6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ"

Transkript

1 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální rdy regionu soudržnosti Jihoýchod ( dále ROP Jihoýchod). Výběroé řízení n zhotoitele prcí bylo zhájeno Termín předání nbídek byl Dne byl předán poskytoteli dotce ROP Jihoýchod dokumentce ýběroého řízení ke kontrole. Dne byl předložen ýsledek kontroly s poždky n odůodnění nstení limitů ýběroého řízení ( npř. průběh prcí pmátkoé zóně ). Dne bylo yjádření předloženo n ROP Jihoýchod. Dne byl znesen poždek n doplnění odůodnění ( nejsnosti okolo názu pmátkoá zón ). Toto doplnění bylo předáno dne Petr Zdák, edoucí stebního odboru ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ Již posedmé proběhl sobotu 26. dubn kce Zsď si sůj strom, kterou společně pořádjí skutský oddíl Sušený tresky Město Počátky. Pokrčoli jsme e ýsdbě stromořdí, které zčíná pmátnou lípou při silnici n Stojčín (znčeno čerenou turistickou znčkou). Sázelo se ž zdu z kopcem stromořdí končí tuto chíli ž u les Budín. Část stromků byl rezeroán pro rodiče dětí, které se nrodily minulém klendářním roce. Všichni sázející n záěr obdrželi ručně ymloné potrzení o zszení n připomínku tohoto ýznmného činu. Z těch sedm let jsme okolí Počátek tkto ysdili již přes dě stě stromků. Nepříjemnou skutečností je, že nám dochází místo, tedy cesty, podél kterých bychom mohli pokrčot i pro příští roky (s ýsdbou musí souhlsit lstníci pozemků i jejich užitelé). Snd se nám ještě podří něco nlézt nebo budeme muset kci ymyslet nějk úplně jink. Uítáme přípdné náměty této ěci. Děkujeme šem zúčstněným, p. Hůšoi prconíkům VTS z technickou podporu, Lesům ČR z finnční příspěek. Citát měsíce Je zhol zbytečné se ptát, má-li žiot smysl či ne. Má tkoý smysl, jký mu dáme. Senec Z obshu: Sloo hejtmn krje Vysočin Z jednání rdy měst Výsledky oleb do eropského prlmentu Počátkách Co ás zjímá: policie Nše žákoská knížk Zkzky poěsti od Jořice Prosíme o pomoc, sbírejte íčk Výjimečné rody osobnosti nšeho území ZUŠ bnd Kmenice nd Lipou se úspěšně rozrůstá My obyčejní neobyčejní lidé Kino Počátky Češi Sloáci oblcích Oznámení prázdninoé omezení kožní ordince Knihon Počátky Nše počátecká kuchřk, neb dnes řím já MC Líček V Počátkách yzráli nd šmejdy

2 N Už zčátku před šesti kždého lety byl roku podepsán se neyhneme smlou úhám o spolupráci o tom, co nás ptské něm čeká. děti, účst V osobním ukrjinských žiotě neíme, studentů jen leccos n Letní tušíme. žurnlistické Ve jehož škole prhu stojíme, Hlíčkoě nás Brodě čekjí troje či přírodoědecká olby. N jře olby konfe- do eřejném mezi Zkrptskou žiotě íme oblstí o některých Ukrjiny důležitých Krjem událostech. Vysočin. V Z roce, n eropského tu dobu bylo prlmentu, relizoáno n mnoho podzim oboustrnně olby senátní užitečných do obecních rence zstupitelste. k 80. ýročí zložení Užnského národního prku Zstím projektů. se Ve u druhém těch, jež jsou kětnoém nám nejbližší. týdnu Měst jsem bsolol obce už pomlu profesorem bilncují sé Aloisem čtyřleté Zltníkem. období. Strostoé Diskutoán členoé je i podpor místních smosprá spolu se Zdeňkem ptří dlouhodobě Chládem, k těm, rdním jimž jejich pro oblst oliči důěřují žiotního nejíce. projektu Myslím, Agronomické že opráněně. fkulty Dří Mendloy se jim přes unierzity jejich nelehkou mu- prostředí obce měst zemědělstí, stále postupně dlší zelebot. náštěu této Mimo kouzelné jiné i proto, kčeské že se neěnují Asocice politickým hnědého hrátkám krptského půtkám, le skotu ětšinou týkjící jim pozici jde končiny, o společnou která byl kždodenní před druhou práci sětoou e prospěch álkou zájmu skoro občnů. po se udržitelnosti genoého zdroje ukrjinského skotu plemene měst Krptské obcí s nším hnědé. úřdem. Zároeň doufám, že se blíz- Z dcet krjskou let součástí smospráu Českosloensk. bych rád zdůrznil Jké elmi jsou dobrou mé dojmy spolupráci ké z poslední budoucnosti náštěy? zlepší součinnost krjů s noě ustenou ládou, Myslím protože si, šichni že ktiity íme, Krje že t nebyl Vysočin minulém Zkrptí období se ideální. zúročí Obytelům Nši prtneři Krje byli Vysočin předeším přeji příjemně roce 2014 překpeni, hodně zdrí že ni přízniých nejen prožitků dobrých práci ztzích i soukromém zájemném žiotě. poznání přátel- této pro ně nelehké době jsme se nebáli je nštíit stí, le čsem i oblsti hospodářských zthů. pokrčot e spolupráci. Projeli jsme Přirozeně jsme se neyhnuli Jiří Běhounek, debtám hejtmn o součsné Krje Vysočin složité nejen hlní město oblsti Užhorod, situci n Ukrjině. Nechci ysloot jednoznčné soudy, le tké mnoho loklit, kde jsme le fkt nše informce mluí o tom, že lét celé zemi pomohli Z JEDNÁNÍ k relizci společných RADY MĚSTA ČÍSLO 47 ládl ZE ekonomicky DNE 25. silnější LISTOPADU ukrjinský ýchod 2013 tmní bohtí oligrchoé. Mnozí z nich thli z projektů. Během dosdního RADA prtnerstí SCHVÁLILA se nám podřilo ké služby s.r.o., nitky Počátky šeho nemjí dění neuěřitelně pro dný typ zbohtli. pnelů poskytnutí finnčního příspěku ýznmně přispět k rozoji e- Občnskému sdružení infrstruktury. Fond ohrožených Výměnou dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yprcoání pozic. průkzů Smutné energetické je, že se ášně nároč- n yužití s prodejem Teď se souhlsí. bojí o ztrátu sých mocenských řejné střechy, Kč z rezerního oken, či zteplením fondu rdy fnosti budo (PENB) e obou lstnictí strnách měst ybíjejí pomocí prní sád dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne prošl dosud řd škol, školek etpě se jedná o budoy městského zmnipuloných muze, prostých zákldní školy, mteřské školy, sportoní lidí. Do hly, nich Sokolony kládjí pro- i zdrotnických uzřené pod č.j. íceúčeloých 1590/2003 mezi Městem Počátky zřízení Kulturním předeším zřízením e měst enkoských Počátky, kterou je přenechán Zkrptí. budo Sokolony U tmních obytel Počátkách do dočs- komisi pro ýběr zdtele n toužících Komplexní po proedení ládnutí zznmenááme ného užíání příspěkoé řelý ohls n orgnizci; to, jk n- dodtkem se ýběroého řízení n zhotoitele semínko stby nenáisti. n kci St- Po zujeme upruje n dob společnou sjednání českosloenskou nájmu n dobu historii určitou stále od ební úpry Plckého náměstí té se Počátky, zčnou nenáidět e slože- multifunkčního kulturního centr pgndisté mocných oblstech žiý 1.1. odkz 2004 nšeho do , prního prezident je stnoeno Tomáše celkoé Grrigue nájemné z Prohlédli rok 2013 jsme e ýši si mimo ,- jiné zrekonstruoné Kč Stále kce doufám, je finnconá že z Ukrjiny z Regionálního nebude druhá operčního Jugosláie. pro- Ale i dříe ní: Mgr. pohodoí Krel Štefl, sousedé Petr Zdák následuje Did občnská Brýn, álk. DiS.; Msryk. mohli e do kterých obou ordincí končí reguloné předt zdrotnické nájemné: přístroje, Ludmil Jk už jsem jednou psl pro nás z toho plyne, že by- ordince lékřů obci Strymb Lipoec. Jsem rád, že bohužel grmu možné Jihoýchod je šechno. jsme které Noáčkoá, byly pořízeny Počátky z mého nýšit osobního nájemné příspěku od do dobročinného n 36,- fondu Kč/mViZ. 2 /měsíc; Pro Dgmr letošní rok Holá, jsou Počátky připreny ný- dlší řitelnosti žádost ni pní nšich Syly mlých Mikoláškoé kždodenních Václ konfl Musil iktech. RADA chom se BERE neměli NA necht VĚDOMÍ táhnout do neržiosti nesmi- ýměny šit nájemné oken, deří od i ytápění n zejmén 32,- Kč/m mteřských 2 /měsíc; Gbriel Rjčnoá, školách n Počátky zkrptském prodloužit enkoě. nájemní smlou- ekonomické Počátkách elity (DPS); znikjí rd ony konsttuje, elké konfl že ikty, součsné které pk i zákldních Protože o přidělení z nich bytu kombinci Domě s tou s pečotelskou mbicí politiků službou zájmů Podpořeny u s přihlédnutím budou i zdělácí k ýši nbídkoé ktiity, stáže ceny pro nájmu prconíky přidělení sociálních bytu služeb, ponecht tábor nájemné n Vysočině této pro půodní zkrptské ýši prní žádost linii smetou tk zůstáá ničí obyčejné eidenci občny. pro dlší posouzení při e době jménu nemá ptetických město rádoby DPS k spredliých dispozici žádný hesel olný ýze byt děti, rozložení které se úhrdy učí český nesplceného jzyk, ýtrná nájemného soutěž pro zkr- 2. přípdě uolnění některého Jiří Běhounek, hodného hejtmn bytu Krje Vysočin pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním Oznámení předběžných informcí souisejících podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zhájením zdácího řízení projektu Stební pronjtých Z JEDNÁNÍ k ýkonu zdrotnické RADY MĚSTA mbulntní ČÍSLO péče úpry 54 ZE Plckého DNE 23. náměstí DUBNA Počátky 2014 n weboých MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek RADA měsíčních SCHVALUJE splátkách od ledn 2014 do prosince Hrmonogrm 1 měsíc úhrdy projektu kuce e ýši Trnsformce trojnásobku měsíčního Ústu 2014 yhlášení záměru n pronájem býlé školní zhrdy nájemného péče při pro podpisu mentálně nájemní postižené smlouy; Krje přípdě Vyso- sociální předem yhrzené určenému prkocí zájemci: plochy unitř obytné oznčení čin neplcení nájemného nebo hrubého porušení nájemní zóny - pcht před části bytoým p.p.č. 3234/19 domem (pozemek č.p.573 č. 15/ sislou díl č. smlouy může pronjímtel ukončit pronájem ýpoědí doprní 1) o ýměře znčkou 194 m 2 pro, p.zdence Jindřich Doskočiloé Tunku, Počátky; s ýpoědní DOPORUČUJE lhůtou 1 měsíc; možnost přidělení bytu RADA důodem - pcht části je umístění p.p.č. 3234/1 dodtkoé (pozemek tbulky č. 15/2011- s yznčením 14) o registrční ýměře 180 znčky m 2 p. Jně osobního Moroé, utomobilu ždnosného n České poště s.p., ze zájemců pobočk Počátky, Hor- díl č. rintu č. 2 od kětn 2014; při změně oteírcí doby pro eřej- rd si yhrzuje práo neybrt žádtele, - pcht který části je p.p. těžce č. 3234/7 zdrotně (pozemek postižený č. 15/2011- (oznčení díl č. ní rozpočtoé ul. č.p. 87, změny z důodu roku snížení 2014 dle prconích usnesení Zstupitelst úzků dou měst stájících Počátky změstnnců č.3/2010 ze zjišťujících dne ob- 01) 12) o je ýměře držitelem 192 průkzu m 2 p. Miroslu ZTP prkocího Skoknoi průkzu; u z účelem zpenění zřízení prkocí zhrádky, plochy n před dobu bytoým neurčitou domem s ýpoědní lhůtou 3 měsíce, z minimální cenu 2,- Kč/m 2 / služnost bod J), kterým u přepážek yhrzuje celkem rdě o 1 proádět hodinu denně, rozpočtoá tzn.: bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude optření zchoán souldu oteírcí s rozpočtoými dob pridly sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro rok s podmínkou bezdlužnosti ždtele ůči městu; rozdělení finnčních prostředků určených z rozpočtu měst n činnost místních spolků pro rok 2014 prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek yhlášení záměru n pronájem bytu č. 6 o elikosti 1+1, ýměře 42,8 m x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků n popelnice č.p. 49, Horní ul., Počátky, TKO z loklity Sídliště Počátkách, celkoé ýši ,- Kč podle nárhu Komise pro bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne z minim. cenu počtu nájmu 6 ks, z 1.500,- cenu Kč/měsíc 250,- Kč/ks zálohy č. DPH, n bude zděláání oteřeno spolkoou ž od 13:30 činnost, hod. do částkách 17:00 hod., dle přílohy jko p. služby Adolfu e Sedlákoi, ýši 250,-Kč/měsíc/osob, tr. bytem Počátky. n dobu Vodotechnic- určitou zápisu součsné ze schůzky době) konné dne dobu 1 roku, s podmínkou předplcení nájemného n změnu účelu určení fi nnčního příspěku e ýši 22

3 9.000,- Kč z rozpočtu měst pro JUNÁK sz skutů kncelář DECROIX, Jihl, z účelem poskytoání skutek ČR, doporučeného Komisí pro zděláání dokátní permnence, která bude ykonáán rozshu čeká. jednoho V osobním prconího žiotě neíme, dne týdnu jen leccos (kždý tušíme. čtrtek Ve N spolkoou zčátku kždého činnost roku n stbu se neyhneme dráhy zdtnosti úhám o tom, z důodu dlších žiotě smluních íme o některých zázků důležitých yužít tento událostech. příspěek V roce, n od jehož 7:30 prhu do 15:30 stojíme, hodin), nás čekjí z cenu troje pronájmu olby. N jře 9.344,- olby Kč/ do co nás něm eřejném eropského n pořízení prlmentu, stnoých n plchet podzim olby senátní do obecních zstupitelste. rok + DPH, n dobu neurčitou, s ýpoědní lhůtou 3 Zstím uolnit se z u rezery těch, jež rdy jsou nám částku nejbližší ,- Měst Kč n obce finncoání už pomlu měsíce bilncují sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních pmětních ptří dlouhodobě listů pro k cičence těm, jimž 5. jejich ročníku oliči Krjské důěřují nejíce. reokci Myslím, usnesení že opráněně. RM Dří č. se 31/2012 jim přes ze jejich dne nelehkou smosprá pozici přehlídky obce pódioých měst stále skldeb, postupně zelebot. kterou pořádá Mimo SPV jiné Počátky i proto, že 2012, se neěnují bod VIII., politickým odst. 4, hrátkám kterým byl půtkám, upren le ětšinou zákldní jim o společnou dne kždodenní e sportoní práci e prospěch hle Počátkách zájmu občnů. jde kritéri pro stnoení ktegorií nájemného při proná- Z edení krjskou objízdných smospráu bych trs rád při zdůrznil omezení elmi proozu dobrou n spolupráci komunikcích jmech měst nebytoých obcí s nším prostor, úřdem. které Zároeň jsou doufám, mjetku že se měst blízké budoucnosti zlepší Počátkách součinnost rámci krjů kce s noě Obno ustenou kn- ládou, protože ýpočtu šichni lorizce íme, že nájemného t nebyl minulém ze smluně období sjednné ideální. Obytelům lizce Žironická Krje Vysočin Nádržní přeji roce dle nárhu 2014 hodně ze dne zdrí přízniých ceny prožitků nájmu práci přijímá i soukromém noé usnesení, žiotě. kterým schluje totožná zákldní kritéri pro stnoení ktegorií 2014, předloženého jedntelem Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky; rekonstrukce knlizce bude relizoán nájemného při pronájmech Jiří Běhounek, nebytoých hejtmn Krje prostor Vysočin s tím, měsících kěten čeren 2014 že záměry měst n pronájem nebytoých prostor bu- pronájem Z JEDNÁNÍ bytu č. 4 RADY č.p. 21 n MĚSTA Plckého ČÍSLO nám, Počátky, o celkoé ýměře 72,22 m 2 (ýměr bytu 70,47 mpy, s podmínkou bezdlužnosti ždtelů ůči městu 47 dou ZE zeřejňoány DNE 25. z LISTOPADU minimální cenu dle 2013 pltné cenoé RADA m 2 ), SCHVÁLILA pnu Tdeáši Vítkoi, t.č. bytem Počátky, z cenu ké Počátky služby s.r.o., ceny pronájmu Počátky nemjí budou 1 pro x z dný 3 roky typ lorizoány pnelů poskytnutí finnčního příspěku nájmu 3.050,- Kč dle předložené nbídky Občnskému zálohy sdružení n podle s prodejem průměrné souhlsí. inflce ypočítné z uplynulého yužití služby Fond e ýši ohrožených 300,- Kč/měsíc/osob, dětí, Prh 1, s e možností ýši 1.000,- pro- zjištění tříletého období yprcoání (od 1.1. průkzů 2016 o průměrnou energetické inflci nároč- y- Kč nájmu z rezerního od fondu n rdy dobu určitou n dobu jednoho nosti počítnou budo z let (PENB) 2013, 2014 e lstnictí 2015); lorizoán měst prní bude roku s ýpoědní lhůtou 3 měsíce podmínkou dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne etpě smluně se sjednná jedná o budoy cen městského muze, zákldnostipočítnou uzřené předplcení pod nájemného č.j. 1590/2003 n 1 mezi měsíc Městem úhrdy Počátky kuce ní opru školy, mteřské předzhrádky školy, sportoní zdní části hly, Sokolony kárny U Kulturním e ýši trojnásobku zřízením měsíčního měst Počátky, nájemného kterou při podpisu je přenechán multifunkčního Krobiján, (utobusoé kulturního nádrží) centr z důodu znčné- nájemní smlouy budo Sokolony Počátkách do dočs- komisi pro ýběr zdtele ho poškození součsné konstrukce; n Komplexní opru proedení ného pronájem užíání části příspěkoé p.p.č. 179 o orgnizci; ýměře 383 dodtkem m 2 (zhrádky se ýběroého nájemník řízení pí. Simon zhotoitele Vároá, nákldy stby n z kci mteriál St- upruje z domem dob č.p. 87 sjednání u Toárního nájmu rybník) n dobu k.ú. určitou Počátky, od ební budou úpry hrzeny Plckého z nájemného náměstí ze stájících Počátky, nebytoých e složení: prostor Mgr. Krel Štefl, Petr Zdák Did Brýn, DiS.; 1.1. předem 2004 určenému do , zájemci pí. je Plíně stnoeno Smrčkoé, celkoé trle bytem z Počátky, rok 2013 z e cenu ýši pronájmu ,- 2,- Kč Kč/m 2 /rok, n kce Smlouu je finnconá o zjištění z zpětného Regionálního odběru operčního yužití pro- od- nájemné dobu neurčitou, s ýpoědní lhůtou 3 měsíce grmu pdů z Jihoýchod oblů, uzřenou mezi smluními strnmi pronájem e kterých části p.p.č. končí 142/2 reguloné o ýměře nájemné: 42 m 2 Ludmil k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p. Plu Noáčkoi, ky; smlou zchoáá dále upřesňuje ětšinu prá EKO-KOM,.s., se sídlem Prh 4, Městem Počát- Noáčkoá, Počátky nýšit nájemné od RADA BERE NA VĚDOMÍ n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné od n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- o přidělení bytu Domě s pečotelskou službou žádost pní Syly Mikoláškoé Václ Musil trle bytem Počátky, z účelem zřízení zhrádky (z poinností smluních strn podle noého občnského zákoníku bytoým domem č.p. 536 ul. Stodolní), z cenu pronájmel Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní smlouu Počátkách (DPS); rd konsttuje, že součsné s přihlédnutím 2,- Kč/m 2 /rok, k n ýši dobu nbídkoé neurčitou, ceny s ýpoědní nájmu při době Dodtek nemá č. 1 město ke smlouě DPS k o dispozici zjištění žádný zpětného olný odběru byt přidělení lhůtou 3 měsíce bytu ponecht nájemné této půodní ýši žádost yužití tk odpdů zůstáá z oblů, eidenci uzřený pro dlší mezi posouzení smluními rozložení pronájem úhrdy části p.p.č. nesplceného 4135/10 části nájemného p.p.č. 4132/6 z 2. o přípdě strnmi uolnění EKO-KOM, některého.s., hodného Městem Počátky, bytu e ěci pololetí celkoé 2013 ýměře z nebytoých 42 m 2 k.ú. prostor Počátky prním (z řdoými ndzemnírážemi podlží budoy ul. Nádržní), č.p. 442, předem ul. Žironická, určenému Počátky, zájemci se ných zhájením poinností zdácího ůči společnosti řízení projektu yplýjící Stební z dné g- zmocnění Oznámení fi. předběžných SOMPO.s., Pelhřimo, informcí k souisejících plnění urče- pronjtých p. Václu Bulíčkoi, k ýkonu tr. zdrotnické bytem Počátky, mbulntní z cenu péče pronájmu úpry smlouyplckého náměstí Počátky n weboých Miloši 2,- Kč/m Beutloi /rok, n s tím, dobu že neurčitou, částk bude s ýpoědní hrzen MUDr. stránkách možnost budoucího Věstník eřejných pronájmu Zkázek objektu n st.p.č. 37 lhůtou měsíčních 3 měsíce splátkách od ledn 2014 do prosince Hrmonogrm (klubon býlá projektu hsičská Trnsformce zbrojnice) místní Ústu části 2014 pronájem části p.p.č. 26 o ýměře 18 m 2 k.ú. Počátky sociální Prostý, pro péče p. Pl pro mentálně Veselého, postižené bytem Horní Krje Žďár, Vyso- Jin- (z yhrzené zhrdou domu prkocí č.p. 370), plochy předem unitř určené- obytné oznčení čin dřichů Hrdec, z účelem prodeje lhoého pi zóny mu zájemci před bytoým p. Jiřímu Kukloi, domem trle č.p.573 bytem 574 Počátky, sislou z blené limonády s tím, že společenská místnost pro doprní účelem uskldnění znčkou dře, pro p. z Jindřich cenu pronájmu Tunku, 2,-Kč/m Počátky; / RADA místní DOPORUČUJE občny zůstne zchoán; souhls místních důodem rok, n dobu je umístění neurčitou, dodtkoé s ýpoědní tbulky lhůtou s 3 yznčením pronájem registrční nebytoého znčky prostoru osobního utomobilu štny č. 5, žd- o ýnost rchem n České poště s.p., pobočk Počátky, Hor- měsíce rintu č. 2 občnů s obchodní při změně oteírcí doby pro eřej- činností je doložen podpisoým tele, měře který 15 m 2 je e těžce sportoní zdrotně hle postižený Počátkách, (oznčení předem ní ýstbu ul. č.p. oplocení 87, z důodu st.p.č. snížení 287 k.ú. prconích Počátky, úzků kterou 01) určenému je držitelem zájemci průkzu pí. Ing. ZTP Petře Čekloé, prkocího tr. průkzu; bytem u má dou pronájmu stájících p. Glyn změstnnců Mnkoská, zjišťujících tr. bytem obslužnost Počátky, n Dobrá zpenění Vod, okr. prkocí Pelhřimo, plochy z před účelem bytoým poskytoání domem u zákldě přepážek nájemní celkem smlouy o 1 hodinu č.j. 807/2008 denně, tzn.: ze bylo scháleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro msáží, nturoptického ýžioého pordenstí, z dne ;noý plot z ul. Toární bude dřeěný se cenu pronájmu 200,- Kč/m prodej použitých stropních pnelů /rok, n dobu neurčitou, s zbetononými sloupky, plot od Počáteckého potok bude pouze opren; VTS s.r.o. Počátky souhlsí o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek ýpoědní lhůtou 3 měsíce x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných přístřešků pronájem n nebytoého popelnice prostoru TKO z loklity zsedcí Sídliště místnosti budoě Počátkách, s oplocením bez podezdíky, které bude sndno demontotelné bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne počtu č.p.1, 6 Plckého ks, z cenu nám. 250,- Počátkách, Kč/ks č. DPH, předem Adolfu určenému Sedlákoi, zájemci tr. bytem Mgr. Eě Počátky. Decroix, Vodotechnic- Adokátní potrubí; součsné souhls době) s ýstbou oplocení nenhrzuje bude oteřeno pro ž údržbu od 13:30 nebo hod. opru do 17:00 knlizčního hod., jko p. rozhodnutí ni optření jiných spráních úřdů 32 3

4 obsh odpoědi n nárh k mimosoudnímu yřízení jení stebního řízení n ydání stebního poolení SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA ěci, podný JUDr. Zdeňkem Krtochílem, dokátem se sídlem Jihlě, záležitosti mjetkopráního pozemku st.p.č. 7 ktstrálním území Počátky ; st- n stbu Sttické zjištění domu č.p. 30 Počátky n N ypořádání zčátku kždého pozemků roku se pod neyhneme místní komunikcí úhám o tom, ul. co Pešino, kde část těles komunikce mjetku měst nosného zdi opru krou podle zprconé pro- nás něm čeká. V osobním žiotě neíme, jen leccos tušíme. Ve b obshuje sttické zjištění podzemních prostor, eřejném žiotě íme o některých důležitých událostech. V roce, n jehož prhu stojíme, nás čekjí troje olby. N jře olby do eropského prlmentu, n podzim olby senátní do obecních zstupitelste. byl ystěn n p.p.č. 4115/16 (70 m Zstím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Měst 2 ) 4115/17 obce už pomlu bilncují jektoé dokumentce sé čtyřleté období. Strostoé členoé místních (179 m smosprá 2 ) k.ú. Počátky, které jsou e lstnictí p. Vít ptří dlouhodobě k těm, jimž jejich oliči důěřují nejíce. ýpoěď Myslím, nájemní že opráněně. smlouy Dří se č.j. jim 398/2012 přes jejich ze nelehkou dne 25. pozici Jnko, obce tr. měst bytem stále Počátky postupně zelebot. Mimo jiné i proto, že 4. se 2012 neěnují n pronájem politickým části hrátkám p.p.č. půtkám, 3234/19 le o ýměře ětšinou 194 jim jde o společnou kždodenní práci e prospěch zájmu občnů. m 2 k.ú. Počátky, užíné jko zhrádk (díl č. 1 dle Z RADA krjskou BERE smospráu NA VĚDOMÍ bych rád zdůrznil elmi dobrou spolupráci půodního měst obcí záměru s nším úřdem. z býlé Zároeň školní doufám, zhrdy) že p. se Brborou Smejkloou, šichni íme, že tr. t bytem nebyl Počátky; minulém období ýpoěď ideální. byl blízké přehled budoucnosti hospodření zlepší součinnost měst krjů Počátky s noě ustenou k , ládou, protože Obytelům předložený Krje edoucí Vysočin finnčního přeji roce odboru 2014 MěÚ hodně Počátky zdrí přízniých podán prožitků dne práci 2014 i soukromém nájemní žiotě. st bude ukončen poronání dňoých příjmů měst Počátky z měsíce leden duben 2014 (do ) s dňoými nájemní smlou Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin dne , pokud nebude dříe uzřen noá příjmy z stejné období let 2013, 2012, , ýpoěď nájemní smlouy č.j. 399/2012 ze dne 25. e zthu k uprenému rozpočtu n pronájem části p.p.č. 3234/1 o ýměře 180 ýoj Z dňoých JEDNÁNÍ příjmů RADY měst Počátky MĚSTA z měsíce ČÍSLO leden duben 2014 (do ) poronání se stej- půodního záměru z býlé školní zhrdy) p. Kris- 47 ZE DNE 25. LISTOPADU 2013 m 2 k.ú. Počátky, užíné jko zhrádk (díl č. 14 dle RADA SCHVÁLILA ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný typ pnelů ným obdobím letech 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 poskytnutí finnčního příspěku Občnskému sdružení Fond ohrožených dětí, Prh 1, e ýši 1.000,- zjištění yužití týnou Doležloou, s prodejem tr. souhlsí. bytem Počátky; ýpoěď byl 2008, e zthu ke schálenému rozpočtu podán dne yprcoání průkzů nájemní energetické st bude ukončen náročnosti dne budo 2014, (PENB) pokud e nebude lstnictí dříe měst uzřen prní noá Kč přehled z rezerního ekonomických fondu rdy ýsledků KINA Počátky z dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne čtrtletí roku 2013 poronání se stejným obdobím etpě nájemní se smlou jedná o budoy městského muze, zákldní ýpoěď školy, mteřské nájemní školy, smlouy sportoní č.j. 480/2012 hly, Sokolony ze dne uzřené let 2011 pod 2012, č.j. předložený 1590/2003 mezi příspěkoou Městem orgnizcí Počátky Kulturním zřízení zřízením měst měst Počátky Počátky, kterou je přenechán přehled budo ekonomických Sokolony ýsledků Počátkách KINA do Počátky dočs- komisi pro ýběr zdtele ře 192 m 2 k.ú. Počátky, užíné n Komplexní jko zhrádk proedení (díl multifunkčního n pronájem kulturního části centr p.p.č. 3234/7 o ýmě- ného z celý užíání rok 2013 příspěkoé poronání orgnizci; se stejným dodtkem obdobím se let ýběroého č. 12 dle půodního řízení n záměru zhotoitele z býlé stby školní n kci zhrdy) Stební p. Jnou úpry Moroou, Plckého tr. bytem náměstí Počátky; Počátky, ýpoěď e slože- byl upruje , dob předložený sjednání příspěkoou nájmu n dobu orgnizcí určitou Kulturní 2004 zřízení do , měst Počátky je stnoeno celkoé nání: podán Mgr. Krel dne 7.4. Štefl, 2014 Petr Zdák nájemní Did st bude Brýn, ukončen DiS.; od 1.1. jemné přehled z ekonomických rok 2013 e ýši ýsledků ,- KINA Kč Počátky z kce dne je finnconá 2014, pokud z Regionálního nebude dříe operčního uzřen noá progrmu nájemní Jihoýchod smlou let 2011, e kterých , končí předložený reguloné příspěkoou nájemné: Ludmil org- ýpoěď nájemní smlouy n pronájem bytu č čtrtletí roku 2014 poronání se stejným obdobím Noáčkoá, nizcí Kulturní Počátky zřízení nýšit měst Počátky nájemné od RADA o elikosti BERE 1+1, NA VĚDOMÍ s celkoou ýměrou 42,8 m 2, prním n přehled 36,- Kč/m šech 2 /měsíc; prodejních, Dgmr kluboých, Holá, Počátky ýstních, nýšit kulturních nájemné od sportoních n kcí, 32,- plánoných Kč/m 2 /měsíc; Gbri- Počát- o podnou přidělení pní bytu Lenkou Domě Gulboou; s pečotelskou nájemní smlou službou ze žádost ptře zdní pní části Syly domu Mikoláškoé č.p. 49, ulice Václ Horní, Počátky, Musil el kách Rjčnoá, dubnu 2014, Počátky předložený prodloužit edoucí nájemní příspěkoé smlouu dne Počátkách , (DPS); uzřená rd n konsttuje, dobu 1 roku, že nebude součsné dále orgnizce s přihlédnutím Kulturní zřízení k ýši nbídkoé měst Počátky ceny nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt prodloužen končí dne přidělení sdělení ředitele bytu ponecht Zákldní nájemné školy Otokr této půodní Březiny ýši Počátky o uzření proozu školy době elikonočních loženou obchodním ředitelem Ing. Václem Mckem žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení nbídku prezentci fi. GEOSENSE, Prh 8, před- rozložení úhrdy nesplceného nájemného z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zhájením zdácího řízení projektu Stební Oznámení předběžných informcí souisejících prázdnin, tj. e dnech pro možnost zedení mpoého portálu; jedná se o přehled plánoných uzáěr komunikcí souislosti pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry internetoé Plckého řešení pro náměstí zobrzení Počátky mpoých n weboých podkldů, MUDr. Miloši s obnoou Beutloi knlizce s tím, že částk ulici Žironická bude hrzen N stránkách územních plánů, Věstník inženýrských eřejných Zkázek sítí, schémt, psportů (npř. komunikcí, projektu hřbitoů, Trnsformce eřejného osětlení, Ústu Spojce měsíčních (Spojocí) splátkách Počátkách, od ledn předložený 2014 do prosince jedntelem Vodotechnických služeb s.r.o., skutečný rozsh sociální knlizcí péče d.), pro turistických mentálně mp, postižené zájmoých Krje bodů, Vyso- s Hrmonogrm 2014 oznčení omezení yhrzené objízdných prkocí trs bude plochy stnoen unitř rozhodnutím odboru před bytoým dopry MěÚ domem Pelhřimo č.p sislou č. listů lstnictí obytné čin umožněním přístupu k údjům z ktstru nemoitostí, zóny doprní informci znčkou jedntele pro Vodotechnických p. Jindřich Tunku, služeb Počátky; s.r.o. RADA posouzení DOPORUČUJE objektu se změřením n st konstrukce důodem Počátky o je ýpoědi umístění z dodtkoé prconího tbulky poměru, s yznčením edoucím registrční středisk znčky proozu osobního odoodů utomobilu knlizcí, žd- s nost budoy n České poště s.p., č.p. 1 Plckého náměstí, pobočk zprconé Počátky, fi. Hor- Ri- podnou rintu č. 2 krou z hledisk při změně oteírcí doby pro eřej- poškození dřeokzným hmyzem u tele, ukončením který prconího je těžce zdrotně zthu dne postižený (oznčení o nárhu obsdit je držitelem tuto prconí průkzu ZTP pozici jiným prkocího změstnncem průk- u posudkem dou stájících byl zjištěn změstnnců lokální ohnisk zjišťujících dřeokzného obnchrd ul. č.p. Kubát, 87, tesřské z důodu práce, snížení opry prconích snce úzků střech; 01) zu; společnosti, zpenění který prkocí splňuje plochy poždonou před bytoým klifikci domem i služnost hmyzu doporučen u přepážek snce celkem konstrukce o 1 hodinu krou denně, střechy tzn.: bylo prxischáleno usnesením rdy č. 17/2007 ze dne bude rozshu zchoán předloženého oteírcí rozpočtu dob sobotu dopoledne stížnost o prconích n ndměrný dnech hluk bude obtěžoání krácen dob souis- pro Zápis z jednání Komise pro regenerci Městské pmátkoé zóny Počátkách ze dne o rozměrech 2014 e 300 ěci eřejnost losti s rušením o půl nočního hodiny klidu kždý ýtržnictí den (noě prostorech odpoled- prodej použitých stropních pnelů x rozdělení 100 x 12 dotce cm, yjmutých n opru při pmátek likidci z uzírtelných Progrmu regenerce MPZ ní před oteírcí domy e dob: Stodolní pondělí, ulici, e úterý, kterém čtrtek je umístěn pátek nonstop br přístřešků n popelnice roce 2014 TKO z ýhledu loklity Sídliště yužití dotce Počátkách, bude pouze Domino; do 16:00 předmětnou hodin, stížnost e středu posoudí odpoledne Město Počátky Policie ČR, Obodní oddělení Kmenice letech příštích počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko p. Adolfu Sedlákoi, tr. bytem Počátky. Vodotechnic- součsné době) Oznámení stebního odboru MěÚ Počátky o zhá- nd Lipou, Policejní stnice Počátky. 42

5 VÝSLEDKY VOLEB SLOVO DO HEJTMANA EVROPSKÉHO KRAJE PARLAMENTU VYSOČINAV POČÁTKÁCH N V České zčátku republice kždého yhrálo roku se olby neyhneme do Eropského úhám o prlmentu hnutí ANO žiotě se íme ziskem o některých něco málo důležitých přes 16 událostech. procent hlsů. V roce, n pridelně jehož prhu klesá. stojíme, K urnám nás čekjí přišlo troje pouze olby. 18,2 N procent jře olby oli- do tom, co nás pěti něm lety čeká. yšší V osobním zápdních žiotě zemích, neíme, kde jen zájem leccos o tušíme. euroolby Ve eřejném eropského Těsně druhá prlmentu, skončil TOP n podzim 09 třetí olby ČSSD. senátní Všechny do obecních tyto čů, zstupitelste. účst tk byl nejnižší ze šech dosdních eurooleb Zstím strny mjí se u čtyři těch, mndáty. jež jsou nám Následují nejbližší. komunisté, Měst obce lidoci už pomlu Česku bilncují sé roce čtyřleté 2009 období. dosáhl Strostoé 28,22 procent členoé místních pět let smosprá ODS. Sé prní ptří prlmentní dlouhodobě k křeslo těm, získl jimž jejich i Strn oliči důěřují sobod-nejícených občnů. obce měst Eurooleb stále postupně se zúčstnilo zelebot. druhé Mimo nejnižší jiné pro- i proto, historicky že se neěnují ůbec politickým nejnižší hrátkám olební účst půtkám, ze šech le ětšinou dosd- jim před tím Myslím, 28,32 že procent opráněně. opráněných Dří se jim oličů. přes jejich Zároeň nelehkou jde o pozici jde cento o společnou oličů od kždodenní roku 1979, práci kdy Eropné e prospěch sé zájmu zástupce občnů. e ních celostátních oleb Česku. Letos olilo méně lidí už Z společném krjskou smospráu zákonodárném bych sboru rád zdůrznil olí. Volby elmi poznmenl dobrou spolupráci jen měst n Sloensku obcí s nším - pouhých úřdem. 13,05 Zároeň procent. doufám, že se blízké elký budoucnosti nezájem lidí. zlepší Volební součinnost účst krjů byl s oproti noě hlsoání ustenou před ládou, A protože jk jsme šichni olili íme, Počátkách? že t nebyl minulém období ideální. Obytelům Krje Vysočin přeji roce 2014 hodně zdrí přízniých prožitků práci i soukromém žiotě. Volební okrsek č. 1 Volební okrsek č. 2 Jiří Běhounek, hejtmn Krje Vysočin Politická strn, hnutí, kolice Počet hlsů Politická strn, hnutí, kolice Počet hlsů ČSSD 37 KDU - ČSL 34 Kolice Z TOP JEDNÁNÍ 09 STAN RADY MĚSTA 22 ČÍSLO 47 KSČM ZE DNE 25. LISTOPADU KSČM 21 ANO RADA ODS SCHVÁLILA 19 ČSSD ké služby s.r.o., Počátky nemjí pro dný 20 typ pnelů poskytnutí finnčního příspěku ANO 2011 Občnskému 14 sdružení - ČSL Fond ohrožených dětí, Prh 1, e 12ýši 1.000,- zjištění yprcoání průkzů energetické nároč- yužití s prodejem souhlsí. Kolice TOP 09 STAN 19 KDU Česká pirátská strn 11 Strn Kč z sobodných rezerního občnů fondu rdy 8 nosti budo (PENB) e lstnictí měst prní Strn zelených 8 dodtek č. 9 ke Smlouě o nájmu ze dne etpě se jedná o budoy městského muze, zákldní školy, mteřské školy, sportoní hly, Sokolony Úsit přímé demokrcie Tomio Okmury 6 ODS 7 uzřené pod č.j. 1590/2003 mezi Městem Počátky Strn zdrého rozumu nechceme Euro 3 Kulturním zřízením měst Počátky, kterou je přenechán budo Sokolony Počátkách do dočs- komisi pro ýběr zdtele Komunistická strn Českosloensk n Komplexní 4 proedení Úsit multifunkčního přímé demokrcie kulturního Tomio Okmury centr 5 Strn zelených 3 Česká ného pirátská užíání strn příspěkoé orgnizci; dodtkem 3 se Strn ýběroého sobodných řízení občnů n zhotoitele stby 3n kci Stební Bruselu úpry národní Plckého demokrcienáměstí Počátky, 2 e slože- Ne upruje Bruselu Národní dob sjednání demokrcienájmu n dobu 1 určitou od NE Liberálně ekologická do , strn je stnoeno 1 celkoé nájemné LEV ní: 21 Mgr. Národní Krel socilisté Štefl, Petr Zdák Did 2Brýn, DiS.; 21 Národní z rok socilisté 2013 e ýši ,- Kč 1 LEV VIZE kce 2014 je finnconá z Regionálního operčního 2 pro- Romská demokrtická strn 1 Hnutí grmu sociálně Jihoýchod slbých 2 e pltných kterých hlsů končí celkem reguloné nájemné: 152 Ludmil Odezdáno SNK Eropští demokrté 1 Účst Noáčkoá, oličů % Počátky nýšit nájemné 14,83 od RADA Strn BERE zdrého NA rozumu VĚDOMÍ nechceme Euro 1 n 36,- Kč/m 2 /měsíc; Dgmr Holá, Počátky nýšit nájemné olební od okrsek celkem: n 32,- Kč/m 2 /měsíc; Gbri- Republik o přidělení bytu Domě s pečotelskou 1 službou Liberálně žádost ekologická pní Syly strnmikoláškoé Václ 1 Musil Počátky ČSSD el Rjčnoá, Počátky prodloužit nájemní 57 smlouu s přihlédnutím k ýši nbídkoé ceny 50 nájmu při době nemá město DPS k dispozici žádný olný byt Korun Počátkách Česká (DPS); rd konsttuje, že 1 součsné KSČM Občné KDU přidělení - ČSL bytu ponecht nájemné této 46 půodní ýši žádost tk zůstáá eidenci pro dlší posouzení Odezdáno pltných hlsů celkem 182 ANO rozložení 2011 úhrdy nesplceného nájemného 42 z 2. přípdě uolnění některého hodného bytu Účst oličů % 17,05 pololetí 2013 z nebytoých prostor prním ndzemním podlží budoy č.p. 442, ul. Žironická, Počátky, se zhájením zdácího řízení projektu Stební Oznámení předběžných informcí souisejících Kolice TOP 09 STAN 41 ODS 26 pronjtých k ýkonu zdrotnické mbulntní péče úpry Plckého náměstí Počátky n weboých Česká pirátská strn 14 MUDr. Miloši Beutloi s tím, že částk bude hrzen stránkách Věstník eřejných Zkázek Úsit měsíčních přímé demokrcie splátkách Tomio Okmury od ledn do prosince Hrmonogrm projektu Trnsformce Ústu Strn 2014zelených 11 sociální péče pro mentálně postižené Krje Vysočin Strn oznčení sobodných yhrzené občnů prkocí plochy unitř 11 obytné Strn zóny zdrého před bytoým rozumu nechceme domem Euro č.p sislou Komunistická doprní znčkou strn Českosloensk pro p. Jindřich Tunku, 4 Počátky; RADA DOPORUČUJE NE důodem Bruselu národní je umístění demokrcie dodtkoé tbulky 3 s yznčením rintu č. 2 při změně oteírcí doby pro eřej- 21 registrční Národní socilisté znčky osobního utomobilu 3 ždnost LEV n České poště s.p., pobočk Počátky, Hor- Liberálně tele, který ekologická je těžce strn zdrotně postižený 2 (oznčení ní ul. č.p. 87, z důodu snížení prconích úzků VIZE 01) 2014 je držitelem průkzu ZTP prkocího 2 průkzu; u dou stájících změstnnců zjišťujících ob- sociálně zpenění slbých prkocí plochy před bytoým 2 domem služnost u přepážek celkem o 1 hodinu denně, tzn.: Hnutí SNK bylo Eropští scháleno demokrté usnesením rdy č. 17/ ze dne bude zchoán oteírcí dob sobotu dopoledne o prconích dnech bude krácen dob pro Romská demokrtická strn 1 prodej použitých stropních pnelů o rozměrech 300 eřejnost o půl hodiny kždý den (noě odpolední oteírcí dob: pondělí, úterý, čtrtek pátek Republik 1 x 100 x 12 cm, yjmutých při likidci uzírtelných Korun Česká 1 přístřešků n popelnice TKO z loklity Sídliště Počátkách, počtu 6 ks, z cenu 250,- Kč/ks č. DPH, bude oteřeno ž od 13:30 hod. do 17:00 hod., jko bude pouze do 16:00 hodin, e středu odpoledne Občné Odezdáno p. Adolfu pltných Sedlákoi, hlsů celkem tr. bytem Počátky. Vodotechnic- 334 součsné době) Účst oličů % 15,96 52

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MOZD 1.2 6. 10. 2012

MOZD 1.2 6. 10. 2012 MOZD 1.2 6. 10. 2012 3 4 5 6 7 Účstníci jednání MgA Federico Díz Umělec oblsti noých médií. Vedoucí teliéru supermédií n VŠUP Prze. doc. MgA. Petr Bbák Grfický designér pedgog. Je edoucím grfického studi

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako 1 / 2014 KNTB informuje Centrem KNTB se specilizonou eškerého dění musí péčí čsto být ždy pcient z obshu plní funkci fkultní nemocnice Vážení spoluprconíci, pcienti, nosti nemocnice šíření dobrého jmén.

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět Mteřská škol Jorník, Míru 356 příspěkoá orgnizce Míru 356, 790 70 Jorník IČO : 70986258 tel. 584 440 347 mob. 604 243 757 e-mil: msmiru.jorník@tiscli. cz Školní zdělácí progrm : Rok Včeličkou Letí letí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY

7/2014. Z obsahu: Citát měsíce. sdh PočátkY 7/ sdh PočátkY Citát měsíce Ušlechtilé skutky můžeme kot, aniž vládneme zemi a moři. Aristotelés ze Stageiry Z obsahu: Rekonstrukce Palackého nám. Slovo hejtma kraje Vysoči Z jednání rady města Co vás

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

4/2014. Z obsahu: Citát měsíce. JARO V DĚTSKÉM AERObIKU

4/2014. Z obsahu: Citát měsíce. JARO V DĚTSKÉM AERObIKU 4/ JARO V DĚTSKÉM AERObIKU Sluníčko nám začíná pěkně hřát, objevují se první kvítka a děvčátka v dětském aerobiku pilně cvičují své sestavy. Při návštěvě sportovní haly můžete zhlédnout ty nejmenší jako

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety DOPRAVA utokrem letdlem lodí utem Zájezdy kombinoné Zájezdy pro skupiny Zájezdy n míru Fkulttiní ýlety Dětské ýlety y n letenky y n jízdenky y pro děti y pro seniory y pro pedgogy y pro stálé zákzníky

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady 3. ledn 2013 Ročník 22 Číslo 1 Cen 9 Kč Události v roce 2013 Přehledný průvodce společenskými, kulturními sportovními kcemi v Poděbrdech v letošním roce. 2 Vydřená osl Poděbrdský Sz postižených civilizčními

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více