práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :"

Transkript

1 ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก กก ก Romano-Germanic ก : ก, ก ก, ก, ก, ก The interpretation of a declaration of intention and interpretation of contracts : legal comparison of legal regulations in the Czech republic and in Thailand ก ก

2 Kamol Tanchinwuttanakul Master s Degree (Law and Law Science) Univerzita Palackého v Olomouci, Czech republic ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : Lecturer, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakorn Rajabhat University Abstract This article aims to study the interpretation of a declaration of intention under private law in Thailand, especially in the Thai Civil and Commercial Code and other relevant laws. In this article, the study will include basic principles of contract interpretation and the interpretation of law. The author commented that "the law shall have interpretation, even the law, it is clear already, which is different from the other that. "If it is clear already, in the text in question It is no interpretation " so the opinion of the author implement the Civil and Commercial Code, Section 171 the interpretation of a declaration of declaration of intention and interpretation of the contract under Section 368 and other relevant laws shall be have interpretation when will apply. This article will have a comparative study with the interpretation of the law, the interpretation of the intention and contract in private law of the Czech Republic. This is a country that has been influenced by Roman law called Romano-Germanic like Thailand and the Czech Republic has legal Codes. keyword : interpretation, The interpretation of a declaration of intention, contract interpretation, Thai Civil and Commercial Code, Czech Republic 1. ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก กก กก ก ก ก ก ก ก ก

3 ก ก กก ก? ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก -. ก ( ) ก ก ก Civil Law ก ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก Civil Law ก ก ก ก Common Law ก ก ก ก ก ก ก ก ก Civil Law ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Civil Law ก ก ก ก ก ก กก ก Romano- Germanic กก Civil Law ก ก 2. ก ก ก ก ก ก (Documentary Research) ก ก ก ก ก ก ก (Internet) ก ก ก, ก ก, ก ก ก ก 3. ก ก 3.1 ก ก ก ก

4 ก ก ก ก ก. ก 1.ก ก ก ก ก ก ก, 2.ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก... 2 ก. กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 171 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6563/2545 ก ก 171 ก ก ก ก, ก ก 800/2529 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 12 2 ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2, ก ก ก, 18 ก. (ก. ก,2553), , 7 ก ก. ก ก ก 1. 9.( ก. ก, 2545 ), 438 ( กก ), ก 1-2., ก ก ก ก ก. 4, ก. ก ก ก. 1 ก ก (ก. ก ก ก, 2550), 381.

5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ( ) ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก ก ก ก ก. ก 7 ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8 ก ก ก ก 9 ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5678/2554 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก กก ก ก ก ก (Legal Institution) ก ก ก 5, ก ก ก. 2(.ก. ก,2552) 93. กก ก 6 Bianca C.M.,Dirito Civile :Il Contratto,p.377 ( ก ( ), ก (ก. ก, 2553), 351.) 7. ก ก ก ก ก ก ก ก Recommendation ก 8, ก, ก : ก. 15.(ก. ก, 2553), ,. 2.(ก. ก, 2538),

6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 10 ก ก ก ก ก ก ก (bona fides) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 12 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Jus aecuum) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 13 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก Romano- Germanic ก ก ก กก ก, ก,,,,, ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก (Únorový převrat) ก ก ก ( Komunnistická strana Československa, KSČ ) ก ก ก ก 1989 กก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 10 ก ( ),, ,, , 8 12 ก, ก, ,, 93,

7 ก ก (Kontinentální typ právní kultury) ก กก ก Romano-Germanic 15 ก, ก ก ก Kodex ก (Občanský zákoník), ก ก (Obchodní zákoník), ก ( Občanský soudní řád), ก (Trestní zákoník), ก (Trestní řád) 16 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Interpretatio) ก ก ก ก, (Dominát) 17 Interpretatio ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ก ) ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 18 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 19 ก 1. ก ก (Jazykový výklad) ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 20 ก, 15 GERLOCH, Aleš, Teorie prva.5vyd.(plseň : Aleš Čeněk, 2009), BOGUZAK,J.,ČAPEK,J.,GERLOCH,A., Teorie prva.(praha: ASPI,2003), Kincl.,J.,Urfus, V.,Skřejpek, M. Řmsk prvo.1 vydání(.praha: C.H. Beck,1995),16, GERLOCH, Aleš. Op.eit., HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC I.,Občansk prvo hmotn I :Obecn čst,ochrana osobnosti, (Plzeň : Aleš Čeněk,2008 ), Viz Nález Ústavního soudu ČR sp.zn.pl.ús 33/97

8 , ก กก ก ก 21 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Logický výklad) ก ก ก : 2.1. ก ก ก (Důkaz z opaku) ก ก ก ก (Důkaz vylučovací) ก 24 ก ก ก ก ก ก 2.3. ก ก ก (Úsudek a důkaz od většího k menšímu) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 11 (čl 11 Listiny základních práv a svobod ) ก ก ก (Úsudek a důkaz od menšího k většímu ) ก ก ก 26 ก ก ก ก ก ก ก 2.5. ก ก ก (Analogie zákona, per analogiam legis ) ก ก ก ก ก (Dedukce do absurdních závěrů) ก ก ก ก ก Viz Nález Ústavního soudu ČR sp.zn.pi.ús 21/96 22 HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC. Op.eit.,81 23 BOGUZAK,J.,ČAPEK,J.,GERLOCH,A., Op.eit., Ibid., GERLOCH, Aleš. Op.eit., Ibid., Ibid., Ibid.,134

9 2.7. ก ก กก ( Mlčení zákona ) ก ก 29 ก ก ก ก ก 3. ก ( Systematický výklad ) ก ก ก ก ก ก ก Civil Law ก ก Civil Law ก Common Law ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Srovnávací výklad ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Správní řád ) ก 5. ก ( Historický výklad ) ก ก 1 ก ก 31 ก ก ก ก ก ก 6. ก ( Teleologický výklad ) ก ก ก ก ก. ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก, ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 29 Ibid., BOGUZAK,J.,ČAPEK,J.,GERLOCH,A., Op.eit., GERLOCH, Aleš. Op.eit., Ibid.,136

10 ก ก 33 ก ก ( Zásada autonomie vůle) ก ก ก ก ก ก ก, ก,, ก ก 34 ก ก ก ก ก ก 169/2538 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก? ก ก ก ก ก, ก ก, ก 35 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 36 ก กก ก ก, ก ก, ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก ก 37 ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก 847/2511 ก.1 ' ( ก ) 60, ' ก.3 ' ก ก 20,000 ก ก ก ก ' ก ก ก ก ก ก ก ( ),, LOCHMANOVÁ,L. Zklady obchodnho prva. 1 vydání(.ostrava-přivoz: Key Publishing s.r.o. 2009), ก ( ),, ก ก ก, ก ก ก ก ก ก ก. ก ก [Online] ก 37 ก

11 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Jus aecuum) ก ก ก ก ก ก ก ก ก 10,11,12,13, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 655/2511. ก ก, ก ก 804/2500 ก, ก ก 364/2501 ก ก ก ก ก, ก ก 2570/2518 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 39 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3518/2533 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 39, กก ก ก. 6.(ก. ก ก ก ก, 2553.), 87.

12 ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก... ก ก ก ก (Úsudek a důkaz od většího k menšímu) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก. ก ก กก ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 171 ก ก ก ก ก. ก ก ก ก 1. ก ก 2. ก ก ก 40 ก ก ก, ก, 41 ก ก 42 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 40 ก. 13 ก ก ก. ก ก ก 1. 9.( ก. ก, 2545.), ก ( ),, ก,, 227.

13 ก ก ก ก ก ก 35 ก ก ก ( 2) ก ก (Jus aecuum) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Jus aecuum) ก? (Bona fides,dobrá víra) ก ก 43 ก ก ก 44 ก ก ก ก ก ก ก ก 45 ก ก ก 1548/2529 ก ก ก ก 2521 ก 6 ก ก 12 ก ก 3 6 ก 2521 ก กก ก ก 24 ก ก ก ก ก ก 16 ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2521 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2521 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ,, HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC. Op.eit., LOCHMANOVÁ,L. Op.eit.,19.

14 2521 ก ก กก ก ก ก ก 383 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 46 ก ก ก ก 1375/2505 ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก 5678/2545 ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก 439/2495 ก ก ก ก ก ก, ก ก 478/2544 ก ก ก ก ก ก, ก ก 9/2505 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก 245/2506 ก ก ก ก ก ก 1 ก 2 ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.3.ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 46 Pokorná, J.,Kovařík, Z.,Čap, Z., a kol.obchodn zkonk. Komentř II.dl.(Praha : Wolter Kluwer ČR, a.s. 2009,), 1274.

15 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Lex Generalis) ก (1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 55(3) 49 ( Lex Specialis) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Lex Specialis) ก ก ก ก ก ก ก 47 ObčZ 34 Právní úkon je projev vůle směřujicí zejmena ke vzníku, změně nebo záníku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. 48 ObčZ 35 (1) Projev vůle mů e být učiněn jednáním nebo opomenutím; mů e se stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit. (2) Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména té podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. (3) Právní úkony vyjádřené jinak ne slovy se vykládají podle toho, co způsob jejich vyjádření obvykle znamená. Přitom se přihlí í k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen. 49 ObčZ 55(3) V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější. 50 ObchZ 266 (1) Projev vůle se vykládá podle úmyslu jednající osoby, jestliže tento úmysl byl straně, které je projev vůle určen, znám nebo jí musel být znám. (2) V případech, kdy projev vůle nelze vyložit podle odstavce 1, vykládá se projev vůle podle významu, který by mu zpravidla přikládala osoba v postavení osoby, které byl projev vůle určen. Výrazy používané v obchodním styku se vykládají podle významu, který se jim zpravidla v tomto styku přikládá.

16 (1) ก ก ก ก ก ก ก ก (2) ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก (3) ก 1 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก (4) ก ก ก ก ก ก ก (5) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก,, ก ก 51 ก ก ก ก ก ก กก ก ก 52 ก ก 53 ก ก ก ก ก ก ก 54 ก ก ก ก ก ก 55 ก ก ก ก ก ก (3) Při výkladu vůle podle odstavců 1 a 2 se vezme náležitý zřetel ke všem okolnostem souvisejícím s projevem vůle, včetně jednání o uzavření smlouvy a praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, jakož i následného chování stran, pokud to připouští povaha věci. (4) Projev vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad, je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila. (5) Je-li podle této části zákona rozhodné sídlo, místo podnikání, místo závodu nebo provozovny anebo bydliště strany smlouvy, je rozhodné místo, které je ve smlouvě uvedeno, dokud změna není oznámena druhé straně. 51 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I Komentář. 1. vydání.( Praha : C. H. Beck, 2008,), Viz 25 Cdo 1650/1998,PrRo 7/99 ( cit dle.pokorná, J.,Kovařík, Z.,Čap, Z., a kol. Op.eit., s.1281.) 53 Viz SJ, 1998, č. 5 NS ČR (cit.dle Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.,Hulmák,M.a kol Op.eit., 308.) 54 Viz Sou R NS č. C 3978 NS sp. zn. 22 Cdo 2531/2005 (cit.dle Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.,Hulmák,M.a kol Op.eit.,308.) 55 Viz PR, 1999, č. 4 NS ČR (cit.dle Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.,Hulmák,M.a kol Op.eit.,307.)

17 ก 56 ก ก ก ก ก ก ก ก 57 ก ก ก ก ก ( Doktrinární) ก ก ก ก. ก ก ก ก 58 ก ก ก ก : (1) ก (Bona fide,good faith,dobrá víra) ก ก (2) ก ก ก ก (3) กก ก ก ก ก ก (4) ก ก ก (5) ก ก ก (6) ก (7) ก ก ก ก ก ก (8) ก (9) ก ก ก (10) ก ก ก ก ก ก (11) ก ก ก (12) กก (13) กก ก ก 56 Viz Sou R NS č. C 34 (cit.dle Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.,Hulmák,M.a kol Op.eit., s.308. ) 57 Viz Rozs NS ČŠR sp.zn.4 Cz 61/86 Bull.NS 1987 ( cit.dle. přednášky : TELEC I., přednášky :Vklad soukromho prva. ( cit ) dostupné na 58 Viz přednášky : TELEC I., přednášky :Vklad soukromho prva. ( cit ) dostupné na

18 (14) กก ก (15) กก ก (16) กก ก ก ก (17) กก ก ก (18) กก ก (19) กก ก (20) กก ก ก (21) กก ก ก ก ก ก (22) กก ก ก ก (23) กก ก. ก ก ( ก ก ก ก ) (24) กก ก ก ก ก ก (25) กก ก (26) กก ก ก ก ( ) 4. กก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ( ) ก ก ก ก ก, ก ก, ก, ก ก ก (Subjective Theory) ก ก (Objective Theory) 59 ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก 59 ก ( )., a 352.

19 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Komise pro evropské smluvní právo,the Commission on European Contract Law) 60 ก ก ก ก ก (1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (3) ก ก ก ก ก ก ก ก (4) ก ก กก ก ก ก ก ก (5) ก ก ก ก ก ก ก ก ก (6) ก ก ก ก (7) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 60 HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC. Op.eit.,85-86.

20 ก ก ก ก.2554 ก ก ก ก ก ก ก. ก ก. [Online] ก กก ก ก. 6.ก : ก ก ก ก ก ก ก. 2.ก : ก ก ก. ก ก ก ก : ก. ก ( ) ก ก. ก ก, ก : ก. 15.ก : ก ก : ก ก ก ก, 18 ก. ก : ก. ก ก ก ก. ก ก ก ก : ก ก. ก ก ก. 1 ก ก ก : ก ก ก. ก BOGUZAK,J.,ČAPEK,J.,GERLOCH,A., Teorie prva.praha: ASPI,2003 GERLOCH, Aleš, Teorie prva.5vyd.plseň : Aleš Čeněk, 2009 HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC I.,Občansk prvo hmotn I :Obecn čst,ochrana osobnosti, Plzeň : Aleš Čeněk,2008 Kincl.,J.,Urfus, V.,Skřejpek, M. Řmsk prvo.1 vydání.praha: C.H. Beck,1995 LOCHMANOVÁ,L. Základy obchodního práva. 1 vydání.ostrava-přivoz: Key Publishing s.r.o. 2009

21 Pokorná, J.,Kovařík, Z.,Čap, Z., a kol.obchodn zkonk. Komentř II.dl.Praha : Wolter Kluwer ČR, a.s Přednášky : TELEC I., přednášky: Vklad soukromho prva (cit ) dostupné na Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha C. H. Beck, 2008

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA EVA DOBROVOLNÁ Faculty of Law, Masaryk Univesity, Czech Republic Abstract in original language Ochrana spotřebitele tvoří významnou

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ

SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ CONTRACTUAL FINE AS A UNFAIR TERM IN A CONSUMER CONTRACT JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. Moravské vysoká škola Olomouc, Ústav společenských

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů analogie tam, kde obchodněprávní úprava nepostačí, vyjít z úpravy vlastnictví v občanském právu ( 853 obč. z.). 2 Obchodní podíl a společné jmění manželů Sporným je, zda může být obchodní podíl ve společném

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

NĚKOLIKÁT K SÍDLU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ KATEŘINA HAJNÁ

NĚKOLIKÁT K SÍDLU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ KATEŘINA HAJNÁ NĚKOLIKÁT K SÍDLU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ KATEŘINA HAJNÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstract in original language Autorka se v příspěvku zamýšlí o některých aktuálních otázkách

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

OBNOVA ŘÍZENÍ JAKO DŮVOD KE ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU

OBNOVA ŘÍZENÍ JAKO DŮVOD KE ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU OBNOVA ŘÍZENÍ JAKO DŮVOD KE ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU TEREZA KYSELOVSKÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstract in original language Ustanovení 31 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 8. září 2014 Přehled přednášky a Získání základní orientace v právu Naučit se číst a psát právní texty Naučit se, kdy je třeba

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice Mgr. Ivan Kejík KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM

O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM ZÁKON č. 418/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 73/2010-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Barbary

Více

Předmětový list programu LLM Modul č. 1

Předmětový list programu LLM Modul č. 1 ový list programu LLM Modul č. 1 Cíl Úvod do soukromého práva Cílem je charakterizovat základní pojmy z oblasti soukromého práva a pochopit jejich aplikaci v praktických situacích. Úvod do soukromého práva:

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Převod akcií. Předkupní právo věcné a závazkové. Předkupní právo akcionářů. Vztah občanského zákoníku a obchodního zákoníku

Převod akcií. Předkupní právo věcné a závazkové. Předkupní právo akcionářů. Vztah občanského zákoníku a obchodního zákoníku ROZSUDEK - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2010 Převod akcií. Předkupní právo věcné a závazkové. Předkupní právo akcionářů. Vztah občanského zákoníku a obchodního zákoníku sp. zn./č. j.: 29 Cdo

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud ČR) ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

20. 12. 2012 poslední aktualizace: 20. 12. 2012 11:17. Lze opustit cenné papíry?

20. 12. 2012 poslední aktualizace: 20. 12. 2012 11:17. Lze opustit cenné papíry? 20. 12. 2012 poslední aktualizace: 20. 12. 2012 11:17 Lze opustit cenné papíry? Podle platné právní úpravy má každý vlastník právo opustit svoji věc. O tom, zda je možné opustit cenné papíry, se sice vedou

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

www.pwc.com Monitoring e-mailové korespondence březen 2011

www.pwc.com Monitoring e-mailové korespondence březen 2011 www.pwc.com Monitoring e-mailové korespondence Monitoring e-mailové korespondence Ano či ne? Témata k diskuzi Práva zaměstnavatele vs ochrana soukromí zaměstnance Zvláštní povaha činnosti Obecné principy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Nález. Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. Odů vodně ní:

Nález. Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. Odů vodně ní: Finanč ní arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/7127/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů dlužníka v insolvenčním právu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI.

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů dlužníka v insolvenčním právu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Neplatnost a neúčinnost právních úkonů dlužníka v insolvenčním právu Diplomant: Jiří Čížek Plzeň 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí?

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2014 Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? Běh času hraje v právu významnou roli. Časem většina práv, nejsou-li uplatněna, oslabuje a stává se nevymahatelnými,

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Rozdělení věcí, jejich součásti a příslušenství prizmatem rekodifikace

Rozdělení věcí, jejich součásti a příslušenství prizmatem rekodifikace Rozdělení věcí, jejich součásti a příslušenství prizmatem rekodifikace Úvod Cílem této práce je podat alespoň v hrubých obrysech výměr o některých změnách právní úpravy, k nimž dochází v souvislosti s

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Systémové (ne)uspořádání první pomoci v ČR

Systémové (ne)uspořádání první pomoci v ČR Systémové (ne)uspořádání první pomoci v ČR Marek Uhlíř Evropský model - "Duty to act" Chrání zájem státu na zdravotním stavu obyvatelstva Ukládá povinnost konat v případě ohrožení jiné osoby Vymahatelné

Více

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky ZVLÁŠTNÍ PRIVILEGOVANÉ POSTAVENÍ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘI ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ Z POKUT ULOŽENÝCH ČESKOU INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA SPRÁVNÍ DELIKTY SPÁCHANÉ OBCEMI NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IN THE

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Minimální harmonizace v oblasti ochrany spotřebitele

Minimální harmonizace v oblasti ochrany spotřebitele APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 JIŘINA KOTOUČOVÁ Minimální harmonizace v oblasti ochrany spotřebitele Při transpozici směrnic do národních právních řádů je třeba dodržet zásadu minimální harmonizace 1) (nevyžaduje-li

Více

Úvod Výklad ve prospěch spotřebitele Cena - bankovní poplatky v UK Nepřiměřená ujednání Spotřebitelské úvěry

Úvod Výklad ve prospěch spotřebitele Cena - bankovní poplatky v UK Nepřiměřená ujednání Spotřebitelské úvěry Kristian Csach, kristian.csach@upjs.sk Milan Hulmák, m.hulmak@seznam.cz Omšenie, Justičná akadémia SR 13. - 14. května 2013 Úvod Výklad ve prospěch spotřebitele Cena - bankovní poplatky v UK Nepřiměřená

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu prokura Osoba pověřená podle 15 ObchZ na základě plné moci Jednání fyzické

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ

DATOVÉ SCHRÁNKY A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ DATOVÉ SCHRÁNKY A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá komunikací prostřednictvím

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech Martin Kalista KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Martin Kalista

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech zásad soukromého práva Svazek I.

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech zásad soukromého práva Svazek I. PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech zásad soukromého práva Svazek I. 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech zásad soukromého práva Svazek I. Zásada autonomie vůle

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva III. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz N á l e z Evidenční číslo: FA/211/2014 Registrační číslo (uvádějte

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový?

Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový? Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový? Workshop ICTU Důvěryhodný digitální dokument Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 18. března 2013 www.govtech.com Papírový vs. digitální

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více