Cena 59 Kč STRAN. příběhů českých osobností. nových POHNUTÉ OSUDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena 59 Kč STRAN. příběhů českých osobností. nových POHNUTÉ OSUDY"

Transkript

1 Cena 59 Kč STRAN nových příběhů českých osobností POHNUTÉ OSUDY Menšík Monyová Rachůnek Burian Neckář Klein Zagorová Hlinka Kačírková Nový Anna K Schoberová Rázlová Jesenská Pavel Bosáková Fajtl Štěpničková 1

2 5 LIDSKÉ STRASTI Zdeňka Koubková /ZdeněkKoubek Prokletí, čipodvod? Zdeňka Koubková žila do dvaadvaceti jako dívka, atletka, a dokonce světová rekordwoman tak ji oslavoval tisk ve 30. letech. Apak tu žil půl století ZdeněkKoubek. PAVEL KOVÁŘ BĚŽÍ NÁDHERNÝM, mužským půlkařským krokem. Bílé zuby září ve snědé chlapecké tváři... OZdeňce Koubkové, prvorepublikové sportovní hvězdě, vyšel vroce 1935 román Zdenin světový rekord. Ten mělhrdinku oslavovat, ale nastal pravý opak román její život od základů změnil. Ta kniha nás, atlety ve Strakovce, pobouřila. Proto jsme se rozhodli, že Koubková už nikdy nevkročí na naše hřiště... Tušili jsme, že je to kluk! Ale až když vyšla ta knížka, došlo nám, jaký je to podvod, vzpomínal ipoletech rozhořčený běžec Stanislav Otáhal, který závodil na berlínské olympiádě Zázrak ženské atletiky Narodila se 7. prosince 1913 v Paskově uostravy vrodině šafáře velkostatku. Od narození byla považována za děvče, byť to úplně jednoznačné nebylo. Vrozená tělesná vada rozštěp šourku se vyznačuje tím, že genitál smužskou močovou rourou se podobá ženským stydkým pyskům avarlata jsou ukryta vbřišní dutině čitříslech. Tohle ovšem víme dnes, sotva otom slyšeli na venkově počátku 20. století. Když se rodina přestěhovala do Brna, Zdena se vkatolické sportovní organizaci Orel dala na atletiku. Vsedmnácti hájila barvy Brna na mistrovství republiky. Skončila druhá vběhu na 800 mive skoku vysokém. Za dva roky už byla rekordmankou a mistryníčeskoslovenska, a tak nadějnou atletku přetáhli do Vysokoškolského sportu Praha. Hlavním sportovištěm klubu byla Strakova akademie, dnešní sídlo vlády. V zahradě trénovala tuzemská elita atletů Engel, Fišer, Kněnický, Hanč,Otáhal... Ataké Koubková, která snimi po tréninku často avášnivě hrála fotbálek. Ve světových ženských tabulkách roku 1933 jí patřilo prvenství na osmistovce (2:18,8) atřetí místo na stovce (11,9). Doma měla primát inadvoustovce (26,2), ve skoku dalekém (528 cm) adruhá byla ve skoku vysokém (145 cm). Zasvěcení tušili, že tu něco nehraje... Například ve Zpravodaji Vysokoškolského sportu uvedli ojejím rekordu:...,zdena nedělala ve svém dobrém finishi žádný dojem vyčerpanosti. Uvozovky u jména nemohly znamenat nic jiného než pochybnosti o jejím pohlaví. Za půl roku vyšel onen vzpomínaný román. Autorka Lída Merlínová líčila příběh chudé venkovské dívky, jež přijela do Prahy pracovat, po zaměstnání studuje, sportuje a díky sportovní slávě vstoupí do lepší společnosti. Má však mnoho milostných peripetií s muži. Autorka asi věděla, že Zdena má se svým ženstvímproblémy, anebo to zjistila v průběhu psaní. Svědčí o tom narážky vtextu: A nyní zde stojí v červených trenýrkách a béžové halence svelkým červeným,v na ploché rovince široké,jinošské hrudi. Běžínádherným, mužským půlkařským krokem. Bílé zuby září ve snědé chlapecké tváři. Stanislav Otáhal říká: Měli jsme delší dobu podezření achtěli poznat jisté tělesné detaily Koubkové. Ty jsou viditelné ve sprchách, že ano... Zdena totiž nikdy satletkami do sprch nevkročila. Po vydání románu Koubková oznámila, že zexistenčních astudijních důvodů nebude dále závodit. Stále sílící podezření se změnilo téměř vjistotu. Nejsem žena, jsem muž Vše potvrdilo přiznání o necelý rok později. Zdeněk Koubek: Příběh světové rekordwoman tak se nazýval seriál, jejž ve dvaceti pokračováních otiskl Pražský ilustrovaný zpravodaj. Chronologicky vyprávěl osvém dětství,mládí,sportování,rekordech ibezradnosti apochybnostech; také otom, jaksepotají holil, aby ho vousy neprozradily... Tehdy již měl zasebou dva měsíce prohlídek na klinice, kde ji/ho uznali za individuum znaků převážně mužských adoporučili operaci. Poté požádal opřematrikulaci, která byla kladně vyřízenapřed Vánocemi roku Úřadům však nestačilo lékařské vysvědčení, žádaly nové, které ovšem mohlo býti vydáno až po operaci. Toto rozhodnutí jej přikurtovalo 21. března 1936 koperačnímu stolu podolského sanatoria. Pak jej přivezli do mužského oddělení klůžku, nad nímž křídou bylo napsáno: ZDENĚK KOUBEK. První cestu vykonal jako uznaný občan republiky do kanceláře atletické unie, kde složil všechny ceny, poháry, diplomy amedaile ařekl: Pánové, úředně se oznamuje, že slavná světová rekordwoman umřela. Zdeněk Koubek odcestoval do USA na několikaměsíční turné přednášet osvém osudu. Po návratu do Prahy složil maturitu aoženil se. Pracoval jako úředník. Na sport nezanevřel, po válce hrálspolu se svým bratrem Jaroslavem ragby za Říčany. Zdeněk Koubek zemřel vpraze 12. června 1986, bydlel vzahradním Městě aještě dlouho po smrti bylo jeho jméno v telefonním seznamu... Foto ČTK 14

3 Foto LN -PAVEL WELLNER AdrienaŠimotová Křehký smutek Vnímavá, citlivá, tvorbou pohlcená. Pevná aosudem zkoušená. Malířka? Grafička? Ilustrátorka? Sochařka? Asi jsem výtvarná umělkyně,ikdyž umělkyně je trochu protivné slovo. Když se v češtině řekne umělkyně, tak si tím člověk osobuje právo, že něco moc umí, říká Adriena Šimotová. PAVLA KÖPPLOVÁ Můj život byl stejně šťastný jako nešťastný. Atonení málo, ohlíží se zpětžena narozená 6. srpna Její tvorba je jemná, inovativní,zahloubaná apoznamenaná hlubokými prožitky. Vroce 1972 předčasně zemřel její muž uznávaný grafik Jiří John avroce 1994 pak ijejí jediný syn. Osou tvorby je dialog shraniční situací mezi životem asmrtí.její díla mají až intimní charakter: Čím jsem osobnější, tím jsem obecnější. Když nejsem osobní, nejsem ani obecná, není se na co dívat. Jde jen onamalovaný obraz, který je prázdný adutý, vyznává se vknize Stopy Adrieny Šimotové, vytvořené skarlem Hvíždalou. Mezní situace Vyrůstala vkulturně založené rodině sfrancouzsko-švýcarskými kořeny, od dětství kreslila ahrála na klavír, velký vliv na ni měla francouzská babička. Díky rodinnému zázemí jsem spíš důvěřivá. Pramení to ztoho, že jsem se doma nikdy nesetkala se zlem, ohlíží se za dobou mládí. Od čtrnácti studovala grafické techniky, do studií však zasáhly válečné události: Bála jsem se tehdy náletů. Pamatuji se, jak hořely vpraze Emauzy. Vten moment jsem byla na levém břehu Vltavy, hrála jsem na klavír kamarádkám Beethovenovu Patetickou, druhou větu. Začaly padat bomby, děvčata se schovala pod koberec amnězůstaly ruce na klávesách, zamrzly. Viděla jsem za oknem, jak se hroutí věže. Od té doby jsem užnikdy NEUSTRNOUT, riskovat, ztrácet nalezené... Patetickou nedokázala zahrát. Tehdy jsem viděla první mrtvé a utrženou nohu. To byl důvod, proč jsem se následujících náletů bála, ale přesto jsem při nich dokázala doma malovat. UMPRUM absolvovala po válce u profesora Josefa Kaplického, otce slavného architekta. Od roku 1960 byla členkou skupiny UB12, kde spíš než ideje hrálo roli přátelství začínajících výtvarníků. V roce 1968 Rusové okupovali Československo, v roce 1972 zemřel můj manžel, světsemizhroutil atoseodrazilo ivmé tvorbě. Doté doby vmépráci převažovala smyslová stránka. S nárůstem tragédií začala převažovat existenciální tvář. Vzajetí barvy těl Figura, tvář, tělesnost. Témata, kolem kterých se její dílo točí vrůzných spirálách. Začínala malbou azáhy se zřekla používání jasných barev. Vposledních třiceti letech se přiklonila k nové figuraci aodtédoby osciluje mezi obrazem ainstalací. Vjejí tvorbě převládly kresby a prostorové instalace. Šimotová zkouší, copapír vydrží. Mačká ho, prořezává, vrství. Pracuje sfrotáží aperokresbou. V papírových sochách a vrstvených kresbách se objevuje téma tváří, postav akřesťanských symbolů. Papíry sofistikovaně dotýkané, protrhávané, někdy naněbarvu nanáší prsty, nebo ivlastním dechem. Nic není nemožné. LIDSKÉ STRASTI 6 Málokdo zumělců má tak originální rukopis. Probouzí vnás avynáší na světlo něco, co je obvykle skryté v hlubinách nevědomí, píší oníkritikové. Než začne pracovat na nějakém díle, nejdřív přemýšlí. Někdy itři dny. Nejúžasnější je pro měta chvíle, kdy tajemství potkávám, kdy ho držím vruce, moment, kdy začnu tušit, že brzy budu něco vruce držet, aniž vlastně přesně vím co. Vtuchvíli ve mně něco zableskne ajávím, že se toho dotknu. Když se setkání zdaří, chvíli mám radost ajsem schopná vklidu opustit ateliér, vysvětluje. Nezdolná Dokud jí to zdraví dovolilo, pracovala vateliéru na pražské Letné více než padesát let sem jezdila denně zpodolí. Zvláštní kapitolou její tvorby bylo období,kdy v80. letech tvořila vklášteře františkánů vhostinném na Trutnovsku. Podobná místa mají vsobě stopy historických událostí. Často jsem myslela na to, jak tady františkáni žili, avzbuzovalo to ve mně silné pocity, řekla vjednom zrozhovorů. Za normalizace voficiálních síních téměř nevystavovala, víc příležitostí měla vcizině.její velkou retrospektivní výstavu hostil v roce 2001 Veletržní palác, loni vystavovala v Rudolfinu. Opakovaně se vrací do Paříže. Poprvé tu byla vroce 1957 aměsto si ji podmanilo: Francouzská kultura nese vsobě zkušenost sjiným světlem. Paříž má perleťovou barvu, a u moře každá barva svítí jinak než unás Navzdory zdravotním obtížím má Adriena Šimotová stále odvahu hledat vuměnínové cesty, formy: Můj úkol je neustrnout, riskovat aumětztrácet již nalezené každý zisk je zároveň ztrátou. Přijmout bez hořkosti stáří jako novou zkušenost, říká šestaosmdesátiletá umělkyně. ZA HRANICE Renomé ve světě získala, když ji vroce 1976 pozvala přítelkyně asběratelka umění Meda Mládková do USA. Její díla vystavují mimo českých galerií vlodži, Paříži, Uppsale, Ženevě, Stockholmu, Washingtonu a Chicagu. Získala francouzský Řád rytíře umění a literatury (1991), vyznamenání od V. Havla (1997). 15

4 OlgaSchoberová Sexsymbol snaivní tváří Byla neodolatelně půvabnou Winnifred i sexy Jessií. Stala se první českou playmate, za dvacet let natočila 22 filmů, zažila přepychový život americké smetánky i řadu životních karambolů. Příběh Olgy Schoberové nepřipomíná hollywoodský trhák. On jím skutečně je. MARIE GIBONOVÁ Foto Čtk Dozvědět se o současném životě kdysi slavné Olgy Schoberové není jednoduché, devětašedesátiletá herečka smédii nekomunikuje. Žije vústraní včinžáku uprostřed Prahy, na zvonku má zcela záměrně jméno bývalého amerického manžela. Nechce být rušena. Přesto ji prý sem tamnějakýctitelvypátrá. Hvězda filmů 60. a70. let zvolila anonymitu aspolečenskému životu se vyhýbá. Tedy alespoň tomu veřejnému. Její přátelé, kteří sfilmem nemají nic společného, říkají, že dodnes dokáže být neobyčejně vřelá, pořádat večírky pro pár kamarádů, smát se avyprávět. Bezhořkosti, kteroujímédia takčasto přisuzují. Olga Schoberová prostějen nechce býtna očích. Arozhovorům se bráníibývalí přátelé zbranže. Olgu mám ráda, aproto respektuju její přání. Novináři jí ublížili vícnež dost,chápu,že se rozhodla před médii mlčet, říká například zpěvačka Yvonne Přenosilová, která se jako jedna z mála sschoberovou stýkalaipojejím návratuzameriky. Amanželka komiksového výtvarníka Káji Saudka Johana Saudková dodává: Divíte se jí? Paparazzi ji bezohledně ranili, úplně chápu, že o takový druh popularity nestojí, naráží na článek bulvárního deníku, jehož fotografové vbřeznu 2007 herečce vtrhli do dveří, nafotili ji nepřipravenou, nenalíčenou apak onípsali jako oopuštěné, zlomené ženě, která neunesla sestup zvýsluní. Tím hereččina ochota komunikovat definitivně skončila. Bohužel nestojí ani o pozornost seriózních filmovýchhistoriků. Oslovil jsem ji, když jsem pracoval na cykluúsměvy českého filmu. Nechtěla, vyhýbala se, asi nechce, aby si ji diváci pamatovali jinak než jako dokonalou krásku, kterou byla všedesátých letech.anakonec proč ne, říkáfilmový publicista Pavel Taussig. Schoberová vytrvale odmítá jak nabídky na V ROCE 1992 se rozvedla s producentem Johnem Calleym a vrátila se do Prahy. dokument,tak na sepsánímemoárů. Přitom by bylo očem vyprávět... Dvořící sezástupy Užjetotak,matičko.Tvoje dceruška bude ženuška synáčka továrníčkova, deklamovala před osmačtyřiceti lety v Brdečkově komedii Limonádový Joe. Snímek dodnes patří mezi nejzdařilejší anejpopulárnější české komedie arole půvabné Winnifred, obracející pistolníky a kořalečníky kživotu vabstinenci, jednadvacetiletou herečku katapultoval mezi světové filmové hvězdy. O blondýnku sdívčí tváří avosím pasem okamžitě projevily zájem mezinárodní filmové produkce. Taková herečka včesku chyběla. Krásných nebo oduševnělých žen tu byla celá řada, ale ona ztělesňovala něco úplně jiného. Byla neoddiskutovatelný sexsymbol, charakterizuje výjimečnost české herečky Pavel Taussig. Olga Schoberová se narodila dva roky před koncem válkyvpraze. Srodiči, starší sestrou Evou ababičkou obývali malý byt na Vinohradech. Taková průměrná rodina, maminka byla vdomácnostiastarala se otydvě holky, které byly neobyčejně krásné po tatínkovi, vypráví Johana Saudková, jejíž muž solgou Schoberovou na přelomu 50.a60.let třirokychodil. Kája, který byl zvily zpodolí, vždycky říkal:,zvýšené přízemí, pokoj, kuchyň. Ztak obyčejných podmínek se tahlenádhernáholka vyloupla! Po maturitě na ekonomické škole začala pracovat jako fakturantka vtechnomatu. Před kamerou sepoprvé mihla vdokumentárním filmu Václava Táborského Václavské náměstí 1961, tojíbylo teprve osmnáct. Jedna kolegyně vinformačním oddělení našeho studia mi řekla, že vjejich domě bydlí velice krásná mladá dívka, jestli bych ji nepotřeboval do nějakého filmu. V tom právě natáčeném filmečku jsem měl sekvenci krásných Pražaček,které se prošly kolemkamery. Pozval jsem ji prošla se před kameroustejněladnýmkrokem, jako se později procházela vefilmu Juraje Jakubiska Dovidenia vpekle, pratelia,jenže stím rozdílem, že se po Václavskémnáměstí prošla plně oblečená, vzpomíná dokumentarista žijící vkanadě. Schoberová se objevila ivesnímku Ikarie XB 1,ale prvnívětší příležitost dostalaažvefilmuantonína Kachlíka Bylo nás deset. Dosvěta filmu vstoupila jako funkcionářka Československého svazu mládeže. Ažádný herecký koncert se nekonal, Olinka (jako poté mnohokrát) film obohatilapředevším svou vizáží,hlas za ni musela nadabovat jiná herečka. Nikomu to nevadilo. Líbezné herečce se začaly dvořit zástupy slavných či méně slavných mužů z pražského kulturního prostředí.znáruče do náruče si ji předávali Josef Nesvadba, Miroslav Plzák, Theodor Pištěk, Josef Laufer, Juraj Jakubisko... Byla půvabná, ale velice naivní atou naivitou si ubližova- 16

5 lidské strasti 7 IKONA 60. LET. Vjedenadvaceti si zahrála Winnifred v komedii Limonádový Joe a stala se hvězdou. Izahranicemi

6 8 LIDSKÉ STRASTI CELÝ ŽIVOT ho trápilo průduškové astma. Alkoholem acigaretami vše ještě zhoršoval. Dnes už všichni vědí, jaké úsilí Vladimíra Menšíka stálo, abyjehookolí netrpělo hercovými zdravotními indispozicemi. Trápilojej průduškové astma někteří trvalým nedostatkem kyslíku vysvětlují strhující kadenci Menšíkova slovního projevu ifakt, že stálemluvil. Potřebarozšiřovatsicévy auvolňovat se mohlabýt tímmoto- rem, který roztáčel začarovaný kruh neukázněnou žízeň po životě, pití, kouření, nemírnou pracovitost. Rozesmávat lidi jeprokletí. Bolest asmích ksobě nečekaně patří, tvrdil populární psychiatr adůvěrný znalec mnoha duší českých umělců doktor Miroslav Plzák. Humor je totiž jedna znejtěžších uměleckých disciplín. Ten, kdovytváří humor, směje se sice sdiváky, ale své endorfiny vyčerpává. Vlastněhotodeprimuje, vysvětloval. Komik je odkázán na svůj nápad. Když se nedostaví, je konec. Komici jsou na tom proti ostatním hercům psychickynejhůř. Rozesmát lidijetěžší nežjeuvést do napětí arozplakat. Jenžedivák konzument humoru si tohle málokdy uvědomí. Menšík ale očekáváním publikaaokolí nestrádal. Bylvždycky,natom seshodujívšichni, vůdčí osobností společnosti, bavičem vdobě, kdy tento termín ještě nezplaněl. Foto ČTK Vladimír Menšík Prokletí rozesmávat Byl schopen bavit i pozůstalé na pohřbu. V ničem neznal míru v práci, i když sotva dýchal, v radovánkách, k nimž přistupoval spontánně a dychtivě, v naplňování své pověsti přirozeného vůdce společnosti, v neustálém porušování nadějí na nápravu, v zahánění špatného svědomí vůči ženě a dětem. MARTA ŠVAGROVÁ Udělal se starším opět let Ti, kdo jej znali důvěrně, potvrzují, že umenšíků bylo všechno trochu jinak nežuběžných lidí. Taktřeba:Jmenoval se Vladislav po tatínkovi, ale prý na radu E. F. Buriana sijméno změnil na Vladimíra. Nebo všechnytyspekulace s jeho rokem narození. Herec Oldřich Velen, který spolu s Lubomírem Kostelkou patřil knejbližšímkamarádům, vknize SmíchaslzyVladimíra Menšíka vyprávípříběhstěží uvěřitelný: Rozený byl Když jsem Láďu jednou přitlačil ke zdi, přiznal, že všechny papíry postupně předělal na rok Inspiroval holedabylý zápis úřednice přivystavování novéobčanky.napsala devítku jako čtyřku... ALáďa toho využil. Proč to udělal? Nakonec kápl božskou a povídá mi:,oldo, já bych chtěljít dřív do penze! Kolemdat Ládi Menšíka byl pak trvale binec. Pletli to vnovinách, všude. Když měl,jako padesátku, bylo mu pětačtyřicet dostal zasloužilého umělce. Pikantní je také historka s udělením titulu národního umělce. Toprý se Gustávu Husákovi zdálo, ženaseznamechnavržených na oceněnínení nikdo populární, známý a všeobecně oblíbený, a vzpomněl si, že se mu Vladimír Menšík líbilvtelevizním Silvestru.A protože Menšíka nikdo nena- 20

7 vrhl,husák jeho jménoosobněvepsal do seznamu. Menšík ten titul komentoval jako ostatně všechno své sice nepolitické, aletakénikterakvybíravé herecké angažmá celkem věcně. Živil početnou rodinu (čtyři děti ze dvou manželství) a bral všechno, co mu nabídli. Nikdy však práci neodbyl a z každého výstupu vykouzlil malý skvost. VELCÍ HERCI svelkými problémy. Vladimír Menšík imiloš Kopecký bojovali se svými démony. Věčný nedostatek dechu, přemíra pití Příznaky jeho choroby nebyly tajné vlastně její narůstající agresi diváci mohli sledovat takřka v přímém přenosu. V nejstarších scénkách (které se i mnoho let po jeho smrti málokdy omrzí) seherec skoro ani nestačí nadechnout, jak překotně vykládá, v pozdějších trochu sípe a trochu chraptí, voteklém obličeji se mu zračí nemoc ale on neúnavně vypráví navzdory všemu. Protože prostě byl geniální improvizátor, vypravěč abavič. To, co jeho pokračovatelé od Menšíka odkoukali adraze nyní prodávají, on dával nezištně, spontánně, až rozhazovačně. Zradosti, želidi zaujme, pobaví, potěší, odvede odtrémy či nejistoty. Možná tak odváděl od nejistoty i sám sebe. Těžko se vžít do kůže člověka nepřetržitě strádajícího nedostatkem dechu. Ale spíš to bylo jeho náturou. Samozřejmě svým neukázněným způsobem života si moczdravínepodpořil. Flámoval, skamarády se ztrácel na kolik dní, sliboval si, že lepší bude vrátit se domů až za střízliva Abyl si své slabosti vědom. V působivé autobiografické próze Alkohol,z níž zbylo bohužel jen torzo uveřejněné vknize Stromeček mého veselého života,tojasně dokládá: Tak jako si někdo přeje mít chatu, autonebo milouamálomluvnou ženu, přál jsem si od jisté doby přestat pít. Ovšem nadruhé straně jsem si dost dobře nedovedl představit, že bych při tom nepil Dnes adenně jsem si namlouval, že když si řeknu DOST!, přestanu pít. Byl jsem tedy jaksi stále načasován, jenom doba se mi pokaždé zdála málo příhodná Popisuje, jak se mu vždycky dopředsevzetí připletly nějaké překážky opravňující ho kodložení stopky Vánoce, svátky někoho, narozeniny příbuzných akolegů,první májnebodušičky.svelkou upřímnostísesvěřuje spodrobnostmi vyhlášených tahů po barech a restauracích s úhlavními kamarády herci, poskytne i nákres jejich pověstného sešívání Národní třídy, tedy postupné návštěvy všech podniků natrase od Barbary poslavii Popisuje isvé pokusy omluvit se, usmířit si ženu. Ataké podává svědectví útrap především psychickýchpři protialkoholním léčení udocenta Skály, jemuž sesice dobrovolně podrobil, ale nevytrval. Faktem je, že tak věrohodné postavy, jakými byli vmenšíkově podání hrdinové televizních filmů Ikarův pád nebo Dobří holubi sevracejí, byten, kdonepoznalďábelskénástrahyalkoholu,asi těžkodokázalztvárnit. Pro komiky jeprý vztah kalkoholu typický. AniuMenšíka, kterýpřesjasně prokázanou schopnost charakterního herectvíbylpřecejen nejvícevyhledávaným pro své komické nadání, nešlo snadno rozpoznat, je-li alkohol tím spouštěčem jeho schopnosti chrlit takřka nekonečně jednu historiku za druhou, neúnavně bavit všechny avšude, každou situaci obrátit vžert. Taková nevypočitatelná neukázněnost mohla být při práci pro ostatní také nepříjemná. Ale Menšík naopak naplno pracovat dokázalisčím dáltíživější chorobou. Věřil, že má vyhráno Miroslav Plzák vyprávěl, jak jednou, při záchvatu dušnosti, Menšík, celý zmodralý, vpadl uněj na klinice na ošetřovnu: Popadl gumové škrtidlo, sám si je omotal kolem paže, udělal uzel, jeden konec škrtidla stiskl zuby, mezitímdal sestře ampulkusantiastmatikem,kteréužíval,pakjízrukyvzal stříkačkusjehlouasám si lékpíchl do žíly Nemohlpři tommluvit, nemohl nám sdělit, že není nutné volat internistu Místo toho, aby nám to říkal, neztrácel čas, sám to provedl. Injekci si vpíchl mistrnějednourukou,protože věděl, kde nemá žílu rozpíchanou. My mu vtom pochopitelně nebránili. Všechno probíhalo rychle a zručně a on kolem sebe šířil neustále vlny své pozitivní osobnost aautority, že si jedna sestra dokonce myslela, že se tu natáčí nějaký film... Jenomže tohle ještě nebylkonec představení. Poté co si vpíchl antiastmatikum,vstal,roztáhl paže,zhlubokasenadechl asulehčením prohlásil:,tak to mám zase za sebou! Pak vytáhl krabičku cigaret ahned sijednu zapálil Nebylo vůbec myslitelné mutozakázat, třebaže si zapálil naošetřovně, kde byl přísný zákazkouření. Podobnéhistorkyseodehrávalyčím dál častěji, ipři natáčeních. Dojížděl na plac rovnou od doktorů. Znali jej po celé republice avšude měl vpřípadě nouzedveře otevřené. Nejdřív mu cosi píchli, aby mohl dýchat. Ukazoval ruce sžílami nadranc, smál se, že když už se ani tyšikovné sestřičky netrefí, tak neví, jak ten film dotočí. Rozpíchané měl ihřbety rukou,astma ho trápilo tak silně, že přestávky mezi pracímuselybýt čímdál častější.zposlední rezervydechu však pořádmlu- vil. Jako by se bál, že když přestane, už se nenadechne. Nejenže celý štáb bavil svými historkami, vjisté chvíli snadšením také vykládal, jak už na to lékaři konečněpřišli: Má vrozenou srdečnívadu, kterou lzeodstranit.těšil senaoperaci, protože po ní bude zase dejchat jako člověk... Po operaci byl veuforii, říkal, žesepodruhé narodil,žetakhle dobřesenecítilužléta. Zeštíhlel, jiskřil energií, užzase točil aměl spousty plánů. Vklidu si zapálil atvrdil, že teďužnemátakovévýčitky svědomí, když všechnobude dobré. Nakonec nebylo a diváci o svého Menšíka přišli.zemřel 29. května 1988 vbrně. 21

8 Chcete SI PŘEČÍST O OSOBNOSTECH A JEJICH ŽIVOTNÍCH OSUDECH? (k dostání v trafikách nebo přes sms) Speciál LN 101 Pohnuté osudy seženete v trafikách nebo přes SMS. Stačí ji poslat ve tvaru LN OS2B jmeno prijmeni ulice cislo mesto psc (vzor: LN OS2B jan novak jindrisska 16 praha ) na číslo a my vám jej doručíme do pěti dnů na uvedenou adresu. Cena 1 SMS je 60 Kč vč. DPH. Službu technicky provozuje ATS,infolinka (po - pa, 9:00-16:00), LIDOVÉ NOVINY NOVINY OSOBNOSTÍ

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

OLAJKUJTE ČEŠTINU. Přední jazykovědec KAREL OLIVA. oprezidentovýchvulgaritách, nových slovech a o tom, proč je dobré mluvit spisovně.

OLAJKUJTE ČEŠTINU. Přední jazykovědec KAREL OLIVA. oprezidentovýchvulgaritách, nových slovech a o tom, proč je dobré mluvit spisovně. 6. února2015 č. 6 samostatněneprodejné OLAJKUJTE ČEŠTINU Přední jazykovědec KAREL OLIVA oprezidentovýchvulgaritách, nových slovech a o tom, proč je dobré mluvit spisovně. Obsah S jazykovědcem Karlem Olivou

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Tomáš Holý. Kluk, který nikdy nezestárl. Jan Brdička

Tomáš Holý. Kluk, který nikdy nezestárl. Jan Brdička Tomáš Holý Kluk, který nikdy nezestárl Jan Brdička Tomáš Holý Kluk, který nikdy nezestárl Jan Brdička Motto: Každý den je malý život každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je

Více

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat...

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Pavel Dubina Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Jitka Říhová Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizována na oddělení

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY SUZANNE MARWILLE 11. 7. 1895 Praha 14. 1. 1962 Praha Suzanne Marwille, L. H. Struna; PÁTER VOJTĚCH (1928) První opravdovou hvězdou českého filmu byla svůdná a tajemná Suzanne Marwille. Mohla za to poděkovat

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Pátek. Jak jsem zdědil Sanitku. Ivan Hubač. 23. 8. 2013 / č. 34 / samostatně neprodejné

Pátek. Jak jsem zdědil Sanitku. Ivan Hubač. 23. 8. 2013 / č. 34 / samostatně neprodejné Pátek 23. 8. 2013 / č. 34 / samostatně neprodejné Ivan Hubač Jak jsem zdědil Sanitku Obsah Jak jsem zdědil Sanitku. Velký rozhovor se scenáristou Ivanem Hubačem. 21. srpen 1968. Osobní vzpomínky spisovatele

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Školní rok 2012/2013 ŠKOLNÍ NOVINY LEDEN

Školní rok 2012/2013 ŠKOLNÍ NOVINY LEDEN Školní rok 2012/2013 ŠKOLNÍ NOVINY LEDEN Vítejte do nového roku s obrazem Sáry Sotonové!! Pokud toto čtete, prázdniny zaručeně skončily, ba i novoroční projev Václava Klause. Všechno jednou skončí, ale

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Zájmena MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Český film

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Český film ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Český film Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto:

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto: Návrhy květináčů aneb Tvoříme nový druh Motto: Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, zahrát si chvíli na matku přírody, a pohrát si s genetikou? Možná se Vám to zdá trošku směšné, ale to je přesně

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Malování v Blansku je taková reality show

Malování v Blansku je taková reality show Object 1 Blansko - Člen sdružení Punkwa Jan Karpíšek, který spolu s kolegy celý tento týden tvoří v blanenské galerii, říká: Malování v Blansku je taková reality show 7.1.2009 20:40 aktualizováno 8.1.2009

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 21 Poezie Václav Hrabě (opravy a úpravy textu)

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 21 Poezie Václav Hrabě (opravy a úpravy textu) Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 21 Poezie (opravy a úpravy textu) Třída: 9. Učivo: Poezie Obsah inovativní výuky: Využití funkcí, nástrojů programu Microsoft Word; využití internetu jako zdroje

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918:

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918: Další cesta domů trvala, s mnoha peripetiemi, téměř dva měsíce. Konečně 1. září 1918 dorazil do Prahy, kde ho na nádraží čekala maminka Berta Ginzová, teta a sestra (oba bratři byli stále na frontě). Následovaly

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37 A l b a t r o s Alena Čálková Borůvky na prodej Alena Čálková i l u s t r o v a l a a n n a m a s t n í k o v á Borůvky na prodej A l b a t r o s Alena Čálková, 2015 Illustrations Anna Mastníková, 2015

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Ludvík Vaculík 1926 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Tiskové materiály. Pět mrtvých psů 29. 3. 2016

Tiskové materiály. Pět mrtvých psů 29. 3. 2016 Pět mrtvých psů 29. 3. 2016 Třídílná kriminální minisérie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského podle předlohy Michala Sýkory opět představí partu olomouckých kriminalistů v čele s Klárou Melíškovou, Stanislavem

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Pátek 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Jenovéfa Boková Výbušná po tátovi Obsah Václavák už lidem nedoporučuji. Rozhovor s Markem Bakerem, autorem bedekrů o Česku. O neplatičích a kukačkách. Jak

Více

Hollywoodský film Dítě číslo 44 byl v Rusku zakázán. A natáčel se v pražském metru, protože velmi připomíná moskevské z 50. let a z doby Stalina

Hollywoodský film Dítě číslo 44 byl v Rusku zakázán. A natáčel se v pražském metru, protože velmi připomíná moskevské z 50. let a z doby Stalina Hollywoodský film Dítě číslo 44 byl v Rusku zakázán. A natáčel se v pražském metru, protože velmi připomíná moskevské z 50. let a z doby Stalina Hollywoodský film Dítě číslo 44 byl v Rusku zakázán. A natáčel

Více

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I.

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I. 1. Jméno 1 Václav Procházka jméno příjmení 1. VYBERTE JENOM JMÉNA. mapa Antonín moře Jan sprcha Jaroslav stůl Vladimír vana Blanka 1 2. JAK SE JMENUJE AUTOR TOHOTO TEXTU. Dobrý den, jmenuji se Robert Kouba,

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB 1) N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB Na pokraji moravské dědiny, kousek od hranic, stojí bývalý lovecký zámeček pánů z Větrova. Je omítnutý pampeliškovou žlutí, má spoustu věžiček pokrytých prejzy a korouhvičku s kohoutem.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Lenka Lanczová ve svém dívčím románu Všechno bude fajn líčí strasti i slasti života studentů sportovního gymnázia. Sympatická Lenka Knoblochová,

Lenka Lanczová ve svém dívčím románu Všechno bude fajn líčí strasti i slasti života studentů sportovního gymnázia. Sympatická Lenka Knoblochová, Lenka Lanczová Lenka Lanczová ve svém dívčím románu Všechno bude fajn líčí strasti i slasti života studentů sportovního gymnázia. Sympatická Lenka Knoblochová, hlavní hrdinka příběhu, se musí vyrovnávat

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.11.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I.termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I.termín ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky o studium, přijímací zkouškou vás bude provázet text z knihy Karlík a továrna na čokoládu od Roalda Dahla. Není-li

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Úvod Dva skutečné příběhy Píše se rok

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád.

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 5 800044 640164 Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 1 24.5.2008 Po těžkém životě častokrát

Více

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti

Jackson Pollock. Největší americký malíř. 1. Život a dílo. 2. Závislosti Jackson Pollock Největší americký malíř 1. Život a dílo 2. Závislosti Znáte Pollocka? dripping * 28. 1. 1912 Cody, Wyoming 11. 8. 1956 Springs, Long Island Jackson Pollock alkoholismus Připravila

Více