Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala ve středu od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů rady města. Rada města schvaluje: 555/R/ Předložený program schůze rady města. 556/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČO o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání 20. ročníku festivalu Dny slovenské kultury v Moravské Třebové ve výši Kč. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 557/R/ Uzavření smlouvy o reklamě v souvislosti s uspořádáním a vyhodnocením kulturní akce - FOTOFESTIVAL 2015 se společností MARTECH HOLDING a.s., se sídlem Bratří Čapků 821, Uničov, IČO: v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 558/R/ Uzavření Smlouvy o Roznášce informačních/propagačních materiálů (Moravskotřebovského zpravodaje) s Českou poštou, s.p., IČO , se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, podle předloženého návrhu. 559/R/ Uzavření smlouvy o vytvoření díla a licenční smlouvy s autorem panem Jiřím Kosinou, podle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je vytvoření dřevěné plastiky, varianty označené 04.15/A/PRANÝŘ, která bude umístěna v parku u muzea. 560/R/ Uzavření doplňků 4letého servisního zabezpečení na multifunkční stroje Xerox WC7232, výrobní číslo a Xerox WC5225, výrobní čísla a s firmou XERON s.r.o., Hradec Králové, Gočárova 1262, PSČ 50002, IČ: , podle předložených návrhů.

2 Město Moravská Třebová 2 561/R/ Uzavření doplňku 4letého servisního zabezpečení na multifunkční stroj Xerox WC5225, výrobní číslo s firmou TARAN s.r.o., se sídlem třída 17. listopadu, Olomouc, IČ: , podle předloženého návrhu. 562/R/ Vydání souhlasu obce ve smyslu 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro účely rozhodování o nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi u osob užívajících na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle ustanovení 33 odst. 3 tohoto zákona v katastrálním území Moravská Třebová pro osoby užívající ubytovací zařízení za účelem bydlení: a) na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové b) UBYTOVNA, Gorazdova 66/4, Moravská Třebová, CHROMATIC s.r.o., Farní 18, IČ: /R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové. Nájemní smlouva bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě, že bude uhrazen nájem a splátka dlužného nájemného. 564/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na 1. byt č. 12 o velikosti na ul. Školní č. o. 1 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 4 o velikosti na ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 12 o velikosti na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 9 o velikosti na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 2 o velikosti na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové, s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem dodatku nájemní smlouvy 6. byt č. 4 o velikosti na ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 4 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 9 o velikosti na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové, s platností od

3 Město Moravská Třebová 3 9. byt č. 4 o velikosti na ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové, s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem dodatku nájemní smlouvy 10. byt č. 11 o velikosti na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 5 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové, s platností od byt č. 1 o velikosti na ul. Komenského č. o. 59 v Moravské Třebové, s platností od /R/ Výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování žádosti vlastníka rodinného domu, o přidělení městského bytu. 566/R/ Výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování žádosti vlastníka bytu, o přidělení městského bytu. 567/R/ Poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové ve výši Kč z důvodu hospitalizace v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové v období od do /R/ Předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. 377, uzavřené dne mezi Městem Moravská Třebová jako půjčitelem, Technickými službami Moravská Třebová s. r. o. jako půjčitelem v zastoupení a Sociálními službami města Moravská Třebová jako vypůjčitelem, předmětem kterého je bližší specifikace práv a povinností jednotlivých smluvních stran. 569/R/ Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1482/7 o výměře 52 m 2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Tovární, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 570/R/ Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 52 m 2 druh

4 Město Moravská Třebová 4 pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 571/R/ Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení plynovodní přípojky v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku parc. č. 1238/2 s RWE GasNet, s.r.o. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č /2015, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí investor. 572/R/ Záměr prodeje bytové jednotky č. 148/4 nacházející se v domě č. p. 148, č. o. 22 na ul. Olomoucké, na stavebním pozemku parc. č. 848, včetně podílu id. 2734/10000 na společných částech budovy a na předmětném stavebním pozemku, dále podíl ve výši 1/7 stavebního pozemku parc. č. 849 jehož součástí je stavba zděné kůlny bez č. popisného v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí. 573/R/ Záměr prodeje stavebního pozemku parc. č. 234/3 o výměře 191 m 2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 219 část Město, ul. Krátká č. o /R/ Ve věci veřejné zakázky Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, městské policie a Centra volného času následující usnesení: 1. Rada města vyhlašuje v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, opakované výběrové řízení na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, městské policie a Centra volného času a schvaluje: a) Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - Kamil Effenberger, Zábřeh, Nemilská 50, IČO: JASPA s.r.o., Opava, Hlavní 69/75, IČO: SECCON s.r.o., Litomyšl, Smetanovo náměstí 106, IČO: b) Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider, člen, (JUDr. Miloš Izák,

5 Město Moravská Třebová 5 náhradník) - Ing. Daniela Blahová, člen, (Ing. Miloš Mička, náhradník) - Ing. Stanislav Zemánek, člen, (JUDr. Jana Zemánková, náhradník) - Ing. Mgr. Dana Buriánková, člen (Ing. Marek Němec, náhradník) - Ing. Pavel Šafařík, člen (Ing. Miroslav Netolický, náhradník) c) Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH 100% 2. Rada města schvaluje zadávací podmínky výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, městské policie a centra volného času dle předloženého návrhu. Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 575/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová Výměna radiátorů II. etapa podnikatele Jiřího Pospíšila, Sluneční 1121/48, , Moravská Třebová Předměstí, IČO: /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová Výměna radiátorů II. etapa s vítězným podnikatelem Jiřím Pospíšilem, Sluneční 1121/48, , Moravská Třebová Předměstí, IČO: , podle předloženého návrhu. 577/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Oprava dešťové kanalizace v ul. Nádražní firmu ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, Moravská Třebová, IČO: /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Oprava dešťové kanalizace v ul. Nádražní s firmou ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, Moravská Třebová, IČO: , podle předloženého návrhu. 579/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Dům dětí a mládeže, Moravská Třebová Rekonstrukce elektroinstalace 2. etapa podnikatele Jana Kobylku, Západní 1258/39, Moravská Třebová Předměstí, IČO:

6 Město Moravská Třebová 6 580/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Dům dětí a mládeže, Moravská Třebová Rekonstrukce elektroinstalace 2. etapa podnikatelem Janem Kobylkou, Západní 1258/39, Moravská Třebová - Předměstí, IČO: , podle předloženého návrhu. 581/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku ZŠ Palackého, Moravská Třebová Stavební úpravy sociálního zařízení Krček U15 podnikatele Josefa Šťastného, Brněnská 50/45, Moravská Třebová - Předměstí, IČO: /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku ZŠ Palackého, Moravská Třebová Stavební úpravy sociálního zařízení Krček U15 s podnikatelem Josefem Šťastným, Brněnská 50/45, Moravská Třebová - Předměstí, IČO: , podle předloženého návrhu. 583/R/ Uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO: , se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, na dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od do /R/ Uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, a.s., IČO: , se sídlem Národní 37, Praha 1 Nové Město, na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od do /R/ Uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, a.s., IČO: , se sídlem Národní 37, Praha 1 Nové Město, na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od do

7 Město Moravská Třebová 7 586/R/ Plán aktivit s partnerskými městy v roce 2015 v souladu s předloženým návrhem. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta 587/R/ Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka a Ing. Pavla Brettschneidera do partnerského města Staufenberg ve dnech Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 588/R/ Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Pavla Brettschneidera, Ing. Miroslava Netolického, Bc. Nikoly Jakoubkové a Bc. Petry Jiroušové do partnerského města Vlaardingen ve dnech Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 589/R/ Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Pavla Brettschneidera, Ing. Václava Mačáta, PaedDr. Hany Horské, MUDr. Petra Kelči, Mgr. Radko Martínka a Bc. Nikoly Jakoubkové do partnerského města Banská Štiavnica ve dnech Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 590/R/ Bezplatné použití znaku města Oblastní charitě Moravská Třebová na propagačních materiálech akce Den dětí s dobrovolníky, která se koná /R/ Výpůjčku nádvoří zámku Oblastní charitě Moravská Třebová na akci Den dětí s dobrovolníky, která se koná dne od 9 do 16 hodin. Z: Jarmila Dvořáková, zástupkyně ředitelky příspěvkové organizace Kulturní služby města Rada města neschvaluje: 592/R/ Udělení zmocnění vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství k vydávání závazného stanoviska obce ve smyslu 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro účely rozhodování o nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi u osob užívajících na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle ustanovení 33 odst. 3 tohoto zákona v katastrálním

8 Město Moravská Třebová 8 území Moravská Třebová. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Rada města nevydává souhlas: 593/R/ K ubytování Renatě Janíčkové, trvale bytem Třebařov č. p. 61, na městské ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové na dobu určitou 1 měsíc s automatickou obnovou vždy na 1 měsíc. Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 594/R/ Schválit předloženou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2040/18 o výměře 48 m 2, druh ostatní plocha a pozemku parc. č. 2040/20 o výměře 141 m 2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Jevíčská uzavřenou mezi Městem Moravská Třebová a ČR, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada města zmocňuje: 595/R/ Starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2014 a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. Rada města stanovuje: 596/R/ Plat Jarmile Dvořákové, pověřené řízením příspěvkové organizace Kulturní služby města, od po dobu jejího pověření v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Rada města bere na vědomí: 597/R/ Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 598/R/ Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne

9 Město Moravská Třebová 9 599/R/ Předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok /R/ Vítěze výběrového řízení firmu CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: , se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, na dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od do /R/ Vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s., IČ: , se sídlem Národní 37, Praha 1 Nové Město, na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od do /R/ Vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s., IČ: , se sídlem Národní 37, Praha 1 Nové Město, na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od do Rada města jmenuje: 603/R/ Na základě výsledků výběrového řízení MgA. et Mgr. Františka Žáčka ředitelem příspěvkové organizace města Kulturní služby města Moravská Třebová k datu s 6měsíční zkušební dobou. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Rada města vyhlašuje: 604/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výpočetní technika pro Městský úřad Moravská Třebová a schvaluje: - AZ-line s.r.o., Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 57/17, PSČ , IČO: OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, Moravská Třebová, IČO: T.S.BOHEMIA a.s., Olomouc - Pavlovičky, Sladovní 103/3, PSČ , IČO: Orfast spol. s r.o., Polička, Tyršova 172, PSČ , IČO: VHH, s.r.o., Česká Třebová, Grégrova 142, PSČ , IČO:

10 Město Moravská Třebová Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník - Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník - Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník - Celková cena včetně DPH 100% 605/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Microsoft Office, Microsoft Access, Microsoft Project pro Městský úřad Moravská Třebová a schvaluje: - AZ-line s.r.o., Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 57/17, PSČ , IČO: OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, Moravská Třebová, IČO: T.S.BOHEMIA a.s., Olomouc - Pavlovičky, Sladovní 103/3, PSČ , IČO: Orfast spol. s r.o., Polička, Tyršova 172, PSČ , IČO: VHH, s.r.o., Česká Třebová, Grégrova 142, PSČ , IČO: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník - Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník - Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník - Celková cena včetně DPH 100% 606/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: MŠ Piaristická, Moravská Třebová Výměna oken a schvaluje: - PAPA STAVÍ s.r.o., Komenského 1417/22, Moravská Třebová, IČO: Josef Šťastný, Brněnská 50/45, Moravská Třebová, IČO:

11 Město Moravská Třebová 11 - MATI-Moravia s.r.o., Koclířov 204, Koclířov, IČO: Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, Moravská Třebová, IČO: EP okna s.r.o., Sazovická 455/26, Praha - Zličín, IČO: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - Ing. Daniela Blahová člen, Miroslav Jurenka - náhradník - Ludmila Lišková člen, Andrea Neuerová - náhradník - celková nabídková cena včetně DPH 100 % 607/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: MŠ Sušice, Moravská Třebová Rekonstrukce elektroinstalace a schvaluje: - Pavel Otevřel, Linhartice 160, Moravská Třebová, IČO: Roland Koschata, Nová 1272/17, Moravská Třebová, IČO: Marián Hrbata, Olomoucká 1241/30, Moravská Třebová, IČO: Zdeněk Šnobl, Městečko Trnávka 176, Městečko Trnávka, IČO: SUNFIN PRAHA s.r.o., Sluneční nám.2588/14 ateliér č.306, PRAHA 5 Stodůlky, IČO: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - Ing. Daniela Blahová člen, Miroslav Jurenka - náhradník - Ludmila Lišková člen, Andrea Neuerová - náhradník - celková nabídková cena včetně DPH 100 % 608/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: MŠ Sušice, Moravská Třebová Stavební úpravy sociálního zařízení a schvaluje: - Josef Šťastný, Brněnská 50/45, Moravská Třebová, IČO:

12 Město Moravská Třebová 12 - Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, Moravská Třebová, IČO: Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská Třebová, IČO: MATI-Moravia s.r.o., Koclířov 204, Koclířov u Svitav, IČO: HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, Moravská Třebová, IČO: JS Moravská Třebová s.r.o., , Linhartice č. p. 60, IČO: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - Ing. Daniela Blahová člen, Miroslav Jurenka - náhradník - Ludmila Lišková člen, Andrea Neuerová - náhradník - celková nabídková cena včetně DPH 100 % 609/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: ZŠ Palackého, Moravská Třebová pořízení žaluzií na okna a schvaluje: - Luděk Častulík, Boršov 60, , Moravská Třebová, IČO: Jaroslav Kadlec, , Městečko Trnávka 200, IČO: PELZ CZ s.r.o., Chmelník 1157, , Zlín - Malenovice, IČO: HELLA stínící technika, s.r.o., Türkova 828/20, , Praha Chodov, IČO: METALPLAST CZ s.r.o., Březová 188/1, , Hradec Králové Slezské Předměstí, IČO: SUN Professionals s.r.o., Na Zájezdu 1935/5, , Praha - Vinohrady, IČO: SYSTRA, spol. s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, , Brno Černá Pole, IČO: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - Ing. Daniela Blahová člen, Ing. Josef Jílek náhradník - Mgr. Petr Vágner člen, Mgr. Jindřiška Hrdinová - náhradník - Eva Štěpařová člen, Karel Musil - náhradník - celková nabídková cena včetně DPH 100 %

13 Město Moravská Třebová /R/ Zadávací řízení na zakázku Elektronizace oběhu faktur zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a schvaluje: - DC Concept a.s., Páteřní 1216/7, Brno, IČO: Whitesoft s.r.o., Bělehradská 314/18, Praha 4 IČO: OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Moravská Třebová, IČO: ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, Hradec Králové, IČO: VUMS LEGEND, spol. s r.o., Podbabská 1014/20, Praha 6, IČO: Hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace uchazečů ve složení: - JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník - Ing. Daniela Blahová, člen, Miroslav Jurenka, náhradník - Ing. Mgr. Dana Buriánková, člen, Miroslava Dvořáková, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, DiS., náhradník - Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník - Celková nabídková cena včetně DPH 100 % Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 611/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výměna kanalizace v ulici Dukelská a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: - ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, Mor. Třebová, IČO: Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, Moravská Třebová, IČO: AKVAMONT, společnost s ručením omezeným, Svitavy Lačnov, Hlavní 426/4, Svitavy, IČO: Building Expert s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, Praha 5, IČO: Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 56802, IČO: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník - Ing. Daniela Blahová člen, Miroslav Jurenka - náhradník

14 Město Moravská Třebová 14 - celková nabídková cena bez DPH 100% 612/R/ Zadávací řízení na zakázku Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a schvaluje: - CSF, s.r.o., Hradec Králové, Střelecká 672, IČO: OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Moravská Třebová, IČO: ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, Hradec Králové, IČO: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 40003, IČO: S A L T O spol. s r.o., Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 520/129a, PSČ 62000, IČO: Hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace uchazečů ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník - Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník - Ing. Pavel Šafařík, člen, Bc. Radim Šmehlík, DiS., náhradník - Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, náhradník - 1. část veřejné zakázky Celková nabídková cena včetně DPH 70 % Technické parametry nabídky 30 % - 2. část veřejné zakázky Celková nabídková cena včetně DPH 100 % 613/R/ Zadávací řízení na zakázku Zajištění bezpečnosti mobilních zařízení a dat zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a schvaluje: - AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO: ICT-GROUP s.r.o., Praha 9 - Horní Počernice, Dandova 2593/6, PSČ 19300, IČO: NESS Czech s.r.o., Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800, IČO: OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Moravská Třebová, IČO:

15 Město Moravská Třebová 15 - System4u s.r.o., Brno, Křížová 18, PSČ 60300, IČO: Hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace uchazečů ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník - Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník - Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník - Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, náhradník - Celková nabídková cena včetně DPH 100 % 614/R/ Zadávací řízení na zakázku Elektronizace projektového řízení zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a schvaluje: - DC Concept a.s., 1216/7, Brno, IČO: Whitesoft s. r. o., Bělehradská 314/18, Praha 4, IČO: OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Moravská Třebová, IČO: ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, Hradec Králové, IČO: VUMS LEGEND, spol. s r.o., Podbabská 1014/20, Praha 6, IČO: Hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace uchazečů ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník - Ing. Miroslav Netolický, člen, Karel Musil, náhradník - Ing. Daniela Blahová, člen, Miroslav Jurenka, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, DiS., náhradník - Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník - Celková nabídková cena včetně DPH 100 % Rada města ukládá: 615/R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje bytové jednotky č. 148/4 nacházející se v domě č. p. 148, č. o. 22 na ul. Olomoucké o ceně ve výši Kč, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem a daň z nabytí

16 Město Moravská Třebová 16 nemovitosti. T: /R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje stavebního pozemku parc. č. 234/3 o výměře 191 m 2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 219 část Město, ul. Krátká o ceně ve výši Kč, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem a daň z nabytí nemovitosti. T: /R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství doplnit tisku č. 16 (Návrh na změnu užívání pozemku) o stanovisko sousedů. T: Rada města odkládá: 618/R/ Projednání tisků: - č. 16 (Návrh na změnu užívání pozemku), - č. 27 (Udělení trvalé výjimky ze směrnice č. 4/2011, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy). Rada města ruší: 619/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu a v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídek, výběrové řízení na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, městské policie a Centra volného času, vyhlášené radou města Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 620/R/ Část č. 4 svého usnesení č. 421/R/130415, kterým schválila předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. 377, uzavřené dne mezi Městem Moravská Třebová jako půjčitelem, Technickými službami Moravská Třebová s. r. o. jako půjčitelem v zastoupení a Sociálními službami města Moravská Třebová jako vypůjčitelem, předmětem kterého je bližší specifikace práv a povinností jednotlivých smluvních stran.

17 Město Moravská Třebová 17 V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek JUDr. Miloš Izák starosta města Ing. Pavel Brettschneider místostarosta Ing. Václav Mačát místostarosta

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 114. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.07.2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 4

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 4. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.12.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů:

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů: Zadavatel Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz 2012 Veřejné zakázky kategorie B Veřejná zakázka

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 72. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Marcela Krupicová, Luděk Sečanský V průběhu schůze přišela: JUDr. Jana Havlíková

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zadavatel. Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová

Zadavatel. Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zadavatel Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz 2013 Veřejné zakázky kategorie B Veřejná zakázka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ č. 161 Rada města schvaluje Stanovisko vlastníka pozemku ve věci odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pod vedením VVN 1121-1122 distribuční soustavy na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1797/1,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Moravská Třebová

Město Moravská Třebová Zápis ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 14. dubna 2014 v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. Přítomni: 20 členů dle prezenční listiny, tajemník MěÚ Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více