6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ"

Transkript

1 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální rdy regionu soudržnosti Jihoýchod ( dále ROP Jihoýchod). Výběroé řízení n zhotoitele prcí bylo zhájeno Termín předání nbídek byl Dne byl předán poskytoteli dotce ROP Jihoýchod dokumentce ýběroého řízení ke kontrole. Dne byl předložen ýsledek kontroly s poždky n odůodnění nstení limitů ýběroého řízení ( npř. průběh prcí pmátkoé zóně ). Dne bylo yjádření předloženo n ROP Jihoýchod. Dne byl znesen poždek n doplnění odůodnění ( nejsnosti okolo názu pmátkoá zón ). Toto doplnění bylo předáno dne Petr Zdák, edoucí stebního odboru ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ Již posedmé proběhl sobotu 26. dubn kce Zsď si sůj strom, kterou společně pořádjí skutský oddíl Sušený tresky Město Počátky. Pokrčoli jsme e ýsdbě stromořdí, které zčíná pmátnou lípou při silnici n Stojčín (znčeno čerenou turistickou znčkou). Sázelo se ž zdu z kopcem stromořdí končí tuto chíli ž u les Budín. Část stromků byl rezeroán pro rodiče dětí, které se nrodily minulém klendářním roce. Všichni sázející n záěr obdrželi ručně ymloné potrzení o zszení n připomínku tohoto ýznmného činu. Z těch sedm let jsme okolí Počátek tkto ysdili již přes dě stě stromků. Nepříjemnou skutečností je, že nám dochází místo, tedy cesty, podél kterých bychom mohli pokrčot i pro příští roky (s ýsdbou musí souhlsit lstníci pozemků i jejich užitelé). Snd se nám ještě podří něco nlézt nebo budeme muset kci ymyslet nějk úplně jink. Uítáme přípdné náměty této ěci. Děkujeme šem zúčstněným, p. Hůšoi prconíkům VTS z technickou podporu, Lesům ČR z finnční příspěek. Citát měsíce Je zhol zbytečné se ptát, má-li žiot smysl či ne. Má tkoý smysl, jký mu dáme. Senec Z obshu: Sloo hejtmn krje Vysočin Z jednání rdy měst Výsledky oleb do eropského prlmentu Počátkách Co ás zjímá: policie Nše žákoská knížk Zkzky poěsti od Jořice Prosíme o pomoc, sbírejte íčk Výjimečné rody osobnosti nšeho území ZUŠ bnd Kmenice nd Lipou se úspěšně rozrůstá My obyčejní neobyčejní lidé Kino Počátky Češi Sloáci oblcích Oznámení prázdninoé omezení kožní ordince Knihon Počátky Nše počátecká kuchřk, neb dnes řím já MC Líček V Počátkách yzráli nd šmejdy

2 N Už zčátku před šesti kždého lety byl roku podepsán se neyhneme smlou úhám o spolupráci o tom, co nás ptské něm čeká. děti, účst V osobním ukrjinských žiotě neíme, studentů jen leccos n Letní tušíme. žurnlistické Ve jehož škole prhu stojíme, Hlíčkoě nás Brodě čekjí troje či přírodoědecká olby. N jře olby konfe- do eřejném mezi Zkrptskou žiotě íme oblstí o některých Ukrjiny důležitých Krjem událostech. Vysočin. V Z roce, n eropského tu dobu bylo prlmentu, relizoáno n mnoho podzim oboustrnně olby senátní užitečných do obecních rence zstupitelste. k 80. ýročí zložení Užnského národního prku Zstím projektů. se Ve u druhém těch, jež jsou kětnoém nám nejbližší. týdnu Měst jsem bsolol obce už pomlu profesorem bilncují sé Aloisem čtyřleté Zltníkem. období. Strostoé Diskutoán členoé je i podpor místních smosprá spolu se Zdeňkem ptří dlouhodobě Chládem, k těm, rdním jimž jejich pro oblst oliči důěřují žiotního nejíce. projektu Myslím, Agronomické že opráněně. fkulty Dří Mendloy se jim přes unierzity jejich nelehkou mu- prostředí obce měst zemědělstí, stále postupně dlší zelebot. náštěu této Mimo kouzelné jiné i proto, kčeské že se neěnují Asocice politickým hnědého hrátkám krptského půtkám, le skotu ětšinou týkjící jim pozici jde končiny, o společnou která byl kždodenní před druhou práci sětoou e prospěch álkou zájmu skoro občnů. po se udržitelnosti genoého zdroje ukrjinského skotu plemene měst Krptské obcí s nším hnědé. úřdem. Zároeň doufám, že se blíz- Z dcet krjskou let součástí smospráu Českosloensk. bych rád zdůrznil Jké elmi jsou dobrou mé dojmy spolupráci ké z poslední budoucnosti náštěy? zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, Myslím protože si, šichni že ktiity íme, Krje že t nebyl Vysočin minulém Zkrptí období se ideální. zúročí Obytelům Nši prtneři Krje byli Vysočin předeším přeji příjemně roce 2014 překpeni, hodně zdrí že ni přízniých nejen prožitků dobrých práci ztzích i soukromém zájemném žiotě. poznání přátel- této pro ně nelehké době jsme se nebáli je nštíit stí, le čsem i oblsti hospodářských zthů. pokrčot e spolupráci. Projeli jsme Přirozeně jsme se neyhnuli Jiří Běhounek, debtám hejtmn o součsné Krje Vysočin složité nejen hlní město oblsti Užhorod, situci n Ukrjině. Nechci ysloot jednoznčné soudy, le tké mnoho loklit, kde jsme le fkt nše informce mluí o tom, že lét celé zemi pomohli Z JEDNÁNÍ k relizci společných RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ládl ZE ekonomicky DNE 25. silnější LISTOPADU ukrjinský ýchod 2013 tmní bohtí oligrchoé. Mnozí z nich thli z projektů. Během dosdního RADA prtnerstí SCHVÁLILA se nám podřilo ké služby s.r.o., nitky Počátky šeho nemjí dění neuěřitelně pro dný typ zbohtli. pnelů poskytnutí finnčního příspěku ýznmně přispět k rozoji e- Občnskému sdružení infrstruktury. Fond ohrožených Výměnou dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání pozic. průkzů Smutné energetické je, že se ášně nároč- n yužití s prodejem Teď se souhlsí. bojí o ztrátu sých mocenských řejné střechy, Kč z rezerního oken, či zteplením fondu rdy fnosti budo (PENB) e obou lstnictí strnách měst ybíjejí pomocí prní sád dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne prošl dosud řd škol, školek etpě se jedná o budoy městského zmnipuloných muze, prostých zákldní školy, mteřské školy, sportoní lidí. Do hly, nich Sokolony kládjí pro- i zdrotnických uzřené pod č.j. íceúčeloých 1590/2003 mezi Městem Počátky zřízení Kulturním předeším zřízením e měst enkoských Počátky, kterou je přenechán Zkrptí. budo Sokolony U tmních obytel Počátkách do dočs- komisi pro ýběr zdtele n toužících Komplexní po proedení ládnutí zznmenááme ného užíání příspěkoé řelý ohls n orgnizci; to, jk n- dodtkem se ýběroého řízení n zhotoitele semínko stby nenáisti. n kci St- Po zujeme upruje n dob společnou sjednání českosloenskou nájmu n dobu historii určitou stále od ební úpry Plckého náměstí té se Počátky, zčnou nenáidět e slože- multifunkčního kulturního centr pgndisté mocných oblstech žiý 1.1. odkz 2004 nšeho do , prního prezident je stnoeno Tomáše celkoé Grrigue nájemné z Prohlédli rok 2013 jsme e ýši si mimo ,- jiné zrekonstruoné Kč Stále kce doufám, je finnconá že z Ukrjiny z Regionálního nebude druhá operčního Jugosláie. pro- Ale i dříe ní: Mgr. pohodoí Krel Štefl, sousedé Petr Zdák následuje Did občnská Brýn, álk. DiS.; Msryk. mohli e do kterých obou ordincí končí reguloné předt zdrotnické nájemné: přístroje, Ludmil Jk už jsem jednou psl pro nás z toho plyne, že by- ordince lékřů obci Strymb Lipoec. Jsem rád, že bohužel grmu možné Jihoýchod je šechno. jsme které Noáčkoá, byly pořízeny Počátky z mého nýšit osobního nájemné příspěku od do dobročinného n 36,- fondu Kč/mViZ. 2 /měsíc; Pro Dgmr letošní rok Holá, jsou Počátky připreny ný- dlší řitelnosti žádost ni pní nšich Syly mlých Mikoláškoé kždodenních Václ konfl Musil iktech. RADA chom se BERE neměli NA necht VĚDOMÍ táhnout do neržiosti nesmi- ýměny šit nájemné oken, deří od i ytápění n zejmén 32,- Kč/m mteřských 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, školách n Počátky zkrptském prodloužit enkoě. nájemní smlou- ekonomické Počátkách elity (DPS); znikjí rd ony konsttuje, elké konfl že ikty, součsné které pk i zákldních Protože o přidělení z nich bytu kombinci Domě s tou s pečotelskou mbicí politiků službou zájmů Podpořeny u s přihlédnutím budou i zdělácí k ýši nbídkoé ktiity, stáže ceny pro nájmu prconíky přidělení sociálních bytu služeb, ponecht tábor nájemné n Vysočině této pro půodní zkrptské ýši prní žádost linii smetou tk zůstáá ničí obyčejné eidenci občny. pro dlší posouzení při e době jménu nemá ptetických město rádoby DPS k spredliých dispozici žádný hesel olný ýze byt děti, rozložení které se úhrdy učí český nesplceného jzyk, ýtrná nájemného soutěž pro zkr- 2. přípdě uolnění některého Jiří Běhounek, hodného hejtmn bytu Krje Vysočin pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním Oznámení předběžných informcí souisejících podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zhájením zdácího řízení projektu Stební pronjtých Z JEDNÁNÍ k ýkonu zdrotnické RADY MĚSTA mbulntní ČÍSLO péče úpry 54 ZE Plckého DNE 23. náměstí DUBNA Počátky 2014 n weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek RADA měsíčních SCHVALUJE splátkách od ledn 2014 do prosince Hrmonogrm 1 měsíc úhrdy projektu kuce e ýši Trnsformce trojnásobku měsíčního Ústu 2014 yhlášení záměru n pronájem býlé školní zhrdy nájemného péče při pro podpisu mentálně nájemní postižené smlouy; Krje přípdě Vyso- sociální předem yhrzené určenému prkocí zájemci: plochy unitř obytné oznčení čin neplcení nájemného nebo hrubého porušení nájemní zóny - pcht před části bytoým p.p.č. 3234/19 domem (pozemek č.p.573 č. 15/ sislou díl č. smlouy může pronjímtel ukončit pronájem ýpoědí doprní 1) o ýměře znčkou 194 m 2 pro, p.zdence Jindřich Doskočiloé Tunku, Počátky; s ýpoědní DOPORUČUJE lhůtou 1 měsíc; možnost přidělení bytu RADA důodem - pcht části je umístění p.p.č. 3234/1 dodtkoé (pozemek tbulky č. 15/2011- s yznčením 14) o registrční ýměře 180 znčky m 2 p. Jně osobního Moroé, utomobilu ždnosného n České poště s.p., ze zájemců pobočk Počátky, Hor- díl č. rintu č. 2 od kětn 2014; při změně oteírcí doby pro eřej- rd si yhrzuje práo neybrt žádtele, - pcht který části je p.p. těžce č. 3234/7 zdrotně (pozemek postižený č. 15/2011- (oznčení díl č. ní rozpočtoé ul. č.p. 87, změny z důodu roku snížení 2014 dle prconích usnesení Zstupitelst úzků dou měst stájících Počátky změstnnců č.3/2010 ze zjišťujících dne ob- 01) 12) o je ýměře držitelem 192 průkzu m 2 p. Miroslu ZTP prkocího Skoknoi průkzu; u z účelem zpenění zřízení prkocí zhrádky, plochy n před dobu bytoým neurčitou domem s ýpoědní lhůtou 3 měsíce, z minimální cenu 2,- Kč/m 2 / služnost bod J), kterým u přepážek yhrzuje celkem rdě o 1 proádět hodinu denně, rozpočtoá tzn.: bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude optření zchoán souldu oteírcí s rozpočtoými dob pridly sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro rok s podmínkou bezdlužnosti ždtele ůči městu; rozdělení finnčních prostředků určených z rozpočtu měst n činnost místních spolků pro rok 2014 prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek yhlášení záměru n pronájem bytu č. 6 o elikosti 1+1, ýměře 42,8 m x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice č.p. 49, Horní ul., Počátky, TKO z loklity Sídliště Počátkách, celkoé ýši ,- Kč podle nárhu Komise pro bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne z minim. cenu počtu nájmu 6 ks, z 1.500,- cenu Kč/měsíc 250,- Kč/ks zálohy č. DPH, n bude zděláání oteřeno spolkoou ž od 13:30 činnost, hod. do částkách 17:00 hod., dle přílohy jko p. služby Adolfu e Sedlákoi, ýši 250,-Kč/měsíc/osob, tr. bytem Počátky. n dobu Vodotechnic- určitou zápisu součsné ze schůzky době) konné dne dobu 1 roku, s podmínkou předplcení nájemného n změnu účelu určení fi nnčního příspěku e ýši 22

3 9.000,- Kč z rozpočtu měst pro JUNÁK sz skutů kncelář DECROIX, Jihl, z účelem poskytoání skutek ČR, doporučeného Komisí pro zděláání dokátní permnence, která bude ykonáán rozshu čeká. jednoho V osobním prconího žiotě neíme, dne týdnu jen leccos (kždý tušíme. čtrtek Ve N spolkoou zčátku kždého činnost roku n stbu se neyhneme dráhy zdtnosti úhám o tom, z důodu dlších žiotě smluních íme o některých zázků důležitých yužít tento událostech. příspěek V roce, n od jehož 7:30 prhu do 15:30 stojíme, hodin), nás čekjí z cenu troje pronájmu olby. N jře 9.344,- olby Kč/ do co nás něm eřejném eropského n pořízení prlmentu, stnoých n plchet podzim olby senátní do obecních zstupitelste. rok + DPH, n dobu neurčitou, s ýpoědní lhůtou 3 Zstím uolnit se z u rezery těch, jež rdy jsou nám částku nejbližší ,- Měst Kč n obce finncoání už pomlu měsíce bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních pmětních ptří dlouhodobě listů pro k cičence těm, jimž 5. jejich ročníku oliči Krjské důěřují nejíce. reokci Myslím, usnesení že opráněně. RM Dří č. se 31/2012 jim přes ze jejich dne nelehkou smosprá pozici přehlídky obce pódioých měst stále skldeb, postupně zelebot. kterou pořádá Mimo SPV jiné Počátky i proto, že 2012, se neěnují bod VIII., politickým odst. 4, hrátkám kterým byl půtkám, upren le ětšinou zákldní jim o společnou dne kždodenní e sportoní práci e prospěch hle Počátkách zájmu občnů. jde kritéri pro stnoení ktegorií nájemného při proná- Z edení krjskou objízdných smospráu bych trs rád při zdůrznil omezení elmi proozu dobrou n spolupráci komunikcích jmech měst nebytoých obcí s nším prostor, úřdem. které Zároeň jsou doufám, mjetku že se měst blízké budoucnosti zlepší Počátkách součinnost rámci krjů kce s noě Obno ustenou kn- ládou, protože ýpočtu šichni lorizce íme, že nájemného t nebyl minulém ze smluně období sjednné ideální. Obytelům lizce Žironická Krje Vysočin Nádržní přeji roce dle nárhu 2014 hodně ze dne zdrí přízniých ceny prožitků nájmu práci přijímá i soukromém noé usnesení, žiotě. kterým schluje totožná zákldní kritéri pro stnoení ktegorií 2014, předloženého jedntelem Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky; rekonstrukce knlizce bude relizoán nájemného při pronájmech Jiří Běhounek, nebytoých hejtmn Krje prostor Vysočin s tím, měsících kěten čeren 2014 že záměry měst n pronájem nebytoých prostor bu- pronájem Z JEDNÁNÍ bytu č. 4 RADY č.p. 21 n MĚSTA Plckého ČÍSLO nám, Počátky, o celkoé ýměře 72,22 m 2 (ýměr bytu 70,47 mpy, s podmínkou bezdlužnosti ždtelů ůči městu 47 dou ZE zeřejňoány DNE 25. z LISTOPADU minimální cenu dle 2013 pltné cenoé RADA m 2 ), SCHVÁLILA pnu Tdeáši Vítkoi, t.č. bytem Počátky, z cenu ké Počátky služby s.r.o., ceny pronájmu Počátky nemjí budou 1 pro x z dný 3 roky typ lorizoány pnelů poskytnutí finnčního příspěku nájmu 3.050,- Kč dle předložené nbídky Občnskému zálohy sdružení n podle s prodejem průměrné souhlsí. inflce ypočítné z uplynulého yužití služby Fond e ýši ohrožených 300,- Kč/měsíc/osob, dětí, Prh 1, s e možností ýši 1.000,- pro- zjištění tříletého období yprcoání (od 1.1. průkzů 2016 o průměrnou energetické inflci nároč- y- Kč nájmu z rezerního od fondu n rdy dobu určitou n dobu jednoho nosti počítnou budo z let (PENB) 2013, 2014 e lstnictí 2015); lorizoán měst prní bude roku s ýpoědní lhůtou 3 měsíce podmínkou dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne etpě smluně se sjednná jedná o budoy cen městského muze, zákldnostipočítnou uzřené předplcení pod nájemného č.j. 1590/2003 n 1 mezi měsíc Městem úhrdy Počátky kuce ní opru školy, mteřské předzhrádky školy, sportoní zdní části hly, Sokolony kárny U Kulturním e ýši trojnásobku zřízením měsíčního měst Počátky, nájemného kterou při podpisu je přenechán multifunkčního Krobiján, (utobusoé kulturního nádrží) centr z důodu znčné- nájemní smlouy budo Sokolony Počátkách do dočs- komisi pro ýběr zdtele ho poškození součsné konstrukce; n Komplexní opru proedení ného pronájem užíání části příspěkoé p.p.č. 179 o orgnizci; ýměře 383 dodtkem m 2 (zhrádky se ýběroého nájemník řízení pí. Simon zhotoitele Vároá, nákldy stby n z kci mteriál St- upruje z domem dob č.p. 87 sjednání u Toárního nájmu rybník) n dobu k.ú. určitou Počátky, od ební budou úpry hrzeny Plckého z nájemného náměstí ze stájících Počátky, nebytoých e složení: prostor Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; 1.1. předem 2004 určenému do , zájemci pí. je Plíně stnoeno Smrčkoé, celkoé trle bytem z Počátky, rok 2013 z e cenu ýši pronájmu ,- 2,- Kč Kč/m 2 /rok, n kce Smlouu je finnconá o zjištění z zpětného Regionálního odběru operčního yužití pro- od- nájemné dobu neurčitou, s ýpoědní lhůtou 3 měsíce grmu pdů z Jihoýchod oblů, uzřenou mezi smluními strnmi pronájem e kterých části p.p.č. končí 142/2 reguloné o ýměře nájemné: 42 m 2 Ludmil k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p. Plu Noáčkoi, ky; smlou zchoáá dále upřesňuje ětšinu prá EKO-KOM,.s., se sídlem Prh 4, Městem Počát- Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od RADA BERE NA VĚDOMÍ n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil trle bytem Počátky, z účelem zřízení zhrádky (z poinností smluních strn podle noého občnského zákoníku bytoým domem č.p. 536 ul. Stodolní), z cenu pronájmel Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné s přihlédnutím 2,- Kč/m 2 /rok, k n ýši dobu nbídkoé neurčitou, ceny s ýpoědní nájmu při době Dodtek nemá č. 1 město ke smlouě DPS k o dispozici zjištění žádný zpětného olný odběru byt přidělení lhůtou 3 měsíce bytu ponecht nájemné této půodní ýši žádost yužití tk odpdů zůstáá z oblů, eidenci uzřený pro dlší mezi posouzení smluními rozložení pronájem úhrdy části p.p.č. nesplceného 4135/10 části nájemného p.p.č. 4132/6 z 2. o přípdě strnmi uolnění EKO-KOM, některého.s., hodného Městem Počátky, bytu e ěci pololetí celkoé 2013 ýměře z nebytoých 42 m 2 k.ú. prostor Počátky prním (z řdoými ndzemnírážemi podlží budoy ul. Nádržní), č.p. 442, předem ul. Žironická, určenému Počátky, zájemci se ných zhájením poinností zdácího ůči společnosti řízení projektu yplýjící Stební z dné g- zmocnění Oznámení fi. předběžných SOMPO.s., Pelhřimo, informcí k souisejících plnění urče- pronjtých p. Václu Bulíčkoi, k ýkonu tr. zdrotnické bytem Počátky, mbulntní z cenu péče pronájmu úpry smlouyplckého náměstí Počátky n weboých Miloši 2,- Kč/m Beutloi /rok, n s tím, dobu že neurčitou, částk bude s ýpoědní hrzen MUDr. stránkách možnost budoucího Věstník eřejných pronájmu Zkázek objektu n st.p.č. 37 lhůtou měsíčních 3 měsíce splátkách od ledn 2014 do prosince Hrmonogrm (klubon býlá projektu hsičská Trnsformce zbrojnice) místní Ústu části 2014 pronájem části p.p.č. 26 o ýměře 18 m 2 k.ú. Počátky sociální Prostý, pro péče p. Pl pro mentálně Veselého, postižené bytem Horní Krje Žďár, Vyso- Jin- (z yhrzené zhrdou domu prkocí č.p. 370), plochy předem unitř určené- obytné oznčení čin dřichů Hrdec, z účelem prodeje lhoého pi zóny mu zájemci před bytoým p. Jiřímu Kukloi, domem trle č.p.573 bytem 574 Počátky, sislou z blené limonády s tím, že společenská místnost pro doprní účelem uskldnění znčkou dře, pro p. z Jindřich cenu pronájmu Tunku, 2,-Kč/m Počátky; / RADA místní DOPORUČUJE občny zůstne zchoán; souhls místních důodem rok, n dobu je umístění neurčitou, dodtkoé s ýpoědní tbulky lhůtou s 3 yznčením pronájem registrční nebytoého znčky prostoru osobního utomobilu štny č. 5, žd- o ýnost rchem n České poště s.p., pobočk Počátky, Hor- měsíce rintu č. 2 občnů s obchodní při změně oteírcí doby pro eřej- činností je doložen podpisoým tele, měře který 15 m 2 je e těžce sportoní zdrotně hle postižený Počátkách, (oznčení předem ní ýstbu ul. č.p. oplocení 87, z důodu st.p.č. snížení 287 k.ú. prconích Počátky, úzků kterou 01) určenému je držitelem zájemci průkzu pí. Ing. ZTP Petře Čekloé, prkocího tr. průkzu; bytem u má dou pronájmu stájících p. Glyn změstnnců Mnkoská, zjišťujících tr. bytem obslužnost Počátky, n Dobrá zpenění Vod, okr. prkocí Pelhřimo, plochy z před účelem bytoým poskytoání domem u zákldě přepážek nájemní celkem smlouy o 1 hodinu č.j. 807/2008 denně, tzn.: ze bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro msáží, nturoptického ýžioého pordenstí, z dne ;noý plot z ul. Toární bude dřeěný se cenu pronájmu 200,- Kč/m prodej použitých stropních pnelů /rok, n dobu neurčitou, s zbetononými sloupky, plot od Počáteckého potok bude pouze opren; VTS s.r.o. Počátky souhlsí o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek ýpoědní lhůtou 3 měsíce x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků pronájem n nebytoého popelnice prostoru TKO z loklity zsedcí Sídliště místnosti budoě Počátkách, s oplocením bez podezdíky, které bude sndno demontotelné bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne počtu č.p.1, 6 Plckého ks, z cenu nám. 250,- Počátkách, Kč/ks č. DPH, předem Adolfu určenému Sedlákoi, zájemci tr. bytem Mgr. Eě Počátky. Decroix, Vodotechnic- Adokátní potrubí; součsné souhls době) s ýstbou oplocení nenhrzuje bude oteřeno pro ž údržbu od 13:30 nebo hod. opru do 17:00 knlizčního hod., jko p. rozhodnutí ni optření jiných spráních úřdů 32 3

4 obsh odpoědi n nárh k mimosoudnímu yřízení jení stebního řízení n ydání stebního poolení SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA ěci, podný JUDr. Zdeňkem Krtochílem, dokátem se sídlem Jihlě, záležitosti mjetkopráního pozemku st.p.č. 7 ktstrálním území Počátky ; st- n stbu Sttické zjištění domu č.p. 30 Počátky n N ypořádání zčátku kždého pozemků roku se pod neyhneme místní komunikcí úhám o tom, ul. co Pešino, kde část těles komunikce mjetku měst nosného zdi opru krou podle zprconé pro- nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve b obshuje sttické zjištění podzemních prostor, eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby senátní do obecních zstupitelste. byl ystěn n p.p.č. 4115/16 (70 m Zstím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst 2 ) 4115/17 obce už pomlu bilncují jektoé dokumentce sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních (179 m smosprá 2 ) k.ú. Počátky, které jsou e lstnictí p. Vít ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. ýpoěď Myslím, nájemní že opráněně. smlouy Dří se č.j. jim 398/2012 přes jejich ze nelehkou dne 25. pozici Jnko, obce tr. měst bytem stále Počátky postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že 4. se 2012 neěnují n pronájem politickým části hrátkám p.p.č. půtkám, 3234/19 le o ýměře ětšinou 194 jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. m 2 k.ú. Počátky, užíné jko zhrádk (díl č. 1 dle Z RADA krjskou BERE smospráu NA VĚDOMÍ bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci půodního měst obcí záměru s nším úřdem. z býlé Zároeň školní doufám, zhrdy) že p. se Brborou Smejkloou, šichni íme, že tr. t bytem nebyl Počátky; minulém období ýpoěď ideální. byl blízké přehled budoucnosti hospodření zlepší součinnost měst krjů Počátky s noě ustenou k , ládou, protože Obytelům předložený Krje edoucí Vysočin finnčního přeji roce odboru 2014 MěÚ hodně Počátky zdrí přízniých podán prožitků dne práci 2014 i soukromém nájemní žiotě. st bude ukončen poronání dňoých příjmů měst Počátky z měsíce leden duben 2014 (do ) s dňoými nájemní smlou Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin dne , pokud nebude dříe uzřen noá příjmy z stejné období let 2013, 2012, , ýpoěď nájemní smlouy č.j. 399/2012 ze dne 25. e zthu k uprenému rozpočtu n pronájem části p.p.č. 3234/1 o ýměře 180 ýoj Z dňoých JEDNÁNÍ příjmů RADY měst Počátky MĚSTA z měsíce ČÍSLO leden duben 2014 (do ) poronání se stej- půodního záměru z býlé školní zhrdy) p. Kris- 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 m 2 k.ú. Počátky, užíné jko zhrádk (díl č. 14 dle RADA SCHVÁLILA ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů ným obdobím letech 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yužití týnou Doležloou, s prodejem tr. souhlsí. bytem Počátky; ýpoěď byl 2008, e zthu ke schálenému rozpočtu podán dne yprcoání průkzů nájemní energetické st bude ukončen náročnosti dne budo 2014, (PENB) pokud e nebude lstnictí dříe měst uzřen prní noá Kč přehled z rezerního ekonomických fondu rdy ýsledků KINA Počátky z dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne čtrtletí roku 2013 poronání se stejným obdobím etpě nájemní se smlou jedná o budoy městského muze, zákldní ýpoěď školy, mteřské nájemní školy, smlouy sportoní č.j. 480/2012 hly, Sokolony ze dne uzřené let 2011 pod 2012, č.j. předložený 1590/2003 mezi příspěkoou Městem orgnizcí Počátky Kulturním zřízení zřízením měst měst Počátky Počátky, kterou je přenechán přehled budo ekonomických Sokolony ýsledků Počátkách KINA do Počátky dočs- komisi pro ýběr zdtele ře 192 m 2 k.ú. Počátky, užíné n Komplexní jko zhrádk proedení (díl multifunkčního n pronájem kulturního části centr p.p.č. 3234/7 o ýmě- ného z celý užíání rok 2013 příspěkoé poronání orgnizci; se stejným dodtkem obdobím se let ýběroého č. 12 dle půodního řízení n záměru zhotoitele z býlé stby školní n kci zhrdy) Stební p. Jnou úpry Moroou, Plckého tr. bytem náměstí Počátky; Počátky, ýpoěď e slože- byl upruje , dob předložený sjednání příspěkoou nájmu n dobu orgnizcí určitou Kulturní 2004 zřízení do , měst Počátky je stnoeno celkoé nání: podán Mgr. Krel dne 7.4. Štefl, 2014 Petr Zdák nájemní Did st bude Brýn, ukončen DiS.; od 1.1. jemné přehled z ekonomických rok 2013 e ýši ýsledků ,- KINA Kč Počátky z kce dne je finnconá 2014, pokud z Regionálního nebude dříe operčního uzřen noá progrmu nájemní Jihoýchod smlou let 2011, e kterých , končí předložený reguloné příspěkoou nájemné: Ludmil org- ýpoěď nájemní smlouy n pronájem bytu č čtrtletí roku 2014 poronání se stejným obdobím Noáčkoá, nizcí Kulturní Počátky zřízení nýšit měst Počátky nájemné od RADA o elikosti BERE 1+1, NA VĚDOMÍ s celkoou ýměrou 42,8 m 2, prním n přehled 36,- Kč/m šech 2 /měsíc; prodejních, Dgmr kluboých, Holá, Počátky ýstních, nýšit kulturních nájemné od sportoních n kcí, 32,- plánoných Kč/m 2 /měsíc; Gbri- Počát- o podnou přidělení pní bytu Lenkou Domě Gulboou; s pečotelskou nájemní smlou službou ze žádost ptře zdní pní části Syly domu Mikoláškoé č.p. 49, ulice Václ Horní, Počátky, Musil el kách Rjčnoá, dubnu 2014, Počátky předložený prodloužit edoucí nájemní příspěkoé smlouu dne Počátkách , (DPS); uzřená rd n konsttuje, dobu 1 roku, že nebude součsné dále orgnizce s přihlédnutím Kulturní zřízení k ýši nbídkoé měst Počátky ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt prodloužen končí dne přidělení sdělení ředitele bytu ponecht Zákldní nájemné školy Otokr této půodní Březiny ýši Počátky o uzření proozu školy době elikonočních loženou obchodním ředitelem Ing. Václem Mckem žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení nbídku prezentci fi. GEOSENSE, Prh 8, před- rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zhájením zdácího řízení projektu Stební Oznámení předběžných informcí souisejících prázdnin, tj. e dnech pro možnost zedení mpoého portálu; jedná se o přehled plánoných uzáěr komunikcí souislosti pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry internetoé Plckého řešení pro náměstí zobrzení Počátky mpoých n weboých podkldů, MUDr. Miloši s obnoou Beutloi knlizce s tím, že částk ulici Žironická bude hrzen N stránkách územních plánů, Věstník inženýrských eřejných Zkázek sítí, schémt, psportů (npř. komunikcí, projektu hřbitoů, Trnsformce eřejného osětlení, Ústu Spojce měsíčních (Spojocí) splátkách Počátkách, od ledn předložený 2014 do prosince jedntelem Vodotechnických služeb s.r.o., skutečný rozsh sociální knlizcí péče d.), pro turistických mentálně mp, postižené zájmoých Krje bodů, Vyso- s Hrmonogrm 2014 oznčení omezení yhrzené objízdných prkocí trs bude plochy stnoen unitř rozhodnutím odboru před bytoým dopry MěÚ domem Pelhřimo č.p sislou č. listů lstnictí obytné čin umožněním přístupu k údjům z ktstru nemoitostí, zóny doprní informci znčkou jedntele pro Vodotechnických p. Jindřich Tunku, služeb Počátky; s.r.o. RADA posouzení DOPORUČUJE objektu se změřením n st konstrukce důodem Počátky o je ýpoědi umístění z dodtkoé prconího tbulky poměru, s yznčením edoucím registrční středisk znčky proozu osobního odoodů utomobilu knlizcí, žd- s nost budoy n České poště s.p., č.p. 1 Plckého náměstí, pobočk zprconé Počátky, fi. Hor- Ri- podnou rintu č. 2 krou z hledisk při změně oteírcí doby pro eřej- poškození dřeokzným hmyzem u tele, ukončením který prconího je těžce zdrotně zthu dne postižený (oznčení o nárhu obsdit je držitelem tuto prconí průkzu ZTP pozici jiným prkocího změstnncem průk- u posudkem dou stájících byl zjištěn změstnnců lokální ohnisk zjišťujících dřeokzného obnchrd ul. č.p. Kubát, 87, tesřské z důodu práce, snížení opry prconích snce úzků střech; 01) zu; společnosti, zpenění který prkocí splňuje plochy poždonou před bytoým klifikci domem i služnost hmyzu doporučen u přepážek snce celkem konstrukce o 1 hodinu krou denně, střechy tzn.: bylo prxischáleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude rozshu zchoán předloženého oteírcí rozpočtu dob sobotu dopoledne stížnost o prconích n ndměrný dnech hluk bude obtěžoání krácen dob souis- pro Zápis z jednání Komise pro regenerci Městské pmátkoé zóny Počátkách ze dne o rozměrech 2014 e 300 ěci eřejnost losti s rušením o půl nočního hodiny klidu kždý ýtržnictí den (noě prostorech odpoled- prodej použitých stropních pnelů x rozdělení 100 x 12 dotce cm, yjmutých n opru při pmátek likidci z uzírtelných Progrmu regenerce MPZ ní před oteírcí domy e dob: Stodolní pondělí, ulici, e úterý, kterém čtrtek je umístěn pátek nonstop br přístřešků n popelnice roce 2014 TKO z ýhledu loklity Sídliště yužití dotce Počátkách, bude pouze Domino; do 16:00 předmětnou hodin, stížnost e středu posoudí odpoledne Město Počátky Policie ČR, Obodní oddělení Kmenice letech příštích počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- součsné době) Oznámení stebního odboru MěÚ Počátky o zhá- nd Lipou, Policejní stnice Počátky. 42

5 VÝSLEDKY VOLEB SLOVO DO HEJTMANA EVROPSKÉHO KRAJE PARLAMENTU VYSOČINAV POČÁTKÁCH N V České zčátku republice kždého yhrálo roku se olby neyhneme do Eropského úhám o prlmentu hnutí ANO žiotě se íme ziskem o některých něco málo důležitých přes 16 událostech. procent hlsů. V roce, n pridelně jehož prhu klesá. stojíme, K urnám nás čekjí přišlo troje pouze olby. 18,2 N procent jře olby oli- do tom, co nás pěti něm lety čeká. yšší V osobním zápdních žiotě zemích, neíme, kde jen zájem leccos o tušíme. euroolby Ve eřejném eropského Těsně druhá prlmentu, skončil TOP n podzim 09 třetí olby ČSSD. senátní Všechny do obecních tyto čů, zstupitelste. účst tk byl nejnižší ze šech dosdních eurooleb Zstím strny mjí se u čtyři těch, mndáty. jež jsou nám Následují nejbližší. komunisté, Měst obce lidoci už pomlu Česku bilncují sé roce čtyřleté 2009 období. dosáhl Strostoé 28,22 procent členoé místních pět let smosprá ODS. Sé prní ptří prlmentní dlouhodobě k křeslo těm, získl jimž jejich i Strn oliči důěřují sobod-nejícených občnů. obce měst Eurooleb stále postupně se zúčstnilo zelebot. druhé Mimo nejnižší jiné pro- i proto, historicky že se neěnují ůbec politickým nejnižší hrátkám olební účst půtkám, ze šech le ětšinou dosd- jim před tím Myslím, 28,32 že procent opráněně. opráněných Dří se jim oličů. přes jejich Zároeň nelehkou jde o pozici jde cento o společnou oličů od kždodenní roku 1979, práci kdy Eropné e prospěch sé zájmu zástupce občnů. e ních celostátních oleb Česku. Letos olilo méně lidí už Z společném krjskou smospráu zákonodárném bych sboru rád zdůrznil olí. Volby elmi poznmenl dobrou spolupráci jen měst n Sloensku obcí s nším - pouhých úřdem. 13,05 Zároeň procent. doufám, že se blízké elký budoucnosti nezájem lidí. zlepší Volební součinnost účst krjů byl s oproti noě hlsoání ustenou před ládou, A protože jk jsme šichni olili íme, Počátkách? že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce 2014 hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Volební okrsek č. 1 Volební okrsek č. 2 Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin Politická strn, hnutí, kolice Počet hlsů Politická strn, hnutí, kolice Počet hlsů ČSSD 37 KDU - ČSL 34 Kolice Z TOP JEDNÁNÍ 09 STAN RADY MĚSTA 22 ČÍSLO 47 KSČM ZE DNE 25. LISTOPADU KSČM 21 ANO RADA ODS SCHVÁLILA 19 ČSSD ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný 20 typ pnelů poskytnutí finnčního příspěku ANO 2011 Občnskému 14 sdružení - ČSL Fond ohrožených dětí, Prh 1, e 12ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- yužití s prodejem souhlsí. Kolice TOP 09 STAN 19 KDU Česká pirátská strn 11 Strn Kč z sobodných rezerního občnů fondu rdy 8 nosti budo (PENB) e lstnictí měst prní Strn zelených 8 dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony Úsit přímé demokrcie Tomio Okmury 6 ODS 7 uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Strn zdrého rozumu nechceme Euro 3 Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočs- komisi pro ýběr zdtele Komunistická strn Českosloensk n Komplexní 4 proedení Úsit multifunkčního přímé demokrcie kulturního Tomio Okmury centr 5 Strn zelených 3 Česká ného pirátská užíání strn příspěkoé orgnizci; dodtkem 3 se Strn ýběroého sobodných řízení občnů n zhotoitele stby 3n kci Stební Bruselu úpry národní Plckého demokrcienáměstí Počátky, 2 e slože- Ne upruje Bruselu Národní dob sjednání demokrcienájmu n dobu 1 určitou od NE Liberálně ekologická do , strn je stnoeno 1 celkoé nájemné LEV ní: 21 Mgr. Národní Krel socilisté Štefl, Petr Zdák Did 2Brýn, DiS.; 21 Národní z rok socilisté 2013 e ýši ,- Kč 1 LEV VIZE kce 2014 je finnconá z Regionálního operčního 2 pro- Romská demokrtická strn 1 Hnutí grmu sociálně Jihoýchod slbých 2 e pltných kterých hlsů končí celkem reguloné nájemné: 152 Ludmil Odezdáno SNK Eropští demokrté 1 Účst Noáčkoá, oličů % Počátky nýšit nájemné 14,83 od RADA Strn BERE zdrého NA rozumu VĚDOMÍ nechceme Euro 1 n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné olební od okrsek celkem: n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- Republik o přidělení bytu Domě s pečotelskou 1 službou Liberálně žádost ekologická pní Syly strnmikoláškoé Václ 1 Musil Počátky ČSSD el Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní 57 smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny 50 nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt Korun Počátkách Česká (DPS); rd konsttuje, že 1 součsné KSČM Občné KDU přidělení - ČSL bytu ponecht nájemné této 46 půodní ýši žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení Odezdáno pltných hlsů celkem 182 ANO rozložení 2011 úhrdy nesplceného nájemného 42 z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu Účst oličů % 17,05 pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zhájením zdácího řízení projektu Stební Oznámení předběžných informcí souisejících Kolice TOP 09 STAN 41 ODS 26 pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí Počátky n weboých Česká pirátská strn 14 MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek Úsit měsíčních přímé demokrcie splátkách Tomio Okmury od ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu Strn 2014zelených 11 sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin Strn oznčení sobodných yhrzené občnů prkocí plochy unitř 11 obytné Strn zóny zdrého před bytoým rozumu nechceme domem Euro č.p sislou Komunistická doprní znčkou strn Českosloensk pro p. Jindřich Tunku, 4 Počátky; RADA DOPORUČUJE NE důodem Bruselu národní je umístění demokrcie dodtkoé tbulky 3 s yznčením rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřej- 21 registrční Národní socilisté znčky osobního utomobilu 3 ždnost LEV n České poště s.p., pobočk Počátky, Hor- Liberálně tele, který ekologická je těžce strn zdrotně postižený 2 (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků VIZE 01) 2014 je držitelem průkzu ZTP prkocího 2 průkzu; u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- sociálně zpenění slbých prkocí plochy před bytoým 2 domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: Hnutí SNK bylo Eropští scháleno demokrté usnesením rdy č. 17/ ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro Romská demokrtická strn 1 prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek Republik 1 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných Korun Česká 1 přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne Občné Odezdáno p. Adolfu pltných Sedlákoi, hlsů celkem tr. bytem Počátky. Vodotechnic- 334 součsné době) Účst oličů % 15,96 52

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

10/2014. Z obsahu: Citát měsíce 28. ŘÍJEN 1918 VZPOMEŇME

10/2014. Z obsahu: Citát měsíce 28. ŘÍJEN 1918 VZPOMEŇME 10/ 28. ŘÍJEN 1918 VZPOMEŇME Citát měsíce Jk se jeil Počátkách... Nástupy lidu lí se z zpěu národních písní ulicemi. Děti ozdobené trikolormi, s čerenobílými prporky rukou. Rozzářené oči ěštily, čím srdce

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

11.11.2014 od 17 hod.

11.11.2014 od 17 hod. 11/ NA SVATÉHO MARTINA, drž SE SYNKU KOMíNA Sátek stého Mrtin byl snd i je jedním z nejoblíbenějších sátků roku. Děti i hospodáři čekli n prní sníh, hospodyně pekly posícenskou mrtinskou husu mrtinské

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Romn Nováková, se sídlem Prh 1, Václvské náměstí 807/64, PSČ 110 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. MSPH 59 INS 21978/2013-A-20, ze dne 5. prosince 2013

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Štncl - insolvence v.o.s., IČ: 291 05 048 se sídlem Kollárov 619/44, 301 00 Plzeň ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 542/2014 A-8, ze dne 27.03.2014,

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Kteřin Širhlová, LL.M., se sídlem Plckého 641/11, 772 00 Olomouc, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOL 16 INS 14296/2012 ze dne 22.11.2012 insolvenčním

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdn Melk, IČ: 71456872 se sídlem Trojnov 18, 120 00 Prh 2 ustnoven prvomocným Usnesením č.j. KSPH 60 INS 21034/2014-A-9, ze dne 13.08.20154, insolvenčním správcem

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rdy měst konné dne 7. říjn 2014 Usnesení

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno. Z Á P I S z 29. zsedání Zstupitelstv obce Lovčice Místo konání: Obec Lovčice zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Dob konání: dne 11. 9. 2013 od 18.00 hod. Přítomno: podle prezenční listiny

Více

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015 Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 13A. schůze rdy měst konné dne 21. července 2015 Usnesení č. RM 15 13A 30 01 Rd měst projednl personální zbezpečení výkonu gendy správy mjetku měst r o z h o d l

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více