VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ"

Transkript

1 VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy. 1. Raněný válečník znovu vyrazil zoufalý výkřik. 2. Historie písma sahá až do 4. tisíciletí př. n. l. 3. Kéž bychom už konečně ukončili všechny spory! 4. Na závěr společného jednání podepsaly obě zúčastněné strany několik významných dohod. 5. Chlapci učili naši Hanku pouštět draka. 6. Schyluje se myslím k velké bouři. 7. Zebe ho i přes dvoje teplé ponožky. 8. V tomto případě nesejde na ceně. 9. Po třech dnech vydatného deště se konečně rozjasnilo. 10. Náš Jiří se ve škole zastal pouze svého přítele. 11. Jeho ctižádost neznala mezí. 12. Kočka se spokojeně choulila v matčině náručí. 13. Stalo se, že ještě v květnu napadl sníh. 14. Zmocnil se však celého pokladu. 15. Statečný člověk se nevzdává nepříteli. 16. Blahopřeji ti k tvým osmnáctým narozeninám. 17. Důvěřuj mi prosím. 18. Jan často přezírá své mladší spolužáky. 19. Tato kapitola zahrnuje všechny důležité body. 20. Ta kniha tě opravdu baví? 21. Pokoj v přízemí voněl čerstvě uvařenou kávou. 22. Řídím se ovšem tvými radami. 23. Dívka se tvářila velmi překvapeně. 24. Museli jsme ustoupit od svých požadavků. 25. Zvykl bych si i na městský život. 26. Nestojím vůbec o vaše rady. 27. Soud bohužel trval na svém rozhodnutí. 28. Záleží především na tom, jak se budete snažit. 29. Skrýval se prý před pronásledovateli. 30. Souhlasíme s vaším návrhem. 31. Dobře že uložil peníze ve spořitelně. 32. Doprovázel řeč gesty. 33. Takže se o ní dověděl pravdu. 34. Eva poděkovala bratrovi za to, že jí pomohl. 35. Jiří beztak nebere svou práci vážně. 36. Kritika zhodnotila jeho knihu jako úspěch. 37. Okno vede do ulice. 2 U následujících sloves zjistěte, jaký mohou mít význam. Užijte jich ve větách a sledujte, zda se se změnou významu mění jejich valence: 131

2 bolet, brát, dostat, mluvit, pít, počítat, pracovat, přibrat, sebrat, spát, ujít, uvažovat, užít, věřit, vést, volat, vybrat, vyjít 3 Vysvětlete, proč jsou některé z následujících vět gramaticky nesprávné, a upravte je, aby správné byly: 1. Setmělo se. 2. Včera mě bolelo. 3. Maminka vařila. 4. Strčil do kapsy. 5. Strčil do kamaráda. 6. K. Čapek napsal. 7. Neopisuj. 8. Opiš. 9. Potkal jsem na nádraží. 10. Potkali jsme se na nádraží. 11. Daroval mamince. 12. Daroval knihu. 13. Navštívil mě. 14. Bratr navštívil na chatě. 15. Vystoupil. 16. Ty vypadáš! 17. Mrzí mě. 18. Lékař doporučil mamince. 19. Petra trápilo. 20. Často se stává. 21. Řekni Petrovi. 22. Zbledl. 23. Brankář si počínal. 24. Jak se cítíš? 25. Cítím se. 26. Dnes se nějak necítím. S Y N T A K T I C K É V Z T A H Y 4 V následujících celcích najděte syntaktické vztahy subordinace, koordinace a apozice. Jak je vyjádřen akt predikace? 1. Seděl u stolu sám, bez přátel. 2. Večer se po obloze honily zlověstné mraky. 3. Do zítřka by se počasí mohlo zlepšit. 4. Pro poznání Země je nesmírně důležité poznávání okolních světů, hvězd a galaxií. 5. Rychle se setmělo. 6. Sokol hubí zejména ptáky slabé, churavé a přestárlé. 7. Odpoledne napsal ještě jeden dopis. 8. Opálená pleť je dosud považována za symbol zdraví a krásy. 9. Chlapeček za sklem se nadšeně šklebil. 10. Mám hlad. 11. Žil údajně samotářsky a podivínsky. 12. V Růženčině tónu jako by zazněla jakási uštěpačná struna. 13. Váš plán zřejmě nepředpokládá cestu vlakem. 14. Kostra žraloka není z kostí, nýbrž z chrupavek. 15. Podařilo se jim uskutečnit svůj životní sen. 16. Při těžkém průběhu onemocnění budeme podávat antibiotika a vlažnou či úplně chladnou stravu. 17. Byl chtivý peněz a moci. 18. Tobě se tato metoda osvědčila? 19. Potkal jsem kamaráda z dětství. 20. Lékař doporučil otci klid a pobyt na lůžku. 21. Ztratil jak čepici, tak šálu. 22. S podivem hleděla hned na dívku, hned na hocha. 23. Nepřišla včera, ale dnes

3 Kdo se bojí, nesmí do lesa. 25. Nebe se sice pokrylo mraky, ale louka voněla mateřídouškou a zářila pestrými barvami květin. 26. Není týdne, aby se v městečku něco nedělo. 27. Je to jen co by kamenem dohodil. 28. Není bez zajímavosti, že návrhy větrných mlýnů se zabýval kdysi i slavný Leonardo da Vinci. 29. Středem společnosti byl Petronius, arbiter elegantiarum, člověk udávající tón v literatuře i v módě. 30. Sovy jsou tichému letu za soumraku přizpůsobeny měkkým peřím a velkýma očima. 31. První pomoc musí být rychlá, správně poskytnutá a bezvadně provedená. 32. V tomto ohledu existuje u nás poměrně rozsáhlá škála pokrmů, ať už mražených, sušených či v prášku nebo předvařených. 33. Je nezbytné převézt pacienta do nemocnice. 34. Jednej pružně, ale ne ukvapeně. 35. Ve světě se nepřestalo počítat s větrnými elektrárnami. 36. V návodu bylo uvedeno, že přístroj je třeba chránit před vlhkem. 37. Číst ho unavovalo, spát už asi také nemohl. 38. Zdálo se mi, že ve sluchátku něco podivně cvaklo. 39. Jednej rychle, ale ne ukvapeně. 40. Není dne, aby nedošlo k dalším změnám. Řekl mi, že máme přijít zítra a že máme přinést všechny dokumenty. 41. Byl mrzutý, dokonce hrubý. 42. Cesta vpravo byla rozježděná a plná výmolů a kamení. 43. Jana bojovala sama se sebou těžký boj. 44. Nestyď se říci pravdu. 45. Zbývalo nám jediné východisko, a to požádat ho, aby k nám přišel. 5 Doplňte elipsy ve větách s koordinací, a tím věty opravte: 1. Není možné a ani nechceme přijmout takový názor. 2. Český jazyk a literatura. 3. Milujeme a sloužíme svému poslání. 4. Uvnitř i mimo dům ho napadaly úděsné myšlenky. 5. Před i po zápase pil pivo. 6. Nastupovat a vystupovat za jízdy je zakázáno. 7. Změny lze provádět ve spolupráci a se souhlasem příslušných orgánů. 8. Setkal se s ní před i po činu. 9. Nevíme-li, kdo a koho zve, nemůžeme odpovědět. 10. Řekni mi, kdy a komu se to stalo. 11. To se někdy a někde stává. 12. Žádám o přidělení lepšího bytu, protože mám revma a čtyři děti. 13. Před domem ležel pes a slovník. 133

4 A D O R D I N A Č N Í S K U P I N A 6 Vyhledejte přístavky vyjádřené nevětně i větně. Uveďte, čím se apoziční vztah blíží subordinaci a které rysy má společné s koordinací. 1. V roce 1786 vznikla na Koňském trhu v Praze proslulá Bouda, první česká divadelní scéna. 2. Česká akademie věd, naše vrcholná vědecká instituce; sdružuje ve svých řadách nejvýznamnější české badatele. 3. Čapek, novinář, dramatik, romanopisec a překladatel, ale především humanista, pocházel z Malých Svatoňovic. 4. Chtěla bych vám vyprávět něco o svých rodičích, hlavně o tatínkovi. 5. Vedle všech kladů má vítr jednu nepěknou vlastnost, a to nestálost. 6. Obrazovka přinesla nový druh umění: hraný televizní seriál. 7. Jednotlivé důležité etapy výzkumu vesmíru první družice, člověk na palubě vesmírné lodi, let na Měsíc následovaly za sebou velmi rychle. 8. Po celém Bulharsku jsou na jídelníčku nadívané vinné nebo kapustové listy, musaka, tedy mleté maso zapečené s brambory, zeleninou a vejci, a různé dušené pokrmy. 9. Ve Skandinávii se rozvíjely nejen typické severské sporty, jako bruslení, lyžování a hokej, ale i lehká atletika a míčové hry. 10. Holdovala zdravému sportu: lyžovala, 11. Eliška Junková, svého času nejpopulárnější sportovkyně, je v automobilovém světě dodnes pojmem. 12. Někteří herci, hlavně nejmladší členové souboru, jako by v závěru představení ztráceli vnitřní jistotu. 13. Muzeum oravské dědiny, skanzen se čtyřiceti objekty lidové architektury, se nachází v Zuberci pod masívy Západních Tater. 14. Zákeřná nemoc mozkový nádor předčasně přervala jeho umělecký rozlet. 15. Nejcharakterističtějším rysem bulharské kuchyně jsou různé druhy koření, jako saturejka, paprika, máta, muškát, kmín, pepř a bobkový list. 16. Severoitalské San Pellegrino, malebné lázeňské městečko v Dolomitech, proslulé svou minerální vodou, se stalo v září 1986 dějištěm motocyklové olympiády. 17. Mladý sloní samec pokračuje v díle zkázy ulamuje větve akácie. 18. Měla nepříjemnou vlastnost: že nikoho nenechala domluvit. 19. Nejlepší půda v Keni se přidělovala bílým osadníkům, což je problém, který zde přežívá dodnes. 20. Všechno začalo znovu, papírování, snění a přesvědčování. 21. Na hradě Karlštejně, kam neměly přístup ženy, se jedné noci objevily 134

5 hned dvě: císařovna a neteř purkrabího Alena. 22. Na hradě Karlštejně, kam neměly přístup ženy, se jedné noci objevily hned dvě: císařovna a Alena, neteř purkrabího. 23. Johann Wolfgang Goethe, německý básník a myslitel, jeden z největších tvůrců světové literatury, byl vrstevníkem generace prvních příslušníků našeho národního obrození. 24. Hlavním Goethovým dílem je Faust, rozsáhlá dramatická báseň, kterou psal téměř šedesát let. 25. Procházka po pobřeží byla příjemná, protože vrcholil květen, měsíc slunného počasí a vlahého vánku, nejlepší měsíc v Japonsku. 26. Nejprve byla písemná, potom ústní zkouška a nakonec to nejhorší, totiž čekání na výsledek. 27. Jean-Claude Simon, absolvent slavné Polytechniky, pařížské vojenské školy, dnes přednáší na univerzitě. 28. V sedmdesátých letech se na společném projektu dohodly čtyři skandinávské země: Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko. 29. Hrdě vám tento muž ukazuje své kačenky a vláčky, motýlky a koníky, závodní autíčka, letadla a pistolky dětské sny zhotovené ze dřeva. 30. Typické vlastnosti těchto modelů, trvanlivost, přesnost, estetický vzhled a bezpečnost, mají svůj původ v péči, která je věnována jejich vývoji, přípravě výroby i výrobě samé. 7 Najděte v následujících větách přístavky, určete jejich druhy, doplňte interpunkci: 1. Profesor Václav Klaus známý český politik a vědecký pracovník vydal mnoho významných odborných děl. 2. Můj bratr vyniká chvályhodnou vlastností smyslem pro pořádek a přesnost. 3. Na Šelmberku bude zřízen památník Augusta Sedláčka historiografa českých hradů rodáka vožického. 4. Foukal ostrý vítr a padal sníh s deštěm počasí obvykle zvané psí. 5. Má drahá sestra tvá tě milující teta mluví pravdu. 6. Anna zůstávala v podnájmu poblíž Staroměstského náměstí u vdovy Paličkové posluhovačky a vykladačky karet. 7. Všichni staří i mladí se přišli poklonit jeho památce. 8. Jako největší senzace bylo ohlášeno několik čísel valčíku tance pomalu už zapomenutého. 9. Potupná smrt Husova cynická urážka pravdy a národa byla posledním signálem k vzplanutí husitských bouří. 10. Při onom neštěstí přišli o život otec, matka, děti zkrátka celá rodina. 11. Sliboval mi hory doly a já hlupák jsem mu 135

6 uvěřila. 12. Charváti, Srbové, Makedonci, Bulhaři aj. tedy všichni balkánští Slované mají krásné bohatýrské zpěvy. 13. Stateční bojovníci si přinesli na barikády i zbraně lehký kulomet pušky s náboji bedničku ručních granátů a několik pancéřových pěstí. 14. Všichni včas prohlédli, jen sestra ten chudák se dala oklamat. 15. Výroba krásného skla ušlechtilý projev tvůrčí práce člověka je právem nazývána uměním. 16. K úspěšnému provádění každé činnosti je třeba nejen nadání to je přítomnosti příslušného spojení schopností nýbrž i nutných znalostí, dovedností a umění. 17. Mohli bychom tu odkázat na vznik nového vědního oboru filozofie jazyka. 18. Cvičí se v nich paměť dítěte, jeho představivost, smysl pro vtipné vyjádření tedy jistá mentální úroveň dítěte. 19. Šíření nakažlivé choroby je podmíněno třemi základními faktory zdrojem nákazy přenosem nákazy a vnímavostí ohroženého člověka k přenesené chorobě. 8 Určete syntaktické dvojice vč. predikačních, klasifikujte vztah mezi nimi (koordinace, subordinace, apozice). Jak jsou vztahy formálně vyjádřeny (parataxe, hypotaxe shoda, řízenost, přimykání)? 1. Dobrý kamarád pomůže i v době nejtěžší. 2. Otec přečetl noviny rychle. 3. Petr oznámil rodičům svůj sňatek s Kateřinou. 4. Koupila si pěknou červenou kabelku. 5. Zítřejší porada vedení se koná v deset hodin dopoledne. 6. Všichni studenti ukončili úspěšně praxi. 7. Potraviny a drogistické zboží prodáváme i v neděli večer. 8. Nejnovější výsledky našeho výzkumu si ihned ověřujeme v praxi. 9. Vaši poslední stížnost jsme definitivně zamítli. 10. Zedníci postavili dům za dva roky. 11. Petra se svým bratrem rozbili vázu a popelník. 12. Všichni musíme dodržovat zákony. 13. Diváci vyslechli čtení obhajoby s velkým napětím. 14. Sousedé celý den jen vařili a pekli. 15. Lékař prohlížel pacienta velmi důkladně. 16. Jel do Krkonoš místo do Alp. 17. Lidé už o tom všude mluví. 18. Naše auto je spolehlivé, i když staré. 136

7 9. Posuďte, zda v následujících větách může být některé slovo členem dvou skladebních dvojic, případnou nejasnost odstraňte tak, že věty přeformulujete: 1. Vane vítr z hor. 2. Většina obyvatel se shromáždila u staré lípy uprostřed vesnice. 3. Za několik dní se vrátí poslanci z Ostravy. 4. Pozorovali dvě hodiny hrané utkání. 5. Od příštího týdne bude vycházet román na pokračování v Lidových novinách. 6. Z okna ve štítě budovy vyhlížel váhavě přicházející dívku. 7. Když uklouzl, vyrovnal rychle ztracenou rovnováhu. 8. Parné léto ohrozilo vážně zrající obilí. 9. Malíř vytáhl tužku a kreslil dvě hodiny spící dítě. 10. Poskytoval neoprávněně odsouzenému důležité informace. 11. Popsal důkladně zamlčovaná fakta. 12. Nevelkou místnost dělil na dvě poloviny roztržený závěs. 13. Tyto akce znemožnily definitivně se s teroristy vyrovnat. 14. Komise projednala stručně připravenou zprávu. 15. Otužilý člověk podléhá méně nakažlivým nemocem. 16. Ministr odmítl zcela nepodložené a nepravdivé zprávy. 17. Učitel vyložil žákům málo obtížnou matematickou úlohu. 18. Dívka rovnala ve výloze vystavený kabát. 19. RIO MARE vybírá do svých produktů maso tuňáka se žlutými ploutvemi nejvyšší kvality. V Ě T N É Č L E N Y P o d m ě t 10 Vyhledejte podmětnou část, základ podmětu, popř. holý podmět. Posuďte funkci vedlejší věty podmětné: 1. Ani chladné a deštivé počasí náš výlet nepřekazilo. 2. Domovem jedlých kaštanů je jižní Evropa. 3. Povrch kraje rozdělují kotliny na několik pásem. 4. Vzadu něco zašelestilo. 5. Byl to potkan. 6. Stačilo udělat hluk a plaše zmizel v křoví. 7. Po vydatnějším dešti je správné prohlédnout střechu chaty a zjistit, zda nějakou škvírou nevniká do půdního prostoru vlhko. 8. Chtěli jsme odstranit nepříznivé vlivy koroze. 9. Z koupelny bylo slyšet tekoucí vodu. 10. Z koupelny byla slyšet sprcha. 11. Zvuky jeho kroků tlumila měkká půda, mech a jehličí. 12. Kapradě a přesličky pozná každý. 13. Vyvolanému žákovi dlouho trvalo, než vypočítal zadaný příklad. 14. Dospělí i děti se na pouti procházeli 137

8 mezi různými stánky a atrakcemi. 15. Na dálnici nejsou ani křižovatky, ani semafory. 16. Na formuláři bylo písemně potvrzeno, že jsme zaplatili zálohu. 17. Na formuláři bylo potvrzeno, jak vysokou zálohu jsme zaplatili. 18. Potvrďte nám na formuláři výši zálohy. 19. Není všechno zlato, co se třpytí. 20. Všechno, co se třpytí, není zlaté. 21. Do konkursu se přihlásilo dvacet zájemců. 22. Desítky spokojených hostů zapsaly své postřehy do knihy přání a stížností. 23. Je zajímavé pozorovat malé děti při hře. 24. Stísněné ach se jí vydralo ze staženého hrdla, ale on jako by její strach nezpozoroval. 25. Nebylo tam živé duše. 26. Je zajímavé dívat se chvíli na zručné ruce lidí, kteří opracovávají kámen. 11 Určete, zda je v následujících větách podmět vyjádřený, formálně nevyjádřený, všeobecný, neurčitý, nebo zda jde o větu bezpodmětnou: 1. Odpoledne přijela do vesnice policie se zásahovou jednotkou. 2. V kamnech to najedou zapraskalo. 3. Než se naděješ, bude poledne. 4. Vrtalo mu to často v hlavě. 5. Začínejte každou práci s pevnou vůlí a veselou myslí. 6. Do soutěže se přihlásilo deset zájemců. 7. Rozprchli se, jako když do nich střelí. 8. Na mě si hned tak někdo nepřijde. 9. Je to určitě pravda, ráno to hlásili v rozhlase. 10. V Praze dostane všechno. 11. Před spojkou ale píšeme čárku. 12. Jak si usteleš, tak si lehneš. 13. Mrzí mě, že se Milan neomluvil. 14. Navštívila ho, protože byl nemocen. 15. Je nutné omluvit se mu. 16. Bolí ho v zádech. 17. Při cestě zpátky ho napadlo, že se zastaví u rodičů. 18. Vadilo mu, že je úspěšná. 19. Je mu veselo. 20. To mám žízeň. 21. V ulicích to vřelo. 22. Rozčilovalo ho, když chodila pozdě domů. 23. Stojí za to, aby sis tu knihu přečetl. 24. Na začátku věty píšeme velké písmeno. 12 V následujících větách určete, jak je podmět vyjádřen: 1. Nemocný se již pomalu zotavuje. 2. S nástupem nového vedení mu ubylo povinností. 3. Zvítězil šlo od úst k ústům. 4. Z automobilu vystoupilo celkem pět lidí. 5. Oba se rozjeli za nemocnou matkou. 6. U Nováků podávají obědy od 12 hodin. 7. Druhého takového na světě nenajdeš. 8. Každému kraji se přidělí po čtyřech milionech na údržbu 138

9 památek. 9. Miliony televizních diváků sledovaly finále mistrovství světa v kopané. 10. Být ředitelem vyžaduje pracovat i dvanáct hodin denně. 11. Tam bylo jídla! 12. Po jizvě už mu nezůstalo ani památky. 13. Ke konci měsíce mu obvykle nezbude ani na tramvaj. 14. Matce v posledních letech přibylo vrásek. 15. Na stadionu se náhle rozsvítilo na sta světel. 16. Rychle a nenápadně v něm mizela jedna sklenička za druhou. 17. Naučit se správně připravovat jídla čínské kuchyně není snadné. 18. Na náměstí bylo mnoho hluku. 19. Není pochyb o jeho úmyslech. 20. Na koncertu bylo na pět tisíc diváků. 21. U každého stolu sedělo po jednom hostu. 22. Před divadlo přijíždělo auto za autem. 23. Mám rád tvoje švestkové knedlíky, ale od maminky jsou lepší. 23. Pod je předložka vlastní. 24. Na horách letos bylo sněhu! 25. Neminulo dne, aby se neozval. 26. Do cíle dojelo jen šest vozů. 27. Mnoho lidí se dnes zabývá podnikáním. 28. Za dveřmi se ozývalo nějaké podezřelé plesk, plesk. 29. Už bylo vyřízeno na padesát žádostí. 30. Přijíždělo auto za autem. 31. Včera vyhráli domácí. 13 V následujících větách posuďte větnou platnost slov to, ono: 1. To jsem si dal! 2. Často ho to táhlo do hospody. 3. Já to vysvětlím postupně. 4. Ono to obvinění bylo přehnané. 5. To se podívejme! 6. Ono už zase leje! 7. Viděls to krásné auto, co včera parkovalo před domem? 8. To jsem se dnes báječně vyspal! 9. Ono to nebude tak jednoduché. 10. Chudák dítě, to zas muselo odjet k prarodičům. 11. To já měl jednou zvláštní sen. 12. Nedá mi to vůbec spát. 13. Ono se to už nesmí? 14. To není žádný podvod! 15. Na to si už vůbec nevzpomínám. 14 Uveďte, proč je v následujících větách podmět vyjádřen osobním zájmenem: 1. My o vlku a vlk za dveřmi. 2. Já se tu namáhám, ale on se klidně vyvaluje. 3. Já jsem to nebyla. 4. Tou radou se budu řídit i já. 5. Pojď sem, já tě učešu. 6. Ty máš žízeň, viď? 7. Volala na ni, ale ona se ani neobrátila. 8. Ty, Karle, můžeš mi pomoct? 9. Já jsem věděla, že to takhle dopadne. 10. Ty si běž, kam chceš, ale já zůstanu tady. 11. On už o tom ví? 12. O tom tady rozhoduju já! 13. Já vím, co si o mně povídají. 14. Proč jsem se já ubohá vdávala?! 15. Proč já se vdávala?! 139

10 15 Určete větněčlenskou platnost vedlejších vět, u vět podmětných si všímejte, jak jsou uvozeny: 1. Kdo neumí plavat, zůstane raději tady. 2. Kdo lže, ten taky krade. 3. Každý, kdo vstoupí do jejího pokoje, bude okouzlen. 4. Překvapilo mě, jak rychle na nás zapomněl. 5. Kdo strávil týden na lodi, není ještě námořníkem. 6. Mělo by se zjistit, jak si vedou po této stránce v zahraničí. 7. Co se vleče, neuteče. 8. Ten, kdo má rád zvířata, nejí maso. 9. Líbí se mi, že jsi tak vtipný. 10. Je správné, že o tom uvažuješ. 11. Jeho filozofii chybělo něco, co činí z filozofie věc potřebnou. 12. Všechno, co mohli ukrást, zmizelo v nenávratnu. 13. Všichni, kdo uspějí u písemné části, mohou pokračovat ústní zkouškou. 14. Ten, kdo lže, taky krade. 15. Chlapcovu tvář přelétlo cosi, co se dalo těžko popsat. 16. Mělo by se ověřit, zda jsou jeho tvrzení pravdivá. 17. O tom se přesvědčil každý, kdo divadlo navštívil. 18. Říká se, že letos bude horké léto. 19. Ten, kdo chytá ryby, není ještě rybář. 20. Bylo mi divné, proč je tak smutný. 21. Ten, kdo se opozdil, nic nedostal. 22. V obchodě měli mnoho kostýmů, ale ten, který se mu líbil, nebyl na prodej. 23. Doma nebyl v tu chvíli nikdo, kdo by mu pomohl. 24. Kdo je mistrem doma, nemusí chtít být mistrem i ve světě. 25. Udivuje nás, co všechno umí. 26. Kdo neumí mlčet, neumí ani mluvit. 27. Každý, kdo rychle dává, dvakrát dává. 28. Jeho nejsilnější zbraní bylo, že vždy mluvil pravdu. 29. Kdo se bojí, nesmí do lesa. 30. Komu se to nelíbí, nemusí sem chodit. 31. Bylo jasné, že hráze stoletou vodu nezachytí. 32. Vůbec mě nepřekvapuje, že skončil na šikmé ploše. 33. Co se dalo pokazit, to se taky pokazilo. 34. Vyprávěl pouze to, co jsem už dávno slyšel. P ř í s u d e k 16 Vyznačte nerozvitý predikát: 1. Obrazy i nábytek se musely vzájemně doplňovat. 2. Večer jsme mohli sledovat televizní přenos hokejového utkání. 3. V tomto případě nemohu mlčet. 4. Noví nájemníci si nemohli na nic stěžovat. 5. Košile jsou v levé zásuvce. 6. Mám se brzy vrátit? 7. Musím se zúčastnit? 8. Nesmím tam chodit. 9. Jan již brzy začne chodit do školy. 10. Chci, aby se učil cizím 140

11 jazykům. 11. Manžel je už půl roku bez práce. 12. Ten člověk musí být blázen. 13. Chtěla bych se vás na něco zeptat. 14. Přestaň už konečně plakat a začni se usmívat. 17 Určete v následujících větách druh přísudku: 1. Obrazná přirovnání jsou důležitým slohovým prostředkem jazyka lidového a hovorového. 2. Úspěch našeho sportu jsou v posledních letech výrazné. 3. Folklor tvoří významnou složku naší národní kulturní tradice. 4. Za poměrně krátkou dobu se stal jedním z nevlivnějších lidí v této zemi. 5. O prázdninách chci jet k moři. 6. Jejich tváře zářily štěstím. 7. Ostravské hlavní náměstí se změní k nepoznání. 8. Chci o tobě vědět všechno. 9. Nejdřív bys měl vypracovat vstupní projekt. 10. Teprve po důkladném vyšetření bude moci být stanovena přesná diagnóza. 11. Přestaň už konečně nadávat. 12. Kouření je v celé budově zakázáno. 13. Nezačínej o tom zase mluvit! 14. Kéž bych s ním mohla ještě jednou mluvit! 15. Březen měsíc knihy a internetu. 16. Brzy se může stát tvým šéfem. 17. Náš Honza je stále při chuti. 18. Nejvznešeněji se chová orel: je majestátně klidný, proto okouzlující. 19. Synáček byl hopsa hejsa, ale dceruška ouvej ouvej. 20. Dej mi vyčistit ten kabát. 21. Marnost nad marnost. 22. Rozkaz je rozkaz, musím tam jet. 23. Cožpak jsem to směl někdy dělat já? 24. Mluviti stříbro mlčeti zlato. 25. Kůň byl a je blízkým přítelem Mongolů. 26. Vztekem byla celá bez sebe. 27. Většina mladších žáků nemá dost zkušeností se samostatnou prací. 28. Velmi důležitou stránkou ilustrace je její spojení s textem. 29. Už zase si dala ostříhat vlasy. 30. Máme už vše připraveno. 31. Při povodních byla zničena polovina vesnice. 32. Disidenti byli systematicky sledováni. 33. On mi byl vždycky k smíchu. 34. Pavla byla vždycky tak trochu do větru. 35. Lépe nic neříkat. 18 Pokuste se nahradit sloveso kategoriální jiným slovesem: 1. Podával informace sice rychle, ale nepřesně. 2. Byl jsem naplněn radostí. 3. Večer se dalo do deště. 4. Pavel je zdravý, protože pěstuje sporty. 5. Upadl do rozpaků a mlčel. 6. Po úvodním referátu ihned přistoupili k hlasování. 7. Konáme přípravy na podzimní výstavu květin. 141

12 8. Tento přístroj najde uplatnění zejména ve stavebnictví. 9. Došlo ke srážce autobusu s osobním vlakem. 10. Provádíme opravy všech typů vozidel. 11. Ministerstvo provádí kontrolu čerpání rozpočtu dvakrát ročně. 12. Provedli jsme výběr vhodných kandidátů. 13. V příštích týdnech provedeme analýzu dopravní situace na dálnici D Kvůli nepřízni počasí došlo ke zpoždění vlaků na trase Praha Ostrava. 15. V bouřce došlo na několika místech k přerušení dodávky elektřiny. 19 Posuďte funkci sloves být a mít v následujících větách: a) 1. Žádné zvíře není takové, aby bylo vyloženě zlé. 2. Není tam ptactvo, ba ani drobné zvířectvo. 3. Dnes je zápas mezi Baníkem a Spartou. 4. Takové protesty nejsou na místě. 5. Můj bratr už je doma. 6. Na tomto místě bývala kdysi rozhledna. 7. Copak jsem nějaký hej nebo počkej? 8. Na chalupě jsme byli letos jen dva týdny. 9. Jaký je to skvělý pár! 10. Ten chlapec je na tom bledě. 11. Na zbytečnosti není peněz. 12. V jeho slovníku nebylo slovo nelze. 13. Tento nápad není právě nejlepší. 14. Být stranou tohoto konfliktu je opravdu nemožné. 15. Proč je najednou taková tma? 16. O prázdninách jsme byli často jen u babičky. 17. Ty bankovky jsou totiž padělek. 18. A v čele stolu sedí sám Petr Vok: je v bezpečí. Je mezi svými. Je vítěz! 19. Ta židle je ze dřeva. 20. Tyhle boty nejsou do deště. 21. Ta váza je z Japonska. 22. Fotbal je o kopací technice. b) 1. Ještě nemá děti. 2. Večeři máš v troubě. 3. Má za muže lékaře, 4. Marie měla v očích slzy. 5. Mám jedno velké nesplnitelné přání. 6. Měl přání koupit si konečně nové auto. 7. Mám tu čest představit vám pana Nováka. 8. Má sklony k alkoholu. 9. Takové štěstí může mít jen hlupák. 10. Má pláč na krajíčku. 11. Má zase nové boty. 12. Mám obavy, že začne pršet. 13. Máme pro dnešní oslavu vše připraveno. 14. Máš zákaz koukat se na televizi. 15. Kdo v tom má prsty? 16. Každý má právo zvolit si svou cestu. 17. Tady máš ten článek, který jsi po mě chtěl. 18. Petr se neměl k odchodu. 19. Měli se k sobě jako dvě hrdličky. 20. Ty zlevněné boty už nemáme. 21. Dnes máme na programu výlet na Hukvaldy. 22. Jana má spalničky. 23. Loni jste měli vynikající domácí víno. 24. Má ve 142

13 zvyku každé ráno běhat v parku. 25. Mám slyšení v parlamentu. 26. Mám pocit, že už nepřijde. 27. Mám z toho špatný pocit. 20 Doplňte tvar jmenné části slovesně-jmenného predikátu (v nominativu nebo instrumentálu), odůvodněte své rozhodnutí: 1. Bratr je (redaktor) týdeníku Reflex. 2. Přímka je (nejkratší vzdálenost) mezi dvěma body. 3. Je (pravda), že jsem se dopustil pár omylů. 4. Pavel byl (rozený herec). 5. Aš je (nejzápadnější město) v Česku. 6. Krátká polední přestávka se mu stávala v poslední době (nezbytná). 7. Můj přítel nebyl ani tak (hudebník jako muzikant), ale (muzikant) byl znamenitý. 8. (Nezbytný předpoklad) úspěšné práce v matematice je požadavek přesné formulace všech pojmů. 9. Otec je (důchodce). 10. Matka je (ředitelka) pobočky České spořitelny. 11. Nedbalost je (příčina) této nehody. 12. Sněť slezinná je (akutní infekční onemocnění), které se u nás objevuje jen zřídka. 13. Povodeň se v několika hodinách stala velmi (nebezpečná). 14. Karlovarské vřídlo je (mohutný zdroj) léčivé vody. 15. Práce je mi (potěšení). 16. Není (pravda), že naše firma nelegálně obchoduje se zbraněmi. 17. Koniklec je (rostlina přísně chráněná). 18. Pan Černý je (voják z povolání). 19. To je (nesmysl). 20. (Favorit) závodu je Josef Vomáčka. 21. (Velká výhoda) nové technologie je úspora materiálu. 22. Přestal být (můj kamarád). 23. Bylo už (pravidlo), že protestoval. 24. Je (pravda), že v plánech jsme s touto situací nepočítali. 25. (Nejlepší přítel) člověka je pes. 26. Pes je (šelma psovitá). 27. Pan Dvořák je (invalidní důchodce). 28. Celých dvacet let byla (jeho milenka). 21 V následujících větách je přísudek jmenný se sponou vyjádřen frazémem. Pokuste se říci totéž, co tyto věty vyjadřují, jiným prostředkem: 1. To je novinářská kachna. 2. To je pro kočku. 3. Její manžel je pod pantoflem. 4. Už jsem z obliga. 5. Ten mlýnek je na heslo. 6. To je člověk dvou tváří. 7. Je sladký jako med. 8. Naše Iva je do větru. 9. Pavel je kost a kůže. 10. Vždycky byl jako ze škatulky. 11. Jeho bohatství jim bylo trnem v oku. 12. Je to nabíledni. 13. Den byl jako malovaný. 14. Byl jako na trní. 15. Ta ženská je hotový generál. 16. Byla jako opařená

14 Všechno to bylo na draka. 18. Ten herec je na baterky. 19. Byl jako vyměněný. 20. To představení bylo pod psa. 21. Letos je zelená in. 22. Byli spolu na kordy. 23. Monika byla v ráži. 24. Nejsem padlá na hlavu. 25. Byl jako puštěný ze řetězu. 26. Už jsme za vodou. 22 Opravte věty tak, aby jich mohlo být užito v komunikaci: 1. Eva má prsty. 2. Televizor má obrazovku. 3. Tomáš má zuby. 4. Mám uši. 5. Ta opice má ruce. 6. Ta žirafa má nohy. 7. Ta dívka má oči. 8. Ten pes má srst. 9. Ten pacient má játra. 23 V následujících větách užijte s ohledem na význam krátký nebo dlouhý tvar adjektiva: 1. Brzy budeš opět zdráv/zdravý. 2. Jsem ochoten/ochotný tě ještě jednou vyslechnout. 3. Ještě nejsi s tou prací hotov/hotový? 4. Dnes jsem s vámi opravdu spokojen/spokojený. 5. Je zdráv/zdravý jako rybička, přestože je mu už přes osmdesát. 6. Vy jste dneska nějak hladovi/hladoví! 7. Naše sousedka je stále mláda/mladá. 8. Někteří chlapci byli na své výsledky opravdu hrdi/hrdí. 9. Nestalo by se mu to, kdyby nebyl tak zvědav/zvědavý. 10. To jsem zvědav/zvědavý, jak si s tím poradíš. 11. Je to člověk, který je stále spokojen/spokojený a v dobré náladě. 12. Při líčení své nehody byl strašně rozčilen/rozčilený. 13. Byl probuzen/probuzený bolestí v levé noze. 14. Náš Jiří je pěkně opálený/opálen. 15. Obchodní dům byl vybudován/vybudovaný včas. 16. Dům máme po malování uklizen/uklizený. 17. Dívka byla pěkně oblečena/oblečená. 18. Matka měla zdeformovány/zdeformované ruce těžkou prací. 19. Ze strany přítomných byly vysloveny/vyslovené kritické připomínky. 20. To dítě je rozmazleno/rozmazlené. 21. Byl si jist/jistý svým úspěchem. 22. Ten dům je postaven/postavený celý ze dřeva. 23. Byl vyznamenán/vyznamenaný za statečnost. 24. Zahraniční student bohemistiky musí být schopen/schopný vyjádřit se v češtině i k odborným tématům. 25. Ten dopis je adresován/adresovaný vám. 144

15 P ř í v l a s t e k 24 Najděte všechny přívlastky a určete, zda jsou shodné nebo neshodné; řekněte, jakým slovním druhem jsou vyjádřeny: 1. Jejich názory jsou ve všem přijatelné. 2. Z pražských sadů se nejdříve probouzejí sady na Letné. 3. A tady to tlusté, bílé a křehké jsou nové výhonky a klíčky. 4. Nedělní směna na lanové dráze Janské Lázně Černá hora byla poslední. 5. Nová zasunovací stěna oddělovala jídelnu od kuchyně. 6. Moje sestra žije v malém, ale útulném bytě. 7. Tento dobrosrdečný člověk byl náš soused Novák. 8. Cesta vpravo byla rozježděná a plná výmolů a kamení. 9. Schopnost umět se rychle rozhodovat je zejména ve sportu velmi důležitá. 10. Otci malého Hubáska nastal úkol syna vypiplat a udělat z něho člověka. 11. Proti roztokům krastaloidů se vyznačují roztoky koloidů velmi malým tlakem na stěnu nádoby. 12. Poznali se cestou na dovolenou. 13. Na vykácených plochách zůstaly stát tu a tam jednotlivé, pěkně urostlé stromy. 14. Všichni naši i zahraniční vědečtí pracovníci tuto domněnku potvrzují. 15. Vítr z hor byl dnes opravdu nepříjemný. 16. Básník Seifert má v literatuře 20. století velmi důležitou pozici. 17. V jeho slovníku nebylo slůvko nelze. 18. Studující gymnázia Jan Janda už u nás nebydlí. 19. Spisovatel má mít také vrozenou a zároveň pěstěnou schopnost vynalézat a vytvářet nové obrazy. 20. Chuť pracovat zůstala u ní do konce života. 21. Chvíle strávené s milým člověkem nepovažujeme nikdy za ztracené. 22. V lidech se objevila touha sesednout se těsněji k sobě, rozpovídat se o svých starostech a nadějích, o víře v budoucnost, o snech pestrých jako listí na stromech a v šednoucí trávě. 25 Rozhodněte, které přívlastky jsou volné a které těsné, doplňte podle toho interpunkci: 1. V městech majících četné obyvatelstvo je zvýšená potřeba zboží všeho druhu. 2. Prapory se lehce pohybují v slavnostním povzneseném tichu plném vytouženého očekávání. 3. Hlavu mělo slunce ohnivou plnou jisker a šaty z purpurového hedvábí čím dál dolů temnějšího a střevíce jako uhel. 4. Všichni studenti přijatí do prvního ročníku nechť se dostaví k zápisu. 5. Na rozsáhlých lánech hřejících se v poledním slunci zasvítila 145

16 jasnou žlutí řepka olejka. 6. Elipsa je geometrické místo bodů majících stejně velký součet vzdáleností od dvou pevných bodů. 7. Žižka měl zvláštní schopnost využívat vhodně terénu pro své vojsko. 8. Žižka ve svých plánech vždy uvažoval o výhodách i nevýhodách terénu, tato jeho schopnost využívat vhodně zeměpisných zvláštností krajiny působila jeho nepřátelům mnohdy těžké starosti. 9. Pro spisovný jazyk je možno uvést ještě kritérium dovolující rozlišit adjektivum od příčestí l-ového. 10. Z map technicky co nejjednodušších se dá vyčíst mnoho zajímavého. 11. Tato problematika pochopitelně našla své místo i na stránkách časopisů věnujících se převážně otázkám češtiny. 12. Nebylo by účelné podrobněji zde vypočítávat práce otištěné v tomto výboru. 13. Autor dokázal na pouhých deseti stranách svého příspěvku vytknout všechny nejdůležitější hláskové, morfologické i syntaktické jevy spojující slovenštinu s ostatními slovanskými jazykovými skupinami anebo ji naopak od nich oddělující. 14. Vedle mluvených projevů přímých pronesených před posluchači jsou i mluvené projevy nepřímé. 15. Slovesa vyjadřující činnost se nazývají odborným názvem akční, slovesa vyjadřující stav pak stavová. 26 Opravte chybný pořádek slov, příp. věty přestylizujte: 1. Dosud jsme neobdrželi odpověď na Vám již zaslaný dotaz. 2. O prázdninách jsem četl vypůjčené knihy ze školní knihovny. 3. Dnes už nemůžeme hodnotit podle starých od předků zděděných kritérií. 4. Zapisujte denně příjmy z nuceného odběru krve pro na jatkách ustájený dobytek. 5. Při odplynování uhlí přistupuje ke spotřebě kyslíku na spalování pod čerstvým uhlím ležícího koksu ještě spotřeba vzduchu na spálení z uhlí vznikajících uhlovodíků. 6. Brzy však byl stanovený program vydavatelem porušen. 7. Výživné piškoty pro děti slazené čistým cukrem. 8. Odstředivky na mléko vlastní konstrukce. 9. Přání k sňatku můžeme poslat na zvlášť k tomuto účelu vydaných ozdobných telegramech. 10. Učinil jsem soupis slov a frází v knížce pro děti a našel jsem v ní velkou řadu slov i laikovi na první pohled pro dítě městské neznámých. 11. Zemědělská správa s povděkem kvituje spolupráci v akci silážování jak vašich zaměstnanců krajské správy, tak také zaměstnanců 146

17 okresních inspektorátů v minulých letech. 12. V předpisech na barvotvorné vývojky setkáváme se s novými ve fotografické praxi neznámými sloučeninami. 13. Tvoření ve škole zvláštních žákovských výborů nelze pokládat za vhodné. 14. Vědomosti jsou udržení v paměti soustavy fakt a jejich zevšeobecnění ve tvaru pojmů a pravidel. 15. Smazání z povrchu země obce Lidic a Ležáků je nám trvalou výstrahou před fašismem. P ř e d m ě t 27 Najděte v následujících větách předměty, určete kterým slovním druhem jsou vyjádřeny: 1. Byl to spolehlivý pracovník, byl dbalý svých povinností a věřil v dobrý výsledek své práce. 2. Spisovatel má především znát život a psychologii. 3. Takový Hej rup bych vám přál vidět! 4. Na její třesky plesky řekl jen své ach. 5. Řada cenných dokumentů dává nahlédnout do rodinného života geniálního myslitele. 6. Dlouho nad tím vrtěli všichni hlavou. 7. Soustrojí namažeme řídkým olejem. 8. Asimilaci můžeme vyjádřit jednoduchou rovnicí. 9. V tomto měsíci jsem pro nemoc zameškal patnáct hodin. 10. Bolesti někdy nedovolují nemocnému ani spát. 11. Pavel bojoval sám se sebou těžký boj. 12. Otec, jsa překvapen touto zprávou, jen zmateně pokrčil rameny. 13. Mnohé z jejího výkladu je možné zapomenout. 14. Žila dál svůj plodný život. 15. Musíme se naučit progresivní myšlenky nejen propagovat, ale i uskutečňovat. 16. Podobná příležitost se ti již nenaskytne. 17. Jsem si vědom nedostatku své práce. 18. Všichni jsme šli navštívit nemocného. 19. A teď vám mohu od počátku vyprávět celičký příběh. 20. Státní památková správa provedla v posledních letech na našem území různé stavební úpravy jednotlivých zámeckých objektů. 21. Tvému dobře už v poslední době přestávám rozumět. 22. Hana se několikrát po tom muži ohlédla. 23. Dlouho se snažila zaujmout k celé věci patřičné stanovisko. 24. Po dlouhém přemlouvání dovolil otec chlapci jít se koupat. 147

18 28 Rozhodněte, zda je se, si ve větě předmětem: 1. Vrátili jsme se již před měsícem. 2. Při přenosu síly řemenem se síla přenáší třením řemene o kotouč, zvaný řemenice. 3. Podle mezinárodní dohody si všechny státy denně vzájemně vyměňují výsledky meteorologických pozorování. 4. A ona přiběhla, utírajíc si ruce o zástěru. 5. V medicíně se rentgenového záření využívá nejen k vyšetřování, ale i k léčení. 6. V pohraničí se mu dařilo dobře. 7. V únoru si Kamil při lyžování zlomil kotník. 8. Prodíral se sněhem a závějemi sám. 9. Jak podivnými cestami se ubírá lidský život! 10. Odvážná dívka se hrůzou náhle celá proměnila. 11. Jak často se koupali chlapci v chladivé vodě potoka. 12. Nechtěl si nikdy pálit prsty. 13. Poměrně rychle se vyrovnal s tímhle neúspěchem. 14. Zajistili jsme si místo na tribuně. 15. Dlouho si vybírala. 16. My máme tolik práce a on si sedí v hospodě! 17. Nikdy se ničeho nebál. 18. Na festival je třeba si zajistit vstupenky včas. 19. Je nutno se s touto situací smířit. 20. Již několik dnů jsme se po něm sháněli. 21. Vyčítal si tento chybný krok celý život. 22. Chválil se velmi rád, zejména před neznámými. 23. Tato tragická událost se nadlouho zapsala do vědomí všech lidí žijících v tomto kraji. 24. Nestyď se říci mi pravdu. 25. Zapisuješ si všechny potřebné údaje? 26. Zlomila si nohu v kotníku. 27. Celou situaci si tím neobyčejně ztížil. 28. Prohlásil se za očitého svědka. 29. Maminka se často kvůli němu trápila. 30. Odepřel si lecjakou dobrotu. 31. Počkáme, pospěš si! 32. Musíš si umět zvyknout na takovou situaci. 33. Matematika se mi studovala lehce. 34. Náhle se zle na mě obořil. 35. Viděl se již hotovým lékařem. 29 Zjistěte, zda je předmět vyjádřený infinitivem tautoagentní nebo heteroagentní, pokud je to možné, převeďte předět vyjádřený infinitivem na vedlejší větu: 1. Kdy ses rozhodl skončit s atletikou? 2. Dovolím vám vykonat zkoušku ještě v mimořádném opravném termínu. 3. Koza zakázala kůzlatům otevírat dveře komukoli cizímu. 4. Naplánoval si o dovolené vymalovat celý byt. 5. Ještě se neodhodlal říct jí celou pravdu. 6. Snažili se sehnat nejnovější vydání slovníku, ale marně. 7. Roky se s ním odmítala setkat. 148

19 8. Lékaři doporučují pít ve vedrech až čtyři litry tekutin denně. 9. Přikázal mu napsat ten dopis ještě jednou. 10. Byl přinucen sledovat vše jen z povzdálí. 11. Znemožnili mu vrátit se domů. 12. Poradil mu přejít na jiný studijní obor. 13. Dohodli se zůstat jen u přátelství. 14. Chystal se mu to co nejdříve vytmavit. 15. Snažil se neskončit poslední. 16. Doufal jsem tam najít nové přátele. 17. Uložil mu naučit se tu báseň nazpaměť. 18. Někteří soutěžící vydrželi tančit déle než 24 hodin. 19. Přáli mu dožít se dlouhého věku ve zdraví. 20. Usiloval o to získat stipendium do Francie. 21. Podvádět mě naváděli mí dva společníci. 22. Souhlasili jsme předat mu vedení v klubu. 23. Ředitel gymnázia nařídil studentům zůstávat o volných hodinách v budově školy. 24. Studenti ho odmítli poslechnout. 25. Usmyslela si zařídit pokoj jen v modré barvě. 30 Vysvětlete motivaci slovního nevyjádření předmětu: 1. Co děláš? Čtu. 2. Naši sousedé staví. 3. Malý Tomášek už čte. 4. Zavíráme! 5. U garáže jsem píchnul. 6. Nekrmit! 7. Dnes vařila sestra. 8. Nekouše? 9. Zavolej nebo napiš! 10. Beru až ve středu. 11. Uprostřed rozhovoru vztekle zavěsil. 12. Zrovna jsem upekla. 13. Petr moc pije. 14. Jana šla otevřít. 15. Minulý týden u sousedů zabíjeli. 31 Rozhodněte, zda je označený větný člen předmět nebo příslovečné určení, u příslovečných určení udejte jejich druh: 1. Větřík si pohrával vlajkou. 2. Mnohý divák vrhl ve zlosti po pruhovaném dresu potupným názvem hasiči. 3. Jeho tvář se protáhla v blažený úsměv. 4. Tento tiskopis je nutné vyplnit vždy hůlkovým písmem. 5. Podzim hýřil barvami. 6. Žižka předčil své odpůrce rozvahou a vojenskými schopnostmi. 7. Dobrým příkladem se dá dokázat více než pěknými slovy. 8. Našim srdcím zůstane navždy drahý. 9. Při poslechu hudby neustále kýval hlavou. 10. Strčil loktem do kávy na stole. 11. Z hrdla mu proudem vyrazil zuřivý řev. 12. Štěpánce se už chodí lépe. 13. Sluneční paprsky se zvolna prodíraly závojem mlh. 14. Matce vyhaslo v kamnech. 15. Diváci na náměstí nadšeně mávali vlajkami. 16. V poslední době prošlo jeho rukama mnoho žádostí. 17. S podobnými úkazy se setkáváme i na jiných místech planety. 18. Promluv si s ním 149

20 v každém případě mezi čtyřma očima. 19. U nejstarších vozů bylo v zimě nutné protočit motor klikou. 20. Trefil desítku hned první ranou. 21. V naší knihovně se žádanky dopravují potrubní poštou. 22. Nerad dělá dětem šaška. 23. Ty šaty jsou Kláře velké. 24. Malíř vyjádřil náladu v lese tlumenými barvami. 25. Ty nám tu nebudeš lenošit! 26. Neprojedete tudy autem, ba ani traktorem. 27. Hliník se nám odstěhoval do Humpolce. 28. Dosavadní organizaci je třeba nahradit pružnějším systémem. 29. Slon stoupl ošetřovateli na nohu. P ř í s l o v e č n é u r č e n i 32 V následujících větách určujte druhy příslovečného určení, rozhodněte, kdy jde o adverbiale valenční: 1. Pozdní podzim se naposledy rozhořel. 2. Krajem zavály nezvykle teplé větry. 3. Vypracoval plán velmi podrobně. 4. Nikdy prý se nenajedl dosyta. 5. Ke zkoušce se pro nemoc nedostavil. 6. Účastnil se průvodu přes svůj vysoký věk. 7. Na své stáří je ještě dosti čilý. 8. Už několikrát jsme ho pozvali k obědu. 9. U některých aut bylo nutno uvádět motor v chod klikou. 10. Vojtěch vystoupil z tramvaje a dal se cestou k domovu. 11. Při hromadném výskytu tohoto onemocněni posíláme do nemocnice jen těžší případy. 12. Rád se ráno brouzdal trávou. 13. Dobrým příkladem se dá více dokázat než pěknými slovy. 14. Hoch byl sice slabý tělem, ale bystrý duchem. 15. Stál jen dva kroky od propasti. 16. Mnoho lidí dříve umíralo hladem. 17. Čtu německy jen pomocí slovníku. 18. Tavíme ohněm, krájíme nožem, stříháme nůžkami. 19. Zastihl jsem ji na chodbě. 20. Seděl přede mnou se svěšenou hlavou. 21. Rychle se blížil k domovu. 22. Všude to tu vonělo fialkami. 23. Vzdáváme mu úctu pro odvahu a houževnatost. 24. Do přístavu se k nalodění dostavily jen čtyři vozy. 25. Odešel se mnou na procházku. 26. V tomto jsi mne úplně zklamal. 27. Zachovali se zbaběle. 28. Hort prohrál v 42. tahu s vedoucím šachistou turnaje. 29. Rozdělil pomeranč na dvě stejné poloviny. 30. Tvářil se po celou dobu mouchy snězte si mě! 31. Ani ve škole se často neklade patřičný důraz na hlasovou výchovu a na procvičování fyziologicky a hygienicky nezávadné výslovnosti. 32. Pro svoji konstrukci se stal vůz Tatra 11 předmětem velkého obdivu i mnoha odborných polemik. 33. Na 150

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Zuzana Hauerlandová. Zvláštnosti větného členění

Zuzana Hauerlandová. Zvláštnosti větného členění Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Zvláštnosti větného členění Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci zopakují vědomosti o zvláštnostech

Více

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.:

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.: Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 72 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková Vedlejší věty Druhy vedlejších vět určujeme: podle jejich větněčlenské platnosti podle spojovacích výrazů, kterými jsou připojeny k větě řídící podle vztahu jejich obsahu k obsahu věty řídící Vedlejší

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Syntax Cílová skupina 3. ročník SŠ s výučním listem Anotace Materiál je určen pro žáky učňovských oborů. Jeho cílem je zopakovat a procvičit stavbu věty jednoduché,

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Český jazyk Ročník, cílová skupina: 6.roč.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Český jazyk Ročník, cílová skupina: 6.roč. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_03

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 22. 4. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_27_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 22. 4. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_27_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 22. 4. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_27_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Český jazyk shoda přísudku s podmětem. některé druhy jsou kriticky ohrožen_, jídla se podával_, v zahradě vykvetl_ narcisy,

Český jazyk shoda přísudku s podmětem. některé druhy jsou kriticky ohrožen_, jídla se podával_, v zahradě vykvetl_ narcisy, Český jazyk shoda přísudku s podmětem 1. Doplň správnou koncovku Chlapci ještě dlouho hrál_, ranění sténal_, sousedé si stěžoval_, některé druhy jsou kriticky ohrožen_, jídla se podával_, v zahradě vykvetl_

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 67 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 16. 4. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_17_12_Příslovečné určení

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_17_12_Příslovečné určení Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Sedláčková Název: VY_32_INOVACE_17_12_Příslovečné určení Téma: Příslovečné určení Vzdělávací oblast:

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ Věta jednoduchá je uspořádaný větný celek, který vyjadřuje jednu myšlenku. Slova, která k sobě patří, tvoří dvojice slov, v této dvojici jedno slovo závisí na druhém. Takové dvojice

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ VY_32_INOVACE_CJ_1_08 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Věta jednoduchá - pojmy Věta = slovní

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

VĚTA JEDNODUCHÁ - OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU

VĚTA JEDNODUCHÁ - OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU VĚTA JEDNODUCHÁ - OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Hana Třetinová Číslo a název klíčové aktivity:iii/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí ze svého rodného kraje. Viděli jsme zajímavý přírodní úkaz.

Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí ze svého rodného kraje. Viděli jsme zajímavý přírodní úkaz. Nahraďte podtržené přívlastky vedlejšími větami přívlastkovými: Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí ze svého rodného kraje. Viděli jsme zajímavý přírodní úkaz. Pozorovali jsme včely přelétávající z květu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Přísudek a podmět Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autor: Mgr. Iveta Burianová Období: březen 2012 Šablona: I/2 12_INOVACE_93 Druh učebního materiálu: prezentace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 24/01 Název materiálu: Opakování - větné členy Vypracoval: Mgr. Hana Šatná DALTONSKÝ LIST ČJ 8. ročník OPAKOVÁNÍ VĚTNÉ ČLENY PODPIS:

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 69 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 18. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Základní větné členy - opakování

Základní větné členy - opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 25. 4. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_28_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 25. 4. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_28_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 25. 4. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_28_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková AKTUÁLNÍ VĚTNÉ ČLENĚNÍ VY_32_INOVACE_CJ_1_14 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti AKTUÁLNÍ VĚTNÉ ČLENĚNÍ Aktuální členění

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 25. 2. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_07_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 25. 2. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_07_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 25. 2. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_07_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Datum: 9. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_110 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Příslovečné určení. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Příslovečné určení. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Příslovečné

Více

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6.- 9. ročník Datum vypracování: 5.9. 2012 Datum pilotáže: 17.9.2012 Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné

Více

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Vypravování Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Slovní druhy Anotace Pracovní listy k procvičování slovních druhů a slovnědruhových homonym. Jednotlivé

Více

Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory

Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory Variace 1 Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Slovní

Více

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno:

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno: NÁZEV ŠKOLY: AUTOR: NÁZEV: TÉMA: ČÍSLO PROJEKTU: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Lenka Šrámková VY_12_INOVACE_1.1.11.4._ČJ Závěrečná

Více

2 U následujících sloves zjistěte, jaký mohou mít význam. Užijte jich ve větách a sledujte, zda se se změnou významu mění jejich valence:

2 U následujících sloves zjistěte, jaký mohou mít význam. Užijte jich ve větách a sledujte, zda se se změnou významu mění jejich valence: I V. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ. Na ulici. ilustrace Petra Řezníčková

Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ. Na ulici. ilustrace Petra Řezníčková Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ Na ulici ilustrace Petra Řezníčková Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ Na ulici ilustrace Petra Řezníčková GRADA PUBLISHING Ladislava Horová OBRÁZKOVÉ Č TENÍ Na ulici

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka 1. Doplňte chybějící písmena Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka Čechy b l - pro Evropu odjakživa d ležitým územ m. Proto se říká, že jsou sr cem Evrop - Tudy vedl - významné - vropské

Více

Základy valenční skladby

Základy valenční skladby Základy valenční skladby Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0105 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora:

Více