TravelMate řady Uživatelská Příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka"

Transkript

1 TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka

2 Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli vyplývající záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro určitý účel. Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do pamět ového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated. Notebook TravelMate řady 2410 Číslo Modelu: Sériové Číslo: Datum Zakoupení: Místo Zakoupení: Značka Acer a logo Acer logo jsou registrovanými obchodními značkami firmy Acer. Názvy produktů jiných firem nebo obchodní známky používané zde pro identifikační účely patří pouze jejich příslušným vlastníkům.

3 iii Stručné pokyny Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků TravelMate. Uživatelské příručky Abychom vám při používání notebooku TravelMate pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček: První leták Pouze pro začátečníky... vám pomůže při úvodním nastavení vašeho počítače. Tištěná Uživatelská Příručka vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v AcerSystem User's Guide. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem: 1 Klepněte na Start, Všechny programy, AcerSystem. 2 Klepněte na AcerSystem User s Guide. Poznámka: Prohlížení tohoto souboru vyžaduje instalaci programu Adobe Acrobat Reader. Pokud na vašem počítači není program Adobe Acrobat Reader instalován, klepnutím na AcerSystem User s Guide nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny ohledně používání aplikace Adobe Acrobat Reader zpřístupníte v nabídce Help and Support. Základní péče a tipy pro používání počítače Zapnutí a vypnutí počítače Počítač zapnete jednoduchým stisknutím vypínače, který se nachází pod obrazovkou LCD vedle tlačítek pro snadné spuštění. Umístění vypínače viz "Pohled zepředu" na straně 1.

4 iv Chcete-li počítač vypnout, můžete použít jeden z následujících postupů: Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows Klepněte na Start, Vypnout počítač; klepněte na Vypnout. Použijte vypínač Počítač můžete rovněž vypnout tak, že zavřete kryt počítače nebo stisknutím horké klávesy pro režim spánku <Fn> + <F4>. Poznámka: Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte vypínač déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy. Péče o počítač Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit. Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumíst ujte počítač v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátoru. Nevystavujte počítač teplotám pod 0 ºC (32 ºF) nebo nad 50 ºC (122 ºF). Nevystavujte počítač magnetickým polím. Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku. Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami. Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím. Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám. Nestavějte nic na horní stranu počítače. Displej počítače nezavírejte prudce. Neumíst ujte počítač na nerovný povrch. Péče o adaptér střídavého proudu Několik typů k péči o adaptér střídavého proudu: Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení. Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo frekventovaná místa. Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku. Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

5 v Péče o jednotku bateriových zdrojů Několik způsobů péče o jednotku bateriových zdrojů: Vyměňované baterie musí být stejné jako původní. Před vyjmutím nebo výměnou baterie vypněte napájení. Zabraňte násilnému poškozování baterie. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Použité baterie zlikvidujte dle místních nařízení. Pokud možno, nechte baterii recyklovat. Čištění a servis Při čištění počítače dodržujte následující kroky: 1 Vypněte počítač a vyjměte baterii. 2 Odpojte adaptér střídavého proudu. 3 Použijte měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Dojde-li k některému z následujících případů: počítač spadl nebo bylo poškozeno jeho tělo; počítač nepracuje normálně. Podivejte se do prirucky "Časté otázky" na straně 23. Upozornění Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento počítač. Podmínky používání Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost. Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého volitelného bezdrátového zařízení. Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoliv neoprávněné zásahy do vnitřní antény povedou k zrušení certifikace FCC a vaší záruky. Pro zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení určeno pouze pro provoz ve vnitřních prostorách a instalace ve venkovním prostředí tak podléhá licenčnímu řízení. Další informace o výrobcích, službách a podpoře najdete na webovém serveru

6 Obsah Stručné pokyny iii Uživatelské příručky iii Základní péče a tipy pro používání počítače iii Zapnutí a vypnutí počítače iii Péče o počítač iv Péče o adaptér střídavého proudu iv Péče o jednotku bateriových zdrojů v Čištění a servis v Prohlídka počítače notebook PC 1 Pohled zepředu 1 Pohled na zavřenou přední stranu 2 Pohled zleva 3 Pohled zprava 3 Pohled zezadu 4 Pohled zespodu 5 Technické parametry 5 Kontrolky 8 Tlačítka pro snadné spuštění 9 Zařízení touchpad 10 Základy používání dotykové plochy 10 Používání klávesnice 12 Zámky klávesnice a integrovaná numerická klávesnice 12 Klávesy systému Windows 13 Klávesové zkratky 13 Speciální klávesa 15 Vysunutí přihrádky optické jednotky (CD nebo DVD) 16 Používání bezpečnostního zámku počítače 16 Zvuk 17 Nastavení hlasitosti 17 Použití systémových nástrojů 18 Acer emanager 18 Acer GridVista (kompatibilnís duálním zobrazením) 19 Launch Manager 21 Norton AntiVirus 22 Časté otázky 23 Vyžádání služby 26 Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Travelers Warranty; ITW) 26 Než zavoláte 26

7 Přenášení notebooku 27 Odpojení od stolního počítače 27 Přenášení 27 Příprava počítače 27 Co s sebou na schůzky 28 Přenášení počítače domů 28 Příprava počítače 28 Co vzít s sebou 28 Zvláštní opatření 29 Používání počítače v domácí kanceláři 29 Cestování s počítačem 29 Příprava počítače 29 Co vzít s sebou 29 Zvláštní opatření 30 Cestování s počítačem po světě 30 Příprava počítače 30 Co vzít s sebou 30 Zvláštní opatření 30 Zabezpečení počítače 31 Používání bezpečnostního zámku počítače 31 Použití hesla 31 Zapsání hesel 32 Nastavení hesla 32 Rozšíření možností 33 Možnosti připojení 33 Faxový/datový modem 33 Integrovaná možnost sít ového připojení 34 Univerzální sériová sběrnice (USB) 34 Patice pro kartu PC 35 Program BIOS 37 Pořadí spouštění 37 Povolení obnovení z disku na disk 37 Heslo 37 Používání softwaru 38 Přehrávání filmů DVD 38 Řízení spotřeby 39 Acer erecovery 40 Vytvoření zálohy 40 Obnovení ze zálohy 41 Vytvoření disku CD s bitovou kopií výchozí konfigurace z výroby 41 Opakovaná instalace dodávaného softwaru bez disku CD 42

8 Změna hesla 42 Řešení problémů mého počítače 43 Tipy pro řešení problémů 43 Chybové zprávy 43 Předpisy a bezpečnostní upozornění 45 Shoda s předpisy ENERGY STAR 45 Prohlášení FCC 45 Poznámky o modemu 46 Důležité bezpečnostní pokyny 46 Prohlášení o kompatibilitě laserového zařízení 48 Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD 49 Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení 49 Obecně 49 Evropská unie (EU) 49 Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence dle FCC 50 Kanada výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210) 52 Prohlášení o zásadách ochrany životního prostředí 53 Federal Communications Comission Declaration of Conformity 54 Declaration of Conformity for CE Marking 55 Rejstřík 56

9 1 Prohlídka počítače notebook PC Jakmile nastavíte svůj počítač dle pokynů na letáku Pouze pro začátečníky..., dovolte nám, abychom vás seznámili s vaším novým počítačem notebook PC. Pohled zepředu # Položka Popis 1 Obrazovka displeje Také se nazývá Displej z Tekutých Krystalu (Liquid-Crystal Display; LCD), zobrazuje výstup z poeítaee. 2 Vypínač Zapne nebo vypne počítač. 3 Mikrofon Vnitřní mikrofon pro nahrávání zvuku. 4 Klávesnice Zadává data do počítače. 5 Doteková podložka Ukazovací zařízení citlivé na dotek, které funguje podobně jako počítačová myš.

10 2 # Položka Popis 6 Klepací tlačítka (Levé, střední a pravé) 7 Tlacítka pro snadné spuštení Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši; střední tlačítko slouží jako tlačítko pro čtyřcestný posun. Tlacítka pro spouštení casto používaných programu. Další podrobnosti viz "Tlačítka pro snadné spuštění" na straně 9. 8 Indikátory stavu Diody LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), které se rozsvecují a informují o stavu funkcí a soucástí pocítace. 9 Opěrka zápěstí Pohodlná oblast pro podporu rukou během používání počítače. Pohled na zavřenou přední stranu # Ikona Položka Popis 1 Reproduktory Levý a pravý reproduktor společně zajišt ují výstup stereofonního zvuku. 2 Bluetooth Komunikace Tlaeítko/Indikátor 3 Bezdrátová komunikace Tlaeítko/Indikátor 4 Konektor pro vstup mikrofonu nebo vnejšího zdroje 5 Konektor sluchátek, reproduktoru nebo zvukového výstupu Stisknutím tlacítka aktivujte/deaktivujte funkci Bluetooth. Rozsvícení ukazuje stav komunikace rozhraní Bluetooth. Stisknutím tlacítka aktivujte/deaktivujte funkci bezdrátové síte LAN. Rozsvícení ukazuje stav komunikace bezdrátové síte LAN. Prijímá vstupní signály zvukových zarízení, jako je prehrávac zvukových disku CD nebo stereowalkman. Slouží k pripojení vnejších výstupních zvukových zarízení (napríklad reproduktoru nebo sluchátek). 6 Indikátor baterie Svítí, když probíhá nabíjení baterie. 7 Indikátor napájení Svítí, když je počítač zapnut. 8 Západka Zamyká nebo uvolňuje kryt přístroje.

11 3 Pohled zleva # Ikona Položka Popis 1 Tri porty USB 2.0 Umožnují pripojení zarízení s rozhraním USB 2.0 (napríklad myš nebo fotoaparát USB). 2 Slot pro kartu PC Umožnuje vložit jednu kartu PC typu II. 3 Tlacítko pro vysunutí karty PC Slouží k vysunutí karty PC ze slotu. Pohled zprava # Položka Popis 1 Optická jednotka Interní optická jednotka; podle typu umožnuje používat disky CD nebo DVD. 2 Tlacítko vysunutí optické jednotky 3 Otvor pro nouzové vysunutí Umožnuje vysunutí prihrádky optické jednotky. Umožnuje vysunutí prihrádky optické jednotky, pokud je pocítac vypnutý.

12 4 Pohled zezadu # Ikona Položka Popis 1 Drážka pro zámek Kensington Umožnuje pripojení pocítacového bezpecnostního zámku kompatibilního s typem Kensington. 2 Napájecí konektor Zajišt uje pripojení k adaptéru strídavého proudu. 3 Port Ethernet (RJ-45) Zajišt uje připojení k síti Fast Ethernet. 4 Port modemu (RJ-11) Umožnuje pripojení k telefonní lince. 5 Port USB 2.0 Umožnuje pripojení zarízení s rozhraním USB 2.0 (napríklad myš nebo fotoaparát USB). 6 Port externího zobrazovacího zarízení (VGA) Umožnuje pripojení zobrazovacího zarízení (napríklad externího monitoru nebo projektoru LCD). 7 Ventilacní otvory Umožnují chlazení pocítace i pri dlouhodobém používání.

13 5 Pohled zespodu # Položka Popis 1 Pozice pro pamět Zde je uložena hlavní pamět počítače. 2 Zámek baterie Uzamkne baterii v dané poloze. 3 Uvolňovací páčka baterie Uvolní baterii pro vyjmutí bateriové jednotky. 4 Zásuvka baterie Jde o místo pro bateriovou jednotku počítače. 5 Větrák chlazení Pomáhá udržovat počítač při nízké teplotě. Poznámka: Otvor větráku nesmí být zakryt, ani mu nemělo nic překážet. 6 Pozice pro adaptér bezdrátové sítě LAN a pevný disk Zde je uložen adaptér bezdrátové sítě LAN a pevný disk počítače (zajištený šrouby). Technické parametry Operační systém Platforma Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2) Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2) Procesor: Procesor Intel Celeron M 360/370/380 (1 MB mezipameti L2, 1,40/1,50/1,60 GHz, 400 MHz FSB) Procesor Intel Pentium M 725A (2 MB mezipameti L2, 1,60 GHz, 400 MHz FSB) Čipová sada: Intel 910GML

14 6 Pamět Displej a grafika Podsystém ukládání dat Rozměry a hmotnost Podsystém napájení Vstupní zařízení Zvuk Komunikace 256/512 MB paměti DDR2 400 rozšiřitelné na 2 GB pomocí dvou modulů sodimm Barevný displej 15" XGA TFT LCD s rozlišením pixelu Barevný displej 15,4" WXGA TFT LCD s rozlišením pixelu 16,7 milionu barev Grafický adaptér Intel GMA 900 s až 128 MB sdílené paměti a podporou rozhraní Microsoft DirectX 9.0 Podpora dvou nezávislých zobrazovacích zarízení Hardwarová podpora formátu MPEG-2/DVD Pevný disk 40/60/80 GB ATA/100 Volitelné optické jednotky: DVD-Dual double-layer DVD/CD-RW combo 363 (Š) x 275 (H) x 24/32,9 (V) mm (14,29 x 10,83 x 0,94/1,3 palce) 2,74 kg (6,04 lbs.) u modelu s displejem 15" LCD 2,75 kg (6,06 lbs.) u modelu s displejem 15,4" LCD Standard správy napájení ACPI 2.0: podporuje úsporný režim a režim spánku Baterie Li-ion 29,6 nebo 65 W Rychlé dobíjení 2,5 hodiny, dobíjení během používání 3,5 hodiny Adaptér střídavého proudu 65 W Klávesnice Acer FineTouch s 88 nebo 89 klávesami Vestavěné zařízení touchpad s čtyřsměrným tlačítkem pro posouvání Čtyři tlačítka pro snadné spuštění Dvě tlačítka přístupná zepředu: tlačítko-indikátor LED sítě WLAN a připojení Bluetooth Zvukový systém se dvěma integrovanými reproduktory Kompatibilní se standardem Sound Blaster Pro a MS-Sound Zabudovaný mikrofon Modem: 56K ITU V.92 se schválením PTT; podpora probuzení počítače při volání LAN: Fast Ethernet 10/100 Mbps; podpora probuzení počítače při aktivitě sítě LAN WLAN (výrobní doplněk): integrované řešení Acer InviLink b/g Wi-Fi CERTIFIED s podporou technologie Acer SignalUp WPAN (výrobní doplněk): integrovaná technologie Bluetooth

15 7 Vstupnevýstupní rozhraní Zabezpečení Software Doplňky a příslušenství Provozní prostredí Kompatibilita se systémy Záruka Čtyři porty USB 2.0 Port Ethernet (RJ-45) Port modemu (RJ-11) Port externího zobrazovacího zarízení (VGA) Konektor pro vstup mikrofonu nebo vnejšího zdroje Konektor sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu Slot pro jednu kartu PC typu II Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu Drážka pro zámek Kensington Heslo systému BIOS pro uživatele a správce Acer emanager (Acer epowermanagement/epresentation/ erecovery/esettings) Acer GridVista 2.0 Acer Launch Manager Adobe Reader CyberLink PowerDVD Norton AntiVirus NTI CD-Maker 256/512 MB nebo 1 GB DDR2 533 paměti sodimm Baterie Li-ion Adaptér střídavého proudu 65 W Externí disketová jednotka USB Teplota: Provozní: 5 C až 35 C Neprovozní: -20 C až 65 C Vlhkost vzduchu (nekondenzující): Provozní: 20 % až 80 % Neprovozní: 20 % až 80 % Mobile PC 2002 ACPI 2.0 DMI 2.0 Cisco Compatible Extensions (CCX) Jednoletá záruka International Travelers Warranty (ITW) Poznámka: Výše uvedená specifikace je pouze referenční. Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.

16 8 Kontrolky Počítač je vybaven 3 zřetelnými stavovými indikátory umístěnými v pravé horní části nad klávesnicí a 4 umístěnými na předním panelu. Stavové indikátory Napájení, Baterie a Bezdrátová komunikace jsou viditelné i po zavření displeje LCD. Ikona Funkce Popis Caps Lock Svítí při zapnutí funkce Caps Lock. NumLk Aktivita médií Bluetooth komunikace Bezdrátové komunikace Kontrolka baterie Kontrolka napájení Svítí při aktivaci funkce NumLk. Svítí, pokud je aktivní pevný disk nebo optická jednotka. Rozsvítí se a indikuje tak stav Bluetooth komunikace. Rozsvítí se a indikuje tak stav Bezdrátové komunikace. Rozsvítí se při nabíjení baterií. Rozsvítí se při zapnutí počítače. 1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. 2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor zeleně.

17 9 Tlačítka pro snadné spuštění Na horní straně napravo nad klávesnicí jsou umístěna čtyři tlačítka. Tato tlačítka se nazývají tlačítka pro snadné spuštění. Jsou označena jako pošta, webový prohlížeč a Acer Empowering Key < > a programovatelné klávesy. Stisknutím klávesy < > spustíte nástroj Acer emanager. Viz také "Acer emanager" na straně 18. Tlačítka Pošta a Webový prohlížeč jsou výchozími tlačítky pro ového klienta a internetový prohlížeč, ale uživatel může toto nastavení změnit. Nastavení pošty, webového prohlížeče a programovatelných kláves se provádí spuštěním aplikace Acer Launch Manager. Viz také "Launch Manager" na straně 21. Tlačítka pro snadné spuštění Pošta Webový prohlížeč P Výchozí Aplikace ová aplikace (uživatelsky programovatelné) Internetový prohlížeč (uživatelsky programovatelné) Acer emanager (uživatelsky programovatelné) Uživatelsky programovatelné

18 10 Zařízení touchpad Zabudovaná dotyková podložka touchpad je ukazovací zařízení, jehož povrch je citlivý na pohyb. To znamená, že pohybem prstu po zařízení touchpad lze pohybovat kurzorem na obrazovce. Středová položka podložky ruky poskytuje optimální komfort a podporu. Základy používání dotykové plochy Následující položky obsahují popis používání dotykové plochy: Pohybem prstu po zařízení touchpad (2) lze pohybovat kurzorem na obrazovce. Chcete-li provést výběr nebo použít funkce, stiskněte levé (1) nebo pravé (4) tlačítko pod zařízením touchpad. Tato dvě tlačítka jsou podobná levému a pravému tlačítku myši. Klepnutí na zařízení touchpad je totéž jako stisknutí levého tlačítka.

19 11 Pomocí čtyřsměrného tlačítka posuvu (3) můžete posouvat stránku nahoru, dolů, doleva či doprava. Toto tlačítko má stejnou funkci jako stisknutí kurzoru na pravém posuvníku aplikací systému Windows. Funkce Provést Levé Tlačítko (1) Rychle poklepejte. Pravé Tlačítko (4) Klepání (2) Poklepejte (stejnou rychlostí jako u poklepání na tlačítko myši). Vybrat Klepněte. Klepněte. Přetáhnout Klepněte a táhněte, pak pomocí prstu táhněte kurzor po dotykové ploše. Poklepejte (stejnou rychlostí jako u poklepání na tlačítko myši), podržte prst na dotykové ploše na druhé klepnutí a táhněte kurzorem. Otevření Klepněte. obsahu nabídky Posouvání Prostřední tlačítko (3) Klepněte a podržte tlačítko nahoru/dolů/ doleva/ doprava. Poznámka: Zařízení touchpad se dotýkejte čistými a suchými prsty a také zařízení udržujte v suchu a čistotě. Zařízení touchpad je citlivé na pohyb prstu; čím jemněji se plochy dotýkáte, tím lépe reaguje. Silným klepáním nelze zvýšit citlivost zařízení.

20 12 Používání klávesnice Klávesnice obsahuje klávesy běžné velikosti a integrovanou numerickou klávesnici, samostatné kurzorové klávesy, zámky, klávesy systému Windows, funkční a speciální klávesy. Zámky klávesnice a integrovaná numerická klávesnice Klávesnice je vybavena 3 zámkovými klávesami, které je možné přepínat. Klávesa lock Caps Lock NumLk <Fn> + <F11> Scr Lk <Fn> + <F12> Popis Je-li funkce Caps Lock zapnutá, budou se všechny abecední znaky psát velkými písmeny. Je-li funkce NumLk zapnutá, je možné používat vloženou číselnou klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání většího množství číselných dat. Lepší řešení by spočívalo v připojení externí klávesnice. Je-li funkce Scr Lk zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scr Lk nefunguje ve všech programech. Vložená klávesnice funguje stejně, jako číselná klávesnice stolního počítače. Malé indikátory této klávesnice se nacházejí v levém horním rohu kloboučku klávesy. Symboly kurzorových kláves nejsou pro lepší přehlednost vytištěny na klávesách. Požadovaná funkce Funkce NumLk je zapnutá Funkce NumLk je vypnutá Číselné klávesy na vložené klávesnici Kurzorové klávesy na vložené klávesnici Zadejte čísla normálním způsobem. Při používání kurzorových kláves stiskněte a podržte klávesu < > Při používání kurzorových kláves stiskněte a podržte klávesu <Fn>.

21 13 Požadovaná funkce Funkce NumLk je zapnutá Funkce NumLk je vypnutá Klávesy hlavní klávesnice Při psaní písmen na vložené klávesnici stiskněte a držte klávesu <Fn>. Napište písmena normálním způsobem. Klávesy systému Windows Klávesnice obsahuje dvě klávesy, které slouží k provádění specifických funkcí v operačním systému Windows. Klávesa Klávesa s Windows Popis Stisknutím této klávesy se v operačním systému Windows otevře nabídka Start stejně, jako při klepnutí myší na tlačítko Start. Společně s dalšími klávesami nabízí tato klávesa řadu dalších funkcí: < > + < >: Slouží k přechodu na další tlačítko na hlavním panelu. < > + <E>: Slouží k otevření okna Tento počítač. < > + <F1>: Slouží k otevření okna Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc. < > + <F>: Slouží k otevření okna Výsledky hledání. < > + <R>: Slouží k otevření dialogového okna Spustit. < > + <M>: Slouží k minimalizaci všech oken. < > + < > + <M>: Slouží ke zrušení minimalizace všech oken. Klávesa aplikace Stisknutím této klávesy se otevře místní nabídka v aplikaci stejně, jako při klepnutí na pravé tlačítko myši. Klávesové zkratky Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení, hlasitost výstupu nebo nástroj BIOS. Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

22 14 Klávesová zkratka <Fn> + <F1> Ikona Funkce Popis Nápověda ke klávesové zkratce Slouží ke zobrazení nápovědy pro horkou klávesu. <Fn> + <F2> Acer esettings Spustí nastavení Acer esettings v nástroji Acer emanager. Viz "Acer emanager" na straně 18. <Fn> + <F3> Acer epowermanagement Spustí nastavení Acer epowermanagement v nástroji Acer emanager. Viz "Acer emanager" na straně 18. <Fn> + <F4> Režim spánku Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku. <Fn> + <F5> Přepnutí displeje Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními. <Fn> + <F6> Prázdná obrazovka Slouží k přepnutí obrazovky displeje zpět, čímž se ušetří energie. Pro návrat stiskněte libovolnou klávesu. <Fn> + <F7> Přepnutí dotykové plochy Slouží k zapnutí a vypnutí interní dotykové plochy. <Fn> + <F8> Přepnutí reproduktoru Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů. <Fn> + < > Zvýšení hlasitosti Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku. <Fn> + < > Snížení hlasitosti Slouží ke snížení hlasitosti zvuku. <Fn> + < > Zvýšení jasu Slouží ke zvýšení jasu obrazovky. <Fn> + < > Snížení jasu Snížení jasu obrazovky.

23 15 Speciální klávesa Znak eura a amerického dolaru můžete nalézt ve střední horní části nebo pravé dolní části klávesnice. Symbol eura 1 Spust te textový editor. 2 Stiskněte buď přímo klávesu < > v pravé dolní části klávesnice, nebo podržte klávesu <Alt Gr> a stiskněte klávesu <5> v horní střední části klávesnice. Poznámka: Nikteré typy písem a programy symbol Euro nepodporují. Více informací naleznete na adrese Znak amerického dolaru 1 Spust te textový editor. 2 Stiskněte buď přímo klávesu < > v pravé dolní části klávesnice, nebo podržte klávesu < > a stiskněte klávesu <4> v horní střední části klávesnice. Poznámka: Tato funkce se liší podle nastavení jazyka.

24 16 Vysunutí přihrádky optické jednotky (CD nebo DVD) Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač zapnutý, stiskněte tlačítko vysunutí jednotky. Pokud je napájení vypnuto, můžete přihrádku disku vysunout pomocí otvoru pro nouzové vysunutí. Používání bezpečnostního zámku počítače Do zářezu pro bezpečnostní klíč na těle počítače je možné připojit bezpečnostní klíč kompatibilní s typem Kensington. Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte klíč do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

25 17 Zvuk Počítač obsahuje 16 bitovou vysoce spolehlivou stereofonní zvukovou kartu AC'97, a duální stereofonní reproduktory. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti na počítači je stejně snadné jako stisk některých tlačítek. Další informace o nastavení hlasitosti reproduktorů, viz "Klávesové zkratky" na straně 13.

26 18 Použití systémových nástrojů Poznámka: Pouze pro počítače používající systém Microsoft Windows XP. Acer emanager Acer emanager je novátorský software, který je určen pro často používané funkce. Stisknutím klávesy < > spustíte uživatelské rozhraní nástroje Acer emanager, který poskytuje přístup ke čtyřech hlavním nastavením: Acer epowermanagement, Acer epresentation, Acer erecovery a Acer esettings. Chcete-li nastavit klávesu < >, viz "Tlačítka pro snadné spuštění" na straně 9. Acer epowermanagement Podporuje aktivaci výpočetního výkonu podle okamžitých potřeb k zajištění optimalizace životnosti baterie. Acer epresentation Zjednodušuje nastavení rozlišení při připojení k projektoru. Acer erecovery Spolehlivě zálohuje a obnovuje konfiguraci systému. Acer esettings Usnadňuje správu nastavení systému a zabezpečení. Chcete-li získat další informace, spust te nástroj Acer emanager, klepněte na příslušnou aplikaci a vyberte funkci Help (Nápověda).

27 19 Poznámka: Jestliže počítač nebyl dodán s diskem Recovery CD nebo System CD, vytvořte disk CD nebo DVD se záložní bitovou kopií pomocí funkce System backup to optical disk (Záloha systému na optický disk) nástroje erecovery. Při obnově systému pomocí disku CD nebo nástroje Acer erecovery odpojte všechna periferní zařízení (kromě externí optické jednotky Acer, pokud je jí počítač vybaven). Acer GridVista (kompatibilnís duálním zobrazením) Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Chcete-li v notebooku aktivovat zobrazení na dvou monitorech,zkontrolujte nejprve, zda je připojen druhý monitor. Potom stiskněte tlačítko Start, vyberte položku Ovládací panely Zobrazení a klepněte na kartu Nastavení. Vyberte v rámečku zobrazení ikonu sekundárního monitoru (2) a zaškrtněte políčko Rozšířit plochu i na tento monitor. Na závěr použijte nové nastavení klepnutím na tlačítko Použít a dokončete proces klepnutím na tlačítko OK. Acer GridVista je praktický nástroj, který nabízí čtyři předdefinovaná nastavení zobrazení umožňující zobrazit více oken na jedné obrazovce.chcete-li tuto funkci vyvolat, stiskněte tlačítko Start, klepněte na položku Všechny programy a potom na položku Acer GridVista. Můžete zvolit některé z následujících čtyř nastavení zobrazení:

28 20 Double (Dvojité svislé), Triple (Trojité hlavní nalevo), Triple (Trojité hlavní napravo) nebo Quad (Čtyřnásobné) Nástroj Acer GridVista je kompatibilní s duálním zobrazením a umožňuje nezávisle rozdělit dva displeje. Nastavení nástroje Acer GridVista je snadné: 1 Spust te nástroj Acer GridVista a vyberte na hlavním panelu požadovanou konfiguraci obrazovky pro každý displej. 2 Přetáhněte každé okno do příslušné mřížky. 3 Vychutnejte si pohodlí přehledně uspořádané pracovní plochy. Poznámka: Ověřte, zda je rozlišení druhého monitoru nastaveno na hodnotu doporučenou výrobcem.

29 21 Launch Manager Nástroj Launch Manager umožňuje nastavit čtyři tlačítka pro snadné spuštění, která se nacházejí nad klávesnicí. Umístění tlačítek pro snadné spuštění je znázorněno v části "Tlačítka pro snadné spuštění" na straně 9. Chcete-li zpřístupnit nástroj Launch Manager, klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, a potom na ikonu Launch Manager k spuštění aplikace.

30 22 Norton AntiVirus Norton AntiVirus je antivirový program, který vyhledává a léčí soubory napadené virem a také chrání Váš počítač před viry. Jak vyhledávat viry? Volba Full System Scan umožňuje kontrolu všech souborů na Vašem počítači Provedení antivirové kontroly počítače: 1 Spust te program Norton AntiVirus. Poklepejte na ikonu Norton AntiVirus na ploše nebo klikněte na tlačítko Start v Panelu nástrojů, myší vyberte položku Programy a zvolte Norton AntiVirus. 2 V hlavním okně programu Norton AntiVirus klikněte na položku Scan for Viruses. 3 Na panelu Scan for Viruses klikněte na volbu Scan My Computer. 4 Pod položkou Actions, klikněte na tlačítko Scan. 5 Po dokončení antivirové kontroly je zobrazen výsledek. Klikněte na tlačítko Finished. Spouštění antivirové kontroly je možné si i naplánovat a to na určité datum a hodinu nebo na spouštění v pravidelných intervalech. V případě, že naplánovaná antivirová kontrola je spuštěna v době, kdy počítač používáte, je skenování spuštěno na pozadí a nemusíte tedy přerušovat svou práci. Pro více informací o programu Norton AntiVirus použijte menu Help.

31 23 Časté otázky Tento list obsah seznam možných situací, ke kterým může při používání vašeho počítače dojít. Každá z nich obsahuje jednoduché otázky a odpovědi. Po stisknutí tlačítka napájení se počítač nespustí ani nenastartuje. Podívejte se na kontrolku stavu napájení: Pokud kontrolka nesvítí, počítač není připojen k napájení. Zkontrolujte následující možnosti: - Pokud používáte jako zdroj napájení baterii, je baterie pravděpodobně vybitá a nelze s ní počítač napájet. Připojte adaptér střídavého napětí a dobijte jednotku bateriových zdrojů. - Přesvědčte se, zda je adaptér střídavého proudu zapojen do počítače a do zásuvky. Pokud kontrolka svítí, zkontrolujte následující možnosti: - Je v externí disketové jednotce s rozhraním USB vložena jiná než spouštěcí (systémová) disketa? Vyjměte ji a nahraďte systémovou disketou a stisknutím kláves <Ctrl> + <Alt> + <Del> restartujte počítač. Na obrazovce se nezobrazily žádné položky. Systém řízení spotřeby počítače automaticky vypíná obrazovku za účelem úspory energie. Zobrazení obnovíte stisknutím libovolné klávesy. Pokud zobrazení nelze obnovit stisknutím libovolné klávesy, mohlo dojít ke dvěma věcem: Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Stiskněte <Fn> + < > a zvyšte úroveň jasu. Jako zobrazovací zařízení je pravděpodobně nastaven externí monitor. Stisknutím horké klávesy pro přepnutí displeje <Fn> + <F5> přepněte displej zpět na počítač. Pokud svítí indikátor režimu spánku, počítač se nachází v režimu spánku. Restartujte počítač stisknutím a uvolněním vypínače. Není nastaven celoobrazovkový režim zobrazení. Každý počítačový displej má jiné nativní rozlišení podle velikosti obrazovky. Jestliže nastavíte nižší rozlišení než je toto nativní rozlišení, obraz se roztáhne a vyplní displej počítače. Klepnutím na příkaz Vlastnosti se otevře dialogové okno Zobrazení - vlastnosti. Na kartě Nastavení zkontrolujte nastavení příslušného rozlišení. Pokud je nastavení menší než určené rozlišení, zobrazení nebude na počítači ani na externím monitoru celoobrazovkové.

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka obsahuje přehled funkcí, technické údaje a informace o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží pro váš počítač. Další informace

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje přehled funkcí, specifikací a informací o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží u vašeho počítače. Více informací

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více