Poruchy endokrinního systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy endokrinního systému"

Transkript

1 Poruchy endokrinního systému

2 Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká žlázy s vnitřní sekrecí: hypotalamus, hypofýza (podvěsek mozkový), epifýza (šišinka), štítná žláza, příštítná těliska, tymus (brzlík), nadledviny, pankreas (slinivka břišní), pohlavní žlázy (varlata, vaječníky)

3 Endokrinní systém Definice: endokrinní systém je anatomicky (inervace endokrinních žláz) i funkčně propojen se systémem nervovým v systému neuroendokrinní

4 Endokrinní systém Hormony: slovo hormon má původ v řeckém slově hormaó, znamenajícím poháním nebo též povzbuzuji. Hormony jsou chemické sloučeniny, které slouží v organizmu k přenosu informací hormony jsou produkovány buď anatomicky definovanými endokrinními orgány (žlázami s vnitřní sekrecí), u nichž je produkce hormonů hlavní funkcí nebo mohou být produkovány různými tkáněmi a buňkami, jejichž hlavní funkce je jiná než endokrinní

5 Endokrinní systém Druhy sekrece: endokrinní - uvolnění příslušného hormonu do krevního oběhu, transport ke vzdáleným orgánům a jejich ovlivnění parakrinní - uvolnění hormonu do blízkého okolí produkující buňky a ovlivnění okolních buněk, bez transportu krevním oběhem autokrinní - uvolnění hormonu do blízkého okolí produkující buňky a zpětné ovlivnění samotné buňky, ve které hormon vzniká neurokrinní - působení látek, které mají charakter hormonů, na synapsích nervového systému

6 Endokrinní systém Zpětná vazba: Regulace funkce všech endokrinních orgánů funguje na principu tzv. zpětné vazby.v regulaci endokrinních orgánů se uplatňuje především: negativní zpětná vazba - vzestup regulované veličiny aktivuje mechanissmy, které vedou k jejímu následnému poklesu pozitivní zpětná vazba - vzestup regulované veličiny aktivuje mechanismy, které vedou k jejímu dalšímu vzestupu tento mechanismus se uplatňuje např. v indukci ovulace

7 Endokrinní systém Zpětná vazba: z hlediska počtu zapojených regulačních orgánů zpětnou vazbu rozdělujeme na: jednoduchou - změny regulované veličiny přímo ovlivňují sekreci hormonu, který ji reguluje

8 Endokrinní systém Zpětná vazba: složitou - do regulační smyčky jsou zapojeny další orgány: hypofýza a hypotalamus

9 Endokrinní systém Rozdělení hormonů: Podle chemického složení rozlišujeme tyto základní hormony: (glyko)proteinové: luteinizační hormon (LH), folikuly stimulující hormon (FSH), růstový hormon (STH), tyreotropní hormon (TSH) polypeptidové: hypotalamické statiny a liberiny, antidiuretický hormon (ADH), oxytocin, adrenokortikotropní hormon (ACTH), prolaktin (PRL), parathormon (PTH), kalcitonin (CT), inzulin, glukagon deriváty aminokyselin : adrenalin, noradreanalin, dopamin, trijodtyronin (T3), tyroxin (T4) steroidní: kortizol, aldosteron, progesteron, estradiol, testosteron

10 Endokrinní systém Transport hormonů krevním oběhem: u hormonů lipofilních (rozpustných v tucích), dochází po uvolnění do krevního oběhu k jejich vazbě na tzv. vazebné bílkoviny. Kromě frakce vázané na bílkoviny existuje ještě tzv. volná frakce hormonů (tzv. volné hormony), která je obvykle o několik řádů menší než vázaná vazebné bílkoviny umožňují transport ve vodě nerozpustných hormonů krevním oběhem, brání jejich vylučování ledvinami a metabolizaci v játrech čímž prodlužují biologický poločas hormonů biologicky účinné jsou jen volné hormony a vázaná frakce tak představuje určitý rezervoár biologicky neaktivního hormonu

11 Endokrinní systém Vlastní mechanismy působení hormonů v cílových tkáních: Účinek hormonů v cílových tkáních je zprostředkován vazbou na specifické receptory, po kterých následuje spuštění některé z nitrobuněčných (cytoplazmatických nebo jaderných) signalizačních kaskád, které jsou odlišné u různých typů receptorů. Konečným důsledkem je: změna aktivity nebo koncentrace různých enzymů, změna aktivity membránových transportních systémů ovlivnění exprese transkripčních faktorů pro různé regulační či strukturállní proteiny. Po vazbě hormonu na receptor může dojít nejen k aktivaci, ale i k inhibici příslušné signalizační kaskády.

12 Endokrinní systém Hormonální receptory: vazba hormonu na příslušný receptor je specifická (pro každý hormon existuje vlastní receptor, který neumožňuje vazbu s jiným hormonem). Všechny chemické sloučeniny (přirozené i syntetické), které mají schopnost vazby na receptor, nazýváme ligandy. Hormon je pro svůj receptor přirozeným ligandem vzájemnou vazbu hormon-receptor můžeme charakterizovat afinitou (schopnost a síla vazby hormonu na receptor) a aktivitou (schopnost komplexu spustit postreceptorové signální mechanismy): a) agonisty - aktivují postreceptorové mechanismy b) antagonisty - potlačují postreceptorové mechanismy

13 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Hypotalamus: hypotalamus tvoří přední stěnu a dno III. komory, od talamu jej odděluje sulcus hypothalamicus. Talamus je struktura senzitivní, kdežto hypotalamus ležící ventrálně je strukturou motorickou hypotalamus je centrum pro řízení humorálních funkcí organismu, ovlivňuje hypofýzu a následně pak další žlázy s vnitřní sekrecí, sám tvoří hormony oxytocin a antidiuretický hormon (ADH), které jsou sekretovány hypofýzou

14 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypotalamu: Diabetes insipidus centralis (žíznivka): parciální nebo kompletní nedostatek sekrece ADH ze SO a PV jádra hypotalamu etiologie - autoimunní podklad, expanzivní proces úraz mozku, jatrogenní poškození patogeneze - nedostatkem ADH je způsobena snížená reabsorbce vody v distálních tubulech ledvin klinika - polyurie s hypotonickou močí (20-30 l/ denně), vzestup plazmatické osmolarity, hypertonická dehydratace, sekundární polydipsie

15 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypotalamu: Schwartz-Bartterův syndrom: zvýšená sekrece ADH etiologie- ektopická syntéza (bronchogenní karcinom) patogeneze - zvýšená reabsorbce vody v distálních tubulech ledvin klinika - zvýšená retence vody, diluční hyponátrémie, hypotonická hyperhydratace, intoxikace vodou, edém mozku, závratě, bolesti hlavy, křeče

16 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypotalamu: Hypotalamický hypopituitarismus: hypotalamus je zdrojem hormonů pozitivně regulujících funkci hypofýzy defekt jejích tvorbě může způsobit poruchu příslušné hormonální osy defekt může být vrozený nebo získaný (nádor, zánět, úraz), izolovaný nebo sdružený (kompletní hypopituitarismu) hypotalamický hypopiutitarizmus se projevuje stejně jako hypopituitarizmus hypofizární

17 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Hypofýza: hypofýza je uložena uvnitř ochranné kostní prohlubně zvané "turecké sedlo" (sella turcica). Turecké sedlo je viditelné na RTG snímku lebky; rozšíření sedla je jasným upozorněním, že je něco špatného s hypofýzou žláza je rozdělena na dvěčásti, z nichž každá je funkčně zcela oddělena od druhé

18 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Hypofýza: zadní hypofýza je napojena na hypotalamus stopkou hypofýzy. Produkuje pouze dva hlavní hormony, které jsou ve skutečnosti tvořeny v hypotalamu - ADH a oxytocin přední hypofýza tvoří hormony, které aktivují jiné důležité žlázy v těle, stejně tak tvoří jeden nebo dva důležité hormony působící přímo na tkáně. Ačkoliv není přímo napojena na hypotalamus, je s ním stále velmi těsně funkčně spojena

19 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Hypofyzární hormony: zadní hypofýza: ADH - kontroluje vodu v těle, účinkuje v tubulech ledvin, ovlivňuje jejich schopnost zadržovat a uvolňovat vodu oxytocin - podílí se na začátku porodu a způsobuje děložní kontrakce, hraje důležitou roli při nastartování sekrece mléka po porodu. U mužů je oxytocin pravděpodobně spojen s vyvoláváním orgasmu

20 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Hypofyzární hormony: přední hypofýza: tyreotropní hormon (TSH) - kontroluje aktivitu štítné žlázy adrenokortikotropní hormon (ACTH) - kontroluje aktivitu aktivitu kůry nadledvin folikuly stimulující hormon(fsh) a luteinezační hormon (LH) - gonadotropní hormony, které stimulují sekreci estrogenu a progesteronu a ovlivňují pohlavní žlázy prolaktin(prl) - působí přímo na tkáně a u žen kontroluje reprodukci (ovulace, menstruační cyklus, produkce mléka) somatotropní hormon (STH) - v dětství a dospívání kontroluje růst, později ovlivňuje látkovou přeměnu cukrů

21 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nadbytku hormonů: Hyperprolaktinémie definice: zvýšená koncentrace prolaktinu v séru etiologie: - fyziologická: těhotenství, laktace,stres, spánek,fyzická námaha, koitus - patologická: prolaktinomy, infiltrativní procesy, zánět, úraz,iradiace - farmakologicky navozená: neuropeptidy, blokátory dopaminových receptorů, inhibitory sekrece dopaminu, antihypertenziva, H2 blokátory, estrogeny, perorální kontraceptiva, antikonvulziva klinický obraz: - ženy : anovulace,infertilita, oligomenorea, amenorea, galaktorea - muži: snížené libido, impotence, předčasná ejakulace, oligospermie.

22 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nadbytku hormonů: Akromegalie/gigantismus/gigantoakromegalie definice: autonomní nadprodukce růstového hormonu (STH) -před dokončením růstu: gigantismus - po dokončení růstu: akromegalie - kombinace: gigantoakromegalie etiologie: adenom hypofýzy (> 95% všech případů) klinický obraz: poruchy menstruace, akromegalický vzhled (zvětšování aker-uši,nos,čelist, jazyk, prsty), bolesti hlavy, parestézie, poruchy vidění, artropatie, tyreopatie, arteriální hypertenze, únavnost.

23 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nadbytku hormonů: Cushingův syndrom definice: autonomní nadprodukce kortizolu v kůře nadledvin etiologie: - ACTH dependentní: nadprodukce ACTH hypofýzou, nadprodukce ACTH jinými tumory - ACTH independentní: tumory nadledvin, adrenální hyperplazie klinický obraz: snížené libido, obezita, měsícový obličej, menstruační změny, hypertenze, deprese, letargie, únavnost, slabost, otoky, bolesti hlavy,opakované infekce

24 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nadbytku hormonů: Tyreotropinomy definice: autonomní nadprodukce tyreotropního hormonu (TSH) etiologie: adenomy hypofýzy klinický obraz: -příznaky z expanzivního růstu rumoru (defekty zorního pole, hypopituitarismus) -příznaky hypertyreózy

25 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nadbytku hormonů: Gonadotropinomy definice: nadprodukce gonadotropinů (LH a FSH) etiologie: adenomy hypofýzy klinický obraz: -příznaky z expanzivního růstu rumoru (defekty zorního pole, hypopituitarismus) -příznaky hypergonadismu: ovariální hyperstimulační syndrom, akné, seborhea, paradoxně hypogonadismus

26 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nedostatku hormonů: Centrální hypokortikalismus definice: deficit adrenokortikotropního hormonu (ACTH ) etiologie: - primární (genetické a vývojové vady) - sekundární: suprese HPA osy, tumory, ozařování, úraz, zánět klinický obraz: - chronický hypokortikalismus: slabost, únavnost, nechutenství, hubnutí, nauzea, bolesti břicha, hyponatrémie, hyperkalémie, anémie - akutní hypokortikalismus: vyčerpanost, bolesti břicha, zvracení, febrilie, hypotenze, šok, sklon k hypekalémii a hypoglykémii

27 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nedostatku hormonů: Centrální hypotyreóza definice: deficit tyreotropního hormonu (TSH) etiologie: - primární (genetické a vývojové vady) - sekundární: tumory, ozařování, úraz, infiltrativní procesy, zánět klinický obraz: deficit TSH se projevuje sníženou funkcí štítné žlázy (slabost, zimomřivost, únava, svalová slabost, chladná a sucha kůže, prosáknutí až otoky kůže a podkoží, nekvalitní vlasy a padání vlasů, zácpa, zpomalená srdeční činnost )

28 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nedostatku hormonů: Centrální hypogonadismus definice: deficit sekrece gonadotropinů (LH a FSH) etiologie: - primární (genetické a vývojové vady) - sekundární: tumory, ozařování, úraz, infiltrativní procesy, zánět klinický obraz: - muži:snížení libida, sexuálních funkcí, infertilita, impotence, snížení ochlupení a růstu vousů, osteoporóza - ženy: poruchy menstruačního cyklu, anovulace, oligomenorhea, amenorhea, infertilita, osteoporóza

29 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nedostatku hormonů: GHD - growth hormone deficiency definice: deficit sekrece růstového hormonu (STH) etiologie: - primární: genetické a vývojové vady v dětství - sekundární: tumory, ozařování, úraz, infiltrativní procesy, zánět klinický obraz: -děti: porucha růstového vývoje -dospělí: změny tělesného složení, snížená fyzická výkonnost, zvýšení kardiovaskulárního rizika, snížená kvalita života

30 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nedostatku hormonů: Deficit prolaktinu definice: deficit sekrece prolaktinu (PRL) etiologie: - primární: genetické - sekundární: tumory, ozařování, úraz, infiltrativní procesy, zánět klinický obraz (pouze při kompletní destrukci): - muži: asymptomatický - ženy: nemožnost laktace

31 Onemocnění hypotalamuhypofyzárního systému Onemocnění hypofýzy z nedostatku hormonů: Lymfocytární hypofyzitida definice: deficit sekrece jednoho nebo více hypofyzárních hormonů etiologie: difuzní zánětlivý autoimunní proces klinický obraz: - postihuje převážně ženy po porodu - centrální hypokortikalismus (slabost, únavnost, nechutenství, hubnutí, nauzea, bolesti břicha, hyponatrémie, hyperkalémie, anémie) -někdy další hormonální deficity

32 Štítná žláza Štítná žláza: nepárový endokrinní orgán, tvořený dvěma laloky ovoidního tvaru, které jsou spojeny tzv. istmem (můstkem). Nachází se v podkoží na přední straně krku pod štítnou chrupavkou a po obou stranách průdušnice mikroskopicky se štítná žláza skládá z tzv. folikulů (drobných uzlíků), které jsou tvořeny folikulárními buňkami

33 Štítná žláza Hormony štítné žlázy: folikulární buňky produkují dva hormony štítné žlázy: tyroxin -T4(obsahuje 4 atomy jódu) a trijódtyronin- T3 (obsahuje 3 atomy jódu), které jsou vázány na molekulu tyreoglobulinu a uskladněny v dutině uvnitř folikulů. Odtud jsou v případě potřeby uvolňovány do krve v menším množství jsou součástí folikulů také parafolikulární buňky- neboli C buňky. Ty produkují hormon kalcitonin, který se podílí na regulaci rovnováhy vápníku v krvi

34 Štítná žláza Regulace funkce štítné žlázy funkce štítné žlázy a tvorba T4 a T3 je regulována především tzv. tyreoidálním stimulačním hormonem (TSH) produkovaným buňkami adenohypofýzy (přední lalok podvěsku mozkového), který je pod dalším regulačním vlivem hypotalamu a dalších vyšších oblastí mozku. Principem této regulace je tzv. negativní zpětná vazba: při poklesu hormonů štítné žlázy v krvi stoupá produkce TSH v adenohypofýze, což vede ke zvýšené tvorbě hormonů T4 a T3 ve štítné žláze a naopak

35 Štítná žláza Účinky tyreoidálních hormonů tyreoidální hormony se váží na receptory, které jsou v nestejném množství ve všech buňkách organismu. Tyreoidální hormony působí jednak přímo na jednotlivé orgány, jednak nepřímo ovlivňováním účinku ostatních hormonů hormony štítné žlázy významně ovlivňují metabolismus všech živin (cukrů, tuků a bílkovin) a jejich přiměřené množství je nutné pro správnou funkci všech orgánů a tkání organismu po celý život. Během nitroděložního vývoje plodu a několik let po narození jsou naprosto nezbytné pro vývoj mozku. Zvýšené i snížené množství hormonů štítné žlázy není dlouhodobě slučitelné se životem

36 Onemocnění štítné žlázy Etiologie, patogeneze nedostatek hormonů štítné žlázy označujeme jako hypotyreóza, nadbytek jako hypertyreóza nebo tyreotoxikóza. Hypotyreoźa i hypertyreóza mohou být způsobeny řadou různých příčin, z nichž dnes nejčastější je autoimunitní zánět (neinfekční zánět způsobený poruchou imunity) kromě toho může být štítná žláza postižena i jinými záněty, uzly a nádory. Pojem struma je popisný a označuje zvětšení štítné žlázy z jakékoliv příčiny a nesouvisí s její funkcí (struma může být spojena s hypotyreózou, hypertyreózou i s normální funkcí štítné žlázy). Je-li štítná žláza zvětšená jako celek a neobsahuje uzly hovoříme o strumě difúzní, je-li přítomen jeden či více uzlů hovoříme o strumě jednouzlové nebo víceuzlové (polynodózní)

37 Onemocnění štítné žlázy Choroby z nedostatku jódu, vrozená hypotyreóza pro tvorbu hormonů štítné žlázy je nezbytné dostatečné zásobení jódem. Jód získává organismus výlučně potravou (nejvíce jódu obsahují mořské ryby a další mořské produkty). Jediným zdrojem jódu pro plod, novorozence a kojence je matka. Trpí-li matka nedostatkem jódu, dochází k nedostatečnému zásobení plodu, novorozence a kojence jódem (a hormony štítné žlázy), což vede k závažným poruchám vývoje mozku, které označujeme jako kretenismus. Je-li závažný nedostatek jódu v určitých geografických oblastech, hovoříme o endemickém kretenismu. Dostatek jódu v potravě je ale nutný i v celém dalším průběhu života, především u dětí, v dospívání a u těhotných a kojících žen

38 Onemocnění štítné žlázy Choroby z nedostatku jódu, vrozená hypotyreóza projevem mírnějšího nedostatku jódu je zvětšení štítné žlázy - struma, která je zpočátku difúzní a postupně dochází k uzlovatění. U většího nedostatku jódu je přítomná i hypotyreóza. Naopak u osob trpících dlouhodobým nedostatkem jódu, může náhlý přívod jódu (např. při podání kontrastních látek při rentgenologickém vyšetření, nebo léků s vysokým obsahem jódu) vyvolat hypertyreózu nedostatek jódu u dětí a dospívajících vede navíc k porušenému vývoji mentálních schopností a sníženému IQ. U těhotných žen vede nedostatek jódu často k potratu, předčasnému porodu, zvýšenému výskytu vrozených vývojových vad plodu, ke zvýšené úmrtnosti novorozenců, či k závažnému poškození především mozku plodu - kretenismu

39 Onemocnění štítné žlázy Choroby z nedostatku jódu, vrozená hypotyreóza podle odhadů Světové zdravotnické organizace trpí v současné době na zemi nedostatkem jódu asi ¼ lidstva. Často jde o horské oblasti zemí třetího světa, kde je nízký obsah jódu v půdě. V přímořských oblastech bývá zásobení jódem vyšší. Podobně Čechy, Morava a Slovensko patřily v minulosti k oblastem s nedostatkem jódu. Z těchto důvodů byla od padesátých let minulého století zavedena plošná jódace jedlé soli poslední průzkumy zásobení populace jódem ale ukázaly, že i přes toto plošné opatření, je nutné zvýšit příjem jódu především u těhotných a kojících žen a adolescentů. Doporučuje se tedy v průměru ug jódu denně v podobě tablet (např. Jodid 100, Jodid 200) u všech těhotných a kojících žen a individuálně u adolescentů

40 Onemocnění štítné žlázy Primární, periferní hypotyreóza chronická lymfocytární tyreoiditida: autoimunitní zánět, který po zavedení jodace jedlé soli je v současné době nejčastější příčinou hypotyreózy. Toto onemocnění je způsobeno poškozením štítné žlázy složkami vlastního imunitního systému - především lymfocyty, vzácně i protilátkami. Ty rozpoznávají tkáň štítné žlázy jako cizí a ničí ji stejným způsobem, jakoby se jednalo např. o virovou či bakteriální infekci. Štítná žláza přitom bývá nejčastěji normální velikosti, nebo dochází k jejímu zmenšení - tzv. atrofii Hashimotova tyreoiditida: chronická lymfocytární tyreoiditida se zvětšením štítné žlázy (struma)

41 Onemocnění štítné žlázy Primární, periferní hypotyreóza po operační hypotyreóza: po odstranění celé štítné žlázy (totální tyreoidektomie) nebo jednoho z jejích laloků (lobektomie nebo hemityreoidektomie) hypotyreóza po ozáření: - zevní ozáření: při léčbě nádorových procesů v oblasti krku a hrudníku - vnitřní ozáření radioaktivním izotopem jodu, který štítná žláza aktivně vychytává z krve při léčbě nádorů štítné žlázy a její zvýšené funkce

42 Onemocnění štítné žlázy Primární, periferní hypotyreóza klinický obraz: slabost, zimomřivost, únava, svalová slabost, chladná a sucha kůže, prosáknutí až otoky kůže a podkoží, nekvalitní vlasy a padání vlasů, zácpa a zpomalená srdeční činnost. Při hypotyreóze se může objevit i řada neurologických příznaků z postižení jak centrálního (ztráta soustředění, poruchy paměti, celkové zpomalení mentální výkonnosti), tak periferního nerovového systému (prodloužení všech svalových a jiných reflexů) dlouhodobě neléčená hypotyreóza má závažné zdravotní důsledky a může vést i k smrti. Naopak, je-li toto onemocnění včas diagnostikováno a správně léčeno (léčba je obvykle doživotní), nezanechává žádné následky a dochází ke kompletní úpravě všech příznaků, včetně neurologických a kardiálních

43 Onemocnění štítné žlázy Zvýšená činnost štítné žlázy - primární hypertyreóza/tyreotoxikóza nejčastější příčiny tyreotoxikózy: - imunogenní, autoimunní (Gravesova-Basedowova typu) - polynodózní (mnohouzlová) toxická struma - autonomní tyreoidální tkáň (u toxického adenomu) -předávkování tyreoidálními hormony, poléková tyreotoxikóza (amiodaron), tyreotoxikóza vyvolaná podáváním jodových rentgenových kontrastních látek nebo cytokinů

44 Onemocnění štítné žlázy Zvýšená činnost štítné žlázy - primární hypertyreóza/tyreotoxikóza Gravesova-Basedowova choroba etiologie: příčinou je porucha imunitního systému, kterou označujeme jako autoimunita. Postihuje ženy 4x častěji než muže, vyskytuje se spíše v mladším věku patogeneze: dochází k patologické tvorbě protilátek, které po vazbě na povrch buněk štítné žlázy (na tzv. TSH receptor) způsobují stimulaci štítné žlázy k růstu a vyšší produkci hormonů T4 a T3

45 Onemocnění štítné žlázy Zvýšená činnost štítné žlázy - primární hypertyreóza/tyreotoxikóza Gravesova-Basedowova choroba Šilinkova klasifikace klinických projevů: - K (kožní): teplá, opocená, kůže (pomerančová kůra), řídké, nekvalitní vlasy, rýhované nehty - L (labor/svalové): zvýšená únavnost, atrofie některých svalů, šplhavou chůzi do schodů, snížení tónu hlasivek (přeskakující hlas) - M (metabolické): úbytek váhy, zvýšení střevní motility se zhoršeným vstřebáváním, snížená produkce žaludeční šťávy

46 Onemocnění štítné žlázy Zvýšená činnost štítné žlázy - primární hypertyreóza/tyreotoxikóza Gravesova-Basedowova choroba - N (nervové): jemný třes prstů či celého těla, pocit vnitřního chvění, nervozita, podráždenost, neklid a anxiozita -O (oběhové): tachykardie, arytmie, srdeční selhání - P (protruze): časté je postižení očí - tzv. endokrinní orbitopatie. Ta se projevuje pálením, řezáním a slzením očí, v těžších případech vystupováním očních bulbů z očnic (protruze, exoftalmus) a nemožností dovření víček (lagoftalmus) s vysycháním rohovky. V těžších případech dochází k váznutí pohybu očních bulbů (dvojité vidění) nebo k útlaku n. opticus a ztrátě zraku

47 Tyreotoxikóza s endokrinní orbitopatií protruze/exoftalmus lagoftalmus - nemožností dovření víček s vysycháním rohovky dvojité vidění - dochází k váznutí pohybu očních bulbů ztráta zraku - útlaku n. opticus

48 Onemocnění štítné žlázy Zvýšená činnost štítné žlázy - primární hypertyreóza/tyreotoxikóza Polynodózní toxická struma etiologie: většinou se rozvíjí na bázi polynodózny eufunkční strumy, hyperfunkce vzniká v jednotlivých uzlech. Vyvolávajícím momentem může být zvýšení příjmu jódu, nebo podávání léků s obsahem jódu patogeneze: dochází k uzlové přeměně a zvětšení obvykle obou laloků štítné žlázy. V této situaci některé uzly přestanou podléhat normální zpětnovazebné regulaci a tvoří nadměrné množství hormonů štítné žlázy stávají se tzv. auto nomními

49 Onemocnění štítné žlázy Zvýšená činnost štítné žlázy - primární hypertyreóza/tyreotoxikóza Polynodózní toxická struma klinický obraz: známky kardiální (tachykardie, arytmie, srdeční selhání) nebo příznaky katabolizmu (úbytek váhy, zvýšení střevní motility se zhoršeným vstřebáváním

50 Onemocnění štítné žlázy Zvýšená činnost štítné žlázy - primární hypertyreóza/tyreotoxikóza Toxický adenom etiologie: obvykle jediný uzel ve štítné žláze, který má charakter nezhoubného nádoru patogeneze: uzel má schopnost autonomní neregulované tvorby hormonů štítné žlázy klinický obraz: známky kardiální (tachykardie, arytmie, srdeční selhání) nebo příznaky katabolizmu (úbytek váhy, zvýšení střevní motility se zhoršeným vstřebáváním

51 Onemocnění štítné žlázy Nádory štítné žlázy benigní nádory: adenomy, které vycházejí z epiteliálních buněk maligní nádory: vzácné (2-5 na obyvatel) - papilární karcinom - folikulární karcinom - medulární karcinom - anaplastický karcinom Toxický adenom

52 Příštítná tělíska Příštítná tělíska: člověk má dva páry příštítných tělísek, jež jsou uložena jednak při horním a jednak při dolním pólu štítné žlázy. Celková hmotnost všech tělísek je asi 170 mg. Histologicky se skládají z buněk hlavních, secernujících PTH a oxyfilních, jež jsou za normálních podmínek inaktivní

53 Příštítná tělíska Hormony příštítných tělísek: parathormon (PTH) je syntetizován hlavními buňkami příštítných tělísek. Je to lineární polypeptid skládající ze z 84 aminokyslin, v buňkách je syntetizován preproparathormon (115 aminokyselin), dalším štěpením vzniká proparathormon (90 aminokyselin) a z něj parathormon

54 Příštítná tělíska Funkce příštítných tělísek: Kalcium je základní složkou lidské kostry a pátým nejpočetnějším anorganickým prvkem těla. Udržování koncentrace plazmatického kalcia na stalé úrovni vyplývá z vitální úlohy iontů kalcia pro neuromuskulární dráždivost, krevní srážlivost, funkci buněčných membrán, jejich pasivní permeabilitu a stabilitu membránových struktur, z jeho účasti na četných enzymových reakcích a regulaci sekrece bílkovinných hormonů. Důležitá úloha kalcia při nervovém přenosu a při kontrakci srdečního a kosterního svalu je známa již od klasických studií Ringera v 19. století

55 Příštítná tělíska Funkce příštítných tělísek: Parathormon je nejmocnější a také hlavní regulátor koncentrace extracelulárního kalcia přímý vliv na kost - aktivuje osteoklasty (uvolňování kalciových iontů) přímý vliv na ledviny: - stimuluje tvorbu kalcitriolu (vitamin D je aktivován v játrech na kalcidiol a ten pak v ledvině na kalcitrol) - zvyšuje zpětnou resorpci kalciových iontů a snižuje resorpci fosfátů nepřímý účinek na střevo (nutná přítomnost vit. D): resorpce kalcia

56 Poruchy příštítných tělísek Primární hyperparatyreóza generalizovaná porucha kalciového, fosfátového a kostního metabolismu, která je důsledkem dlouhodobě zvýšené sekrece PTH etiologie: - adenom příštítných tělísek (90%) - primární hyperplazie (13,7%) - ektopická produkce PTH (při neopláziích)

57 Poruchy příštítných tělísek Primární hyperparatyreóza klinický obraz: - poškození ledvin: nefrolitiáza (kalcium-oxaláty, kalcium-fosfáty), nefrokalcinóza, polyurie, polydipsie, uroinfekce, postižená koncentrační schopnost ledvin, postupné snižování ledvinných funkcí až renální insuficience - postižení kosti: hyperparatyreozní osteodystrofie (úbytek kostního minerálu), deformity, fraktury, aktivace osteoklastů, fibrózní přestavba kosti, tvorba cyst a hnědých tumorů -příznaky s postižením trávícího ústrojí: vředové choroby žaludku a duodena, vyšší výskyt pankreatitidy a cholelitiázy

58 Poruchy příštítných tělísek Primární hyperparatyreóza klinický obraz: - postižení srdce a cirkulace: arytmie, bradykardie, hypertenze, zástava srdce - postižení jiných orgánů: kalcifikace rohovky, klouby jsou často postižené dnou, neuropsychycké změny (apatie, deprese, psychozy, halucinace, letargie, paranoidní stavy )

59 Poruchy příštítných tělísek Sekundární hyperparatyreóza vzniká dlouhodobou hypokalcemií. Ta stimuluje produkci parathormonu a tím sekundárně vzniká hyperplazie příštítných tělísek a nadprodukce parathormonu etiologie: sekundární hyperparatyreóza vzniká při poruchách resorpce kalcia střevem, při chronické renální insuficienci, nedostatku vitamínu D a při pseudohypoparatyreóze klinický obraz: dominuje kostní postižení (renální osteodystrofie, osteomalacie, osteoporóza)

60 Poruchy příštítných tělísek Hypoparatyreóza hypofunkce příštítných tělisek: - hormonopenická forma (s nedostatkem nebo chybením PTH) - hormonopletorická forma (pseudohypoparatyreóza, s nadbytekm PTH) etiologie: - pooperační (komplikace po operaci štítné žlázy)- nejčastější - autoimunní - familiární - po ozáření (zevní či po léčbě radiojódem) - kongenitální (Di Georgeovův syndrom) - hemochromatóza -těžká hypomagnezémie (reverzibilní) - porucha receptoru pro parathormon (pseudohypoparatyreóza)

61 Poruchy příštítných tělísek Hypoparatyreóza klinický obraz: - zvýšená neuromuskulární dráždivost (parestezie, křeče) - psychosyndrom (depresivní stavy, anxieta, afektivní labilita) - extrapyramidová symptomatologie- chorea (nekoordinované trhavé pohyby těla a snížená mentální schopnost) a parkinsonismus na podkladě kalcifikace bazálních ganglií - katarakta (šedý zákal) - zvýšená lomivost nehtů, suchá pokožka, alopecie -srdeční insuficience, prodloužení QTc V biochemickém nálezu je přítomna hypokalcémie, hyperfosfatémie, hypokalciurie a snížené hladiny parathormonu.

62 Nadledviny Nadledviny Nadledvinné žlázy (nadledviny) jsou umístěny nad ledvinami, kde sedí jako čepice na vrcholu každé ledviny. Každá žláza se skládá ze dvou oddělených částí: vnitřní dřeně a zevně uložené kůry. Tyto části produkují různé hormony, z nichž každý má zcela jinou funkci

63 Nadledviny Kůra nadledvin Zevně kolem dřeně nadledvin je kůra nadledvin, která produkuje a vylučuje řadu hormonů: zevní zóna glomerulóza- aldosteron střední zóna retikularis- androgeny (DHEA, DHEA-S) vnitřní zóna fascikulata- kortizol

64 Nadledviny Regulace kůry nadledvin trofický hormon přední hypofýzy adrenokortikotropní hormon (ACTH) je hlavní regulátor produkce kortizolu a androgenů. Naopak ACTH prostřednictvím neurotransmiterů a kortikotropin-releasing hormonů (CRH) je regulován hypotalamem a centrální nervovou soustavou. Chronická stimulace vede k adrenokortikální hyperplasií a hypertrofií, naopak nedostatek ACTH má za následek snížení steroidogeneze s adrenokortikální atrofií, sníženou váhou žlázy a sníženým obsahem proteinů a nukleových kyselin produkce aldosteronu je převážně ovlivňována systémem renin-angiotenzin, hladinami kalia a ACTH

65 Nadledviny Biologické účinky glukokortikoidů účinky protizánětlivé a imunosupresivní - inhibice syntézy cytokinů a cytoadhezivních molekul -účinek na krevní elementy -účinek na mikrocirkulaci -účinek na deriváty kyseliny arachidonové účinky na metabolismu sacharidů - kontraregulační hormony - stimulace glukoneogeneze - snížení periferní utilizace glukózy - stimulace syntézy a ukládání glykogenu

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Hormonální (endokrinní) soustava

Hormonální (endokrinní) soustava Hormonální (endokrinní) soustava - uskutečňuje řízení organismu pomocí chemických látek hormonů - rozváděny po těle krví Funkce endokrinní soustavy: 1) zajišťuje růst, vývoj a rozmnožování 2) udržuje homeostázu

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

MUDr.Zdeňek Pospíšil

MUDr.Zdeňek Pospíšil MUDr.Zdeňek Pospíšil Obecné pojmy. Hormony - chem.látky produkovány žlázami s vnitřní sekrecí,transportovány v tělesných tekutinách Účinky-místní a celkové- ovlivňují funkce organizmu - mechanizmus cestou

Více

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Radka Benešová ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Hormony jsou produkty

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

MUDr.Zdeňek Pospíšil

MUDr.Zdeňek Pospíšil MUDr.Zdeňek Pospíšil Obecné pojmy. Hormony - chem.látky produkovány žlázami s vnitřní sekrecí,transportovány v tělesných tekutinách Účinky-místní a celkové- ovlivňují funkce organizmu - mechanizmus cestou

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 14. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s rozmístěním a činností základních žláz s vnitřní

Více

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Hormony Chemické látky, ovlivňující funkci buněk Specializované buňky Žlázy s vnitřní sekrecí Sliznice tkání a orgánů (GIT) Jiné buňky (např. tukové

Více

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová ATC hormony Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Helena Kollátorová Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných

Více

Sexuální diferenciace

Sexuální diferenciace Sexuální diferenciace MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Sexuální rozdíly vlivem sekrece hormonů sexuální rozdíly od puberty ( sekrece

Více

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č.

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č. Maturitní téma č. 28 HORMONÁLNÍ REGULACE Hormony jsou produkty žláz s vnitřní sekrecí (endokrinních žláz). Jedná se o složité organické látky. Hormony ovlivňují v těle tyto funkce: 1. celkový metabolismus

Více

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Choroby žláz s vnitřní sekrecí (hormony) Zvětšení Hyperplazie, nádor Zvýšená funkce (hyperfunkce) Benigní nádor, stimulující protilátka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí HORMONY

Žlázy s vnitřní sekrecí HORMONY Žlázy s vnitřní sekrecí HORMONY FUNKCE ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Žlázy bez vývodů endokrinologie HORMONY chemická informace, asi 50 druhů Endokrinní žlázy Hypofýza, štítná žláza, příštitná tělíska, Langerhansovy

Více

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Zuzka.ces Látkové (hormonální) řízení - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Žlázy

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_ŘÍZENÍ LÁTKOVÉ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Variace Endokrinní soustava

Variace Endokrinní soustava Variace 1 Endokrinní soustava 21.7.2014 15:50:49 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hormony Látkové řízení organismu Je zabezpečeno specializovaným typem žláz žláz s vnitřní sekrecí.

Více

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) zajišťují spolu s nervovou soustavou neurohumorální regulaci orgánů a organizmu jako celku. Vytvářejí hormony, které

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE

LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE ... 3... 9... 14... 15... 15 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY 1 VÝZNAM EXTRACELULÁRNÍCH SIGNÁLNÍCH MOLEKUL V MEDICÍNĚ Příklad: Extracelulární signální molekula: NO Funkce: regulace vazodilatace (nitroglycerin, viagra) 2 3 EXTRACELULÁRNÍ

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie

SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie 1. Zásady dietní léčby diabetu Tuková tkáň jako endokrinní a imunitní orgán Polohové anomálie varlat u chlapců a jejich následky, léčba

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nadledviny 1 Anatomie a fyziologie Hormony Glukokortikoidy (kortizol) ovlivněno ACTH Glukoneogenetický

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Vegetativní nervový systém = autonomní (nezávislý na vůli) Udržuje základní životní funkce, řídí a kontroluje tělo, orgány Řídí hladké svaly (cévní i mimocévní), exokrinní sekreci

Více

Přednáška fyziologie Nadledviny Stresová reakce. KTL FNM, 2. LF UK Praha Mgr. Helena Smítková, 2006

Přednáška fyziologie Nadledviny Stresová reakce. KTL FNM, 2. LF UK Praha Mgr. Helena Smítková, 2006 Přednáška fyziologie Nadledviny Stresová reakce KTL FNM, 2. LF UK Praha Mgr. Helena Smítková, 2006 Glandulae suprarenales /nadledviny/ párová endokrinní žláza na horních pólech ledvin dvě rozdílné tkáně:

Více

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Obsah 1. Fyziologie mužských pohlavních orgánu 2. Fyziologie ženských pohlavních orgánů 3.

Více

ENDOKRINNÍ SYSTÉM REGULAČNÍ SOUSTAVY 1) Soustava nervová 2) Soustava humoráln lní žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) produktem: hormony Sekrece: endokrinní (transport krví,, působenp sobení na

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ funkce: humorální regulace tvorba specifických látek = hormony rozváděny krví ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ šišinka mozková podvěsek mozkový štítná žláza

Více

INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU

INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU INDIKAČNÍ SOUBOR LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ U ONEMOCNĚNÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU Indikací specifického endokrinologického vyšetření je podezření na možnou poruchu endokrinního systému vycházející z pečlivě odebrané

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

ŠTÍTNÁ ŢLÁZA a její detoxikace

ŠTÍTNÁ ŢLÁZA a její detoxikace MUDr. Josef Jonáš vitanet.docmed.tv ŠTÍTNÁ ŢLÁZA a její detoxikace 1 ŠTÍTNÁ ŢLÁZA (glandula thyreoidea) Hormony štítné ţlázy thyroxin trijodthyronin řídí rychlost chemických procesů v buňce řídí příjem

Více

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému Biochemie kosti Podpůrná funkce Udržování homeostasy minerálů Sídlo krvetvorného systému Anatomie kosti Haversovy kanálky okostice lamely oddělené lakunami Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty

Více

Choroby žláz s vnitřní sekrecí

Choroby žláz s vnitřní sekrecí Choroby žláz s vnitřní sekrecí choroby hypofýzy - hypofýza: adenohypofýza (růstový hormon, hormony řídící činnost štíné žl., nadledvin, pohl.žl.) neurohypofýza ( shrom. antidiuret.h.) choroby adenohypofýzy:

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Stavba a funkce endokrinních žláz, hypothalamo-hypofyzární systém. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Stavba a funkce endokrinních žláz, hypothalamo-hypofyzární systém. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Stavba a funkce endokrinních žláz, hypothalamo-hypofyzární systém Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Glandulae endocrinae (1) Žlázy, které tvoří HORMONY Jsou odevzdávány přímo do krevního oběhu

Více

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom export dat k 11.6.2013 Celkově obsahuje registr RESET 103 pacientů, jimž byl diagnostikován Cushingův syndrom 30 pacientů s jiným typem

Více

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat 18.11.2015

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat 18.11.2015 Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom export dat 8..205 Celkově obsahuje registr RESET 97 pacientů, jimž byl diagnostikován Cushingův syndrom 78 pacientů s jiným typem Cushingova

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

1. Poruchy adenohypofýzy

1. Poruchy adenohypofýzy ENDOKRINOLOGIE 1. Poruchy adenohypofýzy 2. Poruchy nadledvin, reakce na stres 3. Poruchy štítné žlázy 4. Poruchy příštítných tělísek 5. Poruchy hormonálních regulací 6. Poruchy pohlavních hormonů v ontogeneze

Více

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská Stanovení hormonů Miroslava Beňovská Hormony Látky specificky reagující na metabol. děje v organismu Většinou tvořeny v endokrinních žlázách Krví přenášejí informace do buněk cílových orgánů po vazbě na

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena Zdroj: www.dkimages.com NADLEDVINY a jejich detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 Nadledvina (glandula suprarenalis) nadledviny ledviny Zdroj: commons.wikimedia.org Glandulae suprarenales jsou párový orgán nasedající

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM MUDr. Barbora Schutová, 2009 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Pozn.: Obrázky byly z důvodu autorských práv odstraněny nebo nahrazeny textem VÁPNÍK A JEHO

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Štítná žláza. Příštitná tělíska. doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Štítná žláza. Příštitná tělíska. doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Štítná žláza. Příštitná tělíska doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Úvod jedna z největších endokrinních žlaz (20g) T3 (93 %) a T4 (7 %) a kalcitonin klíčové

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Diabetes mellitus. Homeostáza glukózy Diagnostická kritéria podle WHO (1999) Regulace glykémie

Diabetes mellitus. Homeostáza glukózy Diagnostická kritéria podle WHO (1999) Regulace glykémie Homeostáza glukózy Diabetes mellitus 27.2. 2006 U zdravých osob se koncentrace glukózy v plazmě udržuje v úzkém rozmezí Důležité pro řadu orgánů (CNS, erytrocyty a dřeň ledvin) glukóza je základním zdrojem

Více

hypotyreózy u stárnoucích žen

hypotyreózy u stárnoucích žen Význam včasného záchytu hypotyreózy u stárnoucích žen Jan Jiskra, Zdeňka Límanová 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence tyreopatií Kongenitální hypotyreóza: 1:4000 Tyreopatie v dětství a adolescenci:

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Látkové regulace Hormonální řízení

Látkové regulace Hormonální řízení Látkové regulace Hormonální řízení Obecná chemorecepční schopnost buněk Komunikace ve společenství buněk, rozeznání poškozené nebo cizí buňky Signály: diferencuj, proliferuj, syntetizuj, zemři Porozumění

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Význam stanovení hormonů

Význam stanovení hormonů Význam stanovení hormonů Richard Hampl Endokrinologický ústav Praha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hormony definice Chemické regulátory

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k 7.5.2014

Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom. export dat k 7.5.2014 Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Cushingův syndrom export dat k 7.5.2014 Celkově obsahuje registr RESET 96 slovenských pacientů, jimž byl diagnostiková Cushingův syndrom 48 pacientů s

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Upozornění. Galén Na Bělidle 34, Praha 5.

Upozornění. Galén Na Bělidle 34, Praha 5. Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Růstové křivky ČLOVĚK

Růstové křivky ČLOVĚK Pediatrická endokrinologie Eva Al Taji, Jan Vosáhlo Přehled témat Růst Percentilové grafy Sekulární akcelerace Dospívání Poruchy funkce hypofýzy Diabetes insipidus Poruchy funkce nadledvin Příštitná tělíska

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

- řízení organismu je hormonální (vývojově starší) a nervové (navzájem spolupracují)

- řízení organismu je hormonální (vývojově starší) a nervové (navzájem spolupracují) Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz - řízení organismu je hormonální (vývojově starší) a nervové (navzájem spolupracují) - endokrinologie = zabývá se soustavou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin AD SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas (vitamin A) 25 000 m. j., ergocalciferolum (vitamin D 2 ) 5 000 m. j. v 1 měkké

Více