Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)"

Transkript

1 POHLAVNÍ REFLEXY A CHOVÁNÍ BÝKA Reprodukční funkce samců - tvorba spermií, jejich dozrávání a dopravu do samičích pohlavních orgánů - spermie jsou tvořeny v semenotvorných kanálcích varlat a transportovány přes síť kanálků varlete do nadvarlete, kde jsou uloženy a dozrávají. - doprava spermií do samičích pohlavních orgánů - ztopořením pohlavního údu - řízeno hormony a autonomním nervovým systémem Spermatogeneze Produkce testosteronu Leydigovými buňkami - gonadotropin lutropin = luteinizační hormon (LH). folikulostimulační hormon (folikotropin - FSH) z předního laloku hypofýzy stimuluje produkci proteinu vázajícího androgeny v Sertoliho buňkách Sertoliho buňky zdrojem hormonu inhibinu, který inhibuje sekreci FSH předním lalokem hypofýzy LH je nutný nepřetržitě pro spermatogenezi FSH není nutný pro udržení spermatogeneze, jestliže již jednou začala. Začátek spermatogeneze při pubertě ale vyžaduje přítomnost FSH. Hormonální řízení samičích pohlavních funkcí Gonadotropní hormony hypofýzy (GnRH) zrání a uvolňování samičích pohlavních buněk, stimulace sekrece pohlavních steroidních hormonů ve vaječníku o FSH = folikuly stimulující hormon stimulace růstu folikulů, zrání folikulů, ovulace (FSH-LH), vývoj ovarií o LH = luteinizační hormon stimulace zrání folikulů, ovulace, tvorba žlutého tělíska, sekrece progesteronu, stimulace sekrece estrogenu o Steroidní hormony VAJEČNÍKU: vývoj sekundárních pohlavních znaků, sexuální chování, regulace estrálního cyklu a březosti o Estrogeny indukce a projevy říje, sekundární pohlavní znaky, vývin mléčné žlázy, růst reprodukčních orgánů, kontrakce děložní, pozitivní zpětná vazba produkce gonadotropinů o progesteron: zachování březosti, zabránění děložních kontrakcí, změny na endometriu, negativní zpětná vazba produkce gonadotropinů o inhibin: inhibice uvolňování FSH o prostaglandin F2 alfa luteolýza 1

2 Pohlavní reflexy o Lokomoční sbližovací reflex plemeník vyhledává plemenici v říji podle zrakových, zvukových a i pachových podnětů (feromonů o Objímací reflex se dostavuje u býčků již ve věku 5 6 měsíců.. Současně s objímacím reflexem probíhá i erekční reflex při kterém dochází k ztopoření pyje erekci, za účelem jeho snadnějšího vpravení do pohlavního ústrojí plemenice. U býků stačí k vybavení objímacího reflexu silueta plemenice, býka nebo neživého fantomu. Zvětšením pyje se zvyšuje citlivost recepčních tělísek uložených na povrchu konce pyje citlivá na teplotu. Ztopoření pyje, ke kterému dochází v době pohlavního vzrušení vede k jeho vysouvání z předkožky a současně dochází k odkapávání výměšků uretrálních žláz znak připravenosti plemeníka k procesu páření. o Kopulační reflex zasunutí pyje povrch pyje přijde do styku s dostatečně teplou, hladkou a zavlhlou sliznicí. U býků se tento reflex projevuje ve věku 6 8 měsíců. o Ejakulační reflex je u přežvýkavců krátký a vrcholí jednorázovou ejakulací trvající 2 4 s. o Plemenný býk ve stádě průběžně sleduje chování plemenic ve stádě, zrakem, čichem; sleduje i hlasové projevy plemenic. o Přibližuje se k močícím plemenícím a očichává místo močení. Zjistí - li nastupující říji u dané plemenice, tuto doprovází, očichává ve slabinách, očichává a olizuje moč. o Býk dále testuje připravenost plemenice k páření pokládáním hlavy na záď plemenice a pokouší se o vzeskok reflex objímací. Toto chování býka je doprovázeno tlumeným hrdelním bručením a tzv. flémováním, tj. zvedáním hlavy a odhrnováním horního pysku. o V optimální době uprostřed říje dojde k vlastnímu procesu páření, plemenice se zastaví a býk se zvedne na zadní končetiny zaklesne se za kyčelní hrboly plemenice zasune pyj do pochvy a po jednorázovém frikčním pohybu dojde k ejakulaci spermatu do míst růžice děložního krčku intenzívním dorazem doprovázeným přískokem. o 2

3 POHLAVNÍ CHOVÁNÍ BERANA Sexuální chování beranů (i kozlů) je ovlivněno přítomností říjících se samic a je charakterizované těmito projevy: o následování ovcí a přibližování k nim, očichávání o flémování o chození do kruhu okolo ovce o pokládání hlavy na záď ovce o vzeskok páření Učební texty doplňují prezentace a videozáznamy. 3

4 ODBĚR SPERMATU BÝKA Ošetřovatel do připouštědla býka atrapu, správně ji fixuje, dezinfikuje a pak osuší celou její záď. Dezinfekce zádě býka atrapy se provádí po každém odběru a před dalším odběrem.. Jako atrapy se vybírají býci klidného temperamentu a po čtyřech odběrech se střídají, jelikož jsou značně zatěžovány zadní končetiny, hlavně ve hlezenních kloubech. K odběru je možno použít fantomu různé konstrukce. Příprava umělé vagíny k odběru K odběru ejakulátu se používají různé typy umělých vagín. V současné době se používají umělé vagíny dlouhé 30 cm vybavené jednorázovým sběračem (jedna strana seříznutá do špičky kornoutový tvar) z polyetylénu. Příprava umělé pochvy k odběru o Příprava umělé pochvy k odběru se provádí ve zvláštní místnosti spojené s prostorem pro odběr. o Před každým odběrem se překontroluje těsnost mezistěny vagíny. Mezistěna vagíny se naplní asi 100 cm 3 teplé vody, aby při odběru uvnitř vagíny dosáhla C. o Umělá vagína se opatří sběračem a připravené vagíny se před odběrem mohou dát do termostatu s teplotou 40 C. o Před použitím se umělá vagína vymaže sterilní vazelínou pomocí sterilní skleněné tyče. Před odběrem se dofoukne mezi stěny umělé vagíny vzduch tak, aby tlak činil přibližně 530 kpa. o Po odběru se drží vagína ústím dolů tak, aby se zabránilo stékání nečistot do spermatu. o V přípravné laboratoři se odstřihne obal sběrač se spermatem, který se předá do laboratoře k dalšímu zpracování. o Odběr spermatu u býků o K odběru jsou býci řádně vyčištěni s dokonale omytou předkožkou ve vlažné vodě a mýdlem. Bezprostředně před odběrem se býkům očistí předkožka a chvostek suchou buničitou vatou. Býk je přiváděn ošetřovatelem k atrapě nebo k fantomu a provádí se jeho vydražďování. Býk je náležitě připraven k odběru tehdy, je-li pyj vysunut a odkapávají-li výměšky přídatných žláz pohlavních. Při skoku býka na atrapu uchopí technik odběru předkožku, odkloní ji a usměrní pyj k ústí umělé pochvy a nechá býka dorazit. o Býci se odebírají v obvyklou předem stanovenou dobu, nejdříve 3 hodiny po nakrmení. Frekvence odběru se stanoví individuálně pro každého býka, optimální je 8 14 odběrů v měsíci. U býků do 2 let věku je frekvence odběrů nižší (1x za týden). o Odběr se provádí v připouštědle, tj. místnosti vybavené fixační klecí připouštědlem a bezpečnostními zábranami. Je dobré používat i venkovní připouštědlo (podle počasí), o ODBĚR SPERMATU BERANA Pro odběr spermatu se používá umělá vagína podobného typu jako u býka, je ale zkrácená na 20 cm. Sběrač může být skleněný nebo z PE.. Příprava berana, atrapy, umělé vagíny, hygienické zásady odběru i technika odběru spermatu jsou shodné jako při odběru býka. K fixaci atrapy se používá speciální připouštědlo. Jako atrapy se používá ovce v říji. Berani se odebírají 1 2 x za den, pětkrát za týden. U mladých beranů je frekvence odběru nižší. Učební texty doplňují prezentace a videozáznamy. 4

5 HODNOCENÍ SPERMATU A VÝROBA INSEMINAČNÍCH DÁVEK METODY HODNOCENÍ SPERMATU BÝKŮ o Odebraný ejakulát se hodnotí a zpracovává ve specializované laboratoři při teplotě v místnosti o C. o Základní vyšetření ejakulátu musí být zahájeno do 10 minut po odběru. o Pro stanovení oplozovací schopnosti býka, resp. spermatu se používá řada zkoušek pro komplexní vyšetření a posouzení vhodnosti k dalšímu zpracování. Laboratorní metody určené k vyšetření čerstvého ejakulátu Základní charakteristiky ejakulátu u býků odebíraných na inseminační stanici objem ejakulátu 4 12 cm³, koncentrace spermií 0,8 2 x 10 6 v mm 3, celková produkce spermií v ejakulátu 5 15 x 10 9, aktivita - progresivní pohyb vpřed za hlavičkou % i více, ph 6,4 7, patologické spermie do 5 výjimečně až do 20 %. Makroskopické hodnocení ejakulátu o Objem ejakulátu se zjišťuje vážením na laboratorní automatické váze (v gramech). o Konzistence, zrnitost se posuzuje u každého ejakulátu ve sběrači. Husté sperma je neprůhledná vazká tekutina, zpravidla smetanového mírně zrnitého vzhledu, zrnité shluky spermatu se pomalu pohybují. Řídké sperma je vodnaté, průsvitné, bez zrnitosti. o Barva se posuzuje proti světlu. Dobré sperma je barvy bělavé, v některých případech šedobílé, nebo mírně nažloutlé. o Pach se posuzuje čichem ve sběrači, sperma má slabý specifický pach, připomínající pach kravského mléka. o Cizí přimíseniny jsou nejčastěji chlupy, vazelína, nečistoty z předkožky. Při odběru venku to může být prach nebo písek. Dobré sperma má být prosté přimísenin. Mikroskopické hodnocení ejakulátu Hodnocení aktivity Progresivní pohyb spermií je znakem jejich funkční plnohodnotnosti a vyjadřuje se v procentech. U ejakulátů určených k inseminaci, ke konzervaci se požaduje minimální aktivita 70%. Ze sběrače se odebere kapka spermatu, ta se promíchá v 1,5 cm 3 citrátu sodného zahřátého na teplotu 39 o C+1 o C, přikryje se krycím sklíčkem a posuzuje při 200 až 300 násobném zvětšení. Hodnotí se minimálně 3 (lépe 5) zorná pole a odhadem se stanoví procentické zastoupení spermií pohybujících se vpřed za hlavičkou na stolku mikroskopu musí být vyhřívací destička pro udržení teploty 39 o C+1 o C. Vedle pohybu přímočarého vpřed za hlavičkou je třeba sledovat i ostatní druhy pohybu, které jsou nefyziologické a hodnotí se jako závadné (kolébavý, kruhový, na místě, zpětný). Nežádoucí je i shlukování spermií, tzv. aglutinace. Stanovení hustoty koncentrace ejakulátu Fotometricky Na principu změření stupně zakalení standardního roztoku rozředěného spermatu se zjistí jeho hustota a po přepočtu se stanoví v 1 mm 3. Pro kontrolu přesnosti měření přístroje se jedenkrát měsíčně porovnávají výsledky s hodnotami zjištěnými počítáním v Bűrkerově komůrce. Rozdíl nesmí být vyšší než 15%. 5

6 Hematocytometricky v Bűrkerově komůrce Sperma se ředí v melanžéru 3% roztokem NaCl a kápne se pod krycí sklíčko do počítací komůrky (hematocytometru), přitiskne se krycí sklíčko a rotíracími pohyby sklíčka vpravíme spermie do celé plochy čtverečků. Pod mikroskopem při zvětšení násobném počítáme spermie. Počítají se vždy všechny spermie ležící uvnitř čtverečku o a všechny spermie, jejichž hlavičky se dotýkají nebo leží na levé a horní straně čtverečku. Počítají se permie v 10 čtverečcích o velikosti 1/16 mm 2 a v 10 čtverečcích o velikosti 1/25 mm 2. Počet spermií v 1 mm 3 se zjistí tak, že součet počtu spermií z 10 čtverečků 1/16 se násobí 3200a ve čtverečcích 1/25 násobením průměrného počtu spermií v 1 čtverečku číslem Počítání s další kapkou ze stejného melanžéru, rozdíl by neměl být větší než 15 % a pak se vypočítá průměrný počet spermií. Biologické zkoušky ejakulátu V biologických testech se sleduje odolnost spermií vůči různým vnějším vlivům. Testy přežitelnosti spermatu jsou důležité pro posouzení biologické hodnoty a oplozovací schopnosti spermií. Mezi jejich výsledky a skutečnou plodností byla zjištěny vysoká korelace. Krátkodobý tepelný test přežitelnosti Zkumavky 0,5 1 cm 3 spermatu (ředěného nebo neředěného) vložíme do vodní lázně a postupně zahřejeme na 38 o C.V hodinových intervalech odebíráme ze zkumavky vzorky a provádíme posouzení aktivity spermií. Doba trvání testu nebývá delší než 6 hodin, spermie se v teplém prostředí rychle vyžívají a ztrácejí aktivitu. Ejakuláty s větší absolutní délkou životnosti jsou biologicky hodnotnější a mají vyšší oplozovací schopnost. Dlouhodobý chladový test přežitelnosti Zkumavky se 3 cm 3 naředěného spermatu vložíme do chladničky (teplota 1 3 o C) a každý den ve stejnou dobu sledujeme aktivitu spermií pod mikroskopem s vyhřívací destičkou. Dobré ejakuláty si zachovávají po dobu 96 hodin od odběru aktivitu alespoň 50%. Zkouška rezistence spermatu Rezistence spermatu je ukazatelem odolnosti spermií vůči působení 1% roztoku NaCl. Vyjadřuje se stupněm zředění zkoušeného spermatu tímto roztokem (metoda vzestupného ředění) nebo časem v minutách (metoda konstantního ředění do okamžiku, kdy ustane přímočarý pohyb spermií vpřed za hlavičkou. Stanovení procenta živých a mrtvých spermií barvením Touto zkouškou se získá obraz o kvalitě ejakulátu. Je založena na rozdílné afinitě živých a mrtvých spermií k barvivům (eosín). Mrtvé nebo oslabené spermie přijímají barvivo, živé spermie nepropouštějí semipermeabilní membránou barvivo a zůstávají bílé. Málo životaschopné spermie se značně sníženým metabolismem se barví bledě růžově až červeně. Stanovení koncentrace vodíkových iontů ph spermatu Kyselost spermatu je výrazem činnosti a zdravotního stavu přídatných pohlavních žláz. Má být stanovena do 15 minut po odběru, jelikož se životní pochody spermií mění, zejména u přežvýkavců. Ejakulát býků s ph pod 6,4 a nebo nad 7,5 má sníženou oplozovací schopnost a k inseminaci se nesmí používat. Používají se buď nitrazínové papírky, ale přesnější způsob stanovení ph je pomocí ph-metru (elektrometricky). 6

7 Biochemické zkoušky spermatu Podle stupně anaerobního nebo aerobního metabolismu spermií se odhaduje jejich životnost a oplozovací schopnost. Podstatou zkoušky je rychlost anaerobního rozkladu fruktózy obsažené v semenné plazmě. Dehydrogenační zkouška Při dehydrogenační zkoušce se sleduje rychlost fruktolýzy jako znak počtu pohyblivých spermií. Methylenová modř má v této zkoušce úlohu akceptoru vodíku uvolněného při anaerobním štěpení cukru a touto redukcí se mění v bezbarvou leukoformu. Do kapiláry se nasaje roztok metylénové modři a vyšetřovaného spermatu, kapilára se uzavře plastelínou a ponoří se do vodní lázně o teplotě 40 o C. Měří se čas v minutách, který je třeba k odbarvení a podle tabulky určíme počet živých spermií ve vyšetřovaném spermat Morfologické metody vyšetření spermatu Hodnocení o morfologie spermií a o morfologických abnormalit mohou přispět ke zjištění příčin neplodnosti plemeníků. Využívá se při tom zdokonalené mikroskopické techniky a různých způsobů barvení. Sperma se ředí na předehřátém hodinovém sklíčku v poměru 1:1 až 1:20 podle hustoty spermatu. A po promíchání se provede roztěr. Na okraj předehřátého podložního sklíčka se nanese 1 kapka zředěného spermatu a roztěrovým sklíčkem se provede roztěr tahem kapky hranou sklíčka v úhlu 45 o tak, že tah roztěrovým sklíčkem musí být plynulý, aby se vytvořila tenká, nepřerušovaná vrstva. Roztěry musí zaschnout ve vodorovné poloze při laboratorní teplotě nebo v termostatu při teplotě o C za 1 3 minuty. Další postup závisí na barvicí metodě a typu použitého mikroskopu. Při vzniku patologických spermií se uplatňuje řada vlivů genetických a negenetických (vliv výživy, infekce, vliv věku atd.). Podle místa vzniku se změny spermií rozdělují na primární a sekundární. Primární změny spermií Vznikají v průběhu spermatogenního cyklu - degenerativní formy spermií, změny tvaru hlavičky, změny v nukleoplazmě, změny na akrozómu, tvarové změny bičíku a další vývojové anomálie. Sekundární změny spermií Vznikají při dlouhém pobytu spermií v ocasu nadvarlete, v průběhu ejakulace, špatnou manipulací s odebraným spermatem, nesprávné přípravě preparátů (změny hlavičky, změny akrozómu, torze bičíku) Nezralé spermie Jsou to spermie se zadrženou protoplazmatickou kapkou na krčku (proximální) nebo v průběhu spojovací části (distální). V ejakulátu býka nesmí být více než 2 % nezralých spermií. Při vyšším výskytu nezralých spermií v ejakulátu je třeba sledovat výskyt dalších vývojových vad, ale také může jít i o přetěžování plemeník a- častý odběr spermatu. 7

8 KONZERVACE BÝČÍHO EJAKULÁTU Ředěním se vytváří podmínky pro přežívání spermií mimo organismus. Životními projevy - dýcháním spermií, vznikají v ejakulátu produkty látkové výměny kyselina mléčná. Kyselina mléčná postupně okyseluje prostředí, zpomaluje pohyb spermií, navozuje anabiózu a jejich odumření. Ředidlo má mít tyto vlastnosti: být energetickým zdrojem pro spermie mít dobrou pufrovací schopnost malý obsah elektrolytu zajišťovat požadovaný osmotický tlak ph odpovídající požadavkům býčího ejakulátu (6,4-6,8) nesmí být toxické musí být sterilní musí být ekonomicky dostupné. Ředění musí být zahájeno do 15 minut po odběru a po makroskopickém a mikroskopickém posouzení. Teplota ředidla i ředěného ejakulátu musí být stejná. Ředidlo se vždy přidává do ejakulátu určeného k ředění postupně za neustálého míchání. Dlouhodobá konzervace ejakulátu býků Nejrozšířenější metodou dlouhodobé konzervace spermatu ve světě je metoda francouzská při které se semeno mrazí a uchovává v pejetách (dutinkách, slámkách) s objemem 0,25 a 0,50 cm 3 spermatu. Každá pejeta obsahuje identifikační údaje o býkovi, jeho zdravotním stavu i inseminační stanici, zemi původu. Během zpracování spermatu se teplota laboratoře udržuje na C. Veškeré předměty přicházející do styku se spermatem musí být sterilní. Sperma zpracovávají jen pracovníci k tomu určení a vyškolení. Postup ředění Odebrané sperma se ve sběrači, odstřiženém podle šablony, předá do laboratoře. Zvážením na automatických vahách se stanoví množství odebraného spermatu. Po vložení průtokového korálku a odběru vzorků na zjištění aktivity, hustoty, případně morfologického vyšetření, se sběrač uzavře svařením fólie. Připravený sběrač se semenem se nasune hadičkou přes korálek na konec nálevky oscilačního stolku. Svorkou se sevře hadička, přidá potřebné množství ředidla, pomalu uvolní svorka a ředí se. Ředidlo se přidává ke spermatu rovnoměrně za neustálého míchání na oscilačním stolku. Celková doba ředění je asi 10 minut. Během této doby dochází současně s ředěním k ochlazování ředidla i ředěného spermatu na laboratorní teplotu. Po naředění spermatu se stáhne hadička z nálevky oscilačního stolku, na hadičku se nasadí svorka s olivkou a sperma připraveno k plnění dutinek. Zchlazování spermatu Naplněné dutinky se rozprostřou na jednotlivé rampy a uloží do chladícího boxu při teplotě C. Doba od odběru spermatu po uložení v chladícím boxu nesmí přesáhnout 20 minut. Ekvilibrace probíhá po dobu 2 3 hodin. 8

9 Zmrazování spermatu Inseminační dávky se zmrazují v automatických zmrazovačích. Rychlost zmrazování a průběh zmrazovací křivky je řízen počítačem. Výchozí teplota pro zmrazování je C, doba zmrazování 8 10 minut. V parách kapalného dusíku (teplota nesmí vystoupit nad C) se pejety sesypávají do kontejnerů (do kanystrů rozdělených gobletami s kapacitou podle tvaru a velikosti od asi 12 do 80 pejet). Při skladování inseminačních dávek nesmí hladina tekutého dusíku klesnout pod horní okraj kanystru. Maximální doba pro manipulaci s dutinkami - pejetami mimo kontejner je 5 sekund. Příprava inseminační dávky a provedení inseminace při inseminaci spermatem v dutinkách (pejetách) Před inseminací se inseminační dávka rozmrazí ponořením dutinky do vodní lázně o teplotě 38 0 C až 40 0 C po dobu asi 25 sekund. Dutinka pejeta se vyjme a osuší buničitou vatou. Konec pejety s vatovou zátkou se promne mezi prsty, aby se zátka uvolnila a usnadnilo se její posunování při inseminaci, drží se svisle, vatovou zátkou dolů a mírným poklepem se případná bublina vzduchu přemístí do horní části dutinky, čímž se obsah promíchá. Pejeta se zasune do inseminační aparatury, konec bez vatové zátky se nůžkami odstřihne tak, aby dutinka přesahovala kovový konec aparatury o asi1,5 cm. Nasadí se jednorázová krycí pipeta na aparaturu - katetr s pejetou a na rozšířeném konci aparatury se zajistí proti skluzu těsnícím kroužkem. Jemným zatlačením na píst se odlepí PVA zátka a sperma se vytlačí do hrotu krycí pipety tak, aby se hladina spermatu dostala až k vyústění krycí pipety. Takto připravenou aparaturou se vytlačením obsahu pejet inseminuje. HODNOCENÍ KVALITY SPERMATU BERANA Kvalita spermatu berana je závislá na ročním období, na podzim bývá nejlepší Požadavky: Barva smetanová, konzistence zrnitá, pach typický, ale nevýrazný, nesmí obsahovat přimíseniny Hustota je minimálně 2 x 10 6 v mm3 (pro krátkodobé uchovávání) nebo 2,8 x 10 6 v mm 3 pro dlouhodobou konzervaci. Objem má být minimálně 0,5 cm 3 Aktivita minimálně 70% Patologických spermií maximálně. 15% ph 6,2 6,9 (pokud je nad 7, dá se očekávat snížená koncentrace spermií) Makroskopické hodnocení Posuzuje se barva, zrnitost, pach, obsah přimíšenin, objem Mikroskopické hodnocení Aktivita se posuzuje u každého ejakulátu Princip jejího zjišťování je podobný jako u býka, teplota vyhřívací destičky je 40 o C. Stanovení koncentrace Koncentrace se hodnotí pomocí Bürkerovy komůrky je obdobné jako u býčího semene. Používá se však nižšího ředění 250 x až 350 x (do melanžéru na červené krvinky se nasaje semeno jen ke značce 0,3 (u býka po značku 0,5) a doplní se 3% roztokem NaCl ke značce 101). Průměrný počet spermií spočítaný ve čtverečcích 1/25 se násobí a vypočítá se celkový počet spermií v 1 mm3 spermatu. Stanovení rezistence se provádí stejně jako u býčího semene. 9

10 Dehydrogenační zkouška se provádí podobně jako u býčího spermatu, ředění metylénovou modří. je vyšší Tepelný test přežitelnosti Dělá se 1 x za měsíc. 0,1 cm 3 semene se zředí s 1 cm 3 fyziologického roztoku a inkubuje ve vodní lázni o teplotě 47,5 o C,po dobu 10 minut. Po této době se opět posoudí aktivita. Morfologické hodnocení Stanovení patologických spermií se provádí stejně jako u býčího spermatu KONZERVACE SPERMATU BERANA Krátkodobá konzervace spermatu Ředidla pro krátkodobé uchovávání (tj. po dobu 8-12 hod) jsou např.žloutko-citrátové ředidlo, ředidlo složené z fosforečnanu sodného, fosforečnanu draselného, glukózy, vaječného žloutku, redestilované vody nebo mléčné ředidlo (mléko, žloutek, glukóza, fosforečnan draselný). Ředí se přímo ve sběrači okamžitě po odběru. Teplota ředidla má být stejná jako semene. Ředí se do takového stupně, aby počet spermií v inseminační dávce byl minimálně x10 6, (ředění 1 : 3 až 1 : 5). Naředěného sperma se uchovává při 15 o C po dobu 5 6 hodin, při zchlazení v ledničce (musí se provádět opatrně, spermie jsou citlivé na chladový šok) na 3-5 o C, lze použít k inseminaci do 12 hodin (maximálně do 24 hod.). Dlouhodobá konzervace spermatu Po rozmražení je často i při dobré aktivitě spermatu oplozovací schopnost spermií velmi špatná nebo žádná, až 50 % mražených ejakulátů bývá vyřazeno pro nízkou oplozovací schopnost. Používají se ředidla pro ředění ejakulátu (podobná či stejná jako u býků) jako jsou TRIS, žloutko-laktózové, Triladyl, Optidyl. Mrazí se také do pejet o objemu 0,25 nebo 0,50 cm 3. KVALITA SPERMATU KOZLA A JEHO KONZERVACE Objem ejakulátu je asi 0,4 3 cm 3, průměrně 1 cm 3 Barva je bílá nebo šedobílá, příp. nažloutlá, ph 6,2 7,5, Koncentrace spermií 0,7 5 x 10 6 (pro inseminaci min 0,7x10 6 ) Aktivita spermií by měla pro dlouhodobou konzervaci minimálně 85 % Podíl patologických spermií maximálně15 % Krátkodobá konzervace: Stupeň ředění závisí na koncentraci (max 1 : 15). Ejakulát se před ředěním může promývá (obsahuje enzym, který rozkládá molekuly lecitinu), k ředění se používají fyziologický roztok, vaječný žloutek, mléčná ředidla, glukózo-fosfátové ředidlo. Dlouhodobá konzervace Nejčastěji se používá ředidlo TRIS. Inseminační dávka musí obsahovat 100 x 10 6 spermií s progresivním pohybem. Během ředění se musí dodržovat stejná teplota ředidla a spermatu, doba. Zmrazuje se v pejetách (0,25 nebo 0,5cm 3 )nebo peletách (0,1cm 3 ). Učební texty doplňují prezentace a videozáznamy. 10

11 METODY INSEMINACE KRAV Inseminuje se do kanálku děložního krčku, který vytváří nejvhodnější prostředí pro spermie. Cervikální hlen působí jako fyziologický filtr a do dělohy propouští pouze spermie s aktivním pohybem. Rektální metoda Ukazováčkem a prostředníkem levé ruky se rozevřou stydké pysky a po prohlédnutí sliznice poševní předsíně se do vytvořeného nálevkovitého otvoru ve štěrbině stydké zavede pravou rukou inseminační katetr zdola nahoru pod úhlem asi 45 0 přes předsíň poševní. Po proniknutí hrotu pipety z poševní předsíně do pochvy (asi cm) je pipeta dále zaváděna téměř ve vodorovné poloze do blízkosti krčku děložního. Teprve když je pipeta dobře zasunuta do pochvy, uvolní se oba stydké pysky a levá ruka chráněná rukavicí se zasune do konečníku plemenice. Z konečníku se odstraní nahromaděné výkaly a vyšetří se pohmatem pohlavní orgány. Přes stěnu rekta se uchopí krček v blízkosti čípku tak, že palec ho svírá z pravé strany a volný malíček usnadňuje vyhledání zevní branky krčku děložního Druhou rukou je posunována pipeta k malíčku, který její další pohyb k zevní brance usměrňuje. Děložní krček se opatrně a navlékne na pipetu katetr. Jeho hrot má proniknout asi do poloviny krčku děložního (tj.3-5 cm). Pomalým stiskem pístu za současného pomalého, plynulého vysouvání pipety se vytlačuje sperma a deponuje po větší ploše sliznice kanálku děložního krčku. Po vytlačení spermatu se pustí děložní krček, vysune se ruka z konečníku a současně se vysunuje katetr. Hodnocení výsledků inseminace zabřezávání Mezi základní ukazatele plodnosti lze zařadit: interval servis perioda (SP) inseminační index mezidobí březost po I.inseminaci březost po všech inseminacích. Pomocné ukazatele plodnosti jsou: % zabřezlých plemenic ze stavu krav hrubá natalita čistá natalita úhyn telat embryonální mortalita. Ale jsou ukazatele, které dávají reálnou odpověď oproti tradičním? V jakém poměru březnou krávy během jednotky času? Ukazatel: Procento zabřezlých Jak efektivně březnou krávy po připuštění? Ukazatel: Procento březosti Inseminujeme vhodném krávy dostatečně rychle? Ukazatel : Procento inseminovaných Je počet krav které zabřeznou za jednotku času dostatečný pro udržení počtu zvířat ve stádě? Ukazatel: Základní reprodukční souhrn 11

12 Vhodné ukazatele výsledků plodnosti Procento vhodných krav které zabřeznou každých 21 dní procento zabřezlých = úspěšné výsledky (březosti) vydělené celkovým počtem možných časových jednotek, ve kterých jsou vhodné krávy v riziku, že zabřeznou (21 denní reprodukční cykly) Procento inseminovaných = % vhodných krav, které jsou připuštěné každých 21 dnů Procento inseminovaných je ekvivalentem procentu vyhledaných říjí pokud jsou krávy inseminovány při každé vyhledané říji, kdy na sebe nechá kráva skákat Výpočet základního reprodukčního souhrnu Celková velikost stáda (dojené + suché) např kusů Procento obměny (brakace) (35%) -350 Ztráty březosti (8%) + 80 Celkový počet březostí 730 Cíl pro mezidobí (měsíce) 14 Potřeba březostí / cíl mezidobí = 730 / březostí potřeba každý měsíc a 13 březostí potřeba každý týden Procento zabřezlých = úspěšné výsledky (březosti) vydělené celkovým počtem možných časových jednotek ve kterých jsou vhodné krávy v předpokladu, že zabřeznou (21 denní reprodukční cykly) Je tedy 350 cyklů po 21 dnech, ve kterých byly vhodné krávy Pokud zabřezlo celkem 35 krav během tohoto času, je procento březosti = 10% TODY INSEMINACE OVCÍ A KOZ Metody inseminace ovcí a koz jsou podobné. Intracervikální metoda (u prvniček intravaginální) 0,2 0,5cm 3 ředěného semene Fixace v připouštědle, používá se jednorázová pipeta, pomocí poševního zrcadla se světelným zdrojem se inseminační dávky vpraví do děložního krčku. Intravaginální metoda: bez zrcadla, do horní části poševní klenby Intrauterinní metoda se používá zřídka, inseminační dávka se zavádí na kraj dělohy za pomoci poševního zrcadla Laparoskopická metoda pomocí laparoskopu (mikrochirurgická metoda), vedou se dva malé řezy na břiše zvířete okolí linea alba abdominis (ovce, koza fixovány na zádech a používá se lokální anestézie). Inseminační dávka do děložního rohu (podobně i ET). 12

13 Hodnocení plodnosti ovcí Za nejdůležitější ukazatele plodnosti každého stáda ovcí, podobně jako koz, se považuje o procento říjích se ovcí o procento zapuštěných a zabřezlých ovcí o procento obahněných ovcí v dobrých stádech více než 90 % o počet všech narozených jehňat živých i mrtvých (hrubá a čistá natalita) o průměrný počet jehňat na vrh o živou hmotnost narozených jehňat o mateřské schopnosti matky = mléčnost matky lze sledovat kontrolou mléčné produkce nebo kontrolou živé hmotnosti jehňat o plodnost beranů připouštěných ve stádě vyjadřuje se inseminačním indexem, NRT 35 dní (non return test), podle počtu ovcí u kterých se opakuje říje. Hodnota v dobrých podmínkách zabřezávání činí 70 75%. Učební texty doplňují prezentace a videozáznamy. 13

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II INSEMINACE KONÍ Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitelé : prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Jan Navrátil,

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze INSEMINACE DRŮBEŽE Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: Ing. Jan Beran prof. Ing. František Louda, DrSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Alena Ježková,

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny 4. Krytí a. Určení nejvhodnější doby krytí Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim doporučujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

POČÍTÁNÍ BUNĚK. Část mřížky Bürkerovy komůrky. Výška prostoru, v němž jsou buňky nad mřížkou počítány, je 0,1 µm

POČÍTÁNÍ BUNĚK. Část mřížky Bürkerovy komůrky. Výška prostoru, v němž jsou buňky nad mřížkou počítány, je 0,1 µm POČÍTÁNÍ BUNĚK Potřeba spočítat množství buněk vzniká při řešení mnoha biologických otázek. Mnohé z nich mívají rovněž klinický význam (zejména v hematologii je zjišťování počtů krvinek každodenním rutinním

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem)

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem) Lepivost jiker fytofilních druhů ryb je dána mucoproteiny, až po styku s vodou Pro umělý výtěr ve velkovýrobních technologiích inkubace jiker nutnost zamezit jejich lepivosti Metody odlepkování jiker:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Hnisavý zánět ledvin, glomerulonefritida, urémie Zánět močového měchýře, močové kameny, inkontinence Vrozené vady močového ústrojí Fimóza, zánět varlat a šourku,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Reprodukce hospodářských zvířat

Reprodukce hospodářských zvířat Reprodukce hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Management reprodukce jalovic dojných plemen

Management reprodukce jalovic dojných plemen Management reprodukce jalovic dojných plemen Paul M. Fricke, PhD Professor of Dairy Science University of Wisconsin - Madison Růst jalovic Věk při prvním otelení = 24 měs. Narození 1.otelení 2.otelení

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE PRINCIP V chemické laboratoři se používá k některým stanovením tzv. mikrokrystaloskopie. Jedná se o použití optického mikroskopu při kvalitativních důkazech látek na

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) sp.zn.: sukls242308/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7 Estrogeny a vaginální sliznice 10 Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Co to je vaginální dyskomfort? 13 Vaginální dysmikrobie 14 Základní dělení poševních

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid

Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Využití přirozených obranných mechanismů vemene v boji proti vzniku mastitid Jana Jelínková 10.května 2012, Větrný Jeníkov Dojící technologie Dojení - postupy Hygiena, dezinfekce.. Mastitis Typ a hygiena

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Praktické cvičení č. 1.

Praktické cvičení č. 1. Praktické cvičení č. 1. Cvičení 1. 1. Všeobecné pokyny ke cvičení, zápočtu a zkoušce Bezpečnost práce 2. Mikroskopie - mikroskop a mikroskopická technika - převzetí pracovních pomůcek - pozorování trvalého

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu PRÁCE S MIKROSKOPEM 1. Praktická příprava mikroskopického preparátu 2. a) Z objektu, jehož část, chceme pozorovat pomocí mikroskopu, musíme nejprve vytvořit mikroskopický preparát. Obr. č. 1 b) Pozorovaný

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls242308/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Menogon 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Menotropinum (lidský menopauzální gonadotropin, hmg) odpovídající follitropinum 75 IU

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese a oogenese určeno výhradně pro přípravu p pravu studentů 1.léka kařské fakulty Rešerše: Hamilton-Boyd-Mossman, Langman, Larsen, Lüllmann-Rauch, Moore-Persaud, edu,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Výměna nástavce ušních koncovek 1) Uchopte sondu mezi palec a ukazováček jak znázorňuje obrázek. 2) Palcem

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

VI. Období po porodu a doba kojení

VI. Období po porodu a doba kojení VI. Období po porodu a doba kojení Využívání poporodní fyziologické neplodnosti patří mezi nejstarší a nejpřirozenější způsoby řízení početí. Po porodu totiž nastává v organismu ženy klidové období období

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Odborná recenze: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika FN MOTOL, Praha 5 Předčasná puberta (předčasné pohlavní

Více