VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ"

Transkript

1 VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy. 1. Raněný válečník znovu vyrazil zoufalý výkřik. 2. Historie písma sahá až do 4. tisíciletí př. n. l. 3. Kéž bychom už konečně ukončili všechny spory! 4. Na závěr společného jednání podepsaly obě zúčastněné strany několik významných dohod. 5. Chlapci učili naši Hanku pouštět draka. 6. Schyluje se myslím k velké bouři. 7. Zebe ho i přes dvoje teplé ponožky. 8. V tomto případě nesejde na ceně. 9. Po třech dnech vydatného deště se konečně rozjasnilo. 10. Náš Jiří se ve škole zastal pouze svého přítele. 11. Jeho ctižádost neznala mezí. 12. Kočka se spokojeně choulila v matčině náručí. 13. Stalo se, že ještě v květnu napadl sníh. 14. Zmocnil se však celého pokladu. 15. Statečný člověk se nevzdává nepříteli. 16. Blahopřeji ti k tvým osmnáctým narozeninám. 17. Důvěřuj mi prosím. 18. Jan často přezírá své mladší spolužáky. 19. Tato kapitola zahrnuje všechny důležité body. 20. Ta kniha tě opravdu baví? 21. Pokoj v přízemí voněl čerstvě uvařenou kávou. 22. Řídím se ovšem tvými radami. 23. Dívka se tvářila velmi překvapeně. 24. Museli jsme ustoupit od svých požadavků. 25. Zvykl bych si i na městský život. 26. Nestojím vůbec o vaše rady. 27. Soud bohužel trval na svém rozhodnutí. 28. Záleží především na tom, jak se budete snažit. 29. Skrýval se prý před pronásledovateli. 30. Souhlasíme s vaším návrhem. 31. Dobře že uložil peníze ve spořitelně. 32. Doprovázel řeč gesty. 33. Takže se o ní dověděl pravdu. 34. Eva poděkovala bratrovi za to, že jí pomohl. 35. Jiří beztak nebere svou práci vážně. 36. Kritika zhodnotila jeho knihu jako úspěch. 37. Okno vede do ulice. 2 U následujících sloves zjistěte, jaký mohou mít význam. Užijte jich ve větách a sledujte, zda se se změnou významu mění jejich valence: 131

2 bolet, brát, dostat, mluvit, pít, počítat, pracovat, přibrat, sebrat, spát, ujít, uvažovat, užít, věřit, vést, volat, vybrat, vyjít 3 Vysvětlete, proč jsou některé z následujících vět gramaticky nesprávné, a upravte je, aby správné byly: 1. Setmělo se. 2. Včera mě bolelo. 3. Maminka vařila. 4. Strčil do kapsy. 5. Strčil do kamaráda. 6. K. Čapek napsal. 7. Neopisuj. 8. Opiš. 9. Potkal jsem na nádraží. 10. Potkali jsme se na nádraží. 11. Daroval mamince. 12. Daroval knihu. 13. Navštívil mě. 14. Bratr navštívil na chatě. 15. Vystoupil. 16. Ty vypadáš! 17. Mrzí mě. 18. Lékař doporučil mamince. 19. Petra trápilo. 20. Často se stává. 21. Řekni Petrovi. 22. Zbledl. 23. Brankář si počínal. 24. Jak se cítíš? 25. Cítím se. 26. Dnes se nějak necítím. S Y N T A K T I C K É V Z T A H Y 4 V následujících celcích najděte syntaktické vztahy subordinace, koordinace a apozice. Jak je vyjádřen akt predikace? 1. Seděl u stolu sám, bez přátel. 2. Večer se po obloze honily zlověstné mraky. 3. Do zítřka by se počasí mohlo zlepšit. 4. Pro poznání Země je nesmírně důležité poznávání okolních světů, hvězd a galaxií. 5. Rychle se setmělo. 6. Sokol hubí zejména ptáky slabé, churavé a přestárlé. 7. Odpoledne napsal ještě jeden dopis. 8. Opálená pleť je dosud považována za symbol zdraví a krásy. 9. Chlapeček za sklem se nadšeně šklebil. 10. Mám hlad. 11. Žil údajně samotářsky a podivínsky. 12. V Růženčině tónu jako by zazněla jakási uštěpačná struna. 13. Váš plán zřejmě nepředpokládá cestu vlakem. 14. Kostra žraloka není z kostí, nýbrž z chrupavek. 15. Podařilo se jim uskutečnit svůj životní sen. 16. Při těžkém průběhu onemocnění budeme podávat antibiotika a vlažnou či úplně chladnou stravu. 17. Byl chtivý peněz a moci. 18. Tobě se tato metoda osvědčila? 19. Potkal jsem kamaráda z dětství. 20. Lékař doporučil otci klid a pobyt na lůžku. 21. Ztratil jak čepici, tak šálu. 22. S podivem hleděla hned na dívku, hned na hocha. 23. Nepřišla včera, ale dnes

3 Kdo se bojí, nesmí do lesa. 25. Nebe se sice pokrylo mraky, ale louka voněla mateřídouškou a zářila pestrými barvami květin. 26. Není týdne, aby se v městečku něco nedělo. 27. Je to jen co by kamenem dohodil. 28. Není bez zajímavosti, že návrhy větrných mlýnů se zabýval kdysi i slavný Leonardo da Vinci. 29. Středem společnosti byl Petronius, arbiter elegantiarum, člověk udávající tón v literatuře i v módě. 30. Sovy jsou tichému letu za soumraku přizpůsobeny měkkým peřím a velkýma očima. 31. První pomoc musí být rychlá, správně poskytnutá a bezvadně provedená. 32. V tomto ohledu existuje u nás poměrně rozsáhlá škála pokrmů, ať už mražených, sušených či v prášku nebo předvařených. 33. Je nezbytné převézt pacienta do nemocnice. 34. Jednej pružně, ale ne ukvapeně. 35. Ve světě se nepřestalo počítat s větrnými elektrárnami. 36. V návodu bylo uvedeno, že přístroj je třeba chránit před vlhkem. 37. Číst ho unavovalo, spát už asi také nemohl. 38. Zdálo se mi, že ve sluchátku něco podivně cvaklo. 39. Jednej rychle, ale ne ukvapeně. 40. Není dne, aby nedošlo k dalším změnám. Řekl mi, že máme přijít zítra a že máme přinést všechny dokumenty. 41. Byl mrzutý, dokonce hrubý. 42. Cesta vpravo byla rozježděná a plná výmolů a kamení. 43. Jana bojovala sama se sebou těžký boj. 44. Nestyď se říci pravdu. 45. Zbývalo nám jediné východisko, a to požádat ho, aby k nám přišel. 5 Doplňte elipsy ve větách s koordinací, a tím věty opravte: 1. Není možné a ani nechceme přijmout takový názor. 2. Český jazyk a literatura. 3. Milujeme a sloužíme svému poslání. 4. Uvnitř i mimo dům ho napadaly úděsné myšlenky. 5. Před i po zápase pil pivo. 6. Nastupovat a vystupovat za jízdy je zakázáno. 7. Změny lze provádět ve spolupráci a se souhlasem příslušných orgánů. 8. Setkal se s ní před i po činu. 9. Nevíme-li, kdo a koho zve, nemůžeme odpovědět. 10. Řekni mi, kdy a komu se to stalo. 11. To se někdy a někde stává. 12. Žádám o přidělení lepšího bytu, protože mám revma a čtyři děti. 13. Před domem ležel pes a slovník. 133

4 A D O R D I N A Č N Í S K U P I N A 6 Vyhledejte přístavky vyjádřené nevětně i větně. Uveďte, čím se apoziční vztah blíží subordinaci a které rysy má společné s koordinací. 1. V roce 1786 vznikla na Koňském trhu v Praze proslulá Bouda, první česká divadelní scéna. 2. Česká akademie věd, naše vrcholná vědecká instituce; sdružuje ve svých řadách nejvýznamnější české badatele. 3. Čapek, novinář, dramatik, romanopisec a překladatel, ale především humanista, pocházel z Malých Svatoňovic. 4. Chtěla bych vám vyprávět něco o svých rodičích, hlavně o tatínkovi. 5. Vedle všech kladů má vítr jednu nepěknou vlastnost, a to nestálost. 6. Obrazovka přinesla nový druh umění: hraný televizní seriál. 7. Jednotlivé důležité etapy výzkumu vesmíru první družice, člověk na palubě vesmírné lodi, let na Měsíc následovaly za sebou velmi rychle. 8. Po celém Bulharsku jsou na jídelníčku nadívané vinné nebo kapustové listy, musaka, tedy mleté maso zapečené s brambory, zeleninou a vejci, a různé dušené pokrmy. 9. Ve Skandinávii se rozvíjely nejen typické severské sporty, jako bruslení, lyžování a hokej, ale i lehká atletika a míčové hry. 10. Holdovala zdravému sportu: lyžovala, 11. Eliška Junková, svého času nejpopulárnější sportovkyně, je v automobilovém světě dodnes pojmem. 12. Někteří herci, hlavně nejmladší členové souboru, jako by v závěru představení ztráceli vnitřní jistotu. 13. Muzeum oravské dědiny, skanzen se čtyřiceti objekty lidové architektury, se nachází v Zuberci pod masívy Západních Tater. 14. Zákeřná nemoc mozkový nádor předčasně přervala jeho umělecký rozlet. 15. Nejcharakterističtějším rysem bulharské kuchyně jsou různé druhy koření, jako saturejka, paprika, máta, muškát, kmín, pepř a bobkový list. 16. Severoitalské San Pellegrino, malebné lázeňské městečko v Dolomitech, proslulé svou minerální vodou, se stalo v září 1986 dějištěm motocyklové olympiády. 17. Mladý sloní samec pokračuje v díle zkázy ulamuje větve akácie. 18. Měla nepříjemnou vlastnost: že nikoho nenechala domluvit. 19. Nejlepší půda v Keni se přidělovala bílým osadníkům, což je problém, který zde přežívá dodnes. 20. Všechno začalo znovu, papírování, snění a přesvědčování. 21. Na hradě Karlštejně, kam neměly přístup ženy, se jedné noci objevily 134

5 hned dvě: císařovna a neteř purkrabího Alena. 22. Na hradě Karlštejně, kam neměly přístup ženy, se jedné noci objevily hned dvě: císařovna a Alena, neteř purkrabího. 23. Johann Wolfgang Goethe, německý básník a myslitel, jeden z největších tvůrců světové literatury, byl vrstevníkem generace prvních příslušníků našeho národního obrození. 24. Hlavním Goethovým dílem je Faust, rozsáhlá dramatická báseň, kterou psal téměř šedesát let. 25. Procházka po pobřeží byla příjemná, protože vrcholil květen, měsíc slunného počasí a vlahého vánku, nejlepší měsíc v Japonsku. 26. Nejprve byla písemná, potom ústní zkouška a nakonec to nejhorší, totiž čekání na výsledek. 27. Jean-Claude Simon, absolvent slavné Polytechniky, pařížské vojenské školy, dnes přednáší na univerzitě. 28. V sedmdesátých letech se na společném projektu dohodly čtyři skandinávské země: Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko. 29. Hrdě vám tento muž ukazuje své kačenky a vláčky, motýlky a koníky, závodní autíčka, letadla a pistolky dětské sny zhotovené ze dřeva. 30. Typické vlastnosti těchto modelů, trvanlivost, přesnost, estetický vzhled a bezpečnost, mají svůj původ v péči, která je věnována jejich vývoji, přípravě výroby i výrobě samé. 7 Najděte v následujících větách přístavky, určete jejich druhy, doplňte interpunkci: 1. Profesor Václav Klaus známý český politik a vědecký pracovník vydal mnoho významných odborných děl. 2. Můj bratr vyniká chvályhodnou vlastností smyslem pro pořádek a přesnost. 3. Na Šelmberku bude zřízen památník Augusta Sedláčka historiografa českých hradů rodáka vožického. 4. Foukal ostrý vítr a padal sníh s deštěm počasí obvykle zvané psí. 5. Má drahá sestra tvá tě milující teta mluví pravdu. 6. Anna zůstávala v podnájmu poblíž Staroměstského náměstí u vdovy Paličkové posluhovačky a vykladačky karet. 7. Všichni staří i mladí se přišli poklonit jeho památce. 8. Jako největší senzace bylo ohlášeno několik čísel valčíku tance pomalu už zapomenutého. 9. Potupná smrt Husova cynická urážka pravdy a národa byla posledním signálem k vzplanutí husitských bouří. 10. Při onom neštěstí přišli o život otec, matka, děti zkrátka celá rodina. 11. Sliboval mi hory doly a já hlupák jsem mu 135

6 uvěřila. 12. Charváti, Srbové, Makedonci, Bulhaři aj. tedy všichni balkánští Slované mají krásné bohatýrské zpěvy. 13. Stateční bojovníci si přinesli na barikády i zbraně lehký kulomet pušky s náboji bedničku ručních granátů a několik pancéřových pěstí. 14. Všichni včas prohlédli, jen sestra ten chudák se dala oklamat. 15. Výroba krásného skla ušlechtilý projev tvůrčí práce člověka je právem nazývána uměním. 16. K úspěšnému provádění každé činnosti je třeba nejen nadání to je přítomnosti příslušného spojení schopností nýbrž i nutných znalostí, dovedností a umění. 17. Mohli bychom tu odkázat na vznik nového vědního oboru filozofie jazyka. 18. Cvičí se v nich paměť dítěte, jeho představivost, smysl pro vtipné vyjádření tedy jistá mentální úroveň dítěte. 19. Šíření nakažlivé choroby je podmíněno třemi základními faktory zdrojem nákazy přenosem nákazy a vnímavostí ohroženého člověka k přenesené chorobě. 8 Určete syntaktické dvojice vč. predikačních, klasifikujte vztah mezi nimi (koordinace, subordinace, apozice). Jak jsou vztahy formálně vyjádřeny (parataxe, hypotaxe shoda, řízenost, přimykání)? 1. Dobrý kamarád pomůže i v době nejtěžší. 2. Otec přečetl noviny rychle. 3. Petr oznámil rodičům svůj sňatek s Kateřinou. 4. Koupila si pěknou červenou kabelku. 5. Zítřejší porada vedení se koná v deset hodin dopoledne. 6. Všichni studenti ukončili úspěšně praxi. 7. Potraviny a drogistické zboží prodáváme i v neděli večer. 8. Nejnovější výsledky našeho výzkumu si ihned ověřujeme v praxi. 9. Vaši poslední stížnost jsme definitivně zamítli. 10. Zedníci postavili dům za dva roky. 11. Petra se svým bratrem rozbili vázu a popelník. 12. Všichni musíme dodržovat zákony. 13. Diváci vyslechli čtení obhajoby s velkým napětím. 14. Sousedé celý den jen vařili a pekli. 15. Lékař prohlížel pacienta velmi důkladně. 16. Jel do Krkonoš místo do Alp. 17. Lidé už o tom všude mluví. 18. Naše auto je spolehlivé, i když staré. 136

7 9. Posuďte, zda v následujících větách může být některé slovo členem dvou skladebních dvojic, případnou nejasnost odstraňte tak, že věty přeformulujete: 1. Vane vítr z hor. 2. Většina obyvatel se shromáždila u staré lípy uprostřed vesnice. 3. Za několik dní se vrátí poslanci z Ostravy. 4. Pozorovali dvě hodiny hrané utkání. 5. Od příštího týdne bude vycházet román na pokračování v Lidových novinách. 6. Z okna ve štítě budovy vyhlížel váhavě přicházející dívku. 7. Když uklouzl, vyrovnal rychle ztracenou rovnováhu. 8. Parné léto ohrozilo vážně zrající obilí. 9. Malíř vytáhl tužku a kreslil dvě hodiny spící dítě. 10. Poskytoval neoprávněně odsouzenému důležité informace. 11. Popsal důkladně zamlčovaná fakta. 12. Nevelkou místnost dělil na dvě poloviny roztržený závěs. 13. Tyto akce znemožnily definitivně se s teroristy vyrovnat. 14. Komise projednala stručně připravenou zprávu. 15. Otužilý člověk podléhá méně nakažlivým nemocem. 16. Ministr odmítl zcela nepodložené a nepravdivé zprávy. 17. Učitel vyložil žákům málo obtížnou matematickou úlohu. 18. Dívka rovnala ve výloze vystavený kabát. 19. RIO MARE vybírá do svých produktů maso tuňáka se žlutými ploutvemi nejvyšší kvality. V Ě T N É Č L E N Y P o d m ě t 10 Vyhledejte podmětnou část, základ podmětu, popř. holý podmět. Posuďte funkci vedlejší věty podmětné: 1. Ani chladné a deštivé počasí náš výlet nepřekazilo. 2. Domovem jedlých kaštanů je jižní Evropa. 3. Povrch kraje rozdělují kotliny na několik pásem. 4. Vzadu něco zašelestilo. 5. Byl to potkan. 6. Stačilo udělat hluk a plaše zmizel v křoví. 7. Po vydatnějším dešti je správné prohlédnout střechu chaty a zjistit, zda nějakou škvírou nevniká do půdního prostoru vlhko. 8. Chtěli jsme odstranit nepříznivé vlivy koroze. 9. Z koupelny bylo slyšet tekoucí vodu. 10. Z koupelny byla slyšet sprcha. 11. Zvuky jeho kroků tlumila měkká půda, mech a jehličí. 12. Kapradě a přesličky pozná každý. 13. Vyvolanému žákovi dlouho trvalo, než vypočítal zadaný příklad. 14. Dospělí i děti se na pouti procházeli 137

8 mezi různými stánky a atrakcemi. 15. Na dálnici nejsou ani křižovatky, ani semafory. 16. Na formuláři bylo písemně potvrzeno, že jsme zaplatili zálohu. 17. Na formuláři bylo potvrzeno, jak vysokou zálohu jsme zaplatili. 18. Potvrďte nám na formuláři výši zálohy. 19. Není všechno zlato, co se třpytí. 20. Všechno, co se třpytí, není zlaté. 21. Do konkursu se přihlásilo dvacet zájemců. 22. Desítky spokojených hostů zapsaly své postřehy do knihy přání a stížností. 23. Je zajímavé pozorovat malé děti při hře. 24. Stísněné ach se jí vydralo ze staženého hrdla, ale on jako by její strach nezpozoroval. 25. Nebylo tam živé duše. 26. Je zajímavé dívat se chvíli na zručné ruce lidí, kteří opracovávají kámen. 11 Určete, zda je v následujících větách podmět vyjádřený, formálně nevyjádřený, všeobecný, neurčitý, nebo zda jde o větu bezpodmětnou: 1. Odpoledne přijela do vesnice policie se zásahovou jednotkou. 2. V kamnech to najedou zapraskalo. 3. Než se naděješ, bude poledne. 4. Vrtalo mu to často v hlavě. 5. Začínejte každou práci s pevnou vůlí a veselou myslí. 6. Do soutěže se přihlásilo deset zájemců. 7. Rozprchli se, jako když do nich střelí. 8. Na mě si hned tak někdo nepřijde. 9. Je to určitě pravda, ráno to hlásili v rozhlase. 10. V Praze dostane všechno. 11. Před spojkou ale píšeme čárku. 12. Jak si usteleš, tak si lehneš. 13. Mrzí mě, že se Milan neomluvil. 14. Navštívila ho, protože byl nemocen. 15. Je nutné omluvit se mu. 16. Bolí ho v zádech. 17. Při cestě zpátky ho napadlo, že se zastaví u rodičů. 18. Vadilo mu, že je úspěšná. 19. Je mu veselo. 20. To mám žízeň. 21. V ulicích to vřelo. 22. Rozčilovalo ho, když chodila pozdě domů. 23. Stojí za to, aby sis tu knihu přečetl. 24. Na začátku věty píšeme velké písmeno. 12 V následujících větách určete, jak je podmět vyjádřen: 1. Nemocný se již pomalu zotavuje. 2. S nástupem nového vedení mu ubylo povinností. 3. Zvítězil šlo od úst k ústům. 4. Z automobilu vystoupilo celkem pět lidí. 5. Oba se rozjeli za nemocnou matkou. 6. U Nováků podávají obědy od 12 hodin. 7. Druhého takového na světě nenajdeš. 8. Každému kraji se přidělí po čtyřech milionech na údržbu 138

9 památek. 9. Miliony televizních diváků sledovaly finále mistrovství světa v kopané. 10. Být ředitelem vyžaduje pracovat i dvanáct hodin denně. 11. Tam bylo jídla! 12. Po jizvě už mu nezůstalo ani památky. 13. Ke konci měsíce mu obvykle nezbude ani na tramvaj. 14. Matce v posledních letech přibylo vrásek. 15. Na stadionu se náhle rozsvítilo na sta světel. 16. Rychle a nenápadně v něm mizela jedna sklenička za druhou. 17. Naučit se správně připravovat jídla čínské kuchyně není snadné. 18. Na náměstí bylo mnoho hluku. 19. Není pochyb o jeho úmyslech. 20. Na koncertu bylo na pět tisíc diváků. 21. U každého stolu sedělo po jednom hostu. 22. Před divadlo přijíždělo auto za autem. 23. Mám rád tvoje švestkové knedlíky, ale od maminky jsou lepší. 23. Pod je předložka vlastní. 24. Na horách letos bylo sněhu! 25. Neminulo dne, aby se neozval. 26. Do cíle dojelo jen šest vozů. 27. Mnoho lidí se dnes zabývá podnikáním. 28. Za dveřmi se ozývalo nějaké podezřelé plesk, plesk. 29. Už bylo vyřízeno na padesát žádostí. 30. Přijíždělo auto za autem. 31. Včera vyhráli domácí. 13 V následujících větách posuďte větnou platnost slov to, ono: 1. To jsem si dal! 2. Často ho to táhlo do hospody. 3. Já to vysvětlím postupně. 4. Ono to obvinění bylo přehnané. 5. To se podívejme! 6. Ono už zase leje! 7. Viděls to krásné auto, co včera parkovalo před domem? 8. To jsem se dnes báječně vyspal! 9. Ono to nebude tak jednoduché. 10. Chudák dítě, to zas muselo odjet k prarodičům. 11. To já měl jednou zvláštní sen. 12. Nedá mi to vůbec spát. 13. Ono se to už nesmí? 14. To není žádný podvod! 15. Na to si už vůbec nevzpomínám. 14 Uveďte, proč je v následujících větách podmět vyjádřen osobním zájmenem: 1. My o vlku a vlk za dveřmi. 2. Já se tu namáhám, ale on se klidně vyvaluje. 3. Já jsem to nebyla. 4. Tou radou se budu řídit i já. 5. Pojď sem, já tě učešu. 6. Ty máš žízeň, viď? 7. Volala na ni, ale ona se ani neobrátila. 8. Ty, Karle, můžeš mi pomoct? 9. Já jsem věděla, že to takhle dopadne. 10. Ty si běž, kam chceš, ale já zůstanu tady. 11. On už o tom ví? 12. O tom tady rozhoduju já! 13. Já vím, co si o mně povídají. 14. Proč jsem se já ubohá vdávala?! 15. Proč já se vdávala?! 139

10 15 Určete větněčlenskou platnost vedlejších vět, u vět podmětných si všímejte, jak jsou uvozeny: 1. Kdo neumí plavat, zůstane raději tady. 2. Kdo lže, ten taky krade. 3. Každý, kdo vstoupí do jejího pokoje, bude okouzlen. 4. Překvapilo mě, jak rychle na nás zapomněl. 5. Kdo strávil týden na lodi, není ještě námořníkem. 6. Mělo by se zjistit, jak si vedou po této stránce v zahraničí. 7. Co se vleče, neuteče. 8. Ten, kdo má rád zvířata, nejí maso. 9. Líbí se mi, že jsi tak vtipný. 10. Je správné, že o tom uvažuješ. 11. Jeho filozofii chybělo něco, co činí z filozofie věc potřebnou. 12. Všechno, co mohli ukrást, zmizelo v nenávratnu. 13. Všichni, kdo uspějí u písemné části, mohou pokračovat ústní zkouškou. 14. Ten, kdo lže, taky krade. 15. Chlapcovu tvář přelétlo cosi, co se dalo těžko popsat. 16. Mělo by se ověřit, zda jsou jeho tvrzení pravdivá. 17. O tom se přesvědčil každý, kdo divadlo navštívil. 18. Říká se, že letos bude horké léto. 19. Ten, kdo chytá ryby, není ještě rybář. 20. Bylo mi divné, proč je tak smutný. 21. Ten, kdo se opozdil, nic nedostal. 22. V obchodě měli mnoho kostýmů, ale ten, který se mu líbil, nebyl na prodej. 23. Doma nebyl v tu chvíli nikdo, kdo by mu pomohl. 24. Kdo je mistrem doma, nemusí chtít být mistrem i ve světě. 25. Udivuje nás, co všechno umí. 26. Kdo neumí mlčet, neumí ani mluvit. 27. Každý, kdo rychle dává, dvakrát dává. 28. Jeho nejsilnější zbraní bylo, že vždy mluvil pravdu. 29. Kdo se bojí, nesmí do lesa. 30. Komu se to nelíbí, nemusí sem chodit. 31. Bylo jasné, že hráze stoletou vodu nezachytí. 32. Vůbec mě nepřekvapuje, že skončil na šikmé ploše. 33. Co se dalo pokazit, to se taky pokazilo. 34. Vyprávěl pouze to, co jsem už dávno slyšel. P ř í s u d e k 16 Vyznačte nerozvitý predikát: 1. Obrazy i nábytek se musely vzájemně doplňovat. 2. Večer jsme mohli sledovat televizní přenos hokejového utkání. 3. V tomto případě nemohu mlčet. 4. Noví nájemníci si nemohli na nic stěžovat. 5. Košile jsou v levé zásuvce. 6. Mám se brzy vrátit? 7. Musím se zúčastnit? 8. Nesmím tam chodit. 9. Jan již brzy začne chodit do školy. 10. Chci, aby se učil cizím 140

11 jazykům. 11. Manžel je už půl roku bez práce. 12. Ten člověk musí být blázen. 13. Chtěla bych se vás na něco zeptat. 14. Přestaň už konečně plakat a začni se usmívat. 17 Určete v následujících větách druh přísudku: 1. Obrazná přirovnání jsou důležitým slohovým prostředkem jazyka lidového a hovorového. 2. Úspěch našeho sportu jsou v posledních letech výrazné. 3. Folklor tvoří významnou složku naší národní kulturní tradice. 4. Za poměrně krátkou dobu se stal jedním z nevlivnějších lidí v této zemi. 5. O prázdninách chci jet k moři. 6. Jejich tváře zářily štěstím. 7. Ostravské hlavní náměstí se změní k nepoznání. 8. Chci o tobě vědět všechno. 9. Nejdřív bys měl vypracovat vstupní projekt. 10. Teprve po důkladném vyšetření bude moci být stanovena přesná diagnóza. 11. Přestaň už konečně nadávat. 12. Kouření je v celé budově zakázáno. 13. Nezačínej o tom zase mluvit! 14. Kéž bych s ním mohla ještě jednou mluvit! 15. Březen měsíc knihy a internetu. 16. Brzy se může stát tvým šéfem. 17. Náš Honza je stále při chuti. 18. Nejvznešeněji se chová orel: je majestátně klidný, proto okouzlující. 19. Synáček byl hopsa hejsa, ale dceruška ouvej ouvej. 20. Dej mi vyčistit ten kabát. 21. Marnost nad marnost. 22. Rozkaz je rozkaz, musím tam jet. 23. Cožpak jsem to směl někdy dělat já? 24. Mluviti stříbro mlčeti zlato. 25. Kůň byl a je blízkým přítelem Mongolů. 26. Vztekem byla celá bez sebe. 27. Většina mladších žáků nemá dost zkušeností se samostatnou prací. 28. Velmi důležitou stránkou ilustrace je její spojení s textem. 29. Už zase si dala ostříhat vlasy. 30. Máme už vše připraveno. 31. Při povodních byla zničena polovina vesnice. 32. Disidenti byli systematicky sledováni. 33. On mi byl vždycky k smíchu. 34. Pavla byla vždycky tak trochu do větru. 35. Lépe nic neříkat. 18 Pokuste se nahradit sloveso kategoriální jiným slovesem: 1. Podával informace sice rychle, ale nepřesně. 2. Byl jsem naplněn radostí. 3. Večer se dalo do deště. 4. Pavel je zdravý, protože pěstuje sporty. 5. Upadl do rozpaků a mlčel. 6. Po úvodním referátu ihned přistoupili k hlasování. 7. Konáme přípravy na podzimní výstavu květin. 141

12 8. Tento přístroj najde uplatnění zejména ve stavebnictví. 9. Došlo ke srážce autobusu s osobním vlakem. 10. Provádíme opravy všech typů vozidel. 11. Ministerstvo provádí kontrolu čerpání rozpočtu dvakrát ročně. 12. Provedli jsme výběr vhodných kandidátů. 13. V příštích týdnech provedeme analýzu dopravní situace na dálnici D Kvůli nepřízni počasí došlo ke zpoždění vlaků na trase Praha Ostrava. 15. V bouřce došlo na několika místech k přerušení dodávky elektřiny. 19 Posuďte funkci sloves být a mít v následujících větách: a) 1. Žádné zvíře není takové, aby bylo vyloženě zlé. 2. Není tam ptactvo, ba ani drobné zvířectvo. 3. Dnes je zápas mezi Baníkem a Spartou. 4. Takové protesty nejsou na místě. 5. Můj bratr už je doma. 6. Na tomto místě bývala kdysi rozhledna. 7. Copak jsem nějaký hej nebo počkej? 8. Na chalupě jsme byli letos jen dva týdny. 9. Jaký je to skvělý pár! 10. Ten chlapec je na tom bledě. 11. Na zbytečnosti není peněz. 12. V jeho slovníku nebylo slovo nelze. 13. Tento nápad není právě nejlepší. 14. Být stranou tohoto konfliktu je opravdu nemožné. 15. Proč je najednou taková tma? 16. O prázdninách jsme byli často jen u babičky. 17. Ty bankovky jsou totiž padělek. 18. A v čele stolu sedí sám Petr Vok: je v bezpečí. Je mezi svými. Je vítěz! 19. Ta židle je ze dřeva. 20. Tyhle boty nejsou do deště. 21. Ta váza je z Japonska. 22. Fotbal je o kopací technice. b) 1. Ještě nemá děti. 2. Večeři máš v troubě. 3. Má za muže lékaře, 4. Marie měla v očích slzy. 5. Mám jedno velké nesplnitelné přání. 6. Měl přání koupit si konečně nové auto. 7. Mám tu čest představit vám pana Nováka. 8. Má sklony k alkoholu. 9. Takové štěstí může mít jen hlupák. 10. Má pláč na krajíčku. 11. Má zase nové boty. 12. Mám obavy, že začne pršet. 13. Máme pro dnešní oslavu vše připraveno. 14. Máš zákaz koukat se na televizi. 15. Kdo v tom má prsty? 16. Každý má právo zvolit si svou cestu. 17. Tady máš ten článek, který jsi po mě chtěl. 18. Petr se neměl k odchodu. 19. Měli se k sobě jako dvě hrdličky. 20. Ty zlevněné boty už nemáme. 21. Dnes máme na programu výlet na Hukvaldy. 22. Jana má spalničky. 23. Loni jste měli vynikající domácí víno. 24. Má ve 142

13 zvyku každé ráno běhat v parku. 25. Mám slyšení v parlamentu. 26. Mám pocit, že už nepřijde. 27. Mám z toho špatný pocit. 20 Doplňte tvar jmenné části slovesně-jmenného predikátu (v nominativu nebo instrumentálu), odůvodněte své rozhodnutí: 1. Bratr je (redaktor) týdeníku Reflex. 2. Přímka je (nejkratší vzdálenost) mezi dvěma body. 3. Je (pravda), že jsem se dopustil pár omylů. 4. Pavel byl (rozený herec). 5. Aš je (nejzápadnější město) v Česku. 6. Krátká polední přestávka se mu stávala v poslední době (nezbytná). 7. Můj přítel nebyl ani tak (hudebník jako muzikant), ale (muzikant) byl znamenitý. 8. (Nezbytný předpoklad) úspěšné práce v matematice je požadavek přesné formulace všech pojmů. 9. Otec je (důchodce). 10. Matka je (ředitelka) pobočky České spořitelny. 11. Nedbalost je (příčina) této nehody. 12. Sněť slezinná je (akutní infekční onemocnění), které se u nás objevuje jen zřídka. 13. Povodeň se v několika hodinách stala velmi (nebezpečná). 14. Karlovarské vřídlo je (mohutný zdroj) léčivé vody. 15. Práce je mi (potěšení). 16. Není (pravda), že naše firma nelegálně obchoduje se zbraněmi. 17. Koniklec je (rostlina přísně chráněná). 18. Pan Černý je (voják z povolání). 19. To je (nesmysl). 20. (Favorit) závodu je Josef Vomáčka. 21. (Velká výhoda) nové technologie je úspora materiálu. 22. Přestal být (můj kamarád). 23. Bylo už (pravidlo), že protestoval. 24. Je (pravda), že v plánech jsme s touto situací nepočítali. 25. (Nejlepší přítel) člověka je pes. 26. Pes je (šelma psovitá). 27. Pan Dvořák je (invalidní důchodce). 28. Celých dvacet let byla (jeho milenka). 21 V následujících větách je přísudek jmenný se sponou vyjádřen frazémem. Pokuste se říci totéž, co tyto věty vyjadřují, jiným prostředkem: 1. To je novinářská kachna. 2. To je pro kočku. 3. Její manžel je pod pantoflem. 4. Už jsem z obliga. 5. Ten mlýnek je na heslo. 6. To je člověk dvou tváří. 7. Je sladký jako med. 8. Naše Iva je do větru. 9. Pavel je kost a kůže. 10. Vždycky byl jako ze škatulky. 11. Jeho bohatství jim bylo trnem v oku. 12. Je to nabíledni. 13. Den byl jako malovaný. 14. Byl jako na trní. 15. Ta ženská je hotový generál. 16. Byla jako opařená

14 Všechno to bylo na draka. 18. Ten herec je na baterky. 19. Byl jako vyměněný. 20. To představení bylo pod psa. 21. Letos je zelená in. 22. Byli spolu na kordy. 23. Monika byla v ráži. 24. Nejsem padlá na hlavu. 25. Byl jako puštěný ze řetězu. 26. Už jsme za vodou. 22 Opravte věty tak, aby jich mohlo být užito v komunikaci: 1. Eva má prsty. 2. Televizor má obrazovku. 3. Tomáš má zuby. 4. Mám uši. 5. Ta opice má ruce. 6. Ta žirafa má nohy. 7. Ta dívka má oči. 8. Ten pes má srst. 9. Ten pacient má játra. 23 V následujících větách užijte s ohledem na význam krátký nebo dlouhý tvar adjektiva: 1. Brzy budeš opět zdráv/zdravý. 2. Jsem ochoten/ochotný tě ještě jednou vyslechnout. 3. Ještě nejsi s tou prací hotov/hotový? 4. Dnes jsem s vámi opravdu spokojen/spokojený. 5. Je zdráv/zdravý jako rybička, přestože je mu už přes osmdesát. 6. Vy jste dneska nějak hladovi/hladoví! 7. Naše sousedka je stále mláda/mladá. 8. Někteří chlapci byli na své výsledky opravdu hrdi/hrdí. 9. Nestalo by se mu to, kdyby nebyl tak zvědav/zvědavý. 10. To jsem zvědav/zvědavý, jak si s tím poradíš. 11. Je to člověk, který je stále spokojen/spokojený a v dobré náladě. 12. Při líčení své nehody byl strašně rozčilen/rozčilený. 13. Byl probuzen/probuzený bolestí v levé noze. 14. Náš Jiří je pěkně opálený/opálen. 15. Obchodní dům byl vybudován/vybudovaný včas. 16. Dům máme po malování uklizen/uklizený. 17. Dívka byla pěkně oblečena/oblečená. 18. Matka měla zdeformovány/zdeformované ruce těžkou prací. 19. Ze strany přítomných byly vysloveny/vyslovené kritické připomínky. 20. To dítě je rozmazleno/rozmazlené. 21. Byl si jist/jistý svým úspěchem. 22. Ten dům je postaven/postavený celý ze dřeva. 23. Byl vyznamenán/vyznamenaný za statečnost. 24. Zahraniční student bohemistiky musí být schopen/schopný vyjádřit se v češtině i k odborným tématům. 25. Ten dopis je adresován/adresovaný vám. 144

15 P ř í v l a s t e k 24 Najděte všechny přívlastky a určete, zda jsou shodné nebo neshodné; řekněte, jakým slovním druhem jsou vyjádřeny: 1. Jejich názory jsou ve všem přijatelné. 2. Z pražských sadů se nejdříve probouzejí sady na Letné. 3. A tady to tlusté, bílé a křehké jsou nové výhonky a klíčky. 4. Nedělní směna na lanové dráze Janské Lázně Černá hora byla poslední. 5. Nová zasunovací stěna oddělovala jídelnu od kuchyně. 6. Moje sestra žije v malém, ale útulném bytě. 7. Tento dobrosrdečný člověk byl náš soused Novák. 8. Cesta vpravo byla rozježděná a plná výmolů a kamení. 9. Schopnost umět se rychle rozhodovat je zejména ve sportu velmi důležitá. 10. Otci malého Hubáska nastal úkol syna vypiplat a udělat z něho člověka. 11. Proti roztokům krastaloidů se vyznačují roztoky koloidů velmi malým tlakem na stěnu nádoby. 12. Poznali se cestou na dovolenou. 13. Na vykácených plochách zůstaly stát tu a tam jednotlivé, pěkně urostlé stromy. 14. Všichni naši i zahraniční vědečtí pracovníci tuto domněnku potvrzují. 15. Vítr z hor byl dnes opravdu nepříjemný. 16. Básník Seifert má v literatuře 20. století velmi důležitou pozici. 17. V jeho slovníku nebylo slůvko nelze. 18. Studující gymnázia Jan Janda už u nás nebydlí. 19. Spisovatel má mít také vrozenou a zároveň pěstěnou schopnost vynalézat a vytvářet nové obrazy. 20. Chuť pracovat zůstala u ní do konce života. 21. Chvíle strávené s milým člověkem nepovažujeme nikdy za ztracené. 22. V lidech se objevila touha sesednout se těsněji k sobě, rozpovídat se o svých starostech a nadějích, o víře v budoucnost, o snech pestrých jako listí na stromech a v šednoucí trávě. 25 Rozhodněte, které přívlastky jsou volné a které těsné, doplňte podle toho interpunkci: 1. V městech majících četné obyvatelstvo je zvýšená potřeba zboží všeho druhu. 2. Prapory se lehce pohybují v slavnostním povzneseném tichu plném vytouženého očekávání. 3. Hlavu mělo slunce ohnivou plnou jisker a šaty z purpurového hedvábí čím dál dolů temnějšího a střevíce jako uhel. 4. Všichni studenti přijatí do prvního ročníku nechť se dostaví k zápisu. 5. Na rozsáhlých lánech hřejících se v poledním slunci zasvítila 145

16 jasnou žlutí řepka olejka. 6. Elipsa je geometrické místo bodů majících stejně velký součet vzdáleností od dvou pevných bodů. 7. Žižka měl zvláštní schopnost využívat vhodně terénu pro své vojsko. 8. Žižka ve svých plánech vždy uvažoval o výhodách i nevýhodách terénu, tato jeho schopnost využívat vhodně zeměpisných zvláštností krajiny působila jeho nepřátelům mnohdy těžké starosti. 9. Pro spisovný jazyk je možno uvést ještě kritérium dovolující rozlišit adjektivum od příčestí l-ového. 10. Z map technicky co nejjednodušších se dá vyčíst mnoho zajímavého. 11. Tato problematika pochopitelně našla své místo i na stránkách časopisů věnujících se převážně otázkám češtiny. 12. Nebylo by účelné podrobněji zde vypočítávat práce otištěné v tomto výboru. 13. Autor dokázal na pouhých deseti stranách svého příspěvku vytknout všechny nejdůležitější hláskové, morfologické i syntaktické jevy spojující slovenštinu s ostatními slovanskými jazykovými skupinami anebo ji naopak od nich oddělující. 14. Vedle mluvených projevů přímých pronesených před posluchači jsou i mluvené projevy nepřímé. 15. Slovesa vyjadřující činnost se nazývají odborným názvem akční, slovesa vyjadřující stav pak stavová. 26 Opravte chybný pořádek slov, příp. věty přestylizujte: 1. Dosud jsme neobdrželi odpověď na Vám již zaslaný dotaz. 2. O prázdninách jsem četl vypůjčené knihy ze školní knihovny. 3. Dnes už nemůžeme hodnotit podle starých od předků zděděných kritérií. 4. Zapisujte denně příjmy z nuceného odběru krve pro na jatkách ustájený dobytek. 5. Při odplynování uhlí přistupuje ke spotřebě kyslíku na spalování pod čerstvým uhlím ležícího koksu ještě spotřeba vzduchu na spálení z uhlí vznikajících uhlovodíků. 6. Brzy však byl stanovený program vydavatelem porušen. 7. Výživné piškoty pro děti slazené čistým cukrem. 8. Odstředivky na mléko vlastní konstrukce. 9. Přání k sňatku můžeme poslat na zvlášť k tomuto účelu vydaných ozdobných telegramech. 10. Učinil jsem soupis slov a frází v knížce pro děti a našel jsem v ní velkou řadu slov i laikovi na první pohled pro dítě městské neznámých. 11. Zemědělská správa s povděkem kvituje spolupráci v akci silážování jak vašich zaměstnanců krajské správy, tak také zaměstnanců 146

17 okresních inspektorátů v minulých letech. 12. V předpisech na barvotvorné vývojky setkáváme se s novými ve fotografické praxi neznámými sloučeninami. 13. Tvoření ve škole zvláštních žákovských výborů nelze pokládat za vhodné. 14. Vědomosti jsou udržení v paměti soustavy fakt a jejich zevšeobecnění ve tvaru pojmů a pravidel. 15. Smazání z povrchu země obce Lidic a Ležáků je nám trvalou výstrahou před fašismem. P ř e d m ě t 27 Najděte v následujících větách předměty, určete kterým slovním druhem jsou vyjádřeny: 1. Byl to spolehlivý pracovník, byl dbalý svých povinností a věřil v dobrý výsledek své práce. 2. Spisovatel má především znát život a psychologii. 3. Takový Hej rup bych vám přál vidět! 4. Na její třesky plesky řekl jen své ach. 5. Řada cenných dokumentů dává nahlédnout do rodinného života geniálního myslitele. 6. Dlouho nad tím vrtěli všichni hlavou. 7. Soustrojí namažeme řídkým olejem. 8. Asimilaci můžeme vyjádřit jednoduchou rovnicí. 9. V tomto měsíci jsem pro nemoc zameškal patnáct hodin. 10. Bolesti někdy nedovolují nemocnému ani spát. 11. Pavel bojoval sám se sebou těžký boj. 12. Otec, jsa překvapen touto zprávou, jen zmateně pokrčil rameny. 13. Mnohé z jejího výkladu je možné zapomenout. 14. Žila dál svůj plodný život. 15. Musíme se naučit progresivní myšlenky nejen propagovat, ale i uskutečňovat. 16. Podobná příležitost se ti již nenaskytne. 17. Jsem si vědom nedostatku své práce. 18. Všichni jsme šli navštívit nemocného. 19. A teď vám mohu od počátku vyprávět celičký příběh. 20. Státní památková správa provedla v posledních letech na našem území různé stavební úpravy jednotlivých zámeckých objektů. 21. Tvému dobře už v poslední době přestávám rozumět. 22. Hana se několikrát po tom muži ohlédla. 23. Dlouho se snažila zaujmout k celé věci patřičné stanovisko. 24. Po dlouhém přemlouvání dovolil otec chlapci jít se koupat. 147

18 28 Rozhodněte, zda je se, si ve větě předmětem: 1. Vrátili jsme se již před měsícem. 2. Při přenosu síly řemenem se síla přenáší třením řemene o kotouč, zvaný řemenice. 3. Podle mezinárodní dohody si všechny státy denně vzájemně vyměňují výsledky meteorologických pozorování. 4. A ona přiběhla, utírajíc si ruce o zástěru. 5. V medicíně se rentgenového záření využívá nejen k vyšetřování, ale i k léčení. 6. V pohraničí se mu dařilo dobře. 7. V únoru si Kamil při lyžování zlomil kotník. 8. Prodíral se sněhem a závějemi sám. 9. Jak podivnými cestami se ubírá lidský život! 10. Odvážná dívka se hrůzou náhle celá proměnila. 11. Jak často se koupali chlapci v chladivé vodě potoka. 12. Nechtěl si nikdy pálit prsty. 13. Poměrně rychle se vyrovnal s tímhle neúspěchem. 14. Zajistili jsme si místo na tribuně. 15. Dlouho si vybírala. 16. My máme tolik práce a on si sedí v hospodě! 17. Nikdy se ničeho nebál. 18. Na festival je třeba si zajistit vstupenky včas. 19. Je nutno se s touto situací smířit. 20. Již několik dnů jsme se po něm sháněli. 21. Vyčítal si tento chybný krok celý život. 22. Chválil se velmi rád, zejména před neznámými. 23. Tato tragická událost se nadlouho zapsala do vědomí všech lidí žijících v tomto kraji. 24. Nestyď se říci mi pravdu. 25. Zapisuješ si všechny potřebné údaje? 26. Zlomila si nohu v kotníku. 27. Celou situaci si tím neobyčejně ztížil. 28. Prohlásil se za očitého svědka. 29. Maminka se často kvůli němu trápila. 30. Odepřel si lecjakou dobrotu. 31. Počkáme, pospěš si! 32. Musíš si umět zvyknout na takovou situaci. 33. Matematika se mi studovala lehce. 34. Náhle se zle na mě obořil. 35. Viděl se již hotovým lékařem. 29 Zjistěte, zda je předmět vyjádřený infinitivem tautoagentní nebo heteroagentní, pokud je to možné, převeďte předět vyjádřený infinitivem na vedlejší větu: 1. Kdy ses rozhodl skončit s atletikou? 2. Dovolím vám vykonat zkoušku ještě v mimořádném opravném termínu. 3. Koza zakázala kůzlatům otevírat dveře komukoli cizímu. 4. Naplánoval si o dovolené vymalovat celý byt. 5. Ještě se neodhodlal říct jí celou pravdu. 6. Snažili se sehnat nejnovější vydání slovníku, ale marně. 7. Roky se s ním odmítala setkat. 148

19 8. Lékaři doporučují pít ve vedrech až čtyři litry tekutin denně. 9. Přikázal mu napsat ten dopis ještě jednou. 10. Byl přinucen sledovat vše jen z povzdálí. 11. Znemožnili mu vrátit se domů. 12. Poradil mu přejít na jiný studijní obor. 13. Dohodli se zůstat jen u přátelství. 14. Chystal se mu to co nejdříve vytmavit. 15. Snažil se neskončit poslední. 16. Doufal jsem tam najít nové přátele. 17. Uložil mu naučit se tu báseň nazpaměť. 18. Někteří soutěžící vydrželi tančit déle než 24 hodin. 19. Přáli mu dožít se dlouhého věku ve zdraví. 20. Usiloval o to získat stipendium do Francie. 21. Podvádět mě naváděli mí dva společníci. 22. Souhlasili jsme předat mu vedení v klubu. 23. Ředitel gymnázia nařídil studentům zůstávat o volných hodinách v budově školy. 24. Studenti ho odmítli poslechnout. 25. Usmyslela si zařídit pokoj jen v modré barvě. 30 Vysvětlete motivaci slovního nevyjádření předmětu: 1. Co děláš? Čtu. 2. Naši sousedé staví. 3. Malý Tomášek už čte. 4. Zavíráme! 5. U garáže jsem píchnul. 6. Nekrmit! 7. Dnes vařila sestra. 8. Nekouše? 9. Zavolej nebo napiš! 10. Beru až ve středu. 11. Uprostřed rozhovoru vztekle zavěsil. 12. Zrovna jsem upekla. 13. Petr moc pije. 14. Jana šla otevřít. 15. Minulý týden u sousedů zabíjeli. 31 Rozhodněte, zda je označený větný člen předmět nebo příslovečné určení, u příslovečných určení udejte jejich druh: 1. Větřík si pohrával vlajkou. 2. Mnohý divák vrhl ve zlosti po pruhovaném dresu potupným názvem hasiči. 3. Jeho tvář se protáhla v blažený úsměv. 4. Tento tiskopis je nutné vyplnit vždy hůlkovým písmem. 5. Podzim hýřil barvami. 6. Žižka předčil své odpůrce rozvahou a vojenskými schopnostmi. 7. Dobrým příkladem se dá dokázat více než pěknými slovy. 8. Našim srdcím zůstane navždy drahý. 9. Při poslechu hudby neustále kýval hlavou. 10. Strčil loktem do kávy na stole. 11. Z hrdla mu proudem vyrazil zuřivý řev. 12. Štěpánce se už chodí lépe. 13. Sluneční paprsky se zvolna prodíraly závojem mlh. 14. Matce vyhaslo v kamnech. 15. Diváci na náměstí nadšeně mávali vlajkami. 16. V poslední době prošlo jeho rukama mnoho žádostí. 17. S podobnými úkazy se setkáváme i na jiných místech planety. 18. Promluv si s ním 149

20 v každém případě mezi čtyřma očima. 19. U nejstarších vozů bylo v zimě nutné protočit motor klikou. 20. Trefil desítku hned první ranou. 21. V naší knihovně se žádanky dopravují potrubní poštou. 22. Nerad dělá dětem šaška. 23. Ty šaty jsou Kláře velké. 24. Malíř vyjádřil náladu v lese tlumenými barvami. 25. Ty nám tu nebudeš lenošit! 26. Neprojedete tudy autem, ba ani traktorem. 27. Hliník se nám odstěhoval do Humpolce. 28. Dosavadní organizaci je třeba nahradit pružnějším systémem. 29. Slon stoupl ošetřovateli na nohu. P ř í s l o v e č n é u r č e n i 32 V následujících větách určujte druhy příslovečného určení, rozhodněte, kdy jde o adverbiale valenční: 1. Pozdní podzim se naposledy rozhořel. 2. Krajem zavály nezvykle teplé větry. 3. Vypracoval plán velmi podrobně. 4. Nikdy prý se nenajedl dosyta. 5. Ke zkoušce se pro nemoc nedostavil. 6. Účastnil se průvodu přes svůj vysoký věk. 7. Na své stáří je ještě dosti čilý. 8. Už několikrát jsme ho pozvali k obědu. 9. U některých aut bylo nutno uvádět motor v chod klikou. 10. Vojtěch vystoupil z tramvaje a dal se cestou k domovu. 11. Při hromadném výskytu tohoto onemocněni posíláme do nemocnice jen těžší případy. 12. Rád se ráno brouzdal trávou. 13. Dobrým příkladem se dá více dokázat než pěknými slovy. 14. Hoch byl sice slabý tělem, ale bystrý duchem. 15. Stál jen dva kroky od propasti. 16. Mnoho lidí dříve umíralo hladem. 17. Čtu německy jen pomocí slovníku. 18. Tavíme ohněm, krájíme nožem, stříháme nůžkami. 19. Zastihl jsem ji na chodbě. 20. Seděl přede mnou se svěšenou hlavou. 21. Rychle se blížil k domovu. 22. Všude to tu vonělo fialkami. 23. Vzdáváme mu úctu pro odvahu a houževnatost. 24. Do přístavu se k nalodění dostavily jen čtyři vozy. 25. Odešel se mnou na procházku. 26. V tomto jsi mne úplně zklamal. 27. Zachovali se zbaběle. 28. Hort prohrál v 42. tahu s vedoucím šachistou turnaje. 29. Rozdělil pomeranč na dvě stejné poloviny. 30. Tvářil se po celou dobu mouchy snězte si mě! 31. Ani ve škole se často neklade patřičný důraz na hlasovou výchovu a na procvičování fyziologicky a hygienicky nezávadné výslovnosti. 32. Pro svoji konstrukci se stal vůz Tatra 11 předmětem velkého obdivu i mnoha odborných polemik. 33. Na 150

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM 76 2013 ČASOPIS o.s. LORM PODZIM VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU NAD DOPISY ČTENÁŘŮ ROZHOVOR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ HAF INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH

léto 2012 VERŠE SloVo ŠéFREDAKtoRA ZPRÁVY Z lormu NAD DoPISY ČtENÁŘŮ PŘÍBĚH PRÁVNÍ PoRADNA ZDRAVÍ HAF INFoRMACE osobnosti ZE SVĚtA HlUCHoSlEPÝCH 71 2012 bulletin lormu léto VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY VZKAZY MOUDRÝCH

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 Vážení spoluobčané, čtvrt roku od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje opět rychle uteklo a myslím, že z pohledu dění v Nedvědici je opět vhodné mnohé

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Obsah Čísla 59 léto 2009

Obsah Čísla 59 léto 2009 Doteky 59 bulletin lormu léto 2009 VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE hluchoslepé osobnosti ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY (HOBBY)

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Děkuji za budík, který mě ráno budí, protože to znamená, že jsem stále na živu.

Děkuji za budík, který mě ráno budí, protože to znamená, že jsem stále na živu. Winter 2007 Děkuji za budík, který mě ráno budí, protože to znamená, že jsem stále na živu. Děkuji, že si musím uklízet v pokoji, protože to znamená, že mám kde bydlet. Děkuji za oblečení, které je mi

Více

Lomnice nad Lužnicí dopravní hřiště Kateřina Orlová

Lomnice nad Lužnicí dopravní hřiště Kateřina Orlová Číslo 18 Březen 2009 Cena 10,- Kč Lomnice nad Lužnicí dopravní hřiště Kateřina Orlová V době, kdy se na lomnickém hlavním náměstí kácely stromy a následně vysazovaly četné dopravní značky, narazila jsem

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

ÚVODNÍK Sametová revoluce skončila, zapomeňte

ÚVODNÍK Sametová revoluce skončila, zapomeňte Můžete si přesně umístit v čase, jak a kdy proběhla sametová revoluce a co jste tehdy v listopadu, v tom roce dělali? Já si to uvědomuji naprosto přesně. V té době jsem nosila už třetí měsíc svého synáčka

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč V pátek 20. března vstoupily do městské Síně slávy další čtyři vážené osobnosti: pan Josef Suchánek, Mgr. Vladimír Peška, Ing. arch. Ladislav

Více

Studentský zpravodaj - Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. Revue. Ročník: 2013/ 2014 Číslo: 1

Studentský zpravodaj - Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. Revue. Ročník: 2013/ 2014 Číslo: 1 Studentský zpravodaj - Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Revue Student 2. prosince 2013 Ročník: 2013/ 2014 Číslo: 1 svět není jenom škola Je po volbách, období tvorby časopisu postihuje období mnoha

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

ČASOPIS o.s. LORM ZIMA

ČASOPIS o.s. LORM ZIMA 77 2013 ČASOPIS o.s. LORM ZIMA VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU NAD DOPISY ČTENÁŘŮ ROZHOVOR/PŘÍBĚH SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ HAF INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ

Více

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní ilí čtenáři, uběhl právě jeden rok od doby, kdy jsme Vám poprvé představili Sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce. Ohlas ze strany autorů příspěvků, pedagogů

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více