Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na kytaru Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru Bakalářská práce Autor práce: Filip Lukášek, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. Oponent práce: prof. Martin Mysliveček Brno 2015

2 Bibliografický záznam LUKÁŠEK, Filip. Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru [Milan Tesar and his guitar works]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra strunných nástrojů, 2015, s. 44. Vedoucí bakalářské práce doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. Anotace Bakalářská práce s názvem Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru" je složená ze tří hlavních kapitol a šesti podkapitol. V první kapitole je uveden stručný životopis Milana Tesaře, zahrnující seznámení s tímto autorem. Obsahuje také rozsáhlý rozhovor s touto osobností uskutečněný dne v rámci kytarového festivalu v Brně. V kapitole druhé jsou citovány pohledy několika interpretů z uměleckého hlediska na tvorbu a působení Milana Tesaře, včetně seznamu stěžejních děl. Z didaktického hlediska je zde ohlednutí za jednou z nejzdařilejších kytarových škol současnosti. Třetí kapitola obsahuje podrobnější formální a harmonický rozbor dvou nejznámějších kytarových skladeb Milana Tesaře, 4 baladických příběhů a Suity Karussel. Annotation Bachelor thesis titled "Milan Tesar and his work for guitar" is comprised of three main chapters and six sections. In the first chapter, there is a brief biography of Milan Tesar including a introduction to this author. It also contains an extensive interview with this personality made on 11th August 2014 within the Guitar Festival in Brno. In the second chapter, views of different interpreters from the artistic point of view on the work and functioning of Milan Tesar are cited including a list of key works. From the didactic point of view there is a look at one of the most successful guitar schools today. The third chapter contains a more formal and harmonic analysis of the two most famous guitar songs of Milan Tesar, 4 ballad stories and Suites Karussel.

3 Klíčová slova Tesař, skladba, takt, tónina, kytara, forma. Keywords Tesar, composition, tact, key, guitar, form.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru" zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 2. května 2015 Filip Lukášek, DiS.

5 Poděkování Na tomto místě chci poděkovat panu Milanu Tesařovi za jeho čas, věnovaný v rámci rozhovoru při vzniku této bakalářské práce, za věcné připomínky svému vedoucímu bakalářské práce panu doc. Mgr. Vladislavu Bláhovi, ArtD. a zejména panu MgA. Pavlu Novákovi, Ph.D., za veškerý věnovaný volný čas a za cenné rady při rozboru uvedených skladeb.

6 OBSAH PŘEDMLUVA... 7 ÚVOD MILAN TESAŘ Rozhovor s Milanem Tesařem Z KYTAROVÉ TVORBY MILANA TESAŘE Seznam (výběr) stěžejních kompozic Kytarová škola: S kytarou napříč žánry Názory předních umělců spolupracujících s Milanem Tesařem ROZBORY DVOU STĚŽEJNÍCH DĚL - 4 BALADICKÉ PŘÍBĚHY, SUITA KARUSSEL baladické příběhy Suita Karussel ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PŘÍLOHY... 35

7 PŘEDMLUVA Téma mé bakalářské práce pojednává o životě a tvorbě současného českého skladatele, pedagoga a kytaristy Milana Tesaře. Práce je soustředěna na obtížné začátky z hlediska kompoziční činnosti tohoto autora a jeho celkový vývoj v daném oboru. Práce pojednává o jeho tvorbě, jak z hlediska didaktického, tak zejména koncertního. Obsahuje stručný nástin ke kytarové škole: S kytarou napříč žánry," kterou vřele doporučuji k pedagogickému užití. Nalezneme zde také podrobnější rozbor dvou skladeb, a to: 4 baladické příběhy" a Suita Karussel," s uvedením notových příkladů. Téma jsem si zvolil z důvodu současné absence informací o dosud žijícím skladateli a především kvůli přiblížení skladeb z pohledu použitých kompozičních prvků, které autor využívá v rámci tohoto nástroje. Hlavním důvodem mého rozhodnutí byl především vlastní zájem o hudbu Milana Tesaře.

8 ÚVOD Během mé osmileté pedagogické praxe, se mi čím dál častěji začaly dostávat do rukou různé písně jednoduššího charakteru od zmiňovaného skladatele. Jeho skladby patří mezi oblíbené, jak pro začínající, tak pro pokročilejší žáky ZUŠ. Hudební myšlenky jsou velmi líbivé a melodické, proto není divu, kolik si ve výsledku získají příznivců tohoto stylu. Před dvěma lety jsem si pořídil kytarovou školu S kytarou napříč žánry" a musím konstatovat, že jsem se s podobnou, tak dokonale koncipovanou školou ještě nesetkal. Naskýtá se skvělá příležitost žákům, naučit se něčemu novému, ať už z hlediska techniky hry, nebo přednesu jednotlivých skladeb. Ale také pedagogům přijít na způsob a posloupnost, jak správným způsobem postupovat při výuce různých prvků. Skladby Milana Tesaře mají hluboký potenciál, co se týče rytmiky a melodičnosti s využitím barevných možností, kterými nástroj disponuje. O tom svědčí například mnou rozebrané skladby uvedené mj. v obsahu. Skladby vykazují skvělou soudržnost v rámci celku díky rytmu, melodické nápaditosti a lehce konvečnímu kompozičnímu stylu, díky kterému si dokážou získat spoustu pozitivních a nadšených ohlasů i ze stran laiků. 8

9 1. MILAN TESAŘ Milan Tesař je vynikajícím českým skladatelem, narozeným roku 1938 v Praze. Zároveň je pedagogem na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, kde mj. studoval a absolvoval mezi léty Mezi jeho vlastní nezapomenutelné životní události nepochybně patří jeho úspěšné koncertní turné v Itálii. Mimo to mu byla nabídnuta pracovní smlouva a tak se zde v letech začal věnovat pedagogické činnosti na umělecké škole. Úzce spolupracoval se zpěvačkou a kytaristkou Lenkou Filipovou, s Václavem Neckářem, Karlem Černochem a se zpěvákem Stanislavem (Wabi) Daňkem, kterého osobně učil některé kytarové prvky potřebné ke kytarové hře. Jeho hudba je velice oblíbená mezi umělci a pro začínající kytaristy je silně motivující. Vede začínající interprety k dalším pokrokům a ke zvládnutí náročnějších, kytarových skladeb. V jeho tvorbě nalezneme jak prvky standardního jazzu, tak prvky popmusic, klasické hudby a blues. Svým kompozičním stylem, zejména pak tedy podmanivými melodiemi, se blíží tvorbě skladatele Andrew Yorka, který mne svými kompozicemi oslovil stejným způsobem, jako díla Milana Tesaře. Z kompozičního hlediska je na první pohled zřejmé, že se nejedná jen o skvělého pedagoga, ale také výborného kytaristy. O tom svědčí i fakt, jakým způsobem dokáže v maximální míře využít zvukové barevnosti nástroje a různé odlišné prvky ve skladbách Rozhovor s Milanem Tesařem 1. Kdy jste se začal věnovat hře na klasickou kytaru a s jakou vizí jste se hlásil na konzervatoř? Byla Vašim snem dráha sólového hráče na kytaru, nebo jste se od prvopočátku chtěl věnovat pedagogické činnosti? Hře na kytaru jsem se začal věnovat poněkud v pozdějším věku. Z počátku jsem hrál na klavír. Nicméně hudbou jsem se v době svého mládí zabývat nechtěl. Především jsem chtěl studovat filozofii. Ovšem tenkrát to nebylo možné, jelikož v 50. 9

10 letech byl můj otec řazen mezi emigranty, čili nepohodlné existence tehdejšího režimu, přičemž dokonce i mě samotného několikrát přistihli při pokusu o únik z vlasti. Čili tyto školy mi byly velmi vzdáleny. Respektive možnosti, při kterých bych mohl studovat tento obor, mi byly odepřeny. Jediná škola, která na tyto pravidla příliš nenahlížela, byla konzervatoř. V té době jsem se věnoval hře na kytaru způsobem, jakým začínala pravděpodobně většina z nás. Čili několik akordických písní k táborovému ohni, při čemž jsem ani nevlastnil svůj nástroj. Pokaždé mi byl někým zapůjčen. Po několika vystoupeních tohoto charakteru mě uslyšel jeden můj známý. Poinformoval mě o skutečnosti, že tento nástroj je vyučován na konzervatoři a vzhledem k mé hře a talentu by bylo vhodné o tom alespoň popřemýšlet. Informace byla pro mě na tolik silnou motivací, vzhledem k veškerým tehdejším možnostem, že jsem se rozhodl věnovat hře na kytaru na profesionální úrovni. Začal jsem se tedy více věnovat různým interpretačním žánrům. Nastudoval jsem několik skladeb od Johana Sebastiana Bacha, Francisca Tárregi a dalších autorů. Potom jsem složil přijímací zkoušky na konzervatoř a roku 1958 jsem byl přijat do prvního ročníku studia na této výběrové škole." 2. U koho jste hru na kytaru studoval a jak celkově hodnotíte přístup Vašeho bývalého pedagoga? Studoval jsem u Štěpána Urbana, což byl v podstatě jediný kantor na konzervatoři v Praze. Vážil jsem si jeho práce i pedagogických zkušeností. Nicméně profesor Urban byl celkově zatížený jakýmsi druhem magie a spirituálními záležitostmi, kterým se věnoval a které mi nikdy nic neříkaly. Snad i z těchto důvodů k vřelejšímu vztahu pedagoga s žákem nikdy nedošlo. Naopak jsme spolu měli časté neshody. Nicméně, jak jsem již zmínil, byl jediným, pro mě dostupným pedagogem tohoto oboru a tak mi nezbývalo nic jiného, než se podřídit a alespoň z části se snažit najít společnou cestu." 3. Kdy jste se začal věnovat koncertní činnosti? Koncertní činnosti jsem se začal věnovat poměrně brzy. Již od roku V 50tých letech měla řada začínajících umělců možnost veřejně vystupovat při akcích 10

11 konaných mimo Prahu, které byly tehdy pravidelně pořádány. Říkalo se jim město venkovů a jednalo se o přenesení kultury z měst na venkov. Díky tomu jsme vystupovali v různých školách, sokolovnách atd. Mívali tu klavíry, které se nedaly prakticky k profesionální interpretaci použít a tak vybírali převážně nás kytaristy a houslisty z důvodu využití kvalitnějších nástrojů, případně zpěváky. Ovšem koncertování nám značně stěžovala skutečnost, že jsme neměli k dispozici kytarové party. Situace se řešila způsobem, kdy jsme obdrželi part klavírní, ze kterého jsme následně měli interpretovat, což k našim nedostatečným zkušenostem byl nemalý problém. Tím pádem jsme byli okolnostmi nuceni provádět aranžmá pro kytaru, které ne vždy byly zdařilé. Několik málo umělců, včetně pedagogů, mělo sice k dispozici notový materiál, po kterém jsme jako studenti velice zatoužili. Avšak tito umělci nebyli ochotni doslova,,dát noty z ruky. Ovšem celá tato situace nás naopak velice proškolila a dala nám do profesního života opravdu hodně. Jeden z nesporně prvních uměleckých úspěchů jsem zaznamenal v době, kdy jsem veřejně vystupoval s koncertním mistrem, houslistou panem Karlem Sovíčkem. Měli jsme možnost odcestovat na menší koncertní turné do Itálie, kde jsme absolvovali celkem pět koncertů. Poslední koncert proběhl ve Vicenze v roce Měl veliký ohlas a byl na tolik úspěšný, že mi bylo nabídnuto angažmá a tak jsem se mohl v letech zabývat převážně koncertní a pedagogickou činností v této zemi." 4. Pocházíte z hudební rodiny? Byl jste rodinou podporován ve snaze stát se umělcem? Bohužel nikoliv. Můj otec, který emigroval do jihovýchodní Brazílie, konkrétně do města Ria de Janeira, tvrdil, že můj dědeček byl tambor (vojenský bubeník). Tímto chtěl poukázat na opravdu malé umělecké předpoklady a tím se mě naopak snažil odradit od mého rozhodnutí. Ale jak jsem již zmínil, v tehdejším režimu jsem moc veliký výběr neměl, vzhledem k tomu, že můj otec byl živnostník, navíc emigrant. Pouze, již zmiňovaná konzervatoř nevyžadovala natolik silné politické zázemí. A tak tato škola mohla být v jistém slova smyslu velmi nemorální." 11

12 5. V jaké době jste se začal věnovat kompozici a co konkrétního Vás k tomu přimělo? V 60tých letech, v době, kdy jsem se touto problematikou začal aktivně zabývat, byl zásadní nedostatek notového materiálu. Na Václavském náměstí v Praze býval obchod Ruská kniha, kde bylo možné, bráno s nadsázkou, pořídit jeden kilogram notového materiálu za 1Kčs,-. Dala se zde pořídit doslova kvanta různých skladeb, převážně však vážného klasického žánru. Ovšem tenkrát existovala spousta interpretů, kteří chtěli hrát také stylově odlišnou hudbu. Na základě těchto skutečností jsem napsal několik etud stylizovaných jiným směrem, než na který byla většina tehdejších kytaristů zvyklá. Po krátké době se moje etudy těšily velké oblibě a za nedlouho mi Supraphon nabídl spolupráci, kterou jsem přijal i přes doslova žalostný honorář. V rámci této spolupráce jsem musel upravovat různé písně celosvětově známých a velmi populárních kapel. Například skupiny ABBA, Beatles a dalších, jelikož v té době u nás nebyly absolutně žádné úpravy tohoto typu. Celkově byl veliký problém se vůbec přiblížit k takovým materiálům. Nehledě na to, že i gramofonové LP desky byly dovozovým zbožím. Jednalo se o velkou vzácnost, nikoliv samozřejmost, jak je tomu v dnešní době. Nicméně za jakousi určitou kompenzaci a motivaci jsem vnímal možnost, která mi byla nabídnuta vedením Supraphonu a to vydat sbírku, respektive album, mých vlastních skladeb. Bohužel i po velice příznivém zhodnocení mé práce mi v Supraphonu oznámili, že mi skladby nevydají dříve než za 5 let. V ten okamžik jsem se rozhodl své kompozice zaslat panu Vladimíru Mikulkovi, který byl emigrantem a působil v Paříži. V době své aktivní koncertní činnosti byl naprostou špičkou v oboru, spolu se světově uznávaným kytaristou Johnem Williamsem, rodákem z Austrálie. Díky němu byly mé noty vydány do jednoho měsíce nakladatelstvím Henryho Lemoineana, čímž mi velmi pomohl. Několik mých prací vyšlo také v Japonsku, kde si našly mnoho příznivců, díky uvedení kytarového mistra Vladimíra Mikulky. Sám sebe nepovažuji za intelektuálního skladatele. Mým cílem bylo vždy komponovat pro širší publikum a pro interpreta. Nejsem dostatečně progresivní, ale 12

13 upřímně, je mi to jedno. Chci, aby kytarová hra zaujala co nejvíce posluchačů. Nejen profesionální kytarové hráče." 6. O které vlastní kompozici můžete říci, že je jakýmsi vrcholem Vaší tvorby? Mezi mé nejhranější skladby patří Aria ze Suity Karussel a baladické příběhy, které se domnívám patří mezi interprety k nejoblíbenějším skladbám." 7. Jste považován, jak za sólového kytaristu, tak za pedagoga i výjimečného skladatele. Je zřejmé, že tyto tři činnosti jsou vzájemně propojené a provázejí Vás jistě celý život. Nicméně, je z těchto tří věcí některá, která je vyloženě specifická pro Vás samotného a bez které si svůj život ani nedovede představit? V současnosti již příliš nevystupuji, maximálně v případě konání různých vernisáži apod. Cvičím však neustále, zejména pak kvůli tomu, že fyzický kontakt s tímto nástrojem mi pomáhá tvořit nápady při komponování. Čili s kytarou jsem v každodenním kontaktu a bude tomu tak i nadále, protože by mi to scházelo." 8. Má dle Vašeho názoru smysl se soustředit čistě na klasickou kytaru? Nebo by měl být kytarista univerzální" z hlediska interpretace? Jsem pedagogem na konzervatoři Jaroslava Ježka a tato konzervatoř je ve své podstatě žánrovou školou. Je zde tedy možnost dozvědět se jak o klasické kytaře, tak i o rockové, případně kytaře jazzové. Studenti, kteří studují pod mým vedením klasickou kytaru, mají povinně dáno chodit také do kytary rockové, nebo jazzové. Tento způsob je dle mého názoru naprosto dokonalý ve smyslu, že kytarista je po absolutoriu schopen se bez problému stát členem ať už rockové nebo jazzové kapely. Pochopitelně má možnost se věnovat i sólové hře na kytaru klasickou. A naopak studenti jazzové kytary navštěvují výuku klasické kytary pod mým vedením, čímž si zdokonalují prstovou techniku, která je naprosto nezbytná při klasické interpretaci a zejména pak při pedagogické činnosti na ZUŠ. Z praktického hlediska by měl každý kytarista mít všeobecný přehled o kytarové hře v rámci různých stylů. Ať se jedná a blues, jazz, klasickou hudbu, rock nebo pop music. Díky tomuto se více přiblížíte širšímu publiku. Nehledě na to, že v rámci vašeho vlastního sebeuplatnění budete mít daleko širší spektrum možností." 13

14 9. Jistě máte přehled o práci jiných skladatelů u nás i v zahraničí. Jak nahlížíte na jejich práci? Určitě. Například u nás je spousta skvělých skladatelů. Konkrétně v jazzovém odvětví je to například pan Karel Růžička, který je vynikajícím klavíristou a skladatelem a v zahraničí je velice uznávaný. Mezi mé oblíbené kytarové skladatele bezesporu patří Nikita Koshkin, který je velmi málo hraný a je to veliká škoda. Nejedná se totiž o,,lacinou muziku, jak se někteří domnívají, což je naprostá hloupost. Opravdu vynikajícím skladatelem a kytaristou, kterého si velice považuji, je Andrew York, který byl již několikrát hostem brněnského kytarového festivalu a na jehož koncertech jsem byl osobně přítomen. Tento skladatel je dle mého názoru opravdu tím pravým skladatelem, díky kterému se náš nástroj posouvá dopředu a vyvíjí se tím správným směrem. Naopak se velice divím tomu, že si většina z našich ani zahraničních interpretů nezařadí některou z jeho skladeb do repertoáru. Velikou inspirací jsou mi samozřejmě skladby od Johana Sebastiana Bacha. V každé jeho skladbě a to bez výjimek, je neuvěřitelné napětí." 10. Jak dnes vzpomínáte na působení v Itálii? V Itálii jsem prožil krásné tři roky. Žil jsem ve městě Vicenza, které bylo velkou inspirací při tvorbě mé skladby Chanson de Vicenza, v překladu,,píseň z Vicenzi. Měl jsem sice možnost se angažovat v Holandsku, kde mj. i platové podmínky byly podstatně zajímavější, než v Itálii. V Itálii jsem však měl k dispozici vše, co jsem potřeboval." 11. Ovlivnil pobyt v Itálii nějakým způsobem Vaši kompoziční tvorbu? Případně jak by jste tento vliv definoval? Upřímně mohu říci, že nikoliv. Mojí největší inspirací byla vždy Praha. Jediné, co jsem již zmiňoval, bylo město Vicenza, které mě velmi oslovilo svým vzhledem a celkovou atmosférou a na základě těchto krásných pocitů jsem složil již také zmiňovanou skladbu Chanson de Vicenza. Nicméně i tu jsem napsal až po návratu do Prahy." 12. Jaký hudební styl je Vám nejbližší? Co Vás nejvíce ovlivňuje? 14

15 Jsem silně ovlivňován jazzem a barokem. V podstatě cokoliv vybereme od Johana Sebastiana Bacha, tak se jedná o stoprocentní, skvělou práci. Ať už se bavíme o menuetu, preludiu či fuze, je to vždy výjimečné dílo plné napětí. V případě jazzu mám na mysli moderní jazz, nikoliv klasický, standardní. Standardní jazz, v podstatě swing, je neustále jedno a to samé, ve čtyřdobém taktu. Ale moderní jazz se neustále vyvíjí, celkově pulzuje a tím je právě tou správnou inspirací." 13. Je ve Vašem životě nějaký autor populární hudby, jehož umění je pro Vás také inspirací? V případě že ano, projevují se tyto současné styly také ve Vaši tvorbě? Žiji v 21. století. Málo kdy dnes uslyšíme v různých klubech a jiných podnicích, že by zde místní umělci hráli kupříkladu lidové nebo umělé písně z běžně dostupných zpěvníků. Naopak zde uslyšíte bigbeat, pop-music ad., čili hudbu, která je právě aktuální a vesměs lidi opravdu baví. A právě tuto hudbu častokrát slýchávám. Při komponování, ať už chcete nebo ne, vás to pochopitelně ovlivňuje. Mezi mé oblíbené umělce patří například hudba britského skladatele, kytaristy a zpěváka Erica Claptona. Je to člověk, který má k hudbě nesmírně blízko a vytváří veliké hodnoty." 14. Je nějaký přírodní faktor, který Vás dokáže nějakým způsobem inspirovat? Například zpěv ptáků, nápěvky mluvy apod. Upřímně není a ani těmto tvrzením příliš nevěřím. Jednoduše mě napadne nějaká hudební myšlenka a tak ji následně zrealizuji. Zpěvy ptáků a jiné způsoby opravdu ne." 15. Předpokládám, že v některých případech jste komponoval na zakázku, podle určitých kritérií, kterými jste se musel řídit. Další možností je komponovat naprosto volným stylem. Kterou tuto variantu spíše upřednostňujete? Pro mě jako skladatele, je samozřejmě daleko příjemnější Vámi dotazovaná druhá varianta. Byť tedy záleží na celkovém rozpoložení mne samotného, jelikož ne vždy jsem se svojí prací spokojen. 15

16 Ovšem kompozicím dle různých kritérií se jako skladatel samozřejmě nevyhnete. V minulosti jsem pracoval na filmové hudbě, kde největším kritériem byla celková gradace daného dramatu. V tomto případě musela mít také hudba samozřejmě gradační charakter, aby co nejvíce podpořila vyvrcholení celého díla. V tomto případě se Vám možnosti zúží. Velmi náročné je komponovat dle zadaného textu. Zde se jsou kompoziční možnosti ještě více omezené. Nejlepším způsobem pro skladatele tedy je, když má prostor k realizaci svých hudebních myšlenek." 16. Jakým způsobem nahlížíte na interpretaci svých vlastních skladeb? Slyšel jste někdy interpretaci svého díla pojatou dle Vašeho názoru a představ naprosto špatně, nebo jste vždy spokojen? To je velice zajímavá otázka. Upřímně jsem kdysi slyšel svoji skladbu čtyři baladické příběhy" interpretovat jednou nejmenovanou kytaristkou. Koncert se uskutečnil v Rudolfinu a musím přiznat, že po chvíli jsem musel vstát a odejít. Kompletní frázování bylo naprosto nepochopeno a celá podstata těchto skladeb naprosto zanikla. Bohužel se toto nedá nijak ovlivnit. Pouze v případě, že bych se interpretům věnoval při studování těchto skladeb osobně. Což při tak široké škále interpretů je prakticky nemožné." 16

17 2. Z KYTAROVÉ TVORBY MILANA TESAŘE Milan Tesař patří mezi nejhranější a nejoblíbenější české skladatele pro tento nástroj. Jeho tvorba je velmi rozsáhlá a vyhledávaná mezi interprety. Skladby jsou komponovány pro jednu nebo dvě kytary, trio, ale také je autorem řady kompozic pro obsazení kytarového kvarteta. Věnuje se také kompozicím pro jiná nástrojová obsazení, o čemž svědčí například koncert pro smyčce a kytaru,,eternal strings," který měl premiéru v roce 2000 na mezinárodním kytarovém festivalu v Brně panem doc. Mgr. Vladislavem Bláhou, ArtD Seznam (výběr) stěžejních kompozic 1. Vánek z Aranjuezu (1975) 2. Na konci týdne (1986) 3. Na dosah ruky (1986) 4. 6 piéces pour guitare de MILAN TESAR (1986) 5. Suite pinocchio pour guitare de MILAN TESAR (1989) 6. Suita Karussel (1991) 7. Czech Divertimento (1991) 8. 4 baladické příběhy (1991) 9. Suite E-dur (1991) 10. Jazz Images (1992) 11. Three dances for 2 guitars (1993) 12. Favourite Pieces for guitar (1994) 13. Kolority (1994) 14. Rozhovory (1996) 15. Chanson Tchéque (1996) 16. Divertimento pour 4 guitares (1998) 17

18 17. Jumble suite (1999) 18. Jazz Images 2 pour guitare (2000) 19. Promenade dans le temps (2000) 20. Eternal strings (2000) 21. Czech colours - classic guitar (2001) 22. S kytarou napříč žánry - škola hry na kytaru (2012) 23. Parafráze na téma A.G.Rubinsteina Miniatury Reflexe 26. Skladby pro 2 kytary 27. Promenáda v Riu 28. Čtyři v pěti 29. Krátké spojení 1 a Spanisch mood 31. Latin mood (skladba pro sólovou kytaru) 32. Joke - pro housle a 2 kytary 33. Convergence 1 a 2 (skladby pro 2 kytary a smyčcový orchestr) 34. Sonet (kytarový kvartet) 35. Divertimento (3 části pro kytarový kvartet) V letech vyšlo Milanu Tesařovi také několik desítek drobných skladeb, které vydalo nakladatelství Supraphon. Z didaktického hlediska je vhodné do mojí práce zakomponovat také část věnovanou jedné z nejprecizněji zpracovaných kytarových škol u nás Kytarová škola: S kytarou napříč žánry Kytarová škola je velmi vydařená, disponující mnoha možnostmi s využitím v širším okruhu jedinců, kteří začali, nebo se již delší dobu zabývají hrou na klasickou kytaru. Z hlediska posloupnosti je kytarová škola velmi kvalitně koncipovaná. Je složená ze tří jednotlivých dílů, přičemž první díl obsahuje obecné informace o 18

19 nástroji a podrobně se zabývá celkovou kytarovou hrou. Zahrnuje správné sezení za nástrojem, ladění nástroje, základní postavení levé i pravé ruky za pomoci jednoduchých cvičení. Po zvládnutí prvního dílu je žák schopen orientovat se v základních polohách dle notového zápisu. Ve druhém díle, se již hlouběji zabýváme kytarovou hrou, výrazovými prostředky a artikulací. Zde již nastupují technicky náročnější prvky, jakými jsou například stupnice dur i moll, což jsou další nezbytné prostředky k získání vyšší technické úrovně. Obsahuje řadu cvičení k nácviku glissanda, tvoření vibrata, změny rejstříků (barvy), tvoření pizzicata, tambory, rasgueada apod., přičemž jsou použity ukázkové obrázky k snadnějšímu pochopení a následnému zvládnutí probírané látky. Druhý díl je tedy logicky vystavěný na základech prvního dílu. Je zakončený několika etudami, duetem od Corelliho a Arií, což je 2. část vyňata ze suity Karussel. Konečně třetí díl, který uzavírá celou kytarovou školu, obsahuje především skladby různých stylů. Převážně se však jedná o skladby Milana Tesaře, případně jeho úpravy celosvětově známých písní pro klasickou kytaru. Například píseň Let it be" od kapely Beatles pro dvě kytary, Love Me Tender" Elvise Presleyho, nebo aranže různých lidových písní a jiné. V rámci zhodnocení této kytarové školy, si dovoluji citovat přední pedagogy, kteří s touto školou přišli do styku a kteří se přímo v tomto vydání vyjádřili: Univ. Prof. Jozef Zsapka Dostala se mi do rúk výnimočná gitarová škola. Výnimočná tým, že autorom je je medzinárodne uznáváný skladaťel - gitarista s mnohoročnými pedagogickými skúšenostmi; človek, ktorý má bohaté teoretické, ale predovšetkým praktické vedomosti. Je typom skladateľa, ktorý pri všetkej seióznosti a vážnosti, ktorú si hudba vyžaduje, vie do svojich skladieb vložit vtip a úsmev, to slnečné, čo každého osloví a očárí. A práve túto výnimočnou danosť vložil Milan Tesař do svojej gitarovej školy. Dielo je jasne koncipované, pochopiteľné, krok za krokom vysvetľuje odľahčeným spôsobom neľahků cestu k vrcholu interpretácie - v tomto prípade cestu vedúcu ku všetkým žánrom. (latin, blues, swing, folk atď.). Vysoko vyzdvihujem, že autor 19

20 využívá väčšinou svoje diela, a tak na rozdiel od iných škôl sa vyhol neustálemu opakovaniu chronicky známých skladieb. Záujemcom o hru na na gitare odporúčám využiť práve túto školu - známe a overené škola hrou" a svet v obrazoch" v kombinácii s erudovanosťou autora a jeho silnou muzikantskou a ľudskou osobnosťou - to je záruka kvalitného výsledku." 1 doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. Kytarová škola Milana Tesaře bezesporu představuje jednu z nejlepších publikací tohoto druhu v pedagogické literatuře pro kytaru. Výuka začíná od metodiky výborně seřazených jednoduchých technických cvičení a dospěje k melodicky poutavým a harmonicky zajímavým skladbám, různých žánrů. Vedle množství původních skladeb je zde i řada úprav populárních a lidových písní pro jednu nebo dvě kytary (určené pro dva žáky nebo žáka a učitele). Takto koncipovaná škola jistě zaujme i ty mladé kytaristy, jejichž prvotním cílem nebylo právě učit se hrát klasicky" z not. U pokročilejších žáků škola rozvíjí jejich hudebnost, zejména smysl pro melodickou frázi, ve spojení se zvládnutím technických schopností. Oběma typům žáků přinese potěšení z vlastního provádění hudby - a to je při výuce mladých muzikantů (nejen v ZUŠ) v dnešní době asi to nejdůležitější. Tesařova škola se dá označit za průlom ve smyslu pedagogického náhledu na použití stylově různého repertoáru ve výuce hry na hudební nástroj; i nejmladší žáci mohou být plně zaujati probíranou látkou a výuka je může bavit, aniž by se při tom sahalo k podbízivosti nebo slevilo z kvality výuky." Názory předních umělců spolupracujících s Milanem Tesařem Jiří Jirmal, profesor a hudební skladatel Jeho skladby jsou velmi současné už jenom proto, že oscilují mezi vážnou a populární hudbou. Není to ani čistá klasika, ani čistý populár. Jeho skladby jsou velice melodické, rytmicky zajímavé. Milan Tesař jako skladatel doslova srší hudebními nápady. Jednoduše řečeno, jeho hudba mi, v dobrém slova smyslu, vlezla pod kůži. V Německu na univerzitě, kde vyučuji, ji doporučuji svým studentům a oni ji 1 Tesař, M.: S kytarou napříč žánry. Brno 2012, st. zadní strana obalu 2 Tesař, M.: S kytarou napříč žánry. Brno 2012, st. zadní strana obalu 20

21 hrají velmi rádi. I na tamních koncertech má vždy úspěch, což mne jako patriota velmi těší. 3 Milan Zelenka, kytarista a profesor Charakterizovat hudbu Milana Tesaře je velmi složité. Cítíte v ní tam blues, jazz, lidovou píseň i klasiku, která se nad tím vším klene. S podobnou hudbou jsem se nikde jinde nesetkal. Jeho skladby jsou jako stvořené k živému hraní. Zaujala mne na nich ta českost. Milan vždy říká, že když komponuje, má na paměti, že to musí být česká muzika a musí mít rytmický základ. A to se mu daří. Jeho muzika je velmi zajímavá a můžu říct, že s ní mám na koncertech úspěch. 4 Vladimír Mikulka, kytarista Poprvé, kdy jsem slyšel hrát jeho skladby, překvapila mne jejich určitá jednoduchost. Milan Tesař přesto dokáže i do takové té české harmonické průzračnosti zaplést sem tam nějaký ten jazzový tón. Na jeho skladbách jsem se vlastně dost naučil, protože jde o volnější styl, volněji pojatou hudbu, která bývá korunována chytlavou melodií. Hudba Milana Tesaře se hraje v mnoha zemích světa a i tady v Paříží je známý. Já hraji jeho skladby například v Americe nebo v Anglii od té doby, kdy jeho noty vyšly tiskem. Zařazuji je do svých koncertních programů, protože hledám atraktivní repertoár. Je to profesionální kolega a vytýkám mu jen jedinou věc. Když mi od něj dojdou poštou noty, je z nich cítit cigaretový kouř. 5 Lenka Filipová, zpěvačka, kytaristka Milan mi upravil spoustu melodií a to v žánrovém rozpětí od ragtimu až po klasiku. Velmi nám, kytaristům, rozšířil repertoár o takzvaně lehčí žánr. Což nikdo nedělal a nedělá. On kytaře dokonale rozumí jak harmonicky tak hráčsky a to je, zdá se, jeho největší trumf. 6 Jaroslava Ježková, kytaristka 3 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 4 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 5 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 6 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 21

22 Skladby profesora Milana Tesaře hraji, protože se mi líbí. Já si vybírám skladby podle toho, zda mají, či nemají citový náboj. U jeho skladeb je citový náboj velmi silný. Je to český autor, i když se u něj nedá prvoplánově vysledovat nějaká česká melodika. Přitom je v jeho skladbách jednoznačně přítomna a on si toho je, dle mého názoru vědom. Ne nadarmo nazval jednu ze svých desek Kolority. Ty jeho vycházejí z prostředí, ve kterém žije. 7 Doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. Milan Tesař patří nesporně k nejžádanějším českým skladatelům pro kytaru. Jeho skladby jsou charakteristické zřetelnou melodickou linií doprovázenou nápaditým harmonickým doprovodem obsahujícím prvky klasické, jazzové a populární hudby, což je stylová kombinace, která je velmi zajímavá pro většinu publika jak odborného, tak i laického. Dá se říci, že Milan Tesař našel způsob, jak v současné době zaujmout pro koncerty artificiální hudby i hudebně nepříliš zkušené publikum a to bez toho, že by se snažil použít laciných efektů nebo podbízivých hudebně jednoduchých skladeb. Složil pro mě řadu skladeb, které jsem premiéroval a některé z nich i nahrál na CD a to jak sólových 3 sólové suity: Rozhovory, Jumble Suite, Reflexe (2013), tak i komorní skladby pro housle a kytaru - Joke pro dva (premiéra , spolu s houslistou Pavlem Šporclem v Besedním domě Brně), Sonet pro cimbál a kytaru (premiéra spolu s Bronislavou Schoříkovou v Českých Budějovicích na Festivalu na 12 strunách) ale rovněž i skladbu pro kytaru a smyčcový orchestr (premiéra v Brně). Jeho skladby jsou trvalou součástí mého repertoáru." 8 7 Názory na tvorbu Milana Tesaře, které byly použity z internetové adresy: 8 Názor častého interpreta a dlouholetého přítele doc. Mgr. Vladislava Bláhy, ArtD., v Brně dne

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 I. část KLASICKÁ HARMONIE 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL 26 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie 26 2 Třídění harmonického materiálu.

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, 50901 Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... - 2-2. Charakteristika školy... - 3-2.1. Počet oborů, velikost... - 3-2.2.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HARMONY DOLNÍ BŘEŽANY Obsah: strana: 1. Identifikační údaje školy 4 2. Charakteristika školy 5 3. Zaměření školy a její vize 6 4. Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 5-2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... - 7-2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST... - 7-2.2 HISTORIE A SOUČASNOST... - 8-2.3 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE UMĚNÍ JE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRŮVODCE ŽIVOTEM ČLOVĚKA 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM Výuka v přípravných ročnících je určena pro děti 5 7 leté v délce 1 roku až 2 let. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA Při výuce

Více