Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice"

Transkript

1 Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda 001 Byliny jedovaté (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 002 Byliny okrasné (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 003 Byliny kult. užit. I (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 004 Byliny kult. užit. II (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 005 Byliny kult. užit. III (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 006 Byliny léčivé (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 007 Byliny plané (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 008 Domácí zvířata I (Obrázky zvířat s úkoly) Přírodověda 009 Domácí zvířata II (Obrázky zvířat s úkoly) Přírodověda 010 Houby jedlé (Obrázky hub s úkoly) Přírodověda 011 Domácí jedovaté (Obrázky hub s úkoly) Přírodověda 012 Keře ovocné (Obrázky keřů s testem na konci) Přírodověda 013 Keře plané (Obrázky keřů s testem na konci) Přírodověda 014 Kočky Obrázky koček s testem Přírodověda 015 Stromy jehličnaté (Obrázky stromů s testem na konci) Přírodověda 016 Stromy listnaté (Obrázky stromů s testem na konci) Přírodověda 017 Stromy ovocné (Obrázky stromů s testem na konci) Přírodověda 018 Živočichové volně žijící - ptáci (Obrázky ptáků s testem) Přírodověda 019 Živočichové volně žijící savci I (Obrázky savců s testem) Přírodověda 020 Živočich. volně žijící savci II (Obrázky savců s testem) Sada č. 2 Prvouka Prvouka 021 Péče o zdraví (Výuková prezentace, pracovní list. ) Prvouka 022 Roční období (Výuková prezentace. Pracovní listy. )

2 Prvouka 023 Zvířata (Výuková prezentace. Pracovní listy.) Prvouka 024 Domov (Výuková prezentace. Pracovní listy. ) Prvouka 05 Bezpečná cesta (výuková prezentace. Pracovní listy) Prvouka 26 Bezpečná cesta do školy (výuková prezentace. Pracovní listy. ) Prvouka 027 Poznávání rostlin (Výuková prezentace. Pracovní listy. ) Prvouka 028 Člověk a jeho vývoj (vytváření dvojic z otázek a odpovědí) Prvouka 029 Dopravní výchova - chodec (interaktivní kvíz ) Prvouka 030 Nerosty a horniny (doplňování slov do textu) Prvouka 031 Neživá příroda (otázky) Prvouka 032 Obec a její okolí (pracovní list) Prvouka 033 Vnitřní ústrojí člověka (přiřazování orgánů a jejich funkcí) Prvouka 034 Živá příroda rostliny I (pracovní list) Prvouka 035 Živá příroda - kvíz (interaktivní kvíz ) Prvouka 036 Živá příroda rostliny II (pracovní list) Prvouka 037 Živočichové (pracovní list) Prvouka 038 Život ve městě (pracovní list) Prvouka 039 Koloběh vody v přírodě (Obrazová prezentace. V závěru opakování ) Prvouka 040 Skupenství látek voda (Prezentace u interaktivní tabule) Sada č. 3 Vlastivěda Vlastivěda 041 Lidé a čas (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 042 Rodokmen (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 043 Symboly ČR (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 044 Státní svátky (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 045 Pravidla slušného chování (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 046 Světové strany, mapa (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 047 Praha (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 048 Města ČR (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 049 Vodstvo (Obrázky s úkoly)

3 Vlastivěda 050 Pár zajímavostí (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 051 Pravěk na našem území (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 052 Slované naši předkové (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 053 Velká Morava (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 054 Karel IV. (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 055 M. Jan Hus (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 056 Husitské války (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 057 Jiří z Poděbrad (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 058 Jan Amos Komenský (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 059 Marie Terezie a Josef II. (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 060 T.G. Masaryk (Obrázky s úkoly) Sada č. 4 Anglický jazyk 1 AJ 061 My head (Pracovní list) AJ 062 My week (Interaktivní prezentace) AJ 063 My body (Interaktivní prezentace) AJ 064 To be (Interaktivní prezentace) AJ 065 Překlad vět (Pracovní list) AJ 067 Pokyny (Přehled základních pokynů) AJ 066 Slova, opakování (Pracovní list) AJ 068 Otázky (Přehled k opakování základních otázek) AJ 069 Pozdravy (Opakování základních pozdravů) AJ 070 Oznamovací věty, užití zájmen (Opakování tvoření oznamovacích vět) AJ 071 Naše třída (Pracovní lis) AJ 072 Školní budova (Pracovní list) AJ 073 Vyučovací předměty (Pracovní list) AJ 074 Ploskovice (Pracovní list) AJ 075 Školní zahrada (Pracovní list) AJ 076 V lese (Pracovní list)

4 AJ 077 Domácí zvířata (Pracovní list) AJ 078 Školní jídelna (Pracovní list) AJ 079 Vánoce (Pracovní list) AJ 080 Zima (Pracovní list) Sada č. 5 Anglický jazyk 2 AJ 081To Be (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 082 To Have (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 083 Přítomný čas průběhový (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 084 Přítomný čas prostý (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 085 There is, There are (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 086 Going To (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 087 Budoucí čas (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 088 Minulý čas To Be (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 089 Minulý čas To Have (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 090 Minulý čas (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 091 The United Kingdom AJ 092 The USA (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 093 Europe (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 094 Ireland (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 095 The Isle of Wight (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 096 New York (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 097 Famous Britons (přiřazování jmen a povolání do správných odstavců) AJ 098 Means of Transport (Samostatná práce s využitím internetu) AJ 099 Ploskovice (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 100 Tickets (Samostatná práce s pomocí internetu)

5 Sada č.6 Matematika 1 Matematika 101 Geometrie přímka, úsečka (Interaktivní program) Matematika 102 Geometrie kruh, kružnice (Interaktivní program) Matematika 103 Čísla (Interaktivní program) Matematika 104 Matematika 3.tř. - příprava na odčítání s přechodem 100 (pracovní list) Matematika 105 Matematika - 3. tř. příprava na sčít do 1000 s přechodem 100 (pracovní list) Matematika 106 Matematika 4.tř.- násob. dvojciferného čísla s jednou desítkou (Pracovní list) Matematika 107 Matematika 1. tř. Čísla 1,2,3 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 108 Matematika 1. tř. Číslo 1 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 109 Matematika 2. a 3. tř. Malá a velká násobilka (Pracovní listy) Matematika 110 Matematika 1. tř. Počet a číslo 5 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 111 Matematika 1. tř. Číslo 7 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 112_Násobení a dělení v oboru násobilek (Pracovní list) Matematika 113_Sčítání a odčítání v oboru do I. (Pracovní list) Matematika 114_Sčítání a odčítání v oboru do II. (Pracovní list). Matematika 115_Úvodní prověrka z matematiky pro 4. ročník (diktát) Matematika 116_Úvodní prověrka z matematiky pro 4. ročník (Opakování učiva) Matematika 117_Pololetní prověrka z matematiky pro 4. ročník (různé typy početních úkonů) Matematika 118_Závěrečná prověrka z matematiky pro 4. ročník (různé typy početních úkonů) Matematika 119_počítání1 (Kvíz/soutěž) Matematika 120_počítání2 (kvíz/soutěž) Sada č. 7 Matematika 2 Matematika 121 Čtyřúhelníky (prezentace) Matematika 122 Druhá mocnina dvojčlenu (Prezentace) Matematika 123 Pythagorova věta (Prezentace) Matematika 124 Trojúhelníky (Pomůcka při výkladu učiva) Matematika 125 Úhel (prezentace)

6 Matematika 126 Druhá mocnina (kvíz/soutěž) Matematika 127 Graf lineární funkce (pokyny a úkoly) Matematika 128 Graf nepřímé úměrnosti (pokyny a úkoly) Matematika 129 Graf nepřímé úměrnosti 2a (pokyny a úkoly) Matematika 130 Graf parabola (pokyny a úkoly) Matematika 131 Graf parabola 2 (pokyny a úkoly) Matematika 132 Graf přímé úměrnosti 2 (pokyny a úkoly) Matematika 133 Procenta (pracovní list) Matematika 134 Procenta 1 (pracovní list) Matematika 135 Procenta 2 (pracovní list) Matematika 136 Zlomky úvod (prezentace) Matematika 137 Zlomek - desetinný, pravý, nepravý, smíšené číslo (prezentace) Matematika 138 Zlomky - rozšiřování, krácení, porovnávání (prezentace) Matematika 139 Sčítání a odčítání zlomků (prezentace) Matematika 140Násobení zlomků, dělení zlomkem (prezentace) Sada č. 8 Český jazyk 1 ČJ 141 Vyjm.slova po B (Interaktivní prezentace) ČJ 142 Vyjm. slova po M (Interaktivní prezentace) ČJ 143 Podstatná jména- skloňování (Ústní výklad před interaktivní tabulí) ČJ 144 Předpony a přípony (pracovní list) ČJ b145 Antonyma, synonyma (test) ČJ 146 Předpony s-, z- (Pracovní list) ČJ 147 Přídavná jména (Pracovní list) ČJ 148 Slovesa (Pracovní list) ČJ 149 Slovní druhy (Pracovní list) ČJ 150 Zájmena (Opakovací test) ČJ 151 Urči pád podstatných jmen (kvíz) ČJ 152 Tvoření podstatných jmen - povolání (kvíz)

7 ČJ 153 Podstatná jména doplň. vzorů (kvíz) ČJ 154 Slovní zásoba doplň. přísloví A (kvíz) ČJ 155 Slovní zásoba doplň. přísloví B (kvíz) ČJ 156 Písmeno L (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 157 Písmeno S (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 158 Písmeno M (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 159 Písmeno P (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 160 Písmena A, O (Výuková prezentace. Pracovní listy) Sada č. 9 Český jazyk 2 ČJ 161 Nářečí (Interaktivní tabule, pracovní listy) ČJ 162 Druhy rýmu (výukové a pracovní listy) ČJ 163 Literární křížovka renesance (křížovka) ČJ 164 Slohové útvary (pracovní list) ČJ 165 Přímá řeč (pracovní list) ČJ 166 Větná skladba (Prezentace ) ČJ 167 Vedlejší věty, rozbor souvětí (Prezentace ) ČJ 168 Písmo (Prezentace ) ČJ 169 Rozvíjení slovní zásoby (prezentace) ČJ 170 Slohové postupy, slohové útvary (Prezentace) ČJ 171 Hledáme celé názvy lit. děl (pracovní list) ČJ 172 Hledáme jména č. spisovatelů (pracovní list) ČJ 173 Legenda drsného Sama (pracovní list) ČJ 174 Přísudek slovesný a jmenný (pracovní list) ČJ 175 Přívlastek těsný a volný I. (pracovní list) ČJ 176 Přívlastek těsný a volný II. (pracovní list) ČJ 177 Sousloví (Prezentace) ČJ 178 Test Větné členy (test) ČJ 179 Tropy I. (Prezentace)

8 ČJ 180 Tropy II. (prezentace) Sada č. 10 Zeměpis Česko Zeměpis 181 Česká republika hospodářství (kvíz) Zeměpis 182 Česká republika kraje 1 (kvíz) Zeměpis 183 Česká republika (kvíz) Zeměpis 184 Hradecký kraj 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 185 Hradecký kraj 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 186 Jižní Čechy 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 187 Jižní Čechy (Výklad nové látky) Zeměpis 188 Karlovarský kraj (Výklad nové látky) Zeměpis 189 Karlovarský kraj 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 190 Vysočina (Výklad nové látky) Zeměpis 191 Liberecký kraj 1 Zeměpis 192 Liberecký kraj 2 (Výklad nové látky) (Výklad nové látky) Zeměpis 193 Pardubice 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 194 Pardubice 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 195 Praha 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 196 Praha 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 197 Plzeňský kraj 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 198 Plzeňský kraj 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 199 Střední Čechy 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 200 Střední Čechy 1 (Výklad nové látky) Sada č. 11 Zeměpis Svět Zeměpis 201 Hlavní města (kvíz) Zeměpis 202 AZ kvíz Hlavní města (kvíz) Zeměpis 203 AZ Hlavní města 1 (kvíz)

9 Zeměpis 204 Afrika povrch (Výklad nové látky) Zeměpis 205 Afrika těžba (Výklad nové látky) Zeměpis 206 AZ kvíz sféry (kvíz) Zeměpis 207 Pedosféra úvod (Výklad nové látky) Zeměpis 208 Pedotvorní činitelé (Výklad nové látky) Zeměpis 209 Póly (Výklad nové látky) Zeměpis 210 Pouště (Výklad nové látky) Zeměpis 211 Savany (Výklad nové látky) Zeměpis 212 Sféry Země (kvíz) Zeměpis 213 Subtropy (Výklad nové látky) Zeměpis214 Tropy (Výklad nové látky) Zeměpis 215 Tundra (Výklad nové látky) Zeměpis 216 Výškové stupně (Výklad nové látky) Zeměpis 217 Život v oceánech (Výklad nové látky) Zeměpis 218 Saharské státy (Výklad nové látky) Zeměpis 219 Východní Afrika (Výklad nové látky) Zeměpis 220 Východní Afrika 2 (Výklad nové látky) Sada č. 12 Chemie Chemie 221 Az prvky (kvíz) Chemie 222 Az prvky značky (kvíz) Chemie 223 Drahé kovy (výklad nové látky) Chemie 224 Fosfor (výklad nové látky) Chemie 225 Halogenidy (výklad nové látky) Chemie 226 Oxidy (výklad nové látky) Chemie 227 Oxidy II (výklad nové látky) Chemie 228 Oxidy III (výklad nové látky) Chemie 229 Prvky (kvíz) Chemie 230 Síra (výklad nové látky)

10 Chemie 231 Uhlík (výklad nové látky) Chemie 232 Směsi (výklad nové látky) Chemie 233 Voda (výklad nové látky) Chemie 234 Vzduch (výklad nové látky) Chemie 235 Atomy (výklad nové látky) Chemie 236 Oddělování směsí (výklad nové látky) Chemie 237 Vodík (výklad nové látky) Chemie 238 Redoxní reakce (výklad nové látky) Chemie 239 Redoxní reakce 2 (výklad nové látky) Chemie 240 Výroba oceli (výklad nové látky) Sada č. 13 Biologie Biologie 241 Antarktida (prezentace) Biologie 242 Arktida (prezentace) Biologie nejjedovatějších zvířat (prezentace) Biologie 244 Činnost vody (prezentace) Biologie 245 Eroze (prezentace) Biologie 246 Evoluce (prezentace) Biologie 247 Geneticky podmíněné poruchy Biologie 248 Kočkovité šelmy (Prezentace) Biologie 249 Lidské rasy (Prezentace) Biologie 250 Paraziti (Prezentace) Biologie 251 Primáti (prezentace) Biologie 252 Psovité šelmy (Prezentace) Biologie 253 Ptáci (Prezentace) Biologie 254 Rozmnožování (Prezentace) Biologie 255 Srdce (Prezentace) Biologie 256 Tropický deštný les (Prezentace) Biologie 257 Virus (Prezentace)

11 Biologie 258 Krev (Prezentace) Biologie 259 Anatomie rostlinprezentace Biologie 260 Hmyz (Prezentace) Sada č. 14 Fyzika Fyzika 261 Veličiny objem (Výuková prezentace) Fyzika 262 Opakování - veličiny, jednotky (opakování, testy) Fyzika 263 Vlastnosti kapalin (Výuková prezentace) Fyzika 264 Laboratorní práce: Kreslení grafu závislosti dráhy na čase na papír a v Excelu (Zadání lab. práce) Fyzika 265 Odraz světla zrcadla (Výuková prezentace) Fyzika 266 Transformátor (Výuková prezentace Fyzika 267 Elektromagnetické spektrum (Výuková prezentace) Fyzika 268 Radioaktivita (Výuková prezentace) Fyzika 269 Archimédův zákon (Výuková prezentace) Fyzika 270 Hydrostatický tlak, Pascalův zákon (Výuková prezentace) Fyzika 271Laboratorní práce: Měření vlastního výkonu (Zadání laboratorní práce) Fyzika 272 Tlak (Výuková prezentace) Fyzika 273 Fyzikální veličiny (Výuková prezentace) Fyzika 274 Jednoduché stroje páka (Výuková prezentace) Fyzika 275 Jednoduché stroje kladka (Výuková prezentace) Fyzika 276 Jednoduché stroje nakloněná rovina (Výuková prezentace) Fyzika 277 Veličiny teplota (Výuková prezentace) Fyzika 278 Průměrná rychlost (Výuková prezentace ) Fyzika 279 Pohyb těles (Výuková prezentace) Fyzika 280 Práce, výkon (Výuková prezentace) Sada č. 15 Dějepis Dějepis 281 Bible, kniha knih (prezentace)

12 Dějepis 282 Moderní umělecké směry (Prezentace) Dějepis 283 Osobnosti novověku I. (Prezentace) Dějepis 284 Osobnosti novověku II. Prezentace Dějepis 285 Osobnosti novověku III. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 286 Osobnosti novověku IV. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 287 Panovníci českého středověku I. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 288 Panovníci českého středověku II. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 289 Test Bible (zadání testu) Dějepis 290 Test Umělecké směry (zadání testu) Dějepis 291 Situace v Rakousku v pol. 19.st. (prezentace) Dějepis 292 První roky po vystěh. na Volyň (prezentace) Dějepis 293 České školství na Volyni (prezentace) Dějepis 294 Náboženství na Volyni (prezentace) Dějepis 295 Česká kultura a spolky na Volyni (prezentace) Dějepis 296 České hospodářství na Volyni (prezentace) Dějepis světová válka (prezentace) Dějepis svět.válka I (prezentace) Dějepis svět.válka II (prezentace) Dějepis 300 Návrat Volyň. Čechů do ČSR (prezentace) I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Sada č. 1 Jazyk a jazyková komunikace ČJ 01 Dokonči větu (Pracovní list) ČJ 02 Čtení s porozuměním, pracovní list (Pracovní list) ČJ 03, Rozvíjení slovní zásoby (Pracovní list) ČJ 04 Přeházený příběh (Pracovní list) ČJ 05 Porozumění naučnému textu (naučný text, otázky) ČJ 05 Porozumění naučnému textu (práce s textem) ČJ 07 Karel May a Vinnetou (Prezentace)

13 ČJ 08 Znáš pohádky? (čtení s porozuměním) ČJ 09, Doplň přídavné jméno (Pracovní list) ČJ 10, Doplň správnou číslovku (čtení s porozuměním) ČJ 11 Staré pověsti české (kvíz) ČJ 12 Najdi ve větách názvy ptáků (Pracovní list) ČJ 13 Astrid Lindgrenová (Pracovní list) ČJ 14 Robinson Crusoe (Pracovní list) ČJ 15 Práce s textem Ekologie (Pracovní list) ČJ 16 Práce s textem - Dášeňka (Pracovní list) ČJ 17 Práce s textem Pošťácká pohádka (Pracovní list) ČJ 18 Slabiky se souhláskou L (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 19 Slabiky se souhláskou M (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 20 Slabiky se souhláskou S (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 21 Písmeno T (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 22 Čtení v 1. Třídě (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 23 Písmeno R (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 24 Písmeno Z (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 25 Už čtu věty (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 26 Písmeno K (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 27 Velké a malé tvary písmen (Pracovní listy) ČJ 28 Písmeno V (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 29 Tvrdé a měkké slabiky dy ty ny - di ti ni (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 30 Tvrdé a měkké slabiky (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 31 Abeceda (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 32 Hláska a písmeno (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 33 Úvod do slovních druhů (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 34 Podstatná jména (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 35 Slovní druhy Slovesa (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 36 Slovo a slovní význam (Výuková prezentace. Pracovní listy)

14 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Sada č. 2 Člověk a společnost D svět. válka na východě Evropy (Čtení textu + otázky a pokyny) D svět. válka Zborov (Čtení textu + otázky a pokyny) D sv. válka Volyň Češi civilisté (Čtení textu + otázky a pokyny) D svět. válka východní fronta (Čtení textu + otázky a pokyny) D svět. válka Český Malín (Čtení textu + otázky a pokyny) OV 42 Ploskovice 950 let o obcích (práce s textem) OV 43 Ploskovice 950 let historie Ploskovicka (Na základě práce s textem) OV 44 Svatováclavské legendy (text, otázky) OV 45 Svatováclavské památky (text, otázky) OV 46 Ploskovice 950 let zámek (text, otázky) OV 47 Ploskovice 950 let zámecká zahrada (text, otázky) OV 48 Ploskovice 950 let Potyčky, boj., války (text, otázky) OV 49 Ploskovice 950 let Jak se žilo poddaným (text, otázky) D 50 Cestujeme po hrad. a zámcích Hluboká (pracovní list) D 51 Cestujeme po hr. a zámcích Konopiště (pracovní list) D 52 Cestujeme po hr. a zámcích Křivoklát (pracovní list) D 53 Cestujeme po hr. a z. Český Krumlov (pracovní list) D 54 Cestujeme po hr. a zámcích Karlštejn (pracovní list) D 55 Cestujeme po hr. a zámcích Kost (pracovní list) D 56 Cestujeme po hr. a zámcích Litomyšl (pracovní list) OV 57 Cestujeme po hradech a zámcích (pracovní list) D 58 První staroslověnská legenda (pracovní list) D 59 Osobnost Jana Sladkého Koziny (Pracovní list ) OV 60 Demokracie (pracovní list) OV 61 Diktatura (pracovní list) D 62 Národní divadlo (Pracovní list) D 63 Rakousko Uhersko (pracovní list) D 64 Sázavský klášter (pracovní list)

15 OV 65 Ústí nad Labem (Pracovní list) OV, D 66 Mým národům (Pracovní list) OV, D 67 Naše země nevzkvétá (Pracovní list) OV, D 68 Počátek normalizace (Pracovní list) OV, D 69 Desatero (Pracovní list) OV, D 70 Washingtonská deklarace Pracovní list) OV, D 71 Dekret kutnohorský (Pracovní list) OV, D 72 Protiprávnost komunistického režimu (Pracovní list)

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č.

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č. Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža 1.1.1.1 Prac. list Dílna čtení, Bílý tesák Mgr. A. Filarová 1.1.1.2 Prac. list Dílna čtení, vlastní

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1. Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace

Více

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním.

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. VY_32_INOVACE_SADA01 1 5. Orientace v textu, bezchybný opis. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. Mgr. Petra Pangrácová 16.9.2011 2 5. Psaní velkých písmen 3 4. Pověst

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1 Seznam DUMů List1 Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci Pavla Kinczerová ČJ Věta jednoduchá, souvětí Hana Písaříková AJ Past simple-regular Hana

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník

Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník Krupka 00.00.2010 Váš dopis zn./ze dne: ---/--- Vyřizuje/linka Trčka/12 Naše značka: P Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník Předmět:

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více