Gymnázium, Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 106 Školní rok 2013/2014. Jakub Brdíčko KOMPLETNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VYUČUJÍCÍHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 106 Školní rok 2013/2014. Jakub Brdíčko KOMPLETNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VYUČUJÍCÍHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium, Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 106 Školní rok 2013/2014 Jakub Brdíčko KOMPLETNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VYUČUJÍCÍHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Český jazyk a literatura ve třídě 3.A (s.), Výchova k občanství ve třídách 3.B a 4.B (s.), Základy společenských věd ve třídách 1.A, 6.B, 3.A, 7.B, 4.A a 8.B (s.), Seminář společenských věd ve třídách 3.A a 7.B (s.), Seminář společenských věd ve třídách 4.A a 8.B (s.) Můj Jene, poněvadž ses mě zeptal, jak je nutno postupovat v získávání vědění, dávám ti tuto radu: zvol si raději získat přístup k moři po malých potůčcích než zaměřit přímo k hlubinám, neboť je nutno zvládnout snadné věci, aby člověk došel k zvládnutí nesnadných. Tomáš Akvinský: Dopis bratru Jenovi, De modo studendi 1

2 Tematický plán předmětu Český jazyk a literatura Třída: 4.A (čtyřleté studium, zahrnuto v ŠVP gymnázia) Hodinová dotace: 4 nedělené hodiny, 1 dělená (s polovinou třídy) týdně, tj. 112 nedělených, 28 dělených hodin ročně (s ohledem k maturitnímu ročníku). Dělené hodiny se týkají mluvnice. Vyučující: Jakub Brdíčko PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA ROZPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT LINGVISTIKA Syntax komunikační situace; výpověď (též zvuková a grafická stránka výpovědi); funkční větná perspektiva; věta, větné vztahy, větné členy; predikát a jeho valence; větné schema; souvětí; textová syntax, členění textu, odstavce, koherence VÝSTUPY A OVĚŘOVÁNÍ (KLASIFIKACE) Malý test. ČASOVÁ ORIENTACE Září. Přibližně čtyři vyučovací hodiny (půjde však o části hodin). Obecná lingvistika lingvistika jako věda (obory); představitelé světové a české jazykovědy; český jazyk vývojové tendence, jazyková kultura; sociální, historické a kulturní vlivy na vývoj jazyk Teoretická stylistika : odborný styl znaky a útvary, podrobně útvary: výklad (výkladový postup), odborný referát (mluvený i psaný) Konkrétní příklady. Hledat v textech. Praktické úkoly. Test. 2 hodiny (části hodin). Říjen Asi dvě vyučovací hodiny. Listopad PRAKTICKÁ STYLISTIKA PRAKTICKÁ ORTOGRAFIE PŘÍPRAVA NA SPOLEČNOU Projev projev a proslov, znaky, kompozice, lexikum, syntax, ohled ke komunikační situaci Opakování pravopisných jevů zejména vyjmenovaná slova, koncovky přídavných jmen, zdvojené souhlásky, velká písmena, interpunkce Praktická příprava k maturitě seznámení s katalogem požadavků, Cvičné slohové práce, koncem pololetí tzv. kompozice, hodnoceno stejnými kritérii jako ve společné části maturity Diktáty, jazyková cvičení (vždy jednou za čtrnáct dní) Cvičení a slohové práce (hodnocené 5 hodin? (průběžně v celém prvním, ale i v druhém pololetí) pět hodin, probíráno souběžně od září do března (jen část hod.) 10 hodin (v průběhu celého 2

3 ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY: TEST, SLOHOVÁ PRÁCE didaktický test a slohová práce, nácvik úkolů (co nejvíc propojit s dalšími tématy letošního roku) podle maturitních kritérií) roku) DĚJINY LITERATURY Opakování V prvním pololetí také ústní pohovor, jinak více různě rozsáhlých testů Asi 4 hodiny v průběhu celého školního roku (spíše části hodin) Čtenářské besedy o tzv. axiální četbě Romance pro křídlovku, Spalovač mrtvol (září 2013), Smrt krásných srnců, Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (říjen 2013), Obsluhoval jsem anglického krále (listopad), Báječná léta pod psa (únor 2014), Horalka (únor), Svět podle Garpa (březen) Kromě besedy dotazy k přečteným titulům i jako součást testů 8 hodin (možno i přidat), v průběhu celého roku Poznámky k meziválečné poezii úvod do světové meziválečné poezie: autoři a směry; česká poezie meziválečná: proletářská poezie (Wolker, Seifert, Hora) poetismus (Nezval, Seifert, Biebl), surrealismus (Nezval) katoličtí básníci (Deml, Zahradníček) velikáni poezie 20.století (Nezval, Seifert, Hrubín) přesáhnout do celého 20.století Důraz na ukázky, test Maximálně 12 hodin, září 2012 Poznámky k české literatuře po roce historický kontext, etapy - jiné oblasti umění - umělecké směry, diferenciace 2 hodiny (ještě v září 2013) Obraz války v české próze a) první vlna: Drda, Fučík, Weil (dokument, faktografie) b) druhá vlna ( léta), Test. Minimálně 15 vyučovacích hodin (říjen 2013) 3

4 psychologická próza (Fuks, Lustig, Otčenášek, Hrabal, Frýd, Škvorecký) c) třetí vlna (70. léta), Pavel Socialistický realismus, historická próza - budovatelský román Řezáč, Otčenášek - historický román Kaplický, Kratochvíl, Daněk, Neff, Šotola, Kožík, Loukotková - psychologická próza Kříž, Mucha Oficiální česká próza druhé poloviny 20. století - tvorba B. Hrabala, V. Párala, O. Pavla, J. Nesvadby, J. Kozáka, J. Kolárové Zakázaná česká próza druhé poloviny 20. století - samizdat a exilová nakladatelství - tvorba autorů: M. Kundera, J. Škvorecký, P. Kohout, L. Vaculík, E. Kantůrková, I. Klíma, K. Procházková a další Poznámky k českému divadlu druhé poloviny dvacátého století a) divadlo do roku 1968 divadlo 50. let (budovatelské hry, téma války, venkova, generační hry P. Kohouta a J. Topola); rozkvět divadla v 60. letech Reduta, Na Zábradlí, Semafor, absurdní drama (V. Havel) b) divadlo po roce 1968 oficiální hry (O. Daněk, J. Hubač), studio Ypsilon, Hadivadlo, J. Cimrman, Sklep, domácí divadlo (P. Kohout, J. Topol, M. Uhde) Řada ústních výstupů. Test. Minimálně 5 vyučovacích hodin: listopad hodin (asi listopad a prosinec 2013) 12 hodin (prosinec leden) 7 hodin (leden 2014) Poznámky k současné české próze - tvorba těchto autorů: M. Viewegh, J. Kratochvil, D. Hodrová, M. Urban, J. Šrámková, M. Balabán, K. Tučková, T. Boučková Poznámky k české poezii druhé poloviny dvacátého století - literární skupiny a jejich představitelé, portréty významných autorů, písničkáři - J. Seifert, J. Kolář, J. Kainar, I. Blatný, J. Zahradníček, V. Renč, K. Šiktanc, O. Mikulášek, J. Skácel, V. Holan, V. Hrabě, V. Závada, K. Kryl, J. Hutka, J. 5 hodin (leden 2014) 7 hodin (únor 2014) 4

5 Nohavica, I. Wernisch, I. Diviš, J. Švankmajer, Z. Rotrekl, I. Slavík, P. Hruška a další básníci Poznámky ke světové literatuře druhé poloviny dvacátého století a) obraz války (Šolochov, Seghersová, Mailer, Saroyan, Styron, Heller, Ryan, Merle) b) existencialismus (Sartre, Camus) c) neorealismus (Moravia) d) Beat Generation (Ginsberg, Kerouac, Ferlinghetti, Bukowski) e) Angry Young Men (Amis) f) nový román g) absurdní drama (Beckett, Ionesco) h) magický realismus (Marquez, Ajtmatov) i) sci-fi (Bradbury, Lem, Asimov) j) fantasy (Tolkien, Lewis, Rowlingová) k) postmodernismus (Eco, Nabokov) l) detektivka (Christie, Dürrenmatt) m) horor (Lovecraft, King) 15 hodin (jaro 2014) OPAKOVÁNÍ KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY: POHOVOR O ČETBĚ Opakování již přečtené axiální četby: 1) Antigona, 2) Hamlet, 3) Chrám Matky boží v Paříži, 4) Zabiják, 5) Povídky malostranské, 6) Kuře melancholik, 7) Stařec a moře, 8) Bílá nemoc, 9) Válka s Mloky, 10) Slezské písně, 11) Bylo nás pět 11 hodin (v průběhu celého roku) ČTENÁŘSKÉ REFERÁTY Ústřední referáty: 20) Host do domu, 21) Žert 2 hodiny KULTURNÍ AKTUALITY Dění v literatuře, filmu, výtvarném umění apod. Tipy na knihy, filmy. Besedy beseda s Petrou Procházkovou Netestováno. (půjde spíše o části pátečních hodin) 5

6 SEZNAM ČETBY PRO 4.A VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Axiální četba 1)František Hrubín: Romance pro křídlovku 2)Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol 3)Ota Pavel: Smrt krásných srnců 4)Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou 5)Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále 6)Michal Viewegh: Báječná léta pod psa 7)Alberto Moravia: Horalka 8)John Irving: Svět podle Garpa září září říjen říjen listopad únor únor březen Individuální četba 1)Vítězslav Nezval: Básně noci 2)Vítězslav Nezval: Anička skřítek a Slaměný Hubert 3)Jiří Wolker: Host do domu 4)Julius Fučík: reportáž psaná na oprátce 5)Norbert Frýd: Krabice živých 6)Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky 7)Vladimír Kőrner: Adelheid 8)Viktor Fischl: Dvorní šašci 9)Arnošt Lustig: Dita Saxová 10)Eva Kantůrková: Přítelkyně z domu smutku 11)Josef Škvorecký: Zbabělci 12)Ludvík Vaculík: Sekyra 13)Milan Kundera: Žert 14)Ivan Kříž: Pravda o zkáze Sodomy 15)Jiří Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo 16)Ivan Klíma: Moje první lásky 17)Miloš Urban: Santiniho jazyk 18)Michal Viewegh: Andělé všedního dne 19)Jana Šrámková: Hruškadóttir 20)Václav Havel: Zahradní slavnost 21)Václav Havel: Audience STUDENT TERMÍN podzim podzim podzim 6

7 22)Václav Havel: Odcházení 23)Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku 24)Umberto Eco: Jméno růže 25)William Golding: Pán much 26)William Styron: Sophiina volba 27)J.R.R. Tolkien: Pán prstenů 28)George Orwell: )Aldous Huxley: Konec civilizace 7

8 Gymnázium, Ústí nad Orlicí T.G.Masaryka 106 Školní rok 2013/2014 Tematický plán předmětu Výchova k občanství Třídy: 3.B, 4.B (tercie, kvarta) Hodinová dotace: 1 nedělená hodina týdně, 33 hodin ročně Vyučující: Jakub Brdíčko (v 1.B a v 2.B Magdaléna Kovářová) Tercie (3.B) PROBÍRANÁ OBLAST ROZPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT METODICKÉ POZNÁMKY VÝSTUPY A OVĚŘOVÁNÍ (KLASIFIKACE) ČASOVÁ ORIENTACE PRÁVO A STÁT Právní normy. Totalita a demokracie. Jak poznat, kdy je stát demokratický. Ústava ČR. Rozdělení moci. Obce. Fiktivní stát. Strach ze svobody. Je politika svinstvo? Jednoduchý znalostní test. 4 hodiny, září OBČAN A POLITIKA Volby. Parlament. Prezident. Vláda. Média v politice. Představit současnou politickou situaci v ČR. Sledovat. Nosit politické aktuality, komentovat dění. 4 hodiny, říjen LIDSKÁ PRÁVA Dokumenty o lidských právech. Základní lidská práva a jejich aplikace (a vymáhání). Práva jako závazek k povinnostem. Fiktivní či reálné příklady. Malý znalostní test. 4 hodiny, listopad OBČAN VE SMLUVNÍM VZTAHU Co je to smlouva (kontrakt). Druhy smluv. Okolnosti uzavírání. Pracovní smlouva. Dohoda o provedení práce. Práce načerno. Manželská smlouva. Rozvod. Smlouva o přepravě a kupní smlouva. Smlouvy psané a nepsané. Proč dodržovat dohody? Důvěra ve smluvních vztazích. Fiktivní situace. 4 hodiny, prosinec - leden TRESTNÍ PRÁVO Přestupek a trestný čin. Druhy trestných činů. Vyšetřování. Soudy. Smysl trestu, druhy trestů. Ochrana společnosti před zlem. Jsou zločinci vinni, nebo vinu nese společnost? Znalostní test? 4 vyučovací hodiny, leden - únor EVROPSKÁ INTEGRACE Důvody ke sbližování Evropy. Výhody a nevýhody členství. Chceme být v Evropě? Brainstorming o duši Evropy 4 vyučovací hodiny, březen 8

9 MEZINÁ - RODNÍ VZTAHY OSN, NATO, NGO jak zabránit zlu ve světě? Naše členství v těchto organizacích. Fiktivní zasedání přijetí rezoluce. 4 vyučovací hodiny, duben GLOBALIZA- CE Výhody a nevýhody zmenšování světa. Separatismus, terorismus, diktátoři, demokratizace arabských států, šíření krizí. Asi příklady. Nosit aktuality ze světa. 5 vyučovacích hodin, květen - červen Kvarta (4.B) PROBÍRANÁ OBLAST ROZPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT METODICKÉ POZNÁMKY VÝSTUPY A OVĚŘOVÁNÍ (KLASIFIKACE) ČASOVÁ ORIENTACE NÁRODNOST- NÍ MENŠINY Majorita a minorita. Zvláštní příklady ženy, děti, sexuální minority. Etnické menšiny v ČR. Rozvíjet diskuse o našem vztahu k odlišným. Jak bys to vyřešil? 8 hodin, září říjen MODERNÍ ČLOVĚK A NÁBOŽEN - STVÍ Religiozita (spiritualita) v životě člověka. Světová náboženství. Nová náboženská hnutí jde o sekty? Přinést materiály, dokumenty. Jednoduchý znalostní test. 11 hodin, listopad - leden PRÁCE A NEZAMĚST - NANOST Proč pracovat? Struktura pracovního trhu. Podnikání. Sepepoznávání ve vztahu k práci. Osobní cíle. Poradenství v oblasti sebeuplatnění. Test k sebepoznání. Nezdůrazňovat znalosti. 6 hodin, únor - březen MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ Proč se vzdělávat? Jak a kde se učit? Druhy škol, terciární školství. Přijímací řízení, systém studia. Studium v zahraničí. Beseda (pozvat hosta?) Závěrečný test. 6 hodin, duben - květen JAK SE UCHÁZET O PRÁCI Nabídka práce (internet). Úřady práce. Komunikace s potenciálním zaměstnavatelem. Možná formou hry zaměstnanci a zaměstnavatelé. Nezdůrazňovat znalosti. 2 hodiny, červen 9

10 Gymnázium, Ústí nad Orlicí T.G.Masaryka 106 Školní rok 2013/2014 Tematický plán předmětu Základy společenských věd Třídy: 1.A, 2.A, 7.B (septima), 4.A, 8.B (oktáva), seminář 3.A a 7.B, seminář 4.A a 8.B Hodinová dotace: ve všech třídách 2 vyučovací hodiny týdně, v semináři pro 3.A a 7.B dvě vyučovací hodiny týdně, v semináři pro 4.A a 8.B tři vyučovací hodiny týdně Vyučující: Jakub Brdíčko (v 5.B, v 6.B a ve 3.A vyučuje Magdaléna Kovářová, ve 4.A a v 8.B také Pavel Holásek) V letošním školním roce proběhne testování nové příručky Observátor aneb Uvádění do četby inteligentních textů, vytvořené v rámci projektu Šablony. 1.ročník (1.A) Učebnice: Odmaturuj ze základů společenských věd (Didaktis), Observátor Odhaduji asi přes 60 hodin v roce. Počty hodin jsou pouze přibližné.pro lepší koordinaci dvou vyučujících v paralelních třídách uvádím i orientační pořadová čísla hodin. PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA PRAKTICKÁ PSYCHOLO- GIE UČENÍ (hod. č.1) ÚVOD DO STUDIA SOCIÁLNÍCH VĚD (hod. č.2) ÚVOD DO PSYCHOLO- GIE (hod. 3-4) Z DĚJIN PSYCHOLO- GIE (hod.5-11) ROZPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT Náměty ke studiu na gymnáziu motivace ke vzdělávání, paměť, logické propojení učiva, atmosféra při učení, stres a učení, aplikace Pokus o definici vědy, rozdělení vědních disciplín, odlišná metoda přírodních a humanitních věd (dle W.Diltheye) Věda o psychice. Co je psychika a co duše. Metody oboru. Disciplíny psychologie. Nejstarší názory na lidskou duši. Přehled hlavních názorových proudů v psychologii. Experimentální psychologie. Behaviorismus. Psychoanalýza. Analytická psychologie. Humanistická psychologie. METODICKÉ POZNÁMKY VÝSTUPY A OVĚŘOVÁNÍ (KLASIFIKACE) ČASOVÁ ORIENTACE Brainstorming Bez ověřování Úvodní hodina nebo kratší úsek v rámci psychologie osobnosti, září 2013 Metodou výkladu, studenti doplňují názvy oborů Výklad. Práce s učebnicí. Výklad (významné rozšíření látky učebnice). Součást testu Součást testu Součást testu (hlavní látka). 1 2 vyučovací hodiny v září vyučovací hodiny (září 2013) 7 vyučovacích hodin, říjen

11 Logoterapie. PSYCHOLO- GIE OSOBNOSTI (hod.12-24) K pojmu osoby. Omyly při poznávání osobnosti. Typologie osobnosti. Lidská psychika: emoce, průběh emocí, pohlaví a gender, sexuální orientace, schopnosti (inteligence a kreativita), paměť, fantazie, snění, spánek, stavy vědomí (kóma, vigilita, hypnóza, meditace), drogy a jejich vliv na psychiku, duševní zdraví, duševní nemoce stres, frustrace, deprivace, fobie, poruchy příjmu potravy, deprese, psychotické poruchy. Péče o duši psychohygiena, psychoterapie, vztah k duševně nemocným. Výklad s příklady. Součást testu (hlavní látka). Důraz na porozumění odborným výrazům (práce s pojmy). Minimálně 13 vyučovacích hodin, listopad prosinec VÝVOJOVÁ PSYCHOLO- GIE (hod ) Rámcový přehled jednotlivých fází ontogeneze. Podrobný výklad: prenatální vývoj, novorozenec a kojenec, batole, předškolní věk, školní věk, dospívání, dospělost, stáří, smrt. Přehled časopisů o dětech (vzít do hodiny). Dětské kresby (žáci mohou přinést vlastní). Krátký test. 12 vyučovacích hodin, leden únor 2014 ÚVOD DO SOCIÁLNÍ PSYCHOLO- GIE (hod.37-38) Socializace v sociálních skupinách. Verbální a zejména neverbální komunikace. Jen stručné otevření látky, bude stručněji probrána ve 3.ročnících v rámci sociologie. 1-2 vyučovací hodiny (únor 2014) ÚVOD DO TEORIE PRÁVA (hod ) Pojem normy a práva. Přirozené a pozitivní právo. Subjektivní a objektivní právo. Váha právní normy právní řád ČR. Systém práva. Výklad. Konkrétní příklady. Součást testu. Sledovat politické domácí události průběžně po celé pololetí. 3 vyučovací hodiny (únor 2014) 11

12 ÚSTAVA ČR (hod.42-55) LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (hod.56-61) TRESTNÍ PRÁVO (hod.62-66?) OBČANSKÉ PRÁVO RODINNÉ PRÁVO PRACOVNÍ PRÁVO POZNÁMKY K POLITICKÝM DĚJINÁM Účastníci právních vztahů právní subjektivita. Platnost a účinnost normy. Smysl ústavy. Jednotlivé části: Preambule. Základní ustanovení (princip rozdělení moci). Legislativa. Exekutiva. Justice. Soustava soudů. ČNB. NKÚ. Státní symboly. Samospráva obce, města, statutární města, kraje. Základní práva, politická, sociální, hospodářská, kulturní práva. Práva menšin. Veřejný ochránce LP. Vymezení. Trestný čin, přestupek, vina. Rozdělení trestných činů dle aktuálního tr. zákoníku. Druhy trestů. Důraz na volby ukázky volebních lístků, výsledky voleb. Členové vlády. Rozložení sil v Parlamentu. Městské zastupitelstvo. Starosta, hejtman. Příklady aplikace práv v různých situacích. Důraz na legislativu o drogách (toxikománie). Nejdůležitější součást testu. Hra na volby a na fungování ústavních institucí. Test. Test. Látka byla přesunuta do 2.ročníku. 14 vyučovacích hodin, to jest březen - duben vyučovacích hodin, květen hodiny, červen

13 Druhý ročník (2.A) Učebnice: Odmaturuj ze základů společenských věd (Didaktis), Observátor Odhaduji asi přes 60 hodin v roce. Počty hodin jsou pouze přibližné. Pro lepší koordinaci dvou vyučujících v paralelních třídách uvádím i orientační pořadová čísla hodin. PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA OBČANSKÉ PRÁVO (hod. č.1-3) RODINNÉ PRÁVO (hod.4-6) PRACOVNÍ PRÁVO (hod.7-13) POZNÁMKY K POLITICKÝM DĚJINÁM ROZPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT Vymezení. Druhy věcí. Katastr nemovitostí. Dědictví. Smlouvy, druhy smluv. Spoluvlastnictví. Společné jmění manželů. Zákon o rodině. Manželství. Svatební obřad. Vyživovací povinnost. Rozvod. Náhradní rodinná péče. Registrované partnerství. Úřady práce. Zákoník práce. Pracovní vztah a jeho účastníci. Pracovní smlouva a jiné typy smluv. Pracovní podmínky. Ukončení pracovního poměru. Tabulkový přehled etap politického vývoje Československa, od r.1917 (VŘSR) do roku METODICKÉ POZNÁMKY Přijat nový Občanský zákoník č.89/2012 Sb. Popsat alarmující situaci opuštěných dětí u nás. Zmínit babybox. Sledovat legislativní změny (opět řada novelizací!). Ukázky: fotografie, nahrávky apod. VÝSTUPY A OVĚŘOVÁNÍ (KLASIFIKACE) Test. Test bude obsahovat občanské a rodinné právo. Test (jen na pracovní právo). ČASOVÁ ORIENTACE 3 hodiny, září hodiny, září hodin, říjen - listopad 2013 Není součástí testů. Průběžně části hodin, komentáře k výročím a svátkům v průběhu roku ÚVOD DO PROFESNÍ A ŽIVOTNÍ ORIENTACE (hod.14-17) Životní a pracovní hodnoty. Zralé sebepoznání. Psycho- testy, diagnostické metody. Netestováno. 4 hodiny. Listopad NÁMĚTY PRO VOLBU POVOLÁNÍ (hod.18-23) Poradenství v oblasti volby povolání pedagogickopsychologická poradna, výchovný poradce, specializované weby. Brigády. Pracovní úřad. Besedy výchovná poradkyně, psycholožka z poradny, podnikatel. Propojit s Netestováno. 6 hodin. Prosinec

14 NÁMĚTY KE STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE (hod.24-27) NÁMĚTY K OSOBNÍM FINANCÍM (hod.28-37) TRŽNÍ EKONOMIKA (hod.38-45) PENÍZE (hod ) MEZINÁROD- NÍ TRH (hod.54-59) Práce načerno. Mobilita. Důstojnost člověka na pracovišti (psychické aspekty). Odbory. Podnikání. Práce a studium. Výběr školy. Typy škol. Přijímací řízení, pohovor. Organizace studia na VŠ. Zkoušky. Akademické tituly. Praktické rady. Rozpočet domácnosti. Cena, manipulace s cenou. Klamavé nabídky. Bankovní produkty. Spotřebitelský úvěr a jeho rizika. Udržitelné zadlužení. Vymáhání pohledávky. Exekuce. Oddlužení. Sociální dávky. Daně. Druhy ekonomik, neviditelná ruka trhu, subjekty trhu. Nabídka a poptávka, grafy a různé situace na trhu z hlediska nabídky/poptávky (inflace). Různé prostředky směny, likvidita. Funkce peněz. Kurz měny. Centrální banka, regulace finančních institucí. Bankovní instituce komerční banky, spořitelny, pojišťovny, stavební spořitelny a jejich typické subjekty. Nebankovní subjekty. Cenné papíry akcie, směnky, obligace. Stát, příjmy a výdaje státu. Daně. Makroekonomické ukazatele: HDP, HNP, pracovním právem a osobními financemi. Vymyslet hry např. přijímačky, akademický rok apod.. Beseda s finančním poradcem. Zmínit téma zápisného (školného) na VŠ. Netestováno. Test nebo praktické úkoly: fiktivní rozpočet, návrh na řešení fiktivní finanční situace, žádost o podnikatelský úvěr. 4 hodiny, leden 2014 Kromě samostatných hodin bude zařazeno do celku Peníze. 10 hodin. Leden únor Příklady. Test. 8 hodin, březen 2014 Příklady. Test. 8 hodin, duben 2014 Co nejvíc grafů, tabulek s reálnými čísly. Praktický test. 6 hodin, květen červen

15 %HDP, inflace, nezaměstnanost, saldo obchodní bilance. Hospodářský cyklus. Euro. POZNÁMKY K MANAGEMEN TU (hod. 60) Seznámení s pojmem. Příklady manažerských problémů a jejich řešení. SWOT analýza. Marketing. Příklad (např. řízení nemocnic) Netestováno. 1 hodina, červen

16 Septima (7.B) Učebnice: Odmaturuj ze základů společenských věd (Didaktis), Spektátor. Dvě hodiny týdně, tedy přes 60 hodin ročně. PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA ÚVOD DO SOCIOLOGIE ZÁKLADNÍ POJMY SOCIOLOGIE KULTURA A MÉDIA ETNICKÉ MENŠINY V ČESKÉ REPUBLICE ROZPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT Pojem sociologie. Tradiční a moderní společnost vznik sociologie v 19.století. Socializace, sociální skupiny, sociální statky, hierarchie (stratifikace),sociální deviace (patologie), subkultura, sociální role, mobilita. Pojem kultury. Zvíře a člověk. Tzv. divoši. Složky a podoby kultury. Teorie komunikace. Masová kultura a komunikace. Kritika mediální komunikace (Pickard, Postman). Majorita a minorita. Romové dějiny, specifika, problémy, možnosti řešení. Vietnamci. Ukrajinci. Číňané. Arabové. METODICKÉ POZNÁMKY Návaznost na 1.ročník - sociální psychologie. Příklady aplikace pojmů pohádky. Srovnání mediálních zpráv se stejným tématem. Diskuse nad romskou otázkou. VÝSTUPY A OVĚŘOVÁNÍ (KLASIFIKACE) Po celý školní rok sledovat zejména zahraniční události komentovat v hodinách. Test Úkoly: srovnat dvě mediální zprávy ČASOVÁ ORIENTACE 2 hodiny, září hodin, září hodin, říjen hodin, říjen listopad 2013 ÚVOD DO POLITOLOGIE Pojem. Vztah k ostatním sociálním vědám. Test 1 vyučovací hodina, listopad - prosinec ZÁKLADNÍ POJMY POLITOLOGIE Politika a moc. Stát teorie vzniku, funkce a podoby států. Politické strany funkce a typy. Politické strany v ČR programy a představitelé. Politické ideologie liberalismus, nacionalismus, komunismus aj. Návaznost na ústavní právo probrané ve 2.ročníku. Test (hlavní součást) 10 hodin, prosinec leden 16

17 Demokracie a problém svobody (pozitivní a negativní svoboda. Občanská společnost (názory V.Klause). Politická kultura (příklad D.Ratha). ÚVOD DO STUDIA MEZINÁR. VZTAHŮ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ SEVERO- ATLANTICKÁ ALIANCE EVROPSKÁ INTEGRACE, EVROPSKÁ UNIE GLOBALI- ZACE Různé podoby zahraniční politiky. Otázka války a její morální odůvodněnosti. Mezinárodní právo, Všeobecná deklarace LP. Okolnosti vzniku. Charta OSN. Instituce a jejich funkce. Naše členství. Přidružené organizace. Opatření ve prospěch míru. Generální tajemník. Reforma. Okolnosti vzniku, historie. Severoatlantická smlouva a její principy. Instituce. Naše členství. Otázky moderní války, způsoby boje s terorem. Historie integračního procesu od konce II. války. Důležité smlouvy (až po Lisabonskou). Instituce EU složení, pravomoce. Příklady fungování v konkrétních oblastech (regiony, zemědělství). Češi v EU (vstup, výhody členství, naši zástupci v institucích, V.Klaus a jeho kritika EU. Euro výhody/nevýhody přijetí. Vysvětlení pojmu. Negativní a pozitivní Příklady činnosti OSN. Příklady vojenských zásahů. Test. Test hlavní součást. Test hlavní součást. 3 hodiny, leden hodin, leden hodiny, únor 2014 Výklad. Test 10 hodin, únor březen, popř. duben 2014 Důraz na aktuální jevy ve 7 hodin, duben květen

18 OHNISKA NEKLIDU podoby procesu. Příklady názorů myslitelů Fukuyama, Huntington, Beck. Terorismus, environmentální otázky. Demografie nerovnost rozložení bohatství. Stručný přehled konfliktních oblastí planety Izrael a Palestina, Súdán, Rwanda, Somálsko, arabské země, Pákistán, Kašmír, Mexiko,... světě. Použít nástěnnou mapu opakování zeměpisu. 2 hodiny, červen 2014 PŘEHLED SVĚTOVÝCH RELIGIOZIT Tabulkové vymezení (porovnání) religiozit v co věří, posvátné knihy a posvátná místa, zakladatelé, typy. 2 hodiny, červen

19 Seminář společenských věd pro třetí ročník a septimu Učebnice: Bedekr mladého badatele (dostupný na webu Observátor Dvě hodiny týdně (asi 66 hodin ročně) PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU RELIGIONIS- TIKA DĚJINY SOCIOLOGIE DĚJINY POLITICKÝCH IDEOLOGIÍ ROZPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT Výběr témat bádání. Kapitoly. Vyhodnocení a zpracování informací. Práce se zdroji. Odkazy na zdroj. Citace. Pojem náboženství. Typy religiozit. Šamanismus. Indická religiozita. Buddhismus. Religiozita Číny a Japonska. Judaismus. Křesťanství. Islám. Nejstarší dějiny, Comte, Weber, Durkheim. Tzv. sociologie konsenzu strukturní funkcionalismus, strukturalismus (Lévi- Strauss, Foucault). Sociologie konfliktu Coser, Dahrendorf. Interpretativní sociologie Thomas, Cooley, dramaturgická sociologie, fenomenologická soc., Druhé pohlaví (feminismus). Kořeny nacionalismu tribalismus, pojem národa, 19.století, rasismus. Přemyl Pitter pozitivní příklad. Marxismus Carl Marx, Manifest komunismu, Engels, Lenin, Stalin, reformní komunismus (Šik, Dubček). Liberalismus kořeny, teorie společenské smlouvy a LP (Locke), A.Smith, Protestantská METODICKÉ POZNÁMKY Průběžně části hodin, dle potřeb studentů. Fotografie, artefakty (obrazy, ikony, symboly). VÝSTUPY A OVĚŘOVÁNÍ (KLASIFIKACE) Test odkazování na zdroj. Seminární práce. Obhajoba seminární práce. Test. ČASOVÁ ORIENTACE Září 2013 květen 2014 Září prosinec 2013 Výklad, četba. Test. Prosinec únor Výklad, četba ukázek Test Únor duben 19

20 etika, konzervatismus a sociální demokracie, von Hayek ETICKÉ PROBLÉMY V PRAXI Etika, základní pojmy. Morální soustavy. Různá morální řešení etických dilemat (např. problém euthanasie). Příklady. Duben - květen HUMANITNÍ ENVIRON- MENTALISTI- KA Vymezení pojmu. Vývoj vztahu společnosti a přírody. Environmentální myslitelé světoví (Římský klub, J.Lovelock, F.Capra, R.Sheldrake) a čeští (E.Kohák, H.Librová, J.Šmajs). Červen 20

21 Seminář společenských věd pro čtvrtý ročník a oktávu Učebnice: Maturitní příručka ZSV, Čítanka textů ze společenských věd, Immanuel Kant, Spektátor: Příručka pro nácvik čtení odborného textu, Observátora další texty dostupné ve formátu pdf na Tři hodiny týdně, asi 80 hodin za rok (maturitní ročník). PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA ČTENÍ ODBORNÉHO TEXTU A POZNÁMKY K TRADIČNÍ LOGICE VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN EVROPSKÉ FILOSOFIE ČESKÁ FILOSOFIE OPAKOVÁNÍ LÁTKY K MATURITĚ A K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ROZPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT Praktické rozvíjení čtenářských dovedností. Rozbor odborného textu pojmy, klíčové pojmy, soudy, logický čtverec, úsudky, druhy argumentace, etika argumentace. Podrobnější výklad proudů filosofie od Immanuela Kanta: německý idealismus, tzv. individualisté, marxismus, Feuerbach, Herbart, pozitivismus, vitalismus, fenomenologie, existencialismus, strukturalismus, novopozitivismus (teorie vědy), hermeneutika, postmodernismus. Obecné tendence českého myšlení. Solitéři české filosofie: Komenský, Masaryk a Patočka. Nejdůležitější část tohoto ročníku. Nutno sledovat potřeby žáků, jejich profilaci. METODICKÉ POZNÁMKY Postupný rozbor vybraného textu. Četba ukázek. Více vyložit novověkou filosofii. VÝSTUPY A OVĚŘOVÁNÍ (KLASIFIKACE) Test čtenářské gramotnosti. Testy Desítky testů po celý rok. ČASOVÁ ORIENTACE Průběžně v různých hodinách. Od září do února (března). Průběžně do dubna

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO, S.R.O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý,

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání 1 OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

ŠVP Informační technologie

ŠVP Informační technologie ŠVP Informační technologie Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Automontážní práce ŠVP RVP Kód a obor

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Studijní obor: Podnikání dálková forma studia (64 41 L/51) ŠVP: Podnikání dálková forma studia Společná část maturitní zkoušky 1. povinná

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více