Spolupráce s firmou Caterpillar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce s firmou Caterpillar"

Transkript

1 Zpravodaj č. 1/2015, časopis zaměstnanců společnosti V ítkovické slévárny, spol. s r.o. Zpravodaj 1 Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dostává se Vám do rukou první číslo firemního čtvrtletníku v tomto roce. S příchozím jarem Vám přinášíme nové zprávy a také NOVÝ ZPRAVODAJ - změnili jsme formát a mírně upravili design časopisu, aby pro Vás byl atraktivnější, dynamický, čtivý, zajímavý a především, aby Vám přinášel dostatek informací o naší společnosti. I nadále je nedílnou součástí dvojlist společnosti INPROMA, spol. s r.o. se zprávami a novinkami o dění v prosperující firmě se sídlem v Křinci u Nymburku, jež od května 2013 Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vlastní. Pokud nám, vážení čtenáři, chcete napsat, ať už pochvalu či připomínku nebo námět na článek, kontaktujte naši redakci na adrese: nebo přijďte osobně na Útvar Lidské zdroje a Komunikace. Přejeme Vám hezké čtení a krásné slunečné jarní dny. Vaše redakce. Pokračujeme v konceptu ZELENÉ SLÉVÁRNY STARÝ PAPÍR ZA MLADÝ STROM! Možná již někteří tušíte, jaký smysl skrývá nadpis. Ano, budeme sbírat starý papír a výtěžek se sběru použijeme na koupi stromků, které vysadíme na podzim Po úspěšné akci loňského roku ZASAĎ SI SVŮJ STROM, při které se účastníkům, zaměstnancům společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a IC TRADE, spol. s r.o a jejich rodinným příslušníkům, podařilo vysadit 500 stromků v Bělském lese, jsme se rozhodli pokračovat v ekologických aktivitách, zaměřených na zvelebení našeho regionu a zlepšení životního prostředí kolem nás. Letos si budeme počínat v podobném duchu. K sázení však přidáme navíc sběr starého nepotřebného papíru, kterého má každý z Vás doma nebo na pracovišti určitě spous- tu. Máte možnost jej v průběhu měsíců květen až srpen 2015 přinést a odevzdat ve firmě, kde bude vše pečlivě zváženo a zaznamenáno. Po uzavření sběru, vyhlásíme nejlepší sběratelský útvar a nejlepšího jednotlivce, kteří budou odměněni zajímavou a lákavou cenou. Nasbíraný papír bude následně prodán do sběrny a z vytěžených financí koupíme stromy, které v rámci akce ZASAĎ SI SVŮJ STROM 2015 zasadíme a ve spolupráci s Vámi tak přispějeme k dobrému pocitu z prostředí, ve kterém dnes a denně žijeme. O celé akci sběru papíru (určení sběrného místa, organizace vážení a odevzdávání sběru) budete podrobně informováni prostřednictvím firemního intranetu a nástěnek, popř. Vám podáme bližší informace na Útvaru Lidské zdroje a Komunikace. Začněte už dnes květen se blíží!!!

2 obchod Spolupráce s firmou Caterpillar V loňském roce byla navázána spolupráce s firmou Caterpillar v oblasti odstředivě litých mosazných pouzder. Firma Caterpillar Global Mining HMS GmbH, která patří do skupiny Caterpillar, je jedním z největších světových výrobců těžkých těžebních strojů pro povrchové i hlubinné dobývání surovin. Je to výrobce, specializovaný na produkci těžkých dobývacích strojů od rypadel a bagrů až po nákladní auta s nosností nákladu až 120 t. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se s firmou Caterpillar úspěšně dohodly na výrobě zkušební dodávky odstředivě litých pouzder. Tato pouzdra budou následně testována jak u nás, tak v Německu a ověření všech jakostních ukazatelů se stane jedním ze splněných požadavků podmiňujících pravidelné dodávky mosazných pouzder tomuto významnému zákazníkovi. Protože se však jedná o výrobce automobilů, není jakostní ověření konkrétního výrobku jediným nutným požadavkem, který má být splněn. Každý dodavatel do automotive, tedy do oblasti automobilového průmyslu, musí mít vytvořen jakostní systém APQP, případně PPAP. Jde o anglické zkratky, používané v oblasti řízení jakosti, popisující Zdokonalené plánování kvality výrobku (APQP), případně Proces schválení výrobku (PPAP). Bez ustavení těchto jakostních postupů, systémů a dokumentů není možné se stát dodavatelem do automobilového průmyslu. Proto byla ve spolupráci s externí firmou QSI s.r.o. a firmou Caterpillar Global Mining v březnu letošního roku zahájena práce na popsání těchto jakostních procesů a jejich následném uvedení do výrobní praxe. Na zavedení systémů APQP a PPAP pracuje skupina pracovníků složená ze zástupců KŘJ, výroby a obchodu pod vedením Ing. Dagmar Puchové, Ph.D. V současné době je vytvářen popis všech procesů, včetně vytváření potřebných dokumentů, ještě v březnu proběhne jejich konzultace ve firmě Caterpillar a předpoklad ukončení tohoto procesu je v horizontu jednoho až dvou měsíců. Úspěšné zavedení těchto procesů bude znamenat pro naši firmu posun v řízení jakosti o další úroveň a otevře nám cestu k zajímavým možnostem dodávek nejen pro firmu Caterpillar Global Mining, ale obecně pro všechny zákazníky z oblasti automobilového průmyslu. Radim Kelner Produktový manažer Útvaru Obchod Odstředivě lité mosazné pouzdro pro firmu Caterpillar Global Mining HMS GmbH VÝROBA A TECHNOLOGIE Ropná plošina ve Východočínském moři převodovka s odlitky Unašečů a Torzního ramene Chceme zůstat špičkovým výrobcem odlitků Možná jste si v poslední době položili otázku, proč je aktuálně na činnosti, které se dlouhodobě provádí stejným a zažitým způsobem, vyvíjena snaha tyto činnosti zefektivnit a především zkvalitnit. Důvod je následující. To, co ve vztahu ke kvalitě (vnitřní i povrchové) námi vyráběných odlitků, bylo ještě před nedávnem vyhovující a dostačující, dnes ve většině případů již není zákazníkem akceptováno. Nemysleme si, že za tímto stojí rozmary našeho zákazníka nebo jeho momentální nálada. Na vině je zpřísnění norem pro výstupní kontrolu všech odlitků vyráběných ve slévárnách po celém světě. Naše odlitky pracují jako součásti různých strojů v mnoha odvětvích průmyslu. Naše produkty můžete nalézt zakomponovány ve větrných elektrárnách, vodních turbínách či na ropných plošinách. Ve všech odvětvích je odjakživa vyvíjena snaha vyrobit daný produkt co nejlevnější a zároveň s co největší efektivitou a účinností. Tady se dostáváme k důvodu, proč jsou požadavky našich odběratelů přísnější 2 než dříve. Výkonnější a účinnější zařízení je opakovaně vystavováno většímu zatížení. Aby bylo minimalizováno, nejlépe eliminováno riziko poškození daného stroje či zařízení, dochází k neustálému zpřísňování požadavků na vnitřní jakost odlitků. Každá drobná vada uvnitř odlitku může mít pro životnost stroje fatální následky, zvlášť když se jedná o velmi namáhanou součást, což je přesně případ našich odlitků. Není to ale jen o vnitřní kvalitě, nově vydané normy definují a aktuálně i zpřísňují, jaký má být povrch odlitku. Nad čím se mohlo donedávna se slovy vždyť jde jen o odlitek mávnout rukou, dnes je příčinou častého nedodržení smluveného dodacího termínu z důvodu opakovaných dokončovacích operací. Na povrchovou kvalitu a vzhled odlitku je kladen obrovský důraz. Podle hesla obal prodává byste si opět mohli myslet, že se jedná o nějaký rozmar. Bohužel i v tomto případě nově vydané normy jasně definují, jak má surový povrch odlitku vypadat, co je akceptovatelné a co ne. Věřím a doufám, že pokud někomu doposud nebyly známy důvody, proč se musíme neustále v naší profesi zlepšovat a posouvat kvalitu odlitků výše, svým článkem jsem toto alespoň částečně osvětlil. Náš zákazník, náš pán - náš trh, náš pán. Kdo se mu přizpůsobí a bude jej akceptovat, může v něm působit. Pro ty, kteří nebudou schopni se současnými kvalitativními požadavky držet krok, trh místo nemá. Jan Mokrý Manažer Divize Slévárna odlitků

3 VÝZKUM A VÝVOJ 7 let používání vyzdívky KALTEK pro odlévání odstředivě litých válců s vysokými nároky na čistotu kovu Rostoucí požadavky válcoven na kvalitu povrchu plechů a jejich snaha o prodlužování kampaní vedly k zahájení výroby válců s pracovními vrstvami z nových, vysoce jakostních materiálů KV4, KV5. Pro tyto bylo nutno hledat nové způsoby odlévání, které by zajistily vysokou čistotu kovu. Prvním z kroků bylo zahájení lití s pánví se spodní výpustí. Jak se však ukázalo, přes všechnu péči, která byla pánvím pro lití zmíněných materiálů věnována, se nepodařilo zcela zabránit občasnému výskytu nekovových částic. Proto jsme v polovině roku 2007 aktivní spoluprací s firmou FOSECO upravili licí pánev a odzkoušeli jejich vkládanou vyzdívku KALTEK. Ta zajišťuje pro každé lití vždy nový pracovní povrch pánve bez zdrojů znečištění kovu, jako jsou zbytky strusky, nebo správkový materiál vyzdívky. Díky tomu se podařilo eliminovat vznik vad v zóně spojení. Před zahájením lití z pánve vybavené vyzdívkou KALTEK jsme nemohli čerpat ze zkušeností jiné tuzemské slévárny, protože žádná v České republice před námi tento postup nepoužívala. Avšak v krátkém čase se podařilo tuto technologii zavést a již 7 let využíváme její výhody při výrobě válců z vysoce jakostních moderních materiálů. Výhody použití Tato vyzdívka zajišťuje dokonalou čistotu pánve pro každé odlévání. Ve specifických případech, jako je odstředivě lité válce s pracovní vrstvou s vysokými nároky na čistotu kovu, je použití této vyzdívky jediným účinným řešením problému nekovových vměstků. Díky své nižší hustotě oproti běžné vyzdívce má vyšší izolační vlastnosti a tím umožňuje snížit odpichovou teplotu kovu. Dosáhli jsme snížení o 20 C oproti původnímu stavu při použití klasicky vyzděných pánví. To má samozřejmě příznivý vliv na životnost vyzdívky pece, na vlastnosti odlévaného materiálu i na spotřebu energie pro tavení kovu. Zvýšila se i přesnost stanovení odlévacích teplot, protože teplota pánve před odpichem je stálá a odvod tepla probíhá ustálenou rychlostí. K přípravě a k sestavení není zapotřebí vody, tím odpadají nároky na zařízení na vysoušení. Využitím tzv. studeného startu, odpadá minimálně hodinový předehřev pánve na 100 kw hořáku. Předehřev je zredukován na místní ohřátí výlevky a zátkové tyče Teplota kovu ( C) malým hořákem. Zavedení těchto vyzdívek do výroby nevyžaduje žádné nové speciální zařízení (s výjimkou jednoduché šablony pro skládání dílů) a díky možnosti skládat vyzdívku mimo pánev se zlepšily pracovní podmínky pánvařů a zvýšila se produktivita jejich práce. Operativnost použití pánve je vyšší díky jednoduchosti a rychlosti odstranění použité vyzdívky a provedení mezitavbové opravy. Permanentní vyzdívka má prakticky neomezenou životnost a její údržbu představuje jen občasná výměna argonovacího kamene. Tomáš Válek a Lubomír Ouda Metalurgové Divize Slévárna válců Rozdíl teplotních gradientů tekutého kovu, naměřených v pánvi s vyzdívkou KALTEK a běžně vyzděnou pánvi. Odpichová teplota 1570 C. Vyzdívka Kaltek Běžná vyzdívka :00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 Čas (min) obchod Podpora uživatelům válců To, že je důležité nejen dodat kvalitní zboží, ale také nabídnout zákazníkovi kvalitní poprodejní servis, platí pro prodej jakýchkoliv výrobků. Dvojnásob to však platí u zboží, jehož způsob užívání ovlivňuje jeho užitnou hodnotu, resp. jeho životnost. Takovým případem jsou naše odstředivě lité válce. U nich je kvalitní provedení teprve prvním krokem k úspěchu a dalším kontraktům, avšak druhým a neméně důležitým krokem je následný servis zákazníkům, který pomáhá zvyšovat dosahované výkony dodaných válců, jejich hodnotu pro uživatele a jejich životnost. Naši kolegové většinou zástupci Obchodu, technologie DSV a KŘJ DSV - pravidelně navštěvují uživatele válců, konzultují způsoby broušení, úběry, délku kampaní, teploty válců za provozu, válcované materiály a další aspekty, vše s cílem dosažení maximálních výkonů našich válců ve srovnání s konkurencí. A dokladem toho, že se tato aktivita vyplácí a je přínosná, je nedávno uskutečněná služební cesta do Ruska. Naši kolegové při této cestě navštívili dlouhodobé partnery NLMK Lipetsk a Severstal Čerepovec. V obou těchto závodech byla navštívena jak oddělení nákupu, tak válcovací tratě. NLMK Lipetsk oceňuje náš poprodejní servis. Naše válce na této trati díky tomu dosahují jedny z nejvyšších výkonů a díky tomu a pomoci s předčasnými dodávkami na začátku letošního roku máme šanci získat dodatečnou objednávku na válce ještě pro rok Ve společnosti Severstal Čerepovec je situace dlouhodobě dobrá. Naše válce díky jakosti a servisu obsazují dlouhodobě první místa ve výkonech a stávají se tak pro našeho zákazníka nejlepší volbou. Jsou upřednostňovány před místními i ostatními evropskými výrobci. I když jsou tyto servisní cesty velmi časově a finančně náročné, pro naše válce a jejich prodej mají obrovský přínos. Spojením kvalitního výrobku a dobrého servisu dosáhneme spokojenosti zákazníka, který se k nám bude vracet i s novými objednávkami. Vít Paděra Ředitel útvaru Obchod 3

4 Měření pomocí vzduchu Systém Aeropan Tento sytém byl ve společnosti Inproma, spol. s r.o. používán již před desítkami let a nyní jsme k tomuto systému měření opět našli cestu, hlavně kvůli jeho přesnosti a opakovatelnosti měření. Samozřejmě vývoj se nezastavil ani v této oblasti a z vyhodnocení pomocí budíku, se nyní používá digitální výstup s možností automatického záznamu naměřených hodnot. Nyní něco o samotném měření: Vzduchová měřidla u nás nejsou moc známá, ačkoli se běžně používají již od 50. let. V 90. letech byla částečně vytlačena elektronickými měřidly, ale s rostoucími požadavky na rychlost a opakovatelnost měření vzduchová měřidla získávají svou pozici zpět. Jaká je přesnost měření? Přesnost měření je obvykle 1% z měřeného rozsahu nebo 0,001 mm. Jaký je rozsah měření? Nejmenší rozsah měření není u pneumatických měřidel prakticky omezen, reálně se však vzduchová měřidla používají pro měření v řádu mikrometrů. Problematičtější je měření v pásmu větších rozsahů, kdy při měření v rozsahu větším než 0,3 mm dochází ke zhoršení linearity. Systém Aeropan však na rozdíl od klasických pneumatických měřidel dokáže tuto chybu korigovat pomocí zvětšení počtu kalibračních etalonů, kterých může být až 11. Jak vzduchová měřidla vlastně fungují? Podstatou funkce je převod tlaku na délkovou veličinu. Převodník je napájen vzduchem o tlaku 0,6 až 1 MPa, obvykle z běžného dílenského rozvodu vzduchu. Pomocí přesného redukčního ventilu je tlak stabilizován na 150 kpa, a vzduch následně proudí stavitelnou tryskou do vlastního vzduchového měřidla. Mezi tryskou a vzduchovým měřidlem je paralelně vřazen snímač převádějící tlak na elektrický signál, který je následně pomocí AD převodníku vyhodnocován měřícím programem v počítači. Vzduchová měřidla jsou poměrová. Obvykle se před měřením kalibrují pomocí 2 etalonů, pomocí kterých se vytvoří převodní charakteristika. Jaké jsou hlavní výhody vzduchovým měřidel? Hlavní výhodou měření pomocí vzduchovým měřidel je vysoká necitlivost na lidský faktor. Princip měření totiž vylučuje chyby měření způsobené špatným vložením měřidla. Snímací trysky navíc nejsou v kontaktu s měřeným Vzduchová kalibrace Aeropan povrchem, díky čemuž nedochází k poškozování měřených dílců. Tomáš Janeček Technický manažer Divize Obrobna Akvizice cesta k novým projektům V posledních dvou letech, po odkoupení společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o., usiluje společnost Inproma o rozšíření svých obchodních aktivit. Hlavními úlohami obchodního oddělení je nejen každodenní komunikace se stávajícími zákazníky, tvorba cenových nabídek, nákup materiálu, podpora výroby z pohledu sdílení požadavků zákazníka a dobrá organizace dodávek a expedice hotových dílů, ale také akviziční činnost. Tou se rozumí snaha o získávání nových zákazníků jejich aktivním vyhledáváním, oslovováním a nabízením kompletního zajištění projektu. 4 Stroj pro výrobu příze V rámci této akviziční činnosti jsou vytipováváni potenciální zákazníci zejména podle jejich výrobního zaměření. V poslední době se tedy obchodní tým zaměřuje na vyhledávání firem, zabývajících se zejména výrobou hydraulických systémů, vakuové techniky či textilních strojů. V uplynulém roce podnikl obchodní tým společnosti INPROMA, spol. s r.o. v rámci snahy o získání nových zákazníků několik cest jak po České republice, tak i do Německa. První známkou úspěchu akvizice je vždy zaslání poptávky novým zákazníkem. Největší odměnou pro celou společnost je samozřejmě získání nového projektu a jeho úspěšný rozjezd. Oslovované společnosti jsou vyhledávány jak s využitím internetu, tak získáváním kontaktů při návštěvách veletrhů. Posledním navštíveným byl strojírenský veletrh Intec v Lipsku, odkud jsme si přivezli zajímavé kontakty např. na projektové nákupčí německé pobočky firmy Hydac, francouzského zastoupení společnosti Voith, či několika zajímavých výrobců hydraulických systémů. S oslovenými firmami, které reagují na nabídku možné spolupráce pozitivně, vždy usilujeme o možnost návštěvy. Ta je důležitá zejména proto, že osobní jednání vzbuzuje vždy větší důvěru a dává prostor k podrobnějšímu poznávání vzájemných představ o možné budoucí spolupráci.

5 V posledním roce se podařilo navázat obchodní vztah zejména se společnostmi Oerlikon Leybold a Bosch Rexroth. Důkazem jsou některé projekty, které již přešly nebo v současnosti přecházejí do fáze sériové výroby. Společným úsilím všech oddělení Inpromy, spol. s r.o. se v očích těchto zákazníků stáváme spolehlivými dodavateli a i přes mnohá úskalí a problémy, které s sebou rozjezd výroby nového dílu přináší, se daří tuto spolupráci prohlubovat. Přestože s těmito zákazníky je spolupráce již navázána, obchodní tým stále v rámci každodenní komunikace s nimi usiluje o získávání nových poptávek a tím o zvýšení objemu vyráběných dílů. Momentálně s námi, díky tomuto úsilí, navázalo spojení již pět poboček Bosch Rexroth, z toho čtyři německé a jedna francouzská. Potenciál tohoto zákazníka tedy může být do budoucna pro INPROMU, spol. s r.o. klíčový. V současné době usilujeme o navázání kontaktů s několika firmami ve Švýcarsku a pokud bude šance získat zde další významné projekty, uskutečníme k těmto zákazníkům v dohledné době také akviziční cestu. Alžběta Verzichová Obchodní referent Ekologický sloupek Pro zjištění dodržení požadavků legislativy se provádějí v závodě pravidelné rozbory pitné, užitkové a odpadní vody. Pitná voda dodávaná z veřejného rozvodu StčVaK Nymburk je pravidelně kontrolována na bakteriologické znečištění a to i na teplé vodě. Voda ze 60ti metrového vrtu, používána v sociálním bloku a některých rozvodech závodu, je rovněž na předepsané parametry, včetně bakteriologických kontrolována. Tato voda je však z důvodů překročení parametrů u chloridů a síranů nepitná. Ekonomické ukazatele společnosti za rok 2014 V průběhu roku 2014 došlo k pozitivnímu vývoji téměř ve všech oblastech trhu, takže roční výsledky výrazně předčily úroveň předcházejícího roku. Tento příznivý trend se plně promítl v nárůstu ukazatele výkonů na pracovníka, u přidané hodnoty bylo vzhledem k vyššímu čerpání nákladů na realizaci přípravy výroby nových projektů dosaženo pouze dílčího meziročního zlepšení. INPROMA, spol. s r.o Čistírna odpadních vod Čtyřikrát do roka jsou odebírány vzorky vody na odtoku ze závodní ČOV. Čištěné vody odtékají do vodoteče Křinecká Blatnice. 400 Stanovené limity plníme Stav pracovníků Odpracované hodiny dělníků výrobních (tis. hod.) Přidaná hodnota na pracovníka (tis. Kč) Výkony na pracovníka (tis. Kč) Limity stanovené rozhodnutím Průměrné plnění CHSK 100 mg/l 46 mg/l BSK 25 mg/l 5,88 mg/l NL 35 mg/l 21 mg/l AOX 0,3 mg/l 0,047 mg/l V oblasti výroby zboží došlo k výraznému nárůstu u dílů pro textilní strojírenství (zejména Rieter Ingolstadt GmbH) a dílů pro hydraulické rozvody (Argo-Hytos s.r.o. Vrchlabí). Naproti tomu k poklesu došlo u dodávek pro automobilový průmysl Meziroční vývoj tržeb za výrobky a služby (v tis. Kč) Ovzduší je rovněž pod dohledem. Jednou za rok je prováděno měření vypouštěných emisí z kotelny. Znečišťující látka Limit dle zákona o ovzduší Naměřené hodnoty Oxid uhelnatý (CO) 650 mg/m 3 391,7 mg/m 3 Oxid dusíku (NO 2 ) 650 mg/m 3 378,5 mg/m 3 Tuhé znečišťující látky (TZL) 250 mg/m mg/m 3 AOX 0,3 mg/l 0,047 mg/l Větrací prvky RENSON Ostatní strojírenské díly a sestavy Díly pro elektrotechnický průmysl Komponenty pro hydraulické rozvody Díly pro automobilový průmysl Díly pro textilní strojírenství Limity jsou plněny, ale už dnes víme, že od roku 2018 budou limity nové a přísnější a to nás nutí pracovat na ekologizaci a úspornějším vytápění jednotlivých objektů. Dana Vacková Technický manažer servisu

6 Přinášíme třídílný seriál z historie závodu Jak běžel čas Píše se druhá polovina 19. století a kronikář Lubomír Roštejnský vypsal z protokolů obecních zápisů následující zprávu připsanou ke dni 26. července 1865: Pan František Vonka, kupec a gruntovník z Křince č.p.12, obmýšlí započíti a také již skutečně započal stavbu továrny na vyrábění gumy ze škrobu a sice nákladem svým vlastním. Tato továrna jest na jeho vlastním poli ke straně polední od městyse Křince, ležícím čelem podél silnice ku vsi Vestci, vedoucí blíže kovárny Františku Plachýmu náležející č.p. 137, a sousedící z levé strany s sousedním polem pana Červinky, od krerýhžto obouch podnikatel svolení k této stavbě písemně obdržel. Představenstvo podotýká, že proti této stavbě oné továrny na gumu nic k namítání nemá. 6 Obal původního výrobku závodu, který vznikl v roce 1865 Křinecká továrnička začala vyrábět dextrin a umělou klovatinu, která se používala jako přísada do barev v textilním průmyslu. Prusko-rakouská válka v r nedovolila rozvinout plně výrobu a narušila obchodní vztahy. Trvalo několik let, než se ustálila situace. Vonka se již dříve vzdal kupecké živnosti, aby se mohl věnovat podnikatelské činnosti. Krizové období překonával zavedením výroby albuminu z vaječných bílků, lisováním korálků ze skleněných tyčí, ale jednalo se vesměs o málo efektivní programy. Počátkem 70. let 19. století získal úvěr a obchod s dextrinem a umělou klovatinou se opět rozvinul. V roce 1873 již se svými výrobky získává na Světové výstavě ve Vídni čestnou cenu. Brzy se řadí mezi nepříliš četné podniky, užívající v názvu výsadní c.k. továrna, doplněná o rakouského dvouhlavého orla. V tomto období získal první kapitál a začal pomýšlet nad jeho další využití. Křinecká továrna byl malý podnik, který nikdy příliš nepřekročil počet 30 zaměstnanců. Výroba škrobu z brambor a pšenice byla spíše časově náročná a dělníci mohli překrývat řadu výrobních činností a tak jich byl nevelký počet. Majitel továrny poskytl stálé zaměstnání volným pracovním silám a zároveň i určitým omezeným způsobem podpořil okolní zemědělce tím, že vykupoval a zpracovával jejich přebytky či smluvně zajišťoval odbyt vypěstovaných plodin. Po celou dobu existence továrny není doklad o neshodách mezi dělníky a majitelem. V roce 1881 Vonka zakládá druhou továrnu na výrobu rýžového škrobu. Surovinu, zlomkovou rýži, vznikající jako odpad při loupání rýžových zrn, dovážel z Terstu. Rýžový škrob je nejkvalitnější výrobek v oboru a užívá se ve zdravotnictví na výrobu pudru a v pradlářství na škrobení prádla. V roce 1884 rozšířil tuto novou výrobu, postavil další objekty, například sušárnu. Rozvinutí podniku rovněž prospělo postavení železniční trati Praha Jičín, která vedla přes Křinec. Do té doby bylo nutno dopravovat všechny suroviny a výrobky povozy až do Nymburka. V roce 1896 odchází František Eduard Vonka na odpočinek a řízení továrny se ujímají jeho dva synové Eduard a Ladislav. Název firmy se mění na Frant. Ed. Vonky synové a ten zůstává až do konce její existence. Eduard a Ladislav Vonkové v letech 1906 až 1907 postavili továrnu na výrobu melasových krmiv a byli také v tomto oboru podnikání první v Čechách. Snad rozjetí výroby, získání obchodních vztahů, trvalo nějakou dobu a tak ve firemních hlavičkách uvádí rok založení této výroby Podle majitelů i výroba melasových krmiv se brzo zapracovala a prosperovala. Relativnost tohoto prohlášení dokládá fakt, že se ještě před první světovou válkou pokouší doplnit výrobní program o vedlejší produkty a to prací prostředky a apreturní látky. Snaha o rozšíření sortimentu výroby naznačuje pomalý růst zisku v původní podobě. Válečné události však byly skutečnou ranou pro spolumajitele firmy. Úplně ustala výroba rýžového škrobu, neboť nebylo možno dovézt základní surovinu rýži. Také výroba melasových krmiv byla v době válečného nedostatku všech plodin ochromena natolik, že se nevyplácela. Po světové válce bylo zapotřebí znovu vybudovat škrobárnu. Moderní vybavení bylo drahé a tak celá záležitost trvala několik let. V oboru rýžového škrobu opanovaly tuzemský trh výrobky cizozemské. Nebylo nic platné, že křinecká továrna byla v tomto oboru jediná v Československé republice, musela si svoje místo vybudovat v tvrdé konkurenci. Období všeobecné hospodářské krize rozhodně nepřispělo ke konsolidaci podniku. Odbyt výrobků je ztížen a tak některé reklamní slogany se dokonce odvolávají na vlastenecké city zákazníků, aby dávali přednost českému výrobku před cizími. Uvedené okolnosti vedly vedení firmy k vydávání měsíčníku Český pradlář. Podtitul časopisu dostatečně osvětlí jeho obsah: Odborný a zábavný list věnovaný zájmům majitelů prádelen a čistíren. Situace je stále svízelnější a volnému podnikání neprospívá. K původnímu výrobnímu programu je nutno vyhledávat výrobky, které by přispěly k lepšímu finančnímu postavení továrny. Podnikají především v oblasti dosud navázaných kontaktů s prádelnami a nabízí nové prací prostředky LONITAL, LONITAL-RSS a mýdlo ŠKOT. Nakonec nabízí i změkčovadlo pro propírky zn. VODOFIX, kyslíkové bělidlo NATUROL, syntetickou škrobovinu ALOSIT a dokonce čistič skvrn PĚT-PÉ. II. světová válka však opět ochromila hlavní nosné programy, tj. výrobu rýžového škrobu a zčásti i zpracování mela-

7 sových krmiv. Na prací prostředky nabízí stále větší slevy, aby povzbudily zákazníky k odběru většího množství zboží. Jako první česká firma se zabývají výzkumem syntetických pracích výrobků, znovu se pokouší o výrobu syntetické klovatiny. Ještě v roce 1941 se snaží být v Českém pradláři optimističtí, ale i časopis přestává o rok později vycházet. Sami tvrdí: V oboru melasových krmiv je továrna plně zaměstnána v rámci zásobovací zemědělské akce, ve které pracuje dle směrnic Výsadní obilní společnosti. Tedy také omezení podnikatelské činnosti. Složitá situace vedla nakonec majitele továrny k prodeji majetku. Patrně až v roce1946 kupuje opuštěné výrobní prostory společnost SELECTA, Praha. Druhou kapitolu průmyslové činnosti v Křinci tvoří rozvoj klasické chemické výroby. SELECTA byla společnost pro pěstování osiva a sádí. Svým postavením byla společností s ručením omezeným a sdružovala několik výrobců. Křinecký závod nesl označení odbor ochrany rostlin. První výrobek NEODENDRIN byl zimní postřik ovocných stromů. Od listopadu 1946 byl v čele závodu Jaroslav Wágner, odborník, chemik, dosazený společností, který pak v různých funkcích pracoval v závodě více jak 30 let. První období bylo sice ve znamení přestavby výrobních prostor, ale v nově vzniklých výrobnách se rozjížděla produkce dalších výrobků a to postřiků proti červivosti ovoce, proti savému hmyzu a mořidlo obilí. Další podstatnou změnu přinesly události roku Kronikář zaznamenal, že výnosem ministerstva zemědělství podle zákona č. 126 ze 6. května 1948 o znárodnění některých šlechtických podniků, byla znárodněna i výrobna společnosti SELECTA v Křinci. Závod dostává název národní podnik Československé státní statky OSEVA, ale výrobní program pokračuje. Od měsíce dubna 1948 vede závod Ing. Karel Borovička. Počátkem roku 1948 pracuje v závodě 19 zaměstnanců a ke konci roku byl rozšířen stav zaměstnanců opět na 30. Zároveň se upravují další prostory závodu k výrobním účelům a rozšiřuje se sortiment výrobků. Dochází k další organizační změně a závod je včleněn na přelomu let do národního podniku Spolana Neratovice. Staronovým výrobním programem jsou prostředky na ochranu rostlin a na hubení škůdců. Nový majitel závod přestavěl a začal vyrábět tyto výrobky ve velkém. Rostl i počet zaměstnanců. Vedoucím křineckého cechu se stal Zdeněk Potůček a to i přes krátkou dobu svého působení v závodě. Má zásluhu na jeho počátečním rozvoji i na oživení společenského života v obci. Vedle firemní fotbalové jedenáctky Jiskra, vniká hudební soubor Spolaňačka a loutkářský kroužek. V roce 1955 dokončil Průmstav výstavbu dvou bytových domů pro zaměstnance. Křinecký cech se stává důležitou složkou života v obci. V roce 1956 pracuje v závodě už 120 zaměstnanců. V této době začíná závod s výrobou přípravků pro vývoz do zahraničí. Uprostřed výrobních úspěchů křineckého cechu dochází v roce 1968 vedení národního podniku Spolana Neratovice k neodvratnému rozhodnutí likvidovat výrobnu v Křinci. Oficiální odůvodnění nerentabilita dislokované výroby při velkém chemickém podniku. Je přijímána zaměstnanci s roztrpčením. Většina zaměstnanců hledá pravou příčinu spíše v oblasti partnerských vztahů cechu a podniku, protože nerentabilita nebyla i u jiných jeho výrobců nijak intenzívně řešena. Tímto uzavíráme první kapitolu historie závodu. Příště se posuneme v čase od chemie ke strojírenství. Kohout Jan Člen Redakční rady Použitý materiál: Brožura Elitex Křinec, vydaná v září 1990 ke 125. výročí trvání závodu, autoři Neil Leopold a Kohout Jan Blahopřejeme Blahopřejeme, děkujeme za vykonanou práci a přejeme hodně zdraví Pracovní výročí 10 let ve společnosti oslavili V měsíci únoru Drahuše Korsuňová, výrobní operátor V měsíci březnu Gabriela Stehlíková, výrobní operátor 15 let ve společnosti oslavili V měsíci únoru Marie Cermanová, výrobní operátor Životní výročí 60 let věku oslavili V měsíci lednu Jaroslav Košvanec, CNC operátor Marcela Nesilová, Metrolog V měsíci únoru Anna Vojtková, CNC operátor Bartáková Hana personalista 7

8 BOZP Úrazovost v roce 2014 a první měsíce v roce 2015 Počet pracovních úrazů je jedním z nejdůležitějších ukazatelů úrovně prevence a péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je to současně každoroční vysvědčení vedoucích zaměstnanců, které ukazuje, jaká péče byla v průběhu roku věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, podle zákona, nedílné součásti jejich pracovních povinností. Ale nejen vedoucí zaměstnanec ovlivňuje vznik pracovních úrazů na pracovišti, ale především samotný zaměstnanec svým přístupem k práci a to zejména dodržováním bezpečnostních pokynů a správným 40 používáním přidělených osobních ochranných pracovních prostředků. Ve společnosti se v průběhu roku 2014 přihodilo celkem 11 úrazů s pracovní neschopností delší jak 3 dny, což je Vývoj pracovní úrazovosti ve VS v letech ve srovnání s rokem 2013 o 4 úrazy více. Zároveň ve společnosti se stalo 9 úrazů bez pracovní neschopnosti ošetřené u lékaře a 3 úrazy ošetřených na pracovišti. Musíme i konstatovat, že rozborem úrazů lze zjistit, že z 11 úrazů s pracovní neschopností delší jak 3 dny, bylo 6 případů u zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují déle než 20 let, v 8 případech hrálo roli nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele a ve 3 případech došlo k porušení předpisů V letošním roce nemáme za období leden až březen prozatím žádný absenční pracovní úraz a přejeme si, aby nám toto číslo vydrželo co nejdéle. Ale i proto je nutno znovu zdůraznit, že za pracovní úrazovost je zodpovědný nejen zaměstnavatel, ale i samotní zaměstnanci. Vždyť když nám zaměstnanci tak dlouho chybí na pracovišti, musí za ně práci udělat ostatní. Dodržováním bezpečnostních předpisů chráníme nejen své zdraví a život, ale i stejné hodnoty u svých spolupracovníků. Václav Martinů Bezpečnostní technik ZDRAVÍ Pozvánka na den zdraví Dne zveme všechny zaměstnance na DEN ZDRAVÍ. Bude probíhat po celý den v prostorách společnosti. Všichni zaměstnanci mohou využít možnost bezplatně podstoupit nabízená vyšetření a poradit se s odborníky o svém zdravotním stavu. V posledních letech výrazně stoupá výskyt civilizačních chorob a právě prevence je důležitým prvkem, který umožňuje lékařům včas podchytit onemocnění a předejít tak možným fatálním důsledkům. Využijte proto i vy tuto jedinečnou možnost, nechat si změřit biochemické ukazatele z krve (cholesterol, glukóza, prostatický specifický antigen a jiné). Nabídneme Vám také vyšetření znamének a pigmentových skvrn na kůži specialistou dermatologem. Čekají Vás konzultace a odborná poradenství z oblasti zdravého životního stylu, nabídka služeb optického poradce a mnoho dalšího. Redakce DEN DĚTÍ jednou větou Zveme všechny děti zaměstnanců 6. června 2015 na Den dětí, tentokrát do Dolní oblasti Vítkovic, kde na Vás čeká spousta soutěží, překvapení a dopoledne plné zábavy. Letošní Den děti jsme zaměřili na bezpečnost a ochranu zdraví. Děti si budou moci odlít svůj odlitek ve tvaru znaku Vítkovických sléváren, spol. s.r.o., sestavit puzzle, zasoutěžit na chůdách, a podobně. Také máme příslib od Hasičského záchranného sboru Vítkovic a.s., že nám přijedou předvést zásahové vozidlo hasičský vůz. Vyhodnocení fotografické soutěže v roce 2014 Z krásných fotografií zaslaných do Fotosoutěže v loňském roce, které by bylo škoda neukázat ostatním kolegům, vytvoříme minigalerii ve školící místnosti společnosti. Ti z vás, kteří poslali své obrázky do Redakce Zpravodaje, dostavte se na Útvar Lidských Zdrojů a Komunikace pro malou pozornost, neboť jsme slíbili, že odměníme všechny účastníky soutěže. Přejeme hodně inspirace do dalšího fotografování. 8

9 ZDRAVÍ Daruj krev, daruješ život Daruj krev, daruješ život motto nám všem smrtelníkům velmi dobře známé a pravdivé. Mezi námi jsou spoluobčané, kteří se rozhodli a jsou ochotni z vlastního přesvědčení darovat svou krev. Dárci krve a jejich složek jsou v současné době zásadní a nenahraditelnou pomocí pro všechna lékařská oddělení, kde dochází k využití krve. Nelze ji uměle vyrobit. Je potřebná při těžkých úrazech, řadě operací, léčbě otrav. Celoživotně jsou na ni odkázání např. lidé léčení umělou ledvinou, lidé se zhoubnými nemocemi krve. Léky vyrobené z krve jsou nezbytně nutné pro nemocné s poruchami srážlivosti, obranyschopnosti, léčbu popálenin a v řadě dalších situací. Z těchto důvodů dárce krve potřebujeme, protože krev hraje v medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve! I z řad zaměstnanců naší společnosti je jich nemálo, kteří pravidelně navštěvují transfúzní stanice za účelem odběrů krve a krevních složek a tím nepřímo pomáhají zachraňovat lidské životy. Redakční rada oslovila pana Lubomíra Senze a Marcelu Kupkovou, aby se se čtenáři Zpravodaje podělili o své zkušenosti a příběhy. Proč jste se rozhodl k dárcovství krve? L.S.: Impulzem k tomu, abych se stal bezpříspěvkovým dárcem krve, bylo vážné onemocnění mého mladšího syna Františka, který musel v roce 2007 osm měsíců po narození na transplantaci jater, provedenou v pražském IKE- MU. Takže moje dárcovství je taková malá kompenzace našemu zdravotnictví za záchranu jeho života. M.K.: Před rokem mě na darování krevní plazmy upozornil plakát, zprvu jsem nevěděla, co si pod pojmem darovat krevní plazmu mám představit, ale díky internetu jsem se dozvěděla, jak nepostradatelná je plazma pro život, tak jsem se rozhodla ji darovat Jak probíhá celá procedura? Jak dlouho trvá? L.S.: Před odběrem je třeba cca hod. držet dietu pro dárce krve, spojenou s dostatečným přísunem nealkoholických nápojů. Na krevním centru je po vyplnění dotazníku dárce krve, v evidenci dárců kontrola osobních údajů, měří se tlak, teplota, váha. Po zaevidování dárce se provádí odběr vzorku krve k vyšetření krevního obrazu (další vyšetření se provede po odběru HIV, žloutenka B, C atd). Ve vyšetřovně dárce je lékařem provedena kontrola vyplněného dotazníku a posouzen zdravotní stav dárce. Následuje vlastní odběr krve/plazmy u krve trvá odběr do 10 min., u plazmy do 60 min. Po odběru je pro každého dárce připraveno malé občerstvení. Celková doba strávená na krevním centru při odběru krve je do 2 hodin, u odběru plazmy do 3 hodin. M.K.: Den před odběrem je potřeba zvýšit pitný režim a jíst vyváženou stravu. V den odběru dárce obdrží dotazník, poté proběhne vážení, měření teploty a konzultace s lékařem, při které je dárci změřen tlak. Následně po uvolnění lůžka na sále si dárce převezme sestra a probíhá odběr. Jak často se krev může darovat? L.S.: Obvykle se odebírá 470 ml krve. Muži mohou darovat krev 4x ročně, ženy 3x. Plazmu je možné darovat jednorázově nebo v cyklech sedmi odběrů, Jeden odběr za 14 dní. Mezi cykly musí být minimálně 1 měsíc prodleva. Maximální množství odebrané plazmy je 25 l za rok. Plazmy se odebírá cca 860 ml, dle hmotnosti dárce. M.K.: Plazmu může člověk darovat jednou za dva týdny. Jsou nějaká omezení, kdy můžete a nemůžete darovat krev? L.S.: Podmínkou pro odběr krve/plazmy je dobrý zdravotní stav, věk let, váha nad 50 kg. Dárce krve/plazmy by se měl v den odběru cítit zcela zdráv. V poučení pro dárce krve jsou specifikovány nemoci a situace kdy nelze krev/plazmu darovat. Např. prodělaná žloutenka, nemoci srdce, astma, pobyt delší než půl roku ve Velké Británii nebo Francii v letech , přijetí transfúze v těchto zemích. Marcela Kupková, Technický pracovník Útvaru Čistírna Divize Slévárna odlitků Lubomír Senz, Technolog Divize Slévárna odlitků Odklad odběru krve/plazmy na min. 6 měsíců je nutný např. po chirurgickém výkonu s hospitalizací, endoskopickém vyšetření atd. Při ambulantním chirurgickém výkonu nebo trhání zubů je odklad 1 týden. Věříme, že nejvýznamnější odměnou pro dárce krve je jejich osobní zadostiučinění, neboť možná už dnes bude Vaší krve potřeba, možná že už zítra budete potřebovat krev i Vy. Your blood is replaceable. A life is not. (Vaše krev je nahraditelná. Váš život nikoliv - WHO) Děkujeme za rozhovor. LIDSKÉ ZDROJE Dodatek kolektivní smlouvy uzavřen Dne bylo ukončeno jednání mezi zástupci odborové organizace OS KOVO a společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 4 kolektivní smlouvy na léta Pro zaměstnance naší společnosti znamená tento dodatek nejen navýšení základních mezd o další 2%, ale také rozšíření některých výhod sociálního charakteru. Ve prospěch zaměstnanců se mění i stávající Pravidlo VS č. 3 Odměna za pracovní aktivitu a již dříve, ještě před uzavřením dodatku kolektivní smlouvy, byly zvýšeny u některých profesí mzdy zavedením tzv. četařských a jiných příplatků. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. již dlouhodobě přispívají svým zaměstnancům na jejich penzijní nebo životní pojištění a s účinností od došlo k dalšímu navýšení příspěvku na penzijní nebo životní pojištění, a to na 600 korun měsíčně. Toto navýšení se týká také např. zaměstnanců, kteří jsou, nebo budou na mateřské či rodičovské dovolené. Neméně významným opatřením v oblasti firemních benefitů je také další navýšení příspěvku, který mohou zaměstnanci, jejichž zaměstnanecký poměr s naší společností trvá alespoň 6 měsíců, obdržet na svůj osobní účet. Z tohoto účtu pak mohou čerpat např. na zaplacení části školného v mateřské školce, vitamínové přípravky, osobní či dětskou rekreaci, kulturu, sport apod. Mzdy a nejrůznější sociální výhody se v naší společnosti zvyšují pravidelně již několik let. Je třeba však si nejen uvědomit, ale mít trvale na paměti, že na navyšování mezd a zavádění nejrůznějších benefitů si musí společnost také vydělat. Zákony trhu jsou neúprosné. Abychom na něm obstáli, musíme bezpodmínečně dále zvyšovat kvalitu výroby, plnit a zkracovat termíny dodávek, snižovat náklady a zvyšovat tedy produktivitu práce každého z nás. Vězme, že tak jako mince má rub i líc, tak v ekonomice a účetnictví platí nejen má dáti, ale také dal Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje 9

10 SPORTUJEME Naši sportovci 24 hodin na Lysé Hoře Extrémní závod, Mistrovství ČR v horském maratonu jednotlivců neboli Adidas 24 hodin na Lysé hoře již mnozí z Vás znají, neboť se jej zúčastní sportovci z řad zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Firma finančně podpořila čtyři závodníky Jiřího Selese, Radima Jakela, Milana Janovského a Marka Moravce, kteří se i letos na závod pilně připravovali a někteří z nich si vytvořili své osobní rekordy. Hlavním principem závodu je, kolikrát vyjde závodník na Lysou Horu během 24 hodin. Letos se konal o víkendu Trasa se oproti roku 2014 nezměnila a nadále ji zůstali tyto parametry: délka okruhu 11,4 km, převýšení 764 m, délka stoupání 5,72 km. Jiří Seles 9 kol Radim Jakel 7 kol Milan Janovský 6 kol Marek Moravec 3 kola První tři jmenovaní byli v dobré formě a ve srovnání s předchozími ročníky se zlepšili v počtu zdolaných kol resp. kilometrů. Marek Moravec doléčoval zranění stehenního svalu. Jiří Seles se zlepšil o dva okruhy tedy o 22,8 km celkem zdolal 102,6 km, převýšení m v čase 23:35 hodin. Radim Jakel se zlepšil o jeden okruh 11,4 km a zdolal 79,8 km, převýšení 5348 m v čase 21:07 hodin. Milan Janovský se zlepšil o jeden okruh 11,4 km a zdolal 68,4 km, převýšení m v čase 21:55 hodin. Marek Moravec 34,2 km, převýšení m. Pro porovnání, nejvyšší hora Evropy Mont Blanc má výšku m. Teploty okolo -10 C spolu s větrem a padajícím sněhem dají do těla nejednomu závodníkovi. Počasí stejně jako loni zlobilo a dokonce kvůli cca 2 km úseku na trase, který byl jedno velké kluziště hrozilo zrušení závodu. Horská služba nařídila pořadatelům mít v povinné výbavě nesmeky, které mají velké hroty podobné mačkám. Nebezpečné úseky se musely překonávat pouze v těchto mačkách. Pokud závodník nemá u sebe povinnou výbavu, hrozí mu diskvalifikace. Nakonec vše dopadlo dobře, závod se uskutečnil s minimem zranění. Když ke všemu připočteme extrémní fyzickou i psychickou zátěž, musíme uznat, že naši hoši dosáhli na amatérské sportovce výborných výsledků. Gratulujeme a přejeme spoustu síly, energie a odvahy do dalších závodů. Děkujeme hochům, kteří reprezentují firmu a přejeme hodně úspěchů a dobrou kondici při dalších závodech. Redakce Marek Moravec 3x, avšak se zraněním 10

11 SPORTUJEME Do práce na kole 2015 Do práce na kole je celostátní soutěž propagující zvýšení cest na kole ve městech, změnu dopravního chování spoluobčanů a tím zlepšení životního prostředí kolem nás. Posledních ročníků se zúčastnila i naše společnost a zapojila se tak do celorepublikové kampaně. Díky pátému ročníku soutěže Do práce na kole ožije v květnu 25 českých a moravských měst. Tisíce lidí po celé republice tak nejen podpoří svou kondici i týmového ducha, ale především přispějí k lepší kvalitě života v místech, která se rozhodla připojit a je jich opět víc. Dlouhodobý vliv akce na životní prostředí a udržitelný rozvoj ocenila i kancelář Organizace spojených národů v České republice, která nad celou soutěží převzala záštitu. Lidé v mnoha českých městech v květnu šlápnou do pedálů a budou soutěžit o hodnotné ceny v kategoriích pravidelnost, výkonnost, kreativita a cykloopatření. Zatímco v roce 2014 se do klání zapojilo účastníků z 912 firem a institucí, letos se díky nově zapojeným městům počty nejspíš vyšplhají výrazně výš. Zapojte se do soutěže i Vy, zaměstnanci společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a INPROMA, spol. s r.o. Je to jednoduché: stačí s kolegy sestavit 2 5členný tým a zaregistrovat se do konce dubna na stránce Naše společnost je již registrovaná, stačí tedy najít při Vaši registraci v seznamu firem Vítkovické slévárny a tým, popř. vytvořit tým nový, jezdit pravidelně v měsíci květnu do práce na kole a reprezentovat tak naši společnost. Kromě tradičních květnových akcí je pro účastníky na tento rok přichystána i celá řada novinek. Například díky speciální emisní kalkulačce se dozvědí, kolik škodlivých látek ušetří s každým ujetým kilometrem nebo jaký vliv má změna jejich dopravního chování na životní prostředí a zdraví. Do práce na kole není jen o sportu a zábavě s kolegy. Prvotním cílem je přispět k tomu, aby se naše města proměnila v místa příjemnější a zdravější pro život a lidé se víc zamýšleli nad tím, jaký vliv má jejich každodenní dopravní chování na životní prostředí. Mottem nastávající kampaně je Do práce na kole ve vší parádě. Vedle toho, že kolo je ekologické a praktické, může být i stylové. Upnutý cyklodres totiž zdaleka není nutnou proprietou městského cyklisty. Na kole je přece možné vyrazit v jakémkoli oblečení, včetně obleku či šatů a bot s vysokými podpatky, a přitom vypadat elegantně. Těšíme se na Vás, společně šlápneme do pedálů za lepší životní prostředí! Kateřina Bráblíková Firemní koordinátor soutěže VZDĚLÁVÁNÍ Rozvíjíme zaměstnance všech kategorií Jedním z účastníků kurzů, o kterých jsme čtenáře informovali v minulém čísle Zpravodaje a které společnost připravila výhradně pro zaměstnance nad 50 let, byl dlouholetý zaměstnanec společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. pan Luboš Hruška. Pan Hruška pracoval od svého nástupu do společnosti až do roku 2014 jako slévač v divizi Slévárna válců. V dávné minulosti sice pracoval i v technicko - hospodářské funkci a má středoškolské vzdělání s maturitou, avšak poslední léta fyzicky náročné práce slévače mu příliš neumožňovaly udržování své středoškolské kvalifikace a navíc hrozilo i zhoršení zdravotního stavu. V roce 2014 byl, s ohledem na předchozí praxi mistra čistírny odlitků, kde pracoval v dávné minulosti (do roku 1991), zkušebně převeden na útvar kontroly a řízení jakosti jako technický referent KŘJ. Převedení bylo podmíněno mimo jiné zvládnutím všech požadavků kladených na tuto pozici, jako např. práce s výkresovou dokumentací, měření, práce s pracovními a kontrolními postupy apod., ale také např. zvládnutí počítačových znalostí a zdokonalení komunikačních dovedností. Absolvováním kurzu určenému kategorii zaměstnanců nad 50 let, který byl realizován v rámci projektu Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o., si pan Hruška nejen doplnil potřebné dovednosti a splnil podmínky stanovené v popisu pracovního místa pro tuto technickohospodářskou funkci, ale stal se oficiální personální náhradou za zaměstnance, který bude časem odcházet do starobního důchodu. Současně si obnovil některé již dříve získané znalosti a prohloubil svou kvalifikaci o poznatky, zvyšující jeho uplatnitelnost nejen v naší firmě, ale i všeobecně na trhu práce. Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje Projekt Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o., Reg.č. CZ.1.04/1.1.02/ je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 11

12 A NA ZÁVĚR Ženy oslavily svůj svátek Mezinárodní den žen bývá někdy uváděn jako socialistický svátek. Vůbec se však nejedná o nějaký svátek uměle vyrobený minulým režimem, ale o mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. U příležitosti Mezinárodního dne žen ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jsme pro naše zaměstnankyně dne zorganizovali ve spolupráci s organizací Aliance žen s rakovinou prsu, kterou naše společnost finančně podporuje a místním sdružením Onko-Amazonky odbornou besedu a prezentaci na podporu prevence a možnosti léčby nádorových onemocnění. Rakovina je nemoc, která ze života nemizí a jen vyslovení tohoto slova vyvolává u většiny lidí pocit strachu a beznaděje. S tímto postojem se setkaly i ženy, které samy léčbu rakoviny prsu prodělaly a které se s námi podělily o své zkušenosti a svým osobním příběhem byly příkladem, jak se s náročnou životní situací vyrovnat a vést nadále naprosto plnohodnotný život. Naše ženy si mohly při prezentaci vyzkoušet na modelu samovyšetření prsou a rozpoznání možných nádorů, měly možnost se zeptat pacientek na nejrůznější otázky i citlivého charakteru. Přednáška i s názornou filmovou ukázkou měla formu milého povídání s velmi příjemnými dámami, které dokáží brát život s nadhledem, radostí a které si uvědomují a na vlastní kůži poznaly, co je v životě důležité.patří jim náš obdiv, uznání a poděkování za laskavý přístup k připravené akci pro ženy společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a IC TRADE, spol. s r.o. Věříme, že si každá žena odnesla kromě květinového dárku od zaměstnavatele také nový poznatek či informaci a o to víc bude dbát na pravidelné kontroly u svého lékaře. Projekt Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o., Reg.č. CZ.1.04/1.1.02/ je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Kateřina Bráblíková Specialista Útvaru Komunikace UMĚNÍ INDUSTRIAL Gallery bude prezentovat novou kolekci Janji Prokič, kterou zdokumentovala talentovaná fotografka Michaela Čejková, pocházející z Ostravy, která absolvovala pražskou FAMU v roce I když se Janja Prokić narodila v Srbsku, od roku 1993 žije v Praze, kde také vystudovala Akademii výtvarných umění. V současnosti patří k nejzajímavějším a originálním šperkařkám v Česku. Příroda a ženskost patří k jejím nejoblíbenějším tématům, které se tím promítají do každého jejího šperku. Výstava potrvá Pracovní výročí 10 let ve společnosti oslavili: v měsíci lednu pan Petr Válek, Mistr, Servis v měsíci únoru pan Martin Kubačka, Slévač, DSV pan Jiří Gebauer, operátor licího stroje DSV v měsíci březnu pan Libor Měřva, Žíhač, DSO 15 let ve společnosti oslavili: v měsíci únoru pan Jiří Slanina, Soustružník, DSV 20 let ve společnosti oslavili: v měsíci únoru pan Petr Cingel, Sl. dělník, DSO pan Robert Cingel, Kontrolor, KŘJ paní Blanka Zonová, Jeřábnice, DSO Blahopřejeme 25 let ve společnosti oslavili: v měsíci lednu pan Mojmír Šeděnka, Obsluha CNC stroje, DSV v měsíci březnu paní Lenka Metznerová, Sl. dělnice, DSO Životní výročí 50 let věku oslavili: v měsíci únoru pan Tomáš Burda, Tavič, DSV Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Jan Kohout, Jan Mokrý, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Miroslav Matula, Radim Kelner, Václav Martinů, Tomáš Válek Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 2904/1, Ostrava-Vítkovice, Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. Náklad 500 ks, neprodejné.

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Konference Aliance výživových poradců ČR. Praha 16. 11. 2013

Konference Aliance výživových poradců ČR. Praha 16. 11. 2013 Konference Aliance výživových poradců ČR Praha 16. 11. 2013 1 členové Aliance výživových poradců ČR 193 členů s uhrazených členským příspěvkem na rok 2013 v roce 2013 se nově přihlásilo 81 členů povinnosti

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Servis pracovních oděvů

Servis pracovních oděvů Servis pracovních oděvů Svěřte péči o své pracovní oděvy odborníkům Společnost Lindström je jednou z předních evropských fi rem poskytujících servis textilních výrobků. Jsme globálním partnerem fi rem

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MTMS 2015 Nejvýznamnější odborný veletrh průmyslových subdodávek v Beneluxu. Koná se pravidelně jednou za dva roky (v sudých letech alternuje s ESEF, Utrecht), nahrazuje

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Podnik podporující zdraví siemens.cz Lokace závodu Mohelnice Praha Olomouc Strana 2 Historie závodu 1904 Založena společnost Ludwig Doczekal &

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Petr Čech Sport, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Boží Dar Město Abertamy ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 7. 3. 2015 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Lesy České republiky, s.p. (LČR), mají cca 3500 zaměstnanců, z toho 73 % THZ a 27 % D. Ke stabilizaci

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka nový nástroj Leasingy 4 Novinka rozšíření seznamu tankovacích karet 7 Soutěž 8

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka nový nástroj Leasingy 4 Novinka rozšíření seznamu tankovacích karet 7 Soutěž 8 2/2014 ÚNOR VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka nový nástroj Leasingy 4 Novinka rozšíření seznamu tankovacích karet 7 Soutěž 8 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 779

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více