Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení SolidCAM All Rights Reserved.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved."

Transkript

1 Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - soustružení SolidCAM All Rights Reserved. 1

2 2 2

3 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu D Frézování Obrábění z více stran 3+2 osy Souvislé 5ti-osé obrábění Modul vysokorychlostního obrábění (HSM) Soustružení a Soustružení-Frézování /4-osé drátové řezání Soustružení Tvorba nového projektu Načtení modelu do Inventoru Výběr typu projektu Definice nulového bodu Definice hranice materiálu Definice upínače Definice obrobku Definice postprocesoru Uložení projektu Operace Soustružení - Vnější hrubování Definice geometrie Definice nástroje Definice technologických parametrů Vypočítání operace Simulace dráhy nástroje Operace Soustružení Čelní soustružení Definice geometrie Definice nástroje Definice technologických parametrů Vypočítání operace Simulace dráhy nástroje Operace Soustružení Vnější dokončení Zkopírování dat z existující operace Definice nástroje Definice technologických parametrů Vypočítání operace Simulace dráhy nástroje Operace Soustružení Vnější zapichování Definice geometrie Definice nástroje Definice technologických parametrů Vypočítání operace Simulace dráhy nástroje Operace Soustružení Upíchnutí Definice geometrie

4 2.6.2 Definice nástroje Definice technologických parametrů Vypočítání operace Simulace dráhy nástroje Soustružení - Frézování Tvorba nového projektu Načtení modelu do Inventoru Výběr typu projektu Definice nulového bodu Definice hranice materiálu Definice upínače Definice obrobku Definice postprocesoru Uložení projektu Operace Soustružení Definice geometrie Definice nástroje Definice technologických parametrů Vypočítání operace Simulace dráhy nástroje Frézování z čela Definice geometrie kontury Definice nástroje Definice Rovin Definice technologie Definice nájezdu/odjezdu Parametry pro 4tou-osu Uložení a výpočet Souvislé 4-osé frézování Definice geometrie kapsy Definice nástroje Definice Rovin Definice technologie Definice nájezdu/odjezdu Uložení a výpočet

5 1.Přehled modulů InventorCAMu 1. Přehled modulů InvnetorCAMu Vyberte si to nejlepší. InventorCAM je certifikovaný a integrovaný CAM pro Inventor. InventorCAM nabízí dokonalou integraci v jednom okně Windows a plnou asociativitu s modelem Inventoru. Všechny operace obrábění definujete, vypočítáváte a verifikujete, aniž byste opustili okno Inventoru. InventorCAM je široce využíván ve strojní výrobě a v odvětvích jako je elektrotechnika, lékařství, spotřební zboží, konstrukce strojů, v automobilovém a leteckém průmyslu právě tak jako při výrobě forem a dutin i v rapid prototypingu. Úspěšné výrobní společnosti dneška používají integrované CAD/CAM systémy proto, aby se dostaly rychleji na trh a snížily náklady. Pomocí dokonalé integrace InventorCAMu do jednoho okna Inventoru může organizace jakékoliv velikosti těžit z výhod integrovaného řešení Inventoru a InventorCAMu. InventorCAM podporuje kompletní sadu obráběcích technologií. Následuje krátký popis hlavních modulů InventorCAMu. 5

6 1.Přehled modulů InventorCAMu D Frézování Frézování je v příručce Začínáme pracovat v InventorCAMu frézování. InventorCAM poskytuje na modelech Inventoru jak interaktivní, tak mocné automatizované 2.5D frézovací operace. InventorCAM nabízí také jeden z nejlepších kapsovacích algoritmů na trhu. Plná kontrola dráhy nástroje a vhodné technologie umožňují uživateli obrábět takovým způsobem, jakým potřebuje. Operace mohou být snadno přeřazeny, rotovány, zrcadleny atd. Modul automatického vrtání v InventorCAMu automatizuje obrábění součástí s mnoha vrtanými a složitými otvory. Vše to co potřebujete pro úspěšné obrobení výrobku je poskytováno přímo uvnitř Inventoru pomocí snadného a jasného rozhraní. InventorCAM je úspěšně používán ve výrobních divizích v tisících obráběcích společností a také ve výrobních dílnách. 1.2 Obrábění z více stran 3+2 osy V InventorCAMu je programování a obrábění součástí z více stran na 4 a 5ti-osých obráběcích centrech efektivní a ziskové. InventorCAM je průmyslovým favoritem v tomto typu obrábění. InventorCAM natáčí model Inventoru do uživatelem definovaných rovin obrábění a automaticky vypočítá všechna potřebná posunutí a naklopení pro nulové body 3D obrábění. 6 6

7 1.Přehled modulů InventorCAMu InventorCAM umožňuje flexibilní nastavení a snižuje potřebu speciálních upínacích přípravků. Můžete definovat 2.5D a 3D operace obrábění na jakékoliv ploše a pak je zkontrolovat pomocí pokročilé verifikace dráhy nástroje v InventorCAMu. Tak jsou výstupem programy, které stačí jen spustit na vašich 4/5ti-osých CNC strojích. 1.3 Souvislé 5ti-osé obrábění Obrábění v souvislých 5ti-osách se stává čím dál více populární z důvodu snížení časů obrábění, lepší dokončené plochy a zvýšené životnosti nástrojů. InventorCAM zahrnuje všechny tyto výhody souvislého 5ti-osého obrábění a spolu s kontrolou kolizí a simulací stroje je pevným základem vašeho 5ti-osého řešení. InventorCAM nabízí pro obrábění složitých geometrií na součásti, jako jsou jádra forem, dutiny, součásti pro letecký průmysl, hlavy válců, lopatky turbín a lopatková kola inteligentní a efektivní strategie 5ti-osého obrábění včetně obrábění bokem nástroje a ořez. InventorCAM také poskytuje realistickou simulaci kompletního obráběcího stroje a prcovního prostoru a umožňuje kontrolu kolizí mezi nástrojem a součástmi obráběcího stroje. 1.4 Modul vysokorychlostního obrábění (HSM) 7

8 1.Přehled modulů InventorCAMu InventorCAM HSM je velmi schopný a trhem prověřený modul vysokorychlostního obrábění (HSM) pro obrábění forem, nástrojů, dutin a složitých 3D součástí. HSM modul nabízí jedinečné strategie obrábění a strategie propojení při generování drah nástroje pro vysokorychlostní obrábění. InventorCAM HSM modul generuje dokonale vyhlazené dráhy nástroje, jak pro samotné obrábění, tak i pro nájezdy, přejezdy, odjezdy a přechody mezi nimi. Tato skutečnost má za následek plynulé pohyby nástroje, což je základní předpoklad pro stálé udržení vysokých posuvů během obrábění. S HSM modulem pro inventorcam je počet odjezdů do vyšších Z-úrovní snížen na naprosté minimum. Všude tam, kde to prostor jen trochu dovoluje, jsou vloženy šikmé pohyby vyhlazené obloukovými přechody prováděné v těsné blízkosti nad 3D tvarem aktuálního stavu obrábění. To minimalizuje dobu, po kterou je nástroj mimo záběr, a tím se snižuje i celkový čas obrábění. Jakákoliv HSM 3D strategie obrábění může být omezena zadáním strmosti obráběné plochy nebo zadáním hranice obrábění. InventorCAM HSM modul nabízí rozsáhlou sadu nástrojů pro tvorbu hranic včetně siluety, kontaktu nástroje, mělkých oblastí, teoretického zbytkového materiálu, zbytkového materiálu a uživatelských hranic. InventorCAM HSM modul je efektivní řešení pro všechny uživatele, kteří vyžadují pokročilé schopnosti vysokorychlostního obrábění. Může být také použit pro zvýšení produktivity starších CNC strojů, protože dochází ke snížení obrábění naprázdno a vyhlazení po obloucích udržuje souvislý pohyb nástroje. Výsledkem HSM modulu jsou efektivní, vyhlazené a korektní dráhy nástroje. To vede k vysoké kvalitě obrobených ploch, snížení předčasného opotřebení nástrojů a prodloužení životnosti obráběcího stroje. 8 8

9 1.Přehled modulů InventorCAMu Vzhledem k neustálým tlakům na snižování výrobních nákladů, výrobních časů a zvyšování kvality, je vysokorychlostní obrábění (HSM High Speed Milling) podmínkou dnešní úspěšné výroby. 1.5 Soustružení a Soustružení-Frézování InventorCAM má i velmi schopné nástroje pro soustružení, zapichování a soustruženífrézování. Stejně jako do frézování tak i do soustružení je vestavěna schopnost obrábění zbytkového materiálu a to do všech soustružnických operací. InventorCAM podporuje všechny strojní soustružnické cykly. Poskytuje také speciální podporu pokročilých technologií obrábění pomocí ISCAR soustružnicko-frézovacích nástrojů. Efektivní integrované soustružnicko-frézovací schopnosti umožňují programování soustružení a frézování ve stejném prostředí. Je k dispozici přístup ke kompletnímu 2.5-5ti-osému frézování. InventorCAM podporuje až 5ti-osé (XYZCB) soustružnickofrézovací CNC stroje včetně protivřetene. 9

10 1.Přehled modulů InventorCAMu 1.6 2/4-osé drátové řezání Drátové řezání v InventorCAMu ovládá řezání kontur a kuželů s konstantním nebo proměnným úhlem a 4-osé kontury. Algoritmus v InventorCAMu zamezí spadnutí kusů materiálu pomocí automatického kapsování. InventorCAM poskytuje uživateli plné ovládání stop bodů a také ovládání podmínek drátového řezání v jakémkoliv bodě na kontuře nebo kuželu

11 2. Soustružení Příklad Soustruzeni_IV.prz ilustruje použití soustružení v InventorCAMu při obrábění čepu, jak je vidět výše na soustružnickém CNC stroji. Pro obrobení součásti musíte provést následující: 2.1 Tvorba nového projektu Načtení modelu do Inventoru Výběrem položky Soubor>Otevřít z nabídky systému Inventoru načtěte soubor soustruzeni_iv.ipt. Tento soubor obsahuje model čepu, který je vytvořený v systému Inventor a je umístěn na přiloženém DVD. 11

12 2.1.2 Výběr typu projektu Klepněte na pole InventorCAM v hlavní nabídce aplikace Inventor a výběrem Soustružení z podnabídky Nový vytvořte nový soustružnický projekt v InventorCAMu. Zobrazí se dialogové okno Nový projekt - Soustružení. Potvrďte vytvoření projektu InventorCAMu s výchozím názvem soustruzeni_iv klepnutím na tlačítko OK. Pak se zobrazí dialog Soustružení Data projektu : SOUSTRUŽENÍ_IV

13 2.1.3 Definice nulového bodu Klepněte na tlačítko Definovat v dialogovém okně Soustružení Data projektu : SOUSTRUŽENÍ_IV. Zobrazí se dialog Nulový Bod. V režimu Vybrat plochu klikněte na plochu modelu, jak je vidět níže: Z-osa Nulového bodu leží na ose rotace. Všimněte si, že počátek Nulového bodu je automaticky definován na zadním čele modelu a Z-osa je orientována dozadu. Ujistěte se, že máte vybranou volbu Střed rotační plochy. Při této volbě se počátek umístí automaticky na osu rotační plochy. Klikněte na tlačítko Změnit na protilehlý. Toto tlačítko umožňuje změnit směr Z-osy na opačný (podél osy rotace). Klepnutím na tlačítko Konec v dialogovém okně Nulový Bod potvrďte výběr nulového bodu. Pak se opět zobrazí dialog Soustružení Data projektu : SOUSTRUŽENÍ_IV. 13

14 2.1.4 Definice hranice materiálu Pro každý soustružnický projekt je nutné definovat hranici materiálu polotovaru, která se použije pro obrábění (Hranice Materiálu) Klikněte na tlačítko Hranice Materiálu. Zobrazí se dialog Hranice Materiálu. Tento dialog umožňuje vybrat režim definice Hranice materiálu. Vyberte režim Válec a klikněte na tlačítko Definovat. Zobrazí se dialog Hranice (Válec). Klikněte na objemové těleso, aby se provedl jeho výběr. V dialogu Hranice (Válec) definujte následující odsazení: Nastavte Vpravo na 2 a Vlevo na 25 pro definici předního a zadního odsazení na čelních plochách modelu. Nastavte Vnější odsazení na

15 Nastavte Vnitřní průměr na 0., v tomto případě bude InventorCAM definovat válec. Klikněte na tlačítko Konec pro potvrzení definice Hranice (Válec). Klikněte na tlačítko OK pro potvrzení dialogu Hranice Materiálu. Pak se opět zobrazí dialog Soustružení Data projektu : SOUSTRUŽENÍ_IV Definice upínače Výběrem Model z roletky, jak je na obrázku vpravo, přepněte do stromu Správce prvků. Ve stromě Správce prvků klikněte pravým tlačítkem na prvek Rovina XY a z menu vyberte volbu Nový náčrt. Klikněte na tlačítko v nástrojové lište CAM Pohledy a tím přepnete do příslušného pohledu. Naskicujte geometrii upínače, jak je vidět na obrázku vpravo: Uzavřete skicu. Přepněte zpět do InventorCAM Správce, jak ukazuje obrázek: 15

16 Klikněte na tlačítko Vřeteno v oblasti Upínač v dialogu Soustružení Data projektu : SOUSTRUŽENÍ_IV. Zobrazí se dialog Geometrie upnutí. Tento dialog umožňuje definovat a upravovat geometrii Upínače. Klikněte na tlačítko Definovat řetězec a tím začnete definici řetězce. Zobrazí se dialog Možnosti řetězce. Volby výběru řetězce v InventorCAMu umožňují vybrat kontury upínače rychle a snadno. Klikněte na entitu, jak je zobrazeno vpravo, po výběru se zvýrazní. Klikněte do kroužku vedle volby Obecný řetězec v poli Automatický výběr. Řetězec se pak automaticky dokončí. Zobrazí se potvrzovací dialog: Potvrďte výběr řetězce kliknutím na tlačítko Ano

17 Potvrďte dialog Geometrie upnutí tlačítkem Konec. Následně se opět zobrazí dialog Soustružení Data projektu : SOUSTRUŽENÍ_IV Definice obrobku InventorCAM umožňuje definovat model Obrobku finální tvar obrobku po obrábění. InventorCAM použije model Obrobku pro kontrolu kolizí v simulaci SolidVerify. Při definici modelu obrobku InventorCAM vytvoří v komponentu CAM sestavy projektu skicu Obálka. Skica Obálka obsahuje obálku modelu obrobku. Ujistěte se, že máte v oblasti Obrobek vybránu volbu Obálka. Nyní musíte definovat model obrobku. Klikněte na tlačítko Obrobek. Zobrazí se dialog Obrobek. Tento dialog umožňuje definovat 3D model pro obrobek. Klikněte na tlačítko Definovat 3D Model. 17

18 Zobrazí se dialog 3D Geometrie. Klikněte na objemové těleso. Model se pak zvýrazní. Potvrďte výběr tlačítkem Konec. Zobrazí se znovu dialog Obrobek, potvrďte jej tlačítkem OK. Při definici modelu obrobku InventorCAM vytvoří v CAM komponentu Sestavy Projektu skicu Obálka. Skica Obálka se dále použije pro definici obráběné geometrie Definice postprocesoru Definujte Postprocesor. Rozbalte roletku v poli Postprocesor, tím zobrazíte seznam postprocesorů instalovaných ve vašem systému

19 2.1.8 Uložení projektu V dialogu Soustružení Data projektu : SOUSTRUŽENÍ_IV klikněte na tlačítko Uložit & Ukončit. Tento dialog se uzavře a zobrazí se Správce InventorCAMu. Nadefinovaný projekt se uloží. Teď je definice Projektu hotova. 2.2 Operace Soustružení - Vnější hrubování Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Operace v InventorCAM správci a vyberte Soustružení z podmenu Přidat. Zobrazí se dialog operace Soustružení Definice geometrie V tomto kroku musíte definovat geometrii obrábění pro operaci vnějšího hrubování za použití skici Obálka, která byla automaticky vytvořena při procesu definice modelu Obrobku. Klikněte na tlačítko Definovat v poli Geometrie dialogu operace Soustružení. 19

20 Zobrazí se dialog Úprava geometrie. Tento dialog umožňuje přidávat a upravovat řetězce geometrie. InventorCAM umožňuje zvolení režimu výběru geometrie. Ujistěte se, že je v poli Jednotlivé prvky v dialogovém okně Úprava geometrie vybrán výchozí režim Křivka. Tento režim umožňuje pro definování geometrie výběr hran na modelu a entit skic. Vyberte části skici #1 a #2 jak je vidět na obrázku. V poli jednotlivé prvky v dialogovém okně Úprava geometrie vyberte volbu Z bodu do bodu. Tato volba umožňuje propojit vybrané body. Tyto body se propojí přímou úsečkou. Klikněte na bod ve skice, jak je vidět níže

21 Tím se definuje další rovná část. Přepněte zpět do režimu Křivka a vyberte části #3, #4 a #5, jak je vidět vpravo. Tím je řetězec geometrie pro vnější hrubování definován. Je důležité pořadí výběru geometrie. Obecně směr geometrie definuje směr obrábění. Definujte prodloužení geometrie. V poli Prodloužení zadejte hodnotu 3 pro Start a 5 pro Konec. Potvrďte definici řetězce pomocí tlačítka Použít. Pak se zobrazí ikona řetězce. Dialogové okno Úprava geometrie uzavřete tlačítkem Konec. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Soustružení. 21

22 2.2.2 Definice nástroje V kartě Nástroj v dialogovém okně Soustružení klikněte na tlačítko Definovat. Zobrazí se dialog Výběr nástroje pro operaci. Klikněte na tlačítko Přidat, tím začnete definici nástroje pro soustružení. Zobrazí se dialog Typ nástroje a vy vyberte Vnější hrubování, pak se vytvoří se nový soustružnický nástroj s výchozími hodnotami InventorCAMu a přidá se do Tabulky nástrojů obrobku. Upravte hodnotu úhlu špičky nástroje (a ). Nastavte hodnotu 80. Přepněte do karty Jednotky. Tato karta umožňuje definici obecných technologických parametrů. Tyto parametry jsou asociovány s aktuálním nástrojem a aplikují se v operaci, ve které se tento nástroj použije

23 Definujte parametry Otáček. Nastavte hodnotu Otáčky a Otáčky Dok. na 750. V této fázi je nástroj definován a je v Tabulce nástrojů obrobku. Klikněte na tlačítko Vybrat, tím vyberete nástroj pro operaci. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Soustružení Definice technologických parametrů Ujistěte se, že je v oblasti Typ procesu vybrána volba Podélně. V oblasti Režim vyberte volbu Vnější. Tato volba umožňuje vnější podélné soustružení (nad geometrií a paralelně se Z-osou). V oblasti Typ práce vyberte volbu Hrubování. V oblasti Hrubovat / Kopírovat nastavte Krok dolů na hodnotu 2. V oblasti Hrubovat / Kopírovat klikněte na tlačítko Data. Zobrazí se dialogové okno Hrubování. Toto dialogové okno umožňuje definici technologických parametrů hrubování. V oblasti Dokončovací rozsah vyberte volbu XZ_ABS. Nastavte Vzdálenost X na hodnotu 0.4 a Vzdálenost Z na hodnotu 0.1. Potvrďte dialog Hrubování tlačítkem OK. 23

24 V oblasti Dokončení dialogového okna Soustružení vyberte volbu Ne. Dokončovací operaci budeme provádět v dalších operacích Vypočítání operace V této fázi jsou všechny parametry operace definovány. Klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat v dialogu operace Soustružení. Data operace se uloží a vypočítá se dráha nástroje Simulace dráhy nástroje Použijte simulaci pro zkontrolování a zobrazení generované dráhy nástroje, potom co jste ji definovali a vypočítali pro obrábění. Jestliže jste udělali chyby v definici operace nebo použili nevhodnou strategii soustružení, tak vám simulace může pomoci předejít problémům, které by jinak vznikly při skutečném obrábění

25 Klikněte na tlačítko Simulace v dialogovém okně Soustružení. Zobrazí se ovládací panel Simulace. Přepněte do karty Soustružení. Tento režim simulace umožňuje zobrazení 2D simulace soustružnické dráhy nástroje. V oblasti Ukázat vyberte volbu Obojí. Tato volba zobrazí jak dráhu nástroje, tak materiál. Klikněte na tlačítko Přehrát. Zobrazí se simulace. Když se tato simulace ukončí, tak přepněte v ovládacím panelu Simulace do karty Solid Verify. Tento režim simulace umožňuje zobrazení dráhy nástroje na 3D modelu. Když simulace skončí, tak klikněte na tlačítko Ukončit. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Soustružení. Toto dialogové okno uzavřete kliknutím na tlačítko Ukončit. 25

26 2.3 Operace Soustružení Čelní soustružení Klikněte pravým tlačítkem na operaci soustružení, kterou jste předtím definovali a z menu Přidat vyberte Soustružení, tím přidáte novou soustružnickou operaci. Zobrazí se dialog operace Soustružení Definice geometrie Klikněte na tlačítko Definovat v oblasti Geometrie. Zobrazí se dialogové okno Úprava geometrie. Klikněte na část skici, jak je vidět na obrázku vpravo. Všimněte si směru geometrie. Pro tuto operaci potřebujeme geometrii, která má směr k ose rotace modelu. Jestliže je směr vybrané geometrie špatný, tak použijte tlačítko Obrátit pro otočení směru. V poli Prodloužení nastavte následující hodnoty pro protažení geometrie vně materiál: 4 pro délku Start 2 pro délku Konec. Klikněte na tlačítko Použít pro potvrzení výběru řetězce. Potvrďte geometrii tlačítkem Konec

27 2.3.2 Definice nástroje Použijte nástroj definovaný v předchozím cvičení. Přepněte do karty Nástroj a klikněte na tlačítko Definovat v oblasti Nástroj pro výběr nástroje z Tabulky nástrojů obrobku. Zobrazí se dialogové okno Výběr nástroje pro operaci. Vyberte nástroj číslo 1 a klikněte na tlačítko Vybrat. Tím se tento nástroj vybere pro operaci. V oblasti Nástroj dialogového okna Soustružení klikněte na tlačítko Data. Zobrazí se dialogové okno Data posuvů a otáček soustružení. Toto dialogové okno umožňuje pro určitou operaci definici parametrů nástroje a to třeba otáčky a posuv. Nastavte Otáčky a Otáčky Dok. na Nastavte Posuv na 0.2. Potvrďte tento dialog pomocí tlačítka OK. Tím je nástroj pro tuto operaci definován Definice technologických parametrů V oblasti Typ procesu vyberte volbu Čelo. Tato volba umožňuje čelní soustružení na definované geometrii. Ujistěte se, že je v oblasti Režim vybrána volba Zepředu. Tato volba umožňuje obrábění předního čela. InventorCAM umožňuje hrubování a dokončování v jedné operaci. Ujistěte se, že je v oblasti Typ práce vybrána volba Hrubování a klikněte na tlačítko Data v oblasti Hrubovat / Kopírovat pro definici hrubovacích parametrů. Zobrazí se dialogové okno Hrubování. 27

28 V oblasti Dokončovací rozsah vyberte volbu ZX_ABS. Nastavte Vzdálenost X na hodnotu 0.4 a Vzdálenost Z na hodnotu 0.1. Potvrďte dialogové okno Hrubování tlačítkem OK. Ujistěte se, že je v poli Dokončení vybrána volba ISO_Turning_Method Vypočítání operace Takto se provede také dokončovací dráha. Nástroj se bude pohybovat ve směru geometrie. V této fázi jsou všechny parametry operace definovány. Klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat v dialogu operace Soustružení. Data operace se uloží a vypočítá se dráha nástroje Simulace dráhy nástroje Klikněte na tlačítko Simulace v dialogovém okně Soustružení. Zobrazí se ovládací panel Simulace. Simulujte dráhu nástroje v režimu simulace Soustružení. Když simulace skončí, tak klikněte na tlačítko Ukončit. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Soustružení. Toto dialogové okno uzavřete kliknutím na tlačítko Ukončit

29 2.4 Operace Soustružení Vnější dokončení Klikněte pravým tlačítkem v InventorCAM správci na poslední definovanou operaci a z menu Přidat vyberte Soustružení, tím přidáte novou soustružnickou operaci. Zobrazí se dialog operace Soustružení Zkopírování dat z existující operace InventorCAM umožňuje použití již existující operace jako šablony pro novou operaci. Všechna data operace se zkopírují ze šablony do nové operace. Tato vlastnost umožňuje zkrácení času programování. V oblasti Název operace vyberte jako šablonu první operaci (TR_kontura_T1A). Tím se zkopírují data. V aktuální operaci se používá stejná geometrie, která se používala pro vnější hrubování. 29

30 2.4.2 Definice nástroje Přepněte do karty Nástroj a pak v oblasti Nástroj klikněte na tlačítko Definovat. Zobrazí se dialogové okno Nástroj s daty nástroje č.1, který se zkopíroval ze šablony. Nyní musíte definovat nový nástroj v Tabulce nástrojů obrobku a vybrat jej pro operaci. Klikněte na tlačítko Tabulka nástrojů obrobku. Pak se zobrazí dialogové okno Výběr nástroje pro operaci. Klikněte na tlačítko Přidat, tím začnete definici nového nástroje

31 Zobrazí se dialog Typ nástroje a vy vyberte nástroj Vnější hrubování pak se přidá nový nástroj. Nyní budeme upravovat definici nástroje. Nastavte Rádius a (rádius špičky nástroje) na 0.4. Klikněte na tlačítko Vybrat pro potvrzení definice nástroje a jeho výběr pro operaci. Zobrazí se dialogové okno Nástroj. Potvrďte toto dialogové okno kliknutím na tlačítko OK. 31

32 Nyní musíte definovat hodnoty Otáček a Posuvů. Klikněte na tlačítko Data v dialogovém okně Soustružení v oblasti Nástroj. Zobrazí se dialogové okno Data posuvů a otáček soustružení. V oblasti Jednotky pod Otáčkami vyberte volbu V(m/min). Nastavte hodnotu řezné rychlosti na 240 a to pro Otáčky i Dokončení. Hodnotu Max. otáčky nastavte na hodnotu Pomocí této hodnoty InventorCAM omezí počet otáček za minutu. Data potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Toto dialogové okno se uzavře a zobrazí se dialogové okno Soustružení Definice technologických parametrů V oblasti Typ práce vyberte volbu Kontura. Tato volba se používá pro dokončovací soustružení obrobku. Když je vybrána tato volba, tak se provede jen před-dokončovací nebo dokončovací dráha. V oblasti Dokončení vyberte volbu ISO_Turning_Method. Tato volba umožňuje vytvoření dokončovací dráhy ve směru geometrie Vypočítání operace V této fázi jsou všechny parametry operace definovány. Klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat v dialogu operace Soustružení. Data operace se uloží a vypočítá se dráha nástroje Simulace dráhy nástroje V dialogovém okně Soustružení klikněte na tlačítko Simulace. Pak se zobrazí ovládací panel Simulace. Simulujte dráhu nástroje v režimu Soustružení

33 Když simulace skončí, tak klikněte na tlačítko Ukončit. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Soustružení. Toto dialogové okno uzavřete kliknutím na tlačítko Ukončit. 2.5 Operace Soustružení Vnější zapichování Klikněte pravým tlačítkem v InventorCAM správci na poslední definovanou soustružnickou operaci a z menu Přidat vyberte Zápichy, tím přidáte novou zapichovací operaci. Zobrazí se dialogové okno Zapichovací operace. 33

34 2.5.1 Definice geometrie Klikněte na tlačítko Definovat v oblasti Geometrie. Zobrazí se dialogové okno Úprava geometrie. V poli Jednotlivé prvky vyberte volbu Křivka a vyberte části #1, #2 a #3, jak je vidět na obrázku. V poli Prodloužení nastavte hodnotu Start a Konec na 1. Potvrďte definici řetězce tlačítkem Použít. Uzavřete toto dialogové okno tlačítkem Konec Definice nástroje Přepněte do karty Nástroj a v oblasti Nástroj klikněte na tlačítko Definovat. Zobrazí se dialogové okno Výběr nástroje pro operaci. Klikněte na tlačítko Přidat, pak se zobrazí dialog Typ nástroje a vy vyberte Vnější zápich. Pak se vytvoří nový nástroj s výchozími hodnotami

35 Nastavte následující parametry nástroje: Nastavte dolní šířku špičky nástroje (G) na 3. Nastavte délku ostří na špičce nástroje (D1 a D2) na 7, Nastavte úhly špičky nástroje a a b na -1, Nastavte rádius špičky Rádius a na 0.2. Tím jsou parametry nástroje definovány. Klikněte na tlačítko Vybrat, čímž vyberte definovaný nástroj pro operaci. Pro definici Otáček a Posuvů klikněte v dialogovém okně Zapichovací operace na tlačítko Data v oblasti Nástroj. Zobrazí se dialogové okno Data posuvů a otáček soustružení. 35

36 Nastavte Posuv na 0.18 a Dokončení na Nastavte Bezpečnostní úhel na 0. V oblasti Delta korekce nastavte hodnotu Ukončit na 0. Potvrďte dialogové okno Data posuvů a otáček soustružení tlačítkem OK. Pak se znovu zobrazí dialogové okno Zapichovací operace Definice technologických parametrů Ujistěte se, že je v oblasti Typ procesu vybrána volba Podélně a v oblasti Režim volba Vnější. Tato kombinace umožňuje vytvoření dráhy nástroje pro vnější zapichování. InventorCAM umožňuje kombinovat hrubování a dokončování v jedné operaci. Ujistěte se, že je v oblasti Typ práce vybrána volba Hrubování. Klikněte na tlačítko Data pro definici parametrů hrubování zapichovací oblasti

37 Pak se zobrazí dialogové okno Hrubování. V oblasti Typ odsazení vyberte volbu Vzdálenost. Nastavte hodnotu Vzdálenost na 0.2. V oblasti Krok dolů nastavte Hodnotu na 2.8. Potvrďte tento dialog tlačítkem OK. Ujistěte se, že je v dialogovém okně Zapichovací operace v oblasti Dokončení vybrána volba Turn_Groove_Method. V oblasti Před-Dokončení / Dokon. Na: na vyberte volbu Geometrie. Při tomto zadání InventorCAM provede dokončení celé geometrie zápichu Vypočítání operace V této fázi jsou všechny parametry operace definovány. Klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat v dialogu Zapichovací operace. Data operace se uloží a vypočítá se dráha nástroje Simulace dráhy nástroje V dialogovém okně Zapichovací operace klikněte na tlačítko Simulace. Pak se zobrazí ovládací panel Simulace. Simulujte dráhu nástroje v režimu Soustružení. 37

38 Pak simulujte dráhu nástroje v režimu Solid Verify. Když simulace skončí, tak klikněte na tlačítko Ukončit. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Zapichovací operace. Toto dialogové okno uzavřete kliknutím na tlačítko Ukončit. 2.6 Operace Soustružení Upíchnutí Klikněte pravým tlačítkem v InventorCAM správci na poslední definovanou operaci a z menu Přidat vyberte Zápichy, tím přidáte novou zapichovací operaci. Zobrazí se dialogové okno Zapichovací operace

39 2.6.1 Definice geometrie Klikněte na tlačítko Definovat v oblasti Geometrie. Zobrazí se dialogové okno Úprava geometrie. Vyberte část skici Obálka jak je vidět na obrázku níže. Všimněte si směru geometrie. Geometrie definovaná pro tuto operaci musí směrovat k ose rotace modelu. Jestliže je směr vybrané geometrie špatný, tak použijte tlačítko Obrátit, čímž otočíte směr geometrie. V poli Prodloužení nastavte délku Start a Konec na 2. Potvrďte vybranou geometrii pomocí tlačítka Použít a uzavřete dialogové okno Úprava geometrie tlačítkem Konec. 39

40 2.6.2 Definice nástroje Přepněte do karty Nástroj a v oblasti Nástroj klikněte na tlačítko Definovat, tím začnete definici nového nástroje. Zobrazí se dialogové okno Výběr nástroje pro operaci. Pro definici nového nástroje klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí dialog Typ nástroje a vy vyberte nástroj Vnější zápich, pak se přidá nový nástroj pro vnější zapichování s výchozími rozměry. Nastavte vzdálenost mezi středem rádiusu špičky nástroje a levou stranou nástrojového držáku (B) na 0, Nastavte délku špičky nástroje (C) na 47, Nastavte délku nástroje (D) na 60, Nastavte polohu levé strany hlavy (E) na 0, Nastavte rádius špičky na pravé straně (Rádius a ) na 0.2. Tento nástroj pro operaci vyberte pomocí tlačítka Vybrat

41 Pro definici Otáček a Posuvů klikněte v dialogovém okně Zapichovací operace na tlačítko Data v oblasti Nástroj. Zobrazí se dialogové okno Data posuvů a otáček soustružení. Zde nastavíte otáčky a posuv. V oblasti Jednotky pod Otáčkami vyberte volbu V(m/min). Nastavte hodnotu řezné rychlosti na 100 a to pro Otáčky i Otáčky Dokončení. Nastavte Posuv a Posuv Dokončení. na hodnotu Data potvrďte kliknutím na tlačítko OK Definice technologických parametrů V oblasti Typ práce vyberte volbu Řez. Tato volba umožňuje vytvoření upichovací dráhy nástroje. Pro definici parametrů upíchnutí klikněte na tlačítko Data. 41

42 Zobrazí se dialogové okno Řez. Toto dialogové okno umožňuje definici technologických parametrů pro upíchnutí. V poli Umístění vyberte volbu Vlevo. V oblasti Sražení vyberte volbu Vpravo. Tím se obrobí také sražení. Hodnotu v oblasti Sražení nastavte na 1. Pro potvrzení tohoto dialogového okna klikněte na tlačítko OK. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Zapichovací operace. V této fázi jsou všechny technologické parametry upíchnutí definovány Vypočítání operace V této fázi jsou všechny parametry operace definovány. Klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat v dialogu Zapichovací operace. Data operace se uloží a vypočítá se dráha nástroje Simulace dráhy nástroje V dialogovém okně Zapichovací operace klikněte na tlačítko Simulace. Pak se zobrazí ovládací panel Simulace. Simulujte dráhu nástroje v režimu Soustružení

43 Pak simulujte dráhu nástroje v režimu Solid Verify. Když simulace skončí, tak klikněte na tlačítko Ukončit. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Zapichovací operace. Toto dialogové okno uzavřete kliknutím na tlačítko Ukončit. Tím je toto kapitola ukončena 43

44 3. Soustružení - Frézování 3. Soustružení - Frézování Příklad S-F_IV.prz ilustruje použití modulu Soustružení - Frézování v InventorCAMu při obrábění čepu, jak je vidět výše na CNC stroji pro frézování-soustružení. Pro obrobení součásti musíte provést následující: 3.1 Tvorba nového projektu Načtení modelu do Inventoru Výběrem položky Soubor>Otevřít z nabídky systému Inventoru načtěte soubor S- F_IV.IPT. Tento soubor obsahuje model čepu, který je vytvořený v systému Inventor a je umístěn na přiloženém DVD

45 3. Soustružení - Frézování Výběr typu projektu Klepněte na pole InventorCAM v hlavní nabídce aplikace Inventor a výběrem Soustružení-Frézování z podnabídky Nový vytvořte nový projekt Soustružení-Frézování v InventorCAMu. Zobrazí se dialogové okno Nový projekt Soustružení / Frézování. Potvrďte vytvoření projektu InventorCAMu s výchozím názvem S-F_IV klepnutím na tlačítko OK. Potom se zobrazí dialog Soustružení / Frézování Data projektu : S-F_IV. 45

46 3. Soustružení - Frézování Definice nulového bodu Klepněte na tlačítko Nulový bod v dialogovém okně Soustružení / Frézování Data projektu : S-F_IV. Zobrazí se dialog Nulový Bod. V režimu Vybrat plochu klikněte na plochu modelu, jak je vidět níže: Z-osa Nulového bodu leží na ose rotace. Všimněte si, že počátek Nulového bodu je automaticky definován na zadním čele modelu a Z-osa je orientována dozadu. Ujistěte se, že máte vybranou volbu Střed rotační plochy. Při této volbě se počátek umístí automaticky na osu rotační plochy. Klikněte na tlačítko Změnit na protilehlý. Toto tlačítko umožňuje změnit směr Z-osy na opačný (podél osy rotace). Klepnutím na tlačítko Konec v dialogovém okně Nulový Bod potvrďte výběr nulového bodu

47 3. Soustružení - Frézování Zobrazí se dialog Data Nulového Bodu. Zde nebudeme definovat žádnou hodnotu, vše se definovalo automaticky. Pouze potvrďte tento dialog tlačítkem OK. Pak se zobrazí dialogové okno Správce Nulových bodů, tento dialog potvrďte tlačítkem Konec. Následně se opět zobrazí dialog Soustružení / Frézování Data projektu : S-F_IV Definice hranice materiálu Pro každý soustružnický projekt je nutné definovat hranici materiálu polotovaru, která se použije pro obrábění (Hranice Materiálu) Klikněte na tlačítko Hranice Materiálu. Zobrazí se dialog Hranice Materiálu. 47

48 3. Soustružení - Frézování Tento dialog umožňuje vybrat režim definice Hranice materiálu. Vyberte režim Válec a klikněte na tlačítko Definovat. Zobrazí se dialog Hranice (Válec). Klikněte na objemové těleso, aby se provedl jeho výběr. V dialogu Hranice (Válec) definujte následující odsazení: Nastavte Vpravo na 0 a Vlevo na 30 pro definici předního a zadního odsazení na čelních plochách modelu. Nastavte Vnější odsazení na 2. Nastavte Vnitřní průměr na 0., v tomto případě bude InventorCAM definovat válec. Klikněte na tlačítko Konec pro potvrzení definice Hranice (Válec). Klikněte na tlačítko OK pro potvrzení dialogu Hranice Materiálu. Pak se opět zobrazí dialog Soustružení / Frézování Data projektu : S-F_IV Definice upínače Pokud nemáte tak si zapněte viditelnost skici Náčrt2, jak je vidět na obrázku vpravo: 48 48

49 3. Soustružení - Frézování Klikněte na tlačítko Vřeteno v dialogu Soustružení / Frézování Data projektu : S-F_IV. Zobrazí se dialog Geometrie upnutí. Tento dialog umožňuje definovat a upravovat geometrii Upínače. Klikněte na tlačítko Definovat řetězec a tím začnete definici řetězce. Zobrazí se dialog Možnosti řetězce. Volby výběru řetězce v InventorCAMu umožňují vybrat kontury upínače rychle a snadno. Klikněte na entitu, jak je zobrazeno níže, po výběru se zvýrazní. Klikněte do kroužku vedle volby Obecný řetězec v poli Automatický výběr. Řetězec se pak automaticky dokončí. Upínač by měl buď protínat nebo mít společnou hranu s Hranicí materiálu. Zobrazí se potvrzovací dialog: Potvrďte výběr řetězce kliknutím na tlačítko Ano. Potvrďte dialog Geometrie upnutí tlačítkem Konec. Zobrazí se znovu dialog Soustružení / Frézování Data projektu : S-F_IV Definice obrobku InventorCAM umožňuje definovat model Obrobku finální tvar obrobku po obrábění. InventorCAM použije model Obrobku pro kontrolu kolizí v simulaci SolidVerify. 49

50 3. Soustružení - Frézování Při definici modelu obrobku InventorCAM vytvoří v komponentu CAM sestavy projektu skicu Obálka. Skica Obálka obsahuje obálku modelu obrobku. Ujistěte se, že máte v oblasti Obrobek vybránu volbu Obálka. Nyní musíte definovat model obrobku. Klikněte na tlačítko Obrobek. Zobrazí se dialog Obrobek. Tento dialog umožňuje definovat 3D model pro obrobek. Klikněte na tlačítko Definovat 3D Model. Zobrazí se dialog 3D Geometrie. Klikněte na objemové těleso. Model se pak zvýrazní

51 3. Soustružení - Frézování Potvrďte výběr tlačítkem Konec. Zobrazí se znovu dialog Obrobek, potvrďte jej tlačítkem OK. Při definici modelu obrobku InventorCAM vytvoří v CAM komponentu Sestavy Projektu skicu Obálka. Skica Obálka se dále použije pro definici obráběné geometrie Definice postprocesoru Definujte Postprocesor. Rozbalte roletku v poli Postprocesor, tím zobrazíte seznam postprocesorů instalovaných ve vašem systému. Vyberte potřebný postprocesor. Vyberte XZC, který je na přiloženém DVD Uložení projektu V dialogu Soustružení / Frézování Data projektu : S-F_IV klikněte na tlačítko Uložit & Ukončit. Tento dialog se uzavře a zobrazí se Správce InventorCAMu. Nadefinovaný projekt se uloží. Teď je definice Projektu hotova. 3.2 Operace Soustružení Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Operace v InventorCAM správci a vyberte Soustružení z podmenu Přidat Soustružení. Zobrazí se dialog operace Soustružení. 51

52 3. Soustružení - Frézování Definice geometrie V tomto kroku musíte definovat geometrii obrábění pro operaci vnějšího soustružení za použití skici Obálka, která byla automaticky vytvořena při procesu definice modelu Obrobku. Klikněte na tlačítko Definovat v poli Geometrie dialogu operace Soustružení. Zobrazí se dialog Úprava. Tento dialog umožňuje přidávat a upravovat řetězce geometrie. InventorCAM umožňuje zvolení režimu výběru geometrie. Ujistěte se, že je v poli Řetězec v dialogovém okně Úprava geometrie vybrán výchozí režim Křivka. Tento režim umožňuje pro definování geometrie výběr hran na modelu a entit skic. Vyberte části skici jak je vidět na obrázku: V poli Prodloužení nastavte oba parametry Start a Konec na 2. V tomto cvičení musí být geometrie protažena, aby bylo umožněno nástroji najet a odjet mimo obráběnou geometrii

53 3. Soustružení - Frézování Klikněte na tlačítko Použít v poli Seznam Řetězeců. Potvrďte dialog Úprava geometrie tlačítkem Konec. Tím je řetězec geometrie pro vnější soustružení definován. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Soustružení Definice nástroje V kartě Nástroj v dialogovém okně Soustružení klikněte na tlačítko Definovat. Zobrazí se dialog Výběr nástroje pro operaci. Klikněte na tlačítko Přidat (Soustr.), tím začnete definici nástroje pro soustružení. Zobrazí se dialog Typ nástroje a vy vyberte Vnější hrubování, pak se vytvoří se nový soustružnický nástroj s výchozími hodnotami InventorCAMu a přidá se do Tabulky nástrojů obrobku. Pro nástroj použijeme výchozí parametry. 53

54 3. Soustružení - Frézování V této fázi je nástroj definován a je v Tabulce nástrojů obrobku. Klikněte na tlačítko Vybrat, tím vyberete nástroj pro operaci. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Soustružení Definice technologických parametrů Tento příklad používá výchozí technologické parametry, takže nebudeme nic definovat Vypočítání operace V této fázi jsou všechny parametry operace definovány. Klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat v dialogu operace Soustružení. Data operace se uloží a vypočítá se dráha nástroje Simulace dráhy nástroje Použijte simulaci pro zkontrolování a zobrazení generované dráhy nástroje, potom co jste ji definovali a vypočítali pro obrábění. Jestliže jste udělali chyby v definici operace nebo použili nevhodnou strategii soustružení, tak vám simulace může pomoci předejít problémům, které by jinak vznikly při skutečném obrábění. Klikněte na tlačítko Simulace v dialogovém okně Soustružení. Zobrazí se ovládací panel Simulace. Přepněte do karty Soustružení. Tento režim simulace umožňuje zobrazení 2D simulace soustružnické dráhy nástroje. V oblasti Ukázat vyberte volbu Obojí. Tato volba zobrazí jak dráhu nástroje, tak materiál. Klikněte na tlačítko Přehrát. Zobrazí se simulace

55 3. Soustružení - Frézování Když se tato simulace ukončí, tak přepněte v ovládacím panelu Simulace do karty Solid Verify. Tento režim simulace umožňuje zobrazení dráhy nástroje na 3D modelu. Když simulace skončí, tak klikněte na tlačítko Ukončit. Znovu se pak zobrazí dialogové okno Soustružení. Toto dialogové okno uzavřete kliknutím na tlačítko Ukončit. 55

56 3. Soustružení - Frézování 3.3 Frézování z čela Toto cvičení demonstruje schopnosti frézování čela. Při operaci frézování se obrobí osmiúhelník a přiléhající plochy modelu a to operací Kontura. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Operace v InventorCAM správci a vyberte Kontura z podmenu Přidat Frézování. Zobrazí se dialogové okno Kontura Definice geometrie kontury Dříve než budete definovat geometrii, tak vyberte správný Nulový bod a to z roletky Nulový bod 1 (1- Poloha). Pak klepnutím na tlačítko Definovat v části Geometrie definujte geometrii, která popisuje kapsu. Zobrazí se dialogové okno Úprava geometrie. V oblasti Multi řetězec klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialog Vybrat řetězce

57 3. Soustružení - Frézování Klikněte na přední čelní plochu modelu jak je vidět níže: Výběr potvrďte tlačítkem Vytvořit řetězce. Pak se opět zobrazí dialogové okno Úprava geometrie a to potvrďte tlačítkem Konec. Tím máte definovanou geometrii kontury pro obrábění Definice nástroje Nyní definujte nástroj Ø10 R0. Klikněte v levé části dialogového okna na položku Nástroj a klikněte na tlačítko Definovat. Zobrazí se dialogové okno Výběr nástroje pro operaci, ve kterém klikněte na tlačítko Přidat (Fréz.). 57

58 3. Soustružení - Frézování V následujícím dialogu definujte Typ nástroje: Válcová fréza a nastavte Průměr na hodnotu 10. Definici potvrďte stiskem tlačítka Vybrat Definice Rovin Klikněte v levé části dialogového okna na položku Roviny a pak Klikněte na tlačítko Hloubka kontury v poli Frézovací roviny. Hloubka kontury se bude definovat výběrem plochy na modelu a bude asociovaná, takže když změníte model, tak se změní i hloubka kapsy. Zobrazí se dialogové okno Uchopit Dolní Z rovinu. Nyní klikněte na plochu na modelu, jak je vidět na obrázku: 58 58

59 3. Soustružení - Frézování Pak potvrďte dialogové okno Uchopit Dolní Z rovinu tlačítkem OK Definice technologie Klikněte v levé části dialogového okna na položku Technologie. V poli Upravit geometrii klikněte na tlačítko Geometrie, tím zobrazíte na modelu polohu nástroje vůči kontuře. Jak vidíte strana nástroje, jak ji nabízí výchozí nastavení není vhodná. Nástroj je umístěn uvnitř definované geometrie. Strana Nástroje musí být změněna. Uzavřete dialog Upravit geometrii tlačítkem OK. Nastavte Stranu Nástroje na Vpravo. 59

60 3. Soustružení - Frézování Znovu zkontrolujte umístění nástroje vzhledem ke geometrii tlačítkem Geometrie, aby jste že je nástroj umístěn správně. inventorcam umožňuje provádět obrábění hrubování a dokončování kontury v jedné operaci Kontura. Nyní musíte definovat parametry hrubování kontury. Aktivujte oblast Hrubování příslušným zatržítkem. Definujte Přídavek na stěny Nastavte hodnotu tohoto parametru na 0.2. Toto nastavení znamená, že při hrubování kontury zůstane přídavek 0.2mm. Ten se odstraní samostatným dokončovacím obráběním na konci obrábění kontury. InventorCAM umožňuje pro hrubování definovat parametr Krok dolů. Definováním tohoto parametru InventorCAM provede několik drah nástroje (definované Krokem dolů), a na konci dosáhne koncovou hloubku obrábění (Hloubka kontury). Do pole Krok dolů vložte hodnotu 3. Zadáním této hodnoty InventorCAM provede tři dráhy nástroje v hloubkách definovaných Krokem dolů: -3, -6, -9. Poslední dráha se provede na hloubce definované Hloubkou kontury: -10. Ujistěte se, že oblast Dokončení je aktivní. InventorCAM pak provede dokončení kontury. Krok dolů pro dokončení je 5mm Definice nájezdu/odjezdu Nastavte volbu Tečna pro Nájezd a pro Odjezd zatrhněte volbu Stejný jako nájezd. Pro tento parametr nastavte Hodnotu na 5. Definice základních technologických parametrů frézování kontury je dokončena. Nyní musíte definovat několik parametrů a voleb pro obrábění na stroji Frézování Soustružení XZC typu

61 3. Soustružení - Frézování Parametry pro 4tou-osu Přepněte do karty Geometrie a klikněte na tlačítko 4tá Osa. Zobrazí se dialog 4tá Osa. Změňte Typ souřadnic na Kartézské. Potvrďte dialog tlačítkem OK. Tato volba se zobrazí jen když je v Mac souboru definováno kartez_4x = Yes. Úsečky a oblouky dráhy nástroje jsou počítány v kartézských souřadnicích, Poloha Nulového bodu je v nule pro lineární souřadnice. Frézování je provedeno za použití osy rotace překladem lineárního pohybu do rotačně lineárního shodně s rovinou Uložení a výpočet Nyní máte všechny parametry definované, tak pro uložení a výpočet operace klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat. Dráhu nástroje nyní můžete zobrazit zatržítkem ve stromě InventorCAM správce vedle této operace 61

62 3. Soustružení - Frézování nebo ji můžeme simulovat. Tímto máme hotovou operaci obrobení plochy osmiúhelníku čepu. 3.4 Souvislé 4-osé frézování Toto cvičení popisuje schopnosti InventorCAMu při použití souvislého 4-osého frézování na CNC strojích pro Soustružení Frézování typu XZC. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Operace v InventorCAM správci a vyberte Kapsa z podmenu Přidat Frézování.. Zobrazí se dialogové okno Kapsování Definice geometrie kapsy Dříve než budete definovat geometrii, tak vyberte správný Nulový bod a to z roletky Nulový bod 2 (1- Poloha)

63 3. Soustružení - Frézování Pak klepnutím na tlačítko Definovat v části Geometrie definujte geometrii, která popisuje kapsu. Zobrazí se dialogové okno Úprava geometrie. Vyberte hranu na modelu jak je vidět níže: Zobrazí se potvrzovací dialog. Klikněte na tlačítko Ano. Pak se znovu zobrazí dialog Úprava geometrie. Zatrhněte volbu Nabalení. Dialogové okno Úprava geometrie potvrďte tlačítkem Konec. Tím máte definovanou geometrii kontury pro obrábění Definice nástroje Nyní definujte nástroj Ø6 R0. Klikněte v levé části dialogového okna na položku Nástroj a klikněte na tlačítko Definovat. Zobrazí se dialogové okno Výběr nástroje pro operaci, ve kterém klikněte na tlačítko Přidat (Fréz.). V následujícím dialogu definujte Typ nástroje: Válcová fréza a nastavte Průměr na hodnotu 6. Definici potvrďte stiskem tlačítka Vybrat. 63

64 3. Soustružení - Frézování Definice Rovin Klikněte na tlačítko Hloubka Kapsy v oblasti Frézovací roviny. InventorCAM umožňuje uchopit Dolní Z rovinu přímo z objemového modelu. Hloubka kapsy se automaticky vypočítá podle Horní a Dolní Z roviny. Klikněte na spodní plochu nabalené kapsy jak je vidět níže: Potvrďte výběr Dolní Z roviny Tlačítkem OK v dialogu Uchopit Dolní Z rovinu. Hloubka Kapsy se automaticky vypočítá. Nastavte Krok dolů na Definice technologie Použijí se výchozí nastavení InventorCAMu Definice nájezdu/odjezdu Použijí se výchozí nastavení InventorCAMu Uložení a výpočet Nyní máte všechny parametry definované, tak pro uložení a výpočet operace klikněte na tlačítko Uložit & Přepočítat. Dráhu nástroje nyní můžete zobrazit zatržítkem ve stromě InventorCAM správce vedle této operace 64 64

65 3. Soustružení - Frézování nebo ji můžeme simulovat. Tímto máme hotovou operaci obrobení nabalené kapsy čepu. 65

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení Uvedený postup slouží pouze pro snadnější zorientování se v prostředí CAD/CAM systému EdgeCAM, není to však kuchařka, jak vypracovat např. semestrální

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby šachové figurky

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list s technologickým postupem výroby šachové figurky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Programování CNC strojů, vy_32_inovace_ma_19_17 Autor

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 Bc. Petr Petrek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cílem čtvrtého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitku základní postupy při tvorbě úkosů, přídavků na obrábění a skořepin na 3D

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC SINUMERIK 840D Soustružení Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů - 2 - Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje 1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:

Více

Oblasti ovlivňující přesnost a kvalitu obrobení povrchu (generované dráhy).

Oblasti ovlivňující přesnost a kvalitu obrobení povrchu (generované dráhy). Oblasti ovlivňující přesnost a kvalitu obrobení povrchu (generované dráhy). 1 - Přesnost interpretace modelu (Tato oblast řeší, jak SC interpretuje model pro jednotlivé technologie obrábění 2D, 3D+HSM,

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Jindřich Bančík 16.2.2014 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 03 Frézování kontur Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2 - Siemens

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je modulárně uspořádán podle současných hlavních trendů nasazení CAM systémů

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

CNC soustružení pro pokročilé

CNC soustružení pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro pokročilé Šumperk, květen 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

CAM řešení pro SolidWorks

CAM řešení pro SolidWorks CAM řešení pro SolidWorks www.hsmworks.com www.hsmworks.cz Skutečná znalost systému SolidWorks Podpora Více-jader / Více-Procesorů Skutečná 64bitová Aplikace HSMWorks je od základu navržen pro práci v

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

BND BNJ BND-51SY2 BNJ 42SY/51SY. CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou

BND BNJ BND-51SY2 BNJ 42SY/51SY. CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou BND BNJ BND-51SY2 CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou BNJ 42SY/51SY CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami s poháněnými nástroji

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF)

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF) Funkce Pomocí příkazu G33 je možné vyrábět závity s konstantním stoupáním: Válcový závit 3 Rovinný závit 2 Kuželový závit 1 Poznámka Technickým předpokladem pro tento způsob řezání závitů pomocí příkazu

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1

MS Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (pouze 32bitová verze)1 Popis EdgeCAM 12 EdgeCAM je CAM program od firmy Pathtrace. Slouží k tvorbě obráběcích strategií a generování CNC kódu z modelů CAD. Pomocí tohoto softwaru lze vytvářet CNC kódy prizmatického a tvarového

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 9: Modelování sestav 1

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 9: Modelování sestav 1 Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D Téma 9: Modelování sestav 1 Učební cíle Porozumění pojetí tvorby sestav vkládáním součástí a modelováním součástí. Vytváření součástí v sestavě.

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

SURFCAM 6 Výukový tutoriál

SURFCAM 6 Výukový tutoriál SURFCAM 6 Výukový tutoriál 3 osé obrábění Evropský sociální fond 1 1 Úvod. 1.1 Úvod do 3osého obrábění. Cílem frézování ve třech osách je vyrábět vysoce kvalitní díly již s větší tvarovou náročností než

Více

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cílem cvičení je vytvořit jednoduchý model obrobku z odlitku. Obrobek je odvozen z předem vytvořeného odlitku z předcházejícího cvičení.

Více

CNC frézování pro začátečníky

CNC frézování pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro začátečníky s popisným dialogem HEIDENHAIN TNC 310 Šumperk, duben 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 12. cvičení - CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC / Sinumerik 810 D a výroba rotační součásti

Více

Cvičebnice programování ISO - frézka

Cvičebnice programování ISO - frézka Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik Ročník: Třetí, čtvrtý seřizovač Zpracoval: Josef Dominik Modul: Cvičebnice

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

PRS Počítačem řízené stroje. 1. Gravírování. 1.1 Využití gravírování. 1.2 Stroj pro gravírování KOSY 2

PRS Počítačem řízené stroje. 1. Gravírování. 1.1 Využití gravírování. 1.2 Stroj pro gravírování KOSY 2 PRS Počítačem řízené stroje 1. Gravírování 1.1 Využití gravírování Gravírování je mechanické odebrání materiálu v předem určených místech na požadovaném povrchu. Tuto technologii používáme pro označení

Více

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu - Definování tabule plechu - Manuální vkládání (vkládání několika různých jednotlivých dílů) - Další Expert-Parametry pro automatické zpracování (najetí po oblouku,

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec. Vytvořeno: únor 2013 až duben2014.

Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec. Vytvořeno: únor 2013 až duben2014. Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec Vytvořeno: únor 2013 až duben2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zdokonalení, procvičení a upevnění

Více

Obsah. Úvod... 3. O tomto průvodci... 3. Další zdroje nápovědy... 4. Co je Edgecam?... 5. Pomocné aplikace... 6. Instalace Edgecam...

Obsah. Úvod... 3. O tomto průvodci... 3. Další zdroje nápovědy... 4. Co je Edgecam?... 5. Pomocné aplikace... 6. Instalace Edgecam... Obsah Úvod... 3 O tomto průvodci... 3 Další zdroje nápovědy... 4 Co je Edgecam?... 5 Pomocné aplikace... 6 Instalace Edgecam... 7 Licence pro Váš EdgeCam... 7 Spuštění Edgecam bez licenčního klíče... 7

Více

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 17: Další užitečné nástroje

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 17: Další užitečné nástroje Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D Téma 17: Další užitečné nástroje Učební cíle Nalezení těžiště modelu. Extrahování ifeature. Vložení ifeature. Vytvoření imate. Pochopení použití

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

PCB module - příručka pro rychlý start

PCB module - příručka pro rychlý start PCB module - příručka pro rychlý start Obsah Instrukce... 3 Spuštění zařízení... 3 První uvedení zařízení a software do provozu........3 Umístění podkladového materiálu a DPS do stroje...... 4 Nahrávání

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více