Spolupráce s firmou Caterpillar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce s firmou Caterpillar"

Transkript

1 Zpravodaj č. 1/2015, časopis zaměstnanců společnosti V ítkovické slévárny, spol. s r.o. Zpravodaj 1 Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dostává se Vám do rukou první číslo firemního čtvrtletníku v tomto roce. S příchozím jarem Vám přinášíme nové zprávy a také NOVÝ ZPRAVODAJ - změnili jsme formát a mírně upravili design časopisu, aby pro Vás byl atraktivnější, dynamický, čtivý, zajímavý a především, aby Vám přinášel dostatek informací o naší společnosti. I nadále je nedílnou součástí dvojlist společnosti INPROMA, spol. s r.o. se zprávami a novinkami o dění v prosperující firmě se sídlem v Křinci u Nymburku, jež od května 2013 Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vlastní. Pokud nám, vážení čtenáři, chcete napsat, ať už pochvalu či připomínku nebo námět na článek, kontaktujte naši redakci na adrese: nebo přijďte osobně na Útvar Lidské zdroje a Komunikace. Přejeme Vám hezké čtení a krásné slunečné jarní dny. Vaše redakce. Pokračujeme v konceptu ZELENÉ SLÉVÁRNY STARÝ PAPÍR ZA MLADÝ STROM! Možná již někteří tušíte, jaký smysl skrývá nadpis. Ano, budeme sbírat starý papír a výtěžek se sběru použijeme na koupi stromků, které vysadíme na podzim Po úspěšné akci loňského roku ZASAĎ SI SVŮJ STROM, při které se účastníkům, zaměstnancům společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a IC TRADE, spol. s r.o a jejich rodinným příslušníkům, podařilo vysadit 500 stromků v Bělském lese, jsme se rozhodli pokračovat v ekologických aktivitách, zaměřených na zvelebení našeho regionu a zlepšení životního prostředí kolem nás. Letos si budeme počínat v podobném duchu. K sázení však přidáme navíc sběr starého nepotřebného papíru, kterého má každý z Vás doma nebo na pracovišti určitě spous- tu. Máte možnost jej v průběhu měsíců květen až srpen 2015 přinést a odevzdat ve firmě, kde bude vše pečlivě zváženo a zaznamenáno. Po uzavření sběru, vyhlásíme nejlepší sběratelský útvar a nejlepšího jednotlivce, kteří budou odměněni zajímavou a lákavou cenou. Nasbíraný papír bude následně prodán do sběrny a z vytěžených financí koupíme stromy, které v rámci akce ZASAĎ SI SVŮJ STROM 2015 zasadíme a ve spolupráci s Vámi tak přispějeme k dobrému pocitu z prostředí, ve kterém dnes a denně žijeme. O celé akci sběru papíru (určení sběrného místa, organizace vážení a odevzdávání sběru) budete podrobně informováni prostřednictvím firemního intranetu a nástěnek, popř. Vám podáme bližší informace na Útvaru Lidské zdroje a Komunikace. Začněte už dnes květen se blíží!!!

2 obchod Spolupráce s firmou Caterpillar V loňském roce byla navázána spolupráce s firmou Caterpillar v oblasti odstředivě litých mosazných pouzder. Firma Caterpillar Global Mining HMS GmbH, která patří do skupiny Caterpillar, je jedním z největších světových výrobců těžkých těžebních strojů pro povrchové i hlubinné dobývání surovin. Je to výrobce, specializovaný na produkci těžkých dobývacích strojů od rypadel a bagrů až po nákladní auta s nosností nákladu až 120 t. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se s firmou Caterpillar úspěšně dohodly na výrobě zkušební dodávky odstředivě litých pouzder. Tato pouzdra budou následně testována jak u nás, tak v Německu a ověření všech jakostních ukazatelů se stane jedním ze splněných požadavků podmiňujících pravidelné dodávky mosazných pouzder tomuto významnému zákazníkovi. Protože se však jedná o výrobce automobilů, není jakostní ověření konkrétního výrobku jediným nutným požadavkem, který má být splněn. Každý dodavatel do automotive, tedy do oblasti automobilového průmyslu, musí mít vytvořen jakostní systém APQP, případně PPAP. Jde o anglické zkratky, používané v oblasti řízení jakosti, popisující Zdokonalené plánování kvality výrobku (APQP), případně Proces schválení výrobku (PPAP). Bez ustavení těchto jakostních postupů, systémů a dokumentů není možné se stát dodavatelem do automobilového průmyslu. Proto byla ve spolupráci s externí firmou QSI s.r.o. a firmou Caterpillar Global Mining v březnu letošního roku zahájena práce na popsání těchto jakostních procesů a jejich následném uvedení do výrobní praxe. Na zavedení systémů APQP a PPAP pracuje skupina pracovníků složená ze zástupců KŘJ, výroby a obchodu pod vedením Ing. Dagmar Puchové, Ph.D. V současné době je vytvářen popis všech procesů, včetně vytváření potřebných dokumentů, ještě v březnu proběhne jejich konzultace ve firmě Caterpillar a předpoklad ukončení tohoto procesu je v horizontu jednoho až dvou měsíců. Úspěšné zavedení těchto procesů bude znamenat pro naši firmu posun v řízení jakosti o další úroveň a otevře nám cestu k zajímavým možnostem dodávek nejen pro firmu Caterpillar Global Mining, ale obecně pro všechny zákazníky z oblasti automobilového průmyslu. Radim Kelner Produktový manažer Útvaru Obchod Odstředivě lité mosazné pouzdro pro firmu Caterpillar Global Mining HMS GmbH VÝROBA A TECHNOLOGIE Ropná plošina ve Východočínském moři převodovka s odlitky Unašečů a Torzního ramene Chceme zůstat špičkovým výrobcem odlitků Možná jste si v poslední době položili otázku, proč je aktuálně na činnosti, které se dlouhodobě provádí stejným a zažitým způsobem, vyvíjena snaha tyto činnosti zefektivnit a především zkvalitnit. Důvod je následující. To, co ve vztahu ke kvalitě (vnitřní i povrchové) námi vyráběných odlitků, bylo ještě před nedávnem vyhovující a dostačující, dnes ve většině případů již není zákazníkem akceptováno. Nemysleme si, že za tímto stojí rozmary našeho zákazníka nebo jeho momentální nálada. Na vině je zpřísnění norem pro výstupní kontrolu všech odlitků vyráběných ve slévárnách po celém světě. Naše odlitky pracují jako součásti různých strojů v mnoha odvětvích průmyslu. Naše produkty můžete nalézt zakomponovány ve větrných elektrárnách, vodních turbínách či na ropných plošinách. Ve všech odvětvích je odjakživa vyvíjena snaha vyrobit daný produkt co nejlevnější a zároveň s co největší efektivitou a účinností. Tady se dostáváme k důvodu, proč jsou požadavky našich odběratelů přísnější 2 než dříve. Výkonnější a účinnější zařízení je opakovaně vystavováno většímu zatížení. Aby bylo minimalizováno, nejlépe eliminováno riziko poškození daného stroje či zařízení, dochází k neustálému zpřísňování požadavků na vnitřní jakost odlitků. Každá drobná vada uvnitř odlitku může mít pro životnost stroje fatální následky, zvlášť když se jedná o velmi namáhanou součást, což je přesně případ našich odlitků. Není to ale jen o vnitřní kvalitě, nově vydané normy definují a aktuálně i zpřísňují, jaký má být povrch odlitku. Nad čím se mohlo donedávna se slovy vždyť jde jen o odlitek mávnout rukou, dnes je příčinou častého nedodržení smluveného dodacího termínu z důvodu opakovaných dokončovacích operací. Na povrchovou kvalitu a vzhled odlitku je kladen obrovský důraz. Podle hesla obal prodává byste si opět mohli myslet, že se jedná o nějaký rozmar. Bohužel i v tomto případě nově vydané normy jasně definují, jak má surový povrch odlitku vypadat, co je akceptovatelné a co ne. Věřím a doufám, že pokud někomu doposud nebyly známy důvody, proč se musíme neustále v naší profesi zlepšovat a posouvat kvalitu odlitků výše, svým článkem jsem toto alespoň částečně osvětlil. Náš zákazník, náš pán - náš trh, náš pán. Kdo se mu přizpůsobí a bude jej akceptovat, může v něm působit. Pro ty, kteří nebudou schopni se současnými kvalitativními požadavky držet krok, trh místo nemá. Jan Mokrý Manažer Divize Slévárna odlitků

3 VÝZKUM A VÝVOJ 7 let používání vyzdívky KALTEK pro odlévání odstředivě litých válců s vysokými nároky na čistotu kovu Rostoucí požadavky válcoven na kvalitu povrchu plechů a jejich snaha o prodlužování kampaní vedly k zahájení výroby válců s pracovními vrstvami z nových, vysoce jakostních materiálů KV4, KV5. Pro tyto bylo nutno hledat nové způsoby odlévání, které by zajistily vysokou čistotu kovu. Prvním z kroků bylo zahájení lití s pánví se spodní výpustí. Jak se však ukázalo, přes všechnu péči, která byla pánvím pro lití zmíněných materiálů věnována, se nepodařilo zcela zabránit občasnému výskytu nekovových částic. Proto jsme v polovině roku 2007 aktivní spoluprací s firmou FOSECO upravili licí pánev a odzkoušeli jejich vkládanou vyzdívku KALTEK. Ta zajišťuje pro každé lití vždy nový pracovní povrch pánve bez zdrojů znečištění kovu, jako jsou zbytky strusky, nebo správkový materiál vyzdívky. Díky tomu se podařilo eliminovat vznik vad v zóně spojení. Před zahájením lití z pánve vybavené vyzdívkou KALTEK jsme nemohli čerpat ze zkušeností jiné tuzemské slévárny, protože žádná v České republice před námi tento postup nepoužívala. Avšak v krátkém čase se podařilo tuto technologii zavést a již 7 let využíváme její výhody při výrobě válců z vysoce jakostních moderních materiálů. Výhody použití Tato vyzdívka zajišťuje dokonalou čistotu pánve pro každé odlévání. Ve specifických případech, jako je odstředivě lité válce s pracovní vrstvou s vysokými nároky na čistotu kovu, je použití této vyzdívky jediným účinným řešením problému nekovových vměstků. Díky své nižší hustotě oproti běžné vyzdívce má vyšší izolační vlastnosti a tím umožňuje snížit odpichovou teplotu kovu. Dosáhli jsme snížení o 20 C oproti původnímu stavu při použití klasicky vyzděných pánví. To má samozřejmě příznivý vliv na životnost vyzdívky pece, na vlastnosti odlévaného materiálu i na spotřebu energie pro tavení kovu. Zvýšila se i přesnost stanovení odlévacích teplot, protože teplota pánve před odpichem je stálá a odvod tepla probíhá ustálenou rychlostí. K přípravě a k sestavení není zapotřebí vody, tím odpadají nároky na zařízení na vysoušení. Využitím tzv. studeného startu, odpadá minimálně hodinový předehřev pánve na 100 kw hořáku. Předehřev je zredukován na místní ohřátí výlevky a zátkové tyče Teplota kovu ( C) malým hořákem. Zavedení těchto vyzdívek do výroby nevyžaduje žádné nové speciální zařízení (s výjimkou jednoduché šablony pro skládání dílů) a díky možnosti skládat vyzdívku mimo pánev se zlepšily pracovní podmínky pánvařů a zvýšila se produktivita jejich práce. Operativnost použití pánve je vyšší díky jednoduchosti a rychlosti odstranění použité vyzdívky a provedení mezitavbové opravy. Permanentní vyzdívka má prakticky neomezenou životnost a její údržbu představuje jen občasná výměna argonovacího kamene. Tomáš Válek a Lubomír Ouda Metalurgové Divize Slévárna válců Rozdíl teplotních gradientů tekutého kovu, naměřených v pánvi s vyzdívkou KALTEK a běžně vyzděnou pánvi. Odpichová teplota 1570 C. Vyzdívka Kaltek Běžná vyzdívka :00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 Čas (min) obchod Podpora uživatelům válců To, že je důležité nejen dodat kvalitní zboží, ale také nabídnout zákazníkovi kvalitní poprodejní servis, platí pro prodej jakýchkoliv výrobků. Dvojnásob to však platí u zboží, jehož způsob užívání ovlivňuje jeho užitnou hodnotu, resp. jeho životnost. Takovým případem jsou naše odstředivě lité válce. U nich je kvalitní provedení teprve prvním krokem k úspěchu a dalším kontraktům, avšak druhým a neméně důležitým krokem je následný servis zákazníkům, který pomáhá zvyšovat dosahované výkony dodaných válců, jejich hodnotu pro uživatele a jejich životnost. Naši kolegové většinou zástupci Obchodu, technologie DSV a KŘJ DSV - pravidelně navštěvují uživatele válců, konzultují způsoby broušení, úběry, délku kampaní, teploty válců za provozu, válcované materiály a další aspekty, vše s cílem dosažení maximálních výkonů našich válců ve srovnání s konkurencí. A dokladem toho, že se tato aktivita vyplácí a je přínosná, je nedávno uskutečněná služební cesta do Ruska. Naši kolegové při této cestě navštívili dlouhodobé partnery NLMK Lipetsk a Severstal Čerepovec. V obou těchto závodech byla navštívena jak oddělení nákupu, tak válcovací tratě. NLMK Lipetsk oceňuje náš poprodejní servis. Naše válce na této trati díky tomu dosahují jedny z nejvyšších výkonů a díky tomu a pomoci s předčasnými dodávkami na začátku letošního roku máme šanci získat dodatečnou objednávku na válce ještě pro rok Ve společnosti Severstal Čerepovec je situace dlouhodobě dobrá. Naše válce díky jakosti a servisu obsazují dlouhodobě první místa ve výkonech a stávají se tak pro našeho zákazníka nejlepší volbou. Jsou upřednostňovány před místními i ostatními evropskými výrobci. I když jsou tyto servisní cesty velmi časově a finančně náročné, pro naše válce a jejich prodej mají obrovský přínos. Spojením kvalitního výrobku a dobrého servisu dosáhneme spokojenosti zákazníka, který se k nám bude vracet i s novými objednávkami. Vít Paděra Ředitel útvaru Obchod 3

4 Měření pomocí vzduchu Systém Aeropan Tento sytém byl ve společnosti Inproma, spol. s r.o. používán již před desítkami let a nyní jsme k tomuto systému měření opět našli cestu, hlavně kvůli jeho přesnosti a opakovatelnosti měření. Samozřejmě vývoj se nezastavil ani v této oblasti a z vyhodnocení pomocí budíku, se nyní používá digitální výstup s možností automatického záznamu naměřených hodnot. Nyní něco o samotném měření: Vzduchová měřidla u nás nejsou moc známá, ačkoli se běžně používají již od 50. let. V 90. letech byla částečně vytlačena elektronickými měřidly, ale s rostoucími požadavky na rychlost a opakovatelnost měření vzduchová měřidla získávají svou pozici zpět. Jaká je přesnost měření? Přesnost měření je obvykle 1% z měřeného rozsahu nebo 0,001 mm. Jaký je rozsah měření? Nejmenší rozsah měření není u pneumatických měřidel prakticky omezen, reálně se však vzduchová měřidla používají pro měření v řádu mikrometrů. Problematičtější je měření v pásmu větších rozsahů, kdy při měření v rozsahu větším než 0,3 mm dochází ke zhoršení linearity. Systém Aeropan však na rozdíl od klasických pneumatických měřidel dokáže tuto chybu korigovat pomocí zvětšení počtu kalibračních etalonů, kterých může být až 11. Jak vzduchová měřidla vlastně fungují? Podstatou funkce je převod tlaku na délkovou veličinu. Převodník je napájen vzduchem o tlaku 0,6 až 1 MPa, obvykle z běžného dílenského rozvodu vzduchu. Pomocí přesného redukčního ventilu je tlak stabilizován na 150 kpa, a vzduch následně proudí stavitelnou tryskou do vlastního vzduchového měřidla. Mezi tryskou a vzduchovým měřidlem je paralelně vřazen snímač převádějící tlak na elektrický signál, který je následně pomocí AD převodníku vyhodnocován měřícím programem v počítači. Vzduchová měřidla jsou poměrová. Obvykle se před měřením kalibrují pomocí 2 etalonů, pomocí kterých se vytvoří převodní charakteristika. Jaké jsou hlavní výhody vzduchovým měřidel? Hlavní výhodou měření pomocí vzduchovým měřidel je vysoká necitlivost na lidský faktor. Princip měření totiž vylučuje chyby měření způsobené špatným vložením měřidla. Snímací trysky navíc nejsou v kontaktu s měřeným Vzduchová kalibrace Aeropan povrchem, díky čemuž nedochází k poškozování měřených dílců. Tomáš Janeček Technický manažer Divize Obrobna Akvizice cesta k novým projektům V posledních dvou letech, po odkoupení společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o., usiluje společnost Inproma o rozšíření svých obchodních aktivit. Hlavními úlohami obchodního oddělení je nejen každodenní komunikace se stávajícími zákazníky, tvorba cenových nabídek, nákup materiálu, podpora výroby z pohledu sdílení požadavků zákazníka a dobrá organizace dodávek a expedice hotových dílů, ale také akviziční činnost. Tou se rozumí snaha o získávání nových zákazníků jejich aktivním vyhledáváním, oslovováním a nabízením kompletního zajištění projektu. 4 Stroj pro výrobu příze V rámci této akviziční činnosti jsou vytipováváni potenciální zákazníci zejména podle jejich výrobního zaměření. V poslední době se tedy obchodní tým zaměřuje na vyhledávání firem, zabývajících se zejména výrobou hydraulických systémů, vakuové techniky či textilních strojů. V uplynulém roce podnikl obchodní tým společnosti INPROMA, spol. s r.o. v rámci snahy o získání nových zákazníků několik cest jak po České republice, tak i do Německa. První známkou úspěchu akvizice je vždy zaslání poptávky novým zákazníkem. Největší odměnou pro celou společnost je samozřejmě získání nového projektu a jeho úspěšný rozjezd. Oslovované společnosti jsou vyhledávány jak s využitím internetu, tak získáváním kontaktů při návštěvách veletrhů. Posledním navštíveným byl strojírenský veletrh Intec v Lipsku, odkud jsme si přivezli zajímavé kontakty např. na projektové nákupčí německé pobočky firmy Hydac, francouzského zastoupení společnosti Voith, či několika zajímavých výrobců hydraulických systémů. S oslovenými firmami, které reagují na nabídku možné spolupráce pozitivně, vždy usilujeme o možnost návštěvy. Ta je důležitá zejména proto, že osobní jednání vzbuzuje vždy větší důvěru a dává prostor k podrobnějšímu poznávání vzájemných představ o možné budoucí spolupráci.

5 V posledním roce se podařilo navázat obchodní vztah zejména se společnostmi Oerlikon Leybold a Bosch Rexroth. Důkazem jsou některé projekty, které již přešly nebo v současnosti přecházejí do fáze sériové výroby. Společným úsilím všech oddělení Inpromy, spol. s r.o. se v očích těchto zákazníků stáváme spolehlivými dodavateli a i přes mnohá úskalí a problémy, které s sebou rozjezd výroby nového dílu přináší, se daří tuto spolupráci prohlubovat. Přestože s těmito zákazníky je spolupráce již navázána, obchodní tým stále v rámci každodenní komunikace s nimi usiluje o získávání nových poptávek a tím o zvýšení objemu vyráběných dílů. Momentálně s námi, díky tomuto úsilí, navázalo spojení již pět poboček Bosch Rexroth, z toho čtyři německé a jedna francouzská. Potenciál tohoto zákazníka tedy může být do budoucna pro INPROMU, spol. s r.o. klíčový. V současné době usilujeme o navázání kontaktů s několika firmami ve Švýcarsku a pokud bude šance získat zde další významné projekty, uskutečníme k těmto zákazníkům v dohledné době také akviziční cestu. Alžběta Verzichová Obchodní referent Ekologický sloupek Pro zjištění dodržení požadavků legislativy se provádějí v závodě pravidelné rozbory pitné, užitkové a odpadní vody. Pitná voda dodávaná z veřejného rozvodu StčVaK Nymburk je pravidelně kontrolována na bakteriologické znečištění a to i na teplé vodě. Voda ze 60ti metrového vrtu, používána v sociálním bloku a některých rozvodech závodu, je rovněž na předepsané parametry, včetně bakteriologických kontrolována. Tato voda je však z důvodů překročení parametrů u chloridů a síranů nepitná. Ekonomické ukazatele společnosti za rok 2014 V průběhu roku 2014 došlo k pozitivnímu vývoji téměř ve všech oblastech trhu, takže roční výsledky výrazně předčily úroveň předcházejícího roku. Tento příznivý trend se plně promítl v nárůstu ukazatele výkonů na pracovníka, u přidané hodnoty bylo vzhledem k vyššímu čerpání nákladů na realizaci přípravy výroby nových projektů dosaženo pouze dílčího meziročního zlepšení. INPROMA, spol. s r.o Čistírna odpadních vod Čtyřikrát do roka jsou odebírány vzorky vody na odtoku ze závodní ČOV. Čištěné vody odtékají do vodoteče Křinecká Blatnice. 400 Stanovené limity plníme Stav pracovníků Odpracované hodiny dělníků výrobních (tis. hod.) Přidaná hodnota na pracovníka (tis. Kč) Výkony na pracovníka (tis. Kč) Limity stanovené rozhodnutím Průměrné plnění CHSK 100 mg/l 46 mg/l BSK 25 mg/l 5,88 mg/l NL 35 mg/l 21 mg/l AOX 0,3 mg/l 0,047 mg/l V oblasti výroby zboží došlo k výraznému nárůstu u dílů pro textilní strojírenství (zejména Rieter Ingolstadt GmbH) a dílů pro hydraulické rozvody (Argo-Hytos s.r.o. Vrchlabí). Naproti tomu k poklesu došlo u dodávek pro automobilový průmysl Meziroční vývoj tržeb za výrobky a služby (v tis. Kč) Ovzduší je rovněž pod dohledem. Jednou za rok je prováděno měření vypouštěných emisí z kotelny. Znečišťující látka Limit dle zákona o ovzduší Naměřené hodnoty Oxid uhelnatý (CO) 650 mg/m 3 391,7 mg/m 3 Oxid dusíku (NO 2 ) 650 mg/m 3 378,5 mg/m 3 Tuhé znečišťující látky (TZL) 250 mg/m mg/m 3 AOX 0,3 mg/l 0,047 mg/l Větrací prvky RENSON Ostatní strojírenské díly a sestavy Díly pro elektrotechnický průmysl Komponenty pro hydraulické rozvody Díly pro automobilový průmysl Díly pro textilní strojírenství Limity jsou plněny, ale už dnes víme, že od roku 2018 budou limity nové a přísnější a to nás nutí pracovat na ekologizaci a úspornějším vytápění jednotlivých objektů. Dana Vacková Technický manažer servisu

6 Přinášíme třídílný seriál z historie závodu Jak běžel čas Píše se druhá polovina 19. století a kronikář Lubomír Roštejnský vypsal z protokolů obecních zápisů následující zprávu připsanou ke dni 26. července 1865: Pan František Vonka, kupec a gruntovník z Křince č.p.12, obmýšlí započíti a také již skutečně započal stavbu továrny na vyrábění gumy ze škrobu a sice nákladem svým vlastním. Tato továrna jest na jeho vlastním poli ke straně polední od městyse Křince, ležícím čelem podél silnice ku vsi Vestci, vedoucí blíže kovárny Františku Plachýmu náležející č.p. 137, a sousedící z levé strany s sousedním polem pana Červinky, od krerýhžto obouch podnikatel svolení k této stavbě písemně obdržel. Představenstvo podotýká, že proti této stavbě oné továrny na gumu nic k namítání nemá. 6 Obal původního výrobku závodu, který vznikl v roce 1865 Křinecká továrnička začala vyrábět dextrin a umělou klovatinu, která se používala jako přísada do barev v textilním průmyslu. Prusko-rakouská válka v r nedovolila rozvinout plně výrobu a narušila obchodní vztahy. Trvalo několik let, než se ustálila situace. Vonka se již dříve vzdal kupecké živnosti, aby se mohl věnovat podnikatelské činnosti. Krizové období překonával zavedením výroby albuminu z vaječných bílků, lisováním korálků ze skleněných tyčí, ale jednalo se vesměs o málo efektivní programy. Počátkem 70. let 19. století získal úvěr a obchod s dextrinem a umělou klovatinou se opět rozvinul. V roce 1873 již se svými výrobky získává na Světové výstavě ve Vídni čestnou cenu. Brzy se řadí mezi nepříliš četné podniky, užívající v názvu výsadní c.k. továrna, doplněná o rakouského dvouhlavého orla. V tomto období získal první kapitál a začal pomýšlet nad jeho další využití. Křinecká továrna byl malý podnik, který nikdy příliš nepřekročil počet 30 zaměstnanců. Výroba škrobu z brambor a pšenice byla spíše časově náročná a dělníci mohli překrývat řadu výrobních činností a tak jich byl nevelký počet. Majitel továrny poskytl stálé zaměstnání volným pracovním silám a zároveň i určitým omezeným způsobem podpořil okolní zemědělce tím, že vykupoval a zpracovával jejich přebytky či smluvně zajišťoval odbyt vypěstovaných plodin. Po celou dobu existence továrny není doklad o neshodách mezi dělníky a majitelem. V roce 1881 Vonka zakládá druhou továrnu na výrobu rýžového škrobu. Surovinu, zlomkovou rýži, vznikající jako odpad při loupání rýžových zrn, dovážel z Terstu. Rýžový škrob je nejkvalitnější výrobek v oboru a užívá se ve zdravotnictví na výrobu pudru a v pradlářství na škrobení prádla. V roce 1884 rozšířil tuto novou výrobu, postavil další objekty, například sušárnu. Rozvinutí podniku rovněž prospělo postavení železniční trati Praha Jičín, která vedla přes Křinec. Do té doby bylo nutno dopravovat všechny suroviny a výrobky povozy až do Nymburka. V roce 1896 odchází František Eduard Vonka na odpočinek a řízení továrny se ujímají jeho dva synové Eduard a Ladislav. Název firmy se mění na Frant. Ed. Vonky synové a ten zůstává až do konce její existence. Eduard a Ladislav Vonkové v letech 1906 až 1907 postavili továrnu na výrobu melasových krmiv a byli také v tomto oboru podnikání první v Čechách. Snad rozjetí výroby, získání obchodních vztahů, trvalo nějakou dobu a tak ve firemních hlavičkách uvádí rok založení této výroby Podle majitelů i výroba melasových krmiv se brzo zapracovala a prosperovala. Relativnost tohoto prohlášení dokládá fakt, že se ještě před první světovou válkou pokouší doplnit výrobní program o vedlejší produkty a to prací prostředky a apreturní látky. Snaha o rozšíření sortimentu výroby naznačuje pomalý růst zisku v původní podobě. Válečné události však byly skutečnou ranou pro spolumajitele firmy. Úplně ustala výroba rýžového škrobu, neboť nebylo možno dovézt základní surovinu rýži. Také výroba melasových krmiv byla v době válečného nedostatku všech plodin ochromena natolik, že se nevyplácela. Po světové válce bylo zapotřebí znovu vybudovat škrobárnu. Moderní vybavení bylo drahé a tak celá záležitost trvala několik let. V oboru rýžového škrobu opanovaly tuzemský trh výrobky cizozemské. Nebylo nic platné, že křinecká továrna byla v tomto oboru jediná v Československé republice, musela si svoje místo vybudovat v tvrdé konkurenci. Období všeobecné hospodářské krize rozhodně nepřispělo ke konsolidaci podniku. Odbyt výrobků je ztížen a tak některé reklamní slogany se dokonce odvolávají na vlastenecké city zákazníků, aby dávali přednost českému výrobku před cizími. Uvedené okolnosti vedly vedení firmy k vydávání měsíčníku Český pradlář. Podtitul časopisu dostatečně osvětlí jeho obsah: Odborný a zábavný list věnovaný zájmům majitelů prádelen a čistíren. Situace je stále svízelnější a volnému podnikání neprospívá. K původnímu výrobnímu programu je nutno vyhledávat výrobky, které by přispěly k lepšímu finančnímu postavení továrny. Podnikají především v oblasti dosud navázaných kontaktů s prádelnami a nabízí nové prací prostředky LONITAL, LONITAL-RSS a mýdlo ŠKOT. Nakonec nabízí i změkčovadlo pro propírky zn. VODOFIX, kyslíkové bělidlo NATUROL, syntetickou škrobovinu ALOSIT a dokonce čistič skvrn PĚT-PÉ. II. světová válka však opět ochromila hlavní nosné programy, tj. výrobu rýžového škrobu a zčásti i zpracování mela-

7 sových krmiv. Na prací prostředky nabízí stále větší slevy, aby povzbudily zákazníky k odběru většího množství zboží. Jako první česká firma se zabývají výzkumem syntetických pracích výrobků, znovu se pokouší o výrobu syntetické klovatiny. Ještě v roce 1941 se snaží být v Českém pradláři optimističtí, ale i časopis přestává o rok později vycházet. Sami tvrdí: V oboru melasových krmiv je továrna plně zaměstnána v rámci zásobovací zemědělské akce, ve které pracuje dle směrnic Výsadní obilní společnosti. Tedy také omezení podnikatelské činnosti. Složitá situace vedla nakonec majitele továrny k prodeji majetku. Patrně až v roce1946 kupuje opuštěné výrobní prostory společnost SELECTA, Praha. Druhou kapitolu průmyslové činnosti v Křinci tvoří rozvoj klasické chemické výroby. SELECTA byla společnost pro pěstování osiva a sádí. Svým postavením byla společností s ručením omezeným a sdružovala několik výrobců. Křinecký závod nesl označení odbor ochrany rostlin. První výrobek NEODENDRIN byl zimní postřik ovocných stromů. Od listopadu 1946 byl v čele závodu Jaroslav Wágner, odborník, chemik, dosazený společností, který pak v různých funkcích pracoval v závodě více jak 30 let. První období bylo sice ve znamení přestavby výrobních prostor, ale v nově vzniklých výrobnách se rozjížděla produkce dalších výrobků a to postřiků proti červivosti ovoce, proti savému hmyzu a mořidlo obilí. Další podstatnou změnu přinesly události roku Kronikář zaznamenal, že výnosem ministerstva zemědělství podle zákona č. 126 ze 6. května 1948 o znárodnění některých šlechtických podniků, byla znárodněna i výrobna společnosti SELECTA v Křinci. Závod dostává název národní podnik Československé státní statky OSEVA, ale výrobní program pokračuje. Od měsíce dubna 1948 vede závod Ing. Karel Borovička. Počátkem roku 1948 pracuje v závodě 19 zaměstnanců a ke konci roku byl rozšířen stav zaměstnanců opět na 30. Zároveň se upravují další prostory závodu k výrobním účelům a rozšiřuje se sortiment výrobků. Dochází k další organizační změně a závod je včleněn na přelomu let do národního podniku Spolana Neratovice. Staronovým výrobním programem jsou prostředky na ochranu rostlin a na hubení škůdců. Nový majitel závod přestavěl a začal vyrábět tyto výrobky ve velkém. Rostl i počet zaměstnanců. Vedoucím křineckého cechu se stal Zdeněk Potůček a to i přes krátkou dobu svého působení v závodě. Má zásluhu na jeho počátečním rozvoji i na oživení společenského života v obci. Vedle firemní fotbalové jedenáctky Jiskra, vniká hudební soubor Spolaňačka a loutkářský kroužek. V roce 1955 dokončil Průmstav výstavbu dvou bytových domů pro zaměstnance. Křinecký cech se stává důležitou složkou života v obci. V roce 1956 pracuje v závodě už 120 zaměstnanců. V této době začíná závod s výrobou přípravků pro vývoz do zahraničí. Uprostřed výrobních úspěchů křineckého cechu dochází v roce 1968 vedení národního podniku Spolana Neratovice k neodvratnému rozhodnutí likvidovat výrobnu v Křinci. Oficiální odůvodnění nerentabilita dislokované výroby při velkém chemickém podniku. Je přijímána zaměstnanci s roztrpčením. Většina zaměstnanců hledá pravou příčinu spíše v oblasti partnerských vztahů cechu a podniku, protože nerentabilita nebyla i u jiných jeho výrobců nijak intenzívně řešena. Tímto uzavíráme první kapitolu historie závodu. Příště se posuneme v čase od chemie ke strojírenství. Kohout Jan Člen Redakční rady Použitý materiál: Brožura Elitex Křinec, vydaná v září 1990 ke 125. výročí trvání závodu, autoři Neil Leopold a Kohout Jan Blahopřejeme Blahopřejeme, děkujeme za vykonanou práci a přejeme hodně zdraví Pracovní výročí 10 let ve společnosti oslavili V měsíci únoru Drahuše Korsuňová, výrobní operátor V měsíci březnu Gabriela Stehlíková, výrobní operátor 15 let ve společnosti oslavili V měsíci únoru Marie Cermanová, výrobní operátor Životní výročí 60 let věku oslavili V měsíci lednu Jaroslav Košvanec, CNC operátor Marcela Nesilová, Metrolog V měsíci únoru Anna Vojtková, CNC operátor Bartáková Hana personalista 7

8 BOZP Úrazovost v roce 2014 a první měsíce v roce 2015 Počet pracovních úrazů je jedním z nejdůležitějších ukazatelů úrovně prevence a péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je to současně každoroční vysvědčení vedoucích zaměstnanců, které ukazuje, jaká péče byla v průběhu roku věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, podle zákona, nedílné součásti jejich pracovních povinností. Ale nejen vedoucí zaměstnanec ovlivňuje vznik pracovních úrazů na pracovišti, ale především samotný zaměstnanec svým přístupem k práci a to zejména dodržováním bezpečnostních pokynů a správným 40 používáním přidělených osobních ochranných pracovních prostředků. Ve společnosti se v průběhu roku 2014 přihodilo celkem 11 úrazů s pracovní neschopností delší jak 3 dny, což je Vývoj pracovní úrazovosti ve VS v letech ve srovnání s rokem 2013 o 4 úrazy více. Zároveň ve společnosti se stalo 9 úrazů bez pracovní neschopnosti ošetřené u lékaře a 3 úrazy ošetřených na pracovišti. Musíme i konstatovat, že rozborem úrazů lze zjistit, že z 11 úrazů s pracovní neschopností delší jak 3 dny, bylo 6 případů u zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují déle než 20 let, v 8 případech hrálo roli nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele a ve 3 případech došlo k porušení předpisů V letošním roce nemáme za období leden až březen prozatím žádný absenční pracovní úraz a přejeme si, aby nám toto číslo vydrželo co nejdéle. Ale i proto je nutno znovu zdůraznit, že za pracovní úrazovost je zodpovědný nejen zaměstnavatel, ale i samotní zaměstnanci. Vždyť když nám zaměstnanci tak dlouho chybí na pracovišti, musí za ně práci udělat ostatní. Dodržováním bezpečnostních předpisů chráníme nejen své zdraví a život, ale i stejné hodnoty u svých spolupracovníků. Václav Martinů Bezpečnostní technik ZDRAVÍ Pozvánka na den zdraví Dne zveme všechny zaměstnance na DEN ZDRAVÍ. Bude probíhat po celý den v prostorách společnosti. Všichni zaměstnanci mohou využít možnost bezplatně podstoupit nabízená vyšetření a poradit se s odborníky o svém zdravotním stavu. V posledních letech výrazně stoupá výskyt civilizačních chorob a právě prevence je důležitým prvkem, který umožňuje lékařům včas podchytit onemocnění a předejít tak možným fatálním důsledkům. Využijte proto i vy tuto jedinečnou možnost, nechat si změřit biochemické ukazatele z krve (cholesterol, glukóza, prostatický specifický antigen a jiné). Nabídneme Vám také vyšetření znamének a pigmentových skvrn na kůži specialistou dermatologem. Čekají Vás konzultace a odborná poradenství z oblasti zdravého životního stylu, nabídka služeb optického poradce a mnoho dalšího. Redakce DEN DĚTÍ jednou větou Zveme všechny děti zaměstnanců 6. června 2015 na Den dětí, tentokrát do Dolní oblasti Vítkovic, kde na Vás čeká spousta soutěží, překvapení a dopoledne plné zábavy. Letošní Den děti jsme zaměřili na bezpečnost a ochranu zdraví. Děti si budou moci odlít svůj odlitek ve tvaru znaku Vítkovických sléváren, spol. s.r.o., sestavit puzzle, zasoutěžit na chůdách, a podobně. Také máme příslib od Hasičského záchranného sboru Vítkovic a.s., že nám přijedou předvést zásahové vozidlo hasičský vůz. Vyhodnocení fotografické soutěže v roce 2014 Z krásných fotografií zaslaných do Fotosoutěže v loňském roce, které by bylo škoda neukázat ostatním kolegům, vytvoříme minigalerii ve školící místnosti společnosti. Ti z vás, kteří poslali své obrázky do Redakce Zpravodaje, dostavte se na Útvar Lidských Zdrojů a Komunikace pro malou pozornost, neboť jsme slíbili, že odměníme všechny účastníky soutěže. Přejeme hodně inspirace do dalšího fotografování. 8

9 ZDRAVÍ Daruj krev, daruješ život Daruj krev, daruješ život motto nám všem smrtelníkům velmi dobře známé a pravdivé. Mezi námi jsou spoluobčané, kteří se rozhodli a jsou ochotni z vlastního přesvědčení darovat svou krev. Dárci krve a jejich složek jsou v současné době zásadní a nenahraditelnou pomocí pro všechna lékařská oddělení, kde dochází k využití krve. Nelze ji uměle vyrobit. Je potřebná při těžkých úrazech, řadě operací, léčbě otrav. Celoživotně jsou na ni odkázání např. lidé léčení umělou ledvinou, lidé se zhoubnými nemocemi krve. Léky vyrobené z krve jsou nezbytně nutné pro nemocné s poruchami srážlivosti, obranyschopnosti, léčbu popálenin a v řadě dalších situací. Z těchto důvodů dárce krve potřebujeme, protože krev hraje v medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve! I z řad zaměstnanců naší společnosti je jich nemálo, kteří pravidelně navštěvují transfúzní stanice za účelem odběrů krve a krevních složek a tím nepřímo pomáhají zachraňovat lidské životy. Redakční rada oslovila pana Lubomíra Senze a Marcelu Kupkovou, aby se se čtenáři Zpravodaje podělili o své zkušenosti a příběhy. Proč jste se rozhodl k dárcovství krve? L.S.: Impulzem k tomu, abych se stal bezpříspěvkovým dárcem krve, bylo vážné onemocnění mého mladšího syna Františka, který musel v roce 2007 osm měsíců po narození na transplantaci jater, provedenou v pražském IKE- MU. Takže moje dárcovství je taková malá kompenzace našemu zdravotnictví za záchranu jeho života. M.K.: Před rokem mě na darování krevní plazmy upozornil plakát, zprvu jsem nevěděla, co si pod pojmem darovat krevní plazmu mám představit, ale díky internetu jsem se dozvěděla, jak nepostradatelná je plazma pro život, tak jsem se rozhodla ji darovat Jak probíhá celá procedura? Jak dlouho trvá? L.S.: Před odběrem je třeba cca hod. držet dietu pro dárce krve, spojenou s dostatečným přísunem nealkoholických nápojů. Na krevním centru je po vyplnění dotazníku dárce krve, v evidenci dárců kontrola osobních údajů, měří se tlak, teplota, váha. Po zaevidování dárce se provádí odběr vzorku krve k vyšetření krevního obrazu (další vyšetření se provede po odběru HIV, žloutenka B, C atd). Ve vyšetřovně dárce je lékařem provedena kontrola vyplněného dotazníku a posouzen zdravotní stav dárce. Následuje vlastní odběr krve/plazmy u krve trvá odběr do 10 min., u plazmy do 60 min. Po odběru je pro každého dárce připraveno malé občerstvení. Celková doba strávená na krevním centru při odběru krve je do 2 hodin, u odběru plazmy do 3 hodin. M.K.: Den před odběrem je potřeba zvýšit pitný režim a jíst vyváženou stravu. V den odběru dárce obdrží dotazník, poté proběhne vážení, měření teploty a konzultace s lékařem, při které je dárci změřen tlak. Následně po uvolnění lůžka na sále si dárce převezme sestra a probíhá odběr. Jak často se krev může darovat? L.S.: Obvykle se odebírá 470 ml krve. Muži mohou darovat krev 4x ročně, ženy 3x. Plazmu je možné darovat jednorázově nebo v cyklech sedmi odběrů, Jeden odběr za 14 dní. Mezi cykly musí být minimálně 1 měsíc prodleva. Maximální množství odebrané plazmy je 25 l za rok. Plazmy se odebírá cca 860 ml, dle hmotnosti dárce. M.K.: Plazmu může člověk darovat jednou za dva týdny. Jsou nějaká omezení, kdy můžete a nemůžete darovat krev? L.S.: Podmínkou pro odběr krve/plazmy je dobrý zdravotní stav, věk let, váha nad 50 kg. Dárce krve/plazmy by se měl v den odběru cítit zcela zdráv. V poučení pro dárce krve jsou specifikovány nemoci a situace kdy nelze krev/plazmu darovat. Např. prodělaná žloutenka, nemoci srdce, astma, pobyt delší než půl roku ve Velké Británii nebo Francii v letech , přijetí transfúze v těchto zemích. Marcela Kupková, Technický pracovník Útvaru Čistírna Divize Slévárna odlitků Lubomír Senz, Technolog Divize Slévárna odlitků Odklad odběru krve/plazmy na min. 6 měsíců je nutný např. po chirurgickém výkonu s hospitalizací, endoskopickém vyšetření atd. Při ambulantním chirurgickém výkonu nebo trhání zubů je odklad 1 týden. Věříme, že nejvýznamnější odměnou pro dárce krve je jejich osobní zadostiučinění, neboť možná už dnes bude Vaší krve potřeba, možná že už zítra budete potřebovat krev i Vy. Your blood is replaceable. A life is not. (Vaše krev je nahraditelná. Váš život nikoliv - WHO) Děkujeme za rozhovor. LIDSKÉ ZDROJE Dodatek kolektivní smlouvy uzavřen Dne bylo ukončeno jednání mezi zástupci odborové organizace OS KOVO a společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 4 kolektivní smlouvy na léta Pro zaměstnance naší společnosti znamená tento dodatek nejen navýšení základních mezd o další 2%, ale také rozšíření některých výhod sociálního charakteru. Ve prospěch zaměstnanců se mění i stávající Pravidlo VS č. 3 Odměna za pracovní aktivitu a již dříve, ještě před uzavřením dodatku kolektivní smlouvy, byly zvýšeny u některých profesí mzdy zavedením tzv. četařských a jiných příplatků. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. již dlouhodobě přispívají svým zaměstnancům na jejich penzijní nebo životní pojištění a s účinností od došlo k dalšímu navýšení příspěvku na penzijní nebo životní pojištění, a to na 600 korun měsíčně. Toto navýšení se týká také např. zaměstnanců, kteří jsou, nebo budou na mateřské či rodičovské dovolené. Neméně významným opatřením v oblasti firemních benefitů je také další navýšení příspěvku, který mohou zaměstnanci, jejichž zaměstnanecký poměr s naší společností trvá alespoň 6 měsíců, obdržet na svůj osobní účet. Z tohoto účtu pak mohou čerpat např. na zaplacení části školného v mateřské školce, vitamínové přípravky, osobní či dětskou rekreaci, kulturu, sport apod. Mzdy a nejrůznější sociální výhody se v naší společnosti zvyšují pravidelně již několik let. Je třeba však si nejen uvědomit, ale mít trvale na paměti, že na navyšování mezd a zavádění nejrůznějších benefitů si musí společnost také vydělat. Zákony trhu jsou neúprosné. Abychom na něm obstáli, musíme bezpodmínečně dále zvyšovat kvalitu výroby, plnit a zkracovat termíny dodávek, snižovat náklady a zvyšovat tedy produktivitu práce každého z nás. Vězme, že tak jako mince má rub i líc, tak v ekonomice a účetnictví platí nejen má dáti, ale také dal Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje 9

10 SPORTUJEME Naši sportovci 24 hodin na Lysé Hoře Extrémní závod, Mistrovství ČR v horském maratonu jednotlivců neboli Adidas 24 hodin na Lysé hoře již mnozí z Vás znají, neboť se jej zúčastní sportovci z řad zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Firma finančně podpořila čtyři závodníky Jiřího Selese, Radima Jakela, Milana Janovského a Marka Moravce, kteří se i letos na závod pilně připravovali a někteří z nich si vytvořili své osobní rekordy. Hlavním principem závodu je, kolikrát vyjde závodník na Lysou Horu během 24 hodin. Letos se konal o víkendu Trasa se oproti roku 2014 nezměnila a nadále ji zůstali tyto parametry: délka okruhu 11,4 km, převýšení 764 m, délka stoupání 5,72 km. Jiří Seles 9 kol Radim Jakel 7 kol Milan Janovský 6 kol Marek Moravec 3 kola První tři jmenovaní byli v dobré formě a ve srovnání s předchozími ročníky se zlepšili v počtu zdolaných kol resp. kilometrů. Marek Moravec doléčoval zranění stehenního svalu. Jiří Seles se zlepšil o dva okruhy tedy o 22,8 km celkem zdolal 102,6 km, převýšení m v čase 23:35 hodin. Radim Jakel se zlepšil o jeden okruh 11,4 km a zdolal 79,8 km, převýšení 5348 m v čase 21:07 hodin. Milan Janovský se zlepšil o jeden okruh 11,4 km a zdolal 68,4 km, převýšení m v čase 21:55 hodin. Marek Moravec 34,2 km, převýšení m. Pro porovnání, nejvyšší hora Evropy Mont Blanc má výšku m. Teploty okolo -10 C spolu s větrem a padajícím sněhem dají do těla nejednomu závodníkovi. Počasí stejně jako loni zlobilo a dokonce kvůli cca 2 km úseku na trase, který byl jedno velké kluziště hrozilo zrušení závodu. Horská služba nařídila pořadatelům mít v povinné výbavě nesmeky, které mají velké hroty podobné mačkám. Nebezpečné úseky se musely překonávat pouze v těchto mačkách. Pokud závodník nemá u sebe povinnou výbavu, hrozí mu diskvalifikace. Nakonec vše dopadlo dobře, závod se uskutečnil s minimem zranění. Když ke všemu připočteme extrémní fyzickou i psychickou zátěž, musíme uznat, že naši hoši dosáhli na amatérské sportovce výborných výsledků. Gratulujeme a přejeme spoustu síly, energie a odvahy do dalších závodů. Děkujeme hochům, kteří reprezentují firmu a přejeme hodně úspěchů a dobrou kondici při dalších závodech. Redakce Marek Moravec 3x, avšak se zraněním 10

11 SPORTUJEME Do práce na kole 2015 Do práce na kole je celostátní soutěž propagující zvýšení cest na kole ve městech, změnu dopravního chování spoluobčanů a tím zlepšení životního prostředí kolem nás. Posledních ročníků se zúčastnila i naše společnost a zapojila se tak do celorepublikové kampaně. Díky pátému ročníku soutěže Do práce na kole ožije v květnu 25 českých a moravských měst. Tisíce lidí po celé republice tak nejen podpoří svou kondici i týmového ducha, ale především přispějí k lepší kvalitě života v místech, která se rozhodla připojit a je jich opět víc. Dlouhodobý vliv akce na životní prostředí a udržitelný rozvoj ocenila i kancelář Organizace spojených národů v České republice, která nad celou soutěží převzala záštitu. Lidé v mnoha českých městech v květnu šlápnou do pedálů a budou soutěžit o hodnotné ceny v kategoriích pravidelnost, výkonnost, kreativita a cykloopatření. Zatímco v roce 2014 se do klání zapojilo účastníků z 912 firem a institucí, letos se díky nově zapojeným městům počty nejspíš vyšplhají výrazně výš. Zapojte se do soutěže i Vy, zaměstnanci společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a INPROMA, spol. s r.o. Je to jednoduché: stačí s kolegy sestavit 2 5členný tým a zaregistrovat se do konce dubna na stránce Naše společnost je již registrovaná, stačí tedy najít při Vaši registraci v seznamu firem Vítkovické slévárny a tým, popř. vytvořit tým nový, jezdit pravidelně v měsíci květnu do práce na kole a reprezentovat tak naši společnost. Kromě tradičních květnových akcí je pro účastníky na tento rok přichystána i celá řada novinek. Například díky speciální emisní kalkulačce se dozvědí, kolik škodlivých látek ušetří s každým ujetým kilometrem nebo jaký vliv má změna jejich dopravního chování na životní prostředí a zdraví. Do práce na kole není jen o sportu a zábavě s kolegy. Prvotním cílem je přispět k tomu, aby se naše města proměnila v místa příjemnější a zdravější pro život a lidé se víc zamýšleli nad tím, jaký vliv má jejich každodenní dopravní chování na životní prostředí. Mottem nastávající kampaně je Do práce na kole ve vší parádě. Vedle toho, že kolo je ekologické a praktické, může být i stylové. Upnutý cyklodres totiž zdaleka není nutnou proprietou městského cyklisty. Na kole je přece možné vyrazit v jakémkoli oblečení, včetně obleku či šatů a bot s vysokými podpatky, a přitom vypadat elegantně. Těšíme se na Vás, společně šlápneme do pedálů za lepší životní prostředí! Kateřina Bráblíková Firemní koordinátor soutěže VZDĚLÁVÁNÍ Rozvíjíme zaměstnance všech kategorií Jedním z účastníků kurzů, o kterých jsme čtenáře informovali v minulém čísle Zpravodaje a které společnost připravila výhradně pro zaměstnance nad 50 let, byl dlouholetý zaměstnanec společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. pan Luboš Hruška. Pan Hruška pracoval od svého nástupu do společnosti až do roku 2014 jako slévač v divizi Slévárna válců. V dávné minulosti sice pracoval i v technicko - hospodářské funkci a má středoškolské vzdělání s maturitou, avšak poslední léta fyzicky náročné práce slévače mu příliš neumožňovaly udržování své středoškolské kvalifikace a navíc hrozilo i zhoršení zdravotního stavu. V roce 2014 byl, s ohledem na předchozí praxi mistra čistírny odlitků, kde pracoval v dávné minulosti (do roku 1991), zkušebně převeden na útvar kontroly a řízení jakosti jako technický referent KŘJ. Převedení bylo podmíněno mimo jiné zvládnutím všech požadavků kladených na tuto pozici, jako např. práce s výkresovou dokumentací, měření, práce s pracovními a kontrolními postupy apod., ale také např. zvládnutí počítačových znalostí a zdokonalení komunikačních dovedností. Absolvováním kurzu určenému kategorii zaměstnanců nad 50 let, který byl realizován v rámci projektu Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o., si pan Hruška nejen doplnil potřebné dovednosti a splnil podmínky stanovené v popisu pracovního místa pro tuto technickohospodářskou funkci, ale stal se oficiální personální náhradou za zaměstnance, který bude časem odcházet do starobního důchodu. Současně si obnovil některé již dříve získané znalosti a prohloubil svou kvalifikaci o poznatky, zvyšující jeho uplatnitelnost nejen v naší firmě, ale i všeobecně na trhu práce. Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje Projekt Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o., Reg.č. CZ.1.04/1.1.02/ je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 11

12 A NA ZÁVĚR Ženy oslavily svůj svátek Mezinárodní den žen bývá někdy uváděn jako socialistický svátek. Vůbec se však nejedná o nějaký svátek uměle vyrobený minulým režimem, ale o mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. U příležitosti Mezinárodního dne žen ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jsme pro naše zaměstnankyně dne zorganizovali ve spolupráci s organizací Aliance žen s rakovinou prsu, kterou naše společnost finančně podporuje a místním sdružením Onko-Amazonky odbornou besedu a prezentaci na podporu prevence a možnosti léčby nádorových onemocnění. Rakovina je nemoc, která ze života nemizí a jen vyslovení tohoto slova vyvolává u většiny lidí pocit strachu a beznaděje. S tímto postojem se setkaly i ženy, které samy léčbu rakoviny prsu prodělaly a které se s námi podělily o své zkušenosti a svým osobním příběhem byly příkladem, jak se s náročnou životní situací vyrovnat a vést nadále naprosto plnohodnotný život. Naše ženy si mohly při prezentaci vyzkoušet na modelu samovyšetření prsou a rozpoznání možných nádorů, měly možnost se zeptat pacientek na nejrůznější otázky i citlivého charakteru. Přednáška i s názornou filmovou ukázkou měla formu milého povídání s velmi příjemnými dámami, které dokáží brát život s nadhledem, radostí a které si uvědomují a na vlastní kůži poznaly, co je v životě důležité.patří jim náš obdiv, uznání a poděkování za laskavý přístup k připravené akci pro ženy společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a IC TRADE, spol. s r.o. Věříme, že si každá žena odnesla kromě květinového dárku od zaměstnavatele také nový poznatek či informaci a o to víc bude dbát na pravidelné kontroly u svého lékaře. Projekt Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o., Reg.č. CZ.1.04/1.1.02/ je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Kateřina Bráblíková Specialista Útvaru Komunikace UMĚNÍ INDUSTRIAL Gallery bude prezentovat novou kolekci Janji Prokič, kterou zdokumentovala talentovaná fotografka Michaela Čejková, pocházející z Ostravy, která absolvovala pražskou FAMU v roce I když se Janja Prokić narodila v Srbsku, od roku 1993 žije v Praze, kde také vystudovala Akademii výtvarných umění. V současnosti patří k nejzajímavějším a originálním šperkařkám v Česku. Příroda a ženskost patří k jejím nejoblíbenějším tématům, které se tím promítají do každého jejího šperku. Výstava potrvá Pracovní výročí 10 let ve společnosti oslavili: v měsíci lednu pan Petr Válek, Mistr, Servis v měsíci únoru pan Martin Kubačka, Slévač, DSV pan Jiří Gebauer, operátor licího stroje DSV v měsíci březnu pan Libor Měřva, Žíhač, DSO 15 let ve společnosti oslavili: v měsíci únoru pan Jiří Slanina, Soustružník, DSV 20 let ve společnosti oslavili: v měsíci únoru pan Petr Cingel, Sl. dělník, DSO pan Robert Cingel, Kontrolor, KŘJ paní Blanka Zonová, Jeřábnice, DSO Blahopřejeme 25 let ve společnosti oslavili: v měsíci lednu pan Mojmír Šeděnka, Obsluha CNC stroje, DSV v měsíci březnu paní Lenka Metznerová, Sl. dělnice, DSO Životní výročí 50 let věku oslavili: v měsíci únoru pan Tomáš Burda, Tavič, DSV Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Jan Kohout, Jan Mokrý, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Miroslav Matula, Radim Kelner, Václav Martinů, Tomáš Válek Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 2904/1, Ostrava-Vítkovice, Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. Náklad 500 ks, neprodejné.

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve!

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Někdo se krve bojí, někomu se z ní dělá špatně, ale někdo krev chodí darovat. Jsou lidé,

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

I. Základní ekonomické pojmy

I. Základní ekonomické pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 I. Základní ekonomické pojmy 1. Potřeby Potřebami rozumíme vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit. Maslowova pyramida potřeb

Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit. Maslowova pyramida potřeb Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Marek Teorie vzácnosti a potřeb Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit.

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY Výsledky průzkumu - dotazníkové šetření Praha, říjen 2016 Tato zpráva byla vytvořena pro potřebu jednání sociálních partnerů s vazbou na koncepční novelu zákoníku práce v souladu

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme STROJÍRENSTVÍ, KOVOOBRÁBĚNÍ, SVÁŘENÍ Obor: kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších

Více

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Na kole dětem. Přednášky ve školách.

Na kole dětem. Přednášky ve školách. Na kole dětem Přednášky ve školách www.nakoledetem.cz Hlavní myšlenkou projektu Na kole dětem je podpořit onkologicky nemocné děti a pomoci jim překonávat následky tohoto onemocnění. Sportovci si velmi

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Co pro nás znamená zelené?

Co pro nás znamená zelené? reen Co pro nás znamená zelené? Zelená chemie se skládá z chemikálií a chemických procesů navržených pro snížení nebo eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Globální průmyslový standard, který

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

JSP Měření a regulace

JSP Měření a regulace JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín TEPLOTA TLAK KALIBRACE HLADINA PR TOK V RY ANALÝZA TEPLO ARMATURY EVODNÍKY ROJE ZDROJE KOMUNIKACE ODBORNÁ KONFERENCE 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Děkujeme

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz

Podnik podporující zdraví Siemens, s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Podnik podporující zdraví siemens.cz Lokace závodu Mohelnice Praha Olomouc Strana 2 Historie závodu 1904 Založena společnost Ludwig Doczekal &

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce Základní údaje o organizaci Obec: Sídlo obce: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně: Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím,

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO DÁRCE KRVE A PLAZMY výsledky

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO DÁRCE KRVE A PLAZMY výsledky DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO DÁRCE KRVE A PLAZMY výsledky V říjnu 2015 byl na Transfuzním oddělení (TO) Thomayerovy nemocnice proveden průzkum spokojenosti dárců krve a plazmy. Průzkumu se účastnili dárci,

Více

Program INOVACE - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále. B)

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více