Jakou má srdce naději?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakou má srdce naději?"

Transkript

1 dravá rodina Jakou má srdce naději? Jak proti infarktu? Zachránci dětských srdcí Radar pro srdce Seriál Tajemství života Enzymy a onemocnění cév Soutěž o cestu do Ameriky

2 s o u t û Ï Vážení čtenáři, určitě jste v minulých týdnech a měsících v televizi, denním tisku anebo na reklamních billboardech zaregistrovali rozsáhlou kampaň podporující nekouření, jejímž iniciátorem je elektrárenská společnost ČEZ. Také v předcházejícím čísle našeho časopisu Zdravá rodina bylo na zadní straně obálky vidět ze tří různých perspektiv ruku držící v prstech nalomenou vyhaslou cigaretu - symbol této kampaně. Oč vlastně jde? Přibližně jedna třetina dospělých obyvatel naší republiky jsou kuřáci - tím se řadíme k zemím s nadprůměrným podílem kuřáků ve společnosti. Kouření přitom podporuje vznik různých nádorových onemocnění, nikotin a další složky obsažené v cigaretě zužují a ucpávají cévy. To vede ke vzniku trombóz a infarktu. Česká republika v Evropě patří k zemím s nejvíce zamořeným ovzduším. Začátkem devadesátých let však byl přijat rozsáhlý a velmi nákladný program postupného odsiřování elektráren. Do letošního roku se akciové společnosti ČEZ podařilo modernizovat a odsířit plné dvě třetiny elektráren. Kouří tedy již jen zbývající třetina - stejně jako je tomu u kuřáků v naší společnosti. Do konce letošního roku všechny elektrárny přestanou vypouštět škodlivé emise - bylo by více než prospěšné, kdyby tento trend následovali také milovníci cigaret. Elektrárenská společnost ČEZ proto ve spolupráci se Státním zdravot- EZ ním ústavem zahájila kampaň s ú- ČEZ přestává kouřit - Vy také? středním sloganem Přestáváme kouřit - zkuste to také. Je známo, že mnoho kuřáků by chtělo se svým návykem přestat. K tomu je ovšem zapotřebí vedle pevné vůle i správná rada, motivace a celkové ovzduší ve společnosti. To všechno má za cíl právě probíhající kampaň. A jako zvláštní povzbuzení pro dosud ještě váhající byla vypsána soutěž s atraktivními cenami: deset leteckých zájezdů k moři pro dvě osoby, deset horských kol a 40 dalších věcných cen. O další podrobnosti jsme požádali vedoucího oddělení vnějších komunikací a.s. ČEZ ing. Michala Kačenu: Kdo se může soutěže zúčastnit? Soutěž je určena kuřákům, kteří chtějí přestat kouřit. Ale ani nekuřáci nejsou mimo hru: mohou svého partnera povzbuzovat a být mu oporou ve chvílích, kdy by to již chtěl vzdávat. A za odměnu s ním budou moci třeba odcestovat jako spoluvýherci hlavní ceny na zájezd k moři. Co všechno musím udělat, abych mohl vyhrát? Nejprve je třeba vyplnit přihlášku. V inzerátech v denním tisku - i v předcházejícím čísle Vašeho časopisu Zdravá rodina - je soutěžní kupón, po jehož zaslání na naši adresu zájemce obdrží přihlášku a další informace. Vedle toho může každý dostat zdarma příslušnou brožurku s přihláškou v poradnách pro odvykání kouření, které jsou ve většině okresů. Přihlášku vyplňují také dva svědci starší 18 let, kteří potvrdí, že účastník soutěže je kuřák. Ale pozor: k úãasti v prvním kole je tfieba zaslat pfiihlá ku jiï do konce bfiezna, takïe moc ãasu nezb vá! Když to někdo nestihne, má ještě šanci vyhrát? Samozřejmě, a to ve druhém kole, které začíná 1. června; tam bude stačit poslat přihlášky až do 20. září. Byli jsme si vědomi, že ne všichni stihnou účast v prvním kole a že ne každému se podaří přestat kouřit hned napoprvé. Ti všichni mají stejnou šanci jako ti, kdo vyhrají v kole prvním. Všechny ceny jsme totiž rozdělili na polovinu; v prvním i druhém kole lze tedy vyhrát 5 pobytů u moře, 5 horských kol a 20 dalších věcných cen. A účast ve druhém kole nepodmiňuje účast v kole předcházejícím. Jak zjistíte, zda výherce opravdu přestal kouřit? Naše soutěž je především založena na důvěře. Proto je v druhé části přihlášky oddíl Už nekouřím, který ú- častník po vyplnění zašle na naši adresu v prvním kole do 5. května a ve druhém kole do 25. října. Přesto pro vylosované výherce Státní zdravotní ústav v Praze připravil laboratorní test, který prokáže, zda opravdu přestali kouřit. Nemusí se bát, není to nic bolestivého, neodebírá se např. žádná krev, ale rozhodně by se neměli pokoušet podvádět. A co si od celé akce slibujete? Věříme, že se bude u nás alespoň o něco více než doposud věnovat pozornost problematice nekouření a zdravého životního stylu vůbec. Snažíme se také sdělit, že se daří dokončit obrovský ekologický program, který stál přes 40 miliard Kč a který výrazně přispěje ke zlepšení čistoty o- vzduší. Kuřáky chceme motivovat k tomu, aby se pokusili přestat kouřit. A pokud se jim to podaří, pak - vedle možnosti vyhrát některou ze soutěžních cen - vyhrají něco ještě mnohem cennějšího - kus vlastního zdraví. 2 zdravá rodina 3/98

3 o b s a h (str. 9) hlavní téma Jak proti infarktu? Jak žít s hypertenzí? 4 Co je to Koronární jednotka. 6 Radar pro srdce. 8 reportáï Zachránci dětských srdcí. 9 host Prof. MUDr. Miroslav Kučera jako pacient. 12 rozhovor Doc. MUDr. Jan Kvasnička o trombózách. 16 (str. 18) seriál Tajemství života - imunologie. 18 (str. 8) z va í lékárny Enzymy a onemocnění cév. 22 betynka radí maminkám Šéfredaktorka Dana Čermáková o svém časopise. 24 zprávy Nádorová telefonní linka. 25 (str. 27) V USA pacient jako zákazník. 26 (str. 28) Obchod Sue Ryder v Praze. 27 lékafi radí Žijeme s počítačem. 28 dopisy MUDr. Petr Karásek o nádorech varlat. 30 kosmetika pro zdraví MUDr. Daniela Adámková radí, jak si zachovat svěží pleť. 31 zdravá rodina 3/98 3

4 h l a v n í t é m a Jak proti infarktu Prof. MUDr. Zdenûk Fejfar, DrSc., garant hlavního tématu tohoto ãísla Náš život zkracuje především nevhodný životní styl. Zkuste si osvojit moderní životní styl. Co to znamená? Především racionální vhodnou stravu, vydatný pohyb, nekouřit, umět se vyrovnávat s každodenními starostmi a stresy. Životní styl se získává už v dětství a základem je rodina. To, co se naučíte v dětství či mládí, vám zůstane pro celý život. Vhodná strava Příjem potravy je závislý na energetickém výdeji. Snažte se udržet si optimální tělesnou váhu. Více zeleniny, ovoce a obilovin vám jen prospěje. Pozor na tuky a cukry. Příjem potravy by měl ve vyšším věku klesat. Pohybem ke zdraví Pravidelné cvičení zlepšuje výkonnost, snižuje hladiny tuků v krvi, pomáhá i snížit tlak a tělesnou váhu. Cvičení prospívá také psychice. Vyberte si takový pohyb či sport, který můžete provádět v každém věku - plavání, turistiku, cyklistiku, golf, běh na lyžích. Nauãte se relaxovat Tělesně i duševně je relaxace velmi užitečná. Dlouhotrvající negativní emoce, stresy, nevyřešené složité situace v práci či v rodině anebo špatné svědomí přispívají ke vzniku infarktu. Naučte se rozdělit čas k práci i k relaxaci. Radost a pohoda jsou vašimi přáteli a pomocníky. Nekufite Pokud jste kuřákem, snažte se tento zlozvyk odstranit. Ale především nikdy se nesnažte s kouřením zaãít. Rodiče jsou dětem vzorem - někdy bohužel špatným. Vy í vûk není zábranou Nikdy není pozdě začít s pohybovou aktivitou či rozumným stravová- Jak žít s hypertenzí ním. Snížení množství potravy a zvýšení pohybové aktivity přinesly vždy jen prospěch. Poraďte se se svým lékařem, abyste společnými silami zvolili vhodný životní styl. Jak po infarktu? Opatření je nutno šít na míru podle individuality nemocného. Nutná je rehabilitace psychická, fyzická i pracovní: rozumná životospráva, nekouření, přiměřená tělesná aktivita, přiměřený pracovní režim a pravidelné sledování krevního tlaku, hladiny tuků v krvi, hladiny cukrů v krvi a co především: umění zvládat stresové (vysokým krevním tlakem) Lidé s vy ím krevním tlakem se obvykle necítí nemocní. Naopak, b vají velmi v konní, kypí zdravím, a v tom je záludnost hypertenze. Obvykle se projeví aï pfii komplikacích. Proto by si kaïd z nás jiï ve vûku kolem 30 let mûl nechat zmûfiit tlak. Zvlá tû tehdy, kdyï se v rodinû vyskytla hypertenze, infarkt, mozková pfiíhoda nebo cukrovka. Vysoký krevní tlak se léčí dlouhodobě. Je nutno pacientovi vysvětlit, jak s hypertenzí žít. K dispozici je dnes celá škála léků, které lze podle situace kombinovat. Co hypertonikûm kodí? Nízká pohybová aktivita Nevhodná výživa Obezita Kouření. Nadměrné množství alkoholu Psychosociální vlivy (starosti, stresy). Diabetes (cukrovka) Zvýšená hladina cholesterolu Jak zaãít? Mnoho z toho, co vadí, můžete u- pravit sám. Stravování, větší pohybová aktivita, kouření, pití alkoholických nápojů i vyvarovat se stresů - to je v moci každého z nás. Spěch, nervozita i přepětí jsou vašimi nepřáteli. Čas pro pohodu, zábavu a dostatek odpočinku a spánku - to jsou vaši přátelé, podávající pomocnou ruku. Už řecký filozof Aristoteles tvrdil: Škoda každého dne, kdy ses nezasmál. Optimismus vám pomůže zvládat strasti i problémy. A nebojte se lékaře; navštěvujte ho pravidelně a respektujte jeho rady i léčbu. autor obou textů prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc. 4 zdravá rodina 3/98

5 e d i t o r i a l Vážení přátelé, zima definitivně končí a my všichni se můžeme těšit, že se neodvratně přehoupneme do té krásnější poloviny roku. Konečně je za námi období chřipek, krátkých dní a dlouhých nocí, smogu, mrazu a nesjízdných silnic. Teprve s jarem vlastně, alespoň pro mě, začíná opravdový nový rok. Jediné, co mě děsí, je blížící se období kvetoucích stromů, způsobující mně každoročně se opakující utrpení pylové alergie. Ale o tom se dočtete v našem květnovém čísle. Když jsem v březnu před třemi léty očekávala v porodnici narození syna, především jsem si přála, aby byl zdravý a abych i já přežila všechno, co mě čeká, ve zdraví. Je skoro pravidlem, že člověk začne myslet na své zdraví až v okamžiku, kdy mu - jak se říká - teče do bot. Ale náš časopis by měli číst nejen ti, které postihly nějaké choroby, o nichž hovoří na stránkách Zdravé rodiny zkušení odborníci, ale i ti, kteří se chtějí o své zdraví začít starat dříve, než jim začne téct do bot. V případě nemocí srdce a cév, na něž trpí mnoho našich spoluobčanů, je to obzvláště důležité, a proto je jim věnováno toto číslo. Při našem způsobu stravy i života je třeba včas začít myslet na nebezpečí, které pro nás choroby srdce a cév znamenají, a to dříve, než se objeví první varovné signály. Doufám, že vám dopomůžeme ke změně životního stylu i stravovacích návyků. Vám, kteří čtete náš časopis pravidelně, připomínám, abyste si uschovali jednotlivá čísla, která vás postupně budou informovat o všech chorobách, ohrožujících nás na prahu dalšího tisíciletí. Nejde jen o to, abyste měli doma k dispozici rádce, kterého budete mít vždy po ruce, když vás, nebo některého člena rodiny, postihne nemoc. Vlastnění všech čísel časopisu je totiž první podmínkou soutěže, ve které někdo z vás bude mít možnost vyhrát zájezd do Spojených států amerických a další obdrží hodnotné ceny. Za měsíc, v dubnové Zdravé rodině, se dočtete o zbývajících podmínkách soutěže. Zůstaňte zdrávi, abychom společně mohli vykročit vstříc té hezčí části roku Grand Canyon s fiekou Colorado také nav tíví hlavní v herce na í soutûïe zdravá rodina 3/98 5

6 h l a v n í t é m a Když se řekne: Koronární jednotka... Představte si dlouhou, velmi dlouhou frontu lidí, jejichž čekání je motivováno snahou získat něco potřebného, nutného nebo jen cenově zajímavého. Takové situace známe všichni velmi dobře. Otázkou je, na co čekají? Ze statistik víme, že pravděpodobně každý čtvrtý z této fronty podlehne ischemické chorobě srdeční a dokonce každý druhý zemře následkem čerstvého infarktu myokardu. V mladších věkových skupinách - pod 65 let - je podíl čerstvého srdečního infarktu na úmrtnosti již plných 75%. Tedy velmi nepěkná představa o stojících ve frontě, zejména když nevíme, kam nás osud přidělil! Systém monitorování nemocn ch (pohled ze strany personálu koronární jednotky) Podstatu srdečního infarktu pochopili vědci už v roce V tehdejším carském Rusku vznikl jeden z mnoha převratů, kterými se tato země vyznačovala - tentokrát však šlo o převrat vědecký, s velkým významem pro medicínu pozdější doby. Poznalo se totiž, že srdeãní infarkt je zpûsoben vznikem krevní sraïeniny ve vûnãité tepnû. To bylo angiograficky potvrzeno (rentgenografickým způsobem za využití vstřiku kontrastní látky do věnčité tepny) až po 70-ti létech! Do té doby se jen analyzovaly výsledky hospitalizací (ty trvaly nezřídka 6 až 8 týdnů) z hlediska úmrtnosti a komplikací. Výsledkem bylo zjištění, že časná úmrtnost na srdeční infarkt je %. Komplikacemi byly a stále jsou poruchy srdečního rytmu ve smyslu rychlých komorových stahů, které se pravidelně nebo nepravidelně opakují, dále zástava srdeční činnosti či srdeční selhání, způsobené ztrátou čerpací schopnosti. Méně častými komplikacemi mohou být poruchy celistvosti srdce, kdy vznikají různé trhliny, praskliny a pod. Na šlitrovskou parafrázi jeho obvyklých výroků Koronární jednotka je, když... by bylo možné odpovědět: jde o specifické zafiízení, soustfieìující pacienty s a- kutními koronárními pfiíhodami, jehoï smyslem je nejen vãas zachytit, ale pfiedejít komplikacím a správnû je léãit. Je to zvlá tnû vybavené pracovi tû, v nûmï t m specialistû - kardiologû se snaïí co nejvíce omezit dûsledky tohoto o- nemocnûní. V praxi to znamená zlep it pfieïívání, sníïit úmrtnost a u pfieïívajícího pfiíznivû ovlivnit kvalitu dal ího Ïivota. K tomu napomáhá i specifická pfiístrojová a léková v bava jednotky. Tak vznikla v roce 1962 první koronární jednotka na světě. Skutečně jde o jakousi izolaci nemocných, ovšem ne z důvodu ochrany dalších osob, jako je to u přenosných chorob, ale s cílem chránit postiženého a poskytnout mu všestrannou odbornou péči. V roce 1946 byla při srdeční operaci poprvé použita elektrická defibrilace. Jde o využití elektrického výboje při poruše srdečního rytmu. Zevní defibrilátor byl v klinice užit o 10 let později. Jeho užití známe z televizního seriálu Nemocnice Chicago Hope. Na základech moderního oživování (resuscitace) se odborníci dohodli v roce A to vše vedlo k budování koronárních jednotek. Kdy vznikla první koronární jednotka u nás? Bylo to v roce 1966 v Krči a od té doby je možno již pozorovat hmatatelné výsledky. Díky zavedení léků, které jsou schopny rozpustit krevní sraženinu v uzavřené srdeční cévě, 6 zdravá rodina 3/98

7 h l a v n í t é m a Defibrilátor (pfiístroj k ru ení smrtících poruch srdeãního rytmu) Máme svûj osud ve sv ch rukou? V oné velmi dlouhé frontě čekajících má každý pomyslné tlačítko pro spuštění uvedených záchranných činností ve své vlastní ruce. Takže co dále? Každý by měl mít alespoň základní znalosti o svém zdravotním stavu. Měl by se aktivně seznámit s pokyny o projevech srdeční nedokrevnosti a dalších postupech. Neměl by kouřit a měl by bojovat o co nejnižší hodnotu cholesterolu, zejména pokud patří k rizikové skupině - příliš se nepohybuje, má přidružené nemoci jako vysoký krevní tlak, cukrovku a ví, že jeho rodiče také měli srdeční infarkt. Pokud je to v dnešní době vůbec možné, měl by se vyvarovat stresů. A když by se objevily dosud nepozorované bolesti na hrudi - ty by již nemocného měly motivovat samy: měl by požít, nebude-li jiný důvod proti, asi půl tablety Acylpyrinu (Anopyrinu apod.) a zavolat číslo 155. Pak je možné, že se v indikovaném případě objeví právě na takové jednotce, se kterou se nyní prostřednictvím tohoto textu seznámil. A v dnešní době se pak s velkou pravděpodobností zase vrátí do některé z dlouhých front živých a čekajících... MUDr. Jan Šochman, CSc., vedoucí odd. akutní kardiologie IKEM - Praha Krč Dne ní lûïko koronární jednotky a základní vybavení (pojízdn rentgenov pfiístroj, ventilátor, pfiístroj na pomoc srdci jako ãerpadlu) díky sledování srdečního rytmu nemocného i díky včasnému rozpoznání klíčových poruch rytmu a jejich včasnému odstranění klesá nemocniční úmrtnost přibližně na 10 %. Kdybychom dosáhli nulové úmrtnosti, pak by koronární jednotky nebyly nutné. Jenže choroby srdce se nedají vymýtit jako třeba neštovice. I ta nejmodernější léčba může přinést komplikace, které je nutno specializovaně řešit. Navíc i v dnešní době stále vznikají nové poznatky a směry v léčbě srdečního infarktu, které je nutno zastřešit fungujícím systémem. Potěšitelné je, že se u nás začíná prosazovat preventivní přístup k ischemické chorobě srdeční, a to má dopad i na akutní případy. Ruku v ruce s technickým rozvojem se zlepšuje také úroveň partnera koronárních jednotek v přednemocniční fázi. Dnešní výbava známých žlutých vozů rychlé zdravotní pomoci dovoluje často zachránit i tu skupinu nemocných, kterým dříve nemilosrdná zdravotnická statistika přidělila název náhlá smrt. PENZIÓN FANIA NABÍZÍ: Zimní i letní rekreaci v malebném rekreaãním stfiedisku v Albrechticích v Jizersk ch horách, kapacita 29 lûïek, pokoje s vlastním sociálním zafiízením, vhodné pro rodinnou rekreaci, koly v pfiírodû ãi kolení. Prvotfiídní domácí kuchynû. V okolí v borné lyïafiské terény s umûl m snûhem, turistické stezky vhodné pro vycházky i horská kola. Poskytujeme v razné slevy pro skupiny, zejména dûchodce a koly v pfiírodû. Rezervace: Paní Závitkovská (âermáková) tel.: 02/ (4) fax.: 02/ zdravá rodina 3/98 7

8 h l a v n í t é m a Echokardiografie - radar pro srdce Echokardiografick prûfiez srdcem. Možná, že jste se už sami podrobili ultrazvukovému vyšetření, možná, že jste o něm jen slyšeli. V současném lékařství jde o velmi důležitou diagnostickou metodu, která odborníkovi umožňuje posoudit stav vnitřních orgánů. V kardiologii - oboru, který se věnuje srdci a jeho chorobám - se ultrazvukové vyšetření nazývá ECHOKARDIOGRAFIE. Echokardiografický obraz srdce umožňuje odborníkovi sledovat činnost srdce, jeho jednotlivých oddílů, tloušťky stěn, chlopní a všímat si tvarových změn. Důležité je, že lékař může sledovat reálnou činnost srdce. Třeba pohyb chlopní a stažení srdečního svalu. Může posoudit změny v krevním proudění a zjistit tak chlopenní vady. Echokardiografie dnes pomáhá při všech onemocněních srdce posoudit jeho sval, stav a funkci chlopní a dovede přesně odhalit i závady. Také posouzení aorty (největší tepny, která vystupuje přímo z levé srdeční komory), jejího rozšíření či jiné změny, je velmi důležité. Úspěch metody samozřejmě závisí i na lékaři a jeho odbornosti, která je velmi náročná a vyžaduje bohaté zkušenosti. Pohled do echokardiografické laboratofie. Echokardiograf, na nûmï se provádûjí vy etfiení, stojí dnes deset i více milionû korun. Jaké informace metoda poskytuje? Lékař získá přehled o velikosti srdeãních oddílû. Zajímá ho, zda jsou normální či zvětšené, má možnost změřit tlou Èku stûn srdečních dutin. Třeba při špatně léčeném nebo neléčeném vysokém krevním tlaku dochází k zesílení stěn levé komory. Lze posoudit vût í mnoïství tekutiny v osrdeãníkovém vaku, což bývá např. při zánětu osrdečníku. Velmi důležitou informací je posouzení kvality a pohyblivosti chlopní. Lékař může sledovat, zda se chlopně dobře otevírají, zda jsou zesílené. Někdy se v nich ukládá vápník. Kromě rozměrů je také důležité, jak se srdce stahuje. Odborně se hovoří o kontraktilitû - staïlivosti srdce. Srdce je vlastně pumpou, skládající se ze čtyř dutin - dvou síní a dvou komor. Srdeční sval se stahuje, chlopně brání zpětnému toku, mají funkci jakýchsi ventilů. A to vše lze sledovat. Když někdo prodělal infarkt myokardu (odumření části svaloviny srdce), je v místě jizvy vidět zeslabení nebo omezenou stažlivost. Někdy může být v srdečních oddílech zdroj vmetku do malého nebo velkého oběhu. Nejčastěji jde o krevní sraženinu, někdy o nádor. Pak je důležité posoudit současný stav, aby se dalo zabránit dalšímu opakování příhody. Také nedomykavost chlopní, kdy dochází k propouštění krve zpět z levé komory do levé síně nebo z aorty do levé komory, je dobře viditelná. Jde o nebezpeãnou metodu? Metoda není pro nemocného ani nepříjemná, ani nebezpečná. Může se libovolně opakovat. Lékař tak získá cenné informace pro sledování vývoje onemocnění a má možnost ordinovat vhodnou léčbu. Metoda je vhodná i pro sledování výsledků léčby. Někdy, u velmi citlivých pacientů, může dojít k pocitu tlaku v místech pod sondou. Méně příjemné bývá vyšetření jícnovou sondou, ale i tady jsou obavy zbytečné. Nemocný při vyšetření leží na levém boku nebo na zádech a lékař má možnost skutečně vidět do srdce. Nutno říci, že dnes se bez této metody neobejdeme a že je rozhodující při přesném stanovení diagnózy i při rozhodování o dalším postupu. MUDr. Petr Frídl, CSc. 8 zdravá rodina 3/98

9 r e p o r t á Ï Léta zasvěcená těm nejmenším KARDIOCENTRUM MOTOL - možná, že jste se s ním někteří setkali, někteří o něm četli, anebo jen slyšeli. V každém případě je nutné hned v úvodu říci, že jde o pracoviště, které šíří dobré jméno naší medicíny v Evropě i ve světě už více než dvacet let. Je výjimečné, protože se v něm věnují týmové práci lékaři několika vědních oborů, sestry, technici a další pracovníci, jejichž cílem je vrátit zdraví a kvalitu života dětem s vrozenou srdeční vadou. První krůčky udělala dětská kardiologie už po druhé světové válce. Ale než bylo u nás dětské kardiocentrum otevřeno, museli jeho průkopníci - profesor Václav Kafka, Bohumil Hučín, Milan Šamánek a další neúnavní propagátoři soustředěné péče o takto postižené děti - téměř deset let čelit nejrůznějším překážkám a úskalím. Již po několika letech existence se kardiocentrum stalo předním evropským pracovištěm, které umí upravit i nejzávažnější vrozené srdeční poruchy. Je také příkladem vzorné trvalé péče o děti. Soustředění srdečních vad z celých Čech a části Moravy v Motole přispělo i ke snížení úmrtnosti na operace vrozených vad. Ročně centrem projde na 800 dětí, z nichž se podrobí operaci. Ambulancí projde kolem pacientů, jejichž věk je v rozmezí 0-18 let a někdy i víc. Už v roce 1994 bylo české kardiocentrum na třetím místě na světě v nejnižším počtu operačních úmrtí - 4,8% z 475 operací. Obrovské zkušenosti, spolupráce se světovými kardiocentry i nezištná mezioborová spolupráce a zaujetí pro věc přinášejí své o- voce. V loňském roce se podařilo počet úmrtí snížit na pouhá 2,6%. Pro srovnání ãísla svûtov ch center v roce 1994: Austrálie - 4,2% USA - 5,0%. Kanada - 5,8% Velká Británie - 6,7% Operace dûtského srdce Kardiocentrum se může pochlubit i světovým primátem. Jako první na světě naši lékaři využili ultrazvuku při stanovení diagnózy a dnes už 80% malých pacientů je vyšetřováno touto bezbolestnou a pro ně nenáročnou metodou. Navíc centrum vyškolilo ve všech krajích kardiology a gynekology, takže dochází včas k odhalení možných vrozených vad už i před narozením dítěte. Matka se může sama rozhodnout pro přerušení nebo zachování těhotenství. V druhém případě zůstává v péči kardiocentra a nutnou operaci lze provést třeba ihned nebo hodinu či dvě po porodu, dříve než dojde k selhávání srdce nového človíčka. Pracovi tû 21. století? Co každého nově příchozího překvapí, je režim kardiocentra. Většina maminek je tu ubytována spolu se svým dítětem, a tak má možnost být stále s ním, hrát si s ním a těm trochu větším číst pohádky. Dveře jsou tu denně otevřeny i pro další členy rodiny. Děti jsou tak ušetřeny pocitu samoty, strachu či nejistoty. Centrum má navíc ještě pracovnici, která se věnuje rodičům, aby jim vše vysvětlila a pomohla ve složitých okamžicích života. K pěknému pobytu přispěli také výtvarníci, kteří v akci ARCHA vyzdobili hernu, pokoje i oddělení, aby se tu děti cítily jako doma. Nutno poznamenat, že pobyt v nemocnici se omezuje skutečně na nejnutnější dobu 7-10 dnů. Jen v těch hodně složitých situacích je pobyt v nemocnici delší. Celý tým kardiocentra je velkou rodinou, pro niž největší odměnou je úsměv uzdraveného dítěte. A tomu je skutečně podřízeno vše. Když jsem se loučila s primářem kardiocentra MUDr. Janem Škovránkem, který převzal tíhu odpovědnosti po zdravá rodina 3/98 9

10 r e p o r t á Ï profesoru Šamánkovi, bylo mi dobře u srdce. Tady je o děti, které potřebují pomoc, opravdu bezvadně postaráno. A ten pocit hřeje jak jarní sluníčko. Co bychom mûli vûdût o vrozené srdeãní vadû? Dejme slovo odborníkovi doc. MUDr. Jaroslavu Hrudovi, CSc. Vrozená srdeční vada představuje stavební poruchu srdce, ke které dojde během vývoje plodu ještě před narozením. Nejedná se o srdeční postižení, která známe u dospělých. chybě. Taková chyba může znamenat neuzavření přepážek mezi síněmi, komorami nebo tepnami, závažné vady srdečních chlopní (někdy mohou zcela chybět, jindy jsou neprůchodné), anebo abnormální odstupy tepen či návraty žil do srdce. Tepny mohou být ve svém průběhu přerušené, zúžené, zdvojené, anebo vůbec nevyvinuté. Srdeční postižení se často kombinují a výsledkem je narození dítěte s komplexní vrozenou srdeční vadou. V skyt, pfiíãiny a moïnosti prevence Z tisíce živě narozených dětí má asi 7 vrozenou srdeční vadu. Někdy příčinu známe - např. zarděnky u těhotné ženy. Prevencí je proto očkování dívčí populace proti této dětské nemoci. V některých případech, ale velice zřídka, hraje svoji roli dědičnost. Musíme přiznat, že na otázku, co je příčinou vzniku vrozených vad srdce, neznáme ještě většinou spolehlivou odpověď. Proto také můžeme jen těžko mluvit o prevenci. Důležité je, že závažnější vady můžeme zjistit už během časného těhotenství. Těhotné, u nichž je podezření na vývojovou srdeční vadu dítěte, jsou sledovány na specializovaném pracovišti. Při všeobecném ultrazvukovém vyšetření se porodník zaměřuje na strukturu srdce plodu. Má-li jakékoliv podezření, pak se provedou ještě další specializovaná vyšetření. Pfiíznaky, diagnostika a léãba vrozen ch srdeãních vad Některé srdeční vady ohrožují dítě v nejútlejším věku bezprostředně na životě. Projevují se intenzívním modrým zbarvením kůže a sliznic (cyanózou) nebo příznaky srdečního selhání, které se ohlašuje zejména zrychleným a namáhavým dýcháním, špatným prokrvením kůže a rychlou únavou, někdy i poruchou vědomí. To jsou tzv. kritické vrozené srdeční vady, které vyžadují okamžité řešení. Naštěstí většina dětí se srdeční vadou příznaky téměř nemá a jejich srdeční vadu odhalí až dětský lékař při preventivní prohlídce (např. podle šelestu na srdci, abnormálního V hracím koutku jsou dûti jako doma Náv tûvy mohou pfiicházet kdykoliv bûhem dne U dětí je postižena funkce srdečního svalu v důsledku jeho špatného prokrvení, anebo je poškozena některá chlopeň nebo srdeční sval sám. Vývoj srdce ještě před narozením člověka probíhá velice složitým způsobem a na všech stupních tohoto vývoje může dojít ke stavební 10 zdravá rodina 3/98

11 r e p o r t á Ï Echokardiografie patfií k základním vy etfiovacím metodám Z operaãního sálu nálezu na rtg snímku nebo změn krevního tlaku). Někdy však tyto děti mohou být zvýšeně unavené, více se potí a zadýchávají, bývají častěji nemocné a zaostávají za svými vrstevníky v růstu. Diagnózu stanoví dětský kardiolog na základě klinického vyšetření, doplněného o echokardiografii. Mezi doplňující vyšetření může být zahrnut také rentgen srdce (RTG) a elektrokardiogram (EKG). Pokud je pacient připravován k operaci srdce, je někdy žádoucí ozřejmit potřebné ú- daje pomocí srdeční katetrizace a angiografie - vyšetření, kdy se do srdce zavedou cévky ke změření tlaků a zásobení kyslíkem a po vstřiku kontrastní látky jsou poměry v srdci a cévách zobrazeny rentgenograficky. Péãe sestry po operaci vyïaduje odbornost a trpûlivost Léãba vrozených srdečních vad je výhradně chirurgická. Podávání léků má jen podpůrný význam. Zatímco naprostou většinu vad dokážeme dnes definitivně vyřešit jediným zákrokem na celý život, je u nejsložitějších vad nezbytné během života opakovaně chirurgicky zasahovat. Některá zúžení chlopní, cév nebo abnormální komunikace mezi tepnami dokážeme dnes také korigovat bez o- perace. Výsledky kardiochirurgické i katetrizační léčby vrozených srdečních vad u dětí patří v naší zemi k nejlepším na světě. Je však třeba říci, že ne každé dítě s abnormálním srdečním nálezem má nemocné srdce. Tzv. srdeční šelest, poslechový nález na srdci, je totiž zcela běžným projevem u většiny zdravých dětí a dítě s tzv. nevinným šelestem se nijak neliší od zcela zdravých dětí. Îivot dítûte po operaci srdce Srdeční vady, pokud jsou jednodušší, jsou dobře řešitelné a korekcí vady lze dosáhnout normálního srdce. Například defekty v přepážce mezi síněmi nebo mezi komorami jsou chirurgicky uzavřeny záplatou, která brzy přeroste vlastní tkání, a takto operované srdce se neliší od zdravého. Životospráva operovaných se až na výjimky neliší od jejich vrstevníků a děti jsou schopny veškeré pohybové aktivity, včetně organizovaného sportu. Není také důvodu o- perovaným nedoporučovat povolání, které si vyberou. Operace složitější srdeční vady vede k úpravě potíží, a- však na srdci zůstávají následky. Ale i tito pacienti v běžném životě zcela stačí svým vrstevníkům. Při velké zátěži však vyžadují častější odpočinek. Takovým pacientům nezakazujeme sport, pokud o něj mají velký zájem, ale radíme neprovozovat ho organizovaně. Soutěživý charakter některých her a stres, spojený s touhou zvítězit, je pro srdce nebezpečnější než vlastní tělesná zátěž. Někdy operovaným doporučujeme omezit jednostrannou zátěž, ale bylo by chybou omezovat paušálně všechny Pokoje zpestfiují nápady v tvarníkû Archy děti po operaci srdce. Obvykle se však setkáváme s pravým opakem - se zbytečně přísným postojem rodičů i školy k tělesné zátěži operovaných dětí, které jsou docela zdravé. Kardiocentrum v Praze Motole navštívila dr. Eva Křížová zdravá rodina 3/98 11

12 H o s t Lékař pacientem Před časem jsem si smluvila schůzku s přednostou kliniky tělovýchovného a rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice v Praze Motole. Profesora MUDr. Miroslava Kučeru, DrSc., jsem zastihla v jeho pracovně u počítače v plném zaujetí. Nikdo by nevěřil, že tento vitální člověk, plný plánů a energie, prodělal před necelými čtyřmi měsíci těžkou srdeční operaci, tzv. bypass. Vzpomínáte si, jak to začalo? - položila jsem hned dotěrnou otázku. Profesor Kučera se usmál, zalovil ve svém stole a podal mi záznam ze svého počítače. Je pátek 21. března večer. Poprvé si sedám k počítači, abych zaznamenal běh minulých dnů - pro paměť i poučení. Ve středu l2. března jsem se probudil s pocitem pálení na hrudi. Vstal jsem, několikrát zacvičil rameny a vše bylo dobré. Dopoledne jsem přednášel v Diakonii a pak jsem jel na fakultu tělovýchovy a sportu dojednat habilitaci kolegy P. K. Bez problémů a v dobrém rozmaru v nádherném předjaří jsem došel do Delvity okouknout elektro a second-hand, pak na Hadovku pro chleba, ale samoobsluha byla v rekonstrukci. A tak krokem vysokého duchovenstva jsem dorazil na metro, prošel Václavák a vrátil se kolem l5. hodiny domů. Místo oběda jsem si dal zmrzlinu, pak prádlo do pračky a sedl si k novinám, u nichž jsem usnul. Kolem půl šesté jsem se vzbudil, rozvěsil prádlo, ohřál si večeři a zasedl k ní. Vtom jsem ucítil prudké pálení za sternem (hrudní kostí - pozn. red. ) a celkové chvění. Bolest ne. Vše se mírně zmenšilo po uvolnění páteře, ale trvalo dál. Zavolal jsem na kliniku a hned mně volali zpět, že pro mne přijedou. Bez obtíží jsem si sbalil pyžamo a toaletní kufřík, vyšel před dům a čekal asi deset minut. Příznaky jako by pominuly. Odjeli jsme na internu do Motola, kde mě vyšetřila služba. Pořídili EKG a pak jsme si povídali. Prý jen deprese, ale bylo by lepší, abych zůstal. Odpověděl jsem: já jsem pacient - vy jste lékaři! A tak mě přijali s diagnózou ICHS (ischemické choroby srdeční) na koronární jednotku. Celý následující den mně bylo dobře. Chtěl jsem jít na své pracoviště, ale kolegové mi řekli, že musím zůstat napojen na přístrojích do neděle. Tím rozhodli o mém dalším osudu. Celý den jsem byl bez obtíží, a tak jsem řešil pracovní ú- koly a byl v poklidu a dobré míře. Večer se znovu ozvalo pálení za sternem, sestra mi vstříkla spray nitroglycerinu a volala lékaře. Přiběhl okamžitě, hned EKG, injekce, všichni kolem mě běhali. Přivolali i šéfa koronárky. Asi po deseti minutách jsem byl bez bolesti a vše jsem sledoval tak trochu okem nezúčastněného. Bolest ani strach jsem neměl. Ukázali mi záznam EKG, první s Pardeeho vlnou (jde o typickou změnu křivky při infarktu myokardu - pozn. red. ) a druhý už bez ní. Komentář nebyl nutný - pochopil jsem, že jsem se znovu narodil, či že jsem se vrátil do světa lidí. Ráno mě čekala koronarografie a po ní kolegův smutný pohled. Řekl jsem mu doslova: bypass - a on jen kývl hlavou a viditelně se mu ulevilo, že jsem svůj ortel vyslovil sám. Musím přiznat, že mě to příliš nevzrušilo. Ani sdělení, že mě pošlou na Vinohrady k dr. Hájkovi, který operaci provede hned druhý den. Každou chvíli přiběhla nějaká 12 zdravá rodina 3/98

13 sestra, oholili mi hrudník a nohy a také obličej. Přece Vás tam nepustíme takhle zarostlého... řekli. Bylo to lidské a milé. Kolem se pořád něco dělo a já jsem měl pocit bezpečí. Vysvětlili mi, proč na Vinohrady, apak se kolegové rozloučili. Druhý den odjížděli na kongres do Los Angeles. Noc jsem prospal a ráno se probudil odpočatý. Ohromně na mě zapůsobilo štěbetání sester při předávání služby. Bylo uklidňující a svědčilo o normálním životě. Nikdo se potichu neplížil kolem odepsaného, naopak. Asi si nikdo z nich neuvědomil, jaký to byl pro mne obrovský nový dojem azjištění. Díky jim za to. V osm hodin mě převezli na kardiochirurgii. Ještě před odjezdem mi přišly sestry vyřídit pozdrav od kolegů z letiště, že mi drží palce. Málem mě to rozbrečelo. Kamarádi. V deset začala operace. Šlo o šestinásobný bypass - tedy šestinásobné přemostění. Následoval den na resuscitačním oddělení, pak čtyři dny na JIP (jednotka intenzívní péče) apátý den mě převezli zpět do Motola. Šestý den po operaci - vprvní jarní den - jsem zasedl kpočítači, abych vše zapsal. I na Vinohradech se mi potvrdila nejen vysoká odborná aetická úroveň doktorů, snimiž jsem přišel do styku, ale opět se ukázala nezastupitelná funkce sester. Jejich přístup, pozornost a jejich skutečná laskavost ke všem na pokoji hojila nemocné tělo i duši. Dnes profesora Kučeru zastihnete na klinice i mimo ni v plné práci a pohodě. Své poznatky a zkušenosti z vlastního uzdravování si nenechal pro sebe a sdělil je svým kolegům, aby i další pacienti mohli využít poznatků odborníka v oblasti rehabilitace, který se stal na chvíli také pacientem. Bypass neboli přemostění je dnes častou operací, která zachraňuje lidi a prodlužuje jim život. Neodkazuje je k nečinnosti, ale naopak navrací je k jejich práci i zálibám. Věnujte, prosím, pozornost příbalovému letáku. O případných nežádoucích účincích se informujte také u lékárníka nebo ošetřujícího lékaře.

14 r o z h o v o r Dvě různé podoby trombóz v žilách a tepnách Mezi nejãastûj í Ïilní choroby, které pfiivádûjí pacienty k lékafii, patfií trombóza hlubok ch Ïil, tromboflebitida (povrchov zánût Ïil) a následky chronické Ïilní nedostateãnosti. Varixy (Ïilní mûstky, v dolních konãetinách lidovû oznaãovány jako kfieãové Ïíly ) jsou dokonce povaïovány za druhou vûbec nejãastûj í lidskou chorobu po zubním kazu. PfiestoÏe na ãetnosti tohoto onemocnûní se v znamnû podílí dûdiãnost, nelze podceàovat ani vliv urãit ch nevhodn ch Ïivotních návykû. Dnes uï lze témûfi s jistotou fiíci, Ïe jejich odstraàování mûïe oddálit, nûkdy dokonce i zamezit vzniku kfieãov ch Ïil a pfiedejít fiadû závaïn ch komplikací. Lidé ohroïení Ïilními chorobami by se rozhodnû mûli vyh bat dlouhému stání stejnû jako namáhavé tûlesné práci, vyvarovat se nadváhy a nenosit pfiíli tûsn odûv, obepínající rizikové partie. Lékafii doporuãují (i po pfiípadném chirurgickém zákroku) aktivizovat Ïilní pumpu (práce svalû v dolní konãetinû) a sniïovat Ïilní tlak v nohách, napfi. formou procházek, preferovat chûzi do schodû pfied pouïitím v tahu apod. Bûhem odpoãinku by pak mûl b t Ïilní tlak zase sniïován podloïením konãetin do v ky. Veãer pfii únavû ãi otoku je vhodné osprchovat nohy prudk m proudem studené vody. Náv tûva lékafie pfii prvních projevech obtíïí by v ak mûla b t samozfiejmostí, neboè se jedná o onemocnûní, vyïadující dlouhodobou odbornou péãi. 16 zdravá rodina 3/98 Dal í, z hlediska ohroïení pacienta velmi závaïnou komplikací v oblasti Ïilního systému je trombóza (sráïení krve v cévách). O rozhovor na toto téma jsme poïádali doc. MUDr. Jana Kvasniãku, CSc., pfiednostu oddûlení klinické hematologie V eobecné fakultní nemocnice v Praze. Jak trombóza vzniká a v čem spočívá její rizikovost? Jedná se o poruchu srážení krve. V daném případě jde o nadměrné, tedy patologické srážení krve, které může vést ke vzniku trombu (krevní sraženiny) uvnitř cév. Trombus přisedlý ke stěně tepny postupně snižuje průchodnost a má za následek nedokrevnost dané oblasti. Pokud se vytvoří v koronárním řečišti, je v přilehlé partii srdečního svalu sníženo zásobování kyslíkem a živinami, dochází k odumření tkáně a při úplném uzávěru pak nastává infarkt. Ke vzniku trombu v žilním systému přispívá několik faktorů, zejména zlenivění krevního toku a dispozice jedince ke zvýšené srážlivosti. Tromby v žilách se odlišují od trombů v tepnách (cévy, které vedou krev od srdce) svou skladbou i charakteristickým zabarvením. V prvním případě je to červený, tzv. fibrinový trombus (ve fibrinových vláknech ulpívají červené krvinky); bílý trombus v artériích je tvořen shluky krevních destiček. Z těchto odlišností vyplývá i specifický přístup k prevenci a léčbě dvou různých typů trombóz? Ano. Při léčbě žilní trombózy používáme léky, jejichž cílem je zabraňovat dalšímu srážení krve a tvorbě fibrinu. Pro léčbu destičkových trombů je dodnes nejosvědčenější podávání kyseliny acetylsalicylové (např. Anopyrin). Prevence souvisí s určitými dědičnými dispozicemi, z nichž některé ovlivnit lze. Sem patří negativní vliv dietních poruch či civilizačních chorob (zejména obezita a vysoký krevní tlak), ale i některých léků (např. hormonální antikoncepce). Zhruba 4 procenta naší populace mohou mít ovšem dědičný sklon k tvorbě trombu. Jedná se o výpadek některého z přirozených činitelů srážení, udržujících v lidském organismu rovnováhu mezi srážením a krvácivostí. Za normálního fyziologického stavu sice není tato rovnováha ohrožena narušením jediného činitele, s postupem věku je však vyrovnávací schopnost postupně snižována a v období nad 40 lety se už může projevit tvorbou trombu. Existuje už možnost včasného odhalení těchto dědičných poruch? V naší ambulanci sledujeme na základě laboratorních vyšetření řadu pacientů s tímto dědičným sklonem. Pokud se už objevily určité problémy, je takový člověk celoživotně pod kontrolou a užívá zmíněnou léčbu proti krevní srážlivosti. Navíc se snažíme rozšířit tato vyšetření i na jeho příbuzenstvo. V dnešní době již oddělení klinické hematologie naší nemocnice disponuje i speciálními biologickými technikami. S jejich pomocí přímo zjistíme případnou změnu některé základní jednotky dědičné informace (tzv. mutaci genu), která uvedený sklon k žilním trombózám podmiňuje. Jsou rizikoví pacienti chráněni při větších operačních výkonech? Značné poškození tkáně, k němuž dochází zejména při velkých ortopedických operacích, představuje velkou zátěž pro každého člověka. V minulosti tak docházelo 5. až 10. den k hluboké žilní trombóze u 30 až 70 procent operovaných, což mělo za následek zvýšenou úmrtnost na plicní embolii v pooperačním období. Od 90. let je však každý pacient na všech chirurgických pracovištích v ČR při větší operaci ihned preventivně léčen heparinem. Riziko vzniku pooperační trombózy je tak téměř nulové. Součástí prevence je i časná mobilizace operovaného (tj. měl by se začít co nejdříve pohybovat) a používání kompresivní bandáže obou dolních končetin. Zmínil jste se o negativním působení antikoncepčních estrogenových preparátů. Můžete to upřesnit? Je známo, že léky s obsahem estrogenů (ženské pohlavní hormony) mohou u jedinců, trpících dědičným nedostatkem přirozených činitelů krevní srážlivosti vyvolat trombózu. Bohužel, při masovém rozšíření hormonální antikoncepce zaznamenáváme v nemocnicích i smrtelné případy plicní embolie, postihující mla-

15 r o z h o v o r dé ženy. Embolie přichází bez jakýchkoli varovných příznaků a někdy bývá i chybně diagnostikována, např. jako zápal plic. V posledních letech také stále více žen po klimakteriu užívá hormonální přípravky s estrogeny, zejména jako prevenci osteoporózy ( řídnutí kostí ). Takové léčbě by proto mělo vždy předcházet laboratorní vyšetření. Teprve podle výsledku pak stanovit léčbu, případně zvolit jinou vhodnou variantu. Na závěr se ještě vraťme kobávané arteriální trombóze - jedné z nejčastějších příčin infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Jedná se skutečně o jeden z nejzávažnějších problémů dnešní medicíny. Až 65 procent všech úmrtí je přičítáno právě této příhodě. Prvotní příčinou jsou aterosklerotické přeměny (kornatění tepen), na nichž se podílejí zejména poruchy mechanismu tuků (cholesterol), cukrů (diabetes), obezita, vysoký krevní tlak, některá infekční onemocnění i kouření. Samotný proces má také svou zánětlivou lokální složku, postihující cévní stěnu. Dnes se objevují další léky III. generace, které prokazatelně snižují výskyt cévní mozkové choroby i infarktu myokardu a současně napomáhají udržovat průtočnost koronárních cév po chirurgických zákrocích na srdečních tepnách (jejich základem jsou sekrety slinných žláz pijavice lékařské, nejstarší používaný prostředek proti srážení krve). Léčba protidestičkovými léky je o- všem druhotná. Proto se pozornost kardiologů stále více obrací k možnostem ovlivnění vzniku a rozvoje aterosklerózy. Zde se pátrá mj. i po vlivech různé struktury potravin a zvyklostí. Ukázalo se, že např. ve Francii lidé umírají na kardiovaskulární choroby méně než v severských státech, ačkoli rizika vpodobě přísunu cholesterolu, kouření apod. jsou přibližně stejná. Podle výsledků některých studií by tak jednou ze složek, snižujících výskyt cévních chorob, mohlo být i střídmé pití červeného vína. V každém případě by se však pacient ještě předtím, než se rozhodne provozovat tento druh příjemné prevence, měl nejprve poradit se svým lékařem. Dr. Jaroslava Sladká

16 s e r i á l Tajemství života - imunologie Nejčastějšími chorobami člověka jsou nejrůznější infekce. Od lehkého nachlazení přes nezávažné katary, mírné záněty či lehlé virózy až po závažná celková chřipkovitá onemocnění, těžce probíhající infekční onemocnění plic, jater, mozku a dalších orgánů a život ohrožující sepse. Zvláště vnímavé jsou malé děti, staří lidé a jedinci s porušenou imunitou. Všichni víme, že vinny jsou choroboplodné mikroorganismy, zločinci z rodu baktérií, virů a cizopasníků. II. Člověk a mikroorganismy I pro odborníky je těžké odhadnout, jakou součást našeho života tvoří - a v jakém rozsahu ho ovlivňují - neviditelné mikroorganismy. Provázejí život makrooganismů i člověka od jeho vzniku, obklopují nás neustále a ze všech stran: jsou ve vzduchu, ve vodě, na věcech, potravinách, na naší kůži a sliznicích, v dýchacích cestách a ve střevě. Většinou o nich nevíme, protože je nevidíme, neslyšíme a necítíme a protože svoji existenci většinou navenek neprojevují. Je nám samozřejmě známo, že mnohé druhy mikroorganismů pro nás dělají užitečnou práci - například rozkládají zbytky nepoužitých potravin i uhynulých těl, zvířecích a lidských výkalů, ve střevě pomáhají při rozkladu potravy a tvoří důležité vitamíny. Jsou však i takové, které dovedou osudově zasáhnout do lidského zdraví a dokonce ohrozit život. I o tom lidstvo leccos ví už přes sto let, ale neustále odkrývá další nové stránky tohoto vztahu a uvědomuje si jeho nesmírný význam. K nejrozšířenějším mikroorganismům, které člověka ohrožují, patří maličké kuličky slepené do řetízků a proto nazvané streptokoky. Každá z těchto kuliček měří zhruba tisícinu milimetru, ale ve větším množství dovede vyvolat tak nebezpečné nemoci jakými je růže, spála, horečka omladnic, prudký zánět rány až celková otrava krve. Jinou skupinu kuliček představují stafylokoky tvořící maličké hrozny. Ty vyvolávají drobná i rozsáhlá zánětlivá ložiska na kůži (furunkly) i prudké angíny a celkové infekce s hnisavými abscesy v plicích, ledvinách i jiných orgánech. Obávané je postižení srdečních blan a chlopní nebo onemocnění kostní dřeně (osteomyelitida). Je velikým štěstím, že zabíječské koky (včetně tolik obávaných meningokoků, vybírajících si občas nejkrutější daň u dětí a mladých jedinců) jsou citlivé na penicilin a další antibiotika. V neviditelném světě mikrobů najdeme i záplavy nejrůznějších tyčinek. Liší se délkou jako párátka a telegrafní sloupy, tloušťkou jako sirky a válečky na nudle, jsou rovné, kyjovité i spirálovité. V našem trávicím systému např. žijí mírumilovně mnohé tyčinky, jiné - nepřátelské -, jež se sem dostanou nakaženou potravou nebo vodou, však mohou snadno pokazit zažívání nebo otrávit celý organismus. U nás je situace většinou pod kontrolou, ale v mnoha zemích světa představují choroboplodné tyčinky i dnes vážnou hrozbu. Patří sem např. shigely, vyvolávající úplavici (dyzenterii), salmonely, vyvolávající břišní tyfus, a vibria, původkyně cholery. V naší zemi nelze zapomenout především na úplavici - čteme o ní nejen ve Švejkovi,ale i v tragických zprávách z konce II. světové války. Mezi zuboženými vězni koncentračních táborů řádila více než skvrnitý tyfus: úmrtnost při ní byla dokonce čtyřikrát vyšší. Zmínku si jistě zaslouží i jeden historický údaj. Souvisí s objeviteli tyčinky skvrnitého tyfu Rickettsia Prowazeki. Její rodové jméno poskytl pan Ricketts, druhové náš slavný lovec mikrobů Stanislav Prowazek. Mohli bychom ho psát i Provázek - byl rodák z Jindřichova Hradce. Tento mimořádně obětavý a statečný lékař zaplatil svou službu lidstvu životem. Zemřel ve věku 40 let za I. světové války při boji se skvrnivkou v zajateckém táboře v Chotěbuzi. Dnes už slýcháme méně o původcích moru, jenž děsil lidstvo po staletí. Dosud však nám dělají nemalé starosti malí obrněnci - tyčinky tuberkulózy a lepry. Přesto, že se podařilo získat proti nim cenné léky a uskutečňuje se ochranné očkování, představují jimi vyvolané nemoci stále vážný problém. V Evropě se dokonce již potlačené souchotiny znovu nebezpečně šíří. Mykobakterie jsou totiž tak dobře obrněny svými povrchovými vrstvami, že potíže v boji s nimi má nejen oslabená, ale i zdravá imunita. Lepší výsledky přinesl boj proti tyčinkám záškrtu a tetanu (nesmíme ovšem zapomínat na přeočkování!) Z infekcí získávaných od zvířat u nás vymizela brucelóza i slezinná sněť, rostoucí problém zato představují pohlavní nemoci. Mezi jejich vyvolavateli úřaduje jak zástupce infekčních kuliček - gonokok (původce kapavky), tak i tyčinky, z nichž nejnebezpečnější je bledá spirochéta, původce syfilidy. Ještě menšími škůdci než baktérie - zdaleka však nikoli méně nebezpečnými - jsou viry, z nichž i ty největší jsou proti baktériím trpaslíky. Lékaři a badatelé na ně po- 18 zdravá rodina 3/98

17 s e r i á l mýšleli už dávno: Existovaly přece nesporně nakažlivé nemoci, jejichž původce nebylo možno spatřit ani v nejlepších světelných mikroskopech, byli dokonce tak maličcí, že procházeli bez potíží drobounkými pórky průlinčitého porcelánu, které zadržely i nejmenší baktérie. Rodina virů není o nic menší než rodina baktérií. Jsou velké i malé, jednoduché i velmi složité, vypadají jako tyčinky, kuličky i kubistické útvary. Viry byly donedávna považovány za nejjednodušší živé soustavy. ( Nedávno se totiž podařilo určit tzv. prióny, vyvolávající smrtelné onemocnění ovcí, šílenství krav a zřejmě i některé vzácné nemoci člověka. Prióny neobsahují žádné nukleové kyseliny. Jsou složeny pouze z pozměněných bílkovin, které jsou schopny se - především v mozku - nekontrolovatelně zmnožovat). Dlouho se vedl spor o to, jsou-li viry opravdu živé. Samy o sobě totiž neprojevují ani stopu metabolických dějů, nedovedou se samy živit, pohybovat a rozmnožovat. Oživnou teprve poté, co proniknou do vnímavé buňky. V ní se změní na parazity. Jako diktátoři zastaví normální provoz buňky a vydají pokyny k výrobě nesčetných kopií virů a posléze k jejich uvolnění z buňky. Jak jsou viry různorodé, tak různorodé jsou jimi vyvolané nemoci. Každý jsme prodělali některou z dětských nemocí (spalničky, zarděnky, plané neštovice, příušnice a další) a také rýmu, skoro každý prodělal virový zánět průdušek, jinou virózu či střevní chřipku (jež ovšem nemá s pravou chřipkou nic společného). Skutečná chřipka je velice vážné onemocnění. Napadá lidstvo od nepaměti, první přesný popis pochází od otce lékařství, řeckého Hippokrata. Vrací se neodvratně v každoročních epidemických vlnách, vždy po několika letech velmi silných. Strašná byla např. epidemie v letech 1989 a 1990, která přišla z Číny přes Rusko a postihla snad až 40% tehdy žijícího lidstva. Do černé kroniky patří i vlna z let 1918 a Začala rovněž v Číně, ale k nám dospěla cestou přes Ameriku a Španělsko (proto španělská chřipka). Zemřelo na ni přes 20 miliónů především mladých lidí ve věku 20 až 40 let. (To bylo výjimečné, protože obvykle jsou nejvíce ohroženy děti a staří či nemocní lidé). Problém nespočívá jenom v tom, že proti chřipce (stejně jako proti ostatním virovým nemocím) nejsou k dispozici léky odpovídající účinností a bezpečností antibiotikům, ale i v tom, že občas selhává i ochranné očkování a imunitní obrana zůstává stále pozadu za měnícími zdravá rodina 3/98 19

18 s e r i á l se škůdci: viry chřipky totiž neustále proměňují svoji tvář (antigenní výbavu). K velice těžkým virovým onemocněním patřila žlutá zimnice teplých pásem země, variola - pravé, černé neštovice (jež se díky obrovskému úsilí Světové zdravotnické organizace podařilo vymýtit), a dosud patří dětská obrna - poliomyelitida (ani ta se u nás díky dobře organizovanému očkování už nevyskytuje). Stále však nás trápí virové infekce jater, z nichž viry typu A přenášené hlavně potravou jsou poměrně mírné, zatímco typy B a C přenášené krevní cestou (injekčně, homosexuálním stykem) vyvolávají chronický proces s nezřídka nepříznivými následky. Podobné platí pro klíšťaty přenášené virové infekce mozku (encefalitidy) a pro naštěstí poměrně vzácnou vzteklinu. a ničí klíčovou složku imunitní obrany - pomocné T lymfocyty. Člověk není ušetřen ani nebezpečných parazitů z říše samostatných buněk - prvoků, primitivních mnohobuněčných organismů (např. červů) a nízkých hub (plísní). Stačí alespoň vyjmenovat hlavní nemoci: malárii, spavou nemoc, černou nemoc, toxoplazmózu, existují ovšem mnohé další obávané - především tropické nemoci. Výčet by mohl ještě dlouho pokračovat. A jako by toho nebylo dost, slyšíme občas o zločinných záměrech využít schopností a umu genetických inženýrů k masívní přípravě mikrobů schopných plnit cíle bakteriologické války, k využití nejstrašlivějších mikrobiálních jedů. Člověk se tu spojuje se svými nejhoršími nepřáteli proti jedincům vlastního druhu. Od konce 60. let slýcháme o malých i rozsáhlejších epidemiích s vysokou úmrtností, probíhajících zvláště v tropické Africe. Vyvolávají je dotud neznámé viry pojmenované Marbourg, Lassa a Eboli. Jejich dosavadní útoky měly naštěstí jenom omezený prostorový i časový rozsah. To bohužel nelze říci o celosvětové epidemii AIDS, získaného syndromu imunitní nedostatečnosti. Tu se jen obtížně daří brzdit snahami o bezpečný sex, hygienickými opatřeními i dosavadními léky, a naděje na účinné očkování je třeba posunout do budoucnosti. Z velké části je to tím, že zlovolné viry označované HIV napadají Jistě se - a právem - po přečtení článku podivujete, že lidstvo jako celek přežilo doby, kdy neexistovala hygiena a nebyly známy sulfonamidy, antibiotika a ochranné očkování. A že přes nemalé problémy (jež si většinou navozuje samo) prosperuje dodnes. Jak mohl křehký lidský druh udržet rovnovážný stav v nikdy nekončících skrytých i zjevných nelítostných bojích s nekonečnými počty malých a nejmenších nepřátel? Především díky své imunitě. (pokračování příště) MUDr. Karel Nouza, DrSc. 20 zdravá rodina 3/98

19 z v a í l é k á r n y Enzymy a onemocnění cév Téměř polovina naší dospělé populace má menší či větší potíže s žilním systémem především dolních končetin a každý desátý jedinec trpí některým z žilních onemocnění. Nejčastější jsou křečové žíly a chronická žilní nedostatečnost, které mnohdy vedou až k bércovým vředům. Nebezpečí při křečových žilách spočívá především v tom, že se v postižených cévách hromadí krev. Pohybuje se tak pomalu, že dříve či později vznikají krevní sraženiny (tromby), které mohou cévu ucpat a přerušit prokrvování. Z okolní tkáně pak nejsou odklízeny odpadové produkty a zhoršuje se také její vyživování. Vyústí to mnohdy v zánět, který je často zřejmý i navenek. Ještě nebezpečnější je, když se krevní sraženina z křečové žíly uvolní a začne putovat v krevním oběhu. Takovýto putující trombus se nazývá embolus a představuje akutní hrozbu: podle toho, kde nakonec uvízne, může vyvolat plicní embolii či mozkovou příhodu. Trombózy a embolie však nevznikají pouze u lidí, kteří trpí křečovými žilami. Krevní sraženiny se vytvářejí i po silně krvácejících vnitřních zraněních a zvlášť akutní nebezpečí existuje u hlubokých zánětů žil. O zkušenostech s léčbou více než 400 nemocných s povrchovými i hlubokými žilními záněty referoval již v 60. letech otec enzymoterapie prof. Max Wolf ve Spojených státech. Velmi dobré výsledky při působení vybraných enzymových směsí zjistil v 87 procentech sledovaných případů. V terénní studii dr. Maehdera v Německu enzymoterapie předčila svou účinností protisrážlivé a další běžně užívané léky. Ke shodným výsledkům dospěli i mnozí další lékaři. Ukázalo se, že při onemocnění křečovými žilami léčba enzymy žilám odlehčuje a dobře působí proti bolestem v nohou. Lékaři zvláště oceňovali výbornou snášenlivost a bezpečnost vybraných enzymů i skutečnost, že byly účinné také u pokročilých žilních o- nemocnění, kdy ostatní léčba obvykle selhává. V polovině 90-tých let u- zavřel prof. Klimm na několika německých pracovištích prováděnou studii u 60 náhodně vybraných pacientů a dr. Koškin v Rusku podobně organizovanou dvojitou slepou studii u 119 nemocných. Obě studie byly provedeny podle mezinárodně přijatých pravidel správné klinické praxe. (Jde o metodu, která vylučuje subjektivní vliv na průběh studie; ani pacient, ani ošetřující lékař neví, zda dostává, resp. podává lék, který je ověřován, anebo jiný preparát). Obě studie byly kontrolovány placebem (neúčinnou látkou, která se však svým vzhledem v tabletách nijak nelišila od ověřovaného léku). Hodnoceny byly stupeň žilního zánětu a otoku, ohebnost kolena a kotníku, křeče a poškození kůže v postižené oblasti, opakovaně byl měřen čas potřebný k naplnění žíly. Ve skupině pacientů léčených enzymy se rozsah zánětu v postižené žíle zmenšil o 43% (v placebové skupině o 17%), statisticky významně bylo zlepšeno i celkové skóre zahrnující bolesti, zarudnutí, zduření, zatvrdnutí a plnění žíly krví. Enzymoterapií se plně vyléčilo 30%, ve skupině placeba 10% nemocných. Klinické studie i praktické zkušenosti odborných lékařů ukázaly, že preparáty systémové enzymoterapie působí na cévní systém v širokém spektru indikací. Zdaleka přitom nejde pouze o nemoci žil, ale i o širokou oblast nejrůznějších onemocnění tepen. Krevní sraženiny se vyskytují také jako předzvěst srdečního infarktu a mozkové mrtvice. U lidí, kteří mají vysoké hodnoty tuků v krvi, se na vnitřních stěnách cév vytvářejí usazeniny vaziva, cholesterolu a někdy také vápníku (trpí tzv. aterosklerózou). V důsledku toho se průsvit cévy stále zužuje a céva se tak může ucpat krevní sraženinou. Tím odumírá tkáň, která je oddělena od přísunu živin a kyslíku. Ve všech těchto případech se osvědčily preparáty systémové enzymoterapie. Dr. Rokitansky v Rakousku dosáhl s enzymoterapií pozoruhodných výsledků u 445 pacientů, u nichž arterioskleróza vedla k ucpání tepen dolních končetin. Příznivé zkušenosti byly získány u některých zánětů cév (tzv. vaskulitid). Enzymové preparáty se zde zřejmě uplatňují především zlepšením tekutosti krve a snížením její nadměrné srážlivosti. Tromby jsou rozpouštěny a nové tromby nedostávají šanci, aby vznikly. Těmito svými účinky enzymové preparáty připomínají skupinu léků rozpouštějících krevní sraženiny. Na rozdíl od většiny z nich však v naprosté většině případů mají minimální vedlejší účinky, takže je lze užívat bez problémů i delší dobu. U zánětů cév se enzymy pravděpodobně uplatňují i omezením zúčastněných choroboplodných imunologických mechanismů. Protože jsou kombinované enzymové preparáty tak dobře snášeny, není důvod k tomu, aby se neužívaly také k prevenci - týká se to především těch lidí, kteří jsou v rizikové skupině ohrožení oběhovými nemocemi a nechtějí čekat do té doby, až tyto choroby naplno propuknou. doc. MUDr. Josef Fanta, CSc. 22 zdravá rodina 3/98

20 b e t y n k a r a d í m a m i n k á m Chci se stát pfiedplatitelkou BETYNKY, ãasopisu pro maminky Jméno a pfiíjmení... Pfiesná adresa PSâ... Na základû tohoto kupónu odeslaného na adresu Betynka, P.O.Box 19, Praha 2, dostanete sloïenku na 384,- Kã /sleva na po - tovném 120,- Kã - hradí redakce/. Pokud ji zaplatíte nejpozdûji do , vedle prvního pfiedplaceného ãísla (vydání 5/1998) obdrïíte jako prémii KOSMETICK BALÍâEK OD FIR- MY MILA COSMETICS v hodnotû více neï 200,- Kã. Již pátým rokem obohacuje náš tiskový trh časopis pro maminky Betynka, který je původním českým projektem a také prvním periodikem svého druhu u nás. Svým obsahem pokrývá celou problematiku výchovy a péče o zdravý vývoj dětí od narození až do dvanácti let, přičemž značný prostor věnuje nastávajícím maminkám. Ač jde o časopis populární, určený nejširší veřejnosti, vysokou kvalitou svých článků si vydobyl uznání jak čtenářské, tak i odborné obce. Z původních šestnácti se postupně rozrostl na dnešních 112 stran, což je v současných ekonomických podmínkách a přeplněnosti tiskového trhu vskutku obdivuhodné. Zašli jsme za jeho šéfredaktorkou PhDr. Danou Čermákovou, abychom se dozvěděli něco více o příčinách tohoto nesporného úspěchu a také přiblížili čtenářům Zdravé rodiny některé nejzajímavější materiály v dubnovém čísle Betynky. Paní šéfredaktorko, čím si vysvětlujete takový zájem o Váš časopis? Vždyť maminky si dnes mohou vybrat z několika knižních titulů věnujících se problematice výchovy a péče o zdravý vývoj dětí, takže zdánlivě žádný časopis stejného zaměření nepotřebují. To ale opravdu jenom zdánlivě. Svou roli tu hraje nejenom obecný rozdíl mezi knihou a periodikem, ale také - a to především - několik sku- etynka tečností specifických pro Českou republiku. Až do prosince 1992, kdy začala Betynka vycházet, tady takový časopis neexistoval. Chci říci specializovaný, ale přitom populárně osvětový časopis s kvalitním a srozumitelným obsahem, vyvedený na pěkném papíře, s nápaditou grafikou a krásnými fotografiemi, zkrátka moderní časopis na úrovni srovnatelné s podobnými časopisy v zahraničí. My jsme si na začátku nebyli stoprocentně jisti, zda si najde svou čtenářskou obec. Rychle narůstající zájem nás však brzy přesvědčil, že tu chyběl a je, jak se ukázalo, velmi potřebný. Oproti knize totiž nabízí stále nové a nejnovější informace ze všech oblastí. Chceme, aby to byly přitom informace ověřené, vždyť, jak víme z dopisů, se jimi maminky řídí. Proto spolupracujeme s předními odborníky mnoha oborů - od pediatrů přes gynekology a porodníky, dětské psychology, sexuology až po dietology a nejrůznější specialisty. Naší ctižádostí ovšem není jenom radit maminkám, jak své děti co nejlépe vychovávat, jak pečovat o jejich zdraví, ale chceme jim poskytovat i zábavu a informace o nejrůznějších službách a aktivitách týkajících se maminek a dětí. Proto v Betynce nechybějí stránky pohádek a soutěží pro děti, informace o nových výrobcích, rady odborníků z oblasti rodinného práva, partnerství, rodinných financí ani recepty zdravé výživy nebo třeba bezplatná inzerce. Myslím si, že v tom je hlavní deviza - přinášíme populárně podané odborné rady a informace, ale vycházíme přitom z českých reálií. Čtou nás české maminky, a ty mají přece jenom poněkud jiné starosti a problémy než maminky v západoevropských zemích. Celkové zaměření Betynky, ale zejména některé její rubriky jako třeba výživová poradna doktora Fořta, okénko přírodní medicíny, zdravé recepty či cvičení s Olgou Šípkovou napovídají, že Vám není cizí předcházení nemocem prostřednictvím zdravého životního stylu. Ano, v Betynce podobně jako v dámském měsíčníku Betty, který rovněž vydáváme, se snažíme již od začátku propagovat zdravý životní styl jako nejdůležitější součást prevence civilizačních chorob. Proto je nám velmi sympatická filozofie Zdravé rodiny, vycházející z myšlenky být manažerem vlastního zdraví. Lidské tělo je prý schopno poradit si samo až s 90% všech nemocí, pokud mu v tom pomáháme zdravou výživou, odpovídajícím pohybem a pravidelným očišťováním organismu. Chce to jenom vědět, jak. A od toho jsou tu takové časopisy jako Zdravá rodina či Betynka. Mohla byste nám prozradit, co zajímavého si maminky přečtou v dubnovém vydání Betynky? Například reportáž z oddělení dětské ortopedie, článek o těhotenských varixech, tedy o křečových žilách v těhotenství, dále informace o tom, jak u dítěte pěstovat zdravé sebevědomí, co může přinést změna školky a jaký vztah k penězům by děti měly mít. Naše čtenářky tam najdou i materiál o neslyšících dětech či dětech workoholiků, interview s Lucií Zedníčkovou jako čerstvou maminkou a mnoho dalších zajímavých článků a informací. Ráda bych se však vrátila ještě k březnovému vydání, v němž mají maminky poslední možnost získat výhodné roční předplatné Betynky, jehož součástí je kosmetický dárek od firmy Mila Cosmetics a zařazení do soutěže o Škodu Octavia a dalších deset hodnotných cen. Stačí vyplnit kupón na této stránce a poslat jej na uvedenou adresu. Zájemkyně od nás obdrží poštovní poukázku, po jejímž zaplacení - nejpozději do obdrží květnové číslo.

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS!

Lucie Benešová BONUSY. žena mnoha tváří VĚRNOST ZP 211. Recept na pohodu: JÓGA. Člověk musí věřit. těšte se na odměnu VÁCLAV NECKÁŘ PRO VÁS! Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 2015 Lucie Benešová žena mnoha tváří VÁCLAV NECKÁŘ Člověk musí věřit Recept na pohodu: JÓGA VĚRNOST ZP 211 těšte se na odměnu BONUSY PRO VÁS! Podpora zdraví,

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma 1 / 2012 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl čtěte na straně 2 Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma čtěte na straně 4 a 5 Duchovní služba našim

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Nakladatelství Paseka Praha Litomyšl PŘELOŽILA BARBORA CHRUDINOVÁ GRAIN

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Magazín BENU Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Pavel Nový...pokud můžete, vyhýbejte se lékům a doktorům. Homeopatie Péče o oči Podstata tkví v tom, že se k léčbě První oční vyšetření doporučujeme

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním 1 OBSAH strana Slovo na úvod 2 Jak poznám srdeční infarkt 3 Co dělat při podezření na srdeční infarkt 4 Co dělat při zástavě

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10.

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. LEDEN 2006 Kasia Rybka Manažerka se Zlatou palmou ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. výročí vzkaz prezidenta CaliVita International Drazí přátelé a kolegové,

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká ročník 3 číslo 1 2014 HOSPITALin Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty V charitě musíte být buldozer, říká Vendula Svobodová Mauricius léčí duši i tělo Terapie divadlem Prof. Jan Starý

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více