Cena 59 Kč STRAN. příběhů českých osobností. nových POHNUTÉ OSUDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena 59 Kč STRAN. příběhů českých osobností. nových POHNUTÉ OSUDY"

Transkript

1 Cena 59 Kč STRAN nových příběhů českých osobností POHNUTÉ OSUDY Menšík Monyová Rachůnek Burian Neckář Klein Zagorová Hlinka Kačírková Nový Anna K Schoberová Rázlová Jesenská Pavel Bosáková Fajtl Štěpničková 1

2 5 LIDSKÉ STRASTI Zdeňka Koubková /ZdeněkKoubek Prokletí, čipodvod? Zdeňka Koubková žila do dvaadvaceti jako dívka, atletka, a dokonce světová rekordwoman tak ji oslavoval tisk ve 30. letech. Apak tu žil půl století ZdeněkKoubek. PAVEL KOVÁŘ BĚŽÍ NÁDHERNÝM, mužským půlkařským krokem. Bílé zuby září ve snědé chlapecké tváři... OZdeňce Koubkové, prvorepublikové sportovní hvězdě, vyšel vroce 1935 román Zdenin světový rekord. Ten mělhrdinku oslavovat, ale nastal pravý opak román její život od základů změnil. Ta kniha nás, atlety ve Strakovce, pobouřila. Proto jsme se rozhodli, že Koubková už nikdy nevkročí na naše hřiště... Tušili jsme, že je to kluk! Ale až když vyšla ta knížka, došlo nám, jaký je to podvod, vzpomínal ipoletech rozhořčený běžec Stanislav Otáhal, který závodil na berlínské olympiádě Zázrak ženské atletiky Narodila se 7. prosince 1913 v Paskově uostravy vrodině šafáře velkostatku. Od narození byla považována za děvče, byť to úplně jednoznačné nebylo. Vrozená tělesná vada rozštěp šourku se vyznačuje tím, že genitál smužskou močovou rourou se podobá ženským stydkým pyskům avarlata jsou ukryta vbřišní dutině čitříslech. Tohle ovšem víme dnes, sotva otom slyšeli na venkově počátku 20. století. Když se rodina přestěhovala do Brna, Zdena se vkatolické sportovní organizaci Orel dala na atletiku. Vsedmnácti hájila barvy Brna na mistrovství republiky. Skončila druhá vběhu na 800 mive skoku vysokém. Za dva roky už byla rekordmankou a mistryníčeskoslovenska, a tak nadějnou atletku přetáhli do Vysokoškolského sportu Praha. Hlavním sportovištěm klubu byla Strakova akademie, dnešní sídlo vlády. V zahradě trénovala tuzemská elita atletů Engel, Fišer, Kněnický, Hanč,Otáhal... Ataké Koubková, která snimi po tréninku často avášnivě hrála fotbálek. Ve světových ženských tabulkách roku 1933 jí patřilo prvenství na osmistovce (2:18,8) atřetí místo na stovce (11,9). Doma měla primát inadvoustovce (26,2), ve skoku dalekém (528 cm) adruhá byla ve skoku vysokém (145 cm). Zasvěcení tušili, že tu něco nehraje... Například ve Zpravodaji Vysokoškolského sportu uvedli ojejím rekordu:...,zdena nedělala ve svém dobrém finishi žádný dojem vyčerpanosti. Uvozovky u jména nemohly znamenat nic jiného než pochybnosti o jejím pohlaví. Za půl roku vyšel onen vzpomínaný román. Autorka Lída Merlínová líčila příběh chudé venkovské dívky, jež přijela do Prahy pracovat, po zaměstnání studuje, sportuje a díky sportovní slávě vstoupí do lepší společnosti. Má však mnoho milostných peripetií s muži. Autorka asi věděla, že Zdena má se svým ženstvímproblémy, anebo to zjistila v průběhu psaní. Svědčí o tom narážky vtextu: A nyní zde stojí v červených trenýrkách a béžové halence svelkým červeným,v na ploché rovince široké,jinošské hrudi. Běžínádherným, mužským půlkařským krokem. Bílé zuby září ve snědé chlapecké tváři. Stanislav Otáhal říká: Měli jsme delší dobu podezření achtěli poznat jisté tělesné detaily Koubkové. Ty jsou viditelné ve sprchách, že ano... Zdena totiž nikdy satletkami do sprch nevkročila. Po vydání románu Koubková oznámila, že zexistenčních astudijních důvodů nebude dále závodit. Stále sílící podezření se změnilo téměř vjistotu. Nejsem žena, jsem muž Vše potvrdilo přiznání o necelý rok později. Zdeněk Koubek: Příběh světové rekordwoman tak se nazýval seriál, jejž ve dvaceti pokračováních otiskl Pražský ilustrovaný zpravodaj. Chronologicky vyprávěl osvém dětství,mládí,sportování,rekordech ibezradnosti apochybnostech; také otom, jaksepotají holil, aby ho vousy neprozradily... Tehdy již měl zasebou dva měsíce prohlídek na klinice, kde ji/ho uznali za individuum znaků převážně mužských adoporučili operaci. Poté požádal opřematrikulaci, která byla kladně vyřízenapřed Vánocemi roku Úřadům však nestačilo lékařské vysvědčení, žádaly nové, které ovšem mohlo býti vydáno až po operaci. Toto rozhodnutí jej přikurtovalo 21. března 1936 koperačnímu stolu podolského sanatoria. Pak jej přivezli do mužského oddělení klůžku, nad nímž křídou bylo napsáno: ZDENĚK KOUBEK. První cestu vykonal jako uznaný občan republiky do kanceláře atletické unie, kde složil všechny ceny, poháry, diplomy amedaile ařekl: Pánové, úředně se oznamuje, že slavná světová rekordwoman umřela. Zdeněk Koubek odcestoval do USA na několikaměsíční turné přednášet osvém osudu. Po návratu do Prahy složil maturitu aoženil se. Pracoval jako úředník. Na sport nezanevřel, po válce hrálspolu se svým bratrem Jaroslavem ragby za Říčany. Zdeněk Koubek zemřel vpraze 12. června 1986, bydlel vzahradním Městě aještě dlouho po smrti bylo jeho jméno v telefonním seznamu... Foto ČTK 14

3 Foto LN -PAVEL WELLNER AdrienaŠimotová Křehký smutek Vnímavá, citlivá, tvorbou pohlcená. Pevná aosudem zkoušená. Malířka? Grafička? Ilustrátorka? Sochařka? Asi jsem výtvarná umělkyně,ikdyž umělkyně je trochu protivné slovo. Když se v češtině řekne umělkyně, tak si tím člověk osobuje právo, že něco moc umí, říká Adriena Šimotová. PAVLA KÖPPLOVÁ Můj život byl stejně šťastný jako nešťastný. Atonení málo, ohlíží se zpětžena narozená 6. srpna Její tvorba je jemná, inovativní,zahloubaná apoznamenaná hlubokými prožitky. Vroce 1972 předčasně zemřel její muž uznávaný grafik Jiří John avroce 1994 pak ijejí jediný syn. Osou tvorby je dialog shraniční situací mezi životem asmrtí.její díla mají až intimní charakter: Čím jsem osobnější, tím jsem obecnější. Když nejsem osobní, nejsem ani obecná, není se na co dívat. Jde jen onamalovaný obraz, který je prázdný adutý, vyznává se vknize Stopy Adrieny Šimotové, vytvořené skarlem Hvíždalou. Mezní situace Vyrůstala vkulturně založené rodině sfrancouzsko-švýcarskými kořeny, od dětství kreslila ahrála na klavír, velký vliv na ni měla francouzská babička. Díky rodinnému zázemí jsem spíš důvěřivá. Pramení to ztoho, že jsem se doma nikdy nesetkala se zlem, ohlíží se za dobou mládí. Od čtrnácti studovala grafické techniky, do studií však zasáhly válečné události: Bála jsem se tehdy náletů. Pamatuji se, jak hořely vpraze Emauzy. Vten moment jsem byla na levém břehu Vltavy, hrála jsem na klavír kamarádkám Beethovenovu Patetickou, druhou větu. Začaly padat bomby, děvčata se schovala pod koberec amnězůstaly ruce na klávesách, zamrzly. Viděla jsem za oknem, jak se hroutí věže. Od té doby jsem užnikdy NEUSTRNOUT, riskovat, ztrácet nalezené... Patetickou nedokázala zahrát. Tehdy jsem viděla první mrtvé a utrženou nohu. To byl důvod, proč jsem se následujících náletů bála, ale přesto jsem při nich dokázala doma malovat. UMPRUM absolvovala po válce u profesora Josefa Kaplického, otce slavného architekta. Od roku 1960 byla členkou skupiny UB12, kde spíš než ideje hrálo roli přátelství začínajících výtvarníků. V roce 1968 Rusové okupovali Československo, v roce 1972 zemřel můj manžel, světsemizhroutil atoseodrazilo ivmé tvorbě. Doté doby vmépráci převažovala smyslová stránka. S nárůstem tragédií začala převažovat existenciální tvář. Vzajetí barvy těl Figura, tvář, tělesnost. Témata, kolem kterých se její dílo točí vrůzných spirálách. Začínala malbou azáhy se zřekla používání jasných barev. Vposledních třiceti letech se přiklonila k nové figuraci aodtédoby osciluje mezi obrazem ainstalací. Vjejí tvorbě převládly kresby a prostorové instalace. Šimotová zkouší, copapír vydrží. Mačká ho, prořezává, vrství. Pracuje sfrotáží aperokresbou. V papírových sochách a vrstvených kresbách se objevuje téma tváří, postav akřesťanských symbolů. Papíry sofistikovaně dotýkané, protrhávané, někdy naněbarvu nanáší prsty, nebo ivlastním dechem. Nic není nemožné. LIDSKÉ STRASTI 6 Málokdo zumělců má tak originální rukopis. Probouzí vnás avynáší na světlo něco, co je obvykle skryté v hlubinách nevědomí, píší oníkritikové. Než začne pracovat na nějakém díle, nejdřív přemýšlí. Někdy itři dny. Nejúžasnější je pro měta chvíle, kdy tajemství potkávám, kdy ho držím vruce, moment, kdy začnu tušit, že brzy budu něco vruce držet, aniž vlastně přesně vím co. Vtuchvíli ve mně něco zableskne ajávím, že se toho dotknu. Když se setkání zdaří, chvíli mám radost ajsem schopná vklidu opustit ateliér, vysvětluje. Nezdolná Dokud jí to zdraví dovolilo, pracovala vateliéru na pražské Letné více než padesát let sem jezdila denně zpodolí. Zvláštní kapitolou její tvorby bylo období,kdy v80. letech tvořila vklášteře františkánů vhostinném na Trutnovsku. Podobná místa mají vsobě stopy historických událostí. Často jsem myslela na to, jak tady františkáni žili, avzbuzovalo to ve mně silné pocity, řekla vjednom zrozhovorů. Za normalizace voficiálních síních téměř nevystavovala, víc příležitostí měla vcizině.její velkou retrospektivní výstavu hostil v roce 2001 Veletržní palác, loni vystavovala v Rudolfinu. Opakovaně se vrací do Paříže. Poprvé tu byla vroce 1957 aměsto si ji podmanilo: Francouzská kultura nese vsobě zkušenost sjiným světlem. Paříž má perleťovou barvu, a u moře každá barva svítí jinak než unás Navzdory zdravotním obtížím má Adriena Šimotová stále odvahu hledat vuměnínové cesty, formy: Můj úkol je neustrnout, riskovat aumětztrácet již nalezené každý zisk je zároveň ztrátou. Přijmout bez hořkosti stáří jako novou zkušenost, říká šestaosmdesátiletá umělkyně. ZA HRANICE Renomé ve světě získala, když ji vroce 1976 pozvala přítelkyně asběratelka umění Meda Mládková do USA. Její díla vystavují mimo českých galerií vlodži, Paříži, Uppsale, Ženevě, Stockholmu, Washingtonu a Chicagu. Získala francouzský Řád rytíře umění a literatury (1991), vyznamenání od V. Havla (1997). 15

4 OlgaSchoberová Sexsymbol snaivní tváří Byla neodolatelně půvabnou Winnifred i sexy Jessií. Stala se první českou playmate, za dvacet let natočila 22 filmů, zažila přepychový život americké smetánky i řadu životních karambolů. Příběh Olgy Schoberové nepřipomíná hollywoodský trhák. On jím skutečně je. MARIE GIBONOVÁ Foto Čtk Dozvědět se o současném životě kdysi slavné Olgy Schoberové není jednoduché, devětašedesátiletá herečka smédii nekomunikuje. Žije vústraní včinžáku uprostřed Prahy, na zvonku má zcela záměrně jméno bývalého amerického manžela. Nechce být rušena. Přesto ji prý sem tamnějakýctitelvypátrá. Hvězda filmů 60. a70. let zvolila anonymitu aspolečenskému životu se vyhýbá. Tedy alespoň tomu veřejnému. Její přátelé, kteří sfilmem nemají nic společného, říkají, že dodnes dokáže být neobyčejně vřelá, pořádat večírky pro pár kamarádů, smát se avyprávět. Bezhořkosti, kteroujímédia takčasto přisuzují. Olga Schoberová prostějen nechce býtna očích. Arozhovorům se bráníibývalí přátelé zbranže. Olgu mám ráda, aproto respektuju její přání. Novináři jí ublížili vícnež dost,chápu,že se rozhodla před médii mlčet, říká například zpěvačka Yvonne Přenosilová, která se jako jedna z mála sschoberovou stýkalaipojejím návratuzameriky. Amanželka komiksového výtvarníka Káji Saudka Johana Saudková dodává: Divíte se jí? Paparazzi ji bezohledně ranili, úplně chápu, že o takový druh popularity nestojí, naráží na článek bulvárního deníku, jehož fotografové vbřeznu 2007 herečce vtrhli do dveří, nafotili ji nepřipravenou, nenalíčenou apak onípsali jako oopuštěné, zlomené ženě, která neunesla sestup zvýsluní. Tím hereččina ochota komunikovat definitivně skončila. Bohužel nestojí ani o pozornost seriózních filmovýchhistoriků. Oslovil jsem ji, když jsem pracoval na cykluúsměvy českého filmu. Nechtěla, vyhýbala se, asi nechce, aby si ji diváci pamatovali jinak než jako dokonalou krásku, kterou byla všedesátých letech.anakonec proč ne, říkáfilmový publicista Pavel Taussig. Schoberová vytrvale odmítá jak nabídky na V ROCE 1992 se rozvedla s producentem Johnem Calleym a vrátila se do Prahy. dokument,tak na sepsánímemoárů. Přitom by bylo očem vyprávět... Dvořící sezástupy Užjetotak,matičko.Tvoje dceruška bude ženuška synáčka továrníčkova, deklamovala před osmačtyřiceti lety v Brdečkově komedii Limonádový Joe. Snímek dodnes patří mezi nejzdařilejší anejpopulárnější české komedie arole půvabné Winnifred, obracející pistolníky a kořalečníky kživotu vabstinenci, jednadvacetiletou herečku katapultoval mezi světové filmové hvězdy. O blondýnku sdívčí tváří avosím pasem okamžitě projevily zájem mezinárodní filmové produkce. Taková herečka včesku chyběla. Krásných nebo oduševnělých žen tu byla celá řada, ale ona ztělesňovala něco úplně jiného. Byla neoddiskutovatelný sexsymbol, charakterizuje výjimečnost české herečky Pavel Taussig. Olga Schoberová se narodila dva roky před koncem válkyvpraze. Srodiči, starší sestrou Evou ababičkou obývali malý byt na Vinohradech. Taková průměrná rodina, maminka byla vdomácnostiastarala se otydvě holky, které byly neobyčejně krásné po tatínkovi, vypráví Johana Saudková, jejíž muž solgou Schoberovou na přelomu 50.a60.let třirokychodil. Kája, který byl zvily zpodolí, vždycky říkal:,zvýšené přízemí, pokoj, kuchyň. Ztak obyčejných podmínek se tahlenádhernáholka vyloupla! Po maturitě na ekonomické škole začala pracovat jako fakturantka vtechnomatu. Před kamerou sepoprvé mihla vdokumentárním filmu Václava Táborského Václavské náměstí 1961, tojíbylo teprve osmnáct. Jedna kolegyně vinformačním oddělení našeho studia mi řekla, že vjejich domě bydlí velice krásná mladá dívka, jestli bych ji nepotřeboval do nějakého filmu. V tom právě natáčeném filmečku jsem měl sekvenci krásných Pražaček,které se prošly kolemkamery. Pozval jsem ji prošla se před kameroustejněladnýmkrokem, jako se později procházela vefilmu Juraje Jakubiska Dovidenia vpekle, pratelia,jenže stím rozdílem, že se po Václavskémnáměstí prošla plně oblečená, vzpomíná dokumentarista žijící vkanadě. Schoberová se objevila ivesnímku Ikarie XB 1,ale prvnívětší příležitost dostalaažvefilmuantonína Kachlíka Bylo nás deset. Dosvěta filmu vstoupila jako funkcionářka Československého svazu mládeže. Ažádný herecký koncert se nekonal, Olinka (jako poté mnohokrát) film obohatilapředevším svou vizáží,hlas za ni musela nadabovat jiná herečka. Nikomu to nevadilo. Líbezné herečce se začaly dvořit zástupy slavných či méně slavných mužů z pražského kulturního prostředí.znáruče do náruče si ji předávali Josef Nesvadba, Miroslav Plzák, Theodor Pištěk, Josef Laufer, Juraj Jakubisko... Byla půvabná, ale velice naivní atou naivitou si ubližova- 16

5 lidské strasti 7 IKONA 60. LET. Vjedenadvaceti si zahrála Winnifred v komedii Limonádový Joe a stala se hvězdou. Izahranicemi

6 8 LIDSKÉ STRASTI CELÝ ŽIVOT ho trápilo průduškové astma. Alkoholem acigaretami vše ještě zhoršoval. Dnes už všichni vědí, jaké úsilí Vladimíra Menšíka stálo, abyjehookolí netrpělo hercovými zdravotními indispozicemi. Trápilojej průduškové astma někteří trvalým nedostatkem kyslíku vysvětlují strhující kadenci Menšíkova slovního projevu ifakt, že stálemluvil. Potřebarozšiřovatsicévy auvolňovat se mohlabýt tímmoto- rem, který roztáčel začarovaný kruh neukázněnou žízeň po životě, pití, kouření, nemírnou pracovitost. Rozesmávat lidi jeprokletí. Bolest asmích ksobě nečekaně patří, tvrdil populární psychiatr adůvěrný znalec mnoha duší českých umělců doktor Miroslav Plzák. Humor je totiž jedna znejtěžších uměleckých disciplín. Ten, kdovytváří humor, směje se sice sdiváky, ale své endorfiny vyčerpává. Vlastněhotodeprimuje, vysvětloval. Komik je odkázán na svůj nápad. Když se nedostaví, je konec. Komici jsou na tom proti ostatním hercům psychickynejhůř. Rozesmát lidijetěžší nežjeuvést do napětí arozplakat. Jenžedivák konzument humoru si tohle málokdy uvědomí. Menšík ale očekáváním publikaaokolí nestrádal. Bylvždycky,natom seshodujívšichni, vůdčí osobností společnosti, bavičem vdobě, kdy tento termín ještě nezplaněl. Foto ČTK Vladimír Menšík Prokletí rozesmávat Byl schopen bavit i pozůstalé na pohřbu. V ničem neznal míru v práci, i když sotva dýchal, v radovánkách, k nimž přistupoval spontánně a dychtivě, v naplňování své pověsti přirozeného vůdce společnosti, v neustálém porušování nadějí na nápravu, v zahánění špatného svědomí vůči ženě a dětem. MARTA ŠVAGROVÁ Udělal se starším opět let Ti, kdo jej znali důvěrně, potvrzují, že umenšíků bylo všechno trochu jinak nežuběžných lidí. Taktřeba:Jmenoval se Vladislav po tatínkovi, ale prý na radu E. F. Buriana sijméno změnil na Vladimíra. Nebo všechnytyspekulace s jeho rokem narození. Herec Oldřich Velen, který spolu s Lubomírem Kostelkou patřil knejbližšímkamarádům, vknize SmíchaslzyVladimíra Menšíka vyprávípříběhstěží uvěřitelný: Rozený byl Když jsem Láďu jednou přitlačil ke zdi, přiznal, že všechny papíry postupně předělal na rok Inspiroval holedabylý zápis úřednice přivystavování novéobčanky.napsala devítku jako čtyřku... ALáďa toho využil. Proč to udělal? Nakonec kápl božskou a povídá mi:,oldo, já bych chtěljít dřív do penze! Kolemdat Ládi Menšíka byl pak trvale binec. Pletli to vnovinách, všude. Když měl,jako padesátku, bylo mu pětačtyřicet dostal zasloužilého umělce. Pikantní je také historka s udělením titulu národního umělce. Toprý se Gustávu Husákovi zdálo, ženaseznamechnavržených na oceněnínení nikdo populární, známý a všeobecně oblíbený, a vzpomněl si, že se mu Vladimír Menšík líbilvtelevizním Silvestru.A protože Menšíka nikdo nena- 20

7 vrhl,husák jeho jménoosobněvepsal do seznamu. Menšík ten titul komentoval jako ostatně všechno své sice nepolitické, aletakénikterakvybíravé herecké angažmá celkem věcně. Živil početnou rodinu (čtyři děti ze dvou manželství) a bral všechno, co mu nabídli. Nikdy však práci neodbyl a z každého výstupu vykouzlil malý skvost. VELCÍ HERCI svelkými problémy. Vladimír Menšík imiloš Kopecký bojovali se svými démony. Věčný nedostatek dechu, přemíra pití Příznaky jeho choroby nebyly tajné vlastně její narůstající agresi diváci mohli sledovat takřka v přímém přenosu. V nejstarších scénkách (které se i mnoho let po jeho smrti málokdy omrzí) seherec skoro ani nestačí nadechnout, jak překotně vykládá, v pozdějších trochu sípe a trochu chraptí, voteklém obličeji se mu zračí nemoc ale on neúnavně vypráví navzdory všemu. Protože prostě byl geniální improvizátor, vypravěč abavič. To, co jeho pokračovatelé od Menšíka odkoukali adraze nyní prodávají, on dával nezištně, spontánně, až rozhazovačně. Zradosti, želidi zaujme, pobaví, potěší, odvede odtrémy či nejistoty. Možná tak odváděl od nejistoty i sám sebe. Těžko se vžít do kůže člověka nepřetržitě strádajícího nedostatkem dechu. Ale spíš to bylo jeho náturou. Samozřejmě svým neukázněným způsobem života si moczdravínepodpořil. Flámoval, skamarády se ztrácel na kolik dní, sliboval si, že lepší bude vrátit se domů až za střízliva Abyl si své slabosti vědom. V působivé autobiografické próze Alkohol,z níž zbylo bohužel jen torzo uveřejněné vknize Stromeček mého veselého života,tojasně dokládá: Tak jako si někdo přeje mít chatu, autonebo milouamálomluvnou ženu, přál jsem si od jisté doby přestat pít. Ovšem nadruhé straně jsem si dost dobře nedovedl představit, že bych při tom nepil Dnes adenně jsem si namlouval, že když si řeknu DOST!, přestanu pít. Byl jsem tedy jaksi stále načasován, jenom doba se mi pokaždé zdála málo příhodná Popisuje, jak se mu vždycky dopředsevzetí připletly nějaké překážky opravňující ho kodložení stopky Vánoce, svátky někoho, narozeniny příbuzných akolegů,první májnebodušičky.svelkou upřímnostísesvěřuje spodrobnostmi vyhlášených tahů po barech a restauracích s úhlavními kamarády herci, poskytne i nákres jejich pověstného sešívání Národní třídy, tedy postupné návštěvy všech podniků natrase od Barbary poslavii Popisuje isvé pokusy omluvit se, usmířit si ženu. Ataké podává svědectví útrap především psychickýchpři protialkoholním léčení udocenta Skály, jemuž sesice dobrovolně podrobil, ale nevytrval. Faktem je, že tak věrohodné postavy, jakými byli vmenšíkově podání hrdinové televizních filmů Ikarův pád nebo Dobří holubi sevracejí, byten, kdonepoznalďábelskénástrahyalkoholu,asi těžkodokázalztvárnit. Pro komiky jeprý vztah kalkoholu typický. AniuMenšíka, kterýpřesjasně prokázanou schopnost charakterního herectvíbylpřecejen nejvícevyhledávaným pro své komické nadání, nešlo snadno rozpoznat, je-li alkohol tím spouštěčem jeho schopnosti chrlit takřka nekonečně jednu historiku za druhou, neúnavně bavit všechny avšude, každou situaci obrátit vžert. Taková nevypočitatelná neukázněnost mohla být při práci pro ostatní také nepříjemná. Ale Menšík naopak naplno pracovat dokázalisčím dáltíživější chorobou. Věřil, že má vyhráno Miroslav Plzák vyprávěl, jak jednou, při záchvatu dušnosti, Menšík, celý zmodralý, vpadl uněj na klinice na ošetřovnu: Popadl gumové škrtidlo, sám si je omotal kolem paže, udělal uzel, jeden konec škrtidla stiskl zuby, mezitímdal sestře ampulkusantiastmatikem,kteréužíval,pakjízrukyvzal stříkačkusjehlouasám si lékpíchl do žíly Nemohlpři tommluvit, nemohl nám sdělit, že není nutné volat internistu Místo toho, aby nám to říkal, neztrácel čas, sám to provedl. Injekci si vpíchl mistrnějednourukou,protože věděl, kde nemá žílu rozpíchanou. My mu vtom pochopitelně nebránili. Všechno probíhalo rychle a zručně a on kolem sebe šířil neustále vlny své pozitivní osobnost aautority, že si jedna sestra dokonce myslela, že se tu natáčí nějaký film... Jenomže tohle ještě nebylkonec představení. Poté co si vpíchl antiastmatikum,vstal,roztáhl paže,zhlubokasenadechl asulehčením prohlásil:,tak to mám zase za sebou! Pak vytáhl krabičku cigaret ahned sijednu zapálil Nebylo vůbec myslitelné mutozakázat, třebaže si zapálil naošetřovně, kde byl přísný zákazkouření. Podobnéhistorkyseodehrávalyčím dál častěji, ipři natáčeních. Dojížděl na plac rovnou od doktorů. Znali jej po celé republice avšude měl vpřípadě nouzedveře otevřené. Nejdřív mu cosi píchli, aby mohl dýchat. Ukazoval ruce sžílami nadranc, smál se, že když už se ani tyšikovné sestřičky netrefí, tak neví, jak ten film dotočí. Rozpíchané měl ihřbety rukou,astma ho trápilo tak silně, že přestávky mezi pracímuselybýt čímdál častější.zposlední rezervydechu však pořádmlu- vil. Jako by se bál, že když přestane, už se nenadechne. Nejenže celý štáb bavil svými historkami, vjisté chvíli snadšením také vykládal, jak už na to lékaři konečněpřišli: Má vrozenou srdečnívadu, kterou lzeodstranit.těšil senaoperaci, protože po ní bude zase dejchat jako člověk... Po operaci byl veuforii, říkal, žesepodruhé narodil,žetakhle dobřesenecítilužléta. Zeštíhlel, jiskřil energií, užzase točil aměl spousty plánů. Vklidu si zapálil atvrdil, že teďužnemátakovévýčitky svědomí, když všechnobude dobré. Nakonec nebylo a diváci o svého Menšíka přišli.zemřel 29. května 1988 vbrně. 21

8 Chcete SI PŘEČÍST O OSOBNOSTECH A JEJICH ŽIVOTNÍCH OSUDECH? (k dostání v trafikách nebo přes sms) Speciál LN 101 Pohnuté osudy seženete v trafikách nebo přes SMS. Stačí ji poslat ve tvaru LN OS2B jmeno prijmeni ulice cislo mesto psc (vzor: LN OS2B jan novak jindrisska 16 praha ) na číslo a my vám jej doručíme do pěti dnů na uvedenou adresu. Cena 1 SMS je 60 Kč vč. DPH. Službu technicky provozuje ATS,infolinka (po - pa, 9:00-16:00), LIDOVÉ NOVINY NOVINY OSOBNOSTÍ

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST Star Wars Kid 2003 Všeobecně uznávaný jako první případ kyberšikany Ghyslain Raza 14tiletý student střední školy natočil sám sebe, když se pokoušel napodobit svého oblíbeného

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Vašek Kehar Lukáš Kubík David Vošický Adam Borek Jiří Nenáhlo Barbora Lohrová

Vašek Kehar Lukáš Kubík David Vošický Adam Borek Jiří Nenáhlo Barbora Lohrová Vašek Kehar Lukáš Kubík David Vošický Adam Borek Jiří Nenáhlo Barbora Lohrová Info o filmu Název? Film Síla lidskosti Kde? V Dolních Kralovicích Kdy? 19. 4. 2011 Kdo? 5. 9. třída Nicholas Georg Winton

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Pátek. (Ne)čekejtiše. Zuzana OffenbartlDovalová. 2. 8. 2013 / č. 31 / samostatně neprodejné

Pátek. (Ne)čekejtiše. Zuzana OffenbartlDovalová. 2. 8. 2013 / č. 31 / samostatně neprodejné Pátek 2. 8. 2013 / č. 31 / samostatně neprodejné Zuzana OffenbartlDovalová (Ne)čekejtiše Téma Není pozdě (na lásku) Foto Getty Images Co může být na stáří pěkného? Třeba to, že když se zamilujete,můžete

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika)

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Ústav silniční a městské dopravy Praha 1, Jánský vršek 13 oddělení psychologie ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Poučení: Na otázky dotazníku odpovídejte celou větou, výstižně a

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,-

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,- Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky nejoblíbenějších zvířecích kamarádů je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy.

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK

TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT TŘÍČTVRTLETNÍ PROVĚRKA ČESKÝ JAZYK V. ROČNÍK Anotace: materiál obsahuje 7 listů Šablona: III/2 Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti Jackson Pollock Největší americký malíř 1. Život a dílo 2. Závislosti Znáte Pollocka? dripping * 28. 1. 1912 Cody, Wyoming 11. 8. 1956 Springs, Long Island Jackson Pollock alkoholismus Připravila

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Australská vláda Ministerstvo imigračních a tuzemských záležitostí Turistické vízum Záznam odpovědi Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát...............

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více