Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice"

Transkript

1 Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda 001 Byliny jedovaté (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 002 Byliny okrasné (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 003 Byliny kult. užit. I (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 004 Byliny kult. užit. II (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 005 Byliny kult. užit. III (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 006 Byliny léčivé (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 007 Byliny plané (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 008 Domácí zvířata I (Obrázky zvířat s úkoly) Přírodověda 009 Domácí zvířata II (Obrázky zvířat s úkoly) Přírodověda 010 Houby jedlé (Obrázky hub s úkoly) Přírodověda 011 Domácí jedovaté (Obrázky hub s úkoly) Přírodověda 012 Keře ovocné (Obrázky keřů s testem na konci) Přírodověda 013 Keře plané (Obrázky keřů s testem na konci) Přírodověda 014 Kočky Obrázky koček s testem Přírodověda 015 Stromy jehličnaté (Obrázky stromů s testem na konci) Přírodověda 016 Stromy listnaté (Obrázky stromů s testem na konci) Přírodověda 017 Stromy ovocné (Obrázky stromů s testem na konci) Přírodověda 018 Živočichové volně žijící - ptáci (Obrázky ptáků s testem) Přírodověda 019 Živočichové volně žijící savci I (Obrázky savců s testem) Přírodověda 020 Živočich. volně žijící savci II (Obrázky savců s testem) Sada č. 2 Prvouka Prvouka 021 Péče o zdraví (Výuková prezentace, pracovní list. ) Prvouka 022 Roční období (Výuková prezentace. Pracovní listy. )

2 Prvouka 023 Zvířata (Výuková prezentace. Pracovní listy.) Prvouka 024 Domov (Výuková prezentace. Pracovní listy. ) Prvouka 05 Bezpečná cesta (výuková prezentace. Pracovní listy) Prvouka 26 Bezpečná cesta do školy (výuková prezentace. Pracovní listy. ) Prvouka 027 Poznávání rostlin (Výuková prezentace. Pracovní listy. ) Prvouka 028 Člověk a jeho vývoj (vytváření dvojic z otázek a odpovědí) Prvouka 029 Dopravní výchova - chodec (interaktivní kvíz ) Prvouka 030 Nerosty a horniny (doplňování slov do textu) Prvouka 031 Neživá příroda (otázky) Prvouka 032 Obec a její okolí (pracovní list) Prvouka 033 Vnitřní ústrojí člověka (přiřazování orgánů a jejich funkcí) Prvouka 034 Živá příroda rostliny I (pracovní list) Prvouka 035 Živá příroda - kvíz (interaktivní kvíz ) Prvouka 036 Živá příroda rostliny II (pracovní list) Prvouka 037 Živočichové (pracovní list) Prvouka 038 Život ve městě (pracovní list) Prvouka 039 Koloběh vody v přírodě (Obrazová prezentace. V závěru opakování ) Prvouka 040 Skupenství látek voda (Prezentace u interaktivní tabule) Sada č. 3 Vlastivěda Vlastivěda 041 Lidé a čas (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 042 Rodokmen (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 043 Symboly ČR (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 044 Státní svátky (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 045 Pravidla slušného chování (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 046 Světové strany, mapa (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 047 Praha (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 048 Města ČR (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 049 Vodstvo (Obrázky s úkoly)

3 Vlastivěda 050 Pár zajímavostí (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 051 Pravěk na našem území (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 052 Slované naši předkové (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 053 Velká Morava (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 054 Karel IV. (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 055 M. Jan Hus (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 056 Husitské války (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 057 Jiří z Poděbrad (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 058 Jan Amos Komenský (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 059 Marie Terezie a Josef II. (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 060 T.G. Masaryk (Obrázky s úkoly) Sada č. 4 Anglický jazyk 1 AJ 061 My head (Pracovní list) AJ 062 My week (Interaktivní prezentace) AJ 063 My body (Interaktivní prezentace) AJ 064 To be (Interaktivní prezentace) AJ 065 Překlad vět (Pracovní list) AJ 067 Pokyny (Přehled základních pokynů) AJ 066 Slova, opakování (Pracovní list) AJ 068 Otázky (Přehled k opakování základních otázek) AJ 069 Pozdravy (Opakování základních pozdravů) AJ 070 Oznamovací věty, užití zájmen (Opakování tvoření oznamovacích vět) AJ 071 Naše třída (Pracovní lis) AJ 072 Školní budova (Pracovní list) AJ 073 Vyučovací předměty (Pracovní list) AJ 074 Ploskovice (Pracovní list) AJ 075 Školní zahrada (Pracovní list) AJ 076 V lese (Pracovní list)

4 AJ 077 Domácí zvířata (Pracovní list) AJ 078 Školní jídelna (Pracovní list) AJ 079 Vánoce (Pracovní list) AJ 080 Zima (Pracovní list) Sada č. 5 Anglický jazyk 2 AJ 081To Be (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 082 To Have (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 083 Přítomný čas průběhový (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 084 Přítomný čas prostý (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 085 There is, There are (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 086 Going To (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 087 Budoucí čas (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 088 Minulý čas To Be (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 089 Minulý čas To Have (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 090 Minulý čas (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 091 The United Kingdom AJ 092 The USA (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 093 Europe (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 094 Ireland (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 095 The Isle of Wight (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 096 New York (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 097 Famous Britons (přiřazování jmen a povolání do správných odstavců) AJ 098 Means of Transport (Samostatná práce s využitím internetu) AJ 099 Ploskovice (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 100 Tickets (Samostatná práce s pomocí internetu)

5 Sada č.6 Matematika 1 Matematika 101 Geometrie přímka, úsečka (Interaktivní program) Matematika 102 Geometrie kruh, kružnice (Interaktivní program) Matematika 103 Čísla (Interaktivní program) Matematika 104 Matematika 3.tř. - příprava na odčítání s přechodem 100 (pracovní list) Matematika 105 Matematika - 3. tř. příprava na sčít do 1000 s přechodem 100 (pracovní list) Matematika 106 Matematika 4.tř.- násob. dvojciferného čísla s jednou desítkou (Pracovní list) Matematika 107 Matematika 1. tř. Čísla 1,2,3 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 108 Matematika 1. tř. Číslo 1 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 109 Matematika 2. a 3. tř. Malá a velká násobilka (Pracovní listy) Matematika 110 Matematika 1. tř. Počet a číslo 5 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 111 Matematika 1. tř. Číslo 7 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 112_Násobení a dělení v oboru násobilek (Pracovní list) Matematika 113_Sčítání a odčítání v oboru do I. (Pracovní list) Matematika 114_Sčítání a odčítání v oboru do II. (Pracovní list). Matematika 115_Úvodní prověrka z matematiky pro 4. ročník (diktát) Matematika 116_Úvodní prověrka z matematiky pro 4. ročník (Opakování učiva) Matematika 117_Pololetní prověrka z matematiky pro 4. ročník (různé typy početních úkonů) Matematika 118_Závěrečná prověrka z matematiky pro 4. ročník (různé typy početních úkonů) Matematika 119_počítání1 (Kvíz/soutěž) Matematika 120_počítání2 (kvíz/soutěž) Sada č. 7 Matematika 2 Matematika 121 Čtyřúhelníky (prezentace) Matematika 122 Druhá mocnina dvojčlenu (Prezentace) Matematika 123 Pythagorova věta (Prezentace) Matematika 124 Trojúhelníky (Pomůcka při výkladu učiva) Matematika 125 Úhel (prezentace)

6 Matematika 126 Druhá mocnina (kvíz/soutěž) Matematika 127 Graf lineární funkce (pokyny a úkoly) Matematika 128 Graf nepřímé úměrnosti (pokyny a úkoly) Matematika 129 Graf nepřímé úměrnosti 2a (pokyny a úkoly) Matematika 130 Graf parabola (pokyny a úkoly) Matematika 131 Graf parabola 2 (pokyny a úkoly) Matematika 132 Graf přímé úměrnosti 2 (pokyny a úkoly) Matematika 133 Procenta (pracovní list) Matematika 134 Procenta 1 (pracovní list) Matematika 135 Procenta 2 (pracovní list) Matematika 136 Zlomky úvod (prezentace) Matematika 137 Zlomek - desetinný, pravý, nepravý, smíšené číslo (prezentace) Matematika 138 Zlomky - rozšiřování, krácení, porovnávání (prezentace) Matematika 139 Sčítání a odčítání zlomků (prezentace) Matematika 140Násobení zlomků, dělení zlomkem (prezentace) Sada č. 8 Český jazyk 1 ČJ 141 Vyjm.slova po B (Interaktivní prezentace) ČJ 142 Vyjm. slova po M (Interaktivní prezentace) ČJ 143 Podstatná jména- skloňování (Ústní výklad před interaktivní tabulí) ČJ 144 Předpony a přípony (pracovní list) ČJ b145 Antonyma, synonyma (test) ČJ 146 Předpony s-, z- (Pracovní list) ČJ 147 Přídavná jména (Pracovní list) ČJ 148 Slovesa (Pracovní list) ČJ 149 Slovní druhy (Pracovní list) ČJ 150 Zájmena (Opakovací test) ČJ 151 Urči pád podstatných jmen (kvíz) ČJ 152 Tvoření podstatných jmen - povolání (kvíz)

7 ČJ 153 Podstatná jména doplň. vzorů (kvíz) ČJ 154 Slovní zásoba doplň. přísloví A (kvíz) ČJ 155 Slovní zásoba doplň. přísloví B (kvíz) ČJ 156 Písmeno L (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 157 Písmeno S (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 158 Písmeno M (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 159 Písmeno P (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 160 Písmena A, O (Výuková prezentace. Pracovní listy) Sada č. 9 Český jazyk 2 ČJ 161 Nářečí (Interaktivní tabule, pracovní listy) ČJ 162 Druhy rýmu (výukové a pracovní listy) ČJ 163 Literární křížovka renesance (křížovka) ČJ 164 Slohové útvary (pracovní list) ČJ 165 Přímá řeč (pracovní list) ČJ 166 Větná skladba (Prezentace ) ČJ 167 Vedlejší věty, rozbor souvětí (Prezentace ) ČJ 168 Písmo (Prezentace ) ČJ 169 Rozvíjení slovní zásoby (prezentace) ČJ 170 Slohové postupy, slohové útvary (Prezentace) ČJ 171 Hledáme celé názvy lit. děl (pracovní list) ČJ 172 Hledáme jména č. spisovatelů (pracovní list) ČJ 173 Legenda drsného Sama (pracovní list) ČJ 174 Přísudek slovesný a jmenný (pracovní list) ČJ 175 Přívlastek těsný a volný I. (pracovní list) ČJ 176 Přívlastek těsný a volný II. (pracovní list) ČJ 177 Sousloví (Prezentace) ČJ 178 Test Větné členy (test) ČJ 179 Tropy I. (Prezentace)

8 ČJ 180 Tropy II. (prezentace) Sada č. 10 Zeměpis Česko Zeměpis 181 Česká republika hospodářství (kvíz) Zeměpis 182 Česká republika kraje 1 (kvíz) Zeměpis 183 Česká republika (kvíz) Zeměpis 184 Hradecký kraj 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 185 Hradecký kraj 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 186 Jižní Čechy 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 187 Jižní Čechy (Výklad nové látky) Zeměpis 188 Karlovarský kraj (Výklad nové látky) Zeměpis 189 Karlovarský kraj 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 190 Vysočina (Výklad nové látky) Zeměpis 191 Liberecký kraj 1 Zeměpis 192 Liberecký kraj 2 (Výklad nové látky) (Výklad nové látky) Zeměpis 193 Pardubice 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 194 Pardubice 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 195 Praha 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 196 Praha 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 197 Plzeňský kraj 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 198 Plzeňský kraj 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 199 Střední Čechy 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 200 Střední Čechy 1 (Výklad nové látky) Sada č. 11 Zeměpis Svět Zeměpis 201 Hlavní města (kvíz) Zeměpis 202 AZ kvíz Hlavní města (kvíz) Zeměpis 203 AZ Hlavní města 1 (kvíz)

9 Zeměpis 204 Afrika povrch (Výklad nové látky) Zeměpis 205 Afrika těžba (Výklad nové látky) Zeměpis 206 AZ kvíz sféry (kvíz) Zeměpis 207 Pedosféra úvod (Výklad nové látky) Zeměpis 208 Pedotvorní činitelé (Výklad nové látky) Zeměpis 209 Póly (Výklad nové látky) Zeměpis 210 Pouště (Výklad nové látky) Zeměpis 211 Savany (Výklad nové látky) Zeměpis 212 Sféry Země (kvíz) Zeměpis 213 Subtropy (Výklad nové látky) Zeměpis214 Tropy (Výklad nové látky) Zeměpis 215 Tundra (Výklad nové látky) Zeměpis 216 Výškové stupně (Výklad nové látky) Zeměpis 217 Život v oceánech (Výklad nové látky) Zeměpis 218 Saharské státy (Výklad nové látky) Zeměpis 219 Východní Afrika (Výklad nové látky) Zeměpis 220 Východní Afrika 2 (Výklad nové látky) Sada č. 12 Chemie Chemie 221 Az prvky (kvíz) Chemie 222 Az prvky značky (kvíz) Chemie 223 Drahé kovy (výklad nové látky) Chemie 224 Fosfor (výklad nové látky) Chemie 225 Halogenidy (výklad nové látky) Chemie 226 Oxidy (výklad nové látky) Chemie 227 Oxidy II (výklad nové látky) Chemie 228 Oxidy III (výklad nové látky) Chemie 229 Prvky (kvíz) Chemie 230 Síra (výklad nové látky)

10 Chemie 231 Uhlík (výklad nové látky) Chemie 232 Směsi (výklad nové látky) Chemie 233 Voda (výklad nové látky) Chemie 234 Vzduch (výklad nové látky) Chemie 235 Atomy (výklad nové látky) Chemie 236 Oddělování směsí (výklad nové látky) Chemie 237 Vodík (výklad nové látky) Chemie 238 Redoxní reakce (výklad nové látky) Chemie 239 Redoxní reakce 2 (výklad nové látky) Chemie 240 Výroba oceli (výklad nové látky) Sada č. 13 Biologie Biologie 241 Antarktida (prezentace) Biologie 242 Arktida (prezentace) Biologie nejjedovatějších zvířat (prezentace) Biologie 244 Činnost vody (prezentace) Biologie 245 Eroze (prezentace) Biologie 246 Evoluce (prezentace) Biologie 247 Geneticky podmíněné poruchy Biologie 248 Kočkovité šelmy (Prezentace) Biologie 249 Lidské rasy (Prezentace) Biologie 250 Paraziti (Prezentace) Biologie 251 Primáti (prezentace) Biologie 252 Psovité šelmy (Prezentace) Biologie 253 Ptáci (Prezentace) Biologie 254 Rozmnožování (Prezentace) Biologie 255 Srdce (Prezentace) Biologie 256 Tropický deštný les (Prezentace) Biologie 257 Virus (Prezentace)

11 Biologie 258 Krev (Prezentace) Biologie 259 Anatomie rostlinprezentace Biologie 260 Hmyz (Prezentace) Sada č. 14 Fyzika Fyzika 261 Veličiny objem (Výuková prezentace) Fyzika 262 Opakování - veličiny, jednotky (opakování, testy) Fyzika 263 Vlastnosti kapalin (Výuková prezentace) Fyzika 264 Laboratorní práce: Kreslení grafu závislosti dráhy na čase na papír a v Excelu (Zadání lab. práce) Fyzika 265 Odraz světla zrcadla (Výuková prezentace) Fyzika 266 Transformátor (Výuková prezentace Fyzika 267 Elektromagnetické spektrum (Výuková prezentace) Fyzika 268 Radioaktivita (Výuková prezentace) Fyzika 269 Archimédův zákon (Výuková prezentace) Fyzika 270 Hydrostatický tlak, Pascalův zákon (Výuková prezentace) Fyzika 271Laboratorní práce: Měření vlastního výkonu (Zadání laboratorní práce) Fyzika 272 Tlak (Výuková prezentace) Fyzika 273 Fyzikální veličiny (Výuková prezentace) Fyzika 274 Jednoduché stroje páka (Výuková prezentace) Fyzika 275 Jednoduché stroje kladka (Výuková prezentace) Fyzika 276 Jednoduché stroje nakloněná rovina (Výuková prezentace) Fyzika 277 Veličiny teplota (Výuková prezentace) Fyzika 278 Průměrná rychlost (Výuková prezentace ) Fyzika 279 Pohyb těles (Výuková prezentace) Fyzika 280 Práce, výkon (Výuková prezentace) Sada č. 15 Dějepis Dějepis 281 Bible, kniha knih (prezentace)

12 Dějepis 282 Moderní umělecké směry (Prezentace) Dějepis 283 Osobnosti novověku I. (Prezentace) Dějepis 284 Osobnosti novověku II. Prezentace Dějepis 285 Osobnosti novověku III. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 286 Osobnosti novověku IV. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 287 Panovníci českého středověku I. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 288 Panovníci českého středověku II. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 289 Test Bible (zadání testu) Dějepis 290 Test Umělecké směry (zadání testu) Dějepis 291 Situace v Rakousku v pol. 19.st. (prezentace) Dějepis 292 První roky po vystěh. na Volyň (prezentace) Dějepis 293 České školství na Volyni (prezentace) Dějepis 294 Náboženství na Volyni (prezentace) Dějepis 295 Česká kultura a spolky na Volyni (prezentace) Dějepis 296 České hospodářství na Volyni (prezentace) Dějepis světová válka (prezentace) Dějepis svět.válka I (prezentace) Dějepis svět.válka II (prezentace) Dějepis 300 Návrat Volyň. Čechů do ČSR (prezentace) I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Sada č. 1 Jazyk a jazyková komunikace ČJ 01 Dokonči větu (Pracovní list) ČJ 02 Čtení s porozuměním, pracovní list (Pracovní list) ČJ 03, Rozvíjení slovní zásoby (Pracovní list) ČJ 04 Přeházený příběh (Pracovní list) ČJ 05 Porozumění naučnému textu (naučný text, otázky) ČJ 05 Porozumění naučnému textu (práce s textem) ČJ 07 Karel May a Vinnetou (Prezentace)

13 ČJ 08 Znáš pohádky? (čtení s porozuměním) ČJ 09, Doplň přídavné jméno (Pracovní list) ČJ 10, Doplň správnou číslovku (čtení s porozuměním) ČJ 11 Staré pověsti české (kvíz) ČJ 12 Najdi ve větách názvy ptáků (Pracovní list) ČJ 13 Astrid Lindgrenová (Pracovní list) ČJ 14 Robinson Crusoe (Pracovní list) ČJ 15 Práce s textem Ekologie (Pracovní list) ČJ 16 Práce s textem - Dášeňka (Pracovní list) ČJ 17 Práce s textem Pošťácká pohádka (Pracovní list) ČJ 18 Slabiky se souhláskou L (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 19 Slabiky se souhláskou M (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 20 Slabiky se souhláskou S (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 21 Písmeno T (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 22 Čtení v 1. Třídě (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 23 Písmeno R (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 24 Písmeno Z (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 25 Už čtu věty (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 26 Písmeno K (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 27 Velké a malé tvary písmen (Pracovní listy) ČJ 28 Písmeno V (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 29 Tvrdé a měkké slabiky dy ty ny - di ti ni (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 30 Tvrdé a měkké slabiky (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 31 Abeceda (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 32 Hláska a písmeno (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 33 Úvod do slovních druhů (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 34 Podstatná jména (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 35 Slovní druhy Slovesa (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 36 Slovo a slovní význam (Výuková prezentace. Pracovní listy)

14 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Sada č. 2 Člověk a společnost D svět. válka na východě Evropy (Čtení textu + otázky a pokyny) D svět. válka Zborov (Čtení textu + otázky a pokyny) D sv. válka Volyň Češi civilisté (Čtení textu + otázky a pokyny) D svět. válka východní fronta (Čtení textu + otázky a pokyny) D svět. válka Český Malín (Čtení textu + otázky a pokyny) OV 42 Ploskovice 950 let o obcích (práce s textem) OV 43 Ploskovice 950 let historie Ploskovicka (Na základě práce s textem) OV 44 Svatováclavské legendy (text, otázky) OV 45 Svatováclavské památky (text, otázky) OV 46 Ploskovice 950 let zámek (text, otázky) OV 47 Ploskovice 950 let zámecká zahrada (text, otázky) OV 48 Ploskovice 950 let Potyčky, boj., války (text, otázky) OV 49 Ploskovice 950 let Jak se žilo poddaným (text, otázky) D 50 Cestujeme po hrad. a zámcích Hluboká (pracovní list) D 51 Cestujeme po hr. a zámcích Konopiště (pracovní list) D 52 Cestujeme po hr. a zámcích Křivoklát (pracovní list) D 53 Cestujeme po hr. a z. Český Krumlov (pracovní list) D 54 Cestujeme po hr. a zámcích Karlštejn (pracovní list) D 55 Cestujeme po hr. a zámcích Kost (pracovní list) D 56 Cestujeme po hr. a zámcích Litomyšl (pracovní list) OV 57 Cestujeme po hradech a zámcích (pracovní list) D 58 První staroslověnská legenda (pracovní list) D 59 Osobnost Jana Sladkého Koziny (Pracovní list ) OV 60 Demokracie (pracovní list) OV 61 Diktatura (pracovní list) D 62 Národní divadlo (Pracovní list) D 63 Rakousko Uhersko (pracovní list) D 64 Sázavský klášter (pracovní list)

15 OV 65 Ústí nad Labem (Pracovní list) OV, D 66 Mým národům (Pracovní list) OV, D 67 Naše země nevzkvétá (Pracovní list) OV, D 68 Počátek normalizace (Pracovní list) OV, D 69 Desatero (Pracovní list) OV, D 70 Washingtonská deklarace Pracovní list) OV, D 71 Dekret kutnohorský (Pracovní list) OV, D 72 Protiprávnost komunistického režimu (Pracovní list)

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017 Předmět: Český jazyk Učebnice: nakl. Nová škola Třída: IV. A, B Počet hodin týdně: 5 Vyučující: Mgr. Leoš Karásek, Monika Smejkalová Pozn. S = sloh Nauka

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Úměrnost, Geometrické konstrukce, Výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana Předmět: Český jazyk Učebnice: Český jazyk pro 5. ročník nakl. Nová škola Třída: 5. A, 5. B Počet hodin celkem / týdně: 5 Vyučující: Mgr. Jana Horažďovská, Mgr. Marie Timrová Pozn.: S = Sloh Opakování

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: Vyjmenovaná slova po Z. Slovní druhy

SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: Vyjmenovaná slova po Z. Slovní druhy SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: zaklsplumlov@volny.cz /4 /4 Vl/4 /4 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná

Více

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník Dobrodružný plán 3. týden 12. - 16. září 2016 5.ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Milí dobrodruzi, doufám, že máte zabaleno. Vyrážíme na dobrodružnou cestu Evropou! S sebou: pomůcky,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu

Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu O B S A H Přírodověda 4. ročník (Mgr. Lucie Vorlíčková).... 5 Živá a neživá příroda....... 5 Houby..... 6 Dělení živočichů......

Více

VY_42_INOVACE_MA3_01-36

VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Inovace a zkvalitnění

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3 Přehled DUMů Počítač - PC - personal computer 5. Informatika Silvie Lien Části počítače - pexeso 5. Informatika Silvie Lien Využití počítačů a etické zásady 5. Informatika Silvie Lien Vstupní a výstupní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Harmonogram projektu. Protokol o otevírání obálek s nabídkami. Výsledek výběrového řízení. 2) Dodávka vysoutěžené techniky. Projekt EU peníze školám

Harmonogram projektu. Protokol o otevírání obálek s nabídkami. Výsledek výběrového řízení. 2) Dodávka vysoutěžené techniky. Projekt EU peníze školám Naše základní škola podala 29.6.2010 projekt v rámci výzvy MŠMT EU peníze školám. Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Seznam výukových programů

Seznam výukových programů Seznam výukových programů Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Hravá čeština 5 - učebnice 89,00 Kč 99,00 Kč. Hravá čeština 5 - pracovní sešit 89,00 Kč 99,00 Kč

Hravá čeština 5 - učebnice 89,00 Kč 99,00 Kč. Hravá čeština 5 - pracovní sešit 89,00 Kč 99,00 Kč ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 stupeň ZŠ více neţ 14 ks do 14 ks Hravá Slabikář 99,00 Kč 109,00 Kč Hravá Abeceda 65,00 Kč 75,00 Kč Hravá čeština 2 učebnice 89,00 Kč 99,00 Kč Hravá čeština 3 učebnice 89,00

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více