Jakou má srdce naději?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakou má srdce naději?"

Transkript

1 dravá rodina Jakou má srdce naději? Jak proti infarktu? Zachránci dětských srdcí Radar pro srdce Seriál Tajemství života Enzymy a onemocnění cév Soutěž o cestu do Ameriky

2 s o u t û Ï Vážení čtenáři, určitě jste v minulých týdnech a měsících v televizi, denním tisku anebo na reklamních billboardech zaregistrovali rozsáhlou kampaň podporující nekouření, jejímž iniciátorem je elektrárenská společnost ČEZ. Také v předcházejícím čísle našeho časopisu Zdravá rodina bylo na zadní straně obálky vidět ze tří různých perspektiv ruku držící v prstech nalomenou vyhaslou cigaretu - symbol této kampaně. Oč vlastně jde? Přibližně jedna třetina dospělých obyvatel naší republiky jsou kuřáci - tím se řadíme k zemím s nadprůměrným podílem kuřáků ve společnosti. Kouření přitom podporuje vznik různých nádorových onemocnění, nikotin a další složky obsažené v cigaretě zužují a ucpávají cévy. To vede ke vzniku trombóz a infarktu. Česká republika v Evropě patří k zemím s nejvíce zamořeným ovzduším. Začátkem devadesátých let však byl přijat rozsáhlý a velmi nákladný program postupného odsiřování elektráren. Do letošního roku se akciové společnosti ČEZ podařilo modernizovat a odsířit plné dvě třetiny elektráren. Kouří tedy již jen zbývající třetina - stejně jako je tomu u kuřáků v naší společnosti. Do konce letošního roku všechny elektrárny přestanou vypouštět škodlivé emise - bylo by více než prospěšné, kdyby tento trend následovali také milovníci cigaret. Elektrárenská společnost ČEZ proto ve spolupráci se Státním zdravot- EZ ním ústavem zahájila kampaň s ú- ČEZ přestává kouřit - Vy také? středním sloganem Přestáváme kouřit - zkuste to také. Je známo, že mnoho kuřáků by chtělo se svým návykem přestat. K tomu je ovšem zapotřebí vedle pevné vůle i správná rada, motivace a celkové ovzduší ve společnosti. To všechno má za cíl právě probíhající kampaň. A jako zvláštní povzbuzení pro dosud ještě váhající byla vypsána soutěž s atraktivními cenami: deset leteckých zájezdů k moři pro dvě osoby, deset horských kol a 40 dalších věcných cen. O další podrobnosti jsme požádali vedoucího oddělení vnějších komunikací a.s. ČEZ ing. Michala Kačenu: Kdo se může soutěže zúčastnit? Soutěž je určena kuřákům, kteří chtějí přestat kouřit. Ale ani nekuřáci nejsou mimo hru: mohou svého partnera povzbuzovat a být mu oporou ve chvílích, kdy by to již chtěl vzdávat. A za odměnu s ním budou moci třeba odcestovat jako spoluvýherci hlavní ceny na zájezd k moři. Co všechno musím udělat, abych mohl vyhrát? Nejprve je třeba vyplnit přihlášku. V inzerátech v denním tisku - i v předcházejícím čísle Vašeho časopisu Zdravá rodina - je soutěžní kupón, po jehož zaslání na naši adresu zájemce obdrží přihlášku a další informace. Vedle toho může každý dostat zdarma příslušnou brožurku s přihláškou v poradnách pro odvykání kouření, které jsou ve většině okresů. Přihlášku vyplňují také dva svědci starší 18 let, kteří potvrdí, že účastník soutěže je kuřák. Ale pozor: k úãasti v prvním kole je tfieba zaslat pfiihlá ku jiï do konce bfiezna, takïe moc ãasu nezb vá! Když to někdo nestihne, má ještě šanci vyhrát? Samozřejmě, a to ve druhém kole, které začíná 1. června; tam bude stačit poslat přihlášky až do 20. září. Byli jsme si vědomi, že ne všichni stihnou účast v prvním kole a že ne každému se podaří přestat kouřit hned napoprvé. Ti všichni mají stejnou šanci jako ti, kdo vyhrají v kole prvním. Všechny ceny jsme totiž rozdělili na polovinu; v prvním i druhém kole lze tedy vyhrát 5 pobytů u moře, 5 horských kol a 20 dalších věcných cen. A účast ve druhém kole nepodmiňuje účast v kole předcházejícím. Jak zjistíte, zda výherce opravdu přestal kouřit? Naše soutěž je především založena na důvěře. Proto je v druhé části přihlášky oddíl Už nekouřím, který ú- častník po vyplnění zašle na naši adresu v prvním kole do 5. května a ve druhém kole do 25. října. Přesto pro vylosované výherce Státní zdravotní ústav v Praze připravil laboratorní test, který prokáže, zda opravdu přestali kouřit. Nemusí se bát, není to nic bolestivého, neodebírá se např. žádná krev, ale rozhodně by se neměli pokoušet podvádět. A co si od celé akce slibujete? Věříme, že se bude u nás alespoň o něco více než doposud věnovat pozornost problematice nekouření a zdravého životního stylu vůbec. Snažíme se také sdělit, že se daří dokončit obrovský ekologický program, který stál přes 40 miliard Kč a který výrazně přispěje ke zlepšení čistoty o- vzduší. Kuřáky chceme motivovat k tomu, aby se pokusili přestat kouřit. A pokud se jim to podaří, pak - vedle možnosti vyhrát některou ze soutěžních cen - vyhrají něco ještě mnohem cennějšího - kus vlastního zdraví. 2 zdravá rodina 3/98

3 o b s a h (str. 9) hlavní téma Jak proti infarktu? Jak žít s hypertenzí? 4 Co je to Koronární jednotka. 6 Radar pro srdce. 8 reportáï Zachránci dětských srdcí. 9 host Prof. MUDr. Miroslav Kučera jako pacient. 12 rozhovor Doc. MUDr. Jan Kvasnička o trombózách. 16 (str. 18) seriál Tajemství života - imunologie. 18 (str. 8) z va í lékárny Enzymy a onemocnění cév. 22 betynka radí maminkám Šéfredaktorka Dana Čermáková o svém časopise. 24 zprávy Nádorová telefonní linka. 25 (str. 27) V USA pacient jako zákazník. 26 (str. 28) Obchod Sue Ryder v Praze. 27 lékafi radí Žijeme s počítačem. 28 dopisy MUDr. Petr Karásek o nádorech varlat. 30 kosmetika pro zdraví MUDr. Daniela Adámková radí, jak si zachovat svěží pleť. 31 zdravá rodina 3/98 3

4 h l a v n í t é m a Jak proti infarktu Prof. MUDr. Zdenûk Fejfar, DrSc., garant hlavního tématu tohoto ãísla Náš život zkracuje především nevhodný životní styl. Zkuste si osvojit moderní životní styl. Co to znamená? Především racionální vhodnou stravu, vydatný pohyb, nekouřit, umět se vyrovnávat s každodenními starostmi a stresy. Životní styl se získává už v dětství a základem je rodina. To, co se naučíte v dětství či mládí, vám zůstane pro celý život. Vhodná strava Příjem potravy je závislý na energetickém výdeji. Snažte se udržet si optimální tělesnou váhu. Více zeleniny, ovoce a obilovin vám jen prospěje. Pozor na tuky a cukry. Příjem potravy by měl ve vyšším věku klesat. Pohybem ke zdraví Pravidelné cvičení zlepšuje výkonnost, snižuje hladiny tuků v krvi, pomáhá i snížit tlak a tělesnou váhu. Cvičení prospívá také psychice. Vyberte si takový pohyb či sport, který můžete provádět v každém věku - plavání, turistiku, cyklistiku, golf, běh na lyžích. Nauãte se relaxovat Tělesně i duševně je relaxace velmi užitečná. Dlouhotrvající negativní emoce, stresy, nevyřešené složité situace v práci či v rodině anebo špatné svědomí přispívají ke vzniku infarktu. Naučte se rozdělit čas k práci i k relaxaci. Radost a pohoda jsou vašimi přáteli a pomocníky. Nekufite Pokud jste kuřákem, snažte se tento zlozvyk odstranit. Ale především nikdy se nesnažte s kouřením zaãít. Rodiče jsou dětem vzorem - někdy bohužel špatným. Vy í vûk není zábranou Nikdy není pozdě začít s pohybovou aktivitou či rozumným stravová- Jak žít s hypertenzí ním. Snížení množství potravy a zvýšení pohybové aktivity přinesly vždy jen prospěch. Poraďte se se svým lékařem, abyste společnými silami zvolili vhodný životní styl. Jak po infarktu? Opatření je nutno šít na míru podle individuality nemocného. Nutná je rehabilitace psychická, fyzická i pracovní: rozumná životospráva, nekouření, přiměřená tělesná aktivita, přiměřený pracovní režim a pravidelné sledování krevního tlaku, hladiny tuků v krvi, hladiny cukrů v krvi a co především: umění zvládat stresové (vysokým krevním tlakem) Lidé s vy ím krevním tlakem se obvykle necítí nemocní. Naopak, b vají velmi v konní, kypí zdravím, a v tom je záludnost hypertenze. Obvykle se projeví aï pfii komplikacích. Proto by si kaïd z nás jiï ve vûku kolem 30 let mûl nechat zmûfiit tlak. Zvlá tû tehdy, kdyï se v rodinû vyskytla hypertenze, infarkt, mozková pfiíhoda nebo cukrovka. Vysoký krevní tlak se léčí dlouhodobě. Je nutno pacientovi vysvětlit, jak s hypertenzí žít. K dispozici je dnes celá škála léků, které lze podle situace kombinovat. Co hypertonikûm kodí? Nízká pohybová aktivita Nevhodná výživa Obezita Kouření. Nadměrné množství alkoholu Psychosociální vlivy (starosti, stresy). Diabetes (cukrovka) Zvýšená hladina cholesterolu Jak zaãít? Mnoho z toho, co vadí, můžete u- pravit sám. Stravování, větší pohybová aktivita, kouření, pití alkoholických nápojů i vyvarovat se stresů - to je v moci každého z nás. Spěch, nervozita i přepětí jsou vašimi nepřáteli. Čas pro pohodu, zábavu a dostatek odpočinku a spánku - to jsou vaši přátelé, podávající pomocnou ruku. Už řecký filozof Aristoteles tvrdil: Škoda každého dne, kdy ses nezasmál. Optimismus vám pomůže zvládat strasti i problémy. A nebojte se lékaře; navštěvujte ho pravidelně a respektujte jeho rady i léčbu. autor obou textů prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc. 4 zdravá rodina 3/98

5 e d i t o r i a l Vážení přátelé, zima definitivně končí a my všichni se můžeme těšit, že se neodvratně přehoupneme do té krásnější poloviny roku. Konečně je za námi období chřipek, krátkých dní a dlouhých nocí, smogu, mrazu a nesjízdných silnic. Teprve s jarem vlastně, alespoň pro mě, začíná opravdový nový rok. Jediné, co mě děsí, je blížící se období kvetoucích stromů, způsobující mně každoročně se opakující utrpení pylové alergie. Ale o tom se dočtete v našem květnovém čísle. Když jsem v březnu před třemi léty očekávala v porodnici narození syna, především jsem si přála, aby byl zdravý a abych i já přežila všechno, co mě čeká, ve zdraví. Je skoro pravidlem, že člověk začne myslet na své zdraví až v okamžiku, kdy mu - jak se říká - teče do bot. Ale náš časopis by měli číst nejen ti, které postihly nějaké choroby, o nichž hovoří na stránkách Zdravé rodiny zkušení odborníci, ale i ti, kteří se chtějí o své zdraví začít starat dříve, než jim začne téct do bot. V případě nemocí srdce a cév, na něž trpí mnoho našich spoluobčanů, je to obzvláště důležité, a proto je jim věnováno toto číslo. Při našem způsobu stravy i života je třeba včas začít myslet na nebezpečí, které pro nás choroby srdce a cév znamenají, a to dříve, než se objeví první varovné signály. Doufám, že vám dopomůžeme ke změně životního stylu i stravovacích návyků. Vám, kteří čtete náš časopis pravidelně, připomínám, abyste si uschovali jednotlivá čísla, která vás postupně budou informovat o všech chorobách, ohrožujících nás na prahu dalšího tisíciletí. Nejde jen o to, abyste měli doma k dispozici rádce, kterého budete mít vždy po ruce, když vás, nebo některého člena rodiny, postihne nemoc. Vlastnění všech čísel časopisu je totiž první podmínkou soutěže, ve které někdo z vás bude mít možnost vyhrát zájezd do Spojených států amerických a další obdrží hodnotné ceny. Za měsíc, v dubnové Zdravé rodině, se dočtete o zbývajících podmínkách soutěže. Zůstaňte zdrávi, abychom společně mohli vykročit vstříc té hezčí části roku Grand Canyon s fiekou Colorado také nav tíví hlavní v herce na í soutûïe zdravá rodina 3/98 5

6 h l a v n í t é m a Když se řekne: Koronární jednotka... Představte si dlouhou, velmi dlouhou frontu lidí, jejichž čekání je motivováno snahou získat něco potřebného, nutného nebo jen cenově zajímavého. Takové situace známe všichni velmi dobře. Otázkou je, na co čekají? Ze statistik víme, že pravděpodobně každý čtvrtý z této fronty podlehne ischemické chorobě srdeční a dokonce každý druhý zemře následkem čerstvého infarktu myokardu. V mladších věkových skupinách - pod 65 let - je podíl čerstvého srdečního infarktu na úmrtnosti již plných 75%. Tedy velmi nepěkná představa o stojících ve frontě, zejména když nevíme, kam nás osud přidělil! Systém monitorování nemocn ch (pohled ze strany personálu koronární jednotky) Podstatu srdečního infarktu pochopili vědci už v roce V tehdejším carském Rusku vznikl jeden z mnoha převratů, kterými se tato země vyznačovala - tentokrát však šlo o převrat vědecký, s velkým významem pro medicínu pozdější doby. Poznalo se totiž, že srdeãní infarkt je zpûsoben vznikem krevní sraïeniny ve vûnãité tepnû. To bylo angiograficky potvrzeno (rentgenografickým způsobem za využití vstřiku kontrastní látky do věnčité tepny) až po 70-ti létech! Do té doby se jen analyzovaly výsledky hospitalizací (ty trvaly nezřídka 6 až 8 týdnů) z hlediska úmrtnosti a komplikací. Výsledkem bylo zjištění, že časná úmrtnost na srdeční infarkt je %. Komplikacemi byly a stále jsou poruchy srdečního rytmu ve smyslu rychlých komorových stahů, které se pravidelně nebo nepravidelně opakují, dále zástava srdeční činnosti či srdeční selhání, způsobené ztrátou čerpací schopnosti. Méně častými komplikacemi mohou být poruchy celistvosti srdce, kdy vznikají různé trhliny, praskliny a pod. Na šlitrovskou parafrázi jeho obvyklých výroků Koronární jednotka je, když... by bylo možné odpovědět: jde o specifické zafiízení, soustfieìující pacienty s a- kutními koronárními pfiíhodami, jehoï smyslem je nejen vãas zachytit, ale pfiedejít komplikacím a správnû je léãit. Je to zvlá tnû vybavené pracovi tû, v nûmï t m specialistû - kardiologû se snaïí co nejvíce omezit dûsledky tohoto o- nemocnûní. V praxi to znamená zlep it pfieïívání, sníïit úmrtnost a u pfieïívajícího pfiíznivû ovlivnit kvalitu dal ího Ïivota. K tomu napomáhá i specifická pfiístrojová a léková v bava jednotky. Tak vznikla v roce 1962 první koronární jednotka na světě. Skutečně jde o jakousi izolaci nemocných, ovšem ne z důvodu ochrany dalších osob, jako je to u přenosných chorob, ale s cílem chránit postiženého a poskytnout mu všestrannou odbornou péči. V roce 1946 byla při srdeční operaci poprvé použita elektrická defibrilace. Jde o využití elektrického výboje při poruše srdečního rytmu. Zevní defibrilátor byl v klinice užit o 10 let později. Jeho užití známe z televizního seriálu Nemocnice Chicago Hope. Na základech moderního oživování (resuscitace) se odborníci dohodli v roce A to vše vedlo k budování koronárních jednotek. Kdy vznikla první koronární jednotka u nás? Bylo to v roce 1966 v Krči a od té doby je možno již pozorovat hmatatelné výsledky. Díky zavedení léků, které jsou schopny rozpustit krevní sraženinu v uzavřené srdeční cévě, 6 zdravá rodina 3/98

7 h l a v n í t é m a Defibrilátor (pfiístroj k ru ení smrtících poruch srdeãního rytmu) Máme svûj osud ve sv ch rukou? V oné velmi dlouhé frontě čekajících má každý pomyslné tlačítko pro spuštění uvedených záchranných činností ve své vlastní ruce. Takže co dále? Každý by měl mít alespoň základní znalosti o svém zdravotním stavu. Měl by se aktivně seznámit s pokyny o projevech srdeční nedokrevnosti a dalších postupech. Neměl by kouřit a měl by bojovat o co nejnižší hodnotu cholesterolu, zejména pokud patří k rizikové skupině - příliš se nepohybuje, má přidružené nemoci jako vysoký krevní tlak, cukrovku a ví, že jeho rodiče také měli srdeční infarkt. Pokud je to v dnešní době vůbec možné, měl by se vyvarovat stresů. A když by se objevily dosud nepozorované bolesti na hrudi - ty by již nemocného měly motivovat samy: měl by požít, nebude-li jiný důvod proti, asi půl tablety Acylpyrinu (Anopyrinu apod.) a zavolat číslo 155. Pak je možné, že se v indikovaném případě objeví právě na takové jednotce, se kterou se nyní prostřednictvím tohoto textu seznámil. A v dnešní době se pak s velkou pravděpodobností zase vrátí do některé z dlouhých front živých a čekajících... MUDr. Jan Šochman, CSc., vedoucí odd. akutní kardiologie IKEM - Praha Krč Dne ní lûïko koronární jednotky a základní vybavení (pojízdn rentgenov pfiístroj, ventilátor, pfiístroj na pomoc srdci jako ãerpadlu) díky sledování srdečního rytmu nemocného i díky včasnému rozpoznání klíčových poruch rytmu a jejich včasnému odstranění klesá nemocniční úmrtnost přibližně na 10 %. Kdybychom dosáhli nulové úmrtnosti, pak by koronární jednotky nebyly nutné. Jenže choroby srdce se nedají vymýtit jako třeba neštovice. I ta nejmodernější léčba může přinést komplikace, které je nutno specializovaně řešit. Navíc i v dnešní době stále vznikají nové poznatky a směry v léčbě srdečního infarktu, které je nutno zastřešit fungujícím systémem. Potěšitelné je, že se u nás začíná prosazovat preventivní přístup k ischemické chorobě srdeční, a to má dopad i na akutní případy. Ruku v ruce s technickým rozvojem se zlepšuje také úroveň partnera koronárních jednotek v přednemocniční fázi. Dnešní výbava známých žlutých vozů rychlé zdravotní pomoci dovoluje často zachránit i tu skupinu nemocných, kterým dříve nemilosrdná zdravotnická statistika přidělila název náhlá smrt. PENZIÓN FANIA NABÍZÍ: Zimní i letní rekreaci v malebném rekreaãním stfiedisku v Albrechticích v Jizersk ch horách, kapacita 29 lûïek, pokoje s vlastním sociálním zafiízením, vhodné pro rodinnou rekreaci, koly v pfiírodû ãi kolení. Prvotfiídní domácí kuchynû. V okolí v borné lyïafiské terény s umûl m snûhem, turistické stezky vhodné pro vycházky i horská kola. Poskytujeme v razné slevy pro skupiny, zejména dûchodce a koly v pfiírodû. Rezervace: Paní Závitkovská (âermáková) tel.: 02/ (4) fax.: 02/ zdravá rodina 3/98 7

8 h l a v n í t é m a Echokardiografie - radar pro srdce Echokardiografick prûfiez srdcem. Možná, že jste se už sami podrobili ultrazvukovému vyšetření, možná, že jste o něm jen slyšeli. V současném lékařství jde o velmi důležitou diagnostickou metodu, která odborníkovi umožňuje posoudit stav vnitřních orgánů. V kardiologii - oboru, který se věnuje srdci a jeho chorobám - se ultrazvukové vyšetření nazývá ECHOKARDIOGRAFIE. Echokardiografický obraz srdce umožňuje odborníkovi sledovat činnost srdce, jeho jednotlivých oddílů, tloušťky stěn, chlopní a všímat si tvarových změn. Důležité je, že lékař může sledovat reálnou činnost srdce. Třeba pohyb chlopní a stažení srdečního svalu. Může posoudit změny v krevním proudění a zjistit tak chlopenní vady. Echokardiografie dnes pomáhá při všech onemocněních srdce posoudit jeho sval, stav a funkci chlopní a dovede přesně odhalit i závady. Také posouzení aorty (největší tepny, která vystupuje přímo z levé srdeční komory), jejího rozšíření či jiné změny, je velmi důležité. Úspěch metody samozřejmě závisí i na lékaři a jeho odbornosti, která je velmi náročná a vyžaduje bohaté zkušenosti. Pohled do echokardiografické laboratofie. Echokardiograf, na nûmï se provádûjí vy etfiení, stojí dnes deset i více milionû korun. Jaké informace metoda poskytuje? Lékař získá přehled o velikosti srdeãních oddílû. Zajímá ho, zda jsou normální či zvětšené, má možnost změřit tlou Èku stûn srdečních dutin. Třeba při špatně léčeném nebo neléčeném vysokém krevním tlaku dochází k zesílení stěn levé komory. Lze posoudit vût í mnoïství tekutiny v osrdeãníkovém vaku, což bývá např. při zánětu osrdečníku. Velmi důležitou informací je posouzení kvality a pohyblivosti chlopní. Lékař může sledovat, zda se chlopně dobře otevírají, zda jsou zesílené. Někdy se v nich ukládá vápník. Kromě rozměrů je také důležité, jak se srdce stahuje. Odborně se hovoří o kontraktilitû - staïlivosti srdce. Srdce je vlastně pumpou, skládající se ze čtyř dutin - dvou síní a dvou komor. Srdeční sval se stahuje, chlopně brání zpětnému toku, mají funkci jakýchsi ventilů. A to vše lze sledovat. Když někdo prodělal infarkt myokardu (odumření části svaloviny srdce), je v místě jizvy vidět zeslabení nebo omezenou stažlivost. Někdy může být v srdečních oddílech zdroj vmetku do malého nebo velkého oběhu. Nejčastěji jde o krevní sraženinu, někdy o nádor. Pak je důležité posoudit současný stav, aby se dalo zabránit dalšímu opakování příhody. Také nedomykavost chlopní, kdy dochází k propouštění krve zpět z levé komory do levé síně nebo z aorty do levé komory, je dobře viditelná. Jde o nebezpeãnou metodu? Metoda není pro nemocného ani nepříjemná, ani nebezpečná. Může se libovolně opakovat. Lékař tak získá cenné informace pro sledování vývoje onemocnění a má možnost ordinovat vhodnou léčbu. Metoda je vhodná i pro sledování výsledků léčby. Někdy, u velmi citlivých pacientů, může dojít k pocitu tlaku v místech pod sondou. Méně příjemné bývá vyšetření jícnovou sondou, ale i tady jsou obavy zbytečné. Nemocný při vyšetření leží na levém boku nebo na zádech a lékař má možnost skutečně vidět do srdce. Nutno říci, že dnes se bez této metody neobejdeme a že je rozhodující při přesném stanovení diagnózy i při rozhodování o dalším postupu. MUDr. Petr Frídl, CSc. 8 zdravá rodina 3/98

9 r e p o r t á Ï Léta zasvěcená těm nejmenším KARDIOCENTRUM MOTOL - možná, že jste se s ním někteří setkali, někteří o něm četli, anebo jen slyšeli. V každém případě je nutné hned v úvodu říci, že jde o pracoviště, které šíří dobré jméno naší medicíny v Evropě i ve světě už více než dvacet let. Je výjimečné, protože se v něm věnují týmové práci lékaři několika vědních oborů, sestry, technici a další pracovníci, jejichž cílem je vrátit zdraví a kvalitu života dětem s vrozenou srdeční vadou. První krůčky udělala dětská kardiologie už po druhé světové válce. Ale než bylo u nás dětské kardiocentrum otevřeno, museli jeho průkopníci - profesor Václav Kafka, Bohumil Hučín, Milan Šamánek a další neúnavní propagátoři soustředěné péče o takto postižené děti - téměř deset let čelit nejrůznějším překážkám a úskalím. Již po několika letech existence se kardiocentrum stalo předním evropským pracovištěm, které umí upravit i nejzávažnější vrozené srdeční poruchy. Je také příkladem vzorné trvalé péče o děti. Soustředění srdečních vad z celých Čech a části Moravy v Motole přispělo i ke snížení úmrtnosti na operace vrozených vad. Ročně centrem projde na 800 dětí, z nichž se podrobí operaci. Ambulancí projde kolem pacientů, jejichž věk je v rozmezí 0-18 let a někdy i víc. Už v roce 1994 bylo české kardiocentrum na třetím místě na světě v nejnižším počtu operačních úmrtí - 4,8% z 475 operací. Obrovské zkušenosti, spolupráce se světovými kardiocentry i nezištná mezioborová spolupráce a zaujetí pro věc přinášejí své o- voce. V loňském roce se podařilo počet úmrtí snížit na pouhá 2,6%. Pro srovnání ãísla svûtov ch center v roce 1994: Austrálie - 4,2% USA - 5,0%. Kanada - 5,8% Velká Británie - 6,7% Operace dûtského srdce Kardiocentrum se může pochlubit i světovým primátem. Jako první na světě naši lékaři využili ultrazvuku při stanovení diagnózy a dnes už 80% malých pacientů je vyšetřováno touto bezbolestnou a pro ně nenáročnou metodou. Navíc centrum vyškolilo ve všech krajích kardiology a gynekology, takže dochází včas k odhalení možných vrozených vad už i před narozením dítěte. Matka se může sama rozhodnout pro přerušení nebo zachování těhotenství. V druhém případě zůstává v péči kardiocentra a nutnou operaci lze provést třeba ihned nebo hodinu či dvě po porodu, dříve než dojde k selhávání srdce nového človíčka. Pracovi tû 21. století? Co každého nově příchozího překvapí, je režim kardiocentra. Většina maminek je tu ubytována spolu se svým dítětem, a tak má možnost být stále s ním, hrát si s ním a těm trochu větším číst pohádky. Dveře jsou tu denně otevřeny i pro další členy rodiny. Děti jsou tak ušetřeny pocitu samoty, strachu či nejistoty. Centrum má navíc ještě pracovnici, která se věnuje rodičům, aby jim vše vysvětlila a pomohla ve složitých okamžicích života. K pěknému pobytu přispěli také výtvarníci, kteří v akci ARCHA vyzdobili hernu, pokoje i oddělení, aby se tu děti cítily jako doma. Nutno poznamenat, že pobyt v nemocnici se omezuje skutečně na nejnutnější dobu 7-10 dnů. Jen v těch hodně složitých situacích je pobyt v nemocnici delší. Celý tým kardiocentra je velkou rodinou, pro niž největší odměnou je úsměv uzdraveného dítěte. A tomu je skutečně podřízeno vše. Když jsem se loučila s primářem kardiocentra MUDr. Janem Škovránkem, který převzal tíhu odpovědnosti po zdravá rodina 3/98 9

10 r e p o r t á Ï profesoru Šamánkovi, bylo mi dobře u srdce. Tady je o děti, které potřebují pomoc, opravdu bezvadně postaráno. A ten pocit hřeje jak jarní sluníčko. Co bychom mûli vûdût o vrozené srdeãní vadû? Dejme slovo odborníkovi doc. MUDr. Jaroslavu Hrudovi, CSc. Vrozená srdeční vada představuje stavební poruchu srdce, ke které dojde během vývoje plodu ještě před narozením. Nejedná se o srdeční postižení, která známe u dospělých. chybě. Taková chyba může znamenat neuzavření přepážek mezi síněmi, komorami nebo tepnami, závažné vady srdečních chlopní (někdy mohou zcela chybět, jindy jsou neprůchodné), anebo abnormální odstupy tepen či návraty žil do srdce. Tepny mohou být ve svém průběhu přerušené, zúžené, zdvojené, anebo vůbec nevyvinuté. Srdeční postižení se často kombinují a výsledkem je narození dítěte s komplexní vrozenou srdeční vadou. V skyt, pfiíãiny a moïnosti prevence Z tisíce živě narozených dětí má asi 7 vrozenou srdeční vadu. Někdy příčinu známe - např. zarděnky u těhotné ženy. Prevencí je proto očkování dívčí populace proti této dětské nemoci. V některých případech, ale velice zřídka, hraje svoji roli dědičnost. Musíme přiznat, že na otázku, co je příčinou vzniku vrozených vad srdce, neznáme ještě většinou spolehlivou odpověď. Proto také můžeme jen těžko mluvit o prevenci. Důležité je, že závažnější vady můžeme zjistit už během časného těhotenství. Těhotné, u nichž je podezření na vývojovou srdeční vadu dítěte, jsou sledovány na specializovaném pracovišti. Při všeobecném ultrazvukovém vyšetření se porodník zaměřuje na strukturu srdce plodu. Má-li jakékoliv podezření, pak se provedou ještě další specializovaná vyšetření. Pfiíznaky, diagnostika a léãba vrozen ch srdeãních vad Některé srdeční vady ohrožují dítě v nejútlejším věku bezprostředně na životě. Projevují se intenzívním modrým zbarvením kůže a sliznic (cyanózou) nebo příznaky srdečního selhání, které se ohlašuje zejména zrychleným a namáhavým dýcháním, špatným prokrvením kůže a rychlou únavou, někdy i poruchou vědomí. To jsou tzv. kritické vrozené srdeční vady, které vyžadují okamžité řešení. Naštěstí většina dětí se srdeční vadou příznaky téměř nemá a jejich srdeční vadu odhalí až dětský lékař při preventivní prohlídce (např. podle šelestu na srdci, abnormálního V hracím koutku jsou dûti jako doma Náv tûvy mohou pfiicházet kdykoliv bûhem dne U dětí je postižena funkce srdečního svalu v důsledku jeho špatného prokrvení, anebo je poškozena některá chlopeň nebo srdeční sval sám. Vývoj srdce ještě před narozením člověka probíhá velice složitým způsobem a na všech stupních tohoto vývoje může dojít ke stavební 10 zdravá rodina 3/98

11 r e p o r t á Ï Echokardiografie patfií k základním vy etfiovacím metodám Z operaãního sálu nálezu na rtg snímku nebo změn krevního tlaku). Někdy však tyto děti mohou být zvýšeně unavené, více se potí a zadýchávají, bývají častěji nemocné a zaostávají za svými vrstevníky v růstu. Diagnózu stanoví dětský kardiolog na základě klinického vyšetření, doplněného o echokardiografii. Mezi doplňující vyšetření může být zahrnut také rentgen srdce (RTG) a elektrokardiogram (EKG). Pokud je pacient připravován k operaci srdce, je někdy žádoucí ozřejmit potřebné ú- daje pomocí srdeční katetrizace a angiografie - vyšetření, kdy se do srdce zavedou cévky ke změření tlaků a zásobení kyslíkem a po vstřiku kontrastní látky jsou poměry v srdci a cévách zobrazeny rentgenograficky. Péãe sestry po operaci vyïaduje odbornost a trpûlivost Léãba vrozených srdečních vad je výhradně chirurgická. Podávání léků má jen podpůrný význam. Zatímco naprostou většinu vad dokážeme dnes definitivně vyřešit jediným zákrokem na celý život, je u nejsložitějších vad nezbytné během života opakovaně chirurgicky zasahovat. Některá zúžení chlopní, cév nebo abnormální komunikace mezi tepnami dokážeme dnes také korigovat bez o- perace. Výsledky kardiochirurgické i katetrizační léčby vrozených srdečních vad u dětí patří v naší zemi k nejlepším na světě. Je však třeba říci, že ne každé dítě s abnormálním srdečním nálezem má nemocné srdce. Tzv. srdeční šelest, poslechový nález na srdci, je totiž zcela běžným projevem u většiny zdravých dětí a dítě s tzv. nevinným šelestem se nijak neliší od zcela zdravých dětí. Îivot dítûte po operaci srdce Srdeční vady, pokud jsou jednodušší, jsou dobře řešitelné a korekcí vady lze dosáhnout normálního srdce. Například defekty v přepážce mezi síněmi nebo mezi komorami jsou chirurgicky uzavřeny záplatou, která brzy přeroste vlastní tkání, a takto operované srdce se neliší od zdravého. Životospráva operovaných se až na výjimky neliší od jejich vrstevníků a děti jsou schopny veškeré pohybové aktivity, včetně organizovaného sportu. Není také důvodu o- perovaným nedoporučovat povolání, které si vyberou. Operace složitější srdeční vady vede k úpravě potíží, a- však na srdci zůstávají následky. Ale i tito pacienti v běžném životě zcela stačí svým vrstevníkům. Při velké zátěži však vyžadují častější odpočinek. Takovým pacientům nezakazujeme sport, pokud o něj mají velký zájem, ale radíme neprovozovat ho organizovaně. Soutěživý charakter některých her a stres, spojený s touhou zvítězit, je pro srdce nebezpečnější než vlastní tělesná zátěž. Někdy operovaným doporučujeme omezit jednostrannou zátěž, ale bylo by chybou omezovat paušálně všechny Pokoje zpestfiují nápady v tvarníkû Archy děti po operaci srdce. Obvykle se však setkáváme s pravým opakem - se zbytečně přísným postojem rodičů i školy k tělesné zátěži operovaných dětí, které jsou docela zdravé. Kardiocentrum v Praze Motole navštívila dr. Eva Křížová zdravá rodina 3/98 11

12 H o s t Lékař pacientem Před časem jsem si smluvila schůzku s přednostou kliniky tělovýchovného a rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice v Praze Motole. Profesora MUDr. Miroslava Kučeru, DrSc., jsem zastihla v jeho pracovně u počítače v plném zaujetí. Nikdo by nevěřil, že tento vitální člověk, plný plánů a energie, prodělal před necelými čtyřmi měsíci těžkou srdeční operaci, tzv. bypass. Vzpomínáte si, jak to začalo? - položila jsem hned dotěrnou otázku. Profesor Kučera se usmál, zalovil ve svém stole a podal mi záznam ze svého počítače. Je pátek 21. března večer. Poprvé si sedám k počítači, abych zaznamenal běh minulých dnů - pro paměť i poučení. Ve středu l2. března jsem se probudil s pocitem pálení na hrudi. Vstal jsem, několikrát zacvičil rameny a vše bylo dobré. Dopoledne jsem přednášel v Diakonii a pak jsem jel na fakultu tělovýchovy a sportu dojednat habilitaci kolegy P. K. Bez problémů a v dobrém rozmaru v nádherném předjaří jsem došel do Delvity okouknout elektro a second-hand, pak na Hadovku pro chleba, ale samoobsluha byla v rekonstrukci. A tak krokem vysokého duchovenstva jsem dorazil na metro, prošel Václavák a vrátil se kolem l5. hodiny domů. Místo oběda jsem si dal zmrzlinu, pak prádlo do pračky a sedl si k novinám, u nichž jsem usnul. Kolem půl šesté jsem se vzbudil, rozvěsil prádlo, ohřál si večeři a zasedl k ní. Vtom jsem ucítil prudké pálení za sternem (hrudní kostí - pozn. red. ) a celkové chvění. Bolest ne. Vše se mírně zmenšilo po uvolnění páteře, ale trvalo dál. Zavolal jsem na kliniku a hned mně volali zpět, že pro mne přijedou. Bez obtíží jsem si sbalil pyžamo a toaletní kufřík, vyšel před dům a čekal asi deset minut. Příznaky jako by pominuly. Odjeli jsme na internu do Motola, kde mě vyšetřila služba. Pořídili EKG a pak jsme si povídali. Prý jen deprese, ale bylo by lepší, abych zůstal. Odpověděl jsem: já jsem pacient - vy jste lékaři! A tak mě přijali s diagnózou ICHS (ischemické choroby srdeční) na koronární jednotku. Celý následující den mně bylo dobře. Chtěl jsem jít na své pracoviště, ale kolegové mi řekli, že musím zůstat napojen na přístrojích do neděle. Tím rozhodli o mém dalším osudu. Celý den jsem byl bez obtíží, a tak jsem řešil pracovní ú- koly a byl v poklidu a dobré míře. Večer se znovu ozvalo pálení za sternem, sestra mi vstříkla spray nitroglycerinu a volala lékaře. Přiběhl okamžitě, hned EKG, injekce, všichni kolem mě běhali. Přivolali i šéfa koronárky. Asi po deseti minutách jsem byl bez bolesti a vše jsem sledoval tak trochu okem nezúčastněného. Bolest ani strach jsem neměl. Ukázali mi záznam EKG, první s Pardeeho vlnou (jde o typickou změnu křivky při infarktu myokardu - pozn. red. ) a druhý už bez ní. Komentář nebyl nutný - pochopil jsem, že jsem se znovu narodil, či že jsem se vrátil do světa lidí. Ráno mě čekala koronarografie a po ní kolegův smutný pohled. Řekl jsem mu doslova: bypass - a on jen kývl hlavou a viditelně se mu ulevilo, že jsem svůj ortel vyslovil sám. Musím přiznat, že mě to příliš nevzrušilo. Ani sdělení, že mě pošlou na Vinohrady k dr. Hájkovi, který operaci provede hned druhý den. Každou chvíli přiběhla nějaká 12 zdravá rodina 3/98

13 sestra, oholili mi hrudník a nohy a také obličej. Přece Vás tam nepustíme takhle zarostlého... řekli. Bylo to lidské a milé. Kolem se pořád něco dělo a já jsem měl pocit bezpečí. Vysvětlili mi, proč na Vinohrady, apak se kolegové rozloučili. Druhý den odjížděli na kongres do Los Angeles. Noc jsem prospal a ráno se probudil odpočatý. Ohromně na mě zapůsobilo štěbetání sester při předávání služby. Bylo uklidňující a svědčilo o normálním životě. Nikdo se potichu neplížil kolem odepsaného, naopak. Asi si nikdo z nich neuvědomil, jaký to byl pro mne obrovský nový dojem azjištění. Díky jim za to. V osm hodin mě převezli na kardiochirurgii. Ještě před odjezdem mi přišly sestry vyřídit pozdrav od kolegů z letiště, že mi drží palce. Málem mě to rozbrečelo. Kamarádi. V deset začala operace. Šlo o šestinásobný bypass - tedy šestinásobné přemostění. Následoval den na resuscitačním oddělení, pak čtyři dny na JIP (jednotka intenzívní péče) apátý den mě převezli zpět do Motola. Šestý den po operaci - vprvní jarní den - jsem zasedl kpočítači, abych vše zapsal. I na Vinohradech se mi potvrdila nejen vysoká odborná aetická úroveň doktorů, snimiž jsem přišel do styku, ale opět se ukázala nezastupitelná funkce sester. Jejich přístup, pozornost a jejich skutečná laskavost ke všem na pokoji hojila nemocné tělo i duši. Dnes profesora Kučeru zastihnete na klinice i mimo ni v plné práci a pohodě. Své poznatky a zkušenosti z vlastního uzdravování si nenechal pro sebe a sdělil je svým kolegům, aby i další pacienti mohli využít poznatků odborníka v oblasti rehabilitace, který se stal na chvíli také pacientem. Bypass neboli přemostění je dnes častou operací, která zachraňuje lidi a prodlužuje jim život. Neodkazuje je k nečinnosti, ale naopak navrací je k jejich práci i zálibám. Věnujte, prosím, pozornost příbalovému letáku. O případných nežádoucích účincích se informujte také u lékárníka nebo ošetřujícího lékaře.

14 r o z h o v o r Dvě různé podoby trombóz v žilách a tepnách Mezi nejãastûj í Ïilní choroby, které pfiivádûjí pacienty k lékafii, patfií trombóza hlubok ch Ïil, tromboflebitida (povrchov zánût Ïil) a následky chronické Ïilní nedostateãnosti. Varixy (Ïilní mûstky, v dolních konãetinách lidovû oznaãovány jako kfieãové Ïíly ) jsou dokonce povaïovány za druhou vûbec nejãastûj í lidskou chorobu po zubním kazu. PfiestoÏe na ãetnosti tohoto onemocnûní se v znamnû podílí dûdiãnost, nelze podceàovat ani vliv urãit ch nevhodn ch Ïivotních návykû. Dnes uï lze témûfi s jistotou fiíci, Ïe jejich odstraàování mûïe oddálit, nûkdy dokonce i zamezit vzniku kfieãov ch Ïil a pfiedejít fiadû závaïn ch komplikací. Lidé ohroïení Ïilními chorobami by se rozhodnû mûli vyh bat dlouhému stání stejnû jako namáhavé tûlesné práci, vyvarovat se nadváhy a nenosit pfiíli tûsn odûv, obepínající rizikové partie. Lékafii doporuãují (i po pfiípadném chirurgickém zákroku) aktivizovat Ïilní pumpu (práce svalû v dolní konãetinû) a sniïovat Ïilní tlak v nohách, napfi. formou procházek, preferovat chûzi do schodû pfied pouïitím v tahu apod. Bûhem odpoãinku by pak mûl b t Ïilní tlak zase sniïován podloïením konãetin do v ky. Veãer pfii únavû ãi otoku je vhodné osprchovat nohy prudk m proudem studené vody. Náv tûva lékafie pfii prvních projevech obtíïí by v ak mûla b t samozfiejmostí, neboè se jedná o onemocnûní, vyïadující dlouhodobou odbornou péãi. 16 zdravá rodina 3/98 Dal í, z hlediska ohroïení pacienta velmi závaïnou komplikací v oblasti Ïilního systému je trombóza (sráïení krve v cévách). O rozhovor na toto téma jsme poïádali doc. MUDr. Jana Kvasniãku, CSc., pfiednostu oddûlení klinické hematologie V eobecné fakultní nemocnice v Praze. Jak trombóza vzniká a v čem spočívá její rizikovost? Jedná se o poruchu srážení krve. V daném případě jde o nadměrné, tedy patologické srážení krve, které může vést ke vzniku trombu (krevní sraženiny) uvnitř cév. Trombus přisedlý ke stěně tepny postupně snižuje průchodnost a má za následek nedokrevnost dané oblasti. Pokud se vytvoří v koronárním řečišti, je v přilehlé partii srdečního svalu sníženo zásobování kyslíkem a živinami, dochází k odumření tkáně a při úplném uzávěru pak nastává infarkt. Ke vzniku trombu v žilním systému přispívá několik faktorů, zejména zlenivění krevního toku a dispozice jedince ke zvýšené srážlivosti. Tromby v žilách se odlišují od trombů v tepnách (cévy, které vedou krev od srdce) svou skladbou i charakteristickým zabarvením. V prvním případě je to červený, tzv. fibrinový trombus (ve fibrinových vláknech ulpívají červené krvinky); bílý trombus v artériích je tvořen shluky krevních destiček. Z těchto odlišností vyplývá i specifický přístup k prevenci a léčbě dvou různých typů trombóz? Ano. Při léčbě žilní trombózy používáme léky, jejichž cílem je zabraňovat dalšímu srážení krve a tvorbě fibrinu. Pro léčbu destičkových trombů je dodnes nejosvědčenější podávání kyseliny acetylsalicylové (např. Anopyrin). Prevence souvisí s určitými dědičnými dispozicemi, z nichž některé ovlivnit lze. Sem patří negativní vliv dietních poruch či civilizačních chorob (zejména obezita a vysoký krevní tlak), ale i některých léků (např. hormonální antikoncepce). Zhruba 4 procenta naší populace mohou mít ovšem dědičný sklon k tvorbě trombu. Jedná se o výpadek některého z přirozených činitelů srážení, udržujících v lidském organismu rovnováhu mezi srážením a krvácivostí. Za normálního fyziologického stavu sice není tato rovnováha ohrožena narušením jediného činitele, s postupem věku je však vyrovnávací schopnost postupně snižována a v období nad 40 lety se už může projevit tvorbou trombu. Existuje už možnost včasného odhalení těchto dědičných poruch? V naší ambulanci sledujeme na základě laboratorních vyšetření řadu pacientů s tímto dědičným sklonem. Pokud se už objevily určité problémy, je takový člověk celoživotně pod kontrolou a užívá zmíněnou léčbu proti krevní srážlivosti. Navíc se snažíme rozšířit tato vyšetření i na jeho příbuzenstvo. V dnešní době již oddělení klinické hematologie naší nemocnice disponuje i speciálními biologickými technikami. S jejich pomocí přímo zjistíme případnou změnu některé základní jednotky dědičné informace (tzv. mutaci genu), která uvedený sklon k žilním trombózám podmiňuje. Jsou rizikoví pacienti chráněni při větších operačních výkonech? Značné poškození tkáně, k němuž dochází zejména při velkých ortopedických operacích, představuje velkou zátěž pro každého člověka. V minulosti tak docházelo 5. až 10. den k hluboké žilní trombóze u 30 až 70 procent operovaných, což mělo za následek zvýšenou úmrtnost na plicní embolii v pooperačním období. Od 90. let je však každý pacient na všech chirurgických pracovištích v ČR při větší operaci ihned preventivně léčen heparinem. Riziko vzniku pooperační trombózy je tak téměř nulové. Součástí prevence je i časná mobilizace operovaného (tj. měl by se začít co nejdříve pohybovat) a používání kompresivní bandáže obou dolních končetin. Zmínil jste se o negativním působení antikoncepčních estrogenových preparátů. Můžete to upřesnit? Je známo, že léky s obsahem estrogenů (ženské pohlavní hormony) mohou u jedinců, trpících dědičným nedostatkem přirozených činitelů krevní srážlivosti vyvolat trombózu. Bohužel, při masovém rozšíření hormonální antikoncepce zaznamenáváme v nemocnicích i smrtelné případy plicní embolie, postihující mla-

15 r o z h o v o r dé ženy. Embolie přichází bez jakýchkoli varovných příznaků a někdy bývá i chybně diagnostikována, např. jako zápal plic. V posledních letech také stále více žen po klimakteriu užívá hormonální přípravky s estrogeny, zejména jako prevenci osteoporózy ( řídnutí kostí ). Takové léčbě by proto mělo vždy předcházet laboratorní vyšetření. Teprve podle výsledku pak stanovit léčbu, případně zvolit jinou vhodnou variantu. Na závěr se ještě vraťme kobávané arteriální trombóze - jedné z nejčastějších příčin infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Jedná se skutečně o jeden z nejzávažnějších problémů dnešní medicíny. Až 65 procent všech úmrtí je přičítáno právě této příhodě. Prvotní příčinou jsou aterosklerotické přeměny (kornatění tepen), na nichž se podílejí zejména poruchy mechanismu tuků (cholesterol), cukrů (diabetes), obezita, vysoký krevní tlak, některá infekční onemocnění i kouření. Samotný proces má také svou zánětlivou lokální složku, postihující cévní stěnu. Dnes se objevují další léky III. generace, které prokazatelně snižují výskyt cévní mozkové choroby i infarktu myokardu a současně napomáhají udržovat průtočnost koronárních cév po chirurgických zákrocích na srdečních tepnách (jejich základem jsou sekrety slinných žláz pijavice lékařské, nejstarší používaný prostředek proti srážení krve). Léčba protidestičkovými léky je o- všem druhotná. Proto se pozornost kardiologů stále více obrací k možnostem ovlivnění vzniku a rozvoje aterosklerózy. Zde se pátrá mj. i po vlivech různé struktury potravin a zvyklostí. Ukázalo se, že např. ve Francii lidé umírají na kardiovaskulární choroby méně než v severských státech, ačkoli rizika vpodobě přísunu cholesterolu, kouření apod. jsou přibližně stejná. Podle výsledků některých studií by tak jednou ze složek, snižujících výskyt cévních chorob, mohlo být i střídmé pití červeného vína. V každém případě by se však pacient ještě předtím, než se rozhodne provozovat tento druh příjemné prevence, měl nejprve poradit se svým lékařem. Dr. Jaroslava Sladká

16 s e r i á l Tajemství života - imunologie Nejčastějšími chorobami člověka jsou nejrůznější infekce. Od lehkého nachlazení přes nezávažné katary, mírné záněty či lehlé virózy až po závažná celková chřipkovitá onemocnění, těžce probíhající infekční onemocnění plic, jater, mozku a dalších orgánů a život ohrožující sepse. Zvláště vnímavé jsou malé děti, staří lidé a jedinci s porušenou imunitou. Všichni víme, že vinny jsou choroboplodné mikroorganismy, zločinci z rodu baktérií, virů a cizopasníků. II. Člověk a mikroorganismy I pro odborníky je těžké odhadnout, jakou součást našeho života tvoří - a v jakém rozsahu ho ovlivňují - neviditelné mikroorganismy. Provázejí život makrooganismů i člověka od jeho vzniku, obklopují nás neustále a ze všech stran: jsou ve vzduchu, ve vodě, na věcech, potravinách, na naší kůži a sliznicích, v dýchacích cestách a ve střevě. Většinou o nich nevíme, protože je nevidíme, neslyšíme a necítíme a protože svoji existenci většinou navenek neprojevují. Je nám samozřejmě známo, že mnohé druhy mikroorganismů pro nás dělají užitečnou práci - například rozkládají zbytky nepoužitých potravin i uhynulých těl, zvířecích a lidských výkalů, ve střevě pomáhají při rozkladu potravy a tvoří důležité vitamíny. Jsou však i takové, které dovedou osudově zasáhnout do lidského zdraví a dokonce ohrozit život. I o tom lidstvo leccos ví už přes sto let, ale neustále odkrývá další nové stránky tohoto vztahu a uvědomuje si jeho nesmírný význam. K nejrozšířenějším mikroorganismům, které člověka ohrožují, patří maličké kuličky slepené do řetízků a proto nazvané streptokoky. Každá z těchto kuliček měří zhruba tisícinu milimetru, ale ve větším množství dovede vyvolat tak nebezpečné nemoci jakými je růže, spála, horečka omladnic, prudký zánět rány až celková otrava krve. Jinou skupinu kuliček představují stafylokoky tvořící maličké hrozny. Ty vyvolávají drobná i rozsáhlá zánětlivá ložiska na kůži (furunkly) i prudké angíny a celkové infekce s hnisavými abscesy v plicích, ledvinách i jiných orgánech. Obávané je postižení srdečních blan a chlopní nebo onemocnění kostní dřeně (osteomyelitida). Je velikým štěstím, že zabíječské koky (včetně tolik obávaných meningokoků, vybírajících si občas nejkrutější daň u dětí a mladých jedinců) jsou citlivé na penicilin a další antibiotika. V neviditelném světě mikrobů najdeme i záplavy nejrůznějších tyčinek. Liší se délkou jako párátka a telegrafní sloupy, tloušťkou jako sirky a válečky na nudle, jsou rovné, kyjovité i spirálovité. V našem trávicím systému např. žijí mírumilovně mnohé tyčinky, jiné - nepřátelské -, jež se sem dostanou nakaženou potravou nebo vodou, však mohou snadno pokazit zažívání nebo otrávit celý organismus. U nás je situace většinou pod kontrolou, ale v mnoha zemích světa představují choroboplodné tyčinky i dnes vážnou hrozbu. Patří sem např. shigely, vyvolávající úplavici (dyzenterii), salmonely, vyvolávající břišní tyfus, a vibria, původkyně cholery. V naší zemi nelze zapomenout především na úplavici - čteme o ní nejen ve Švejkovi,ale i v tragických zprávách z konce II. světové války. Mezi zuboženými vězni koncentračních táborů řádila více než skvrnitý tyfus: úmrtnost při ní byla dokonce čtyřikrát vyšší. Zmínku si jistě zaslouží i jeden historický údaj. Souvisí s objeviteli tyčinky skvrnitého tyfu Rickettsia Prowazeki. Její rodové jméno poskytl pan Ricketts, druhové náš slavný lovec mikrobů Stanislav Prowazek. Mohli bychom ho psát i Provázek - byl rodák z Jindřichova Hradce. Tento mimořádně obětavý a statečný lékař zaplatil svou službu lidstvu životem. Zemřel ve věku 40 let za I. světové války při boji se skvrnivkou v zajateckém táboře v Chotěbuzi. Dnes už slýcháme méně o původcích moru, jenž děsil lidstvo po staletí. Dosud však nám dělají nemalé starosti malí obrněnci - tyčinky tuberkulózy a lepry. Přesto, že se podařilo získat proti nim cenné léky a uskutečňuje se ochranné očkování, představují jimi vyvolané nemoci stále vážný problém. V Evropě se dokonce již potlačené souchotiny znovu nebezpečně šíří. Mykobakterie jsou totiž tak dobře obrněny svými povrchovými vrstvami, že potíže v boji s nimi má nejen oslabená, ale i zdravá imunita. Lepší výsledky přinesl boj proti tyčinkám záškrtu a tetanu (nesmíme ovšem zapomínat na přeočkování!) Z infekcí získávaných od zvířat u nás vymizela brucelóza i slezinná sněť, rostoucí problém zato představují pohlavní nemoci. Mezi jejich vyvolavateli úřaduje jak zástupce infekčních kuliček - gonokok (původce kapavky), tak i tyčinky, z nichž nejnebezpečnější je bledá spirochéta, původce syfilidy. Ještě menšími škůdci než baktérie - zdaleka však nikoli méně nebezpečnými - jsou viry, z nichž i ty největší jsou proti baktériím trpaslíky. Lékaři a badatelé na ně po- 18 zdravá rodina 3/98

17 s e r i á l mýšleli už dávno: Existovaly přece nesporně nakažlivé nemoci, jejichž původce nebylo možno spatřit ani v nejlepších světelných mikroskopech, byli dokonce tak maličcí, že procházeli bez potíží drobounkými pórky průlinčitého porcelánu, které zadržely i nejmenší baktérie. Rodina virů není o nic menší než rodina baktérií. Jsou velké i malé, jednoduché i velmi složité, vypadají jako tyčinky, kuličky i kubistické útvary. Viry byly donedávna považovány za nejjednodušší živé soustavy. ( Nedávno se totiž podařilo určit tzv. prióny, vyvolávající smrtelné onemocnění ovcí, šílenství krav a zřejmě i některé vzácné nemoci člověka. Prióny neobsahují žádné nukleové kyseliny. Jsou složeny pouze z pozměněných bílkovin, které jsou schopny se - především v mozku - nekontrolovatelně zmnožovat). Dlouho se vedl spor o to, jsou-li viry opravdu živé. Samy o sobě totiž neprojevují ani stopu metabolických dějů, nedovedou se samy živit, pohybovat a rozmnožovat. Oživnou teprve poté, co proniknou do vnímavé buňky. V ní se změní na parazity. Jako diktátoři zastaví normální provoz buňky a vydají pokyny k výrobě nesčetných kopií virů a posléze k jejich uvolnění z buňky. Jak jsou viry různorodé, tak různorodé jsou jimi vyvolané nemoci. Každý jsme prodělali některou z dětských nemocí (spalničky, zarděnky, plané neštovice, příušnice a další) a také rýmu, skoro každý prodělal virový zánět průdušek, jinou virózu či střevní chřipku (jež ovšem nemá s pravou chřipkou nic společného). Skutečná chřipka je velice vážné onemocnění. Napadá lidstvo od nepaměti, první přesný popis pochází od otce lékařství, řeckého Hippokrata. Vrací se neodvratně v každoročních epidemických vlnách, vždy po několika letech velmi silných. Strašná byla např. epidemie v letech 1989 a 1990, která přišla z Číny přes Rusko a postihla snad až 40% tehdy žijícího lidstva. Do černé kroniky patří i vlna z let 1918 a Začala rovněž v Číně, ale k nám dospěla cestou přes Ameriku a Španělsko (proto španělská chřipka). Zemřelo na ni přes 20 miliónů především mladých lidí ve věku 20 až 40 let. (To bylo výjimečné, protože obvykle jsou nejvíce ohroženy děti a staří či nemocní lidé). Problém nespočívá jenom v tom, že proti chřipce (stejně jako proti ostatním virovým nemocím) nejsou k dispozici léky odpovídající účinností a bezpečností antibiotikům, ale i v tom, že občas selhává i ochranné očkování a imunitní obrana zůstává stále pozadu za měnícími zdravá rodina 3/98 19

18 s e r i á l se škůdci: viry chřipky totiž neustále proměňují svoji tvář (antigenní výbavu). K velice těžkým virovým onemocněním patřila žlutá zimnice teplých pásem země, variola - pravé, černé neštovice (jež se díky obrovskému úsilí Světové zdravotnické organizace podařilo vymýtit), a dosud patří dětská obrna - poliomyelitida (ani ta se u nás díky dobře organizovanému očkování už nevyskytuje). Stále však nás trápí virové infekce jater, z nichž viry typu A přenášené hlavně potravou jsou poměrně mírné, zatímco typy B a C přenášené krevní cestou (injekčně, homosexuálním stykem) vyvolávají chronický proces s nezřídka nepříznivými následky. Podobné platí pro klíšťaty přenášené virové infekce mozku (encefalitidy) a pro naštěstí poměrně vzácnou vzteklinu. a ničí klíčovou složku imunitní obrany - pomocné T lymfocyty. Člověk není ušetřen ani nebezpečných parazitů z říše samostatných buněk - prvoků, primitivních mnohobuněčných organismů (např. červů) a nízkých hub (plísní). Stačí alespoň vyjmenovat hlavní nemoci: malárii, spavou nemoc, černou nemoc, toxoplazmózu, existují ovšem mnohé další obávané - především tropické nemoci. Výčet by mohl ještě dlouho pokračovat. A jako by toho nebylo dost, slyšíme občas o zločinných záměrech využít schopností a umu genetických inženýrů k masívní přípravě mikrobů schopných plnit cíle bakteriologické války, k využití nejstrašlivějších mikrobiálních jedů. Člověk se tu spojuje se svými nejhoršími nepřáteli proti jedincům vlastního druhu. Od konce 60. let slýcháme o malých i rozsáhlejších epidemiích s vysokou úmrtností, probíhajících zvláště v tropické Africe. Vyvolávají je dotud neznámé viry pojmenované Marbourg, Lassa a Eboli. Jejich dosavadní útoky měly naštěstí jenom omezený prostorový i časový rozsah. To bohužel nelze říci o celosvětové epidemii AIDS, získaného syndromu imunitní nedostatečnosti. Tu se jen obtížně daří brzdit snahami o bezpečný sex, hygienickými opatřeními i dosavadními léky, a naděje na účinné očkování je třeba posunout do budoucnosti. Z velké části je to tím, že zlovolné viry označované HIV napadají Jistě se - a právem - po přečtení článku podivujete, že lidstvo jako celek přežilo doby, kdy neexistovala hygiena a nebyly známy sulfonamidy, antibiotika a ochranné očkování. A že přes nemalé problémy (jež si většinou navozuje samo) prosperuje dodnes. Jak mohl křehký lidský druh udržet rovnovážný stav v nikdy nekončících skrytých i zjevných nelítostných bojích s nekonečnými počty malých a nejmenších nepřátel? Především díky své imunitě. (pokračování příště) MUDr. Karel Nouza, DrSc. 20 zdravá rodina 3/98

19 z v a í l é k á r n y Enzymy a onemocnění cév Téměř polovina naší dospělé populace má menší či větší potíže s žilním systémem především dolních končetin a každý desátý jedinec trpí některým z žilních onemocnění. Nejčastější jsou křečové žíly a chronická žilní nedostatečnost, které mnohdy vedou až k bércovým vředům. Nebezpečí při křečových žilách spočívá především v tom, že se v postižených cévách hromadí krev. Pohybuje se tak pomalu, že dříve či později vznikají krevní sraženiny (tromby), které mohou cévu ucpat a přerušit prokrvování. Z okolní tkáně pak nejsou odklízeny odpadové produkty a zhoršuje se také její vyživování. Vyústí to mnohdy v zánět, který je často zřejmý i navenek. Ještě nebezpečnější je, když se krevní sraženina z křečové žíly uvolní a začne putovat v krevním oběhu. Takovýto putující trombus se nazývá embolus a představuje akutní hrozbu: podle toho, kde nakonec uvízne, může vyvolat plicní embolii či mozkovou příhodu. Trombózy a embolie však nevznikají pouze u lidí, kteří trpí křečovými žilami. Krevní sraženiny se vytvářejí i po silně krvácejících vnitřních zraněních a zvlášť akutní nebezpečí existuje u hlubokých zánětů žil. O zkušenostech s léčbou více než 400 nemocných s povrchovými i hlubokými žilními záněty referoval již v 60. letech otec enzymoterapie prof. Max Wolf ve Spojených státech. Velmi dobré výsledky při působení vybraných enzymových směsí zjistil v 87 procentech sledovaných případů. V terénní studii dr. Maehdera v Německu enzymoterapie předčila svou účinností protisrážlivé a další běžně užívané léky. Ke shodným výsledkům dospěli i mnozí další lékaři. Ukázalo se, že při onemocnění křečovými žilami léčba enzymy žilám odlehčuje a dobře působí proti bolestem v nohou. Lékaři zvláště oceňovali výbornou snášenlivost a bezpečnost vybraných enzymů i skutečnost, že byly účinné také u pokročilých žilních o- nemocnění, kdy ostatní léčba obvykle selhává. V polovině 90-tých let u- zavřel prof. Klimm na několika německých pracovištích prováděnou studii u 60 náhodně vybraných pacientů a dr. Koškin v Rusku podobně organizovanou dvojitou slepou studii u 119 nemocných. Obě studie byly provedeny podle mezinárodně přijatých pravidel správné klinické praxe. (Jde o metodu, která vylučuje subjektivní vliv na průběh studie; ani pacient, ani ošetřující lékař neví, zda dostává, resp. podává lék, který je ověřován, anebo jiný preparát). Obě studie byly kontrolovány placebem (neúčinnou látkou, která se však svým vzhledem v tabletách nijak nelišila od ověřovaného léku). Hodnoceny byly stupeň žilního zánětu a otoku, ohebnost kolena a kotníku, křeče a poškození kůže v postižené oblasti, opakovaně byl měřen čas potřebný k naplnění žíly. Ve skupině pacientů léčených enzymy se rozsah zánětu v postižené žíle zmenšil o 43% (v placebové skupině o 17%), statisticky významně bylo zlepšeno i celkové skóre zahrnující bolesti, zarudnutí, zduření, zatvrdnutí a plnění žíly krví. Enzymoterapií se plně vyléčilo 30%, ve skupině placeba 10% nemocných. Klinické studie i praktické zkušenosti odborných lékařů ukázaly, že preparáty systémové enzymoterapie působí na cévní systém v širokém spektru indikací. Zdaleka přitom nejde pouze o nemoci žil, ale i o širokou oblast nejrůznějších onemocnění tepen. Krevní sraženiny se vyskytují také jako předzvěst srdečního infarktu a mozkové mrtvice. U lidí, kteří mají vysoké hodnoty tuků v krvi, se na vnitřních stěnách cév vytvářejí usazeniny vaziva, cholesterolu a někdy také vápníku (trpí tzv. aterosklerózou). V důsledku toho se průsvit cévy stále zužuje a céva se tak může ucpat krevní sraženinou. Tím odumírá tkáň, která je oddělena od přísunu živin a kyslíku. Ve všech těchto případech se osvědčily preparáty systémové enzymoterapie. Dr. Rokitansky v Rakousku dosáhl s enzymoterapií pozoruhodných výsledků u 445 pacientů, u nichž arterioskleróza vedla k ucpání tepen dolních končetin. Příznivé zkušenosti byly získány u některých zánětů cév (tzv. vaskulitid). Enzymové preparáty se zde zřejmě uplatňují především zlepšením tekutosti krve a snížením její nadměrné srážlivosti. Tromby jsou rozpouštěny a nové tromby nedostávají šanci, aby vznikly. Těmito svými účinky enzymové preparáty připomínají skupinu léků rozpouštějících krevní sraženiny. Na rozdíl od většiny z nich však v naprosté většině případů mají minimální vedlejší účinky, takže je lze užívat bez problémů i delší dobu. U zánětů cév se enzymy pravděpodobně uplatňují i omezením zúčastněných choroboplodných imunologických mechanismů. Protože jsou kombinované enzymové preparáty tak dobře snášeny, není důvod k tomu, aby se neužívaly také k prevenci - týká se to především těch lidí, kteří jsou v rizikové skupině ohrožení oběhovými nemocemi a nechtějí čekat do té doby, až tyto choroby naplno propuknou. doc. MUDr. Josef Fanta, CSc. 22 zdravá rodina 3/98

20 b e t y n k a r a d í m a m i n k á m Chci se stát pfiedplatitelkou BETYNKY, ãasopisu pro maminky Jméno a pfiíjmení... Pfiesná adresa PSâ... Na základû tohoto kupónu odeslaného na adresu Betynka, P.O.Box 19, Praha 2, dostanete sloïenku na 384,- Kã /sleva na po - tovném 120,- Kã - hradí redakce/. Pokud ji zaplatíte nejpozdûji do , vedle prvního pfiedplaceného ãísla (vydání 5/1998) obdrïíte jako prémii KOSMETICK BALÍâEK OD FIR- MY MILA COSMETICS v hodnotû více neï 200,- Kã. Již pátým rokem obohacuje náš tiskový trh časopis pro maminky Betynka, který je původním českým projektem a také prvním periodikem svého druhu u nás. Svým obsahem pokrývá celou problematiku výchovy a péče o zdravý vývoj dětí od narození až do dvanácti let, přičemž značný prostor věnuje nastávajícím maminkám. Ač jde o časopis populární, určený nejširší veřejnosti, vysokou kvalitou svých článků si vydobyl uznání jak čtenářské, tak i odborné obce. Z původních šestnácti se postupně rozrostl na dnešních 112 stran, což je v současných ekonomických podmínkách a přeplněnosti tiskového trhu vskutku obdivuhodné. Zašli jsme za jeho šéfredaktorkou PhDr. Danou Čermákovou, abychom se dozvěděli něco více o příčinách tohoto nesporného úspěchu a také přiblížili čtenářům Zdravé rodiny některé nejzajímavější materiály v dubnovém čísle Betynky. Paní šéfredaktorko, čím si vysvětlujete takový zájem o Váš časopis? Vždyť maminky si dnes mohou vybrat z několika knižních titulů věnujících se problematice výchovy a péče o zdravý vývoj dětí, takže zdánlivě žádný časopis stejného zaměření nepotřebují. To ale opravdu jenom zdánlivě. Svou roli tu hraje nejenom obecný rozdíl mezi knihou a periodikem, ale také - a to především - několik sku- etynka tečností specifických pro Českou republiku. Až do prosince 1992, kdy začala Betynka vycházet, tady takový časopis neexistoval. Chci říci specializovaný, ale přitom populárně osvětový časopis s kvalitním a srozumitelným obsahem, vyvedený na pěkném papíře, s nápaditou grafikou a krásnými fotografiemi, zkrátka moderní časopis na úrovni srovnatelné s podobnými časopisy v zahraničí. My jsme si na začátku nebyli stoprocentně jisti, zda si najde svou čtenářskou obec. Rychle narůstající zájem nás však brzy přesvědčil, že tu chyběl a je, jak se ukázalo, velmi potřebný. Oproti knize totiž nabízí stále nové a nejnovější informace ze všech oblastí. Chceme, aby to byly přitom informace ověřené, vždyť, jak víme z dopisů, se jimi maminky řídí. Proto spolupracujeme s předními odborníky mnoha oborů - od pediatrů přes gynekology a porodníky, dětské psychology, sexuology až po dietology a nejrůznější specialisty. Naší ctižádostí ovšem není jenom radit maminkám, jak své děti co nejlépe vychovávat, jak pečovat o jejich zdraví, ale chceme jim poskytovat i zábavu a informace o nejrůznějších službách a aktivitách týkajících se maminek a dětí. Proto v Betynce nechybějí stránky pohádek a soutěží pro děti, informace o nových výrobcích, rady odborníků z oblasti rodinného práva, partnerství, rodinných financí ani recepty zdravé výživy nebo třeba bezplatná inzerce. Myslím si, že v tom je hlavní deviza - přinášíme populárně podané odborné rady a informace, ale vycházíme přitom z českých reálií. Čtou nás české maminky, a ty mají přece jenom poněkud jiné starosti a problémy než maminky v západoevropských zemích. Celkové zaměření Betynky, ale zejména některé její rubriky jako třeba výživová poradna doktora Fořta, okénko přírodní medicíny, zdravé recepty či cvičení s Olgou Šípkovou napovídají, že Vám není cizí předcházení nemocem prostřednictvím zdravého životního stylu. Ano, v Betynce podobně jako v dámském měsíčníku Betty, který rovněž vydáváme, se snažíme již od začátku propagovat zdravý životní styl jako nejdůležitější součást prevence civilizačních chorob. Proto je nám velmi sympatická filozofie Zdravé rodiny, vycházející z myšlenky být manažerem vlastního zdraví. Lidské tělo je prý schopno poradit si samo až s 90% všech nemocí, pokud mu v tom pomáháme zdravou výživou, odpovídajícím pohybem a pravidelným očišťováním organismu. Chce to jenom vědět, jak. A od toho jsou tu takové časopisy jako Zdravá rodina či Betynka. Mohla byste nám prozradit, co zajímavého si maminky přečtou v dubnovém vydání Betynky? Například reportáž z oddělení dětské ortopedie, článek o těhotenských varixech, tedy o křečových žilách v těhotenství, dále informace o tom, jak u dítěte pěstovat zdravé sebevědomí, co může přinést změna školky a jaký vztah k penězům by děti měly mít. Naše čtenářky tam najdou i materiál o neslyšících dětech či dětech workoholiků, interview s Lucií Zedníčkovou jako čerstvou maminkou a mnoho dalších zajímavých článků a informací. Ráda bych se však vrátila ještě k březnovému vydání, v němž mají maminky poslední možnost získat výhodné roční předplatné Betynky, jehož součástí je kosmetický dárek od firmy Mila Cosmetics a zařazení do soutěže o Škodu Octavia a dalších deset hodnotných cen. Stačí vyplnit kupón na této stránce a poslat jej na uvedenou adresu. Zájemkyně od nás obdrží poštovní poukázku, po jejímž zaplacení - nejpozději do obdrží květnové číslo.

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Našli jsme způsob, jak se zbavit křečových žil bezbolestně a rychle!

Našli jsme způsob, jak se zbavit křečových žil bezbolestně a rychle! Našli jsme způsob, jak se zbavit křečových žil bezbolestně a rychle! Křečové žíly neboli chronická žilní nedostatečnost je dlouhodobý proces, který se bez včasné léčby zhoršuje. Nejprve se objevují drobné

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

některé časné příznaky srdečního selhání.

některé časné příznaky srdečního selhání. Týká Tato brožura se i mě vám může srdeční pomoci selhání? si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. 1,2 Co

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika)

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) S POSKYTNUTÍM

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Ischemická choroba srdeční a její detekce

Ischemická choroba srdeční a její detekce Ischemická choroba srdeční a její detekce Autor: Petřková Z. Ischemická choroba srdeční (dále ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v české republice, ale v celém rozvinutém světě. Stres, kouření,

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Chronická ischemická choroba dolních končetin

Chronická ischemická choroba dolních končetin Chronická ischemická choroba dolních končetin je onemocnění postihující tepny. Průsvit tepen se zužuje a může dojít, až k jejich postupnému uzávěru. Následkem tohoto procesu, je ischemie neboli nedokrevnost,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 5 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

Lze HCM vyléčit? Jak dlouho žije kočka s HCM? Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii?

Lze HCM vyléčit? Jak dlouho žije kočka s HCM? Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii? Nemoci srdce jsou, stejně jako u člověka, vrozené nebo získané v průběhu života. Ze získaných chorob srdce tvoří velkou část kardiomyopatie, což je onemocnění srdečního svalu spojené s jeho dysfunkcí,

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1)

Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1) Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1) Autor: Markéta Římská, Školitel: MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D. Výskyt Iktus neboli mozková mrtvice se řadí na druhé až třetí místo příčin smrti ve vyspělých

Více

OKRUH SLEZINY. MUDr. Josef Jonáš

OKRUH SLEZINY. MUDr. Josef Jonáš OKRUH SLEZINY MUDr. Josef Jonáš 1 Z pohledu detoxikační medicíny je funkce sleziny, tak jak ji chápe moderní medicína, jen málo významná. 2 Například při výčtu základních orgánů pentagramu je nezbytnou

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. imunita infekční

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA Jméno a příjmení..rodné číslo. Bydliště Zdravotní pojištovna.. Vážená paní, vážený pane, bude Vám proveden operační výkon, který

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více