Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze

4

5 Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č. 233 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech dne 23. a 26. října Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 8. a 9. prosince Senátní tisk č. 165 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května Senátní tisk č. 171 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1, podepsaná v Haagu dne 15. června Evropský senátní tisk č. K 068/08 Výroční zpráva za rok 2010 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty 7. Senátní tisk č. 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. Evropský senátní tisk č. K 067/08 Zelená kniha Posilování vzájemné důvěry v evropském soudním prostoru - Zelená kniha o uplatňování právních předpisů EU souvisejících s trestním soudnictvím v oblasti zadržení 9. Senátní tisk č. 234 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 10. Senátní tisk č. 245 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok Senátní tisk č. 166 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti 12. Okolnosti vyslání vojenských lékařů na Slovensko 13. Senátní tisk č. 118 Petice na podporu "Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově" 14. Senátní tisk č. 240 Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 1

6 15. Senátní tisk č. 232 Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 16. Senátní tisk č. 168 Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č Senátní tisk č. 170 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června Senátní tisk č. 175 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července Senátní tisk č. 176 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna Senátní tisk č. 196 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna Evropský senátní tisk č. N 053/08 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny 22. Senátní tisk č. 236 Návrh zákona o Finanční správě České republiky 23. Senátní tisk č. 237 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky 24. Senátní tisk č. 238 Návrh zákona o Celní správě České republiky 25. Senátní tisk č. 239 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 26. Senátní tisk č. 242 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů 27. Evropský senátní tisk č. K 103/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období Senátní tisk č. 149 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce

7 29. Senátní tisk č. 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 30. Senátní tisk č. 235 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31. Evropský senátní tisk č. N 089/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) 32. Senátní tisk č. 246 Informace komisí Senátu o činnosti za rok Senátní tisk č. 173 Petice "Případ demolice domu č. p. 1601/II na Václavském náměstí, Praha 1 - systémové problémy památkové péče v Praze" 34. Senátní tisk č. 241 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 35. Okolnosti vyslání vojenských lékařů na Slovensko 36. Senátní tisk č. 164 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině 37. Evropský senátní tisk č. N 081/08 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis Evropský senátní tisk č. N 082/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích Evropský senátní tisk č. K 083/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Správa Schengenu - posílení prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích 38. Evropský senátní tisk č. N 069/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 39. Senátní tisk č. 172 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást 40. Evropský senátní tisk č. K 080/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci - "Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi" 41. Senátní tisk č. 199 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 3

8 8. funkční období Obsah 14. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 7. prosince Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Marcel Chládek... 2 Senátor Luděk Sefzig... 2 Senátor Luděk Sefzig... 2 Senátor Luděk Sefzig... 2 Senátorka Jiřina Rippelová místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 233)... 3 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš... 4 Senátor Marcel Chládek... 5 Senátor Miroslav Nenutil... 6 Senátor Stanislav Juránek... 6 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš... 7 Senátor Miloš Vystrčil... 7 Senátor Jaroslav Kubera... 8 Senátor Jaroslav Kubera... 8 Senátorka Soňa Paukrtová... 9 Senátor Petr Bratský Senátor Jan Horník Senátor Karel Šebek Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Marcel Chládek Senátor Pavel Eybert Senátor Petr Vícha Senátor Petr Bratský Senátorka Miluše Horská Senátor Stanislav Juránek Senátor Marcel Chládek Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Marcel Chládek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Stanislav Juránek Senátor Marcel Chládek Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Richard Svoboda I

9 Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Richard Svoboda Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 23. a 26. října Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Luděk Sefzig Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské rady konané ve dnech prosince Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Luděk Sefzig Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května dne 2011 (senátní tisk č. 165) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jaromír Štětina Senátor Jaromír Štětina Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1, podepsaná v Haagu dne 15. června (senátní tisk č. 171) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Pospíšil Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Výroční zpráva za rok 2010 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty. (evropský senátní tisk č. K 068/08) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Luděk Sefzig Senátor Stanislav Juránek Senátor Luděk Sefzig II

10 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 231) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Malý Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Malý Zelená kniha Posilování vzájemné důvěry v evropském soudním prostoru Zelená kniha o uplatňování právních předpisů EU souvisejících s trestním soudnictvím v oblasti zadržení (evropský senátní tisk č. K 067/08) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Tomáš Grulich Senátor Miroslav Antl Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 234) Poslanec Walter Bartoš Senátor Miloš Janeček Pravidla hospodaření senátorských klubu pro rok 2012 (senátní tisk č. 245) Senátor Jan Hajda den schůze 8. prosince Jednání zahájil a řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jaromír Jermář Senátor Jaromír Štětina Předseda Senátu Milan Štěch Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumporského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti (senátní tisk č. 166) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Pavel Eybert III

11 12. Okolnosti vyslání vojenských lékařů na Slovensko Předseda Senátu Milan Štěch Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátor Richard Svoboda Senátor Richard Svoboda Senátor Jiří Čunek Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jan Žaloudík Senátor Jaromír Štětina Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jiří Dienstbier Senátor Karel Šebek Senátor Luděk Sefzig Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaromír Štětina Senátor Jan Žaloudík místopředseda Senátu Přemysl Sobotka místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vítězslav Jonáš Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Soňa Paukrtová Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jiří Pospíšil Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Vladimír Dryml Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Nenutil Senátor Vladimír Dryml Senátor Tomáš Töpfer Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Luděk Sefzig Senátor Jiří Pospíšil Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Soňa Paukrtová Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach IV

12 13. Petice na podporu výzvy zastupitelů města Přerova, vyřešení dopravní krize ve městě Přerově (senátní tisk č. 118) Senátor Karel Korytář Senátor Jiří Lajtoch Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Martin Tesařík Ivo Toman Senátor Petr Gawlas Senátor Karel Korytář Senátor Jozef Regec Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Soňa Paukrtová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (senátní tisk č. 240) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Adolf Jílek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jan Hajda Senátor Karel Kapoun Senátor Vladimír Dryml Senátorka Jana Juřenčáková Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jiří Čunek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Gawlas Senátor Pavel Eybert Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Vícha Senátor Miloš Vystrčil Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Vícha Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková V

13 Senátor Vladimír Dryml Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jiří Čunek Senátor Jaroslav Kubera Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Adolf Jílek Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Adolf Jílek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Pavel Eybert Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Soňa Paukrtová Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Richard Svoboda Senátor Adolf Jílek Senátor Adolf Jílek Senátor Adolf Jílek Senátor Adolf Jílek Senátor Adolf Jílek Senátor Adolf Jílek Senátor Adolf Jílek Senátor Adolf Jílek Senátorka Soňa Paukrtová Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek (senátní tisk č. 232) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Tomáš Jirsa Senátor Miroslav Nenutil Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Tomáš Jirsa Senátor Tomáš Jirsa Senátor Tomáš Jirsa Senátor Tomáš Jirsa Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86 (senátní tisk č. 168) VI

14 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011 (senátní tisk č. 170) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Josef Řihák Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011 (senátní tisk č. 175) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011 (senátní tisk č. 176) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jaromír Strnad Senátor Jaroslav Sykáček Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011 (senátní tisk č. 196) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jan Hajda Senátor Jaroslav Sykáček Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství VII

15 o zdanění energetických produktů a elektřiny (evropský senátní tisk č. N 053/08) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Miroslav Škaloud Senátor Jiří Bis Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miroslav Škaloud Senátorka Božena Sekaninová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Návrh zákona o Finanční správě České republiky. (senátní tisk č. 236) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Šilar Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Čunek Senátor Miloš Vystrčil Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Šilar Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky (senátní tisk č. 237) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Šilar Senátorka Jiřina Rippelová Návrh zákona o Celní správě České republiky (senátní tisk č. 238) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Miroslav Antl Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky (senátní tisk č. 239) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Miroslav Antl Ministr financí ČR Miroslav Kalousek VIII

16 Senátor Miroslav Antl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 242) Poslanec Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Antonín Maštalíř Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období (evropský senátní tisk č. K 103/08) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Josef Táborský Další část schůze řídil senátor Josef Táborský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach den schůze 9. prosince Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 (senátní tisk č. 149) Miroslav Singer Senátor Petr Šilar Senátor Jan Hajda Senátor Luděk Sefzig Senátor Vladimír Dryml místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Miroslav Singer Senátor Petr Šilar Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 230) Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Zdeněk Schwarz Senátor Miroslav Nenutil IX

17 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 235) Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Petr Guziana Senátor Miroslav Nenutil Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Tomáš Grulich Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Tomáš Grulich Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Vladimír Dryml Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Petr Guziana Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) (evropský senátní tisk č. N 089/08) Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Václav Koukal Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Luděk Sefzig Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Miloš Vystrčil Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Václav Koukal Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2011 (senátní tisk č. 246) Senátor Karel Korytář Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Tomáš Grulich Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Petr Šilar Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Oberfalzer X

18 4. den schůze 14. prosince Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jaromír Jermář Senátor Jaromír Štětina Senátorka Soňa Paukrtová Petice "Případ demolice domu č. p. 1601/II na Václavském náměstí, Praha 1 - systémové problémy památkové péče v Praze" (senátní tisk č. 173) Senátor Jaromír Jermář Kateřina Bečková Rostislav Švácha Milan Sýkora Milan Sýkora Senátor Jaroslav Doubrava Senátorka Alena Dernerová Senátor Pavel Lebeda Senátor Jaromír Jermář Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 241) Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátorka Marta Bayerová Senátor Miroslav Antl Senátor Karel Korytář Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Martin Tesařík Senátorka Alena Dernerová Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Marta Bayerová Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátor Jiří Bis Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jiří Čunek Senátor Jaroslav Kubera Senátor Petr Vícha Senátor Richard Svoboda Senátor Pavel Eybert Senátor Miroslav Antl Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Petr Vícha Senátor Luděk Sefzig Senátor Miloš Vystrčil Místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Jiří Čunek Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátorka Marta Bayerová XI

19 Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Marta Bayerová Senátorka Marta Bayerová Senátorka Marta Bayerová Senátorka Marta Bayerová Senátorka Marta Bayerová Senátorka Marta Bayerová Okolnosti vyslání vojenských lékařů na Slovensko Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Soňa Paukrtová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Alexandr Vondra místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Richard Svoboda Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Tomáš Jirsa Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jan Žaloudík Senátor Tomáš Töpfer Předseda Senátu Milan Štěch Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Dienstbier Předseda Senátu Milan Štěch Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Antonín Maštalíř Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině (senátní tisk č. 164) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Tomáš Jirsa Senátor Jiří Dienstbier Senátor Tomáš Grulich Senátor Jaromír Štětina Senátor Stanislav Juránek Senátor Tomáš Jirsa Senátor Miroslav Škaloud Senátor Pavel Lebeda XII

20 Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Čunek Senátor Miroslav Škaloud Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Tomáš Jirsa Schengenský balíček (evropský senátní tisk č. N 081/08, č. N 082/08, č. K 083/08) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Tomáš Grulich Senátor Tomáš Grulich Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (evropský senátní tisk č. N 069/08) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Miroslav Škaloud Senátor Pavel Eybert Senátor Jiří Bis Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jiří Bis Senátor Miroslav Krejča Senátor Miroslav Škaloud Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást (senátní tisk č. 172) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Adolf Jílek Senátor Pavel Lebeda Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci - "Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi" (evropský senátní tisk č. K 080/08) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Senátor Miroslav Škaloud Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších, kterým se mění zákon č. 582/1991 o Sb., o organizaci a XIII

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad 13. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 3. schůze Pořad 3. schůze 1. Senátní tisk č. 10

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 5. schůze Pořad 5. schůze 1. Senátní tisk č. 37

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Informace vlády

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Informace vlády České

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 20. schůze Pořad 20. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 6. schůze Pořad 6. schůze 1. Senátní tisk č. 42

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 22. schůze Pořad 22. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 6. schůze Pořad 6. schůze 1. Senátní tisk č. 42

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Pověření dalších senátorů

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 7. schůze Pořad 7. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období 227/1 9. funkční období 227/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 203 ze dne 14. května 2014 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 1. schůze Pořad 1. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 1. schůze Pořad

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 61 9. funkční období 61 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek 2013 Parlament České republiky Senát

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad 13. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 18. schůze Pořad 18. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Senátní tisk č. 16

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 20. schůze Pořad 20. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslance Jana

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad 15. schůze 1. Informace vlády

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15.11. - 16.11.1996

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15.11. - 16.11.1996 Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15.11. - 16.11.1996 Výsledky hlasování Obvod: 3 - Cheb Obec: Trstěnice Kolo Okrsky Počet Zprac. v % Voliči v sezn. Vydané obálky Volební účast v % Odevzd. obálky

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více