Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013"

Transkript

1 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. ZDROJE: ČECHOVÁ, Marie, Zdeněk HLAVSA, Antonín TEJNOR a Vlastimil STYBLÍK. Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy: [mluvnice se nebojíme]. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1992, 153 s. ISBN HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. Český jazyk 7 pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, , 3 sv. ISBN HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. VLADIMÍR STYBLÍK. Český jazyk 7 pro základní školy: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2008, 55 s. ISBN KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk 7: pro základní školy a sekundu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 136 s. ISBN KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia: pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 64 s. ISBN MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. Vyd. 14., přeprac. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká: mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., přeprac.). Praha: Fortuna, 2007, 215 s. ISBN

2 Druhy vedlejších vět V souvětí vždy je věta vedlejší / věta hlavní. Věta hlavní je vždy řídící / závislá. Věta vedlejší je vždy řídící / závislá. Věta vedlejší řídí větu hlavní / závisí na jiné větě stejně jako větný člen. Podle toho, který větný člen věta vedlejší zastupuje, rozlišujeme věty: VV zastupuje podmět VV-... VV zastupuje přísudek VV-... VV zastupuje přívlastek VV-... VV zastupuje předmět VV-... VV zastupuje doplněk VV-... VV zastupuje příslovečné určení času VV-... VV zastupuje příslovečné určení místa VV-... VV zastupuje příslovečné určení způsobu VV-... VV zastupuje příslovečné určení míry VV-... VV zastupuje příslovečné určení příčiny VV-... VV zastupuje příslovečné určení účelu VV-... VV zastupuje příslovečné určení podmínky VV-... VV zastupuje příslovečné určení přípustky VV-... Vedlejší věta přívlastková vyjadřuje L S T O S některého podstatného jména věty řídící. Určuje nebo blíže vymezuje význam.... Na stole ležel dárek od tety. Na stole ležel dárek, který mi dala teta. * VV- přívlastkové bývají připojeny: vztažnými zájmeny - vztažnými příslovci - spojkami - 2

3 1. U vedlejších vět přívlastkových vyhledej a označ spojovací výraz: Cestu, po které jdeme, nedávno opravili. Mé místo, kde sedávám, je obsazené. Město, kam pojedeme na výlet, je zapsáno v UNESCO. Slepice, co stále snášejí vajíčka, si ještě necháme. 2. Vyhledej vedlejší větu přívlastkovou: Pošli nám zprávu, jak ti zkouška dopadla. Rychle odešel a nepočkal na nás. Když jsem se umyla, šla jsem spát. Cesta, která vede lesem, se nám zdála strašidelná. Kluk, co stojí vedle Petra, je mým velkým kamarádem. Všichni, kdo bydleli v naší ulici, se stali společnými kamarády. Kočka, jenž se sluní nu boudy, je naše Micka. 3. Doplň do vedlejších vět přívlastkových vhodné spojovací výrazy: Znáš tu dívku,... jsme právě potkali? Přistoupil rychle k oknu,... stáli ostatní spolužáci. To byla paní,... navštěvuje naši babičku. Nakrmila jsem toho psa,... sedí každé ráno na schodech. Brzy jsem si oblíbila dívku, o... jsem tolikrát od tebe slyšela. Dlouho jsme hledali dům, ve... bydleli naši příbuzní. Muž,... nás přivítal, patřil k mým příbuzným. Rozběhla se cestou,... chodila v dětství. Pozorovala vodní hladinu,... dopadaly poslední sluneční paprsky. Potkala jsem ženu,... prodává v OBI. 4. Nahraď podtržené přívlastky vedlejšími větami přívlastkovými: Děda zná mnoho zajímavých pověstí ze svého rodného kraje. Viděli jsme zajímavý přírodní úkaz. Pozorovali jsme včely přelétajících z květu na květ. Strávili jsme zde nezapomenutelné chvíle. Teta má hrneček vyrobený v Karlových Varech. 5. K podtrženým podstatným jménům doplň vedlejší věty přívlastkové: Vyšli jsme si na hrad. Na výlet jsme se vydali do lesa. Každý by měl dodržet slib. 3

4 Honza zabil draka. Babička se vrátila z lázní. 6. Doplň i/y, í/ý a podtrhni základní skladební dvojice: Rozvodněné potoky hučel... a rozléval... se na sousední kukuřičné pole. Dívky nacvičoval... taneční vystoupení na školní akademii. Chlapci se učil... hrát florbal. Mravenci snášel... do mraveniště jehličí. Vrabci uzobával... slepicím zrní. Na podzim žloutl... na stromech listy a zvolna se snášel... k zemi. Vyčerpaní turisté se na chvíli posadil... na pařezy na pasece. Vedlejší věta předmětná vyjadřuje Ř Ě věty řídící. 1. U vedlejších vět předmětných vyhledej a označ spojovací výraz: Řekla, že přijde pozdě. Zeptej se jich, kudy se dostaneme k muzeu. Žádali nás, abychom jim pomohli. Šimon nám popsal, jaké prožil léto. Eva nám předvedla, co dělali při tělocviku. Neříkali, odkud přišli. 2. Do vedlejších vět předmětných doplň vhodné spojovací výrazy: Řekni to tomu,... přijde první. Nevěděla,... bude celý týden v Praze dělat. Napiš mi,... budeš mou pomoc potřebovat. Víš jistě,... tvá teta bydlí? Zapíšu si do diáře,... na to nezapomněla. Nevím,... mi tu knihu vrátil. Myslím,... už je dost pozdě. Řekla mu,... přišel hned domů. 3. Vyhledej vedlejší větu předmětnou: Oznámili jsme, že zítra nepřijdeme. Navštíví nás babička, která se narodila v Brně. Kluci běhali na trávě a děvčata se opalovala. Řekl mi o tom, ale já jsem mu nevěřil. Otec nařídil, že máme být včas doma. Když tatínek odešel, děti zamkli dveře na zámek. Kam se ztratily moje klíče, je záhadou. 4

5 4. Doplň vedlejší věty předmětné: Poraďte mi, kde Rád bych věděl, proč Vyprávěl nám, jak Nevěděli, odkud Slyšela, že 5. Předmět nahraď vedlejší větou předmětnou: Postarali se o šťastný návrat domů. Vyprávěl nám o zážitcích z léta. Musíme zajistit něco k snídani. Moderátor ohlásil změnu programu. 6. Jazykový rozbor Třídní mi sdělila, že budu při nejbližší příležitosti přesazen. a/ Urči počet vět v souvětí. b/ Urči druhy vět v souvětí. c/ Vypiš základní skladební dvojice a blíže je urči: d/ Urči osobu, číslo, způsob, čas, slovesný rod: budu přesazen - e/ U podstatného jména urči pád, číslo, rod a vzor: příležitosti - f/ Od slovesa PSÁT vytvoř slovesný tvar 1. osoby, čísla množného, způsobu podmiňovacího, času přítomného, rodu činného: g/ Jak bylo slovo NEJBLIŽŠÍ utvořeno? h/ Souvětí změň ve větu jednoduchou: 5

6 Vedlejší věta podmětná vyjadřuje P věty řídcí. Bývá uvozena buď vztažnými zájmeny: nebo vztažnými příslovci: anebo spojkami: 1. U vedlejších vět podmětných vyhledej a označ spojovací výraz: Kdo nechtěl odpočívat, mohl jít na zahradu. Je možné, že na dovolenou pojedeme na Šumavu. Není jisté, jestli se nám vše podaří dokončit. Co maloval, bylo dlouho nejasné. Je zdravé, když ráno si zacvičíte. 2. Doplň vedlejší věty podmětné: Kdo..., se dosud nezjistilo. Co..., bylo dlouho nejasné. Říká se, že.... Kam se ztratily dědečkovy brýle,.... Neví se, kdo.... Kde..., bylo tajné. 3. Nahraď podmět vedlejší větou podmětnou: Dobrý klavírista potřebuje kvalitní klavír. Vítěz není ještě znám. Překvapila nás vaše účast na závodech. 4. Tvořte otázky podle vzoru a odpovídejte na ně souvětím s vedlejší větou podmětnou: Co tě potěšilo? Co je zajímavé? Potěšilo mě, že jsem byl včera na výletě.... Co ti není lhostejné?... 6

7 Vedlejší větu podmětnou nahraď podmětem: Kdo zvítězil, stanul na nejvyšším stupni.... Ti, kdo lžou, riskují ostudu při odhalení.... Kdo hraje na kytaru, je u táboráku vždy vítán.... Bylo mým přáním, abych se dostal se na střední školu.... Je důležité, abychom se na zkoušky připravili Rozliš věty vedlejší podmětné a předmětné: Kdo uteče, vyhraje. Kdo něčím není, toho tím žádný neudělá. Kdo stojí o cizí, přichází o své. Kdo je zaměstnán, tomu snadno den uběhne. Co máš udělat, to neodkládej. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Co se vleče, neuteče. Kdo je čestný, toho si lidé váží. Kdo chce mnoho, nemívá nic. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Kdo se sám chválí, toho nikdo nepochválí. 7. Urči druhy vedlejších vět: Kdo doběhne první, stane se vítězem celého závodu. Sdělil nám, že doma zapomněl domácí úkol. Domácí úkol, který byl na dnes, zapomněl doma. Je podivné, že doma zapomněl domácí úkol. 7

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po

Více

Český jazyk- pracovní listy pro opakování a procvičování látky 2. stupně

Český jazyk- pracovní listy pro opakování a procvičování látky 2. stupně I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slovesa

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004 1. část Pravopisné cvičení Pozorně doplň čárky ve větách, vynechaná písmena a správnou možnost z nabízené dvojice. Když

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY

ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY KURZ KARLA KÖNINGA 2010-2012 ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY LENKA PECHOVÁ pech.lenka@seznam.cz Každá událost nám nabízí novou šanci ke změně nás samých, našich životů

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

9/2014. Rubriky: Aktuality Památkový inspektor Okénko do devítky Zvíře Zábava Výročí 30 let založení Ležákovky a spoustu dalších.

9/2014. Rubriky: Aktuality Památkový inspektor Okénko do devítky Zvíře Zábava Výročí 30 let založení Ležákovky a spoustu dalších. Rubriky: 9/2014 Aktuality Památkový inspektor Okénko do devítky Zvíře Zábava Výročí 30 let založení Ležákovky a spoustu dalších. ŠÉFREDATOR Zdeňka Nováková REDATOŘI Tereza Vránová Radek Bříza Nicola Mrkvičková

Více

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více