práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :"

Transkript

1 ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก กก ก Romano-Germanic ก : ก, ก ก, ก, ก, ก The interpretation of a declaration of intention and interpretation of contracts : legal comparison of legal regulations in the Czech republic and in Thailand ก ก

2 Kamol Tanchinwuttanakul Master s Degree (Law and Law Science) Univerzita Palackého v Olomouci, Czech republic ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : Lecturer, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakorn Rajabhat University Abstract This article aims to study the interpretation of a declaration of intention under private law in Thailand, especially in the Thai Civil and Commercial Code and other relevant laws. In this article, the study will include basic principles of contract interpretation and the interpretation of law. The author commented that "the law shall have interpretation, even the law, it is clear already, which is different from the other that. "If it is clear already, in the text in question It is no interpretation " so the opinion of the author implement the Civil and Commercial Code, Section 171 the interpretation of a declaration of declaration of intention and interpretation of the contract under Section 368 and other relevant laws shall be have interpretation when will apply. This article will have a comparative study with the interpretation of the law, the interpretation of the intention and contract in private law of the Czech Republic. This is a country that has been influenced by Roman law called Romano-Germanic like Thailand and the Czech Republic has legal Codes. keyword : interpretation, The interpretation of a declaration of intention, contract interpretation, Thai Civil and Commercial Code, Czech Republic 1. ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก กก กก ก ก ก ก ก ก ก

3 ก ก กก ก? ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก -. ก ( ) ก ก ก Civil Law ก ก ก ก ก ก ก ก ก - ก ก Civil Law ก ก ก ก Common Law ก ก ก ก ก ก ก ก ก Civil Law ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Civil Law ก ก ก ก ก ก กก ก Romano- Germanic กก Civil Law ก ก 2. ก ก ก ก ก ก (Documentary Research) ก ก ก ก ก ก ก (Internet) ก ก ก, ก ก, ก ก ก ก 3. ก ก 3.1 ก ก ก ก

4 ก ก ก ก ก. ก 1.ก ก ก ก ก ก ก, 2.ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก... 2 ก. กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 171 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6563/2545 ก ก 171 ก ก ก ก, ก ก 800/2529 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 12 2 ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2, ก ก ก, 18 ก. (ก. ก,2553), , 7 ก ก. ก ก ก 1. 9.( ก. ก, 2545 ), 438 ( กก ), ก 1-2., ก ก ก ก ก. 4, ก. ก ก ก. 1 ก ก (ก. ก ก ก, 2550), 381.

5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ( ) ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6 ก ก ก ก ก ก. ก 7 ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8 ก ก ก ก 9 ก ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5678/2554 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก กก ก ก ก ก (Legal Institution) ก ก ก 5, ก ก ก. 2(.ก. ก,2552) 93. กก ก 6 Bianca C.M.,Dirito Civile :Il Contratto,p.377 ( ก ( ), ก (ก. ก, 2553), 351.) 7. ก ก ก ก ก ก ก ก Recommendation ก 8, ก, ก : ก. 15.(ก. ก, 2553), ,. 2.(ก. ก, 2538),

6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 10 ก ก ก ก ก ก ก (bona fides) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 12 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Jus aecuum) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 13 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก Romano- Germanic ก ก ก กก ก, ก,,,,, ก ก ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก (Únorový převrat) ก ก ก ( Komunnistická strana Československa, KSČ ) ก ก ก ก 1989 กก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 10 ก ( ),, ,, , 8 12 ก, ก, ,, 93,

7 ก ก (Kontinentální typ právní kultury) ก กก ก Romano-Germanic 15 ก, ก ก ก Kodex ก (Občanský zákoník), ก ก (Obchodní zákoník), ก ( Občanský soudní řád), ก (Trestní zákoník), ก (Trestní řád) 16 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Interpretatio) ก ก ก ก, (Dominát) 17 Interpretatio ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก ก ( ก ก ก ก ก ) ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 18 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 19 ก 1. ก ก (Jazykový výklad) ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 20 ก, 15 GERLOCH, Aleš, Teorie prva.5vyd.(plseň : Aleš Čeněk, 2009), BOGUZAK,J.,ČAPEK,J.,GERLOCH,A., Teorie prva.(praha: ASPI,2003), Kincl.,J.,Urfus, V.,Skřejpek, M. Řmsk prvo.1 vydání(.praha: C.H. Beck,1995),16, GERLOCH, Aleš. Op.eit., HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC I.,Občansk prvo hmotn I :Obecn čst,ochrana osobnosti, (Plzeň : Aleš Čeněk,2008 ), Viz Nález Ústavního soudu ČR sp.zn.pl.ús 33/97

8 , ก กก ก ก 21 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Logický výklad) ก ก ก : 2.1. ก ก ก (Důkaz z opaku) ก ก ก ก (Důkaz vylučovací) ก 24 ก ก ก ก ก ก 2.3. ก ก ก (Úsudek a důkaz od většího k menšímu) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 11 (čl 11 Listiny základních práv a svobod ) ก ก ก (Úsudek a důkaz od menšího k většímu ) ก ก ก 26 ก ก ก ก ก ก ก 2.5. ก ก ก (Analogie zákona, per analogiam legis ) ก ก ก ก ก (Dedukce do absurdních závěrů) ก ก ก ก ก Viz Nález Ústavního soudu ČR sp.zn.pi.ús 21/96 22 HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC. Op.eit.,81 23 BOGUZAK,J.,ČAPEK,J.,GERLOCH,A., Op.eit., Ibid., GERLOCH, Aleš. Op.eit., Ibid., Ibid., Ibid.,134

9 2.7. ก ก กก ( Mlčení zákona ) ก ก 29 ก ก ก ก ก 3. ก ( Systematický výklad ) ก ก ก ก ก ก ก Civil Law ก ก Civil Law ก Common Law ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Srovnávací výklad ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Správní řád ) ก 5. ก ( Historický výklad ) ก ก 1 ก ก 31 ก ก ก ก ก ก 6. ก ( Teleologický výklad ) ก ก ก ก ก. ก ก ก ( ก) ก ก ก ก ก, ก, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 29 Ibid., BOGUZAK,J.,ČAPEK,J.,GERLOCH,A., Op.eit., GERLOCH, Aleš. Op.eit., Ibid.,136

10 ก ก 33 ก ก ( Zásada autonomie vůle) ก ก ก ก ก ก ก, ก,, ก ก 34 ก ก ก ก ก ก 169/2538 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก? ก ก ก ก ก, ก ก, ก 35 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 36 ก กก ก ก, ก ก, ก ก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก ก 37 ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก 847/2511 ก.1 ' ( ก ) 60, ' ก.3 ' ก ก 20,000 ก ก ก ก ' ก ก ก ก ก ก ก ( ),, LOCHMANOVÁ,L. Zklady obchodnho prva. 1 vydání(.ostrava-přivoz: Key Publishing s.r.o. 2009), ก ( ),, ก ก ก, ก ก ก ก ก ก ก. ก ก [Online] ก 37 ก

11 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Jus aecuum) ก ก ก ก ก ก ก ก ก 10,11,12,13, ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 655/2511. ก ก, ก ก 804/2500 ก, ก ก 364/2501 ก ก ก ก ก, ก ก 2570/2518 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 39 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3518/2533 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 39, กก ก ก. 6.(ก. ก ก ก ก, 2553.), 87.

12 ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก... ก ก ก ก (Úsudek a důkaz od většího k menšímu) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก. ก ก กก ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 171 ก ก ก ก ก. ก ก ก ก 1. ก ก 2. ก ก ก 40 ก ก ก, ก, 41 ก ก 42 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 40 ก. 13 ก ก ก. ก ก ก 1. 9.( ก. ก, 2545.), ก ( ),, ก,, 227.

13 ก ก ก ก ก ก 35 ก ก ก ( 2) ก ก (Jus aecuum) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Jus aecuum) ก? (Bona fides,dobrá víra) ก ก 43 ก ก ก 44 ก ก ก ก ก ก ก ก 45 ก ก ก 1548/2529 ก ก ก ก 2521 ก 6 ก ก 12 ก ก 3 6 ก 2521 ก กก ก ก 24 ก ก ก ก ก ก 16 ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2521 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2521 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ,, HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC. Op.eit., LOCHMANOVÁ,L. Op.eit.,19.

14 2521 ก ก กก ก ก ก ก 383 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 46 ก ก ก ก 1375/2505 ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก 5678/2545 ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก 439/2495 ก ก ก ก ก ก, ก ก 478/2544 ก ก ก ก ก ก, ก ก 9/2505 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก ก 245/2506 ก ก ก ก ก ก 1 ก 2 ก 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.3.ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 46 Pokorná, J.,Kovařík, Z.,Čap, Z., a kol.obchodn zkonk. Komentř II.dl.(Praha : Wolter Kluwer ČR, a.s. 2009,), 1274.

15 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Lex Generalis) ก (1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 55(3) 49 ( Lex Specialis) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Lex Specialis) ก ก ก ก ก ก ก 47 ObčZ 34 Právní úkon je projev vůle směřujicí zejmena ke vzníku, změně nebo záníku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. 48 ObčZ 35 (1) Projev vůle mů e být učiněn jednáním nebo opomenutím; mů e se stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit. (2) Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména té podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. (3) Právní úkony vyjádřené jinak ne slovy se vykládají podle toho, co způsob jejich vyjádření obvykle znamená. Přitom se přihlí í k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen. 49 ObčZ 55(3) V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější. 50 ObchZ 266 (1) Projev vůle se vykládá podle úmyslu jednající osoby, jestliže tento úmysl byl straně, které je projev vůle určen, znám nebo jí musel být znám. (2) V případech, kdy projev vůle nelze vyložit podle odstavce 1, vykládá se projev vůle podle významu, který by mu zpravidla přikládala osoba v postavení osoby, které byl projev vůle určen. Výrazy používané v obchodním styku se vykládají podle významu, který se jim zpravidla v tomto styku přikládá.

16 (1) ก ก ก ก ก ก ก ก (2) ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก (3) ก 1 2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก (4) ก ก ก ก ก ก ก (5) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก, ก,, ก ก 51 ก ก ก ก ก ก กก ก ก 52 ก ก 53 ก ก ก ก ก ก ก 54 ก ก ก ก ก ก 55 ก ก ก ก ก ก (3) Při výkladu vůle podle odstavců 1 a 2 se vezme náležitý zřetel ke všem okolnostem souvisejícím s projevem vůle, včetně jednání o uzavření smlouvy a praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, jakož i následného chování stran, pokud to připouští povaha věci. (4) Projev vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad, je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila. (5) Je-li podle této části zákona rozhodné sídlo, místo podnikání, místo závodu nebo provozovny anebo bydliště strany smlouvy, je rozhodné místo, které je ve smlouvě uvedeno, dokud změna není oznámena druhé straně. 51 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I Komentář. 1. vydání.( Praha : C. H. Beck, 2008,), Viz 25 Cdo 1650/1998,PrRo 7/99 ( cit dle.pokorná, J.,Kovařík, Z.,Čap, Z., a kol. Op.eit., s.1281.) 53 Viz SJ, 1998, č. 5 NS ČR (cit.dle Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.,Hulmák,M.a kol Op.eit., 308.) 54 Viz Sou R NS č. C 3978 NS sp. zn. 22 Cdo 2531/2005 (cit.dle Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.,Hulmák,M.a kol Op.eit.,308.) 55 Viz PR, 1999, č. 4 NS ČR (cit.dle Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.,Hulmák,M.a kol Op.eit.,307.)

17 ก 56 ก ก ก ก ก ก ก ก 57 ก ก ก ก ก ( Doktrinární) ก ก ก ก. ก ก ก ก 58 ก ก ก ก : (1) ก (Bona fide,good faith,dobrá víra) ก ก (2) ก ก ก ก (3) กก ก ก ก ก ก (4) ก ก ก (5) ก ก ก (6) ก (7) ก ก ก ก ก ก (8) ก (9) ก ก ก (10) ก ก ก ก ก ก (11) ก ก ก (12) กก (13) กก ก ก 56 Viz Sou R NS č. C 34 (cit.dle Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.,Hulmák,M.a kol Op.eit., s.308. ) 57 Viz Rozs NS ČŠR sp.zn.4 Cz 61/86 Bull.NS 1987 ( cit.dle. přednášky : TELEC I., přednášky :Vklad soukromho prva. ( cit ) dostupné na 58 Viz přednášky : TELEC I., přednášky :Vklad soukromho prva. ( cit ) dostupné na

18 (14) กก ก (15) กก ก (16) กก ก ก ก (17) กก ก ก (18) กก ก (19) กก ก (20) กก ก ก (21) กก ก ก ก ก ก (22) กก ก ก ก (23) กก ก. ก ก ( ก ก ก ก ) (24) กก ก ก ก ก ก (25) กก ก (26) กก ก ก ก ( ) 4. กก ก ก ก ก, ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ( ) ก ก ก ก ก, ก ก, ก, ก ก ก (Subjective Theory) ก ก (Objective Theory) 59 ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก 59 ก ( )., a 352.

19 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( Komise pro evropské smluvní právo,the Commission on European Contract Law) 60 ก ก ก ก ก (1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (3) ก ก ก ก ก ก ก ก (4) ก ก กก ก ก ก ก ก (5) ก ก ก ก ก ก ก ก ก (6) ก ก ก ก (7) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 60 HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC. Op.eit.,85-86.

20 ก ก ก ก.2554 ก ก ก ก ก ก ก. ก ก. [Online] ก กก ก ก. 6.ก : ก ก ก ก ก ก ก. 2.ก : ก ก ก. ก ก ก ก : ก. ก ( ) ก ก. ก ก, ก : ก. 15.ก : ก ก : ก ก ก ก, 18 ก. ก : ก. ก ก ก ก. ก ก ก ก : ก ก. ก ก ก. 1 ก ก ก : ก ก ก. ก BOGUZAK,J.,ČAPEK,J.,GERLOCH,A., Teorie prva.praha: ASPI,2003 GERLOCH, Aleš, Teorie prva.5vyd.plseň : Aleš Čeněk, 2009 HURDÍK,J.,LAVICKÝ,P.,TELEC I.,Občansk prvo hmotn I :Obecn čst,ochrana osobnosti, Plzeň : Aleš Čeněk,2008 Kincl.,J.,Urfus, V.,Skřejpek, M. Řmsk prvo.1 vydání.praha: C.H. Beck,1995 LOCHMANOVÁ,L. Základy obchodního práva. 1 vydání.ostrava-přivoz: Key Publishing s.r.o. 2009

21 Pokorná, J.,Kovařík, Z.,Čap, Z., a kol.obchodn zkonk. Komentř II.dl.Praha : Wolter Kluwer ČR, a.s Přednášky : TELEC I., přednášky: Vklad soukromho prva (cit ) dostupné na Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I Komentář. 1. vydání. Praha C. H. Beck, 2008

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Kamol Tanchinwuttanakul. Abstract

Kamol Tanchinwuttanakul. Abstract ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1... ก ก 2 ก กก ก Romano- Germanic ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Common Law ก, ก, ก ก Common Law ก ก The act of director on behalf of the limited liability company and liability :

Více

OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE

OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE KAREL ŠEMÍK Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Abstract in original language Příspěvek se zabývá aktuálními limitacemi

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ÚVOD Arbitrabilita představuje jedno ze stěžejních témat a problémů v rozhodčím řízení. Arbitrabilita je okruh právních vztahů, ve kterém si státní

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA EVA DOBROVOLNÁ Faculty of Law, Masaryk Univesity, Czech Republic Abstract in original language Ochrana spotřebitele tvoří významnou

Více

III VYBRANÉ PRÁVNÍ TERMÍNY

III VYBRANÉ PRÁVNÍ TERMÍNY III VYBRANÉ PRÁVNÍ TERMÍNY Obsah 1 Cíle... 2 2 Právní úkon... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Definice právního úkonu... 2 2.1.2 Právní úkony lze vykládat... 2 2.1.3 Podmínky za jakých lze právní

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Presumpce poctivosti a dobré víry

Presumpce poctivosti a dobré víry Výjezdní workshop z obchodního práva Obchodní právo v roce II 10. 12. dubna 2015 Presumpce poctivosti a dobré víry Tomáš Mach 3. ročník PF UK Resumé Práce se zabývá problematikou zakotvení zásady presumpce

Více

ZÁRUKA V ČESKÉM PRÁVU DE LEGE LATA, DE LEGE FERENDA A V DCFR

ZÁRUKA V ČESKÉM PRÁVU DE LEGE LATA, DE LEGE FERENDA A V DCFR MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁRUKA V ČESKÉM PRÁVU DE LEGE LATA, DE LEGE FERENDA A V DCFR JANA ZATLOUKALOVÁ 2011/2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Prameny a systém soukromého práva. Subjekty občanského práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Občanské právo a soukromé právo občanské právo a ostatní soukromoprávní obory

Více

ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA

ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Abstract in original language Oddlužení se v českém prostředí velice dobře ujalo,

Více

SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ

SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ CONTRACTUAL FINE AS A UNFAIR TERM IN A CONSUMER CONTRACT JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. Moravské vysoká škola Olomouc, Ústav společenských

Více

Darovací smlouva a její porovnání se smlouvou kupní a směnnou

Darovací smlouva a její porovnání se smlouvou kupní a směnnou Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Darovací smlouva a její porovnání se smlouvou kupní a směnnou Bakalářská práce Autor: Marie Brožová Právní administrativa v podnikatelské

Více

NÁROKY STÁTU UPLATŇOVANÉ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ KRISTÝNA CHALUPECKÁ

NÁROKY STÁTU UPLATŇOVANÉ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ KRISTÝNA CHALUPECKÁ NÁROKY STÁTU UPLATŇOVANÉ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ KRISTÝNA CHALUPECKÁ Faculty of law, Masaryk university, Brno, Czech Republic Abstract in original language Hlavním záměrem tohoto příspěvku je rozbor a zamyšlení

Více

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů

2 Obchodní podíl a společné jmění manželů analogie tam, kde obchodněprávní úprava nepostačí, vyjít z úpravy vlastnictví v občanském právu ( 853 obč. z.). 2 Obchodní podíl a společné jmění manželů Sporným je, zda může být obchodní podíl ve společném

Více

K ROZLIŠOVÁNÍ MEZI SMLOUVOU O PRODEJI PODNIKU A KUPNÍ SMLOUVOU

K ROZLIŠOVÁNÍ MEZI SMLOUVOU O PRODEJI PODNIKU A KUPNÍ SMLOUVOU K ROZLIŠOVÁNÍ MEZI SMLOUVOU O PRODEJI PODNIKU A KUPNÍ SMLOUVOU JAROMÍR KOŽIAK Masaryk University, Faculty of Law, the Czech Republic Abstract in original language: Tento příspěvek se zabývá diferenciací

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU

ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU ZÁŘÍ 2014 ÚVOD DO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM STYKU OBECNĚ Rozhodčí řízení (neboli arbitráž) má své dlouhodobé a pevné místo v oblasti způsobu řešení sporů, a to zejména mezi obchodníky.

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI: ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 37 předpisu č. 40/1964Sb. 266

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH

ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH JAKUB JUŘENA Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek se věnuje aktuálnímu problému českého insolvenčního právašikanózním

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Právo soukromé. 1 Základní zásady soukromého práva HLAVA IV.

Právo soukromé. 1 Základní zásady soukromého práva HLAVA IV. HLAVA IV. Právo soukromé 46 1 Základní zásady soukromého práva Základní zásadou soukromého práva je již výše (hlava třetí 2) zmíněná zásada rovnosti subjektů, která je výrazem nejen rovnosti občanské,

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Manuál pro vyplnění přihlášky

Manuál pro vyplnění přihlášky 2016 Manuál pro vyplnění přihlášky Následující dokument je určen pro všechny dobrodruhy, blázny, šťastlivce i smolaře, nesmělé i statečné, zkušené i nováčky, aktivní či tápající osoby, a jednoduše pro

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, v rukou na papíře nebo na monitoru svého počítače, tabletu či telefonu máte druhé číslo našeho newsletteru. Doufáme, že Vás čtení bude bavit a bude pro Vás přínosem. V tomto čísle si Vás

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

NOVÉ OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO38

NOVÉ OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO38 Brno 2014 Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace NOVÉ OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO38 New civil and corporate law Libuše Müllerová Úvod Rekodifikace občanského a obchodního práva, ke které došlo

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007)

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) 2005-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Základní pojmy obchodního práva Podnikání

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY JANA KRANECOVÁ Faculty of law, Masaryk university, Czech Republic Abstract in original language Cílem příspěvku je nastínit

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Některé otázky odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem Vladimír Volný Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Proč je právo náš nepřítel, ačkoli by nemuselo?

Proč je právo náš nepřítel, ačkoli by nemuselo? Proč je právo náš nepřítel, ačkoli by nemuselo? aneb jaké chyby v interpretaci práva děláme? John Gealfow Novela zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích víceúčelový jízdní pruh cyklistická

Více

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Bakalářská práce Ludmila Homoláčová Duben 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odpovědnost

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

TĚLESNÝ POHYB. Chůze před detektorem pohybu

TĚLESNÝ POHYB. Chůze před detektorem pohybu Může člověk jít konstantní rychlostí? TĚLESNÝ POHYB Chůze před detektorem pohybu Jak můžete zjistit rychlost pohybu? V čem se liší rychlost a vektorová rychlost?. A. Příprava Aktivity s papírem a tužkou:

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 8. září 2014 Přehled přednášky a Získání základní orientace v právu Naučit se číst a psát právní texty Naučit se, kdy je třeba

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Náhrada škody pozůstalým Zpracovala: Lucie Kulhavá Vedoucí diplomové práce: Dr. Milan Hradec

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví rámcový program

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví rámcový program Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví rámcový program 1) Podílové spoluvlastnictví a dobré mravy 1a) Vybrané otázky vzniku podílového spoluvlastnictví 1b) Podílové spoluvlastnictví a trestní právo

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Advokacie Akciová společnost Valná hromada Dotčené

Více

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto Č. 40 Odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a obnovuje se původní stav i v případě, že nabyvatel, dříve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů I. Monografie - Finanční zajištění, Diplomová práce, Filip Čabart, Praha, 2008 - Harmonization of Civil and Commercial Law in Europe: A Guide to

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno Advokátní kancelář Telefon: + 420 511 189 510 Tel./Fax: + 420 511 189 511 ul. Pražákova 1008/69 E-mail: advokat.zh@usa.net budova AZ TOWER Zdeněk Hrouzek www.advokat-hrouzek.cz 639 00 Brno ČAK č. 4504,

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

Smlouva o vkladovém účtu. Bakalářská práce

Smlouva o vkladovém účtu. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Smlouva o vkladovém účtu Bakalářská práce Autor: Jana Pajerková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Mgr.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Univerzita Karlova Právnická fakulta JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE

Univerzita Karlova Právnická fakulta JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE Univerzita Karlova Právnická fakulta JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE Vypracovala: Iva Janíčková, 3. ročník Rok: 2012 OBSAH Abstrakt... 3 1. Úvod... 4 2. Pojmy jednání a podnikatel... 4 2.1 Jednání... 4 2.2 Podnikatel...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

20. 12. 2012 poslední aktualizace: 20. 12. 2012 11:17. Lze opustit cenné papíry?

20. 12. 2012 poslední aktualizace: 20. 12. 2012 11:17. Lze opustit cenné papíry? 20. 12. 2012 poslední aktualizace: 20. 12. 2012 11:17 Lze opustit cenné papíry? Podle platné právní úpravy má každý vlastník právo opustit svoji věc. O tom, zda je možné opustit cenné papíry, se sice vedou

Více

Převod akcií. Předkupní právo věcné a závazkové. Předkupní právo akcionářů. Vztah občanského zákoníku a obchodního zákoníku

Převod akcií. Předkupní právo věcné a závazkové. Předkupní právo akcionářů. Vztah občanského zákoníku a obchodního zákoníku ROZSUDEK - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2010 Převod akcií. Předkupní právo věcné a závazkové. Předkupní právo akcionářů. Vztah občanského zákoníku a obchodního zákoníku sp. zn./č. j.: 29 Cdo

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Eliška Chalupová ZMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ STRAN SMLUV O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V SOUVISLOSTI S NABYTÍM ÚČINNOSTI ZÁKONA Č. 89/2012 SB.

Eliška Chalupová ZMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ STRAN SMLUV O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V SOUVISLOSTI S NABYTÍM ÚČINNOSTI ZÁKONA Č. 89/2012 SB. Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Eliška Chalupová ZMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ STRAN SMLUV O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V SOUVISLOSTI S NABYTÍM ÚČINNOSTI ZÁKONA Č. 89/2012 SB. Diplomová práce Vedoucí

Více

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Přednáška pro 1. ročník konference Zmluvy a zmluvné vztahy v IT pořádané efocus.sk Mgr. Michaela Šurmanová Mgr. Ondřej Knebl BBH 26.6.2011 Slide

Více

Odstoupení od smlouvy a nekalé praktiky obchodníků

Odstoupení od smlouvy a nekalé praktiky obchodníků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odstoupení od smlouvy a nekalé praktiky obchodníků Bakalářská práce Autor: Kamila Šestalová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Kompetence sester z pohledu lékaře Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Vyhláška MZ č. 99/2012 o (minimálním!!!) personálním vybavení Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

NĚKOLIKÁT K SÍDLU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ KATEŘINA HAJNÁ

NĚKOLIKÁT K SÍDLU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ KATEŘINA HAJNÁ NĚKOLIKÁT K SÍDLU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ KATEŘINA HAJNÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstract in original language Autorka se v příspěvku zamýšlí o některých aktuálních otázkách

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK KE ZKRÁCENÉMU PŘESTUPKOVÉMU ŘÍZENÍ

NĚKOLIK POZNÁMEK KE ZKRÁCENÉMU PŘESTUPKOVÉMU ŘÍZENÍ doc. JUDr. Eva HORZINKOVÁ, Ph.D. Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze katedra veřejné správy NĚKOLIK POZNÁMEK KE ZKRÁCENÉMU PŘESTUPKOVÉMU ŘÍZENÍ Blokové řízení

Více

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016

Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 Conditions for admission to study in Bachelor s and Master s degree programmes for the academic year 2015/2016 File no. 008/25910/14 Ref. no. OU-89249/25-2014 The Dean of the Faculty of Arts, University

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 2. NÁRODNÍ A PODNIKOVÁ KULTURA KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více