Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)"

Transkript

1 POHLAVNÍ REFLEXY A CHOVÁNÍ BÝKA Reprodukční funkce samců - tvorba spermií, jejich dozrávání a dopravu do samičích pohlavních orgánů - spermie jsou tvořeny v semenotvorných kanálcích varlat a transportovány přes síť kanálků varlete do nadvarlete, kde jsou uloženy a dozrávají. - doprava spermií do samičích pohlavních orgánů - ztopořením pohlavního údu - řízeno hormony a autonomním nervovým systémem Spermatogeneze Produkce testosteronu Leydigovými buňkami - gonadotropin lutropin = luteinizační hormon (LH). folikulostimulační hormon (folikotropin - FSH) z předního laloku hypofýzy stimuluje produkci proteinu vázajícího androgeny v Sertoliho buňkách Sertoliho buňky zdrojem hormonu inhibinu, který inhibuje sekreci FSH předním lalokem hypofýzy LH je nutný nepřetržitě pro spermatogenezi FSH není nutný pro udržení spermatogeneze, jestliže již jednou začala. Začátek spermatogeneze při pubertě ale vyžaduje přítomnost FSH. Hormonální řízení samičích pohlavních funkcí Gonadotropní hormony hypofýzy (GnRH) zrání a uvolňování samičích pohlavních buněk, stimulace sekrece pohlavních steroidních hormonů ve vaječníku o FSH = folikuly stimulující hormon stimulace růstu folikulů, zrání folikulů, ovulace (FSH-LH), vývoj ovarií o LH = luteinizační hormon stimulace zrání folikulů, ovulace, tvorba žlutého tělíska, sekrece progesteronu, stimulace sekrece estrogenu o Steroidní hormony VAJEČNÍKU: vývoj sekundárních pohlavních znaků, sexuální chování, regulace estrálního cyklu a březosti o Estrogeny indukce a projevy říje, sekundární pohlavní znaky, vývin mléčné žlázy, růst reprodukčních orgánů, kontrakce děložní, pozitivní zpětná vazba produkce gonadotropinů o progesteron: zachování březosti, zabránění děložních kontrakcí, změny na endometriu, negativní zpětná vazba produkce gonadotropinů o inhibin: inhibice uvolňování FSH o prostaglandin F2 alfa luteolýza 1

2 Pohlavní reflexy o Lokomoční sbližovací reflex plemeník vyhledává plemenici v říji podle zrakových, zvukových a i pachových podnětů (feromonů o Objímací reflex se dostavuje u býčků již ve věku 5 6 měsíců.. Současně s objímacím reflexem probíhá i erekční reflex při kterém dochází k ztopoření pyje erekci, za účelem jeho snadnějšího vpravení do pohlavního ústrojí plemenice. U býků stačí k vybavení objímacího reflexu silueta plemenice, býka nebo neživého fantomu. Zvětšením pyje se zvyšuje citlivost recepčních tělísek uložených na povrchu konce pyje citlivá na teplotu. Ztopoření pyje, ke kterému dochází v době pohlavního vzrušení vede k jeho vysouvání z předkožky a současně dochází k odkapávání výměšků uretrálních žláz znak připravenosti plemeníka k procesu páření. o Kopulační reflex zasunutí pyje povrch pyje přijde do styku s dostatečně teplou, hladkou a zavlhlou sliznicí. U býků se tento reflex projevuje ve věku 6 8 měsíců. o Ejakulační reflex je u přežvýkavců krátký a vrcholí jednorázovou ejakulací trvající 2 4 s. o Plemenný býk ve stádě průběžně sleduje chování plemenic ve stádě, zrakem, čichem; sleduje i hlasové projevy plemenic. o Přibližuje se k močícím plemenícím a očichává místo močení. Zjistí - li nastupující říji u dané plemenice, tuto doprovází, očichává ve slabinách, očichává a olizuje moč. o Býk dále testuje připravenost plemenice k páření pokládáním hlavy na záď plemenice a pokouší se o vzeskok reflex objímací. Toto chování býka je doprovázeno tlumeným hrdelním bručením a tzv. flémováním, tj. zvedáním hlavy a odhrnováním horního pysku. o V optimální době uprostřed říje dojde k vlastnímu procesu páření, plemenice se zastaví a býk se zvedne na zadní končetiny zaklesne se za kyčelní hrboly plemenice zasune pyj do pochvy a po jednorázovém frikčním pohybu dojde k ejakulaci spermatu do míst růžice děložního krčku intenzívním dorazem doprovázeným přískokem. o 2

3 POHLAVNÍ CHOVÁNÍ BERANA Sexuální chování beranů (i kozlů) je ovlivněno přítomností říjících se samic a je charakterizované těmito projevy: o následování ovcí a přibližování k nim, očichávání o flémování o chození do kruhu okolo ovce o pokládání hlavy na záď ovce o vzeskok páření Učební texty doplňují prezentace a videozáznamy. 3

4 ODBĚR SPERMATU BÝKA Ošetřovatel do připouštědla býka atrapu, správně ji fixuje, dezinfikuje a pak osuší celou její záď. Dezinfekce zádě býka atrapy se provádí po každém odběru a před dalším odběrem.. Jako atrapy se vybírají býci klidného temperamentu a po čtyřech odběrech se střídají, jelikož jsou značně zatěžovány zadní končetiny, hlavně ve hlezenních kloubech. K odběru je možno použít fantomu různé konstrukce. Příprava umělé vagíny k odběru K odběru ejakulátu se používají různé typy umělých vagín. V současné době se používají umělé vagíny dlouhé 30 cm vybavené jednorázovým sběračem (jedna strana seříznutá do špičky kornoutový tvar) z polyetylénu. Příprava umělé pochvy k odběru o Příprava umělé pochvy k odběru se provádí ve zvláštní místnosti spojené s prostorem pro odběr. o Před každým odběrem se překontroluje těsnost mezistěny vagíny. Mezistěna vagíny se naplní asi 100 cm 3 teplé vody, aby při odběru uvnitř vagíny dosáhla C. o Umělá vagína se opatří sběračem a připravené vagíny se před odběrem mohou dát do termostatu s teplotou 40 C. o Před použitím se umělá vagína vymaže sterilní vazelínou pomocí sterilní skleněné tyče. Před odběrem se dofoukne mezi stěny umělé vagíny vzduch tak, aby tlak činil přibližně 530 kpa. o Po odběru se drží vagína ústím dolů tak, aby se zabránilo stékání nečistot do spermatu. o V přípravné laboratoři se odstřihne obal sběrač se spermatem, který se předá do laboratoře k dalšímu zpracování. o Odběr spermatu u býků o K odběru jsou býci řádně vyčištěni s dokonale omytou předkožkou ve vlažné vodě a mýdlem. Bezprostředně před odběrem se býkům očistí předkožka a chvostek suchou buničitou vatou. Býk je přiváděn ošetřovatelem k atrapě nebo k fantomu a provádí se jeho vydražďování. Býk je náležitě připraven k odběru tehdy, je-li pyj vysunut a odkapávají-li výměšky přídatných žláz pohlavních. Při skoku býka na atrapu uchopí technik odběru předkožku, odkloní ji a usměrní pyj k ústí umělé pochvy a nechá býka dorazit. o Býci se odebírají v obvyklou předem stanovenou dobu, nejdříve 3 hodiny po nakrmení. Frekvence odběru se stanoví individuálně pro každého býka, optimální je 8 14 odběrů v měsíci. U býků do 2 let věku je frekvence odběrů nižší (1x za týden). o Odběr se provádí v připouštědle, tj. místnosti vybavené fixační klecí připouštědlem a bezpečnostními zábranami. Je dobré používat i venkovní připouštědlo (podle počasí), o ODBĚR SPERMATU BERANA Pro odběr spermatu se používá umělá vagína podobného typu jako u býka, je ale zkrácená na 20 cm. Sběrač může být skleněný nebo z PE.. Příprava berana, atrapy, umělé vagíny, hygienické zásady odběru i technika odběru spermatu jsou shodné jako při odběru býka. K fixaci atrapy se používá speciální připouštědlo. Jako atrapy se používá ovce v říji. Berani se odebírají 1 2 x za den, pětkrát za týden. U mladých beranů je frekvence odběru nižší. Učební texty doplňují prezentace a videozáznamy. 4

5 HODNOCENÍ SPERMATU A VÝROBA INSEMINAČNÍCH DÁVEK METODY HODNOCENÍ SPERMATU BÝKŮ o Odebraný ejakulát se hodnotí a zpracovává ve specializované laboratoři při teplotě v místnosti o C. o Základní vyšetření ejakulátu musí být zahájeno do 10 minut po odběru. o Pro stanovení oplozovací schopnosti býka, resp. spermatu se používá řada zkoušek pro komplexní vyšetření a posouzení vhodnosti k dalšímu zpracování. Laboratorní metody určené k vyšetření čerstvého ejakulátu Základní charakteristiky ejakulátu u býků odebíraných na inseminační stanici objem ejakulátu 4 12 cm³, koncentrace spermií 0,8 2 x 10 6 v mm 3, celková produkce spermií v ejakulátu 5 15 x 10 9, aktivita - progresivní pohyb vpřed za hlavičkou % i více, ph 6,4 7, patologické spermie do 5 výjimečně až do 20 %. Makroskopické hodnocení ejakulátu o Objem ejakulátu se zjišťuje vážením na laboratorní automatické váze (v gramech). o Konzistence, zrnitost se posuzuje u každého ejakulátu ve sběrači. Husté sperma je neprůhledná vazká tekutina, zpravidla smetanového mírně zrnitého vzhledu, zrnité shluky spermatu se pomalu pohybují. Řídké sperma je vodnaté, průsvitné, bez zrnitosti. o Barva se posuzuje proti světlu. Dobré sperma je barvy bělavé, v některých případech šedobílé, nebo mírně nažloutlé. o Pach se posuzuje čichem ve sběrači, sperma má slabý specifický pach, připomínající pach kravského mléka. o Cizí přimíseniny jsou nejčastěji chlupy, vazelína, nečistoty z předkožky. Při odběru venku to může být prach nebo písek. Dobré sperma má být prosté přimísenin. Mikroskopické hodnocení ejakulátu Hodnocení aktivity Progresivní pohyb spermií je znakem jejich funkční plnohodnotnosti a vyjadřuje se v procentech. U ejakulátů určených k inseminaci, ke konzervaci se požaduje minimální aktivita 70%. Ze sběrače se odebere kapka spermatu, ta se promíchá v 1,5 cm 3 citrátu sodného zahřátého na teplotu 39 o C+1 o C, přikryje se krycím sklíčkem a posuzuje při 200 až 300 násobném zvětšení. Hodnotí se minimálně 3 (lépe 5) zorná pole a odhadem se stanoví procentické zastoupení spermií pohybujících se vpřed za hlavičkou na stolku mikroskopu musí být vyhřívací destička pro udržení teploty 39 o C+1 o C. Vedle pohybu přímočarého vpřed za hlavičkou je třeba sledovat i ostatní druhy pohybu, které jsou nefyziologické a hodnotí se jako závadné (kolébavý, kruhový, na místě, zpětný). Nežádoucí je i shlukování spermií, tzv. aglutinace. Stanovení hustoty koncentrace ejakulátu Fotometricky Na principu změření stupně zakalení standardního roztoku rozředěného spermatu se zjistí jeho hustota a po přepočtu se stanoví v 1 mm 3. Pro kontrolu přesnosti měření přístroje se jedenkrát měsíčně porovnávají výsledky s hodnotami zjištěnými počítáním v Bűrkerově komůrce. Rozdíl nesmí být vyšší než 15%. 5

6 Hematocytometricky v Bűrkerově komůrce Sperma se ředí v melanžéru 3% roztokem NaCl a kápne se pod krycí sklíčko do počítací komůrky (hematocytometru), přitiskne se krycí sklíčko a rotíracími pohyby sklíčka vpravíme spermie do celé plochy čtverečků. Pod mikroskopem při zvětšení násobném počítáme spermie. Počítají se vždy všechny spermie ležící uvnitř čtverečku o a všechny spermie, jejichž hlavičky se dotýkají nebo leží na levé a horní straně čtverečku. Počítají se permie v 10 čtverečcích o velikosti 1/16 mm 2 a v 10 čtverečcích o velikosti 1/25 mm 2. Počet spermií v 1 mm 3 se zjistí tak, že součet počtu spermií z 10 čtverečků 1/16 se násobí 3200a ve čtverečcích 1/25 násobením průměrného počtu spermií v 1 čtverečku číslem Počítání s další kapkou ze stejného melanžéru, rozdíl by neměl být větší než 15 % a pak se vypočítá průměrný počet spermií. Biologické zkoušky ejakulátu V biologických testech se sleduje odolnost spermií vůči různým vnějším vlivům. Testy přežitelnosti spermatu jsou důležité pro posouzení biologické hodnoty a oplozovací schopnosti spermií. Mezi jejich výsledky a skutečnou plodností byla zjištěny vysoká korelace. Krátkodobý tepelný test přežitelnosti Zkumavky 0,5 1 cm 3 spermatu (ředěného nebo neředěného) vložíme do vodní lázně a postupně zahřejeme na 38 o C.V hodinových intervalech odebíráme ze zkumavky vzorky a provádíme posouzení aktivity spermií. Doba trvání testu nebývá delší než 6 hodin, spermie se v teplém prostředí rychle vyžívají a ztrácejí aktivitu. Ejakuláty s větší absolutní délkou životnosti jsou biologicky hodnotnější a mají vyšší oplozovací schopnost. Dlouhodobý chladový test přežitelnosti Zkumavky se 3 cm 3 naředěného spermatu vložíme do chladničky (teplota 1 3 o C) a každý den ve stejnou dobu sledujeme aktivitu spermií pod mikroskopem s vyhřívací destičkou. Dobré ejakuláty si zachovávají po dobu 96 hodin od odběru aktivitu alespoň 50%. Zkouška rezistence spermatu Rezistence spermatu je ukazatelem odolnosti spermií vůči působení 1% roztoku NaCl. Vyjadřuje se stupněm zředění zkoušeného spermatu tímto roztokem (metoda vzestupného ředění) nebo časem v minutách (metoda konstantního ředění do okamžiku, kdy ustane přímočarý pohyb spermií vpřed za hlavičkou. Stanovení procenta živých a mrtvých spermií barvením Touto zkouškou se získá obraz o kvalitě ejakulátu. Je založena na rozdílné afinitě živých a mrtvých spermií k barvivům (eosín). Mrtvé nebo oslabené spermie přijímají barvivo, živé spermie nepropouštějí semipermeabilní membránou barvivo a zůstávají bílé. Málo životaschopné spermie se značně sníženým metabolismem se barví bledě růžově až červeně. Stanovení koncentrace vodíkových iontů ph spermatu Kyselost spermatu je výrazem činnosti a zdravotního stavu přídatných pohlavních žláz. Má být stanovena do 15 minut po odběru, jelikož se životní pochody spermií mění, zejména u přežvýkavců. Ejakulát býků s ph pod 6,4 a nebo nad 7,5 má sníženou oplozovací schopnost a k inseminaci se nesmí používat. Používají se buď nitrazínové papírky, ale přesnější způsob stanovení ph je pomocí ph-metru (elektrometricky). 6

7 Biochemické zkoušky spermatu Podle stupně anaerobního nebo aerobního metabolismu spermií se odhaduje jejich životnost a oplozovací schopnost. Podstatou zkoušky je rychlost anaerobního rozkladu fruktózy obsažené v semenné plazmě. Dehydrogenační zkouška Při dehydrogenační zkoušce se sleduje rychlost fruktolýzy jako znak počtu pohyblivých spermií. Methylenová modř má v této zkoušce úlohu akceptoru vodíku uvolněného při anaerobním štěpení cukru a touto redukcí se mění v bezbarvou leukoformu. Do kapiláry se nasaje roztok metylénové modři a vyšetřovaného spermatu, kapilára se uzavře plastelínou a ponoří se do vodní lázně o teplotě 40 o C. Měří se čas v minutách, který je třeba k odbarvení a podle tabulky určíme počet živých spermií ve vyšetřovaném spermat Morfologické metody vyšetření spermatu Hodnocení o morfologie spermií a o morfologických abnormalit mohou přispět ke zjištění příčin neplodnosti plemeníků. Využívá se při tom zdokonalené mikroskopické techniky a různých způsobů barvení. Sperma se ředí na předehřátém hodinovém sklíčku v poměru 1:1 až 1:20 podle hustoty spermatu. A po promíchání se provede roztěr. Na okraj předehřátého podložního sklíčka se nanese 1 kapka zředěného spermatu a roztěrovým sklíčkem se provede roztěr tahem kapky hranou sklíčka v úhlu 45 o tak, že tah roztěrovým sklíčkem musí být plynulý, aby se vytvořila tenká, nepřerušovaná vrstva. Roztěry musí zaschnout ve vodorovné poloze při laboratorní teplotě nebo v termostatu při teplotě o C za 1 3 minuty. Další postup závisí na barvicí metodě a typu použitého mikroskopu. Při vzniku patologických spermií se uplatňuje řada vlivů genetických a negenetických (vliv výživy, infekce, vliv věku atd.). Podle místa vzniku se změny spermií rozdělují na primární a sekundární. Primární změny spermií Vznikají v průběhu spermatogenního cyklu - degenerativní formy spermií, změny tvaru hlavičky, změny v nukleoplazmě, změny na akrozómu, tvarové změny bičíku a další vývojové anomálie. Sekundární změny spermií Vznikají při dlouhém pobytu spermií v ocasu nadvarlete, v průběhu ejakulace, špatnou manipulací s odebraným spermatem, nesprávné přípravě preparátů (změny hlavičky, změny akrozómu, torze bičíku) Nezralé spermie Jsou to spermie se zadrženou protoplazmatickou kapkou na krčku (proximální) nebo v průběhu spojovací části (distální). V ejakulátu býka nesmí být více než 2 % nezralých spermií. Při vyšším výskytu nezralých spermií v ejakulátu je třeba sledovat výskyt dalších vývojových vad, ale také může jít i o přetěžování plemeník a- častý odběr spermatu. 7

8 KONZERVACE BÝČÍHO EJAKULÁTU Ředěním se vytváří podmínky pro přežívání spermií mimo organismus. Životními projevy - dýcháním spermií, vznikají v ejakulátu produkty látkové výměny kyselina mléčná. Kyselina mléčná postupně okyseluje prostředí, zpomaluje pohyb spermií, navozuje anabiózu a jejich odumření. Ředidlo má mít tyto vlastnosti: být energetickým zdrojem pro spermie mít dobrou pufrovací schopnost malý obsah elektrolytu zajišťovat požadovaný osmotický tlak ph odpovídající požadavkům býčího ejakulátu (6,4-6,8) nesmí být toxické musí být sterilní musí být ekonomicky dostupné. Ředění musí být zahájeno do 15 minut po odběru a po makroskopickém a mikroskopickém posouzení. Teplota ředidla i ředěného ejakulátu musí být stejná. Ředidlo se vždy přidává do ejakulátu určeného k ředění postupně za neustálého míchání. Dlouhodobá konzervace ejakulátu býků Nejrozšířenější metodou dlouhodobé konzervace spermatu ve světě je metoda francouzská při které se semeno mrazí a uchovává v pejetách (dutinkách, slámkách) s objemem 0,25 a 0,50 cm 3 spermatu. Každá pejeta obsahuje identifikační údaje o býkovi, jeho zdravotním stavu i inseminační stanici, zemi původu. Během zpracování spermatu se teplota laboratoře udržuje na C. Veškeré předměty přicházející do styku se spermatem musí být sterilní. Sperma zpracovávají jen pracovníci k tomu určení a vyškolení. Postup ředění Odebrané sperma se ve sběrači, odstřiženém podle šablony, předá do laboratoře. Zvážením na automatických vahách se stanoví množství odebraného spermatu. Po vložení průtokového korálku a odběru vzorků na zjištění aktivity, hustoty, případně morfologického vyšetření, se sběrač uzavře svařením fólie. Připravený sběrač se semenem se nasune hadičkou přes korálek na konec nálevky oscilačního stolku. Svorkou se sevře hadička, přidá potřebné množství ředidla, pomalu uvolní svorka a ředí se. Ředidlo se přidává ke spermatu rovnoměrně za neustálého míchání na oscilačním stolku. Celková doba ředění je asi 10 minut. Během této doby dochází současně s ředěním k ochlazování ředidla i ředěného spermatu na laboratorní teplotu. Po naředění spermatu se stáhne hadička z nálevky oscilačního stolku, na hadičku se nasadí svorka s olivkou a sperma připraveno k plnění dutinek. Zchlazování spermatu Naplněné dutinky se rozprostřou na jednotlivé rampy a uloží do chladícího boxu při teplotě C. Doba od odběru spermatu po uložení v chladícím boxu nesmí přesáhnout 20 minut. Ekvilibrace probíhá po dobu 2 3 hodin. 8

9 Zmrazování spermatu Inseminační dávky se zmrazují v automatických zmrazovačích. Rychlost zmrazování a průběh zmrazovací křivky je řízen počítačem. Výchozí teplota pro zmrazování je C, doba zmrazování 8 10 minut. V parách kapalného dusíku (teplota nesmí vystoupit nad C) se pejety sesypávají do kontejnerů (do kanystrů rozdělených gobletami s kapacitou podle tvaru a velikosti od asi 12 do 80 pejet). Při skladování inseminačních dávek nesmí hladina tekutého dusíku klesnout pod horní okraj kanystru. Maximální doba pro manipulaci s dutinkami - pejetami mimo kontejner je 5 sekund. Příprava inseminační dávky a provedení inseminace při inseminaci spermatem v dutinkách (pejetách) Před inseminací se inseminační dávka rozmrazí ponořením dutinky do vodní lázně o teplotě 38 0 C až 40 0 C po dobu asi 25 sekund. Dutinka pejeta se vyjme a osuší buničitou vatou. Konec pejety s vatovou zátkou se promne mezi prsty, aby se zátka uvolnila a usnadnilo se její posunování při inseminaci, drží se svisle, vatovou zátkou dolů a mírným poklepem se případná bublina vzduchu přemístí do horní části dutinky, čímž se obsah promíchá. Pejeta se zasune do inseminační aparatury, konec bez vatové zátky se nůžkami odstřihne tak, aby dutinka přesahovala kovový konec aparatury o asi1,5 cm. Nasadí se jednorázová krycí pipeta na aparaturu - katetr s pejetou a na rozšířeném konci aparatury se zajistí proti skluzu těsnícím kroužkem. Jemným zatlačením na píst se odlepí PVA zátka a sperma se vytlačí do hrotu krycí pipety tak, aby se hladina spermatu dostala až k vyústění krycí pipety. Takto připravenou aparaturou se vytlačením obsahu pejet inseminuje. HODNOCENÍ KVALITY SPERMATU BERANA Kvalita spermatu berana je závislá na ročním období, na podzim bývá nejlepší Požadavky: Barva smetanová, konzistence zrnitá, pach typický, ale nevýrazný, nesmí obsahovat přimíseniny Hustota je minimálně 2 x 10 6 v mm3 (pro krátkodobé uchovávání) nebo 2,8 x 10 6 v mm 3 pro dlouhodobou konzervaci. Objem má být minimálně 0,5 cm 3 Aktivita minimálně 70% Patologických spermií maximálně. 15% ph 6,2 6,9 (pokud je nad 7, dá se očekávat snížená koncentrace spermií) Makroskopické hodnocení Posuzuje se barva, zrnitost, pach, obsah přimíšenin, objem Mikroskopické hodnocení Aktivita se posuzuje u každého ejakulátu Princip jejího zjišťování je podobný jako u býka, teplota vyhřívací destičky je 40 o C. Stanovení koncentrace Koncentrace se hodnotí pomocí Bürkerovy komůrky je obdobné jako u býčího semene. Používá se však nižšího ředění 250 x až 350 x (do melanžéru na červené krvinky se nasaje semeno jen ke značce 0,3 (u býka po značku 0,5) a doplní se 3% roztokem NaCl ke značce 101). Průměrný počet spermií spočítaný ve čtverečcích 1/25 se násobí a vypočítá se celkový počet spermií v 1 mm3 spermatu. Stanovení rezistence se provádí stejně jako u býčího semene. 9

10 Dehydrogenační zkouška se provádí podobně jako u býčího spermatu, ředění metylénovou modří. je vyšší Tepelný test přežitelnosti Dělá se 1 x za měsíc. 0,1 cm 3 semene se zředí s 1 cm 3 fyziologického roztoku a inkubuje ve vodní lázni o teplotě 47,5 o C,po dobu 10 minut. Po této době se opět posoudí aktivita. Morfologické hodnocení Stanovení patologických spermií se provádí stejně jako u býčího spermatu KONZERVACE SPERMATU BERANA Krátkodobá konzervace spermatu Ředidla pro krátkodobé uchovávání (tj. po dobu 8-12 hod) jsou např.žloutko-citrátové ředidlo, ředidlo složené z fosforečnanu sodného, fosforečnanu draselného, glukózy, vaječného žloutku, redestilované vody nebo mléčné ředidlo (mléko, žloutek, glukóza, fosforečnan draselný). Ředí se přímo ve sběrači okamžitě po odběru. Teplota ředidla má být stejná jako semene. Ředí se do takového stupně, aby počet spermií v inseminační dávce byl minimálně x10 6, (ředění 1 : 3 až 1 : 5). Naředěného sperma se uchovává při 15 o C po dobu 5 6 hodin, při zchlazení v ledničce (musí se provádět opatrně, spermie jsou citlivé na chladový šok) na 3-5 o C, lze použít k inseminaci do 12 hodin (maximálně do 24 hod.). Dlouhodobá konzervace spermatu Po rozmražení je často i při dobré aktivitě spermatu oplozovací schopnost spermií velmi špatná nebo žádná, až 50 % mražených ejakulátů bývá vyřazeno pro nízkou oplozovací schopnost. Používají se ředidla pro ředění ejakulátu (podobná či stejná jako u býků) jako jsou TRIS, žloutko-laktózové, Triladyl, Optidyl. Mrazí se také do pejet o objemu 0,25 nebo 0,50 cm 3. KVALITA SPERMATU KOZLA A JEHO KONZERVACE Objem ejakulátu je asi 0,4 3 cm 3, průměrně 1 cm 3 Barva je bílá nebo šedobílá, příp. nažloutlá, ph 6,2 7,5, Koncentrace spermií 0,7 5 x 10 6 (pro inseminaci min 0,7x10 6 ) Aktivita spermií by měla pro dlouhodobou konzervaci minimálně 85 % Podíl patologických spermií maximálně15 % Krátkodobá konzervace: Stupeň ředění závisí na koncentraci (max 1 : 15). Ejakulát se před ředěním může promývá (obsahuje enzym, který rozkládá molekuly lecitinu), k ředění se používají fyziologický roztok, vaječný žloutek, mléčná ředidla, glukózo-fosfátové ředidlo. Dlouhodobá konzervace Nejčastěji se používá ředidlo TRIS. Inseminační dávka musí obsahovat 100 x 10 6 spermií s progresivním pohybem. Během ředění se musí dodržovat stejná teplota ředidla a spermatu, doba. Zmrazuje se v pejetách (0,25 nebo 0,5cm 3 )nebo peletách (0,1cm 3 ). Učební texty doplňují prezentace a videozáznamy. 10

11 METODY INSEMINACE KRAV Inseminuje se do kanálku děložního krčku, který vytváří nejvhodnější prostředí pro spermie. Cervikální hlen působí jako fyziologický filtr a do dělohy propouští pouze spermie s aktivním pohybem. Rektální metoda Ukazováčkem a prostředníkem levé ruky se rozevřou stydké pysky a po prohlédnutí sliznice poševní předsíně se do vytvořeného nálevkovitého otvoru ve štěrbině stydké zavede pravou rukou inseminační katetr zdola nahoru pod úhlem asi 45 0 přes předsíň poševní. Po proniknutí hrotu pipety z poševní předsíně do pochvy (asi cm) je pipeta dále zaváděna téměř ve vodorovné poloze do blízkosti krčku děložního. Teprve když je pipeta dobře zasunuta do pochvy, uvolní se oba stydké pysky a levá ruka chráněná rukavicí se zasune do konečníku plemenice. Z konečníku se odstraní nahromaděné výkaly a vyšetří se pohmatem pohlavní orgány. Přes stěnu rekta se uchopí krček v blízkosti čípku tak, že palec ho svírá z pravé strany a volný malíček usnadňuje vyhledání zevní branky krčku děložního Druhou rukou je posunována pipeta k malíčku, který její další pohyb k zevní brance usměrňuje. Děložní krček se opatrně a navlékne na pipetu katetr. Jeho hrot má proniknout asi do poloviny krčku děložního (tj.3-5 cm). Pomalým stiskem pístu za současného pomalého, plynulého vysouvání pipety se vytlačuje sperma a deponuje po větší ploše sliznice kanálku děložního krčku. Po vytlačení spermatu se pustí děložní krček, vysune se ruka z konečníku a současně se vysunuje katetr. Hodnocení výsledků inseminace zabřezávání Mezi základní ukazatele plodnosti lze zařadit: interval servis perioda (SP) inseminační index mezidobí březost po I.inseminaci březost po všech inseminacích. Pomocné ukazatele plodnosti jsou: % zabřezlých plemenic ze stavu krav hrubá natalita čistá natalita úhyn telat embryonální mortalita. Ale jsou ukazatele, které dávají reálnou odpověď oproti tradičním? V jakém poměru březnou krávy během jednotky času? Ukazatel: Procento zabřezlých Jak efektivně březnou krávy po připuštění? Ukazatel: Procento březosti Inseminujeme vhodném krávy dostatečně rychle? Ukazatel : Procento inseminovaných Je počet krav které zabřeznou za jednotku času dostatečný pro udržení počtu zvířat ve stádě? Ukazatel: Základní reprodukční souhrn 11

12 Vhodné ukazatele výsledků plodnosti Procento vhodných krav které zabřeznou každých 21 dní procento zabřezlých = úspěšné výsledky (březosti) vydělené celkovým počtem možných časových jednotek, ve kterých jsou vhodné krávy v riziku, že zabřeznou (21 denní reprodukční cykly) Procento inseminovaných = % vhodných krav, které jsou připuštěné každých 21 dnů Procento inseminovaných je ekvivalentem procentu vyhledaných říjí pokud jsou krávy inseminovány při každé vyhledané říji, kdy na sebe nechá kráva skákat Výpočet základního reprodukčního souhrnu Celková velikost stáda (dojené + suché) např kusů Procento obměny (brakace) (35%) -350 Ztráty březosti (8%) + 80 Celkový počet březostí 730 Cíl pro mezidobí (měsíce) 14 Potřeba březostí / cíl mezidobí = 730 / březostí potřeba každý měsíc a 13 březostí potřeba každý týden Procento zabřezlých = úspěšné výsledky (březosti) vydělené celkovým počtem možných časových jednotek ve kterých jsou vhodné krávy v předpokladu, že zabřeznou (21 denní reprodukční cykly) Je tedy 350 cyklů po 21 dnech, ve kterých byly vhodné krávy Pokud zabřezlo celkem 35 krav během tohoto času, je procento březosti = 10% TODY INSEMINACE OVCÍ A KOZ Metody inseminace ovcí a koz jsou podobné. Intracervikální metoda (u prvniček intravaginální) 0,2 0,5cm 3 ředěného semene Fixace v připouštědle, používá se jednorázová pipeta, pomocí poševního zrcadla se světelným zdrojem se inseminační dávky vpraví do děložního krčku. Intravaginální metoda: bez zrcadla, do horní části poševní klenby Intrauterinní metoda se používá zřídka, inseminační dávka se zavádí na kraj dělohy za pomoci poševního zrcadla Laparoskopická metoda pomocí laparoskopu (mikrochirurgická metoda), vedou se dva malé řezy na břiše zvířete okolí linea alba abdominis (ovce, koza fixovány na zádech a používá se lokální anestézie). Inseminační dávka do děložního rohu (podobně i ET). 12

13 Hodnocení plodnosti ovcí Za nejdůležitější ukazatele plodnosti každého stáda ovcí, podobně jako koz, se považuje o procento říjích se ovcí o procento zapuštěných a zabřezlých ovcí o procento obahněných ovcí v dobrých stádech více než 90 % o počet všech narozených jehňat živých i mrtvých (hrubá a čistá natalita) o průměrný počet jehňat na vrh o živou hmotnost narozených jehňat o mateřské schopnosti matky = mléčnost matky lze sledovat kontrolou mléčné produkce nebo kontrolou živé hmotnosti jehňat o plodnost beranů připouštěných ve stádě vyjadřuje se inseminačním indexem, NRT 35 dní (non return test), podle počtu ovcí u kterých se opakuje říje. Hodnota v dobrých podmínkách zabřezávání činí 70 75%. Učební texty doplňují prezentace a videozáznamy. 13

Metody inseminace krav: rektáln vaginorektální pro praktikanty pomocí poševního zrcadla Albrechtsenovými kleštěmi (tzv.

Metody inseminace krav: rektáln vaginorektální pro praktikanty pomocí poševního zrcadla Albrechtsenovými kleštěmi (tzv. Metody inseminace Inseminace krav Metody inseminace krav: rektáln vaginorektální pro praktikanty pomocí poševního zrcadla Albrechtsenovými kleštěmi (tzv. italská metoda) Nejběžněji se využívá Rektální

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II

INSEMINACE KONÍ. Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II INSEMINACE KONÍ Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitelé : prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Jan Navrátil,

Více

INSEMINACE PRASAT. II. Inseminace prasnic. Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II

INSEMINACE PRASAT. II. Inseminace prasnic. Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II INSEMINACE PRASAT II. Inseminace prasnic Multimediální učební pomůcka pro výuku Reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: prof. Ing. František Louda, DrSc. Ing. Alena Ježková, CSc. Doc. Ing. Luděk Stádník,

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze INSEMINACE DRŮBEŽE Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: Ing. Jan Beran prof. Ing. František Louda, DrSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Alena Ježková,

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy Praktické cvičení č. 7 Reprodukční soustava muže a ženy Literatura: DYLEVSKÝ, I.: Anatomie a fyziologie člověka: učebnice pro zdravotnické školy. Olomouc: Epava, 1998. ISBN: 80-901667-0-9. KOPECKÝ, M.:

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny 4. Krytí a. Určení nejvhodnější doby krytí Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim doporučujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test

Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test Cíl cvičení: Bude se jednat o přímé nebo nepřímé stanovení počtu buněk? Stanovujeme počet živých nebo mrtvých buněk? Jak odlišíme živé

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

Hodnocení kvality ejakulátu a přežitelnosti spermií psa domácího

Hodnocení kvality ejakulátu a přežitelnosti spermií psa domácího Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chovu a šlechtění zvířat Hodnocení kvality ejakulátu a přežitelnosti spermií psa domácího Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martin Hošek, Ph.D.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KVASINEK RODU SACCHAROMYCES 1 Rozsah a účel Metodika slouží ke stanovení počtu probiotických kvasinek v doplňkových látkách, premixech a krmivech.

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk

Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk LRR/BUBV vičení z buněčné biologie Úloha č. 3 Téma: Testy životaschopnosti a Počítání Úvod: Při práci s buňkami je jedním ze základních sledovaných parametrů stanovení jejich životaschopnosti (viability).

Více

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce)

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce) Chovní jedinci Podmínky uchovnění (obecně, dle plemene) Pohlavní, chovatelská a tělesná dospělost Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí psa a feny Pohlavní reflexy psa Pohlavní cyklus feny Anatomie

Více

Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita)

Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita) Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita) počet živých buněk. 100 = ---------------------------------------- [%] počet všech buněk V y u ž i t í : při kultivaci buněk pro různé účely

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus Pohlavní ústrojí mužské P E N I S Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus spongiosum Ložisko houbovitá

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu

Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu Přímé stanovení celkového počtu buněk kvasinek pomocí Bürkerovy komůrky Provedení vitálního testu Otázky k zamyšlení: Bude se jednat o přímé nebo nepřímé stanovení počtu buněk? Stanovujeme počet živých

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

INSEMINACE PSŮ Bc. Sylva Lankova 2015/2016

INSEMINACE PSŮ Bc. Sylva Lankova 2015/2016 INSEMINACE PSŮ Bc. Sylva Lankova 2015/2016 Umělá inseminace představuje alternativní způsob rozmnožování u fen. Aspekty úspěšné inseminace: provedení tohoto úkonu ve vhodnou dobu. Stanovení vhodné doby

Více

Močová a pohlavní soustava hřebce

Močová a pohlavní soustava hřebce Močová a pohlavní soustava hřebce Močová soustava (organa urinaria) - ledviny + vývodné močové cesty -odstraňování odpadních produktů metabolizmu - udržování parametrů vnitřního prostředí - hospodaření

Více

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz

SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.14 Mužská pohlavní soustava - opakování, AZ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Biotechnologie v CHP. Conc. in Pig Sci., 5/2001

Biotechnologie v CHP. Conc. in Pig Sci., 5/2001 Biotechnologie v CHP. Conc. in Pig Sci., 5/2001 Inseminace je jednou z klasických biotechnologických technik. Vychází z poznatku, že schopnost oplození v pohlavních orgánech plemenic trvá u - spermie cca

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata Pohlavní soustava - muž Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu Pohlavní soustava Obecná charakteristika Funkce slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince mezipohlavní rozdíly samčí samičí pohlavní žlázy produkují pohlavní buňky pomocné pohlavní orgány

Více

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.13

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19 Člověk V. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

POSTUPY PRÁCE. 1.1 Stanovení počtu erytrocytů

POSTUPY PRÁCE. 1.1 Stanovení počtu erytrocytů POSTUPY PRÁCE 1.1 Stanovení počtu erytrocytů Potřeby: banička, Hayemův roztok, mikropipety 25 l a 4 950 l, kapátka, podložní sklíčko, Bürkerova komůrka, krev, emetní miska, čtverečky buničité vaty. Postup

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 PETRA MILKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chovu a šlechtění zvířat Reprodukce v chovu skotu chovaného

Více

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35

MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 MVDr. Radka Slezáková Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Poděkování: Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno, č. projektu: 2015FVHE/2150/35 Fáze pohlavního cyklu PROESTRUS ESTRUS METESTRUS (DIESTRUS) ANESTRUS

Více

Přístup k efektivní kontrole, řízení a péči o reprodukci v chovu skotu

Přístup k efektivní kontrole, řízení a péči o reprodukci v chovu skotu Přístup k efektivní kontrole, řízení a péči o reprodukci v chovu skotu Antonín Vinkler, FVL VFU Brno Ekonomika chovu skotu úzce souvisí s úrovní reprodukce Dá se říci, že úroveň reprodukce je limitujícím

Více

ZACHÁZENÍ S INSEMINAČNÍ DÁVKOU Mel DeJarnette, Senior Reproductive Specialist Dr. Ray Nebel, Senior Reproductive Specialist

ZACHÁZENÍ S INSEMINAČNÍ DÁVKOU Mel DeJarnette, Senior Reproductive Specialist Dr. Ray Nebel, Senior Reproductive Specialist ZACHÁZENÍ S INSEMINAČNÍ DÁVKOU Mel DeJarnette, Senior Reproductive Specialist Dr. Ray Nebel, Senior Reproductive Specialist Bezchybná manipulace s inseminační dávkou je jedním z předpokladů dosažení uspokojivých

Více

Variace Endokrinní soustava

Variace Endokrinní soustava Variace 1 Endokrinní soustava 21.7.2014 15:50:49 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hormony Látkové řízení organismu Je zabezpečeno specializovaným typem žláz žláz s vnitřní sekrecí.

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Rozmnožovací soustava infolist

Rozmnožovací soustava infolist Rozmnožovací soustava infolist Základní charakteristika zajišťuje vznik nového jedince, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací je tvořena pohlavními žlázami (uzrávají v

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování ODOLNOST KAMENIVA Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - chování kameniva

Více

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem)

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem) Lepivost jiker fytofilních druhů ryb je dána mucoproteiny, až po styku s vodou Pro umělý výtěr ve velkovýrobních technologiích inkubace jiker nutnost zamezit jejich lepivosti Metody odlepkování jiker:

Více

Cvičení č. 2: Pasážování buněk. 1) Teoretický základ

Cvičení č. 2: Pasážování buněk. 1) Teoretický základ Cvičení č. 2: Pasážování buněk 1) Teoretický základ Kultivace buněk in vitro (ve zkumavce) - Snaha o napodobení podmínek v organismu - Používání jednorázového spotřebního materiálu a speciálních chemikálií

Více

Sexuální diferenciace

Sexuální diferenciace Sexuální diferenciace MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Sexuální rozdíly vlivem sekrece hormonů sexuální rozdíly od puberty ( sekrece

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

POČÍTÁNÍ BUNĚK. Část mřížky Bürkerovy komůrky. Výška prostoru, v němž jsou buňky nad mřížkou počítány, je 0,1 µm

POČÍTÁNÍ BUNĚK. Část mřížky Bürkerovy komůrky. Výška prostoru, v němž jsou buňky nad mřížkou počítány, je 0,1 µm POČÍTÁNÍ BUNĚK Potřeba spočítat množství buněk vzniká při řešení mnoha biologických otázek. Mnohé z nich mívají rovněž klinický význam (zejména v hematologii je zjišťování počtů krvinek každodenním rutinním

Více

Cvičení 5: VYŠETŘENÍ KRVE Jméno: PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU - KREVNÍ NÁTĚR

Cvičení 5: VYŠETŘENÍ KRVE Jméno: PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU - KREVNÍ NÁTĚR Cvičení 5: VYŠETŘENÍ KRVE Jméno: Skupina: PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU - KREVNÍ NÁTĚR Praktický úkol: 1. K jedné straně podložního skla kápněte malou kapku savčí krve. 2. Před kapku přiložte

Více

Stádník, L. Doležalová, M. Možnosti optimalizace oplozovací schopnosti inseminačních dávek býků

Stádník, L. Doležalová, M. Možnosti optimalizace oplozovací schopnosti inseminačních dávek býků Stádník, L. Doležalová, M. Možnosti optimalizace oplozovací schopnosti inseminačních dávek býků ÚVOD PLODNOST základní vlastnost ekonomika chovu - úroveň je nedostatečná = ekonomicky dlouhodobě neudržitelná

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Využití a význam inseminace v chovu koní

Využití a význam inseminace v chovu koní MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta Ústav chovu a šlechtění zvířat Využití a význam inseminace v chovu koní Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hošek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Obsah 1. Fyziologie mužských pohlavních orgánu 2. Fyziologie ženských pohlavních orgánů 3.

Více

Welfare a řízená reprodukce koček. MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno

Welfare a řízená reprodukce koček. MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno Welfare a řízená reprodukce koček MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno Reprodukční aktivita u kočky Puberta nástup - obvykle při dosažení 80% hmotnosti dospělého zvířete - 6. - 9. měsíc stáří (5-12 měsíců)

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

TRVALÝ PREPARÁT. Zhotovení roztěru

TRVALÝ PREPARÁT. Zhotovení roztěru TRVALÝ PREPARÁT Zhotovení trvalého preparátu zahrnuje usmrcení, fixování a barvení objektu. Podle způsobu zpracování rozeznáváme preparáty celkové (obsahují celý organismus), nátěrové, roztěrové, roztlakové,

Více

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách

Více

MUKOADHEZIVNÍ ORÁLNÍ FILMY

MUKOADHEZIVNÍ ORÁLNÍ FILMY Návod na cvičení pro skupinu č. 1 MUKOADHEZIVNÍ ORÁLNÍ FILMY Cílem praktické části cvičení je příprava a hodnocení dvou druhů MOF: MOF-A: 4 % sodná sůl karboxymethylcelulosy (NaCMC), 3 % glycerol, ad 100

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY Petra Bártová Martina Zmrzlá Charakteristika vnitřních pohlavních orgánů ţeny Vaječníky (ovaria) pohlavní ţláza, produkce ţenských pohlavních buněk - vajíček Vejcovody (tubae uterinae)

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Protokol 04. pšeničná bílkovina. masné výrobky. zkrácená verze

Protokol 04. pšeničná bílkovina. masné výrobky. zkrácená verze 1 Popis vzorku Podle protokolu č. 04 lze vyšetřit vzorky různých druhů masných výrobků na přítomnost pšeničné bílkoviny. 2 Detekční limit vyšetření Přítomnost pšeničné bílkoviny lze spolehlivě prokázat,

Více

Pohlavní aktivita klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. Klinika chorob koní, FVL VFU Brno

Pohlavní aktivita klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. Klinika chorob koní, FVL VFU Brno Pohlavní aktivita klisen MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. Klinika chorob koní, FVL VFU Brno Pohlavní ústrojí Pohlavní ústrojí Pohlavní cyklus Sezónně polyestrická (75-80 % klisen) (Ar 1/1, rovník % celoroční

Více

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava muže Pohlavní soustava muže Pohlavní žlázy - varlata Varle (testis) Párový orgán vejčitého tvaru - mužská pohlavní žláza. U dospělého muže je dlouhé 4 5 cm a široké 2 3 cm. Do 10 let věku roste pomalu, růst

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce)

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-02 Předmět: přírodopis

Více

Načasovaná inseminace nebo systémy automatické detekce říje? Jiří Davídek

Načasovaná inseminace nebo systémy automatické detekce říje? Jiří Davídek Načasovaná inseminace nebo systémy automatické detekce říje? Jiří Davídek Faktory které ovlivňují reprodukci Kráva 3% Použitý býk 1% 96% Trvání říje (h) Trvání říje ve vztahu k mléčné užitkovosti Lopez

Více

1 Popis vzorku. 2 Detekční limit vyšetření. 3 Časová náročnost. 4 Zpracování vzorku. 4.1 Množství vzorku. 4.2 Odběr vzorků

1 Popis vzorku. 2 Detekční limit vyšetření. 3 Časová náročnost. 4 Zpracování vzorku. 4.1 Množství vzorku. 4.2 Odběr vzorků 1 Popis vzorku Podle tohoto postupu se vyšetřují vzorky různých druhů masných výrobků. Pomocí histochemického barvení lze prokázat přítomnost škrobových zrn a na jejich základě vyslovit podezření o použití

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4103 Zootechnika Studijní obor: Zootechnika Katedra: Zootechnických věd Vedoucí katedry: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

Více