Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace z února Vinařský věstník Obsah: Návrhy opatření schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky, které budou dále prosazovány v rámci aktivit proti černému trhu s vínem 2 Zprávy z domova 3 Potraviny na pranýři (únor) 15 Ekologické zemědělství v EU a ve světě 17 Zahraniční obchod s vínem České republiky v roce Ze zahraničí 23 FOTO: JIŘÍ HLOUŠEK - VINAŘSKÝ OBZOR 1

2 Návrhy opatření schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky, které budou dále prosazovány v rámci aktivit proti černému trhu s vínem Níže uvedené návrhy navazují na návrhy schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky ze dne , z nichž některé již byly úplně nebo z části realizovány a jsou nedílnou součástí tohoto výčtu opatření. A) Obecné požadavky na stát 1) Vytvoření speciální kontrolní skupiny vinařské KOBRY (SZPI, GŘC, Policie) za účelem vyhledávací činnosti v oblasti segmentu černého trhu s vínem. 2) Posílení a zefektivnění činnosti Celní správy (10 celníků ve službě v JMK kontrolujících PHM, alkohol, cigarety), neexistuje žádný prostor pro vyhledávací činnost 3) Žádost na hlubší propojení orgánů SZPI a GŘC 4) Zapojení Policie ČR do prověřování poznatků SZPI a CS zda se nejedná o organizovanou trestnou činnost, zejména u zjištění podvodných jednání u opakovaně u stejných subjektů 5) Kvalifikace falšování potravin jako trestný čin s dopadem na konkrétní odpovědné osoby (představenstvo, jednatel, vedení družstev, fyzické osoby v provozu ten kdo sype ) B) Opatření proti černému dovozu 1) Povinnost přepravy vína do ČR výhradně v rámci systému EMCS pro všechny subjekty přepravující víno na území České republiky z členských států EU. Inspirace z maďarského systému. 2) Analýza záhadných velkých objemů exportu a importu zejména nelahvového vína s prověřením kdo, kam taková vína dodal a jaký je/byl jejich další osud, součinnost s orgány daňové a celní správy sousedních států viz Pálava ze Slovenska, někdo ji sem musel prodat a někde tím pádem taky musela vzniknout Podezření z karuselových obchodů. Do statistických výkazů zahrnout i vína přepravená na území ČR v režimu volného daňového oběhu. V současné době se toto víno nikde neeviduje a všechny výkazy MZe, GŘC a ČSÚ jsou falešné. 3) Zpřísnit kontrolu prováděnou celní správou, využití silničních kontrol prováděných Policii ČR, využití mýtných bran pro sledování pohybu cisteren. C) Prodej nelahvovaného vína 1) Novela zákona o vinohradnictví a vinařství, která umožní prodej sudového vína pouze z hroznů vypěstovaných a sklizených na území České republiky a vyrobeného vinařem v ČR registrovaným u příslušných orgánů. Tento prodej umožnit ve vinařově stálé, vedlejší i dočasné provozovně, v provozovně prodejce (vinotéky, vinárny apod., s definovaným stupněm odborné péče), která bude s výrobcem vína ve smluvním vztahu (certifikovaná vinotéka) a oba dva tyto subjekty budou společně ručit a odpovídat za čistotu a kvalitu sudového vína včetně sankčního postihu. Vinař, který bude sudová vína vyrábět a nabízet a i jeho smluvní partneři budou povinni tuto skutečnost nahlásit na SZPI a budou tím pod jasným dohledem správních orgánů. Prodej jiného vína než výše uvedeného umožnit v rámci obalů určených pro konečného spotřebitele (pet láhve, kartony, bag-in- -boxy, petainery) 2) Stanovení základních předpokladů, hygienických, organizačních, odborných a personálních, jejichž splnění by bylo podmínkou pro získání statutu certifikované vinotéky a obecně stanovit požadavky hygienické, personální a organizační pro provoz pro jakýkoliv prodej vína (vinotéka). 3) Kontroly u výrobců se zaměřením na původ vína nabízeného ve vinařství Opatření obecná ve vztahu k vínu 1) Vypracovat systém verifikace hlášení o produkci, sběru, nákupu a jejich křížová kontrola (stávající je nefunkční) 2) Zákonem stanovit povinnost značení vín z naší produkce, například u lahví obdobně jako v Rakousku a částečně na Slovensku na zátce kapsle možnost použít značku Vína z Čech Vína z Moravy. Cílem je jednoznačné odlišení našeho vína a orientace zákazníka. dále prosazovat jako povinnost pro vína s původem hroznů v ČR 3) Iniciovat zpracování Apelačního systému dále rozpracovávat 4) Iniciovat zřízení komerční laboratoře pro analýzu NMR. V současné době je možná analýza pouze v zahraničí za cenu od 300 do 800. dále rozpracovávat PŘEDSTAVENSTVO SVAZU VINAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, VELKÉ BÍLOVICE

3 Zprávy z domova Smrt vegetariánům a abstinentům, prohlásil dobře naladěný Zeman při focení s vinaři Smrt abstinentům a vegetariánům. To prohlásil v přípitku podle ČTK evidentně dobře naladěný prezident Miloš Zeman při středečním oceňování vinařů v soutěži Salon vín. Při společném fotografování také řekl, že víno je nejkrásnější nápoj a člověk, který nikdy nenavštívil vinný sklípek a neslyšel cimbálovou muziku, není plnohodnotným člověkem. Pokud se víno nevyrábí srdcem, vznikne druhák, který se prodá Pražákům, přisadila si ještě hlava státu. Vinařům, kteří uspěli v soutěži Salon vín, Zeman na Pražském hradě předal plakety. Soutěž označil za nejnáročnější v Česku. Původně zahrnovala 1600 vzorků, v druhém kole, jak jsem byl informován, postoupilo 700 vzorků a degustátoři, kterým se u vás odborně říká sommelieři, měli co dělat, aby ve finále rozlišili jeden vzorek od druhého, poznamenal Zeman při proslovu k vinařům. Během něj si posteskl, že mezi přítomnými není žádná žena, a vyjádřil přání, aby se situace časem změnila. Kromě blahopřání bych vám chtěl poděkovat za lásku k nejkrásnějšímu nápoji, který na světě existuje. Jsou věci, které se dají dělat pouze srdcem. A když víno neděláte srdcem, tak vyrobíte druhák, který prodáte Pražákům. A dobře jim tak, řekl Zeman. Kdo nenavštívil sklípek, není plnohodnotný člověk Při proslovu také vzpomenul na své časté návštěvy moravských sklípků v době, kdy byl penzistou. Člověk, který nikdy nenavštívil sklípek, který nikdy neslyšel cimbálovou muziku, není plnohodnotným člověkem, poznamenal prezident. Smrt abstinentům a vegetariánům, řekl na závěr Zeman, když se s pozdviženou sklínkou fotografoval se zástupci vítězných vinařství. Šampionem Salonu vín národní soutěže vín 2015 se stalo Rulandské bílé Ego75, výběr z hroznů 2013 Zámeckého vinařství Bzenec. Stejné vinařství vyhrálo i loni a předloni. V soutěži bylo 1646 moravských a českých vín. Nejúspěšnějšími odrůdami letošního ročníku se staly Ryzlink rýnský s devíti zastoupeními v Salonu vín a Chardonnay s osmi. Podle jakostního zařazení je v letošním Salonu vín nejvíce vín v pozdním sběru 48, tedy téměř polovina. Ročníkem s největším zastoupením je ročník 2013 s 67 víny. ZDROJ: NOVINKY.CZ; AUTOR: ČTK, FOTO: MICHAL KAMARYT, ČTK Metodický pokyn č. 1/2015 Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Nahrazuje starý MP č. 4/2012 Rok vydání: 2015 Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny Vydal: Ministerstvo zemědělství Hlavní změny oproti starému metodickému pokynu: prodlužuje se období, kdy není nutné žádat o výjimku na použití konvenčního rozmnožovacího materiálu u trvalých kultur (ovocných druhů, révy a chmele) do upřesňuje se, že se toto prodloužení výjimky vztahuje nejen na použití rozmnožovacího materiálu, ale i na jeho produkci jsou uvedeny nové vzory úředních návěsek pro osivo, směs osiv a sadbu brambor, které platí od , původní návěsky jsou v platnosti do je aktualizován kontakt na odpovědného pracovníka ÚKZÚZ na danou problematiku výjimka se nadále neuplatňuje na sazenice zeleniny Vyhlášení výběrových řízení na pozice zemědělských diplomatů Dne 7. ledna 2015 Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhlásilo vnější výběrová řízení na diplomatické pozice expertních zemědělských diplomatických pracovníků v Ruské federaci (ZÚ Moskva), Srbsku (ZÚ Bělehrad), Saudské Arábii (ZÚ Rijád), Číně (ZÚ Peking) a na Ukrajině (ZÚ Kyjev). Zájemci naleznou požadavky a bližší informace na webu cz/public/web/mze/ministerstvo-zeme- delstvi/volna-pracovni-mista/vyberove- -rizeni-na-diplomaticke-pozice.html). Prezident Miloš Zeman předal plakety vinařům, kteří uspěli v soutěži Salon vín. Foto: Michal Kamaryt, ČTK Znění standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) od roku

4 Dne bylo publikováno nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor. Novelizace souvisí se změnou evropských předpisů. S účinností od 1. ledna 2015 jsou definovány nové podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jejichž plnění je závazné pro všechny zemědělské subjekty, které žádají o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory společné organizace trhu s vínem. Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu jsou řešeny v rámci sedmi standardů: DZES 1: Dodržení ochranných pásů podél vodních toků Standard obsahuje tři požadavky na zachování ochranného pásu podél vodních toků uvnitř i vně zranitelných oblastí: pás nehnojené půdy stanovený podle 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a dodržení při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry. DZES 2: Povolení pro užívání zavlažovacích soustav Standard obsahuje požadavek na držení povolení k nakládání s vodami pro uživatele technických zařízení k zavlažování tj. těch, pro jejichž provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii. DZES 3: Ochrana podzemních vod proti znečištění Standard obsahuje požadavky stanovené 38 a 39 vodního zákona k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí při manipulaci, skladování a vypouštění závadných látek. DZES 4: Minimální pokryv půdy Standardem jsou stanoveny požadavky pro zachování minimálního pokryvu půdy na dílu půdního bloku převyšující 5 stupňů průměrné sklonitosti. Navrženo je několik způsobů plnění, ze kterých si bude moci vybrat necelých 10 tisíc zemědělských subjektů. Možnosti plnění standardu jsou definovány tak, aby zajišťovaly pokryv půdy, umožňovaly přípravu půdy pro další plodiny a splňovaly podmínky Integrované ochrany rostlin. Zemědělci mohou standard plnit zachováním strniště včetně podmítnutého nebo založením porostu ozimů nebo meziplodin a následně provedením případné jarní orby. Další z možností je provedení podzimní orby v jakékoli zemědělcem zvolené hloubce včetně hluboké orby a ponechání tohoto stavu až do jarního období. Tato možnost doplňuje orbu o další benefity pro zlepšení půdy, jako je zapravení hnojiv resp. doplnění organických látek. DZES 5: Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze Standard upravuje podmínky pěstování erozně nebezpečných plodin na mírně a silně erozně ohrožených půdách vymezených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). DZES 6: Zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť Standardem je stanoven zákaz pálení bylinných zbytků a jsou stanoveny podmínky pro aplikaci hnojiv pro zachování úrovně organických složek v půdě. DZES 7: Zachování krajinných prvků, ořez stromů a opatření proti invazivním druhům rostlin Standard upravuje povinnost nerušit a nepoškozovat krajinné prvky včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu a povinnost regulace invazních rostlin. Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách: ZDROJ: NEWSLETTER MZE 2/2015; INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Změny v podporách přímých plateb od roku Od roku 2015 se významně mění struktura přímých plateb bude se jednat o několik složek platby. Česká republika bude pokračovat v poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) až do roku Výše základní sazby SAPS, včetně greeningové platby by se neměla výrazně lišit od stávající úrovně. Reformovaná Společná zemědělská politika EU obsahuje řadu nových prvků, které dosud nebyly v oblasti přímých plateb aplikovány. Nově se zavádí pojem aktivní zemědělec. Jde o to poskytnout platby těm zemědělcům, kteří zemědělské činnosti opravdu vykovávají. V rámci podpory mladých zemědělců, kterým není v roce podání žádosti více než 40 let, jde o 25% příplatek k jednotné platbě na plochu. Tato platba je poskytována jednomu zemědělci na maximální výměru 90 ha, nejdéle po dobu 5 let. Dalším novým prvkem přímých plateb se stává tzv. ozelenění (greening). Jednou z povinností ozelenění je diverzifikace plodin, která se dotkne těch zemědělců, kteří hospodaří na orné půdě s výměrou nad 10 ha. Zemědělci s výměrou mezi ha musejí pěstovat alespoň dvě různé plodiny, zemědělci nad 30 ha plodiny tři. Dále má ČR povinnost zajistit, že environmentálně cenné TTP nebudou přeměny či rozorány a udržet poměr TTP k celkové zemědělské ploše tak, aby neklesl o více než 5% referenčního rámce, stanoveného v roce Součástí ozelenění je dále povinnost subjektů s výměrou nad 15 ha orné půdy vyhradit určitou výměru jako tzv. plochu využívanou v ekologickém zájmu, tzv. EFA (úhor, souvrať, krajinné prvky, plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích, zalesněnou půdu, plochy s meziplodinami, plochy s plodinami, které vážou dusík). Pro tzv. citlivé sektory budou finanční prostředky směřovat na brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, do sektoru mléka, a na pasené ovce a kozy. Oproti předchozímu období dochází nejenom k rozšíření počtu podporovaných komodit, ale také k významnému nárůstu objemu finančních prostředků. ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Ministr Jurečka: Lesy ČR nechají za své peníze vyčistit od munice 500 hektarů lesa na Břeclavsku Lesy ČR začnou na své náklady odstraňovat do konce letošního roku nevybuchlou válečnou munici z lesních pozemků na Břeclavsku. Jde o plochu 500 hektarů. Asanace území by měla trvat zhruba osm let. Naším zájmem je po více než deseti letech ukon- 4

5 čit bezvládí a říct, že se k tomuto problému stavíme čelem a že tento prostor vyčistíme za peníze Lesů České republiky. Je potřeba, aby území, které navazuje na Lednicko-valtický areál, bylo úplně vyčištěno. Obyvatelům Břeclavska i návštěvníkům tak už nebude hrozit žádné nebezpečí, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Pyrotechnický průzkum a následná likvidace výbušnin, které se nacházejí na ploše zhruba 500 hektarů, začnou ještě v letošním roce. Průzkum organizačně zabezpečí a zaplatí státní podnik Lesy ČR, který na dotčených lesních pozemcích hospodaří. Ten také ve výběrovém řízení vybere specializované firmy. Nalezenou munici odveze a zlikviduje na vlastní náklady Pyrotechnická služba Policie ČR. Území vyčistí komerční firma, která vzejde z výběrového řízení. Soukromý subjekt bude vybrán proto, že armáda ani Ministerstvo vnitra nemají volné pyrotechnické kapacity. Přestože děláme maximum, potrvá tato asanace osm až deset let, uvedl ministr Jurečka. Po druhé světové válce bylo v lokalitě Boří les na ploše zhruba 700 hektarů rozmetáno velké množství pyrotechnického materiálu. Z celkové plochy bylo v letech 1991 až 2003 vyčištěno asi 250 hektarů a bylo nalezeno více než 35 tisíc kusů munice. Náklady na asanaci jednoho hektaru území v roce 2003 byly korun. HYNEK JORDÁN; ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský začal používat citlivější přístroje na zjištění nelegálního používání pesticidů na polích Tři sta odborníků ze státní správy i z univerzit se na dnešní konferenci v Brně seznámilo s novými možnostmi odhalování nezákonných praktik při používání přípravků k ochraně rostlin. Zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) jim představili novou metodiku, která za pomoci citlivějších přístrojů pomůže snáze odhalit nesprávnou aplikaci pesticidů mj. i ze vzorků odebraných přímo na polích. ÚKZÚZ představil na konferenci nový metodický přístup k prokazování nelegálních aplikací pesticidů v rostlinné produkci, který je postaven na odebírání a rozboru vzorků rostlin i půdy z podezřelých pozemků. Takto koncipovaná kontrola je možná s využitím moderního vybavení Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ. Nové přístroje umožní odhalit v jednom vzorku i více než 150 látek, a tak vytvářejí základ pro účinný dozor nad správným používáním chemických látek na ochranu rostlin v souladu s Národním akčním plánem ke snížení používání pesticidů v ČR. Dosud byly analýzy na zbytkové látky pesticidů prováděny zejména v krmivech, v potravinářských surovinách a v potravinách. Odběry vzorků přímo na poli tak doplňují klasické kontrolní postupy ÚKZÚZ. Pro mě osobně je nejdůležitější prevence a zavádění principů integrované ochrany rostlin. Je dobře, že naše dozorové orgány jsou odborně připraveny a přístrojově vybaveny k zachycení a prokázání případného nelegálního používání pesticidů, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Ministerstvo zemědělství koordinuje Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (NAP), jehož cílem je omezení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí. V tomto plánu jsou stanoveny úkoly, cíle a opatření s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů (např. ekologické zemědělství, výběr odolných odrůd, dodržení správného osevu, moderní přípravky s nižšími dávkami chemikálií atd.) tak, aby se snížila závislost na používání pesticidů. Používání přípravků na ochranu rostlin v ČR je ve velké většině v souladu s normami. Dozorové orgány však musí být připraveny na odhalování případných přestupků. Může to být například používání nepovolených přípravků v ekologickém zemědělství nebo postřiky, které zasáhnou kvůli špatné aplikaci sousední pozemky, případně jsou pesticidy použity jinak, než je povoleno (na jinou plodinu nebo nejsou dodržené ochranné lhůty, mohou být použity již nepovolené pesticidy ze starých zásob, s prošlou expirací, či u nás neregistrované pesticidy nebo falzifikáty z černého trhu). Problémem mohou být např. také letecké aplikace insekticidů v případech, kdy je povolena pouze aplikace hnojiv nebo pomocných látek. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Ministerstvo zemědělství zahajuje další fázi boje proti černému trhu s vínem. Vyzývá organizátory, aby zabránili vstupu falešných vín na prestižní akce Přísnější opatření proti nelegálnímu obchodování s vínem chystá Ministerstvo zemědělství. Žádá organizátory významných akcí a renomovaných soutěží v odvětví vína, aby zabránili přístupu falšovatelům vín na tyto akce. Vychází přitom z doporučení mezirezortní komise, kterou sestavilo po jednáních s vinaři. Jejími členy jsou i zástupci odborné veřejnosti. Komise navrhla systém základních opatření, která budou namířená proti černému trhu s vínem. Ministerstvo zemědělství žádá organizátory společenských událostí spojených s vínem, aby nepodávali nápoje podezřelého původu. Organizátoři mají možnost ověřit si spolehlivost dodavatele na webu Potraviny na pranýři (http://www.potravinynapranyri.cz/), kde jsou uvedena falšovaná nebo nejakostní vína, která odhalili kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ministerstvo také chystá podle doporučení mezirezortní komise legislativní úpravy namířené proti nelegálnímu obchodování s vínem. Černý obchod s vínem poškozuje trh a úniky na daních způsobují velké škody státu, proto proti nelegálnímu obchodování zasáhneme razantněji než doposud. Posílíme kontrolu v prodejnách a na tržnicích. Společně s vinaři budeme jednat o možných úpravách vinohradnictví a vinařství, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu chce Ministerstvo zemědělství vypracovat společné koncepce a kontrolní plány pro jednotlivé kraje, tak aby byl pokryt obchod s vínem v kamenných obchodech, v pohostinství i na tržištích. V roce 2013 nevyhovělo jakostním parametrům 341 vzorků vín, zdravotní nezávadnost byla porušena u 71 vzorků. Kontroloři tedy odhalili 412 nevyhovujících vzorků z celkového počtu 1077 vzorků. V posledních třech letech se výše pokut uložených ve správních řízeních kvůli nevyhovujícím vínům každoročně pohybuje kolem 6 milionů korun. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE 5

6 Ministerstvo zemědělství připravuje zásadní změny v zadávání marketingových zakázek na kampaně Klasa a Regionální potravina Ve středu 25. února v hodin se v budově Ministerstva zemědělství uskuteční tzv. předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin KLASA. Na této konzultaci chceme jednotlivým mediálním a marketingovým agenturám představit zcela nový koncept zadávací dokumentace na kampaně KLASA a Regionální potravina. Před vyhlášením veřejné zakázky budou představeny předpokládané zadávací podmínky všech částí veřejné zakázky potenciálním dodavatelům a široké veřejnosti. Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlásit jedno zadávací řízení rozdělené na čtyři samostatné části. Uchazeči mohou podat své nabídky libovolně, tedy do jedné nebo do více částí veřejné zakázky: 1. Strategická a kreativní část 2. Realizační část 3. Mediální plánování a mediální nákup 4. Veletrhy a výstavy Předběžná tržní konzultace podle nové evropské zadávací směrnice (čl. 40 směrnice 2014/24/EU) je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení. Tento postup je možný již podle současné legislativy. Možnost účastnit se tohoto jednání má kdokoliv, informace o jednání je součástí uveřejněného předběžného oznámení, které je přístupné ve Věstníku veřejných zakázek i v Úředním věstníku EU. Dodavatelé se mohou registrovat nejpozději do 20. února 2015 na adrese: V registraci dodavatelé uvedou název instituce a jména zúčastněných osob. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE Poctiví vinaři se novely zákona o vinohradnictví a vinařství nemusí obávat Ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona o vinohradnictví a vinařství. V současné době probíhá diskuze o jednotlivých variantách, jak zabránit černému trhu se sudovým vínem. Novela je teprve před vnitřním připomínkovým řízením MZe. Jaká verze bude zvolena, není zatím zřejmé. Proto je předčasné spekulovat, zda dojde k zákazu prodeje vína ze sudů. Skutečností je, že se sudová vína v posledních letech stala jedním z nejvíce falšovaných zemědělských produktů, což dokazují data Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Jen v roce 2014 zkontrolovala SZPI 471 vzorků sudového vína, z čehož 151 vzorků nevyhovovalo, tzn. každé třetí víno neprošlo kontrolou. Poctiví vinaři, jež svá vína nepančují, se nemají čeho obávat. Novela bude mířit na ty, kteří šidí spotřebitele, a buď vína ředí, nebo vydávají levná cizí vína za moravská. Celkem vzorků: sudové čepované víno... z toho nevyhovující počet vzorků (32 %) Ministr zemědělství Marian Jurečka svolá v březnu kulatý stůl za účasti všech relevantních nevládních organizací a vinařských odborníků a bude chtít slyšet jejich názory na připravovanou novelu a jejich návrhy, jak situaci s pančovaným vínem řešit. Teprve poté, až bude dosaženo základní shody, představí Ministerstvo zemědělství finální verzi novely zákona o vinohradnictví a vinařství. HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU KOMUNIKACE MZE 165 (32 %) * Vzorky, které byly odeslány do laboratoře (chemická kontrola). Počet kontrol sudového čepovaného vína SZPI* Příjem Jednotné žádosti 2015 Praha 11. února 2015 Jednotná žádost, prostřednictvím které zemědělci každoročně žádají o dotace na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova, v letošním roce dozná podstatných změn. Vzhledem k významnosti těchto změn se Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodl intenzivněji komunikovat se žadateli také prostřednictvím nevládních organizací, webu a cíleně zasílaných informací jednotlivým žadatelům. Základním předpokladem pro zdárné přijetí Jednotné žádosti 2015 je platný legislativní základ, tedy nařízení vlády pro jednotlivá opatření. Začátek příjmu žádostí je naplánován na duben 2015, a to nejpozději do 15. dubna s ohledem na nabití právní moci příslušných nařízení vlády pro Jednotnou žádost. Zemědělci tedy budou moci podávat žádost ve standardním termínu, na který jsou zvyklí z předchozích let. Hlavními novinkami pro žadatele od roku 2015 jsou zejména povinná podmínka být evidován jako zemědělský podnikatel, poskytování dotací pouze aktivním zemědělcům, možnost získání 25% prémie na prvních 90 hektarů k platbě SAPS pro mladé zemědělce nebo rozšíření počtu podporovaných komodit. Nově mohou žadatelé obdržet také dotaci na ozelenění tzv. greening, v rámci této platby bude v Jednotné žádosti požadováno uvedení konkrétní plodiny pro jednotlivé díly půdních bloků. Zemědělskou veřejnost bychom rádi informovali, že bude možné využít poradenské služby na našich okresních pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL), jejichž seznam je uveřejněn na webových stránkách záložka kontakty/regionální odbory. Uvedená pracoviště budou v průběhu března, nejpozději na začátku dubna organizovat školení pro zemědělce a zároveň budou potřebné informace vyvěšeny na webových stránkách SZIF a Portálu farmáře. SZIF vytvoří bezodkladně po schválení jednotlivých nařízení vlády Příručku Jednotné žádosti 2015, která bude obsahovat souhrnné informace o konkrétních podmínkách pro podání žádosti, včetně dokladování jejich plnění žadateli. Tato příručka bude k dispozici v elektronické podobě na okresních pracovištích OPŽL, dále bude uveřejněna na webových stránkách SZIF a Portálu farmáře. SZIF vyvíjí maximální úsilí, aby zemědělská veřejnost byla dostatečně informována a příjem Jednotné žádosti mohl probíhat plynule i v novém programovém období. VLADIMÍRA NOVÁKOVÁ; TISKOVÁ MLUVČÍ SZIF Zahájení příjmu žádostí o poskytování finanční podpory pojištění PGRLF, a.s. Dne zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanč- 6

7 ní podpory pojištění. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění a formulář žádosti o podporu pojištění jsou přístupné na internetových stránkách v sekci Ke stažení. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či Mze, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Dovolujeme si Vás upozornit, že je nově požadováno podání žádosti před úhradou pojistného pro příslušný rok. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedeného programu, bude příjem žádostí ukončen ke dni V návaznosti na oznámení, kterým jsme Vás informovali o změně pravidel Evropské unie pro poskytování veřejných podpor a s tím souvisejících úpravách podmínek pro poskytování podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění PGRLF, a.s., si Vás dovolujeme upozornit na některé z přijatých změn. Zásadní procesní změnou je požadavek na podání žádosti o poskytnutí podpory před úhradou pojistného pro příslušný rok. Také je nově stanovena výše podpory, a to v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin respektive od 25 % do 50% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro příslušný rok. V neposlední řadě došlo k rozšíření podporovaných pojistných rizik. Plné znění Zásad pro poskytování podpor a příslušné formuláře související s podáváním žádosti o poskytnutí podpory jsou přístupné na internetových stránkách v části Ke staženi. ZDROJ: PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.; ING. MARTIN KARBAN PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL A.S. Výsledky kontroly vína a burčáku ve 2. pololetí 2014 V levé části je uveden graf všech vzorků vín a burčáků zakázaných SZPI uvádět na trh ve druhém pololetí roku 2014 podle důvodu zákazu, v pravé části pak vzorky s deklarovaným původem v ČR. Pojem ostatní zahrnuje především vady a choroby vůně a chutě a taky vadné označení. PODLE RI.CZ/ ZPRACOVAL JIŘÍ SEDLO Restaurace obcházejí označování alergenů Praha Všechna naše jídla obsahují alergeny jedna až 14, hlásají jídelní lístky v řadě restaurací. Inspekce to označila za nepřípustné. Jaké obsahují naše jídla alergeny? Všechna všechny! Od jedničky do čtrnáctky. Nad novým opatřením, které má původ v Evropské unii a na jehož dodržování pod hrozbou až 10milionové pokuty nyní dohlížejí inspektoři potravinářské inspekce, si stěžuje většina Deníkem oslovených restauratérů. My navíc nemůžeme zaručit, že se při přípravě omylem do některého pokrmu nedostane ingredience z jiného. Stejně tak nemůžeme zaručit ani to, že jsou v pořádku suroviny od našich dodavatelů, vysvětlila Deníku servírka. Klička, kterou se zmíněná restaurace snažila najít díru v nařízení, jí však u Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejspíš neprojde. Uvedený způsob označení přítomnosti alergenů nelze považovat za korektní, řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Odmítl také svalování odpovědnosti za bezpečnost potravin na dodavatele. Za tu podle něj odpovídá ten, kdo ji uvádí do oběhu koncovým zákazníkům. Smysl nařízení zveřejňovat alergeny však zpochybňují i takové kuchařské veličiny jako Zdeněk Pohlreich. Je to podle něj výborný byznys hlavně pro ty, co budou jeho dodržování kontrolovat. ZDROJ: BRNĚNSKÝ DENÍK; AUTOR: ZPD; Resort jsem převzal v dost neutěšeném stavu Ministr zemědělství a první místopředseda KDU ČSL Marian Jurečka říká: Střední Morava Třiatřicetiletý soukromý zemědělec z Rokytnice u Přerova, jedna z mladých tváří vedení KDU ČSL a už celý rok také český ministr zemědělství. Podle svých slov je stále Hanák každým coulem. Podle některých novinářů je rovněž nejlépe komunikujícím politikem. Všechna tato označení patří Marianu Jurečkovi. Z online rozhovoru Co se mu za rok v resortu povedlo, které záležitosti mu kazí náladu a jaké budou jeho následující kroky ve vládě? Na to odpovídal čtenářům Deníku v online rozhovoru. * Je mi do pláče, když vidím, jak zemědělci na Hané, na půdě s nejvyšší bonitou, pěstují řepku do nafty a kukuřici do bioplynek, a to ve stále větší míře. Navíc ve svažitém terénu či v zátopovém území, kdy nebrání devastování půdy vodní erozí. Chápu, že se potřebují uživit, je to pro ně finančně zajímavé, ale podle mě je to hodně špatně. Je to složité dilema. Osobně nesouhlasím s bioplynovými stanicemi, které využívají jako hlavní surovinu kukuřičnou siláž. Bioplynové stanice měly využívat především exkrementy z živočišné výroby. Pokud jde o řepku, tak je v osevním postupu zlepšující plodinou. A je to samozřejmě téma na diskusi, jak chceme řešit energetickou nezávislost na ropě z Ruska. V tom případě je řepkový olej přimíchávaný do nafty také jednou z variant. * Proč jsou již od listopadu podél silnice Uničov Benkov hromady cukrové řepy, dnes již hnijící a zapáchající? Cukru máme dost? Nejen Česká republika, ale i celá Evropská unie má nadvýrobu cukru. Je pravda, že letos je skutečně dlouhá řepná kampaň, a je to dáno i tím, že jsou jedny z největších výnosů za posledních třiadvacet let. * Proč si naše republika neváží půdy jako boží dar a nesmyslně zastavuje nejúrodnější pozemky, aniž by to někomu vadilo, anebo by měla být povinnost odvést vysoké odvody za vynětí tak, aby investoři byli nuceni využívat pozemků? nevhodných pro zemědělskou výrobu a hlavně pozemků po chátrajících budovách zkrachovaných státních či jiných subjektů. Kdy konečně donutíte výrobce, ale i prodejce skoncovat s igelitkami a obaly z PVC? Snažíme se právě teď novelou zákona o vynětí ze zemědělského půdního fondu vyřešit problém, abychom chránili kvalitní půdu, ale zároveň v klíčových lokalitách umožnili rozvoj podnikání a tvorbu pracovních míst. Připravujeme pro příštích pět let zvýšené nároky na zemědělce, pokud jde o jejich hospodaření na půdě, především s ohledem na prevenci proti erozi. Dobře komunikuji se svým kolegou Richardem Brabcem (ministrem životního prostředí) a téma igelitových obalů s ním určitě otevřu. * Zaznamenal jsem, že stát má snížit poplatek za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, aby vyšel vstříc investorům? Ministerstvo životního prostředí mělo do konce roku připravit příslušnou novelu zákona. To se bude- 7

8 me vzdávat dalších hektarů cenné půdy, aby skončila pod nějakými logistickými centry? Málo si půdu chráníme. Aby nám pak v budoucnu nechyběla. Snížení poplatků se bude týkat pouze stávajících průmyslových zón, které vznikly s podporou vlády a byly financovány z rozpočtu ČR či EU. Žádné další úlevy pro novou zástavbu nepřipravujeme. Bereme to jako kompromis, jak umožnit i domácím firmám se rozvíjet a vytvářet nová pracovní místa. * V jakém stavu jste převzal resort zemědělství po vašem nástupu do funkce? Co se tam dosud změnilo? Resort jsem našel v dost neutěšeném stavu. Na ministerstvu byla nebývale velká míra outsourcingu, především v oblastech jako IT a marketing, bylo to také v mnoha našich podřízených organizacích (Lesy ČR, Státní pozemkový úřad). Dokázat tyto nevýhodné smlouvy vypovědět a některé zakázky řádně vysoutěžit nebylo vůbec jednoduché. A dodneška se s tím potýkáme. Také nastavení společné zemědělské politiky, které obnášelo rozdělení skoro 250 miliard korun na příštích pět let, nebylo vůbec jednoduché. Řekl bych ale, že práce se nám celkem daří, a i například úspory v loňském roce za celý resort se blíží k jedné miliardě. * Proč ministerstvo více nepodporuje naše zemědělce? Proč se musí dovážet zelenina a ovoce ze zahraničí, zatímco naši pěstitelé svou úrodu i vyhazují. Jelikož se jim to prý nevyplatí za tak nízké ceny prodávat. Právě na rozvoj pěstování ovoce a zeleniny v příštích letech máme připraveny finanční prostředky. Jsou to odvětví, ve kterých jsme byli v minulosti dobří, ale bohužel nedobře nastavené podmínky v minulosti dovedly mnoho zemědělců k tomu, že je přestali pěstovat. Drtivá většina zemědělců pěstuje své plodiny, na jejichž odbyt má předem dohodnuté odběratele. Bohužel občas se stane případ, kdy taková dohoda není, a samozřejmě média o tom s výraznou intenzitou referují. Věřím, že s nově nastavenými podmínkami se spoustu zemědělců k pěstování ovoce a zeleniny vrátí, protože náš domácí trh má velký nevyužitý potenciál pro naši vlastní produkci. Byl bych moc rád, abychom všichni pochopili, že s koupí nejen potraviny, ale každého jiného výrobku z ČR podporujeme také konkrétního výrobce, který zde platí daně, zaměstnává lidi, kteří zde platí sociální a zdravotní pojištění. Uplatňovat při nakupování zdravý regionální patriotismus považuji za důležité, protože jen tak můžeme pomoci více rozpohybovat naši ekonomiku a pomoci rozvoji celého hospodářství. * Jaké produkty od domácích dodavatelů máte v kantýně ve sněmovně (firmy, sortiment)? Za kolik si tam kupují poslanci svačinky? Běžně v kantýně kupuji například jablka od českých zemědělců, kofolu nebo mléčné výrobky od tuzemských mlékáren. V restauraci ve sněmovně i Senátu vaří jídla z více než 80 procent tuzemských surovin. Normální oběd v Poslanecké sněmovně stojí od 80 do 120 korun. Řeči o tom, že obědváme za pár korun, nejsou pravdou. Jestli chcete, napište mi na Facebook a rád vás osobně pozvu, ať se na vlastní oči přesvědčíte. * Myslíte si, že se zase bude někdy dávat do párků a salámů maso a separáty se vrátí psům? Budu samozřejmě moc rád, když naši výrobci budou vyrábět pouze kvalitní produkty. Problém je ale trošku jinde. Výrobci totiž obvykle vyrábí to, co zákazník chce. A mnoho zákazníků se ještě stále nedívá na složení výrobků, ale více se rozhoduje jen podle ceny či podle toho, zda je výrobek zrovna v akci. Ale věřím, že se tento trend daří postupně měnit. kazují to také průzkumy veřejného mínění, kdy ještě před pár lety, byla pro zákazníka rozhodující především cena. Dnes už se zákazník také daleko více zajímá o kvalitu nebo také o to, kde byl produkt vyroben, kdo jej vyrobil a zda tato firma podniká v ČR či nikoliv. Pozitivní trend zde vidím, akorát než se dostaneme na úroveň spotřebitelů Rakouska či Švýcarska, tak to ještě chvíli potrvá. * Jak vás potěšilo ocenění nejlépe komunikujícího politika? Máte nějaký vzor, od kterého jste to okoukal, nebo je taková míra sdělnosti a otevřenosti vaše přirozená vlastnost? Dále bych se vás zeptal, z jakého důvodu je zamezení prodeje státní půdy tak akutní? To už vlastní opravdu tak málo půdy? Jaké pro to chcete podniknout konkrétní kroky? Musím přiznat, že jsem z takového ocenění měl radost. Nějaký vzor v České republice v tomto rozhodně nemám, a pokud bych měl vůbec nějaký hledat, pak mi přijde velice sympatický a bezprostřední v komunikaci současný papež František. Ale kdo mě zná, tak ví, že jsem víceméně extrovert, že nemám problém komunikovat a svůj osobní twitterový či facebookový účet si spravuji sám. Každý den mi tam píše několik desítek lidí, a byť je to někdy náročné, tak se snažím na všechny zprávy odpovědět. Beru to tak, že práce ministra je práce ve službách daňových poplatníků a komunikace je jedním ze základů na práci politika. Tak se prostě snažím (smích). Pokud jde o státní půdu, dostali jsme se do situace, kdy moji předchůdci prodali více půdy, než měli, a dnes máme nedostatek půdy pro potřeby jednotlivých ministerstev (výstavba silnic a dálnic nebo pozemkové úpravy) či vypořádání restitučních nároků, a proto jsme k tomuto kroku nuceni přistoupit. * Na základě jaké erudice se vyjadřujete k návrhu na zvýšení platů státních úředníků v souvislosti s přijetím služebního zákona? Prohlásil jste, že žádné zvýšení není třeba, protože úředníci budou dál dělat svou práci jako předtím a nic se nezmění. Pokud to nevíte, ročně se přijme v Poslanecké sněmovně pět set nových zákonů nebo jejich novel. Výmysly vás politiků neuvěřitelně zvyšují byrokracii a tím objem práce nás úředníků za situace, kdy se žádní noví úředníci nepřijímají a práce se přerozděluje mezi stávající pracovníky úřadů. * Myslím si, že jak já nerozumím problematice zemědělství, vy, přestože jste ministr, vůbec netušíte, co se děje ve státní administrativě. Mám ve svém resortu několik tisíc úředníků, takže vím, jaký objem práce musí odpracovat. Jsem také ministr Vlády ČR, kde každý týden i já rozhoduji o věcech, které vůbec nemají souvislost s mým resortem. Řešíme problematiku od zdravotnictví až po energetiku, a o těchto rozhodnutích hlasují všichni členové vlády a mají za ně spoluzodpovědnost. Pracovníkům ve státní správě byly v loňském roce zvýšeny platy, a naopak na mnoha úřadech i díky elektronizaci se daří objem práce snižovat. A není to tak, že by od 1. července 2015 měli všichni úředníci ve státní správě o 25 procent více práce, tudíž nevidím důvod pro takové zvýšení platů. * Do lesa je zakázán vjezd motorovými vozidly (vyjma správy lesa). Proč totéž neplatí i na ostatní plochy (louky, pole). Jsem smutný, když nám před domem bezohledný soused dělá z louky, kde žijí i chránění živočichové (užovka hladká, chřástal), motokrosovou trať. Ministerstvo životního prostředí mi řeklo, že je to v pořádku. Motorová vozidla by obecně neměla vjíždět ani na pole, ani na louky. Jsou určena pro provoz na pozemních komunikacích. Samozřejmě individuálním pochybením některých jedinců nelze zcela zabránit. Váš problém by měl řešit majitel nebo nájemce zmíněného pozemku přímo s policií. 8

9 * Pěstujete na svých polích i řepku a pak ji prodáváte do společností patřících pod Agrofert? Bavíte se s panem Babišem na téma zemědělství ale nikoliv jako ministr s ministrem, ale jako zemědělec producent a on jako zpracovatel? Loni jsem na svých pozemcích řepku nepěstoval, a pokud jsem ji dříve pěstoval, do podniků skupiny Agrofert jsem ji nedodával. S panem ministrem Babišem se na téma zemědělství opravdu nebavíme. ZDROJ: OLOMOUCKÝ DENÍK; AUTOR: OLOMOUCKÝ DENÍK; internet s max. rychlostí připojení 2 Mb/s a vyšší webové stránky Využívání internetu v podnicích ČR v letech Zdroj: STATISTIKA&MY, (5) 02/2015 Zemědělství potvrdilo půlmiliardovou pokutu, Jurečka se chce bránit Smutnému rekordu v podobě jedné z nejvyšších pokut pro státní úřad nejspíš neujde ministerstvo zemědělství. Po pokusu o odvolání mu finanční úřad potvrdil více než půlmiliardovou pokutu za pochybení v IT zakázkách v letech 2005 až Platební výměr ve výši 535 milionů korun je tak splatný ke dni 31. prosince 2015, potvrdil mluvčí ministerstva Radek Melichar. Rezort Mariana Jurečky s pokutou nesouhlasí. Připravuje proto správní žaloby k městskému soudu. Finanční ředitelství podle ministerstva nezohlednilo výsledky šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad konstatoval, že ministerstvo při administraci veřejné zakázky na IT služby nepochybilo. V případě, že městský soud žalobu ministerstva zamítne, budeme podávat kasační stížnost, dodal Melichar. Původně úřadu, jemuž šéfuje lidovecký ministr Marian Jurečka, hrozilo, že bude muset pokutu zaplatit do konce loňského roku. Finanční ředitelství totiž zamítlo odvolání ministerstva proti platebnímu výměru v polovině prosince, čímž se výměr stal pravomocným s patnáctidenní lhůtou splatnosti. Ministerstvo ale podalo před Vánoci žádost o posečkání úhrady do letošního 29. prosince. V polovině ledna tomu finanční úřad vyhověl, a lhůta pro zaplacení tak končí o letošním silvestru. Zakázky na IT z inkriminované doby, během níž se ovšem v čele úřadu vystřídalo sedm ministrů, se dostaly do centra pozornosti již přede dvěma lety. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) za dotyčné šestileté období zkontroloval majetek a výdaje MZe za celkem 2,3 miliardy korun. Kontroloři konstatovali, že rezort porušil několik zákonů. Za velmi závažné považují jeho chyby ve veřejných zakázkách za téměř miliardu korun, uvedl NKÚ v lednu Úřad kvůli pochybení dokonce podal trestní oznámení. Zatím ale zřejmě nikdo obviněn nebyl. Šetření policie v této věci není ukončeno, proto nemůžeme poskytnout více informací, uvedl mluvčí rezortu Radek Melichar. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: DUŠAN KÜTNER; Jurečka ruší stomilionový tendr na portál eagri Zakázka ministerstva zemědělství (MZe) na provoz a údržbu centrálního zemědělského portálu eagri.cz, jedna z největších zakázek rezortu v posledních letech, se táhne rok a půl. Spadá do dob předchozího úřednického ministra zemědělství Miroslava Tomana. Ačkoliv úřad nynějšího ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vyhlásil tendr loni v březnu, po téměř roce jej zrušil. Museli jsme i na základě znaleckých posudků konstatovat, že tři z nových zájemců nesplnili kvalifikační kritéria tak, abychom mohli s čistým štítem říct: Ano, to zvládnou, uvedl náměstek ministra zemědělství pro IT Zdeněk Adamec. O zakázku s předpokládanou cenou 150 milionů na dva roky se přihlásili čtyři zájemci společnosti Atos, ČDT, O2 a Wincor Nixdorf. Kritéria ale splnila jen O2, která portál provozuje od jeho založení před šesti lety. Zakázku tak úřad musí podle zákona, pokud zůstane jediný uchazeč, zrušit. Jedno plus ale Adamec vidí, a tím je cena. Za dvouletou smlouvu končící loni v květnu totiž MZe zaplatilo firmě O2 230 milionů korun. Protože se do té doby nepodařilo vybrat nového či staronového provozovatele, úřad se s O2 dohodl na dočasném pokračování smlouvy, a to za zhruba 109 milionů na rok. Průměrná cena nabídek se ale u zrušeného dvouletého tendru pohybovala v rozmezí od 69 milionů od firmy Atos po 124 milionů od O2. Přestože jsme museli tendr zrušit, výsledek je pro nás pozitivní v tom, že jsme firmy přiměli vyložit karty na stůl. I když byla nabídka O2 nejvyšší, proti původní smlouvě je to téměř polovina, míní náměstek. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: DUŠAN KÜTNER; Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela prodejnu potravin Kapa v Žižkově ulici v Kolíně. Inspektoři zjistili rozsáhlý výskyt stop přítomnosti škůdců, informoval mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. V regálech s potravinami i na podlaze pod regály inspekce zjistila značný výskyt exkrementů hlodavců a dále obaly některých druhů potravin poškozené myším okusem. Nástrahy na hlodavce provozovatel umístil nejen na podlaze prodejny, ale i přímo mezi potraviny v regálech, což je v přímém rozporu s předpisy, uvedl Kopřiva. Na základě uvedených zjištění SZPI konstatovala závažné porušení zákonem vyžadované hygienické praxe a provozovnu na místě uzavřela. Inspekce zároveň provozovateli uložila, aby provedl důkladnou deratizaci, dezinfekci a celkový úklid prodejny a jejího zázemí včetně likvidace všech potravin se stopami činnosti škůdců. Provozovatel je dále po- 9

10 vinen zajistit prodejnu před vnikáním škůdců. Do splnění uložených opatření SZPI zákaz užívání prostor neuvolní. Inspekce s provozovatelem zahájí správní řízení o uložení pokuty, dodal mluvčí. ZDROJ: NOVINKY.CZ; AUTOR: NOVINKY.CZ; Tlak na regulaci vztahů dodavatelů s řetězci sílí Mezi politiky a částí byznysu se znovu ozývá volání po přísnějších pravidlech pro vztahy výrobců potravin a maloobchodních řetězců. Platný zákon o významné tržní síle je prý slabý a nedává jasná stanoviska. Řetězce navíc tlačí dodavatele ke zdi také kvůli embargu na vývoz do Ruska, uvedl na konferenci Retail Summit 2015 ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Když v nějakém odvětví nejsou obchodní vztahy dlouhodobě v pořádku, stát musí nalajnovat hřiště, aby se hrálo fér, řekl ministr. Za příklad dal regulaci v telekomunikacích nebo vodárenství. Při popisu praktik řetězců zmínil Jurečka případ, kdy se na něj obrátila nejmenovaná tuzemská mlékárna s tím, že jí velký zahraniční řetězec vyřadil ze dne na den z prodeje tři desítky produktů. Oficiální cestou se šéf rezortu zemědělství od řetězce nic nedozvěděl. Následně však dostal informaci, že tento řetězec dostal od své matky příkaz dávat přednost mléčným výrobkům ze země svého původu. Když na každém jednání s řetězci ztratíme na ceně jedno až dvě procenta, tak za chvíli jim budeme platit za to, že vůbec můžeme prodávat, postěžoval si Jaroslav Kurčík, člen představenstva Agrofertu a viceprezident Potravinářské komory. Sítě dělají, co si necháme líbit, dodal majitel holdingu Hopi František Piškanin, jehož skupina rovněž vyrábí jogurty. Kurčík i Piškanin se však shodli na tom, že na úspěšnou regulaci už může být v současnosti pozdě. Za podporu domácích výrobců při tvrdých jednáních s řetězci se vyslovil také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Každá regulace je špatná, ale nějaký způsob podpory lokálních výrobců by mohla být cesta, poznamenal na konferenci. Jedním dechem ale odmítl novelizaci zákona o významné tržní síle, jejíž projednávání na podzim přerušila vláda. ZDROJ: E15; AUTOR: DANIEL NOVÁK; Inspekce zavřela kvůli hygieně asijské restaurace a bar Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela kvůli nepřijatelné hygienické situaci celkem tři provozovny společného stravování bar ve Stodu na Plzeňsku a provozy rychlého občerstvení v Praze a Jeseníku. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. V provozovně rychlého občerstvení s přípravou teplých pokrmů Asijské bistro na ulici Lipovská v Jeseníku inspektoři zjistili zásadní nedodržení hygienických požadavků, mimo jiné výskyt mrtvých i živých škůdců rusa domácího v přípravně masa, ve skladu i v hlavní části výroby teplých pokrmů, uvedl mluvčí. Stav podlah a stěn podle Kopřivy neumožňoval důkladnou očistu a v celé provozovně inspekce zjistila nečistoty v důsledku dlouhodobého zanedbání úklidu, například zbytky surovin a pokrmů na podlaze a vrstvy zaschlých mastných nečistot v elektroinstalaci a vzduchotechnice umožňující výskyt škůdců. Čínská restaurace a bistro Li de v Bozděchově ulici v Praze 5 nabízí kolem 90 pokrmů. Suroviny se nacházely v silně znečištěných obalech. Sporáky, digestoře pro odtah par a okolní stěny byly silně znečištěné vrstvami mastných nečistot, doplnil Kopřiva s tím, že provozovatel dlouhodobě neudržoval v čistotě skladové prostory a v kuchyni netekla teplá voda. Voda chyběla i v baru vietnamského majitele na náměstí ČSA ve Stodu na Plzeňsku. Provozovatel neměl zajištěný přívod teplé vody a v době kontroly netekla ani studená voda. V provozovně tak nebylo možné zajistit základní hygienické podmínky pro mytí použitého výčepního skla a ostatního nápojového nádobí, dodal Kopřiva. Inspekce nařídila provozovatelům porušení předpisů odstranit a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty. ZDROJ: NOVINKY.CZ; AUTOR: NOVINKY; Veterinární správa našla prohřešky u více než desetiny restaurací Praha Veterinární inspektoři zjistili při lednových kontrolách prohřešky u více než desetiny z 542 kontrolovaných restaurací či jídelen, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal. Nedostatky se týkaly především masa a zvěřiny. Výše pokut zatím nebyla provozovatelům podniků sdělena. Pravomoc kontrolovat nakládání s potravinami živočišného původu ve stravovacích zařízeních udělila od začátku roku veterinářům novela zákona o potravinách. Za první měsíc platnosti novely uskutečnila celkem 542 kontrol. U 62 z nich byla zjištěna nějaká závada. Protože v řadě případů našlo na jednom místě několik problémů najednou, byl celkový počet přestupků 240. Nejčastěji se tyto prohřešky týkaly Pardubického kraje, Prahy a Jihomoravského kraje, upřesnil mluvčí. Nejčastěji bylo porušení veterinárních předpisů odhaleno u hovězího a vepřového masa, zvěřiny, drůbežího a králičího masa, vajec a rybích produktů. Nejvíce prohřešků v rámci kontrol zvěřiny se týkalo sledovatelnosti, čištění a sanitace, skladování surovin a potravin, označení potraviny a nevyhovujících prostor, uvedl Pejchal. Nevyhovující zacházení se zvěřinou zjistili inspektoři ve 13 případech. Provozovatelé stravovacích zařízení neměli doklady o jejím původu, doklady o koupi či nedokázali doložit původ zvěře. V šesti případech byla nařízena likvidace zvěřiny, V kafilérii tak skončilo 74 kilogramů. Podobný osud stihl více než 320 kilogramů masa a rybích produktů. V souvislosti s celkově neuspokojivou situací v této oblasti navázala Státní veterinární správa úzkou spolupráci s policií, aby společně pracovaly na zlepšení situace, řekl Pejchal. Spolupráce veterinářů s policií se podle něj má týkat především boje proti pytláctví. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: ČTK; Staženo z trhu: rtuť v rybách, jed v dětské kaši... Potraviny, které ubližují zdraví nebo peněžence. Uvádíme některé z těch, jež v poslední době zachytily kontroly. Sušené švestky napadené plísní, málo masa v párcích, zatajené glutamáty v mexické omáčce. To jsou poslední přírůstky na Pranýř závadných potravin, kam Státní zemědělská a potravinářská inspekce ukládá ty nejzávažnější zjištěné prohřešky. Všechny tři výrobky jsou nekvalitní, ale každý jinak. Švestky jsou opatřeny značkou Nebezpečná potravina, párky dostaly nálepku Falšovaná a omáčka Nejakostní potravina. 10

11 Jaký je mezi nimi rozdíl? Za nebezpečné považuje inspekce ty potraviny, u nichž zjistila překročení limitu cizorodých látek nebo povoleného množství aditiv či nedodržení mikrobiologických požadavků. Nebezpečné jsou i výrobky s cizorodými předměty (třeba sklo nebo skořápky). Falšované jsou potraviny, které uvádějí zákazníka v omyl třeba zamlčením nebo zkreslením důležitých informací o složení či původu. Za nejakostní označuje inspekce výrobky, u nichž výrobce nedodržel složení dané předpisy nebo uvedené na etiketě. Falšované: med, víno i brambory Největší díl patří falšovaným potravinám. Falšuje se všechno. Od medů, džemů, vína, olivového oleje až po mléčné výrobky, kdy se živočišný tuk nahrazuje rostlinným. Falšují se i mořské ryby, do kterých se přidává voda, říká ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica. Samostatnou kapitolou mezi falšovanými potravinami jsou vína. Čtyřicet procent vzorků, které loni zkontrolovali inspektoři, neprošlo. Šlo o vína ředěná vodou, vylepšená syntetickým glycerolem a dobarvená chemickými barvivy. Stálicí mezi pranýřovanými potravinami je med. Při loňské mimořádné kontrole nevyhovělo 18 z celkem 30 odebraných vzorků. Byly pančované přídavkem sirupů a barviv nebo s nimi někdo nezacházel odborně. Problémem ovocných džemů je především nižší obsah ovoce, než je uveden na etiketě nebo než předepisuje vyhláška. U masných výrobků je to zase nižší obsah masa. Problémem brambor, ale i česneku je to, že často nejsou té odrůdy, která je uvedena na obale. Nebezpečné Mezi nebezpečnými potravinami najdeme nejčastěji produkty, které by už v obchodech být neměly. Salámy, sýry nebo pečivo pokryté plísní, rýže, kroupy nebo sušené ovoce, na němž si už pochutnávají nejrůznější škůdci. U ovoce a zeleniny to jsou překročené limity pro těžké kovy, zbytky pesticidů nebo chlorečnanů. Ty se do mrkve či rajčat dostanou z mycí vody, do níž byl přidán chlorový dezinfekční prostředek, nebo jako důsledek použití pesticidů. Další početnou skupinou jsou potravinové doplňky, které by měly lidem pomáhat vylepšit zdraví, často jim ale mohou ublížit. Inspekce v nich velmi často nachází nepovolené látky, které jsou schváleny pro použití v léčivech, ne však v potravinách (anabolické steroidy, psychotropní látky nebo steroidní hormony). Nejakostní Do této skupiny se dostanou potraviny s nepřiznanými barvivy či konzervanty, vína s vadami v chuti a vůni, trvanlivé salámy, které nejsou dostatečně trvanlivé. Pokud je výrobek zveřejněn na Pranýři, tak je zároveň stažen z trhu, vysvětluje ředitel kontrolního odboru SZPI Jindřich Pokora. Zjištěné potíže se týkaly konkrétních šarží uvedených výrobků (najdete je na www. potravinynapranyri.cz). Jiných šarží se tabulka na vedlejší straně netýká. Zdroj: Test DNES; autor: Hana Večerková; Myší trus a larvy. Inspekce zavřela restaurace i prodejnu Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela za poslední týden kvůli špatným hygienickým podmínkám čtyři čínské restaurace, hernu, nonstop bar a prodejnu potravin. Praha Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela za poslední týden pět provozoven veřejného stravování, hernu a jednu prodejnu potravin. Důvodem byly naprosto nevyhovující hygienické podmínky, které mohou vést případně i k ohrožení zdraví zákazníků. V obchodu s potravinami objevili dokonce myší trus. Zavřít musela čínská restaurace Fu Shan v ulici Čsl. Legií v Klatovech. Inspektoři našli zbytky pokrmů, mastné nečistoty a prach v celém prostoru kuchyně, na sporácích, zdech, stěnách nebo podlaze. Po splnění uložených opatření mohl být dnes provoz obnoven. Pozastavit provoz musela i další čínská restaurace v Klatovech nazvaná Peking na Nádražní ulici. Kromě silného znečištění kuchyňských zařízení zbytky, mastnotou a prachem zde inspektoři narazili na umyvadlo odpojené od odpadu, odkud voda vytékala na podlahu kuchyně, WC pro zaměstnance v nepřijatelném stavu a nezvládnutý odvoz odpadu z kuchyně, říká mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Také zda už mohl být provoz obnoven. Hygienickým požadavkům nevyhověla ani čínská restaurace Xin Dong Hai v pražské Štěpánské ulici. Kromě dlouhodobých nánosů mastnoty a zaschlého jídla objevila kontrola v restauraci i volně položené potraviny. Po nápravě mohl být dnes provoz obnoven. Naopak stále zavřeno musí mít další čínská restaurace z pražské Štěpánské ulice JIN YAN JIU JIA. Vedle dlouhodobě neudržovaných kuchyňských zařízení, stěn a podlah, které charakterizovaly nánosy zbytků potravin, mastnoty a prachu, našla inspekce v provozovně velké množství uhynulého hmyzu a mrtvých i živých larev. Otevření se zatím nedočká ani Herna Las Vegas v Poděbradově ulici v Domažlicích. Inspekce zjistila, že u dřezu v kuchyni chybí přívod teplé vody a není tak možné zajistit mytí nádobí a skla. Provozovatel nezajistil ani funkční toaletu pro personál. V úterý 10. února dostal zákaz také nonstop bar Macao v ulici T.G. Masaryka v Sušici. Inspektoři zjistili, že v provozovně není k dispozici funkční toaleta pro personál a prostor baru je v celkově zanedbaném stavu. Po nápravě mohl být dnes provoz obnoven. Už v pátek 6. února obnovila provoz také prodejna potravin Xuan Mon Dang na Slovanské ulici v Poběžovicích, kde inspekce našla myší trus a potraviny poškozené myším požerem na prodejní ploše i v navazujícím skladu. Provozovateli byla nařízena deratizace a zajištění prostor před škůdci, což splnil. Se všemi zmíněnými subjekty zahájila inspekce správní řízení o uložení sankce. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: KATEŘINA VOKURKOVÁ; Informace o alergenech: Restaurace zapomínají na nápoje Praha Hygienici v lednu provedli v restauracích, jídelnách, kavárnách a cukrárnách první kontroly od platnosti nařízení informovat o přítomnosti alergenů v pokrmech. Z celkového počtu 1032 kontrol zjistili pochybení ve 130 případech. Častou chybou bylo mimo jiné to, že informace o alergenních složkách byla v provozovně sice na viditelném místě, ale alergeny nebyly vztaženy ke konkrétním jídlům, sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Povinnost informovat o obsahu alergenů v pokrmech platí od loňského 13. prosince a podle směrnice mohou stravovací zařízení uvádět alergeny různým způsobem: buď přímo v jídelním lístku, vyvěšením na viditelném místě v provozovně, nebo ústně, kdy zákazníka bude informovat obsluha ještě před tím, než si objedná. Za splnění povinnosti nelze považovat situaci, kdy je tato informace poskytnuta až na výslovnou žádost 11

12 spotřebitele. Ten musí být minimálně dopředu jasným způsobem informován o tom, kde informaci o případné přítomnosti alergenů v provozovně obdrží, uvedl hlavní hygienik Vladimír Valenta. Podle zjištění hygieniků častým prohřeškem v kontrolovaných provozovnách bylo opomenutí informovat i o alergenech v nápojích a balených potravinách používaných pro přípravu pokrmů nebo neúplné informace o všech alergenech. Provozovatelé chybovali i v tom, že neuvedli alergeny u nebalených potravin, například při nabídce vlastního pečiva v kavárnách nebo cukrárnách. Hygienici se setkali také s tím, že informace o alergenech provozovna měla, ale zákazník nebyl upozorněn na to, kde a kdo mu je dá. V několik případech podle Valenty spotřebitel nebyl o alergenech v jídle vůbec informován, například kvůli jazykové bariéře nebo neznalosti této povinnosti. Nedostatky byly zaznamenány rovněž u pokrmů nabízených přes internet a rozvozu jídel na objednávku, dodal hygienik. Za zjištěné chyby hygienici uložili pokuty v řádu desetitisíců korun a nařídili jejich nápravu. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: ČTK; Fruko vyváží šumivé víno do Ruska, v Česku je dražší kvůli špuntu Velký rozmach zažívá pod ruskými majiteli jindřichohradecká Likérka Fruko-Schulz. Vloni zvýšila výstav lihovin a zahájila výrobu zcela nové řady produktů. Tržby narostly o 10 procent, zisk pak dokonce o 50 procent. Za úspěchem stojí rozhodnutí většinového vlastníka likérky, ruského holdingu Ladoga. Ten investoval 55 milionů korun do nové linky na výrobu šumivých vín. Tedy sortimentu pro hradecký podnik poněkud netradičního, známý je totiž hlavně díky svému rumu. Výrobu jsme zahájili v květnu. Většina produkce šla do Ruska. Celkem asi 2,5 milionů lahví. To se promítlo do lepších výsledků loňského roku, vysvětlil jednatel společnosti a minoritní vlastník Josef Nejedlý. Likérka Fruko-Schulz, kterou od roku 2013 ovládá ruský holding Ladoga, jenž vlastní i dva francouzské výrobce koňaku a dva španělské vinařské podniky, dosáhla velmi dobrých čísel. Tržby vzrostly na 408 milionů korun, výrazně stoupl i ten nejdůležitější faktor zisk. Loni jsme dosáhli zisku 15 milionů korun, což je o 50 procent více než v předchozích letech, poukázal Nejedlý. Do Jindřichova Hradce dováží likérka v cisternách italské víno, které se tu pak upravuje. Ředí se, sytí oxidem uhličitým a přidává se aroma. Ve výsledku pak likérka pod značkou Festa la Vista dodává šest druhů: bílé, červené, růžové, moscato, suché, polosladké. Je to vinný šumivý nápoj, není to šampaňské, zdůrazňuje. Šumivá vína jsou populární mezi mladými Rusy. Na ruském trhu popularita takových výrobků roste. Dávno se tam nepije jen tvrdý alkohol. Pijí to hlavně mladí. Má to 7,5 procenta alkoholu, takže toho lze zkonzumovat poměrně dost. Prodeje mají vzrůstající tendenci, upozornil. Posilování pozice na ruském trhu je podle výkonného ředitele Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky Jaroslava Burkarta logické. Zvláště pro Fruko, které má nyní díky majiteli na Rusko ještě užší vazby. Nikdo z českých výrobců lihovin, kteří vyváží do zahraničí, nemůže Rusko ignorovat. Je to nejsilnější evropský trh. Rusko je obecně vodkový trh, ale roste tam poptávka po netradičních nápojích. Pokud uspěje něco v Rusku, znamená to velké odbyty, vysvětlil Burkart. Na druhou stranu je ruský trh v poslední době poněkud rizikový. Sankce či protisankce se lihovin ani alkoholu netýkají, situace se však může rychle změnit. To vědí i ve Fruku. Jeho ruští majitelé jsou mírně nervózní ohledně obchodních vztahů Rusko EU. Obavy jsou, investici desítek milionů korun do nové linky na šumivá vína jsme dělali především pro export do Ruska. Zatím se ale o rozšíření sankcí na alkohol nemluvilo, dodal Nejedlý. Fruko čtvrtinu své produkce vyváží. Přitom nejvýznamnějším exportním trhem je jednoznačně Rusko. Jeho celkový podíl na vývozu byl loni 81 procent. Šumivá vína by hradecká likérka ráda dodávala i na český trh. Potýká se však s poměrně kuriózním problémem. Výrobek je u nás dražší kvůli špuntu. Máme klasický uzávěr, jako bývá na šampaňském, což nás znevýhodňuje, protože pak se na tento výrobek vztahuje spotřební daň. Naše zákony jsou tak absurdní, že nerozhoduje obsah láhve, ale způsob jejího uzavření. Na jednu láhev to dělá 17,80 koruny, což nás velmi znevýhodňuje, upřesnil Nejedlý. Likérka proto zvažuje, že pořídí novou zavíračku, která by na láhve dávala šroubovací uzávěry. Uvažujeme o tom, možná to budeme realizovat ještě letos. Investice by byla v jednotkách milionů. Což není až tolik, ale jsou to zbytečně vynaložené peníze, poznamenal šéf Fruka. ZDROJ: IDNES.CZ ; AUTOR: MARTIN BENEŠ; Pesticidy z polí příliš nemizí. Nikdo neví, co udělá jejich mix Jedovaté postřiky z českých polí mizí jen velmi pomalu. Nařízení Evropské unie o nahrazování pesticidů jinými postupy sice začalo platit od loňského ledna, ale Česká republika měla už předtím několik let na to, jak užívání těchto chemických látek pro ošetření rostlin omezovat. Příliš se to nedaří. Zpráva ministerstva životního prostředí pro rok 2013 sice uvádí, že spotřeba chemických přípravků klesla oproti předešlému roku o 3,5 procenta, ale vzápětí doplňuje, že se na tom podepsalo počasí. Příčinou poklesu je zejména průběh počasí v roce 2013 charakterizovaný velmi studeným březnem, srážkově vydatným květnem a červnem a naopak suchými měsíci červencem a srpnem, uvádějí autoři zprávy. To by však neměl být důvod k optimismu, protože předloni zemědělci stále častěji sahali po některých rizikových látkách. Například u pesticidů inspektoři zjistili v téměř 56 procentech vzorků nadměrné hodnoty DDT. To bylo o téměř 16 procent více než v roce Že se omezování pesticidů v Česku příliš nedaří, si všiml třeba David Palán z Asociace pro bezpečné potraviny. V době pětiletého přípravného období od roku 2009 do konce roku 2013, během nějž měla Česká republika převzít a naučit se aplikovat pravidla integrované ochrany rostlin, tedy i užívat přednostně biologické alternativy k chemickým přípravkům, došlo naopak k nárůstu užívání chemických přípravků proti plísňovým chorobám o 39 procent. To je důkaz naprosto skandálního selhání ministerstva zemědělství a jím zřízeného Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského, upozornil Palán. Přednost nechemickým metodám Od loňska tedy musejí farmáři používat místo chemického postřiku látky na přírodní bázi, jestliže jim to okolnosti dovolí. Z předpisů vyplývá povinnost mimo jiné dát přednost biologickým, fyzikálním a jiným nechemickým metodám, pokud zajistí účinnou ochranu proti dotčeným škodlivým organismům, 12

13 přiblížil ústavní právník Aleš Gerloch. Jestliže by farmář tyto zásady porušil, může dostat pokutu až 200 tisíc korun. Zemědělci z toho často nadšení nejsou. Argumentují tím, že bez pesticidů to prostě nejde. Náhradní řešení bývají podle nich méně účinná a také dražší. Už dříve jim Evropská unie zakázala používat osiva kukuřice, která jsou namořena neonikotinoidy kvůli jejich dopadům na včely. Pěstitelé ale tvrdí, že za tyto látky není náhrada. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyvinul bodový systém, kterým chce zjišťovat, jestli farmáři nařízení EU opravdu dodržují. Jenže tento systém považuje David Palán za špatný a odporující evropským směrnicím. Namísto povinného upřednostňování nechemických prostředků a metod před chemickými přípravky umožňuje zemědělcům získat potřebný počet bodů například prostřednictvím školení, využitím služeb rostlinolékařského poradce nebo koupí certifikovaného osiva, vysvětlil.v Česku jsou jedny z nejlépe vybavených laboratoří pro kontrolu pesticidů. Experti ale dodávají, že metodika kontroly je nedostatečná. Látky se totiž kontrolují jednotlivě a nikdo neví, jak působí ve vzájemné kombinaci. Že by někdo snědl vysoce kontaminovanou potravinu a okamžitě se mu udělalo špatně, u nás nejspíš nehrozí. Problém je ale v takzvaném koktejlovém efektu. Pokud bude jídlo obsahovat, řekněme, čtyři druhy pesticidů a žádný z nich nepřekročí maximální povolené množství, je právě vše v pořádku. Ovšem stále je předmětem výzkumů, co by mohla způsobit jejich současná kombinace, řekla Jana Hajšlová z pražské Vysoké školy chemicko-technologické. ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: VILÉM JANOUŠ, RICHARD MOUCHA; Jurečka chce seznámit lidi se sedláky. Na akci dá stát čtyři miliony Ministerstvo zemědělství připravuje projekt Poznej svého farmáře, která má přispět k popularizaci rodinných farem. Z celkových výdajů ministerstva na marketing patří zakázka k menším. V běhu je příprava na tendry za desítky milionů korun. Vánoční marketingová kampaň ministerstva zemědělství České Vánoce spojená se spotřebitelskou soutěží za 32 milionů korun skončila teprve před deseti dny, resort ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) už chystá celou řadu dalších zakázek na podporu českých potravin a zemědělství v řádu jednotek až stovek milionů korun. Jendou z prvních je projekt Poznej svého farmáře, u něhož úřad počítá s výdaji ve výši 3,9 milionů korun bez DPH. Projekt je cílen na opravdu drobné zemědělce, kteří mají rostlinnou a živočišnou výrobu a zároveň vytvářejí i konečnou potravinu. Zveme lidi, aby se přišli na farmu podívat, aby mohli vidět praktický život a výrobu potravin, vysvětluje Jurečka. Vítěz zakázky bude zodpovídat za propagaci a organizaci celkem 13 půldenních akcí na rodinných farmách. Resort počítá, že každá z nich přiláká 300 až 500 lidí. Mohou mluvit přímo s rodinnými příslušníky. Chceme tak přispívat k popularizaci tohoto druhu podnikání a způsobu výroby potravin, dodává Jurečka. Akce navazuje na stejný projekt z loňska, rozsah i rozpočet jsou však více než dvojnásobné. Loni se zúčastnilo celkem pět farem a celkové náklady i s DPH se vyšplhaly na 1,7 milionů korun. Organizaci zajišťovala agentura Felicius a zúčastnila se například farma Čapí letka z Krásné Hory nad Vltavou specializující se na chov českých hnědých a bílých koz a huculských koní, nebo vysočinská rodinná mlékárna Úhořilka. Útraty ministerstva zemědělství na propagaci potravin tím však zdaleka nekončí. Už v únoru by měla být vypsaná dvouletá zakázka na propagaci značky Regionální potravina s rozpočtem 57 milionů korun. A v běhu je i příprava na lukrativní tendr značky Klasa, který tradičně patří mezi vůbec největší marketingové zakázky státu. Resort má na Klasu připraveno pro letošek celkem 150 milionů korun. Dalších 126 milionů zbylo z rozpočtu značky z loňska, podle šéfa tiskového oddělení Radka Melichara však ještě není rozhodnuto, zda se využijí na Klasu, nebo na jiné účely. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: BRZ; Interspar zmizí už do konce března. Albert zrychlil tempo Z původních Intersparů si nové hypermarkety Albert ponechaly například oddělení masa i vlastní pekárny. V provozu zatím zůstávají také přilehlé restaurace, bufety nebo kavárny. Praha Hypermarkety Interspar zmizí z tuzemských měst rychleji, než jejich nový vlastník společnost Ahold provozující síť Albert avizoval. Proměnu chce stihnout už do konce března, zatímco ještě v prosinci hovořil o konci prvního pololetí. Už během září zaniklo 14 supermarketů Spar, nově jsou z nich supermarkety Albert. Z větších prodejen, tedy hypermarketů Interspar, se jako první loni v říjnu proměnil hypermarket Interspar na plzeňské Rokycanské třídě. Další přišly na řadu až letos v lednu, zato jich je hned devět. Změny u zbývající zhruba dvacítky prodejen mají proběhnout do konce března, řekla online deníku Aktuálně.cz mluvčí Aholdu Judita Urbánková. Pekárny i restaurace zůstávají Ve středu 14. ledna se zákazníkům jako hypermarket Albert otevřela bývalá prodejna Interspar v městské části Brno-Cejl. Ve středu 21. ledna pak následoval hypermarket na Hlavní třídě ve Frýdku-Místku, na Brněnské ulici ve Znojmě, v pražských Arkádách na Pankráci a na Třídě Víta Nejedlého v Hradci Králové. Kromě nové tváře jsme zákazníkům představili řadu novinek, jako je změna uspořádání vybraných úseků prodejny nebo sortimentu. Velkou proměnou prošel také úsek ovoce a zeleniny, který je nyní uspořádán ve stylu skutečného tržiště, představuje změny viceprezident pro operační oddělení obchodního řetězce Albert Michal Pavelka. Z původních Intersparů si nové hypermarkety Albert ponechaly například oddělení masa i vlastní pekárny. V provozu zatím zůstávají také přilehlé restaurace, bufety nebo kavárny, které Interspar v některých lokalitách pod svou značkou provozoval. S otevíráním přeměněných prodejen bude Ahold pokračovat i poslední lednovou středu. Pod značkou Albert se v ten den nově otevřou prodejny v Budyšínské ulici v Liberci, v City Parku v Jihlavě, v Litoměřicích v Želetické ulici a na pražském Zličíně. V prvním únorovém týdnu se proměny dočká také Inerspar v Mladé Boleslavi Na Radouči, stejně tak se z Intersparů stanou Alberty v Chebu, Táboře a Novém Jičíně. Snažíme se o co nejplynulejší přechod prodejny ze značky Interspar pod značku Albert s ohledem na to, aby bylo z obou značek zachováno to nejlepší, dodává Michal Pavelka s tím, že přeměna obchodů probíhá více méně za provozu, zavřeno je jen dva dny před otevřením. Po zprovoznění zmíněných prodejen zbude skupině Ahold přeměnit na Alberty ještě 21 z původních 35 hy- 13

14 permarketů Interspar. Jaké další lokality budou následovat, Ahold zatím nesdělil. Každopádně o následujících změnách chce zákazníky informovat se čtrnáctidenním předstihem na svých stránkách. Podle Aholdu jsou zákazníci s přeměnou prodejen spokojeni. Dokládá to průzkumem, který si firma nechala v nově otevřených prodejnách vypracovat. Z jeho výsledků vyplývá, že 98 procent zákazníků hodnotí velmi pozitivně novou podobu oddělení ovoce a zeleniny. Skoro 95 procent nakupujících pak oceňuje zachování původní nabídky masa. Kdo koupí pět obchodů, se ještě neví Ahold převzal tuzemské ztrátové obchody rakouské společnosti Spar loni v srpnu. Zaplatil za ně zhruba 5,2 miliardy korun. Celkové investice do přestavby supermarketů a hypermarketů firma odhadla na 1,35 miliardy korun. Kromě výměny loga, nápisů, grafiky a reklamních materiálů se mění také regály nebo pokladní systémy. Ahold slibuje, že v sortimentu nechá to nejlepší z obou značek. Například dosavadní hypermarkety Interspar, které si pekly vlastní skutečně čerstvé pečivo, jej nechávají v nabídce i nadále. Alespoň prozatím zůstávají v provozu i restaurace, bufety a kavárny, přestože s provozováním stravovacích zařízení nemá Ahold zkušenosti. Firma po určité době plánuje jejich provoz vyhodnotit a rozhodnout se, jestli s nimi bude pokračovat. Celkem jsme převzali 49 prodejen Spar a Interspar, upřesňuje Urbánková. O jeden z nich ale nový majitel v blízké době přijde. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž jako podmínku určil prodej supermarketu Spar v České Lípě. Úřad dále Aholdu nařídil, že se musí zbavit také dvou supermarketů Albert v Táboře a jednoho v Litoměřicích, prodat musí také hypermarket Albert v Třebíči. V těchto městech by totiž posílený řetězec mohl ohrozit konkurenci. Komu Ahold obchody prodá, ale není zatím jasné, firma stále vede jednání s možnými kupci. Ahold nyní provozuje 242 supermarketů Albert, 66 hypermarketů Albert, 23 benzinových pump a 25 hypermarketů Interspar. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: KATEŘINA VOKURKOVÁ; Den fascinace rostlinami 2015 základní informace Evropská organizace rostlinné biologie (European Plant Science Organisation, EPSO) sídlící v Bruselu se rozhodla opět uspořádat, na základě úspěchu v letech 2012 a 2013 akcí se účastnilo 689 organizací z 54 zemí celého světa den věnovaný rostlinám. Pod názvem Den fascinace rostlinami (anglicky Fascination of Plants Day) se bude konat 18. května Účelem této mezinárodní aktivity bude ukázat evropské i světové veřejnosti, že rostliny a jejich výzkum je klíčový pro společnost, zemědělství, životní prostředí a ekonomiku dnes i v budoucnosti. Akce ke Dni fascinace rostlinami proběhnou v týdnu od 14. do 20. května Účast dosud potvrdilo 46 zemí včetně České republiky, jejímž zástupcem v EPSO je RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc (Ústav experimentální botaniky AV ČR), který je zároveň národním koordinátorem akce v České republice. V těchto zemích se uskuteční řada akcí věnovaných rostlinám, jejich výzkumu a jejich zemědělskému i dalšímu využití. Budou určeny pro veřejnost od předškolních dětí až po seniory. Projekty ke Dni fascinace rostlinami již připravují desítky výzkumných institucí, univerzit, botanických zahrad, muzeí či firem. Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Program Dne fascinace rostlinami v České republice je nyní připravován. Bude zveřejněn na stránce plantday12.eu/czech.htm a medializován prostřednictvím tiskových zpráv, osobních kontaktů s médii i jinými způsoby. Ke dni oznámil svoji účast např. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Výzkumný ústav krajiny a okrasného zahradnictví a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Účast dalších organizací je v jednání a předpokládáme, že letošní účast bude vyšší než v roce 2013, kdy se akce účastnilo 30 organizací z ČR. Velice bych uvítal, kdyby se letos této akce účastnili i zemědělci a pomohli nám přesvědčit veřejnost o důležitosti rostlin pro každodenní život každého z nás. RNDR. MGR. TOMAS VANEK, PHD HEAD OF LABORATORY OF PLANT BIOTECHNOLOGIES, OF INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY AS CR, V.V.I. Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 4. února 2015 (zkráceno) Z diskuze ke komoditní problematice vyplývá, že situace na trhu zůstává převážně problematická. Ceny potravinářského obilí a řepky se díky poptávce a obchodování se zahraničím stabilizovaly a mírně rostou. Plochy řepky v celé EU klesly, s očekáváním zhoršení zdravotního stav porostů je v nové sezóně předpoklad zvýšené poptávky a tedy růstu ceny. Na odbyt mléka je vytvářen tlak ze strany obchodních řetězců i z očekávání ukončení režimu mléčných kvót, v tomto směru proto probíhají jednání na úrovní MZe, SZIF, komoditní rady i v rámci odbytových družstev a zpracovatelů. Cena jatečních prasat je trvale kritická, což způsobuje tlak dovozů za podnákladové ceny, sektoru hrozí i přes zvýšenou pomoc z národních podpor, další reálný razantní propad stavů a produkce. Sklizeň cukrovky s celkem 600 tis. t cukru je na rekordní úrovni, odvětví je ale v problémech díky propadu realizačních cen, výraznou pomocí se tak ukazuje zařazení cukrovky do citlivých komodit. Květinářství a školkařství se potýká díky produkci v EU s přetlakem výpěstků, o to více se snaží prosazovat tuzemskou produkci pod značkou Česká květina. Vinohradnictví a výroba vína je poškozeno propadem produkce hroznů o 37 % a dále nekontrolovatelnými dovozy ze zahraničí, která ničí místní výrobce. Konzumní brambory jsou na cca polovině běžných výkupních cen a pod tlakem nekvalitních francouzských dovozů, což snižuje s množícími se úvahami o dalším snížení pěstebních ploch zájem o sadbové brambory. ZDROJ: AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY; ING. JIŘÍ FELČÁREK 14

15 Potraviny na pranýři (únor) Pinot Grigio, Rulandské šedé, víno bez CHOP bílé polosuché, z. p. Itálie V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: VINOP a.s., Polešovice 446 Distributor: BM VINI s.r.o., Podolská 103/126, Praha 4 Podolí Země původu: Italia Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Ngoc Ky Pham, Řečany nad Labem (1. Máje 70, Řečany nad Labem) DORNFENDER 2013, polosuché, červené víno bez chzo a chop, z. p. Rakousko, Chuť a vůně vína byly po nežádoucích těkavých látkách a po oxidáze. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Herůfek Svatopluk, Zaječí , Dlážděná 382 Země původu: Austria Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Biřička 2001 s.r.o.; Hradec Králové (Brněnská 87/80, Hradec Králové) Sylvani, víno bílé, víno bez CHOP, polosuché, alk. 10,5% obj. Ve víně byla zjištěna přítomnost maltózy. Maltóza je disacharid, který vzniká štěpením škrobu. Její přítomnost ve víně je důsledkem použití nepovolených enologických (vinařských) postupů. Obal: KEG sud Výrobce: plněno v: BM VINI s.r.o. Polešovice 446 Distributor: BM VINI s.r.o. Podolská 103/126, Praha 4 Podolí, Země původu: Italia Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Jiří Kořenek; Vsetín (Smetanova 1484, Vsetín) Výrobce: Vyrobeno a plněno: Logodaj Winery, Blagoevgrad-Bulharsko Dovozce: Prodejce: PeMaP s.r.o. Distributor: Centrální sklad SPAR Země původu: Bulgaria Země výroby: Bulgaria Místo kontroly: AHOLD Czech Republic, a.s.; Brno (Tkalcovská 869/1, Brno) Pavla víno bez CHOP bílé polosladké, směs vín z EU Chuť a vůně výrobku byly netypické pro víno vyrobené z hroznů révy vinné. Bylo v nich patrné broskvové aroma. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: BM VINI s.r.o., Polešovice 446 Země původu: European Union Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Ngoc Ky Pham; Řečany nad Labem (1. Máje 70, Řečany nad Labem) Medvěd růžový, ROSE, Bulgarian wine, alk. 11% obj. Ve víně byl zjištěn nepovolený přídavek syntetického glycerolu. Přídavek syntetického glycerolu do vína není povolen. Šarže: L2242/22214 Obal: sklo, zátka, termokapsle Množství výrobku v balení: 0,75 l Veltlínské zelené; víno bílé; suché; alk. 10,5% obj. Víno bylo falšováno přídavkem 73 % vody a nadlimitním množstvím ethanolu z přidaného cukru. V chuti a vůni byla patrná oxidáza. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku nedoložila původ výrobku. Na etiketě bylo uvedeno: Plněno v: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Šarže: SARZE 421X Obal: lahev sklo, zátka, záklopka Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany Země původu: Slovakia 15

16 Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Thi Lan Bach; Vilémov 2, Vilémov Země výroby: Czech Republic Místo kontroly: Thi Lan Bach Vilémov 2, Vilémov Místo kontroly: Thi Lan Bach; Vilémov 2, Vilémov Rulandské šedé; víno bílé; suché; alk. 11% obj. Víno bylo falšováno přídavkem 76 % vody a nadlimitním množstvím ethanolu z přidaného cukru. V chuti a vůni byla patrná silná oxidáza, v chuti navíc myšina. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku nedoložila původ výrobku. Na etiketě bylo uvedeno: Plněno v: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Šarže: SARZE N-62X Obal: lahev sklo, zátka, záklopka Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Země původu: Slovakia Zweigeltrebe; víno červené; suché; alk. 10,5% obj. Víno bylo falšováno nadlimitním množstvím ethanolu z přidaného cukru. V chuti a vůni byla patrná oxidáza. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku nedoložila původ výrobku. Na etiketě bylo uvedeno: Plněno v: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Šarže: SARZE 195X Obal: lahev sklo, zátka, záklopka Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: Zlatý hrozen, spol. s r.o., Nádražní, Dubňany , Czech Republic Země původu: Hungary Země výroby: Czech Republic Potraviny na pranýři hlásí tři miliony návštěv Možnost zkontrolovat si nepoctivé výrobce či prodejce na webu Potraviny na pranýři láká čím dál více. Od jeho spuštění v červenci 2012 hlásí webové stránky, na které Státní zemědělská a potravinářská inspekce umisťuje výsledky svých kontrol, již tři miliony návštěv. Dalších téměř 50 tisíc lidí si stáhlo mobilní aplikaci. Tyto údaje považuje inspekce za mimořádný úspěch nejen v rámci České republiky. SZPI tak prostřednictvím webu zveřejnila informace o více než dvou tisících šaržích nebezpečných, falšovaných a nejakostních potravin, které úřední kontrolou zjistila na českém trhu, uvedl mluvčí instituce Pavel Kopřiva. Letos se navíc projekt rozšířil o výsledky kontrol v provozovnách společného stravování, neboť tuto pravomoc inspekce od letoška získala také. Pro přehlednost proto nově návštěvníci u každé položky naleznou jednu z ikon: cukrárna, čerpací stanice, internetový obchod, maloobchod, mobilní stánek s občerstvením, pivnice-bar-herna, přeprava, restaurace, rychlé občerstvení, velkoobchod, vinárna-vinotéka nebo výroba, podotkl Kopřiva. Web byl spuštěn s cílem zlepšit situaci spotřebitele na trhu s potravinami. Vzorky potravin jsou řazeny do tří kategorií podle míry závažnosti nevyhovění legislativním požadavkům nejakostní, falšované a nebezpečné. Velký zájem vzbudil web již od začátku, neboť za prvních 24 hodin provozu inspekce zaznamenala přes 200 tisíc unikátních návštěvníků, kteří si zobrazili téměř čtyři miliony stránek. Projekt také třikrát po sobě zvítězil v anketě Křišťálová lupa v kategorii Veřejně prospěšná služba. Aplikace pro telefony pak loni získala ocenění Mobilní aplikace roku v kategorii Aplikace pro lepší svět. ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: DUK;

17 Ekologické zemědělství v EU a ve světě Japonsko 2 % Ostatní 9 % Kanada 4 % Rakousko 19 % Švédsko 15,7 % Estonsko 14 % Česká republika 13 % Lotyšsko 10 % 5 zení s nejvyšším zastoupením ekologického zemědělství EU 41 % Olivy 31 % Citrusové plody 2 % Ořechy 13 % Ostatní ovoce 21 % Vinná réva 17 % Jiné trvalé plodiny 16 % Nejčastější trvalé plodiny pěstované ekologicky (Procentuální podíl z celkové rozlohy pro danou plodinu v EU). Zdroj: eu/agriculture/organic/images/infographics/ organic-farming_cs.pdf USA 44 % Hodnota celosvětové ekologické produkce v maloobchodních cenách v roce Zdroj: images/infographics/organic-farminginfographic2_cs.pdf V EU bylo v roce 2011 obhospodařováno 9,6 milionu ha půdy ekologicky, v roce 2002 to bylo 5,6 mil. ha, ročně se plocha zvětšuje o půl milionu hektarů a činí 5,4 %. V absolutním vyjádření byla v roce 2011 ekologicky obdělávána největší rozloha půdy v těchto zemích: Španělsko (1,8 mil. ha), Itálie (1,1 mil. ha), Německo (1,0 mil. ha), Francie (0,97 mil. ha) a Anglie (0,63 mil. ha). V roce 2012 bylo na světě obhospodařováno 37,5 milionu hektarů zemědělské půdy ekologicky. Téměř 30 % této rozlohy pak obhospodařuje zemědělských podniků v Evropě. 17

18 Zahraniční obchod s vínem České republiky v roce 2014 V roce 2014 pokračoval pokles v objemu dováženého vína, alespoň podle oficiální statistiky. Zlom nastal v roce 2011, kdy kulminoval trvalý růst objemu dováženého vína zavedený vstupem ČR do EU. Původně se zdálo, že důvodem zlomu mohla být množstvím poměrně dobrá tuzemská sklizeň hroznů v roce 2011, ale podprůměrná sklizeň roku 2012 a mírně pokračující pokles dovozu vína i během roku 2013 a 2014 při stagnující spotřebě poukazuje spíše na to, že ne veškeré dovážené víno je zachyceno v celních datech, které pak přebírá ČSÚ. Za období od vstupu ČR do EU tuzemská produkce značně kolísá a vývoj nelze předpovídat. To pak ovlivňuje celkovou nabídku vína na trhu, kde předpoklad spolehlivosti vývoje je rovněž ještě poměrně nízký, ale již je patrný trend, kdy množství vína na trhu kulminovalo v letech 2008 a 2009, od té doby se nabídka snižuje. Naopak dlouhodobý vývoj spotřeby vína vykazuje velmi spolehlivý trend, kde lze meziročně očekávat minimální odychylky, stejně jako u vývozu (u obou korelační koeficient přesahuje hodnotu 0,9). Spotřeba vína i vývoz se trvale zvyšují, v případě spotřeby dochází v poslední době již spíše ke stabilizaci. Nejvyšší nabídka vína byla v letech 2008 a 2009, kdy byla i nejnižší cena tuzemských hroznů. To byl i nejvyšší převis nabídky nad spotřebou, což logicky muselo být kompenzováno v následujících letech opačným stavem. V letech 2010 a 2011, kdy začala spotřeba vína mírně převyšovat jeho nabídku, jsme předpokládali snižování větších skladových zásob v ČR. Ale bilance za rok 2012 už začala upozorňovat, že něco není v pořádku a bilance za rok 2013 již bije do očí někde v evidenci je chyba! V letech 2010 až 2013 byla výrazně vyšší spotřeba vína než jeho nabídka na trhu. Samozřejmě to lze vysvětlit snižováním skladových zásob vína, ale za tu dobu by muselo dojít o snížení 1,5x průměrného objemu roční sklizně, což je nereálné. Navíc vykazovaný dovoz od roku 2012 klesá a vývoz se trvale zvyšuje. Rozdíl mezi nabídkou a spotřebou jen za rok 2013 již znamenal podle statistiky nedostatek vína na trhu ve výši výpadku sklizně jednoho ročníku, a to je už naprosto nereálné, i když se přihlédne ke všem možným chybám ve výpočtech a vývoji trendů. Nejinak tomu bylo v roce Z výše uvedené situace vyplývá, že od roku 2011 narůstá neevidovaný dovoz vína, který se pro svoji úspěšnost každoročně zvyšuje a v letech 2012 až 2014 se může pohybovat mezi 30 až 85 % tuzemské roční sklizně. Pozitivní je nárůst exportu vína z ČR. V roce 2005 to byl objem ve výši 5 % tuzemské produkce, v roce 2006 již 10 %, v roce 2007 dokonce 25 %, v letech 2008 a %, v roce 2010 s nízkou sklizní 40 % a v roce 2011 dokonce 65 %. V roce 2012 došlo k poklesu na 31 % a v roce 2013 se téměř vrátil export na hladinu z roku 2011, opět na více než polovinu tuzemské produkce. V roce 2014 pak dosáhl asi 1/3 vyprodukovaného vína v ČR. Tyto výsledky jsou ovlivněny samozřejmě nejenom exportovaným množstvím tuzemského vína a sklizní, ale určitě zde působí i faktor čilého obchodu s vínem, kdy naprostá většina exportovaného vína nepochází z ČR. Což ale na konečnou bilanci vína na našem území nemá vliv. Stejně tak uvedená procenta kolísají i s výší tuzemské sklizně. Samotná čísla by nás mohla hřát na srdci, jak se v exportu zlepšujeme. Určitě by nám závidělo Rakousko nebo Německo, kdyby se jednalo o naše víno. Ale je jasné, že tomu tak není. Samotné obchodování s vínem, tedy nákup a další prodej, včetně sudového, trestný není. Je však otázkou, proč jsme se stali uzlem obchodu zvláště se sudovým vínem, když nemáme ani námořní přístav a 90 % těchto obchodů probíhá mezi ČR a SR, kde si vzájemně vyměňujeme přibližně stejné množství sudového vína. Většinou se při r 2 = 0,9001 sudové víno lahvové víno ostatní Obr. 1: Dovoz sudového a lahvového vína Rok Dovoz Vývoz Rozdíl Tab. 1: Vývoj obchodní bilance s vínem v ČR byl v posledních letech následující (v milionech Kč) 18

19 Chile 3 % Bulharsko 2 % JAR 2 % ostatní 6 % Moldavsko 4 % Německo 5 % Francie 6 % Itálie 22 % Slovensko 8 % Itálie Španělsko Slovensko Maďarsko Rakousko Chile Francie Makedonie Německo 200 Španělsko 30 % Maďarsko 12 % Obr. 2: Dovoz vína celkem do ČR podle států Obr. 3: Vývoj dovozu vína do ČR dle států v letech takových obchodních vztazích obecně něco pere. Při podrobném sledování dovozu sudového a lahvového vína (obr. 1) zjistíme, že trend je jednoznačný. Trvalý a z počátku dynamický nárůst dovozu lahvového vína, až do roku 2011, pak nastal pokles. V roce 2014 bylo dovezeno jen o málo více lahvového vína než v roce Dovoz sudového vína z dlouhodobého hlediska rostl do roku 2008, pak se snížil, ale s výkyvy. V letech 2010 a 2011 došlo k vyrovnání podílu dovozu lahvového a sudového vína, od té doby převažoval podíl lahvového, v roce 2014 bylo dovezeno zase více sudového vína. Záporné saldo zahraničního obchodu ČR tedy již počtvrté přesáhlo 3 miliardy Kč, i když se v roce 2014 snížilo o 128 milionů Kč. Stejně jako objem i hodnota vyvezeného vína v posledních deseti letech trvale narůstá (s výjimkou let 2009 a 2014). Finanční hodnota ročně spotřebovaného vína na našem trhu (spolu s tuzemskou produkcí a s přidanou hodnotou u dovezeného sudového vína) se pak pohybuje přibližně kolem 6 miliard Kč. Nejvíce finančních prostředků za dovezené víno tentokráte jako většinou skončilo v Itálii (870 mil. Kč), pak následuje Francie (729 mil. Kč) a Španělsko (615 mil. Kč). Přitom z Francie se dovezlo asi 26 % objemu vína v porovnání s Itálií. Na čtvrtém místě je překvapivě Německo (370 mil. Kč), následované Maďarskem (317 mil. Kč) a Slovenskem (240 mil. Kč). Přibližně 88 % objemu do ČR dovezeného vína bylo dodáno z členských zemí EU a ve finančním vyjádření to činilo 85 % celkem uhrazené částky. Z nečlenských zemí jde především o Moldavsko, Chile a JAR (obr. 2). Podíl jednotlivých států na objemu celkem dovezeného vína je následující: Vývoj objemu dovozu z jednotlivých států se v posledních letech příliš nemění; až na Itálii, odkud od roku 2012 objem dovozu klesl na méně než polovinu a na Španělsko, z kterého jsme v roce 2014 dovezli meziročně o 56 % více vína. Ze Španělska jsme poprvé od vstupu do EU dovezli největší množství vína. Větší pokles nastal již v minulých letech u Rakouska a v posledních 4 letech poklesl i dovoz z Maďarska, za to nastoupila Makedonie, ale v roce 2014 již s nevýznamným množstvím vína. Naopak pomalý, ale trvalý meziroční nárůst, s výjimkou roku 2014, vykazuje Francie (obr. 3). Státy, ze kterých dovážíme v posledních deseti letech víno, můžeme podle objemu dovozu rozdělit do 2 skupin: 1. skupina Itálie a Španělsko. Dovážíme z nich většinu vína a je to současně objem přesahující naší produkci. 2. skupina Maďarsko, Slovensko, Francie, Německo a Chile k nám exportuje přibližně 1/3 našeho dovozu vína. Trvalý nárůst vykazuje Francie a Německo. Dovozy z Chile vrcholily v roce 2007, nyní se opět zvýšily. 3. skupina ostatní státy světa. Ze zbytku světa dovážíme v poslední době asi 1/5 objemu vína. Sudového vína bylo dovezeno 693 tis. hl za 998 mil. Kč, tedy při průměrné ceně 14,40 Kč/l. Podíl jednotlivých států můžeme pozorovat na obrázku 4. Nejlevnější dovozy ve větším objemu byly realizovány ze Španělska (průměrně za 10,60 Kč/l), Makedonie (15,40 Kč/l) a JAR (15,80). Z členských zemí EU pochází 86 % dovezeného sudového vína v hodnotě podílející se na celkové částce 84 % a při průměrné ceně 13,90 Kč/l. Lahvového vína bylo dovezeno potřetí za sebou od vstupu do EU méně než v roce předcházejícím, a sice o 13 %. V objemu jsme se tak dostali na stav před rokem Snížila se i jeho hod- Makedonie 2 % JAR 3 % Španělsko 38 % Chile 3 % Moldavsko 3 % Slovinsko 2 % ostatní 4 % Itálie 26 % Slovensko 7 % Maďarsko 12 % Obr. 4: Dovoz sudového vína do ČR v roce 2014 podle států Moldavsko 5 % Itálie 17 % Německo 10 % Slovensko 11 % Maďarsko 11 % Bulharsko 3 % Chile 3 % ostatní 6 % Španělsko 23 % Francie 11 % Obr. 5: Dovoz lahvového vína do ČR v roce 2014 podle států 19

20 Cena v Kč/l Chile nota o 9 % na 2,532 miliardy Kč. Z uvedené finanční hodnoty putovalo nejvíce prostředků do Francie (532 mil. Kč) a na Francie Německo Španělsko Obr. 6: Vývoj průměrných cen dováženého lahvového vína v letech 2007 až 2014 Cena v Kč/l y = 20,949x 0,6427 r 2 = 0,937 Itálie Španělsko Slovensko Maďarsko Rakousko sudové víno lahvové víno Obr. 8: Vývoj vývozu vína z ČR v posledních letech Obr. 7: Vývoj průměrných cen dováženého sudového vína v letech 2007 až Itálie Maďarsko 2014 r 2 = 0,9286 druhém místě byla Itálie (502 mil. Kč). Francie nám tak dodávala lahvové víno při průměrné ceně 84 Kč/l, Itálie za 48 Kč/l a Španělsko v ceně 23 Kč/l. Dodávka lahvového vína (balení do 2 l) ze Španělska a Itálie tvořila 40 % objemu dováženého lahvového vína, na nečlenské státy EU zbývá 12 %. Složení dovozního koláče uvádí obr. 5. Průměrné ceny dováženého lahvového a sudového vína podle jednotlivých států můžeme pozorovat na následujících obrázcích 6 a 7, z čehož si lze vyvodit i závěry o pravděpodobné kvalitě těchto vín. Během let 2007 až 2010 došlo u všech exportérů k poklesu ceny dovážených lahvových vín, i když každý stát se drží v cenové kategorii, do níž byl zařazen. Jedinou výjimkou je Německo, kde cena trvale roste. Od roku 2011 cena roste u všech vývozců. Víno z Německa jede zvyšuje se cena i dovážené množství, a přitom vyšší cenu má jenom víno z Chile a z Francie. V posledních letech se stále zvyšuje i cena vína z Chile a Itálie, zatímco v případě Maďarska poslední dva roky klesá a francouzské a španělské víno snížilo svoji hodnotu v roce Průměrnou hodnotu jedné láhve francouzského vína lze vyvážit 1,2 láhve vína chilského nebo 1,6 láhve německého a 1 ¾ italského vína či 3,5 láhvemi vína maďarského a španělského. Rovněž u dováženého sudového vína ceny v letech 2007 až 2010 klesaly a snižovalo se i cenové roí mezi jednotlivými státy (z 10,50 až 15,30 Kč/l na 8,90 až 13,20 Kč/l). Ale od roku 2011 začaly růst, nejvíce u maďarského vína. Svého vrcholu dosáhly v roce 2013, v roce 2014 poklesly. V roce 2012 byla průměrná cena víceméně jednotná (rozptyl 1,40 Kč/l). V roce 2013 se ceny zvýšily na nejvyšší ve sledovaném období (mimo Španělska a Slovenska) a zvýšily se i rozdíly mezi státy (rozptyl 4,40 Kč/l). V roce 2014 slovenské víno ještě mírně zdražilo, ačkoliv ostatní vína zlevnila. Cenový rozptyl mezi státy (Maďarsko- -Španělsko) již dosáhl 7,40 Kč/l. Moštových hroznů bylo v roce 2014 dovezeno 9,0 tis. tun za 151 mil. Kč (tj. o 3 % méně než před rokem a odpovídá to přibližně 63 tis. hl vína). Průměrná cena činila 16,80 Kč/kg. Hrozny dodaly téměř z poloviny Slovensko, z více než ¼ Maďarsko a z 1/10 Itálie. Česko vyvezlo 0,9 tis. tun hroznů za 13 mil. Kč, prakticky vše na Slovensko. Zde je zajímavé zdůraznit, že podle slovenské situační zprávy ministerstva zemědělství (2014) se od roku 2010 nevyvezly žádné moštové hrozny, zatímco dle údajů ČSÚ (GŘC) je pravidelně dovážíme. 20

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin odborná konference Pesticidy v zemědělství snižování spotřeby, prokazování nelegálních aplikací, falzifikace 5. února 2015 Brno 1 (Ne)

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativní rámec Od 1. 1. 2014

Více

Informace k přímým platbám (PP)

Informace k přímým platbám (PP) Informace k přímým platbám (PP) 2015-2016 Opatření PP v rámci Jednotné žádosti Jednotná platba na plochu (SAPS) Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství Novinky v Cross Compliance a přímých platbách Ministerstvo zemědělství Jednotná žádost 2016 Opatření Počet žádostí Rok 2015 Rok 2016 Výměra Počet žádostí Výměra SAPS 29 031 3 542 548,31 29 649 3 542 354,71

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 2015 sazby Kč/ha: SAPS 3 543 Greening 1 943 Mladý zemědělec 885 2

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek

Legislativa Přehled legislativních novinek Legislativa Přehled legislativních novinek 01.03. 2010 31.03.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Nově přijaté předpisy

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016... 4 1.3. ZDROJE INFORMACÍ... 5 1.4. SLOVNÍČEK POJMŮ... 5 1.5. STRUČNÁ INFORMACE O KONTROLE PODMÍNĚNOSTI V

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Moravský Krumlov vydává dne 19. ledna 2004 na základě ust. 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice S ohledem na činnost firmy podávám(e) 1) : Jednotné podací místo: Ústřední

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Česká legislativa Zákony Schvaluje parlament ČR Obecné teze, záměry Vyhlášky Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Harmonizace českých národních předpisů s

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek 01.10.2010 31.10.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Projednávané zákony Přehled

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrolované požadavky platné pro rok 2009 Schváleno dne 13.11.2008 MZe 2008 č.j. 40854/2008:180 00 oblastí pro účely Kontroly podmíněnosti Oblasti kontrolované

Více

2 Postup vyhodnocení zpráv o kontrole

2 Postup vyhodnocení zpráv o kontrole Částka 25 Sbírka zákonů č. 83 / 2009 Strana 975 83 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. března 2009 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016 Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR Změny podmínek Kontroly podmíněnosti Legislativní úpravy DZES 6 doplnění seznamu dusík vázajících plodin, DZES

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice.

Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice. Funkčnost systému řízení bezpečnosti potravin v sektoru veřejného stravování v České republice. Odborný seminář Aktuálne problémy systémov riadenia bezpečnosti potravín Nitra Ing. Jindřich Pokora Státní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Městské služby Písek s.r.o V Písku dne 22.1.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.3. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Provozní řád tržnice Bakaláře NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. Provozní řád tržnice

Více

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Ing. Petr Havelka náměstek pro sekci technické ochrany ŽP ředitel odboru odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Obsah prezentace Legislativa

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: 112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým

Více

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných Registrace a ohlašov ování kompostu a digestátu tu využitelných na zemědělsk lské půdě Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Náměšť n Oslavou, 20.9.2012

Více

Malovinaři z pohledu MZE

Malovinaři z pohledu MZE Malovinaři z pohledu MZE Pro malovinaře platí Zemědělský zákon a to následovně: 1. Malovinař, který neprodává, nemá žádné povinnosti. - cl 4 1 2. Malovinař, který prodává část své produkce mimo vlastní

Více

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby,

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Začínám zemědělskou činnost aneb zemědělství šetrně a kvalitně Začínáme

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru Jednotné podací místo: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor osiv a sadby registrace firem Za opravnou 4 150 06 Praha 5 - Motol JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola Ing. Palová Bronislava 22. Kolo příjmu žádostí 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY O b s a h str. předseda vlády 1 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 2 ministr dopravy 3 4 ministryně

Více

Základní systémy hodnocení v Evropě

Základní systémy hodnocení v Evropě Základní systémy hodnocení v Evropě Vinařské zóny v Evropě: - zóna A (Německo, Lucembursko, Čechy) - zóna B (Bádensko, Elsasko, Morava, Rakousko,Švýcarsko) - zóna C 1, C 2, C 3 Francie, Španělsko, Portugalsko,

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více