Vnitřní programy počítače (systémový software) Operační systémy přehled a stručná charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní programy počítače (systémový software) Operační systémy přehled a stručná charakteristika"

Transkript

1 Programové vybavení Vnitřní programy počítače (systémový software) Operační systémy přehled a stručná charakteristika Aplikační programové vybavení rozdělení na jednotlivé kategorie charakteristika příklady

2 Basic Input Output System - BIOS základní vstupně výstupní systém je uložen v programovatelné paměti (flash EPROM) je nejnižší vrstvou programového vybavení umožňující obsluhovat fyzická zařízení rozhraní mezi hardwarem a vyššími vrstvami programového vybavení, řízení PC p ři (re)startu (inicializace, zavad ěč OS) důležitou součástí BIOSu je SETUP konfigurace systému nastavení SETUPu

3 OPERAČNÍ SYSTÉMY pracovní stanice (hardware OS aplikace) OS (MS)DOS firem Microsoft a IBM - svého času globálně nejrozšířenější operační systém. Spolehlivý systém pracující v textovém módu, pro který stále existuje velké množství aplikačních programů. Dnes je téměř vytlačen grafickými OS stejné firmy. Windows 95, Windows 98, Windows Me - graficky orientované operační systémy firmy Microsoft. Pod tímto operačním systémem je možné provozovat aplikace určené pro MS DOS nebo Windows 3.1x. Windows 9x podporují i zapojení do počítačové sítě. Nadstavby MS DOSu. Windows NT 4.0 Workstation svého času stabilní, graficky orientovaný 32 bitový OS firmy Microsoft. Vhodný pro vývojáře a náročné uživatele. Nízká podpora multimédií. Windows 2000 Professional - uveden v roce 2000, nástupce Windows NT Windows XP Professional/Home - sjednocení obou Win. platforem Windows Vista Linux volně dostupný síťový OS typu UNIX, šířen v distribucích Debian, Fedora, Ubuntu, SUSE, Mandrake, RedHat, Slackware,... OS/2 firmy IBM - plně 32 bitový operační systém. Jeho nevýhodou je relativní nedostatek aplikací, vývoj upadá Mac OS X - operační systém pro počítače Macintosh od Apple (využíván ipod, iphone)

4 OPERAČNÍ SYSTÉMY servery Unix - na bázi UNIXu existuje velké množství jednotlivých klonů operačního systému. V 60. a 70. letech se rozšířil zejména v akademickém prostředí. V současnosti je většina systémů na bázi Unixu vybavena grafickým uživatelským rozhraním X- Windows. Novell NetWare - svého času světově nejúspěšnější síťový operační systém. V síťovém prostředí podporuje i práci s jinými operačními systémy (MS-DOS nebo Windows). Windows NT 4.0 Server - operační systém typu klient-server firmy Microsoft. Robustní 32 bitový operační systém, který se vyznačuje vysokou spolehlivostí provozu a grafickým uživatelským rozhraním Windows 2000 Server, Advanced Server, DataCenter Server - nástupce Windows NT Windows 2003 Server poslední verze serverového OS Linux v poslední době velmi úspěšný i jako síťový OS

5 APLIKAČNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ Aplikační programy - rozšiřující software, který pracuje na základech operačního systému a vykonává specifické funkce podle daných potřeb uživatele. Využívá služeb OS pod kterým je spuštěn, popřípadě služeb BIOSu. Umožňuje na počítači provádět nějakou užitečnou činnost (např. zpracování textů, výpočty, kreslení technických výkresů, zpracování obrazu, zvuku nebo videa). Ochrana autorských práv FreeWare zcela volné používání, popřípadě volné užívání pro určité účely ShareWare tyto produkty je možno šířit zcela volně, ale jejich trvalé používání je možné po zaplacení určitého poplatku nebo registraci Trialware použití programu je časově omezeno (např. 30 dní) GNU/GPL svobodný software, lze zdarma upravovat, ale pouze pod licencí GNU/GPL Volně nešířitelný, placený software pravidla pro používání a kopírování programu zálohování programu

6 Správci souborů Správci souborů slouží k organizování dat uložených na paměťovém médiu. Mimo to poskytují další podpůrné funkce na správu paměťových médií, formátování disků a další doplňkové funkce jako jsou kalendář, kalkulátor a další. Některé programy tohoto typu jsou součástí příslušného OS. Total Commander ALTAP Salamander Windows Explorer (Průzkumník) - (součást OS Windows) Norton Commander, Norton Volkov, FAR - historie, pozůstatek z OS MS-DOS

7 Služební programy a nástroje - systémové nástroje (programy pro defragmentaci, kontrolu registrů, sledování počítače Start/Programy/Příslušenství) - programy ulehčující správu PC (System Mechanic, Fresh UI, RegCleaner) - programy na kontrolu a údržbu HD (Partition Magic, Bad Copy) - testovací a diagnostické programy (SiSoftSandra, 3D Mark,...) - antivirové programy (Nod32, AVG, Avast! 4, Kaspersky Antivirus, Symantec Antivirus) - kompresní programy (WinZIP, Power Archiver, WinRAR, IzArc) - zálohovací programy (Backup) - ukládání dat na CD a DVD média (Clone CD, Nero, WinOn CD) - odstranění nežádoucích programů (Ad-aware, Spybot, Spyware Terminator)

8 Textové editory a procesory Textové editory (procesory) jsou určeny pro práci s textem. Jsou to prakticky nejrozšířenější (spolu s počítačovými hrami) programy na trhu. Existují pro každý OS, v několika různých provedeních, samozřejmě v různých kvalitách a cenových relacích. Textové editory jednodušší nástroje na vytvoření a editaci textu, obsahuje pouze základní funkce pro práci s textem. Většinou je nějaký textový editor součástí OS Poznámkový Blok, WordPad součást OS Windows Notepad++

9 Textové procesory složitější nástroje pro komplexní práci s textem. Umožňují složité formátování celého textu, práci s odstavcem, definování stylů, vkládání různých objektů do textového dokumentu. Možnost zobrazení více různých řezů písem v jednom dokumentu, definování rozměrů stránky, práce se slovy, s větami a s odstavcem, podpora WYSIWYG, podpora OLE (propojování objektů), práce s tabulkami, grafy, obrázky, záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou, používání slovníků a jazyková korektura. MS Word - dnes standard, součást balíku MS Office (Microsoft) 602 Text - zdarma, součást balíku PC SUITE (Software602) StarOffice Writer - součást balíku StarOffice 6 (Sun Microsystems) OpenOffice Writer - zdarma Historie: AmiPro/WordPro (Lotus), WordPerfect (Novell), T602 (Software602) Profesionální textové procesory a sázecí programy In Design, PageMaker (Adobe), Corel Ventura (Corel) QuarkXPress (Quark) - profesionální DTP program (sazba, zlom) Acrobat Portable Document Format - PDF (Adobe) LaTeX multiplatformnost, standard pro technickou a vědeckou literaturu

10 WYSIWYG What You See Is What You Get způsob zobrazení dokumentu na monitoru během jeho tvorby. Není většinou podporováno u jednodušších textových editorů. MS Word DTP Desktop Publishing příprava publikací pomocí počítače, počítačová sazba, typografie. Adobe InDesign, QuarkXPress

11 Tabulkové procesory Tabulkový procesor je program pro komplexní analýzu, zpracování a práci s číselnými daty. Zpravidla obsahuje i prostředky pro grafickou prezentaci údajů a výsledků analýz. Používají se pro finanční a statistické zpracování dat, výpočty v administrativě, plánování, rozpočtování... MS Excel dnes standard, součást MS Office (Microsoft) OpenOffice Calc - zdarma Quattro Pro - součást balíku Word Perfect Office 11 (Corel) 602Tab zdarma, součást balíku PC SUITE (Software602) Historie: Quattro Pro for Windows (Borland) Lotus (Lotus Dev. Corp.) Framework III (Asthon-Tate)

12 Databázové programy Programy umožňující přístup a provádění operací nad organizovanými a strukturovanými informacemi. Data uložená v bance dat se označují jako báze dat, či databáze. Organizace dat je založena na určitém modelu. Je to buď hierarchické uspořádání, nebo síťový model a v současné době nejpoužívanější relační model, založený na relačních tabulkách. O správu dat se stará Systém Řízení Báze Dat (SŘDB), což je právě zmíněný databázový program. Databázové programy umožňují přístup k uloženým datům, údržbu údajů a vykonávání různých operací nad uloženými daty, definování vstupních a výstupních obrazovek (formulářů). Pro komunikaci s databází se používají dotazovací jazyky, přičemž nejznámější je SQL (Structured Query Language). MS Access - součást MS Office (Microsoft) Oracle, MSSQL MySQL - zdarma

13 Grafické editory a prohlížeče Rastrové editory - používají se pro malování, úpravu naskenovaných bitmapových obrázků, retuš fotografií. Každý obrázek je definován konečným počtem obrazových bodů, tzv. pixelů. Výhodou je realistické podání barevných fotografií, nevýhodou jsou vysoké paměťové nároky a zhoršování kvality obrázku při jeho zvětšování (zmenšování). Vektorové editory - zobrazené objekty jsou určeny pouze svým okrajem pomocí matematické křivky. Jednotlivé objekty jsou vyplněny určitým vzorkem, nebo určitou barvou. Používají se také pro technicky přesné kreslení a rýsování. Při zvětšování obrázku zůstává zachována jeho kvalita. Jednoduché grafické editory omezená barevná paleta, omezené nástroje pro kreslení - Malování, MS PhotoEditor, 602Photo, kreslení v MS Word Rastrové grafické procesory: Photo Studio (Zoner Software) Photoshop (Adobe) PhotoPaint (Corel Corporation) PaintShopPro (JASC Software) Gimp (GNU Image Manipulation Program) Photofiltre

14 Vektorové grafické procesory: CorelDraw (Corel Corporation) Adobe Illustrator (Adobe) Zoner Callisto (Zoner Software) Imagineer Technical (Intergraph) Inkscape zdarma OCR programy: FineReader vhodný také k získávání textu z pdf souborů Recognita CorelTrace Grafické prohlížeče: Irfan View ACDSee

15 CAD SYSTÉMY CAD systémy představují software pro inženýrské projekční práce. Většinou se jedná o velmi rozsáhlé a nákladné systémy. CAD Computer Adied Design počítačová podpora projektování. Malé CAD systémy - Cena do 50 tisíc Kč, rovinné kreslení, jednoduchá obsluha, pro OS MS DOS a MS Windows, použití pro málo složité výkresy AutoSketch, AutoCAD LT Smart Sketch (Imaginer Technical) CADVANCE, DRAFIX Velké CAD systémy - Pro složité výkresy, ovládají složité techniky a algoritmy, velká rychlost výpočtů, vysoké nároku na HW, statisíce Kč AutoCAD, ArchiCAD MicroStation ProEngineer, Catia

16 Programy pro zpracování videa Digitalizace (převod z analogové do digitální formy) videa, zpracování digitálních sekvencí, simulace střihového studia, úprava zvuků, podpora různých efektů a aplikování filtrů, kodeky pro konverzi mezi formáty. AdobePremiere (Adobe) Windows MovieMaker (Microsoft) součást MS Windows XP Studio DV (Pinacle) Virtual Dub zdarma Komprese videa: DV video - 3,5 MB/s MPEG1, MPEG2, MPEG4 Xvid DivX (Microsoft)

17 Animační programy Animační a vizualizační programy vytváření iluze pohybu objektů na monitoru, vytváření různých pohybových efektů, 2D i 3D, trikové efekty. Macromedia Flash pro WWW GIF Animator (Autodesk) Corel R.A.V.E. (Corel) True Space (Microsoft) Floor Plan architektura, návrh interiéru

18 Zvukový a hudební software Přehrávání CD a ostatních zvukových záznamů, práce s digitalizovaným zvukem a jeho tvorba, práce s elektronickou hudbou, pořizování notového záznamu a jeho editace a přehrávání, komprimace zvuku... Přehrávače: Windows Media Player (Microsoft), Real One Player (Real Networks) WinAmp (NullSoft) Formáty: MP3, Ogg Vorbis, WMA, CDA, WAV Zpracování zvuku: Audacity, Sound Forge

19 Prezentační programy Prezentační nebo také obchodní grafika je obecný název pro grafické systémy, které se používají pro tvorbu audiovizuálních pomůcek pro přednášky, obchodní jednání, reklamy... Obsahují nástroje pro tvorbu obrázků, tvorbu grafů, řazení obrázků do tzv. slajdů, možnost efektních přechodů mezi jednotlivými obrázky, animace, tisk prezentací, výstup na videorekordér atd. MS PowerPoint součást balíku MS Office CorelSHOW

20 Tvorba WWW stránek vytvoření (X)HTML kódu libovolný textový editor (nutná hluboká znalost jazyka (X)HTML) strukturní (X)HTML editory (Easy Pad, Golden HTML Editor) WYSIWYG editory (MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver) možnost odkazování (hypertext) všech materiálů princip (X)HTML široká dostupnost pomocí prohlížeče podpora multimediálních prvků na uživateli zůstává starost o potřebné pluginy netypografické prostředí (nutno řešit např. formátem PDF) problémy s podporou prohlížečů

21 Prohlížeče, poštovní programy, síťové služby Programy umožňující připojení do lokální sítě, nebo na Internet, práci na síti, komunikaci po síti, posílání a čtení pošty, prohlížení WWW stránek, internetovou telefonii... Prohlížeče: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera Poštovní programy: MS Outlook, Outlook Expres, Mozilla Thunderbird, Pine Programy pro práci se sítí: Putty, WinSCP, Teleport NetMeeting, ICQ, Miranda, Skype Připojení ke vzdálené ploše

22 Programovací jazyky a vývojová prostředí Specializované aplikační programy pro tvorbu jiných programů. Základem každého programovacího jazyka je jednoduchý textový soubor obsahující algoritmus, zapsaný podle konvencí daného jazyka. Tento textový soubor (zdrojový kód) je předám programu kompilátor (překladač), který převede textové informace do spustitelné podoby. Dnešní vývojové nástroje v sobě integrují jak editor pro pořizování zdrojových kódů, tak i kompilátor, včetně dalších ladících a pomocných prostředků, které programátorovi usnadňují práci (IDE). Vývojová prostředí: Borland C++ Builder (Borland-Inprise) Visual Basic (Microsoft) Visual C++ (Microsoft) Borland Pascal (Borland) Delphi (Borland-Inprise) C, C++, C #, Java, Perl, Pascal, PHP, ASP,...

23 Informační systémy GIS Slovníky a překladače Programy pro matematické a statistické výpočty Simulační programy Hry...

Shrnutí předcházející přednášky

Shrnutí předcházející přednášky Shrnutí předcházející přednášky Vnější paměti použití, rozdělení podle principu záznamu Fyzická a logická struktura pevných disků a disket (boot sektor, FAT tabulka, kořenový adresář) CD, DVD, jejich kapacity

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie

Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií 1.ročníky - tercie Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci 2000-7. Obsah 1 Pojmy Informatika a ICT...

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Výběr free a open software

Výběr free a open software Antiviry: Antiviry: Antiviry: Bezpečné mazání souborů: Bezpečné mazání souborů: Bezpečné mazání souborů: Blokování spuštění programu: Avast! Home Edition http://www.avast.com/cze/avast_4_home.html ClamWin

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_01 Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_01 1. Úvod, motivace 2. Základní pojmy a doporučení 3. Princip služby webových stránek 4.

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více