Toxické látky v potravinách rostlinného původu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toxické látky v potravinách rostlinného původu"

Transkript

1 Toxické látky v potravinách rostlinného původu

2 Glykosidy organické sloučeniny, zpravidla rostlinného původu nejrozsáhlejší skupina sekundárních metabolitů, terapeuticky využitelných, ale i toxinů jejich molekula je tvořena: cukernou částí - glykonem (cyklické sacharidy-pentosy, hexosy) a necukernou částí - aglykonem (alkohol, aldehyd, fenol, kyselina, ), které jsou vzájemně spojené glykosidickou vazbou jsou přítomny v různých orgánech rostlin (cibule, natě, listy, semena a pod.).

3 Kyanogenní glykosidy v rostlinách velmi běžné, zjištěny u několika 1000 druhů patřících do asi 100 čeledí, známo více než 50 kyanogenních glykosidů, jsou hořké a působí primárně jako látky odpuzující konzumenty, aglykony (necukerné složky) většinou tvoří α-hydroxynitrily, stabilizované glykosylem navázaným na hydroxylovou skupinu na hydroxyl aglykonu nejčastěji navázána β-d-glukopyranoza. Na ni může být glykosidicky vázán další monosacharid disacharidy gentobiosa, vicianosa kyanogenní glykosidy jsou členěny podle aminokyseliny, z níž byly biochemicky syntetizovány

4 Kyanogenní glykosidy AGLYKON KYANOGENNÍ GLYKOSID α-hydroxynitril

5 Linamarin Faseolunatin maniok jetel plazivý len setý Linustatin Neolinustatin Prunasin Sambunigrin Vicianin len setý slivoň bez černý bob vikev žluťucha orlíčkolistá bařička přímořská Triglochinin Lotaustralin štírovník růžkatý jetel plazivý maniok Amygdalin slivoň jádra peckovin hořké mandle meruňka broskvoň Taxifylin tis červený bambus Dhurrin čirok

6 Amygdalin Kyanogenní glykosidy hydrolýza v kyselém prostř. mikroflóra tlustého střeva HCN HCN velmi toxická jed enzymů (člověk nejcitlivější), v rostlinách však ve velmi nízkých koncentracích, uvolnění HCN z rostlin je velmi pomalý proces, k intoxikaci je třeba zkonzumovat větší množství specifické rostliny, glykosid musí být hydrolyzován v GIT minimální LD50=0,5-3,5 mg/kg LD pro děti 5-25 semen peckovin s výskytem amygdalinu (mechanicky poškozené pecky!), v semenu meruňky je µmol/g

7 Kyanogenní glykosidy Mechanismus účinku HCN: Kyanogenní glykosid HCN CN + methb kyanmethemoglobin k terapii otrav methemoglobinizačními látkami Blok dýchacích enzymatických systémů (cytochromoxidáza vazba CN na Fe 3+ a Cu) tkáňové zadušení kyslík není předán tkáním Hb přesycen kyslíkem jasně červená art. i ven. krev Tkáňová anoxie porušení činnosti CNS, myokardu

8 Kyanogenní glykosidy Akutní otravy poškození chemoreceptorů a respiračního centra zvýšená respirace paralýza dýchacího centra, pokles krevního tlaku, křeče, koma exitus Chronické otravy svalový třes kongesce plic konjunktivitida inapetence pokles hmotnosti zhoršení mentality neuropatie, bolesti hlavy U kasávy tzv. tropická ataxická neuropatie

9 Kyanogenní glykosidy-biotransformace Štěpení glykosidů = kyanogeneze R1 O- β-glukopyranóza R1 OH α-hydroxynitril C + H2O C + glukóza β glukosidáza R2 C = N R2 C = N R1 OH R1 C + H2O C=O + HCN α-hydroxynitrillyáza R2 C = N R2 aldehyd nebo keton

10 Kyanogenní glykosidy Popsané štěpení probíhá pouze v porušeném rostlinném pletivu, kdy se glykosidy a enzymy dosud uložené odděleně, dostanou do styku (sečení rostlin, drcení semen, zmrznutí) Ovšem účinnou β glukosidázu obsahuje i mikroflóra GIT savců, konkrétně některé bakterie Detoxikace uvolněného HCN: Detoxikačním produktem je thiokyanát SCN - Přeměna probíhá za pomoci dvou sulfurtransferáz 1. kyanid-sulfurtransferáza (rhodanáza) 2. 3-merkaptopyruvátsulfurtransferáza S2O3 + CN 1. CH2 C COOH + CN SO3 + SCN SH O O sulfokyanidy (thiokyanáty, rhodanidy) CH3 C COOH + SCN

11 Kyanogenní glykosidy Podobný mechanizmus (detoxikační) se odehrává i v játrech savců CN SCN vyloučení z organismu rhodanáza (moč, feces) Detoxikace CN je závislá na disponibilitě sirných sloučenin v organismu Omezení účinků kyan. glykosidů (omezení kyanogeneze): odstranění glykosidů nebo inaktivace β glukosidáz či kombinace obou opatření. Využití u manioku a peckovin.

12 Kyanogenní glykosidy Maniok jedlý (kasáva, mandioka), jihoamerický druh čeledi pryšcovité. v tropech rozšířená dřevina kořenové hlízy obsahují škrob a jedovatý HCN, který se odstraní vařením, nebo pečením. hlízy se používají jako brambory, mouka chléb, placky, pečivo z drti získaný škrob = tapioka (obsahuje linamarin) jsou hořké a sladké odrůdy. Hořké obsahují až 500 mg/kg č.hm. HCN.

13 Kyanogenní glykosidy Čirok (Sorghum), z čeledi lipnicovitých známý již ve starém Egyptě jednoletá 3m vysoká tráva s květy, které po odkvětu se mění v drobné obilky s vysokým obsahem škrobu. slouží jako potravina Dhurrin je hlavně v klíčcích, semena kyanovodík neobsahují

14 Glykoalkaloidy brambor brambory = 4. nejvýznamnější světová plodina toxické steroidní glykoalkaloidy (SGA, GA) patří mezi pseudoalkaloidy nebo glykosidy polární složka ve vodě rozpustný sacharid (monoaž tetra-). D-glukosa, L-rhamnosa, D-galaktosa, D-xylosa nepolární složka steroid (aglykon)

15 Glykoalkaloidy brambor Lilek brambor (Solanum tuberosum) jedovatá je celá nadzemní část rostliny v zelené nati, klíčcích, méně v bobulích je zastoupen hlavně solanin a méně jedovatý solanidin 95% z celkových alkaloidů v hlízách představují glykoalkaloidy α-solanin a α-chaconin, které jsou odvozeny od aglykonu solanidinu (poměr 2 : 3) zbytek tvoří více než deset dalších typů glykoalkaloidů. Běžně se všechny alkaloidy v bramboru souhrnně označují jako solanin (v parenchymu jedlých hlíz asi 1 %).

16 Glykoalkaloidy brambor zastoupení jednotlivých alkaloidů se mění vzhledem k vnějším faktorům, teplejší a sušší oblasti snižují obsah glykoalk., na rozdíl od chladnějších, kvalita půdy, hnojiva s vysokým obsahem dusíku, nebo hořčíku zvyšují obsah, stresové faktory: napadení hmyzem, mechanické poškození pozor!! i osvětlení zvyšování obsahu alkaloidů, Mo ve formě molybdenanu sodného naopak snižuje obsah při aplikaci do půdy, či na list, glykoalkaloidy se nedestruují vařením ani sušením při vysokých teplotách, jsou stálé ještě při teplotách 300 C. Při tepelných úpravách se tedy obsah téměř nesnižuje. Vařením brambor však většina přechází do vody. Rovněž doba mezi oloupáním a dalším zpracováním by neměla být dlouhá (zvýšená syntéza alkaloidů).

17 Glykoalkaloidy brambor Orgán, pletivo klíčky stolony kořeny lodyhy listy květy bobule celá hlíza slupka s očky Obsah (mg/kg č. hm.) ( )

18 Glykoalkaloidy brambor V normálních hlízách největší část glykoalkaloidů v 1,5 mm silné části kůry pod peridermem. Oloupáním se odstraní % solaninu. Negativní projev světla u nevyzrálých a malých hlíz (stres obrana = rychlá syntéza glykoalkaloidů) Největší riziko = mechanické poškození hlíz až několikanásobné zvýšení nízké skladovací teploty sice prodlužují jakost hlíz, ale mohou působit jako stresový faktor Chuťově jsou glykoalkaloidy cítit při obsahu 150 mg/kg - hořkost a palčivost, která trvá několik minut až hodin, v závislosti na obsahu alkaloidů - nepříjemná chuť hlíz s vysokým obsahem glykoalkaloidů tvoří přirozenou překážku pro konzumaci. Při snižování obsahu alkaloidů se využívají gama ozařování hlíz,, aby se zabránilo klíčení nebo se použijí chemické retardanty. Vznik alkaloidů se omezí potlačením dýchání, např. vakuovým balením.

19 Glykoalkaloidy brambor Glykoalkaloidy - absorpce trávicím traktem poškození střevní mukózy a dalších orgánů a tkání, do kterých jsou transportovány (např. játra). Příznaky otravy: kolikové bolesti, trávicí poruchy (průjmy s příměsí krve nebo zácpa), poškození funkce nervového systému (apatie, deprese, halucinace, křeče; respirační paralýza, kóma) O chronickém účinku glykolalkaloidů přijímaných z potravy se jen uvažuje, připouští se kumulace v játrech. obsah celkových glykoalkaloidů (tzv. solaninu) v tržních hlízách kolem mg/kg čerstvých neloupaných hlíz. Pro člověka je toxická dávka asi 2-5 mg/kg těl. hm. a dávka letální mezi 3-6 mg/kg těl. hm. (dávky srovnatelné se strychninem, nebo arsenem)

20 Toxické účinky Glykoalkaloidy brambor dva odlišné mechanizmy: 1. schopnost narušit buněčné membrány obsahující steroly (účinky podobné saponinům) 2. inhibice enzymu sérové cholinesterázy (podobnost s OF) Hlízy brambor obsahují i tzv. inhibitory proteáz - účinné proti skupině serinových proteáz (trypsin, chymotrypsin), kyselých proteáz (katepsin D) a metaloproteáz (slinivkové karboxypeptidázy A a B). Vařením se inhibitory proteáz inaktivují.

21 !POZOR! Inhibitory proteáz jsou také v : arašídy (podzemnice olejná) jáhly pšenice červená řepa cibule syrové sojové boby, které obsahují vysoké podíl inhibitorů trypsinu.tepelnou úpravou se rozruší tyto inhibitory trypsinu, ale 5 až 20 % jich v potravinách = v sojových produktech zůstává (aktivních). Inhibitory proteáz způsobují dle výzkumů depresi růstu u hlodavců a také hypertrofii pankreasu.

22 Glykoalkaloidy rajčat Rajče jedlé (Solanum lycopersicum) nezralá rajčata obsahují α- tomatin (aglykon tomatidin), také solanin a saponin Příznaky otrav jsou podobné jako při otravách solaninem.

23 Glukosinoláty glykosidy běžně se vyskytující v mnoha rostlinách čeledi brukvovitých (Brasicaceae), kaparovité (Capparidaceae), rezedovité (Resedaceae) Je známo asi 120 glukosinolátů. Dříve velký problém díky vysokému výskytu v semenech řepky. Dnes jsou šlechtěním významně sníženy. jsou syntetizovány z AMK Obecný vzorec: Thioesterová vazba GLUKOSINOLÁTY Alifatické Indolové Aromatické R C S-glukosa N O SO3

24 Glukosinoláty glukosinoláty podléhají enzymové hydrolýze (myrosináza, thioglukosidáza). Tato reakce probíhá pouze při mechanickém poškození rostl. buněk. Vařením se účinek glukosinolátů snižuje destrukce.

25 Výskyt glukosinolátů v rostlinách čeledi brukvovité: Čínské zelí glukonapin, glukobrassikanapin, progoitrin,glukonapoleiferin, glukorafanin, glukoalyssin, glukobrassicin, 4-hydroxyglukobrassicin, 4-methoxyglukobrassicin Brokolice glukonapin, progoitrin, glukonapoleiferin, glukoiberin, glukorafanin, glukobrassicin, glukoerucin, 4-hydroxyglukobrassicin, 4-methoxyglukobrassicin, Kapusta růžičková sinigrin, glukonapin, progoitrin, glukonapoleiferin, glukoiberin, sinalbin, glukobrassicin, 4-hydroxyglukobrassicin, 4-methoxyglukobrassicin Zelí hlávkové Květák sinigrin, glukonapin, progoitrin,, glukoerucin, glukoiberverin, glukoerucin, glukoiberin, glukorafanin, glukoallysin, glukobrassicin, 4-hydroxy glukobrassicin, 4-methoxyglukobrassicin, semena hořčice bílé sinalbin Křen selský sinigrin, glukonasturtiin Ředkev setá lukorafanin, glukobrassicin

26 Glukosinoláty-toxické účinky Sirné sloučeniny podíl na čichových a chuťových vlastnostech potravin a krmiv. Některé štěpné produkty palčivost, štiplavost, hořkost, slzení. Tyto vlastnosti jsou žádané pouze u hořčice a křenu. STRUMIGENNÍ ÚČINKY způsobeny toxickými metabolity glukosinolátů (oxazolidinthiony), zejména 5-viniloxazolidin-2-thion (goitrin), nitrily, isothiokyanáty, thiokyanáty Strumigenní efekt goitrinu: mg/den inhibice využití jodu Inhibice inkorporace anorganického jódu do thyroxinových prekurzorů nedostatečná tvorba aktivních hormonů ŠŽ histomorfologické změny ŠŽ s rozvojem strumy hyperplazie, hypertrofie klesá podíl jódu zachyceného štítnou žlázou vzrůstá podíl monojódtyroninu na úkor di-, tri- (T3) a tetrajódtyroninu. Z dijódtyroninu nevzniká tyroxin (T4) jako prekursor T3. Retardace růstu, poškození jater, ledvin a nadledvinek.

27 Glukosinoláty Negativní působení goitrinu není možné odstranit zvýšeným příjmem jódu (THOMPSON,1983) a proto svými antinutričními vlastnostmi je limitujícím faktorem při využití řepkových šrotů a pokrutin v krmných směsích. Jejich vysoký obsah v semenech řepky vedl k minimalizaci geneticko - šlechtitelskými prostředky. Současný sortiment pěstovaných "00" řepek má obsah glukosinolátů snížen na desetinu původního obsahu erukových a bezerukových řepek ("0") Některé produkty štěpení indolových glukosinolátů, zejména 3-hydroxymethylindol a askorbigen, aktivují u člověka činnost těch oxidáz v játrech a tlustém střevu, které detoxikují karcinogeny z potravy. Klesá tím riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku!! Jsou anti karcinogenní.

28 Toxické aminokyseliny, peptidy, bílkoviny a jejich produkty Neproteinové AMK, produkované rostlinami, nejsou však součástí rostlinných bílkovin a mají odlišné vlastnosti. Tím dochází k řadě metabolických poruch, které vedou k onemocnění jak lidí i zvířat. Hemolytická aminokyselina brukvovitých rostlin Volná sirná AMK S-methylcysteinsulfoxid (SMCO) - prekursor S-methylcysteinu (SMC), který je pro rostlinu zdrojem síry a uhlíku pro syntézu cysteinu a methioninu. CH2 CH COOH CH2 CH COOH S NH2 O S NH2 CH3 S-methylcystein (SMC) CH3 S-methylcysteinsulfoxid (SMCO)

29 Obsah SMCO v rostlinných pletivech: 0,4-4% v sušině (většina přítomné síry. Vysoký obsah SMCO je v mladých pletivech. závisí na odrůdě, vegetační fázi a lokalitě, genetických faktorech, podmínkách prostředí. Syntéza SMCO je stimulována dusíkatým hnojením u půd s vysokým obsahem síranové síry SO4-S. Toxické účinky vyčerpání ochranného mechanismu erytrocytů vůči oxidačnímu činidlu, superoxidovému aniontu O2 2GS + CH3 S- S- CH3 GSSG + 2 CH3SH redukovaný dimethyl- oxidovaný methanthiol glutathion disulfid glutathion ochrana trvalé oxidace Fe2+ na Fe3+ v hemu Toxické aminokyseliny, Při narušení těchto poměrů vzniká MetHb, který denaturuje a usazuje se na vnějším povrchu buněčné membrány poškozených erytrocytů jako Heinz-Ehrlichova tělíska. Rozrušené Erys vedou k úbytku hematokritu = hemoglobinu. Poškození membrán Erys hemolýza.

30 Rostliny obsahující lathyrogeny čeleď Bobovité (Fabaceae) Vikev setá (Vicia sativa), Hrachor setý (Lathyrus sativus), Hrachor vonný (Lathyrus odoratus) Lathyrogeny = toxické AMK, v semenech několika druhů rodů Lathyrus a Vicia. onemocnění neurolathyrismus nebo tzv. lathyrismus (rozvojové země Indického poloostrova nebo Severní Afriky) důsledek konzumace mouky, která se připravuje v období nedostatku jiných potravin, ze semen těchto rostlin Příčina onemocnění: volné AMK β-kyano-l-alanin (BCNA), β-n-oxalylamino-l-alanin (BOAA), kyselina α,γ-diaminomáselná (DABA) a její γ-n-oxalylderivát. Semena hrachoru setého obsahují 0,1-2,5 % hm. BOAA v sušině.

31 Toxické aminokyseliny příznaky onemocnění: postižení CNS s projevy parestézie a paralýzou svalů nohou. Úmrtí jsou vzácná. osteolathyrismus (porucha mtb kolagenu a elastinu vlivem účinku β-aminopropionitrilu (BAPN) a jeho dipeptidu. snížení obsahu AMK šlechtěním a tepelným zpracováním (vaření do měkka).

32 Fytoestrogeny látky, které po přijetí do organismu jak zvířat, tak i lidí připomínají (napodobují) podle účinků samičí pohlavní hormony (estrogeny). fytoestrogeny byly izolovány už v roce 1928 (několik let po objevení v těle savců) přirozeně působí spíš jako antikoncepční látky pro regulaci početnosti hlodavců, protože výsledkem byla neplodnost, poruchy cyklu v rostlinách mají úlohu při obraně proti plísním, houbovým chorobám a jiným parazitům mají charakter progesteronů rostlinné androgeny málo poznatků, jsou přítomny např. v pylu borovice lesní (testosteron, androgeny).

33 Fytoestrogeny- chemická struktura Estrogen = každá chemicky čistá látka, která po podání pohlavně vyvinuté, vykastrované myši či kryse, působí na CNS a vyvolá u ní zrohovatění děložního epitelu (podobně jako u říje). Účinek: stimulace růstu reprodukčních orgánů a mléčné žlázy savců. U samic je hlavním přirozeným estrogenem estradiol (vytvářen vaječníky), estron, estriol všechny patří ke steroidům. Fytoestrogeny - mnohem slabší afinita vůči receptoru než steroidní estrogeny. Funkce: podporují aktivitu endogenních estrogenů, ale také svou vazbou na receptory mohou bránit účinku tělu vlastních steroidních estrogenů antiestrogeny (jen z výzkumu na labor. zvířatech) hladina steroidů endogenních je nízká hladina steroidů je vysoká účinkují aditivně antagonisticky Prvním estrogenem, který byl izolován z rostlin (palma olejná), byl estron.

34 Fytoestrogeny Podporují aktivitu hypofýzy, ovlivňují hladinu gonadotropních hormonů poruchy ovulace (cysty na vaječnících, kontrakce dělohy, vejcovodu), poruchy menstruačního cyklu (nepravidelnost, dlouhodobý cyklus,) degenerace tkání pohlavního ústrojí (také samčích - degenerace varlat, snížená tvorba spermatu). Zvýšený výskyt estrogenů v potravě u malých chlapců v dospělosti snížení plodnosti. těhotenství vystavení plodu účinku fytoestrogenů může vést k narušení vývoje ženského pohlavního ústrojí. Výsledek - výskyt rakovinných buněk v okolí krčku. testování skupiny žen (věk 20-29let) - při vysokých dávkách isoflavonů v sójových proteinech došlo k prodloužení folikulární fáze a zpoždění menstruace.

35 Fytoestrogeny v moči žen-vegetariánek vysoká hladina fytoestrogenů. Tento jev je ve spojitosti s nižším výskytem rakoviny prsu (v důsledku antagonistického působení fytoestrogenů na endogenní estrogeny podporující rakovinné bujení). u asijských žen, konzumujících vysoké množství fytoestrogenů v sóji, je zaznamenán nižší výskyt rakovinného bujení (ovaria, prsa, endometrium) závislého na hormonech-estrogenech

36 Fytoestrogeny je známo přes 300 druhů rostlin obsahující estrogeny. Odvozeny jsou od základní struktury kumestanů a isoflavonů. Kumestany - výskyt v jetelovinách. Hlavním představitelem je kumestrol. Proto nejsou pro člověka tak významné Isoflavony - výskyt sója, luštěniny, růžičková kapusta, jablka -- v chloroplastech nadzemních částí rostlin, ve stopách i v kořenech. - jejich množství se zvyšuje při stresu. Jsou příbuzné flavonoidním rostlinným barvivům. Daidzein-vyskytuje se v semenech sóji (jetel a vojtěška). Genistein- v semenech sóji (jetel, vojtěška)

37 Obsah isoflavonů Příjem 45 mg isoflavonů denně je dostatečný pro narušení menstruačního cyklu u zdravých žen. Příklad: sýr Tofu o hmotnosti 100,0 g obsahuje 76 x 100 = 7600 μg daidzeinu a 166 x 100 = μg genisteinu, celkem 24,2 mg isoflavonů. Produkty ze sóji obsahují až 2,5 g /kg sušiny isoflavonů, především genisteinu, pak daidzeinu, glycetinu a nejméně kumestrolu. Daidzein Genistein Tofu Sojová omáčka Sojové mléko Sojové bobyupravené čerstvé sojové boby (μg/g Wet Wt)

38 Pyrrolizidinové alkaloidy -PA skupina více než 200 rostlinných metabolitů způsobují velké zdravotní problémy jak u zvířat tak u lidí rostliny obsahující PA, zvláště semena - kontaminují obilí suroviny (mouka), med, mléčné produkty (v nich metabolity PA), Nejvíce toxické jsou skupiny PA: - acyklické diestery - makrocyklické diestery (senecionin) Samotné nejsou toxické, ale v játrech jsou enzymy oxidovány na vysoce reaktivní deriváty pyrrolu. Ty jsou účinnými alkylačními činidly a reagují s řadou látek přítomných v játrech a ty jsou následně poškozovány. Část metabolitů je transportována krví do plic, ledvin, nervového systému.

39 Pyrrolizidinové alkaloidy Primární orgány poškození u savců = játra a plíce. Játra - obstrukce malých i velkých cév ascites, edém a redukce výdeje moči. U lidí charakteristická cirhóza jater s nekrózou a fibrózou. ucpávání cév (arteriol) plicní hypertenze a pravá ventrikulární hypertrofie. Některé PA a jejich metabolity = bifunkční alkylační činidla - možný zásah do makromolekul DNA mutagenita, karcinogenita, hepatické nádory, adenom jater, karcinom kůže, pulmonární adenom, adenom tenkého střeva, ilea.

40 Pyrrolizidinové alkaloidy Vyskytují se zejména v druhu starček přímětník (Senecio jacobaea). V mase a orgánech zvířat přijímajících PA v našich podmínkách především ze starčků je výskyt zanedbatelný. Do mléka - jen malý podíl z přijatých PA Med - výskyt PA také velmi nízký a med má nepříjemnou chuť a vůni.

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Glukosinoláty a produkty jejich rozkladu

Glukosinoláty a produkty jejich rozkladu Glukosinoláty a produkty jejich rozkladu Glukosinoláty: sekundární metabolity rostlin Glukosinoláty - hořčičné glykosidy (glykosidy hořčičných olejů typické štiplavé aroma některých rostlin) jsou sirné

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

12. PŘÍRODNÍ ANTINUTRIČNÍ A TOXICKÉ LÁTKY. přírodní toxické látky toxiny produkty anthropogenní činnosti xenobiotika

12. PŘÍRODNÍ ANTINUTRIČNÍ A TOXICKÉ LÁTKY. přírodní toxické látky toxiny produkty anthropogenní činnosti xenobiotika 1. PŘÍDÍ ATIUTIČÍ A TXIKÉ LÁTKY antinutriční látky interference (živiny) toxické látky jedy (toxika) přírodní toxické látky toxiny produkty anthropogenní činnosti xenobiotika toxické účinky akutní pozdní

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Jakost a úprava. Luštěniny

Jakost a úprava. Luštěniny Jakost a úprava Luštěniny Úvod Zralá, vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin Jedlé luštěniny (hrách, fazol, čočka, sója, cizrna) Krmné luštěniny (bob, hrách, vikev, lupina) Také jako zelenina

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu Otázka: Enzymy, vitamíny, hormony Předmět: Chemie Přidal(a): VityVity Enzymy, vitamíny, hormony a jejich význam pro biologickou funkci živých organismů Enzymy - látka sloužící jako biokatalyzátory - historie:

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité)

LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité) LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité) Podle české legislativy rozumíme: luštěninami vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin, předvařenými luštěninami luštěniny technologicky upravené

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Sexuální diferenciace

Sexuální diferenciace Sexuální diferenciace MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Sexuální rozdíly vlivem sekrece hormonů sexuální rozdíly od puberty ( sekrece

Více

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Nízkomolekulární, biologicky aktivní dusíkaté látky bazické povahy odvozené od aminokyselin Nepostradatelné pro organismus V malých koncentracích přirozená složka

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana

Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana Klára Truhlářová, FPBT BL 342 Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana Laboratoř živočišné biochemie

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 14. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s rozmístěním a činností základních žláz s vnitřní

Více

Lipidy charakteristika, zdroje, výroba a vlastnosti

Lipidy charakteristika, zdroje, výroba a vlastnosti Lipidy charakteristika, zdroje, výroba a vlastnosti Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek lipidy 2.7.2012 3. ročník čtyřletého G Charakteristika,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1997 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 odst. 1 písm.,, e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Steroidy. Biochemický ústav (E.T.) 2013

Steroidy. Biochemický ústav (E.T.) 2013 Steroidy Biochemický ústav (E.T.) 2013 1 Steroidy 2 Steroidy Biosyntetickým původem patří mezi isoprenoidy. Prekursorem je triterpen skvalen. Ze skvalenu je komplexním systémem mnoha reakcí syntetizován

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ Proteiny funkce Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek proteiny 22.7.2012 3. ročník čtyřletého G Procvičování struktury a funkcí proteinů

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry? Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: Sacharidy jsou polyhydroxyderiváty karbonylových sloučenin (aldehydů nebo ketonů).? Které sacharidy označujeme jako cukry? Jako tzv. cukry označujeme

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test Testové úlohy aminokyseliny, proteiny post test 1. Které aminokyseliny byste hledali na povrchu proteinů umístěných uvnitř fosfolipidových membrán a které na povrchu proteinů vyskytujících se ve vodném

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu: Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK ázev školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: ázev projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek pro

Více

IZOPRENOIDY. Řízení. Dělení: 1) Terpeny 2) Steroidy 1

IZOPRENOIDY. Řízení. Dělení: 1) Terpeny 2) Steroidy 1 IZOPRENOIDY Přírodní látky vznikající v rostlinných a živočišných organismech základní stavební jednotka: IZOPREN = 2-methylbut-1,3-dien Jednotky se spojují do různých řetězců Význam: v tělech organismů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_414 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

PRODUKCE MYKOTOXINŮ PLÍSNĚMI. Zdravotní nezávadnost potravin Adéla Tomsová Pavel Dosoudil

PRODUKCE MYKOTOXINŮ PLÍSNĚMI. Zdravotní nezávadnost potravin Adéla Tomsová Pavel Dosoudil PRODUKCE MYKOTOXINŮ PLÍSNĚMI Zdravotní nezávadnost potravin Adéla Tomsová Pavel Dosoudil Mykotoxiny Z řeckého slova mykes = houba Toxicum = jed Produkty sekundárního metabolismu plísní Je známo asi 6000

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Biotransformace Vylučování

Biotransformace Vylučování Biotransformace Vylučování Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Biotransformace proces chemické přeměny látek v organismu zpravidla enzymaticky katalyzované reakce vedoucí k látkám tělu vlastním nebo

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.13 Růžovité - byliny, keře, stromy - obsahují vonné oleje /vůně květů/ - pětičetné, oboupohlavné, květní obaly rozdělené na kalich a korunu - střídavé listy s palisty - plod nažka /zdužnatělá

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Předmět Chemie Ročník a obor 1.ZA, 1.SC, 1.OS, 2.ZA Kód sady CHEM/ZA+SC+OS/02 Kód DUM CHEM/ZA+SC+OS/01+02/02/10-20 Autor Mgr. Alena Jirčáková Datum vzniku

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Prezentace 09 Genetické modifikace pro zlepšení výţivy člověka doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. repkova@sci.muni.cz Nový trend zlepšení výţivy lidí Výţiva a zdraví člověka Prevence

Více

Bílkoviny. Bílkoviny. Bílkoviny Jsou

Bílkoviny. Bílkoviny. Bílkoviny Jsou Bílkoviny Bílkoviny Úkol: Vyberte zdroje bílkovin: Citróny Tvrdý sýr Tvaroh Jablka Hovězí maso Luštěniny Med Obilí Vepřové sádlo Hroznové víno Bramborové hlízy Řepa cukrovka Bílkoviny Základními stavebními

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Bakterie Enterobacteriaceae

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

Isoprenoidy. Terpeny. Dělení: pravidelné a nepravidelné (uspořádání isoprenových jednotek) terpeny a steroidy

Isoprenoidy. Terpeny. Dělení: pravidelné a nepravidelné (uspořádání isoprenových jednotek) terpeny a steroidy Isoprenoidy Charakteristika: Přírodní látky, jejichž molekuly se skládají ze dvou nebo více isoprenových jednotek (C 5 H 8 ) n o různém seskupení. Jsou odvozeny od isoprenu Dělení: pravidelné a nepravidelné

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Chemický adventní kalendář

Chemický adventní kalendář Chemický adventní kalendář Theobromin C 7 H 8 N 4 O 2 Listy a bobule cesmínu obsahují sloučeniny nazývané alkaloidy, které udávají stupeň toxicity pro člověka ale žádné fatální následky nebyly zaznamenány.

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o., J. Hory 67, 272 64 Kladno PLATNOST OD: 26.6.205 SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných

Více

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty karboxylových kyselin Deriváty karboxylových kyselin Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Alena Jirčáková Substituční deriváty karboxylových kyselin:

Více

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2 DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Dusíkaté deriváty uhlovodíků obsahují ve svých molekulách atom dusíku vázaný přímo na atom uhlíku. Atom dusíku přitom bývá součástí funkční skupiny, podle níž dusíkaté deriváty

Více

Mendělejevova tabulka prvků

Mendělejevova tabulka prvků Mendělejevova tabulka prvků V sušině rostlin je obsaženo přibližně 45% uhlíku, 42% kyslíku, 6,5% vodíku, 1,5% dusíku a 5% minerálních prvků. Tzv. organogenní prvky (C, O, H, N) představují tedy 95% veškerých

Více

VLáKNINa. Růžena Krutilová

VLáKNINa. Růžena Krutilová VLáKNINa Růžena Krutilová Definice vlákniny AACC (2001): Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém střevě a jsou zcela

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou?

Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou? Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou? VILÍM ŠIMÁNEK Praha 7.12.2016 Které faktory se podílí na nádorovém onemocnění prostaty a jejím biochemickém návratu. Lze je ovlivnit? Co může

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více