Toxické látky v potravinách rostlinného původu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toxické látky v potravinách rostlinného původu"

Transkript

1 Toxické látky v potravinách rostlinného původu

2 Glykosidy organické sloučeniny, zpravidla rostlinného původu nejrozsáhlejší skupina sekundárních metabolitů, terapeuticky využitelných, ale i toxinů jejich molekula je tvořena: cukernou částí - glykonem (cyklické sacharidy-pentosy, hexosy) a necukernou částí - aglykonem (alkohol, aldehyd, fenol, kyselina, ), které jsou vzájemně spojené glykosidickou vazbou jsou přítomny v různých orgánech rostlin (cibule, natě, listy, semena a pod.).

3 Kyanogenní glykosidy v rostlinách velmi běžné, zjištěny u několika 1000 druhů patřících do asi 100 čeledí, známo více než 50 kyanogenních glykosidů, jsou hořké a působí primárně jako látky odpuzující konzumenty, aglykony (necukerné složky) většinou tvoří α-hydroxynitrily, stabilizované glykosylem navázaným na hydroxylovou skupinu na hydroxyl aglykonu nejčastěji navázána β-d-glukopyranoza. Na ni může být glykosidicky vázán další monosacharid disacharidy gentobiosa, vicianosa kyanogenní glykosidy jsou členěny podle aminokyseliny, z níž byly biochemicky syntetizovány

4 Kyanogenní glykosidy AGLYKON KYANOGENNÍ GLYKOSID α-hydroxynitril

5 Linamarin Faseolunatin maniok jetel plazivý len setý Linustatin Neolinustatin Prunasin Sambunigrin Vicianin len setý slivoň bez černý bob vikev žluťucha orlíčkolistá bařička přímořská Triglochinin Lotaustralin štírovník růžkatý jetel plazivý maniok Amygdalin slivoň jádra peckovin hořké mandle meruňka broskvoň Taxifylin tis červený bambus Dhurrin čirok

6 Amygdalin Kyanogenní glykosidy hydrolýza v kyselém prostř. mikroflóra tlustého střeva HCN HCN velmi toxická jed enzymů (člověk nejcitlivější), v rostlinách však ve velmi nízkých koncentracích, uvolnění HCN z rostlin je velmi pomalý proces, k intoxikaci je třeba zkonzumovat větší množství specifické rostliny, glykosid musí být hydrolyzován v GIT minimální LD50=0,5-3,5 mg/kg LD pro děti 5-25 semen peckovin s výskytem amygdalinu (mechanicky poškozené pecky!), v semenu meruňky je µmol/g

7 Kyanogenní glykosidy Mechanismus účinku HCN: Kyanogenní glykosid HCN CN + methb kyanmethemoglobin k terapii otrav methemoglobinizačními látkami Blok dýchacích enzymatických systémů (cytochromoxidáza vazba CN na Fe 3+ a Cu) tkáňové zadušení kyslík není předán tkáním Hb přesycen kyslíkem jasně červená art. i ven. krev Tkáňová anoxie porušení činnosti CNS, myokardu

8 Kyanogenní glykosidy Akutní otravy poškození chemoreceptorů a respiračního centra zvýšená respirace paralýza dýchacího centra, pokles krevního tlaku, křeče, koma exitus Chronické otravy svalový třes kongesce plic konjunktivitida inapetence pokles hmotnosti zhoršení mentality neuropatie, bolesti hlavy U kasávy tzv. tropická ataxická neuropatie

9 Kyanogenní glykosidy-biotransformace Štěpení glykosidů = kyanogeneze R1 O- β-glukopyranóza R1 OH α-hydroxynitril C + H2O C + glukóza β glukosidáza R2 C = N R2 C = N R1 OH R1 C + H2O C=O + HCN α-hydroxynitrillyáza R2 C = N R2 aldehyd nebo keton

10 Kyanogenní glykosidy Popsané štěpení probíhá pouze v porušeném rostlinném pletivu, kdy se glykosidy a enzymy dosud uložené odděleně, dostanou do styku (sečení rostlin, drcení semen, zmrznutí) Ovšem účinnou β glukosidázu obsahuje i mikroflóra GIT savců, konkrétně některé bakterie Detoxikace uvolněného HCN: Detoxikačním produktem je thiokyanát SCN - Přeměna probíhá za pomoci dvou sulfurtransferáz 1. kyanid-sulfurtransferáza (rhodanáza) 2. 3-merkaptopyruvátsulfurtransferáza S2O3 + CN 1. CH2 C COOH + CN SO3 + SCN SH O O sulfokyanidy (thiokyanáty, rhodanidy) CH3 C COOH + SCN

11 Kyanogenní glykosidy Podobný mechanizmus (detoxikační) se odehrává i v játrech savců CN SCN vyloučení z organismu rhodanáza (moč, feces) Detoxikace CN je závislá na disponibilitě sirných sloučenin v organismu Omezení účinků kyan. glykosidů (omezení kyanogeneze): odstranění glykosidů nebo inaktivace β glukosidáz či kombinace obou opatření. Využití u manioku a peckovin.

12 Kyanogenní glykosidy Maniok jedlý (kasáva, mandioka), jihoamerický druh čeledi pryšcovité. v tropech rozšířená dřevina kořenové hlízy obsahují škrob a jedovatý HCN, který se odstraní vařením, nebo pečením. hlízy se používají jako brambory, mouka chléb, placky, pečivo z drti získaný škrob = tapioka (obsahuje linamarin) jsou hořké a sladké odrůdy. Hořké obsahují až 500 mg/kg č.hm. HCN.

13 Kyanogenní glykosidy Čirok (Sorghum), z čeledi lipnicovitých známý již ve starém Egyptě jednoletá 3m vysoká tráva s květy, které po odkvětu se mění v drobné obilky s vysokým obsahem škrobu. slouží jako potravina Dhurrin je hlavně v klíčcích, semena kyanovodík neobsahují

14 Glykoalkaloidy brambor brambory = 4. nejvýznamnější světová plodina toxické steroidní glykoalkaloidy (SGA, GA) patří mezi pseudoalkaloidy nebo glykosidy polární složka ve vodě rozpustný sacharid (monoaž tetra-). D-glukosa, L-rhamnosa, D-galaktosa, D-xylosa nepolární složka steroid (aglykon)

15 Glykoalkaloidy brambor Lilek brambor (Solanum tuberosum) jedovatá je celá nadzemní část rostliny v zelené nati, klíčcích, méně v bobulích je zastoupen hlavně solanin a méně jedovatý solanidin 95% z celkových alkaloidů v hlízách představují glykoalkaloidy α-solanin a α-chaconin, které jsou odvozeny od aglykonu solanidinu (poměr 2 : 3) zbytek tvoří více než deset dalších typů glykoalkaloidů. Běžně se všechny alkaloidy v bramboru souhrnně označují jako solanin (v parenchymu jedlých hlíz asi 1 %).

16 Glykoalkaloidy brambor zastoupení jednotlivých alkaloidů se mění vzhledem k vnějším faktorům, teplejší a sušší oblasti snižují obsah glykoalk., na rozdíl od chladnějších, kvalita půdy, hnojiva s vysokým obsahem dusíku, nebo hořčíku zvyšují obsah, stresové faktory: napadení hmyzem, mechanické poškození pozor!! i osvětlení zvyšování obsahu alkaloidů, Mo ve formě molybdenanu sodného naopak snižuje obsah při aplikaci do půdy, či na list, glykoalkaloidy se nedestruují vařením ani sušením při vysokých teplotách, jsou stálé ještě při teplotách 300 C. Při tepelných úpravách se tedy obsah téměř nesnižuje. Vařením brambor však většina přechází do vody. Rovněž doba mezi oloupáním a dalším zpracováním by neměla být dlouhá (zvýšená syntéza alkaloidů).

17 Glykoalkaloidy brambor Orgán, pletivo klíčky stolony kořeny lodyhy listy květy bobule celá hlíza slupka s očky Obsah (mg/kg č. hm.) ( )

18 Glykoalkaloidy brambor V normálních hlízách největší část glykoalkaloidů v 1,5 mm silné části kůry pod peridermem. Oloupáním se odstraní % solaninu. Negativní projev světla u nevyzrálých a malých hlíz (stres obrana = rychlá syntéza glykoalkaloidů) Největší riziko = mechanické poškození hlíz až několikanásobné zvýšení nízké skladovací teploty sice prodlužují jakost hlíz, ale mohou působit jako stresový faktor Chuťově jsou glykoalkaloidy cítit při obsahu 150 mg/kg - hořkost a palčivost, která trvá několik minut až hodin, v závislosti na obsahu alkaloidů - nepříjemná chuť hlíz s vysokým obsahem glykoalkaloidů tvoří přirozenou překážku pro konzumaci. Při snižování obsahu alkaloidů se využívají gama ozařování hlíz,, aby se zabránilo klíčení nebo se použijí chemické retardanty. Vznik alkaloidů se omezí potlačením dýchání, např. vakuovým balením.

19 Glykoalkaloidy brambor Glykoalkaloidy - absorpce trávicím traktem poškození střevní mukózy a dalších orgánů a tkání, do kterých jsou transportovány (např. játra). Příznaky otravy: kolikové bolesti, trávicí poruchy (průjmy s příměsí krve nebo zácpa), poškození funkce nervového systému (apatie, deprese, halucinace, křeče; respirační paralýza, kóma) O chronickém účinku glykolalkaloidů přijímaných z potravy se jen uvažuje, připouští se kumulace v játrech. obsah celkových glykoalkaloidů (tzv. solaninu) v tržních hlízách kolem mg/kg čerstvých neloupaných hlíz. Pro člověka je toxická dávka asi 2-5 mg/kg těl. hm. a dávka letální mezi 3-6 mg/kg těl. hm. (dávky srovnatelné se strychninem, nebo arsenem)

20 Toxické účinky Glykoalkaloidy brambor dva odlišné mechanizmy: 1. schopnost narušit buněčné membrány obsahující steroly (účinky podobné saponinům) 2. inhibice enzymu sérové cholinesterázy (podobnost s OF) Hlízy brambor obsahují i tzv. inhibitory proteáz - účinné proti skupině serinových proteáz (trypsin, chymotrypsin), kyselých proteáz (katepsin D) a metaloproteáz (slinivkové karboxypeptidázy A a B). Vařením se inhibitory proteáz inaktivují.

21 !POZOR! Inhibitory proteáz jsou také v : arašídy (podzemnice olejná) jáhly pšenice červená řepa cibule syrové sojové boby, které obsahují vysoké podíl inhibitorů trypsinu.tepelnou úpravou se rozruší tyto inhibitory trypsinu, ale 5 až 20 % jich v potravinách = v sojových produktech zůstává (aktivních). Inhibitory proteáz způsobují dle výzkumů depresi růstu u hlodavců a také hypertrofii pankreasu.

22 Glykoalkaloidy rajčat Rajče jedlé (Solanum lycopersicum) nezralá rajčata obsahují α- tomatin (aglykon tomatidin), také solanin a saponin Příznaky otrav jsou podobné jako při otravách solaninem.

23 Glukosinoláty glykosidy běžně se vyskytující v mnoha rostlinách čeledi brukvovitých (Brasicaceae), kaparovité (Capparidaceae), rezedovité (Resedaceae) Je známo asi 120 glukosinolátů. Dříve velký problém díky vysokému výskytu v semenech řepky. Dnes jsou šlechtěním významně sníženy. jsou syntetizovány z AMK Obecný vzorec: Thioesterová vazba GLUKOSINOLÁTY Alifatické Indolové Aromatické R C S-glukosa N O SO3

24 Glukosinoláty glukosinoláty podléhají enzymové hydrolýze (myrosináza, thioglukosidáza). Tato reakce probíhá pouze při mechanickém poškození rostl. buněk. Vařením se účinek glukosinolátů snižuje destrukce.

25 Výskyt glukosinolátů v rostlinách čeledi brukvovité: Čínské zelí glukonapin, glukobrassikanapin, progoitrin,glukonapoleiferin, glukorafanin, glukoalyssin, glukobrassicin, 4-hydroxyglukobrassicin, 4-methoxyglukobrassicin Brokolice glukonapin, progoitrin, glukonapoleiferin, glukoiberin, glukorafanin, glukobrassicin, glukoerucin, 4-hydroxyglukobrassicin, 4-methoxyglukobrassicin, Kapusta růžičková sinigrin, glukonapin, progoitrin, glukonapoleiferin, glukoiberin, sinalbin, glukobrassicin, 4-hydroxyglukobrassicin, 4-methoxyglukobrassicin Zelí hlávkové Květák sinigrin, glukonapin, progoitrin,, glukoerucin, glukoiberverin, glukoerucin, glukoiberin, glukorafanin, glukoallysin, glukobrassicin, 4-hydroxy glukobrassicin, 4-methoxyglukobrassicin, semena hořčice bílé sinalbin Křen selský sinigrin, glukonasturtiin Ředkev setá lukorafanin, glukobrassicin

26 Glukosinoláty-toxické účinky Sirné sloučeniny podíl na čichových a chuťových vlastnostech potravin a krmiv. Některé štěpné produkty palčivost, štiplavost, hořkost, slzení. Tyto vlastnosti jsou žádané pouze u hořčice a křenu. STRUMIGENNÍ ÚČINKY způsobeny toxickými metabolity glukosinolátů (oxazolidinthiony), zejména 5-viniloxazolidin-2-thion (goitrin), nitrily, isothiokyanáty, thiokyanáty Strumigenní efekt goitrinu: mg/den inhibice využití jodu Inhibice inkorporace anorganického jódu do thyroxinových prekurzorů nedostatečná tvorba aktivních hormonů ŠŽ histomorfologické změny ŠŽ s rozvojem strumy hyperplazie, hypertrofie klesá podíl jódu zachyceného štítnou žlázou vzrůstá podíl monojódtyroninu na úkor di-, tri- (T3) a tetrajódtyroninu. Z dijódtyroninu nevzniká tyroxin (T4) jako prekursor T3. Retardace růstu, poškození jater, ledvin a nadledvinek.

27 Glukosinoláty Negativní působení goitrinu není možné odstranit zvýšeným příjmem jódu (THOMPSON,1983) a proto svými antinutričními vlastnostmi je limitujícím faktorem při využití řepkových šrotů a pokrutin v krmných směsích. Jejich vysoký obsah v semenech řepky vedl k minimalizaci geneticko - šlechtitelskými prostředky. Současný sortiment pěstovaných "00" řepek má obsah glukosinolátů snížen na desetinu původního obsahu erukových a bezerukových řepek ("0") Některé produkty štěpení indolových glukosinolátů, zejména 3-hydroxymethylindol a askorbigen, aktivují u člověka činnost těch oxidáz v játrech a tlustém střevu, které detoxikují karcinogeny z potravy. Klesá tím riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku!! Jsou anti karcinogenní.

28 Toxické aminokyseliny, peptidy, bílkoviny a jejich produkty Neproteinové AMK, produkované rostlinami, nejsou však součástí rostlinných bílkovin a mají odlišné vlastnosti. Tím dochází k řadě metabolických poruch, které vedou k onemocnění jak lidí i zvířat. Hemolytická aminokyselina brukvovitých rostlin Volná sirná AMK S-methylcysteinsulfoxid (SMCO) - prekursor S-methylcysteinu (SMC), který je pro rostlinu zdrojem síry a uhlíku pro syntézu cysteinu a methioninu. CH2 CH COOH CH2 CH COOH S NH2 O S NH2 CH3 S-methylcystein (SMC) CH3 S-methylcysteinsulfoxid (SMCO)

29 Obsah SMCO v rostlinných pletivech: 0,4-4% v sušině (většina přítomné síry. Vysoký obsah SMCO je v mladých pletivech. závisí na odrůdě, vegetační fázi a lokalitě, genetických faktorech, podmínkách prostředí. Syntéza SMCO je stimulována dusíkatým hnojením u půd s vysokým obsahem síranové síry SO4-S. Toxické účinky vyčerpání ochranného mechanismu erytrocytů vůči oxidačnímu činidlu, superoxidovému aniontu O2 2GS + CH3 S- S- CH3 GSSG + 2 CH3SH redukovaný dimethyl- oxidovaný methanthiol glutathion disulfid glutathion ochrana trvalé oxidace Fe2+ na Fe3+ v hemu Toxické aminokyseliny, Při narušení těchto poměrů vzniká MetHb, který denaturuje a usazuje se na vnějším povrchu buněčné membrány poškozených erytrocytů jako Heinz-Ehrlichova tělíska. Rozrušené Erys vedou k úbytku hematokritu = hemoglobinu. Poškození membrán Erys hemolýza.

30 Rostliny obsahující lathyrogeny čeleď Bobovité (Fabaceae) Vikev setá (Vicia sativa), Hrachor setý (Lathyrus sativus), Hrachor vonný (Lathyrus odoratus) Lathyrogeny = toxické AMK, v semenech několika druhů rodů Lathyrus a Vicia. onemocnění neurolathyrismus nebo tzv. lathyrismus (rozvojové země Indického poloostrova nebo Severní Afriky) důsledek konzumace mouky, která se připravuje v období nedostatku jiných potravin, ze semen těchto rostlin Příčina onemocnění: volné AMK β-kyano-l-alanin (BCNA), β-n-oxalylamino-l-alanin (BOAA), kyselina α,γ-diaminomáselná (DABA) a její γ-n-oxalylderivát. Semena hrachoru setého obsahují 0,1-2,5 % hm. BOAA v sušině.

31 Toxické aminokyseliny příznaky onemocnění: postižení CNS s projevy parestézie a paralýzou svalů nohou. Úmrtí jsou vzácná. osteolathyrismus (porucha mtb kolagenu a elastinu vlivem účinku β-aminopropionitrilu (BAPN) a jeho dipeptidu. snížení obsahu AMK šlechtěním a tepelným zpracováním (vaření do měkka).

32 Fytoestrogeny látky, které po přijetí do organismu jak zvířat, tak i lidí připomínají (napodobují) podle účinků samičí pohlavní hormony (estrogeny). fytoestrogeny byly izolovány už v roce 1928 (několik let po objevení v těle savců) přirozeně působí spíš jako antikoncepční látky pro regulaci početnosti hlodavců, protože výsledkem byla neplodnost, poruchy cyklu v rostlinách mají úlohu při obraně proti plísním, houbovým chorobám a jiným parazitům mají charakter progesteronů rostlinné androgeny málo poznatků, jsou přítomny např. v pylu borovice lesní (testosteron, androgeny).

33 Fytoestrogeny- chemická struktura Estrogen = každá chemicky čistá látka, která po podání pohlavně vyvinuté, vykastrované myši či kryse, působí na CNS a vyvolá u ní zrohovatění děložního epitelu (podobně jako u říje). Účinek: stimulace růstu reprodukčních orgánů a mléčné žlázy savců. U samic je hlavním přirozeným estrogenem estradiol (vytvářen vaječníky), estron, estriol všechny patří ke steroidům. Fytoestrogeny - mnohem slabší afinita vůči receptoru než steroidní estrogeny. Funkce: podporují aktivitu endogenních estrogenů, ale také svou vazbou na receptory mohou bránit účinku tělu vlastních steroidních estrogenů antiestrogeny (jen z výzkumu na labor. zvířatech) hladina steroidů endogenních je nízká hladina steroidů je vysoká účinkují aditivně antagonisticky Prvním estrogenem, který byl izolován z rostlin (palma olejná), byl estron.

34 Fytoestrogeny Podporují aktivitu hypofýzy, ovlivňují hladinu gonadotropních hormonů poruchy ovulace (cysty na vaječnících, kontrakce dělohy, vejcovodu), poruchy menstruačního cyklu (nepravidelnost, dlouhodobý cyklus,) degenerace tkání pohlavního ústrojí (také samčích - degenerace varlat, snížená tvorba spermatu). Zvýšený výskyt estrogenů v potravě u malých chlapců v dospělosti snížení plodnosti. těhotenství vystavení plodu účinku fytoestrogenů může vést k narušení vývoje ženského pohlavního ústrojí. Výsledek - výskyt rakovinných buněk v okolí krčku. testování skupiny žen (věk 20-29let) - při vysokých dávkách isoflavonů v sójových proteinech došlo k prodloužení folikulární fáze a zpoždění menstruace.

35 Fytoestrogeny v moči žen-vegetariánek vysoká hladina fytoestrogenů. Tento jev je ve spojitosti s nižším výskytem rakoviny prsu (v důsledku antagonistického působení fytoestrogenů na endogenní estrogeny podporující rakovinné bujení). u asijských žen, konzumujících vysoké množství fytoestrogenů v sóji, je zaznamenán nižší výskyt rakovinného bujení (ovaria, prsa, endometrium) závislého na hormonech-estrogenech

36 Fytoestrogeny je známo přes 300 druhů rostlin obsahující estrogeny. Odvozeny jsou od základní struktury kumestanů a isoflavonů. Kumestany - výskyt v jetelovinách. Hlavním představitelem je kumestrol. Proto nejsou pro člověka tak významné Isoflavony - výskyt sója, luštěniny, růžičková kapusta, jablka -- v chloroplastech nadzemních částí rostlin, ve stopách i v kořenech. - jejich množství se zvyšuje při stresu. Jsou příbuzné flavonoidním rostlinným barvivům. Daidzein-vyskytuje se v semenech sóji (jetel a vojtěška). Genistein- v semenech sóji (jetel, vojtěška)

37 Obsah isoflavonů Příjem 45 mg isoflavonů denně je dostatečný pro narušení menstruačního cyklu u zdravých žen. Příklad: sýr Tofu o hmotnosti 100,0 g obsahuje 76 x 100 = 7600 μg daidzeinu a 166 x 100 = μg genisteinu, celkem 24,2 mg isoflavonů. Produkty ze sóji obsahují až 2,5 g /kg sušiny isoflavonů, především genisteinu, pak daidzeinu, glycetinu a nejméně kumestrolu. Daidzein Genistein Tofu Sojová omáčka Sojové mléko Sojové bobyupravené čerstvé sojové boby (μg/g Wet Wt)

38 Pyrrolizidinové alkaloidy -PA skupina více než 200 rostlinných metabolitů způsobují velké zdravotní problémy jak u zvířat tak u lidí rostliny obsahující PA, zvláště semena - kontaminují obilí suroviny (mouka), med, mléčné produkty (v nich metabolity PA), Nejvíce toxické jsou skupiny PA: - acyklické diestery - makrocyklické diestery (senecionin) Samotné nejsou toxické, ale v játrech jsou enzymy oxidovány na vysoce reaktivní deriváty pyrrolu. Ty jsou účinnými alkylačními činidly a reagují s řadou látek přítomných v játrech a ty jsou následně poškozovány. Část metabolitů je transportována krví do plic, ledvin, nervového systému.

39 Pyrrolizidinové alkaloidy Primární orgány poškození u savců = játra a plíce. Játra - obstrukce malých i velkých cév ascites, edém a redukce výdeje moči. U lidí charakteristická cirhóza jater s nekrózou a fibrózou. ucpávání cév (arteriol) plicní hypertenze a pravá ventrikulární hypertrofie. Některé PA a jejich metabolity = bifunkční alkylační činidla - možný zásah do makromolekul DNA mutagenita, karcinogenita, hepatické nádory, adenom jater, karcinom kůže, pulmonární adenom, adenom tenkého střeva, ilea.

40 Pyrrolizidinové alkaloidy Vyskytují se zejména v druhu starček přímětník (Senecio jacobaea). V mase a orgánech zvířat přijímajících PA v našich podmínkách především ze starčků je výskyt zanedbatelný. Do mléka - jen malý podíl z přijatých PA Med - výskyt PA také velmi nízký a med má nepříjemnou chuť a vůni.

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie ANORGANICKÉ ŽIVINY Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie B. VODA základní podmínka pro život (nezastupitelná) viz. Voda ve výživě HZ C.

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty karboxylových kyselin Deriváty karboxylových kyselin Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Alena Jirčáková Substituční deriváty karboxylových kyselin:

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky výživy - vitamíny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vitamíny 1 Biokatalyzátory Neenergetická složka stravy Organismus je neumí vytvořit (kromě K, částečně A,D) 22 vitamínů, u člověka se

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Látky s fytotoxickým účinkem

Látky s fytotoxickým účinkem Látky s fytotoxickým účinkem prof. RNDr. Jiří Patočka prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Úvod Fytotoxické látky mají selektivní toxický

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Didaktické testy z biochemie 1

Didaktické testy z biochemie 1 Didaktické testy z biochemie 1 Trávení Milada Roštejnská elena Klímová Trávení br. 1. Trávicí soustava Rubrika A Z pěti možných odpovědí (alternativ) vyberte tu nejsprávnější. A B D E 1 Mezi monosacharidy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny:

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Beskydské uzeniny Příborská 520 73826 Frýdek - Místek Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Mandlová paštika bez E Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Ústav chemie a analýzy potravin Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Literatura Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, Ossis, Tábor, 2009 Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, Ossis, Tábor, 2009 Ing.

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!!

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! PŘIROZENOST A KOMPLEXNOST Přirozenost a čistota Chlorofyl Enzymy Zásadotvornost Antioxidační aktivita Ječmen

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Biochemie

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

NUTRACEUTIKA PROTEINY

NUTRACEUTIKA PROTEINY NUTRAEUTIKA PROTEINY VYUŽITÍ Proteiny, aminokyseliny, koncentráty většinou pro sportovní výživu Funkční potraviny hydrolyzáty Bílkovinné izoláty i v medicíně Fitness a wellness přípravky PROTEINY Sušená

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více