ROSA. Květen Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Květen 2011. Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2011 Téma měsíce: Životní prostředí

2 Z OBSAHU Informace z Babic Slovo starosty Programové prohlášení Rady města Rosice Výpisy z usnesení rady Společenská kronika, Dvojité poděkování Stromy na ulici Zámecká, Stromy na hranicích pozemků Světelné znečištění a jeho důsledky Sběratelé odpadků Jak se žije lidem v Rosicích anketa Díky zodpovědným občanům Kumštování na zámku Tobě vlasti mrtví dali dost jen lásky živých je ti třeba Rosičtí radní jsou proti přesunu MŠ logopedické Nové kontejnery na elektroodpad Řádková inzerce Právnická poradna Činnost OOP ve služebním obvodě Rosice Mikroregion Kahan Všem majitelům domácích mazlíčků Lesáci důchodci besedují Informace klubu seniorů Rosice, Bezpečné přechody Škola v přírodě třetích tříd Informace o soutěžích z Českého jazyka Super noc s Andersenem, Letové ukázky dravců Slovo o ZUŠ Maraton aneb o vytrvalosti, houževnatosti a stupních vítězů Zveme vás do knihovny Pepa se pokadil, 90 let založení knihovny v Rosicích Kašpárkov je bezva Humor s kávou, humor s pivem Kalendárium, Může za to Pragokoncert Co nového v SVČ Boskovice pro každého Sport Program kina Kulturní přehled ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka MK ČR E Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Květen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Koaliční partneři jsou vepři, protože poslouchat cizí rozhovory se nesluší. Nejlepší mastí na zmatení nepřítele je cílená lež. Politická kultura v České republice vymírá po přeslici a my se brodíme v záplavě zpravodajských mystifikací neschopni rozeznat půjčku od úplatku. Nezkouší si z nás snad někdo dělat kašpárky? Zaplať příroda, že existuje i kultura nepolitická. V květnu ji u nás bude reprezentovat houslový virtuoz Pavel Šporcl a to je sázka (neplést se Sazkou) na jistotu! Skutečné umění se totiž nedá vylhat ani uplatit. Pokud máte pocit, že z toho všeho, co se děje okolo, začínáte mít alergie, vysbírejte odpadky v obecní strouze a nebo zavítejte s ratolestmi do Kašpárkova na zámek, tam totiž všechno funguje podle nezkažených pravidel. Lukáš Volánek šéfredaktor Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Šárka Vokounová tel.: Cena 10 Kč Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: editorial Titulní strana: Zvířátka v Okrouhlíku Foto: Lukáš Volánek ROSA 5/2011 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC ODPOLEDNE S ANDERSENEM Možná je na první pohled nepochopitelné, co mají společného Jeníček, Mařenka, Popelka, Sněhurka, Zlatovláska, Šípková Růženka a Cipísek s Andersenem. A přitom je to tak jednoduché. Pohádky. Občanské sdružení Babičáci za podpory Obecního úřadu v Babicích připravilo pro děti akci, při které děti splněním úkolů osvobozovaly ztracené pohádkové postavičky a vracely je do sešitku. Za splnění všech úkolů je čekal poklad. Zajímá vás, kde se ukrýval? Díky spolupráci s pracovníky obecní knihovny mohla být skutečná truhla s pokladem umístěna přímo v knihovně. Alespoň trochu jsme se tím přiblížili pořádání té skutečné Noci s Andersenem. Kdo ví, možná už příští rok k registraci na pořádání té opravdové Noci dojde. Rozhodně věřím, že touto akcí spolupráce Občanského sdružení Babičáci s obecní knihovnou neskončila. I proto jsme umístili pro děti do knihovny nástěnku, na které najdou každý měsíc zábavné úkoly. Za jejich zdárné splnění je čeká malá sladká odměna. Pohádkovou atmosféru doplňovaly obrázky Zlatovlásky, Rumcajse s Cipískem, trpaslíků, ale i postav z Andersenových pohádek. I soutěžní úkoly zavedly děti do pohádek. Vyzkoušely si přebírat hrách a čočku jako Popelka, sbírat drahokamy, házet šišky do klobouku a dokonce zdobit přímo perníkovou chaloupku. Byť jen z papíru. Nechyběla ani skládanka a doplňovačka. Počasí nám přálo, a tak se účastníci soutěžního odpoledne ještě pobavili u táboráku, pochutnali si na špekáčcích a limonádě a vpodvečer se plni dojmů vraceli domů. Při pohledu na fotky z akce je vidět, že děti si odpoledne užívaly. A nejen děti. I rodiče, příbuzní a snad i těch pár mladých lidiček, kteří ač sami zatím děti nemají, nám byli ochotni pomáhat s přípravami. Hana Svobodová za o.s. Babičáci PŘEHLED USNESENÍ ze 6. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ v Babicích u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje a) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s., č. smlouvy /1, v souladu se záměrem realizovat stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem Zastávka, kabel NN, UNIVERS, b) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Jaroslavem Staňkem na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, c) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Lubomírem Culíkem a p. Markétou Culíkovou na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, 4 ROSA 5/2011

4 d) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Josefem Neklapilem a p. Bohuslavou Neklapilovou na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, e) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Janem Pavlíkem a p. Janou Pavlíkovou na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, f) vypovězení nájemní smlouvy ze dne s p. Jaromírem Javorkem a p. Květuší Javorkovou na pronájem pozemků v lokalitě Ferdinand, g) k bezplatnému užívání zkušebnu v zadním traktu kulturního domu ke zkouškám a uskladnění aparatury skupině GONG odpovědná osoba Ing. Jan Kotas. Hrazeny budou pouze provozní náklady dle měření podružným elektroměrem, h) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 882/92, 882/93, 755/2, 758, 771 od PF ČR na obec. Ustanovuje a) komisi pro otvírání obálek na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti KD Babice ve složení: Vladimír Blažejovský a 2 pracovníci firmy Energy Benefit Centre, b) komisi pro výběr uchazeče na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti KD Babice ve složení: Vladimír Blažejovský, Ing. Jan Kotas, Ing. Renata Vytopilová a 2 pracovníci firmy Energy Benefit Centre a.s.. Neschvaluje a) vydání záměru o prodeji části pozemku p.č. 196 v k.ú. Babice u Rosic. Bere na vědomí a) zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Babici u Rosic za rok ROSA 5/2011 5

5 z radnice SLOVO STAROSTY Motto: Je prohřešek proti životnímu prostředí, když odhodíte na zem sáček od bonbónů? I na hřbitově? Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává květnové vydání Rosy, které je zaměřeno na ochranu životního prostředí. Chtěl bych se také přidat k tomuto tématu. Začnu tím, co padne návštěvníkovi Rosic do oka na první pohled. To je čistota ve městě. Po každé zimě se naskytne tristní pohled na to, co bylo přes zimu zakryto sněhem. Nejen různé odpadky, ale především psí exkrementy, které krášlí téměř každou část města. Řeknete si, že město vybírá poplatky ze psů, takže by mělo po psech i uklízet. V některých městech v zahraničí jsem viděl zaměstnance města, který na svém speciálním skútru vybaveném vysavačem psí exkrementy z trávníků i chodníků pravidelně odstraňuje. Bylo by to krásné, mít tuto službu v Rosicích, ale aby se zaplatila, muselo by město sáhnout ke zvýšení poplatků ze psů k maximální hranici. Malé zvýšení, které se nyní připravuje, jen upravuje nerovnoměrnost poplatků ze psů v rodinných domech a bytech a do rozpočtu města nic nepřinese. U venčícího se psa ani podle ehm nepoznáte, zda je to pes z bytu či z domku. S čistotou souvisí také pořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, které bývají přeplněny, a tak se další odpad válí na zemi. V letošním roce vedení města vsadilo sice na dražší, ale častější vývoz kontejnerů s papírem, abychom hromadění odpadu kolem kontejnerů zamezili. Firma KTS Ekologie, která v našem městě tříděný i komunální odpad sváží, bude prý pracovat v tomto roce ještě lépe. Rosické technické služby provedly úklid a zametení komunikací po zimě. Kvůli parkování automobilů nebyly však některé ulice stoprocentně uklizeny, stejně jako komunikace, které nejsou v majetku města. Všechny zaměstnance TS Rosice musíme ale pochválit za jejich celoroční činnost, která je v našem městě vidět. To je jen pár problémů z oblasti životního prostředí v Rosicích. Sám jsem donedávna netušil, že se v Rosicích vyskytují nemovitosti, které nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci a někde domovní splašky i dnes končí v potoce. Žijeme opravdu ve 21. století? Také péče o zeleň je důležitá. Za každým vykácením by měla následovat výsadba. Hodně starých stromů na pozemcích města je ve špatném stavu (viz příspěvek Dočekalových v minulé Rose). I když je poškozený strom památkově chráněný a jeho stav je neúnosný, musí se pokácet. O tom, zda se tak stane, by neměli rozhodovat od stolu památkáři, či nějaká hodně zvláštní občanská sdružení z vedlejší obce. Od toho máme na městském úřadu odbor životního prostředí, který dovede tyto věci odborně posoudit. Myslím, že těch pár vět stačí. Proč jsem je ale psal? Všechny tyto problémy totiž spojuje jedno. A to je neodpovědnost některých našich spoluobčanů vůči ostatním obyvatelům našeho města. Ať jsou to majitelé pejsků, nebo ti, kteří vezou odpad do kontejnerů a nechají ho u nich ležet, nebo notoričtí paliči, kteří pálí smetí na zahradách a je jim jedno, který den právě je, ale zato vědí, že se u sousedů suší velké prádlo Mgr. Jaroslav Světlík starosta města 6 ROSA 5/2011

6 z radnice PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA ROSIC NA OBDOBÍ Rada města Rosice předkládá zastupitelům i všem občanům našeho města programové prohlášení na volební období Toto prohlášení je souhrnem hlavních bodů volebních programů volebních uskupení zastoupených v Radě a obsahuje hlavní priority, na které se chce rada ve svém volebním období zaměřit. Neklademe si nesplnitelné cíle, proto je naplnění volebních programů pro zvelebení a další rozvoj města tentokráte velmi reálné. Věříme, že se nám podaří zajistit dostatečné finančních zdroje nezbytné pro realizaci navržených investic. Naším cílem jsou Rosice město, kde je radost pracovat, podnikat i žít! Program je rozčleněn do 8 kapitol, které jsou řazeny abecedně nikoliv podle důležitosti. Bezpečnost 1. Optimalizovat činnost městské policie, zvýšit nároky na kvalitu a výkon služby 2. Pokračovat v programech prevence kriminality dětí a mládeže 3. Zajistit bezpečnost občanů a klid ve městě zejména v nočních hodinách 4. Rozšířit kamerový systému do rizikových lokalit např. u školských zařízení, okolí kostela apod. Děti, mládež, senioři 1. Zajistit dostatečnou kapacitu mateřských škol, rozšíření prázdninového provozu; dokončit nástavbu MŠ na Zámecké, iniciovat převzetí MŠ logopedické do vlastnictví města a zachovat její činnosti, sloučit MŠ ve městě 2. Vytvořit koncepci modernizace a rozšíření současných i nových dětských hřišť 3. Vyčlenit prostory pro zřízení mateřského centra v prostorách města 4. Podporovat aktivity mládeže a seniorů a jejich zapojení do života města Doprava 1. Zlepšit bezpečnost na přechodech pro chodce 2. Rozhodnout, kterou variantu obchvatu Rosic budeme preferovat v územním plánu 3. Řešit možnost přímého spojení IDS Rosice Popůvky Bosonohy 4. Zjednodušit systém dopravního značení ve městě 5. Řešit propustnost křižovatek ve městě se silnicí I/23 6. Zasadit se o zrušení zpoplatnění dálnice v úseku Kývalka Brno západ Finance 1. Prostředky získané prodejem pozemků investovat do rozvoje města, např. modernizace a rozšíření městského bytového fondu, využití areálu sklárny, atd. 2. Využít v maximální míře evropských dotací (do roku 2013) 3. Důsledně kontrolovat hospodaření a optimalizovat náklady na provoz městského úřadu 4. Důsledně kontrolovat hospodaření a optimalizovat náklady na provoz organizací zřízených městem a organizací s účastí města; aktivně ovlivňovat jejich rozvoj a činnost 5. Upravit podmínky přidělování městských dotací spolkům a organizacím, aby bylo průhlednější, spravedlivější a více motivační Kultura, sport, společenské vyžití 1. Kultura a. Propagovat aktivity spolků a organizací, jejich zviditelnění v rámci regionu 8 ROSA 5/2011

7 b. Dovybavit společenský sál Zámeckého kulturního centra c. Z pozice spoluvlastníka Cristal s.r.o. ovlivňovat směřování investic do oprav a do vytvoření zázemí pro kulturní a společenské akce v kulturním domě Cristal d. Oceňovat výjimečné osobnosti Cenami města Rosic e. Podporovat tradiční kulturní a společenské i nově vznikající akce 2. Sportovní vyžití a. Vybudovat cyklostezku Ostrovačice-Rosice-Zastávka, ve spolupráci s dotčenými obcemi b. Řešit budoucnost rosického koupaliště c. Podporovat činnost sportovních klubů d. Upravit hřiště na Kamínkách, vytipovat místa pro malá sportoviště v ostatních částech města 3. Turistická atraktivita města a. Koncepčně propagovat město b. Podporovat a iniciovat kulturní, společenské a sportovní akce nadregionálního významu c. Zatraktivnit rosický zámek pro cestovní ruch, pokračovat v jeho rekonstrukci a rozšířit možnosti jeho dalšího využití d. Upravit zámecký park a zpřístupnit zámeckou zahradu pro veřejnost e. Jednat s KČT o značení turistických cest f. Vybudovat tematické naučné stezky Práce a podnikání 1. Zatraktivnit Rosice pro podnikatele z výrobní i nevýrobní sféry 2. Novým územním plánem podpořit rozvoj komerčních aktivit 3. Podporovat podnikatelské záměry, které vytvoří nové pracovní příležitosti 4. Profilovat Rosice jako centrum služeb (mikro)regionu Rozvoj města 1. Připravit nový územní plán 2. Rekonstruovat komunikace a chodníky 3. Zlepšit stav vodovodů a kanalizací 4. Podporovat novou výstavbu rodinných i bytových domů ve městě, revitalizovat městský bytový fond 5. Zabývat se budoucím využitím areálu Sklárny Životní prostředí 1. Vytvořit koncepci zeleně ve městě 2. Zlepšit úklid města, více motivovat občany k zachovávání čistoty 3. Zvelebit místa pro kontejnery na tříděný odpad, vybudovat nový sběrný dvůr 4. Řešit parkování na sídlištích V Rosicích dne 20. dubna 2011 POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S RADNÍMI Rada města Rosice zve všechny občany, kteří mají zájem získat přímo od nového vedení města informace o tom, co se v Rosicích děje, i o tom, co se připravuje nového. Setkání se uskuteční v sále kina Panorama ve čtvrtek 12. května 2011 v hodin. Po skončení diskuse budou promítnuty jedinečné archivní filmové záběry z rosické historie. Srdečně vás zvou radní města Rosice ROSA 5/2011 9

8 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 10/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Rosice a výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Rosice za rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2010, b) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká za rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření, c) údaje o Mateřské škole Husova čtvrť za školní rok 2009/2010 a výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť, Rosice za rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření, d) zprávu o průběhu a předpokladech investičních akcí v roce Souhlasí a) s převedením zisku příspěvkové organizace Základní škola Rosice ve výši 19,65 Kč za rok 2010 do rezervního fondu, b) s převedením zisku příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká Rosice ve výši 377,85 Kč za rok 2010 do rezervního fondu, c) s převedením zisku příspěvkové organizace Mateřská škola Husova čtvrť Rosice ve výši 82,99 Kč za rok 2010 do rezervního fondu, d) s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a pí Růženou Junovou, Rosice, jejímž předmětem je bezúplatný převod vodovodního řádu a jednotné kanalizace, e) s uzavřením Dodatku č. 17 ke smlouvě o vkladu majetku ze dne mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, B. M. Kuldy 20, Ivančice, jehož předmětem je vklad majetku, týkajícího se stavby Rosice u Brna ul. Brněnská v Rosicích prodejna potravin LIDL, vodovod, kanalizace splašková v celkové hodnotě Kč, f) s převodem částky 646,60 EUR, získané z postupné likvidace fondů SGAM HUDSON, na účet města Rosice, g) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na Palackého nám. 45, rozšířeno o kancelář č. 5 o výměře 31,94 m 2 se společností KTS Ekologie s. r. o. za cenu Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou, h) s uzavřením smlouvy o spolupráci a partnerství mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Střediskem volného času Rosice, Žerotínovo nám. 1, Rosice, jejímž předmětem je dohoda smluvních stran o základních podmínkách vzájemné spolupráce a partnerství včetně veřejné prezentace a prostředků vzájemné komunikace v rámci projektu. 3. Schvaluje a) záměr přijetí úvěru od banky na financování zateplení a oprav dvou bytových domů Kamínky, b) záměr připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru na financování zateplení a oprav dvou bytových domů Kamínky, c) aby v rámci I. etapy revitalizace zateplení bytových domů Kaštanová byly realizovány domy vzestupně dle čísel popisných tzn. připravit realizaci č. p. 1161, 1162, a č. p a 1164, d) zadávací řízení pro zateplení a opravu bytových domů na ul. Kaštanová ve zjednodušeném podlimitním řízení, 10 ROSA 5/2011

9 z radnice e) uzavření smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha, č. smlouvy SP a č. SP o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám pro bytové domy na ul. Kaštanová č. p. 1161, 1162 a č. p. 1163, 1164, f) podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, reg. číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , g) uzavření smlouvy o dílo mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností AutoCont CZ, a. s., Nemocniční 12, Ostrava, jejímž předmětem je dodávka softwaru a hardwaru Technologického centra a úprava místnosti Technologického centra v rámci projektu Rozvoje služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, h) seznam příkazců operací pro rozpočtové opaření č. 3/2011, i) rozpočtové opatření č. 4/2011, j) seznam příkazců operací pro rozpočtové opatření č. 4/2011, k) vnitřní směrnici Městského úřadu Rosice č. 2/2011 pro časové rozlišování nákladů a výnosů a účtování o dohadných položkách, l) Organizační řád Městského úřadu Rosice č. 2/2011 včetně přílohy č. 1 s účinností od , m) návštěvní řád zámeckého parku v Rosicích a zámecké zahrady v Rosicích s účinností od Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Petr Klíma Lukáš Volánek, DiS. ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 12/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Rosických TS za rok 2010, b) právu o činnosti odboru správy pohledávek a informatiky za rok Schvaluje a) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Rosické TS za rok 2010 a souhlasí s převedením zisku příspěvkové organizace Rosické TS ve výši 8 946,91 Kč za rok 2010 a to 80% do fondu odměn a 20% do fondu rezervního, b) výběr dodavatele služeb pro zakázku malého rozsahu Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy v rámci projektu Zavádění principů Smart Administration do řízení a rozvoje lidských zdrojů Městského úřadu v Rosicích v souladu se Zápisem o posouzení a hodnocení nabídek ze dne Vybraným dodavatelem je společnost Gradua-CEGOS s. r. o., se sídlem Karlovo náměstí 325/7, Praha 2, c) uzavření smlouvy na služby s dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností Gradua-CE- GOS, s. r. o., Karlovo náměstí 325/7, Praha 2, znějící na Kč vč. DPH, d) znění výzvy a zadávací dokumentaci k podávání na- 12 ROSA 5/2011

10 z radnice bídek na zakázku malého rozsahu na poskytnutí úvěru pro město Rosice na spolufinancování akce Zateplení bytových domů ul. Kaštanová , , Rosice, e) výběr peněžních ústavů, kterým bude rozeslána výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na poskytnutí úvěru pro město Rosice na spolufinancování akce Zateplení bytových domů ul. Kaštanová , , Rosice, f) hodnotící komisi ve složení Ing. Petr Klíma, Ing. Petr Dvořák, Ing. Eva Černá, náhradník Dagmar Koutníková, g) dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování poradenských služeb č. 08/2011 mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společnosti M. C. TRITON, spol. s r. o., Evropská 423/178, Praha 6, h) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb v průběhu realizační fáze projektu Rozvoje služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice, uzavřené mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností EU- NICE CONSULTING a. s., Belgická 642/15, Praha dne , i) navržený plán oprav komunikací s tím, že rozhodla zařadit do oprav zpevnění dolní části komunikace Tyršova a odložit opravu horní části ul. Hybešova z důvodu budování SSO Rosice a rozhodla poptat následující firmy: Swietelsky stavební s. r. o., Jahodová 494/60, Brno-Brněnské Ivanovice, Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov, MiKo Neslovice, Za Humny 283, Neslovice, Josef Crlík, Křiby 310, Tetčice. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Rosické TS o částku Kč na provoz a Kč v souvislosti s dotačním titulem Čisté ovzduší, b) zastupitelstvu převedení částky Kč z položky sklárna do položky Rosické TS, c) zapracovat jižní variantu silničního obchvatu města Rosice do námitky k druhému návrhu zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v oblasti silniční dopravy. 4. Rozhodla a) že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část se stává v souladu se Zápisem o posouzení a hodnocení nabídek ze dne společnost STRA- BAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, b) že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků se stává v souladu se Zápisem o posouzení a hodnocení nabídek ze dne společnost STRA- BAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha Souhlasí a) s uložením výkopku na pozemku p. č. 2392/1 za podmínky zachování stávajícího spádu pozemku, b) s uzavřením dodatku č. 18 ke smlouvě o vkladu majetku ze dne , uzavřené mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, B. M. Kuldy 20, 664 Ivančice, jehož předmětem je vklad stavby Rosice Pod Penny marketem vodovod, kanalizace, I. etapa v celkové hodnotě Kč, c) s uzavřením smlouvy o propagaci a reklamě mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, jejímž předmětem je poskytnout objednateli reklamní plnění v rámci akce Chovatelská přehlídka trofejí, d) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Dis- 14 ROSA 5/2011

11 tribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je umístění kabelového vedení NN do pozemku v majetku města p. č. 3489/1 na akci SB Rosice, Na Štěpnici, kabel NN, Procházka, jednorázová úplata Kč bez DPH, po zapracování připomínek stanovených vedoucí ORU, e) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je umístění nového kabelového vedení NN do pozemku v majetku města p. č. 2350/1 na akci Rosice, Říčanská, kabel. smyčka NN, p. Hádek, jednorázová úplata Kč bez DPH, f) s vyvěšením moravské zemské vlajky dne , g) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností GenAgro Říčany, a.s., Veveří 18, Ostrovačice, jejímž předmětem je nájem lesních pozemků, s účinností od , částka 948 Kč/rok, h) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a společností GenAgro Říčany, a.s., Veveří 18, Ostrovačice, jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků s účinností od , částka Kč/rok. 6. Nedoporučuje a) prodej části pozemku p. č. 3490/1 a 2867/1. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Petr Klíma Lukáš Volánek, DiS. ověřovatelé ROSA 5/

12 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 9. května 2011 uplyne 10 let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička, paní Milada Hatnančíková. S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Klementem Samkem. Současně děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Manželka a děti s rodinami. Dne 17. května uplyne 20 let, kdy nás navždy opustila moje maminka, paní Valerie Koevová. Za vzpomínku děkuje syn Jiří. Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR. o. s., v Rosicích děkuje všem firmám, podnikatelům, občanům a členům organizace, kteří svými dary přispěli ke zdárnému průběhu výroční schůze. Tyto dary přispějí ke zlepšení práce organizace, zejména pak v oblasti péče o zdraví členů organizace. DVOJITÉ PODĚKOVÁNÍ První dík patří panu Streitovi, který z vlastní iniciativy vyčistil zmoli a remízek mezi Rosicemi a Kratochvilkou. Výsledkem jeho snahy bylo sedm pytlů naplněných odhozenými odpadky a jedna pěkně macatá pneumatika z náklaďáku vylovená z potoka. Druhé poděkování je směřováno k pracovníkům Rosických TS, kteří odpadky pohotově odvezli a mimo jiné zlikvidovali i zárodek černé skládky pod Husovou ulicí. Lukáš Volánek Foto: Lukáš Volánek 16 ROSA 5/2011

13 životní prostředí V březnu 2009 ústně požádali manželé Dočkalovi odbor životního prostředí, MěÚ Rosice o prověření zdravotního stavu stromů v parku, které lemují ulici Zámeckou, písemná žádost byla adresována zřejmě Správě zámku Rosice. Na základě uvedených žádostí bylo odborem životního prostředí svoláno dne ústní jednání spojené s prověřením stavu stromů na místě samém za účasti Ing. Plucarové (referentka památkové péče, stavební úřad MěÚ Rosice), TÉMA MĚSÍCE STROMY NA ULICI ZÁMECKÁ NĚKOLIK FAKTŮ Z MĚÚ ROSICE, ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Fetterové (Národní památkový ústav Brno), Ing. Králové (ochrana přírody, MěÚ Rosice) a Ing. Dytrycha (za město Rosice). Uvádím část zápisu týkající se uvedených stromů: u dřevin podél Zámecké ulice bude proveden redukční řez korun v době vegetace 1 lípa srdčitá (ozn. č. 15) je v havarijním stavu viditelná dutina. Vzhledem k nebezpečí pádu na komunikaci bude co nejdříve odstraněna horní část stromu. Zbytek bude pokácen v období veg. klidu. u lípy č. 4 bude provedena bezpečnostní vazba Na základě tohoto jednání bylo vydáno povolení ke kácení uvedené nebezpečné lípy. Ostatní již bylo záležitostí vlastníka pozemku, popř. správy zámku. Souhlasíme s manželi Dočkalovými, že je nutný bezpečnostní i redukční řez některých stromů z okrajové části parku. Není však v pravomoci orgánu ochrany přírody, aby tento řez nařídil. Zodpovědnost za stav majetku, tedy i stromů, je vždy na straně jeho vlastníka. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí, Městský úřad Rosice STROMY NA HRANICÍCH POZEMKŮ Foto: archiv autorky Stálicí mezi dotazy na odboru životního prostředí je ten, zda existuje zákon, který stanoví, jak blízko od sousedního domu nebo plotu smí být vysazený strom. Problematika je složitá, odpověď však jednoduchá: žádné takové ustanovení zákona neexistuje. Obvykle je řešen problém, že strom stíní, listí opadává na sousední pozemek, větve přesahují přes plot, popřípadě prorůstají kořeny, které mohou poškozovat např. zdivo. Někdy se také lidé obávají (zejména u vysokých smrků), že jim strom spadne na nemovitost, případně způsobí další škody. Částečně problém řeší 127 občanského zákoníku, který stanoví, že se vlastník věci (respektive stromu, neboť strom je součástí pozemku, na kterém roste) musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. To platí jak pro vlastníka stromu, tak pro souseda, který by strom nešetrně či v nevhodnou roční dobu ořezal. Pokud se domníváte, že kořeny sousedova stromu narušují vaši stavbu, či větve přesahují 18 ROSA 5/2011

14 životní prostředí nad váš pozemek nad přiměřenou míru a vám to vadí, pak lze větve ve vhodnou dobu ořezat. Stejně tak lze i odstranit kořeny, ale opět platí, že šetrně a ve vhodnou roční dobu. S otázkou, kdy je a není vhodná doba k odstranění a jaká je míra přiměřená, je nejlepší se obrátit na odborníka dendrologa. Mohlo by totiž dojít k tomu, že strom kvůli úbytku kořenů či velkého množství větví ztratí stabilitu a spadne. Pak je otázka, kdo by byl za jeho pád zodpovědný. Stejně tak by se mohlo stát, že strom na následky odstranění kořenů zajde nebo lze ořez vnímat jako poškození. V prvním případě by na vás mohl majitel TÉMA MĚSÍCE vymáhat škodu, v tom druhém by vám hrozila sankce za poškození stromu. Na druhé straně, pokud by kořeny takového stromu prokazatelně poškodily vaši stavu, by byla situace opačná. Vy jako vlastník domu můžete chtít náhradu po majiteli stromu. Těchto svých práv se můžete domoci soudní cestou. Prokázání odpovědnosti a viny či neviny však není věc jednoduchá. Nejlepší řešení však je předcházení problémům zodpovědným chováním. To znamená, aby ti, kdo stromy vysazují blízko k hranici pozemku, tak činili s rozvahou a v dostatečné vzdálenosti, vždy podle konkrétního druhu stromu. A naopak stěžovatelé, kterým vadí někdy i pouhá existence stromu, aniž by došlo k jejich omezování, by si měli uvědomit, že nejenom jejich, ale i sousedův strom je velmi cenný. Stromy působí jako přirozený filtr škodlivých látek a prachu, zvlhčují vzduch a celkově zlepšují kvalitu ovzduší. Pohlcují hluk a vyrovnávají teplotní extrémy, jsou domovem řady organismů. A v neposlední řadě jsou krásné, estetické, určují vzhled daného místa a vůbec na nás působí velmi pozitivně. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí MěÚ Rosice SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ A JEHO DŮSLEDKY Co vlastně světelné znečištění znamená? Termínem světelné znečištění se souhrnně označují nežádoucí jevy provázející umělé venkovní osvětlení, zejména jeho vedlejší účinky, jako je např. oslnění, pronikání umělého světla do příbytků, osvětlení míst, u nichž to není žádoucí a také zvýšení jasu noční oblohy (tzv. světelný smog). Světelné znečištění je důsledek nehospodárného nakládání se světlem, kdy ze světelného zdroje uniká do prostoru velká část světla, která by měla být absorbována při použití. Uniklé světlo způsobuje, že v noci v našich městech nejsou osvětleny jen chodníky a silnice, ale i celá obloha na desítky kilometrů daleko, což je rozhodně nežádoucí. Např. město Brno patří k nejvíce prosvětleným místům v republice. Rušný noční život, hustá doprava a velká koncentrace nasvícených památek zcela změnily charakter nočního prostředí. Světelné znečištění má vliv na téměř všechny obyvatele vyspělého světa. Představuje riziko zdravotní i ekologické, stojí nás mnoho peněz zbytečně vynaložených za energii a znemožňuje astronomická pozorování (kdy jste viděli naposled Mléčnou dráhu?). Hledisko ekonomické Často je používáno osvětlení nevhodné, zbytečně silné nebo málo účinné. Zdrojů světla je mnoho a některá jsou důležitá pro naši bezpečnost. Lampa postavená před oknem nutí obyvatele zatahovat si žaluzie, zatímco chodník a zaparkovaná auta jsou ve stínu. U pouličních lam by stačilo upustit od výběru těch nekrytých a dát přednost plně cloněnému typu, tzn. že světelný zdroj bude co nejvíce kryt shora, popř. do stran, kdy žádné světlo neuniká mimo terén, který měl 20 ROSA 5/2011

15 být osvícen. U billboardů a reklamních prostorů není příliš velký problém změnit způsob osvětlení ze spodního na horní. I tato malá úprava ušetří spoustu světla i peněz a viditelnost je stejná. Hledisko zdravotní Častou příčinou snížené kvality spánku jsou civilizační jevy, mezi které patří i přítomnost nadměrného světla v noci, i když naprostá většina lidí spí lépe ve tmě, což je přirozený důsledek našeho dávného vývoje. Klíčovou roli zde sehrává spánkový hormon melantoin, pro jehož tvorbu je úplná tma nezbytná. Podle posledních lékařských výzkumů je velmi pravděpodobné, že melantoin působí preventivně proti vzniku rakoviny, zpomaluje proces stárnutí a pomáhá proti Alzheimerově či Parkinsonově chorobě. Je proto nezbytné dopřát si kvalitní spánek v tmavém prostředí. Hledisko ekologické Hmyz všichni víme, že noční hmyz je lákán světlem lamp. Létání kolem světel spotřebovává přiliš mnoho TÉMA MĚSÍCE energie a probíhá místo shánění potravy, páření a migrace, což zapříčiňuje úbytek populace. Stává se zde také snadnou kořistí predátorů. Následky se projevují u všech živočišných i rostlinných druhů, které jsou na hmyzu závislé jako na potravě nebo jako na opylovači. Ptáci mnoho ptáků v noci migruje nebo loví a umělá světla viditelná shora je matou. Krouží pak kolem nich dokud nepadnou vyčerpáním nebo se nestanou kořistí. Často také nenajdou cestu do své přirozené destinace. Rostliny např. osvětlené stromy na podzim nežloutnou, listí opadá zelené a strom v důsledku toho zmrzne. Samostatnou kapitolou je móda posledních let osvětlovat památky a architektonické dominanty v krajině. Nejen že jsou osvětlovány zezdola, ale používají se ty nejsilnější výbojky, které míří přímo do nebes. Jeden takový vyzdobený kostelíček znehodnotí potom tmu i oblohu na desítky, někdy i stovky kilometrů daleko. Jak se bránit světelnému znečištění? O pouličních lampách a osvětlení reklam již bylo psáno, a tak apeluji na ty, kdo o osvětlení tohoto typu rozhodují, ať vybírají s rozmyslem. Ale i v silách každého z nás je svítit jen tehdy, kdy je potřeba, a tolik, kolik je potřeba. Sviťte na zem, ne do nebe a ostatním do očí. Používejte kvalitní svítidla. Mají nižší spotřebu, delší životnost a jsou ohleduplnější k okolí. Požadujte i po svém okolí, aby dbalo na co nejmenší míru světelného znečištění. à propos A co chudáci romantikové, kteří chtějí předvést své milé mlhovinu v Andromedě či hvězdokupy v Perseovi a oslnit ji tak nikoliv lampou, ale svými vědomostmi? Ti pak musí odjet hezkých pár desítek kilometrů daleko do nitra lesů, kam světelný smog nedosahuje. Ing. Eva Králová odbor životního prostředí, MěÚ Rosice ROSA 5/

16 z vašich dopisů SBĚRATELÉ ODPADKŮ ANEB BRIGÁDA U PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ Tak jsme opět u příležitosti oslav Dne Země dostali i my rosičtí šanci ukázat, že nám naše matička Země není tak úplně lhostejná. Odbor životního prostředí pořádá již osmým rokem brigádu, kdy se snažíme přispět alespoň malou kapičkou k tomu, aby příroda v našem okolí byla čistší a pohlednější. Letos jsme brigádu organizovali spolu s komisí pro životní prostředí. Vytipovali jsme několik lokalit, které by zasloužily úklid, a zvítězila trasa od nádraží směrem k Zastávce. Rosické technické služby nám s předstihem dodaly velké pytle na odpad a tak, třímajíce v ruce každý jeden kus, jsme se Foto: Eva Králová TÉMA MĚSÍCE s vervou pustili do sběru odpadků v okolí nádraží a blízké studánky. Vzhledem k tomu, že se nás sešlo víc než malé množství, rozdělili jsme se do několika menších skupin. Dvě obětavé ženy vysbíraly obaly od lákavých dobrůtek a nápojů okolo slepé koleje ke sklárně, další sběratelé se vrhli na okolí cesty za kolejemi a ostatní si podělili strouhy kolem silnice a posléze i kolem potoka. A jako každým rokem byl sortiment odpadků velmi pestrý. Kromě obligátních obalů z různých poživatin a velké množství jak plastových, tak skleněných láhví, nalezl jeden dychtivý sběratel mrazničku, další jistě slušivé trenýrky a jiné části oblečení, videokazety, ba i nemravné DVD! V romantickém zákoutí mezi stromy u potoka pneumatiky, kočárek a nepřeberný výčet toho, co už jistě nikdo nepotřeboval. K nalezeným perlám letos patřil bratru tucet vepřových hlav, některé ještě s masíčkem. Odpadky byly tak lákavé (nebo spíš odpudivé), že i přítomný kameraman RKTV dočasně odložil svůj pracovní nástroj a sbíral kelímky od kávy. Když jsme se kolem jedenácté v uctivém předklonu soupeříc s větrem dostali k bývalému mostu přes Bobravu, zůstalo za námi čtyřicet plných pytlů se smíšeným odpadem, několik desítek vytříděných skleněných láhví a na hromadách tzv. těžký odpad, jako již zmíněné pneumatiky, linolea, kabely atd. A to nastal ten pravý čas pro technické služby, které vyslaly auto s pomocníky, kteří všechny pytle a odpadky naložili a odvezli. Děkujeme! Jako léta minulá i letos přiložili pracovité ruce k dílu členové dříve sdružení, nyní politické strany, Rosice našima očima, nově členové komise pro životní prostředí a několik spřátelených jednotlivců. Všem tímto děkuji za to, že jim není lhostejné naše okolí a že nesdílí názor některých spoluobčanů, že co je za hranicí mého pozemku, není moje starost. Ing. Eva Králová, tajemnice komise pro ŽP 22 ROSA 5/2011

17 JAK SE ŽIJE LIDEM V ROSICÍCH Většina oslovených občanů, kteří vyplnili dotazník, byla ráda, že se mohou vyjádřit, že se snad pohne něco k lepšímu, že je někdo alespoň vyslechne a bude se jejich názory zabývat. Vážíme si toho, že si našli čas, popřemýšleli a zapsali nejen své kritické postřehy, ale i nápady a náměty, jak problémy řešit. Ukázali, že nejsou všichni tak lhostejní a otrávení, ale že mají chuť něco zlepšit, něco ovlivnit. Jen jim musí dát někdo prostor jejich hlas musí být brán v potaz. Jsme přece občanská společnost a vedení města by mělo respektovat i ty, co nemají ostré lokty a kamarády na správných místech. A nyní k výsledkům. Rosice jsme rozdělili na několik částí tak, aby zjištění byla konkrétní a týkala se dané oblasti. Každá lokalita má své specifické problémy, ale jsou věci, které trápí většinu obyvatel. Jsou to: psí výkaly všude (zelené plochy, park, sídliště a především okrajové části města) TÉMA MĚSÍCE To si dala za úkol zmapovat komise pro životní prostředí zřízená radou města po komunálních volbách. Pomocí dotazníků, rozhovoru s občany i návštěvou v různých částech města zjišťovali členové komise, co lidem vadí, co by chtěli změnit, zlepšit na přostředí, ve kterém žijí. Snažili se o osobní jednání a zapojení různých věkových i sociálních skupin obyvatel tak, aby bylo možno zjistit názory všech navzájem. A to ne proto, aby výsledky této akce zapadaly prachem zapomnění, ale aby se s nimi pracovalo a byly jedním z výchozích bodů pro další aktivity města jaké chceme mít a kam směřovat. špatný stav místních komunikací (prach, hluk, nedostatek parkování) veřejný pořádek znečišťování veřejného prostranství (opilci z nonstopů), vandalismus, rušení nočního klidu, partičky náctiletých (hluk, nepořádek) ničení zelených ploch zeleň vyšlapávání, parkující auta, špatná údržba stromů pálení všeho mimo pálicí dny i v době inverze nedostatek vycházkových tras, odpočinkových ploch (úbytek veřejné zeleně prodej každého volného pozemku, zaorávání cest a pěšin) nadměrná výstavba na úkor stávajících obyvatel hluk, prach, zvýšená doprava tristní stav zámeckého parku péče o stromy, cesty, mobiliář (vandalové) nadměrná doprava občané nijak chráněni (hlavně kamiony) málo vybavená nebo chybějící dětská hřiště Z návrhů a námětů občanů na zlepšení situace vybíráme: psí výkaly tvrdší postihy nezodpovědných pejskařů, umístění odpadkových nádob i na okraje města (ti slušnější nemají kam sáček odložit), na zelené plochy vysadit nízký keřový porost, prostředky z pokut investovat do čistoty komunikace řešit komplexně, dokončit nikoli zalepovat, věnovat více pozornosti (místo nové výstavby) již stávajícím a dlouhodobě zanedbávaným částem města včetně parkovacích stání veřejný pořádek městská policie sloužící pátek sobota v noci, kdy je situace nejhorší a není se kam dovolat průběžná kontrola míst, která jsou znečišťována partičkami náctiletých (škola, kostel, park, ) tvrdší postihy pro vandaly (močící a zvracející opilce) pokuty směřovat do odměn policistům vybudování veřejného WC v centru zeleň rozumně hospodařit se zelení při výstavbě pamatovat na veřejné zelené plochy (parčíky, odpočinková místa, propojit, vybudovat a udržovat vycházkové trasy, nezahušťovat neustále výstavbu na úkor ostatních, nezabírat země- životní prostředí ROSA 5/

18 životní prostředí dělskou půdu a neprodávat pozemky bez vytyčení zelených zón, výsadba stromů a jejich údržba, obnovit polní cesty) doprava chránit obyvatele u státní silnice výsadbou živých plotů tam, kde je to možné; sníží se hluk a částečně eliminuje prach a znečištění výfukovými plyny, omezení vjezdu kamionů, snížení rychlosti, spolupráce s dopravní policií častější měření rychlosti, obchvat?! Toto jsou některé náměty, které jsme dostali od občanů. Podrobné zpracování dotazníkové akce bude předloženo radě města. Samozřejmě, že se oslovení zamýšleli i nad bezohledným chováním některých našich spoluobčanů město nemůže za všechno. Bohužel žijí mezi námi lidé, kteří mají potřebu ničit, kteří pohodí odpadky tam, kde stojí (však on to někdo uklidí), kterým snad působí radost zlomit nebo NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci: Místo nálezu Dámská chlupatá čepice vinotéka na Trávníkách Řetízek s přívěsky ze žlut. kovu na ulici Havířská Svazek klíčů na šňůře Na bus. zastávce Trávníky Foto: Lukáš Volánek TÉMA MĚSÍCE otrávit strom, pošlapat trávu i kytky; kteří nevidí dál než ke svému plotu a tak klidně vyhodí vše nepotřebné za něj. Rodiče, kteří neví nebo nechtějí vědět, co dělají a jak se baví jejich dorůstající děti, lidé, pro které jsou zásady slušného chování daleko za horizontem jejich vnímání. Ale pokud máme stanovena pravidla, musíme mít možnosti a schopnosti jejich dodržování vymáhat. A to je úkolem vedení města a jeho orgánů. Musíme říci, že v posledních měsících se situace zlepšuje, je vidět městskou policii v ulicích i čistota se díky technickým službám lepší. Možná, že někteří občané si uvědomí, že to, jak město vypadá, záleží i na nich. Samozřejmě všichni víme, že finanční situace Rosic je špatná, že nebude možno zlepšit situaci (hlavně v komunikacích) okamžitě. Je ale potřeba problémy pojmenovat a snažit se je postupně řešit. Některé jdou hned, a to ve spolupráci s aktivními občany, kteří chtějí něco ve svém okolí zlepšit např. jarní úklid péčí o zelené plochy před domem apod. (což někteří obětavě dělají). Na ty ostatní náročnější akce se pokoušet získávat dotace a místo chaotického lepení toho, co hoří (nejlépe před volbami), řešit komplexně část za částí s výhledem do budoucna. Nezapomínat na komunikaci s občany, kteří danou lokalitu obývají (nikdo z nás nemá patent na rozum), vážit si těch, kteří se aktivně starají a chrání prostředí, které je obklopuje. Všichni přece chceme žít v čistém a pěkném městě, které je k nám vlídné a my jsme vlídní k němu. Závěrem bych chtěla poděkovat členům komise za aktivní a osobní nasazení a všem občanům, kteří ještě neztratili chuť podílet se na věcech veřejných za jejich nápady a náměty. Za komisi pro životní prostředí Jaroslava Burešová 24 ROSA 5/2011

19 TÉMA MĚSÍCE DÍKY ZODPOVĚDNÝM OBČANŮM UŠETŘILY ROSICE ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ŘADU SUROVIN Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Rosic v loňském roce vytřídili 787 televizí a 443 monitorů. Tím jsme uspořili 183 kwh elektřiny, litrů ropy, litrů vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 49 tun CO 2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 186 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora. Asekol Foto: Lukáš Volánek ROSA 5/

20 KIC elektrowin informuje Třetí dubnová sobota patřila na rosickém zámku oslavě svátků jara Velikonocům. V prostorách společenského sálu Zámeckého kulturního centra a nádvoří zámku se uskutečnil druhý ročník Velikonočního kumštování. Zámecké nádvoří svými malovanými vajíčky vyzdobily děti z mateřských škol a žáci Foto: Jarmila Helsnerová KUMŠTOVÁNÍ NA ZÁMKU základní školy. Překrásná prostora sálu ožila již v ranních hodinách stovkami kraslic, kuřátek a dalšími rukodělnými výrobky. Rosické květinářky vázaly jarní květy do kytic a aranžmá, výrobky svých žáků také nabízela základní škola. Své umění zde předváděl jeden kumštýř a kumštýřky z blízkého i vzdálenějšího okolí. Děti i dospělí si zde po celý den mohli sami vyzkoušet, jak se pletou pomlázky nebo si ve výtvarných dílnách vyrobit drátované zápichy, patchworková vajíčka a další velikonoční a jarní dekorace. Nádvoří zámku patřilo především dětem. Kromě menšího velikonočního jarmarku totiž zde bylo umístěno mini ZOO domácích zvířat. Ovce s mláďaty, králíci i slepice byly stále obleženy spoustou dětí. Díky pěknému počasí přišlo hodně návštěvníků. Panovala zde příjemná atmosféra a spokojeni byli také předvádějící. V příštím ročníku plánujeme nazdobit velikonoční strom. Protože na to bude potřeba velké množství vyfouklých vajíček, obracíme se na rosické občany s prosbou o vyfouklá bílá i barevná vajíčka. Jarmila Helsnerová Ráda bych za pracovnice Kulturního a informačního centra v Ivančicích poděkovala pořadatelům Velikonočního kumštování, které proběhlo minulý víkend na rosickém zámku. Už na nádvoří nám živá zvířátka připomínala dvorky našich babiček, to se jistě líbilo hlavně dětem. Zrekonstruovaný zámecký sál poskytl nádherné prostředí, kde jsme si mohli prohlédnout ledacos plno šikovných žen a dívek přímo na místě zdobilo velikonoční vejce nejrůznějšími způsoby, další paličkovaly krajky, předváděly květinové vazby nebo jiné výrobky. Také děti zde měly prostor k vlastnímu tvoření pod vedením zkušených výtvarnic a nechybělo ani typicky velikonoční občerstvení. Dvě hodiny, které jsme zde s kolegyní strávily, uběhly jako voda, protože stále bylo co obdivovat. Citlivě a vkusně vyzdobený sál přispěl k celkovému dojmu prostě na nás dýchlo jaro se svými krásnými velikonočními svátky a kromě nakoupených kraslic máme z této vydařené akce i velmi příjemný zážitek. Jako pořadatelé podobných akcí si dobře uvědomujeme, kolik úsilí a času příprava stojí a proto ještě jednou moc děkujeme. Lenka Stránská 26 ROSA 5/2011

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka

ROSA. Zpravodaj Rosicka ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2009 5 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Informace pro občany Kratochvilky.................. 5 Výpisy z usnesení rady...........................

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 RÓZA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen 2009 7/8 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Výpis usnesení rady............................ 9 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva.............

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen 2008 10 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA Z OBSAHU: Informace pro občany Babic a Kratochvilky........... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané,

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, LUHAČOVICKÉ NOVINY Červenec 2015 ročník XXII. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web Slavnostní otevření cyklostezky Slavnostní

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více