MgA. Alena Špačková. NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ únor Skalnická 805/ Praha 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MgA. Alena Špačková. NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ únor 2006. Skalnická 805/16 603 700 813 182 00 Praha 8 retorika@sytebarvy.cz"

Transkript

1 MgA. Alena Špačková NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ únor 2006 Skalnická 805/ Praha 8

2 O LEKTORCE PROFESIONÁLNÍ PŘEDPOKLADY 1981 absolutorium oboru herectví, DAMU Praha externí hlasatelka Československého rozhlasu v Praze sólistka Hudebního divadla v Karlíně externí pedagožka DAMU, obor Technika mluveného projevu 1987 absolutorium externí aspirantury v oboru Technika mluveného projevu, DAMU dosud pedagožka Husitské teologické fakulty UK, seminář Kultura mluveného projevu dosud lektorka kurzů moderní rétoriky pro dospělé dosud pedagožka Vyšší odborné herecké školy v Praze, předměty Hlasová výchova, Rétorika PUBLIKACE Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha autorská spoluúčast na výukových videopořadech pro call centrum ČEZ, a. s. REFERENCE AutoCont CZ, a. s. Britská rada Praha Československá církev husitská ČEZ, a. s. Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Daquas, s. r. o. Digitrade, s. r. o. Evropské projektové centrum, Hradec Králové Informační centrum pro neziskové organizace Praha Microsoft, s. r. o. Nejvyšší kontrolní úřad Nokia, s. r. o. Provident Financial, s. r. o. Středočeská vědecká knihovna, Kladno retorika.sytebarvy.cz 2

3 NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ 1. PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Jak interpretovat svou odbornou problematiku výstižně a stručně, a přitom působit sympaticky, fundovaně a spolehlivě. Rozbor dispozic všech účastníků při úvodním a závěrečném tréninku Tréma její zvládání a prevence, udržení pozornosti, pseudorady Příprava projevu cíl a struktura, zahájení, zakončení, reálné nacvičování Podmínky působivosti řeči vzhled a neverbální prvky Výběr jazykových prostředků oslovení, výzva, přejatá slova, zkratky, číselné údaje, vhodnost přestávek, užití otázek, forma češtiny apod. Osobní členění promluvy větný důraz, melodie řeči, frázování, temporytmus sdělení, síla hlasu Artikulace a výslovnostní pravidla Jazyková kreativita stylizační cvičení, fráze a nešvary v mluveném projevu Audiovizuální technická podpora podklady, flipchart, tabule, meotar, notebook, velikost rekvizit 2. DIALOGICKÁ KOMUNIKACE Jak nenásilně přesvědčit při vyjednávání. Pozitivní program jednání s lidmi vlastnosti usnadňující mezilidský kontakt, náměty rozhovoru, asertivní jednání Neverbální dorozumění zrcadlení = prostředek přiblížení, obrana proti přesilovým hrám Reakce na dotazy a neverbální podněty Druhy a užití otázek Umění naslouchat Zvládání námitek Argumentace a pseudoargumentace Umění vyjednávat Konfliktní komunikační situace - strategie průlomu retorika.sytebarvy.cz 3

4 3. ŘEČ TĚLA - ÚČINNÝ KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJ Jak se i beze slov rychle orientovat v komunikační situaci. Jak se bránit přesilovým hrám. Vzhled mluvčího fyzické dispozice, čistota a upravenost, profesionální šatník, životní styl Stav uvolněné aktivity cvičení pro naladění k vstřícnému jednání Zrcadlení výhody a rizika této techniky, možnosti každodenní aplikace v praxi Mimika úsměv, zrakový kontakt, tiky v obličeji Posturika typy posazení a postojů, umístění v prostoru, bariéry, zařízení jednací místnosti Kinesika cílený a stereotypní pohyb, temporytmus akce Gestika výhodná gesta pro vstřícný rozhovor, zdůraznění názoru gestem, riskantní gestikulace Proxemika soustředné kruhy osobních a veřejných zón mluvčího, proxemika v konfliktu Haptika podání ruky, harassment na pracovišti 4. KULTURA SPOLEČENSKÉHO VYSTUPOVÁNÍ Jak si díky dovednostem v oblasti etikety a podnikatelské etiky usnadnit společenský styk. Etiketa podnikání osobní a firemní image, orientace v pojmech, aplikační doporučení Zákon společenské významnosti společenské chování vůči nadřízeným, podřízeným, spolupracovníkům, postiženým lidem apod. Vzájemný styk osob přemísťování, pozdrav, seznamování, představování, oslovování, titulování, etiketa jmen, u, telefonu, vizitky, pozvánky, dárky, poděkování Reprezentace firmy vstup do zaměstnání, pracovní návštěva, tisková konference, panelová diskuse, služební cesta Společensko-pracovní aktivity a příležitosti význam prvního dojmu, společenská konverzace, formy společenských podniků (koncert, ples, raut, číše vína, pracovní oběd ), pravidla stolování, společenské nehody Národní mentalita společenské zvyklosti ve vybraných státech a regionech Normy podnikatelské etiky rozhodování, střet zájmů, ochrana důvěrných informací, konkurence, úloha kodexů etiky retorika.sytebarvy.cz 4

5 5. PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ PO TELEFONU Jak bez rizika využít všech možností telefonické konverzace. Standardní fáze telefonického rozhovoru navázání kontaktu, pochopení obsahu, nabídka pomoci Vliv temperamentu na charakter telefonátu ověření dispozic účastníků, a to jak při přijímání telefonátu, tak při vlastním telefonování Prostředky nepřímého ovlivnění vlídnost hlasu, poloha těla, úsměv, pauzy, užití otázek a reakce na námitky, stručnost, výstižnost a věcnost, výslovnost, přerušování partnera, silné a slabé výrazy Technologie obchodního telefonování příprava, zdvořilost, rychlost, pohotovost, praktičnost 6. TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU Jak mluvit zněle a srozumitelně, a přitom bez námahy, bez ohledu na prostor a čas. Dechová technika smíšený typ dýchání, aktivizace bránice, relaxační dýchání Hlasová technika nosné znění hlasu ve střední poloze, hlasová modulace Artikulace detailní práce s mluvidly Ortoepie přejatá slova, číslovky, předložky, znělostní a artikulační asimilace, ráz 7. JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE Jak připravit působivé vystoupení. Jde o tréninkovou konzultaci, kdy lektorka upozorní na vše nejnutnější z oblasti mluveného projevu, pomůže se stylizací promluvy, poskytne jednoduchý a přitom účinný návod pro samostatnou přípravu. Varianta: Lektorka uskuteční náslech posluchačova výkonu přímo v terénu při akci a při následné konzultaci provede podrobný rozbor doplněný praktickým nácvikem jednotlivých prvků vystoupení. FORMA PRŮPRAVY V obsahové náplni kurzů převažují praktická cvičení nad teorií. Tréninkové příklady, případové studie, cvičební texty a zadání před kamerou jsou laděny na konkrétní potřeby jednotlivých účastníků. Během soustředění se střídají individuální a týmová cvičení před kamerou i bez ní s konzultacemi, kdy účastníci dostanou konkrétní praktická doporučení, jak výhodně prezentovat své dovednosti i jak eliminovat vady a rušivé návyky ve svém projevu. Praktická doporučení ve cvičeních jsou doplněna videonahrávkami a testy. Věcné i časové uplatnění témat je předurčeno úrovní skupiny. Proto vlastní průběh lektorka koriguje, aby dosáhla maximální účinnosti, nikoliv jen naplnila administrativní skladbu předem daného scénáře. V praxi to znamená možnost změnit pořadí tématických bloků a jejich rozsahu, a také zařadit nad rámec některé prvky v nabídce neprezentované. retorika.sytebarvy.cz 5

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 3-4 - M/0 Strojírenství 6-4 - M/0 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 0 týdenních hodin Platnost:

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více