Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice"

Transkript

1 Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda 001 Byliny jedovaté (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 002 Byliny okrasné (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 003 Byliny kult. užit. I (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 004 Byliny kult. užit. II (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 005 Byliny kult. užit. III (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 006 Byliny léčivé (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 007 Byliny plané (Obrázky bylin s testem na konci) Přírodověda 008 Domácí zvířata I (Obrázky zvířat s úkoly) Přírodověda 009 Domácí zvířata II (Obrázky zvířat s úkoly) Přírodověda 010 Houby jedlé (Obrázky hub s úkoly) Přírodověda 011 Domácí jedovaté (Obrázky hub s úkoly) Přírodověda 012 Keře ovocné (Obrázky keřů s testem na konci) Přírodověda 013 Keře plané (Obrázky keřů s testem na konci) Přírodověda 014 Kočky Obrázky koček s testem Přírodověda 015 Stromy jehličnaté (Obrázky stromů s testem na konci) Přírodověda 016 Stromy listnaté (Obrázky stromů s testem na konci) Přírodověda 017 Stromy ovocné (Obrázky stromů s testem na konci) Přírodověda 018 Živočichové volně žijící - ptáci (Obrázky ptáků s testem) Přírodověda 019 Živočichové volně žijící savci I (Obrázky savců s testem) Přírodověda 020 Živočich. volně žijící savci II (Obrázky savců s testem) Sada č. 2 Prvouka Prvouka 021 Péče o zdraví (Výuková prezentace, pracovní list. ) Prvouka 022 Roční období (Výuková prezentace. Pracovní listy. )

2 Prvouka 023 Zvířata (Výuková prezentace. Pracovní listy.) Prvouka 024 Domov (Výuková prezentace. Pracovní listy. ) Prvouka 05 Bezpečná cesta (výuková prezentace. Pracovní listy) Prvouka 26 Bezpečná cesta do školy (výuková prezentace. Pracovní listy. ) Prvouka 027 Poznávání rostlin (Výuková prezentace. Pracovní listy. ) Prvouka 028 Člověk a jeho vývoj (vytváření dvojic z otázek a odpovědí) Prvouka 029 Dopravní výchova - chodec (interaktivní kvíz ) Prvouka 030 Nerosty a horniny (doplňování slov do textu) Prvouka 031 Neživá příroda (otázky) Prvouka 032 Obec a její okolí (pracovní list) Prvouka 033 Vnitřní ústrojí člověka (přiřazování orgánů a jejich funkcí) Prvouka 034 Živá příroda rostliny I (pracovní list) Prvouka 035 Živá příroda - kvíz (interaktivní kvíz ) Prvouka 036 Živá příroda rostliny II (pracovní list) Prvouka 037 Živočichové (pracovní list) Prvouka 038 Život ve městě (pracovní list) Prvouka 039 Koloběh vody v přírodě (Obrazová prezentace. V závěru opakování ) Prvouka 040 Skupenství látek voda (Prezentace u interaktivní tabule) Sada č. 3 Vlastivěda Vlastivěda 041 Lidé a čas (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 042 Rodokmen (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 043 Symboly ČR (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 044 Státní svátky (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 045 Pravidla slušného chování (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 046 Světové strany, mapa (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 047 Praha (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 048 Města ČR (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 049 Vodstvo (Obrázky s úkoly)

3 Vlastivěda 050 Pár zajímavostí (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 051 Pravěk na našem území (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 052 Slované naši předkové (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 053 Velká Morava (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 054 Karel IV. (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 055 M. Jan Hus (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 056 Husitské války (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 057 Jiří z Poděbrad (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 058 Jan Amos Komenský (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 059 Marie Terezie a Josef II. (Obrázky s úkoly) Vlastivěda 060 T.G. Masaryk (Obrázky s úkoly) Sada č. 4 Anglický jazyk 1 AJ 061 My head (Pracovní list) AJ 062 My week (Interaktivní prezentace) AJ 063 My body (Interaktivní prezentace) AJ 064 To be (Interaktivní prezentace) AJ 065 Překlad vět (Pracovní list) AJ 067 Pokyny (Přehled základních pokynů) AJ 066 Slova, opakování (Pracovní list) AJ 068 Otázky (Přehled k opakování základních otázek) AJ 069 Pozdravy (Opakování základních pozdravů) AJ 070 Oznamovací věty, užití zájmen (Opakování tvoření oznamovacích vět) AJ 071 Naše třída (Pracovní lis) AJ 072 Školní budova (Pracovní list) AJ 073 Vyučovací předměty (Pracovní list) AJ 074 Ploskovice (Pracovní list) AJ 075 Školní zahrada (Pracovní list) AJ 076 V lese (Pracovní list)

4 AJ 077 Domácí zvířata (Pracovní list) AJ 078 Školní jídelna (Pracovní list) AJ 079 Vánoce (Pracovní list) AJ 080 Zima (Pracovní list) Sada č. 5 Anglický jazyk 2 AJ 081To Be (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 082 To Have (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 083 Přítomný čas průběhový (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 084 Přítomný čas prostý (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 085 There is, There are (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 086 Going To (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 087 Budoucí čas (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 088 Minulý čas To Be (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 089 Minulý čas To Have (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 090 Minulý čas (Cvičení na první straně, na druhé straně je teorie + tabulky.) AJ 091 The United Kingdom AJ 092 The USA (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 093 Europe (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 094 Ireland (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 095 The Isle of Wight (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 096 New York (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 097 Famous Britons (přiřazování jmen a povolání do správných odstavců) AJ 098 Means of Transport (Samostatná práce s využitím internetu) AJ 099 Ploskovice (text, kvíz, přehled slovíček, samostatná práce.) AJ 100 Tickets (Samostatná práce s pomocí internetu)

5 Sada č.6 Matematika 1 Matematika 101 Geometrie přímka, úsečka (Interaktivní program) Matematika 102 Geometrie kruh, kružnice (Interaktivní program) Matematika 103 Čísla (Interaktivní program) Matematika 104 Matematika 3.tř. - příprava na odčítání s přechodem 100 (pracovní list) Matematika 105 Matematika - 3. tř. příprava na sčít do 1000 s přechodem 100 (pracovní list) Matematika 106 Matematika 4.tř.- násob. dvojciferného čísla s jednou desítkou (Pracovní list) Matematika 107 Matematika 1. tř. Čísla 1,2,3 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 108 Matematika 1. tř. Číslo 1 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 109 Matematika 2. a 3. tř. Malá a velká násobilka (Pracovní listy) Matematika 110 Matematika 1. tř. Počet a číslo 5 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 111 Matematika 1. tř. Číslo 7 (Výuková prezentace. Pracovní listy) Matematika 112_Násobení a dělení v oboru násobilek (Pracovní list) Matematika 113_Sčítání a odčítání v oboru do I. (Pracovní list) Matematika 114_Sčítání a odčítání v oboru do II. (Pracovní list). Matematika 115_Úvodní prověrka z matematiky pro 4. ročník (diktát) Matematika 116_Úvodní prověrka z matematiky pro 4. ročník (Opakování učiva) Matematika 117_Pololetní prověrka z matematiky pro 4. ročník (různé typy početních úkonů) Matematika 118_Závěrečná prověrka z matematiky pro 4. ročník (různé typy početních úkonů) Matematika 119_počítání1 (Kvíz/soutěž) Matematika 120_počítání2 (kvíz/soutěž) Sada č. 7 Matematika 2 Matematika 121 Čtyřúhelníky (prezentace) Matematika 122 Druhá mocnina dvojčlenu (Prezentace) Matematika 123 Pythagorova věta (Prezentace) Matematika 124 Trojúhelníky (Pomůcka při výkladu učiva) Matematika 125 Úhel (prezentace)

6 Matematika 126 Druhá mocnina (kvíz/soutěž) Matematika 127 Graf lineární funkce (pokyny a úkoly) Matematika 128 Graf nepřímé úměrnosti (pokyny a úkoly) Matematika 129 Graf nepřímé úměrnosti 2a (pokyny a úkoly) Matematika 130 Graf parabola (pokyny a úkoly) Matematika 131 Graf parabola 2 (pokyny a úkoly) Matematika 132 Graf přímé úměrnosti 2 (pokyny a úkoly) Matematika 133 Procenta (pracovní list) Matematika 134 Procenta 1 (pracovní list) Matematika 135 Procenta 2 (pracovní list) Matematika 136 Zlomky úvod (prezentace) Matematika 137 Zlomek - desetinný, pravý, nepravý, smíšené číslo (prezentace) Matematika 138 Zlomky - rozšiřování, krácení, porovnávání (prezentace) Matematika 139 Sčítání a odčítání zlomků (prezentace) Matematika 140Násobení zlomků, dělení zlomkem (prezentace) Sada č. 8 Český jazyk 1 ČJ 141 Vyjm.slova po B (Interaktivní prezentace) ČJ 142 Vyjm. slova po M (Interaktivní prezentace) ČJ 143 Podstatná jména- skloňování (Ústní výklad před interaktivní tabulí) ČJ 144 Předpony a přípony (pracovní list) ČJ b145 Antonyma, synonyma (test) ČJ 146 Předpony s-, z- (Pracovní list) ČJ 147 Přídavná jména (Pracovní list) ČJ 148 Slovesa (Pracovní list) ČJ 149 Slovní druhy (Pracovní list) ČJ 150 Zájmena (Opakovací test) ČJ 151 Urči pád podstatných jmen (kvíz) ČJ 152 Tvoření podstatných jmen - povolání (kvíz)

7 ČJ 153 Podstatná jména doplň. vzorů (kvíz) ČJ 154 Slovní zásoba doplň. přísloví A (kvíz) ČJ 155 Slovní zásoba doplň. přísloví B (kvíz) ČJ 156 Písmeno L (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 157 Písmeno S (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 158 Písmeno M (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 159 Písmeno P (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 160 Písmena A, O (Výuková prezentace. Pracovní listy) Sada č. 9 Český jazyk 2 ČJ 161 Nářečí (Interaktivní tabule, pracovní listy) ČJ 162 Druhy rýmu (výukové a pracovní listy) ČJ 163 Literární křížovka renesance (křížovka) ČJ 164 Slohové útvary (pracovní list) ČJ 165 Přímá řeč (pracovní list) ČJ 166 Větná skladba (Prezentace ) ČJ 167 Vedlejší věty, rozbor souvětí (Prezentace ) ČJ 168 Písmo (Prezentace ) ČJ 169 Rozvíjení slovní zásoby (prezentace) ČJ 170 Slohové postupy, slohové útvary (Prezentace) ČJ 171 Hledáme celé názvy lit. děl (pracovní list) ČJ 172 Hledáme jména č. spisovatelů (pracovní list) ČJ 173 Legenda drsného Sama (pracovní list) ČJ 174 Přísudek slovesný a jmenný (pracovní list) ČJ 175 Přívlastek těsný a volný I. (pracovní list) ČJ 176 Přívlastek těsný a volný II. (pracovní list) ČJ 177 Sousloví (Prezentace) ČJ 178 Test Větné členy (test) ČJ 179 Tropy I. (Prezentace)

8 ČJ 180 Tropy II. (prezentace) Sada č. 10 Zeměpis Česko Zeměpis 181 Česká republika hospodářství (kvíz) Zeměpis 182 Česká republika kraje 1 (kvíz) Zeměpis 183 Česká republika (kvíz) Zeměpis 184 Hradecký kraj 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 185 Hradecký kraj 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 186 Jižní Čechy 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 187 Jižní Čechy (Výklad nové látky) Zeměpis 188 Karlovarský kraj (Výklad nové látky) Zeměpis 189 Karlovarský kraj 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 190 Vysočina (Výklad nové látky) Zeměpis 191 Liberecký kraj 1 Zeměpis 192 Liberecký kraj 2 (Výklad nové látky) (Výklad nové látky) Zeměpis 193 Pardubice 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 194 Pardubice 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 195 Praha 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 196 Praha 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 197 Plzeňský kraj 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 198 Plzeňský kraj 1 (Výklad nové látky) Zeměpis 199 Střední Čechy 2 (Výklad nové látky) Zeměpis 200 Střední Čechy 1 (Výklad nové látky) Sada č. 11 Zeměpis Svět Zeměpis 201 Hlavní města (kvíz) Zeměpis 202 AZ kvíz Hlavní města (kvíz) Zeměpis 203 AZ Hlavní města 1 (kvíz)

9 Zeměpis 204 Afrika povrch (Výklad nové látky) Zeměpis 205 Afrika těžba (Výklad nové látky) Zeměpis 206 AZ kvíz sféry (kvíz) Zeměpis 207 Pedosféra úvod (Výklad nové látky) Zeměpis 208 Pedotvorní činitelé (Výklad nové látky) Zeměpis 209 Póly (Výklad nové látky) Zeměpis 210 Pouště (Výklad nové látky) Zeměpis 211 Savany (Výklad nové látky) Zeměpis 212 Sféry Země (kvíz) Zeměpis 213 Subtropy (Výklad nové látky) Zeměpis214 Tropy (Výklad nové látky) Zeměpis 215 Tundra (Výklad nové látky) Zeměpis 216 Výškové stupně (Výklad nové látky) Zeměpis 217 Život v oceánech (Výklad nové látky) Zeměpis 218 Saharské státy (Výklad nové látky) Zeměpis 219 Východní Afrika (Výklad nové látky) Zeměpis 220 Východní Afrika 2 (Výklad nové látky) Sada č. 12 Chemie Chemie 221 Az prvky (kvíz) Chemie 222 Az prvky značky (kvíz) Chemie 223 Drahé kovy (výklad nové látky) Chemie 224 Fosfor (výklad nové látky) Chemie 225 Halogenidy (výklad nové látky) Chemie 226 Oxidy (výklad nové látky) Chemie 227 Oxidy II (výklad nové látky) Chemie 228 Oxidy III (výklad nové látky) Chemie 229 Prvky (kvíz) Chemie 230 Síra (výklad nové látky)

10 Chemie 231 Uhlík (výklad nové látky) Chemie 232 Směsi (výklad nové látky) Chemie 233 Voda (výklad nové látky) Chemie 234 Vzduch (výklad nové látky) Chemie 235 Atomy (výklad nové látky) Chemie 236 Oddělování směsí (výklad nové látky) Chemie 237 Vodík (výklad nové látky) Chemie 238 Redoxní reakce (výklad nové látky) Chemie 239 Redoxní reakce 2 (výklad nové látky) Chemie 240 Výroba oceli (výklad nové látky) Sada č. 13 Biologie Biologie 241 Antarktida (prezentace) Biologie 242 Arktida (prezentace) Biologie nejjedovatějších zvířat (prezentace) Biologie 244 Činnost vody (prezentace) Biologie 245 Eroze (prezentace) Biologie 246 Evoluce (prezentace) Biologie 247 Geneticky podmíněné poruchy Biologie 248 Kočkovité šelmy (Prezentace) Biologie 249 Lidské rasy (Prezentace) Biologie 250 Paraziti (Prezentace) Biologie 251 Primáti (prezentace) Biologie 252 Psovité šelmy (Prezentace) Biologie 253 Ptáci (Prezentace) Biologie 254 Rozmnožování (Prezentace) Biologie 255 Srdce (Prezentace) Biologie 256 Tropický deštný les (Prezentace) Biologie 257 Virus (Prezentace)

11 Biologie 258 Krev (Prezentace) Biologie 259 Anatomie rostlinprezentace Biologie 260 Hmyz (Prezentace) Sada č. 14 Fyzika Fyzika 261 Veličiny objem (Výuková prezentace) Fyzika 262 Opakování - veličiny, jednotky (opakování, testy) Fyzika 263 Vlastnosti kapalin (Výuková prezentace) Fyzika 264 Laboratorní práce: Kreslení grafu závislosti dráhy na čase na papír a v Excelu (Zadání lab. práce) Fyzika 265 Odraz světla zrcadla (Výuková prezentace) Fyzika 266 Transformátor (Výuková prezentace Fyzika 267 Elektromagnetické spektrum (Výuková prezentace) Fyzika 268 Radioaktivita (Výuková prezentace) Fyzika 269 Archimédův zákon (Výuková prezentace) Fyzika 270 Hydrostatický tlak, Pascalův zákon (Výuková prezentace) Fyzika 271Laboratorní práce: Měření vlastního výkonu (Zadání laboratorní práce) Fyzika 272 Tlak (Výuková prezentace) Fyzika 273 Fyzikální veličiny (Výuková prezentace) Fyzika 274 Jednoduché stroje páka (Výuková prezentace) Fyzika 275 Jednoduché stroje kladka (Výuková prezentace) Fyzika 276 Jednoduché stroje nakloněná rovina (Výuková prezentace) Fyzika 277 Veličiny teplota (Výuková prezentace) Fyzika 278 Průměrná rychlost (Výuková prezentace ) Fyzika 279 Pohyb těles (Výuková prezentace) Fyzika 280 Práce, výkon (Výuková prezentace) Sada č. 15 Dějepis Dějepis 281 Bible, kniha knih (prezentace)

12 Dějepis 282 Moderní umělecké směry (Prezentace) Dějepis 283 Osobnosti novověku I. (Prezentace) Dějepis 284 Osobnosti novověku II. Prezentace Dějepis 285 Osobnosti novověku III. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 286 Osobnosti novověku IV. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 287 Panovníci českého středověku I. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 288 Panovníci českého středověku II. (Prezentace, která je zároveň testem) Dějepis 289 Test Bible (zadání testu) Dějepis 290 Test Umělecké směry (zadání testu) Dějepis 291 Situace v Rakousku v pol. 19.st. (prezentace) Dějepis 292 První roky po vystěh. na Volyň (prezentace) Dějepis 293 České školství na Volyni (prezentace) Dějepis 294 Náboženství na Volyni (prezentace) Dějepis 295 Česká kultura a spolky na Volyni (prezentace) Dějepis 296 České hospodářství na Volyni (prezentace) Dějepis světová válka (prezentace) Dějepis svět.válka I (prezentace) Dějepis svět.válka II (prezentace) Dějepis 300 Návrat Volyň. Čechů do ČSR (prezentace) I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Sada č. 1 Jazyk a jazyková komunikace ČJ 01 Dokonči větu (Pracovní list) ČJ 02 Čtení s porozuměním, pracovní list (Pracovní list) ČJ 03, Rozvíjení slovní zásoby (Pracovní list) ČJ 04 Přeházený příběh (Pracovní list) ČJ 05 Porozumění naučnému textu (naučný text, otázky) ČJ 05 Porozumění naučnému textu (práce s textem) ČJ 07 Karel May a Vinnetou (Prezentace)

13 ČJ 08 Znáš pohádky? (čtení s porozuměním) ČJ 09, Doplň přídavné jméno (Pracovní list) ČJ 10, Doplň správnou číslovku (čtení s porozuměním) ČJ 11 Staré pověsti české (kvíz) ČJ 12 Najdi ve větách názvy ptáků (Pracovní list) ČJ 13 Astrid Lindgrenová (Pracovní list) ČJ 14 Robinson Crusoe (Pracovní list) ČJ 15 Práce s textem Ekologie (Pracovní list) ČJ 16 Práce s textem - Dášeňka (Pracovní list) ČJ 17 Práce s textem Pošťácká pohádka (Pracovní list) ČJ 18 Slabiky se souhláskou L (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 19 Slabiky se souhláskou M (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 20 Slabiky se souhláskou S (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 21 Písmeno T (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 22 Čtení v 1. Třídě (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 23 Písmeno R (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 24 Písmeno Z (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 25 Už čtu věty (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 26 Písmeno K (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 27 Velké a malé tvary písmen (Pracovní listy) ČJ 28 Písmeno V (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 29 Tvrdé a měkké slabiky dy ty ny - di ti ni (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 30 Tvrdé a měkké slabiky (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 31 Abeceda (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 32 Hláska a písmeno (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 33 Úvod do slovních druhů (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 34 Podstatná jména (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 35 Slovní druhy Slovesa (Výuková prezentace. Pracovní listy) ČJ 36 Slovo a slovní význam (Výuková prezentace. Pracovní listy)

14 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Sada č. 2 Člověk a společnost D svět. válka na východě Evropy (Čtení textu + otázky a pokyny) D svět. válka Zborov (Čtení textu + otázky a pokyny) D sv. válka Volyň Češi civilisté (Čtení textu + otázky a pokyny) D svět. válka východní fronta (Čtení textu + otázky a pokyny) D svět. válka Český Malín (Čtení textu + otázky a pokyny) OV 42 Ploskovice 950 let o obcích (práce s textem) OV 43 Ploskovice 950 let historie Ploskovicka (Na základě práce s textem) OV 44 Svatováclavské legendy (text, otázky) OV 45 Svatováclavské památky (text, otázky) OV 46 Ploskovice 950 let zámek (text, otázky) OV 47 Ploskovice 950 let zámecká zahrada (text, otázky) OV 48 Ploskovice 950 let Potyčky, boj., války (text, otázky) OV 49 Ploskovice 950 let Jak se žilo poddaným (text, otázky) D 50 Cestujeme po hrad. a zámcích Hluboká (pracovní list) D 51 Cestujeme po hr. a zámcích Konopiště (pracovní list) D 52 Cestujeme po hr. a zámcích Křivoklát (pracovní list) D 53 Cestujeme po hr. a z. Český Krumlov (pracovní list) D 54 Cestujeme po hr. a zámcích Karlštejn (pracovní list) D 55 Cestujeme po hr. a zámcích Kost (pracovní list) D 56 Cestujeme po hr. a zámcích Litomyšl (pracovní list) OV 57 Cestujeme po hradech a zámcích (pracovní list) D 58 První staroslověnská legenda (pracovní list) D 59 Osobnost Jana Sladkého Koziny (Pracovní list ) OV 60 Demokracie (pracovní list) OV 61 Diktatura (pracovní list) D 62 Národní divadlo (Pracovní list) D 63 Rakousko Uhersko (pracovní list) D 64 Sázavský klášter (pracovní list)

15 OV 65 Ústí nad Labem (Pracovní list) OV, D 66 Mým národům (Pracovní list) OV, D 67 Naše země nevzkvétá (Pracovní list) OV, D 68 Počátek normalizace (Pracovní list) OV, D 69 Desatero (Pracovní list) OV, D 70 Washingtonská deklarace Pracovní list) OV, D 71 Dekret kutnohorský (Pracovní list) OV, D 72 Protiprávnost komunistického režimu (Pracovní list)

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

VY_42_INOVACE_MA3_01-36

VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity VY_42_INOVACE_MA3_01-36 Inovace a zkvalitnění

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Seznam výukových programů

Seznam výukových programů Seznam výukových programů Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

VY_12_INOVACE_Č.2.MALI.36 Mgr. Malinová Hana 2. Čtenářská a informační gramotnost Práce s textem Výrazné čtení, orientace v textu

VY_12_INOVACE_Č.2.MALI.36 Mgr. Malinová Hana 2. Čtenářská a informační gramotnost Práce s textem Výrazné čtení, orientace v textu Číslo materiálu Vyučující Ročník Vzdělávací oblast/obor Tematický okruh Název VY_12_INOVACE_Č.1.MALI.65 Mgr. Malinová Hana 1. Čtenářská a informační gramotnost Slabika a slovo Čtení písmen a slabik VY_12_INOVACE_Č.1.MALI.66

Více

VY_32_ZAZNAM_02 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola a Mateřská škola Plavsko CZ.1.07/1.4.00/21.0374 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_ZAZNAM_02 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola a Mateřská škola Plavsko CZ.1.07/1.4.00/21.0374 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_ZAZNAM_02 ZÁZNAMOVÝ ARCH Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a Mateřská škola Plavsko CZ.1.07/1.4.00/21.0374 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Pokrytí průřezových témat

Pokrytí průřezových témat Pokrytí průřezových témat 1.1 Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek ku ka nakladatelství 2008/9 KATALOG učebních pomůcek v katalogu najdete 5 novinek Vážení obchodní přátelé! Na následujících stránkách naleznete aktuální nabídku učebních pomůcek našeho nakladatelství.

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Matematika. název materiálu

Matematika. název materiálu Seznam "DUMŮ" V případě zájmu kontaktujte naši školu na e-mailu: zsdll.lk@seznam.cz Matematika 32101 Celá čísla, čísla kladná a záporná, opačná čísla 32102 Celá čísla - Absolutní hodnota 32103 Celá čísla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: MATEMATIKU Aritmetika 6. a 7. ročník Geometrie 6. až 9. ročník Algebra 8. a 9. Ročník INFORMATIKU MS Word MS Excel Gimp

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

69-41-L/52 Vlasová kosmetika,

69-41-L/52 Vlasová kosmetika, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní formy vzdělávání Vážení rodiče, Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Splněno ANO/NE/hodnota

Splněno ANO/NE/hodnota část 1 - software pro přípravu interaktivních výukových hodin postavený na aktivní účasti žáků základní specifikace: autorský objektově orientovaný výukový software v českém jazyce s implementovanou galerií

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více