Ferrari Řady Uživatelská Příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka"

Transkript

1 Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka

2 Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli vyplývající záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro určitý účel. Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do pamět ového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated. Notebook Ferrari Řady 4000 Číslo Modelu: Sériové Číslo: Datum Zakoupení: Místo Zakoupení: Značka Acer a logo Acer logo jsou registrovanými obchodními značkami firmy Acer. Názvy produktů jiných firem nebo obchodní známky používané zde pro identifikační účely patří pouze jejich příslušným vlastníkům. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Ferrari Spa. FERRARI, znak PRANCING HORSE, všechna související loga a charakteristické vzory jsou ochrannými známkami společnosti Ferrari Spa. Konstrukce karoserií automobilů Ferrari jsou chráněny jako vlastnictví společnosti Ferrari na základě zákonných ustanovení o průmyslových vzorech, ochranných známkách a charakteristických vizuálních prvcích.

3 iii Stručné pokyny Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti mobilních počítačů vybrali řadu notebooků Ferrari. Uživatelské příručky Abychom vám při používání notebooku Ferrari pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček: První leták Pouze pro začátečníky... vám pomůže při úvodním nastavení vašeho počítače. Tištěná Uživatelská Příručka vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v AcerSystem User's Guide. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem: 1 Klepněte na Start, Všechny programy, AcerSystem. 2 Klepněte na AcerSystem User s Guide. Poznámka: Prohlížení tohoto souboru vyžaduje instalaci programu Adobe Acrobat Reader. Pokud na vašem počítači není program Adobe Acrobat Reader instalován, klepnutím na AcerSystem User s Guide nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny ohledně používání aplikace Adobe Acrobat Reader zpřístupníte v nabídce Help and Support. Základní péče a tipy pro používání počítače Zapnutí a vypnutí počítače Počítač zapnete jednoduchým stisknutím vypínače, který se nachází pod obrazovkou LCD vedle tlačítek pro snadné spuštění. Umístění vypínače viz Pohled zepředu na straně 1.

4 iv Chcete-li počítač vypnout, můžete použít jeden z následujících postupů: Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows Klepněte na Start, Vypnout počítač; klepněte na Vypnout. Použijte vypínač Poznámka: Pomocí vypínače můžete rovněž provádět správu funkcí napájení. Správu napájení můžete provádět pomocí uživatelských funkcí Počítač můžete rovněž vypnout tak, že zavřete kryt počítače nebo stisknutím horké klávesy pro režim spánku <Fn> + <F4>. Péče o počítač Poznámka: Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte vypínač déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy. Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit. Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumíst ujte počítač v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátoru. Nevystavujte počítač teplotám pod 0 ºC (32 ºF) nebo nad 50 ºC (122 ºF). Nevystavujte počítač magnetickým polím. Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku. Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami. Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím. Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám. Nestavějte nic na horní stranu počítače. Displej počítače nezavírejte prudce. Neumíst ujte počítač na nerovný povrch. Péče o adaptér střídavého proudu Několik typů k péči o adaptér střídavého proudu: Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení. Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo frekventovaná místa. Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku. Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

5 v Péče o jednotku bateriových zdrojů Několik způsobů péče o jednotku bateriových zdrojů: Vyměňované baterie musí být stejné jako původní. Před vyjmutím nebo výměnou baterie vypněte napájení. Zabraňte násilnému poškozování baterie. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Použité baterie zlikvidujte dle místních nařízení. Pokud možno, nechte baterii recyklovat. Čištění a servis Při čištění počítače dodržujte následující kroky: 1 Vypněte počítač a vyjměte baterii. 2 Odpojte adaptér střídavého proudu. 3 Použijte měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Dojde-li k některému z následujících případů: počítač spadl nebo bylo poškozeno jeho tělo. počítač nepracuje normálně. Podivejte se do prirucky Časté otázky na straně 22. Upozornění Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento počítač. Podmínky používání Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost. Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého volitelného bezdrátového zařízení. Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoliv neoprávněné zásahy do vnitřní antény povedou k zrušení certifikace FCC a vaší záruky. Pro zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení určeno pouze pro provoz ve vnitřních prostorách a instalace ve venkovním prostředí tak podléhá licenčnímu řízení. Další informace o výrobcích, službách a podpoře najdete na webovém serveru

6 Obsah Stručné pokyny iii Uživatelské příručky iii Základní péče a tipy pro používání počítače iii Zapnutí a vypnutí počítače iii Péče o počítač iv Péče o adaptér střídavého proudu iv Péče o jednotku bateriových zdrojů v Čištění a servis v Prohlídka počítače Ferrari 1 Pohled zepředu 1 Pohled na zavřenou přední stranu 2 Pohled zleva 3 Pohled zprava 4 Pohled zezadu 5 Pohled zespodu 5 Technické parametry 6 Kontrolky 8 Tlačítka pro snadné spuštění 9 Zařízení Touchpad 10 Základy používání dotykové plochy 10 Používání klávesnice 12 Zámky klávesnice a integrovaná numerická klávesnice 12 Klávesy systému Windows 13 Klávesové zkratky 13 Speciální klávesa 15 Použití bezdrátové optické myši Bluetooth 16 Instalace 16 Použití 16 Dobíjení myši Bluetooth 16 Vysunutí optického disku (CD nebo DVD) 17 Používání bezpečnostního zámku počítače 17 Zvuk 18 Nastavení hlasitosti 18 Použití obslužných programů systému 19 Acer emanager 19 Acer GridVista (kompatibilnís duálním zobrazením) 20 Launch Manager 21 Časté otázky 22 Vyžádání služby 25 Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Travelers Warranty; ITW) 25 Než zavoláte 25

7 Přenášení notebooku 26 Odpojení od stolního počítače 26 Přenášení 26 Příprava počítače 26 Co s sebou na krátké schůzky 27 Co s sebou na dlouhé schůzky 27 Přenášení počítače domů 27 Příprava počítače 27 Co vzít s sebou 28 Zvláštní opatření 28 Používání počítače v domácí kanceláři 28 Cestování s počítačem 28 Příprava počítače 28 Co vzít s sebou 28 Zvláštní opatření 29 Cestování s počítačem po světě 29 Příprava počítače 29 Co vzít s sebou 29 Zvláštní opatření 29 Zabezpečení počítače 30 Používání bezpečnostního zámku počítače 30 Použití hesla 30 Zapsání hesel 31 Nastavení hesla 31 Rozšíření možností 32 Možnosti připojení 32 Faxový/datový modem 32 Integrovaná možnost sít ového připojení 33 Rychlé infračervené rozhraní 33 Univerzální sériová sběrnice (USB) 34 Port IEEE Patice pro kartu PC 35 Program BIOS 37 Pořadí spouštění 37 Povolení obnovení z disku na disk 37 Heslo 37 Používání softwaru 38 Přehrávání filmů DVD 38 Řízení spotřeby 39 Acer erecovery 39 Vytvoření zálohy 40 Obnovení ze zálohy 40 Vytvoření disku CD s bitovou kopií výchozí konfigurace z výroby 41 Opakovaná instalace dodávaného softwaru bez disku CD 41 Změna hesla 42

8 Řešení problémů mého počítače 43 Tipy pro řešení problémů 43 Chybové zprávy 43 Předpisy a bezpečnostní upozornění 45 Shoda s předpisy ENERGY STAR 45 Prohlášení FCC 45 Poznámky o modemu 46 Důležité bezpečnostní pokyny 46

9 1 Prohlídka počítače Ferrari Jakmile nastavíte svůj počítač dle pokynů na letáku Pouze pro začátečníky..., dovolte nám, abychom vás seznámili s vaším novým počítačem Ferrari. Pohled zepředu # Položka Popis 1 Obrazovka displeje Také se nazývá Displej z Tekutých Krystalu (Liquid-Crystal Display; LCD), zobrazuje výstup z poeítaee. 2 Vypínač Zapne nebo vypne počítač. 3 Indikátory stavu Světla LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), jež svým rozsvícením či zhasnutím ukazují stav funkcí a součástí počítače. 4 Klávesnice Zadává data do počítače. 5 Opěrka zápěstí Pohodlná oblast pro podporu rukou během používání počítače.

10 2 # Položka Popis 6 Klepací tlačítka (Levé, střední a pravé) 7 Tlačítka pro snadné spuštění Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši; střední tlačítko slouží jako tlačítko pro čtyřcestný posun. Tlačítka pro spouštění často používaných programů. Další podrobnosti viz Tlačítka pro snadné spuštění na straně 9. 8 Doteková podložka Ukazovací zařízení citlivé na dotek, které funguje podobně jako počítačová myš. Pohled na zavřenou přední stranu # Ikona Položka Popis 1 Reproduktory Levý a pravý reproduktor společně zajišt ují výstup stereofonního zvuku. 2 Čtečka karet 5 v 1 Přijímá pamět ové karty Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) a xd-picture Card. Poznámka: V daném okamžiku lze provozovat pouze jednu kartu. 3 Mikrofon Vnitřní mikrofon pro nahrávání zvuku. 4 Infračervený port Zajišt uje připojení k infračerveným zařízením, jako je infračervená tiskárna nebo počítač s IČ-portem. 5 Indikátor napájení Svítí, když je počítač zapnut. 6 Indikátor baterie Svítí, když probíhá nabíjení baterie.

11 3 # Ikona Položka Popis 7 Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF Slouží k připojení výstupních zvukových zařízení, jako jsou reproduktory a sluchátka. 8 Konektor pro vstup vnějšího zdroje/ mikrofonu 9 Bluetooth Komunikace Tlaeítko/Indikátor 10 Bezdrátová komunikace Tlaeítko/Indikátor Lze připojit vstup z externího mikrofonu. Stisknutím tlačítka aktivujte/deaktivujte funkci Bluetooth. Rozsvícení ukazuje stav komunikace rozhraní Bluetooth. Stisknutím tlačítka aktivujte/deaktivujte funkci bezdrátové sítě LAN. Rozsvícení ukazuje stav komunikace bezdrátové sítě LAN. 11 Západka Zamyká nebo uvolňuje kryt přístroje. Pohled zleva # Ikona Položka Popis 1 Port pro vnější displej Zajišt uje připojení k zobrazovacímu zařízení, jako je externí monitor nebo LCD-projektor. 2 Větrací štěrbiny Udržují počítač při nízké teplotě i po déletrvajícím používání. 3 Port Ethernet (RJ-45) Zajišt uje připojení k počítačové síti typu Ethernet 10/100/ Port modemu (RJ-11) Slouží k připojení telefonní linky. 5 Port USB 2.0 Zajišt uje připojení zařízení USB 2.0 (Universal Serial Bus), jako je USB-myš nebo foto/video přístroj s USB.

12 4 # Ikona Položka Popis 6 4pinový port IEEE 1394 Zajišt uje připojení zařízení IEEE Zásuvka PC-karty Slouží k připojení jedné PC-karty (Typ II) ke sběrnici CardBus. 8 Tlačítko vysunutí PC-karty ze zásuvky Vysune PC-kartu ze zásuvky. Pohled zprava # Ikona Položka Popis 1 Porty USB 2.0 (3) Zajišt uje připojení zařízení USB 2.0 (Universal Serial Bus), jako je USB-myš nebo foto/video přístroj s USB. 2 Tlačítko vysunutí disku z optické mechaniky ve slotu Vysouvá optický disk z jednotky. 3 Indikátor přístupu k optického disku 4 Optická mechanika se slotem pro disk Svítí, pokud je optická jednotka aktivní. Interní optická jednotka; umožňuje používat disky CD a DVD. 5 Zásuvka napájení Slouží k připojení napájecího adaptéru. 6 Bezpečnostní zámek Slouží k připojení bezpečnostního počítačového zámku typu Kensington. Poznámka: Ve štěrbinové optické jednotce lze použít pouze 12 cm disk.

13 5 Pohled zezadu # Ikona Položka Popis 1 Port DVI-D Podporuje připojení digitálního videa. 2 Port S-video Slouží k připojení televizního či zobrazovacího zařízení se vstupním portem S-video pinový konektor Acer ezdock Slouží k připojení Acer ezdock. Pohled zespodu # Položka Popis 1 Uvolňovací páčka baterie 2 Uvolňovací západka modulu optické jednotky Uvolní baterii pro vyjmutí bateriové jednotky. Uvolňuje optickou jednotku k vyjmutí. 3 Větrák chlazení Pomáhá udržovat počítač při nízké teplotě. Poznámka: Otvor větráku nesmí být zakryt, ani mu nemělo nic překážet.

14 6 # Položka Popis 4 Modul optické jednotky 5 Pozice pro bezdrátovou sít' LAN 6 Zásuvka pevného disku Zde je uložena optická jednotka počítače. Zde je uložen modul bezdrátové sítě LAN počítače. Jde o místo pro pevný disk počítače (upevněn šroubem). 7 Zásuvka baterie Jde o místo pro bateriovou jednotku počítače. 8 Přihrádka paměti Zde je uložena hlavní pamět počítače. Technické parametry Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Platforma Procesor: AMD Turion 64 Čipová sada: ATI RADEON XPRESS 200P Pamět 1 GB paměti DDR333 rozšiřitelné na 2 GB pomocí dvou modulů sodimm Displej Grafika Zvuk Ukládání dat Optická jednotka Komunikace Rozměry a hmotnost Napájení Barevný displej 15,4" WSXGA+ TFT LCD s rozlišením pixelů 16,7 milionu barev Grafická karta ATI MOBILITY RADEON X700 se 128 MB obrazové paměti DDR VRAM podporující software ATI Powerplay 5.0 a rozhraní Microsoft DirectX 9.0 nebo PCI Express Podpora zobrazení DualView ; externí zobrazení v rozlišení až 2048 x 1536 pixelů, 85 Hz Hardwarová podpora formátu MPEG-2/DVD Podpora výstupů S-video/TV-out (NTSC/PAL) Podpora rozhraní DVI-D (True Digital Video Interface) Zvukový systém s mikrofonem a dvěma integrovanými reproduktory Kompatibilní se specifikací AC'97 Podpora rozhraní S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) Pevný disk 100 GB ATA/100 Čtečka karet 5 v 1 podporuje karty Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) a xd-picture Card Štěrbinová dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi Modem: 56K ITU V.92 se schválením PTT; podpora probuzení počítače při volání Sít LAN: gigabit Ethernet; podpora probuzení počítače při aktivitě sítě LAN WLAN: integrované řešení Acer InviLink b/g Wi-Fi CERTIFIED ; podpora bezdrátové technologie Acer Signal Up WPAN: integrovaná technologie Bluetooth 363 (Š) x (H) x 30.5/34.3 (V) mm (14.29 x x 1.2/1.36 palce) 2,86 kg (6.3 lbs.) Standard správy napájení ACPI 1.0b: podporuje úsporný režim a režim spánku Baterie Li-ion 71 W Rychlé dobíjení 2,5 hodiny, dobíjení během používání 3,5 hodiny Tříkolíkový napájecí adaptér 90 W

15 7 Speciální klávesy a ovládání Porty V/V Software Volitelné položky Provozní prostredí Kompatibilita se systémy Záruka Klávesnice Acer FineTouch s 88 nebo 89 klávesami Touchpad s integrovaným čtyřsměrným tlačítkem pro posouvání Čtyři tlačítka pro snadné spuštění Dvě tlačítka na předním panelu: tlačítko-dioda bezdrátové sítě a tlačítkodioda připojení Bluetooth 124pinový konektor Acer ezdock Čtyři porty USB 2.0 Port IEEE 1394 (4pinový) Port Ethernet (RJ-45) Port modemu (RJ-11) Port externího zobrazovacího zarízení (VGA) Port S-video/TV-out (NTSC/PAL) Port DVI-D Konektor pro vstup mikrofonu nebo vnejšího zdroje Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF Zásuvka PC-karty (jeden typu II) Čtečka karet 5 v 1 Napájecí konektor pro sítový adaptér Acer emanager (Acer epresentation/erecovery/esettings) Acer GridVista Acer Launch Manager Acer System Recovery CD Adobe Reader CyberLink PowerDVD Norton AntiVirus NTI CD-Maker Acer ezdock Přídavná bateriová jednotka Li-ion Přídavný napájecí adaptér Teplota: Provozní: 5 C až 35 C Neprovozní: -20 C až 65 C Vlhkost vzduchu (nekondenzující): Provozní: 20 C až 80 C Neprovozní: 20 C až 80 C Mobile PC 2001 ACPI 1.0b DMI 2.0 Cisco Compatible Extensions (CCX) Jednoletá záruka International Travelers Warranty (ITW) Poznámka: Výše uvedená specifikace je pouze referenční. Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.

16 8 Kontrolky Počítač je vybaven 3 zřetelnými stavovými indikátory umístěnými na levé straně klávesnice a 4 umístěným na přední straně počítače. Stavové indikátory Napájení, Baterie a Bezdrátová komunikace jsou viditelné i po zavření displeje LCD. Ikona Funkce Popis Klávesa Caps Lock Svítí při zapnutí funkce Caps Lock. Klávesa Num Lock Svítí při aktivaci funkce Num Lock. Aktivita médií Kontrolka napájení Svítí, pokud je aktivní pevný disk nebo optická jednotka. Rozsvítí se při zapnutí počítače. Kontrolka baterie Rozsvítí se při nabíjení baterií. Bluetooth komunikace Bezdrátové komunikace Rozsvítí se a indikuje tak stav Bluetooth komunikace. Rozsvítí se a indikuje tak stav Bezdrátové komunikace. 1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. 2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor zeleně.

17 9 Tlačítka pro snadné spuštění Na horní straně vpravo nad klávesnicí jsou umístěna čtyři tlačítka. Tato tlačítka se nazývají tlačítka pro snadné spuštění. Jsou označena jako pošta, webový prohlížeč a Acer Empowering Key a programovatelné klávesy. Stisknutím klávesy spustíte nástroj Acer emanager. Viz také Acer emanager na straně 19. Pošta a webový prohlížeč jsou výchozími tlačítky pro ového klienta a internetový prohlížeč, ale uživatel je může resetovat. Nastavení pošty, webového prohlížeče a programovatelných kláves se provádí spuštěním aplikace Acer Launch Manager. Viz také Launch Manager na straně 21. Tlačítka pro snadné spuštění Pošta Webový prohlížeč P Výchozí Aplikace ová aplikace (uživatelsky programovatelné) Internetový prohlížeč (uživatelsky programovatelné) Acer emanager (uživatelsky programovatelné) Uživatelsky programovatelné

18 10 Zařízení Touchpad Zabudovaná dotyková podložka Touchpad je ukazovací zařízení, jehož povrch je citlivý na pohyb. To znamená, že pohybem prstu po zařízení Touchpad lze pohybovat kurzorem na obrazovce. Středová položka podložky ruky poskytuje optimální komfort a podporu. Základy používání dotykové plochy Následující položky obsahují popis používání dotykové plochy: Pohybem prstu po dotykové ploše (2) lze pohybovat kurzorem na obrazovce. Chcete-li provést výběr nebo provést funkce, stiskněte levé (1) a pravé (4) tlačítko na okraji dotykové plochy. Tato dvě tlačítka jsou podobná levému a pravému tlačítku myši. Klepnutí na touchpad je totéž jako stisknutí levého tlačítka. Pomocí čtyřsměrného tlačítka posuvu (3) můžete posouvat stránku nahoru, dolů, doleva či doprava. Toto tlačítko má stejnou funkci jako stisknutí kurzoru na pravém posuvníku aplikací systému windows.

19 11 Funkce Levé Tlačítko (1) Provést Rychle poklepejte. Pravé Tlačítko (4) Klepání (2) Poklepejte (stejnou rychlostí jako u poklepání na tlačítko myši). Prostřední tlačítko (3) Vybrat Klepněte. Klepněte. Přetáhnout Klepněte a táhněte, pak pomocí prstu táhněte kurzor po dotykové ploše. Poklepejte (stejnou rychlostí jako u poklepání na tlačítko myši), podržte prst na dotykové ploše na druhé klepnutí a táhněte kurzorem. Otevření Klepněte. obsahu nabídky Posouvání Klepněte a podržte tlačítko nahoru/dolů/ doleva/doprava. Poznámka: Dotykové plochy se dotýkejte čistými a suchými prsty. Dotykovou plochu také udržujte v suchu a čistotě. Dotyková plocha je citlivá na pohyb prstu. Čím jemněji se plochy dotýkáte, tím lépe reaguje. Silným klepáním nelze zvýšit citlivost zařízení.

20 12 Používání klávesnice Klávesnice běžné velikosti obsahuje vloženou číselnou klávesnici, samostatné kurzorové klávesy, dvě klávesy systému Windows a dvanáct funkčních kláves. Zámky klávesnice a integrovaná numerická klávesnice Klávesnice je vybavena 3 zámkovými klávesami, které je možné přepínat. Vložená Klávesa lock Klávesa Caps Lock Klávesa Num Lock <Fn> + <F11> Klávesa Scroll Lock <Fn> + <F12> Popis Je-li funkce Caps Lock zapnutá, budou se všechny abecední znaky psát velkými písmeny. Je-li funkce Num Lock zapnutá, je možné používat vloženou číselnou klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání většího množství číselných dat. Lepší řešení by spočívalo v připojení externí klávesnice. Je-li funkce Scroll Lock zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scroll Lock nefunguje ve všech programech. klávesnice funguje stejně, jako číselná klávesnice stolního počítače. Malé indikátory této klávesnice se nacházejí v levém horním rohu kloboučku klávesy. Symboly kurzorových kláves nejsou pro lepší přehlednost vytištěny na klávesách. Požadovaná funkce Číselné klávesy na vložené klávesnici Kurzorové klávesy na vložené klávesnici Klávesy hlavní klávesnice Funkce Num Lock je zapnutá Zadejte čísla normálním způsobem. Při používání kurzorových kláves stiskněte a podržte klávesu <Shift>. Při psaní písmen na vložené klávesnici stiskněte a držte klávesu <Fn>. Funkce Num Lock je vypnutá Při používání kurzorových kláves stiskněte a podržte klávesu <Fn>. Napište písmena normálním způsobem.

21 13 Klávesy systému Windows Klávesnice obsahuje dvě klávesy, které slouží k provádění specifických funkcí v operačním systému Windows. Klávesa Klávesa s Windows Popis Stisknutím této klávesy se v operačním systému Windows otevře nabídka Start stejně, jako při klepnutí myší na tlačítko Start. Společně s dalšími klávesami nabízí tato klávesa řadu dalších funkcí: < > + <Tab>: Slouží k přechodu na další tlačítko na hlavním panelu < > + <E>: Slouží k otevření okna Tento počítač Klávesa aplikace < > + <F1>: Slouží k otevření okna Nápověda a podpora < > + <F>: Slouží k vyhledávání dokumentů < > + <R>: Slouží k otevření dialogového okna Spustit < > + <M>: Slouží k minimalizaci všech oken <Shift> + < > + <M>: Slouží ke zrušení minimalizace všech oken Stisknutím této klávesy se otevře místní nabídka v aplikaci stejně, jako při klepnutí na pravé tlačítko myši. Klávesové zkratky Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení, hlasitost výstupu nebo nástroj BIOS. Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

22 14 Klávesová zkratka <Fn> + <F1> Ikona Funkce Popis Nápověda ke klávesové zkratce Slouží ke zobrazení nápovědy pro horkou klávesu. <Fn> + <F2> Acer esettings Spustí nastavení Acer esettings v nástroji emanager. Viz Acer emanager na straně 19. <Fn> + <F3> Správa napájení Zobrazí okno Power Scheme. <Fn> + <F4> Režim spánku Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku. <Fn> + <F5> Přepnutí displeje Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními. <Fn> + <F6> <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> Prázdná obrazovka Přepnutí dotykové plochy Přepnutí reproduktoru Slouží k přepnutí obrazovky displeje zpět, čímž se ušetří energie. Pro návrat stiskněte libovolnou klávesu. Slouží k zapnutí a vypnutí interní dotykové plochy. Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů. <Fn> + < > Zvýšení hlasitosti Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku. <Fn> + < > Snížení hlasitosti Slouží ke snížení hlasitosti zvuku. <Fn> + < > Zvýšení jasu Slouží ke zvýšení jasu obrazovky. <Fn> + < > Snížení jasu Snížení jasu obrazovky.

23 15 Speciální klávesa Znak eura a amerického dolaru můžete nalézt ve střední horní části nebo pravé dolní části klávesnice. Symbol eura 1 Spust te textový editor. 2 Stiskněte buď přímo klávesu <Euro> v pravé dolní části klávesnice, nebo podržte klávesu <Alt Gr> a stiskněte klávesu <5> v horní střední části klávesnice. Poznámka: Nikteré typy písem a programy symbol Euro nepodporují. Více informací naleznete na adrese Znak amerického dolaru 1 Otevřete textový editor nebo aplikaci. 2 Stiskněte buď přímo klávesu <Dollar> v pravé dolní části klávesnice, nebo podržte klávesu <Shift> a stiskněte klávesu <4> v horní střední části klávesnice. Poznámka: Tato funkce se liší podle nastavení jazyka.

24 16 Použití bezdrátové optické myši Bluetooth Notebook řady Ferrari je dodáván s bezdrátovou optickou myší Bluetooth včetně dvou dobíjecích baterií. Instalace Instalace myši Bluetooth je snadná. Aktivujte funkci Bluetooth stisknutím tlačítka komunikace Bluetooth na předním panelu (umístění je znázorněno v části Pohled na zavřenou přední stranu na straně 2). Stiskněte tlačítko Bluetooth na základně myši Bluetooth; operační systém myš automaticky rozpozná a nainstaluje. Použití Myš Bluetooth používejte stejně jako klasickou myš. K dosažení optimálního výkonu použijte podložku pod myš. Při použití myši Bluetooth na průhledném nebo odrazivém povrchu dojde k potlačení schopnosti optického čidla sledovat kurzor. Myš Bluetooth lze používat s dobíjecími bateriemi, běžnými bateriemi nebo bez baterií, pouze s dobíjecím kabelem USB. Dobíjení myši Bluetooth Myš Bluetooth je dodávána se dvěma dobíjecími bateriemi AA a dobíjecím kabelem USB. Chcete-li myš dobít, připojte jeden konec dobíjecího kabelu do portu USB v notebooku a druhý konec k myši Bluetooth. Za normálních okolností trvá plné dobití myši Bluetooth přibližně 5 hodin. Důležité! Nepoužívejte dobíjecí kabel USB s běžnými nedobíjecími bateriemi! Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k ohrožení vašeho zdraví.

25 Vysunutí optického disku (CD nebo DVD) Chcete-li vysunout optický disk, jestliže je počítač zapnutý, stiskněte tlačítko vysunutí jednotky. 17 Používání bezpečnostního zámku počítače Do zářezu pro bezpečnostní klíč na těle počítače je možné připojit bezpečnostní klíč kompatibilní s typem Kensington. Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte klíč do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

26 18 Zvuk Počítač obsahuje 16 bitovou vysoce spolehlivou stereofonní zvukovou kartu AC'97, a duální stereofonní reproduktory. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti na počítači je stejně snadné jako stisk některých tlačítek. Další informace o nastavení hlasitosti reproduktorů, viz Klávesové zkratky na straně 13.

27 19 Použití obslužných programů systému Acer emanager Acer emanager je novátorský software, který je určen pro často používané funkce. Stisknutím klávesy spustíte uživatelské rozhraní nástroje Acer emanager, který poskytuje přístup ke třem hlavním nastavením: Acer epresentation, Acer erecovery a Acer esettings. Chcete-li nastavit klávesu, viz Tlačítka pro snadné spuštění na straně 9. Acer epresentation Zjednodušuje nastavení rozlišení při připojení k projektoru. Acer erecovery Spolehlivě zálohuje a obnovuje konfiguraci systému. Acer esettings Usnadňuje správu nastavení systému a zabezpečení. Chcete-li získat další informace, spust te nástroj Acer emanager, klepněte na příslušnou aplikaci a vyberte funkci Help (Nápověda). Poznámka: Při obnově systému pomocí disku CD nebo nástroje Acer erecovery odpojte všechna periferní zařízení včetně replikátoru Acer ezdock.

28 20 Acer GridVista (kompatibilnís duálním zobrazením) Chcete-li v notebooku aktivovat zobrazení na dvou monitorech,zkontrolujte nejprve, zda je připojen druhý monitor. Potom stiskněte tlačítko Start, vyberte položku Ovládací panely Zobrazení a klepněte na kartu Nastavení. Vyberte v rámečku zobrazení ikonu sekundárního monitoru (2) a zaškrtněte políčko Rozšířit plochu i na tento monitor. Na závěr použijte nové nastavení klepnutím na tlačítko Použít a dokončete proces klepnutím na tlačítko OK. Acer GridVista je praktický nástroj, který nabízí čtyři předdefinovaná nastavení zobrazení umožňující zobrazit více oken na jedné obrazovce.chcete-li tuto funkci vyvolat, stiskněte tlačítko Start, klepněte na položku Všechny programy a potom na položku Acer GridVista. Můžete zvolit některé z následujících čtyř nastavení zobrazení: Double (Dvojité svislé), Triple (Trojité hlavní nalevo), Triple (Trojité hlavní napravo) nebo Quad (Čtyřnásobné). Nástroj Acer GridVista je kompatibilní s duálním zobrazením a umožňuje nezávisle rozdělit dva displeje. Nastavení nástroje Acer GridVista je snadné: 1 Spust te nástroj Acer GridVista a vyberte na hlavním panelu požadovanou konfiguraci obrazovky pro každý displej. 2 Přetáhněte každé okno do příslušné mřížky. 3 Vychutnejte si pohodlí přehledně uspořádané pracovní plochy.

29 21 Poznámka: Ověřte, zda je rozlišení druhého monitoru nastaveno na hodnotu doporučenou výrobcem. Launch Manager Nástroj Launch Manager umožňuje nastavit čtyři tlačítka pro snadné spuštění, která se nacházejí nad klávesnicí. Umístění tlačítek pro snadné spuštění je znázorněno v části Tlačítka pro snadné spuštění na straně 9. Chcete-li zpřístupnit nástroj Launch Manager, klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, a potom na ikonu Launch Manager k spuštění aplikace.

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad X30 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA

Uživatelská příručka. Osobní počítač Řada VGC-LA Uživatelská příručka Osobní počítač Řada VGC-LA n 2 Obsah Před zahájením práce...5 Upozornění...6 Dokumentace...7 Ergonomická pravidla...11 Začínáme...13 Umístění ovládacích prvků a konektorů...14 Kontrolky...19

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E4300 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka obsahuje přehled funkcí, technické údaje a informace o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží pro váš počítač. Další informace

Více

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka

Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Dell Latitude E6500 Instalační a stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje přehled funkcí, specifikací a informací o rychlém nastavení, softwaru a řešení potíží u vašeho počítače. Více informací

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více