ročenka VZP ČR za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročenka VZP ČR za rok 2014"

Transkript

1 ročenka VZP ČR za rok

2 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další vydání statistické Ročenky VZP ČR (dále jen Ročenka ), tentokráte za rok Ročenka je významným doplňkem Výroční zprávy VZP ČR. Výroční zpráva obsahuje dle metodiky MZ ČR základní údaje o VZP, o její činnosti a informace ekonomické a finanční. Ročenka je zaměřena na analytické a statistické údaje zajímající širokou odbornou veřejnost, konkrétně pak na zmapování sítě a činnosti smluvních zdravotnických zařízení, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a o výběru pojistného. Ročenka odpovídá již zavedené a osvědčené grafické podobě výroční zprávy. Obsahově navázala na předchozí vydání v letech 1999 až 2013.

3 Obsah Kapitola I. Pojištěnci VZP 3 Část A Pojištěnci VZP 6 Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného 7 Kapitola II. Výběr pojistného 11 Kapitola III. Síť zdravotnických zařízení 17 Část A Celkový přehled k Část B Primární péče k Část C Ambulantní péče k ambulantní specialisté 22 komplement 52 nelékařské a další vybrané odbornosti 61 Část D Lůžková péče k akutní lůžková péče 67 následná lůžková péče 83 ostatní zařízení lůžkové péče 87 Část E Lázně a ozdravovny k Část F Lékařská služba první pomoci, zdravotnická záchranná služba a dopravní zdravotní služba k Část G Přehled o nákladné zdravotnické technice k Část H Centra Počet center se zvláštní smlouvou s VZP ČR k v členění dle diagnostických skupin 92 Kapitola IV. Náklady na zdravotní péči 95 Kapitola V. Činnost zdravotnických zařízení 115 Část A Výkony 119 Část B Léčivé přípravky 121 Část C Zdravotnické prostředky 126 Část D Lázně a ozdravovny 133 Část E Praktičtí lékaři 134 Část F Stomatologové 135 Část G Ambulantní péče 136 Část H Akutní lůžková péče 142 Část I Následná péče 161 Část J Dopravní zdravotní služba, zdravotnická záchranná služba, lékařská služba první pomoci 164 Část K Nákladná zdravotnická technika 165 Kapitola VI. Regulační poplatky a doplatky za léky 169

4

5 I. Pojištěnci VZP Ročenka VZP ČR

6 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola I. Pojištěnci VZP Kapitola I. Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2014 účastníky veřejného zdravotního pojištění: osoby, které měly na území České republiky trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství); osoby, které na území ČR neměly trvalý pobyt, ale byly zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky; rodinní příslušníci pojištěnců ze zemí EU, vykonávajících v ČR výdělečnou činnost; cizinci s přiznaným statutem azylant a děti narozené azylantkám na území ČR; cizinci s oprávněním pobytu za účelem dočasné ochrany; cizinci s vízem za účelem strpění pobytu a jejich děti narozené na území ČR; cizinci požívající doplňkovou ochranu a jejich děti narozené na území ČR; žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a jejich děti narozené na území ČR. Část A Pojištěnci VZP Všechny údaje o počtech pojištěnců byly získány z Centrálního registru pojištěnců, který podle platného znění 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, vede Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále VZP), a z Registru subjektů zdravotního pojištění. Centrální registr pojištěnců podchycuje všechny pojištěnce s veřejným zdravotním pojištěním, tj. pojištěnce VZP a pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Tabulka T 1.1 obsahuje počty pojištěnců za celou Českou republiku a počty pojištěnců VZP v členění podle ů a pohlaví. Počty pojištěnců uvedené v řádku Nezařazeno do e jsou pojištěnci zavedení do Centrálního registru pojištěnců některou ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, nebo se jedná o pojištěnce bez trvalého pobytu a nelze je s jistotou zařadit do konkrétního e. Tato poznámka platí také pro tabulku T 1.2. Tabulka T 1.2 obsahuje vypočtený průměrný pojištěnců za celou Českou republiku a vypočtený průměrný pojištěnců VZP v členění podle ů a pohlaví. V tabulce T 1.3 jsou počty pojištěnců za celou Českou republiku a počty pojištěnců VZP v členění podle ových skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu pojištěnců VZP vůči všem pojištěncům České republiky. Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného Tabulka T 1.5 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP v členění dle ů. Dále z celkového počtu pojištěnců VZP členění na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o počtu zaměstnavatelů v daném i. Tabulka dále obsahuje počty pojištěnců VZP, kteří jsou zároveň zaměstnaní a OSVČ, zároveň zaměstnaní a platí za ně pojistné i stát, zároveň OSVČ a platí za ně pojistné i stát a zároveň zaměstnaní, OSVČ a platí za ně i stát. Tyto souběhy jsou podmnožinou samostatně uváděného počtu zaměstnanců a OSVČ. Veškeré údaje jsou k Tabulka T 1.6 obsahuje počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, v členění do 60 let u, nad 60 let u a celkový počet, vše v členění dle ů. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou k

7 Tabulka T 1.7 obsahuje celkové počty pojištěnců VZP a počty pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let u, nad 60 let u a celkový počet. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči celkovému počtu pojištěnců VZP. Údaje jsou za rok 2014 členěny po jednotlivých měsících (vždy k 1. dni v měsíci), uveden je i měsíční (aritmetický) průměr za příslušný rok. Tabulka T 1.8 obsahuje počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát, dle jednotlivých skupin pojištěnců podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to v celé ČR i ve VZP. Dále obsahuje procentuální podíl pojištěnců VZP, za které hradí pojistné stát, vůči pojištěncům, za které hradí pojistné stát, v celé ČR. Údaje jsou k

8 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola I. Pojištěnci VZP část A Pojištěnci VZP T 1.1 Počet pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Podíl pojištěnců VZP v % Pojištěnci VZP dle pohlaví v % Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Hlavní město Praha ,8 61,1 64,4 50,9 49,1 Středočeský ,1 51,9 53,5 50,8 49,2 Jihočeský ,4 62,0 62,2 49,3 50,7 Plzeňský ,8 57,9 58,3 49,6 50,4 Karlovarský ,6 67,3 67,9 49,5 50,5 Ústecký ,1 67,0 67,5 49,7 50,3 Liberecký ,4 74,2 73,8 48,9 51,1 Královéhradecký ,3 58,3 58,8 49,6 50,4 Pardubický ,0 69,9 69,5 49,1 50,9 Vysočina ,4 73,1 73,3 49,8 50,2 Jihomoravský ,5 56,5 57,5 49,9 50,1 Olomoucký ,1 38,8 40,4 51,1 48,9 Moravskoslezský ,9 31,5 32,7 51,0 49,0 Zlínský ,1 62,7 63,4 49,6 50,4 Nezařazeno do e ,0 0,0 0,0 - - Celkem ,2 56,3 57,3 50,0 50,0 T 1.2 Průměrný pojištěnců k Pojištěnci ČR Pojištěnci VZP Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Hlavní město Praha 41,09 44,23 42,72 42,33 45,28 43,78 Středočeský 39,62 42,13 40,89 42,30 45,34 43,80 Jihočeský 40,68 43,32 42,03 42,02 45,12 43,59 Plzeňský 41,11 43,61 42,38 42,29 45,78 44,05 Karlovarský 40,58 43,39 42,01 41,78 44,85 43,33 Ústecký 39,83 42,64 41,25 41,26 44,32 42,80 Liberecký 40,07 42,92 41,52 41,17 44,36 42,80 Královéhradecký 40,84 43,86 42,37 42,63 46,29 44,47 Pardubický 40,39 43,29 41,85 41,68 45,20 43,47 Vysočina 40,55 43,40 41,98 41,81 45,24 43,53 Jihomoravský 40,41 43,55 42,02 42,50 46,38 44,45 Olomoucký 40,54 43,62 42,11 45,66 50,55 48,05 Moravskoslezský 40,28 43,39 41,86 45,33 50,89 48,05 Zlínský 40,62 44,02 42,35 42,62 46,88 44,77 Nezařazeno do e 32,57 29,28 31, Celkem 40,35 43,28 41,83 42,46 46,00 44,23 6 7

9 T 1.3 Věková struktura pojištěnců VZP k Věková skupina Celkový počet Muži Ženy Občané ČR Z toho VZP Celkový Z toho VZP Celkový Z toho VZP Počet % počet Počet % počet Počet % 0 4 roky , , ,5 5 9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,6 85 let a více , , ,1 Celkem , , ,3 Část B Pojištěnci VZP dle způsobu platby pojistného T 1.5 Počet pojištěnců VZP dle způsobu platby pojistného k Počet pojištěnců VZP Počet zaměstnavatelů Samostatně Zaměstnanci OSVČ OBZP Počet subjektů v jednotlivých skupinách plátců Zaměstnanci + OSVČ Zaměstnanci + platba státu Souběh OSVČ + platba státu Zaměstnanci + OSVČ + platba státu Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Celkem

10 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola I. Pojištěnci VZP T 1.6 Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát k (v členění dle e) Počet pojištěnců VZP za které je plátcem pojistného stát Celkem do 60 let % *) nad 60 let % *) Celkem % *) Hlavní město Praha , , ,1 Středočeský , , ,8 Jihočeský , , ,8 Plzeňský , , ,5 Karlovarský , , ,3 Ústecký , , ,3 Liberecký , , ,3 Královéhradecký , , ,8 Pardubický , , ,4 Vysočina , , ,5 Jihomoravský , , ,6 Olomoucký , , ,6 Moravskoslezský , , ,3 Zlínský , , ,4 Celkem , , ,8 *) k celkovému počtu pojištěnců VZP T 1.7 Počet pojištěnců VZP, za které je plátcem pojistného stát rok 2014 Počet pojištěnců VZP za které je plátcem pojistného stát Období Celkem do 60 let % nad 60 let % Celkem % leden , , ,8 únor , , ,9 březen , , ,8 duben , , ,4 květen , , ,2 červen , , ,1 červenec , , ,0 srpen , , ,0 září , , ,5 říjen , , ,6 listopad , , ,6 prosinec , , ,8 Průměr , , ,1 údaje k 1. dni v měsíci 8 9

11 T 1.8 Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát k Skupiny pojištěnců ČR VZP Podíl Počet % Nezletilé děti do ukončení povinné školní docházky ,2 Nezaopatřené děti po ukončení povinné školní docházky ,5 Poživatelé důchodu ,9 Ženy na mateřské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku ,2 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ,2 Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované ,0 Osoby závislé na péči jiné osoby ve st. II-IV, osoby pečující o tyto osoby a o osoby mladší 10 let v I. st ,5 Osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k voj. cvičení ,4 Osoby ve výkonu zabezp. detence, trestu nebo vazby ,0 Osoby bez příjmu, pečující celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let ,2 Osoby důchodového u nebo osoby invalidní ve třetím st. bez nároku na důchod ,3 OBZP příjemci dávek nemocenského pojištění zaměstnanců ,3 Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu ,9 Osoby mladistvé, umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy ,5 Žadatelé o mez. ochranu, cizinci pobývající v ČR za účelem poskyt. dočas. ochrany, strpění pobytu ,5 Příjemci penze z doplňkového penzijního spoření ,0 Celkem ,1

12

13 II. Výběr pojistného Ročenka VZP ČR

14 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola II. Výběr pojistného Kapitola II. Výběr pojistného Tabulka T 2.1 obsahuje přijaté pojistné od plátců pojistného a celkové příjmy VZP v roce 2014 členěné po ích a dále členěné na pojistné od zaměstnanců, OSVČ, OBZP a na ostatní příjmy. Tabulka T 2.2 obsahuje příjmy pojistného od zaměstnanců, od OSVČ a OBZP, ostatní příjmy, platbu od státu (resp. peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování) a příjmy celkem po jednotlivých měsících v roce Tabulka T 2.3 obsahuje celkové příjmy, dále průměrný počet pojištěnců VZP a příjem na jednoho pojištěnce VZP. Vše za celý rok 2014 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu. Tabulka T 2.4 člení celkové příjmy na příjmy z výběru pojistného a příjmy od státu a z přerozdělení. Vše za celý rok 2014 včetně meziročního indexu a absolutního meziročního rozdílu

15 T 2.1 Příjmy pojistného v roce 2014 Příjmy (v tis. Kč) Podíl (v %) Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Celkem Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Hlavní město Praha ,9 7,4 0,7 Středočeský ,5 15,5 1,0 Jihočeský ,9 13,4 0,7 Plzeňský ,5 10,7 0,8 Karlovarský ,8 15,8 1,4 Ústecký ,1 12,8 1,1 Liberecký ,7 13,3 1,0 Královéhradecký ,5 13,5 1,0 Pardubický ,9 12,4 0,7 Vysočina ,9 12,5 0,6 Jihomoravský ,6 10,6 0,8 Olomoucký ,7 13,2 1,1 Moravskoslezský ,9 10,3 0,8 Zlínský ,5 12,7 0,8 Celkem ,1 11,1 0,8 T 2.2 Vývoj příjmů pojistného a celkových příjmů v roce 2014 Období Zaměstnanci OSVČ + OBZP Ostatní Přerozdělení Příjmy celkem Zaměstnanci v % OSVČ + OBZP v % Ostatní v % Přerozdělení v % leden ,7 5,6 0,4 45,3 únor ,6 8,0 0,6 31,8 březen ,9 8,7 0,6 33,8 duben ,1 6,6 0,6 34,7 květen ,0 7,1 0,5 34,4 červen ,9 7,7 0,6 32,8 červenec ,6 7,4 0,5 35,5 srpen ,0 7,6 0,6 29,8 září ,2 7,4 0,5 34,9 říjen ,5 7,2 0,5 34,8 listopad ,6 7,4 0,6 30,4 prosinec ,3 8,6 0,7 15,4 Celkem ,8 7,4 0,5 33,3 Průměr měsíční Údaje v tis. Kč Ostatní příjmy: pokuty, penále, přirážky k pojistnému Přerozdělení: peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech

16 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola II. Výběr pojistného T 2.3 Příjmy pojistného na 1 pojištěnce Vzp Rok Celkové příjmy (v tis. Kč) Průměrný počet pojištěnců VZP Příjem na 1 pojištěnce VZP (v Kč) Index 2014/ ,8 98,2 105,7 Rozdíl T 2.4 Přehled příjmů pojistného v roce 2014 Rok Příjmy z výběru pojistného *) Příjmy od státu a z přerozdělení Příjmy celkem Index 2014/ ,9 105,5 103,8 Rozdíl Údaje v tis. Kč *) včetně pokut, penále a přirážek k pojistnému 14 15

17

18

19 III. Síť zdravotnických zařízení Ročenka VZP ČR

20 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola III. Síť zdravotnických zařízení Kapitola III Síť zdravotnických zařízení Část A Celkový přehled V tabulce je přehled počtu smluvních zdravotnických zařízení a pracovišť podle základních segmentů zdravotní péče. V rámci ambulancí jsou evidovány počty zařízení a pracovišť společně pro ambulance v rámci jak segmentu ambulantní péče (PAS), tak v segmentu ústavní péče (PLS). Druhou část tvoří přehled zdravotnických zařízení a pracovišť s lůžkovou péčí, kde je navíc uveden i počet lůžek v konkrétním typu zařízení. Poslední část tvoří ostatní smluvní zdravotnická zařízení, jako jsou lázně a ozdravovny, zdravotnická záchranná služba apod. V rámci této tabulky jsou uvedeny jak počty pracovišť (IČP), tak počty zdravotnických zařízení (IČZ) i subjektů (IČ). Zatímco IČP lze v jednotlivých částech sčítat a získat tak uvedené součty za jednotlivé typy péče, tak u IČ a IČZ takto postupovat nelze (v tabulce je pro daný segment uveden počet výskytů daného pracoviště v IČ/IČZ a vzhledem k tomu, že v rámci jednoho IČ/IČZ funguje více pracovišť z různých segmentů, nelze tyto počty sčítat). Část B Primární péče V této části jsou uvedeny celkové počty poskytovatelů zdravotních služeb odborností primární péče, a to v členění podle ů a za ČR celkem. Do primární péče jsou zahrnuty odbornosti 001 praktický lékař pro dospělé, 002 praktický lékař pro děti a dorost a 014 praktický zubní lékař. Někdy v rámci primární péče bývá evidována také odbornost 603 gynekologie a porodnictví, která je uvedena v části C. Vedle počtu smluvních subjektů (IČ), zařízení (IČZ) a pracovišť (IČP) jsou uvedeny také fyzické počty pracovníků, přepočtené počty pracovníků (PPP) dle výše jejich úvazků a průměrný pracovníka (jedná se o vážený průměr, kde váhou je výše úvazku daného pracovníka v dané odbornosti). Úvazek lékaře vychází z metodiky VZP, kdy jako úvazek ve výši 1,0 je u odborností 001 a 002 brána kapacita 25 hodin týdně a u odbornosti 014 kapacita 35 hodin týdně. Tyto hodiny jsou stanoveny na základě optimálního rozpisu ordinačních hodin lékaře, není zde tak zahrnuta doba, po kterou lékař provádí administrativní činnost, návštěvní službu apod. Část C Ambulantní péče Tato část je rozdělena na tři oblasti, a to na odbornosti ambulantních specialistů, na odbornosti komplementu a na ostatní odbornosti ambulantní péče většinou nelékařského charakteru. Ve všech oblastech jsou uvedeny počty smluvních subjektů (IČ), zdravotnických zařízení (IČZ) a pracovišť (IČP), a to v členění podle toho, zda se jedná o subjekt/zařízení/pracoviště ambulantního segmentu (PAS) či segmentu ústavní péče (PLS). Za oba tyto typy dohromady jsou pak na konci tabulky uvedeny opět fyzické počty pracovníků, přepočtené počty pracovníků (PPP) dle výše jejich úvazků a průměrný pracovníka (viz část B). Úvazkem lékařů na ambulantních pracovištích se rozumí součet kapacit lékařů, kde jako úvazek 1,0 je brána kapacita 30 hodin týdně. Úvazkem nelékařského personálu se u odborností komplementu rozumí součet kapacit lékařů a jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví, kde jako úvazek 1,0 je brána kapacita 40 hodin týdně; u nelékařských odborností jsou pro odbornosti brány součty úvazků klinických psychologů, klinických logopedů a fyzioterapeutů a také jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (většinou jako úvazek 1,0 je brána kapacita 30 hodin týdně), a pro odbornosti součty úvazků nelékařských zdravotnických pracovníků (např. sestry), kde je brána u většiny odborností za úvazek 1,0 kapacita 30 či 35 hodin týdně (s ohledem na typ odbornosti a nositele výkonu)

21 V rámci jednotlivých oblastí jsou uveřejněny tabulky v členění podle ů a za ČR celkem, a to za nejvýznamnější odbornosti v rámci celého systému zdravotní péče nejedná se tak o kompletní výpis všech odborností, s kterými má VZP smluvní vztah, oové odbornosti zde nejsou uvedeny. Část D Lůžková péče Část lůžkové péče se dělí na oblast akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče a ostatní zařízení lůžkové péče. Tabulky v oblasti akutní lůžkové péče v sobě zahrnují počty smluvních subjektů (IČ), zdravotnických zařízení (IČZ), smluvních pracovišť (IČP) a počty lůžek, které jsou členěny na lůžka standardní péče a intenzivní péče, a údaje za personál, jak lékaře, tak sestry, a to dle souhrnných údajů na příloze C, tj. za celý primariát, kam daný obor činnosti spadá. U lékařů je uváděn fyzický počet lékařů, přepočtený počet úvazků (tj. PPP, kde jako úvazek 1,0 je brána kapacita 40 hodin týdně), a to jak na primariátu, tak v rámci primariátů začleněných ambulancí (ZAMBP), spolu s průměrným em (opět váženým dle výše PPP daného lékaře na příslušném oboru činnosti). Za sestry jsou uvedeny fyzické počty sester, jejich přepočtený počet dle výše úvazku a průměrný, vypočtený stejnou metodikou, jako u lékařů. U následné lůžkové péče jsou údaje ve stejném členění (mimo údajů za PPP lékařů v rámci začleněných ambulancí), přičemž jsou samostatně sledovány odborné léčebné ústavy (OLÚ) psychiatrické, OLÚ pneumologie a ftizeologie, OLÚ rehabilitační a ostatní OLÚ, dále pak léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), lůžka ošetřovatelské péče a hospice. Ostatními zařízeními lůžkové péče jsou myšleny spinální jednotky a pracoviště následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Část E Lázně a ozdravovny V tabulce jsou uveřejněny počty smluvních lázeňských a ozdravenských zařízení dle počtu IČ a IČZ v jednotlivých ích, včetně jejich lůžkové kapacity. Část F Lékařská služba první pomoci, zdravotnická záchranná služba a doprava Tato část obsahuje údaje o počtu smluvních subjektů (IČ), zařízení (IČZ) a pracovišť (IČP) u lékařské služby první pomoci (odb. 003), stomatologické lékařské služby první pomoci (odb. 019), pracoviště zdravotnické záchranné služby (odb. 709) a u pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček (odb. 989). Část G Přehled o nákladné zdravotnické technice Tabulka uvádí počty nasmlouvaných přístrojů vybrané zdravotnické techniky a počty zařízení, v kolika se tato technika nachází, a to ke konci roku 2014 ( ). Od roku 2012 dochází k postupnému zlepšování evidence nákladné zdravotnické techniky, proto u některých typů techniky došlo v porovnání s údaji z Ročenek VZP z předchozích let ke změnám počtu nákladné techniky. Část H Centra Tato část obsahuje počet center se zvláštní smlouvou s VZP k v členění podle diagnostických skupin a ů. Oproti roku 2013 došlo v průběhu roku 2014 k rozšíření seznamu diagnostických skupin o jednu novou skupinu (Idiopatická plicní fibróza).

22 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola III. Síť zdravotnických zařízení část A Celkový přehled k Druh zařízení Odbornost Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Počet lůžek Ambulance u PAS i PLS Praktický lékař pro dospělé Praktický lékař pro děti a dorost Praktický zubní lékař 014, Ambulantní gynekolog 603, Ambulantní specialisté *) Psychiatrické sestry Ergoterapeuti Nutriční terapeuti Porodní asistentky Domácí péče Ortoptická péče Fyzioterapie Zdravotnická zařízení komplementu laboratoře 222, , , radiologie a zobrazovací metody mammografický screening 806, screening karcinomu děložního hrdla soudní lékařství patologie a laboratoř patologie ambulance klinické biochemie Ostatní ambulantní péče lékařská služba první pomoci (LSPP) stomatologická LSPP zvláštní ambulantní péče v LZZ hemodialýza asistovaná reprodukce (IVF) kliničtí psychologové kliničtí logopedi pracoviště jednodenní péče _J_ zákrokové sálky _Z_ ostatní, výše neuvedené 091, Lůžková zdravotnická zařízení Nemocnice (lůžka ZZ akutní péče) **) Odborné léčebné ústavy (OLÚ) OLÚ psychiatrické 3U5, 3U6, 3U7, 3U OLÚ rehabilitační 2U OLÚ pneumologie a ftizeologie (TRN) 2U OLÚ ostatní 1U1, 2U9, 3U Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) 9U Ošetřovatelská lůžka 9F9, 9H Hospice 9U Pracoviště NIP a DIOP následná intenzivní péče (NIP) 7D dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) 7U Lázně Ozdravovny Dopravní zdravotní služba Zdravotnická záchranná služba Zvláštní ambulantní péče v PZSS Lékárny, oční optiky, výrobci a výdejny zdr. prostředků Zdravotnická zařízení celkem Poznámka: *) 007, , , , , , , , , 710, 720, 780 **) _F_ (kromě 9F9), _H_ (kromě 9H9), _I_, _T_, 6P3, 5S9

23 část B Primární péče k PAS = segment ambulantní péče PLS = segment ústavní péče PPP = přepočtený počet pracovníků (dle úvazkové kapacity; úvazek lékaře je zastropen max. na 1,0 úvazku na jedno IČP, resp. IČZ i IČ) Průměrný je počítán na základě PPP. Odbornost 001 Pracoviště praktického lékaře pro dospělé Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,2 55,9 Středočeský ,8 55,2 Jihočeský ,3 55,5 Plzeňský ,4 55,8 Karlovarský ,7 56,5 Ústecký ,0 56,6 Liberecký ,3 54,9 Královéhradecký ,2 56,5 Pardubický ,0 54,1 Vysočina ,6 56,6 Jihomoravský ,0 55,2 Olomoucký ,7 54,7 Moravskoslezský ,8 54,5 Zlínský ,4 55,2 Celkem ,5 55,4 Odbornost 002 Pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,7 58,6 Středočeský ,0 58,0 Jihočeský ,8 56,6 Plzeňský ,5 56,4 Karlovarský ,7 58,4 Ústecký ,6 56,5 Liberecký ,9 56,9 Královéhradecký ,5 57,1 Pardubický ,6 55,6 Vysočina ,0 58,8 Jihomoravský ,8 56,9 Olomoucký ,2 57,7 Moravskoslezský ,4 56,8 Zlínský ,6 55,8 Celkem ,2 57,2

24 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola III. Síť zdravotnických zařízení Odbornost 014 Pracoviště klinického stomatologa Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,0 49,5 Středočeský ,8 51,4 Jihočeský ,0 51,8 Plzeňský ,1 50,8 Karlovarský ,8 54,4 Ústecký ,9 53,5 Liberecký ,3 51,7 Královéhradecký ,1 50,8 Pardubický ,9 52,0 Vysočina ,9 51,9 Jihomoravský ,8 49,7 Olomoucký ,6 50,6 Moravskoslezský ,5 51,2 Zlínský ,9 49,4 Celkem ,7 50,9 část C Ambulantní péče k ambulantní specialisté PAS = segment ambulantní péče PLS = segment ústavní péče PPP = přepočtený počet pracovníků (dle úvazkové kapacity; úvazek pracovníka je zastropen max. na 1,0 úvazku na jedno IČP, resp. IČZ i IČ) Průměrný je vážen hodnotou PPP příslušného pracovníka na dané odbornosti. Odbornost 015 Pracoviště čelistní ortopedie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,0 49,1 Středočeský ,1 55,4 Jihočeský ,1 51,2 Plzeňský ,8 51,8 Karlovarský ,0 55,4 Ústecký ,8 52,3 Liberecký ,0 58,0 Královéhradecký ,0 50,6 Pardubický ,1 48,9 Vysočina ,2 57,5 Jihomoravský ,0 47,8 Olomoucký ,8 50,0 Moravskoslezský ,9 51,2 Zlínský ,4 54,4 Celkem ,3 51,

25 Odbornost 101 Pracoviště interního lékařství Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,9 54,3 Středočeský ,7 53,4 Jihočeský ,1 54,4 Plzeňský ,9 55,5 Karlovarský ,4 56,4 Ústecký ,1 57,2 Liberecký ,9 52,8 Královéhradecký ,6 57,8 Pardubický ,8 53,3 Vysočina ,9 56,6 Jihomoravský ,5 54,3 Olomoucký ,2 52,3 Moravskoslezský ,0 55,9 Zlínský ,0 55,3 Celkem ,0 54,6 Odbornost 102 Pracoviště angiologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,8 49,6 Středočeský ,2 48,5 Jihočeský ,3 52,4 Plzeňský ,8 63,6 Karlovarský ,0 0,0 Ústecký ,4 49,4 Liberecký ,1 43,4 Královéhradecký ,3 50,0 Pardubický ,5 62,1 Vysočina ,5 54,0 Jihomoravský ,6 48,7 Olomoucký ,2 42,9 Moravskoslezský ,0 46,6 Zlínský ,8 56,1 Celkem ,4 49,0

26 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola III. Síť zdravotnických zařízení Odbornost 103 Pracoviště diabetologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,0 51,6 Středočeský ,2 52,0 Jihočeský ,0 54,2 Plzeňský ,5 54,0 Karlovarský ,7 59,8 Ústecký ,2 56,5 Liberecký ,8 50,7 Královéhradecký ,4 54,0 Pardubický ,5 54,3 Vysočina ,4 54,3 Jihomoravský ,9 50,9 Olomoucký ,6 52,4 Moravskoslezský ,0 51,6 Zlínský ,9 52,5 Celkem ,0 52,7 Odbornost 104 Pracoviště endokrinologie (mimo laboratorní činnosti) Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,1 51,1 Středočeský ,5 50,5 Jihočeský ,3 55,9 Plzeňský ,9 54,5 Karlovarský ,4 50,4 Ústecký ,9 51,0 Liberecký ,4 53,7 Královéhradecký ,3 47,7 Pardubický ,5 50,6 Vysočina ,6 53,1 Jihomoravský ,2 48,0 Olomoucký ,3 51,2 Moravskoslezský ,2 49,5 Zlínský ,2 53,5 Celkem ,7 51,

27 Odbornost 105 Pracoviště gastroenterologie a hepatologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,9 51,0 Středočeský ,2 49,4 Jihočeský ,3 48,4 Plzeňský ,8 51,4 Karlovarský ,4 55,8 Ústecký ,6 52,4 Liberecký ,2 52,0 Královéhradecký ,5 48,7 Pardubický ,1 51,7 Vysočina ,3 50,2 Jihomoravský ,0 52,9 Olomoucký ,8 49,8 Moravskoslezský ,6 50,7 Zlínský ,8 48,2 Celkem ,5 50,7 Odbornost 106 Pracoviště geriatrie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,8 54,3 Středočeský ,5 46,7 Jihočeský ,5 66,1 Plzeňský ,1 65,0 Karlovarský ,0 0,0 Ústecký ,0 68,0 Liberecký ,0 52,0 Královéhradecký ,0 0,0 Pardubický ,9 71,4 Vysočina ,5 54,1 Jihomoravský ,7 52,9 Olomoucký ,9 51,6 Moravskoslezský ,2 48,8 Zlínský ,4 56,7 Celkem ,4 55,5

28 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola III. Síť zdravotnických zařízení Odbornost 107 Pracoviště kardiologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,4 52,4 Středočeský ,6 50,6 Jihočeský ,9 51,5 Plzeňský ,4 49,8 Karlovarský ,3 54,6 Ústecký ,7 52,5 Liberecký ,1 52,0 Královéhradecký ,3 49,4 Pardubický ,1 53,7 Vysočina ,9 48,9 Jihomoravský ,0 51,4 Olomoucký ,2 52,1 Moravskoslezský ,1 50,0 Zlínský ,0 50,7 Celkem ,0 51,4 Odbornost 108 Pracoviště nefrologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,9 53,1 Středočeský ,9 55,2 Jihočeský ,0 53,3 Plzeňský ,9 43,7 Karlovarský ,2 53,6 Ústecký ,0 51,8 Liberecký ,6 53,4 Královéhradecký ,2 53,4 Pardubický ,2 52,5 Vysočina ,2 51,7 Jihomoravský ,0 46,9 Olomoucký ,2 55,9 Moravskoslezský ,7 51,1 Zlínský ,0 54,7 Celkem ,8 51,

29 Odbornost 109 Pracoviště revmatologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,6 54,2 Středočeský ,2 53,5 Jihočeský ,0 55,1 Plzeňský ,8 55,8 Karlovarský ,7 55,5 Ústecký ,0 54,4 Liberecký ,1 57,9 Královéhradecký ,9 54,0 Pardubický ,5 50,9 Vysočina ,0 55,8 Jihomoravský ,8 52,3 Olomoucký ,4 55,3 Moravskoslezský ,1 54,6 Zlínský ,5 55,2 Celkem ,5 54,2 Odbornost 128 Pracoviště hemodialýzy Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,1 44,7 Středočeský ,2 47,3 Jihočeský ,9 48,5 Plzeňský ,3 45,3 Karlovarský ,6 44,2 Ústecký ,6 50,5 Liberecký ,6 43,4 Královéhradecký ,1 48,1 Pardubický ,9 53,8 Vysočina ,9 45,6 Jihomoravský ,4 45,2 Olomoucký ,2 43,3 Moravskoslezský ,6 47,0 Zlínský ,6 49,6 Celkem ,9 46,7

30 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola III. Síť zdravotnických zařízení Odbornost 201 Pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,8 54,2 Středočeský ,2 52,3 Jihočeský ,4 55,4 Plzeňský ,2 53,8 Karlovarský ,6 54,3 Ústecký ,1 56,5 Liberecký ,9 55,7 Královéhradecký ,7 58,1 Pardubický ,0 55,5 Vysočina ,7 55,5 Jihomoravský ,9 53,1 Olomoucký ,6 53,8 Moravskoslezský ,2 53,6 Zlínský ,7 47,9 Celkem ,0 54,1 Odbornost 202 Pracoviště klinické hematologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,3 50,5 Středočeský ,2 44,6 Jihočeský ,1 50,5 Plzeňský ,4 51,3 Karlovarský ,9 55,4 Ústecký ,5 47,4 Liberecký ,5 48,3 Královéhradecký ,5 47,6 Pardubický ,5 51,3 Vysočina ,6 46,3 Jihomoravský ,4 47,8 Olomoucký ,8 46,2 Moravskoslezský ,9 49,4 Zlínský ,7 51,1 Celkem ,3 48,

31 Odbornost 203 Pracoviště přenosných nemocí Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,7 49,1 Středočeský ,9 50,0 Jihočeský ,4 54,6 Plzeňský ,0 0,0 Karlovarský ,7 47,4 Ústecký ,5 56,2 Liberecký ,1 44,8 Královéhradecký ,5 64,1 Pardubický ,0 0,0 Vysočina ,2 52,8 Jihomoravský ,2 49,6 Olomoucký ,9 51,9 Moravskoslezský ,2 59,4 Zlínský ,5 58,9 Celkem ,9 52,3 Odbornost 204 Pracoviště tělovýchovného lékařství Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,0 0,0 Středočeský ,9 57,8 Jihočeský ,2 60,9 Plzeňský ,0 0,0 Karlovarský ,0 0,0 Ústecký ,7 56,0 Liberecký ,0 0,0 Královéhradecký ,0 0,0 Pardubický ,0 0,0 Vysočina ,0 0,0 Jihomoravský ,2 62,2 Olomoucký ,5 46,1 Moravskoslezský ,0 0,0 Zlínský ,0 0,0 Celkem ,5 56,0

32 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola III. Síť zdravotnických zařízení Odbornost 205 Pracoviště pneumologie a ftizeologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,8 56,2 Středočeský ,3 55,5 Jihočeský ,8 52,4 Plzeňský ,1 56,0 Karlovarský ,6 52,3 Ústecký ,8 51,3 Liberecký ,1 52,6 Královéhradecký ,9 51,4 Pardubický ,1 55,0 Vysočina ,1 56,6 Jihomoravský ,3 54,3 Olomoucký ,0 55,6 Moravskoslezský ,9 53,7 Zlínský ,8 52,1 Celkem ,5 54,4 Odbornost 206 Pracoviště klinické farmakologie (mimo laboratorní činnosti) Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,4 52,1 Středočeský ,0 0,0 Jihočeský ,0 68,0 Plzeňský ,0 0,0 Karlovarský ,0 0,0 Ústecký ,1 75,0 Liberecký ,0 0,0 Královéhradecký ,2 56,8 Pardubický ,0 0,0 Vysočina ,0 0,0 Jihomoravský ,5 43,0 Olomoucký ,3 36,5 Moravskoslezský ,1 43,0 Zlínský ,0 0,0 Celkem ,8 49,

33 Odbornost 207 Pracoviště alergologie a klinické imunologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,2 55,0 Středočeský ,0 54,9 Jihočeský ,9 57,0 Plzeňský ,2 55,5 Karlovarský ,9 62,7 Ústecký ,7 54,6 Liberecký ,4 53,5 Královéhradecký ,8 52,3 Pardubický ,5 56,3 Vysočina ,7 54,9 Jihomoravský ,2 51,1 Olomoucký ,2 53,1 Moravskoslezský ,4 52,4 Zlínský ,4 52,1 Celkem ,6 54,0 Odbornost 208 Pracoviště lékařské genetiky Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,0 50,8 Středočeský ,5 63,3 Jihočeský ,8 51,4 Plzeňský ,6 45,8 Karlovarský ,3 57,7 Ústecký ,3 43,4 Liberecký ,4 52,0 Královéhradecký ,4 41,6 Pardubický ,7 47,0 Vysočina ,6 57,0 Jihomoravský ,7 52,0 Olomoucký ,4 50,8 Moravskoslezský ,3 47,1 Zlínský ,3 50,5 Celkem ,2 50,0

34 ročenka VZP ČR 2014 Kapitola III. Síť zdravotnických zařízení Odbornost 209 Pracoviště neurologie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,5 52,4 Středočeský ,9 50,3 Jihočeský ,9 54,9 Plzeňský ,9 56,5 Karlovarský ,8 52,5 Ústecký ,5 52,2 Liberecký ,1 57,5 Královéhradecký ,4 52,5 Pardubický ,7 51,8 Vysočina ,9 52,3 Jihomoravský ,5 53,6 Olomoucký ,5 53,2 Moravskoslezský ,9 52,8 Zlínský ,2 53,2 Celkem ,5 52,9 Odbornost 301 Pracoviště pediatrie Počet subjektů (IČ) Počet ZZ (IČZ) Počet pracovišť (IČP) Lékaři Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Celkem PAS PLS Počet PPP Hlavní město Praha ,6 48,0 Středočeský ,5 52,5 Jihočeský ,1 53,7 Plzeňský ,7 59,1 Karlovarský ,7 44,9 Ústecký ,1 47,5 Liberecký ,8 56,9 Královéhradecký ,5 51,5 Pardubický ,8 39,0 Vysočina ,1 47,6 Jihomoravský ,3 55,6 Olomoucký ,5 45,2 Moravskoslezský ,4 47,8 Zlínský ,5 50,6 Celkem ,6 49,

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : 324. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Tabulka ocenění dobrovolnické práce

Tabulka ocenění dobrovolnické práce PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 14 Tabulka ocenění dobrovolnické práce Níže uvádíme ocenění dobrovolnické práce v tabulkách rozdělených dle jednotlivých

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

NÁVRH. Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

NÁVRH. Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne prosince 2010, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Síť zdravotnických zařízení 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011 Síť zdravotnických zařízení 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Síť zdravotnických zařízení K dispozici

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2009

Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Předkládá: Ing. František Beránek generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 4 1.1. Základní

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Připomínky České lékařské komory zpracované na základě společného jednání zástupců poskytovatelů příslušných segmentů zdravotní péče dne 9.11.

Připomínky České lékařské komory zpracované na základě společného jednání zástupců poskytovatelů příslušných segmentů zdravotní péče dne 9.11. Připomínky České lékařské komory zpracované na základě společného jednání zástupců poskytovatelů příslušných segmentů zdravotní péče dne 9.11.2010 k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR o stanovení

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA kramperova.eva@vfn.cz 2 Realizace vzdělávacích aktivit Hodnocení a ověření kvality výuky VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ 8 aktivit Vyjednávání a zvládání

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více