, výběr odolných odrůd, dodržení správného osevu, moderní přípravky s nižšími dávkami chemikálií atd.) tak, aby se snížila závislost na používání pesticidů. Používání přípravků na ochranu rostlin v ČR je ve velké většině v souladu s normami. Dozorové orgány však musí být připraveny na odhalování případných přestupků. Může to být například používání nepovolených přípravků v ekologickém zemědělství nebo postřiky, které zasáhnou kvůli špatné aplikaci sousední pozemky, případně jsou pesticidy použity jinak, než je povoleno (na jinou plodinu nebo nejsou dodržené ochranné lhůty, mohou být použity již nepovolené pesticidy ze starých zásob, s prošlou expirací, či u nás neregistrované pesticidy nebo falzifikáty z černého trhu). Problémem mohou být např. také letecké aplikace insekticidů v případech, kdy je povolena pouze aplikace hnojiv nebo pomocných látek. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Ministerstvo zemědělství zahajuje další fázi boje proti černému trhu s vínem. Vyzývá organizátory, aby zabránili vstupu falešných vín na prestižní akce Přísnější opatření proti nelegálnímu obchodování s vínem chystá Ministerstvo zemědělství. Žádá organizátory významných akcí a renomovaných soutěží v odvětví vína, aby zabránili přístupu falšovatelům vín na tyto akce. Vychází přitom z doporučení mezirezortní komise, kterou sestavilo po jednáních s vinaři. Jejími členy jsou i zástupci odborné veřejnosti. Komise navrhla systém základních opatření, která budou namířená proti černému trhu s vínem. Ministerstvo zemědělství žádá organizátory společenských událostí spojených s vínem, aby nepodávali nápoje podezřelého původu. Organizátoři mají možnost ověřit si spolehlivost dodavatele na webu Potraviny na pranýři (http://www.potravinynapranyri.cz/), kde jsou uvedena falšovaná nebo nejakostní vína, která odhalili kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ministerstvo také chystá podle doporučení mezirezortní komise legislativní úpravy namířené proti nelegálnímu obchodování s vínem. Černý obchod s vínem poškozuje trh a úniky na daních způsobují velké škody státu, proto proti nelegálnímu obchodování zasáhneme razantněji než doposud. Posílíme kontrolu v prodejnách a na tržnicích. Společně s vinaři budeme jednat o možných úpravách vinohradnictví a vinařství, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu chce Ministerstvo zemědělství vypracovat společné koncepce a kontrolní plány pro jednotlivé kraje, tak aby byl pokryt obchod s vínem v kamenných obchodech, v pohostinství i na tržištích. V roce 2013 nevyhovělo jakostním parametrům 341 vzorků vín, zdravotní nezávadnost byla porušena u 71 vzorků. Kontroloři tedy odhalili 412 nevyhovujících vzorků z celkového počtu 1077 vzorků. V posledních třech letech se výše pokut uložených ve správních řízeních kvůli nevyhovujícím vínům každoročně pohybuje kolem 6 milionů korun. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE 5

6 Ministerstvo zemědělství připravuje zásadní změny v zadávání marketingových zakázek na kampaně Klasa a Regionální potravina Ve středu 25. února v hodin se v budově Ministerstva zemědělství uskuteční tzv. předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin KLASA. Na této konzultaci chceme jednotlivým mediálním a marketingovým agenturám představit zcela nový koncept zadávací dokumentace na kampaně KLASA a Regionální potravina. Před vyhlášením veřejné zakázky budou představeny předpokládané zadávací podmínky všech částí veřejné zakázky potenciálním dodavatelům a široké veřejnosti. Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlásit jedno zadávací řízení rozdělené na čtyři samostatné části. Uchazeči mohou podat své nabídky libovolně, tedy do jedné nebo do více částí veřejné zakázky: 1. Strategická a kreativní část 2. Realizační část 3. Mediální plánování a mediální nákup 4. Veletrhy a výstavy Předběžná tržní konzultace podle nové evropské zadávací směrnice (čl. 40 směrnice 2014/24/EU) je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení. Tento postup je možný již podle současné legislativy. Možnost účastnit se tohoto jednání má kdokoliv, informace o jednání je součástí uveřejněného předběžného oznámení, které je přístupné ve Věstníku veřejných zakázek i v Úředním věstníku EU. Dodavatelé se mohou registrovat nejpozději do 20. února 2015 na adrese: V registraci dodavatelé uvedou název instituce a jména zúčastněných osob. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Poctiví vinaři se novely zákona o vinohradnictví a vinařství nemusí obávat Ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona o vinohradnictví a vinařství. V současné době probíhá diskuze o jednotlivých variantách, jak zabránit černému trhu se sudovým vínem. Novela je teprve před vnitřním připomínkovým řízením MZe. Jaká verze bude zvolena, není zatím zřejmé. Proto je předčasné spekulovat, zda dojde k zákazu prodeje vína ze sudů. Skutečností je, že se sudová vína v posledních letech stala jedním z nejvíce falšovaných zemědělských produktů, což dokazují data Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Jen v roce 2014 zkontrolovala SZPI 471 vzorků sudového vína, z čehož 151 vzorků nevyhovovalo, tzn. každé třetí víno neprošlo kontrolou. Poctiví vinaři, jež svá vína nepančují, se nemají čeho obávat. Novela bude mířit na ty, kteří šidí spotřebitele, a buď vína ředí, nebo vydávají levná cizí vína za moravská. Celkem vzorků: sudové čepované víno... z toho nevyhovující počet vzorků (32 %) Ministr zemědělství Marian Jurečka svolá v březnu kulatý stůl za účasti všech relevantních nevládních organizací a vinařských odborníků a bude chtít slyšet jejich názory na připravovanou novelu a jejich návrhy, jak situaci s pančovaným vínem řešit. Teprve poté, až bude dosaženo základní shody, představí Ministerstvo zemědělství finální verzi novely zákona o vinohradnictví a vinařství. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE 165 (32 %) * Vzorky, které byly odeslány do laboratoře (chemická kontrola). Počet kontrol sudového čepovaného vína SZPI* Příjem Jednotné žádosti 2015 Praha 11. února 2015 Jednotná žádost, prostřednictvím které zemědělci každoročně žádají o dotace na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova, v letošním roce dozná podstatných změn. Vzhledem k významnosti těchto změn se Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodl intenzivněji komunikovat se žadateli také prostřednictvím nevládních organizací, webu a cíleně zasílaných informací jednotlivým žadatelům. Základním předpokladem pro zdárné přijetí Jednotné žádosti 2015 je platný legislativní základ, tedy nařízení vlády pro jednotlivá opatření. Začátek příjmu žádostí je naplánován na duben 2015, a to nejpozději do 15. dubna s ohledem na nabití právní moci příslušných nařízení vlády pro Jednotnou žádost. Zemědělci tedy budou moci podávat žádost ve standardním termínu, na který jsou zvyklí z předchozích let. Hlavními novinkami pro žadatele od roku 2015 jsou zejména povinná podmínka být evidován jako zemědělský podnikatel, poskytování dotací pouze aktivním zemědělcům, možnost získání 25% prémie na prvních 90 hektarů k platbě SAPS pro mladé zemědělce nebo rozšíření počtu podporovaných komodit. Nově mohou žadatelé obdržet také dotaci na ozelenění tzv. greening, v rámci této platby bude v Jednotné žádosti požadováno uvedení konkrétní plodiny pro jednotlivé díly půdních bloků. Zemědělskou veřejnost bychom rádi informovali, že bude možné využít poradenské služby na našich okresních pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL), jejichž seznam je uveřejněn na webových stránkách záložka kontakty/regionální odbory. Uvedená pracoviště budou v průběhu března, nejpozději na začátku dubna organizovat školení pro zemědělce a zároveň budou potřebné informace vyvěšeny na webových stránkách SZIF a Portálu farmáře. SZIF vytvoří bezodkladně po schválení jednotlivých nařízení vlády Příručku Jednotné žádosti 2015, která bude obsahovat souhrnné informace o konkrétních podmínkách pro podání žádosti, včetně dokladování jejich plnění žadateli. Tato příručka bude k dispozici v elektronické podobě na okresních pracovištích OPŽL, dále bude uveřejněna na webových stránkách SZIF a Portálu farmáře. SZIF vyvíjí maximální úsilí, aby zemědělská veřejnost byla dostatečně informována a příjem Jednotné žádosti mohl probíhat plynule i v novém programovém období. VLADIMÍRA NOVÁKOVÁ; TISKOVÁ MLUVČÍ SZIF Zahájení příjmu žádostí o poskytování finanční podpory pojištění PGRLF, a.s. Dne zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanč- 6

7 ní podpory pojištění. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění a formulář žádosti o podporu pojištění jsou přístupné na internetových stránkách v sekci Ke stažení. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či Mze, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Dovolujeme si Vás upozornit, že je nově požadováno podání žádosti před úhradou pojistného pro příslušný rok. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedeného programu, bude příjem žádostí ukončen ke dni V návaznosti na oznámení, kterým jsme Vás informovali o změně pravidel Evropské unie pro poskytování veřejných podpor a s tím souvisejících úpravách podmínek pro poskytování podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění PGRLF, a.s., si Vás dovolujeme upozornit na některé z přijatých změn. Zásadní procesní změnou je požadavek na podání žádosti o poskytnutí podpory před úhradou pojistného pro příslušný rok. Také je nově stanovena výše podpory, a to v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin respektive od 25 % do 50% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro příslušný rok. V neposlední řadě došlo k rozšíření podporovaných pojistných rizik. Plné znění Zásad pro poskytování podpor a příslušné formuláře související s podáváním žádosti o poskytnutí podpory jsou přístupné na internetových stránkách v části Ke staženi. ZDROJ: PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.; ING. MARTIN KARBAN PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL A.S. Výsledky kontroly vína a burčáku ve 2. pololetí 2014 V levé části je uveden graf všech vzorků vín a burčáků zakázaných SZPI uvádět na trh ve druhém pololetí roku 2014 podle důvodu zákazu, v pravé části pak vzorky s deklarovaným původem v ČR. Pojem ostatní zahrnuje především vady a choroby vůně a chutě a taky vadné označení. PODLE RI.CZ/ ZPRACOVAL JIŘÍ SEDLO Restaurace obcházejí označování alergenů Praha Všechna naše jídla obsahují alergeny jedna až 14, hlásají jídelní lístky v řadě restaurací. Inspekce to označila za nepřípustné. Jaké obsahují naše jídla alergeny? Všechna všechny! Od jedničky do čtrnáctky. Nad novým opatřením, které má původ v Evropské unii a na jehož dodržování pod hrozbou až 10milionové pokuty nyní dohlížejí inspektoři potravinářské inspekce, si stěžuje většina Deníkem oslovených restauratérů. My navíc nemůžeme zaručit, že se při přípravě omylem do některého pokrmu nedostane ingredience z jiného. Stejně tak nemůžeme zaručit ani to, že jsou v pořádku suroviny od našich dodavatelů, vysvětlila Deníku servírka. Klička, kterou se zmíněná restaurace snažila najít díru v nařízení, jí však u Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejspíš neprojde. Uvedený způsob označení přítomnosti alergenů nelze považovat za korektní, řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Odmítl také svalování odpovědnosti za bezpečnost potravin na dodavatele. Za tu podle něj odpovídá ten, kdo ji uvádí do oběhu koncovým zákazníkům. Smysl nařízení zveřejňovat alergeny však zpochybňují i takové kuchařské veličiny jako Zdeněk Pohlreich. Je to podle něj výborný byznys hlavně pro ty, co budou jeho dodržování kontrolovat. ZDROJ: BRNĚNSKÝ DENÍK; AUTOR: ZPD; Resort jsem převzal v dost neutěšeném stavu Ministr zemědělství a první místopředseda KDU ČSL Marian Jurečka říká: Střední Morava Třiatřicetiletý soukromý zemědělec z Rokytnice u Přerova, jedna z mladých tváří vedení KDU ČSL a už celý rok také český ministr zemědělství. Podle svých slov je stále Hanák každým coulem. Podle některých novinářů je rovněž nejlépe komunikujícím politikem. Všechna tato označení patří Marianu Jurečkovi. Z online rozhovoru Co se mu za rok v resortu povedlo, které záležitosti mu kazí náladu a jaké budou jeho následující kroky ve vládě? Na to odpovídal čtenářům Deníku v online rozhovoru. * Je mi do pláče, když vidím, jak zemědělci na Hané, na půdě s nejvyšší bonitou, pěstují řepku do nafty a kukuřici do bioplynek, a to ve stále větší míře. Navíc ve svažitém terénu či v zátopovém území, kdy nebrání devastování půdy vodní erozí. Chápu, že se potřebují uživit, je to pro ně finančně zajímavé, ale podle mě je to hodně špatně. Je to složité dilema. Osobně nesouhlasím s bioplynovými stanicemi, které využívají jako hlavní surovinu kukuřičnou siláž. Bioplynové stanice měly využívat především exkrementy z živočišné výroby. Pokud jde o řepku, tak je v osevním postupu zlepšující plodinou. A je to samozřejmě téma na diskusi, jak chceme řešit energetickou nezávislost na ropě z Ruska. V tom případě je řepkový olej přimíchávaný do nafty také jednou z variant. * Proč jsou již od listopadu podél silnice Uničov Benkov hromady cukrové řepy, dnes již hnijící a zapáchající? Cukru máme dost? Nejen Česká republika, ale i celá Evropská unie má nadvýrobu cukru. Je pravda, že letos je skutečně dlouhá řepná kampaň, a je to dáno i tím, že jsou jedny z největších výnosů za posledních třiadvacet let. * Proč si naše republika neváží půdy jako boží dar a nesmyslně zastavuje nejúrodnější pozemky, aniž by to někomu vadilo, anebo by měla být povinnost odvést vysoké odvody za vynětí tak, aby investoři byli nuceni využívat pozemků? nevhodných pro zemědělskou výrobu a hlavně pozemků po chátrajících budovách zkrachovaných státních či jiných subjektů. Kdy konečně donutíte výrobce, ale i prodejce skoncovat s igelitkami a obaly z PVC? Snažíme se právě teď novelou zákona o vynětí ze zemědělského půdního fondu vyřešit problém, abychom chránili kvalitní půdu, ale zároveň v klíčových lokalitách umožnili rozvoj podnikání a tvorbu pracovních míst. Připravujeme pro příštích pět let zvýšené nároky na zemědělce, pokud jde o jejich hospodaření na půdě, především s ohledem na prevenci proti erozi. Dobře komunikuji se svým kolegou Richardem Brabcem (ministrem životního prostředí) a téma igelitových obalů s ním určitě otevřu. * Zaznamenal jsem, že stát má snížit poplatek za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, aby vyšel vstříc investorům? Ministerstvo životního prostředí mělo do konce roku připravit příslušnou novelu zákona. To se bude- 7

8 me vzdávat dalších hektarů cenné půdy, aby skončila pod nějakými logistickými centry? Málo si půdu chráníme. Aby nám pak v budoucnu nechyběla. Snížení poplatků se bude týkat pouze stávajících průmyslových zón, které vznikly s podporou vlády a byly financovány z rozpočtu ČR či EU. Žádné další úlevy pro novou zástavbu nepřipravujeme. Bereme to jako kompromis, jak umožnit i domácím firmám se rozvíjet a vytvářet nová pracovní místa. * V jakém stavu jste převzal resort zemědělství po vašem nástupu do funkce? Co se tam dosud změnilo? Resort jsem našel v dost neutěšeném stavu. Na ministerstvu byla nebývale velká míra outsourcingu, především v oblastech jako IT a marketing, bylo to také v mnoha našich podřízených organizacích (Lesy ČR, Státní pozemkový úřad). Dokázat tyto nevýhodné smlouvy vypovědět a některé zakázky řádně vysoutěžit nebylo vůbec jednoduché. A dodneška se s tím potýkáme. Také nastavení společné zemědělské politiky, které obnášelo rozdělení skoro 250 miliard korun na příštích pět let, nebylo vůbec jednoduché. Řekl bych ale, že práce se nám celkem daří, a i například úspory v loňském roce za celý resort se blíží k jedné miliardě. * Proč ministerstvo více nepodporuje naše zemědělce? Proč se musí dovážet zelenina a ovoce ze zahraničí, zatímco naši pěstitelé svou úrodu i vyhazují. Jelikož se jim to prý nevyplatí za tak nízké ceny prodávat. Právě na rozvoj pěstování ovoce a zeleniny v příštích letech máme připraveny finanční prostředky. Jsou to odvětví, ve kterých jsme byli v minulosti dobří, ale bohužel nedobře nastavené podmínky v minulosti dovedly mnoho zemědělců k tomu, že je přestali pěstovat. Drtivá většina zemědělců pěstuje své plodiny, na jejichž odbyt má předem dohodnuté odběratele. Bohužel občas se stane případ, kdy taková dohoda není, a samozřejmě média o tom s výraznou intenzitou referují. Věřím, že s nově nastavenými podmínkami se spoustu zemědělců k pěstování ovoce a zeleniny vrátí, protože náš domácí trh má velký nevyužitý potenciál pro naši vlastní produkci. Byl bych moc rád, abychom všichni pochopili, že s koupí nejen potraviny, ale každého jiného výrobku z ČR podporujeme také konkrétního výrobce, který zde platí daně, zaměstnává lidi, kteří zde platí sociální a zdravotní pojištění. Uplatňovat při nakupování zdravý regionální patriotismus považuji za důležité, protože jen tak můžeme pomoci více rozpohybovat naši ekonomiku a pomoci rozvoji celého hospodářství. * Jaké produkty od domácích dodavatelů máte v kantýně ve sněmovně (firmy, sortiment)? Za kolik si tam kupují poslanci svačinky? Běžně v kantýně kupuji například jablka od českých zemědělců, kofolu nebo mléčné výrobky od tuzemských mlékáren. V restauraci ve sněmovně i Senátu vaří jídla z více než 80 procent tuzemských surovin. Normální oběd v Poslanecké sněmovně stojí od 80 do 120 korun. Řeči o tom, že obědváme za pár korun, nejsou pravdou. Jestli chcete, napište mi na Facebook a rád vás osobně pozvu, ať se na vlastní oči přesvědčíte. * Myslíte si, že se zase bude někdy dávat do párků a salámů maso a separáty se vrátí psům? Budu samozřejmě moc rád, když naši výrobci budou vyrábět pouze kvalitní produkty. Problém je ale trošku jinde. Výrobci totiž obvykle vyrábí to, co zákazník chce. A mnoho zákazníků se ještě stále nedívá na složení výrobků, ale více se rozhoduje jen podle ceny či podle toho, zda je výrobek zrovna v akci. Ale věřím, že se tento trend daří postupně měnit. kazují to také průzkumy veřejného mínění, kdy ještě před pár lety, byla pro zákazníka rozhodující především cena. Dnes už se zákazník také daleko více zajímá o kvalitu nebo také o to, kde byl produkt vyroben, kdo jej vyrobil a zda tato firma podniká v ČR či nikoliv. Pozitivní trend zde vidím, akorát než se dostaneme na úroveň spotřebitelů Rakouska či Švýcarska, tak to ještě chvíli potrvá. * Jak vás potěšilo ocenění nejlépe komunikujícího politika? Máte nějaký vzor, od kterého jste to okoukal, nebo je taková míra sdělnosti a otevřenosti vaše přirozená vlastnost? Dále bych se vás zeptal, z jakého důvodu je zamezení prodeje státní půdy tak akutní? To už vlastní opravdu tak málo půdy? Jaké pro to chcete podniknout konkrétní kroky? Musím přiznat, že jsem z takového ocenění měl radost. Nějaký vzor v České republice v tomto rozhodně nemám, a pokud bych měl vůbec nějaký hledat, pak mi přijde velice sympatický a bezprostřední v komunikaci současný papež František. Ale kdo mě zná, tak ví, že jsem víceméně extrovert, že nemám problém komunikovat a svůj osobní twitterový či facebookový účet si spravuji sám. Každý den mi tam píše několik desítek lidí, a byť je to někdy náročné, tak se snažím na všechny zprávy odpovědět. Beru to tak, že práce ministra je práce ve službách daňových poplatníků a komunikace je jedním ze základů na práci politika. Tak se prostě snažím (smích). Pokud jde o státní půdu, dostali jsme se do situace, kdy moji předchůdci prodali více půdy, než měli, a dnes máme nedostatek půdy pro potřeby jednotlivých ministerstev (výstavba silnic a dálnic nebo pozemkové úpravy) či vypořádání restitučních nároků, a proto jsme k tomuto kroku nuceni přistoupit. * Na základě jaké erudice se vyjadřujete k návrhu na zvýšení platů státních úředníků v souvislosti s přijetím služebního zákona? Prohlásil jste, že žádné zvýšení není třeba, protože úředníci budou dál dělat svou práci jako předtím a nic se nezmění. Pokud to nevíte, ročně se přijme v Poslanecké sněmovně pět set nových zákonů nebo jejich novel. Výmysly vás politiků neuvěřitelně zvyšují byrokracii a tím objem práce nás úředníků za situace, kdy se žádní noví úředníci nepřijímají a práce se přerozděluje mezi stávající pracovníky úřadů. * Myslím si, že jak já nerozumím problematice zemědělství, vy, přestože jste ministr, vůbec netušíte, co se děje ve státní administrativě. Mám ve svém resortu několik tisíc úředníků, takže vím, jaký objem práce musí odpracovat. Jsem také ministr Vlády ČR, kde každý týden i já rozhoduji o věcech, které vůbec nemají souvislost s mým resortem. Řešíme problematiku od zdravotnictví až po energetiku, a o těchto rozhodnutích hlasují všichni členové vlády a mají za ně spoluzodpovědnost. Pracovníkům ve státní správě byly v loňském roce zvýšeny platy, a naopak na mnoha úřadech i díky elektronizaci se daří objem práce snižovat. A není to tak, že by od 1. července 2015 měli všichni úředníci ve státní správě o 25 procent více práce, tudíž nevidím důvod pro takové zvýšení platů. * Do lesa je zakázán vjezd motorovými vozidly (vyjma správy lesa). Proč totéž neplatí i na ostatní plochy (louky, pole). Jsem smutný, když nám před domem bezohledný soused dělá z louky, kde žijí i chránění živočichové (užovka hladká, chřástal), motokrosovou trať. Ministerstvo životního prostředí mi řeklo, že je to v pořádku. Motorová vozidla by obecně neměla vjíždět ani na pole, ani na louky. Jsou určena pro provoz na pozemních komunikacích. Samozřejmě individuálním pochybením některých jedinců nelze zcela zabránit. Váš problém by měl řešit majitel nebo nájemce zmíněného pozemku přímo s policií. 8

9 * Pěstujete na svých polích i řepku a pak ji prodáváte do společností patřících pod Agrofert? Bavíte se s panem Babišem na téma zemědělství ale nikoliv jako ministr s ministrem, ale jako zemědělec producent a on jako zpracovatel? Loni jsem na svých pozemcích řepku nepěstoval, a pokud jsem ji dříve pěstoval, do podniků skupiny Agrofert jsem ji nedodával. S panem ministrem Babišem se na téma zemědělství opravdu nebavíme. ZDROJ: OLOMOUCKÝ DENÍK; AUTOR: OLOMOUCKÝ DENÍK; internet s max. rychlostí připojení 2 Mb/s a vyšší webové stránky Využívání internetu v podnicích ČR v letech Zdroj: STATISTIKA&MY, (5) 02/2015 Zemědělství potvrdilo půlmiliardovou pokutu, Jurečka se chce bránit Smutnému rekordu v podobě jedné z nejvyšších pokut pro státní úřad nejspíš neujde ministerstvo zemědělství. Po pokusu o odvolání mu finanční úřad potvrdil více než půlmiliardovou pokutu za pochybení v IT zakázkách v letech 2005 až Platební výměr ve výši 535 milionů korun je tak splatný ke dni 31. prosince 2015, potvrdil mluvčí ministerstva Radek Melichar. Rezort Mariana Jurečky s pokutou nesouhlasí. Připravuje proto správní žaloby k městskému soudu. Finanční ředitelství podle ministerstva nezohlednilo výsledky šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad konstatoval, že ministerstvo při administraci veřejné zakázky na IT služby nepochybilo. V případě, že městský soud žalobu ministerstva zamítne, budeme podávat kasační stížnost, dodal Melichar. Původně úřadu, jemuž šéfuje lidovecký ministr Marian Jurečka, hrozilo, že bude muset pokutu zaplatit do konce loňského roku. Finanční ředitelství totiž zamítlo odvolání ministerstva proti platebnímu výměru v polovině prosince, čímž se výměr stal pravomocným s patnáctidenní lhůtou splatnosti. Ministerstvo ale podalo před Vánoci žádost o posečkání úhrady do letošního 29. prosince. V polovině ledna tomu finanční úřad vyhověl, a lhůta pro zaplacení tak končí o letošním silvestru. Zakázky na IT z inkriminované doby, během níž se ovšem v čele úřadu vystřídalo sedm ministrů, se dostaly do centra pozornosti již přede dvěma lety. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) za dotyčné šestileté období zkontroloval majetek a výdaje MZe za celkem 2,3 miliardy korun. Kontroloři konstatovali, že rezort porušil několik zákonů. Za velmi závažné považují jeho chyby ve veřejných zakázkách za téměř miliardu korun, uvedl NKÚ v lednu Úřad kvůli pochybení dokonce podal trestní oznámení. Zatím ale zřejmě nikdo obviněn nebyl. Šetření policie v této věci není ukončeno, proto nemůžeme poskytnout více informací, uvedl mluvčí rezortu Radek Melichar. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: DUŠAN KÜTNER; Jurečka ruší stomilionový tendr na portál eagri Zakázka ministerstva zemědělství (MZe) na provoz a údržbu centrálního zemědělského portálu eagri.cz, jedna z největších zakázek rezortu v posledních letech, se táhne rok a půl. Spadá do dob předchozího úřednického ministra zemědělství Miroslava Tomana. Ačkoliv úřad nynějšího ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vyhlásil tendr loni v březnu, po téměř roce jej zrušil. Museli jsme i na základě znaleckých posudků konstatovat, že tři z nových zájemců nesplnili kvalifikační kritéria tak, abychom mohli s čistým štítem říct: Ano, to zvládnou, uvedl náměstek ministra zemědělství pro IT Zdeněk Adamec. O zakázku s předpokládanou cenou 150 milionů na dva roky se přihlásili čtyři zájemci společnosti Atos, ČDT, O2 a Wincor Nixdorf. Kritéria ale splnila jen O2, která portál provozuje od jeho založení před šesti lety. Zakázku tak úřad musí podle zákona, pokud zůstane jediný uchazeč, zrušit. Jedno plus ale Adamec vidí, a tím je cena. Za dvouletou smlouvu končící loni v květnu totiž MZe zaplatilo firmě O2 230 milionů korun. Protože se do té doby nepodařilo vybrat nového či staronového provozovatele, úřad se s O2 dohodl na dočasném pokračování smlouvy, a to za zhruba 109 milionů na rok. Průměrná cena nabídek se ale u zrušeného dvouletého tendru pohybovala v rozmezí od 69 milionů od firmy Atos po 124 milionů od O2. Přestože jsme museli tendr zrušit, výsledek je pro nás pozitivní v tom, že jsme firmy přiměli vyložit karty na stůl. I když byla nabídka O2 nejvyšší, proti původní smlouvě je to téměř polovina, míní náměstek. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: DUŠAN KÜTNER; Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela prodejnu potravin Kapa v Žižkově ulici v Kolíně. Inspektoři zjistili rozsáhlý výskyt stop přítomnosti škůdců, informoval mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. V regálech s potravinami i na podlaze pod regály inspekce zjistila značný výskyt exkrementů hlodavců a dále obaly některých druhů potravin poškozené myším okusem. Nástrahy na hlodavce provozovatel umístil nejen na podlaze prodejny, ale i přímo mezi potraviny v regálech, což je v přímém rozporu s předpisy, uvedl Kopřiva. Na základě uvedených zjištění SZPI konstatovala závažné porušení zákonem vyžadované hygienické praxe a provozovnu na místě uzavřela. Inspekce zároveň provozovateli uložila, aby provedl důkladnou deratizaci, dezinfekci a celkový úklid prodejny a jejího zázemí včetně likvidace všech potravin se stopami činnosti škůdců. Provozovatel je dále po- 9

10 vinen zajistit prodejnu před vnikáním škůdců. Do splnění uložených opatření SZPI zákaz užívání prostor neuvolní. Inspekce s provozovatelem zahájí správní řízení o uložení pokuty, dodal mluvčí. ZDROJ: NOVINKY.CZ; AUTOR: NOVINKY.CZ; Tlak na regulaci vztahů dodavatelů s řetězci sílí Mezi politiky a částí byznysu se znovu ozývá volání po přísnějších pravidlech pro vztahy výrobců potravin a maloobchodních řetězců. Platný zákon o významné tržní síle je prý slabý a nedává jasná stanoviska. Řetězce navíc tlačí dodavatele ke zdi také kvůli embargu na vývoz do Ruska, uvedl na konferenci Retail Summit 2015 ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Když v nějakém odvětví nejsou obchodní vztahy dlouhodobě v pořádku, stát musí nalajnovat hřiště, aby se hrálo fér, řekl ministr. Za příklad dal regulaci v telekomunikacích nebo vodárenství. Při popisu praktik řetězců zmínil Jurečka případ, kdy se na něj obrátila nejmenovaná tuzemská mlékárna s tím, že jí velký zahraniční řetězec vyřadil ze dne na den z prodeje tři desítky produktů. Oficiální cestou se šéf rezortu zemědělství od řetězce nic nedozvěděl. Následně však dostal informaci, že tento řetězec dostal od své matky příkaz dávat přednost mléčným výrobkům ze země svého původu. Když na každém jednání s řetězci ztratíme na ceně jedno až dvě procenta, tak za chvíli jim budeme platit za to, že vůbec můžeme prodávat, postěžoval si Jaroslav Kurčík, člen představenstva Agrofertu a viceprezident Potravinářské komory. Sítě dělají, co si necháme líbit, dodal majitel holdingu Hopi František Piškanin, jehož skupina rovněž vyrábí jogurty. Kurčík i Piškanin se však shodli na tom, že na úspěšnou regulaci už může být v současnosti pozdě. Za podporu domácích výrobců při tvrdých jednáních s řetězci se vyslovil také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Každá regulace je špatná, ale nějaký způsob podpory lokálních výrobců by mohla být cesta, poznamenal na konferenci. Jedním dechem ale odmítl novelizaci zákona o významné tržní síle, jejíž projednávání na podzim přerušila vláda. ZDROJ: E15; AUTOR: DANIEL NOVÁK; Inspekce zavřela kvůli hygieně asijské restaurace a bar Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela kvůli nepřijatelné hygienické situaci celkem tři provozovny společného stravování bar ve Stodu na Plzeňsku a provozy rychlého občerstvení v Praze a Jeseníku. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. V provozovně rychlého občerstvení s přípravou teplých pokrmů Asijské bistro na ulici Lipovská v Jeseníku inspektoři zjistili zásadní nedodržení hygienických požadavků, mimo jiné výskyt mrtvých i živých škůdců rusa domácího v přípravně masa, ve skladu i v hlavní části výroby teplých pokrmů, uvedl mluvčí. Stav podlah a stěn podle Kopřivy neumožňoval důkladnou očistu a v celé provozovně inspekce zjistila nečistoty v důsledku dlouhodobého zanedbání úklidu, například zbytky surovin a pokrmů na podlaze a vrstvy zaschlých mastných nečistot v elektroinstalaci a vzduchotechnice umožňující výskyt škůdců. Čínská restaurace a bistro Li de v Bozděchově ulici v Praze 5 nabízí kolem 90 pokrmů. Suroviny se nacházely v silně znečištěných obalech. Sporáky, digestoře pro odtah par a okolní stěny byly silně znečištěné vrstvami mastných nečistot, doplnil Kopřiva s tím, že provozovatel dlouhodobě neudržoval v čistotě skladové prostory a v kuchyni netekla teplá voda. Voda chyběla i v baru vietnamského majitele na náměstí ČSA ve Stodu na Plzeňsku. Provozovatel neměl zajištěný přívod teplé vody a v době kontroly netekla ani studená voda. V provozovně tak nebylo možné zajistit základní hygienické podmínky pro mytí použitého výčepního skla a ostatního nápojového nádobí, dodal Kopřiva. Inspekce nařídila provozovatelům porušení předpisů odstranit a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty. ZDROJ: NOVINKY.CZ; AUTOR: NOVINKY; Veterinární správa našla prohřešky u více než desetiny restaurací Praha Veterinární inspektoři zjistili při lednových kontrolách prohřešky u více než desetiny z 542 kontrolovaných restaurací či jídelen, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal. Nedostatky se týkaly především masa a zvěřiny. Výše pokut zatím nebyla provozovatelům podniků sdělena. Pravomoc kontrolovat nakládání s potravinami živočišného původu ve stravovacích zařízeních udělila od začátku roku veterinářům novela zákona o potravinách. Za první měsíc platnosti novely uskutečnila celkem 542 kontrol. U 62 z nich byla zjištěna nějaká závada. Protože v řadě případů našlo na jednom místě několik problémů najednou, byl celkový počet přestupků 240. Nejčastěji se tyto prohřešky týkaly Pardubického kraje, Prahy a Jihomoravského kraje, upřesnil mluvčí. Nejčastěji bylo porušení veterinárních předpisů odhaleno u hovězího a vepřového masa, zvěřiny, drůbežího a králičího masa, vajec a rybích produktů. Nejvíce prohřešků v rámci kontrol zvěřiny se týkalo sledovatelnosti, čištění a sanitace, skladování surovin a potravin, označení potraviny a nevyhovujících prostor, uvedl Pejchal. Nevyhovující zacházení se zvěřinou zjistili inspektoři ve 13 případech. Provozovatelé stravovacích zařízení neměli doklady o jejím původu, doklady o koupi či nedokázali doložit původ zvěře. V šesti případech byla nařízena likvidace zvěřiny, V kafilérii tak skončilo 74 kilogramů. Podobný osud stihl více než 320 kilogramů masa a rybích produktů. V souvislosti s celkově neuspokojivou situací v této oblasti navázala Státní veterinární správa úzkou spolupráci s policií, aby společně pracovaly na zlepšení situace, řekl Pejchal. Spolupráce veterinářů s policií se podle něj má týkat především boje proti pytláctví. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: ČTK; Staženo z trhu: rtuť v rybách, jed v dětské kaši... Potraviny, které ubližují zdraví nebo peněžence. Uvádíme některé z těch, jež v poslední době zachytily kontroly. Sušené švestky napadené plísní, málo masa v párcích, zatajené glutamáty v mexické omáčce. To jsou poslední přírůstky na Pranýř závadných potravin, kam Státní zemědělská a potravinářská inspekce ukládá ty nejzávažnější zjištěné prohřešky. Všechny tři výrobky jsou nekvalitní, ale každý jinak. Švestky jsou opatřeny značkou Nebezpečná potravina, párky dostaly nálepku Falšovaná a omáčka Nejakostní potravina. 10

11 Jaký je mezi nimi rozdíl? Za nebezpečné považuje inspekce ty potraviny, u nichž zjistila překročení limitu cizorodých látek nebo povoleného množství aditiv či nedodržení mikrobiologických požadavků. Nebezpečné jsou i výrobky s cizorodými předměty (třeba sklo nebo skořápky). Falšované jsou potraviny, které uvádějí zákazníka v omyl třeba zamlčením nebo zkreslením důležitých informací o složení či původu. Za nejakostní označuje inspekce výrobky, u nichž výrobce nedodržel složení dané předpisy nebo uvedené na etiketě. Falšované: med, víno i brambory Největší díl patří falšovaným potravinám. Falšuje se všechno. Od medů, džemů, vína, olivového oleje až po mléčné výrobky, kdy se živočišný tuk nahrazuje rostlinným. Falšují se i mořské ryby, do kterých se přidává voda, říká ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica. Samostatnou kapitolou mezi falšovanými potravinami jsou vína. Čtyřicet procent vzorků, které loni zkontrolovali inspektoři, neprošlo. Šlo o vína ředěná vodou, vylepšená syntetickým glycerolem a dobarvená chemickými barvivy. Stálicí mezi pranýřovanými potravinami je med. Při loňské mimořádné kontrole nevyhovělo 18 z celkem 30 odebraných vzorků. Byly pančované přídavkem sirupů a barviv nebo s nimi někdo nezacházel odborně. Problémem ovocných džemů je především nižší obsah ovoce, než je uveden na etiketě nebo než předepisuje vyhláška. U masných výrobků je to zase nižší obsah masa. Problémem brambor, ale i česneku je to, že často nejsou té odrůdy, která je uvedena na obale. Nebezpečné Mezi nebezpečnými potravinami najdeme nejčastěji produkty, které by už v obchodech být neměly. Salámy, sýry nebo pečivo pokryté plísní, rýže, kroupy nebo sušené ovoce, na němž si už pochutnávají nejrůznější škůdci. U ovoce a zeleniny to jsou překročené limity pro těžké kovy, zbytky pesticidů nebo chlorečnanů. Ty se do mrkve či rajčat dostanou z mycí vody, do níž byl přidán chlorový dezinfekční prostředek, nebo jako důsledek použití pesticidů. Další početnou skupinou jsou potravinové doplňky, které by měly lidem pomáhat vylepšit zdraví, často jim ale mohou ublížit. Inspekce v nich velmi často nachází nepovolené látky, které jsou schváleny pro použití v léčivech, ne však v potravinách (anabolické steroidy, psychotropní látky nebo steroidní hormony). Nejakostní Do této skupiny se dostanou potraviny s nepřiznanými barvivy či konzervanty, vína s vadami v chuti a vůni, trvanlivé salámy, které nejsou dostatečně trvanlivé. Pokud je výrobek zveřejněn na Pranýři, tak je zároveň stažen z trhu, vysvětluje ředitel kontrolního odboru SZPI Jindřich Pokora. Zjištěné potíže se týkaly konkrétních šarží uvedených výrobků (najdete je na www. potravinynapranyri.cz). Jiných šarží se tabulka na vedlejší straně netýká. Zdroj: Test DNES; autor: Hana Večerková; Myší trus a larvy. Inspekce zavřela restaurace i prodejnu Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela za poslední týden kvůli špatným hygienickým podmínkám čtyři čínské restaurace, hernu, nonstop bar a prodejnu potravin. Praha Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela za poslední týden pět provozoven veřejného stravování, hernu a jednu prodejnu potravin. Důvodem byly naprosto nevyhovující hygienické podmínky, které mohou vést případně i k ohrožení zdraví zákazníků. V obchodu s potravinami objevili dokonce myší trus. Zavřít musela čínská restaurace Fu Shan v ulici Čsl. Legií v Klatovech. Inspektoři našli zbytky pokrmů, mastné nečistoty a prach v celém prostoru kuchyně, na sporácích, zdech, stěnách nebo podlaze. Po splnění uložených opatření mohl být dnes provoz obnoven. Pozastavit provoz musela i další čínská restaurace v Klatovech nazvaná Peking na Nádražní ulici. Kromě silného znečištění kuchyňských zařízení zbytky, mastnotou a prachem zde inspektoři narazili na umyvadlo odpojené od odpadu, odkud voda vytékala na podlahu kuchyně, WC pro zaměstnance v nepřijatelném stavu a nezvládnutý odvoz odpadu z kuchyně, říká mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Také zda už mohl být provoz obnoven. Hygienickým požadavkům nevyhověla ani čínská restaurace Xin Dong Hai v pražské Štěpánské ulici. Kromě dlouhodobých nánosů mastnoty a zaschlého jídla objevila kontrola v restauraci i volně položené potraviny. Po nápravě mohl být dnes provoz obnoven. Naopak stále zavřeno musí mít další čínská restaurace z pražské Štěpánské ulice JIN YAN JIU JIA. Vedle dlouhodobě neudržovaných kuchyňských zařízení, stěn a podlah, které charakterizovaly nánosy zbytků potravin, mastnoty a prachu, našla inspekce v provozovně velké množství uhynulého hmyzu a mrtvých i živých larev. Otevření se zatím nedočká ani Herna Las Vegas v Poděbradově ulici v Domažlicích. Inspekce zjistila, že u dřezu v kuchyni chybí přívod teplé vody a není tak možné zajistit mytí nádobí a skla. Provozovatel nezajistil ani funkční toaletu pro personál. V úterý 10. února dostal zákaz také nonstop bar Macao v ulici T.G. Masaryka v Sušici. Inspektoři zjistili, že v provozovně není k dispozici funkční toaleta pro personál a prostor baru je v celkově zanedbaném stavu. Po nápravě mohl být dnes provoz obnoven. Už v pátek 6. února obnovila provoz také prodejna potravin Xuan Mon Dang na Slovanské ulici v Poběžovicích, kde inspekce našla myší trus a potraviny poškozené myším požerem na prodejní ploše i v navazujícím skladu. Provozovateli byla nařízena deratizace a zajištění prostor před škůdci, což splnil. Se všemi zmíněnými subjekty zahájila inspekce správní řízení o uložení sankce. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: KATEŘINA VOKURKOVÁ; Informace o alergenech: Restaurace zapomínají na nápoje Praha Hygienici v lednu provedli v restauracích, jídelnách, kavárnách a cukrárnách první kontroly od platnosti nařízení informovat o přítomnosti alergenů v pokrmech. Z celkového počtu 1032 kontrol zjistili pochybení ve 130 případech. Častou chybou bylo mimo jiné to, že informace o alergenních složkách byla v provozovně sice na viditelném místě, ale alergeny nebyly vztaženy ke konkrétním jídlům, sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Povinnost informovat o obsahu alergenů v pokrmech platí od loňského 13. prosince a podle směrnice mohou stravovací zařízení uvádět alergeny různým způsobem: buď přímo v jídelním lístku, vyvěšením na viditelném místě v provozovně, nebo ústně, kdy zákazníka bude informovat obsluha ještě před tím, než si objedná. Za splnění povinnosti nelze považovat situaci, kdy je tato informace poskytnuta až na výslovnou žádost 11

12 spotřebitele. Ten musí být minimálně dopředu jasným způsobem informován o tom, kde informaci o případné přítomnosti alergenů v provozovně obdrží, uvedl hlavní hygienik Vladimír Valenta. Podle zjištění hygieniků častým prohřeškem v kontrolovaných provozovnách bylo opomenutí informovat i o alergenech v nápojích a balených potravinách používaných pro přípravu pokrmů nebo neúplné informace o všech alergenech. Provozovatelé chybovali i v tom, že neuvedli alergeny u nebalených potravin, například při nabídce vlastního pečiva v kavárnách nebo cukrárnách. Hygienici se setkali také s tím, že informace o alergenech provozovna měla, ale zákazník nebyl upozorněn na to, kde a kdo mu je dá. V několik případech podle Valenty spotřebitel nebyl o alergenech v jídle vůbec informován, například kvůli jazykové bariéře nebo neznalosti této povinnosti. Nedostatky byly zaznamenány rovněž u pokrmů nabízených přes internet a rozvozu jídel na objednávku, dodal hygienik. Za zjištěné chyby hygienici uložili pokuty v řádu desetitisíců korun a nařídili jejich nápravu. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: ČTK; Fruko vyváží šumivé víno do Ruska, v Česku je dražší kvůli špuntu Velký rozmach zažívá pod ruskými majiteli jindřichohradecká Likérka Fruko-Schulz. Vloni zvýšila výstav lihovin a zahájila výrobu zcela nové řady produktů. Tržby narostly o 10 procent, zisk pak dokonce o 50 procent. Za úspěchem stojí rozhodnutí většinového vlastníka likérky, ruského holdingu Ladoga. Ten investoval 55 milionů korun do nové linky na výrobu šumivých vín. Tedy sortimentu pro hradecký podnik poněkud netradičního, známý je totiž hlavně díky svému rumu. Výrobu jsme zahájili v květnu. Většina produkce šla do Ruska. Celkem asi 2,5 milionů lahví. To se promítlo do lepších výsledků loňského roku, vysvětlil jednatel společnosti a minoritní vlastník Josef Nejedlý. Likérka Fruko-Schulz, kterou od roku 2013 ovládá ruský holding Ladoga, jenž vlastní i dva francouzské výrobce koňaku a dva španělské vinařské podniky, dosáhla velmi dobrých čísel. Tržby vzrostly na 408 milionů korun, výrazně stoupl i ten nejdůležitější faktor zisk. Loni jsme dosáhli zisku 15 milionů korun, což je o 50 procent více než v předchozích letech, poukázal Nejedlý. Do Jindřichova Hradce dováží likérka v cisternách italské víno, které se tu pak upravuje. Ředí se, sytí oxidem uhličitým a přidává se aroma. Ve výsledku pak likérka pod značkou Festa la Vista dodává šest druhů: bílé, červené, růžové, moscato, suché, polosladké. Je to vinný šumivý nápoj, není to šampaňské, zdůrazňuje. Šumivá vína jsou populární mezi mladými Rusy. Na ruském trhu popularita takových výrobků roste. Dávno se tam nepije jen tvrdý alkohol. Pijí to hlavně mladí. Má to 7,5 procenta alkoholu, takže toho lze zkonzumovat poměrně dost. Prodeje mají vzrůstající tendenci, upozornil. Posilování pozice na ruském trhu je podle výkonného ředitele Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky Jaroslava Burkarta logické. Zvláště pro Fruko, které má nyní díky majiteli na Rusko ještě užší vazby. Nikdo z českých výrobců lihovin, kteří vyváží do zahraničí, nemůže Rusko ignorovat. Je to nejsilnější evropský trh. Rusko je obecně vodkový trh, ale roste tam poptávka po netradičních nápojích. Pokud uspěje něco v Rusku, znamená to velké odbyty, vysvětlil Burkart. Na druhou stranu je ruský trh v poslední době poněkud rizikový. Sankce či protisankce se lihovin ani alkoholu netýkají, situace se však může rychle změnit. To vědí i ve Fruku. Jeho ruští majitelé jsou mírně nervózní ohledně obchodních vztahů Rusko EU. Obavy jsou, investici desítek milionů korun do nové linky na šumivá vína jsme dělali především pro export do Ruska. Zatím se ale o rozšíření sankcí na alkohol nemluvilo, dodal Nejedlý. Fruko čtvrtinu své produkce vyváží. Přitom nejvýznamnějším exportním trhem je jednoznačně Rusko. Jeho celkový podíl na vývozu byl loni 81 procent. Šumivá vína by hradecká likérka ráda dodávala i na český trh. Potýká se však s poměrně kuriózním problémem. Výrobek je u nás dražší kvůli špuntu. Máme klasický uzávěr, jako bývá na šampaňském, což nás znevýhodňuje, protože pak se na tento výrobek vztahuje spotřební daň. Naše zákony jsou tak absurdní, že nerozhoduje obsah láhve, ale způsob jejího uzavření. Na jednu láhev to dělá 17,80 koruny, což nás velmi znevýhodňuje, upřesnil Nejedlý. Likérka proto zvažuje, že pořídí novou zavíračku, která by na láhve dávala šroubovací uzávěry. Uvažujeme o tom, možná to budeme realizovat ještě letos. Investice by byla v jednotkách milionů. Což není až tolik, ale jsou to zbytečně vynaložené peníze, poznamenal šéf Fruka. ZDROJ: IDNES.CZ ; AUTOR: MARTIN BENEŠ; Pesticidy z polí příliš nemizí. Nikdo neví, co udělá jejich mix Jedovaté postřiky z českých polí mizí jen velmi pomalu. Nařízení Evropské unie o nahrazování pesticidů jinými postupy sice začalo platit od loňského ledna, ale Česká republika měla už předtím několik let na to, jak užívání těchto chemických látek pro ošetření rostlin omezovat. Příliš se to nedaří. Zpráva ministerstva životního prostředí pro rok 2013 sice uvádí, že spotřeba chemických přípravků klesla oproti předešlému roku o 3,5 procenta, ale vzápětí doplňuje, že se na tom podepsalo počasí. Příčinou poklesu je zejména průběh počasí v roce 2013 charakterizovaný velmi studeným březnem, srážkově vydatným květnem a červnem a naopak suchými měsíci červencem a srpnem, uvádějí autoři zprávy. To by však neměl být důvod k optimismu, protože předloni zemědělci stále častěji sahali po některých rizikových látkách. Například u pesticidů inspektoři zjistili v téměř 56 procentech vzorků nadměrné hodnoty DDT. To bylo o téměř 16 procent více než v roce Že se omezování pesticidů v Česku příliš nedaří, si všiml třeba David Palán z Asociace pro bezpečné potraviny. V době pětiletého přípravného období od roku 2009 do konce roku 2013, během nějž měla Česká republika převzít a naučit se aplikovat pravidla integrované ochrany rostlin, tedy i užívat přednostně biologické alternativy k chemickým přípravkům, došlo naopak k nárůstu užívání chemických přípravků proti plísňovým chorobám o 39 procent. To je důkaz naprosto skandálního selhání ministerstva zemědělství a jím zřízeného Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského, upozornil Palán. Přednost nechemickým metodám Od loňska tedy musejí farmáři používat místo chemického postřiku látky na přírodní bázi, jestliže jim to okolnosti dovolí. Z předpisů vyplývá povinnost mimo jiné dát přednost biologickým, fyzikálním a jiným nechemickým metodám, pokud zajistí účinnou ochranu proti dotčeným škodlivým organismům, 12

13 přiblížil ústavní právník Aleš Gerloch. Jestliže by farmář tyto zásady porušil, může dostat pokutu až 200 tisíc korun. Zemědělci z toho často nadšení nejsou. Argumentují tím, že bez pesticidů to prostě nejde. Náhradní řešení bývají podle nich méně účinná a také dražší. Už dříve jim Evropská unie zakázala používat osiva kukuřice, která jsou namořena neonikotinoidy kvůli jejich dopadům na včely. Pěstitelé ale tvrdí, že za tyto látky není náhrada. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyvinul bodový systém, kterým chce zjišťovat, jestli farmáři nařízení EU opravdu dodržují. Jenže tento systém považuje David Palán za špatný a odporující evropským směrnicím. Namísto povinného upřednostňování nechemických prostředků a metod před chemickými přípravky umožňuje zemědělcům získat potřebný počet bodů například prostřednictvím školení, využitím služeb rostlinolékařského poradce nebo koupí certifikovaného osiva, vysvětlil.v Česku jsou jedny z nejlépe vybavených laboratoří pro kontrolu pesticidů. Experti ale dodávají, že metodika kontroly je nedostatečná. Látky se totiž kontrolují jednotlivě a nikdo neví, jak působí ve vzájemné kombinaci. Že by někdo snědl vysoce kontaminovanou potravinu a okamžitě se mu udělalo špatně, u nás nejspíš nehrozí. Problém je ale v takzvaném koktejlovém efektu. Pokud bude jídlo obsahovat, řekněme, čtyři druhy pesticidů a žádný z nich nepřekročí maximální povolené množství, je právě vše v pořádku. Ovšem stále je předmětem výzkumů, co by mohla způsobit jejich současná kombinace, řekla Jana Hajšlová z pražské Vysoké školy chemicko-technologické. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: VILÉM JANOUŠ, RICHARD MOUCHA; Jurečka chce seznámit lidi se sedláky. Na akci dá stát čtyři miliony Ministerstvo zemědělství připravuje projekt Poznej svého farmáře, která má přispět k popularizaci rodinných farem. Z celkových výdajů ministerstva na marketing patří zakázka k menším. V běhu je příprava na tendry za desítky milionů korun. Vánoční marketingová kampaň ministerstva zemědělství České Vánoce spojená se spotřebitelskou soutěží za 32 milionů korun skončila teprve před deseti dny, resort ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) už chystá celou řadu dalších zakázek na podporu českých potravin a zemědělství v řádu jednotek až stovek milionů korun. Jendou z prvních je projekt Poznej svého farmáře, u něhož úřad počítá s výdaji ve výši 3,9 milionů korun bez DPH. Projekt je cílen na opravdu drobné zemědělce, kteří mají rostlinnou a živočišnou výrobu a zároveň vytvářejí i konečnou potravinu. Zveme lidi, aby se přišli na farmu podívat, aby mohli vidět praktický život a výrobu potravin, vysvětluje Jurečka. Vítěz zakázky bude zodpovídat za propagaci a organizaci celkem 13 půldenních akcí na rodinných farmách. Resort počítá, že každá z nich přiláká 300 až 500 lidí. Mohou mluvit přímo s rodinnými příslušníky. Chceme tak přispívat k popularizaci tohoto druhu podnikání a způsobu výroby potravin, dodává Jurečka. Akce navazuje na stejný projekt z loňska, rozsah i rozpočet jsou však více než dvojnásobné. Loni se zúčastnilo celkem pět farem a celkové náklady i s DPH se vyšplhaly na 1,7 milionů korun. Organizaci zajišťovala agentura Felicius a zúčastnila se například farma Čapí letka z Krásné Hory nad Vltavou specializující se na chov českých hnědých a bílých koz a huculských koní, nebo vysočinská rodinná mlékárna Úhořilka. Útraty ministerstva zemědělství na propagaci potravin tím však zdaleka nekončí. Už v únoru by měla být vypsaná dvouletá zakázka na propagaci značky Regionální potravina s rozpočtem 57 milionů korun. A v běhu je i příprava na lukrativní tendr značky Klasa, který tradičně patří mezi vůbec největší marketingové zakázky státu. Resort má na Klasu připraveno pro letošek celkem 150 milionů korun. Dalších 126 milionů zbylo z rozpočtu značky z loňska, podle šéfa tiskového oddělení Radka Melichara však ještě není rozhodnuto, zda se využijí na Klasu, nebo na jiné účely. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: BRZ; Interspar zmizí už do konce března. Albert zrychlil tempo Z původních Intersparů si nové hypermarkety Albert ponechaly například oddělení masa i vlastní pekárny. V provozu zatím zůstávají také přilehlé restaurace, bufety nebo kavárny. Praha Hypermarkety Interspar zmizí z tuzemských měst rychleji, než jejich nový vlastník společnost Ahold provozující síť Albert avizoval. Proměnu chce stihnout už do konce března, zatímco ještě v prosinci hovořil o konci prvního pololetí. Už během září zaniklo 14 supermarketů Spar, nově jsou z nich supermarkety Albert. Z větších prodejen, tedy hypermarketů Interspar, se jako první loni v říjnu proměnil hypermarket Interspar na plzeňské Rokycanské třídě. Další přišly na řadu až letos v lednu, zato jich je hned devět. Změny u zbývající zhruba dvacítky prodejen mají proběhnout do konce března, řekla online deníku Aktuálně.cz mluvčí Aholdu Judita Urbánková. Pekárny i restaurace zůstávají Ve středu 14. ledna se zákazníkům jako hypermarket Albert otevřela bývalá prodejna Interspar v městské části Brno-Cejl. Ve středu 21. ledna pak následoval hypermarket na Hlavní třídě ve Frýdku-Místku, na Brněnské ulici ve Znojmě, v pražských Arkádách na Pankráci a na Třídě Víta Nejedlého v Hradci Králové. Kromě nové tváře jsme zákazníkům představili řadu novinek, jako je změna uspořádání vybraných úseků prodejny nebo sortimentu. Velkou proměnou prošel také úsek ovoce a zeleniny, který je nyní uspořádán ve stylu skutečného tržiště, představuje změny viceprezident pro operační oddělení obchodního řetězce Albert Michal Pavelka. Z původních Intersparů si nové hypermarkety Albert ponechaly například oddělení masa i vlastní pekárny. V provozu zatím zůstávají také přilehlé restaurace, bufety nebo kavárny, které Interspar v některých lokalitách pod svou značkou provozoval. S otevíráním přeměněných prodejen bude Ahold pokračovat i poslední lednovou středu. Pod značkou Albert se v ten den nově otevřou prodejny v Budyšínské ulici v Liberci, v City Parku v Jihlavě, v Litoměřicích v Želetické ulici a na pražském Zličíně. V prvním únorovém týdnu se proměny dočká také Inerspar v Mladé Boleslavi Na Radouči, stejně tak se z Intersparů stanou Alberty v Chebu, Táboře a Novém Jičíně. Snažíme se o co nejplynulejší přechod prodejny ze značky Interspar pod značku Albert s ohledem na to, aby bylo z obou značek zachováno to nejlepší, dodává Michal Pavelka s tím, že přeměna obchodů probíhá více méně za provozu, zavřeno je jen dva dny před otevřením. Po zprovoznění zmíněných prodejen zbude skupině Ahold přeměnit na Alberty ještě 21 z původních 35 hy- 13

14 permarketů Interspar. Jaké další lokality budou následovat, Ahold zatím nesdělil. Každopádně o následujících změnách chce zákazníky informovat se čtrnáctidenním předstihem na svých stránkách. Podle Aholdu jsou zákazníci s přeměnou prodejen spokojeni. Dokládá to průzkumem, který si firma nechala v nově otevřených prodejnách vypracovat. Z jeho výsledků vyplývá, že 98 procent zákazníků hodnotí velmi pozitivně novou podobu oddělení ovoce a zeleniny. Skoro 95 procent nakupujících pak oceňuje zachování původní nabídky masa. Kdo koupí pět obchodů, se ještě neví Ahold převzal tuzemské ztrátové obchody rakouské společnosti Spar loni v srpnu. Zaplatil za ně zhruba 5,2 miliardy korun. Celkové investice do přestavby supermarketů a hypermarketů firma odhadla na 1,35 miliardy korun. Kromě výměny loga, nápisů, grafiky a reklamních materiálů se mění také regály nebo pokladní systémy. Ahold slibuje, že v sortimentu nechá to nejlepší z obou značek. Například dosavadní hypermarkety Interspar, které si pekly vlastní skutečně čerstvé pečivo, jej nechávají v nabídce i nadále. Alespoň prozatím zůstávají v provozu i restaurace, bufety a kavárny, přestože s provozováním stravovacích zařízení nemá Ahold zkušenosti. Firma po určité době plánuje jejich provoz vyhodnotit a rozhodnout se, jestli s nimi bude pokračovat. Celkem jsme převzali 49 prodejen Spar a Interspar, upřesňuje Urbánková. O jeden z nich ale nový majitel v blízké době přijde. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž jako podmínku určil prodej supermarketu Spar v České Lípě. Úřad dále Aholdu nařídil, že se musí zbavit také dvou supermarketů Albert v Táboře a jednoho v Litoměřicích, prodat musí také hypermarket Albert v Třebíči. V těchto městech by totiž posílený řetězec mohl ohrozit konkurenci. Komu Ahold obchody prodá, ale není zatím jasné, firma stále vede jednání s možnými kupci. Ahold nyní provozuje 242 supermarketů Albert, 66 hypermarketů Albert, 23 benzinových pump a 25 hypermarketů Interspar. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: KATEŘINA VOKURKOVÁ; Den fascinace rostlinami 2015 základní informace Evropská organizace rostlinné biologie (European Plant Science Organisation, EPSO) sídlící v Bruselu se rozhodla opět uspořádat, na základě úspěchu v letech 2012 a 2013 akcí se účastnilo 689 organizací z 54 zemí celého světa den věnovaný rostlinám. Pod názvem Den fascinace rostlinami (anglicky Fascination of Plants Day) se bude konat 18. května Účelem této mezinárodní aktivity bude ukázat evropské i světové veřejnosti, že rostliny a jejich výzkum je klíčový pro společnost, zemědělství, životní prostředí a ekonomiku dnes i v budoucnosti. Akce ke Dni fascinace rostlinami proběhnou v týdnu od 14. do 20. května Účast dosud potvrdilo 46 zemí včetně České republiky, jejímž zástupcem v EPSO je RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc (Ústav experimentální botaniky AV ČR), který je zároveň národním koordinátorem akce v České republice. V těchto zemích se uskuteční řada akcí věnovaných rostlinám, jejich výzkumu a jejich zemědělskému i dalšímu využití. Budou určeny pro veřejnost od předškolních dětí až po seniory. Projekty ke Dni fascinace rostlinami již připravují desítky výzkumných institucí, univerzit, botanických zahrad, muzeí či firem. Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Program Dne fascinace rostlinami v České republice je nyní připravován. Bude zveřejněn na stránce plantday12.eu/czech.htm a medializován prostřednictvím tiskových zpráv, osobních kontaktů s médii i jinými způsoby. Ke dni oznámil svoji účast např. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Výzkumný ústav krajiny a okrasného zahradnictví a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Účast dalších organizací je v jednání a předpokládáme, že letošní účast bude vyšší než v roce 2013, kdy se akce účastnilo 30 organizací z ČR. Velice bych uvítal, kdyby se letos této akce účastnili i zemědělci a pomohli nám přesvědčit veřejnost o důležitosti rostlin pro každodenní život každého z nás. RNDR. MGR. TOMAS VANEK, PHD HEAD OF LABORATORY OF PLANT BIOTECHNOLOGIES, OF INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY AS CR, V.V.I. Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 4. února 2015 (zkráceno) Z diskuze ke komoditní problematice vyplývá, že situace na trhu zůstává převážně problematická. Ceny potravinářského obilí a řepky se díky poptávce a obchodování se zahraničím stabilizovaly a mírně rostou. Plochy řepky v celé EU klesly, s očekáváním zhoršení zdravotního stav porostů je v nové sezóně předpoklad zvýšené poptávky a tedy růstu ceny. Na odbyt mléka je vytvářen tlak ze strany obchodních řetězců i z očekávání ukončení režimu mléčných kvót, v tomto směru proto probíhají jednání na úrovní MZe, SZIF, komoditní rady i v rámci odbytových družstev a zpracovatelů. Cena jatečních prasat je trvale kritická, což způsobuje tlak dovozů za podnákladové ceny, sektoru hrozí i přes zvýšenou pomoc z národních podpor, další reálný razantní propad stavů a produkce. Sklizeň cukrovky s celkem 600 tis. t cukru je na rekordní úrovni, odvětví je ale v problémech díky propadu realizačních cen, výraznou pomocí se tak ukazuje zařazení cukrovky do citlivých komodit. Květinářství a školkařství se potýká díky produkci v EU s přetlakem výpěstků, o to více se snaží prosazovat tuzemskou produkci pod značkou Česká květina. Vinohradnictví a výroba vína je poškozeno propadem produkce hroznů o 37 % a dále nekontrolovatelnými dovozy ze zahraničí, která ničí místní výrobce. Konzumní brambory jsou na cca polovině běžných výkupních cen a pod tlakem nekvalitních francouzských dovozů, což snižuje s množícími se úvahami o dalším snížení pěstebních ploch zájem o sadbové brambory. ZDROJ: AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY; ING. JIŘÍ FELČÁREK 14

15 Potraviny na pranýři (únor) Pinot Grigio, Rulandské šedé, víno bez CHOP bílé polosuché, z. p. Itálie V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: VINOP a.s., Polešovice 446 Distributor: BM VINI s.r.o., Podolská 103/126, Praha 4 Podolí Země původu: Italia Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Ngoc Ky Pham, Řečany nad Labem (1. Máje 70, Řečany nad Labem) DORNFENDER 2013, polosuché, červené víno bez chzo a chop, z. p. Rakousko, Chuť a vůně vína byly po nežádoucích těkavých látkách a po oxidáze. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Herůfek Svatopluk, Zaječí , Dlážděná 382 Země původu: Austria Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Biřička 2001 s.r.o.; Hradec Králové (Brněnská 87/80, Hradec Králové) Sylvani, víno bílé, víno bez CHOP, polosuché, alk. 10,5% obj. Ve víně byla zjištěna přítomnost maltózy. Maltóza je disacharid, který vzniká štěpením škrobu. Její přítomnost ve víně je důsledkem použití nepovolených enologických (vinařských) postupů. Obal: KEG sud Výrobce: plněno v: BM VINI s.r.o. Polešovice 446 Distributor: BM VINI s.r.o. Podolská 103/126, Praha 4 Podolí, Země původu: Italia Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Jiří Kořenek; Vsetín (Smetanova 1484, Vsetín) Výrobce: Vyrobeno a plněno: Logodaj Winery, Blagoevgrad-Bulharsko Dovozce: Prodejce: PeMaP s.r.o. Distributor: Centrální sklad SPAR Země původu: Bulgaria Země výroby: Bulgaria Místo kontroly: AHOLD Czech Republic, a.s.; Brno (Tkalcovská 869/1, Brno) Pavla víno bez CHOP bílé polosladké, směs vín z EU Chuť a vůně výrobku byly netypické pro víno vyrobené z hroznů révy vinné. Bylo v nich patrné broskvové aroma. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: BM VINI s.r.o., Polešovice 446 Země původu: European Union Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Ngoc Ky Pham; Řečany nad Labem (1. Máje 70, Řečany nad Labem) Medvěd růžový, ROSE, Bulgarian wine, alk. 11% obj. Ve víně byl zjištěn nepovolený přídavek syntetického glycerolu. Přídavek syntetického glycerolu do vína není povolen. Šarže: L2242/22214 Obal: sklo, zátka, termokapsle Množství výrobku v balení: 0,75 l Veltlínské zelené; víno bílé; suché; alk. 10,5% obj. Víno bylo falšováno přídavkem 73 % vody a nadlimitním množstvím ethanolu z přidaného cukru. V chuti a vůni byla patrná oxidáza. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku nedoložila původ výrobku. Na etiketě bylo uvedeno: Plněno v: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Šarže: SARZE 421X Obal: lahev sklo, zátka, záklopka Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany Země původu: Slovakia 15

16 Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Thi Lan Bach; Vilémov 2, Vilémov Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Thi Lan Bach Vilémov 2, Vilémov Místo kontroly: Thi Lan Bach; Vilémov 2, Vilémov Rulandské šedé; víno bílé; suché; alk. 11% obj. Víno bylo falšováno přídavkem 76 % vody a nadlimitním množstvím ethanolu z přidaného cukru. V chuti a vůni byla patrná silná oxidáza, v chuti navíc myšina. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku nedoložila původ výrobku. Na etiketě bylo uvedeno: Plněno v: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Šarže: SARZE N-62X Obal: lahev sklo, zátka, záklopka Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Země původu: Slovakia Zweigeltrebe; víno červené; suché; alk. 10,5% obj. Víno bylo falšováno nadlimitním množstvím ethanolu z přidaného cukru. V chuti a vůni byla patrná oxidáza. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku nedoložila původ výrobku. Na etiketě bylo uvedeno: Plněno v: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Šarže: SARZE 195X Obal: lahev sklo, zátka, záklopka Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Země původu: Hungary Země výroby: Czech Republic Potraviny na pranýři hlásí tři miliony návštěv Možnost zkontrolovat si nepoctivé výrobce či prodejce na webu Potraviny na pranýři láká čím dál více. Od jeho spuštění v červenci 2012 hlásí webové stránky, na které Státní zemědělská a potravinářská inspekce umisťuje výsledky svých kontrol, již tři miliony návštěv. Dalších téměř 50 tisíc lidí si stáhlo mobilní aplikaci. Tyto údaje považuje inspekce za mimořádný úspěch nejen v rámci České republiky. SZPI tak prostřednictvím webu zveřejnila informace o více než dvou tisících šaržích nebezpečných, falšovaných a nejakostních potravin, které úřední kontrolou zjistila na českém trhu, uvedl mluvčí instituce Pavel Kopřiva. Letos se navíc projekt rozšířil o výsledky kontrol v provozovnách společného stravování, neboť tuto pravomoc inspekce od letoška získala také. Pro přehlednost proto nově návštěvníci u každé položky naleznou jednu z ikon: cukrárna, čerpací stanice, internetový obchod, maloobchod, mobilní stánek s občerstvením, pivnice-bar-herna, přeprava, restaurace, rychlé občerstvení, velkoobchod, vinárna-vinotéka nebo výroba, podotkl Kopřiva. Web byl spuštěn s cílem zlepšit situaci spotřebitele na trhu s potravinami. Vzorky potravin jsou řazeny do tří kategorií podle míry závažnosti nevyhovění legislativním požadavkům nejakostní, falšované a nebezpečné. Velký zájem vzbudil web již od začátku, neboť za prvních 24 hodin provozu inspekce zaznamenala přes 200 tisíc unikátních návštěvníků, kteří si zobrazili téměř čtyři miliony stránek. Projekt také třikrát po sobě zvítězil v anketě Křišťálová lupa v kategorii Veřejně prospěšná služba. Aplikace pro telefony pak loni získala ocenění Mobilní aplikace roku v kategorii Aplikace pro lepší svět. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: DUK;

17 Ekologické zemědělství v EU a ve světě Japonsko 2 % Ostatní 9 % Kanada 4 % Rakousko 19 % Švédsko 15,7 % Estonsko 14 % Česká republika 13 % Lotyšsko 10 % 5 zení s nejvyšším zastoupením ekologického zemědělství EU 41 % Olivy 31 % Citrusové plody 2 % Ořechy 13 % Ostatní ovoce 21 % Vinná réva 17 % Jiné trvalé plodiny 16 % Nejčastější trvalé plodiny pěstované ekologicky (Procentuální podíl z celkové rozlohy pro danou plodinu v EU). Zdroj: eu/agriculture/organic/images/infographics/ organic-farming_cs.pdf USA 44 % Hodnota celosvětové ekologické produkce v maloobchodních cenách v roce Zdroj: images/infographics/organic-farminginfographic2_cs.pdf V EU bylo v roce 2011 obhospodařováno 9,6 milionu ha půdy ekologicky, v roce 2002 to bylo 5,6 mil. ha, ročně se plocha zvětšuje o půl milionu hektarů a činí 5,4 %. V absolutním vyjádření byla v roce 2011 ekologicky obdělávána největší rozloha půdy v těchto zemích: Španělsko (1,8 mil. ha), Itálie (1,1 mil. ha), Německo (1,0 mil. ha), Francie (0,97 mil. ha) a Anglie (0,63 mil. ha). V roce 2012 bylo na světě obhospodařováno 37,5 milionu hektarů zemědělské půdy ekologicky. Téměř 30 % této rozlohy pak obhospodařuje zemědělských podniků v Evropě. 17

18 Zahraniční obchod s vínem České republiky v roce 2014 V roce 2014 pokračoval pokles v objemu dováženého vína, alespoň podle oficiální statistiky. Zlom nastal v roce 2011, kdy kulminoval trvalý růst objemu dováženého vína zavedený vstupem ČR do EU. Původně se zdálo, že důvodem zlomu mohla být množstvím poměrně dobrá tuzemská sklizeň hroznů v roce 2011, ale podprůměrná sklizeň roku 2012 a mírně pokračující pokles dovozu vína i během roku 2013 a 2014 při stagnující spotřebě poukazuje spíše na to, že ne veškeré dovážené víno je zachyceno v celních datech, které pak přebírá ČSÚ. Za období od vstupu ČR do EU tuzemská produkce značně kolísá a vývoj nelze předpovídat. To pak ovlivňuje celkovou nabídku vína na trhu, kde předpoklad spolehlivosti vývoje je rovněž ještě poměrně nízký, ale již je patrný trend, kdy množství vína na trhu kulminovalo v letech 2008 a 2009, od té doby se nabídka snižuje. Naopak dlouhodobý vývoj spotřeby vína vykazuje velmi spolehlivý trend, kde lze meziročně očekávat minimální odychylky, stejně jako u vývozu (u obou korelační koeficient přesahuje hodnotu 0,9). Spotřeba vína i vývoz se trvale zvyšují, v případě spotřeby dochází v poslední době již spíše ke stabilizaci. Nejvyšší nabídka vína byla v letech 2008 a 2009, kdy byla i nejnižší cena tuzemských hroznů. To byl i nejvyšší převis nabídky nad spotřebou, což logicky muselo být kompenzováno v následujících letech opačným stavem. V letech 2010 a 2011, kdy začala spotřeba vína mírně převyšovat jeho nabídku, jsme předpokládali snižování větších skladových zásob v ČR. Ale bilance za rok 2012 už začala upozorňovat, že něco není v pořádku a bilance za rok 2013 již bije do očí někde v evidenci je chyba! V letech 2010 až 2013 byla výrazně vyšší spotřeba vína než jeho nabídka na trhu. Samozřejmě to lze vysvětlit snižováním skladových zásob vína, ale za tu dobu by muselo dojít o snížení 1,5x průměrného objemu roční sklizně, což je nereálné. Navíc vykazovaný dovoz od roku 2012 klesá a vývoz se trvale zvyšuje. Rozdíl mezi nabídkou a spotřebou jen za rok 2013 již znamenal podle statistiky nedostatek vína na trhu ve výši výpadku sklizně jednoho ročníku, a to je už naprosto nereálné, i když se přihlédne ke všem možným chybám ve výpočtech a vývoji trendů. Nejinak tomu bylo v roce Z výše uvedené situace vyplývá, že od roku 2011 narůstá neevidovaný dovoz vína, který se pro svoji úspěšnost každoročně zvyšuje a v letech 2012 až 2014 se může pohybovat mezi 30 až 85 % tuzemské roční sklizně. Pozitivní je nárůst exportu vína z ČR. V roce 2005 to byl objem ve výši 5 % tuzemské produkce, v roce 2006 již 10 %, v roce 2007 dokonce 25 %, v letech 2008 a %, v roce 2010 s nízkou sklizní 40 % a v roce 2011 dokonce 65 %. V roce 2012 došlo k poklesu na 31 % a v roce 2013 se téměř vrátil export na hladinu z roku 2011, opět na více než polovinu tuzemské produkce. V roce 2014 pak dosáhl asi 1/3 vyprodukovaného vína v ČR. Tyto výsledky jsou ovlivněny samozřejmě nejenom exportovaným množstvím tuzemského vína a sklizní, ale určitě zde působí i faktor čilého obchodu s vínem, kdy naprostá většina exportovaného vína nepochází z ČR. Což ale na konečnou bilanci vína na našem území nemá vliv. Stejně tak uvedená procenta kolísají i s výší tuzemské sklizně. Samotná čísla by nás mohla hřát na srdci, jak se v exportu zlepšujeme. Určitě by nám závidělo Rakousko nebo Německo, kdyby se jednalo o naše víno. Ale je jasné, že tomu tak není. Samotné obchodování s vínem, tedy nákup a další prodej, včetně sudového, trestný není. Je však otázkou, proč jsme se stali uzlem obchodu zvláště se sudovým vínem, když nemáme ani námořní přístav a 90 % těchto obchodů probíhá mezi ČR a SR, kde si vzájemně vyměňujeme přibližně stejné množství sudového vína. Většinou se při r 2 = 0,9001 sudové víno lahvové víno ostatní Obr. 1: Dovoz sudového a lahvového vína Rok Dovoz Vývoz Rozdíl Tab. 1: Vývoj obchodní bilance s vínem v ČR byl v posledních letech následující (v milionech Kč) 18

19 Chile 3 % Bulharsko 2 % JAR 2 % ostatní 6 % Moldavsko 4 % Německo 5 % Francie 6 % Itálie 22 % Slovensko 8 % Itálie Španělsko Slovensko Maďarsko Rakousko Chile Francie Makedonie Německo 200 Španělsko 30 % Maďarsko 12 % Obr. 2: Dovoz vína celkem do ČR podle států Obr. 3: Vývoj dovozu vína do ČR dle států v letech takových obchodních vztazích obecně něco pere. Při podrobném sledování dovozu sudového a lahvového vína (obr. 1) zjistíme, že trend je jednoznačný. Trvalý a z počátku dynamický nárůst dovozu lahvového vína, až do roku 2011, pak nastal pokles. V roce 2014 bylo dovezeno jen o málo více lahvového vína než v roce Dovoz sudového vína z dlouhodobého hlediska rostl do roku 2008, pak se snížil, ale s výkyvy. V letech 2010 a 2011 došlo k vyrovnání podílu dovozu lahvového a sudového vína, od té doby převažoval podíl lahvového, v roce 2014 bylo dovezeno zase více sudového vína. Záporné saldo zahraničního obchodu ČR tedy již počtvrté přesáhlo 3 miliardy Kč, i když se v roce 2014 snížilo o 128 milionů Kč. Stejně jako objem i hodnota vyvezeného vína v posledních deseti letech trvale narůstá (s výjimkou let 2009 a 2014). Finanční hodnota ročně spotřebovaného vína na našem trhu (spolu s tuzemskou produkcí a s přidanou hodnotou u dovezeného sudového vína) se pak pohybuje přibližně kolem 6 miliard Kč. Nejvíce finančních prostředků za dovezené víno tentokráte jako většinou skončilo v Itálii (870 mil. Kč), pak následuje Francie (729 mil. Kč) a Španělsko (615 mil. Kč). Přitom z Francie se dovezlo asi 26 % objemu vína v porovnání s Itálií. Na čtvrtém místě je překvapivě Německo (370 mil. Kč), následované Maďarskem (317 mil. Kč) a Slovenskem (240 mil. Kč). Přibližně 88 % objemu do ČR dovezeného vína bylo dodáno z členských zemí EU a ve finančním vyjádření to činilo 85 % celkem uhrazené částky. Z nečlenských zemí jde především o Moldavsko, Chile a JAR (obr. 2). Podíl jednotlivých států na objemu celkem dovezeného vína je následující: Vývoj objemu dovozu z jednotlivých států se v posledních letech příliš nemění; až na Itálii, odkud od roku 2012 objem dovozu klesl na méně než polovinu a na Španělsko, z kterého jsme v roce 2014 dovezli meziročně o 56 % více vína. Ze Španělska jsme poprvé od vstupu do EU dovezli největší množství vína. Větší pokles nastal již v minulých letech u Rakouska a v posledních 4 letech poklesl i dovoz z Maďarska, za to nastoupila Makedonie, ale v roce 2014 již s nevýznamným množstvím vína. Naopak pomalý, ale trvalý meziroční nárůst, s výjimkou roku 2014, vykazuje Francie (obr. 3). Státy, ze kterých dovážíme v posledních deseti letech víno, můžeme podle objemu dovozu rozdělit do 2 skupin: 1. skupina Itálie a Španělsko. Dovážíme z nich většinu vína a je to současně objem přesahující naší produkci. 2. skupina Maďarsko, Slovensko, Francie, Německo a Chile k nám exportuje přibližně 1/3 našeho dovozu vína. Trvalý nárůst vykazuje Francie a Německo. Dovozy z Chile vrcholily v roce 2007, nyní se opět zvýšily. 3. skupina ostatní státy světa. Ze zbytku světa dovážíme v poslední době asi 1/5 objemu vína. Sudového vína bylo dovezeno 693 tis. hl za 998 mil. Kč, tedy při průměrné ceně 14,40 Kč/l. Podíl jednotlivých států můžeme pozorovat na obrázku 4. Nejlevnější dovozy ve větším objemu byly realizovány ze Španělska (průměrně za 10,60 Kč/l), Makedonie (15,40 Kč/l) a JAR (15,80). Z členských zemí EU pochází 86 % dovezeného sudového vína v hodnotě podílející se na celkové částce 84 % a při průměrné ceně 13,90 Kč/l. Lahvového vína bylo dovezeno potřetí za sebou od vstupu do EU méně než v roce předcházejícím, a sice o 13 %. V objemu jsme se tak dostali na stav před rokem Snížila se i jeho hod- Makedonie 2 % JAR 3 % Španělsko 38 % Chile 3 % Moldavsko 3 % Slovinsko 2 % ostatní 4 % Itálie 26 % Slovensko 7 % Maďarsko 12 % Obr. 4: Dovoz sudového vína do ČR v roce 2014 podle států Moldavsko 5 % Itálie 17 % Německo 10 % Slovensko 11 % Maďarsko 11 % Bulharsko 3 % Chile 3 % ostatní 6 % Španělsko 23 % Francie 11 % Obr. 5: Dovoz lahvového vína do ČR v roce 2014 podle států 19

20 Cena v Kč/l Chile nota o 9 % na 2,532 miliardy Kč. Z uvedené finanční hodnoty putovalo nejvíce prostředků do Francie (532 mil. Kč) a na Francie Německo Španělsko Obr. 6: Vývoj průměrných cen dováženého lahvového vína v letech 2007 až 2014 Cena v Kč/l y = 20,949x 0,6427 r 2 = 0,937 Itálie Španělsko Slovensko Maďarsko Rakousko sudové víno lahvové víno Obr. 8: Vývoj vývozu vína z ČR v posledních letech Obr. 7: Vývoj průměrných cen dováženého sudového vína v letech 2007 až Itálie Maďarsko 2014 r 2 = 0,9286 druhém místě byla Itálie (502 mil. Kč). Francie nám tak dodávala lahvové víno při průměrné ceně 84 Kč/l, Itálie za 48 Kč/l a Španělsko v ceně 23 Kč/l. Dodávka lahvového vína (balení do 2 l) ze Španělska a Itálie tvořila 40 % objemu dováženého lahvového vína, na nečlenské státy EU zbývá 12 %. Složení dovozního koláče uvádí obr. 5. Průměrné ceny dováženého lahvového a sudového vína podle jednotlivých států můžeme pozorovat na následujících obrázcích 6 a 7, z čehož si lze vyvodit i závěry o pravděpodobné kvalitě těchto vín. Během let 2007 až 2010 došlo u všech exportérů k poklesu ceny dovážených lahvových vín, i když každý stát se drží v cenové kategorii, do níž byl zařazen. Jedinou výjimkou je Německo, kde cena trvale roste. Od roku 2011 cena roste u všech vývozců. Víno z Německa jede zvyšuje se cena i dovážené množství, a přitom vyšší cenu má jenom víno z Chile a z Francie. V posledních letech se stále zvyšuje i cena vína z Chile a Itálie, zatímco v případě Maďarska poslední dva roky klesá a francouzské a španělské víno snížilo svoji hodnotu v roce Průměrnou hodnotu jedné láhve francouzského vína lze vyvážit 1,2 láhve vína chilského nebo 1,6 láhve německého a 1 ¾ italského vína či 3,5 láhvemi vína maďarského a španělského. Rovněž u dováženého sudového vína ceny v letech 2007 až 2010 klesaly a snižovalo se i cenové roí mezi jednotlivými státy (z 10,50 až 15,30 Kč/l na 8,90 až 13,20 Kč/l). Ale od roku 2011 začaly růst, nejvíce u maďarského vína. Svého vrcholu dosáhly v roce 2013, v roce 2014 poklesly. V roce 2012 byla průměrná cena víceméně jednotná (rozptyl 1,40 Kč/l). V roce 2013 se ceny zvýšily na nejvyšší ve sledovaném období (mimo Španělska a Slovenska) a zvýšily se i rozdíly mezi státy (rozptyl 4,40 Kč/l). V roce 2014 slovenské víno ještě mírně zdražilo, ačkoliv ostatní vína zlevnila. Cenový rozptyl mezi státy (Maďarsko- -Španělsko) již dosáhl 7,40 Kč/l. Moštových hroznů bylo v roce 2014 dovezeno 9,0 tis. tun za 151 mil. Kč (tj. o 3 % méně než před rokem a odpovídá to přibližně 63 tis. hl vína). Průměrná cena činila 16,80 Kč/kg. Hrozny dodaly téměř z poloviny Slovensko, z více než ¼ Maďarsko a z 1/10 Itálie. Česko vyvezlo 0,9 tis. tun hroznů za 13 mil. Kč, prakticky vše na Slovensko. Zde je zajímavé zdůraznit, že podle slovenské situační zprávy ministerstva zemědělství (2014) se od roku 2010 nevyvezly žádné moštové hrozny, zatímco dle údajů ČSÚ (GŘC) je pravidelně dovážíme. 20

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc.

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc. Číslo 10 Ročník VIII 9. října 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně 10 11 na 5 otázek odpovídá: Ing. Petr Cingr, ředitel divize masné výroby, AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda představenstva společnosti

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti Číslo 3 Ročník VII 7. března 2006 Cena 16 Kč SALIMA 2006 BRNO 7. 3. 10. 3. 2006 Odškodnění s otazníkem Na tiskové konferenci s aktuálním tématem k ptačí chřipce se novináři ptali jak zástupce z a. s. Xaverov,

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky.

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky. LIST POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník VI 10. května 2005 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12.

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Strana 17 Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27 Regionální potraviny z jižní Moravy Příloha uvnitř MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Zemědělský magazín o biopotravinách

Více

Budeme si vědět s odpady rady?

Budeme si vědět s odpady rady? Ročník Roãník 12 15 č. ã. 4/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový Vodohospodáfiství, průmysl ekologie

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je

upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je POTRAVINÁŘ Čeští potravináři v roce 2013 Obecné klima krize a nutnost šetřit, rostoucí dovozy, tlak na snižování cen výrobců, vysoké DPH, negativní obraz českých potravin a potravinářů v médiích, i tak

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým Sloučení dle pravidel Sloučením obou svazů dojde ke zpřehlednění situace a sníţení administrativní zátěţe. Navíc Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, z.s. jiţ ztratil funkci, kterou plnil

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima Infolinka 800 100 777 www.csobpoj.cz INZERCE Vladimír Špidla s českým eurokomisařem hovoříme o rovných příležitostech žen Evropan, str. 5 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 číslo 9 / 2007 ročník

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více