ROSA. Květen Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Květen 2011. Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2011 Téma měsíce: Životní prostředí

2 Z OBSAHU Informace z Babic Slovo starosty Programové prohlášení Rady města Rosice Výpisy z usnesení rady Společenská kronika, Dvojité poděkování Stromy na ulici Zámecká, Stromy na hranicích pozemků Světelné znečištění a jeho důsledky Sběratelé odpadků Jak se žije lidem v Rosicích anketa Díky zodpovědným občanům Kumštování na zámku Tobě vlasti mrtví dali dost jen lásky živých je ti třeba Rosičtí radní jsou proti přesunu MŠ logopedické Nové kontejnery na elektroodpad Řádková inzerce Právnická poradna Činnost OOP ve služebním obvodě Rosice Mikroregion Kahan Všem majitelům domácích mazlíčků Lesáci důchodci besedují Informace klubu seniorů Rosice, Bezpečné přechody Škola v přírodě třetích tříd Informace o soutěžích z Českého jazyka Super noc s Andersenem, Letové ukázky dravců Slovo o ZUŠ Maraton aneb o vytrvalosti, houževnatosti a stupních vítězů Zveme vás do knihovny Pepa se pokadil, 90 let založení knihovny v Rosicích Kašpárkov je bezva Humor s kávou, humor s pivem Kalendárium, Může za to Pragokoncert Co nového v SVČ Boskovice pro každého Sport Program kina Kulturní přehled ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka MK ČR E Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Květen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Koaliční partneři jsou vepři, protože poslouchat cizí rozhovory se nesluší. Nejlepší mastí na zmatení nepřítele je cílená lež. Politická kultura v České republice vymírá po přeslici a my se brodíme v záplavě zpravodajských mystifikací neschopni rozeznat půjčku od úplatku. Nezkouší si z nás snad někdo dělat kašpárky? Zaplať příroda, že existuje i kultura nepolitická. V květnu ji u nás bude reprezentovat houslový virtuoz Pavel Šporcl a to je sázka (neplést se Sazkou) na jistotu! Skutečné umění se totiž nedá vylhat ani uplatit. Pokud máte pocit, že z toho všeho, co se děje okolo, začínáte mít alergie, vysbírejte odpadky v obecní strouze a nebo zavítejte s ratolestmi do Kašpárkova na zámek, tam totiž všechno funguje podle nezkažených pravidel. Lukáš Volánek šéfredaktor Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Šárka Vokounová tel.: Cena 10 Kč Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: editorial Titulní strana: Zvířátka v Okrouhlíku Foto: Lukáš Volánek ROSA 5/2011 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC ODPOLEDNE S ANDERSENEM Možná je na první pohled nepochopitelné, co mají společného Jeníček, Mařenka, Popelka, Sněhurka, Zlatovláska, Šípková Růženka a Cipísek s Andersenem. A přitom je to tak jednoduché. Pohádky. Občanské sdružení Babičáci za podpory Obecního úřadu v Babicích připravilo pro děti akci, při které děti splněním úkolů osvobozovaly ztracené pohádkové postavičky a vracely je do sešitku. Za splnění všech úkolů je čekal poklad. Zajímá vás, kde se ukrýval? Díky spolupráci s pracovníky obecní knihovny mohla být skutečná truhla s pokladem umístěna přímo v knihovně. Alespoň trochu jsme se tím přiblížili pořádání té skutečné Noci s Andersenem. Kdo ví, možná už příští rok k registraci na pořádání té opravdové Noci dojde. Rozhodně věřím, že touto akcí spolupráce Občanského sdružení Babičáci s obecní knihovnou neskončila. I proto jsme umístili pro děti do knihovny nástěnku, na které najdou každý měsíc zábavné úkoly. Za jejich zdárné splnění je čeká malá sladká odměna. Pohádkovou atmosféru doplňovaly obrázky Zlatovlásky, Rumcajse s Cipískem, trpaslíků, ale i postav z Andersenových pohádek. I soutěžní úkoly zavedly děti do pohádek. Vyzkoušely si přebírat hrách a čočku jako Popelka, sbírat drahokamy, házet šišky do klobouku a dokonce zdobit přímo perníkovou chaloupku. Byť jen z papíru. Nechyběla ani skládanka a doplňovačka. Počasí nám přálo, a tak se účastníci soutěžního odpoledne ještě pobavili u táboráku, pochutnali si na špekáčcích a limonádě a vpodvečer se plni dojmů vraceli domů. Při pohledu na fotky z akce je vidět, že děti si odpoledne užívaly. A nejen děti. I rodiče, příbuzní a snad i těch pár mladých lidiček, kteří ač sami zatím děti nemají, nám byli ochotni pomáhat s přípravami. Hana Svobodová za o.s. Babičáci PŘEHLED USNESENÍ ze 6. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ v Babicích u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje a) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s., č. smlouvy /1, v souladu se záměrem realizovat stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem Zastávka, kabel NN, UNIVERS, b) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Jaroslavem Staňkem na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, c) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Lubomírem Culíkem a p. Markétou Culíkovou na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, 4 ROSA 5/2011

4 d) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Josefem Neklapilem a p. Bohuslavou Neklapilovou na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, e) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Janem Pavlíkem a p. Janou Pavlíkovou na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, f) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Jaromírem Javorkem a p. Květuší Javorkovou na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, g) k bezplatnému užívání zkušebnu v zadním traktu kulturního domu ke zkouškám a uskladnění aparatury skupině GONG odpovědná osoba Ing. Jan Kotas. Hrazeny budou pouze provozní náklady dle měření podružným elektroměrem, h) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 882/92, 882/93, 755/2, 758, 771 od PF ČR na obec. Ustanovuje a) komisi pro otvírání obálek na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti KD Babice ve složení: Vladimír Blažejovský a 2 pracovníci firmy Energy Benefit Centre, b) komisi pro výběr uchazeče na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti KD Babice ve složení: Vladimír Blažejovský, Ing. Jan Kotas, Ing. Renata Vytopilová a 2 pracovníci firmy Energy Benefit Centre a.s.. Neschvaluje a) vydání záměru o prodeji části pozemku p.č. 196 v k.ú. Babice u Rosic. Bere na vědomí a) zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Babici u Rosic za rok ROSA 5/2011 5

5 z radnice SLOVO STAROSTY Motto: Je prohřešek proti životnímu prostředí, když odhodíte na zem sáček od bonbónů? I na hřbitově? Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává květnové vydání Rosy, které je zaměřeno na ochranu životního prostředí. Chtěl bych se také přidat k tomuto tématu. Začnu tím, co padne návštěvníkovi Rosic do oka na první pohled. To je čistota ve městě. Po každé zimě se naskytne tristní pohled na to, co bylo přes zimu zakryto sněhem. Nejen různé odpadky, ale především psí exkrementy, které krášlí téměř každou část města. Řeknete si, že město vybírá poplatky ze psů, takže by mělo po psech i uklízet. V některých městech v zahraničí jsem viděl zaměstnance města, který na svém speciálním skútru vybaveném vysavačem psí exkrementy z trávníků i chodníků pravidelně odstraňuje. Bylo by to krásné, mít tuto službu v Rosicích, ale aby se zaplatila, muselo by město sáhnout ke zvýšení poplatků ze psů k maximální hranici. Malé zvýšení, které se nyní připravuje, jen upravuje nerovnoměrnost poplatků ze psů v rodinných domech a bytech a do rozpočtu města nic nepřinese. U venčícího se psa ani podle ehm nepoznáte, zda je to pes z bytu či z domku. S čistotou souvisí také pořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, které bývají přeplněny, a tak se další odpad válí na zemi. V letošním roce vedení města vsadilo sice na dražší, ale častější vývoz kontejnerů s papírem, abychom hromadění odpadu kolem kontejnerů zamezili. Firma KTS Ekologie, která v našem městě tříděný i komunální odpad sváží, bude prý pracovat v tomto roce ještě lépe. Rosické technické služby provedly úklid a zametení komunikací po zimě. Kvůli parkování automobilů nebyly však některé ulice stoprocentně uklizeny, stejně jako komunikace, které nejsou v majetku města. Všechny zaměstnance TS Rosice musíme ale pochválit za jejich celoroční činnost, která je v našem městě vidět. To je jen pár problémů z oblasti životního prostředí v Rosicích. Sám jsem donedávna netušil, že se v Rosicích vyskytují nemovitosti, které nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci a někde domovní splašky i dnes končí v potoce. Žijeme opravdu ve 21. století? Také péče o zeleň je důležitá. Za každým vykácením by měla následovat výsadba. Hodně starých stromů na pozemcích města je ve špatném stavu (viz příspěvek Dočekalových v minulé Rose). I když je poškozený strom památkově chráněný a jeho stav je neúnosný, musí se pokácet. O tom, zda se tak stane, by neměli rozhodovat od stolu památkáři, či nějaká hodně zvláštní občanská sdružení z vedlejší obce. Od toho máme na městském úřadu odbor životního prostředí, který dovede tyto věci odborně posoudit. Myslím, že těch pár vět stačí. Proč jsem je ale psal? Všechny tyto problémy totiž spojuje jedno. A to je neodpovědnost některých našich spoluobčanů vůči ostatním obyvatelům našeho města. Ať jsou to majitelé pejsků, nebo ti, kteří vezou odpad do kontejnerů a nechají ho u nich ležet, nebo notoričtí paliči, kteří pálí smetí na zahradách a je jim jedno, který den právě je, ale zato vědí, že se u sousedů suší velké prádlo Mgr. Jaroslav Světlík starosta města 6 ROSA 5/2011

6 z radnice PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA ROSIC NA OBDOBÍ Rada města Rosice předkládá zastupitelům i všem občanům našeho města programové prohlášení na volební období Toto prohlášení je souhrnem hlavních bodů volebních programů volebních uskupení zastoupených v Radě a obsahuje hlavní priority, na které se chce rada ve svém volebním období zaměřit. Neklademe si nesplnitelné cíle, proto je naplnění volebních programů pro zvelebení a další rozvoj města tentokráte velmi reálné. Věříme, že se nám podaří zajistit dostatečné finančních zdroje nezbytné pro realizaci navržených investic. Naším cílem jsou Rosice město, kde je radost pracovat, podnikat i žít! Program je rozčleněn do 8 kapitol, které jsou řazeny abecedně nikoliv podle důležitosti. Bezpečnost 1. Optimalizovat činnost městské policie, zvýšit nároky na kvalitu a výkon služby 2. Pokračovat v programech prevence kriminality dětí a mládeže 3. Zajistit bezpečnost občanů a klid ve městě zejména v nočních hodinách 4. Rozšířit kamerový systému do rizikových lokalit např. u školských zařízení, okolí kostela apod. Děti, mládež, senioři 1. Zajistit dostatečnou kapacitu mateřských škol, rozšíření prázdninového provozu; dokončit nástavbu MŠ na Zámecké, iniciovat převzetí MŠ logopedické do vlastnictví města a zachovat její činnosti, sloučit MŠ ve městě 2. Vytvořit koncepci modernizace a rozšíření současných i nových dětských hřišť 3. Vyčlenit prostory pro zřízení mateřského centra v prostorách města 4. Podporovat aktivity mládeže a seniorů a jejich zapojení do života města Doprava 1. Zlepšit bezpečnost na přechodech pro chodce 2. Rozhodnout, kterou variantu obchvatu Rosic budeme preferovat v územním plánu 3. Řešit možnost přímého spojení IDS Rosice Popůvky Bosonohy 4. Zjednodušit systém dopravního značení ve městě 5. Řešit propustnost křižovatek ve městě se silnicí I/23 6. Zasadit se o zrušení zpoplatnění dálnice v úseku Kývalka Brno západ Finance 1. Prostředky získané prodejem pozemků investovat do rozvoje města, např. modernizace a rozšíření městského bytového fondu, využití areálu sklárny, atd. 2. Využít v maximální míře evropských dotací (do roku 2013) 3. Důsledně kontrolovat hospodaření a optimalizovat náklady na provoz městského úřadu 4. Důsledně kontrolovat hospodaření a optimalizovat náklady na provoz organizací zřízených městem a organizací s účastí města; aktivně ovlivňovat jejich rozvoj a činnost 5. Upravit podmínky přidělování městských dotací spolkům a organizacím, aby bylo průhlednější, spravedlivější a více motivační Kultura, sport, společenské vyžití 1. Kultura a. Propagovat aktivity spolků a organizací, jejich zviditelnění v rámci regionu 8 ROSA 5/2011

7 b. Dovybavit společenský sál Zámeckého kulturního centra c. Z pozice spoluvlastníka Cristal s.r.o. ovlivňovat směřování investic do oprav a do vytvoření zázemí pro kulturní a společenské akce v kulturním domě Cristal d. Oceňovat výjimečné osobnosti Cenami města Rosic e. Podporovat tradiční kulturní a společenské i nově vznikající akce 2. Sportovní vyžití a. Vybudovat cyklostezku Ostrovačice-Rosice-Zastávka, ve spolupráci s dotčenými obcemi b. Řešit budoucnost rosického koupaliště c. Podporovat činnost sportovních klubů d. Upravit hřiště na Kamínkách, vytipovat místa pro malá sportoviště v ostatních částech města 3. Turistická atraktivita města a. Koncepčně propagovat město b. Podporovat a iniciovat kulturní, společenské a sportovní akce nadregionálního významu c. Zatraktivnit rosický zámek pro cestovní ruch, pokračovat v jeho rekonstrukci a rozšířit možnosti jeho dalšího využití d. Upravit zámecký park a zpřístupnit zámeckou zahradu pro veřejnost e. Jednat s KČT o značení turistických cest f. Vybudovat tematické naučné stezky Práce a podnikání 1. Zatraktivnit Rosice pro podnikatele z výrobní i nevýrobní sféry 2. Novým územním plánem podpořit rozvoj komerčních aktivit 3. Podporovat podnikatelské záměry, které vytvoří nové pracovní příležitosti 4. Profilovat Rosice jako centrum služeb (mikro)regionu Rozvoj města 1. Připravit nový územní plán 2. Rekonstruovat komunikace a chodníky 3. Zlepšit stav vodovodů a kanalizací 4. Podporovat novou výstavbu rodinných i bytových domů ve městě, revitalizovat městský bytový fond 5. Zabývat se budoucím využitím areálu Sklárny Životní prostředí 1. Vytvořit koncepci zeleně ve městě 2. Zlepšit úklid města, více motivovat občany k zachovávání čistoty 3. Zvelebit místa pro kontejnery na tříděný odpad, vybudovat nový sběrný dvůr 4. Řešit parkování na sídlištích V Rosicích dne 20. dubna 2011 POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S RADNÍMI Rada města Rosice zve všechny občany, kteří mají zájem získat přímo od nového vedení města informace o tom, co se v Rosicích děje, i o tom, co se připravuje nového. Setkání se uskuteční v sále kina Panorama ve čtvrtek 12. května 2011 v hodin. Po skončení diskuse budou promítnuty jedinečné archivní filmové záběry z rosické historie. Srdečně vás zvou radní města Rosice ROSA 5/2011 9

8 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 10/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Rosice a výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Rosice za rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2010, b) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká za rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření, c) údaje o Mateřské škole Husova čtvrť za školní rok 2009/2010 a výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť, Rosice za rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření, d) zprávu o průběhu a předpokladech investičních akcí v roce Souhlasí a) s převedením zisku příspěvkové organizace Základní škola Rosice ve výši 19,65 Kč za rok 2010 do rezervního fondu, b) s převedením zisku příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká Rosice ve výši 377,85 Kč za rok 2010 do rezervního fondu, c) s převedením zisku příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť Rosice ve výši 82,99 Kč za rok 2010 do rezervního fondu, d) s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a pí Růženou Junovou, Rosice, jejímž předmětem je bezúplatný převod vodovodního řádu a jednotné kanalizace, e) s uzavřením Dodatku č. 17 ke smlouvě o vkladu majetku ze dne mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, B. M. Kuldy 20, Ivančice, jehož předmětem je vklad majetku, týkajícího se stavby Rosice u Brna ul. Brněnská v Rosicích prodejna potravin LIDL, vodovod, kanalizace splašková v celkové hodnotě Kč, f) s převodem částky 646,60 EUR, získané z postupné likvidace fondů SGAM HUDSON, na účet města Rosice, g) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na Palackého nám. 45, rozšířeno o kancelář č. 5 o výměře 31,94 m 2 se společností KTS Ekologie s. r. o. za cenu Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou, h) s uzavřením smlouvy o spolupráci a partnerství mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Střediskem volného času Rosice, Žerotínovo nám. 1, Rosice, jejímž předmětem je dohoda smluvních stran o základních podmínkách vzájemné spolupráce a partnerství včetně veřejné prezentace a prostředků vzájemné komunikace v rámci projektu. 3. Schvaluje a) záměr přijetí úvěru od banky na financování zateplení a oprav dvou bytových domů Kamínky, b) záměr připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru na financování zateplení a oprav dvou bytových domů Kamínky, c) aby v rámci I. etapy revitalizace zateplení bytových domů Kaštanová byly realizovány domy vzestupně dle čísel popisných tzn. připravit realizaci č. p. 1161, 1162, a č. p a 1164, d) zadávací řízení pro zateplení a opravu bytových domů na ul. Kaštanová ve zjednodušeném podlimitním řízení, 10 ROSA 5/2011

9 z radnice e) uzavření smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha, č. smlouvy SP a č. SP o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám pro bytové domy na ul. Kaštanová č. p. 1161, 1162 a č. p. 1163, 1164, f) podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, reg. číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , g) uzavření smlouvy o dílo mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností AutoCont CZ, a. s., Nemocniční 12, Ostrava, jejímž předmětem je dodávka softwaru a hardwaru Technologického centra a úprava místnosti Technologického centra v rámci projektu Rozvoje služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, h) seznam příkazců operací pro rozpočtové opaření č. 3/2011, i) rozpočtové opatření č. 4/2011, j) seznam příkazců operací pro rozpočtové opatření č. 4/2011, k) vnitřní směrnici Městského úřadu Rosice č. 2/2011 pro časové rozlišování nákladů a výnosů a účtování o dohadných položkách, l) Organizační řád Městského úřadu Rosice č. 2/2011 včetně přílohy č. 1 s účinností od , m) návštěvní řád zámeckého parku v Rosicích a zámecké zahrady v Rosicích s účinností od Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Petr Klíma Lukáš Volánek, DiS. ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 12/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Rosických TS za rok 2010, b) právu o činnosti odboru správy pohledávek a informatiky za rok Schvaluje a) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Rosické TS za rok 2010 a souhlasí s převedením zisku příspěvkové organizace Rosické TS ve výši 8 946,91 Kč za rok 2010 a to 80% do fondu odměn a 20% do fondu rezervního, b) výběr dodavatele služeb pro zakázku malého rozsahu Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy v rámci projektu Zavádění principů Smart Administration do řízení a rozvoje lidských zdrojů Městského úřadu v Rosicích v souladu se Zápisem o posouzení a hodnocení nabídek ze dne Vybraným dodavatelem je společnost Gradua-CEGOS s. r. o., se sídlem Karlovo náměstí 325/7, Praha 2, c) uzavření smlouvy na služby s dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností Gradua-CE- GOS, s. r. o., Karlovo náměstí 325/7, Praha 2, znějící na Kč vč. DPH, d) znění výzvy a zadávací dokumentaci k podávání na- 12 ROSA 5/2011

10 z radnice bídek na zakázku malého rozsahu na poskytnutí úvěru pro město Rosice na spolufinancování akce Zateplení bytových domů ul. Kaštanová , , Rosice, e) výběr peněžních ústavů, kterým bude rozeslána výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na poskytnutí úvěru pro město Rosice na spolufinancování akce Zateplení bytových domů ul. Kaštanová , , Rosice, f) hodnotící komisi ve složení Ing. Petr Klíma, Ing. Petr Dvořák, Ing. Eva Černá, náhradník Dagmar Koutníková, g) dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování poradenských služeb č. 08/2011 mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společnosti M. C. TRITON, spol. s r. o., Evropská 423/178, Praha 6, h) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb v průběhu realizační fáze projektu Rozvoje služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, uzavřené mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností EU- NICE CONSULTING a. s., Belgická 642/15, Praha dne , i) navržený plán oprav komunikací s tím, že rozhodla zařadit do oprav zpevnění dolní části komunikace Tyršova a odložit opravu horní části ul. Hybešova z důvodu budování SSO Rosice a rozhodla poptat následující firmy: Swietelsky stavební s. r. o., Jahodová 494/60, Brno-Brněnské Ivanovice, Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov, MiKo Neslovice, Za Humny 283, Neslovice, Josef Crlík, Křiby 310, Tetčice. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Rosické TS o částku Kč na provoz a Kč v souvislosti s dotačním titulem Čisté ovzduší, b) zastupitelstvu převedení částky Kč z položky sklárna do položky Rosické TS, c) zapracovat jižní variantu silničního obchvatu města Rosice do námitky k druhému návrhu zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v oblasti silniční dopravy. 4. Rozhodla a) že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část se stává v souladu se Zápisem o posouzení a hodnocení nabídek ze dne společnost STRA- BAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, b) že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků se stává v souladu se Zápisem o posouzení a hodnocení nabídek ze dne společnost STRA- BAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha Souhlasí a) s uložením výkopku na pozemku p. č. 2392/1 za podmínky zachování stávajícího spádu pozemku, b) s uzavřením dodatku č. 18 ke smlouvě o vkladu majetku ze dne , uzavřené mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, B. M. Kuldy 20, 664 Ivančice, jehož předmětem je vklad stavby Rosice Pod Penny marketem vodovod, kanalizace, I. etapa v celkové hodnotě Kč, c) s uzavřením smlouvy o propagaci a reklamě mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, jejímž předmětem je poskytnout objednateli reklamní plnění v rámci akce Chovatelská přehlídka trofejí, d) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Dis- 14 ROSA 5/2011

11 tribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je umístění kabelového vedení NN do pozemku v majetku města p. č. 3489/1 na akci SB Rosice, Na Štěpnici, kabel NN, Procházka, jednorázová úplata Kč bez DPH, po zapracování připomínek stanovených vedoucí ORU, e) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je umístění nového kabelového vedení NN do pozemku v majetku města p. č. 2350/1 na akci Rosice, Říčanská, kabel. smyčka NN, p. Hádek, jednorázová úplata Kč bez DPH, f) s vyvěšením moravské zemské vlajky dne , g) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností GenAgro Říčany, a.s., Veveří 18, Ostrovačice, jejímž předmětem je nájem lesních pozemků, s účinností od , částka 948 Kč/rok, h) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností GenAgro Říčany, a.s., Veveří 18, Ostrovačice, jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků s účinností od , částka Kč/rok. 6. Nedoporučuje a) prodej části pozemku p. č. 3490/1 a 2867/1. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Petr Klíma Lukáš Volánek, DiS. ověřovatelé ROSA 5/

12 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 9. května 2011 uplyne 10 let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička, paní Milada Hatnančíková. S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Klementem Samkem. Současně děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Manželka a děti s rodinami. Dne 17. května uplyne 20 let, kdy nás navždy opustila moje maminka, paní Valerie Koevová. Za vzpomínku děkuje syn Jiří. Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR. o. s., v Rosicích děkuje všem firmám, podnikatelům, občanům a členům organizace, kteří svými dary přispěli ke zdárnému průběhu výroční schůze. Tyto dary přispějí ke zlepšení práce organizace, zejména pak v oblasti péče o zdraví členů organizace. DVOJITÉ PODĚKOVÁNÍ První dík patří panu Streitovi, který z vlastní iniciativy vyčistil zmoli a remízek mezi Rosicemi a Kratochvilkou. Výsledkem jeho snahy bylo sedm pytlů naplněných odhozenými odpadky a jedna pěkně macatá pneumatika z náklaďáku vylovená z potoka. Druhé poděkování je směřováno k pracovníkům Rosických TS, kteří odpadky pohotově odvezli a mimo jiné zlikvidovali i zárodek černé skládky pod Husovou ulicí. Lukáš Volánek Foto: Lukáš Volánek 16 ROSA 5/2011

13 životní prostředí V březnu 2009 ústně požádali manželé Dočkalovi odbor životního prostředí, MěÚ Rosice o prověření zdravotního stavu stromů v parku, které lemují ulici Zámeckou, písemná žádost byla adresována zřejmě Správě zámku Rosice. Na základě uvedených žádostí bylo odborem životního prostředí svoláno dne ústní jednání spojené s prověřením stavu stromů na místě samém za účasti Ing. Plucarové (referentka památkové péče, stavební úřad MěÚ Rosice), TÉMA MĚSÍCE STROMY NA ULICI ZÁMECKÁ NĚKOLIK FAKTŮ Z MĚÚ ROSICE, ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Fetterové (Národní památkový ústav Brno), Ing. Králové (ochrana přírody, MěÚ Rosice) a Ing. Dytrycha (za město Rosice). Uvádím část zápisu týkající se uvedených stromů: u dřevin podél Zámecké ulice bude proveden redukční řez korun v době vegetace 1 lípa srdčitá (ozn. č. 15) je v havarijním stavu viditelná dutina. Vzhledem k nebezpečí pádu na komunikaci bude co nejdříve odstraněna horní část stromu. Zbytek bude pokácen v období veg. klidu. u lípy č. 4 bude provedena bezpečnostní vazba Na základě tohoto jednání bylo vydáno povolení ke kácení uvedené nebezpečné lípy. Ostatní již bylo záležitostí vlastníka pozemku, popř. správy zámku. Souhlasíme s manželi Dočkalovými, že je nutný bezpečnostní i redukční řez některých stromů z okrajové části parku. Není však v pravomoci orgánu ochrany přírody, aby tento řez nařídil. Zodpovědnost za stav majetku, tedy i stromů, je vždy na straně jeho vlastníka. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí, Městský úřad Rosice STROMY NA HRANICÍCH POZEMKŮ Foto: archiv autorky Stálicí mezi dotazy na odboru životního prostředí je ten, zda existuje zákon, který stanoví, jak blízko od sousedního domu nebo plotu smí být vysazený strom. Problematika je složitá, odpověď však jednoduchá: žádné takové ustanovení zákona neexistuje. Obvykle je řešen problém, že strom stíní, listí opadává na sousední pozemek, větve přesahují přes plot, popřípadě prorůstají kořeny, které mohou poškozovat např. zdivo. Někdy se také lidé obávají (zejména u vysokých smrků), že jim strom spadne na nemovitost, případně způsobí další škody. Částečně problém řeší 127 občanského zákoníku, který stanoví, že se vlastník věci (respektive stromu, neboť strom je součástí pozemku, na kterém roste) musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. To platí jak pro vlastníka stromu, tak pro souseda, který by strom nešetrně či v nevhodnou roční dobu ořezal. Pokud se domníváte, že kořeny sousedova stromu narušují vaši stavbu, či větve přesahují 18 ROSA 5/2011

14 životní prostředí nad váš pozemek nad přiměřenou míru a vám to vadí, pak lze větve ve vhodnou dobu ořezat. Stejně tak lze i odstranit kořeny, ale opět platí, že šetrně a ve vhodnou roční dobu. S otázkou, kdy je a není vhodná doba k odstranění a jaká je míra přiměřená, je nejlepší se obrátit na odborníka dendrologa. Mohlo by totiž dojít k tomu, že strom kvůli úbytku kořenů či velkého množství větví ztratí stabilitu a spadne. Pak je otázka, kdo by byl za jeho pád zodpovědný. Stejně tak by se mohlo stát, že strom na následky odstranění kořenů zajde nebo lze ořez vnímat jako poškození. V prvním případě by na vás mohl majitel TÉMA MĚSÍCE vymáhat škodu, v tom druhém by vám hrozila sankce za poškození stromu. Na druhé straně, pokud by kořeny takového stromu prokazatelně poškodily vaši stavu, by byla situace opačná. Vy jako vlastník domu můžete chtít náhradu po majiteli stromu. Těchto svých práv se můžete domoci soudní cestou. Prokázání odpovědnosti a viny či neviny však není věc jednoduchá. Nejlepší řešení však je předcházení problémům zodpovědným chováním. To znamená, aby ti, kdo stromy vysazují blízko k hranici pozemku, tak činili s rozvahou a v dostatečné vzdálenosti, vždy podle konkrétního druhu stromu. A naopak stěžovatelé, kterým vadí někdy i pouhá existence stromu, aniž by došlo k jejich omezování, by si měli uvědomit, že nejenom jejich, ale i sousedův strom je velmi cenný. Stromy působí jako přirozený filtr škodlivých látek a prachu, zvlhčují vzduch a celkově zlepšují kvalitu ovzduší. Pohlcují hluk a vyrovnávají teplotní extrémy, jsou domovem řady organismů. A v neposlední řadě jsou krásné, estetické, určují vzhled daného místa a vůbec na nás působí velmi pozitivně. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí MěÚ Rosice SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ A JEHO DŮSLEDKY Co vlastně světelné znečištění znamená? Termínem světelné znečištění se souhrnně označují nežádoucí jevy provázející umělé venkovní osvětlení, zejména jeho vedlejší účinky, jako je např. oslnění, pronikání umělého světla do příbytků, osvětlení míst, u nichž to není žádoucí a také zvýšení jasu noční oblohy (tzv. světelný smog). Světelné znečištění je důsledek nehospodárného nakládání se světlem, kdy ze světelného zdroje uniká do prostoru velká část světla, která by měla být absorbována při použití. Uniklé světlo způsobuje, že v noci v našich městech nejsou osvětleny jen chodníky a silnice, ale i celá obloha na desítky kilometrů daleko, což je rozhodně nežádoucí. Např. město Brno patří k nejvíce prosvětleným místům v republice. Rušný noční život, hustá doprava a velká koncentrace nasvícených památek zcela změnily charakter nočního prostředí. Světelné znečištění má vliv na téměř všechny obyvatele vyspělého světa. Představuje riziko zdravotní i ekologické, stojí nás mnoho peněz zbytečně vynaložených za energii a znemožňuje astronomická pozorování (kdy jste viděli naposled Mléčnou dráhu?). Hledisko ekonomické Často je používáno osvětlení nevhodné, zbytečně silné nebo málo účinné. Zdrojů světla je mnoho a některá jsou důležitá pro naši bezpečnost. Lampa postavená před oknem nutí obyvatele zatahovat si žaluzie, zatímco chodník a zaparkovaná auta jsou ve stínu. U pouličních lam by stačilo upustit od výběru těch nekrytých a dát přednost plně cloněnému typu, tzn. že světelný zdroj bude co nejvíce kryt shora, popř. do stran, kdy žádné světlo neuniká mimo terén, který měl 20 ROSA 5/2011

15 být osvícen. U billboardů a reklamních prostorů není příliš velký problém změnit způsob osvětlení ze spodního na horní. I tato malá úprava ušetří spoustu světla i peněz a viditelnost je stejná. Hledisko zdravotní Častou příčinou snížené kvality spánku jsou civilizační jevy, mezi které patří i přítomnost nadměrného světla v noci, i když naprostá většina lidí spí lépe ve tmě, což je přirozený důsledek našeho dávného vývoje. Klíčovou roli zde sehrává spánkový hormon melantoin, pro jehož tvorbu je úplná tma nezbytná. Podle posledních lékařských výzkumů je velmi pravděpodobné, že melantoin působí preventivně proti vzniku rakoviny, zpomaluje proces stárnutí a pomáhá proti Alzheimerově či Parkinsonově chorobě. Je proto nezbytné dopřát si kvalitní spánek v tmavém prostředí. Hledisko ekologické Hmyz všichni víme, že noční hmyz je lákán světlem lamp. Létání kolem světel spotřebovává přiliš mnoho TÉMA MĚSÍCE energie a probíhá místo shánění potravy, páření a migrace, což zapříčiňuje úbytek populace. Stává se zde také snadnou kořistí predátorů. Následky se projevují u všech živočišných i rostlinných druhů, které jsou na hmyzu závislé jako na potravě nebo jako na opylovači. Ptáci mnoho ptáků v noci migruje nebo loví a umělá světla viditelná shora je matou. Krouží pak kolem nich dokud nepadnou vyčerpáním nebo se nestanou kořistí. Často také nenajdou cestu do své přirozené destinace. Rostliny např. osvětlené stromy na podzim nežloutnou, listí opadá zelené a strom v důsledku toho zmrzne. Samostatnou kapitolou je móda posledních let osvětlovat památky a architektonické dominanty v krajině. Nejen že jsou osvětlovány zezdola, ale používají se ty nejsilnější výbojky, které míří přímo do nebes. Jeden takový vyzdobený kostelíček znehodnotí potom tmu i oblohu na desítky, někdy i stovky kilometrů daleko. Jak se bránit světelnému znečištění? O pouličních lampách a osvětlení reklam již bylo psáno, a tak apeluji na ty, kdo o osvětlení tohoto typu rozhodují, ať vybírají s rozmyslem. Ale i v silách každého z nás je svítit jen tehdy, kdy je potřeba, a tolik, kolik je potřeba. Sviťte na zem, ne do nebe a ostatním do očí. Používejte kvalitní svítidla. Mají nižší spotřebu, delší životnost a jsou ohleduplnější k okolí. Požadujte i po svém okolí, aby dbalo na co nejmenší míru světelného znečištění. à propos A co chudáci romantikové, kteří chtějí předvést své milé mlhovinu v Andromedě či hvězdokupy v Perseovi a oslnit ji tak nikoliv lampou, ale svými vědomostmi? Ti pak musí odjet hezkých pár desítek kilometrů daleko do nitra lesů, kam světelný smog nedosahuje. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí, MěÚ Rosice ROSA 5/

16 z vašich dopisů SBĚRATELÉ ODPADKŮ ANEB BRIGÁDA U PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ Tak jsme opět u příležitosti oslav Dne Země dostali i my rosičtí šanci ukázat, že nám naše matička Země není tak úplně lhostejná. Odbor životního prostředí pořádá již osmým rokem brigádu, kdy se snažíme přispět alespoň malou kapičkou k tomu, aby příroda v našem okolí byla čistší a pohlednější. Letos jsme brigádu organizovali spolu s komisí pro životní prostředí. Vytipovali jsme několik lokalit, které by zasloužily úklid, a zvítězila trasa od nádraží směrem k Zastávce. Rosické technické služby nám s předstihem dodaly velké pytle na odpad a tak, třímajíce v ruce každý jeden kus, jsme se Foto: Eva Králová TÉMA MĚSÍCE s vervou pustili do sběru odpadků v okolí nádraží a blízké studánky. Vzhledem k tomu, že se nás sešlo víc než malé množství, rozdělili jsme se do několika menších skupin. Dvě obětavé ženy vysbíraly obaly od lákavých dobrůtek a nápojů okolo slepé koleje ke sklárně, další sběratelé se vrhli na okolí cesty za kolejemi a ostatní si podělili strouhy kolem silnice a posléze i kolem potoka. A jako každým rokem byl sortiment odpadků velmi pestrý. Kromě obligátních obalů z různých poživatin a velké množství jak plastových, tak skleněných láhví, nalezl jeden dychtivý sběratel mrazničku, další jistě slušivé trenýrky a jiné části oblečení, videokazety, ba i nemravné DVD! V romantickém zákoutí mezi stromy u potoka pneumatiky, kočárek a nepřeberný výčet toho, co už jistě nikdo nepotřeboval. K nalezeným perlám letos patřil bratru tucet vepřových hlav, některé ještě s masíčkem. Odpadky byly tak lákavé (nebo spíš odpudivé), že i přítomný kameraman RKTV dočasně odložil svůj pracovní nástroj a sbíral kelímky od kávy. Když jsme se kolem jedenácté v uctivém předklonu soupeříc s větrem dostali k bývalému mostu přes Bobravu, zůstalo za námi čtyřicet plných pytlů se smíšeným odpadem, několik desítek vytříděných skleněných láhví a na hromadách tzv. těžký odpad, jako již zmíněné pneumatiky, linolea, kabely atd. A to nastal ten pravý čas pro technické služby, které vyslaly auto s pomocníky, kteří všechny pytle a odpadky naložili a odvezli. Děkujeme! Jako léta minulá i letos přiložili pracovité ruce k dílu členové dříve sdružení, nyní politické strany, Rosice našima očima, nově členové komise pro životní prostředí a několik spřátelených jednotlivců. Všem tímto děkuji za to, že jim není lhostejné naše okolí a že nesdílí názor některých spoluobčanů, že co je za hranicí mého pozemku, není moje starost. Ing. Eva Králová, tajemnice komise pro ŽP 22 ROSA 5/2011

17 JAK SE ŽIJE LIDEM V ROSICÍCH Většina oslovených občanů, kteří vyplnili dotazník, byla ráda, že se mohou vyjádřit, že se snad pohne něco k lepšímu, že je někdo alespoň vyslechne a bude se jejich názory zabývat. Vážíme si toho, že si našli čas, popřemýšleli a zapsali nejen své kritické postřehy, ale i nápady a náměty, jak problémy řešit. Ukázali, že nejsou všichni tak lhostejní a otrávení, ale že mají chuť něco zlepšit, něco ovlivnit. Jen jim musí dát někdo prostor jejich hlas musí být brán v potaz. Jsme přece občanská společnost a vedení města by mělo respektovat i ty, co nemají ostré lokty a kamarády na správných místech. A nyní k výsledkům. Rosice jsme rozdělili na několik částí tak, aby zjištění byla konkrétní a týkala se dané oblasti. Každá lokalita má své specifické problémy, ale jsou věci, které trápí většinu obyvatel. Jsou to: psí výkaly všude (zelené plochy, park, sídliště a především okrajové části města) TÉMA MĚSÍCE To si dala za úkol zmapovat komise pro životní prostředí zřízená radou města po komunálních volbách. Pomocí dotazníků, rozhovoru s občany i návštěvou v různých částech města zjišťovali členové komise, co lidem vadí, co by chtěli změnit, zlepšit na přostředí, ve kterém žijí. Snažili se o osobní jednání a zapojení různých věkových i sociálních skupin obyvatel tak, aby bylo možno zjistit názory všech navzájem. A to ne proto, aby výsledky této akce zapadaly prachem zapomnění, ale aby se s nimi pracovalo a byly jedním z výchozích bodů pro další aktivity města jaké chceme mít a kam směřovat. špatný stav místních komunikací (prach, hluk, nedostatek parkování) veřejný pořádek znečišťování veřejného prostranství (opilci z nonstopů), vandalismus, rušení nočního klidu, partičky náctiletých (hluk, nepořádek) ničení zelených ploch zeleň vyšlapávání, parkující auta, špatná údržba stromů pálení všeho mimo pálicí dny i v době inverze nedostatek vycházkových tras, odpočinkových ploch (úbytek veřejné zeleně prodej každého volného pozemku, zaorávání cest a pěšin) nadměrná výstavba na úkor stávajících obyvatel hluk, prach, zvýšená doprava tristní stav zámeckého parku péče o stromy, cesty, mobiliář (vandalové) nadměrná doprava občané nijak chráněni (hlavně kamiony) málo vybavená nebo chybějící dětská hřiště Z návrhů a námětů občanů na zlepšení situace vybíráme: psí výkaly tvrdší postihy nezodpovědných pejskařů, umístění odpadkových nádob i na okraje města (ti slušnější nemají kam sáček odložit), na zelené plochy vysadit nízký keřový porost, prostředky z pokut investovat do čistoty komunikace řešit komplexně, dokončit nikoli zalepovat, věnovat více pozornosti (místo nové výstavby) již stávajícím a dlouhodobě zanedbávaným částem města včetně parkovacích stání veřejný pořádek městská policie sloužící pátek sobota v noci, kdy je situace nejhorší a není se kam dovolat průběžná kontrola míst, která jsou znečišťována partičkami náctiletých (škola, kostel, park, ) tvrdší postihy pro vandaly (močící a zvracející opilce) pokuty směřovat do odměn policistům vybudování veřejného WC v centru zeleň rozumně hospodařit se zelení při výstavbě pamatovat na veřejné zelené plochy (parčíky, odpočinková místa, propojit, vybudovat a udržovat vycházkové trasy, nezahušťovat neustále výstavbu na úkor ostatních, nezabírat země- životní prostředí ROSA 5/

18 životní prostředí dělskou půdu a neprodávat pozemky bez vytyčení zelených zón, výsadba stromů a jejich údržba, obnovit polní cesty) doprava chránit obyvatele u státní silnice výsadbou živých plotů tam, kde je to možné; sníží se hluk a částečně eliminuje prach a znečištění výfukovými plyny, omezení vjezdu kamionů, snížení rychlosti, spolupráce s dopravní policií častější měření rychlosti, obchvat?! Toto jsou některé náměty, které jsme dostali od občanů. Podrobné zpracování dotazníkové akce bude předloženo radě města. Samozřejmě, že se oslovení zamýšleli i nad bezohledným chováním některých našich spoluobčanů město nemůže za všechno. Bohužel žijí mezi námi lidé, kteří mají potřebu ničit, kteří pohodí odpadky tam, kde stojí (však on to někdo uklidí), kterým snad působí radost zlomit nebo NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci: Místo nálezu Dámská chlupatá čepice vinotéka na Trávníkách Řetízek s přívěsky ze žlut. kovu na ulici Havířská Svazek klíčů na šňůře Na bus. zastávce Trávníky Foto: Lukáš Volánek TÉMA MĚSÍCE otrávit strom, pošlapat trávu i kytky; kteří nevidí dál než ke svému plotu a tak klidně vyhodí vše nepotřebné za něj. Rodiče, kteří neví nebo nechtějí vědět, co dělají a jak se baví jejich dorůstající děti, lidé, pro které jsou zásady slušného chování daleko za horizontem jejich vnímání. Ale pokud máme stanovena pravidla, musíme mít možnosti a schopnosti jejich dodržování vymáhat. A to je úkolem vedení města a jeho orgánů. Musíme říci, že v posledních měsících se situace zlepšuje, je vidět městskou policii v ulicích i čistota se díky technickým službám lepší. Možná, že někteří občané si uvědomí, že to, jak město vypadá, záleží i na nich. Samozřejmě všichni víme, že finanční situace Rosic je špatná, že nebude možno zlepšit situaci (hlavně v komunikacích) okamžitě. Je ale potřeba problémy pojmenovat a snažit se je postupně řešit. Některé jdou hned, a to ve spolupráci s aktivními občany, kteří chtějí něco ve svém okolí zlepšit např. jarní úklid péčí o zelené plochy před domem apod. (což někteří obětavě dělají). Na ty ostatní náročnější akce se pokoušet získávat dotace a místo chaotického lepení toho, co hoří (nejlépe před volbami), řešit komplexně část za částí s výhledem do budoucna. Nezapomínat na komunikaci s občany, kteří danou lokalitu obývají (nikdo z nás nemá patent na rozum), vážit si těch, kteří se aktivně starají a chrání prostředí, které je obklopuje. Všichni přece chceme žít v čistém a pěkném městě, které je k nám vlídné a my jsme vlídní k němu. Závěrem bych chtěla poděkovat členům komise za aktivní a osobní nasazení a všem občanům, kteří ještě neztratili chuť podílet se na věcech veřejných za jejich nápady a náměty. Za komisi pro životní prostředí Jaroslava Burešová 24 ROSA 5/2011

19 TÉMA MĚSÍCE DÍKY ZODPOVĚDNÝM OBČANŮM UŠETŘILY ROSICE ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ŘADU SUROVIN Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Rosic v loňském roce vytřídili 787 televizí a 443 monitorů. Tím jsme uspořili 183 kwh elektřiny, litrů ropy, litrů vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 49 tun CO 2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 186 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora. Asekol Foto: Lukáš Volánek ROSA 5/

20 KIC elektrowin informuje Třetí dubnová sobota patřila na rosickém zámku oslavě svátků jara Velikonocům. V prostorách společenského sálu Zámeckého kulturního centra a nádvoří zámku se uskutečnil druhý ročník Velikonočního kumštování. Zámecké nádvoří svými malovanými vajíčky vyzdobily děti z mateřských škol a žáci Foto: Jarmila Helsnerová KUMŠTOVÁNÍ NA ZÁMKU základní školy. Překrásná prostora sálu ožila již v ranních hodinách stovkami kraslic, kuřátek a dalšími rukodělnými výrobky. Rosické květinářky vázaly jarní květy do kytic a aranžmá, výrobky svých žáků také nabízela základní škola. Své umění zde předváděl jeden kumštýř a kumštýřky z blízkého i vzdálenějšího okolí. Děti i dospělí si zde po celý den mohli sami vyzkoušet, jak se pletou pomlázky nebo si ve výtvarných dílnách vyrobit drátované zápichy, patchworková vajíčka a další velikonoční a jarní dekorace. Nádvoří zámku patřilo především dětem. Kromě menšího velikonočního jarmarku totiž zde bylo umístěno mini ZOO domácích zvířat. Ovce s mláďaty, králíci i slepice byly stále obleženy spoustou dětí. Díky pěknému počasí přišlo hodně návštěvníků. Panovala zde příjemná atmosféra a spokojeni byli také předvádějící. V příštím ročníku plánujeme nazdobit velikonoční strom. Protože na to bude potřeba velké množství vyfouklých vajíček, obracíme se na rosické občany s prosbou o vyfouklá bílá i barevná vajíčka. Jarmila Helsnerová Ráda bych za pracovnice Kulturního a informačního centra v Ivančicích poděkovala pořadatelům Velikonočního kumštování, které proběhlo minulý víkend na rosickém zámku. Už na nádvoří nám živá zvířátka připomínala dvorky našich babiček, to se jistě líbilo hlavně dětem. Zrekonstruovaný zámecký sál poskytl nádherné prostředí, kde jsme si mohli prohlédnout ledacos plno šikovných žen a dívek přímo na místě zdobilo velikonoční vejce nejrůznějšími způsoby, další paličkovaly krajky, předváděly květinové vazby nebo jiné výrobky. Také děti zde měly prostor k vlastnímu tvoření pod vedením zkušených výtvarnic a nechybělo ani typicky velikonoční občerstvení. Dvě hodiny, které jsme zde s kolegyní strávily, uběhly jako voda, protože stále bylo co obdivovat. Citlivě a vkusně vyzdobený sál přispěl k celkovému dojmu prostě na nás dýchlo jaro se svými krásnými velikonočními svátky a kromě nakoupených kraslic máme z této vydařené akce i velmi příjemný zážitek. Jako pořadatelé podobných akcí si dobře uvědomujeme, kolik úsilí a času příprava stojí a proto ještě jednou moc děkujeme. Lenka Stránská 26 ROSA 5/2011

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 23.06.2016 na svém zasedání dne 23.06.2016 přijalo následující usnesení:

Více

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 24. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne 29. 4 2015 USNESENÍ PŘENESENÁ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ RM STÁLE TRVAJÍCÍ UR 54/9.1/2013 s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku č. 01/2013 mezi městem a příspěvkovou

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané 29. 11. 2016 2016-RM-53-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 29. 11. 2016. 2016-RM-53-2 Rada města bere na

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 119. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne o d 14:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 119. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne o d 14:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 119. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne 14.07.2014 o d 14:00 hodin v kanceláři starosty 2210/119/RM/2014 Schválení programu 119. zasedání

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více